جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد
جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

جواب تمام مراحل بازی آمیرزا،حل مراحل آمیرزا،پاسخ بازی آمیرزا،پاسخ سوالات بازی آمیرزا،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی آمیرزا،آمیرزا،جواب بازی آمیرزا مرحله 556،جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۰،aجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱،جواب بازی آمیرزاده،دانلود جواب بازی آمیرزا،جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰۰ به بعد،جواب بازی آمیرزا آپدیت جدید،جواب بازی آمیرزا مرحله 556 به بعد

حل بازی آمیرزا مرحله 240 :

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار


اگر در حال انجام دادن بازی آمیرزا هستید و در رد کردن و پاسخ دادن به برخی از مراحل این بازی دچار مشکل شده اید، می توانید پاسخ مراحل 1 تا 240 آمیرزا را در مطالب قبلی اکسیر دنبال کنید. به علاوه در زیر به پاسخ 30 مرحله ی بعدی نیز پرداخته شده است.

جواب بازی آمیرزا

در مرحله ی 241ام بازی آمیرزا از حروف ب، ر، گ، الف، ز و ی می باید کلمات برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز و بازیگر را ساخت.

در مرحله ی 242ام کاربر از حروف گ، و، ش، ک، ر، و الف به کلمات گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش و کاوشگر می رسد.

رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج و نارنجی کلماتی هستند که در این مرحله از حروف ر، ن، ج، الف و ی ساخته می شوند.

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

در این مرحله بازی می خواهد که از حروف د، الف، س، ن، ج و م کلمات داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد و دماسنج را بسازید.

اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان و سمینار در این مرحله از حروف الف، س، ر، ی و ن ساخته خواهند شد.

در مرحله ی 246ام بازی آمیرزا باید از حروف گ، د، الف، ز، و ه به کلمات گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده و زادگاه رسید.

در مرحله ی 247ام بازی آمیرزا حروف س، و، ت، ک، الف را می بینید و باید به کمک این حروف کلمات سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت و کاکتوس را بسازید.

در مرحله ی 248 بازی انتظار دارد که کلمات پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس و چاپلوس را از حروف پ، ل، و، الف، چ و س ساخته شوند.

در مرحله ی 249ام بازی هیجان انگیز آمیرزا شما می باید پس از مشاهده ی حروف ز، ی، ن، گ، الف و ه کلمات زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه و انگیزه را تولید کنید.

در این مرحله از حروف الف، ن، ر، ب، و ی به کلمات انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، و بارانی می رسیم.

 

در مرحله ی 251ام بازی آمیرزا باید از حروف ق، الف، ب، ل و ی کلمات قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، و باقالی را بسازیم.

کلمات کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک و کاراته در مرحله ی 252ام بازی از حروف ک، ر، ه، ت و الف ساخته خواهند شد.

در این مرحله حروف ر، خ، ش، الف و ت را در اختیار خواهیم داشت و باید کلمات رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش و خارپشت با آن ها تولید شوند.

اگر بخواهید مرحله ی 254ام بازی آمیرزا را پشت سر بگذارید، باید از حروف ک، و، ر، ل، ش و الف به کلمات کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک و شلوارک برسید.

در این مرحله حروف د، الف، ن، ه، و ز را می بینیم که باید با آن ها کلمات دانا، دانه، زنده، آزاد، زاده، دهان، آزاده، زاهدان و اندازه ساخته شوند.

باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب و باجناق در مرحله ی 256ام بازی از حروف ق، الف، ب، ج و ن ساخته می شوند.

در مرحله ی 257ام بازی آمیرزا باید از کلمات پ، ر، ز، ی، و و ش کلمات پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز و زیرپوش را ساخت.

گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ کلماتی هستند که در این مرحله از حروف گ، ی، س، الف، ر و ه ساخته می شوند.

در این قسمت ک، الف، خ، د، و و ر می باید به ساخت کلمات کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک و خودکار منجر شوند.

شما می باید برای عبور از این مرحله کلمات گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت و آبگوشت را از حروف گ، و، ش، ت، الف و ب بسازید.

 

در مرحله ی 261ام بازی آمیرزا از حروف ب، ن، د، ی، و و ر می باید کلمات بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، و دوربین را ساخت.

کلمات سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان و انگلیس در این مرحله از حروف س، ن، گ، ل، ی و الف ساخته می شوند.

در مرحله ی 263ام بازی آمیرزا می باید از حروف ف، ن، ر، ی، ل، و و به کلمات فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری و نیلوفر می رسیم.

حروف و، ز، ن، گ، ل و ه در این مرحله کلمات وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه و زنگوله را تولید می کند.

در مرحله ی 265ام بازی آمیرزا می باید از حروف ب، ش، ر، الف، م و ی به کلمات بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار و ابریشم رسید.

در مرحله ی 266ام بازی آمیرزا می باید کلمات لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله و کهنسال را از حروف ل، ک، ه، س، الف و ن بسازید.

در مرحله ی 267ام بازی آمیرزا از حروف س، و، ت، ش، ن و ر به کلمات سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور و سرنوشت می رسیم.

در مرحله ی 268ام بازی آمیرزا باید از حروف ب، چ، ه، الف، ر به کلمات بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه و چابهار می رسیم.

کلمات رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت و خاکستر از حروف ر، خ، ت، س، الف و ک ساخته خواهند شد.

و در نهایت در مرحله ی 270ام بازی آمیرزا می باید از حروف گ، و، د، ل، ب و ن به کلمات گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو و گلوبند برسیم.

۱۳۹۷. تمامی حقوق برای وبسایت اکسیر فناوری (اکسیر فناوری) محفوظ است.

جواب و پاسخ مرحله 240 بازی آمیرزا دویست و چهل ۲۴۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

مهدی : خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار.

برای دریافت “جواب مرحله ۲۴۰ بازی آمیرزا 240 دویست و چهل پاسخ” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی
ارسال نظر استفاده
کنید.

ن د رس خ و

خ زم ه ی ا

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

Good

عالیه


هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

موضوع:
موبایل
»
آمیرزا
 | 32,033 بازدید 

اگر بخواهیم به سراغ بازی هایی برویم که در بین کاربران طرفداران بیشتری برای خود دست و پا کرده اند، بدون شک یکی از بهترین بازی ها برای این کار بازی زیبای آمیرزا می باشد. اگر تا به حال آمیرزا را بازی نکرده باشید و یا حداقل نام آن را هم نشنیده باشید، به احتمال زیاد شما از افرادی هستید که به طور کلی از تلفن همراهتان برای انجام بازی استفاده نمی کنید. آمیرزا به حدی محبوب است که در کم مکان عمومی می توان حضور داشت که در آن کسی در حال انجام بازی آمیرزا نباشد. این همان چیزی است که برای بسیاری از کاربران برای انتخاب یک بازی جذاب اهمیت دارد. آمیرزا را می توانید در کنار خانواده نیز امتحان کنید که این کار باعث خواهد شد سرعت قابل قبولی برای انجام آن داشته باشید اگر خودتان به تنهایی پیش بروید هم این کار همچنان امکان پذیر است ولی امیدی به امتیازهای بالا نداشته باشید.

این بازی بدون شک پادشاه بازی های حدس کلمات می باشد که از نمونه های خارجی کپی برداری شده است. آمیرزا کاراکتر محبوب این بازی می باشد که در تمامی مرحله های بازی در کنار شما حضور دارد اما در هر فصل نیز یک سوپرایز در مقابل شما قرار خواهد گرفت و آن هم شخصیت هر مرحله می باشد. در این بازی شخصیت های زیبایی برای هر فصل در نظر گرفته شده اند که اسامی آن ها نیز خنده دار می باشد. در فضاسازی بازی نیز سعی شده است از مکان های تاریخی و جاذبه های گردشگری تمامی استان ها و شهرهای بزرگ کشورمان استفاده شود که البته به طور هوشمندانه ای شاهد اجرای این امر بوده ایم. سکه هایتان را باید در بازی آمیرزا مدیریت کنید به این علت که چه بخواهید و چه نخواهید در این بازی به سکه های زیادی نیازمند خواهید شد. آمیرزا برای همه محبوب است و شما نیز می توانید علاقه خود را به این بازی مورد بررسی قرار دهید. در آخر نیز به عنوان کمک به کاربران سایت خودمان، جواب های بازی آمیرزا را در اختیار طرفداران این بازی دوست داشتنی قرار می دهیم.

جواب بازی آمیرزا مرحله ۱- سگ، سنگجواب بازی آمیرزا مرحله ۲- زن، گز، زنگجواب بازی آمیرزا مرحله ۳- آش، آتشجواب بازی آمیرزا مرحله ۴- کاخ، خاکجواب بازی آمیرزا مرحله ۵- هوا، آهوجواب بازی آمیرزا مرحله ۶- پتو، توپجواب بازی آمیرزا مرحله ۷- ری، شر، ریش، شیرجواب بازی آمیرزا مرحله ۸- فک، شک، کش، کف، کفش، کشفجواب بازی آمیرزا مرحله ۹- رخ، سر، رس، خر، سرخ، خرسجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۰- بد، آب، باد، ادب، ابدجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۱- دکل، کلیدجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۲- دیس، سفیدجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۳- حفظ، حفاظ، حافظجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۴- پری، پیر، پنیرجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۵- شنا، آشناجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۶- میل، لیموجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۷- یاس، سایه، سیاهجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۸- باز، بازی، زیباجواب بازی آمیرزا مرحله ۱۹- آدم، دما، دام، مدادجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۰- بنا، تاب، نباتجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۱- رنج، برج، برنججواب بازی آمیرزا مرحله ۲۲- مشک، شکم، تشک، تمشکجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۳- رمز، رزم، مرز، ترمزجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۴- ریل، یار، ریالجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۵- کلم، ملک، ملکه، کلمهجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۶- پاک، پتک، پاکتجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۷- هنر، رهن، قرن، نهر، نقرهجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۸- شال، بال، بلا، بالشجواب بازی آمیرزا مرحله ۲۹- آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهوجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰- میخ، خیر، مریخ، خمیرجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱- تاس، مات، ستم، ماست، تماسجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲- توپ، سوپ، پتو، سوت، پوستجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳- آهن، نگاه، گناه، آهنگجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴- رود، دور، گود، گرد، گور، گردوجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵- آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراشجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶- سال، سیل، گیلاسجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷- شاه، شنا، شانه، شاهینجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸- وان، نفس، فانوسجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹- زین، بیل، لیز، زنبیلجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۰- دست، دشت، تشک، شکست، دستکشجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۱- دین، دنیا، امید، دامن، میدانجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۲- بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیهجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۳- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابیجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۴- سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمانجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۵- ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرسجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۶- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنیجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۷- گلو، هلو، لوله، گلولهجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۸- ریز، شیر، ریش، شیار، شیرازجواب بازی آمیرزا مرحله ۴۹- کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکشجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۰- کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیمجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۱- بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبارجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۲- راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباهجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۳- کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکرجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۴- بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوسجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۵- آلو، لبو، ویلا، لوبیاجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۶- ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلترجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۷- آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جورابجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۸- تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیتجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۹- تره، هرات، تنها، تهران، ترانهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰- آخر، خطا، خار، خطر، خاطرهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیابجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲- تیز، زیپ، پیاز، پیتزاجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۳- شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوشجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۴- وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوانجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۵- سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرسجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۶- بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۷- سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسکجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۸- تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتریجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۹- کشو، کال، شال، لواش، لواشکجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۰- پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریسجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۱- سطل، طلا، سال، سالن، سلطانجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲- بارز، آزار، ابزار، بازارجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳- خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاریجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴- هوش، آشوب، شهاب، باهوشجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۵- بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برندهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۶- خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۷- آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیرجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۸- نصب، بنا، بانو، صابونجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۹- شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوارجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۰- هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهیدجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۱- گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدنجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۲- سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکلهجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۳- بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچهجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۴- دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفندجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۵- شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایشجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۶- لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگوجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۷- نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتورجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۸- نمد، چمن، نادم، دامن، چمدانجواب بازی آمیرزا مرحله ۸۹- مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماسجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۰- کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکشجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۱- برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهرابجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۲- شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلاتجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۳- مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمهجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۴- پاک، نیک، پیک، پیکانجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۵- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمانجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۶- تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستارهجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۷- تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازوجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۸- باک، رکاب، کبیر، کاری، باریکجواب بازی آمیرزا مرحله ۹۹- نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۰- نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنجپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۱- چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۲- لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبومپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۳- دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۴- قله، لقب، قلب، قبله، قبیلهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۵- کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسروپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۶- قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۷- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۸- کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشکپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۰۹- رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۰- دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۱- گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۲- سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۳- نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۴- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجوپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۵- ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایرهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۶- گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگسپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۷- جان، جنس، باج، سنجابپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۸- کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۱۹- ترک، تیر، کتری، کبیر، برکت، تبریک، کبریتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۰- حال، سلاح، ساحل، اسلحهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۱- مزد، دامن، نماز، زمان، نادم، نامزدپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۲- زجر، زین، ریز، رنج، زنجیرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۳- درد، خدا، داد، خرد، خرداد، رخدادپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۴- مشک، ماش، کرم، شکم، کمر، شام، شکر، شکار، مراکشپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۵- صفا، اصل، فال، فصل، فاصلهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۶- پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروزپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۷- لحن، لنز، نوح، وزن، زحل، حلزونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۸- بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشتهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۲۹- اتو، سوت، تور، سوار، راست، راسو، اورست، روستاپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۰- وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۱- متن، مات، توان، وانت، تومان، مانتوپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۲- موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۳- گاو، گوی، واگن، گونی، یوگا، گونیاپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۴- نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۵- شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموشپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۶- درون، روان، نادر، نوار، دوران، اروندپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۷- سیل، سیب، لباس، آسیب، سبیل، ابلیس، سیلابپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۸- باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادامپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۳۹- رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۰- صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۱- نرم، مرض، ضامن، رمان، رمضانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۲- مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساحپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۳- بام، امیر، مربی، مربا، بیمارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۴- موش، نوش، دوش، شنود، دشمن، دمنوشپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۵- دین، قند، نقد، دنیا، قنادیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۶- کور، نوک، نوکر، کنار، کارونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۷- گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۸- ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۴۹- وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۰- مار، مرد، رمان، نادر، نادم، مادر، مدار، دامن، درمانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۱- تتو، تاب، توت، تابوتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۲- رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۳- سنگ، گیس، نگین، سنگینپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۴- رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنجپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۵- عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۶- شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخشپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۷- بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۸- تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریمپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۵۹- یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریکپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۰- سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۱- رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبرهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۲- کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروشپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۳- سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۴- آوا، آوار، اهورا، آوارهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۵- چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچالپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۶- درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیسپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۷- نجف، نفس، جان، جنس، اسفنجپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۸- هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلودهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۶۹- آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۰- قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۱- مروت، مترو، تورم، تومور، موتورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۲- مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزاپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۳- نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقالهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۴- رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۵- قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافقپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۶- فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۷- ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهنپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۸- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۷۹- گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفندپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۰- چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچینپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۱- باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۲- گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگندهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۳- نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۴- نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۵- قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۶- مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپارهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۷- جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۸- کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۸۹- سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۰- حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۱- لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیاپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۲- کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقکپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۳- ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۴- تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانترپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۵- توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۶- پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۷- مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایلپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۸- سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۱۹۹- جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

حل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۰- بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلواحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۱- شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدانحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۲- روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه، فیروزهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۳- چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان، چمنزارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۴- پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پروندهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۵- خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالوحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۶- ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیرحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۷- زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۸- رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشیدحل بازی آمیرزا مرحله ۲۰۹- کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه، یکشنبهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۰- دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات، دبستانحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۱- لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو، آنگولاحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۲- فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو، فوتبالحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۳- چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه، کمانچهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۴- سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۵- دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشتحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۶- گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۷- چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی، شکارچیحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۸- رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمانحل بازی آمیرزا مرحله ۲۱۹- ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیلحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۰- جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، جادوگرحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۱- سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسیحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۲- پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیکحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۳- نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۴- چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه، تپانچهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۵- شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور، شهریورحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۶- تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم، مستطیلحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۷- فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدونحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۸- ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیلحل بازی آمیرزا مرحله ۲۲۹- میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمینحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۰- غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابیحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۱- نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه، نگهبانحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۲- پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشتحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۳- هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده، فالودهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۴- نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۵- میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدیحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۶- قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق، آفریقاحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۷- شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشترحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۸- نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۳۹- پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوانحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۰- خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۱- برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگرحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۲- گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگرحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۳- رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجیحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۴- داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنجحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۵- اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۶- گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده، زادگاهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۷- سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوسحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۸- پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوسحل بازی آمیرزا مرحله ۲۴۹- زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۰- انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانیحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۱- قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالیحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۲- کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراتهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۳- رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشتحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۴- کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارکحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۵- دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد، دهان، آزاده، زاهدان، اندازهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۶- باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب، باجناقحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۷- پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوشحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۸- گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگحل بازی آمیرزا مرحله ۲۵۹- کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۰- گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت، آبگوشتحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۱- بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربینحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۲- سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیسحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۳- فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفرحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۴- وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگولهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۵- بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشمحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۶- لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسالحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۷- سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشتحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۸- بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه، چابهارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۶۹- رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکسترحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۰- گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبندحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۱- کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۲- باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباسحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۳- تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابیحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۴- دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروندحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۵- پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۶- کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجکحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۷- موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیشحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۸- زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواجحل بازی آمیرزا مرحله ۲۷۹- انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنماحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۰- مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۱- ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمارحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۲- شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرشحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۳- قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاقحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۴- کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوبحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۵- قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطبنماحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۶- گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گویندهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۷- مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۸- قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابلهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۸۹- برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتریحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۰- ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، آبمیوهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۱- موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاورهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۲- تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستانحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۳- لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطینحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۴- اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیکحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۵- ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۶- زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچهحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۷- توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۸- سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرتحل بازی آمیرزا مرحله ۲۹۹- موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو

جواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۰- زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۱- کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربندجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۲- سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسونجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۳- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعترافجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۴- دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبالجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۵- دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشکجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۶- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفتجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۷- زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغالهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۸- کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکانجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۰۹- گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوسالهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۰- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۱- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۲- دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداریجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۳- لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحالجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۴- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکباتجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۵- نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۶- خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکیجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۷- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستانجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۸- لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیلجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۱۹- کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۰- نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاستهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۱- گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۲- ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۳- مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۴- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلابجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۵- داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۶- متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنامجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۷- گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگانجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۸- بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۲۹- ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمالجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۰- میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایشجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۱- سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربستجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۲- دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالوجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۳- ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیاجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۴- برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگردجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۵- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیکجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۶- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوریجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۷- خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچینجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۸- غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغورهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۳۹- لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالیجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۰- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۱- دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکدهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۲- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۳- طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۴- نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکوجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۵- رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامینجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۶- زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۷- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسردهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۸- گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزیجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۴۹- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیرجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۰- زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمانجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۱- شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۲- کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۳- ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمیجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۴- ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیلجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۵- کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۶- لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۷- لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیلهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۸- عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۵۹- ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماسجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۰- کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیکجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۱- خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۲- قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومتجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۳- داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامدادجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۴- قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیتجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۵- برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسورجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۶- کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیکجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۷- جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرتجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۸- رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرمجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۶۹- هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطورهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۰- شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیرجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۱- دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدیدجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۲- جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجرجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۳- کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشافجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۴- شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشوراجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۵- مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۶- زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزادجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۷- قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصادجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۸- بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۷۹- دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبدجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۰- نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونیجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۱- گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۲- سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکولجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۳- طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلبجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۴- درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادریدجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۵- موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامیجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۶- ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیارجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۷- دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوشجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۸- بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانیجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۸۹- صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصرافجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۰- سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسونجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۱- منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۲- علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادلهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۳- پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخندجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۴- کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کاراملجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۵- شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۶- پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۷- ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبانجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۸- قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچهجواب بازی آمیرزا مرحله ۳۹۹- باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۰- قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوسپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۱- دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبلپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۲- سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۳- تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۴- پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۵- هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۶- قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۷- مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۸- فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچینپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۰۹- پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوسپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۰- پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۱- میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۲- رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانوردپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۳- جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۴- پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۵- دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروشپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۶- برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردستپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۷- بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۸- پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۱۹- لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبالپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۰- دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرماندهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۱- خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۲- نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندوپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۳- گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۴- لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردنپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۵- سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدامپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۶- گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکنپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۷- جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنوارهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۸- چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۲۹- سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۰- لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۱- گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبندپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۲- متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامینپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۳- چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچینپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۴- گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشوارهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۵- گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گزنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۶- خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۷- کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۸- تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریستپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۳۹- شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۰- فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۱- چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکبابپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۲- ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۳- عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۴- گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۵- خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۶- سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۷- خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۸- کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۴۹- فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۰- داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۱- ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیلپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۲- ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۳- بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۴- نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۵- کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۶- خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابراتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۷- دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنوردپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۸- دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشندهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۵۹- تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلترپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۰- روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشناییپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۱- نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نمایندهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۲- سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستورانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۳- موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۴- بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیاردپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۵- مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشکپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۶- خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۷- عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعدادپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۸- مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۶۹- گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۰- زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۱- سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۲- آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۳- برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۴- غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۵- شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداریپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۶- عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۷- مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۸- سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۷۹- خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۰- داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۱- دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمردپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۲- دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۳- پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهادپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۴- سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکستهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۵- برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبهاپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۶- گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۷- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۸- متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمندپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۸۹- چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۰- قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۱- پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیکپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۲- رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۳- پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۴- دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستادهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۵- خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانوادهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۶- صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظمپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۷- ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومترپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۸- سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوستپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۴۹۹- کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود

حل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۰- علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۱- زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازندهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۲- دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبوردحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۳- دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۴- متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینالحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۵- تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتیحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۶- بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپستحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۷- لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمرحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۸- فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوالحل بازی آمیرزا مرحله ۵۰۹- سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپورحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۰- خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۱- پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیادحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۲- قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاریحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۳- زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیتحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۴- منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۵- نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیقحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۶- وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندبازحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۷- میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشیحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۸- رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۱۹- خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۰- برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبرحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۱- مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلادحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۲- شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۳- فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریادحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۴- یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۵- عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیلحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۶- کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۷- کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراینحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۸- چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۲۹- نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۰- سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکسحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۱- تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۲- سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۳- مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیمحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۴- املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسالحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۵- خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستریحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۶- دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابتحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۷- کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۸- مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۳۹- رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنجحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۰- جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۱- برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۲- سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۳- اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستالحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۴- نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۵- متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۶- سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناکحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۷- قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقالهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۸- سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلونحل بازی آمیرزا مرحله ۵۴۹- رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمندحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۰- دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرودحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۱- دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کاردانیحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۲- سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاورحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۳- رخش، مربا، خشاب، خراش، آرام، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخشحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۴- گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۵- تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلاتحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۶- بست، سبک، کسب، کباب، کاسب، کلاس، کتاب، بابک، بابل، ساکت، کابل، لباس، اسکلت، کسالت، بسکتبالحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۷- زبر، دره، بچه، چوب، چرب، زرد، بره، دوره، برده، روزه، روده، بهروز، زردچوبهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۸- جام، امید، مداد، جامد، جدید، مجید، اجداد، امداد، داماد، جامدادیحل بازی آمیرزا مرحله ۵۵۹- اول، لوس، نسل، سفر، فال، نفس، سونا، سالن، افسر، سفال، فارس، سوال، افسون، فانوس، فورانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۰- ریل، لیز، آجر، زجر، ریال، جاری، رازی، لیزر، آجیل، ایرج، ارازل، جالیز، الجزایرحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۱- نوک، واگن، کنار، نگار، گران، کنگر، نوکر، انگور، گورکن، کارون، کانگوروحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۲- فخر، فال، فلک، کفر، فکر، خال، کافر، کلاف، کالا، فاخر، خلاف، اراک، خلافکارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۳- موز، گام، آرزو، آمار، آواز، آوار، آرام، گراز، مزار، گرما، امروز، ماورا، گوارا، آموزگارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۴- دفن، دیو، نیرو، فرنی، نوید، فرود، درون، ردیف، فوری، فردین، فریدون، فروردینحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۵- کابل، بلیت، نبات، کتاب، بیان، بیات، کتان، لکنت، تانک، بانک، بالن، تنبک، تنبل، کتانی، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابینحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۶- لوس، موم، سوال، ملوس، املا، سالم، سلام، اسلام، الماس، امسالحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۷- نیش، شیب، ریشه، بیشه، میهن، نیمه، شیره، نرمش، شنبه، منبر، بهمن، شبنم، نمره، مربی، منشی، بیمه، نشریهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۸- زبر، برگ، دیگ، یزد، زیره، بدهی، برگه، گربه، هرگز، بزرگ، گرده، گریه، گیره، دبیر، برگزیدهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۶۹- رخت، خیر، بخت، خبر، بخار، خیار، آخرت، باخت، ربات، تایر، بیات، خراب، تخریب، باتری، تاریخ، بخاری، تبخیر، تاخیر، خیرات، بختیاریحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۰- گنج، جگر، رنج، گدا، جنگ، آرنج، گنجه، گنده، گران، گرده، آهنگ، درجه، نجار، جهان، جاده، جهاد، گردن، گناه، نگار، نگاه، آهنگر، جهانگردحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۱- نسل، لیست، آسان، آسیا، سینا، تنیس، سالن، ایست، استان، ایالت، آستینحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۲- فرش، شرف، ظرف، فیش، ظریف، رویش، شریف، فروش، شوفر، فوری، یورش، ظرفشوییحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۳- بدل، ویلا، یلدا، نوبل، بلند، بانو، بودا، دیوان، بینوا، لوبیا، نابود، لیوان، بنیاد، وانیل، والدینحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۴- پتک، پست، تپش، سوپ، کشت، پیک، پشت، پوک، تشک، شکست، پشتک، سکوت، تیوپ، پیست، کویت، کشتی، پشتی، پوست، پوشک، پیشکسوتحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۵- یزد، داس، زین، دیس، زنده، نیاز، دایه، سیاه، ساده، نسیه، سینه، زیاد، زیان، ایزد، سینا، نیزه، اسید، سایه، سازه، زاهد، آینه، آینده، آدینه، سازندهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۶- مواد، دوام، دریا، مرید، مایو، وارد، مدیر، مدار، مادر، امید، رادیو، دیوار، مرواریدحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۷- شیمی، ماشه، شیره، ریشه، ماهی، شیار، شهرام، شماره، همایش، شیرماهیحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۸- غار، غنا، غنی، اغوا، نیرو، آوار، روغن، روانی، ویران، ایوان، ایران، ارغوان، ارغوانیحل بازی آمیرزا مرحله ۵۷۹- سخت، خون، سخن، تونس، وانت، آسان، سونا، ساخت، ستون، سوخت، نخست، ستوان، اوستا، تاوان، سخاوت، استان، استوا، خاتون، توانا، استخوانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۰- متن، مترو، تنور، مایو، تورم، رمان، تیمار، تامین، روانی، مانتو، تمرین، ویران، نیمرو، تومان، امنیت، میترا، مریوان، رومانی، ویتنام، ورامینحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۱- رخش، خوش، شاخ، شوخ، خارش، یواش، خراش، خاور، شرور، شوخی، خیار، خیارشورحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۲- ترن، برس، سرب، نصب، صبر، نبات، سراب، تراس، بستر، راست، ستار، رانت، آبستن، تناسبحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۳- کوی، نوک، کتان، تانک، یکتا، کویت، کتانی، ایوان، کتایون، تایوانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۴- پست، پتک، پاک، پکن، پاکت، ساکن، کاست، آسان، ساکت، سکان، استان، پاستا، استکان، پستانک، پاکستانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۵- سود، هوس، سند، سونا، سواد، آدرس، ساوه، ساده، سوره، سرود، آسوده، وردنه، سوهان، رسانه، اندوه، سودان، سروان، دوران، اروندحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۶- گیس، آسیا، هستی، آگهی، آگاه، ایست، سیاه، گیاه، سایه، آگاهی، ایستگاهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۷- گوش، گوشه، گروه، گوهر، گواه، ورشو، شوره، رشوه، شوهر، هاشور، شاهرگ، گوارش، گوشوارهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۸- جنگ، باج، لجن، گنج، لنج، جنگل، گلاب، بانگ، انگل، بالن، لبنان، جنگلبانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۸۹- سند، یلدا، اسید، آدرس، دلیر، اسیر، دلار، ساری، دینار، سریال، سیلندر، ایسلند، ایرلندحل بازی آمیرزا مرحله ۵۹۰- میل، موش، ملت، مشت، شوم، لوتی، ولرم، لیمو، یورش، رتیل، لیتر، تورم، مترو، ترشی، مشورت، مشتری، لیموترشحل بازی آمیرزا مرحله ۵۹۱- تیز، تنه، زینت، نیاز، زیان، تازه، آینه، نیزه، تنها، انتها، نهایت، اهانت، تازیانهحل بازی آمیرزا مرحله ۵۹۲- یزد، باز، زین، زینب، ایزد، بیان، بازی، زبان، زیبا، زیاد، بنیاد، بندبازحل بازی آمیرزا مرحله ۵۹۳- کیش، نمک، شیک، شادی، کمین، آدمک، امید، شاکی، مدنی، مشکی، کاشی، دکان، شیاد، منشی، دشمن، دشنام، نمایش، آدمکش، ماشین، میدانحل بازی آمیرزا مرحله ۵۹۴- کبد، کتاب، کارت، رکاب، ربات، تبرک، اراک، آباد، دارت، برکت، راکت، دکتر، ابتدا، ارادت، تدارک، ابتکارحل بازی آمیرزا مرحله ۵۹۵- خون، خدا، نرخ، خرد، دوره، نخود، رخنه، درون، خانه، روده، خنده، خاور، وردنه، اندوه، اروند، دوران، خواهر، رودخانه

جواب بازی آمیرزا مرحله ۵۹۶- پدر، پودر، ایده، پادو، پاره، پارو، پرده، ادویه، پیاده، پراید، دیوار، دایره، رادیوجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۹۷- سکه، سنگ، سکان، گناه، کاسه، نگاه، آهنگ، آسان، آگاه، سنگک، ساکنجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۹۸- چای، پیچ، چین، چاپ، پوچ، پنیر، پارچ، پارو، پنچر، پویا، چنار، چوپان، پوریا، پیانوجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۹۹- شال، زشت، شنل، لنز، نبات، شتاب، زبان، تابش، بالن، بالش، زابل، تنبل، تلاشجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۰- اسکی، لیست، ایست، بلیت، سبیل، کتاب، کابل، لباس، آسیب، بیست، کلاس، کاسب، کلیسا، تاکسی، اسکلت، اسکیت، ابلیس، لاستیکجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۱- دود، اردن، نوید، نادر، درود، درون، دینار، دیوان، دیدار، دیوار، دوران، اروند، روانی، ویران، رادیوجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۲- عرب، عروس، بستر، وسعت، ساعت، عابر، سراب، بورس، سرعت، عبور، عبرت، روستا، باروتجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۳- واگن، فارس، نرگس، نگار، سنگر، افسر، سونا، سرنگ، گران، انگور، سروان، فوران، فانوس، گارسون، افسونگرجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۴- تند، مدت، تهی، متن، مرده، ریتم، نیمه، مرید، تیره، مدیر، نمره، تمدن، میهن، مهدی، درهم، تمرین، مدینهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۵- بغل، باغ، لبه، آغل، غیب، بالا، غایب، ابله، الاغ، لایه، اهلی، باله، بالغجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۶- آلپ، آرام، آمار، املا، رمال، رمان، لامپ، آلمان، آرمانجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۷- منچ، چمن، چای، عید، چین، دعا، مایع، مانع، عمان، معنا، معدن، معاد، چمدان، میدان، معدنچیجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۸- مزد، دزد، یزد، دید، میز، داد، ایدز، دزدی، آزاد، مداد، زیاد، ایزد، آزادی، داماد، امدادجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۰۹- تیز، تایر، زیان، زینت، آزار، تراز، ارزن، زرین، نیاز، زیارت، ارزان، نیزار، ایرانجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۰- ربات، نوبت، نبات، انبر، بیان، بیات، تنور، بانو، رانت، باروت، بیرون، بینوا، باتری، روبان، بوران، بورانیجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۱- خدا، مواد، مدار، آوار، مخدر، مورخ، مادر، آمار، آرام، آخور، خرما، خاور، خادمجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۲- پدر، پادو، وارد، پارو، پودر، پرتو، دارت، اردو، آوار، دوات، داور، دارو، اروپا، وارداتجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۳- فرش، تفرش، هرات، تراش، افشا، افرا، فرات، ارتش، رشته، رفاه، فشار، شهرت، آشفته، فرشته، شرافت، اشارهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۴- گله، بدل، انبه، ابله، باله، هلند، گنده، بنده، گلاب، بلند، بالن، انگل، بانگ، گنبد، بنگاه، گلدان، هندبالجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۵- قصد، قرص، فقر، قصر، قیر، قیف، صفا، صاف، افق، رقص، صدا، صفر، صدف، صیاد، فقیر، فردا، صادق، رفیق، فریادجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۶- سخن، سخت، پست، ساخت، پناه، پخته، سپاه، خسته، خانه، تنها، نخست، پسته، پاسخ، نسخهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۷- سهم، سند، پند، پناه، پماد، ماسه، دهان، دانه، ساده، ماده، سهام، دامنه، مهندس، همدانجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۸- ایست، سیما، ماست، آسیا، املا، لیست، املت، تماس، اسلام، الماس، تسلیم، سلامت، ایلام، سلامتی، مالیات، التماسجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۱۹- جام، متن، تند، تاج، مزد، مدت، جزام، مزاج، جامد، مجاز، زمان، تمدن، نماز، نجات، نامزدجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۰- زال، خال، خاص، اصل، صلح، زحل، حاصل، صالح، خالص، خیال، اصیل، خالی، حاصلخیزجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۱- کوچ، چرک، چین، یونس، کرسی، کویر، نوکر، چروک، ریسک، سیرک، کنسروجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۲- زاغ، داغ، غار، غنا، غاز، ارزن، چادر، دراز، چراغ، اردن، چنار، چغندرجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۳- ارزن، اردن، ربنا، دراز، باند، بارز، برنز، انبر، زبان، بردار، برادر، دربار، دربانجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۴- جگر، رنج، جنگ، جام، جرم، اوج، موج، گنج، جوان، رمان، جارو، آرنج، نجوم، واگن، نجار، مرجان، انگور، جانور، جنگاورجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۵- رخش، خوک، خشک، شاخ، چکش، چرک، چرخ، کوچ، چروک، چاکر، شکار، خراش، کاوش، خارش، خاور، روکش، کشور، خوراکجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۶- جوش، جشن، دوش، شاهد، شانه، جواد، دانش، جوان، دشنه، جهاد، جادو، جاده، جهان، اندوه، وجدان، جوانه، دانشجو، جوشاندهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۷- تخت، رخت، تهی، خبر، خیر، بخت، تربت، بخیه، تختی، بهتر، خبره، تخته، تیره، رتبه، تخریب، تربیت، تبخیرجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۸- کرج، کاج، جادو، ورود، اردک، کارد، کادو، جودو، جواد، جارو، کادر، رکود، دکورجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۲۹- قلب، قتل، قاب، لقب، قاتل، قالب، بالا، قلاب، شلاق، اتاق، بقال، بالش، شتاب، تلاش، تقلب، تالاب، باتلاقجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۳۰- بدل، گله، دلار، گلاب، گرده، گربه، دلبر، برگه، باده، ابله، باله، برده، دلربا، براده، درگاه، گرداب، بالگردجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۳۱- تپش، پشت، هشت، پشه، تنه، تنگ، گشنه، تنگه، تشنه، نقشه، قشنگجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۳۲- گلو، لوح، گسل، هلو، حوا، سوله، ساوه، الگو، حلوا، هالو، سلاح، ساحل، سوال، حوله، حواس، اسلحه، گوسالهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۳۳- قفس، فال، قله، قفل، سکه، افق، قلک، سقف، کلاه، کلاس، کافه، کاسه، ساقه، سفال، قفسه، فلکه، اسکله، کلافهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۳۴- رنج، تاج، برج، جهان، تنها، رتبه، نجات، نجار، برنج، باجه، انبه، آرنج، تاجر، تهران، تجربه، ترانهجواب بازی آمیرزا مرحله ۶۳۵- دیس، عطر، سطر، دعا، عید، عدس، رعد، سعی، سریع، اسید، رسید، اسیر، عطار، ساعد، آدرس، سعدی، عدسی، عطارد

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۳۶- نسل، سوت، هلو، هتل، هوس، تله، نوه، چهل، تنه، تونل، ستون، سوله، چهلستونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۳۷- چاپ، گاو، پوچ، اول، گلو، چال، پلو، پول، گلپر، پارچ، پارو، الگو، چپاولپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۳۸- گلف، نفس، فال، لگن، چنگ، گسل، سفال، انگل، سالن، چنگالپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۳۹- پشه، هوش، گوش، گوهر، پوشه، شوهر، رشوه، گروه، شوره، پژوهش، پروژه، پژوهشگرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۰- یزد، وزن، زیاد، زانو، آویز، ونیز، ایزد، ایدز، زیان، نیاز، دیوان، زندان، نوزاد، یونان، اندونزیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۱- شیب، تیز، زشت، آتش، شتاب، زیبا، تابش، بازی، اشیا، آشتی، بیاتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۲- راکت، کتان، رانت، آنتن، کتری، تانک، کارت، کنار، کتیرا، تاریک، کتانی، تانکرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۳- رنگ، سند، گردن، نرگس، سنگر، گردو، سوسن، سرنگ، درنگ، سرود، درون، سوگندپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۴- خزر، زخم، رمان، آزار، خمار، خزان، خرما، زمان، آرام، آمار، خانم، مزار، مخزن، نماز، ارزان، آرمانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۵- پدر، دکل، پلک، پول، پاک، پارو، دلار، پلاک، کادو، پدال، لودر، کولر، پودر، پارک، دکور، دلاور، پولاد، پولدارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۶- خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخالهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۷- گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۸- گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۴۹- چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۰- متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیونپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۱- چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۲- بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۳- قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۴- دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۵- سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۶- خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۷- زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۸- کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۵۹- چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوسپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۰- صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۱- غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۲- نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهنپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۳- دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۴- سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینماپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۵- خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۶- جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۷- ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوسترپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۸- سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراستپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۶۹- کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۷۰- عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۷۱- ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامشپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۷۲- هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلودهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۷۳- رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراستهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۷۴- مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلوپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۶۷۵- مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

حل بازی آمیرزا مرحله ۶۷۶- میز، مزد، مزه، مهدی، زنده، هیزم، همزن، نیمه، نیزه، زمین، میهن، مدینهحل بازی آمیرزا مرحله ۶۷۷- سیخ، شاخ، خیس، سخن، شیخ، خشن، ساق، نیش، سینا، نقاش، شانس، نقاشیحل بازی آمیرزا مرحله ۶۷۸- رخت، نرخ، خیر، پنیر، خیار، آخرت، خیانت، تاخیر، تاریخحل بازی آمیرزا مرحله ۶۷۹- تیز، ساز، سبز، سیب، قاب، زیست، بزاق، سبقت، آسیب، زیبا، بازی، سبزی، بیست، ایستحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۰- جلد، جسد، جاده، سوله، جاهل، سوال، جهاد، جلاد، سجده، سواد، ساده، جلسه، جدول، سجاده، آلوده، آسودهحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۱- مشت، رشت، شتاب، شربت، تمبر، آرام، مرتب، مربا، تماشا، آبشار، آرامشحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۲- متن، مدت، دقت، قدم، تمدن، قنات، قناد، نامه، تنها، دهات، ماده، همدان، دامنه، دهقانحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۳- گله، نوه، گلو، لال، گونه، الگو، انگل، لنگه، لوله، لاله، گلوله، النگوحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۴- گیس، سبک، برگ، رکاب، سراب، کاسب، آسیب، اکبر، اسیر، گاری، بیکار، سیگار، باریکحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۵- لطف، لبه، فال، طلا، طفل، طبل، برف، ابله، رفاه، باطل، بالهحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۶- تشک، کشت، تشت، سکان، ساکن، شانس، کاشت، شکست، تشتک، نشست، ساکت، تکانحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۷- جهش، گلو، جوش، گوش، گله، گوشه، گوجه، لهجهحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۸- دنج، جگر، رنگ، رنج، برگ، برج، جنگ، گنبد، نجیب، دبیر، درنگ، برنج، گردنحل بازی آمیرزا مرحله ۶۸۹- رحم، حرم، مدت، محمد، محرم، حریم، مریم، مردم، مدیر، رحمت، متحد، محترم، تحریمحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۰- عرب، عمر، شعر، شمع، مشت، تمبر، مربع، عابر، شربت، شاعر، شتاب، مربا، عمارت، عبارتحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۱- برج، زرد، وجب، جارو، جواب، واجب، بازو، آرزو، بازجو، جورابحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۲- شرق، قیر، قشر، شال، شادی، ارشد، شلاق، قالی، یلدا، قادر، ریال، دلار، قلدر، دلیرحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۳- جهش، دیو، جوش، جدی، دوش، جیوه، هویج، جزوه، شهید، دوشیزهحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۴- نصب، صوت، بانک، نوبت، تکان، نبات، کتاب، صابون، تنباکوحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۵- لبو، مبل، طبل، طول، سطل، سیب، وسط، سبیل، طلسم، بلوط، لیمو، سیلو، موسی، مطلوبحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۶- قلک، قهر، قله، برق، قبر، قبله، برکه، کلبه، کلاه، بقال، قالب، قاره، قلاب، براق، کابل، کربلاحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۷- جرم، مکه، موج، نمک، کوه، نوکر، کوره، جهنم، جوهر، نمرهحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۸- وزن، کنیز، زانو، نازک، زیان، نیاز، کویت، زینت، کتانی، زیتونحل بازی آمیرزا مرحله ۶۹۹- پست، پلک، پیر، پیک، کتری، لیست، پلیس، پیکر، لیتر، رتیلحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۰- نجف، عاج، رنج، جان، نجار، عارف، رفاه، آرنج، جهان، عرفانحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۱- حدس، سبد، حبس، حوا، بوس، سواد، واحد، حسود، حسابحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۲- حرف، حرم، رحم، فکر، حکم، حمام، حرام، کافر، مرام، محرم، مکار، حاکم، محکمحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۳- سیخ، شیخ، شال، شاخ، خیس، خشک، کاشی، شاکی، خیال، کلاس، خالی، شلیک، کلیسا، خشکسالیحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۴- نفت، تنش، فیش، وفا، شفا، وفات، ناشی، یواش، شیفت، آشتی، آویشنحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۵- صلح، صبر، رضا، ضرب، اصل، صبح، صاحب، صحرا، حصار، حاصل، حاضرحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۶- رانت، هرات، هراس، تنها، راست، تهران، ترانه، رسانه، ستارهحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۷- تله، کشت، تشک، شدت، دکل، دکه، هشت، دشت، شکست، دسته، سکته، دستکشحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۸- سنگ، نفت، نفس، تنگ، سنگر، تفنگ، فارس، افسر، نرگس، سرنگ، نفرت، تنفس، سفارتحل بازی آمیرزا مرحله ۷۰۹- مزد، زیپ، امید، پیام، پیدا، زیاد، آزاد، ایدز، پیاز، پماد، آزادیحل بازی آمیرزا مرحله ۷۱۰- غرب، برف، باغ، غار، فریب، غایب، غبار، رفاه، غریب، غرفه، غریبهحل بازی آمیرزا مرحله ۷۱۱- پست، چاه، تپه، چاپ، سپاه، ساده، دسته، پسته، دهاتحل بازی آمیرزا مرحله ۷۱۲- لیف، فیل، هدف، فدا، فال، آینه، هلند، هادی، دهلی، یلدا، فایده، ناهید، آینده، دلفینحل بازی آمیرزا مرحله ۷۱۳- شیب، شیره، ریشه، زیبا، شهاب، ارزش، بیشه، هزار، بازی، زهرا، شبیه، شیراز، شهربازیحل بازی آمیرزا مرحله ۷۱۴- صوت، وصیت، هیات، تایر، صورت، تیره، تصور، هرات، صورتی، تصویرحل بازی آمیرزا مرحله ۷۱۵- چمن، منچ، سهم، چین، هیچ، میهن، سینه، نسیه، نیمه، غنچه، نغمه، نسیم

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۱۶- میخ، ماهی، خامه، خیام، گیاه، آگهی، خیمه، مخفی، مخفیگاهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۱۷- قسم، سوپ، پدر، قوم، ورق، قدم، رقم، مقدس، پودر، مرقد، سمور، سرود، مدرسجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۱۸- شفا، زشت، ارتش، آشتی، ترشی، شیفت، شیار، ارزش، اتریش، زیارت، شیرازجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۱۹- سخن، وفا، دفن، خدا، خون، سونا، فاسد، نخود، سواد، فانوس، اسفندجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۰- بالن، انگل، باند، گلاب، دلار، لنگر، بلند، گردن، گنبد، گلنار، گلدان، آبرنگ، دنبال، گرداب، بالگردجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۱- داد، درد، مرد، مدار، مربا، مبدا، مداد، مادر، مرداد، درآمد، برادر، مردابجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۲- موم، حرم، روح، رحمت، تورم، مترو، محرم، ترمیم، محروم، تحریم، محترم، مرحومجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۳- جنگ، جگر، آینه، گیره، گناه، نجار، گریه، آرنج، جیره، آهنگ، آگهی، هیجان، انجیر، آهنگرجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۴- ناشی، گریم، ناشر، گرما، گاری، منشی، شناگر، ماشین، نمایش، نگارش، نمایشگرجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۵- نوه، روده، رنده، درون، نوید، ویژه، نروژ، نرده، نیرو، هیدروژنجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۶- پله، لپه، لامپ، پیله، میله، ماله، پیام، پایه، ماهی، مایل، پیالهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۷- قوا، خلق، لخت، خال، ملخ، قول، قلم، تلخ، قوم، وقت، تقوا، قاتل، مقوا، خالق، خلاق، املتجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۸- چاه، چای، کاه، چرک، چکه، هیچ، چاره، چهره، چاکر، کرایهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۲۹- بوته، تباه، بهشت، تابه، آشوب، شهاب، شتاب، توبه، شباهت، باهوش، اشتباهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۰- وزن، سوت، زیست، زینت، یونس، سینی، ستون، ونیز، سوزن، تنیس، ویزیت، زیتونجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۱- چسب، سود، چوب، دیو، سیب، سبد، سوت، دیس، دست، بوس، دوست، بیستجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۲- رمان، پیرو، پیام، پارو، نیرو، پویا، پنیر، پوریا، روانی، پیمان، پیانو، نیمرو، مانور، ویران، رومانیجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۳- امید، دنیا، دامن، مدال، یلدا، مایل، نادم، میدان، میلاد، دینام، ملایمجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۴- ریال، امیر، مایل، املا، آمار، رمال، آرام، ملایر، ایلام، مالاریاجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۵- عقل، قله، دعا، اهدا، قلعه، عادل، عاقد، عاقل، عقده، علاقه، قلادهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۶- دکل، باج، تاج، کاج، جلد، بدل، کبد، جلبک، کتاب، کلاج، کابل، جالب، جلاد، کالبدجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۷- گوش، شوهر، شوره، ارزش، ورزش، گوشه، آرزو، گروه، رشوه، گراز، روزه، گزارش، گوارش، شاهرگ، هاشور، ورزشگاهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۸- دیگ، گردش، گردن، مرشد، دشمن، شگرد، گریم، مرید، منشی، گندم، مدیرجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۹- نوید، پیدا، یلدا، پدال، ویلا، پویا، پوند، پیانو، دیوان، پیوند، لیوان، وانیلجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۰- شیب، بیشه، بنیه، شیعه، ناشی، شانه، شهاب، انبه، شعبه، آینه، شنبه، شایعه، شعبان، شاهینجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۱- شال، شکل، کالا، شلیک، شاکی، کاشی، شریک، شکار، لشکر، ریال، آشکار، آرایش، کالریجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۲- یلدا، دیلم، مرید، رمال، مدار، مدال، دلار، مادر، مدیر، امید، دایی، ریال، ملایر، میلاد، میلیاردجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۳- لبه، مبل، هتل، مدت، تله، تمدن، تنبل، بنده، بهمن، دلمه، بلند، هلند، دنبه، مهلت، تلمبهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۴- بوس، سبد، برس، دوش، درشت، بورس، ترسو، شربت، دوست، درست، شبدر، رسوب، سرود، دستورجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۵- کتری، یکتا، کارت، دارت، ژاکت، راکت، اردک، دکتر، دریا، آژیر، تدارک، کتیرا، تیراژ، تاریکجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۶- کوه، پاک، پتو، توپ، پوک، تپه، پاکت، کاوه، پوکه، کاهو، کوتاهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۷- ریه، میوه، ماهی، میهن، نمره، نیمه، مانور، مناره، نیمرو، رومانی، اهریمن، اورمیه، موریانهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۸- زشت، شاه، شتاب، شهاب، زاهد، تازه، دهات، تابه، ابهت، بهشت، شاهد، شهادت، شباهت، بهداشتجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۴۹- سبز، ساز، لبو، رسول، سوال، زابل، آرزو، بلور، بورس، زالو، بازو، لباس، سراب، البرز، سرباز، بلوار، بازرسجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۵۰- شیب، زهرا، هزار، زیره، بیشه، شیار، شیره، ریشه، ارزش، شهاب، شیراز، شیربها، شهربازیجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۵۱- وزن، گدا، زنگ، زرد، زانو، واگن، دراز، گردن، گردو، درون، گوزن، انگور، نوزادجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۵۲- نامه، ماسه، سهام، سرمه، نمره، ساده، سرما، همسر، ماده، آدرس، مدرسه، سمندر، مهندس، همدان، مناره، رسانهجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۵۳- لوس، یاس، سوال، آسیا، یونس، سالن، ویلا، آسان، سویا، ایوان، وانیل، لیوانجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۵۴- فوت، فیل، لیز، زلف، فلز، لیف، فضول، زیلو، فلوت، فیوز، لوزیجواب بازی آمیرزا مرحله ۷۵۵- مبل، قلم، مشق، شام، طلا، قشم، مطب، قلب، قطب، بالش، قلاب، قالب، باطل، طلاق، بقال، شلاق، شمال

پاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۵۶- فیل، لیف، نیرو، فیلم، منفی، لیمو، فوری، فرمول، نیمرو، نیلوفرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۵۷- کود، یزد، کدو، زود، نوک، وزن، کنجد، کنیز، نوید، نیکو، کندو، جکوزیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۵۸- اول، نسل، ستون، سوال، سونا، آسان، تونل، سالن، استان، ستوانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۵۹- برگ، گرز، رنگ، زبان، گراز، آبان، بزرگ، انبار، باران، بازار، ابزار، ارزان، بازرگانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۰- نرم، نمک، میخ، خبر، خنک، نرخ، کریم، کبیر، میخک، کمین، مریخ، کربن، مربی، خمیرپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۱- کود، کدو، تکه، کوه، دوا، دکه، کادو، کاوه، کاهو، کوتاهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۲- سهم، حنا، نامه، سالن، ساحل، ماسه، سلام، حمله، سالم، اسلحه، حامله، حماسهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۳- وزن، میز، موز، آویز، زیان، زمین، نیاز، زانو، زمان، نماز، آزمون، میزان، موازی، مایونزپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۴- تاب، اسب، حبس، حساب، ماست، محبت، تبسم، تماس، مساحت، تمساحپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۵- هوش، موش، بهمن، شبنم، ماشه، آشوب، شنبه، شانه، انبه، شهاب، باهوش، نوشابهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۶- پیک، کیش، پری، پیر، شاکی، کاشی، شریک، شکار، پارک، شاپرک، پیراشکیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۷- یلدا، دنیا، امید، لیمو، مواد، مدال، میلاد، میدان، ملوان، وانیل، لیوانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۸- نان، گله، ناله، لانه، نهال، گلاب، ابله، انبه، نهنگ، بالن، بنگاه، لبنان، نگهبانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۶۹- نفس، سرفه، سفره، آسان، رفاه، انار، رسانه، ناهار، فرانسه، افسانهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۰- برق، براق، بهار، ایده، قاره، بدهی، دبیر، رقیب، برده، بیدار، ردیاب، بدرقه، دایرهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۱- موج، جسم، تماس، نجات، ماست، سمنو، ستون، نجوم، ناموس، تومان، مانتوپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۲- شنا، دهان، شانه، دانا، آشنا، دانش، ناهار، اشاره، اراده، هشدار، ادارهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۳- گاو، لیگ، گلو، ویلا، گاری، ریال، الگو، گالری، گوریلپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۴- مکه، مزه، کینه، زمین، کمین، نیزه، همزن، نازک، کمان، هیزم، کنیز، کیهان، میزانپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۵- جیغ، مرغ، موج، جرم، غوره، مجری، میوه، جوهر، جیوه، هویج، جریمه، جمهوریپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۶- زرد، زهر، زنگ، رنگ، گردن، نهنگ، هرگز، گرده، زنده، زرنگپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۷- کشو، کفش، کیف، شکم، کشف، موش، کفاش، کافی، شکاف، موشک، مشکیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۸- آینه، میهن، مهدی، دنیا، ماده، آینده، همدان، مانده، میدان، ناهید، نمایندهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۷۹- مشت، مشق، قشم، آتش، اتاق، نقاش، آشنا، تماشا، امانت، انتقامپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۰- نوع، شمع، عمو، روشن، شروع، معنا، شورا، شعور، شاعر، عمان، معاون، مشاورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۱- کیف، کاسه، سیاه، سایه، کیسه، کینه، آینه، سینه، کیهان، سفینهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۲- میخ، خفه، خیمه، منفی، آینه، خانه، خیام، خانم، مخفی، خامهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۳- مهم، نمره، جهان، مجرم، نجار، آرنج، جهنم، مهاجم، مهمان، مهاجر، مرجان، منارهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۴- عمو، سیم، هوس، عید، عدس، عمه، سعی، معده، سعدی، میوهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۵- پدر، سپاه، سیاه، آدرس، ساده، پایه، سایه، پیاده، پادری، سیاره، دایره، پاریسپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۶- وزن، زوج، جارو، جوان، آرنج، آواز، زانو، نجار، انار، اجرا، ارزان، جانورپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۷- نوار، گریه، گیاه، گران، گوهر، گونه، گیره، ویران، آهنگر، انگور، نیروگاهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۸- شکل، کویر، کیلو، شلیک، ویلا، شکار، لشکر، کشور، کولر، وکیل، شریک، لواشک، شلوارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۸۹- قتل، قلم، قالی، املا، املت، قیمت، اتاق، ایلام، لیاقت، قیامت، مالیات، ملاقاتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۹۰- عدل، دعا، عمل، علم، علت، مدال، عادت، املا، معدل، املت، معتاد، علامت، عدالت، اعتمادپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۹۱- سود، سوت، هوس، چوب، چسب، سبد، بچه، دست، بسته، دوست، توبهپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۹۲- شیخ، آشتی، بخیه، بهشت، بیشه، شهاب، باخت، شاخه، شتاب، شباهتپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۹۳- ارشد، شادی، ریشه، رشید، شهید، هشدار، دایره، شهریار، شهردارپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۹۴- لیز، کیلو، ویلا، ویزا، وکیل، لیمو، آویز، لوزی، موازی، لوازم، مالزیپاسخ بازی آمیرزا مرحله ۷۹۵- شمع، عمو، شعر، مشت، ترشی، شعور، شروع، مترو، تورم، مشتری، مشورت، تعمیر

حل بازی آمیرزا مرحله ۷۹۶- لکه، دکه، کدو، کلاه، کلبه، کاوه، کوله، کادو، کاهو، کبود، آلودهحل بازی آمیرزا مرحله ۷۹۷- مهم، قسم، ماسه، مقام، همسر، قاره، سرما، ساقه، سارق، سماق، سرمه، مراسمحل بازی آمیرزا مرحله ۷۹۸- لنگ، لگن، یاس، زنگ، سنگ، زگیل، زیان، سالن، نیاز، انزلی، گیلاس، گیلان، انگلیسحل بازی آمیرزا مرحله ۷۹۹- موج، نان، جام، نامه، جوان، جهان، جنون، جهنم، نمونه، جوانهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۰- شعبه، شتاب، شنبه، نبات، شهاب، تابش، بهشت، تشنه، شانه، تنها، شباهتحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۱- سبک، ببر، اسب، کاسب، کلاس، کباب، کابل، بابل، بابک، لباس، کربلاحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۲- محل، حال، شمال، مسیح، حلیم، ساحل، سالم، سلام، سلاح، مسالححل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۳- موز، سوزن، ستون، سونا، نماز، ماست، زانو، تماس، زمان، ازمون، ناموس، مانتو، ستوان، تومان، زمستانحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۴- کشک، چکش، کیک، کمک، مشک، شکم، چشم، کشیش، مشکی، چشمک، کشمشحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۵- غذا، کوه، کره، آذر، ذره، غار، کوره، غوره، کاغذحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۶- جیب، باج، جیوه، هویج، واجب، باجه، جواب، جوجهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۷- پاک، کمد، شاد، کشمش، پماد، پشمک، ادمکش، شمشادحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۸- نظم، نظام، مربی، ناظم، رمان، مربا، منبر، بیمارحل بازی آمیرزا مرحله ۸۰۹- هلو، هوش، لال، لواش، ویلا، شلیل، لوله، هالو، لاله، هیولا، شوالیهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۰- علم، علف، عمه، فهم، فال، شفا، شمع، ماشه، مشعل، شعله، شمال، عالمحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۱- جنگ، گود، گنج، گونه، گوجه، بنده، جنوب، گنبد، بودجهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۲- چاق، قیر، چای، قوی، قطر، قوری، رویا، قارچ، قطار، چاقوحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۳- صفا، نصف، حنا، صاف، صحنه، صفحه، اصفهانحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۴- هدف، هلو، ژله، واژه، هالو، آلوده، فولاد، فالودهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۵- علم، عمه، مطب، طلا، طعم، باطل، طعمه، مطالعهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۶- مهم، سهم، سیاه، مسیر، مریم، سایه، ماسه، سرمه، مرهم، همسر، سیاره، مراسم، سرمایهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۷- شاد، دشت، مشت، مدت، شمال، مدال، املت، تلاش، سلام، سالم، دستمالحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۸- مشق، مرغ، مصر، شرق، مقر، قصه، شهر، رقص، غصه، قشم، قرصحل بازی آمیرزا مرحله ۸۱۹- زیرک، بازی، زیبا، شکار، آبکش، ارزش، زرشک، بیکار، شیراز،، باریکحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۰- سحر، روح، صلح، اصل، لوح، سوال، صحرا، سلاح، حلوا، حصار، ساحل، رسولحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۱- مزه، میز، زخم، خزر، خیار،هیزم، زیره، خرما، مریخ، خمیر، میرزا، خمیازهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۲- دیو، قوی، قدم، قیمه، هدیه، قدیم، قهوه، مهدیحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۳- پشت، دشت، پست، پاک، تپش، تشک، دست، کشت، پشتک، ساکت، شکست، پاکت، دستکشحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۴- نوه، وطن، وقت، توان، تنها، تقوا، نقطه، قنات، وانتحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۵- آفت، رخت، عارف، آخرت، تعارف، افتخار، اختراع، ارتفاع، اعترافحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۶- عیب، سیب، اسب، حبس، بیست، بیات، ساعت، حساب، آسیب، عباس، تسبیححل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۷- گرم، گرگ، گنگ، نمک، مرگ، مکان، گمرک، گرما، کمان، کنار، گران، گرمکن، گرگان، کرمانحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۸- چرخ، چرم، میخ، چاه، چای، خیمه، خیار، خیام، خمیر، خرما، خامه، مخچه، مریخ، چهار، میخچهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۲۹- پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، دولت، دلار، تولد، پارو، پادو، پالتو، دلاورحل بازی آمیرزا مرحله ۸۳۰- مدت، صفر، مصر، خرد، مصرف، فرصت، دختر، خدمت، دفتر، درختحل بازی آمیرزا مرحله ۸۳۱- پدر، پناه، پنیر، پیدا، پاره، پرده، پراید، پیاده، پادری، ناهید، دایره، پرنده، آینده، پیراهنحل بازی آمیرزا مرحله ۸۳۲- دبی، یزد، دیو، کدو، دکه، کبد، بدهی، کبود، کوزه، کوبیدهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۳۳- زخم، نان، جان، جام، مخزن، نماز، ناخن، خانم، خزان، زمان، زنجان، انجمنحل بازی آمیرزا مرحله ۸۳۴- قله، قفل، فقر، لوح، قول، قهر، حرف، حلق، فرق، روح، حوله، حلقهحل بازی آمیرزا مرحله ۸۳۵- عید، دیس، عیب، سعی، عدس، سبد، عهد، سیب، سعید، هدیه، بدهی، سعدی

۸۳۶- شاد، شیخ، شاخ، خدا، شوخی، خرید، شورا، درویش، دیوار، دشوار، رادیو، داریوش، خورشید۸۳۷- مدت، همت، هادی، هدیه، مهدی، ایده، ماده، دهات، ماهی، هدایت، اهمیت۸۳۸- عرب، شعر، شهر، عطش، عطر، عطار، عابر، شاعر، بهار، شهاب، شعبه، رابطه۸۳۹- نان، قول، نقل، وقت، تقوا، تونل، آنتن، قاتل، قنات، قانون۸۴۰- غذا، غاز، غزل، غرب، زاغ، بذر، آذر، لاغر، غزال، بالغ، زغال، زابل، غبار، البرز۸۴۱- جسد، جسم، سجده، ساده، سنجد، مسجد، جهنم، جهاد، جامد، جاده، جهان، مهندس، همدان، سجاده، دماسنج۸۴۲- گرز، گور، وزن، سنگ، سنگر، گوزن، نوکر، سنگک، سرنگ، زرنگ، نرگس، سوزن، کنسرو۸۴۳- عکس، سعی، عیب، سبک، اسب، بیان، عینک، بانک، آسیب، عناب، عباس، کاسب، عکاس۸۴۴-چرم، پله، چاپ، لپه، پرچم، چاله، چهار، لامپ، پارچ، پاره، مچاله، پارچه۸۴۵- مبل، سیما، لیمو، سویا، موسی، سبیل، لباس، آسیب، سوال، مساوی، آلبوم، لوبیا، ابلیس، موبایل، آبلیمو۸۴۶-گویش، شیره، ریشه، گریه، گیره، گیوه، گوهر، شوره، شرور، رشوه، شوهر، گوشه، گروه، شهریور۸۴۷- سفت، فوت، نفت، وفا، تنفس، مونس، ستون، سمنو، ناموس، مسافت، ستوان، تومان، مانتو، فانوس۸۴۸- ملت، تونل، املا، تاول، املت، امانت، آلمان، تاوان، ملوان، مولانا۸۴۹- رحم، روح، لوح، حرم، میوه، حریم، میله، حیله، حلیم، حوله، حمله، محله، لیمو، روحیه، مرحله۸۵۰- موز، تمیز، زیان، زینت، ونیز، نیاز، زانو، زمین، زیتون، آزمون، موازی، میزان، امنیت، مایونز، ویتنام۸۵۱- هدف، شهد، بدل، شنبه، هلند، دنبه، بنده، بلند، دشنه، بنفشه۸۵۲- توت، اسیر، رویا، ساری، راست، ترسو، استر، ریاست، اورست، تورات، روستا، توریست۸۵۳- رخت، تاج، عاج، خارج، اجرا، اخرت، تاجر، اخراج، اختراع۸۵۴- کوه، کاهو، کاوش، کاهش، آشنا، شانه، شکوه، کاشان، اشکان، کوهان، هواکش۸۵۵- جرم، رضا، ضامن، امضا، نجار، رمان، ارنج، انار، آرمان، رمضان، مرجان۸۵۶- زهرا، هزار، زبان، روزه، بانو، برنز، بازو، روزنه، زنبور، راهزن، بهروز، روباه، روبان۸۵۷- ناب، عیب، تاب، بیات، باطن، بیان، طناب، عناب، نبات، طبیعت۸۵۸-ذوب، ذات، مذهب، مذاب، توهم، تابه، بوته، توبه، تباه، مهتاب۸۵۹- دقت، صدا، قصد، اقا، اتاق، قاتل، صادق، اصالت، صداقت، اقتصاد۸۶۰- ظهر، ظرف، حرف، حیف، ظریف، حریف، ظاهر، حرفه، حافظ، رفاه، حفره، رایحه، حافظه۸۶۱- پند، پسر، پدر، سپر، آدرس، آسان، انار، رسانا، پاندا، پاسدار۸۶۲- قله، لقب، قبله، قلاب، نقاب، قالب، آبان، انبه، بقال، بالا، نقاله، انقلاب۸۶۳- قیر، زمین، زیان، قیام، قرمز، قرآن، مزار، میرزا، قناری، نیزار، منقار، میزان۸۶۴- پیر، پری، سعی، عید، رعد، رشد، شعر، سعدی، عدسی، سریع، رسید، پرسش۸۶۵- حبس، بیست، آسیب، ایست، حیات، مسیح، حساب، تبسم، محبت، حمایت، تسبیح، مساحت، تمساح۸۶۶- فنر، دفن، نیرو، نوید، فرنی، ردیف، درون، فرود، فوری، فروردین۸۶۷- نصب، نخل، خاص، اصل، ناقص، نقاب، قصاب، خالص، بالن، خلاق، خالق، خلبان۸۶۸- نظم، گام، فنا، نفت، تنگ، نظام، تفنگ، ناظم، نظافت۸۶۹- دیو، شهید، شیار، ریشه، رشوه، شیره، ادویه، دیوار، دشوار، دایره، درویش، هشدار، هوشیار۸۷۰- ساق، چرب، غرب، چاق، غرق، اسب، باغ، چسب، برق، چراغ، قبرس، سابق، براق، سارق، قارچ، سراب۸۷۱- مدت، مشت، همت، دشت، ماشه، مشهد، دهات، توشه، ماده، شهامت، شهادت۸۷۲- شاخ، لوح، لاشه، شاخه، حلوا، لواش، خاله، خوشه، حوله، خواهش، خوشحال۸۷۳- ورق، چاق، پوچ، قوچ، چاپ، قهر، چاره، چاقو، پاچه، قارچ، قاره، پارو، پارچ، پارچه۸۷۴- زیپ، تپه، نیزه، پینه، هویت، زینت، پوزه، وزنه، پونه، پونز، پوتین، توهین، زیتون۸۷۵- غرق، قطر، قرض، قبض، قطب، بغض، برق، ضرب، ضبط، قطره، ضربه، طبقه


2,224,349


72,136


54,244


32,033


24,643


2,224,349


54,244


32,033


3,136


2,798

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

دوستان عزیزی که علاقه مند به بازی آمیرزا هستند ممکن است بخواهید کلید بازی آمیرزا را برای مراحل 231 تا 240 در اختیار داشته باشید. در این صورت در ادامه می توانید پاسخ های مراحل 231 تا 240 آمیرزا را مشاهده کرده و برای دریافت پاسخ های مراحل قبلی نیز به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://bit.ly/2QOP4F3

حروف ارائه شده در مرحله ی 231: ن / گ / ه / ب / الف
کلماتی که در مرحله ی 231 باید ساخته شوند: نگاه / گناه / بانگ / آهنگ / نهنگ / انبه / بنگاه / نگهبان

حروف ارائه شده در مرحله ی 232: پ / ل / الف / ش / ت / ک
کلماتی که در مرحله ی 232 باید ساخته شوند: پتک / پلک / شال / تشک / پلاک / کاشت / تلاش / پاکت / شکلات / لاکپشت

حروف ارائه شده در مرحله ی 233: ف / الف / و / د / ه / ل
کلماتی که در مرحله ی 233 باید ساخته شوند: هلو / دهل / هدف / فال / هالو / لوده / فولاد / آلوده / فالوده

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

حروف ارائه شده در مرحله ی 234: د / الف / و / ی / ن / ه
کلماتی که در مرحله ی 234 باید ساخته شوند: نوید / دانه / دهان / دایه / دنیا / دیوان / آینده / ناهید / ادویه / دیوانه

حروف ارائه شده در مرحله ی 235: ن / الف / ز / م / د / ی
کلماتی که در مرحله ی 235 باید ساخته شوند: میز / زین / یزد / مزد / امید / ایزد / زیاد / نیاز / زمین / یزدان / میدان / نامزدی

حروف ارائه شده در مرحله ی 236: الف / ف / ر / ی / ق
کلماتی که در مرحله ی 236 باید ساخته شوند: قیف / قیر / فرق / فقر / افق / فراق / فقیر / رفیق / افریقا

حروف ارائه شده در مرحله ی 237: الف / ن / گ / ت / ش / ر
کلماتی که در مرحله ی 237 باید ساخته شوند: شتر / رشت / نشت / گشت / تنگ / ترش / تراش / ناشر / ارتش / نگار / گران / انگشت / شناگر / انگشتر

حروف ارائه شده در مرحله ی 238: ن / و / الف / ب / ه / ش
کلماتی که در مرحله ی 238 باید ساخته شوند: نوش / بانو / انبه / شانه / آشوب / شنبه / شهاب / باهوش / نوشابه

حروف ارائه شده در مرحله ی 239: پ / ه / ل / الف / و / ن
کلماتی که در مرحله ی 239 باید ساخته شوند: پلو / پول / لپه / پله / هلو / لانه / نهال / پونه / پناه / هالو / پهلو / پهلوان

حروف ارائه شده در مرحله ی 240: خ / الف / و / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 240 باید ساخته شوند: خیر / آوار / خاور / یاور / خیار / رویا / خاویار

نظرات بسته اند

کلید بازی آمیرزا در زیر برای مراحل 241ام تا 250ام آورده شده است. بازی جذاب آمیرزا قطعا در برخی مراحل برای دوستانی که در حال انجام دادن این بازی هستند پیچیده شده و قادر به جلو بردن آن نیستند، در چنین مواردی استفاده از تقلب بازی آمیرزا مشکل شما را حل خواهد کرد.

حروف ارائه شده در مرحله ی 241: ب / الف / ز / گ / ر / ی
کلماتی که در مرحله ی 241 باید ساخته شوند: برگ / گاز / ریگ / گرز / زیبا / گاری / بازی / بارز / بزرگ / گراز / بازیگر

حروف ارائه شده در مرحله ی 242: ک / الف / و / ش / ر / گ
کلماتی که در مرحله ی 242 باید ساخته شوند: گوش / کور / شورا / روکش / شکار / کشور / گوارش / کاوشگر

حروف ارائه شده در مرحله ی 243: ن / الف / ر / ج / ی
کلماتی که در مرحله ی 243 باید ساخته شوند: رنج / ناجی / آرنج / جاری / نجار / جنین / انجیر / نارنج / نارنجی

حروف ارائه شده در مرحله ی 244: د / الف / م / س / ن / ج
کلماتی که در مرحله ی 244 باید ساخته شوند: دماسنج / مسجد / سنجد / جامد / سجاد / جام / سمج / جسد / جسم / دنج / داس

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

حروف ارائه شده در مرحله ی 245: س / م / الف / ی / ن / ر
کلماتی که در مرحله ی 245 باید ساخته شوند: اسیر / نسیم / مرسی / امیر / سرما / ساری / مسیر / سینما / سیمان / ریسمان / سمینار

حروف ارائه شده در مرحله ی 246: ز / الف / د / گ / ه
کلماتی که در مرحله ی 246 باید ساخته شوند: گدا / گاز / زاهد / آگاه / آزاد / گدازه / آزاده / زادگاه

حروف ارائه شده در مرحله ی 247: ک / الف / ت / و / س
کلماتی که در مرحله ی 247 باید ساخته شوند: سوت / سکو / کوک / کتک / واکس / ساکت / سکوت / کاسکت / کاکتوس

حروف ارائه شده در مرحله ی 248: چ / الف / پ / و / ل / س
کلماتی که در مرحله ی 248 باید ساخته شوند: پلو / چال / پوچ / پول / سوپ / چاپ / لوس / سوال / چپاول / چالوس / چاپلوس

حروف ارائه شده در مرحله ی 249: الف / ن / گ / ی / ز / ه
کلماتی که در مرحله ی 249 باید ساخته شوند: زین / گاز / زنگ / نیاز / آگهی / گیاه / گزنه / نیزه / یگانه / گزینه / انگیزه

حروف ارائه شده در مرحله ی 250: ب / الف / ن / ی / ر
کلماتی که در مرحله ی 250 باید ساخته شوند: انار / آبان / انبر / انبار / نایاب / باران / ایران / انباری / بارانی

نظرات بسته اند

درباره هر چی که دلم بخواد می نویسم

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

نویسنده: هلی سیستم   

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

الی بحری

(1194)

POWERED BY MIHANBLOG

Theme is created by: DesignDisease

درباره هر چی که دلم بخواد می نویسم

شنبه 29 اردیبهشت 1397

نویسنده: هلی سیستم   

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

الی بحری

(1194)

POWERED BY MIHANBLOG

Theme is created by: DesignDisease

دانلود تلگرام بدون فیلتر

جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا ( حل مراحل بازی آمیرزا )

1- سگ، سنگ 2- زن، گز، زنگ 3- آش، آتش 4- کاخ، خاک 5- هوا، آهو 6- پتو، توپ 7- ری، شر، ریش، شیر 8- فک، شک، کش، کف، کفش، کشف 9- رخ، سر، رس، خر، سرخ، خرس 10- بد، آب، باد، ادب، ابد 11- دکل، کلید 12- دیس، سفید 13- حفظ، حفاظ، حافظ 14- پری، پیر، پنیر 15- شنا، آشنا 16- میل، لیمو 17- یاس، سایه، سیاه 18- باز، بازی، زیبا 19- آدم، دما، دام، مداد 20- بنا، تاب، نبات 21- رنج، برج، برنج 22- مشک، شکم، تشک، تمشک 23- رمز، رزم، مرز، ترمز 24- ریل، یار، ریال 25- کلم، ملک، ملکه، کلمه 26- پاک، پتک، پاکت 27- هنر، رهن، قرن، نهر، نقره 28- شال، بال، بلا، بالش 29- آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهو 30- میخ، خیر، مریخ، خمیر 31- تاس، مات، ستم، ماست، تماس 32- توپ، سوپ، پتو، سوت، پوست 33- آهن، نگاه، گناه، آهنگ 34- رود، دور، گود، گرد، گور، گردو 35- آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش 36- سال، سیل، گیلاس 37- شاه، شنا، شانه، شاهین 38- وان، نفس، فانوس 39- زین، بیل، لیز، زنبیل 40- دست، دشت، تشک، شکست، دستکش 41- دین، دنیا، امید، دامن، میدان 42- بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه 43- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی 44- سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان 45- ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرس 46- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی 47- گلو، هلو، لوله، گلوله 48- ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز 49- کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش 50- کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیم 51- بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار 52- راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه 53- کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر 54- بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس 55- آلو، لبو، ویلا، لوبیا 56- ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر 57- آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب 58- تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت 59- تره، هرات، تنها، تهران، ترانه 60- آخر، خطا، خار، خطر، خاطره 61- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب 62- تیز، زیپ، پیاز، پیتزا 63- شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش 64- وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان 65- سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس 66- بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه 67- سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک 68- تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری 69- کشو، کال، شال، لواش، لواشک 70- پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس 71- سطل، طلا، سال، سالن، سلطان 72- بارز، آزار، ابزار، بازار 73- خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری 74- هوش، آشوب، شهاب، باهوش 75- بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده 76- خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ 77- آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر 78- نصب، بنا، بانو، صابون 79- شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار 80- هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید 81- گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن 82- سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله 83- بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه 84- دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند 85- شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش 86- لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو 87- نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور 88- نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان 89- مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس 90- کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش 91- برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب 92- شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات 93- مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه 94- پاک، نیک، پیک، پیکان 95- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان 96- تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره 97- تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو 98- باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک 99- نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان 100- نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج

101- چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچه 102- لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبوم 103- دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاور 104- قله، لقب، قلب، قبله، قبیله 105- کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسرو 106- قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالی 107- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار 108- کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشک 109- رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانور 110- دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکه 111- گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنه 112- سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارت 113- نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر 114- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو 115- ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایره 116- گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس 117- جان، جنس، باج، سنجاب 118- کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفه 119- ترک، تیر، کتری، کبیر، برکت، تبریک، کبریت 120- حال، سلاح، ساحل، اسلحه 121- مزد، دامن، نماز، زمان، نادم، نامزد 122- زجر، زین، ریز، رنج، زنجیر 123- درد، خدا، داد، خرد، خرداد، رخداد 124- مشک، ماش، کرم، شکم، کمر، شام، شکر، شکار، مراکش 125- صفا، اصل، فال، فصل، فاصله 126- پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروز 127- لحن، لنز، نوح، وزن، زحل، حلزون 128- بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشته 129- اتو، سوت، تور، سوار، راست، راسو، اورست، روستا 130- وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون 131- متن، مات، توان، وانت، تومان، مانتو 132- موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور 133- گاو، گوی، واگن، گونی، یوگا، گونیا 134- نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاه 135- شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموش 136- درون، روان، نادر، نوار، دوران، اروند 137- سیل، سیب، لباس، آسیب، سبیل، ابلیس، سیلاب 138- باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادام 139- رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگ 140- صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتی 141- نرم، مرض، ضامن، رمان، رمضان 142- مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساح 143- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار 144- موش، نوش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش 145- دین، قند، نقد، دنیا، قنادی 146- کور، نوک، نوکر، کنار، کارون 147- گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدان 148- ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیه 149- وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتون 150- مار، مرد، رمان، نادر، نادم، مادر، مدار، دامن، درمان 151- تتو، تاب، توت، تابوت 152- رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخ 153- سنگ، گیس، نگین، سنگین 154- رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنج 155- عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاون 156- شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش 157- بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ 158- تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریم 159- یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک 160- سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسی 161- رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبره 162- کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروش 163- سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر 164- آوا، آوار، اهورا، آواره 165- چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچال 166- درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیس 167- نجف، نفس، جان، جنس، اسفنج 168- هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده 169- آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشت 170- قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقه 171- مروت، مترو، تورم، تومور، موتور 172- مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزا 173- نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقاله 174- رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماور 175- قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافق 176- فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسه 177- ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهن 178- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه 179- گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند 180- چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین 181- باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینت 182- گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگنده 183- نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینه 184- نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون 185- قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقه 186- مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپاره 187- جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان 188- کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدان 189- سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه 190- حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه 191- لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا 192- کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقک 193- ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستان 194- تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر 195- توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان 196- پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان 197- مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل 198- سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان 199- جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو 200- بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا

201- شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان 202- روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه، فیروزه 203- چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان، چمنزار 204- پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پرونده 205- خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالو 206- ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر 207- زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزه 208- رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید 209- کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه، یکشنبه 210- دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات، دبستان 211- لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو، آنگولا 212- فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو، فوتبال 213- چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه، کمانچه 214- سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوار 215- دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت 216- گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه 217- چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی، شکارچی 218- رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان 219- ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل 220- جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، جادوگر 221- سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی 222- پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیک 223- نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه 224- چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه، تپانچه 225- شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور، شهریور 226- تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم، مستطیل 227- فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون 228- ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل 229- میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمین 230- غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی 231- نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه، نگهبان 232- پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشت 233- هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده، فالوده 234- نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه 235- میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی 236- قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق، آفریقا 237- شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر 238- نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه 239- پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان 240- خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار 241- برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر 242- گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر 243- رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی 244- داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج 245- اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار 246- گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده، زادگاه 247- سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوس 248- پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس 249- زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه 250- انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی 251- قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالی 252- کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته 253- رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت 254- کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک 255- دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد(زاده)، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه 256- باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب، باجناق 257- پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش 258- گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ 259- کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار 260- گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت، آبگوشت 261- بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین 262- سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس 263- فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفر 264- وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگوله 265- بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشم 266- لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال 267- سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت 268- بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه، چابهار 269- رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکستر 270- گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند 271- کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار 272- باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس 273- تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی 274- دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند 275- پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار 276- کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک 277- موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیش 278- زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواج 279- انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنما 280- مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه 281- ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمار 282- شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش 283- قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق 284- کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب 285- قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطبنما 286- گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گوینده 287- مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمه 288- قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله 289- برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری 290- ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، آبمیوه 291- موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره 292- تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستان 293- لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطین 294- اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک 295- ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه 296- زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچه 297- توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ 298- سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت 299- موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو 300- زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزه 301- کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند 302- سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون 303- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف 304- دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال 305- دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک 306- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت 307- زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله 308- کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان 309- گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله 310- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار 311- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار 312- دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری 313- لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال 314- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات 315- نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه 316- خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی 317- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان 318- لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل 319- کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه 320- نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته 321- گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه 322- ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه 323- مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه 324- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب 325- داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار 326- متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام 327- گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان 328- بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه 329- ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال 330- میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش 331- سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست 332- دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو 333- ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا 334- برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد 335- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک 336- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری 337- خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین 338- غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره 339- لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی 340- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه 341- دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده 342- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه 343- طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار 344- نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو 345- رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین 346- زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار 347- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده 348- گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی 349- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر 350- زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان 351- شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار 352- کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکار 353- ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمی 354- ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل 355- کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار 356- لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیه 357- لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیله 358- عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه 359- ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماس 360- کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیک 361- خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه 362- قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت 363- داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامداد 364- قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت 365- برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور 366- کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیک 367- جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت 368- رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم 369- هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطوره 370- شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر 371- دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید 372- جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر 373- کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف 374- شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا 375- مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار 376- زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد 377- قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصاد 378- بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبار 379- دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد 380- نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی 381- گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ 382- سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول 383- طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب 384- درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید 385- موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی 386- ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار 387- دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش 388- بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی 389- صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف 390- سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسون 391- منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامه 392- علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله 393- پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخند 394- کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل 395- شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه 396- پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ 397- ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان 398- قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه 399- باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان 400- قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

401- دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبل 402- سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ 403- تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیت 404- پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ 405- هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان 406- قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه 407- مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر 408- فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین 409- پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس 410- پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکی 411- میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانه 412- رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد 413- جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسی 414- پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه 415- دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروش 416- برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردست 417- بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمون 418- پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبه 419- لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال 420- دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرمانده 421- خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه 422- نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو 423- گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه 424- لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن 425- سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام 426- گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکن 427- جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره 428- چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی 429- سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان 430- لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار 431- گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند 432- متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین 433- چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین 434- گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره 435- گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گزنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه 436- خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه 437- کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار 438- تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست 439- شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور 440- فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور 441- چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب 442- ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه 443- عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی 444- گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان 445- خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان 446- سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان 447- خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار 448- کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون 449- فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه 450- داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان 451- ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل 452- ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت 453- بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه 454- نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان 455- کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی 456- خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات 457- دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد 458- دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده 459- تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر 460- روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی 461- نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نماینده 462- سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران 463- موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه 464- بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد 465- مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک 466- خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی 467- عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد 468- مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه 469- گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاه 470- زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه 471- سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت 472- آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه 473- برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان 474- غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه 475- شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری 476- عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان 477- مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه 478- سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت 479- خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه 480- داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر 481- دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد 482- دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی 483- پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد 484- سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته 485- برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها 486- گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه 487- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان 488- متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند 489- چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه 490- قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه 491- پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک 492- رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان 493- پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت 494- دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده 495- خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده 496- صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم 497- ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر 498- سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست 499- کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود 500- علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه 501- زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده 502- دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد 503- دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان 504- متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال 505- تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی 506- بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست 507- لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر 508- فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال 509- سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور 510- خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه 511- پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد 512- قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری 513- زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت 514- منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامه 515- نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق 516- وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندباز 517- میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشی 518- رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانه 519- خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان 520- برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبر 521- مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد 522- شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستان 523- فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریاد 524- یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزان 525- عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیل 526- کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیه 527- کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراین 528- چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه 529- نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینه 530- سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکس 531- تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار 532- سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدار 533- مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم 534- املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسال 535- خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستری 536- دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت 537- کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار 538- مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار 539- رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج 540- جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوار 541- برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبان 542- سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه 543- اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستال 544- نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان 545- متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمان 546- سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک 547- قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقاله 548- سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون 549- رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند 550- دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرود 551- دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کاردانی 552- سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور 553- رخش، مربا، خشاب، خراش، آمار، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش 554- گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار 555- تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات

۵۵۶- بست، سبک، کسب، کباب، کاسب، کلاس، کتاب، بابک، بابل، ساکت، کابل، لباس، اسکلت، کسالت، بسکتبال ۵۵۷- زبر، دره، بچه، چوب، چرب، زرد، بره، دوره، برده، روزه، روده، بهروز، زردچوبه ۵۵۸- جام، امید، مداد، جامد، جدید، مجید، اجداد، امداد، داماد، جامدادی ۵۵۹- اول، لوس، نسل، سفر، فال، نفس، سونا، سالن، افسر، سفال، فارس، سوال، افسون، فانوس، فوران ۵۶۰- ریل، لیز، آجر، زجر، ریال، جاری، رازی، لیزر، آجیل، ایرج، ارازل، جالیز، الجزایر ۵۶۱- نوک، واگن، کنار، نگار، گران، کنگر، نوکر، انگور، گورکن، کارون، کانگورو ۵۶۲- فخر، فال، فلک، کفر، فکر، خال، کافر، کلاف، کالا، فاخر، خلاف، اراک، خلافکار ۵۶۳- موز، گام، آرزو، آمار، آواز، آوار، آرام، گراز، مزار، گرما، امروز، ماورا، گوارا، آموزگار ۵۶۴- دفن، دیو، نیرو، فرنی، نوید، فرود، درون، ردیف، فوری، فردین، فریدون، فروردین ۵۶۵- کابل، بلیت، نبات، کتاب، بیان، بیات، کتان، لکنت، تانک، بانک، بالن، تنبک، تنبل، کتانی، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابین ۵۶۶- لوس، موم، سوال، ملوس، املا، سالم، سلام، اسلام، الماس، امسال ۵۶۷- نیش، شیب، ریشه، بیشه، میهن، نیمه، شیره، نرمش، شنبه، منبر، بهمن، شبنم، نمره، مربی، منشی، بیمه، نشریه ۵۶۸- زبر، برگ، دیگ، یزد، زیره، بدهی، برگه، گربه، هرگز، بزرگ، گرده، گریه، گیره، دبیر، برگزیده ۵۶۹- رخت، خیر، بخت، خبر، بخار، خیار، آخرت، باخت، ربات، تایر، بیات، خراب، تخریب، باتری، تاریخ، بخاری، تبخیر، تاخیر، خیرات، بختیاری ۵۷۰- گنج، جگر، رنج، گدا، جنگ، آرنج، گنجه، گنده، گران، گرده، آهنگ، درجه، نجار، جهان، جاده، جهاد، گردن، گناه، نگار، نگاه، آهنگر، جهانگرد ۵۷۱- نسل، لیست، آسان، آسیا، سینا، تنیس، سالن، ایست، استان، ایالت، آستین ۵۷۲- فرش، شرف، ظرف، فیش، ظریف، رویش، شریف، فروش، شوفر، فوری، یورش، ظرفشویی ۵۷۳- بدل، ویلا، یلدا، نوبل، بلند، بانو، بودا، دیوان، بینوا، لوبیا، نابود، لیوان، بنیاد، وانیل، والدین ۵۷۴- پتک، پست، تپش، سوپ، کشت، پیک، پشت، پوک، تشک، شکست، پشتک، سکوت، تیوپ، پیست، کویت، کشتی، پشتی، پوست، پوشک، پیشکسوت ۵۷۵- یزد، داس، زین، دیس، زنده، نیاز، دایه، سیاه، ساده، نسیه، سینه، زیاد، زیان، ایزد، سینا، نیزه، اسید، سایه، سازه، زاهد، آینه، آینده، آدینه، سازنده ۵۷۶- مواد، دوام، دریا، مرید، مایو، وارد، مدیر، مدار، مادر، امید، رادیو، دیوار، مروارید ۵۷۷- شیمی، ماشه، شیره، ریشه، ماهی، شیار، شهرام، شماره، همایش، شیرماهی ۵۷۸- غار، غنا، غنی، اغوا، نیرو، آوار، روغن، روانی، ویران، ایوان، ایران، ارغوان، ارغوانی ۵۷۹- سخت، خون، سخن، تونس، وانت، آسان، سونا، ساخت، ستون، سوخت، نخست، ستوان، اوستا، تاوان، سخاوت، استان، استوا، خاتون، توانا، استخوان ۵۸۰- متن، مترو، تنور، مایو، تورم، رمان، تیمار، تامین، روانی، مانتو، تمرین، ویران، نیمرو، تومان، امنیت، میترا، مریوان، رومانی، ویتنام، ورامین ۵۸۱- رخش، خوش، شاخ، شوخ، خارش، یواش، خراش، خاور، شرور، شوخی، خیار، خیارشور ۵۸۲- ترن، برس، سرب، نصب، صبر، نبات، سراب، تراس، بستر، راست، ستار، رانت، آبستن، تناسب ۵۸۳- کوی، نوک، کتان، تانک، یکتا، کویت، کتانی، ایوان، کتایون، تایوان ۵۸۴- پست، پتک، پاک، پکن، پاکت، ساکن، کاست، آسان، ساکت، سکان، استان، پاستا، استکان، پستانک، پاکستان ۵۸۵- سود، هوس، سند، سونا، سواد، آدرس، ساوه، ساده، سوره، سرود، آسوده، وردنه، سوهان، رسانه، اندوه، سودان، سروان، دوران، اروند ۵۸۶- گیس، آسیا، هستی، آگهی، آگاه، ایست، سیاه، گیاه، سایه، آگاهی، ایستگاه ۵۸۷- گوش، گوشه، گروه، گوهر، گواه، ورشو، شوره، رشوه، شوهر، هاشور، شاهرگ، گوارش، گوشواره ۵۸۸- جنگ، باج، لجن، گنج، لنج، جنگل، گلاب، بانگ، انگل، بالن، لبنان، جنگلبان ۵۸۹- سند، یلدا، اسید، آدرس، دلیر، اسیر، دلار، ساری، دینار، سریال، سیلندر، ایسلند، ایرلند ۵۹۰- میل، موش، ملت، مشت، شوم، لوتی، ولرم، لیمو، یورش، رتیل، لیتر، تورم، مترو، ترشی، مشورت، مشتری، لیموترش ۵۹۱- تیز، تنه، زینت، نیاز، زیان، تازه، آینه، نیزه، تنها، انتها، نهایت، اهانت، تازیانه ۵۹۲- یزد، باز، زین، زینب، ایزد، بیان، بازی، زبان، زیبا، زیاد، بنیاد، بندباز ۵۹۳- کیش، نمک، شیک، شادی، کمین، آدمک، امید، شاکی، مدنی، مشکی، کاشی، دکان، شیاد، منشی، دشمن، دشنام، نمایش، آدمکش، ماشین، میدان ۵۹۴- کبد، کتاب، کارت، رکاب، ربات، تبرک، اراک، آباد، دارت، برکت، راکت، دکتر، ابتدا، ارادت، تدارک، ابتکار ۵۹۵- خون، خدا، نرخ، خرد، دوره، نخود، رخنه، درون، خانه، روده، خنده، خاور، وردنه، اندوه، اروند، دوران، خواهر، رودخانه

۵۹۶- پدر، پودر، ایده، پادو، پاره، پارو، پرده، ادویه، پیاده، پراید، دیوار، دایره، رادیو ۵۹۷- سکه، سنگ، سکان، گناه، کاسه، نگاه، آهنگ، آسان، آگاه، سنگک، ساکن ۵۹۸- چای، پیچ، چین، چاپ، پوچ، پنیر، پارچ، پارو، پنچر، پویا، چنار، چوپان، پوریا، پیانو ۵۹۹- شال، زشت، شنل، لنز، نبات، شتاب، زبان، تابش، بالن، بالش، زابل، تنبل، تلاش ۶۰۰- اسکی، لیست، ایست، بلیت، سبیل، کتاب، کابل، لباس، آسیب، بیست، کلاس، کاسب، کلیسا، تاکسی، اسکلت، اسکیت، ابلیس، لاستیک ۶۰۱- دود، اردن، نوید، نادر، درود، درون، دینار، دیوان، دیدار، دیوار، دوران، اروند، روانی، ویران، رادیو ۶۰۲- عرب، عروس، بستر، وسعت، ساعت، عابر، سراب، بورس، سرعت، عبور، عبرت، روستا، باروت ۶۰۳- واگن، فارس، نرگس، نگار، سنگر، افسر، سونا، سرنگ، گران، انگور، سروان، فوران، فانوس، گارسون، افسونگر ۶۰۴- تند، مدت، تهی، متن، مرده، ریتم، نیمه، مرید، تیره، مدیر، نمره، تمدن، میهن، مهدی، درهم، تمرین، مدینه ۶۰۵- بغل، باغ، لبه، آغل، غیب، بالا، غایب، ابله، الاغ، لایه، اهلی، باله، بالغ ۶۰۶- آلپ، آرام، آمار، املا، رمال، رمان، لامپ، آلمان، آرمان ۶۰۷- منچ، چمن، چای، عید، چین، دعا، مایع، مانع، عمان، معنا، معدن، معاد، چمدان، میدان، معدنچی ۶۰۸- مزد، دزد، یزد، دید، میز، داد، ایدز، دزدی، آزاد، مداد، زیاد، ایزد، آزادی، داماد، امداد ۶۰۹- تیز، تایر، زیان، زینت، آزار، تراز، ارزن، زرین، نیاز، زیارت، ارزان، نیزار، ایران ۶۱۰- ربات، نوبت، نبات، انبر، بیان، بیات، تنور، بانو، رانت، باروت، بیرون، بینوا، باتری، روبان، بوران، بورانی ۶۱۱- خدا، مواد، مدار، آوار، مخدر، مورخ، مادر، آمار، آرام، آخور، خرما، خاور، خادم ۶۱۲- پدر، پادو، وارد، پارو، پودر، پرتو، دارت، اردو، آوار، دوات، داور، دارو، اروپا، واردات ۶۱۳- فرش، تفرش، هرات، تراش، افشا، افرا، فرات، ارتش، رشته، رفاه، فشار، شهرت، آشفته، فرشته، شرافت، اشاره ۶۱۴- گله، بدل، انبه، ابله، باله، هلند، گنده، بنده، گلاب، بلند، بالن، انگل، بانگ، گنبد، بنگاه، گلدان، هندبال ۶۱۵- قصد، قرص، فقر، قصر، قیر، قیف، صفا، صاف، افق، رقص، صدا، صفر، صدف، صیاد، فقیر، فردا، صادق، رفیق، فریاد ۶۱۶- سخن، سخت، پست، ساخت، پناه، پخته، سپاه، خسته، خانه، تنها، نخست، پسته، پاسخ، نسخه ۶۱۷- سهم، سند، پند، پناه، پماد، ماسه، دهان، دانه، ساده، ماده، سهام، دامنه، مهندس، همدان ۶۱۸- ایست، سیما، ماست، آسیا، املا، لیست، املت، تماس، اسلام، الماس، تسلیم، سلامت، ایلام، سلامتی، مالیات، التماس ۶۱۹- جام، متن، تند، تاج، مزد، مدت، جزام، مزاج، جامد، مجاز، زمان، تمدن، نماز، نجات، نامزد ۶۲۰- زال، خال، خاص، اصل، صلح، زحل، حاصل، صالح، خالص، خیال، اصیل، خالی، حاصلخیز ۶۲۱- کوچ، چرک، چین، یونس، کرسی، کویر، نوکر، چروک، ریسک، سیرک، کنسرو ۶۲۲- زاغ، داغ، غار، غنا، غاز، ارزن، چادر، دراز، چراغ، اردن، چنار، چغندر ۶۲۳- ارزن، اردن، ربنا، دراز، باند، بارز، برنز، انبر، زبان، بردار، برادر، دربار، دربان ۶۲۴- جگر، رنج، جنگ، جام، جرم، اوج، موج، گنج، جوان، رمان، جارو، آرنج، نجوم، واگن، نجار، مرجان، انگور، جانور، جنگاور ۶۲۵- رخش، خوک، خشک، شاخ، چکش، چرک، چرخ، کوچ، چروک، چاکر، شکار، خراش، کاوش، خارش، خاور، روکش، کشور، خوراک ۶۲۶- جوش، جشن، دوش، شاهد، شانه، جواد، دانش، جوان، دشنه، جهاد، جادو، جاده، جهان، اندوه، وجدان، جوانه، دانشجو، جوشانده ۶۲۷- تخت، رخت، تهی، خبر، خیر، بخت، تربت، بخیه، تختی، بهتر، خبره، تخته، تیره، رتبه، تخریب، تربیت، تبخیر ۶۲۸- کرج، کاج، جادو، ورود، اردک، کارد، کادو، جودو، جواد، جارو، کادر، رکود، دکور ۶۲۹- قلب، قتل، قاب، لقب، قاتل، قالب، بالا، قلاب، شلاق، اتاق، بقال، بالش، شتاب، تلاش، تقلب، تالاب، باتلاق ۶۳۰- بدل، گله، دلار، گلاب، گرده، گربه، دلبر، برگه، باده، ابله، باله، برده، دلربا، براده، درگاه، گرداب، بالگرد ۶۳۱- تپش، پشت، هشت، پشه، تنه، تنگ، گشنه، تنگه، تشنه، نقشه، قشنگ ۶۳۲- گلو، لوح، گسل، هلو، حوا، سوله، ساوه، الگو، حلوا، هالو، سلاح، ساحل، سوال، حوله، حواس، اسلحه، گوساله ۶۳۳- قفس، فال، قله، قفل، سکه، افق، قلک، سقف، کلاه، کلاس، کافه، کاسه، ساقه، سفال، قفسه، فلکه، اسکله، کلافه ۶۳۴- رنج، تاج، برج، جهان، تنها، رتبه، نجات، نجار، برنج، باجه، انبه، آرنج، تاجر، تهران، تجربه، ترانه ۶۳۵- دیس، عطر، سطر، دعا، عید، عدس، رعد، سعی، سریع، اسید، رسید، اسیر، عطار، ساعد، آدرس، سعدی، عدسی، عطارد

۶۳۶- نسل، سوت، هلو، هتل، هوس، تله، نوه، چهل، تنه، تونل، ستون، سوله، چهلستون ۶۳۷- چاپ، گاو، پوچ، اول، گلو، چال، پلو، پول، گلپر، پارچ، پارو، الگو، چپاول ۶۳۸- گلف، نفس، فال، لگن، چنگ، گسل، سفال، انگل، سالن، چنگال ۶۳۹- پشه، هوش، گوش، گوهر، پوشه، شوهر، رشوه، گروه، شوره، پژوهش، پروژه، پژوهشگر ۶۴۰- یزد، وزن، زیاد، زانو، آویز، ونیز، ایزد، ایدز، زیان، نیاز، دیوان، زندان، نوزاد، یونان، اندونزی ۶۴۱- شیب، تیز، زشت، آتش، شتاب، زیبا، تابش، بازی، اشیا، آشتی، بیات ۶۴۲- راکت، کتان، رانت، آنتن، کتری، تانک، کارت، کنار، کتیرا، تاریک، کتانی، تانکر ۶۴۳- رنگ، سند، گردن، نرگس، سنگر، گردو، سوسن، سرنگ، درنگ، سرود، درون، سوگند ۶۴۴- خزر، زخم، رمان، آزار، خمار، خزان، خرما، زمان، آرام، آمار، خانم، مزار، مخزن، نماز، ارزان، آرمان ۶۴۵- پدر، دکل، پلک، پول، پاک، پارو، دلار، پلاک، کادو، پدال، لودر، کولر، پودر، پارک، دکور، دلاور، پولاد، پولدار ۶۴۶- خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخاله ۶۴۷- گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشی ۶۴۸- گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاه ۶۴۹- چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچار ۶۵۰- متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیون ۶۵۱- چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچی ۶۵۲- بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه ۶۵۳- قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر ۶۵۴- دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستی ۶۵۵- سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستان ۶۵۶- خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانت ۶۵۷- زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمان ۶۵۸- کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکار ۶۵۹- چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوس ۶۶۰- صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافی ۶۶۱- غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهار ۶۶۲- نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهن ۶۶۳- دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیر ۶۶۴- سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینما ۶۶۵- خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچه ۶۶۶- جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمه ۶۶۷- ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوستر ۶۶۸- سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراست ۶۶۹- کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرار ۶۷۰- عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشار ۶۷۱- ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامش ۶۷۲- هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلوده ۶۷۳- رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراسته ۶۷۴- مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلو ۶۷۵- مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

۶۷۶- میز، مزد، مزه، مهدی، زنده، هیزم، همزن، نیمه، نیزه، زمین، میهن، مدینه ۶۷۷- سیخ، شاخ، خیس، سخن، شیخ، خشن، ساق، نیش، سینا، نقاش، شانس، نقاشی ۶۷۸- رخت، نرخ، خیر، پنیر، خیار، آخرت، خیانت، تاخیر، تاریخ ۶۷۹- تیز، ساز، سبز، سیب، قاب، زیست، بزاق، سبقت، آسیب، زیبا، بازی، سبزی، بیست، ایست ۶۸۰- جلد، جسد، جاده، سوله، جاهل، سوال، جهاد، جلاد، سجده، سواد، ساده، جلسه، جدول، سجاده، آلوده، آسوده ۶۸۱- مشت، رشت، شتاب، شربت، تمبر، آرام، مرتب، مربا، تماشا، آبشار، آرامش ۶۸۲- متن، مدت، دقت، قدم، تمدن، قنات، قناد، نامه، تنها، دهات، ماده، همدان، دامنه، دهقان ۶۸۳- گله، نوه، گلو، لال، گونه، الگو، انگل، لنگه، لوله، لاله، گلوله، النگو ۶۸۴- گیس، سبک، برگ، رکاب، سراب، کاسب، آسیب، اکبر، اسیر، گاری، بیکار، سیگار، باریک ۶۸۵- لطف، لبه، فال، طلا، طفل، طبل، برف، ابله، رفاه، باطل، باله ۶۸۶- تشک، کشت، تشت، سکان، ساکن، شانس، کاشت، شکست، تشتک، نشست، ساکت، تکان ۶۸۷- جهش، گلو، جوش، گوش، گله، گوشه، گوجه، لهجه ۶۸۸- دنج، جگر، رنگ، رنج، برگ، برج، جنگ، گنبد، نجیب، دبیر، درنگ، برنج، گردن ۶۸۹- رحم، حرم، مدت، محمد، محرم، حریم، مریم، مردم، مدیر، رحمت، متحد، محترم، تحریم ۶۹۰- عرب، عمر، شعر، شمع، مشت، تمبر، مربع، عابر، شربت، شاعر، شتاب، مربا، عمارت، عبارت ۶۹۱- برج، زرد، وجب، جارو، جواب، واجب، بازو، آرزو، بازجو، جوراب ۶۹۲- شرق، قیر، قشر، شال، شادی، ارشد، شلاق، قالی، یلدا، قادر، ریال، دلار، قلدر، دلیر ۶۹۳- جهش، دیو، جوش، جدی، دوش، جیوه، هویج، جزوه، شهید، دوشیزه ۶۹۴- نصب، صوت، بانک، نوبت، تکان، نبات، کتاب، صابون، تنباکو ۶۹۵- لبو، مبل، طبل، طول، سطل، سیب، وسط، سبیل، طلسم، بلوط، لیمو، سیلو، موسی، مطلوب ۶۹۶- قلک، قهر، قله، برق، قبر، قبله، برکه، کلبه، کلاه، بقال، قالب، قاره، قلاب، براق، کابل، کربلا ۶۹۷- جرم، مکه، موج، نمک، کوه، نوکر، کوره، جهنم، جوهر، نمره ۶۹۸- وزن، کنیز، زانو، نازک، زیان، نیاز، کویت، زینت، کتانی، زیتون ۶۹۹- پست، پلک، پیر، پیک، کتری، لیست، پلیس، پیکر، لیتر، رتیل ۷۰۰- نجف، عاج، رنج، جان، نجار، عارف، رفاه، آرنج، جهان، عرفان ۷۰۱- حدس، سبد، حبس، حوا، بوس، سواد، واحد، حسود، حساب ۷۰۲- حرف، حرم، رحم، فکر، حکم، حمام، حرام، کافر، مرام، محرم، مکار، حاکم، محکم ۷۰۳- سیخ، شیخ، شال، شاخ، خیس، خشک، کاشی، شاکی، خیال، کلاس، خالی، شلیک، کلیسا، خشکسالی ۷۰۴- نفت، تنش، فیش، وفا، شفا، وفات، ناشی، یواش، شیفت، آشتی، آویشن ۷۰۵- صلح، صبر، رضا، ضرب، اصل، صبح، صاحب، صحرا، حصار، حاصل، حاضر ۷۰۶- رانت، هرات، هراس، تنها، راست، تهران، ترانه، رسانه، ستاره ۷۰۷- تله، کشت، تشک، شدت، دکل، دکه، هشت، دشت، شکست، دسته، سکته، دستکش ۷۰۸- سنگ، نفت، نفس، تنگ، سنگر، تفنگ، فارس، افسر، نرگس، سرنگ، نفرت، تنفس، سفارت ۷۰۹- مزد، زیپ، امید، پیام، پیدا، زیاد، آزاد، ایدز، پیاز، پماد، آزادی ۷۱۰- غرب، برف، باغ، غار، فریب، غایب، غبار، رفاه، غریب، غرفه، غریبه ۷۱۱- پست، چاه، تپه، چاپ، سپاه، ساده، دسته، پسته، دهات ۷۱۲- لیف، فیل، هدف، فدا، فال، آینه، هلند، هادی، دهلی، یلدا، فایده، ناهید، آینده، دلفین ۷۱۳- شیب، شیره، ریشه، زیبا، شهاب، ارزش، بیشه، هزار، بازی، زهرا، شبیه، شیراز، شهربازی ۷۱۴- صوت، وصیت، هیات، تایر، صورت، تیره، تصور، هرات، صورتی، تصویر ۷۱۵- چمن، منچ، سهم، چین، هیچ، میهن، سینه، نسیه، نیمه، غنچه، نغمه، نسیم

مطالب پیشنهادی :

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید.

آموزش ساخت کانال در پیام رسان بیسفون + ویرایش بخش های مختلف

آموزش اضافه کردن پروانه ، گل و متن به عکس با استفاده از برنامه ادیتو

پاسخ های بازی “دانا 1.0.4”

امروز بازی واژگانی ای از استودیو “داینامیک آرت” (DynamicArt) آماده کرده ایم. سَبک بازی واژه سازی با حروف است و بازی در مراحل اول خوب پیش می رود، تا جایی که برای نمونه تمامی مرحله ی 65 را برای اولین بار مشاهده می کنیم و در هیچ بازی مشابهی، این 5 حرف را در کنار یکدیگر ندیده ایم. اما با جلوتر رفتن بازی، کم کم متوجه می شویم بازی، کپی های بی شرمانه ای از بازی های معروف شرکت ها و طراحان دیگه ست. “دانا” کپی بی شرمانه ای از سه بازی “آمیرزا”، “کلماتیک” و “زنگ تفریح است”.

ضمن تقبیح این کار، توجه شما رو به پاسخ های این بازی جلب می کنیم:

1. فصل اول (جام جهانی)

1. سگ، سن، سنگ 2. سن، سنا، انس 3. آب، بن، بنا، ناب 4. شن، من، منش 5. دی، سد، سی، دیس، سید 6. بد، باد، ابد، ادب 7. کج، جک، کاج 8. خر، رخ، آخر، خار 9. رم، مار، امر، رام 10. سر، سرا، رسا، راس 11. تن، نم، متن، منت 12. سم، سی، مس، مسی، سیم 13. کر، کش، شک، شکر 14. حس، سر، سحر 15. ون، نو، چون 16. کور، کلر، کولر 17. سفر، هرس، سفره، سرفه 18. ساز، سزا، اسم 19. شوک، کشو، کوه، هوش، شکوه 20. بیل، بلا، بال، یال، لابی 21. سال، لمس، سلام، سالم 22. تاک، تاب، کتاب، کاتب 23. سنی، مسن، یمن، نسیم 24. باز، آبی، بازی، آبزی، زیبا 25. آجر، اوج، جاور، رواج 26. ترش، آتش، رشت، تراش، ارتش 27. قبل، قتل، قلب، لقب، تقلب 28. مرز، رزم، ارز، راز، مزار 29. قیر، ریا، رای، یار، قاری 30. ستم، سمت، تاس، مست، تماس، ماست 31. دار، آدم، مرد، مادر، مدار، مراد 32. رخت، ترد، خرد، درخت، دختر 33. لوح، هلو، حوله 34. قصر، قرص، قیصر 35. نیت، سنت، تنیس 36. قبر، برق، قریب، رقیب 37. کار، بار، اکبر، رکاب 38. ماه، آیه، هما، ماهی، مهیا 39. قفس، فقه، سقف، قفسه 40. خفا، شفا، شاخ، فاش، خفاش 41. نرم، نام، ران، رمان 42. عقب، قاب، بقا، عقاب 43. وزش، روش، روز، زور، ورزش 44. سرو، راسو، رسوا، سوار 45. کسر، سیر، کرسی، ریسک، سیرک 46. شغل، شال، شغال، شاغل 47. قدم، قدس، قسم، مقدس 48. آمل، شام، مال، شامل، شمال 49. خرس، سرخ، سرو، خروس، خسرو 50. گرم، مرگ، گام، گرما 51. شاد، یاد، شیاد، شادی، شیدا 52. کفن، دفن، کند، فندک 53. داس، اسد، دیس، اسید 54. اتو، لبو، لات، تاول، تابلو 55. امت، تماس، ماست، تمساح، مساحت 56. تیر، تیم، رحم، حرمت، حیرت، رحمت، تحریم 57. ساک، سکو، نوک، ناو، واکس، واکسن 58. زجر، زین، ریز، رنج، زرین، زنجیر 59. تبر، جهت، برج، رتبه، هجرت، تجربه 60. تاج، تاجر، جرات، تجارت 61. سری، هوس، ریسه، سوره، روسیه، سوریه 62. سرب، سبز، اسب، ابر، سزار، بارز، سرباز 63. علت، علی، تعطیل 64. نظم، نظر، ترم، منتظر 65. مغز، غاز، غزه، مغازه 66. مات، همت، اتم، تاب، مهتاب 67. محل، حمل، صلح، وصل، محصول 68. خود، خرد، دور، رود، ورود، خودرو 69. قلم، قله، اهل، لقمه، مقاله، ملاقه 70. است، یاس، شاسی، آشتی، ایست، ستایش 71. اصل، حال، صلاح، صالح، حاصل، اصلاح 72. بیم، بام، مربی، مربا، امیر، بیمار 73. عمو، امن، وام، نوع، معنا، عمان، معاون 74. یاس، سوا، سویا، یواش، اویس، شیوا، سیاوش 75. جای، خال، ایل، چال، خیال، خالی، یخچال 76. رهن، رنگ، هنر، گره، سرنگ، نرگس، سرهنگ 77. آنی، شنا، نیش، مینا، منشی، امین، ایمن، ماشین 78. ترس، سفت، آفت، ستار، فارس، افسر، تاسف، سفارت 79. فرد، راه، اره، آرد، هدف، فردا، رفاه، فرهاد 80. تار، عفت، عرف، رفت، رافت، عارف، تعارف 81. مهد، مسن، هند، سند، مسند، سمند، مهندس 82. شیر، ریش، ریا، آرش، شیار، ریزش، ارزش، شیراز 83. ارز، تیز، تازی، تراز، رازی، زیارت 84. مهر، متر، هرم، مهار، ماهر، اهرم، مهارت 85. آتن، رهن، تنها، رانت، تهران، ترانه 86. کما، باک، کرم، مکار، اکرم، رکاب، مبارک 87. مار، رضا، مرض، رمان، ضامن، رمضان 88. ساق، سیاق، ساقی، سریال 89. زوج، باج، جواز، جواب، بازو، بازجو 90. نقال، لایق، ناقل، قالی، قلیان 91. خبر، خیر، بخار، خراب، خیار، بخاری 92. بند، بدن، بندر، نرده، رنده، برده، برنده 93. بره، خبر، خزر، برزخ، خبره، خربزه 94. شرط، جشن، رنج، نشر، شطرنج 95. نمک، کمر، کمان، کنار، کرمان 96. تبر، ترب، ربات، باتری 97. نقل، ملت، لنت، منقل، منتقل 98. هوش، شهاب، آشوب، باهوش 99. پیر، سیر، سپر، اسیر، ساری، پاریس 100. گاو، گلو، لگن، واگن، انگل، الگو، النگو 101. عجب، عیب، باج، جیب، عاج، آبجی، عجایب 102. تور، اتو، وزرا، آرزو، زوار، ترازو، وزارت 103. جاز، هیز، جزا، جهاز، جایز، جایزه 104. انگ، چنگ، لگن، لنگ، چنگال 105. شان، نیش، نشاط، ناشی، شیطان 106. موش، شخم، خشم، خام، اخم، اخمو، خاموش

نکته: پاسخ های سایر مراحل و آپدیت های آینده ی این بازی به دلایل زیر قرار داده نمی شود و کلیه ی بازی های کپی شده ی این استودیو را تحریم خواهیم کرد.

1. بی احترامی به شعور و وقت مخاطب. 2. رعایت نکردن حق تألیف سازندگان اولیه ی بازی ها و سرقت بی شرمانه ی بازی های دیگران. 3. عدم خلاقیت در بازی ها.

پاسخ های بازی “شهزاد 1.0.0”

نکته: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

پاسخ های بازی “شهزاد 1.0.0”

فصل اول: شهزاد

1. ترش، شر 2. پرس، پسر، سر، سپر 3. هنر، نر، نهر 4. پیر، پری، پر 5. تر، بر، تبر 6. خم، رم، خرم 7. زور، رز، ور 8. در، گرد، دگر 9. هج، جو، هجو 10. حر، رحم، حرم

فصل دوم: عجوزه و بازرگان

11. قند، دق، دف، فندق 12. نای، سن، یاس، انیس 13. کالج، جلا، کال، کلاج 14. کت، تحکم، محک 15. فطر، رفت، طرف، فطرت 16. صدقه، صدق، قصد، قصه 17. تراز، اتر، ارز، راز 18. گند، رنگ، دنگ، درنگ، گردن 19. متکا، ماکت، کتم، کما 20. نگر، گر، کنگر، رکن 21. قهر، قاره، قهار، هار 22. یار، تایر، رای، ریا 23. ذرت، ذکر، تذکر، ترک 24. وسع، سعود، عدو، عدس، عود 25. ته، مته، مخ، تخمه، همت 26. دمغ، دما، داغ، دماغ 27. شکیب، شیک، کیش، شیب 28. صد، دل، صندل 29. مهیب، همی، بیم، بیمه 30. وی، هویج، جوی، وجیه

فصل سوم: صیاد و کوزه

31. خام، همتا، هما، ماه، خاتمه 32. زری، فیروز، ورز، روی، روز 33. خبز، خبازی، خیز، ابزی، بازی 34. ورم، منشور، منش، موش، نرمش 35. باز، اهل، ازل، زباله، ابله 36. اخور، اخر، ارس، سوراخ، خرس 37. سیر، چپر، سپیچ، سرپیچ، ریس 38. راش، لواش، شورا، شلوار، واشر 39. کلت، کشت، شتاک، شکلات، تشک 40. لحم، حمل، رحل، مرحله، محله 41. مایه، مهیا، بامیه، بها 42. بغل، غول، لبو، بلغور، لغو 43. سیبل، سلب، قسب، بقل، قبل 44. شن، بنفشه، بن، شنبه، نبش 45. بنیاد، بان، ناب، بیان، بید 46. تبه، هشتی، شبیه، بهشتی، تیب 47. توبان، ناو، وات، وان، تابو 48. چاره، پارچه، چپه، چهار، چاپ 49. پند، صدا، ندا، صاد، پانصد 50. زیپ، پیرو، زیپ، پرویز، پیروز

فصل چهارم: شاهزاده ی سنگی

51. خود، دون، دوزخ، زند، پوزخند، دوز، پند 52. غضب، نبض، غنا، بغض، غضبناک، بانک 53. ناف، افرین، ران، نار، نفر، نیا 54. فساد، اره، هدف، فدا، افسرده، اسد 55. قاب، قربانی، قاری، برنا، قناری، برین 56. ترکش، کشتزار، تشکر، زکات، اشک، شکر 57. نایل، لای، لیر، انگل، نارگیل، لنگر 58. فسیل، فیلسوف، سیلو، فلس، سیف 59. سفارت، مفسر، رسام، سامت، اتمسفر، سفرا 60. دامن، دمار، هردم، دامنه، مردانه، مدرن 61. عمارت، مراجع، تجار، مجرا، مراجعت، رجعت 62. تومار، راوی، ویار، تاری، متواری، مترو 63. مانتو، متوازن، زمان، توازن، زانو، توان 64. تیبا، قابلیت، قابل، قالی، قلیا، تلاقی، بیات 65. رفاه، فرزانه، نفر، زرافه، راهزن، ارزن 66. امور، نمودار، منور، امدن، دوان، نورد 67. اسیر، اگهی، ساری، گریس، سیاهرگ، سیگار 68. فلات، کفال، تلافی، کفالت، تکالیف، تالیف 69. اریب، بارش، شیار، شیبا، ابریشم، شراب 70. غزال، بزغاله، بالغ، غلبه، بغال، زغال

فصل پنجم: ملک هندوستان

71. روب، بارو، نارو، روبان، برون، روان، نور 72. بنی، یاد، نبی، بنا، دای، بند، دنیا، نایب 73. ورد، شاد، واشر، رود، داور، دشوار، راد، درو 74. دیه، زله، هزل، دیزل، لیز، دهلیز، دله 75. خشن، رخش، شاخ، شان، رخشا، ناشر، خان، رخشان 76. تاس، ستار، رسالت، استر، سال، تراس 77. قبا، قربان، قبر، قران، انبر، باقر، قرن 78. اسف، ادرس، داس، دسر، سرا، دار، فاسد 79. ایه، گیاه، گاه، سیاه، اسی، هاگ، سایه 80. تلقی، قیل، تقلی، بلی، قلب، تلقیب، تقبل 81. کاش، کلاش، شکیل، کاشی، شکل، شالی، شاکی 82. ارض، رضوان، روا، رضا، انور، نوار، ران 83. توز، زیتون، یوز، تیز، وزن، زینت، وزین، تین 84. سبا، سقا، سباق، ساق، بقا، سابقه، ساقه، قبه 85. روس، راسو، اور، وتر، روستا، رسا، ترس 86. سما، سهم، سهام، سام، ساچمه، ماسه، اهم 87. رخش، خرگوش، شوخ، خوش، گور، گوش، خروش 88. رام، نیم، ارمنی، میان، امین، منیر، نیرم 89. خزان، ناز، خانه، خان، زان، خزه، خزانه، خازن 90. چنبر، چنبره، بهر، بچه، چرب، رهن

فصل ششم: عروس چوبی

91. روزن، زنبور، برزن، بروز، نوبر، ورز، زبر 92. چمن، ادم، نماد، نما، نمد، چمدان، چند، نادم 93. گالن، لگد، انگ، لادن، لگن، گلدان، گدا، لنگ 94. بانگ، اهنگ، انگه، گناه، انبه، بنگاه، نگه، هنگ 95. لوح، حوله، صله، حصول، هول، صلح، حوصله 96. اهن، اینه، نیز، زین، زهی، نهی، نیاز، نیزه 97. وام، البوم، مال، بوم، اول، مبل، وبا، بام 98. یال، تلاش، ایل، اشتی، لات، اتش، شیلات، اتی 99. رنج، زنجیر، ریز، جزر، جرز، زرین، جین، جیر 100. تام، تمنا، مناعت، مات، متن، متان، عام، اتم 101. نسا، احسنت، سنا، حسنا، حسن، نحس، ناس، ساحت 102. کیا، کرسی، ریسک، سرک، کار، اکسیر، کسر، سایر 103. لوچ، الوچه، چله، چلو، الو، چاله، چاه 104. اکول، اکو، الونک، کول، الکن، وال، کلان، کاو 105. شام، امر، ارزش، رمز، مار، امرزش، رزم، مشا 106. مرز، امروز، زار، ارم، وزرا، موزر، مور، زوار 107. تیم، منت، نامی، نیت، یمن، امن، تامین، تمنی 108. حیرت، حیف، تفریح، فتی، فتح، تیر، تحریف، حتی 109. گیل، یاب، بالی، گالی، بال، گلابی، بلا، بیگ 110. لوت، ولید، تولد، ولت، تلو، تولید، ولی، دیو 111. متر، ثمرات، ارث، تمر، ثمر، تارم، ترم، اثر 112. دیار، دیوار، دور، ودا، دیر، وادی، ارد، یاور 113. واج، جدار، جار، ورج، اجر، جوار، واجد، درج 114. مراد، بدر، ادب، دام، مربا، مرداب، باد، برد 115. ارتش، تراشه، تراش، رشت، رشته، شهر، شاه، هشت 116. علت، معتل، املت، ملت، اعم، علامت، تعمل 117. برکت، کبر، تبریک، ترکیب، بکر، کبریت، تکبیر 118. میت، رحیم، تحریم، رحم، حتم، تحریم، متی، مری 119. سرمه، مهر، درهم، رسم، رسد، همدرس، دمر، مهد 120. یوم، دین، مینو، ندیم، مین، مدیون، مدنی، دمن

فصل هفتم: شاه دزد

121. ملک، لیک، ملی، میل، ملاک، مکل، مالکی، کام، کمال 122. دانه، حیا، ادینه، هندی، حین، اهنی، ایده، ناحیه، نادی 123. سده، نهاده، نهاد، ساده، سند، هدا، دهنه، سنه، هندسه 124. هجری، هنری، یونجه، هنرجو، جیوه، نیرو، هرج، جون، وجین 125. دوش، یواش، دوری، اشد، شیاد، دشواری، شیر، دیش، وارد 126. پود، پور، پرش، شیپور، یورش، پیشرو، پدر، رشد، ریشو 127. تریکو، تیوا، روایت، رویت، کتری، تکاور، راکت، یکتا، یارو 128. مینا، ما، تن، متین، ایمن، تیان، امنیت، نام، نیات 129. سرد، درس، همسر، سرمد، دره، مدرسه، رده، سرم، هدر 130. گاری، گیرا، سیاره، گاهی، گریه، ریسه، گیره، هراس 131. تماس، رستم، ساتر، فراست، افست، مسافت، مسافرت، افسر، متاسف 132. قلاب، قاتل، لایق، تقابل، اقلیت، بقال، لیاقت، تقلا، تقلب 133. بار، قیر، ابری، ابر، نقاب، قریب، بریان، برق، رقیب، بیرق 134. سدر، هرس، رها، فره، سار، راه، سفره، ردا، سفر 135. گلنار، ریل، گریان، یگان، گلر، گلی، گالری، رنگی، ریگ 136. اهرم، مهار، رنده، نرده، نادر، رهنما، نادره، درنا، رانده 137. غیل، غلام، غلیان، غمین، یغما، مغنی، غنی، میلان، غلمان 138. مجهول، فلج، موج، مفلوج، فوم، مهول، موجه، جلوه 139. محبت، حجامت، محب، محتاج، تاج، مجاب، اجم، مباح، بحت، حجت 140. سلیب، سیب، عالی، لعب، اسیب، عبا، عباسی، بلع، لعاب، لباس 141. رشید، شادی، ارشد، فیش، شفیر، افرید، فریاد، فرد، دایر 142. افکن، کاف، افرین، کافر، کفران، کنار، یکان، رکن، کفن 143. جواز، مجزا، وجد، مجد، مزدوج، ماجد، زوج، جدا 144. عزم، عمر، زعم، همراز، زره، مزه، مزار، زارع، اهمر 145. چروک، کوته، کوره، هتک، هور، کور، چوک، چرتکه، کته 146. بنیه، یقه، بقر، هبیر، نقی، بیرق، نبیره، ریه، نهیب 147. مایو، موزیک، میز، مکی، کزم، ویزا، مویز، کام، اویز 148. اشوب، انوشه، نوشابه، نواب، شبه، انبوه، باش، باه، شانه 149. هزم، زارع، مزرعه، عازم، هرمز، زمره، زهر، هراز، عامر 150. جزم، زاد، جواد، موز، جامد، جزا، مزدا، دوام، مزد، مزاج

Khube

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد

آپدیت پاسخ های بازی “آمیرزا 2.5”

596. پدر، پودر، ایده، پادو، پاره، پارو، پرده، ادویه، پیاده، پراید، دیوار، دایره، رادیو 597. سکه، سنگ، سکان، گناه، کاسه، نگاه، آهنگ، آسان، آگاه، سنگک، ساکن 598. چای، پیچ، چین، چاپ، پوچ، پنیر، پارچ، پارو، پنچر، پویا، چنار، چوپان، پوریا، پیانو 599. شال، زشت، شنل، لنز، نبات، شتاب، زبان، تابش، بالن، بالش، زابل، تنبل، تلاش 600. اسکی، لیست، ایست، بلیت، سبیل، کتاب، کابل، لباس، آسیب، بیست، کلاس، کاسب، کلیسا، تاکسی، اسکلت، اسکیت، ابلیس، لاستیک 601. دود، اردن، نوید، نادر، درود، درون، دینار، دیوان، دیدار، دیوار، دوران، اروند، روانی، ویران، رادیو 602. عرب، عروس، بستر، وسعت، ساعت، عابر، سراب، بورس، سرعت، عبور، عبرت، روستا، باروت 603. واگن، فارس، نرگس، نگار، سنگر، افسر، سونا، سرنگ، گران، انگور، سروان، فوران، فانوس، گارسون، افسونگر 604. تند، مدت، تهی، متن، مرده، ریتم، نیمه، مرید، تیره، مدیر، نمره، تمدن، میهن، مهدی، درهم، تمرین، مدینه 605. بغل، باغ، لبه، آغل، غیب، بالا، غایب، ابله، الاغ، لایه، اهلی، باله، بالغ 606. آلپ، آرام، آمار، املا، رمال، رمان، لامپ، آلمان، آرمان 607. منچ، چمن، چای، عید، چین، دعا، مایع، مانع، عمان، معنا، معدن، معاد، چمدان، میدان، معدنچی 608. مزد، دزد، یزد، دید، میز، داد، ایدز، دزدی، آزاد، مداد، زیاد، ایزد، آزادی، داماد، امداد 609. تیز، تایر، زیان، زینت، آزار، تراز، ارزن، زرین، نیاز، زیارت، ارزان، نیزار، ایران 610. ربات، نوبت، نبات، انبر، بیان، بیات، تنور، بانو، رانت، باروت، بیرون، بینوا، باتری، روبان، بوران، بورانی 611. خدا، مواد، مدار، آوار، مخدر، مورخ، مادر، آمار، آرام، آخور، خرما، خاور، خادم 612. پدر، پادو، وارد، پارو، پودر، پرتو، دارت، اردو، آوار، دوات، داور، دارو، اروپا، واردات 613. فرش، تفرش، هرات، تراش، افشا، افرا، فرات، ارتش، رشته، رفاه، فشار، شهرت، آشفته، فرشته، شرافت، اشاره 614. گله، بدل، انبه، ابله، باله، هلند، گنده، بنده، گلاب، بلند، بالن، انگل، بانگ، گنبد، بنگاه، گلدان، هندبال 615. قصد، قرص، فقر، قصر، قیر، قیف، صفا، صاف، افق، رقص، صدا، صفر، صدف، صیاد، فقیر، فردا، صادق، رفیق، فریاد 616. سخن، سخت، پست، ساخت، پناه، پخته، سپاه، خسته، خانه، تنها، نخست، پسته، پاسخ، نسخه 617. سهم، سند، پند، پناه، پماد، ماسه، دهان، دانه، ساده، ماده، سهام، دامنه، مهندس، همدان 618. ایست، سیما، ماست، آسیا، املا، لیست، املت، تماس، اسلام، الماس، تسلیم، سلامت، ایلام، سلامتی، مالیات، التماس 619. جام، متن، تند، تاج، مزد، مدت، جزام، مزاج، جامد، مجاز، زمان، تمدن، نماز، نجات، نامزد 620. زال، خال، خاص، اصل، صلح، زحل، حاصل، صالح، خالص، خیال، اصیل، خالی، حاصلخیز 621. کوچ، چرک، چین، یونس، کرسی، کویر، نوکر، چروک، ریسک، سیرک، کنسرو 622. زاغ، داغ، غار، غنا، غاز، ارزن، چادر، دراز، چراغ، اردن، چنار، چغندر 623. ارزن، اردن، ربنا، دراز، باند، بارز، برنز، انبر، زبان، بردار، برادر، دربار، دربان 624. جگر، رنج، جنگ، جام، جرم، اوج، موج، گنج، جوان، رمان، جارو، آرنج، نجوم، واگن، نجار، مرجان، انگور، جانور، جنگاور 625. رخش، خوک، خشک، شاخ، چکش، چرک، چرخ، کوچ، چروک، چاکر، شکار، خراش، کاوش، خارش، خاور، روکش، کشور، خوراک 626. جوش، جشن، دوش، شاهد، شانه، جواد، دانش، جوان، دشنه، جهاد، جادو، جاده، جهان، اندوه، وجدان، جوانه، دانشجو، جوشانده 627. تخت، رخت، تهی، خبر، خیر، بخت، تربت، بخیه، تختی، بهتر، خبره، تخته، تیره، رتبه، تخریب، تربیت، تبخیر 628. کرج، کاج، جادو، ورود، اردک، کارد، کادو، جودو، جواد، جارو، کادر، رکود، دکور 629. قلب، قتل، قاب، لقب، قاتل، قالب، بالا، قلاب، شلاق، اتاق، بقال، بالش، شتاب، تلاش، تقلب، تالاب، باتلاق 630. بدل، گله، دلار، گلاب، گرده، گربه، دلبر، برگه، باده، ابله، باله، برده، دلربا، براده، درگاه، گرداب، بالگرد 631. تپش، پشت، هشت، پشه، تنه، تنگ، گشنه، تنگه، تشنه، نقشه، قشنگ 632. گلو، لوح، گسل، هلو، حوا، سوله، ساوه، الگو، حلوا، هالو، سلاح، ساحل، سوال، حوله، حواس، اسلحه، گوساله 633. قفس، فال، قله، قفل، سکه، افق، قلک، سقف، کلاه، کلاس، کافه، کاسه، ساقه، سفال، قفسه، فلکه، اسکله، کلافه 634. رنج، تاج، برج، جهان، تنها، رتبه، نجات، نجار، برنج، باجه، انبه، آرنج، تاجر، تهران، تجربه، ترانه 635. دیس، عطر، سطر، دعا، عید، عدس، رعد، سعی، سریع، اسید، رسید، اسیر، عطار، ساعد، آدرس، سعدی، عدسی، عطارد

آپدیت پاسخ های بازی “سلطون 1.3.5”

نکته: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

295. ایندکس، لاینفک، فرنام، لاابالی، لاجرم، اکاذیب، لذیذ، نماهنگ، کنگره، کیاست، لفاظی، کنشیار، سوداگر، کدورت، کذاب، برند 296. پرنما، محبس، محذوریت، مدعوین، لچکی، مثمرثمر، مجذوب، بذله، مایحتاج، مبتدی، جستار، متمول، متواتر، ماحصل، ماخوذه، راهبند، ادیب 297. مستعمل، مستفیض، منهدم، قرطبه، مستتر، مستشرق، حبا، مزاح، مرتعش، مذبوحانه، مذمت 298. راستین، واکمن، وثیقه، طره، کشمکش، نزاع، نقیصه، هذیان، هانی، اخترشناس، ناطق، درودگر، تردست 299. مقننه، مضایقه، مطرود، مفلوک، مستولی، یکسویه، مسلخ، معاش، یورتمه، وقیح، ولیعهد، یاغی، وساطت، پرگویی، وراجی، میانجی 300. اطلاق، سیطره، موقر، قبح، آتشدان، ملاح، عترت، تمسک، موروث، منعقد، طغیان، اهتزاز، بهتان، مبدل، رئوفت، ادااطوار، انحطاط، افترا، مستلزم 301. ایدئال، سنخیت، ذائقه، منحط، بیتوته، عزوبت، مذموم، تعمیم، مشایعت، مغلطه، پرستیژ، مذاق، استضعاف، افاضات، مواضنه، نقض 302. تهنیت، متبحر، کشتار، پشتکار، تشک، مناقشه، عامدانه، استهزا، لجام، ریزنگاره، انطباق، اقتضائات، متاع، مکانیزم، مینیاتور، منجلاب، شنیع 303. مستغرق، حلیه، واصف، زیور، اعراض، عاکفان، تضرع، اعراض، مکاشفت، معاملت، بنات، التفات، دیباچه، بلاغت، تحمیدیه، عزوجل 304. محظور، طاسک، رواق، مقلوب، برائت، الطاف، عذار، تعویل، بلعت، اهتزاز، اذار، مائده، قبه، احتزاز، احاطه، احراز، سکرت، تحذیر 305. اغفال، اضلاع، آغشتن، اصناف، افسون، اعانات، آکبند، اقالیم، متلاشی، مجذوب، محفظه، مددجو، متخاصم، مطرود، مطمئن، ادریس، اتهام، ادیسه، ارثیه، ارژنگ، اردکان، ارغنون، استقصا، اصولی، ماتم 306. استیصال، خفایا، وجانت، مایحتوی، عاریه، شکوم، دیلاق، استشاره، قباحت، وقاحت، وجاهت، کراهت، گزاردن، ثنا، دگرگون، غرابت، مسجع، ترفیع 307. کرباس، کیفور، سیمین، نفع، مسالک، بلامعارض، شخیص، معهود، بقولات، بحبوحه، هجو 308. تذکار، امتناع، متانت، خرامان، منع، شبستان، باقلبا، مخمل، معوج، جلا، قدغن، مخیله، نشخوار، امتناع، مشعوف، ملتفت، مخوف، مسرور، تحفه 309. مضحک، مسحور، فریفته، فرز، مغتنم، یغور، ستبر، شفیع، تصنیف، تخس، کباده، فغان، تحفه، رجحان، نعت، اهتمام، مراقبت، قصور، بذله، قلنبه 310. برزن، ژنده، ابهت، مستغرق، طرد، مجادله، مقهور، عتاب، غلغله، مفتون، اردنگی، محاوره، تحفه 311. فلامینگو، زنجیرزنی، سرمربی، مراکش، سزارین، آلاسکا، ابنسینا، لباسشویی، ارکیده، سمبوسه، نشاسته، چغندرقند 312. مشاور، وقاحت، شوالیه، هیدروژن، فابلمه، بازو، هردنبیل، مانیکور، سمبلیک، ابوالهول، خنیاگری، پانتومیم، زائو، سوغات، بلژیک، اختاپوس، باباغوری 313. حضن، مهیب، نواهی، مهمل، راقم، معونت، حضر، عقاب، فراغ، ضیاع، فراق، غربت، متبوع، حرص، امجدیه، کروموزوم، قفلگشایی، ناخوانده 314. وردنه، تازیانه، اوستا، زوال، غیظ، صواب، غلیظ، مهین، غصبان، بازدم، صیف، سیف، بیماری، لئامت، استسقا، امضا، ثمن، غلیان، ثواب، لعالی، انتصاب 315. دامپرور، اسفندیار، مینیاتور، جاویدان، عاشورا، چهارشنبه، آبان، خراسان، ثامن، گیشا، آتشسوزی، شاسی، شیما 316. چشمه، باتلاق، قرمز، باباطاهر، پیشخدمت، تروریست، زنجبیل، خودپرداز، هخامنشی، لیلا، نایلون، آسایشگاه، میانجی، جنوبی 317. استاندار، کلمبیا، پهلوان، مبین، فیلیپین، مدیرعامل، گالن، وصیتنامه، میلیون، اتوماتیک، انبردست، ملاقات 318. کاکوتی، شاهین، ریاضیدان، دوست، خاویار، مالیات، عبادتگاه، بوقلمو، بلوچستان، ولنتاین، واکسن، کاردانی، نادان، نامحرم، ضدگلوله، کپنهاگن، ایسلند 319. شیشلیک، سمبوسه، زعفران، امدادگر، سومالی، گریمور، فردوسی، خرمالو، پتروشیمی، دیدبان، پینوکیو، نیویورک، فلاند، کیبورد 320. بنیامین، بازنشسته، گوینده، دوشیزه، ژیمناست، اعلامیه، باتلاق، برنامه، اورانیوم، قاجار، میز، میمون، رزمایش، مارمالاد، دفاعمقدس 321. تعزیه، مرثیه، دهر، شامورتی، معیت، برغان، تناور، ابا، پرمهابت، منگار، نارو، اغتمام، اهتزاز، هجوآمیز، آمیب 322. اسلوب، خمره، چلاق، آبزن، تصنعی، قسیم، انضمام، مدون، شقاوت، دوجین، اطوار، هویدا، قدغن، کاینات، ساطور، قیاس، اثنا، دریغا، قوز 323. خرق، یکایک، خبیث، دهش، مهابت، گوژپشت، کهتران، حیثیت، اشتر، قرایح، دادپیشگی، خصم، دژم، غلیان، تنبوشه، خوالیگر 324. بپویید، اهرمن، مروت، برنا، عصاره، تکاپو، بدمنش، فروزش، مهتر، حجر، یزدان، همگنان، خورشگر، زبونی 325. تتمه، انابت، اجابت، جلابی، قدوم، ربیع، فایق، باسق، صفوت، ارجمند، خطیر، فراش، خلعت، تاک 326. تصوف، مغیلان، مشایخ، سلیس، بدایت، مستوفی، انگارید، زاکان، تغزل، حبسیه، عبید، لمس، درزه، خانقاه، مرسل، لیریک، آلام 327. دمدمه، آزگار، تفتیش، تلطف، متفرعات، هلام، اشتلم، سفاهت، وعاظ، مخذول، ابدال، تنبه، مزیح، محن، عقیدت، فریفته، تندیسگر، عنان 328. مفارقت، انطباع، اعیانی، قلماسنگ، دادار، مشمئز، جوشش، استسقا، تعویز، قاصر، عاسی، مخنقه، تمین، راقم، لعالی، لئامت، سیف، قربت 329. ضرابخانه، بارفیکس، تفرجگاه، فناوری، بالگرد، معماری، سمنو، ندامتگاه، نردبان، زندانبان، ارگان، ابا، بریتانیا، ژیمناست، ققنوس 330. کوهان، سوهان، واکسن، سکونت، سنت، قرینه، قرنطینه، طنین، طریق، مراتب، مرتبت، اسکیت، استیک، خسارت، تسخیر، کهیر 331. اشاعه، اشباه، اعتکاف، اعجوبه، افسر، ازهار، استماع، استیفا، اسلیمی، ابدال، ابتر، اجانب، اختر، اذکار، ارتزاق 332. مضغ، پندنیوش، پیمود، تازیک، پلاس، پالهنگ، پایاب، یوغ، بیرنگ، بنشن، بیغوله، بذله، بعینه، بخشایش، بدسگالی 333. درنوردید، دستار، دلمه، ختام، خطیر، خلعت، درخور، جزمیت، جنود، جیغه، حاذق، خبث، تبخیر، تجلی، تذکره، تصنع، توتیا، ذات 334. ستیزه، سخنوری، سماجت، شفق، زربفت، زرینه، زمام، زنهار، نزار، رندانه، رنسانس، رهوار، زاد، دنائت، دهنده، رعیت، رقعه، رعب 335. طربناک، عذوبت، نعلبکی، همفکر، ویترای، والانس، قوم، دیوصفت، رنکینگ، زارعین، ریواس، ژامبون، سورتمه، شوکران، اشقیا، بارقه، تنظیف، دسیسه، دهلوی، ذکاوت، ریسرچ، چلغوز 336. گودال، کجاوه، محمل، مرافعه، لوا، قندیل، کرامت، کرنش، گزاف، مبالغه، غایت، غایی، غریو، توانگر، فراغ، کامگار، عزیمت، طینت، عریضه، عیاری، غارب، مخمصه 337. وقب، مواریث، مواهب، مقنن، مفلس، مقبل، منال، منقبت، نعت، مغیلان، معترض، مغاک، نخجیر، مشاطه، مرتزق، مسلخ، مسلک، سمع 338. تفقد، تقریر، تموز، تورم، تاس، تپق، ترگ، تعلل، تغیرات، اعاظم، اوراد، ایار، برهمن، بنان، پار، آلاباما، آوینی، هامون 339. سوفار، سندروس، عاریه، سماط، سفاهت، رقعه، زاغه، سعایت، مته، خلنگ، دراویش، دمدمه، گنگ، جافی، چلمن، حازم، خدنگ 340. مسیل، مشعوف، مضرت، ملتزم، مکایر، مافیها، مخذول، محظوظ، مذموم، کبریا، متفرعات، قلیه، کشیک، کومه، غضنفر، عروج، عقار، عنود، غلیان، قاپوچی 341. مصائب، معاصی، خصال، متاع، مقطع، تعرض، خضوع، فراست، فرتوت، توبره، سیمگون، ابتذال، ذلالت، استراق، ابتدال، ائتلاف، آبشخور، ذلت، مصاحبت، مغیلان، متقاعد، مستمع، مفتون 342. خارچین، خارکن، خاشاک، خاقان، خانقاه، امرا، بالزاک، بامبول، باسکول، بانکوک، بایکوت، ابتهاج، ابتیاع، آبتین، آئورت، آئینی، ترقه، جهالت، اقلیت، نهفته، تداعی، رابعه، خرقه 343. آلایش، شالیزار، ارشیا، لرزش، هابیل، هاروت، هرکول، هشترود، هدبند، دهگان، ساجدین، سادیسم، ساچمه، ساردین، سایبر، سرخجه، ارتزاق، ارتکاب، ارتوپد، ارتشبد، ارتعاش 344. بارقه، باروت، باجناق، بتهوون، باختر، شاطری، شاقول، شالوده، شاهسون، شبیخون، ذائقه، ذاکرین، ذوزنقه، ذکرگو، ذهنیت 345. آبخوری، ابرهه، ابتهال، آبتنی، عالیات، عایدات، عارضه، عاریه، عامری، عتیقه، صومعه، صحابی، صداسنج، صنعتگر، صنوبر، دادرس، دادسرا، دادار، دادبخش، داغدار، دادگری 346. قاپیدن، قابوس، قدیسین، قرنیز، قاموس، قصورات، متارکه، متالیک، متکدی، متبلور، متکلف، متضرر، نائین، نابالغ، ناتنی، ناجور، نارسیس، واپسین، واتسون، واجدین، واریس، وارفته 347. رئیسان، راحیل، رادیات، رادیوم، رازقی، جادوئی، جارختی، جبرگرا، جبروت، جهاد، پابوس، پاپوش، پاتریس، پاسکال، پمپاژ، ابداع، ابدال، آبخیز، آبدزدک، اعوجاج، جیغ 348. ارمنی، تیمار، کتری، کرامت، تانکر، زارعین، زائرین، زبرجد، رئوس، زیدان، طایفه، طارمی، طاغوت، طاقدیس، طغیان 349. یاسوج، یاشار، یاسمین، یاقوت، یومیه، گاردین، گارسون، گردنکش، گشنیز، گاریچی، چیپس، غارتگر، غرابت، غرامت، غزنوی، غربال، غرولند، آبدیده، آبراهه، آبستره، آبروبر، آبگینه 350. ضلالت، ضابطه، ضربتی، ضمایم، فاشیست، فابریک، فرائض، فردریش، تزویر، لائوس، لاجورد، لاعلاج، لاکتوز، مراحل، ماتیز، مادرید، مادون، مارلیک، ماراتن 351. مارشال، ماژول، ماسوله، مالدیو، کائوچو، کابوی، کارتکس، کازرون، اغلب، فتوحات، فتادگی، فاکتور، فاخته، فراخی، عطشان، عطوفت، عفونی، عقوبات، قرین 352. دمادم، دماغه، راگبی، غضبناک، برهوت، تئوریک، ترتیل، دارائی، دالتون، نوسان، ابطحی، بدیهی، بذرکار، پرستیژ، پتک، ابرقو، برزگری، پرزرق، ترقوه، خزینه 353. جانسون، جستار، جنتلمن، جگوار، بدپیله، بدسگال، بخارست، تسمه، بامسما، بانداژ، بنکدار، ماموت، آبنوس، آبعلی، آبسال، ابوظبی 354. دمخور، دمکرات، راشدین، رآکتور، خوش، خائنین، خاگینه، دائمی، دروغین، پادزهر، پاشویه، جرزنی، چرچیل، شیره، بدشگون، بدعنقی، بورژوا، عناوین 355. اتیوپی، ابلیس، سلولوز، نغزگو، گلگون، جرجیا، جریده، چارقد، حاذقی، دبدبه، بوئینگ، بومهن، تهمتن، مبرهن، اهریمن، رایحات، ربوبیت، رذائل، زائده، تمایز 356. دستفروش، منبتکاری، وصیتنامه، میکروفون، کلسترول، الموت، دسترنج، تشنجات، جربزه، تخلخل، بیتوته، التزام، انتساب، بلقیس، تنفیذ، نیشخند، وخامت، سیگارت، صاعقه، عصیان، ژولیده، سراجی، رعدآسا، دهلیز، هوازی، ویلچر، مراوده، فلاشر، قناعت، فروزش، منافذ، قساوت، مغتنم، محصول 357. یارکشی، یالقوز، یبوست، آلونک، نذری، غضروف، فراعنه، قاصرات، متانت، هاضمه، هافبک، واژگون، واصله، وجدآور، شاخسار، شارژر، شبروان، شرارت، شماتت 358. راکبین، رذالت، رذیله، رنجور، تلقین، ناطقین، ناقلین، نالوطی، نهادین، نوترون، ترقیات، ترومپت، تریبون، تعلیقی، دمکرات، دنائت، روشویی، ریتمیک، کیاست 359. تریاق، جزغاله، تزکیه، ثناگو، برشتوک، پاشویه، برزویه، پیرایه، بزباش، بزدوده، آبگون، آبگوشت، ابطال 360. ژوئیه، ساربان، ژولیده، ساروج، کنج، زبانزد، ژاژخا، زدایش، ژنرال، دهلیز، رزومه، دواگلی، رامشگر، مشرق، خباثت، داعیه، خردکن، کندو 361. واعظین، هلاکت، طلیعه، وساطت، صیقلی، هاگدار، هالوژن، سیانور، رسواگر، دیگچه، ریلکس، زوریخ، خمس، اپیزود، اپیدمی، ذکاوت، ذینفع، دمدمی 362. ابلاغ، ابنیه، بغرنج، بلاروس، اقمار، وانفسا، همهمه، نقصان، سیناپس، ناتنی، قالپاق، فوکوس، مضایقه، معاهده، میغ، متبادر، عقیدتی، فرخنده، قزلباش 363. ابهام، ساقدوش، یددار، پیژامه، متعفن، فروزش، معتکف، یاقوت، فکاهی، ولخرج، سپنتا، ریسنده، ظواهر، رخساره، خنیاگر، دریوزه، حضانت، دریبل 364. ددمنش، سمفونی، زونکن، سرمدان، زمره، تکواژ، چکامه، خلایق، خیبر، پروتکل، تبهکار، افیون، روتین، بقراط، پاندول، آماتور، ماوقع 365. ویتنام، ضدضربه، طفولیت، مضحکه، اجحاف، سقلمه، احتشام، سلفون، فنون، سنگدان، روبهک، دیزین، رعدآسا، سرنگون، سشوار، سرکوفت، زرفشان، اذعان 366. سبقت، تقارن، سهیم، اقلیم، رانت، گرایش، گیشا، شاتل، پشتک، کلاچ، قرقاول، فواحش، منافات، حشرات، مسروقه، فنیقیه، غنایم، عندلیب 367. بلبشو، پولادین، اتلاف، آجرپز، دوجین، سمبلیک، رندانه، مرتاض، شعبات، آئودی، بهتان، سمباده، ابرقو، لفافه، سبابه، فیصله، لوتوس 368. زندیق، هوافضا، هیدرات، میگون، سنگفرش، رویکرد، دوزیست، ژیگول، تبرئه، دباغی، خصمانه، اختتامیه، اقلیدس، تاندون، بزمجه، اتانول 369. بلاهت، پرتال، اتخاذ، اطراق، قائله، دالبر، خصیصه، توبره، تبرئه، کرواسی، گستاخ، نیشگون، حلاوت، وخامت، متصاعد، فلاکت، قشقرق 370. ادعیه، درخور، سنسور، زوبین، سرخگون، روتوش، خودستا، شوخی، قزلباش، فریفتن، ممهور، شمعون، قلندر، عنایات، فنیقی، مثلثات 371. آپولون، دسیسه، وراجی، ماجراجو، رفسنجان، همتراز، والانس، آفساید، الباقی، افلیج، زمهریر، سپهبد، سکسکه، پیانیست، خرناسه، زیبارخ، داروغه، سنخیت، چخماق، جورچین، حاسدان، تحلیف، زیبارخ، انتحار، آزمند، اسفبار، تکواندو، تخاصم، پلاکت، داربست، پروفسور 372. احتجاب، تافتون، اتفاق، ترابری، سوداگر، ورشکسته، قطعه، رنگزدا، دودمان، روبوسی، خردگرا، چکانده، حقانیت، قباحت، تردست، تیمورلنگ، لژیونر، کهریزک، گیجگاه، شیکاگو، سنگلاخ، اخذ، شیطانک، آتشزنه، صربستان، یتیمچه، لویزان، گرشاسب، کمپرس، گلایول، مستور 373. سناتور، وجوهات، نشاکار، ضربدری، احتضار، ورشکسته، ارق، فنا، ندامتگاه، احتراق، همزیست، هورمون، نقدادان، اختلاس، سانسور، آتشفشان، سمرقند، ویولون، شمیران، سودا، داشبورد، سلنیوم، قلیایی، سنباده، سندروم، اذکار، دژخیم 374. سرخپوست، لغتنامه، یگانگی، لنفاوی، کوارتز، فلاپی، معذور، قسطنطنیه، یساول، فروزنده، مایملک، لیقوان، مکلفین، مکاشفه، تاقدیس، پررونق، بریانی، جنتلمن، چمچاره، خوفناک، زبیده، کفاف، هموفیلی، رودوزی، هنگفت، ابوجهل، واگرا، ابوعطا، بلقیس 375. غلغلک، فنیقیه، فرنگیس، قندهار، گیوتین، بینالود، احقاق، ضعیفه، هوشبری، وانمود، نپتون، مفتضح، قنادی، عهدشکن، پنیر، درندگی، خفقان، درزگیر، سنجیده، زیگزاگ، وردنه، نوامیس، اختلاط، تحلیف، پرمشقت، برهمن، خیرین، دایگان، گرز 376. خوشگلک، دادیار، دوشاب، ساواک، ژورنال، وثیقه، هیهات، الحاق، اختصار، بیغوله، پامنار، تخطئه، جیحون، حدائق، خصائل، دال، درایور، خسبیدن، دیالیز، رهزنی، سردسیر، زرخرید، طنبور، رده، اختفا، بضاعت، پنالتی، تاکتیک، حدوحصر، جفنگی، درایت، عابد، وحدت 377. حمایل، تورنتو، حبوبات، چراغان، تجویز، اکابر، اکلیل، نزاکت، زدودگی، سنوات، ژلاتین، رهنمود، دیلمان، خوشنود، چلیپا، تقبیح، نونوار، ضمیمه، طهمورث، ظفرمند، زنهار، سمساری، ریواس، سمینار، نخلستان، لاینحل، گرافیت، گلیکول، فرتوت، قولنج، فروید 378. دوبلکس، اطهار، بیتوته، پیلوت، تصحیف، جیحون، اجلاس، سایه، قشقایی، فرسایش، معبود، عوامر، قساوت، کیوسک، گردکان، لایزال، مشعشع، گناوه، لگدمال، مستشرق، فرایض، مستشار، هولناک، ونگوگ، نامرئی، مرافعه، گاری، گیومه 379. طلاکوب، عرشیان، هیچکاک، هلاهل، مستطیع، ولنجک، عرشیان، لوت، روناک، دیلاق، رودهن، زیبنده، سرسام، طربناک، عبودیت، مخفی، رفوکار، زاگرب، ساقدوش، ضمائر، طالقان، عزوجل، اکو، نوسان، زنبقی، مرئی، اجلال، افشانه، تصاعدی، چرکین، تنیسور، خصومت 380. دکوپاژ، اراجیف، خطیبان، دافعه، دیوصفت، رفلکس، کثرت، اختتام، بروکسل، اقتباس، تجاهل، امتنان، تنقیح، چلغوز، استغنا، لامصب، گلاویز، ماهدخت، آدرنالین، یخدان، اجمالی، گلگون، مریدان، غلیان، مفلوج، قداره، فریفته، ممانعت، فریضه، کراهت 381. اسپانسر، لطمات، کلراید، گلنگدن، کژخیال، مرزگشا، یغماگر، ژاکت، مکدرات، فشفشه، فرجام، مستفیض، علایق، قناعت، کمسیون، لجاجت، طرقبه، هنجار، ولگردی، هجوگو، نیاسر، متناهی، فصاحت، مستضعف، ریسیدن، سرجوخه، زنگار، سمنگان، شرایین، نیلی 382. حجاجی، چریکی، خاویار، دژبانی، رقصنده، زرورق، سماجت، مجیز، آریوبرزن، دیکشنری، اغواگر، افاضات، تحذیر، ثقلین، خصائص، آیین، شیطنت، طمطراق، شهسوار، عذوبت، نمدباف، وجنات، شهلا، تیسفون، خورجین، دباغی، دکلره، دوقبضه، سلسبیل، شفتالو، فدرال، کلاغ 383. گلاویز، کفسابی، فلامینگو، غرایز، یکسان، ادغام، برانکارد، مدیون، گانگستر، فضیحت، عیاشی، قطبیت، استانبول، کاناپه، لیبرال، الاف، سنگریزه، طبابت، عزوبت، نکوهش، وراثت، سیطره، مفلوک، کلینیک، اردک، دیفتری، ستیزگر، زوائد، سوبسید، شلتوک، طرابلس، عزیمت، نیترات، وصولی، وضو 384. سیسیل، آدیداس، پرانتز، تفضلات، خساست، دولاب، وایرلس، سورنا، اتصاف، سیگارت، سریلانکا، شکسپیر، عصاره، سرپیچی، رکسانا، مبالغات، گوشتکوب، کمپلکس، نتردام، مستجاب، عبرات، سیرجان، نجمیه، گریزپا، آکواریوم، عواید، قهقهه، کلاژن، مشاطه، مننژیت 385. فیثاغورث، لذایذ، مبتذل، فلاحت، منچستر، نهاوند، ودیعه، احتراز، ترقه، ملتمس، فرقون، کروکودیل، غواصی، مناسک، همشیره، هذیان، کنیزان، پروژکتور، ییلاقی، فرهیخته، کلاسور، مباشرت، متواری، کلسیم، هپاتیت، ونکوور، نخاعی، متفقین، کژتاب، مباهله، نستعلیق، یونیت 386. مدیرعامل، اصطکاک، کوکتل، مباحات، پتروشیمی، لژنشین، تعمقی، شور، مینیاتور، نقاهت، همرزم، وسواسی، مرجوعه، غزنین، فوران، اکتساب، رمیدگی، خطابیه، دراویش، سماجت، زینهار، شوماخر، آرتروز، تراژیک، حنظله، چزاندن، تیفوس، خلقیات، کاریز 387. بیلبورد، لازانیا، هیبرید، وقاحت، وهمناک، محصنات، عمارات، قفقاز، مغولستان، سلسیوس، زیراکس، سمبوسه، شرعیات، نیجریه، همگرا، اغتنام، اسکاتلند، تهمورث، حقائق، خودآرا، درودگر، روئیدن، سقرمه، قمقمه، استثنایی، الواطی، تصانیف، چهچهه، حسابرسی، دستغیب، غواصی 388. یالقوز، قیلوله، نیکوخصال، هوابرد، وبلاگ، گداصفت، مذموم، عفیفه، عصیان، رستاخیز، زرنگار، سایبان، شهران، ضایعات، هیوندا، سکندری، دریا، خطابت، تلنگر، دسترنج، اروندرود، دوراهی، زبونان، التفات، جهانگرد، کراوات، اضافات، تخدیر، دکولته، تنبور 389. لیموترش، وصیتنامه، کتایون، مبسوط، گسستگی، هیمالیا، اصلاحیه، یکمین، قلچماق، مناقصه، مطمئنه، آکواریوم، مشمئز، آداپتور، مدعوین، منعقد، انگولک، پینوکیو، انشقاق، رشادت، سوغاتی، عشیره، هماورد، استادیوم، اورانیوم، رادیکال، انشعاب، تکنسین، خودکفا، دلگشا، خروسک 390. آگوست، دغدغه، خلعتی، دیابت، سفسطه، عریضه، طیاره، علوفه، قراضه، استادیار، لنگرود، منشعب، ایروان، روناس، مقراض، دورخیز، بومهن، لاابالی، کمیسر، سیمگون، قطعنامه، دهیار، کاشمر، مساعدت، قرنطینه، فیلیپین، حنابندان، کاویدن، متهاجم، هگمتانه 391. فروگذار، شناسنامه، یوبوست، آدمبرفی، بحرین، پریشان، حلب، کریسمس، ساکشن، بواسیر، اهریمن، نشیمنگاه، وازکتومی، مانور، گرگینه، سیمرغ، ققنوس، اختاپوس، پریان، خرچنگ، اندرز، ترک، آناکوندا، کارگزینی، تاکستان، ولنتاین، شانگهای، واترپلو، تناول 392. انحرافی، استحقاق، استحمام، استرداد، استدعا، استشمام، اسقاطی، افشانه، نامه، اراضی، ارتعاش، ارامنه، ارتجاع، همنوازی، اساسنامه، استحصال، اتباع، احتیاج، آپاژور، اختناق، اختلاط، آلتقتاله، همایه، خرناس، سولاریوم، ماموریت، سمپاشی، کارآفرین، کلک، عزتنفس، سمرقند 393. منسجم، منقل، کثرت، کالابرگ، گرامر، کنتور، کفایت، متواتر، منازعه، فلاسک، رفراندوم، رطوبت، فراخروی، بحرخزر، کنگره، قسیالقلب، قصیده، خجول، سخیف، جیغ، ساحت، سبوعانه، عربده، سوبسید، استعمال، گشایش، اعتدال، بحبحه، قبیح، کیاست، مقیاس، مقوی، اصطلاحات 394. ولیعهد، تفنگچی، یقین، ولاغیر، ترجمه، کسوف، کنگره، جسور، تصدیق، فائق، فاسد، تشریفات، شیمیایی، وحشتناک، تعجیل، طهران، بضاعت، استنباط، بلاغت، دیکتاتور، سخیف، پاراگراف، بزاق، دباصغر، راندمان، رعیت، بالکن، محسوس، منصفانه، خیرمقدم، دیاگرام، استشهاد 395. افراط، افتتاح، راسخ، انظار، منتقدین، منحل، نصیحت، نسوان، نشاط، خبیث، خدشه، خطاط، خسوف، خلفوعده، خوفناک، اشاعه، مستحق، نزاع، علنی، عودت، خباثت، مقننه، مقبره، تحسین، تسامح، مایحتاج، مادام، حرم، تفتیش، تعرض، طمانینه، عصبانیت، وحشیانه، معتقدات، معدود، معدد 396. مباحثه، توریست، تسبیح، براق، تفکیک، وخیم، ماورایی، متقاضی، متولی، مجهول، وقیح، یاغی، انعقاد، تبحر، تحصنگاه، غلیظ، مضایقه، مسقط، متولیان، متمایز، متلاشی، مستمعین، نامبارک، نظیر، مکانیزم، رفیقان، ساقط، مکروه، مینیاتور، عجولانه، عصاره، مفلوک، موعد 397. ضدعفونی، طرفین، استیجاری، پیششرط، طریق، اطاعت، قاجاریه، قبیح، قضاقدر، کابینت، کنتور، مقتولین، هذیان، وفات، منوط، قسم، انسجام، معمم، موازات، معضلات، قتلعام، رسوایی، امیرکبیر، اسراف، اصطلاک، پاساژ، تکذیب، ثلاثه، جاعل، صلاحدید، صریح، شرارت، دکتر 398. تخطی، تردید، ترمینال، تصادم، تحسین، چیرگی، تحولات، مافوق، قضاوت، پروسه، محشر، محققانه، اسلاف، وقاحت، حماسی، تونل، عوام، عیال، سهولت، اقتباس، البسه، انعکاس، محبس، محتویات، تلاقی، ماهر، اسطوره، تدوین، وزین، تداوم، واصله، حامیان، وثیقه، ترویج 399. تامل، تالم، ترغیب، تردد، موجبات، مکشوف، میادین، استهلال، حاذق، پیکاوی، توریسم، کامرون، یزد، کوپن، لاابالی، لاینفک، حقوق، بارانداز، اسکله، استیضاح، هرمی، پرژکتور، مقصر، جزائی، حامله، توالت، قبایل، گمرک، گریم، مدرسین، متواتر، نامنظم، نبض، استناد 400. طوطی، رسوخ، حیثیت، مقاومت، ملامت، موازنه، ندامت، نفیس، سقوط، لازمه، کذاب، لیز، لاجرم، دورباطل، کلیب، لاینحل، کاندیدا، حرمسرا، فوقانی، عریض، عصیان، انگور، خواص، کروکی، سوبسید، سمبلیک، لااقل، اعجاب، پاسپورت، استهلاک، لاله، پارکینگ، صلوات، ضایعات، ضربان 401. خاطرنشان، حقیر، خاصیت، خازن، ضروری، ضیافت، طیور، غریبه، خصوصیات، حقارت، حرام، استقبال، استقلال، تدریج، لبالب، مبتکر، مناره، منادی، مقوله، مقوی، منصوب، فرکانس، ماحصل، نهضت، مستعمل، حصار، سهولت، علیرغم، غلات، شرارت، شطرنج، جیر، صاحبنظر، مفتوح، مکلف 402. طباخی، طالع، طراز، عظیم، عدیده، علائم، سارق، رضایت، نظارت، مستحضر، مداخله، مستتر، مخلوق، حداقل، خاتمه، سوابق، صفویه، شرفیاب، شربت، مستراح، مستبدان، شامورتی، شبستان، مسالک، انابت، قبیح، فاسد، مصلی، مضیقه، ضمیمه، صراحت، علاج، رفاقت، خطمشی، وساطت، معکوس، پستچی، حامیان، توصیه، پاور 403. عرضه، ضایع، ضخیم، صعودی، صیاد، طاقت، غریب، عمله، عجیب، شجاعت، مستعمل، مسخره، مشقت، مطالبات، معاصر، مسلح، مدعوین، متبحر، متارکه، همکار، حصر، تابعیت، اعزام، استقبال، اشرار، جاهل، تراوش، تسامح، ترشح، متعجب، معاش، میسر، نامرتب، نظام، مقایسه، مفقود، وفات، واعظ، والده، پارتیشن، تدریج، اعدام 404. معیار، نطق، نشاط، مفهوم، استقرار، جاعلین، تجمع، تخیل، فعالیت، کابوس، لجباز، محافظ، حداکثر، ثریا، سجاده، گمان، یومیه، وحشت، مفید، نظیر، استقامت، نمایه، ایرانیت، تبعات، تکنیک، حاوی، فلذا، میز، علامت، عمامه، عقاب، طناب، مسالک، بحبوحه، فریفته، انام، ودیعه، واضح، عقرب 405. مداح، شرحوقایع، غریب، عمران، شیوع، تردد، گیشه، حاذق، مخصوص، ماضی، فحش، اصحاب، تجزیه، جایزه، ثقیل، توقع، نادم، تمنا، ایندکس، تفویض، متعاقب، بیکران، غافل، تجار، مناسب، صدمه، عرصه، گریمور، مرفه، قوای، لیاقت، کدورت، شریان، شیطان، مبتکرانه، استناد 406. منظره، مجتمع، مشغله، ماخوذه، مترقی، مظهر، متعهد، کاندیدا، جامی، تکریم، توریسم، تفحص، تجارت، جدید، حامی، مفصل، مهیا، رسوب، حیله، طریقه، غلبه، شعله، منطقه، مواجه، تخمین، فاتح، مضیقه، چارت، مقطعی، نجمه، جعلی، مکث، حیات، خارج 407. والدین، قایقران، پاسبان، بولینگ، بادام، نیمکت، پرورشگاه، تنها، سلجوقیان، بروسلی، گریپفروت، لاهیجان، زالزالک، گنبد، تیرانداز، تردمیل، اسفناح، معاینه، چهارشنبه، پرسپولیس، سکنجبین، پلیکان، جمجمه، شالگردن، شانگهای، بیسبال، صندوقدار، عاشورا، دریا 408. آدرنالین، چترباز، مدینه، پسرعمو، آبنبات، هواشناسی، آداپتور، کلسیم، جنگلبان، ژلاتین، هندوانه، روانشناس، سوارکاری، آبغوره، استرالیا، کلیه، همشیره، معادله، کارآفرین، هخامنشی، سرخپوست، کشتزار، بازیافت، رنسانس، منظومه، هورمون، گوزن، بهداشت 409. تایلند، ریمل، رزماری، کامبوج، مادرزن، اخترشناس، کالباس، فرفره، نخودچی، نوجوان، مهماندار، باغبان، ویرایش، بزغاله، باباطاهر، پروانه، کلینیک، امدادگر، سنجاق، اتحادیه، پاسارگاد، اژدها، موریانه، اژدر، قلمکاری، دینامیت، نارگیل، هوشنگ، صندلی 410. گانگستر، اشکانیان، دختردایی، پارکینگ، گرما، اسکی، خلخال، دلفین، دامپروری، تلگراف، مسافر، ابوریحان، شاهرود، برنز، کفشدوزک، دریانورد، سایپا، پیچک، گازانبر، گاوخونی، ونیز، پیامبر، نمایشگاه، لاکپشت، نسکافه، خیابان، خاکستر، کدبانو، تلویزیون، نان

آپدیت پاسخ های بازی آمیرزا 2.8

سلام. دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “آمیرزا” هم اومد. با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

الف) پاسخ های بازی “آمیرزا 2.8” (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

636. نسل، سوت، هلو، هتل، هوس، تله، نوه، چهل، تنه، تونل، ستون، سوله، چهلستون 637. چاپ، گاو، پوچ، اول، گلو، چال، پلو، پول، گلپر، پارچ، پارو، الگو، چپاول 638. گلف، نفس، فال، لگن، چنگ، گسل، سفال، انگل، سالن، چنگال 639. پشه، هوش، گوش، گوهر، پوشه، شوهر، رشوه، گروه، شوره، پژوهش، پروژه، پژوهشگر 640. یزد، وزن، زیاد، زانو، آویز، ونیز، ایزد، ایدز، زیان، نیاز، دیوان، زندان، نوزاد، یونان، اندونزی 641. شیب، تیز، زشت، آتش، شتاب، زیبا، تابش، بازی، اشیا، آشتی، بیات 642. راکت، کتان، رانت، آنتن، کتری، تانک، کارت، کنار، کتیرا، تاریک، کتانی، تانکر 643. رنگ، سند، گردن، نرگس، سنگر، گردو، سوسن، سرنگ، درنگ، سرود، درون، سوگند 644. خزر، زخم، رمان، آزار، خمار، خزان، خرما، زمان، آرام، آمار، خانم، مزار، مخزن، نماز، ارزان، آرمان 645. پدر، دکل، پلک، پول، پاک، پارو، دلار، پلاک، کادو، پدال، لودر، کولر، پودر، پارک، دکور، دلاور، پولاد، پولدار 646. خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخاله 647. گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشی 648. گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاه 649. چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچار 650. متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیون 651. چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچی 652. بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه 653. قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر 654. دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستی 655. سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستان 656. خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانت 657. زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمان 658. کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکار 659. چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوس 660. صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافی 661. غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهار 662. نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهن 663. دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیر 664. سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینما 665. خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچه 666. جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمه 667. ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوستر 668. سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراست 669. کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرار 670. عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشار 671. ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامش 672. هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلوده 673. رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراسته 674. مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلو 675. مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

ب) پاسخ های بازی “آمیرزا 2.8” (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

سلام بازی اقا میرزا چرامرحله چهره نگاری بروز رسانی ننیشه میگه بزودی یعنی کی

سلام چرامرحله چهرنگاری ابدیت نمیشه …قرارکی بروزبشه

سلام جواب مراحل چهره نگاری چرا نمیاد

سلام به زودی اضافه میکنیم

من تا مرحله 690 حل کردم

سلام چرا حل جدول مرحله ۶۷۵ آميرزابه بعدرامنتشر نمیکنید.زوکن

آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک 2.5.4”

سلام. دقایقی پیش “کلماتیک” هم آپدیت شد. ضمن تشکر از سازندگان این بازی؛ بخصوص، برای بی نقصی پاسخ ها و احترام به مخاطبین، پاسخ ها تقدیم می شه:

535. عضو، عرض، وضع، یار، راضی، راوی، رویا، ضایع، عیار، ویار، یاور، یاری، ریاضی، عوارض، عوارضی 536. شاد، گدا، شاه، شنا، گند، ندا، شهد، انشا، دانا، دانش، دانه، دشنه، شانه، شاهد، گشاد، گشنه، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، دانشگاه 537. اشک، پاک، پرش، پری، پیر، پیک، شکر، شیک، پارک، پیکر، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، پیکار، پیرایش، پیراشکی 538. رای، غار، غنی، نور، انار، راوی، روان، رویا، روغن، غیور، نوار، نیرو، آوار، ایوان، روانی، ویران، ارغوان، ارغوانی 539. خرس، خون، خیس، درس، دین، دیو، رود، سخن، سرد، سند، سود، سیخ، سیر، نرخ، خروس، رسید، سرود، نخود، نوید، خرسند، خودسر، سخنور، خونسرد، خونسردی 540. ناب، نوع، نوک، بانک، بانو، تانک، تنبک، تنوع، توان، کتاب، تابع، کتان، نبات، نوبت، وانت، تعاون، تنباکو، عنکبوت 541. اتو، تاس، ساس، سست، سوت، سویا، تساوی، وسواس، سیاست، وسواسی 542. آرد، دره، دور، رگه، فرد، گرد، گره، گود، گور، هدف، ارده، داور، رفاه، دوره، روده، فردا، فرود، گردو، گروه، گواه، درگاه، دورگه، فواره، فرودگاه 543. چاق، چاه، چای، قله، نقل، یقه، چاله، چانه، لایه، قالی، لایق، نقال، ناقل، نهال، اهلی، قلیان، نقاله، قالیچه 544. آفت، فاز، تاپ، تیز، نیت، زیپ، ناز، ناف، زین، نفت، پیاز، فانی، زیان، زینت، نیاز، پیتزا، تیزپا، فانتزی 545. نان، جان، سنج، فنی، نجس، یاس، نفس، جنس، جنین، ناجی، نفیس، اسفنج، فنجان، نیسان، فسنجان 546. بره، زهر، ماه، مهر، اهرم، بهار، ماهر، مزار، آرام، ابزار، ارابه، مبارز، بازار، بهرام، مبارزه 547. آلو، بلا، گلو، زبل، گاز، لبو، یال، لیگ، الگو، بازو، یوگا، زالو، زگیل، زیبا، گلاب، لوزی، ویزا، ویلا، آویز، ازگیل، گلابی، لوبیا، گلاویز، زولبیا 548. اوج، جدا، دنج، زوج، وزن، زود، جادو، جواز، جوان، دانا، زانو، نجوا، آزاد، آواز، نوزاد، وجدان، جاودان، ازدواج 549. ساک، سکه، کال، گله، گیس، لکه، سیل، سایه، سیاه، کاسه، کلاس، کلاه، کلیه، کیسه، گیاه، هلاک، هیکل، اسکله، کلیسا، گیلاس، کلاهگیس 550. رام، اخم، خیر، عمر، خام، میخ، خرما، مریخ، خیار، معما، مایع، مرام، مریم، خمیر، خمار، معمار، معیار، معماری 551. خال، خشم، خوش، رخش، روش، شاخ، شال، ملخ، اخمو، خراش، لواش، شمال، شورا، واشر، خاموش، شلوار، مشاور، خرمالو 552. تاس، تند، داس، دست، سنت، سند، ندا، ستاد، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان، دادستان 553. آتش، اشک، پاک، پتک، پشه، تاپ، تپش، تشک، دشت، شاد، شهد، پاتک، پاکت، دهات، شاهد، کاهش، شهادت، آتشکده 554. یار، قرن، قیر، آقا، رقیق، قران، قایق، قرقی، یراق، آریا، قناری، قایقران 555. ناز، ریز، زره، ریه، هنر، آهن، زیان، زیره، انار، نیاز، نیزه، ارزان، راهزن، رایانه، یارانه 556. تپش، تپه، تره، تیر، شرف، فرش، فیش، پشتی، ترشی، تیره، تیشه، رشته، ریشه، شریف، شهرت، شیفت، تشریف، شیفته، فرشته، پیشرفت، پیشرفته 557. پهن، آهن، پگاه، پناه، پهنا، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، پناهگاه 558. باج، برج، رنج، آجر، آبان، انار، انبر، باجه، برنج، بهار، جهان، نجار، آرنج، انبه، اجاره، اجبار، انبار، هجران، باران، جبران، آهنربا 559. دام، دما، شاد، شام، شنا، آدم، دانش، دامن، دشمن، مداد، نشان، نماد، دشنام، دندان، دانشمند 560. باد، بید، دیه، شاد، شیب، آتش، ایده، بدهی، بهشت، بیشه، تباه، تیشه، دهات، شتاب، شهاب، شهید، شیاد، آشتی، دیابت، تشبیه، هدایت، شهادت، بهداشت، بهداشتی 561. بنا، نیت، آبان، بیات، بیان، بینا، نایب، نبات، تبانی، نایاب، بیابان، آبنبات 562. ترد، ترس، درس، دیر، دیس، دیگ، ریگ، سیر، درست، دسته، رسید، گرده، گریه، گیره، هستی، تدریس، گسترده، دستگیره 563. باک، بخش، برش، خاک، خبر، خشک، شاخ، کاخ، بخار، خراب، خشاب، شاکی، شراب، شریک، آبکش، باریک، بخاری، بیکار، شکیبا، خاکشیر، خشکبار 564. ریش، شاه، یاد، آیه، ارشد، دایه، دریا، دیار، رشید، ریشه، شاهد، شیره، شادی، دایره، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری 565. اشک، تهی، سکه، شیک، کیش، یاس، اسکی، ایست، تیکه، ساکت، سکته، شاکی، کاست، کشتی، کیسه، یکتا، اسکیت، تاکسی، ستایش، شکایت، شایسته 566. سفر، شفا، نشر، فاش، نیش، فنر، اسیر، افسر، سفیر، شانس، شریف، فشار، ناشر، نفیس، سفارش، فارسی، آفرین، فرسایش 567. جنگ، سنج، سنگ، گنج، گیج، نجس، ننگ، جنین، گنجه، سینه، نسیه، نگین، نهنگ، سنگین، گنجینه 568. کور، خدا، خرس، سرخ، خوک، دوک، سود، کدو، کود، اردک، خروس، راسو، سرود، سرخک، سواد، کادو، واکس، آدرس، خوراک، سوراخ، خودکار 569. نام، دین، مزد، میز، نمد، مین، امید، ایزد، نماز، دامن، زمین، دنیا، زمان، آزاد، اندام، ایمان، دینام، میزان، میدان، نامزد، یزدان، آزادی، زایمان، ناامید 570. ترد، رود، ترم، متر، تند، تور، ثمر، مرد، متن، نرم، نور، تمدن، تندر، ثروت، مترو، مدرن، تنور، ثروتمند 571. شاه، ناب، شنا، آهن، آبان، انبه، شانه، شنبه، انشا، گشنه، بنگاه، شبانه، باشگاه، شباهنگ، شبانگاه 572. وان، یال، ریل، آلو، وال، آژیر، روان، ریال، ژیان، ژانر، نوار، نیرو، ویلا، یاور، انرژی، روانی، وانیل، ویران، ویراژ، آلرژی، ژنرال، لیوان، ژورنال، لژیونر 573. صبح، بها، بام، حنا، ماه، نصب، نام، نصاب، بهمن، صاحب، صحنه، منها، نامه، صبحانه، مصاحبه 574. درک، دوک، الک، دکل، کال، لاک، دارا، دلار، رودل، کالا، کولر، لودر، الوار، دلاور، دراکولا 575. خان، خرس، دسر، رهن، سخن، سند، نرخ، خانه، خنده، دانه، رنده، نادر، نسخه، ساده، نرده، خرسند، رسانه، سردخانه

…………………………………. …………………………………. ………………………………….

پاسخ های کامل بازی “کلماتیک 2.5.4”

سلام خیلی بازی خوبی هست با کمال تشکر

آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک 2.6.2”

سلام. دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد. با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک 2.6.2”

656. گوش، گاو، شوت، شیب، آتش، یوگا، یواش، گوشت، گویش، شتاب، تابو، تابش، بیتا، بیات، آشوب، آشتی، یابو، آبگوشت 657. نرم، ناف، مرگ، گام، رنگ، واگن، نگار، منور، گرما، رمان، آونگ، آرام، ماورا، فوران، فرمان، انگور، آرمان، ارگان، ناگوار، فراوان، گرامافون 658. سود، سند، سخن، سیخ، دیو، دین، دیس، خون، خیس، نوید، نخود، خودنویس 659. نیت، نان، سنت، یاس، سانت، ساتن، تنیس، آنتن، آسان، آسیا، ناتنی، انسان، آستین، استان، انسانیت 660. فرز، فاز، سفر، ساز، راز، ارز، فرار، افسر، آزار، افسار، اسراف، سرافراز 661. مهر، ماه، سهم، سیم، ساس، رسم، اسم، همسر، مسیر، ماهر، ماهی، ماسه، سهام، سرمه، سرما، سایه، سیاه، ریسه، رسمی، سمسار، سیاره، سمساری، سرمایه، سراسیمه 662. میش، میز، ماش، یشم، شام، شیمی، یشمی، شامی، اشیا، مزایا، آزمایش، آزمایشی 663. وان، نور، سور، سرو، نوار، سونا، سوسن، روان، رسوا، راسو، آوار، انار، آسان، اساس، سروان، اسانس، سانسور، آسانسور 664. مرد، مار، دام، چرم، چاپ، پدر، آدم، مدار، مادر، چادر، پماد، پرچم، پارچ، آمپر، پرچمدار 665. وزن، هوا، نوه، ندا، نان، ناز، زود، وزنه، نهان، زنده، زانو، دهان، دانه، آوند، نوزاد، زندان، اندوه، نوازنده 666. گوش، گاو، گاز، شیب، باز، یوگا، گوشی، گویش، شیوا، زیبا، بازو، بازی، آشوب، یابو، بازیگوش 667. نسل، نیت، سنت، سیل، سال، تپل، تاپ، پست، سانت، سالن، سایت، تنیس، پلیس، آستین، استیل، پنالتی، پاستیل، پتانسیل 668. نحس، نام، مسن، محو، حنا، اسم، مونس، موسس، سونا، سمنو، حواس، حساس، ناموس، محسوس، نامحسوس 669. کفش، کشف، فرش، شکم، شکر، شفا، شرم، شام، سفر، ساک، مفسر، کفاش، کرفس، کافر، کاشف، فشار، شکاف، شکار، سرما، سرکش، افسر، مسافر، سفارش، مسافرکش 670. شاد، زشت، دشت، باز، باد، ادب، آتش، ابد، شتاب، تابش، آزاد، آباد، شاداب، ابتدا، بازداشت 671. ناز، گاز، سنگ، ساز، زنگ، آهن، نگاه، نازا، گناه، گزنه، سازه، آهنگ، آگاه، ناسزا، آهنگساز 672. گیس، سیر، ریگ، ترس، تیر، تار، گاری، سیرت، سیار، راست، تراس، اسیر، آستر، گیتار، سیگار، سرایت، ریاست، رستگار 673. لال، لات، قتل، سال، تاس، آلت، آقا، ساق، سقا، قاتل، اتاق، استقلال 674. مهر، ماه، رهن، راه، بره، بام، نمره، نامه، میهن، مربا، مربی، بهار، بیمه، امین، مناره، بهیار، بیمار، بامیه، مهربان، برنامه، اهریمن 675. نوک، نیک، نسل، لوس، کوک، کلک، کیک، سیل، وکیل، لوکس، کوسن، کیلو، سیکل، کیوسک، کلکسیون 676. گره، گاز، زهر، زره، رگه، ربا، راز، بره، برگ، اره، ارگ، ارز، گربه، گراز، رهبر، بهار، بزرگ، برگه، بازه، رگبار، بزرگراه 677. شیر، شتر، سیر، ترش، تیر، شیری، سرشت، سیرت، رییس، ترشی، سرشیر، سیرترشی 678. عزا، عید، زرد، زیر، رعد، دعا، درز، دار، یاد، عیار، عادی، زیاد، دراز، دارا، ایزد، آزار، ادعا، آزادی، ایراد، اداری، عزاداری 679. ایل، ناز، لنز، لیز، زین، یال، نازا، نازی، نیاز، زیان، آنالیز، لازانیا 680. وام، مرد، رود، رام، دام، پدر، آدم، مواد، مرور، مادر، پودر، پماد، پررو، پارو، آمپر، اردو، پروار، دامپرور 681. گیس، ساز، ریز، رای، ریا، یاس، گریس، گراز، سایز، اسیر، آسیا، آزار، آریا، سیگار، سازگار 682. ریل، دیو، جلد، جدی، اوج، ویلا، وراج، ویار، یلدا، راوی، ریال، دلیر، دلار، جلاد، جدول، جارو، جادو، یاور، آجیل، رادیو، دیوار، دلاور، جاوید، لاجوردی 683. گسل، گاز، سبز، سال، بلا، برگ، اسب، لباس، گلاب، گراز، سراب، بزرگ، سرباز، بازرس، بزرگسال 684. نام، ماه، گام، آیه، نیمه، نگاه، میهن، منها، مینا، ماهی، مایه، گناه، گیاه، آهنگ، آگهی، یگانه، هنگامه، هماهنگ 685. کدو، کبد، دوک، یدک، درک، بور، ورید، کویر، کبود، کادو، دکور، دبیر، باور، اردک، اریب، یابو، ردیاب، رادیو، دیوار، بیکار، بیدار، بارکد، باریک، دارکوب 686. وقت، قول، قوی، قتل، عقل، ویلا، قالی، قاتل، عاقل، عایق، توقع، تقوا، تاول، ولایت، لیاقت، تعلیق، یاقوت، واقعیت 687. هنر، نرخ، شهر، شهد، رهن، رشد، دره، درد، خشن، نرده، رنده، دنده، خنده، درنده، درخشنده 688. یقه، قله، قلم، قسم، سیم، اسم، میله، مایه، ماسه، لقمه، لایه، قیام، سهام، سماق، سیما، سایه، سالم، ساقه، ملاقه، مقاله، مقیاس، سلیقه، اقلیم، مقایسه 689. وفا، فرد، رود، آرد، ویفر، فرود، فردا، ردیف، دریا، دارو، آوار، فریاد، دیوار، ایراد، وفادار 690. سنت، تاس، بنا، اسب، نسبت، نبات، سانت، ساتن، آسان، آبان، تناسب، استان، آبستن، باستان، تابستان 691. نور، نیش، شور، شنا، روش، ریش، نیرو، ناشر، شورا، شیار، روشن، رویا، رانش، یاور، آیین، ویران، نیایش، شیرین، شریان، روانی، آویشن، آرشیو، ویرایش، شیروانی 692. نیت، نان، ران، تیر، تار، رانت، تینر، تایر، آنتن، ناتنی، تیاتر، اینترنت 693. وام، نوع، عمو، عصا، صنم، مینو، معنی، مانع، میان، مایع، ایمن، معنوی، معاون، میعان، مصنوعی 694. سحر، تست، ترس، تار، راست، راحت، حسرت، تراس، آستر، حراست، اسارت، استراحت 695. مرز، متر، مار، زجر، رمز، جرم، جام، تاج، مزار، مجاز، جرات، ترمز، تراز، تاجر، آرام، اجرت، ماجرا، مجازات 696. گرد، رنگ، درد، بند، برگ، بدن، نبرد، گنبد، گردن، درنگ، بندر، گردنبند 697. نرم، مرگ، مرد، گرد، گدا، رنگ، نماد، نادم، نادر، مدرن، گندم، گرما، گردن، گران، رمان، دانا، دامن، نامرد، مدارا، درمان، اندام، آرمان، نامدار، ماندگار 698. شوخ، شوت، شاخ، خوش، خوب، خشت، بخش، بخت، آتش، شتاب، خواب، خشاب، تابش، آشوب، خوشبخت 699. وزن، نیش، ناز، شنا، زین، ویزا، یواش، نیاز، شیون، زانو، زیان، آویز، آیین، نوازش، نیایش، آویشن، شنوایی، زناشویی 700. گرگ، گرد، شیر، ریگ، رشد، ریش، دیگ، گردش، شگرد، رشید، گردشگر، گردشگری 701. باد، ادب، ابر، ابی، دبیر، دیبا، دارا، ردیاب، رادار، بردار، برادر، بیدار، آبادی، دارابی، باردار 702. وحی، روح، حنا، حیا، تور، وانت، ویار، نیرو، روان، رانت، راحت، حیرت، حیات، توری، توان، تنور، ویران، روایت، ریحان، حیوان، روحانی 703. ملت، ملی، مات، لات، تیم، ملات، یتیم، املت، املا، ایمیل، ایالت، مالیات 704. نسل، لکه، لاک، کهن، کاه، سکه، هیکل، نهال، نسیه، لانه، کینه، کلیه، کلاه، کلاس، کیسه، کاسه، سیاه، سالن، آکنه، کیهان، کنایه، کلیسا، اسکله، کهنسال 705. هنر، نوه، نور، نرم، مهر، رهن، یورو، نمره، نیرو، میوه، میهن، منور، مینو، نیمرو، هورمون 706. ضرب، ضبط، رای، ریا، بار، ضریب، راضی، رابط، بطری، بایر، اریب، اضطراب 707. نیش، شور، سوت، سرو، روش، تور، تنش، شیون، سروش، سرشت، سیرت، ستون، روشن، ترشی، ترسو، وسترن، سنتور، سرنوشت 708. ریه، رده، دیه، دره، آهو، اره، روده، راوی، دوره، دایه، دارو، اردو، ارده، ایده، رادیو، دایره، آواره، اراده، ادویه، اداره، هوادار 709. نظم، نظر، متر، نظام، ناظم، ناظر، رانت، تمنا، ترنم، انار، آمار، نظارت، منتظر، آرمان، انتظار 710. نیت، نام، منت، متن، تیم، مینا، متین، میان، حامی، امین، حمایت، امنیت، امانت، ایمان، امتحان 711. نحس، سست، ساس، حنا، حیا، سانس، سانت، حساس، حیات، تنیس، سیاست، تحسین، تاسیس، آستین، حساسیت 712. مهم، ماه، عمه، عمل، علم، نهال، نامه، ناله، منها، معنا، معما، معلم، مانع، لانه، عالم، مهمان، عمامه، معامله 713. همت، کره، کاه، ذره، ذرت، ذات، تره، همتا، متکا، ماهر، ماکت، کارت، ترمه، ترکه، تذکر، اهرم، همکار، هکتار، مهارت، تراکم، مذاکره 714. هوا، نوه، دود، خون، خدا، خان، نهاد، نخود، دنده، دانه، خنده، خانه، اندوه، آخوند، خداوند 715. لنگ، لنز، لگن، لیز، زنگ، رنگ، ریل، لنگر، لیزر، گاری، زگیل، زرنگ، ریال، انگل، ارزن، گلنار، گلزار، گالری، ازگیل، نارگیل، گلریزان

ب) پاسخ های تمام مراحل آپدیت بازی “کلماتیک 2.6.2”

عالی

سلام علیکم دوستان عزیز من در مرحله ی ۱۰۶۶گیر کردم و جوابها تا مرحله ۱۰۵۵بیشتر نیست خواهشمندم کمکم کنید یا تو واتساپ جوابها رو کامل برام بفرستید این شمارمه ۰۹۰۳۰۶۳۶۱۵۸

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

buy telegram members

free telegram members

buy fake telegram subscribers

download telegram app

buy telegram member

1398 © تمامی حقوق برای علی عاشوری و راست چین محفوظ است.

جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد
جواب بازی آمیرزا مرحله 240 به بعد
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *