جواب بازی جدولانه مرحله 58

جواب بازی جدولانه مرحله 58
جواب بازی جدولانه مرحله 58

جدولانه مرحله 58

  لیست مراحل بازی جدولانه

جواب بازی جدولانه مرحله 58

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

آب تازی:ما

آب منجمد:یخ

از اعضای درخت:تنه

از لبنیات:سرشیر

اصلاح طلب:رفورمیست

اهل فلسفه:فیلسوف

بانگ خر:شهیقه

برابر و مساوی:یر

بعید:دور

بها و قیمت:ارزش

 بهر وارونه:رهب

بهم چسبیده:متصل

بیماری:ریوی:سل

پایان:تمام

پایان نامه:تز

پدال دوچرخه:رکاب

تشخیص:تمییز

تفاله:ثفل

تولید:زایش

چوب سخت قدیمی:آبنوس

داروی بیهوشی:کلروفرم

دستگاه نمابر:فکس

رفیق مشهدی:یره

ساده:سهل

سارق و دزد:لص

شالوده و بنیاد:اس

طریقه و روش:وتیره

عداوت:کین

قدرت:دست

جواب بازی جدولانه مرحله 58

قطه عملیات جنگی:آتش بس

گردآلود:نفام

گرو گذاشتن:رهن

گروه:خیل

میوه قابل برداشت:رسیده

نشان و رونق:نمود

نوعی ترشی:لیته

وزیر افراسیاب:ویسه

وزیر طغرل:کندری

وسیله حمل لوازم یدکی:یدک کش

کشتی کوچک:سنبوق

کمک:یاری

کیسه پول:بدره

یار شیرین:فرهاد


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب بازی جدولانه مرحله 58

اثر زویا پیرزاد:طعم گس خرمالومیعاد:وعده گاه

مروارید:دردانهحرف درد:آهگفتگوی دوستانه:گپلم یزرع:بایرترس:هراستلخ عرب:مرمسن:پیرکنایه از کار زیاد و بی نتیجه:سگدو  

خراب:ویراننشانه مفعولی:راپایتخت ویتنام:هانویشبح:سایهخطیب:سخنرانفیلمی با بازی پژمان بازغی:ندارهانجات داده شده:رهاندهنترسک:هراسهکشنده بی صدا:سمپارچه باریک بلند:نوار

نیستی:فناحرف نفرت و کراهت:افمرتفع:بلندچین و شکن:یرارود آرام:دنمعاون هیتلر:هسو آن زمان:و آنگاه


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

آخرین راه حل ها

مرحله قبل

مرحله بعد

آب تازی:ما

آب منجمد:یخ

از اعضای درخت:تنه

از لبنیات:سرشیر

اصلاح طلب:رفورمیست

جواب بازی جدولانه مرحله 58

اهل فلسفه:فیلسوف

بانگ خر:شهیقه

برابر و مساوی:یر

بعید:دور

بها و قیمت:ارزش  

بهر وارونه:رهب

بهم چسبیده:متصل

بیماری:ریوی:سل

پایان:تمام

پایان نامه:تز

پدال دوچرخه:رکاب

تشخیص:تمییز

تفاله:ثفل

تولید:زایش

چوب سخت قدیمی:آبنوس

داروی بیهوشی:کلروفرم

دستگاه نمابر:فکس

رفیق مشهدی:یره

ساده:سهل

سارق و دزد:لص

شالوده و بنیاد:اس

طریقه و روش:وتیره

عداوت:کین

قدرت:دست

قطه عملیات جنگی:آتش بس

گردآلود:نفام

گرو گذاشتن:رهن

گروه:خیل

میوه قابل برداشت:رسیده

نشان و رونق:نمود

نوعی ترشی:لیته

وزیر افراسیاب:ویسه

وزیر طغرل:کندری

وسیله حمل لوازم یدکی:یدک کش

کشتی کوچک:سنبوق

جواب بازی جدولانه مرحله 58

کمک:یاری

کیسه پول:بدره

یار شیرین:فرهاد


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 1
 | 32,751 بازدید

جواب مرحله ۴۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۴ جدولانه ۱

جواب بازی جدولانه مرحله 58

جواب مرحله ۴۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۰ جدولانه ۱

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد
در قسمت قبل جواب مرحله ۱ تا ۵۰ بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 51 تا 100 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

آرتیست —— پاسخ: هنرمند
از بیماری ها —— پاسخ: دیفتری
از پرندگان —— پاسخ: سار
از رودها —— پاسخ: دز
از مواد نقاشی —— پاسخ: گواش
از ورزش ها —— پاسخ: یوگا
او —— پاسخ: وی
با نهایت سرعت —— پاسخ: تخته گاز
بدن —— پاسخ: تن
بنیادی ترین حق هر انسان —— پاسخ: آزادی
پاره آتش —— پاسخ: شرر
پرحرف —— پاسخ: حراف
پسوند شباهت —— پاسخ: سا
تازه —— پاسخ: نو
تراویدن —— پاسخ: ترشح
جنس قوی —— پاسخ: نر
چهره —— پاسخ: رخ سار
حرف فاصله —— پاسخ: تا
حرف ندا —— پاسخ: یا
در —— پاسخ: مروارید
دشمن / جنگ —— پاسخ: آفند
دورویی —— پاسخ: ریا
سرمای بسیار شدید —— پاسخ: زمهریر
سست و ناتوان —— پاسخ: مهین
عابر / مسافر —— پاسخ: ره گذار
عدد مقدس —— پاسخ: هفت
گرفتن —— پاسخ: اخذ
لباس شنا —— پاسخ: مایو
می نویسند و پست می کنند —— پاسخ: نامه
همیشه اوقات تلخ —— پاسخ: اخمالو
کنایه از فرزند —— پاسخ: جگرگوشه
یار پیچ —— پاسخ: مهره
یکدنده —— پاسخ: لج

آوای خنده —— پاسخ: قه
از هم جدا کردن —— پاسخ: گسستن
باشگاه فوتبال اسکاتلندی —— پاسخ: گیمارناک
برابر و مساوی —— پاسخ: یر
برای رفع خستگی می دهند —— پاسخ: مشت مال
بسیار درخشان —— پاسخ: نیر
بینی —— پاسخ: انف
پژوهش —— پاسخ: تجسس
تکرار حرف —— پاسخ: رر
تکرار حرف (پایین جدول) —— پاسخ: ن ن
جز اصلی —— پاسخ: رکن
خرما —— پاسخ: تمر
خوب نسیت —— پاسخ: بد
خوک —— پاسخ: خنزیر
زمزمه کننده —— پاسخ: مترنم
زیارت کننده —— پاسخ: زایر
سامان —— پاسخ: سیج
سگ بیمار —— پاسخ: هار
شیمی کربن —— پاسخ: آلی
طناب —— پاسخ: ریسمان
قعر —— پاسخ: ته
لشگر —— پاسخ: طلایه
ماه تابستانی —— پاسخ: تیر
مخفف گاه —— پاسخ: گه
منجم —— پاسخ: اختری
مهربانتر از مادر —— پاسخ: دایه
ناز کردن —— پاسخ: شیوه گری
نت سوم —— پاسخ: می
نقاشی روی شیشه —— پاسخ: ویتران
نماد اهورامزدا —— پاسخ: فروهر
نه بی ادبانه —— پاسخ: نچ
هسته مرکزی سیم پیچ —— پاسخ: آرمیچر
همکار مهره —— پاسخ: پیچ
کشور مبارک —— پاسخ: یمن

آتش خودمانی —— پاسخ: آتیش
از شهرهای شمالی —— پاسخ: ساری
اطاعت —— پاسخ: پیروی
امر از دویدن —— پاسخ: بدو
بالابر ماشین —— پاسخ: جک
بجا آوردن عهد —— پاسخ: وفا
بغل —— پاسخ: آغوش
پارچه گرانبها —— پاسخ: زری
پنهان —— پاسخ: اخفا
پویا نمایی —— پاسخ: انیمیشن
حرف تردید —— پاسخ: یا
حرف ندا —— پاسخ: ای
حیوانی با پوست گران —— پاسخ: خز
خطاب بی ادابه —— پاسخ: هی
داخل —— پاسخ: تو
درگذشتن —— پاسخ: توفی
دریای عرب —— پاسخ: یم
سزاوار —— پاسخ: زیبنده
شاعرانه —— پاسخ: رمانتیک
شانه / دوش —— پاسخ: کتف
شبکه جهانی —— پاسخ: وب
ظرف چای خوری —— پاسخ: استکان
عود —— پاسخ: ند
قصه —— پاسخ: غم
قعرآب —— پاسخ: بناب
قفسه شیشه ای —— پاسخ: ویترین
قلب نیروگاه هسته ای —— پاسخ: راکتور
قیامت —— پاسخ: رستاخیز
محل ورود —— پاسخ: در
نوشیدنی گازدار —— پاسخ: نوشابه
نویسنده —— پاسخ: کاتب
هادی —— پاسخ: رهنمون
وسنی —— پاسخ: هوو
ویتامین جدولی —— پاسخ: کا
کنایه از بزرگ شدن —— پاسخ: استخوان ترکاندنجواب بازی جدولانه مرحله 58

آهنگ ساز نامدار اتریشی —— پاسخ: موزارت
اثر حمدلله مستوفی —— پاسخ: تاریخ گزیده
از ادات استفهام —— پاسخ: چرا
از شهرهای استان فارس —— پاسخ: کازرون
از شهرهای استان کرمانشاه —— پاسخ: هرسین
اسرارآمیز —— پاسخ: مرموز
امر از رسیدن —— پاسخ: رس
بدون سقف —— پاسخ: روباز
بی آلایش —— پاسخ: نزهت
پادشاه عادل ساسانی —— پاسخ: انوشیروان
پدر ترکی —— پاسخ: اتا
توانگر —— پاسخ: مایه دار
جام جهان نما جمشید —— پاسخ: جام جم
جمله دستوری —— پاسخ: امری
حقوق ماهانه —— پاسخ: مواجب
خجول —— پاسخ: شرم سار
خزنده گزنده —— پاسخ: مار
خشکی و قاره —— پاسخ: بر
دریای عرب —— پاسخ: یم
دست عرب —— پاسخ: ید
رایگان —— پاسخ: زب
رود ترکمنستان —— پاسخ: آمودریا
روشنی اندک —— پاسخ: سو
ریسمان —— پاسخ: رسن
زادگاه نیما —— پاسخ: یوش
سرکرده طائفه پارس ها —— پاسخ: هخامنش
سوسمار استرالیایی —— پاسخ: ورل
صفت صرف —— پاسخ: سهی
ضمیر خارجی —— پاسخ: یو
فیلمی از محمد رضا عرب —— پاسخ: ندارها
لاعلاج بودن —— پاسخ: ناچاری
لگن ظرف شویی —— پاسخ: سینک
لهجه مردم گیلان —— پاسخ: گیلکی
مرد عابد و عارف —— پاسخ: ربانی
مردم یک کشور —— پاسخ: ملت
مقابل درشت —— پاسخ: ریز
نامه نویس —— پاسخ: مترسل
واحد پول عهد ساسانیان —— پاسخ: درم

آسیب از چشم بد —— پاسخ: چشم زخم
آش فرنگی —— پاسخ: سوپ
آهنگی در موسیقی ایرانی —— پاسخ: شهناز
ارفاق —— پاسخ: اوانس
از اجزای ترمز خودرو —— پاسخ: لنت
افسوس / دریغ —— پاسخ: حیف
باب مد —— پاسخ: روز
بخش های قرآنی —— پاسخ: آیه
بد بوی خودمانی —— پاسخ: بوگندو
پوشش —— پاسخ: کاور
تشریفاتی —— پاسخ: فرمالیته
جاده قطار —— پاسخ: ریل
حرف درد —— پاسخ: آخ
حرف هشتم انگلیسی —— پاسخ: اچ
خانه های ریز روی عکس —— پاسخ: ترام
دارای هوش سرشار —— پاسخ: تیزهوش
درس نوشتنی —— پاسخ: انشا
دست کم —— پاسخ: لااقل
رادیکال —— پاسخ: تندرو
زانوی در —— پاسخ: لولا
زور افزایی غیر قانونی —— پاسخ: دوپینگ
زیرپا مانده —— پاسخ: له
سزاوار —— پاسخ: اولی
شخص —— پاسخ: کس
شفاف —— پاسخ: زلال
شوهر —— پاسخ: شوی
شکم / بطن —— پاسخ: لت
عامل تکثیر قارچ —— پاسخ: هاگ
عدد سوتی —— پاسخ: سه
گنجشک —— پاسخ: ونج
محفظه ی نگهداری پرونده —— پاسخ: فایل
معاون استاد دانشگاه —— پاسخ: دانشیار
مقوا —— پاسخ: شمیز
منصوب به گیلان —— پاسخ: گیلک
میان —— پاسخ: بحبوحه
ناشناس —— پاسخ: مجهول الهویه
نیستی / نابودی —— پاسخ: زوال
هیچ کس —— پاسخ: احدالناس
کم —— پاسخ: قلیل

از اصطلاحات تلویزیون —— پاسخ: پلاتو
از رود های پر آب هندوستان —— پاسخ: براهماپوترا
از شهر رانده شده —— پاسخ: تبعیدی
از گازهای آلی —— پاسخ: متان
بنابراین —— پاسخ: پس
بی خبر —— پاسخ: ناآگاه
پایتخت جمهوری کنگو —— پاسخ: کین شازا
پرآشوب —— پاسخ: ناآرام
پیمان شکن —— پاسخ: خائن
جای بی خطر —— پاسخ: امن
جواب هوی —— پاسخ: های
جوی خون —— پاسخ: رگ
چینه دیوار —— پاسخ: دای
حریت —— پاسخ: آزادگی
خدای قلندر —— پاسخ: هو
دریاچه قزاقستان —— پاسخ: بال خاش
راندن مزاحم —— پاسخ: دک
رفوزه —— پاسخ: رد
روحانی زرتشت —— پاسخ: هاوشت
سخن گزاف —— پاسخ: یاوه
سزاوار و شایسته —— پاسخ: جریر
ظرف آبخوری —— پاسخ: لیوان
علامت جمع —— پاسخ: ها
غیر از —— پاسخ: جز
فیلمی از مسعود کرامتی —— پاسخ: ترانه کوچک من
گله اسب و استر —— پاسخ: ایلخی
گودال —— پاسخ: لان
گیتی —— پاسخ: جهان
ماده معطر —— پاسخ: مشک
مقام وزیر —— پاسخ: وزارت
مناجات —— پاسخ: دعا
منفک —— پاسخ: جدا
موجب شرمساری —— پاسخ: ننگین
نام قدیم اصفهان —— پاسخ: سپاهان
نظامی —— پاسخ: سپاهی
نفرین —— پاسخ: لعن
وزیر فرعون —— پاسخ: هامان

اجابت کننده —— پاسخ: مجیب
از روی اقبال —— پاسخ: شانس
انسان گرایی —— پاسخ: اومانیسم
باد ملایم —— پاسخ: نسیم
بالش نرم —— پاسخ: نازبالش
برهنه —— پاسخ: رت
بسیار لاغر شدن —— پاسخ: پوست و استخوان شدن
بلند طبع —— پاسخ: والامنش
بهشت —— پاسخ: مینو
بوزینه —— پاسخ: میمون
بی حرکتی —— پاسخ: راکد
بیماری —— پاسخ: دا
پرش درون آب —— پاسخ: شیرجه
تکان و جنبش —— پاسخ: سک
ثمر / بار —— پاسخ: میوه
جثه —— پاسخ: هیکل
حیوان باوفا —— پاسخ: سگ
خدای هندو —— پاسخ: برهما
در یک کلاس می نشینند —— پاسخ: هم کلاسی
راز —— پاسخ: رمز
راضی —— پاسخ: خشنود
رها —— پاسخ: ول
سرگردان —— پاسخ: آواره
سری / دست —— پاسخ: ست
شکننده —— پاسخ: ترد
ضد معنوی —— پاسخ: مادی
عضو رونده —— پاسخ: پا
غذای صبحانه —— پاسخ: مربا
فوری —— پاسخ: آنی
مانند فلز —— پاسخ: متالیک
محفظه ای در لباس —— پاسخ: جیب
محکم کردن —— پاسخ: شد
مربوط به هند —— پاسخ: هندی
مردد —— پاسخ: دودل
مکان —— پاسخ: جا
نژادی از اسلو —— پاسخ: روس
نوعی ماشین چاپ —— پاسخ: رتاتیو
نوعی نان —— پاسخ: سنگک
نیمه گرم —— پاسخ: ولرم
کالا —— پاسخ: جنس
کلمه احتمال —— پاسخ: شاید
یار کلنگ —— پاسخ: بیل

آب تازی —— پاسخ: ما
آب منجمد —— پاسخ: یخ
از اعضای درخت —— پاسخ: تنه
از لبنیات —— پاسخ: سرشیر
اصلاح طلب —— پاسخ: رفورمیست
اهل فلسفه —— پاسخ: فیلسوف
بانگ خر —— پاسخ: شهیقه
برابر و مساوی —— پاسخ: یر
بعید —— پاسخ: دور
بها و قیمت —— پاسخ: ارزش
بهر وارونه —— پاسخ: رهب
بهم چسبیده —— پاسخ: متصل
بیماری ریوی —— پاسخ: سل
پایان —— پاسخ: تمام
پایان نامه —— پاسخ: تز
پدال دوچرخه —— پاسخ: رکاب
تشخیص —— پاسخ: تمییز
تفاله —— پاسخ: ثفل
تولید —— پاسخ: زایش
چوب سخت قیمتی —— پاسخ: آبنوس
داروی بیهوشی —— پاسخ: کلروفرم
دستگاه نمابر —— پاسخ: فکس
رفیق مشهدی —— پاسخ: یره
ساده —— پاسخ: سهل
سارق و دزد —— پاسخ: لص
شالوده و بنیاد —— پاسخ: اس
طریقه و روش —— پاسخ: وتیره
عداوت —— پاسخ: کین
قدرت —— پاسخ: دست
قطع عملیات جنگی —— پاسخ: آتش بس
گردآلود —— پاسخ: نفام
گرو گذاشتن —— پاسخ: رهن
گروه —— پاسخ: خیل
میوه قابل برداشت —— پاسخ: رسیده
نشان و رونق —— پاسخ: نمود
نوعی ترشی —— پاسخ: لیته
وزیر افراسیاب —— پاسخ: ویسه
وزیر طغرل —— پاسخ: کندری
وسیله حمل لوازم یدکی —— پاسخ: یدک کش
کشتی کوچک —— پاسخ: سنبوق
کمک —— پاسخ: یاری
کیسه پول —— پاسخ: بدره
یار شیرین —— پاسخ: فرهاد

آغوش —— پاسخ: بغل
اثر رطوبت —— پاسخ: نم
از حیوانات —— پاسخ: اسب آبی
از روی حماقت —— پاسخ: ابلهانه
از سبزیجات —— پاسخ: هویج
از میوه ها —— پاسخ: گیلاس
از ورزش ها —— پاسخ: بولینگ
از وسایل نقاشی —— پاسخ: آبرنگ
اسب حنایی رنگ —— پاسخ: کرند
اما —— پاسخ: ولی
اولین عدد —— پاسخ: یک
باعث و سبب —— پاسخ: موجب
بچه دزد معروف —— پاسخ: آل
بندگی —— پاسخ: یوق
بی قراری —— پاسخ: نا آرامی
پرنده دونده —— پاسخ: شترمرغ
پرنده شکاری —— پاسخ: باز
پی در پی —— پاسخ: متواتر
تکان و جنبش —— پاسخ: سک
جانشین —— پاسخ: وصی
جایزه ادبی آمریکا —— پاسخ: پولیتزر
حشره موزی —— پاسخ: مگس
خواروبار فروش —— پاسخ: بقال
خوب —— پاسخ: نکو
درخت دارد —— پاسخ: برگ
دستورها —— پاسخ: اوامر
دفعه —— پاسخ: مر
دل آزار کهنه —— پاسخ: نو
دوست و محبوب —— پاسخ: حبیب
زور افزایی غیر قانونی —— پاسخ: دوپینگ
زکاوت —— پاسخ: نبوغ
سازش و آشتی —— پاسخ: صلح
سخن بی پرده —— پاسخ: رک
سقف مدور —— پاسخ: گنبد
سود و قسمت —— پاسخ: بهره
سی روز —— پاسخ: ماه
شمع —— پاسخ: موم
شور و شادمانی —— پاسخ: وجد
شیرینی تولد —— پاسخ: کیک
صدای پرندگان —— پاسخ: صفیر
طیران —— پاسخ: پرواز
ظرف آب خوری —— پاسخ: لیوان
عدم —— پاسخ: نیستی
عیب جویی —— پاسخ: خرده گیری
غیربیگانه —— پاسخ: خودی
فریاد بلند —— پاسخ: مهیب
فکر —— پاسخ: سگال
فیلم مجیدی —— پاسخ: باران
قلمه گیاه —— پاسخ: نشا
قهوه ای مایل به سرخ —— پاسخ: آجری
لحظه اندک —— پاسخ: آن
مار خطرناک —— پاسخ: کبرا
مرگ در سکوت —— پاسخ: دق
مظهر روشنایی —— پاسخ: آب
نار —— پاسخ: آتش
ناراست —— پاسخ: کج
نسوان —— پاسخ: زنان
نظامی —— پاسخ: سپاهی
نیام —— پاسخ: غلاف
نیروی زندگی —— پاسخ: جان
وسیله سوراخ کردن —— پاسخ: درل
کذب —— پاسخ: دروغ
کودکی و خردی —— پاسخ: صغر

آب ویرانگر —— پاسخ: سیلاب
آدم کش —— پاسخ: قاتل
آشکار کننده —— پاسخ: مبین
ابزار جنگی قدیمی —— پاسخ: گرز
اثر و نشان —— پاسخ: رد
از حروف یونانی —— پاسخ: بتا
از رنگ ها —— پاسخ: آبی
از ورزش های زمستانی —— پاسخ: اسکی
اسباب خانه —— پاسخ: مان
استخوان بندی —— پاسخ: اسکلت
افشرده —— پاسخ: کنستانتره
امتحان —— پاسخ: آزمایش
امتنان —— پاسخ: سپاس
بت —— پاسخ: صنم
برتر از گوهر —— پاسخ: هنر
برچسب رایانه ای کالا —— پاسخ: بارکد
برکت سفره —— پاسخ: نان
بهبودی از بیماری —— پاسخ: شفا
بوی گوشت گندیده —— پاسخ: زقم
پارسایی و پاکدامنی —— پاسخ: عفاف
پرده دری —— پاسخ: هتک
پشت سرهم —— پاسخ: ردیف
پهلوان —— پاسخ: یل
تصدیق روسی —— پاسخ: دا
تکیه بر پشتی —— پاسخ: لم
تیره و کدر —— پاسخ: تار
چه بهتر —— پاسخ: فبها
چوب برای سوختن —— پاسخ: هیزم
حافظ امنیت جامعه —— پاسخ: پلیس
حرف ندا —— پاسخ: ای
حرکت زیر در نگارش —— پاسخ: کسره
حمام کاشان —— پاسخ: فین
خالی —— پاسخ: تهی
خدمه هواپیما —— پاسخ: مهمان دار
خط کش مهندسی —— پاسخ: تی
خودروی جنگی —— پاسخ: تانک
خون بها —— پاسخ: دیه
دست مالیدن —— پاسخ: لمس
دستی —— پاسخ: یدی
دشنام دادن —— پاسخ: سب
دور از شما —— پاسخ: بلانسبت
راهنما —— پاسخ: بلد
زرد انگلیسی —— پاسخ: یلو
سروکله —— پاسخ: راس
شمشیر —— پاسخ: سیف
ضمیر غائب —— پاسخ: او
ظرف لباس شویی —— پاسخ: تشت
عدد روستا —— پاسخ: ده
علیم —— پاسخ: دانا
غول برفی —— پاسخ: یتی
قائم مقام —— پاسخ: نایب
قیام کردن —— پاسخ: سر برداشتن
لقب اشرافی انگلیسی —— پاسخ: ارل
لنگه چیزی —— پاسخ: تا
مادر عرب —— پاسخ: ام
ماه انقلاب —— پاسخ: بهمن
متفکر —— پاسخ: فکور
مدرک آوردن —— پاسخ: استناد
مطیع —— پاسخ: رام
مهلت و امان —— پاسخ: زنهار
موشواره —— پاسخ: ماوس
مکان بی خطر —— پاسخ: امن
ناشنوایی —— پاسخ: کری
نی تو خالی —— پاسخ: نای
کشور عجائب —— پاسخ: هند

آب دیدگان —— پاسخ: اشک
آباد و برقرار —— پاسخ: دایر
آلوی کوهی —— پاسخ: نلک
ابزار نجاری —— پاسخ: اره
اجرای کاری از جانب کسی —— پاسخ: وکالت
ادب آموختن —— پاسخ: تادب
از توابع مثلثاتی —— پاسخ: تانژانت
از درندگان —— پاسخ: ببر
باد برین —— پاسخ: صبا
برگ درخت —— پاسخ: رق
بی فایده —— پاسخ: هرز
بیابان —— پاسخ: بر
پایان امری —— پاسخ: نهایت
پژمرده شدن —— پاسخ: پلاسیدن
پیرامون —— پاسخ: حول
تجملی —— پاسخ: لوکس
تنگاتنگ —— پاسخ: کیپ
تورم و برآمدگی —— پاسخ: ورم
جعبه جادویی —— پاسخ: تلویزیون
حافظ امنیت جامعه —— پاسخ: پلیس
خرس چینی —— پاسخ: پاندا
خطایی در تنیس —— پاسخ: نت
خوب و پسندیده —— پاسخ: نیکو
دیگ دان —— پاسخ: اجاق
روحانی زرتشت —— پاسخ: مغ
ساز کدر —— پاسخ: تار
سبزی سالاد —— پاسخ: کاهو
سحاب —— پاسخ: ابر
سرد —— پاسخ: خنک
شماره نخستین —— پاسخ: یک
عهد قدیم —— پاسخ: باستان
غذای بیمار —— پاسخ: آش
غذای شبانه —— پاسخ: شام
فخرفروشی —— پاسخ: پز
فرهنگ واژگان —— پاسخ: لغت نامه
قمر برجیس —— پاسخ: یو
قوه باصره —— پاسخ: بینایی
گرداب —— پاسخ: ورطه
گلابی —— پاسخ: مل
گوشت بیخ دندان —— پاسخ: لثه
لباس زمستانی —— پاسخ: پالتو
لباس مندرس —— پاسخ: نیم دار
لقب اروپایی —— پاسخ: کنت
ماه سرد —— پاسخ: دی
متحیر ماندن —— پاسخ: بهت
مجازات کردن —— پاسخ: سیاست کردن
مجرای آب —— پاسخ: آب راهه
محبوب —— پاسخ: دلبر
مراقب و نگهبان —— پاسخ: بپا
مرغابی —— پاسخ: بط
مقیاس طول قدیمی —— پاسخ: پا
نزار —— پاسخ: لاغر
نظامی —— پاسخ: سپاهی
نهاد و سرشت —— پاسخ: ذات
نوآوری —— پاسخ: ابتکار
نوشتن —— پاسخ: ثبت
نوعی کلاه —— پاسخ: شاپو
همسر خروس —— پاسخ: مرغ
همسر مرد —— پاسخ: زن
هنوز فرنگی —— پاسخ: یت
واحد اختلاف سطح الکتریکی —— پاسخ: ولت
واحد شمارش مغازه —— پاسخ: باب
واحد وزن —— پاسخ: سیر
وسیله حمل و نقل عمومی —— پاسخ: اتوبوس
وسیله نخ ریسی —— پاسخ: دوک
وقت تلف کردن —— پاسخ: یللی
کدو تنبل —— پاسخ: اج
کشور خجسته —— پاسخ: یمن
کلاه انگلیسی —— پاسخ: هت
کلاه جنگی —— پاسخ: خود
کهنه پرست —— پاسخ: امل

آدم کش —— پاسخ: قاتل
آذرخش —— پاسخ: برق
آغاز —— پاسخ: ابتدا
آینده —— پاسخ: آتیه
از اعمال ریاضی —— پاسخ: جمع
الفت —— پاسخ: انس
امارت —— پاسخ: بنا
امتداد یافته —— پاسخ: ممتد
بافنده —— پاسخ: نساج
بلیغ —— پاسخ: رسا
بیماری —— پاسخ: دا
پایان نامه تحصیلی —— پاسخ: تز
پدید آوردن بهترین وضع ممکن —— پاسخ: بهینه سازی
پسندیده —— پاسخ: نکو
پول نقد —— پاسخ: وجه
تنگ دستان —— پاسخ: فقرا
ثابت و استوار —— پاسخ: پابرجا
جدال و دشمنی —— پاسخ: ستیزه
جلسه —— پاسخ: شورا
چاشنی غذا —— پاسخ: نمک
حادثه —— پاسخ: رویداد
حرف پیروزی —— پاسخ: وی
حرف ندا —— پاسخ: ای
خطی در دایره —— پاسخ: وتر
خوش باور —— پاسخ: هالو
دل نازکی —— پاسخ: رقت
دور دهان —— پاسخ: نس
دوستار کار کردن —— پاسخ: کاری
رده و رسته —— پاسخ: رج
رسا و فصیح —— پاسخ: بلیغ
رهاشدن —— پاسخ: رستن
روحانی زرتشت —— پاسخ: مغ
رود اروپایی —— پاسخ: رن
زمان مرگ —— پاسخ: ممات
سازمان فضایی —— پاسخ: ناسا
سالوس —— پاسخ: ریاکار
سر فوتبالیست —— پاسخ: هد
سرزمین سبا —— پاسخ: یمن
سعادت و خوشبختی —— پاسخ: روزبه
سقف دهان —— پاسخ: سق
سوسن زرد —— پاسخ: وج
شاخه ای از علم مکانیک —— پاسخ: هیدروسنتاتیک
شایع شدن —— پاسخ: شیوع
صمغ درخت کاج —— پاسخ: تربانتین
طریقه و روش —— پاسخ: روند
علامت بیماری —— پاسخ: تب
علامت جذر در ریاضی —— پاسخ: رادیکال
فراوان ترین کانی آهن —— پاسخ: هماتیت
فروتن —— پاسخ: متواضع
قدم یک پا —— پاسخ: لی
قورباغه درختی —— پاسخ: وک
گرماسنج —— پاسخ: ترمومتر
گشوده —— پاسخ: وا
گوشه گیر —— پاسخ: معتکف
گیاه الیافی —— پاسخ: کنف
لنگه چیزی —— پاسخ: تا
مظهر پلیدی —— پاسخ: دیو
مقاومت متغیر الکتریکی —— پاسخ: پتانسیومتر
منشی —— پاسخ: سکرتر
منظره —— پاسخ: دورنما
مهاجرت —— پاسخ: هجرت
میوه بهاری —— پاسخ: توت
میوه خوب —— پاسخ: به
نشستن —— پاسخ: جلوس
نظریه —— پاسخ: تیوری
وردنه —— پاسخ: نورد
وزیر شطرنج —— پاسخ: فرزین
ویتامین جدول —— پاسخ: کا
یار نخ —— پاسخ: سوزن
یقین —— پاسخ: حتم

آراستن —— پاسخ: تعبیه
آلیاژ مس و نیکل —— پاسخ: مونل
آهکی —— پاسخ: مکلس
اثر چربی —— پاسخ: لک
از حروف مقطعه قرآن —— پاسخ: طه
از حروف یونانی —— پاسخ: تتا
اما —— پاسخ: ولی
امر به یافتن —— پاسخ: یاب
امروز عرب —— پاسخ: الیوم
انر وارونه —— پاسخ: رنا
بازیگر مختارنامه —— پاسخ: حسن پورشیرازی
بازیکن اسبق بایرمونیخ —— پاسخ: تارنات
بخشنده تر —— پاسخ: اکرم
بلند مرتبه —— پاسخ: اعالی
پشیمانی —— پاسخ: ندم
پنهان داشتن —— پاسخ: کتم
پیشامد —— پاسخ: واقعه
تالاب —— پاسخ: ژی
تاکسی دریایی —— پاسخ: تارمپ
ترسیدن —— پاسخ: مخافت
ترمز چهارپا —— پاسخ: هش
تکرار یک حرف —— پاسخ: م م
تیردان —— پاسخ: شگا
جزیره —— پاسخ: آب خو
جغد —— پاسخ: بوف
جمع سیف —— پاسخ: سیوف
چنگ در زدن —— پاسخ: امتساک
چیز —— پاسخ: شی
حرف هشتم انگلیسی —— پاسخ: اچ
حرف همراهی عرب —— پاسخ: مع
حرکت کرم گونه —— پاسخ: وول
حیوان وفادار —— پاسخ: سگ
خدای دراویش —— پاسخ: هو
خواهان —— پاسخ: طالب
خودروی روسی —— پاسخ: لادا
در پناه —— پاسخ: ایمن
در شلوار هم هست —— پاسخ: فاق
درس نخوانده —— پاسخ: امی
دروغ گفتن —— پاسخ: نمش
دریا —— پاسخ: یم
دسته پیستون اتومبیل —— پاسخ: شاتون
دو دست —— پاسخ: یدین
راندن مزاحم —— پاسخ: دک
رودی در روسیه —— پاسخ: ولگا
روز عرب —— پاسخ: یوم
زیر خاک پنهان کردن —— پاسخ: دس
سرخوش —— پاسخ: ملنگ
سرفصل کتاب —— پاسخ: عنوان
سطح —— پاسخ: رو
سوریه قدیم —— پاسخ: شام
شخصا —— پاسخ: بهتن
شهر مذهبی —— پاسخ: ری
شیرین تر —— پاسخ: رولت
صدای گوسفند —— پاسخ: بع
عدد نفس کش —— پاسخ: شش
عدس —— پاسخ: مچک
فلز رسانا —— پاسخ: مس
فوری —— پاسخ: آنی
قو وارونه —— پاسخ: وق
قورباغه —— پاسخ: وق
گنبد ابر کوه یزد —— پاسخ: هگ
لمس کردن —— پاسخ: سبودن
مخالف —— پاسخ: ضد
مدرک کارشناسی —— پاسخ: لیسانس
مذکر —— پاسخ: نر
مرغ افسانه ای —— پاسخ: سی رنگ
مشک —— پاسخ: خی
مشکین شهر سابق —— پاسخ: خیاو
مظهر باریکی —— پاسخ: مو
منزلت —— پاسخ: شان
میخ —— پاسخ: وتد
نادر —— پاسخ: کمیاب
نشانی مفعولی —— پاسخ: را
نصف آجر —— پاسخ: نیمه
نمایش تلویزیونی —— پاسخ: شو
نوعی حلوا —— پاسخ: لو
نوعی گیاه —— پاسخ: همیشک
نیم خاموش —— پاسخ: نیم مرده
نیمه از یگان —— پاسخ: یگ
همراه هرج —— پاسخ: مرج
همگی —— پاسخ: کل
ورزش رزمی —— پاسخ: کیک بوکسینگ
کاخ زمستانی —— پاسخ: تجر
کامیون ارتشی —— پاسخ: ریو
کاهل —— پاسخ: ویم
کسی که کار می کند —— پاسخ: کارگر
کشتی جنگی —— پاسخ: ناو
یار غم —— پاسخ: هم

اثر پیکاسو —— پاسخ: گرنیکا
اثر چخوف —— پاسخ: نشان شیر و خورشید
از غلات —— پاسخ: جو
امیدوار —— پاسخ: راجی
بانگ / صدا —— پاسخ: طنین
بخل —— پاسخ: شح
بدی —— پاسخ: شر
بسیار اندوهگین —— پاسخ: خونین جگر
به پایان رساندن —— پاسخ: ختم
بی مانند —— پاسخ: بیتا
پراکندگی —— پاسخ: شت
پنج ترکی —— پاسخ: بش
پول زور —— پاسخ: باج سبیل
پیش کشی برای زوج جوان —— پاسخ: چشم روشنی
تعجب خانمانه —— پاسخ: وا
تندخو —— پاسخ: خشن
جاده قطار —— پاسخ: ریل
چابک —— پاسخ: جلد
چهره شطرنجی —— پاسخ: رخ
خزانه کل مملکت —— پاسخ: بیت المال
خوب نیست —— پاسخ: بد
دریای عرب —— پاسخ: یم
دگر نشده —— پاسخ: دگ
دل آزار کهنه —— پاسخ: نو
دودلی —— پاسخ: شک
ریشه —— پاسخ: بنه
زه کمان —— پاسخ: وتر
سخنرانان —— پاسخ: خطاب
سرازیری —— پاسخ: شیب
ظرف آب خوری —— پاسخ: لیوان
گناه —— پاسخ: ذنب
لکنت ناگهانی زبان —— پاسخ: تپق
مداح —— پاسخ: مدیحه سرا
نرم / روان —— پاسخ: لین
نرم تر از ریگ —— پاسخ: شن
نوعی نقاشی —— پاسخ: سیاه قلم
همیشگی / ابدیت —— پاسخ: پایندگی
کمانگیر باستانی —— پاسخ: آرش
یار همیشگی نخ —— پاسخ: سوزن

آب ترکی —— پاسخ: سو
آشکار —— پاسخ: بدیهی
آماده —— پاسخ: سازور
اثر استاینبک —— پاسخ: روزگاری جنگ بود
اثر دافنه دو موریه —— پاسخ: ربکا
از اقوام جنوبی ایران —— پاسخ: بلوچ
از قطعات کامپیوتر —— پاسخ: رم
اسید نیتریک —— پاسخ: تیزاب
اعدام نظامی —— پاسخ: تیر باران
ایالت بستنی یخی —— پاسخ: آلاسکا
باتلاق —— پاسخ: لشاب
بدشکل —— پاسخ: کج و کوله
پشت سر —— پاسخ: ورا
پوچ / بی اعتبار —— پاسخ: هیچ
تخم مرغ فرنگی —— پاسخ: اگ
چوب آتش زا —— پاسخ: کبریت
خنزیر —— پاسخ: خوک
دزد —— پاسخ: لص
دست نوش —— پاسخ: دست خط
رود مرزی —— پاسخ: ارس
زیر پا مانده —— پاسخ: له
زیرکی —— پاسخ: رندی
ست —— پاسخ: رخو
شاید / بعلاوه —— پاسخ: بلکه
شب ماندن در جایی —— پاسخ: بیتوته
شراره آتش —— پاسخ: آبیز
شهر آرزو —— پاسخ: امل
شور و غوغا —— پاسخ: های و هوی
ضربه با پشت راکت —— پاسخ: بک هند
ضربه سر فوتبالیست —— پاسخ: هد
گناهکار —— پاسخ: خاطی
لاقید —— پاسخ: بی خیال
ماتم —— پاسخ: سوگ
مجاز از دوست دلسوز —— پاسخ: سنگ صبور
مرحوم —— پاسخ: شادروان
مغناطیس —— پاسخ: آهنربا
نخست —— پاسخ: اولین
نگهبان راه —— پاسخ: راهدار
نگو نشده —— پاسخ: نگ

آب منجمد —— پاسخ: یخ
آگاه —— پاسخ: واقف
ادراک —— پاسخ: حس
از رسانه های جمعی —— پاسخ: رادیو
از شرکت های اینترنتی —— پاسخ: یاهو
از لبنیات —— پاسخ: پنیر
بخشی از اوستا —— پاسخ: یسنا
بهشت —— پاسخ: جنت
پهلوان یونان باستان —— پاسخ: هرکول
پیشین تر —— پاسخ: اقدم
تند —— پاسخ: شدید
جنگل —— پاسخ: خیز
چاق و کوتاه —— پاسخ: خپله
حرف فاصله —— پاسخ: تا
حرف نداری —— پاسخ: بی
خانه زنبور عسل —— پاسخ: کندو
خاکستر —— پاسخ: خل
خرس آسمانی —— پاسخ: دب
خسیس —— پاسخ: کنس
داروی ضد باکتری —— پاسخ: آموکسی سیلین
دراز —— پاسخ: طویل
درخت انگور —— پاسخ: مو
دریای عرب —— پاسخ: یم
دستگاه تنفسی ماهی —— پاسخ: آبشش
دلاور / شجاع —— پاسخ: بهادر
دلدادگی —— پاسخ: عشق
راست قامت —— پاسخ: رشید
زمین / ناحیه —— پاسخ: بلد
سفید ترکی —— پاسخ: آق
شمیم —— پاسخ: بو
شهرتوت —— پاسخ: کن
صفت گربه —— پاسخ: ملوس
ضربه با نوک پا —— پاسخ: تیپا
ضمیر بیگانه —— پاسخ: یو
عامل تکثیر قارچ ها —— پاسخ: هاگ
فراهم کردن —— پاسخ: تمهید
قبیح —— پاسخ: زشت
قعر جهنم —— پاسخ: درک
قوه حافظه —— پاسخ: یاده
گرانترین بازیگر هالیوود —— پاسخ: جانی دپ
مادر ترکی —— پاسخ: انا
محصول آب و صابون —— پاسخ: کف
می —— پاسخ: باده
میان —— پاسخ: لا
نشانه مفعولی —— پاسخ: را
وسنی —— پاسخ: هوو
کودک تازه راه افتاده —— پاسخ: نوپا
کیسه حمام —— پاسخ: لیف

آب جاور —— پاسخ: یخ
آب دهان —— پاسخ: خرو
اداره آگاهی قدیم —— پاسخ: تامینات
اکنون —— پاسخ: الآن
با —— پاسخ: مع
برگ برنده —— پاسخ: آس
بسیار خوب —— پاسخ: باشه
پراکندن —— پاسخ: نشر
پیش چشم —— پاسخ: نصب العین
توانگری / ثروت —— پاسخ: مکنت
حرف فاصله —— پاسخ: تا
درآمد از فرصت ها —— پاسخ: رانت
دلداده مجنون —— پاسخ: لیلی
راز —— پاسخ: سر
راه رفتن کودکانه —— پاسخ: تاتی
زنبور عسل —— پاسخ: نحل
سست / تنبل —— پاسخ: لس
سفرنامه ای از صادق هدایت —— پاسخ: اصفهان نصف جهان
سنگ ترازو —— پاسخ: وزنه
سوار دلیر و چابک —— پاسخ: شهسوار
سوره زنان —— پاسخ: نسا
شراب خوار —— پاسخ: باده گسار
شهر کنار دریا —— پاسخ: بندر
شیره —— پاسخ: عصاره
شیطان —— پاسخ: اهریمن
صریح —— پاسخ: رک
قسمتی از جمعه —— پاسخ: کلته
قسمتی از عالم هستی —— پاسخ: کهکشان
قوت لا یموت —— پاسخ: نان
گرداگرد دهان —— پاسخ: نس
گروه همفکری در حزب —— پاسخ: فراکسیون
گل سرخ —— پاسخ: رز
مادر خودمانی —— پاسخ: ننه
مخزن سوخت خودرو —— پاسخ: باک
میرا —— پاسخ: فانی
نشانه جمع فارسی —— پاسخ: ها
نظیر / مانند —— پاسخ: همتا
نماد —— پاسخ: سنبل
نوع دوستی —— پاسخ: انسانیت
نوعی برادر و خواهر —— پاسخ: ناتنی
نوعی نان —— پاسخ: سنگک
کوشش —— پاسخ: جهد
یکدندگی —— پاسخ: لج

آراد کننده —— پاسخ: محرر
آزمندی —— پاسخ: شه
آشفته و پریشان —— پاسخ: افشان
از اصطلاحات فوتبالی —— پاسخ: پنالتی
اسب ترکی —— پاسخ: آت
اسلوب —— پاسخ: روال
اسیر —— پاسخ: بندی
اکسید کلسیم —— پاسخ: آهک
ای دل —— پاسخ: دلا
بازیگر سریال خوش نشین ها —— پاسخ: حدیثه تهرانی
بافندگی —— پاسخ: نساجی
به خاک سپاری —— پاسخ: دفن
بی حرکت —— پاسخ: ساکن
پر کردن —— پاسخ: آکندن
پرچم —— پاسخ: لوا
پوشیده —— پاسخ: ملبس
پیامبر کشی بان —— پاسخ: نوح
تا / تا انکه —— پاسخ: حتی
تحفه و ارمغان —— پاسخ: هدیه
ترسناک —— پاسخ: مهیب
توجه با مهربانی —— پاسخ: التفات
تکرار حرف —— پاسخ: ن ن
ثم چپه —— پاسخ: مث
جرس —— پاسخ: درای
جهان گرد —— پاسخ: سیاح
جوی خون —— پاسخ: رگ
حالت روحی —— پاسخ: احساسات
حرف تنفر —— پاسخ: اف
حس وارونه —— پاسخ: سح
حیوان مفید —— پاسخ: گاو
خاندان —— پاسخ: آل
خاکی —— پاسخ: اغبر
خرس آسمانی —— پاسخ: دب
داروی پودری —— پاسخ: سفوف
درخت انگور —— پاسخ: تاک
دستگاه انقباض ماهیچه —— پاسخ: میوگراف
دلیل و برهان —— پاسخ: حجت
دیهیم —— پاسخ: تاج
رایحه —— پاسخ: بو
رب النوع —— پاسخ: الهه
رمق آخر —— پاسخ: نا
رنگ ناخن —— پاسخ: لاک
رهبر کاتولیک ها —— پاسخ: پاپ
رونق بازاری —— پاسخ: رواج
زندان —— پاسخ: محبس
سربها —— پاسخ: فدیه
شاگردانه قدیم —— پاسخ: میلاوه
صد متر مربع —— پاسخ: آر
ظرف روغن —— پاسخ: پیت
ظرف روغن —— پاسخ: دبه
عدد منفی —— پاسخ: نه
عدد کار خراب کن —— پاسخ: سه
عطر بستنی —— پاسخ: وانیل
غریو —— پاسخ: فریاد
فریفته —— پاسخ: سغبه
فیلم حاتمی کیا —— پاسخ: چ
قسمتی از پا —— پاسخ: ران
گرو گذاشتن —— پاسخ: رهن
گوسفند ماده —— پاسخ: میش
لاکپشت ها —— پاسخ: سلاحف
لجن —— پاسخ: حما
مالیات فرنگی —— پاسخ: تاکس
محصول آتش —— پاسخ: دود
مخترع کاغذ —— پاسخ: کال
مطلع —— پاسخ: آگاه
موجود نامرئی —— پاسخ: جن
می دهند تا رسوا کنند —— پاسخ: لو
میخ —— پاسخ: وتد
میوه نکو —— پاسخ: به
نزدیک بین —— پاسخ: میوپ
نمکین —— پاسخ: با ملاحت
نور خورشید —— پاسخ: آفتاب
نوعی پارچه —— پاسخ: ساتن
همنشین برهمن —— پاسخ: رای
هنوز بیگانه —— پاسخ: یت
واحد نظامی —— پاسخ: تیپ
واله —— پاسخ: شیدا
کافی —— پاسخ: بس
کلمه پرسش —— پاسخ: چرا
کنده کاری روی چوب —— پاسخ: هک
یازده —— پاسخ: ا ا
یکی از چهار جهت اصلی —— پاسخ: جنوب

اثر صادق هدایت —— پاسخ: پروین دختر ساسان
امروزی —— پاسخ: مدرن
با نظم و ترتیب —— پاسخ: مرتب
بجا آوردن —— پاسخ: ادا
بخشی از اوستا —— پاسخ: یسنا
بوی ماندنی —— پاسخ: نا
پر / مملو —— پاسخ: آمون
پرنده آبزی —— پاسخ: اردک
تقسیم کننده —— پاسخ: قاسم
تلمبه —— پاسخ: پمپ
توقف میان بازی —— پاسخ: تایم اوت
چهر شطرنجی —— پاسخ: رخ
خنیاگر —— پاسخ: چنگی
خواب مصنوعی —— پاسخ: هیپنوتیزم
خوش و خرم —— پاسخ: پدرام
دارای اهمیت —— پاسخ: مهم
دانه کش بی آزار —— پاسخ: مورچه
دزد —— پاسخ: سارق
دستکاری عکس —— پاسخ: روتوش
دین —— پاسخ: وام
دیوار بلند —— پاسخ: ترا
ذکر / دعا —— پاسخ: ورد
راندن مزاحم —— پاسخ: دک
رودی در جنوب —— پاسخ: دز
روشنایی اندک —— پاسخ: سو
ریشه —— پاسخ: بن
سربست کارخانه —— پاسخ: آک
سربها —— پاسخ: دیه
سرزنش کردن —— پاسخ: نکوهش
سه یار هم قد —— پاسخ: ا ا ا
سیاست تبعیض نژادی —— پاسخ: آپارتاید
شراب —— پاسخ: خمر
صمغ ساقه گون —— پاسخ: کتیرا
عطوفت —— پاسخ: مهر
غذای شب —— پاسخ: شام
قلاب کیف و کفش —— پاسخ: سگک
گیاه —— پاسخ: رستنی
لوله ای در بدن —— پاسخ: مری
مانند / مثل —— پاسخ: چون
مشک / کیه —— پاسخ: خی
ممیزی —— پاسخ: سانسور
نغمه / سرود —— پاسخ: نوا
نوعی عدسی —— پاسخ: کاو
کنایه از شرمسار —— پاسخ: روسیاه
یک میلیونوم متر —— پاسخ: میکرون

آش —— پاسخ: با
اثر بزرگ علوی —— پاسخ: سالاری
اثر جلال آل احمد —— پاسخ: ارزیابی شتابزده
اثر صادق هدایت —— پاسخ: بوف کور
از درختان —— پاسخ: افرا
از گرسنه خبر ندارد —— پاسخ: سیر
از مشتقات نفت —— پاسخ: قیر
از هوش رفتن —— پاسخ: غش
استخوان بالای سینه —— پاسخ: ترقوه
بیماری —— پاسخ: دا
پایتخت ایتالیا —— پاسخ: رم
پراکندگی / تفرق —— پاسخ: خلل
پیشانی —— پاسخ: جبین
ترکیب آب و صابون —— پاسخ: کف
تندر —— پاسخ: رعد
تورم پوست —— پاسخ: تاول
جام جمشید —— پاسخ: جم
چاره اش کلید است —— پاسخ: قفل
چرخ اتومبیل —— پاسخ: تایر
حرف / کلام —— پاسخ: قول
حرف همراهی —— پاسخ: با
حرکت در تاریکی —— پاسخ: کورمال
خانه دوم دانش آموز —— پاسخ: مدرسه
خشم —— پاسخ: غضب
خشکی —— پاسخ: بر
دیوار جلوی در خانه —— پاسخ: درسار
رام —— پاسخ: اهلی
روز نهم ذی الحجه —— پاسخ: عرفه
زنده —— پاسخ: حی
زیان آور —— پاسخ: مضر
سربست کارخانه —— پاسخ: آک
شهری در آذربایجان غربی —— پاسخ: تکاب
صد متر مربع —— پاسخ: آر
عادی —— پاسخ: نرمال
غیر ضروری —— پاسخ: زاید
گریزگاه —— پاسخ: مفر
لقب ابوبکر صدیق —— پاسخ: یار غار
ماه سرد —— پاسخ: دی
مراجعه کنندگان به اداره —— پاسخ: ارباب رجوع
مرزبان —— پاسخ: کیا
موی طلایی رنگ —— پاسخ: بور
ناپاک —— پاسخ: آلوده
ناپخته —— پاسخ: خام
نظیر و مانند —— پاسخ: همتا
نوآوری —— پاسخ: بدعت
نوبت هم معنی می دهد —— پاسخ: دست
کشتی جنگی —— پاسخ: رزم ناو

آزمون —— پاسخ: تست
اثر جعفر مدرس صادقی —— پاسخ: گاوخونی
اثر جمال زاده —— پاسخ: فرهنگ لغات عوامانه
اثر سیمین دانشور —— پاسخ: سو و شون
اسباب و وسایل زندگی —— پاسخ: معاش
اسپاگتی —— پاسخ: ماکارونی
اندوه —— پاسخ: غم
بخاری برقی —— پاسخ: هیتر
برداشت محصول —— پاسخ: درو
برنامه کاربردی —— پاسخ: آپ
بیگانگان —— پاسخ: اجانب
پراکنده —— پاسخ: منتشر
پست و فرومایه —— پاسخ: بی سر و پا
تن —— پاسخ: بدن
جدا از هم —— پاسخ: سوا
چاشنی از گوجه —— پاسخ: رب
حرف چهارم یونانی —— پاسخ: دلتا
حرف ندا —— پاسخ: یا
خرس آسمانی —— پاسخ: دب
دست یازیدن —— پاسخ: لمس
رگ —— پاسخ: ورید
سرای مهر و کین —— پاسخ: دل
سعی و تلاش —— پاسخ: همت
سمت و سو —— پاسخ: ور
سوراخ —— پاسخ: رخنه
شاه مغول —— پاسخ: قاآن
شهر انار —— پاسخ: ساوه
صف و رده —— پاسخ: رج
طرد کردن —— پاسخ: بایکوت
عجله —— پاسخ: شتاب
عضو دفاعی زنبور —— پاسخ: نیش
غزال —— پاسخ: آهو
قلب قرآن کریم —— پاسخ: یاسین
لم دادن —— پاسخ: تکیه
لوس —— پاسخ: ننر
ماشین کشاورزی پرکاربرد —— پاسخ: تراکتور
مال و ثروت —— پاسخ: منال
محل نصب درجه نظامی —— پاسخ: سردوشی
میوه باب گلو —— پاسخ: هلو
نان نازک —— پاسخ: لواش
نوعی کفش —— پاسخ: لکا
ورزش چوب و توپ —— پاسخ: هاکی
یک ترکی —— پاسخ: بیر

آفریدگار —— پاسخ: ایزد
آماس / ورم —— پاسخ: پف
اثر آلودگی —— پاسخ: لکه
اثر بزرگ علوی —— پاسخ: ورق پاره های زندان
اثر رجبعلی اعتمادی —— پاسخ: هشت دقیقه تا برهوت
اثر صادق هدایت —— پاسخ: زنده به گور
از سازهای سنتی —— پاسخ: ستار
به دست آوردن مال —— پاسخ: اغتنا
به طور یقین —— پاسخ: همانا
بیماری —— پاسخ: دا
پارچه مشبک —— پاسخ: تور
پرارزش —— پاسخ: گران قیمت
پرنده زیبای آبزی —— پاسخ: قو
تقلب در بازی —— پاسخ: جر
حرص و طمع —— پاسخ: آز
حرف دوم یونانی —— پاسخ: بتا
خرابی / ویرانی —— پاسخ: هدم
خست —— پاسخ: شح
خطاب بی ادبانه —— پاسخ: هی
داروی بیهوشی —— پاسخ: اتر
در به در —— پاسخ: آواره
ذره بنیادی —— پاسخ: اتم
راه کوتاه —— پاسخ: ره
زیبا و قشنگ —— پاسخ: شیک
سربست کارخانه —— پاسخ: آک
شعله آتش —— پاسخ: لهب
شما فرنگی —— پاسخ: یو
صاحب —— پاسخ: ذی
غذای پرطرفدار ایتالیایی —— پاسخ: پیتزا
فلز نقره ای نرم —— پاسخ: سدیم
قلب قرآن —— پاسخ: یس
گفتگوی دوستانه —— پاسخ: گپ
گل نومیدی —— پاسخ: یاس
گوی ورزشی —— پاسخ: توپ
لایه سوراخ شده جو —— پاسخ: ازن
لحظه —— پاسخ: دم
لقب حضرت فاطمه (س) —— پاسخ: زهرا
ماده سمی سیگار —— پاسخ: نیکوتین
مجروح —— پاسخ: جریحه دار
مجموعه آثار جوی —— پاسخ: آب و هوا
مساوی —— پاسخ: یر
معاون هیتلر —— پاسخ: هس
نشانه بیماری —— پاسخ: تب
کوتاه شدن لباس —— پاسخ: آب رفتن

آب بینی —— پاسخ: مف
آسان —— پاسخ: سهل
آنچه بدان افتخار می کنند —— پاسخ: فخر
اختلاف —— پاسخ: فتن
ادیت کردن —— پاسخ: ویراستار
از این جهت —— پاسخ: زین قبل
از بازیگران فیلم به رنگ ارغوان —— پاسخ: کوروش تهامی
از باشگاه های فوتبال اسپانیا —— پاسخ: زاراگوزا
از نوشت افزار —— پاسخ: مداد
اسرار —— پاسخ: رموز
اصطکاک —— پاسخ: مالش
ای دل —— پاسخ: دلا
باشگاه سوئدی —— پاسخ: ایکه سولنا
به دنیا آوردن —— پاسخ: زا
بی مو —— پاسخ: طاس
بیابان —— پاسخ: کویر
بیماری تنفسی —— پاسخ: آسم
پایتخت عمان —— پاسخ: مسقط
پسوند شباهت —— پاسخ: سا
پیامبر صبور —— پاسخ: ایوب
تازیان عرب —— پاسخ: سوط
تفاله عسل —— پاسخ: موم
تلخ —— پاسخ: مر
تمدن مکزیک —— پاسخ: ازتک
تکیه —— پاسخ: لم
جنبش —— پاسخ: سک
چغندر پخته —— پاسخ: لبو
حرکت —— پاسخ: جنبش
حیوان خرطوم دار —— پاسخ: فیل
خزانه برق —— پاسخ: باتری
خط کش مهندسی —— پاسخ: تی
خلاف گویی —— پاسخ: نقاذ
درون چیزی —— پاسخ: لا
درون دهان —— پاسخ: کب
دو یار هم قد —— پاسخ: ا ا
دیندار —— پاسخ: متدین
دیوار —— پاسخ: جدار
راندن —— پاسخ: طرد
روشنایی —— پاسخ: ضو
ریه —— پاسخ: شش
زرد انگلیسی —— پاسخ: یلو
زمین آماده کشت —— پاسخ: ایش
سخن بیهوده —— پاسخ: مزخرف
سربلند —— پاسخ: سرخ روی
سرپرست —— پاسخ: رئیس
سردار ایرانی —— پاسخ: بابک
شهری در آلمان —— پاسخ: ینا
شکست شطرنجی —— پاسخ: مات
صمیمی —— پاسخ: یکدل
عزیز تازی —— پاسخ: ام
عقب —— پاسخ: پس
قوم مار پرست هند —— پاسخ: ناگا
قیمت —— پاسخ: بها
گربه —— پاسخ: هر
گوشه —— پاسخ: کنج
محصول گیاه گون —— پاسخ: کتیرا
ملامت و سرزنش —— پاسخ: لوم
مکث و سکوت —— پاسخ: ایست
نشانه مفعولی —— پاسخ: را
نظرات انتخاباتی —— پاسخ: آرا
نگاه کوچک —— پاسخ: نگه
نیرو —— پاسخ: قوت
نیم صدای سگ —— پاسخ: وق
همان هیا است —— پاسخ: هیا
کتاب فیزیک و شیمی قدیم —— پاسخ: رنر
کشتار کننده —— پاسخ: مقاتل
کشوری در قاره کهن —— پاسخ: لایوس
کلام تنفر —— پاسخ: اف
کلمه نفی عربی —— پاسخ: کلا
کوچکی —— پاسخ: خردگی
یک خودمانی —— پاسخ: یه

آرایش صورت —— پاسخ: میکاپ
اثر ایرج پزشک زاده —— پاسخ: دایی جان ناپلئون
اثر علی محمد افغانی —— پاسخ: شادکامان دره قره سو
از حشرات خونخوار —— پاسخ: کک
اساس و پایه —— پاسخ: رکن
اسب مایل به زرد —— پاسخ: سمند
اشاره به دور —— پاسخ: آن
انگشت اول —— پاسخ: شست
بانگ آواز —— پاسخ: ندا
به دنیا آوردن —— پاسخ: زادن
به زور خودمانی —— پاسخ: زورکی
پدر —— پاسخ: ابو
پر رو —— پاسخ: سمج
پیچ و تاب —— پاسخ: خم
ترس —— پاسخ: جبن
جوهر مرد —— پاسخ: کار
حرف دهن کجی —— پاسخ: ی ی
خانه گاو و گوسفند —— پاسخ: آغل
خداحافظ —— پاسخ: بدرود
دوربین فیلم برداری قابل حمل —— پاسخ: هندی کم
دوستی و محبت —— پاسخ: ود
رساندن پیام —— پاسخ: ابلاغ
روش / منوال —— پاسخ: رویه
زیرک —— پاسخ: رند
سالم —— پاسخ: تندرست
سخن بریده بریده —— پاسخ: من من
سر فوتبالیست —— پاسخ: هد
سرخ متمایل به کبود —— پاسخ: زرشکی
شلاق —— پاسخ: تازیانه
شهر پیامبر —— پاسخ: مدینه
شهر رازی —— پاسخ: ری
عالم —— پاسخ: دانشمند
عدد خیطی —— پاسخ: سه
غذای ساده —— پاسخ: آش
گدایی کردن —— پاسخ: تکدی
گرفتنی است نه دادنی —— پاسخ: حق
لحظه / دم —— پاسخ: آن
ماه تابستانی —— پاسخ: شهریور
محسوس —— پاسخ: عینی
محل شمال غرب تهران —— پاسخ: درکه
مروارید —— پاسخ: در
ملایمت —— پاسخ: نرمی
میان —— پاسخ: لا
هر چیز گرد —— پاسخ: گردو
کجاست خودمانی —— پاسخ: کو

آفریده شدگان —— پاسخ: انام
اثر امیر عشیری —— پاسخ: رد پای یک زن
اثر جمال میرباقری —— پاسخ: دندان گرگ
ارمغان سرما —— پاسخ: برف
از حبوبات —— پاسخ: ماش
اسب ترکی —— پاسخ: آت
بخل —— پاسخ: شح
به هم پیوسته و انباشته —— پاسخ: کیپ
پر رمز و راز —— پاسخ: مرموز
پیاپی —— پاسخ: متوالی
تصویر چهره از جانبین —— پاسخ: نیم رخ
تورم رگ های پا —— پاسخ: واریسم
جوی خون —— پاسخ: رگ
چرک / عفونت —— پاسخ: ریم
چو حل گشت آسان شود —— پاسخ: معما
حرف بیست و هشتم —— پاسخ: میم
حریص —— پاسخ: دندان گرد
حمام بخار —— پاسخ: سونا
خارج کردن هوا از ریه —— پاسخ: بازدم
خرس آسمان —— پاسخ: دب
خوراکی از شیر و آرد —— پاسخ: فرنی
درخشش —— پاسخ: لمع
دوست و همدم —— پاسخ: یار
زحمت مفت —— پاسخ: خر حمالی
زیبا روی افسانه ای —— پاسخ: پری
زیر گلو —— پاسخ: حنک
سست و کاهل —— پاسخ: کسل
سلاح انفجاری —— پاسخ: بمب
شاعرانه —— پاسخ: رمانتیک
شخص قابل اعتماد —— پاسخ: آدم حسابی
شکاف باریک —— پاسخ: درز
شکم —— پاسخ: لت
شیار داخل لوله تفنگ —— پاسخ: خان
عضو رونده —— پاسخ: پا
غربال —— پاسخ: الک
غلطک —— پاسخ: رول
قلاب کمربند —— پاسخ: سگک
گهواره —— پاسخ: ننو
محل ورود —— پاسخ: در
معبود دروغین —— پاسخ: بت
من و تو —— پاسخ: ما
مورچه —— پاسخ: نمل
ناگهانی خودمانی —— پاسخ: یهو
نهضت طرفدار حقوق زنان —— پاسخ: فمینیسم
کشور سیگار برگ —— پاسخ: کوبا

آب بند —— پاسخ: سد
آرواره —— پاسخ: فک
از بازیگران کلاف —— پاسخ: لیلا اوتادی
از باشگاه های سوئیس —— پاسخ: افث زوریخ
از پرندگان —— پاسخ: سار
از رنگ های اصلی —— پاسخ: آبی
از لبنیات —— پاسخ: کره
از نیروهای دفاع مقدس —— پاسخ: بسیج
بازی کردن —— پاسخ: لعب
بازیکن سابق پرتغال —— پاسخ: فیگو
بالا رفتن —— پاسخ: تصاعد
بالای فرنگی —— پاسخ: آپ
بدن —— پاسخ: تن
برتر از گوهر —— پاسخ: هنر
برخوردار —— پاسخ: بهره ور
بزرگی —— پاسخ: حشمت
بسیار درخشان —— پاسخ: نیر
بشارت دهنده —— پاسخ: بشیر
بشقاب بزرگ —— پاسخ: دیس
بلند مرتبه —— پاسخ: معلی
بله عرب —— پاسخ: نعم
به دنیا آوردن —— پاسخ: زا
پو وارونه —— پاسخ: وپ
پویش مکن —— پاسخ: مپوی
پیری —— پاسخ: کهولت
تازه —— پاسخ: نو
تخم مرغ فرنگی —— پاسخ: اگ
ترش رویی —— پاسخ: اخم
تقلب کردن —— پاسخ: جعل
تنگی و گرفتاری —— پاسخ: بیص
ثم وارونه —— پاسخ: مث
جهانگرد —— پاسخ: سیاح
جود و بخشش —— پاسخ: هشام
جوی خون —— پاسخ: رگ
چاشنی غذا —— پاسخ: سس
چه وقت —— پاسخ: کی
حرف یونانی —— پاسخ: دتا
حنا —— پاسخ: یلتا
خدای درویش —— پاسخ: هو
دشنام دادن —— پاسخ: سب
دنبال رفتن —— پاسخ: واپس رفتن
دکان کوچک —— پاسخ: دکه
ذغال سنگ مرغوب —— پاسخ: کک
رنگ ناخن —— پاسخ: لاک
رنگی از خانواده سبز —— پاسخ: یشمی
رود آرام —— پاسخ: دن
ساده لو —— پاسخ: خل
سخنان بیمارگونه —— پاسخ: یان
سزاوار —— پاسخ: شایان
سستی و نرمی —— پاسخ: رخا
شاعر خیمه دوز —— پاسخ: خیام
شهر بی قانون —— پاسخ: هرت
طرف چپ —— پاسخ: یسار
غبار یا خاک نرم —— پاسخ: گرد
فرو آینده —— پاسخ: نازل
فلز رسانا —— پاسخ: مس
قمر زمین —— پاسخ: ماه
گرو گذاشتن —— پاسخ: رهن
گیاه رنگ رزی —— پاسخ: روناس
گیشه بلیط فروشی —— پاسخ: باجه
لاشه حیوان —— پاسخ: لش
مالک —— پاسخ: ذا
ماه تابستانی —— پاسخ: تیر
متعصب در عقاید خود —— پاسخ: دگم
مذهب —— پاسخ: کیش
مردانگی —— پاسخ: بهمرد
مظهر استواری —— پاسخ: کوه
نوجوان —— پاسخ: نو خواسته
نیکویی —— پاسخ: بهی
هافبک انگلیس —— پاسخ: لمپارد
هزگز نه عرب —— پاسخ: لن
همسر پریام —— پاسخ: هکابه
همسر پیامبر اکرم (ص) —— پاسخ: خدیجه
وسط —— پاسخ: بین
کاشف رادیوم —— پاسخ: ماری کوری
کلاه فرنگی —— پاسخ: هت
کوشش —— پاسخ: سعد
یار مت —— پاسخ: پت

آسایشگاه روانی —— پاسخ: تیمارستان
اثر جمال میر صادقی —— پاسخ: این سوی تل های شن
اثر عبدالحسین صنعتی زاده —— پاسخ: روزگاری که گذشت
احوال پرسی از بیمار —— پاسخ: عیادت
از روی خطا —— پاسخ: سهوا
استوار و محکم —— پاسخ: مبرم
ایراد —— پاسخ: اشکال
بچه ترسان —— پاسخ: لولو
بدنام —— پاسخ: رسوا
بزرگتر از آلبالو —— پاسخ: گیلاس
به دنیا آوردن —— پاسخ: زا
بیماری خارش پوست —— پاسخ: اگزما
پسوند شباهت —— پاسخ: سا
پوشاک گشاد بی آستین —— پاسخ: شنل
جر و بحث —— پاسخ: بگو مگو
چین و شکن —— پاسخ: یرا
حرف ندا —— پاسخ: یا
حیوان باربر —— پاسخ: خر
خدایی —— پاسخ: اللهی
خشکی —— پاسخ: بر
خطاب بی ادبانه —— پاسخ: هی
خوش و زیبا —— پاسخ: وش
رد پای کسی را گرفتن —— پاسخ: رد زدن
زادگاه حضرت ابراهیم (ع) —— پاسخ: اور
زمان تولد —— پاسخ: میلاد
سوی / طرف —— پاسخ: زی
شبانگاه —— پاسخ: مسا
شرم حضور —— پاسخ: رودربایستی
فرهنگستان —— پاسخ: آکادمی
قاضی ورزش —— پاسخ: داور
قانون چنگیزی —— پاسخ: یاسا
گناه —— پاسخ: تابو
گناه —— پاسخ: ذنب
گیاهی مانند آلاله —— پاسخ: برگ بو
مرتجع لاستیکی —— پاسخ: کش
مشاور —— پاسخ: رایزن
نفرین شده —— پاسخ: لعین
نوشته شده —— پاسخ: مسطور
نوعی ریسمان —— پاسخ: ورس
نوعی نان —— پاسخ: سنگک
هر گردی آن نیست —— پاسخ: گردو
کاروانسرا —— پاسخ: رباط
کج —— پاسخ: اریب
کره —— پاسخ: گوی

آب بند —— پاسخ: سد
اثر احمد محمود —— پاسخ: زائری زیر باران
اثر سیمین دانشور —— پاسخ: جزیره سرگردانی
از سیارات —— پاسخ: اورانوس
از شهرهای خراسان رضوی —— پاسخ: نیشابور
از مزه ها —— پاسخ: ترش
از واحدهای نظامی —— پاسخ: گردان
بحرانی —— پاسخ: حاد
برآمدگی —— پاسخ: ورم
برطرف کردن —— پاسخ: رفع
بز نر —— پاسخ: تکه
بزرگ نمایی —— پاسخ: زوم
بله بی ادبانه —— پاسخ: ها
به هراس افکندن —— پاسخ: ارعاب
پرهیزگار —— پاسخ: تقی
پروانه شرکت به نام اوست —— پاسخ: صاحب امتیاز
حمام بخار —— پاسخ: سونا
خاک صنعتی —— پاسخ: رس
داروغه —— پاسخ: محتسب
دالان های پیچ در پیچ —— پاسخ: ماز
دوست —— پاسخ: یار
دوست نامناسب —— پاسخ: ناباب
رشد کردن —— پاسخ: نمو
سخت بی تاب شدن —— پاسخ: جان به سر شدن
سلاحی گرم —— پاسخ: تفنگ
سلطان بیابان —— پاسخ: شتر
سنگینی —— پاسخ: وزن
شش —— پاسخ: ریه
شفقت —— پاسخ: رحم
شکاف باریک —— پاسخ: شیار
علت —— پاسخ: سبب
فرزندزاده —— پاسخ: نوه
فریب —— پاسخ: مکر
قسم و گونه —— پاسخ: نوع
لخت و برهنه —— پاسخ: عور
مال بعضی ها گرو نه است —— پاسخ: هشت
مسافرخانه بزرگ —— پاسخ: هتل
مساوی —— پاسخ: یر
نازکی —— پاسخ: رقت
نامی برای روز قیامت —— پاسخ: یوم القرار
نژاد مردم روسیه —— پاسخ: روس
نقره ای —— پاسخ: سیمین
نیکان —— پاسخ: ابرار
وسیله درو —— پاسخ: داس
کوبیدن —— پاسخ: دق

آخری —— پاسخ: پسین
آموزش —— پاسخ: یادگیری
ابزار کبابی —— پاسخ: سیخ
اتومبیل صحرا —— پاسخ: جیب
اردوگاه —— پاسخ: کمپ
از جنس فلز پرمصرف —— پاسخ: آهنی
از دل پرسوز برآید —— پاسخ: آه
از علائم جمع فارسی —— پاسخ: ها
از غذاهای شیرازی —— پاسخ: قنبرپلو
از گل ها —— پاسخ: مینا
از وسایل حمام —— پاسخ: لگن
از وسایل گرمازا —— پاسخ: بخاری
اصفهان قدیم —— پاسخ: جی
بالای فرنگی —— پاسخ: آپ
بالای کوه —— پاسخ: کمرکش
بی صدا —— پاسخ: خاموش
پرحرفی —— پاسخ: وراجی
پسر —— پاسخ: پور
تخت پادشاهی —— پاسخ: اریکه
تعداد آیات سوره کوثر —— پاسخ: سه
تعمیر و اصلاح —— پاسخ: مرمت
جانور سمی —— پاسخ: رتیل
جمع اداره —— پاسخ: ادارات
جمع امام —— پاسخ: ائمه
جوهرلیمو —— پاسخ: اسیدنیتریک
چین و چروک پوست —— پاسخ: یرا
حالتی از آب —— پاسخ: بخار
حرف همراهی عرب —— پاسخ: مع
حس ها —— پاسخ: حواس
خالص —— پاسخ: ناب
خرسند و راضی —— پاسخ: قانع
خزانه دار —— پاسخ: خازن
خودروی کره ای —— پاسخ: دوو
خوش اقبال —— پاسخ: نیک اختر
درخت تسبیح —— پاسخ: یسر
دریای عرب —— پاسخ: یم
دورویی —— پاسخ: ریا
رود آرام —— پاسخ: دن
زبان —— پاسخ: لسان
سازگاری —— پاسخ: وفاق
سخت —— پاسخ: دشوار
سر —— پاسخ: راس
سرپرست جامعه اسلامی —— پاسخ: ولی
سوقات اصفهان —— پاسخ: گز
شهر آذربایجان شرقی —— پاسخ: میانه
شکل و قیافه —— پاسخ: ریخت
صدا —— پاسخ: آوا
طرف —— پاسخ: جهت
عملی در زراعت —— پاسخ: بوجاری
فیزیکدان آلمانی —— پاسخ: اتواشترن
فیلم ملاقلی پور —— پاسخ: هیوا
فیلمی از شورجه —— پاسخ: سی و سه روز
قدیمی —— پاسخ: کهنه
قوم مغول —— پاسخ: تاتار
گل سرخ —— پاسخ: رز
گودی —— پاسخ: عمق
گوهری سبز رنگ —— پاسخ: زمرد
مشک آب —— پاسخ: خی
معتقد به چیز —— پاسخ: قائل
مقابل آمدن —— پاسخ: رفتن
منجم —— پاسخ: اختری
نرده چوبی —— پاسخ: تارمی
نهادی در سازمان ملل متحد —— پاسخ: یونسکو
نوعی آرایه ادبی —— پاسخ: استعاره
نوعی پلنگ —— پاسخ: یوز
نوعی شیرینی —— پاسخ: تر
نوعی معادله ریاضی —— پاسخ: سهمی
همدستان —— پاسخ: شرکا
کتلت —— پاسخ: شامی
کشوری در بریتانیا —— پاسخ: ولز
کلام نهفته —— پاسخ: راز
کله —— پاسخ: سر

آش —— پاسخ: با
آواز خواننده —— پاسخ: مترنم
از استان ها —— پاسخ: قزوین
از شهرهای کرمانشاه —— پاسخ: کنگاور
از صور فلکی —— پاسخ: جوزا
از گربه سانان —— پاسخ: پلنگ
بند زنجیر —— پاسخ: قید
بنیادی ترین حق هر انسان —— پاسخ: آزادی
به پایان رساندن —— پاسخ: خاتمه
بهره هوشی —— پاسخ: آی کیو
بوسه —— پاسخ: ماچ
پاینده و جاوید —— پاسخ: خالد
پاییتخت سوئیس —— پاسخ: برن
پر —— پاسخ: مملو
پوستین —— پاسخ: وت
ثروتمند —— پاسخ: بای
جمع نجیب —— پاسخ: نجبا
جنس قوی —— پاسخ: نر
چارچوب —— پاسخ: کادر
چین خوردگی های طاق های زمین —— پاسخ: طاق دیس
حیوان مفید —— پاسخ: گاو
خانم —— پاسخ: بانو
خدای درویش —— پاسخ: هو
دفعه / بار —— پاسخ: گاه
رستنی نهانزا —— پاسخ: خزه
رشته کوه جنوب غرب اروپا —— پاسخ: پیرنه
زندان پرندگان —— پاسخ: قفس
شلوار جین —— پاسخ: لی
شکافنده —— پاسخ: باقر
ضدحمله —— پاسخ: پاتک
فرا رسیدن —— پاسخ: آمدن
فیلمی از رومن پلانسکی —— پاسخ: بچه رزماری
فیلمی از کلینت ایستوود —— پاسخ: بچه جایگزین
گاه و بی گاه / در هر فرصت —— پاسخ: راه و بی راه
گوشی —— پاسخ: هدفون
لقب انوشیروان —— پاسخ: دادگر
لنگه بار —— پاسخ: تا
مجموعه —— پاسخ: ست
مشهور —— پاسخ: زبان زد
مقیاس مایعات —— پاسخ: گالن
من و تو —— پاسخ: ما
نصف —— پاسخ: نیم
نوعی بیماری پوستی —— پاسخ: آکنه
نیرومند / قوی —— پاسخ: قل چماق
یل شاهنامه —— پاسخ: رستم
یک خودمانی —— پاسخ: یه

آزاد ساختن —— پاسخ: رهانیدن
آسیب و آفت —— پاسخ: اک
اثر هوشنگ گلشیری —— پاسخ: نیمه تاریک ماه
اسب رستم —— پاسخ: رخش
بی نظیر —— پاسخ: یکتا
پاک کننده —— پاسخ: زداینده
پول یا جنسی را با حیله از کسی گرفتن —— پاسخ: تلکه
تا / تا آنکه —— پاسخ: حتی
چهره —— پاسخ: رخ
حرف تردید —— پاسخ: یا
خوردن عرب —— پاسخ: اکل
دلیل و برهان —— پاسخ: حجت
رشته / نخ —— پاسخ: تار
رود مرزی —— پاسخ: ارس
سر فوتبالیست —— پاسخ: هد
سلاح کاشتنی —— پاسخ: مین
شاخه ای کوچک —— پاسخ: شاخک
شکننده —— پاسخ: ترد
صمیمی شدن با کسی —— پاسخ: گرم گرفتن
علامت جمع فارسی —— پاسخ: ها
غسل نشده —— پاسخ: غس
فاقد راه خروجی —— پاسخ: بن بست
فیلمی از لوئیس مایلستون —— پاسخ: در جبهه غرب خبری نیست
گیاه رنگ رزی —— پاسخ: وسمه
گیاهی نهانزا —— پاسخ: سرخس
لبخند زدن —— پاسخ: تبسم
مال بم آفت ندارد —— پاسخ: بادمجان
مجموعه ای از یک چیز —— پاسخ: دسته
مظهر وفا —— پاسخ: سگ
منگوله / شرابه —— پاسخ: آویز
موجود نامرئی —— پاسخ: جن
مکان —— پاسخ: جا
نابود —— پاسخ: هلاک
هر تکه از نارنجک —— پاسخ: ترکش
همه پرسی —— پاسخ: رفراندوم
وسیله بی ارزش —— پاسخ: ماسماسک
ویران —— پاسخ: خراب
کثیف —— پاسخ: آلوده
کشور عجائب —— پاسخ: هند
کلمه پرسشی —— پاسخ: آیا
کیسه پول —— پاسخ: همیان
یاری دهنده —— پاسخ: ممد
یگان تاکتیکی نیروی هوایی —— پاسخ: اسکادران

آشپزی کردن —— پاسخ: طبخ
آلتی در تفنگ —— پاسخ: گلنگدن
از بازیگران آژانس دوستی —— پاسخ: پژمان بازغی
از گروه های خونی —— پاسخ: او
بازیگر جدایی نادر از سیمین —— پاسخ: ساره بیات
بازیگر سریال ماتادور —— پاسخ: سام درخشانی
بازیگر فیلم نازنین —— پاسخ: سحر قریشی
برتری ها —— پاسخ: مزایا
بزرگ و گنده —— پاسخ: گت
بها —— پاسخ: نرخ
پای چلاق —— پاسخ: شل
پایان کار —— پاسخ: غب
پرنده سعادت —— پاسخ: هما
پسوند حاصل مصدر —— پاسخ: گی
پیدا کننده —— پاسخ: یابنده
تربیت شده —— پاسخ: اهلی
ترحم و دلسوزی —— پاسخ: رقت
جهیدن —— پاسخ: پرش
جوییدنی در معدن —— پاسخ: رگه
چشم دوخته —— پاسخ: خیره
خالی —— پاسخ: تهی
خشم و قهر —— پاسخ: وژ
خمیدگی —— پاسخ: انحنا
خوش یمنی —— پاسخ: آمد
دانه انگور —— پاسخ: حب
درخت انگور —— پاسخ: مو
درک و شعور —— پاسخ: فهم
دو مصراع از شعر —— پاسخ: بیت
دوستی —— پاسخ: ود
راه کوتاه —— پاسخ: ره
روغن فروش —— پاسخ: دهان
زره ساز —— پاسخ: زراد
زندان —— پاسخ: محبس
زیبا و دوست داشتنی —— پاسخ: نازنین
سرزنش —— پاسخ: لوم
سمت راست —— پاسخ: یمین
سنگینی —— پاسخ: وزن
سوی دیگر —— پاسخ: ورا
شب طولانی —— پاسخ: شب یلدا
شخص —— پاسخ: کس
شوریده حال —— پاسخ: آسیه
شیر درنده —— پاسخ: هژبر
صد سال —— پاسخ: قرن
ضمیر خارجی —— پاسخ: یو
ضمیر مؤدبانه —— پاسخ: شما
طلا —— پاسخ: زر
عبور و مرور کالا —— پاسخ: ترانزیت
عدسی دوربین —— پاسخ: لنز
عزاداران —— پاسخ: سوگواران
عشیره —— پاسخ: ایل
علف و نبات —— پاسخ: گیاه
غذای شبانه —— پاسخ: شام
فرمانروایان —— پاسخ: امرا
فیلمی با بازی بهرام رادان —— پاسخ: خون بازی
گود عمیق —— پاسخ: ژرف
گورا —— پاسخ: هنی
گوسفند شاخدار —— پاسخ: تکل
لطافت —— پاسخ: نرمی
مؤلف —— پاسخ: نساخ
مایع آبادانی —— پاسخ: آب
مثلث اسرار آمیز اقیانوس اطلس —— پاسخ: برمودا
مجلس عیش و نوش —— پاسخ: بزم
مرد عابد و عارف —— پاسخ: ربانی
مرکز فرماندهی —— پاسخ: ستاد
میهن —— پاسخ: زادبوم
نا استوار —— پاسخ: لق
نت میانی —— پاسخ: لا
نمو —— پاسخ: رشد
نوبت بازی —— پاسخ: داو
واحدی در ارتش —— پاسخ: هنگ
کارگردان فیلم نازنین —— پاسخ: مهدی گلستان
کلام پرسشی —— پاسخ: آیا
کهن سال —— پاسخ: مسن
کوچک —— پاسخ: که
یار دیرین کره —— پاسخ: مربا
یورش —— پاسخ: حمله

آبرو —— پاسخ: شرف
آش —— پاسخ: با
آهنربا —— پاسخ: مغناطیس
از خواهران برونته —— پاسخ: آن
اشاره به دور —— پاسخ: آن
الفبای موسیقی —— پاسخ: نت
امرود —— پاسخ: مل
برانگیختن —— پاسخ: شورانیدن
بزرگ روستا —— پاسخ: بک
بسیار ضعیف و لاغر —— پاسخ: مردنی
پیرمرد سرخ پوش کریسمس —— پاسخ: بابانوئل
تصدیق انگلیسی —— پاسخ: یس
تند است و اشتها آور —— پاسخ: خردل
تکه غذا —— پاسخ: لقمه
جریمه تاوان سخت —— پاسخ: نقره داغ
حرف تعجب و شگفتی —— پاسخ: وه
حرف همراهی —— پاسخ: با
رایحه —— پاسخ: بو
رسم عادت —— پاسخ: آیین
رود فراعنه —— پاسخ: نیل
ستاره سنج —— پاسخ: اسطرلا
سر —— پاسخ: راز
سه کیلو —— پاسخ: من
شخص —— پاسخ: کس
شهر جنوبی —— پاسخ: بندرعباس
صحرا —— پاسخ: بادیه
عدد روستا —— پاسخ: ده
فریاد افسوس —— پاسخ: وای
فیلم معروف دنی بویل —— پاسخ: میلیونر زاغه نشین
قورباغه —— پاسخ: وزغ
قوم و خویش —— پاسخ: کس و کار
گل سرخ —— پاسخ: رز
گوریل افسانه ای —— پاسخ: کینگ کونگ
لیست غذای رستوران —— پاسخ: منو
محروم شد از لطف رب —— پاسخ: بی ادب
مدرسه امیرکبیر —— پاسخ: دارالفنون
نگاه زل زده —— پاسخ: خیره
نمک می خورند و می شکنند —— پاسخ: نمکدان
نیم صدای گوسفند —— پاسخ: بع
نیمه دیوانه —— پاسخ: خل
همان دکمه است —— پاسخ: دگمه
ویتامین جدولی —— پاسخ: کا
کوچکتر —— پاسخ: که
کیمیای جدید —— پاسخ: شیمی
یار دیرین آفتابه —— پاسخ: لگن

آزاده —— پاسخ: حر
اثری از اصغر الهی —— پاسخ: دیگر سیاوشی نمانده
اسب ترکی —— پاسخ: ات
اسمی غیر از اسم اصلی —— پاسخ: لقب
الگو —— پاسخ: سرمشق
بالندگی —— پاسخ: نشو و نما
برگ برنده —— پاسخ: آس
بله بی ادبانه —— پاسخ: ها
به آرامی و دزدکی —— پاسخ: یواشکی
به جای آوردن —— پاسخ: ادا
پادشاه —— پاسخ: کیا
پایه و رکن —— پاسخ: ستون
پوستین —— پاسخ: وت
ترساندن —— پاسخ: تهدید
جامد —— پاسخ: دج
جد —— پاسخ: نیا
حافظه موقت کامپیوتر —— پاسخ: رم
حرف درد —— پاسخ: آخ
حرف ندا —— پاسخ: ای
خالی —— پاسخ: تهی
خداوند —— پاسخ: یزدان
خراب شده —— پاسخ: از کار افتادن
خون عرب —— پاسخ: دم
درست و حسابی —— پاسخ: جانانه
دمپختک —— پاسخ: کته
ذات و سرشت —— پاسخ: جنم
زلف —— پاسخ: گیسو
سمبل مورد پرستش —— پاسخ: توتم
شش عدد —— پاسخ: جین
شهر مذهبی —— پاسخ: قم
شکار —— پاسخ: نخجیر
گلی به رنگ بنفش —— پاسخ: جنم
گونه و نوع —— پاسخ: سنخ
لغزنده —— پاسخ: لیز
ماچ —— پاسخ: بوس
مار خطرناک —— پاسخ: کبرا
مربوط به خدای یگانه —— پاسخ: احدی
مرض قند —— پاسخ: دیابت
مقابل خبردار نظامی —— پاسخ: راحت باش
مقابل روز —— پاسخ: شب
ناقص عقل —— پاسخ: سخیف
نوازنده پیانو —— پاسخ: پیانیست
هماهنگ و سازگار —— پاسخ: منسجم
واحد سطح —— پاسخ: آر
وسیله برش نجار —— پاسخ: اره
وسیله کار نقاش —— پاسخ: کاردک
کشت زار هندوانه و خربزه —— پاسخ: جالیز
کشف ماری کوری —— پاسخ: رادیوم

آب عرب —— پاسخ: ما
اثر صادق چوبک —— پاسخ: توپ پلاستیکی
اداره امور حقوقی —— پاسخ: دادگستری
از روی عمد —— پاسخ: متعمدا
امر از آمدن —— پاسخ: بیا
انگشت شهادت —— پاسخ: اندکس
بهشت —— پاسخ: مینو
بی بند و بار —— پاسخ: ول
بی پدر —— پاسخ: یتیم
پرهیزکاری —— پاسخ: تقوی
تقلب کردن در بازی —— پاسخ: جر
تمام شد —— پاسخ: تمت
تکرار حرف —— پاسخ: ر ر
چنگ زدن —— پاسخ: تمسک
حرف مجهول —— پاسخ: ایکس
خوردن —— پاسخ: اکل
در حقیقت —— پاسخ: واقعا
درخت انگور —— پاسخ: تاک
روشن دل —— پاسخ: نابینا
سقف دهان —— پاسخ: سق
شاپرک —— پاسخ: پروانه
شراب —— پاسخ: می
شکوه —— پاسخ: فر
صحنه نمایش —— پاسخ: سن
صدای در زدن —— پاسخ: تق
ظرف بزرگ برای پخت —— پاسخ: دیگ
عزیز عرب —— پاسخ: ام
فاسد —— پاسخ: تباه
فیلم کلینت ایستوود —— پاسخ: دختر میلیون دلاری
قعر —— پاسخ: ته
قلبش مجروح است —— پاسخ: دل ریش
قند شیر —— پاسخ: لاکتوز
قیمت بازاری —— پاسخ: فی
گردن کلفت —— پاسخ: قلدر
گریبان —— پاسخ: یقه
ماه کامل —— پاسخ: بدر
مرده —— پاسخ: میت
مساوی شطرنجی —— پاسخ: پات
مقدار مسافتی که تیر بتواند به هدف برسد —— پاسخ: تیررس
نام مورفی بازیگر هالیوود —— پاسخ: ادی
نخستین انسان —— پاسخ: آدم
نشانه بیماری —— پاسخ: تب
نگهبان دشت —— پاسخ: دشت بان
نیمه مبین —— پاسخ: مب
همدست —— پاسخ: شریک جرم
وسیله —— پاسخ: ابزار
کپی —— پاسخ: رونوشت
کنایه از مردن —— پاسخ: رخت بربستن

آزرده و مجروح —— پاسخ: افگار
آهنگ نظامی —— پاسخ: مارش
ابر نزدیک زمین —— پاسخ: مه
اثر امیر عشیری —— پاسخ: شبح گرگ
اثر فهیم رحیمی —— پاسخ: ماندانا
اذان می گوید —— پاسخ: مؤذن
بادمجانش آفت ندارد —— پاسخ: بم
بدین جهت —— پاسخ: لذا
پایه و ستون —— پاسخ: رکن
پزشک اتاق عمل —— پاسخ: جراح
تازیانه —— پاسخ: شلاق
تکبر —— پاسخ: فیس
جالیزی تنبل —— پاسخ: کدو
چهار نعل رفتن اسب —— پاسخ: یورتمه
دارای اصلی و نصب —— پاسخ: والاتبار
راز —— پاسخ: سر
راندن و دفع —— پاسخ: ذب
روییدن و پرورش یافتن —— پاسخ: نشو
ریسمان —— پاسخ: نخ
زشت و مهیب —— پاسخ: انر
سازگاری کردن —— پاسخ: وفاق
سایه —— پاسخ: نش
سرمایه جاودانی —— پاسخ: کار
شالوده —— پاسخ: بنیان
شهر سیستان و بلوچستان —— پاسخ: ایران شهر
شیر درنده —— پاسخ: هماس
فاتح رومی —— پاسخ: اسکندر
فیلم کلینت استوود —— پاسخ: نابخشوده
قوت لا یموت —— پاسخ: نان
لقب اشراف انگلیس —— پاسخ: لرد
مادر —— پاسخ: ام
مادر باران —— پاسخ: ابر
مانع —— پاسخ: سد
مایه آبادانی —— پاسخ: آب
محکم و استوار —— پاسخ: متین
مدل —— پاسخ: مانکن
معاون دادستان —— پاسخ: دادیار
مفصل و با شرح جزئیات —— پاسخ: با آب و تاب
ممانعت از پیشرفت کار —— پاسخ: کارشکنی
نادانی —— پاسخ: جهل
نارس —— پاسخ: کال
نترس —— پاسخ: بیباک
نخست —— پاسخ: اول
نرخ —— پاسخ: بها
نرخ بازاری —— پاسخ: فی
نگاه کوتاه —— پاسخ: نگه
هنوز انگلیسی —— پاسخ: یت
وال —— پاسخ: بالن
وسیله —— پاسخ: آلت
وسیله رمال —— پاسخ: رمل
ویتامین انعقاد خون —— پاسخ: کا

آواز دهنده —— پاسخ: هاتف
اثر صادق چوبک —— پاسخ: عروس فروشی
از انواع بازی —— پاسخ: فکری
از خواهران برونته —— پاسخ: آن
از مواد دارویی —— پاسخ: سرم
الماس تراش داده شده —— پاسخ: برلیان
اهل جهنم —— پاسخ: دوزخیان
بارها —— پاسخ: کرات
باغ و بوستان —— پاسخ: پردیس
بنیان گذار مبارزه بدون خشونت —— پاسخ: گاندی
به لباس کسی درآمده —— پاسخ: متلبس
بیهوشی —— پاسخ: غش
پایان نامه —— پاسخ: تز
پسوند شباهت —— پاسخ: سا
تحریک کننده —— پاسخ: محرک
جام ورزشی —— پاسخ: کاپ
حیوان با وفا —— پاسخ: سگ
دور کردن و راندن —— پاسخ: تبعید
رهن —— پاسخ: گرو
رود آرام —— پاسخ: دن
رویداد —— پاسخ: ماوقع
زرافه —— پاسخ: شتر گاو پلنگ
زنجیر بر گردن —— پاسخ: قلاده
زکام —— پاسخ: گریپ
سخت و دشوار —— پاسخ: شاق
سفید ترکی —— پاسخ: آق
شتر بی کوهان —— پاسخ: لاما
صاحب زن و فرزند —— پاسخ: عیالوار
صورت حساب —— پاسخ: سیاهه
عرق روسی —— پاسخ: ودکا
عزیز است غنیمت شمریدش صحبت —— پاسخ: گل
عزیز عرب —— پاسخ: ام
عشق فرنگی —— پاسخ: لاو
علام بالای حرف —— پاسخ: فتحه
فایده —— پاسخ: سود
فرود آینده —— پاسخ: متنزل
فریاد شادی —— پاسخ: هورا
فیلم مارتین اسکورسینوی —— پاسخ: گرگ وال استریت
قلعه و حصار —— پاسخ: بارو
گشایش دهنده —— پاسخ: واسع
لقب پادشاه ترکستان —— پاسخ: خاقاق
مد روز —— پاسخ: باب
می دهند و رسوا می کنند —— پاسخ: لو
نگاه خیره —— پاسخ: زل
نمایش با ساز و آواز —— پاسخ: اپرا
نومیدی —— پاسخ: یاس
کمبودش باعث گواتر می شود —— پاسخ: ید
کمک کننده —— پاسخ: یاور
یار مت —— پاسخ: پت

آش —— پاسخ: با
آشوب و هیاهو —— پاسخ: جنجال
آهنگ / نغمه —— پاسخ: ملودی
اثر احمد محمود —— پاسخ: درخت انجیر معابد
از غلات —— پاسخ: جو
از هفت سین ها —— پاسخ: سمنو
اسرار کسی را فاش کردن —— پاسخ: لو دادن
اصفهان قدیم —— پاسخ: جی
امر از نبردن —— پاسخ: مبر
اندوه —— پاسخ: غم
بی سروپا —— پاسخ: لات
بیم —— پاسخ: پروا
تقارب —— پاسخ: همگرایی
تلخ —— پاسخ: مر
ته بندی و جلد کردن کتاب —— پاسخ: صحافی
توانایی —— پاسخ: بنیه
حرف دوم یونانی —— پاسخ: بتا
خبرچین —— پاسخ: جاسوس
خجالتی —— پاسخ: کمرو
درس خوانده —— پاسخ: ملا
دریای عرب —— پاسخ: یم
دولت ها —— پاسخ: دول
رمان مارگارت میچل —— پاسخ: برباد رفته
زیارت کعبه —— پاسخ: حج
سرباز ویژه —— پاسخ: کماندو
سرشته شده —— پاسخ: عجین
سرشکسته وشرم سار —— پاسخ: دمغ
سوره انجیر —— پاسخ: تین
سیقل دادن —— پاسخ: جلا
شبکه —— پاسخ: نت
شلوار جین —— پاسخ: لی
شهر بوشهر —— پاسخ: برازجان
شکوه —— پاسخ: فر
ظرفی برای آشپزی —— پاسخ: تابه
فیلم فرانسیس فورد کوپولا —— پاسخ: پدر خوانده
قرآن خوانی —— پاسخ: قاری
گستاخ و بی باک —— پاسخ: جری
مجموع درآمدها و هزینه های یک کشور —— پاسخ: بودجه
مرخص کردن —— پاسخ: ترخیص
ملیح —— پاسخ: بانمک
نظر —— پاسخ: رای
نقشه فرنگی —— پاسخ: پلان
نوعی بیماری ارثی خونی —— پاسخ: هموفیلی
نیتروژن —— پاسخ: ازت
نیروها —— پاسخ: قوا
هرج و مرج —— پاسخ: خر تو خر
واداشتن به کاری —— پاسخ: اجبار
ول و رها —— پاسخ: یله
کچل —— پاسخ: تاسجواب بازی جدولانه مرحله 58

آنچه به وعده فروخته شود —— پاسخ: نسیه
اتحاد و هماهنگی —— پاسخ: یکدستی
اثر پرویز قاضی سعید —— پاسخ: عاشق شدن در دو ثانیه
از رو اندازها —— پاسخ: لحاف
اضطراب —— پاسخ: دلهره
الفبای موسیقی —— پاسخ: نت
اولین دو رقمی —— پاسخ: ده
به راستی —— پاسخ: یقینا
پاک کردن با آب —— پاسخ: شست و شو
پهلوان —— پاسخ: یل
پوست کنده —— پاسخ: رک
ترکیب آب و صابون و هوا —— پاسخ: حباب
تعطیل شدن —— پاسخ: تخته شدن
چهل خودمانی —— پاسخ: چل
حقیقت هر چیز —— پاسخ: ذات
خاک صنعتی —— پاسخ: رس
خواهر —— پاسخ: همشیره
دروغ ها —— پاسخ: اکاذیب
دستگاه رادیویی قابل حمل —— پاسخ: واکی تاکی
دنباله / ادامه —— پاسخ: بقیه
ده سال —— پاسخ: دهه
رنگ سبز تند —— پاسخ: یشمی
زیبا و خوب روی —— پاسخ: وسیم
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا —— پاسخ: سیا
سیف —— پاسخ: شمشیر
شرمسار و خجالتی —— پاسخ: کنفت
طاقچه —— پاسخ: رف
عضله —— پاسخ: ماهیچه
غزال —— پاسخ: آهو
فهم متقابل —— پاسخ: تفاهم
فیلمی با بازی رابرت دنیرو —— پاسخ: گاو خشمگین
قایق / کرجی —— پاسخ: بلم
قبول نشده —— پاسخ: رد
قوت لایموت —— پاسخ: نان
گاه از نهاد برآید —— پاسخ: آه
لخت —— پاسخ: رت
ماده مورد نیاز بیمار دیابتی —— پاسخ: انسولین
مجموعه حروف یک زبان —— پاسخ: الفبا
مربوط به ادبیات —— پاسخ: ادبی
معبر رودخانه —— پاسخ: پل
مقام الهی —— پاسخ: الوهیت
ناگهان خودمانی —— پاسخ: یهو
نیمکت بزرگ پشت دار —— پاسخ: کاناپه
هزینه زندگی زن و فرزند —— پاسخ: نفقه
کشمکش —— پاسخ: جدل
کهنه و پوسیده —— پاسخ: رث

آب دهان —— پاسخ: تف
آشنا به رسوم همگانی —— پاسخ: اجتماعی
آقا —— پاسخ: سید
ابزار بنایی —— پاسخ: ماله
ارائه ذوق و خلاقیت —— پاسخ: هنرمندی
از پرندگان —— پاسخ: قمری
از مد افتاده —— پاسخ: دمده
استخوان های پشت —— پاسخ: صلب
انقلابی کوبا —— پاسخ: مارتی
با —— پاسخ: آش
بازدارنده —— پاسخ: مانع
بازیگر فیلم بزرگ مرد کوچک —— پاسخ: پویا امینی
برگشتن —— پاسخ: واپس آمدن
بی حمیت —— پاسخ: ریشمال
پدر شعر نو —— پاسخ: نیما
پرستیدن —— پاسخ: تاله
پروردگار عالمیان —— پاسخ: خدا
پوست کنده —— پاسخ: رک
پوشاک —— پاسخ: البسه
پیروی کردن —— پاسخ: تبع
پیشرفته / رشد کرده —— پاسخ: مترقی
جاده هموار و شن ریزی شده —— پاسخ: شوسه
جدایی —— پاسخ: هجر
چرم براق —— پاسخ: ورنی
حرف ندا —— پاسخ: ای
حفاظ پله —— پاسخ: نرده
خانه —— پاسخ: خان
خرخاکی —— پاسخ: هدبه
خوراک بعد از غذا —— پاسخ: دست (دسر)
داستان —— پاسخ: فسانه
درخت زبان گنجشک —— پاسخ: ون
دشنام دادن —— پاسخ: سب
راهی —— پاسخ: عازم
زود باور —— پاسخ: هالو
زیر پا مانده —— پاسخ: له
ژرفا —— پاسخ: عمق
سیاست مدار اتریشی —— پاسخ: مترنیخ
صدای ترس آور —— پاسخ: پخ
صومعه —— پاسخ: دیر
طرفدار —— پاسخ: هوادار
عدد اول —— پاسخ: یک
علت —— پاسخ: دلیل
فلز پرمصرف —— پاسخ: آهن
قصه گو —— پاسخ: افسانه سرا
گندم گون —— پاسخ: اسمر
لاغر —— پاسخ: هزیل
لبریز و لبالب —— پاسخ: سرشار
مارچوبه —— پاسخ: هلیون
ماه کم حرف —— پاسخ: مه
مخفف شاه —— پاسخ: شه
مزدور —— پاسخ: اجیر
مستی —— پاسخ: سکر
مشایعت —— پاسخ: بدرقه
معلوم —— پاسخ: مشخص
مقابل ویران —— پاسخ: آباد
مهراس —— پاسخ: هیون
نت سوم —— پاسخ: می
نشانه بیماری —— پاسخ: تب
نمودن / نشان دادن —— پاسخ: ارائه
نوعی ساز سیمی —— پاسخ: هارپ
نوعی گل —— پاسخ: بنفشه
نیم صدای سگ —— پاسخ: وق
هر دو —— پاسخ: هم
همان شتر است —— پاسخ: اشتر
همراه سیم —— پاسخ: زر
واحد نظامی —— پاسخ: تیپ
کچل —— پاسخ: کل
کشور گاندی —— پاسخ: هند
کشور مبارک —— پاسخ: یمن
کفش / پای افزار —— پاسخ: لخا
کنوز —— پاسخ: گنج ها
کوبیدن —— پاسخ: دق
یارانه —— پاسخ: سوبسید
یازده —— پاسخ: ا ا
یک دهم —— پاسخ: دسی

ابر نزدیک زمین —— پاسخ: مه
اثر اسماعیل فصیح —— پاسخ: بازگشت به درخونگاه
اثر امیر عشیری —— پاسخ: کاروان مرگ
اثر صادق هدایت —— پاسخ: سه قطره خون
از حافظه های جانبی کامپیوتر —— پاسخ: دیسک
از درختان —— پاسخ: افرا
از غلات —— پاسخ: ارزن
از مواد مخدر —— پاسخ: گراس
از میوه های گرمسیری —— پاسخ: آناناس
اندیشه —— پاسخ: سگال
اندیشه —— پاسخ: فکر
بدی —— پاسخ: شر
برجستگی کوچک روی پوست —— پاسخ: زگیل
بردبار —— پاسخ: شکیبا
بستن / دوختن —— پاسخ: رتق
بهبود یافتن —— پاسخ: افاقه
بهشت —— پاسخ: رضوان
بینش / نظر —— پاسخ: نگرش
پست —— پاسخ: دنی
تارمی —— پاسخ: نرده
تعمیر لباس —— پاسخ: رفو
جنگ —— پاسخ: نبرد
جهت —— پاسخ: ور
چهره / قالب —— پاسخ: قاهر
حرص و طمع —— پاسخ: آز
حیله —— پاسخ: مکر
حیوان انکرالاصوات —— پاسخ: خر
دو رو —— پاسخ: ریاکار
ذوب —— پاسخ: گداز
رب النوع —— پاسخ: الهه
زور و سنگینی —— پاسخ: فشار
زیاده روی —— پاسخ: افراط
زیاده روی —— پاسخ: بودار
سازمان مخوف هیتلری —— پاسخ: اس اس
سرافراز —— پاسخ: سربلند
شفیره —— پاسخ: لار
شنگ قیمتی —— پاسخ: گوهر
عزیز دردانه —— پاسخ: سوگلی
فرو رفته —— پاسخ: قر
محل فرود هواپیما —— پاسخ: باند
مساوی —— پاسخ: یر
مسیر به صورت هفت هشت —— پاسخ: زیگ زاکی
معشوق —— پاسخ: نگار
موشک زیر آبی —— پاسخ: اژدر
نت چهارم —— پاسخ: فا
نسخه آزمایشی نرم افزار —— پاسخ: بتا
کرانه آسمان —— پاسخ: افق
کنایه از قضیه مشکوک —— پاسخ: بودار
کهنه و پاره پاره —— پاسخ: ژنده
کوی —— پاسخ: برزن
یار و همدم —— پاسخ: دوست

آواز بلند —— پاسخ: گلبانگ
اثر بزرگ علوی —— پاسخ: میرزا
از تقسیمات ارتش —— پاسخ: یگان
از حیوانات گله ای —— پاسخ: بز
اسب سرکش —— پاسخ: توسن
اشعه نامعلوم —— پاسخ: ایکس
امتداد —— پاسخ: راستا
او —— پاسخ: وی
اکنون —— پاسخ: اینک
بانی —— پاسخ: مؤسس
بدون شک —— پاسخ: یقین
بزرگ ده —— پاسخ: کدخدا
بلندی قامت —— پاسخ: قد
پایین —— پاسخ: زیر
پر آشوب —— پاسخ: ناامن
پرنده خوشبختی —— پاسخ: هما
پسر —— پاسخ: ابن
تازه شدن —— پاسخ: تجدد
چند وکیل —— پاسخ: وکلا
حشره موزی —— پاسخ: مگس
خوراک کفش —— پاسخ: واکس
دارای روحیه ای ضعیف و احساساتی —— پاسخ: سانتی مانتال
داروی ضد درد —— پاسخ: مسکن
دروغ بستن —— پاسخ: بهتان
دستگاه دریافت امواج رادیویی —— پاسخ: آنتن
سخن چین —— پاسخ: لماز
سرپرست —— پاسخ: قیم
شهر خراسان شمالی —— پاسخ: شیروان
فیلم برناردو برتولوچی —— پاسخ: زیبایی ربوده شده
فیلمی با بازی پرویز پرستویی —— پاسخ: مارمولک
قطعی برای کتاب —— پاسخ: وزیری
گاز سمی زرد رنگ —— پاسخ: کلر
گفتگوی پرسروصدا —— پاسخ: مشاجره
مانکن —— پاسخ: مدل
مدل کوچکتر از هرچیز —— پاسخ: ماکت
نادان —— پاسخ: کانا
نجات دهنده —— پاسخ: منجی
نشانه تیراندازی —— پاسخ: سیبل
هم رتبه —— پاسخ: همسنگ
همراه فراوان —— پاسخ: فت
واحد سطح —— پاسخ: آر
ورم —— پاسخ: آماس
وسیله روفتن —— پاسخ: جارو
کنایه از خشمگین —— پاسخ: کفری
کوشا —— پاسخ: جاهد

آداب و رسوم —— پاسخ: سنن
آماس —— پاسخ: ورم
اثر چربی —— پاسخ: لکه
اجاق سربسته —— پاسخ: فر
اداره و محل کار کنسول —— پاسخ: کنسولگری
از بازیگران روزگار قریب —— پاسخ: مهران رجبی
از خود راضی —— پاسخ: لوس
از فروع دین —— پاسخ: حج
اعضای کابینه —— پاسخ: وزرا
بازیگر زن فیلم پرپرواز —— پاسخ: زیبا بروفه
بازیگر غزال —— پاسخ: گودرزی
بازیگر فیلم باغ قرمز —— پاسخ: امین تارخ
بالاپوش قدیمی —— پاسخ: عبا
برد تفنگ —— پاسخ: تیررس
برنج پخته —— پاسخ: پلو
برکت سفره —— پاسخ: نان
بسیار فراوان —— پاسخ: بسی
بلند مرتبه —— پاسخ: والا
پاره کردن —— پاسخ: جر
پاکیزه —— پاسخ: طاهر
پرحرفی —— پاسخ: وراجی
پسوند حاصل مصدر —— پاسخ: گی
تباهی ها —— پاسخ: مفاسد
تیرانداختن —— پاسخ: رمی
جانشین دکمه —— پاسخ: زیپ
جایی که دزد بسیار باشد —— پاسخ: دزد بازار
جواب هوی —— پاسخ: های
چانه —— پاسخ: زنخدان
حاکم و فرمانروا —— پاسخ: حکم روا
حرف تعجب و شگفتی —— پاسخ: وه
حرف عطف —— پاسخ: واو
حرف ندا —— پاسخ: ای
حرکت هوا —— پاسخ: باد
حسد —— پاسخ: رشک
خدمتکار پیر —— پاسخ: دانا
دربردارنده —— پاسخ: شامل
درجه و مقام —— پاسخ: رتبه
دریای عرب —— پاسخ: یم
دهان خودمانی —— پاسخ: دهن
رایگان —— پاسخ: زب
رمق —— پاسخ: نا
روزانه —— پاسخ: یومیه
روش —— پاسخ: متد
روشن دل —— پاسخ: نابینا
زورمندی —— پاسخ: قدرت
ژول در ثانیه —— پاسخ: وات
ساحر —— پاسخ: افسونگر
سالن انتظار هتل —— پاسخ: لابی
سخن یاوه —— پاسخ: ور
سریالی از داریوش یاری —— پاسخ: خانه های روی تپه
سنبل کوهی —— پاسخ: فو
سنجش —— پاسخ: قیاس
سنگ سبز قیمتی —— پاسخ: یشم
طاقچه بالا —— پاسخ: رف
عود هندی —— پاسخ: یلنجوج
غیر معنوی —— پاسخ: مادی
فردوس —— پاسخ: مینو
فلز حدادی —— پاسخ: آهن
فلز رخساره —— پاسخ: روی
فیلمی از جواد اردکانی —— پاسخ: سبیل مردونه
قطار —— پاسخ: ترن
قلمه گیاه —— پاسخ: نشا
گروه —— پاسخ: دسته
لباس متحدالشکل —— پاسخ: یونیفورم
مته برقی —— پاسخ: درل
مخفف آتش —— پاسخ: تش
مرگ در سکوت —— پاسخ: دق
میخ —— پاسخ: مسمار
نجم —— پاسخ: کوکب
نغمه و آواز —— پاسخ: سرود
نوبت بازی —— پاسخ: داو
نیکان و برگزیدگان —— پاسخ: اخیار
کمک —— پاسخ: یاری
یار شمع —— پاسخ: پروانه

اثر جمالزاده —— پاسخ: بانگ نای
اثر م مؤدب پور —— پاسخ: یاسمی
از درختان —— پاسخ: کاج
ازدواج —— پاسخ: تأهل
برخی مار در آن پرورش می دهند —— پاسخ: آستین
برگ برنده —— پاسخ: آس
بزه —— پاسخ: جرم
بهشت —— پاسخ: جنت
بیماری تنفسی هاد —— پاسخ: سارس
پاکیزه —— پاسخ: زکی
پایتخت ایتالیا —— پاسخ: رم
پایتخت هزار کیلویی —— پاسخ: آتن
پرسش —— پاسخ: سؤال
پیامک —— پاسخ: اس
تپانچه —— پاسخ: تس
تحصن کردن —— پاسخ: بست نشستن
چند درجه —— پاسخ: درجات
داستان کوتاه —— پاسخ: متل
دلدادگی —— پاسخ: عشق
رقص محلی برزیل —— پاسخ: سامبا
روش —— پاسخ: متد
روشنایی اندک —— پاسخ: سو
زینت ناخن —— پاسخ: لاک
سپیدموی شاهنامه —— پاسخ: زال
سر —— پاسخ: راس
سرزنش —— پاسخ: سرکوفت
سرشت —— پاسخ: خو
شهر استان فارس —— پاسخ: جهرم
شیطان / اهریمن —— پاسخ: خناس
طرف چپ —— پاسخ: یسار
عدد منفی —— پاسخ: نه
عود —— پاسخ: ند
فیلمی با بازی دیکاپریو —— پاسخ: دار و دسته های نیویورکی
قبر —— پاسخ: آرامگاه
گشاده روی —— پاسخ: بش
مجلس بزرگ —— پاسخ: سنا
محل فروش خوراکی —— پاسخ: بوفه
مداد نوکی —— پاسخ: اتود
مستی —— پاسخ: سکر
منزلت —— پاسخ: کامران
مهمتر —— پاسخ: اهم
موش خرما —— پاسخ: راسو
ناگهانی —— پاسخ: یکبارگی
نیمی از وحدت —— پاسخ: دت
وحدت —— پاسخ: یگانگی
وسیله احتیاطی —— پاسخ: یدک
کپی —— پاسخ: رونوشت
کم عرضی —— پاسخ: تنگی
کیف مسافرتی —— پاسخ: ساک
یک خودمانی —— پاسخ: یه

آزاده —— پاسخ: حر
آنکه در مستی شرارت کند —— پاسخ: بدمست
اثر جواد مجانی —— پاسخ: از دل به کاغذ
اثر دهخدا —— پاسخ: چرند و پرند
از میوه جات شیرین —— پاسخ: توت
بخشش —— پاسخ: وهب
به اشتباه انداختن —— پاسخ: مغالطه
بیماری —— پاسخ: دا
پای افزار —— پاسخ: پاهنگ
پر و سرشار —— پاسخ: لب به لب
پوشاک ورزشی —— پاسخ: اسپرت
پول ها —— پاسخ: وجوه
تقدیر —— پاسخ: سرنوشت
تنگه جنوبی —— پاسخ: هرمز
تو و من —— پاسخ: ما
تکه چوبی برای شکافتن کنده —— پاسخ: گوه
جد —— پاسخ: نیا
جنس قوی —— پاسخ: نر
چاپلوسی —— پاسخ: تملق
حرف ندا —— پاسخ: ای
حشره گزنده —— پاسخ: پشه
خاموشی —— پاسخ: سکوت
خلاف زیر —— پاسخ: رو
درخت زبان گنجشک —— پاسخ: ون
دست نوشته —— پاسخ: خطی
دور بازی در والیبال —— پاسخ: گیم
روز نیست —— پاسخ: شب
سرگردان —— پاسخ: پلاس
سگ کودکانه —— پاسخ: هاپو
شایسته —— پاسخ: برازنده
شهر عربستان —— پاسخ: جده
شهر گلستان —— پاسخ: گنبد کاووس
شیرینی ماه رمضان —— پاسخ: زولبیا
صف و رده —— پاسخ: رج
فاقد معنی و ارزش —— پاسخ: پوچ
فیلم حاتمی کیا —— پاسخ: چ
قصد و اراده —— پاسخ: هم
گران بها —— پاسخ: ذی قیمت
گربه عرب —— پاسخ: هم
گزارش —— پاسخ: راپرت
لباس سنتی زنان ژاپن —— پاسخ: کی مو نو
مغز —— پاسخ: مخ
ملون —— پاسخ: رنگارنگ
ناشنوا —— پاسخ: کر
نافرمانی —— پاسخ: سرپیچی
نوعی دیگ برای پخت سریع —— پاسخ: زودپز
نیا —— پاسخ: جد
هوس خانم باردار —— پاسخ: ویار
ورزش جسمی و روحی —— پاسخ: یوگا
وی —— پاسخ: او
ویتامین انعقاد خون —— پاسخ: کا
کجاست —— پاسخ: کو
کرمینه —— پاسخ: لارو
کیف انگلیسی —— پاسخ: بگ

آشفتگی —— پاسخ: بلبشو
آلبوم همایون شجریان —— پاسخ: ناشکیبا
اتفاق افتادن —— پاسخ: وقوع
از بند رسته —— پاسخ: رها
از درندگان جنگل —— پاسخ: یوز
از سبزیجات —— پاسخ: ترب
از غلات —— پاسخ: گندم
استان شمالی —— پاسخ: مازندران
اشاره به دور —— پاسخ: آن
اشاره به نزدیک —— پاسخ: این
الفت —— پاسخ: انس
امر از ساییدن —— پاسخ: سا
امریکایی —— پاسخ: یانکی
اندکی —— پاسخ: کمی
اهلی —— پاسخ: رام
با ابهت —— پاسخ: با شکوه
بدی و فساد —— پاسخ: شر
بسیار تابان —— پاسخ: نیره
به دنیا آوردن —— پاسخ: زا
بیماری —— پاسخ: دا
پرچم —— پاسخ: بیرق
پزشک روانی —— پاسخ: روانشناس
پیشرفت در امری —— پاسخ: رونق
تند و چالاک —— پاسخ: سریع العمل
جدا —— پاسخ: سوا
جرئه آب —— پاسخ: قلپ
جهیدن —— پاسخ: پرش
چراغ —— پاسخ: سراج
چهره —— پاسخ: سیما
چکش بزرگ —— پاسخ: پتک
چین خوردگی سطح آب —— پاسخ: موج
حرف همراهی عرب —— پاسخ: مع
حس بویایی —— پاسخ: شم
خالی —— پاسخ: تهی
خورشید —— پاسخ: اف
دل آزار کهنه —— پاسخ: نو
دوست —— پاسخ: یاور
روستا —— پاسخ: ده
زشت —— پاسخ: نازیبا
سحر —— پاسخ: جادو
سخن بی پرده —— پاسخ: رک
سفید ترکی —— پاسخ: آق
سنجیدن —— پاسخ: قیاس
شانه و دوش —— پاسخ: کتف
شهر آذربایجان غربی —— پاسخ: خوی
شهر خراسان رضوی —— پاسخ: تربت حیدریه
شهر خوزستان —— پاسخ: بهبهان
شهر کرمانشاه —— پاسخ: پاوه
شیفته —— پاسخ: شیدا
ضمیر اول —— پاسخ: من
طلیعه اعداد —— پاسخ: یک
عدد تنفسی —— پاسخ: شش
عزیز —— پاسخ: گرامی
علامت جذر —— پاسخ: رادیکال
غربال —— پاسخ: الک
فرآیند ماشینی کردن فعالیت ها —— پاسخ: مکانیزاسیون
قائده فنی —— پاسخ: تکنیک
قایق —— پاسخ: بلم
قصد کردن —— پاسخ: همت
گام —— پاسخ: قدم
گریستن —— پاسخ: موییدن
گل سرخ —— پاسخ: رز
گلو —— پاسخ: نای
گیاه تریاک —— پاسخ: خشخاش
ماه هفتم قمری —— پاسخ: رجب
میل کردن به چیزی —— پاسخ: رو آوردن
نایب و جانشین —— پاسخ: قائم مقام
نردبان —— پاسخ: معراج
نگهبانی —— پاسخ: مراقبت
نویسنده —— پاسخ: محرر
نیکوکار —— پاسخ: محسن
همه گیری —— پاسخ: شیوع
واحد تحصیلی —— پاسخ: ترم
واحد سرعت فراصوت —— پاسخ: ماخ
وی —— پاسخ: او
کلام تعجب —— پاسخ: وا

آب عرب —— پاسخ: ما
اثر بهار —— پاسخ: سبک شناسی
اثر سیمین دانشور —— پاسخ: آتش خاموش
از چهار عمل اصلی ریاضیات —— پاسخ: جمع
از سازهای ضربی —— پاسخ: دف
اسب ترکی —— پاسخ: آت
اندازه گرمی یا سردی یک جسمی —— پاسخ: دما
بالابر ماشین —— پاسخ: جک
بالشتک ماوس —— پاسخ: پد
به سرگرمی های مختلف مشغول شدن —— پاسخ: تفنن
بیماری —— پاسخ: دا
پارچه ابریشمی —— پاسخ: حریر
پایتخت ایران —— پاسخ: تهران
پول ترکمنستان —— پاسخ: منات
تمدن مکزیک قدیم —— پاسخ: مایا
تنبیه —— پاسخ: گوشمالی
جای توقف حجاج —— پاسخ: عرفات
حرف درد —— پاسخ: واخ
خانه های ریز روی عکس —— پاسخ: ترام
خجل —— پاسخ: سرشکسته
خیس —— پاسخ: تر
در رأس اداره قرار دارد —— پاسخ: رئیس
دوری کردن —— پاسخ: تبرا
دیگر شاعرانه —— پاسخ: دگر
رنج و سختی —— پاسخ: تنگی
سرشیر —— پاسخ: نمشک
سلاح کمری —— پاسخ: کلت
سنگر —— پاسخ: جان پناه
شاه کم حرف —— پاسخ: شه
شهر خراسان شمالی —— پاسخ: گرمه جاجرم
ضربه با پا —— پاسخ: لگد
طرح در مدارس قدیم —— پاسخ: کاد
عسل —— پاسخ: شهد
عظمت —— پاسخ: کبریا
فیلمی از فرد زینمان —— پاسخ: مردی برای تمام فصول
قالی —— پاسخ: فرش
گروه / دسته —— پاسخ: جرگه
گل سفید و زرد —— پاسخ: بابونه
گور —— پاسخ: رمس
لفظی هنگام ورود به خانه —— پاسخ: یا الله
مارکی بر عینک —— پاسخ: ریبن
متناسب با ذوق و سلیقه —— پاسخ: باب دندان
محل عبور —— پاسخ: ممر
محل وحی حضرت موسی (ع) —— پاسخ: وادی ایمن
مخفف اگر —— پاسخ: گر
مساوی —— پاسخ: یر
میزان الحراره —— پاسخ: دماسنج
نشانه —— پاسخ: آیت
نصف جهان —— پاسخ: اصفهان

آزاده —— پاسخ: زاد
اثر ج.ک.رولینگ —— پاسخ: هری پاتر و زندان یازکابان
اثر ویل دورانت —— پاسخ: تاریخ دوران
اجداد —— پاسخ: نیاکان
از پوشاک —— پاسخ: شلوار
از گناهان کبیره —— پاسخ: زنا
اساس و شالوده —— پاسخ: اس
استفراغ —— پاسخ: قی
اسم ترکی —— پاسخ: آد
الکتریسیته —— پاسخ: برق
اندازه گرفتن —— پاسخ: قیاس
بالاترین درجه نظامی —— پاسخ: ارتش بد
بجای پول می دهند —— پاسخ: ژتون
بچه کوچولو —— پاسخ: نی نی
برآمدگی پشت سر —— پاسخ: کوهان
برادر پدر —— پاسخ: عم
برادر عرب —— پاسخ: اخ
به صدا درآوردن —— پاسخ: نواختن
به هوش باش —— پاسخ: هان
بهره —— پاسخ: سهم
پادشاه کمیاب —— پاسخ: نادر
پایتخت اتریش —— پاسخ: وین
پایدار —— پاسخ: راسخ
پشتک وارو زدن —— پاسخ: آفتاب مهتاب
پوشاک دور گردن —— پاسخ: شال
پیچ و تاب زلف —— پاسخ: شکن
تصویر کلی —— پاسخ: شما
حرف دهن کجی —— پاسخ: ی ی
خواب کودکانه —— پاسخ: لالا
درنده ای مانند سگ —— پاسخ: کفتار
دستور قطعی —— پاسخ: اکید
راست نیست —— پاسخ: چپ
رطوبت اندک —— پاسخ: نم
رویکرد —— پاسخ: رهیافت
ریشه —— پاسخ: بن
زن او —— پاسخ: زنش
سر هر چیزی —— پاسخ: نوک
شهر آذربایجان شرقی —— پاسخ: مرند
ظلم —— پاسخ: ستم
عنصر شیمیایی جامد و سیاه —— پاسخ: کربن
غیر از —— پاسخ: جز
قانون گذار —— پاسخ: مقنن
لخت و برهنه —— پاسخ: رت
مار عظیم الجثه —— پاسخ: بوا
مردم عادی —— پاسخ: رعایا
ناسزا —— پاسخ: دشنام
نتیجه گرفتن —— پاسخ: استنتاج
نسبت شوهران دو خواهر —— پاسخ: باجناق
ویران و خراب —— پاسخ: منهدم
کلام تنفر —— پاسخ: آه
یارو —— پاسخ: فلانی

آب بسته —— پاسخ: یخ
آدم نخراشیده عامیانه —— پاسخ: نره خر
آشامیدنی —— پاسخ: نوشابه
ابتدای دستگاه گوارش —— پاسخ: دهن
ابر زمینی —— پاسخ: مه
اثر رنه شاتو بریان —— پاسخ: آتالا
از گل های زینتی —— پاسخ: شاه پسند
اسب باربر غیر اصیل —— پاسخ: یابو
الهه خرد یونان —— پاسخ: آتنا
اهل تبانی و گاوبندی —— پاسخ: سازش کار
ایالت امریکا —— پاسخ: کنتاکی
ایزد بانوی آبادانی ایران بود —— پاسخ: آناهیتا
با حقه پول گرفتن —— پاسخ: تلکه
بالابر ساختمانی —— پاسخ: آسانسور
بدون حرفه —— پاسخ: بیکار
برابر پارسی نقل قول —— پاسخ: گفتاورد
بوییدن —— پاسخ: شم
پایتخت آسیایی —— پاسخ: تهران
پخش کننده کتاب —— پاسخ: ناشر
پهنا —— پاسخ: وسعت
پیست اسب دوانی —— پاسخ: مانژ
تحتانی —— پاسخ: زیرین
ترشح کننده —— پاسخ: تراوا
تیغ گل —— پاسخ: خار
جعبه مقوایی —— پاسخ: کارتون
جنگجو —— پاسخ: رزم آور
حاشیه —— پاسخ: هامش
حرارت —— پاسخ: دما
حرف مفعولی —— پاسخ: را
حرف های بی معنی —— پاسخ: ترهات
خاطر —— پاسخ: یاد
خانه بزرگ —— پاسخ: سرا
خدای خرد رومیان —— پاسخ: مینروا
داش مشتی —— پاسخ: لات
درخشش —— پاسخ: تلالو
دسته بی اهمیت سیاسی —— پاسخ: گروهک
دعوت شدگان —— پاسخ: مدعوین
راه فرود و صعود خانه —— پاسخ: پله
راکب با اسب —— پاسخ: سوارکار
رمان امیر عشیری —— پاسخ: مردی که هرگز نبود
زورگو —— پاسخ: جابر
ساختمان ساز و معمار —— پاسخ: بناکار
ساز شاکی —— پاسخ: نی
سمت —— پاسخ: سو
سود حرام —— پاسخ: ربا
شرق اقصا —— پاسخ: خاور دور
شهر کهن ایران بود —— پاسخ: بخارا
شیرینی اصفهان —— پاسخ: گز
صبحانه نخورده —— پاسخ: ناشتا
عدد خیطی —— پاسخ: سه
عدم شهرت —— پاسخ: گمنامی
فلکه —— پاسخ: میدان
گونه ای کالباس مرغوب —— پاسخ: ژامبون
گیاه رنگ مو —— پاسخ: حنا
لبخند زدن —— پاسخ: ابتسام
لقب کشور ژاپن —— پاسخ: آفتاب تابان
لیاقیت —— پاسخ: شایستگی
مؤسسه علمی —— پاسخ: آموزشگاه
محبس —— پاسخ: زندان
محوری چرخان در سیستم حرکتی خودروها —— پاسخ: هرزگرد
مذهب و کیش —— پاسخ: دین
مسابقه دو و شنا تیمی —— پاسخ: امدادی
ممکن —— پاسخ: میسور
نادر —— پاسخ: کمیاب
نامه رسان —— پاسخ: پیک
نیم تنه زنان روستایی —— پاسخ: یلک
هوشمندی —— پاسخ: درایت
کالبدها —— پاسخ: هیاکل
کباب شده —— پاسخ: بریان
کمربند پارچه ای —— پاسخ: شال

ابریشم خام —— پاسخ: کز
اثر سیامک گلشیری —— پاسخ: همسران
از فلزات —— پاسخ: چدن
از قطعات الکترونیکی —— پاسخ: ترانزیستور
از مواد ضروری موجود در غذا —— پاسخ: ویتامین
از نهان زایان —— پاسخ: خزه
ازت —— پاسخ: نیتروژن
انبار مهمات —— پاسخ: زرادخانه
بانو —— پاسخ: خانم
برادر بزرگتر —— پاسخ: کاکا
بنایی برای فراموش نکردن کسی —— پاسخ: یادبود
به پایان رسیدن —— پاسخ: ته کشیدن
پوستین —— پاسخ: وت
تبار —— پاسخ: ایل
تمیز کننده شیشه اتومبیل —— پاسخ: برف پاک کن
تکرار یک حرف —— پاسخ: ر ر ر
جلوگیری کردن —— پاسخ: ممانعت
حداقل —— پاسخ: مینیموم
خشکی —— پاسخ: بر
دوا خواب آور —— پاسخ: مسبت
ساز مولانا —— پاسخ: نی
سست وتنبل —— پاسخ: لس
سه کیلو —— پاسخ: من
سوغات گجرات —— پاسخ: تمر
عدد ورزشی —— پاسخ: دو
علم و دانش —— پاسخ: حکمت
غافلگیر کردن و گول زدن —— پاسخ: یک دستی زدن
فرزند ناخلف —— پاسخ: نااهل
فیلم تونی ریچارد سون —— پاسخ: یقین کامل
فیلم سام مندس —— پاسخ: زیبای امریکایی
قابل رؤیت —— پاسخ: مرئی
قرابت —— پاسخ: نزدیکی
گربه عرب —— پاسخ: هم
گل سرخ —— پاسخ: رز
ماه سرد —— پاسخ: دی
ماه هفتم ترکی —— پاسخ: یونت
مراد و مرشد —— پاسخ: پیر
مساوی —— پاسخ: یر
مشک —— پاسخ: خیک
منقار —— پاسخ: نک
موضوع —— پاسخ: تم
میانجی گری —— پاسخ: پادرمیانی
نامی غیر از نام اصلی —— پاسخ: اسم مستعار
نشانه مفعولی —— پاسخ: را
نگهبان —— پاسخ: بپا
هدیه دادن —— پاسخ: اهدا
کرانه / ناحیه —— پاسخ: شق
کیسه صابون —— پاسخ: لیف
یک خودمانی —— پاسخ: یه
یک دور بازی تنیس —— پاسخ: ست

این مطلب بدون برچسب می باشد.


تصویر امنیتی
*

افزونه وردپرس دکان | افزونه ی چند فروشندگی وردپرس

دانلود قالب وردپرس رکو – reco قالب مینیمال و فوق سریع

تراکت لایه باز شرکتی – تراکت و بروشور شرکتی ، خدماتی ، هاستینگ

دانلود سورس ربات تلگرام ( پک ۷۵تایی رایگان )

دانلود مجموعه آموزش انگلیسی Big English Starter – بیگ استارتر

لوگو نمایشگاه اتومبیل

کارت ویزیت دفتر بیمه

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه مردانه

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

جواب بازی خان باجی – جواب های کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل

جواب کامل بازی حرف تو حرف (تمامی مراحل)

تمام قطعات و ماشین های متروکه نید فور اسپید پی بک – NFS Payback Derelict cars

جواب بازی کلمچین ، همه مراحل و کامل

جواب های بازی باقلوا

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

تمامی حقوق مطالب برای “”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طراحی و اجرا : کلکسیون طراحی

جواب بازی جدولانه مرحله 58
جواب بازی جدولانه مرحله 58
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *