جواب جدولانه دو 586

جواب جدولانه دو 586
جواب جدولانه دو 586

  لیست مراحل بازی جدولانه 2

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب جدولانه دو 586

آب صاف:زلالآرایش:زینتابزار آرایشگر:قیچیاثر امیل زولا:زمیناثر گراهام گرین:پایان رابطهاثر مهشید امیرشاهی:درسفراثر مولیر:خسیس

از اجرام آسمانی:سیارهاز ایالات آمریکا:کارولینای جنوبیاز حروف الفبا:واواز درندگان:یوزاز رسانه‌های جمعی:رادیواز سوره‌ها:طهاز نیروهای ارتش:هواییاگر شاعر:ارامور نیک:خیراتبادمجانش آفت ندارد:بمباریک‌بین:دقیقبالابر خودرو:جکبالای فرنگی:آپبرجستگی زیر گونه:لپبلند و شیوا:رسابند دست:مچبنیادها:مبانیبنیان:پیپایتخت کوبا:هاواناپسوند آلودگی و انباشتگی:اگینپیامبر:رسولپیامبر نقاش:مانیپیامدها:نتایجپیش‌شماره:کدتصدیق انگلیسی:یستقاضا و رغبت:خواستتیر انداختن:رمیجنس چرخ خودرو:لاستیکچراگاه ایلات و عشایر:یورتچین و شکن:یراچین و شکن پارچه:چروکخام یا پخته می‌خورند:سبزیخاک صنعتی:رسخط نابینایان:بریل

خطاب بی‌ادبانه:هیخورشید:هورخیزاندن:جهاندنداخل:تودرختچه نواحی گرم:خلنگدرون دهان:بجدرون دهان:نجدستگاه فتوکپی:زیراکسدشت و صحرا:دمندود کردن:دخدودمان:تبارذره بنیادین:اتمرئیس جیمز باند:امرود مغولستان:ینیسیی

روستا:دیهروی بیرونی هر چیزی:ظاهرزبان زدن به چیزی:لیسیدنساختمان بلند:آسمان خراشساده‌دلی:لریساز شاکی:نیساکن کره زمین:خاکیسرشت:خوسیاهی:سوادشایستگی:قابلیتشهر قزوین:آبیکشکننده پیمان:ناقضضعیف و ناتوان:سستعبادتگاه مسیحیان:کلیساعدد خیطی:سهعشوه:تیباعقیم:نازافریب:نیرنگفیلمی با بازی ایرج قادری:موسرخهفیلمی با بازی جهانگیر الماسی:نارونیقعر جهنم:درکقوی‌جثه:تناورقید و بند ها:قیودگرفتگی عضلات:قولنجگروهی از حیوانات اهلی:چهارپالم‌یزرغ:بایرمتدین:دیندارمخترع تلفن:بلمساحت ساختمان:زیربنامطالعه مایعات در حال حرکت:هیدرولیکمورچه:مورمیوه نکو:بهنشان دادن:آرایهنگاه خیره:زلنوعی شیرجه:پشتک وارونوعی ماهی کنسروی:تنهرکه‌بامش‌بیش …ش بیشتر:برفهزینه:خرجو آن زمان:وانگاهواحد طول انگلیسی:یاردوام:قرضکشور آفریقایی:جیبوتیکشور اروپایی:لتونیکشوری در آمریکای‌شمالی:گرناداکور:نابیناکیسه:جوال


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 2
 | 3,888 بازدید 

جواب مرحله ۵۸۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۸۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۸۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۸۴ جدولانه ۲

جواب جدولانه دو 586

جواب مرحله ۵۸۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۸۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۸۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۸۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۸۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۰۰ جدولانه ۲


2,390,640


77,817


57,105


39,342


31,340


2,390,640


57,105


39,342


3,270


2,941

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 1
 | 11,556 بازدید

جواب مرحله ۵۸۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸۴ جدولانه ۱

جواب جدولانه دو 586

جواب مرحله ۵۸۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۰۰ جدولانه ۱

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد

آب صاف:زلال

آرایش:زینت

ابزار آرایشگر:قیچی

اثر امیل زولا:زمین

اثر گراهام گرین:پایان رابطه

جواب جدولانه دو 586

اثر مهشید امیرشاهی:در سفر

اثر مولیر:خسیس

از اجرام آسمانی:سیاره

از ایالات آمریکا:کارولینای جنوبی

از حروف الفبا:واو 

ادامه مطلب …

به سايت راهنمای حل جدول خوش آمديد !

برای یافتن جواب قسمت های دیگر بازی جدولانه از کادر جستجو استفاده کنید

برای دیدن مطلب اینجا کلیک کنید

دارای نکته آموزشی در بازی جدولانه | جواب دارای نکته آموزشی در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | دارای نکته آموزشی در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

جواب جدولانه دو 586

.

.جواب آموزنده میباشد

خویشان و خدمتگذاران در بازی جدولانه | جواب خویشان و خدمتگذاران در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | خویشان و خدمتگذاران در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب حشم میباشد

خرسند وراضی در بازی جدولانه | جواب خرسند وراضی در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | خرسند وراضی در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب قانع میباشد

چو حل گشت آسان شود در بازی جدولانه | جواب چو حل گشت آسان شود در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | چو حل گشت آسان شود در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب معما میباشد

جشن و طرب در بازی جدولانه | جواب جشن و طرب در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | جشن و طرب در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب بزم میباشد

جای بی خطر در بازی جدولانه | جواب جای بی خطر در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | جای بی خطر در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب امن میباشد

تقلب کردن در بازی جدولانه | جواب تقلب کردن در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | تقلب کردن در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب جعل میباشد

پایتخت لاتوس در بازی جدولانه | جواب پایتخت لاتوس در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | پایتخت لاتوس در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب وینتیان میباشد

بیماری همه گیر در بازی جدولانه | جواب بیماری همه گیر در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | بیماری همه گیر در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب اپیدمی میباشد

برداشت محصول در بازی جدولانه | جواب برداشت محصول در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | برداشت محصول در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

جواب جدولانه دو 586

.

.

.جواب درو میباشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.
در قسمت قبل جواب مرحله 501 تا 550  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 551 تا 600  بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

آرزو ___ پاسخ : املموش
از آوازهای ایرانی ___ پاسخ : دشتی
از بازیگران طنز ___ پاسخ : سید جواد رضویان
از بازیگران قهوه تلخ ___ پاسخ : سیامک انصاری
از حیوانات جنگلی ___ پاسخ : سمور
از سبزیجات ___ پاسخ : ترهن
از مرکبات ___ پاسخ : لیموترش
از مظاهر زیبای طبیعت ___ پاسخ : ابشار
از کشورهای آفریقایی ___ پاسخ : رواندا
باریدنی در زمستان ___ پاسخ : برف
بازیگر دور همی ___ پاسخ : سروش جمشیدی
بازیگر سریال رستوران‌خانوادگی ___ پاسخ : نیمافلاح
بازیگر سریال همسایه‌ها ___ پاسخ : مهران غفوریان
بازیگر طنز باغ مظفر ___ پاسخ : نصرالله رادش
بانگ و شور و غوغا ___ پاسخ : تلاج
بدی ___ پاسخ : شر
بزرگوارتر ___ پاسخ : امجدت
بلبل ___ پاسخ : بوبی
بیماری ___ پاسخ : دا
پایتخت کومور ___ پاسخ : مورونی
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
تحلیلگر روح و روان ___ پاسخ : روانکاو
جادو ___ پاسخ : سحر دیرک
جمع امت ___ پاسخ : امم
جمع نیت ___ پاسخ : نیات
جوهر مرد ___ پاسخ : کار
حق ناحق سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
خانم متعجب می‌گوید ___ پاسخ : وا
داخل ___ پاسخ : اندر
دانه‌ای خوشبو ___ پاسخ : هل
دوستی و علاقه ___ پاسخ : ود
ردیف قالی ___ پاسخ : رج
رود جاری در مصر ___ پاسخ : نیلی هرکی
زندگی کن ___ پاسخ : زی
ساز چکشی ___ پاسخ : پیانو
ساز ضربی ___ پاسخ : دف
سازگاری و سنخیت ___ پاسخ : تناسب
سلیقه روز ___ پاسخ : مد
شاه ادبی ___ پاسخ : شه
شهر نیروگاه شمالی ___ پاسخ : نکا
صد متر مربع ___ پاسخ : ارره
صفت میوه خراب ___ پاسخ : کرمو
صندلی اسب ___ پاسخ : زین
صومعه ___ پاسخ : دیر
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
ظغیان و گردنکشی ___ پاسخ : استکبار
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
گودال و چاله ___ پاسخ : لان
گیاه فیلگوشی ___ پاسخ : ارن
مجلس اعیان ___ پاسخ : سنا ارایشگر برف
محل شروع ___ پاسخ : مبدا
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نمک هندی ___ پاسخ : لن
نوعی تفنگ قدیمی ___ پاسخ : برنوه
نوعی جزیره ___ پاسخ : مرجانی
ویژه ___ پاسخ : خاص امه رسان رج
کارگردان در حاشیه ___ پاسخ : مهران مدیری
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کوچکترین ذره ___ پاسخ : اتم

آرامگاه ___ پاسخ : مقر
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آفتاب ___ پاسخ : هور
آنچه بر زمین پهن کنند ___ پاسخ : گستردنی
آهن ___ پاسخ : حدید
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
ابزار داوری ___ پاسخ : سوت
ابزار درو ___ پاسخ : داس
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : ادم ادم است
اثر ماکسیم گورگی ___ پاسخ : یک اعتراف
اثر مولیر ___ پاسخ : بیمار خیالی
از چهارضلعی‌ها ___ پاسخ : لوزی
از سازهای زهی ___ پاسخ : گیتار
از شهرهای کرمانشاه ___ پاسخ : دالاهو
از فراورده‌های گوشتی ___ پاسخ : سوسیس
ازدیاد ___ پاسخ : افزایش
اطاعت کردن ___ پاسخ : فرمان بردن
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بدسرشت ___ پاسخ : ناجنس
بی جان کردن ___ پاسخ : کشتن
پارچه‌فروش ___ پاسخ : بزاز
پایتخت کشور همسایه ___ پاسخ : انکارا
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پذیرفتن ___ پاسخ : تندردادن
پرتوشناس ___ پاسخ : رادیو لوژیست
پولی که داماد به والدین عروس می‌دهد ___ پاسخ : شیربها
پیشوا ___ پاسخ : سرور
تابان ___ پاسخ : رخشان
تحت سلطه داشتن ___ پاسخ : یوغ
ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
تصدیق نجار ___ پاسخ : اره
تنگه جنوبی ___ پاسخ : هرمز
تیر بسیار بزرگ ___ پاسخ : دیرک
جانشینی ___ پاسخ : نیابت
جانور درنده ___ پاسخ : دد
جای اقامت ___ پاسخ : سکنی
جراحت ___ پاسخ : ریش
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
چوبدستی پادشاهان ___ پاسخ : دبوس
چیره و غالب ___ پاسخ : قاهر
حرکت روی آب ___ پاسخ : شنا
حکمت ارسطو ___ پاسخ : مشا
خالص ___ پاسخ : سره
خدا ___ پاسخ : اله
خداوند ___ پاسخ : رب
خشک ___ پاسخ : یابس
خطا ___ پاسخ : سهو
خودستایی ___ پاسخ : رجزخوانی
خون ___ پاسخ : دم
خویشان و نزدیکان ___ پاسخ : عشیره
درختی از راسته دولپه‌ای‌ها ___ پاسخ : شمشاد
دست عرب ___ پاسخ : ید
دگرگون گشتن ___ پاسخ : غیر
دیوانه ___ پاسخ : شوریده
راه ___ پاسخ : جاده
رعشه ___ پاسخ : لرز
رفع ابهام ___ پاسخ : روشنگری
روح انسانی ___ پاسخ : جان
ریگ نرم ___ پاسخ : شن
زاده ___ پاسخ : ولید
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درا
سر هر چیزی ___ پاسخ : نوک
سرخ کم رنگ ___ پاسخ : بور
سطح هر چیزی ___ پاسخ : زمینه
سه‌پایه دیگ ___ پاسخ : دیگدان
سوغات کرمانشاه ___ پاسخ : کاک
سیلی ___ پاسخ : تس
شهر جشنواره ___ پاسخ : کن
شهری در کانادا ___ پاسخ : تورنتو
شیرینی‌پزی ___ پاسخ : قنادی
صدای خنده ___ پاسخ : هرهر
غله کم‌حرف ___ پاسخ : جو
فلز سرچشمه ___ پاسخ : مس
قابل اشتعال ___ پاسخ : سوختنی
قسمتی از استان ___ پاسخ : شهرستان
گرما ___ پاسخ : حر
گریز ___ پاسخ : هرب
گیاهی خاردار ___ پاسخ : گزنه
لب ساحل ___ پاسخ : کرانه
لباس جنگی ___ پاسخ : خفتان
لگام ___ پاسخ : عنان
مجرای خون در بدن ___ پاسخ : رگ
مخلوط‌کن ___ پاسخ : همزن
مدح شده ___ پاسخ : ستوده
معتاد به دود و دم ___ پاسخ : سیگاری
مقصود ___ پاسخ : مراد
مگس عامل بیماری خواب ___ پاسخ : تسه تسه
نجم ___ پاسخ : ستاره
نوعی رنگ مو ___ پاسخ : حنا
همه ___ پاسخ : کلا
وجود دارد ___ پاسخ : هست
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کدویی که در آن شراب کنند ___ پاسخ : بلخ
کشت به امید باران ___ پاسخ : دیم
کشور آسیایی ___ پاسخ : هند
کلمه ___ پاسخ : واژه
کنایه از آدم ترسو و بی‌عرضه ___ پاسخ : بچه ننه
یک جور و یک نواخت ___ پاسخ : یک دست
یک عدد ___ پاسخ : یکی

جواب جدولانه دو 586

ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : سگ ولگرد
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از میوه‌های هسته‌ای ___ پاسخ : زردالو
از نرم‌تنان ___ پاسخ : راب
ازدواج ___ پاسخ : وصلت
با صدای بلند خبر دادن ___ پاسخ : جارزدن
باد برین ___ پاسخ : صبا
بازخورد ___ پاسخ : فیدبک
باطل کردن ___ پاسخ : نسخ
بختک ___ پاسخ : فدرنجک
بدون اندیشه شعر سرودن ___ پاسخ : بدیهه
برایش باید جور هندوستان کشید ___ پاسخ : طاووس
بسیار مهربان ___ پاسخ : ودود
بلندپای گردن دراز ___ پاسخ : لک لک
بلندی ___ پاسخ : اوج
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
به زور ___ پاسخ : زورکی
به سوی ___ پاسخ : الی
به سوی ___ پاسخ : فا
بویایی ___ پاسخ : شم
پاک شدن ___ پاسخ : طهرت
پزشکی ___ پاسخ : طبا
پس غذا ___ پاسخ : دسر
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پیشرو ___ پاسخ : طلایه
تاب و توان ___ پاسخ : رمق
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تعادل ___ پاسخ : بالانسر
تیر کوتاه ___ پاسخ : زج
جنس خانه زنبور عسل ___ پاسخ : موم
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرکت به جلو ___ پاسخ : پیشروی
خالص ___ پاسخ : قح
خوب رویی ___ پاسخ : وجاهت
خوش خوان ___ پاسخ : قرا
در به در و آواره ___ پاسخ : زاورا
دردمندی ___ پاسخ : الم
دشنام دادن ___ پاسخ : شتم
دلیل و برهان ___ پاسخ : حجت
دومین مهره گردن ___ پاسخ : اسه
دیرینه ___ پاسخ : قدیم
رنگین کمان ___ پاسخ : قوس قزح
روز عرب ___ پاسخ : یوم
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زیر ___ پاسخ : تحت
سادگی ___ پاسخ : لریس
سرکشی ___ پاسخ : یاغی گری
سزاوارتر ___ پاسخ : احق
سیلاب ___ پاسخ : هجا
شهر کهگیلویه و بویر احمد ___ پاسخ : سی سخت
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : وروناه
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صدای حشره مزاحم ___ پاسخ : جیرجیر
صورت اسامی چیزی ___ پاسخ : فهرست
ضمیر سوم شخص مفرد ___ پاسخ : او
طلا ___ پاسخ : زر
غنچه ___ پاسخ : شکوفه
فی نفسه ___ پاسخ : بالقوه
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
گردآورنده ___ پاسخ : مولف
گرفتنی در حمام ___ پاسخ : دوش
گروه مردم ___ پاسخ : جماعت
گمراهی ___ پاسخ : ضلالت
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
لنگ و ناقص راه رفتن ___ پاسخ : شلیدن
ماتم ___ پاسخ : عزا
مادر اندر ___ پاسخ : رابه
ماده خوشبو و سفیدرنگ ___ پاسخ : کافور
ماهر ___ پاسخ : وارد
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
نوعی حکومت ___ پاسخ : جمهوری
هسته انگور ___ پاسخ : تکزت
هوشیار ___ پاسخ : بخرد
هوو ___ پاسخ : وسنی
وحشی ___ پاسخ : دد
کامپیوتر خدمت کننده ___ پاسخ : سرور
کرم، حشره ___ پاسخ : کخ
کشت بدون آبیاری ___ پاسخ : دیم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : بنین
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : توگو
کلام معتبر ___ پاسخ : نصس
کندر رومی ___ پاسخ : رماس
کولی ___ پاسخ : غربتی
کوه‌ها ___ پاسخ : جبال
کیسه نایلونی ___ پاسخ : نایلکس

آرایش ___ پاسخ : زیب
آشامیدن ___ پاسخ : نوشیدن بالقوه
ابزار دفاعی برخی حیوانات ___ پاسخ : شاخ
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : کهنه و نو
اثر عطار ___ پاسخ : الهی نامه
از جهات اصلی ___ پاسخ : شمال
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
از روزهای هفته ___ پاسخ : یکشنبه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : الرعد
از علوم پایه ___ پاسخ : ریاضی
انسان ___ پاسخ : بنیبشر
بدان جهت ___ پاسخ : اندون
بی‌خطر ___ پاسخ : امن
بیخ درخت ___ پاسخ : بنه
بیزاری ___ پاسخ : انزجار
پارچه کتانی راه راه ___ پاسخ : برد
پایتخت نیکاراگوئه ___ پاسخ : ماناگوا
پاینده ___ پاسخ : خالد
پسین ___ پاسخ : اخری
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
پیران و بزرگان ___ پاسخ : مشایخ
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تمام، جمیع ___ پاسخ : همه
تن‌پرور و کاهل ___ پاسخ : تنبل
تهوع ___ پاسخ : قی
تکه پاره ___ پاسخ : لت
چوب گردن گاو شخم زن ___ پاسخ : یوغ
حرف درد ___ پاسخ : اوخ
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
خوب ___ پاسخ : نکو
دارایی‌اش را از دست داده ___ پاسخ : مالباخته
درمانگاه ___ پاسخ : مطب
دندان خرد کننده ___ پاسخ : اسیا
رطوبت ___ پاسخ : نم
روحانی مسیحی ___ پاسخ : کشیش
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
سخت ___ پاسخ : دشوار
سرو کوهی ___ پاسخ : اورسالانسر
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
شناگر ___ پاسخ : ابورز
شهر خوزستان ___ پاسخ : هویزه
شهر کرمان ___ پاسخ : بم
شور ___ پاسخ : نمکین
شیک و تجملی ___ پاسخ : لوکس
عمل کردن، اجرا کردن ___ پاسخ : صورت دادن
غلتک ___ پاسخ : رول
فرمانده ___ پاسخ : امیر
فروتنی کردن ___ پاسخ : کرشیدن
قایق موتوری بزرگ ___ پاسخ : لنج
گستاخ ___ پاسخ : جری
گلیم ___ پاسخ : زیلو
گمراه ___ پاسخ : ضال
گیاه معطر صحرایی ___ پاسخ : اویشن
ماده مخدر توهم‌زا ___ پاسخ : الاسدی
ماه شب چهارده ___ پاسخ : بدر
ماه نو ___ پاسخ : هلال
مخلوط پی‌ریزی ساختمان ___ پاسخ : شفته
مرگ ___ پاسخ : وفات
مقابل شب ___ پاسخ : روز
ملامت کننده ___ پاسخ : لایم
منسوب کردن ___ پاسخ : نسبت دادن
نشانی ___ پاسخ : ادرس
نقشه‌ریز ___ پاسخ : طراح
نوعی شفتالو ___ پاسخ : هلو
نیروی تابع خدا ___ پاسخ : حزب الله
نیست شدن ___ پاسخ : زوال
هماهنگی ___ پاسخ : هارمونی
هیبت و عظمت ___ پاسخ : نهیب
وحشی ___ پاسخ : دد
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کاری برای فروش بیشتر ___ پاسخ : تبلیغ
کلمه دال بر نفرت و بیزاری ___ پاسخ : شه
کم عرض ___ پاسخ : باریک

آب دادن فلزات ___ پاسخ : اندودن
آزردگی ___ پاسخ : رنجت دادن
آلونک ___ پاسخ : کپر
آهو ___ پاسخ : جیران
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکهل
اثر حامد داراب ___ پاسخ : متولد دهه شصت
اثر شهریار مندنی‌پور ___ پاسخ : هشتمین روز زمین
اجاق مخفی ___ پاسخ : فر
از پیامبران ___ پاسخ : یونس الاسدی
از حروف الفبا ___ پاسخ : عین
از سبزی‌های خوراکی ___ پاسخ : نعناع
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : زمر
از شهرهای استان گیلان ___ پاسخ : شفت
از یک پدر و مادر ___ پاسخ : تنی
بازدارنده‌ها ___ پاسخ : موانع
بانگ و آواز ___ پاسخ : غو
بحث ___ پاسخ : جستار
بدیع ___ پاسخ : نو
بر بالش تکیه دادن ___ پاسخ : لمیدن
برق‌نما ___ پاسخ : الکتروسکوپ
برگه مشخصات کتاب ___ پاسخ : فیش
به پایان رسید ___ پاسخ : تمتال باخته سن
بیانیه ___ پاسخ : مانیفست
پایین‌تر ___ پاسخ : فروتر
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
جمع آوری محصول ___ پاسخ : برداشت
جنگ‌های پیامبر ___ پاسخ : غزوات
حامی ___ پاسخ : طرفدار
حق کسی را تمام دادن ___ پاسخ : ایفا
خاک صنعتی ___ پاسخ : رستتا
خطا کردن ___ پاسخ : سهوخالد
خوشحال ___ پاسخ : شاد
خون ___ پاسخ : دم
در هم پیچیده ___ پاسخ : کلافه
دریافتن ___ پاسخ : فهم
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دیباچه کتاب ___ پاسخ : گشادنامه
رسیدن ___ پاسخ : وصول
رشته ___ پاسخ : تار
رونق دادن ___ پاسخ : ترویج
زین و یراق اسب ___ پاسخ : ستام
سازش ___ پاسخ : توافق
سازگار کردن ___ پاسخ : وفق دادن
سخن زیر لب ___ پاسخ : ژک
شراب انگوری ___ پاسخ : می
شریک دوره تحصیلی ___ پاسخ : هم دوره اخری
شعبه ___ پاسخ : فرع
شیر ___ پاسخ : لبن
طی کردن مساحت ___ پاسخ : پیمودن
ظرف مرکب ___ پاسخ : امهاندون
عالی، برتر ___ پاسخ : تاپ
عامل انتقال وراثت ___ پاسخ : ژن
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
غمزه ___ پاسخ : تیبا
قعر ___ پاسخ : ته
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
مکعب انداختنی ___ پاسخ : طاس
نهاد ___ پاسخ : سرشت
نوشتن دستورات قابل اجرا برای کامپیوتر ___ پاسخ : برنامه نویسی
همراه چای ___ پاسخ : قند
وام‌ها ___ پاسخ : دیون
کشور آفریقایی ___ پاسخ : چادیدن

آب صفر درجه ___ پاسخ : یخ
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
اثری از آرتور شنیتسلر ___ پاسخ : رومازاد
اثری از مهدی اخوان لنگرودی ___ پاسخ : چوب وعاج
اثری از نصرا.. مردانی ___ پاسخ : قانون عشق
از پیامبران بنی‌اسرائیل ___ پاسخ : ارمیا
از سرداران خسروپرویز ___ پاسخ : بهرام چوبین
از سوغات تبریز ___ پاسخ : نوقا
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : فیروزاباد
از هواپیماهای جنگی روسی ___ پاسخ : سوخو
اشتیاق ___ پاسخ : شوق
اکبر و اصغر آسمانی ___ پاسخ : دب
ایتالیای باستان ___ پاسخ : روم
باج و خراج ___ پاسخ : ساو
بانو ___ پاسخ : خاتون
بخاری برقی ___ پاسخ : هیتر
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بند دست ___ پاسخ : مچ
بیماری تنگی نفس ___ پاسخ : اسم
پارسا ___ پاسخ : زاهد
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پسر انوشیروان ___ پاسخ : ترکزاد
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پول زورکی ___ پاسخ : باج
پیکان ___ پاسخ : فلش
تشنه فریب ___ پاسخ : سراب
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
تیرانداز اساطیری ___ پاسخ : ارش
چراگاه ایلات ___ پاسخ : یرت
حرارت ___ پاسخ : دما
حرف عصایی ___ پاسخ : لام
خدای جنگ رومیان ___ پاسخ : مارس
خدای هندی ___ پاسخ : ویشنو
خسته و کوفته ___ پاسخ : نشار
خلاقیت ___ پاسخ : ابتکار
خودنمایی ___ پاسخ : فیس
خوراک مفید ___ پاسخ : سالاد
خوشه چینی ادبی ___ پاسخ : اقتباس
داماد ___ پاسخ : ختن
درجه‌ای بالاتر از سرتیپ ___ پاسخ : سرلشکر
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
درخشنده ___ پاسخ : براق
رود فرانسوی ___ پاسخ : رن
روزی یافتن ___ پاسخ : ارتزاق
زاییدن ___ پاسخ : زا
زد و خورد ___ پاسخ : نزاع
سخن بیمارگونه ___ پاسخ : یان
سرو کوهی ___ پاسخ : ارسا
سود پول بازاری ___ پاسخ : اسکونت
شاهد ___ پاسخ : گواه
شخص فرومایه ___ پاسخ : ناکس
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
شمشیر سامورایی‌ها ___ پاسخ : کاتانا
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
ضربان ___ پاسخ : تپش
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طبقه اعیان ___ پاسخ : اشراف
غیبت ___ پاسخ : بدگویی
غیر اصل ___ پاسخ : فرع
فرمان خان مغول ___ پاسخ : یرلیغ
فرمان هنری ___ پاسخ : رل
فلز آبکاری ___ پاسخ : کروم
فلز گلوله ___ پاسخ : سرب
فوری ___ پاسخ : انی
فیلمی با بازی حسین یاری ___ پاسخ : کیمیا وخاک
فیلمی با بازی لیلا حاتمی ___ پاسخ : بی پولی
قبیله ___ پاسخ : ایل
قطار ___ پاسخ : ترن
قمر برجیس ___ پاسخ : لدا
قوه فهم ___ پاسخ : شعور
گاو ماده جوان ___ پاسخ : تلیسه
لایه ___ پاسخ : قشر
لوله تنفسی ___ پاسخ : نای
مال جمع کن ___ پاسخ : زراندوز
مخفف از او ___ پاسخ : ازو
مخفف هم او ___ پاسخ : همو
مدخل ___ پاسخ : ورودی
مرد خفاشی ___ پاسخ : بتمن
مرکز استان لرستان ___ پاسخ : خرماباد
معاون سفیر ___ پاسخ : کاردار
ملالت ___ پاسخ : کیارا
ملی‌گرایی ___ پاسخ : ناسیونالیسم
مو خشک کن ___ پاسخ : سشوار
مورچه پردار ___ پاسخ : رمه
میان تهی ___ پاسخ : جف
ناپدری ___ پاسخ : راب
ناشناس ___ پاسخ : غریبه
نخستین قاتل تاریخ ___ پاسخ : قابیل
نشانه شادی بسیار ___ پاسخ : پایکوبی
نقطه اینترنتی ___ پاسخ : دات
نوعی آلوچه وحشی ___ پاسخ : امله
نوعی ماشین جنگی ___ پاسخ : تانک
نوعی مرغابی آب شیرین ___ پاسخ : گیلار
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
هم‌سنگ ___ پاسخ : متوازن
کبک کوهستان ___ پاسخ : دری
کرباس ___ پاسخ : رکو
یار پت ___ پاسخ : مت
یکای سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ

آسیب و بلا ___ پاسخ : افت
آسیب‌ها ___ پاسخ : لطمات
آفت گندم ___ پاسخ : سنب
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : ادماول
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : کلهاسبب
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : رزکبود
از پیامبران ___ پاسخ : هودع
از روی سرشت ___ پاسخ : بالطبع
از سوره‌ها ___ پاسخ : طه
اساسی و برجسته ___ پاسخ : مهم
استان و مرکزش ___ پاسخ : قزوین
باده ___ پاسخ : می
باستانی ___ پاسخ : دیرینه
بنیاد ___ پاسخ : اس
پارچه دور کمر ___ پاسخ : شال
پارچه فروشی ___ پاسخ : بزازی
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پیاله ___ پاسخ : جام
تبار ___ پاسخ : ایل
تباه شدن ___ پاسخ : نترغ
ترسیدن ___ پاسخ : رعب
تنگنا ___ پاسخ : ضیق
توپ، غلتک ___ پاسخ : رول
تکیه کننده به خدا ___ پاسخ : متوکل
جانشین پادشاه ___ پاسخ : ولیعهد
جدا کردن دو چیز از هم ___ پاسخ : فک
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جشن ازدواج ___ پاسخ : عروسی و
خانه زنبور عسل ___ پاسخ : کندو
خواب عرب ___ پاسخ : نوم
خوار ___ پاسخ : زبون
داخلی ___ پاسخ : اندرونی
دانا ___ پاسخ : فهمیده
دایره ازدواج ___ پاسخ : حلقه
دستگاه سوراخ کردن ___ پاسخ : متهم
دور دهان ___ پاسخ : کب
رخسار ___ پاسخ : وجنات
رسیدگی و تحقیق ___ پاسخ : بررسی
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
روز عرب ___ پاسخ : نهار
روزگار ___ پاسخ : دهر
روزگار ___ پاسخ : دوران
زمان خردسالی ___ پاسخ : کودکی
زمین خشک و سخت ___ پاسخ : دغ
زوبین ___ پاسخ : مک
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ساخته شده از چرم ___ پاسخ : چرمین
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سرحد ___ پاسخ : مرز
سرشکسته و شرمسار ___ پاسخ : دمغ
سنگینی ___ پاسخ : وزن
سوی ___ پاسخ : جهت
شتر تیزرو ___ پاسخ : جمازه
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : سنقر
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شوهر خواهر ___ پاسخ : یزنه
صاحب حساب ___ پاسخ : ذی حساب
صفرا ___ پاسخ : زرداب
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
عدد دو رقمی ___ پاسخ : چهارده
عقب یا پس چیزی ___ پاسخ : دنبال
علف خوردن ___ پاسخ : چریدن
قدیمی ___ پاسخ : کهنه
گداخته ___ پاسخ : ذوبشده
گریبان ___ پاسخ : یقه
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گناه ___ پاسخ : زیف
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
معروف ___ پاسخ : شهیر
مقابل روز ___ پاسخ : شب
میان ___ پاسخ : لای
نامعلوم ___ پاسخ : مبهم
نفرین شده ___ پاسخ : لعین
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
نوعی شیپور ___ پاسخ : دمامه
نیرو ___ پاسخ : قوه
هدف ___ پاسخ : اماج
هم‌سنگ ___ پاسخ : برابر
کشیش ___ پاسخ : قس
کلاغ ___ پاسخ : غراب
کلمه افسوس ___ پاسخ : اوه
کنایه از شخص آب زیر کاه ___ پاسخ : موشمرده
کوفتن ___ پاسخ : زدن
کیسه‌ای از پارچه خشن ___ پاسخ : گونی

آری ___ پاسخ : بلی
آغازها ___ پاسخ : اوایل
آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
آواره ___ پاسخ : هرزه گرد
اختلاف روشن‌ترین و تیره‌ترین بخش تصویر ___ پاسخ : کنتراست
ارسال توپ به یار خودی ___ پاسخ : سانتر
از ترکیبات آلومینیوم ___ پاسخ : الومین
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
از حروف یونانی ___ پاسخ : امگا
از رودهای تغذیه کننده آمازون ___ پاسخ : مادیرا
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : یس
از شهرهای آمریکا ___ پاسخ : نیویورک
از ظروف آشپزخانه ___ پاسخ : تابه
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : اهواز
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اعصاب را سست و بی‌حس می‌کند ___ پاسخ : مخدر
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
انباره الکتریکی ___ پاسخ : باتری
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
برابر ___ پاسخ : متوازن
بزرگوار ___ پاسخ : فخیم
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
به نام خدا ___ پاسخ : بسم الله
بیم و هراس ___ پاسخ : پروا
بیماری و ناخوشی ___ پاسخ : نالانی
بیکاره و فقیر ___ پاسخ : لاتولوت
پایتخت اوکراین ___ پاسخ : کیف
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
پرستش ___ پاسخ : یشت
پرستوها ___ پاسخ : ابابیل ادماول
پیر ___ پاسخ : فرتوت
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
تسلیم شدن ___ پاسخ : وادادن
تشخیص داده شده ___ پاسخ : ممیز
تکه پاره ___ پاسخ : لت
حکم فقیه ___ پاسخ : فتوی
خانه‌های ریز روی عکس ___ پاسخ : ترام
دستبند ___ پاسخ : یاره
دلیری ___ پاسخ : مردانگی
دوست ___ پاسخ : ودید
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
روز مقدس ___ پاسخ : یومالله
زراعت ___ پاسخ : کاشت
زشت ___ پاسخ : انر
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سبکسری ___ پاسخ : جلفی
سرگذشت ___ پاسخ : ماجرا
سعی ___ پاسخ : تلاش
شتر کلان ___ پاسخ : هیون
شرم و حیا ___ پاسخ : ازرم
عرق روسی ___ پاسخ : ودکا
عزم‌ها و آهنگ‌ها ___ پاسخ : نیات
فخر کردن ___ پاسخ : نازیدن
قبض تأیید دریافت ___ پاسخ : رسید
قرارگاه ___ پاسخ : نشیمن
قطره ___ پاسخ : نم
قعر ___ پاسخ : ته
لغزیدن ___ پاسخ : لیزخوردن
لوس ___ پاسخ : ننر
مجروع ___ پاسخ : زخم وزیلی
مرافعه‌ها ___ پاسخ : دعاوی
مرسوم ___ پاسخ : متعارف
معبد یهودیان ___ پاسخ : کنشت
معلول ___ پاسخ : فلج
میل باردار ___ پاسخ : ویار
ناوگان ___ پاسخ : فلوت
نبرد ___ پاسخ : جدال
نوشابه الکلی ___ پاسخ : لیکور
نوشته مربوط به ادبیات ___ پاسخ : ادبی
نیمه روشن زمین ___ پاسخ : روز
هم بهره ___ پاسخ : سهیم
همسایگی ___ پاسخ : مجاورت
همسر مرد ___ پاسخ : زن
کشت بدون آبیاری ___ پاسخ : دیم
کلمه تعجب ___ پاسخ : وا
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد

آنچه روی چیزی بپیچند ___ پاسخ : لفافه
آیین‌نامه ___ پاسخ : دستورالعمل
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : جاسوسه در برلین
اثر خیام ___ پاسخ : میزان الحکمت
ازدواج با او حرام است ___ پاسخ : محرم
افراد مورد اطمینان ___ پاسخ : امنا
باب ___ پاسخ : در
بخش پایین جامه ___ پاسخ : دامن
بدون زحمت به دست آمده ___ پاسخ : غنیمت
بر آن سوار شوند ___ پاسخ : مرکب
به رشد کامل رسیدن ___ پاسخ : بلوغ
بیماری ریوی ___ پاسخ : سل
پخش و پلا ___ پاسخ : ولو
پست ___ پاسخ : دنی
پستاندار بزرگ ___ پاسخ : وال
پنهان شدن ___ پاسخ : نهفتن
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
تکیه کننده ___ پاسخ : متکی
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جاوید ___ پاسخ : انوشه
حرص ___ پاسخ : از
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خالص ___ پاسخ : ناب
خرد ___ پاسخ : ریزخ
خورشید ___ پاسخ : هور
خوک وحشی ___ پاسخ : ساد
دردها ___ پاسخ : الام
دروازه‌بان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دل‌آزار کهنه ___ پاسخ : نو
دو یار همقد ___ پاسخ : اا
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
راه و رسم جدید ___ پاسخ : مدرنیسم
زیرکی ___ پاسخ : دهاخوردن
سحر ___ پاسخ : جادو جنبل
سرشکسته و خجل ___ پاسخ : دمغ
سقف ___ پاسخ : سغ
سوا ___ پاسخ : جدا ارف
شلوار جین ___ پاسخ : لی
شهر گیلان ___ پاسخ : لاهیجان
شهر کرمان ___ پاسخ : بم
صاحب دفتر اسناد رسمی ___ پاسخ : محضردار
صاحبان اندیشه ___ پاسخ : اولوالالباب
ضعیف و درمانده ___ پاسخ : زبوناورت
طریقه، راه ___ پاسخ : نحو
فراهم آوردن ___ پاسخ : جور کردن وبا
فلزی را با فلز دیگر اندودن ___ پاسخ : ابدادن
قصیده‌سرای سده ششم ___ پاسخ : سنایی ادیرا
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
مالک ___ پاسخ : دارنده
میزان کار ___ پاسخ : عملکرد
نارس ___ پاسخ : کال
ناسازگار ___ پاسخ : متعارض
ندا دهنده ___ پاسخ : نادیتوا
نصیحت‌پذیر ___ پاسخ : حرف شنو
نوار باریک سنگی در پایین دیوار ___ پاسخ : قرنیز
نوشابه الکلی روسی ___ پاسخ : ودکا
نوعی انگور سیاه ___ پاسخ : غربیب
هنگام تأسف می‌گویند ___ پاسخ : حیف
کشورها ___ پاسخ : ملل ودید
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : بولیوی
کناره ___ پاسخ : لبه
کندن علف‌های هرز ___ پاسخ : وجین
کوشیدن ___ پاسخ : جهد
یاد دادن ___ پاسخ : تعلیم
یکی از آهنگ‌های موسیقی ایرانی ___ پاسخ : شهناز

آتش قرآن ___ پاسخ : نار
آدم بدجنس و بدقلق ___ پاسخ : نرو
آش ___ پاسخ : با
آگهی تبلیغاتی ___ پاسخ : رکلام
آلوده ___ پاسخ : ناپاک
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
اثر منصور کوشان ___ پاسخ : راز بهار خواب
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
اول چیزی ___ پاسخ : بدایت
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
باب روز ___ پاسخ : مدرن
بادبان کشتی ___ پاسخ : جل
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
باهوش ___ پاسخ : ذکی
بددل ___ پاسخ : غر
بدگویی کردن ___ پاسخ : سعایت
بدهکار ___ پاسخ : وامدار
بربط ___ پاسخ : عود
بسته شدن ___ پاسخ : انسداد
بسیار رنج دهنده ___ پاسخ : جانکاه
بلد ___ پاسخ : شهر
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
بوی بد ___ پاسخ : گند
بی‌حس ___ پاسخ : لس
بیخ درخت ___ پاسخ : بنه
پراکنده ساختن ___ پاسخ : بث
پشت شتر ___ پاسخ : وبر
تأخیر ___ پاسخ : دیرکرد
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
تکان و جنبش ___ پاسخ : سک
تیری که با کمان اندازند ___ پاسخ : ناوک
جدا کردن سره از ناسره ___ پاسخ : نقد
جنگ‌هایی که پیامبر در آن حضور داشت ___ پاسخ : غزو
جهت خانه کعبه ___ پاسخ : قبله
جوشن و زره ___ پاسخ : وشینه
جوی آب ___ پاسخ : لر
چاق و بدقواره ___ پاسخ : گامبو
حرف درد ___ پاسخ : اوخ
حکمت ___ پاسخ : مشا
خاندان ___ پاسخ : تبار
خراش روی شیشه ___ پاسخ : خش
خطیب ___ پاسخ : سخنران
خنسی و بی‌چارگی ___ پاسخ : پیسی
خوب ___ پاسخ : نیکو
در برابر نور تغییر رنگ می‌دهد ___ پاسخ : فتوکرومیک
درآمد ___ پاسخ : عایدی
دلیر و شجاع ___ پاسخ : پهلوان
ریشه ___ پاسخ : بیخ
ستارگان ___ پاسخ : کواکب
سر ___ پاسخ : راز
سر ___ پاسخ : کله
سوار شدن ___ پاسخ : رکوب
شعبه ___ پاسخ : شاخه
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : مهرستان
شهر کردستان ___ پاسخ : دهگلان
شهری در پاکستان ___ پاسخ : لاهور
شیر ___ پاسخ : لبن
صاف کردن ___ پاسخ : پالودن
صورت پذیرفتن ___ پاسخ : تشکل
ظلم و زور ___ پاسخ : قهر
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عقیده انتخاباتی ___ پاسخ : رای
عنوانی در ارتش ___ پاسخ : تیمسار
فرشته مقرب درگاه ___ پاسخ : کروبی
فن‌ورز ___ پاسخ : تکنیسین
گروه مخالف ___ پاسخ : اپوزیسیون
گستاخ ___ پاسخ : جری
گودال و مغاک ___ پاسخ : لان
گوش دادن ___ پاسخ : نیوشیدن
ماده اصلی شکلات ___ پاسخ : کاکایو
مالدار ___ پاسخ : بای
مانع میان دو چیز ___ پاسخ : حایل
مایه شیر ___ پاسخ : ایرن
مجاز از هر چیز روشن و پاک ___ پاسخ : ایینه
محل خرید و فروش ___ پاسخ : بازار
محله‌ای در تهران ___ پاسخ : ونک
مربوط‌به‌فرآورده های شیری ___ پاسخ : لبنی
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
مقابل مناقصه ___ پاسخ : مزایده
میوه درخت بنه ___ پاسخ : بوکلک
میوه نارس ___ پاسخ : کال
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نگاتیو ___ پاسخ : منفی
نوشیدنی‌ها ___ پاسخ : اشربه
همسایگی ___ پاسخ : جوار
واسط پیچ و مهره ___ پاسخ : واشر
وام دهنده ___ پاسخ : داین
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سیرالیون
کشور آفریقایی ___ پاسخ : ماداگاسکار
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : باربادوس
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : کوبا
کشوری در آمریکای مرکزی ___ پاسخ : گواتمالا
کلاه جواهر نشان ___ پاسخ : تاج
کیسه‌ای از پارچه خشن ___ پاسخ : گونی
یادداشت کردن ___ پاسخ : ثبت

ابزار اضافه ___ پاسخ : یدکی
اثری از هوشنگ مرادی کرمانی ___ پاسخ : ابانبار
از برادران انگلیسی دربار صفویان ___ پاسخ : رابرت شرلی
از شهرهای استان کرمانشاه ___ پاسخ : سنقر
از مهمترین مواد مولد انرژی و حرارت ___ پاسخ : نفت و اب
اسپرغم ___ پاسخ : ضیمران
اقوام و بستگان ___ پاسخ : خویشاوندان
با کباب می‌سوزد ___ پاسخ : سیخان
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
پایبندی به عهد ___ پاسخ : وفا
پدر هلاکوخان ___ پاسخ : تولوی
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پریشب ___ پاسخ : پرندوش
پل ___ پاسخ : جسر
پلنگ ___ پاسخ : نمر
پیامبر خاورزمین ___ پاسخ : بودا
پیروان ___ پاسخ : امت
پیشینیان ___ پاسخ : قدما
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تقویت رادیویی ___ پاسخ : رله
جام ___ پاسخ : کاپ
چغندر پخته ___ پاسخ : لبو
چوبدستی ساربان ___ پاسخ : ماهو
چکیده ___ پاسخ : فشرده
حق به جانب ___ پاسخ : محق
حقه ___ پاسخ : ناروکایو
خانه مروارید ___ پاسخ : صدف
خرمای هندی ___ پاسخ : تمر
در بازی می‌زنند ___ پاسخ : جر
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ونیت
درختی جنگلی ___ پاسخ : وج
دیوار آتش کامپیوتر ___ پاسخ : فایروال
زاویه ___ پاسخ : گوشه
ساختار ___ پاسخ : شکل
ستاره دب اکبر ___ پاسخ : سها
سحر و افسون ___ پاسخ : جادوکار
سردار قوم هون ___ پاسخ : اتیلا
سردوشی افسری ___ پاسخ : اپل
سرو کوهی ___ پاسخ : ارسا
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
عضو بینایی ___ پاسخ : چشم
عود ___ پاسخ : ند
غرامت ___ پاسخ : تاوان
فیلسوف انگلیسی ___ پاسخ : راسل
فیلمی از محمد متوسلانی ___ پاسخ : هرچی تو بخوای
فیلمی با بازی نیکلاس کیج ___ پاسخ : مرد حصیری
قصد ___ پاسخ : نیت
قطعه شعری از رهی معیری ___ پاسخ : شب جدایی ن
گردن ___ پاسخ : جید
گیرنده امواج ___ پاسخ : انتن
گیره جراحی ___ پاسخ : پنس
لوس ___ پاسخ : ننر
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مردار ___ پاسخ : لش
معلم ثانی ___ پاسخ : فارابی
میوه بهشتی ___ پاسخ : سیب
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
نام کوچک موسولینی ___ پاسخ : بنیتو
نرخ بازاری ___ پاسخ : فی
همت گماشتن ___ پاسخ : اهتمام
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
همزاد در مصر قدیم ___ پاسخ : کابوکلک
هوس آبستن ___ پاسخ : ویار
واحد شمارش صابون ___ پاسخ : قالب
واحد مسافت قدیمی ___ پاسخ : فرسخ
کودک بی سرپرست ___ پاسخ : یتیم
یار پت ___ پاسخ : مت

آب دهان ___ پاسخ : تف
آبرو و عزت ___ پاسخ : حرمت
آماده کردن ___ پاسخ : تهیه
از روزهای هفته ___ پاسخ : یکشنبه
از عناصر گازی ___ پاسخ : هلیم
از مقاطع تحصیلی قدیم ___ پاسخ : دبیرستان
از میان یک مجموعه انتخاب شده ___ پاسخ : گلچینن
اشاره کردن ___ پاسخ : ایما
اقامت کردن ___ پاسخ : سکونت
انباز ___ پاسخ : شریک
اندکی ___ پاسخ : لختی
این زمان ___ پاسخ : امروزه
با قدرت عمل کردن ___ پاسخ : قاطعیت
با هم اختلاف داشتن ___ پاسخ : تغایر
باد ___ پاسخ : ورم
بانگ ___ پاسخ : صدا
بدبختی ___ پاسخ : شقاوت
بدیع ___ پاسخ : نو
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
بنا کردن ___ پاسخ : عمارت
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
به ناز و نعمت زیستن ___ پاسخ : تنعم
بوی خوش ___ پاسخ : رایحه
بی مویی ___ پاسخ : کچلی
بیکاره ___ پاسخ : لش
پایتخت پرو ___ پاسخ : لیما
پایتخت نپال ___ پاسخ : کاتماندو
پخش و پلا ___ پاسخ : ولوو
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه
پیشوا ___ پاسخ : قاید
تا پایان تاریخی معین ___ پاسخ : لغایت
حرف دهن کجی ___ پاسخ : ییب
حرکت باد ___ پاسخ : وزش
حقیقی ___ پاسخ : واقعی
خارج شدن از راه صواب ___ پاسخ : فسق
خال ___ پاسخ : تیل
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : علف
خویشاوند ___ پاسخ : فامیل
دسته و گروه ___ پاسخ : فرقه
دنبال ___ پاسخ : پیگیری
دوست خالص ___ پاسخ : خلیل
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
روزگار ___ پاسخ : زمانه
سائل ___ پاسخ : گداد
سعی ___ پاسخ : تلاش
سمبل ___ پاسخ : نماد
سیاه‌فام ___ پاسخ : قیرگون
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
شجاع ___ پاسخ : نیو
شهادت ___ پاسخ : گواهی
شکل، هیئت ___ پاسخ : طرز
صاحب منسبی در ارتش ___ پاسخ : افسر
ضمیر عربی ___ پاسخ : هو
عدد اول ___ پاسخ : یکج
عدل و داد ___ پاسخ : قسط
عذاب کردن ___ پاسخ : قهر
عضو سخنگو ___ پاسخ : زبان
غلتک ___ پاسخ : رول
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
قسمت برآمده استخوان پا ___ پاسخ : قوزک
گل سرخ ___ پاسخ : رزو
گندم ___ پاسخ : اگ
لرزانک ___ پاسخ : ژله
لوستر ___ پاسخ : چلچراغ
ماده‌ای که از بدنه برخی درختان به دست می‌آید ___ پاسخ : صمغ
ماه هفتم میلادی ___ پاسخ : ژوییه
محل شست و شوی مردگان ___ پاسخ : غسالخانه
مسخرگی ___ پاسخ : هزل
مسیحی ___ پاسخ : عیسوی
مهربانی ___ پاسخ : رافت
ناحیه، کرانه ___ پاسخ : شق
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی گل سرخ ___ پاسخ : لاله
نوعی گیاه خاردار ___ پاسخ : گون
نوی ___ پاسخ : تازگی
نیستی ___ پاسخ : هلاکت
نیکی ___ پاسخ : حسن
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
همسر مرد ___ پاسخ : زن
هیئت منصفه ___ پاسخ : ژوری
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبی
کلاه‌خود ___ پاسخ : تارک
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وهد
یک صد سال ___ پاسخ : صده

آشیانه حیوانات ___ پاسخ : کنام
از استان‌ها ___ پاسخ : لرستان
از تنقلات ___ پاسخ : پفک
از رودهای مرزی ___ پاسخ : ارس
از شهرهای خوزستان ___ پاسخ : بندرماهشهر
از وسایل پرواز ___ پاسخ : کایت
اقبال ___ پاسخ : بخت
الاغ ___ پاسخ : خر
اندازه، مناسب ___ پاسخ : فیت
اندک ___ پاسخ : کم
بالا بودن دمای بدن ___ پاسخ : تب
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بدی ___ پاسخ : شر
بدیع ___ پاسخ : نو
برهنه ___ پاسخ : لخت
بلند مرتبه ___ پاسخ : والا
به پایان رسیدن ___ پاسخ : به سرشدن
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پارچه و قماش ___ پاسخ : بز
پاکیزگی ___ پاسخ : طهر
پایتخت ایتالیا ___ پاسخ : رم
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پزشک ___ پاسخ : طبیب
پشیمانی ___ پاسخ : ندامت
پگاه ___ پاسخ : بام
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
پیشوا ___ پاسخ : سرور
تازه داماد ___ پاسخ : نوشاد
جایز و روا ___ پاسخ : مشروع
جراحت ___ پاسخ : ریش
چارپایه ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
چاق و قد کوتاه ___ پاسخ : خپله
چهره ___ پاسخ : رخ
حکمت ارسطو ___ پاسخ : مشا
در رگها جاریست ___ پاسخ : خون
درون دهان ___ پاسخ : بج
دل‌ها ___ پاسخ : قلوب
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
رشته کوه اروپا ___ پاسخ : الپ
رود پاکستان ___ پاسخ : سند
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
روستا ___ پاسخ : دیه
روشنایی ___ پاسخ : ضو
روییدن ___ پاسخ : نشا
زراعت کردن ___ پاسخ : کاشتن
زمستان ___ پاسخ : شتا
زمین ___ پاسخ : ارض
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
شمشیر ___ پاسخ : تیغ
شهری در ترکمنستان ___ پاسخ : ترکمن اباد
شکاف میان قلم ___ پاسخ : فاق
صبر و آرام ___ پاسخ : شکیب
ضیق ___ پاسخ : تنگنا
عالی، برتر ___ پاسخ : سوپر
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
فار ___ پاسخ : فانوس دریایی
گونه‌ها ___ پاسخ : اقسام
ماه گرفتگی ___ پاسخ : خسوف
مباشر ___ پاسخ : وکیل
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مقابل عقلی ___ پاسخ : حسی
نزدیکی ___ پاسخ : قرابت
نشانی روی صورت ___ پاسخ : خال
نوازنده ___ پاسخ : رامشی
نویسنده جین ایر ___ پاسخ : شارلوت برونته
نیایش ___ پاسخ : دعا
هضم غذا ___ پاسخ : گوارش
واحدی در نیروی هوایی ___ پاسخ : اسکادران
ورزش فدرر ___ پاسخ : تنیس
کاسه بزرگ چوبی ___ پاسخ : لاوک
کبودرنگ ___ پاسخ : بنفش
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : گامبیا
یگانگی ___ پاسخ : وحدانیت

آسیب ___ پاسخ : صدمه
آشکار کننده ___ پاسخ : کاشف
آلت نخ ریسی ___ پاسخ : دوک
اثر چربی ___ پاسخ : لک
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
از حروف الفبا ___ پاسخ : میم
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
با حواس قابل درک است ___ پاسخ : عینی
بانگ کبوتر ___ پاسخ : هدیل
باهوش ___ پاسخ : داهی
بدن ___ پاسخ : جسم
بردگی ___ پاسخ : رق
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
بسیار ستایش کننده ___ پاسخ : مداح
بن آستین ___ پاسخ : ردن
بوسه‌گاه ___ پاسخ : لب
بی بند و بار ___ پاسخ : ولنگار
پایان ___ پاسخ : نهایی
پست و حقیر ___ پاسخ : خوار
پول خرد قاجاریه ___ پاسخ : شاهی
پیمودن ___ پاسخ : طی
تا ___ پاسخ : حتی
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
تاج خروس ___ پاسخ : ذال
تازه به مالی رسیده ___ پاسخ : نونوار
تمدنی باستانی ___ پاسخ : لیدیه
توسری خور چکش ___ پاسخ : میخ
تکالیف واجب ___ پاسخ : فرایض
ثبت ارتعاشات زمین ___ پاسخ : زلزله نگاری
ثروتمند ___ پاسخ : بای
جان ___ پاسخ : روح
جای نگهداری چهارپایان ___ پاسخ : طویله
جدایی و دوری ___ پاسخ : مهجوری
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنبیدن ___ پاسخ : لرزیدن
چرک و عفونت ___ پاسخ : ریم
خرد ___ پاسخ : ریز
خوابیده ___ پاسخ : خفته
خوراک ایرانی ___ پاسخ : پلو
خوراک خرگوش ___ پاسخ : هویج
در جنگ از دشمن گرفته شده ___ پاسخ : غنایم
دشت بی آب و علف ___ پاسخ : فلات
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دور بازی تنیس ___ پاسخ : گیم
دوران گذشته ___ پاسخ : قدیم
رجولیت ___ پاسخ : مردی
رهایی یابنده ___ پاسخ : فایز
زن رقاص ___ پاسخ : رقاصه
سازگاری ___ پاسخ : وفق
سرخی افق پس از غروب ___ پاسخ : شفق
سوی و طرف ___ پاسخ : زی
شهر زنجان ___ پاسخ : قیدار
صحن خانه ___ پاسخ : حیاط
طاقچه ___ پاسخ : رف
عفو کننده ___ پاسخ : عافی
علم وراثت ___ پاسخ : ژنتیک
فرمان ___ پاسخ : حکم
فیلتر ___ پاسخ : صافی
قصد کردن ___ پاسخ : صدد
گروه مجرب ___ پاسخ : اکیپ
ماتیک ___ پاسخ : روژ
ماده شتر پرشیر ___ پاسخ : جعفر
مانند ماه ___ پاسخ : مهوار
ماهی کنسروی ___ پاسخ : تن
مدح و ستایش ___ پاسخ : ثنا
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مستأجر ___ پاسخ : اجاره نشین
می به آب آمیخته ___ پاسخ : معرق
نابهنجار ___ پاسخ : انرمال
ناراست ___ پاسخ : کج
نخست، اول ___ پاسخ : یک
نوعی تخته مصنوعی ___ پاسخ : نیوپان
هسته انگور ___ پاسخ : تکز
همراه مرج ___ پاسخ : حرج
واحد بسامد ___ پاسخ : هرتز
واحدی در ارتش ___ پاسخ : هنگ
کبد ___ پاسخ : جگر
کلیدها ___ پاسخ : مفاتیح
کمتر ___ پاسخ : اقل
یک پنجم هر چیز ___ پاسخ : خمس
یک سوم ___ پاسخ : ثلث

آب زیر صفر درجه ___ پاسخ : یخ
آرایش سینمایی ___ پاسخ : میکاپ
آلونک ___ پاسخ : کومه
اثر آندره ژید ___ پاسخ : ایزابل
اثر علی مؤذنی ___ پاسخ : نهابینه خاکی
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از انواع سوره‌ها ___ پاسخ : مکی
از دوزیستان ___ پاسخ : سمندر
از روی خطا ___ پاسخ : سهوا
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : قدر
برچسب ___ پاسخ : لیبل
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
به پا خاستن مردگان ___ پاسخ : رستاخیز
بیهوش شدن ___ پاسخ : غش کردن
پس گردن ___ پاسخ : قفا
پسر مازنی ___ پاسخ : ریکا
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
پیش ___ پاسخ : جلو
تابان ___ پاسخ : نوار
ترشرو ___ پاسخ : اخمو
ترشرویی ___ پاسخ : اخم
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
توانگری ___ پاسخ : غنا
تیرگی ___ پاسخ : تاری
جامه ___ پاسخ : رخت
جانور گران پوست ___ پاسخ : خز
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حشره جهنده ___ پاسخ : ملخ
حیوانات اهلی پرورش می‌دهد ___ پاسخ : دامدار
خانه‌های ریز روی عکس ___ پاسخ : ترام
خدای بزرگ ایران باستان ___ پاسخ : اهورامزدا
خوش‌خوان ___ پاسخ : قرا
دانه هر آش ___ پاسخ : نخود
دو انتهای کره زمین ___ پاسخ : قطب
دود کردن ___ پاسخ : دخ
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رفع ابهام ___ پاسخ : روشنگری
رقصی در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : رومبا
زاییدن هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : اوردن
سنگ چاقو تیز کنی ___ پاسخ : سان
شهر فارس ___ پاسخ : خنج
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
صندلی تشک و پشت دار ___ پاسخ : مبل
ضربه با پشت راکت ___ پاسخ : بک هند
ظرف آبکشی ___ پاسخ : دلو
عنصر گازی زردرنگ ___ پاسخ : فلویور
فاسد کننده ___ پاسخ : مخل
قایق ___ پاسخ : لتکا
گریبان ___ پاسخ : یخه
گل بی آن نشود ___ پاسخ : خار
گوهر نایاب ___ پاسخ : دریتیم
گیاه خاردار کوهستان ___ پاسخ : گون
ماشین خاک برداری ___ پاسخ : لودر
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
مرغابی ___ پاسخ : بط
مشک ___ پاسخ : خی
معجزه ___ پاسخ : ایت
مهم ___ پاسخ : بااهمیت
نق، غرولند ___ پاسخ : زرزر
نگهبانی کردن ___ پاسخ : پاس داشتن
نویسنده طعم گس خرمالو ___ پاسخ : زویا پیرزاد
نیک نگریستن ___ پاسخ : تامل
وسیله توقف ___ پاسخ : ترمز
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کوفتن ___ پاسخ : زدن
یابنده ___ پاسخ : واجد

ابرار ___ پاسخ : نیکان
از افعال ربطی ___ پاسخ : بود
از غصه مردن ___ پاسخ : دق
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
بدگمان ___ پاسخ : ظنین
برهنه ___ پاسخ : رت
بی کس ___ پاسخ : تنها
پای کوه ___ پاسخ : دامنه
پایان و آخر ___ پاسخ : انتها
پرخاش ___ پاسخ : دعوا
پیاله آبخوری ___ پاسخ : جام
تکیه دادن ___ پاسخ : لم
تیر پیکاندار ___ پاسخ : ناوک
جانشین ___ پاسخ : نایب
جانور وحشی ___ پاسخ : دد
جای انباشتن کالا ___ پاسخ : انبار
جای فرار ___ پاسخ : مفر
جزیره گردشگری ___ پاسخ : کیش
جهانگرد بحری ___ پاسخ : سندباد
چرک ___ پاسخ : ریم
حد نصاب ورزشی ___ پاسخ : رکورد
حرف آخر انگلیسی ___ پاسخ : زد
خرامان ___ پاسخ : نوان
خرمای هندی ___ پاسخ : دوم
خوش منظره ___ پاسخ : دلباز
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
دزدیدن ___ پاسخ : ربودن
دستگاه مولد برق ___ پاسخ : دینام
دوستی ___ پاسخ : ود
رشته‌کوهی در شمال پاکستان ___ پاسخ : کراکورام
رگ گیاهی ___ پاسخ : اوند
رمزدار ___ پاسخ : مرموز
روزها ___ پاسخ : ایام
زمان سنج ___ پاسخ : تایمر
زن زیباروی ___ پاسخ : پری
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
ستون کشتی ___ پاسخ : دکل
سخت‌تر ___ پاسخ : اشد
سرو کوهی ___ پاسخ : ابهل
سودای ناله ___ پاسخ : اه
سوگ ___ پاسخ : ماتم
سیاه ___ پاسخ : اسود
شامل همه ___ پاسخ : هر
شماره مخصوص ___ پاسخ : کد
شهری در افغانستان ___ پاسخ : هرات
شهری در ترکیه ___ پاسخ : ارزروم
شهری در هندوستان ___ پاسخ : حیدراباد
صمیمی ___ پاسخ : یکرنگ
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
طلب عدالت ___ پاسخ : دادخواهی
عادی ___ پاسخ : معمولی
عسل ___ پاسخ : نوش
فلز سرخرنگ ___ پاسخ : مس
قله‌ها ___ پاسخ : قلل
قمر ___ پاسخ : ماه
گروه سواران ___ پاسخ : کوکبه
گریه و زاری ___ پاسخ : مویه
گودال ___ پاسخ : لان
گوشت بی استخوان ___ پاسخ : لخم
لب کلفت ___ پاسخ : لفج
لبه پایینی شلوار ___ پاسخ : پاچه
مادر عاریتی ___ پاسخ : دایه
محصول آسیاب ___ پاسخ : ارد
محصول گریه ___ پاسخ : اشک
مساوی ___ پاسخ : یر
مقام نقره‌ای ___ پاسخ : دوم
ملایمت ___ پاسخ : نرمی
موجود موهوم ___ پاسخ : ال
میدان اسبدوانی ___ پاسخ : مانژ
نت ششم ___ پاسخ : لا
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نگهبان ___ پاسخ : محافظ
نمایش خنده‌دار ___ پاسخ : کمیک
نوازنده کرنا ___ پاسخ : کرناچی
نوعی تفنگ ___ پاسخ : بادی
نیستی و مرگ ___ پاسخ : هلاکت
نیمه بار ___ پاسخ : تا
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
هذیان ___ پاسخ : یان
هیئت داوران ___ پاسخ : ژوری
واضع تئوری بنیاد انواع ___ پاسخ : داروین
وقت ___ پاسخ : مدت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : گابن
کمک رسانی ___ پاسخ : امداد
یک صدم فرانک ___ پاسخ : سانتیم

آش ___ پاسخ : با
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر آرتور کانن دویل ___ پاسخ : شرلوک هولمز
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر منیرو روانی‌پور ___ پاسخ : کولی کنار اتش
ادا و اطوار ___ پاسخ : شکلک
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از بن ___ پاسخ : اساسا
از درندگان ___ پاسخ : گرگ
از ماه‌ها ___ پاسخ : فروردین
از نت‌ها ___ پاسخ : فا
از وسایل نقلیه مسافربری ___ پاسخ : مینی بوس
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
انبار غله ___ پاسخ : راش
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
بازی نفس‌گیر ___ پاسخ : زو
باهوش و نیرنگ‌باز ___ پاسخ : ناقلا
بسیار ___ پاسخ : بسا
به وجود آوردن ___ پاسخ : تکوین
پادزهر ___ پاسخ : تریاک
پدر عرب ___ پاسخ : اب
پرچم ___ پاسخ : رایت
پرسش ___ پاسخ : سوال
پس‌غذا ___ پاسخ : دسر
پهلوان ___ پاسخ : گو
تاج ___ پاسخ : جغه
حکومتی متشکل از دولت‌های مستقل ___ پاسخ : فدرال
خالی ___ پاسخ : تهی
خطایی در تنیس ___ پاسخ : نت
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خوراک کفش ___ پاسخ : واکس
در آغاز ___ پاسخ : بدوا
دربندان ___ پاسخ : اسرا
دعا ___ پاسخ : ذکر
دوک ___ پاسخ : شبک
دین و مذهب ___ پاسخ : کیش
راه بزرگ ___ پاسخ : جاده
رنگ برف ___ پاسخ : سفید
رود ایران و ترکمنستان ___ پاسخ : اترک
رودخانه ___ پاسخ : نهر
روده کوچک ___ پاسخ : نال
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سبزی پیچ در پیچ ___ پاسخ : کلم
سپیده‌دم ___ پاسخ : فلق
سطح و رویه ___ پاسخ : کف
سگ شکاری ___ پاسخ : تازی
شاعر همای و همایون ___ پاسخ : خواجوی کرمانی
شفاخانه ___ پاسخ : بیمارستان
طاقچه ___ پاسخ : رف
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عمل انداختن ___ پاسخ : پرتاب
فارغ و آسوده ___ پاسخ : سبکبار
فتنه و فساد ___ پاسخ : هرج
فرشتگان ___ پاسخ : ملایکه
گرو ___ پاسخ : رهن
گوینده ___ پاسخ : مجری
ماده‌ای برای سفید کردن پارچه ___ پاسخ : پتاس
مامان ___ پاسخ : ننه
مایل ___ پاسخ : راغب
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
مرد جوان ___ پاسخ : شاب
ملیح ___ پاسخ : بانمک
موافق ___ پاسخ : یکدله
میان ___ پاسخ : کمر
نامادری ___ پاسخ : مادر اندر
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
هراس ___ پاسخ : ترس
همراه فراوان ___ پاسخ : فت
واحد پول کرواسی ___ پاسخ : کونا
کاروان‌ها ___ پاسخ : قوافل
کاکل اسب ___ پاسخ : فش
یافتنی در معدن ___ پاسخ : رگه

آسمان ___ پاسخ : سما
آشوب و فتنه ___ پاسخ : هرج
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر گوته ___ پاسخ : فاوست
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از تنقلات ___ پاسخ : پفک
از حد گذشتن ___ پاسخ : غلو
با فهم ___ پاسخ : فهیم
بازدارنده ___ پاسخ : ناهی
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
برابر ___ پاسخ : مساوی
بی‌دینی ___ پاسخ : کفر
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
پایتخت رومانی ___ پاسخ : بخارست
پایتخت کنیا ___ پاسخ : نایروبی
پرنده کوچک گوشت خوار ___ پاسخ : زغن
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پوشش ___ پاسخ : ستر
تمیز دادن ___ پاسخ : تشخیص
جدید ___ پاسخ : ینگی
جرعه ___ پاسخ : قلپ
جعبه میز ___ پاسخ : کشو
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
چاشنی پرمصرف ___ پاسخ : نمک
چالاک ___ پاسخ : چست
چگونگی ___ پاسخ : وضعیت
حرف درد ___ پاسخ : اخ
خارپشت ___ پاسخ : تشی
خوب ___ پاسخ : نکو
خوب و نیک ___ پاسخ : نغز
داوری کردن ___ پاسخ : قضا
در اسلام انجامش واجب است ___ پاسخ : فریضه
در نمک خوابانده شده ___ پاسخ : نمکسود
درخت صنوبر ___ پاسخ : گیز
دفترچه حساب ___ پاسخ : دستک
دو طاس بازی نرد ___ پاسخ : کعبتین
دوندگی ___ پاسخ : خت
ذره بنیادین ___ پاسخ : اتم
رعشه ___ پاسخ : لرز
رفتار به ناز ___ پاسخ : چم
زمان بی ابتدا ___ پاسخ : ازل
زیبا و ظریف ___ پاسخ : شیک
سایه ___ پاسخ : نش
سپاه ___ پاسخ : عسکر
سستی و بیماری ___ پاسخ : کسالت
سقف ___ پاسخ : سغ
سگ گزنده ___ پاسخ : هار
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
شرمنده ___ پاسخ : خجول
شرکت جبران خسارت ___ پاسخ : بیمه
شناگر زیر آب ___ پاسخ : غواص
شکمباره ___ پاسخ : رس
ضمیر درونی ___ پاسخ : تو
ضمیمه ___ پاسخ : پیوست
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد حرکت ___ پاسخ : سه
غیر مذهبی ___ پاسخ : لاییک
فخر فروختن ___ پاسخ : فیس کردن
فرصت دادن ___ پاسخ : امان دادن
فرمت فایل فشرده ___ پاسخ : زیپ
قصد و عزم ___ پاسخ : اهنگ
گزیده‌تر ___ پاسخ : اخص
گیاهی طبی ___ پاسخ : ساتل
لاغر ___ پاسخ : غث
لرزش ___ پاسخ : رعشه
لقبی برای روحانیان ___ پاسخ : حجت الاسلام
مایه زیست ___ پاسخ : قوام
مجرای خون در بدن ___ پاسخ : رگ
نابود ___ پاسخ : نیست
ناخوش دارنده ___ پاسخ : عاق
ناشنوایی ___ پاسخ : کری
نامی برای برخی میوه‌های خشک ___ پاسخ : اجیل
نشان دهنده وجود جریان برق ___ پاسخ : فازمتر
نشانه ___ پاسخ : هدف
همراهی و همزیستی ___ پاسخ : مدارا
همنشین ___ پاسخ : ندیم
واژه ___ پاسخ : لغت
کم عرضی ___ پاسخ : تنگی
یک سوم ___ پاسخ : ثلث

آب آشامیدنی ___ پاسخ : ما
آماده ___ پاسخ : مجهز
آنچه نثار می‌شود ___ پاسخ : فدا
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : طلای سرخ
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : قتل سوم
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مامور معتمد
از سنگ‌های قیمتی ___ پاسخ : زمرد
اسب سرخ ___ پاسخ : بور
بخشیده شده ___ پاسخ : داده
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
بنده ___ پاسخ : عبد
بویایی ___ پاسخ : شم
بیسکویت سبک و ترد ___ پاسخ : ویفر
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پایداری ___ پاسخ : دوام
پس از این ___ پاسخ : متعاقبا
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
تنبل و کاهل ___ پاسخ : کسل
تند و سریع ___ پاسخ : زود
تندیس پرستیدنی ___ پاسخ : بت
جبری ___ پاسخ : قهری
چیز ___ پاسخ : شی
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حرف هفتم یونانی ___ پاسخ : اتا
حرکت باد ___ پاسخ : باد
حرکت در تاریکی ___ پاسخ : کورمال
حقی در سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
حکم کردن ___ پاسخ : قضاوت
خرخر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خرقه درویشی ___ پاسخ : شولا
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
دردی شراب ___ پاسخ : لای
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
دوره‌ای ___ پاسخ : ادواری
رود آرام شولوخوف ___ پاسخ : دن
روی، چهره ___ پاسخ : وجه
زراعت کردن ___ پاسخ : کاشت
زیبای دریایی ___ پاسخ : پری
سبزی سالادی ___ پاسخ : کلم
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شتر ___ پاسخ : سار
شهر استان فارس ___ پاسخ : استهبان
شهر ایلام ___ پاسخ : سیروان
شهر مازندران ___ پاسخ : قایم شهر
شیر ___ پاسخ : لبن
شیرینی ___ پاسخ : شهد
صافی ___ پاسخ : فیلتر
ظرف حمام ___ پاسخ : وان
غلاف ___ پاسخ : نیام
فراوان ___ پاسخ : کثیر
فرود آمدن ___ پاسخ : هبوط
فریب ___ پاسخ : مکر
قدم ___ پاسخ : گام
گردن ___ پاسخ : عنق
لیکن ___ پاسخ : اما
مانند ___ پاسخ : چو
مرجان ___ پاسخ : وسد
مرکز مرکزی ___ پاسخ : اراک
مسمار ___ پاسخ : میخ
موضوع، مطلب ___ پاسخ : ایتم
میوه ___ پاسخ : ثمر
نامبارک ___ پاسخ : شوم
نشانه ___ پاسخ : ارم
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نمادین ___ پاسخ : سمبولیک
نوشته دراز ___ پاسخ : طومار
نوعی تنگ سفالی ___ پاسخ : کماس
نوعی خیمه ___ پاسخ : الاچیق
نویسنده خشم و هیاهو ___ پاسخ : ویلیام فاکنر
واپس نشستن ___ پاسخ : عقب نشینی
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
یار مت ___ پاسخ : پت

آشکار ___ پاسخ : نمایان
آغاز ___ پاسخ : بدو
آفرین ___ پاسخ : ثنا
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر محمد علی جمال‌زاده ___ پاسخ : هزارپیشه
از انواع سوره‌ها ___ پاسخ : مکی
از تقسیمات ارتشی ___ پاسخ : یگان
افسرده ___ پاسخ : پکر
اهل هنر ___ پاسخ : هنری
بافنده ___ پاسخ : نساج
بدن ___ پاسخ : جسم
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
برنج‌کوب ___ پاسخ : رزاز
بندها ___ پاسخ : قیود
به تازگی ___ پاسخ : اخیرا
پدراندر ___ پاسخ : ناپدری
پس‌غذا ___ پاسخ : دسر
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
پیرامون خانه ___ پاسخ : حریم
تنها ___ پاسخ : مفرد
توانایی برای انجام کاری ___ پاسخ : جربزه
توده برف ویرانگر ___ پاسخ : بهمن
ثروت ___ پاسخ : مال
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
چای خارجی ___ پاسخ : تی
چربی ___ پاسخ : پیه
چشایی ___ پاسخ : ذایقه
چهره و رخساره ___ پاسخ : لقا
چکه کردن ___ پاسخ : چکیدن
حاصل ___ پاسخ : ثمره
حمایت و یاری ___ پاسخ : پشتیبانی
حیله و نیرنگ ___ پاسخ : ریو
خداوند ___ پاسخ : رب
خراب ___ پاسخ : ویران
خرمافروش ___ پاسخ : تمار
خوشا، به به ___ پاسخ : زهی
داغ ___ پاسخ : لبسوز
درخت کاج ___ پاسخ : ناجو
دروازه‌بان ___ پاسخ : گلر
درک کردن ___ پاسخ : فهم
دلیل آشکار ___ پاسخ : بینه
رشوه دهنده ___ پاسخ : راشی
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگین کمان ___ پاسخ : نوس
رود ___ پاسخ : نهر
زگیل ___ پاسخ : وردان
سائل ___ پاسخ : گدا
سرخ‌رگ ___ پاسخ : شریان
سری ___ پاسخ : نهانی
سزاوار دشنام ___ پاسخ : لعنتی
سنگسار کردن ___ پاسخ : رجم
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شایستگی ___ پاسخ : قابلیت
شراب ___ پاسخ : می
شرم‌آور ___ پاسخ : ننگین
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : قصرقند
شهر مرکزی ___ پاسخ : نوبران
شکل، صورت ___ پاسخ : هییت
صفحه اعلانات ___ پاسخ : پانل
طلایی ___ پاسخ : زری
عدد ماه ___ پاسخ : سی
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فاسد ___ پاسخ : تباه
فوتبالیست پرتغالی ___ پاسخ : پپه
قومیت ___ پاسخ : ملیت
گنجشک ___ پاسخ : تز
گوشت بریان ___ پاسخ : کباب
گیتی و آنچه در آن است ___ پاسخ : کون ومکان
مالک ___ پاسخ : ذا
مجروح ___ پاسخ : زخمی
مغلوب شدن ___ پاسخ : باختن
مقام ___ پاسخ : جاه
میانجی‌گری ___ پاسخ : حکمیت
ناآرامی و آشفتگی ___ پاسخ : تشنج
نام خدا در تورات ___ پاسخ : یهوه
نصف بیت ___ پاسخ : مصراع
نمازهای مستحب ___ پاسخ : نوافل
نکته‌ها ___ پاسخ : نکات
نیرنگ باز ___ پاسخ : حیلهگر
واحد مسافت دستی ___ پاسخ : وجب
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
یار پت ___ پاسخ : مت
یاری ___ پاسخ : مدد

آخرین توان ___ پاسخ : نا
آسودگی ___ پاسخ : رامش
آگاهی یافتن ___ پاسخ : واقف گردیدن
از جزایر جنوبی ___ پاسخ : هنگام
از نهاد برآید ___ پاسخ : اه
اسلحه گرم ___ پاسخ : تفنگ
اصلاح کردن ___ پاسخ : پیراستن
الفت ___ پاسخ : انس
اکسیر ___ پاسخ : کیمیا
بازیگر آس و پاس ___ پاسخ : شریفی نیا
بازیگر آقای الف ___ پاسخ : پورسرخ
بازیگر روبان قرمز ___ پاسخ : ازیتا حاجیان
بازیگر فیلم گنجشکک اشی مشی ___ پاسخ : حسن پور شیرازی
باقلای مصری ___ پاسخ : ترمس
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بخشش ___ پاسخ : هبه
به جا آوردن عهد ___ پاسخ : وفا
به سوی خود کشیدن ___ پاسخ : جذب
به شک انداختن ___ پاسخ : ایهام
بهره ___ پاسخ : استفاده
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پرده توری ___ پاسخ : شف
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پول ماهیانه ___ پاسخ : مستمری
تاج خروس ___ پاسخ : کرت
تصدیق بیگانه ___ پاسخ : یس
تنگدستی ___ پاسخ : عسر
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
ثنا و ستایش ___ پاسخ : ذکر
جن زده ___ پاسخ : جنی
چراغ روغن سوز ___ پاسخ : لنتر
حرف تردید ___ پاسخ : یا
حمد و شکر ___ پاسخ : سپاس
خمیدگی ___ پاسخ : کجی
دادگر ___ پاسخ : عادل
درخت آزادی ___ پاسخ : سرو
دزدیده گوش دادن ___ پاسخ : استراق سمع
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دسته جمعی ___ پاسخ : گروهی
دفعه ___ پاسخ : بار
دنیا ___ پاسخ : گیتی
ذره باردار ___ پاسخ : یون
ریسمان ___ پاسخ : رسن
زائو ترسان ___ پاسخ : ال
زمین ترکی ___ پاسخ : یر
زندان ___ پاسخ : سجن
زیور و زینت ___ پاسخ : زیب
سوختن ___ پاسخ : حرق
شامل همه ___ پاسخ : هر
شکوه ___ پاسخ : فر
صحرای مصر ___ پاسخ : سینا
ظرف حصیری ___ پاسخ : سبد
عسس ___ پاسخ : میرشب
غذای شبانه ___ پاسخ : شام
فانوس دریایی ___ پاسخ : فاروس
فیلمی از سامان مقدم ___ پاسخ : مکس
فیلمی از ملاقلی‌پور ___ پاسخ : هیوا
قوس قزح ___ پاسخ : نوس
گاوآهن ___ پاسخ : ایمر
معدن ___ پاسخ : کان
مقابل ماده ___ پاسخ : نر
ناخن خشکی ___ پاسخ : خست
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نیشتر رگزن ___ پاسخ : ادر
نیمه چیزی ___ پاسخ : شقه
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
هذیان ___ پاسخ : یان
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
کرم کدو ___ پاسخ : تنیا
کشور عجایب ___ پاسخ : هند
یک ششم چیزی ___ پاسخ : دانگ

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
آب‌کند ___ پاسخ : لر
آتش‌دان ___ پاسخ : مجمر
آجر خام ___ پاسخ : خشت
ابزار ___ پاسخ : وسایل
از ماه‌های رومی ___ پاسخ : تموز
از مزه‌ها ___ پاسخ : شور
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
اشاره کردن ___ پاسخ : تلمیح
بحر ___ پاسخ : زو
بخش متحرک میز ___ پاسخ : کشو
بدگل ___ پاسخ : زشت
بران ___ پاسخ : تیز
برگه حقوقی ___ پاسخ : فیش
بغل ___ پاسخ : بر
بند چرمی ___ پاسخ : تسمه
پروانه شرکت به اسم اوست ___ پاسخ : صاحب امتیاز
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پول فلزی کم بها ___ پاسخ : پشیز
تابان ___ پاسخ : رخشان
تاس کباب ___ پاسخ : راگو
تمامی ___ پاسخ : همگی
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جانور بدبو ___ پاسخ : خز
جای دور زدن ___ پاسخ : مدار
جنگی که پیامبر در آن حضور داشت ___ پاسخ : غزو
جهنم ___ پاسخ : هاویه
چهره ___ پاسخ : رخ
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرکت هوا ___ پاسخ : باد
حشره کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
خدایی ___ پاسخ : الهی
خرمای هندی ___ پاسخ : تمر
رخنه و تباهی در کار ___ پاسخ : خلل
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
رود روسیه ___ پاسخ : ولگا
سریدن ___ پاسخ : لیز خوردن
سلاحی شبیه شمشیر ___ پاسخ : غداره
سیاهی جسم از دور ___ پاسخ : شبح
شپش ___ پاسخ : نمه
شعله آتش ___ پاسخ : لهب
شماره مخصوص ___ پاسخ : کد
شمشیر بران ___ پاسخ : حسام
شهر اصفهان ___ پاسخ : سمیرم
شهر گلستان ___ پاسخ : گالیکش
شهر کرمان ___ پاسخ : رابر
شهری در هند ___ پاسخ : بمبیی
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
طاقچه ___ پاسخ : رف
طعم ___ پاسخ : مزه
طی طریق کردن به قصد تفریح ___ پاسخ : مسافرت
عدد یک رقمی ___ پاسخ : هشت
عمل بریدن ___ پاسخ : برش
عکس گرفتن از خود ___ پاسخ : سلفی
فاضل ___ پاسخ : اریب
قدرت ___ پاسخ : زور
قسمتی از تخم مرغ ___ پاسخ : سفیده
گوارا ___ پاسخ : مری
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
لوکس فروشی ___ پاسخ : بوتیک
ماچ ___ پاسخ : بوس
ماده چسبناک تنه درخت ___ پاسخ : صمغ
متحرک ___ پاسخ : جنبنده
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مزه بستنی ___ پاسخ : وانیل
مشرق ___ پاسخ : خاور
ناله سگ ___ پاسخ : زوزه
نامبارک ___ پاسخ : شوم
نگاه از روی خشم ___ پاسخ : زهرچشم
نوشتنی پزشک ___ پاسخ : نسخه
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
هزینه ___ پاسخ : خرج
همسایه ___ پاسخ : همجوار
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
وصف ناشدنی ___ پاسخ : لایوصف
وقت را به بطالت گذراندن ___ پاسخ : یللی
وقت، موقع ___ پاسخ : حین
کرک میوه ___ پاسخ : پرز
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : شیلی
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

آهو ___ پاسخ : جیران
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : دوزخی ها
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : دزد قالپاق
از آفات ___ پاسخ : شته
از پیامبران ___ پاسخ : داود
از صنایع ادبی ___ پاسخ : جناس
از غلات ___ پاسخ : گندم
از مطلبی به مطلب دیگر پرداختن ___ پاسخ : گریززدن
استفراغ ___ پاسخ : قی
اندیشه ___ پاسخ : فکر
بدگویی ___ پاسخ : هجو
به شوق افکندن ___ پاسخ : تشویق
پایتخت دانمارک ___ پاسخ : کپنهاگ
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پایکوبی ___ پاسخ : جشن
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پسوند نگهداری ___ پاسخ : بان
پشت ___ پاسخ : کول
پیش از این ___ پاسخ : سابقا
تکیه‌گاه ___ پاسخ : متکا
جانب ___ پاسخ : سوی
چابک ___ پاسخ : چست
حیله‌گر ___ پاسخ : شیاد
خوابیدن ___ پاسخ : کپیدن
خواسته‌ها ___ پاسخ : مطالبات
دانش مایعات در حال حرکت ___ پاسخ : هیدرولیک
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
درست به اندازه ___ پاسخ : مک
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
دلیر ___ پاسخ : نیو
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
زه کمان ___ پاسخ : وتر
زیبای افسانه‌ای ___ پاسخ : پری
ستون مخابراتی ___ پاسخ : دکل
شیشه و قرابه ___ پاسخ : کپ
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
طعم ___ پاسخ : مزه
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
ظرف چرمین روغن ___ پاسخ : خیک
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
عدو ___ پاسخ : دشمن
فخر و کرشمه ___ پاسخ : ناز
فریاد ___ پاسخ : جار
فریب ___ پاسخ : مکر
فقیر ___ پاسخ : ندار
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
قد ___ پاسخ : قامت
قطره ___ پاسخ : چکه
گشوده ___ پاسخ : وا
گفتار ___ پاسخ : نطق
گودی ___ پاسخ : قعر
ماشینی ___ پاسخ : مکانیزه
مرکز استان غربی ___ پاسخ : سنندج
مریض ___ پاسخ : بیمار
معشوق ___ پاسخ : دلبر
نقاب زنان ترک ___ پاسخ : یاشماق
نوعی کبوتر دشتی ___ پاسخ : یاهو
نوعی کیسه ___ پاسخ : گونی
نویسندگی ___ پاسخ : قلمزنی
نیروها ___ پاسخ : قوا
هرگز ___ پاسخ : ابدا
هرگز ___ پاسخ : هیچگاه
همایش ___ پاسخ : گردهمایی
ورزش رزمی ژاپنی ___ پاسخ : جودو
وسیله روفتن ___ پاسخ : جارو
ویرایش ___ پاسخ : ادیت
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کشنده بی‌صدا ___ پاسخ : سم
کشور آسیایی ___ پاسخ : میانمار
کنایه از ناگهان حاضر شدن ___ پاسخ : اجل معلق
یرقان ___ پاسخ : زردی
یک پنجم شرعی ___ پاسخ : خمس

آبسه ___ پاسخ : دمل
آبی که بیهوده روی زمین جاری شود ___ پاسخ : هرزاب
آزار ___ پاسخ : اذیت
آغاز ___ پاسخ : اول
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : اعراف
از ورزش‌های آبی ___ پاسخ : واترپولو
افسوس ___ پاسخ : اوه
باب ___ پاسخ : در
باتلاق ___ پاسخ : لشاب
باجه ___ پاسخ : گیشه
بازرس دارایی ___ پاسخ : ذی حساب
بخش سطحی پوست ___ پاسخ : بشره
بخشش ___ پاسخ : عطا
بخشی در بیمارستان ___ پاسخ : ای سی یو
برهنه ___ پاسخ : پتی
بزرگ و سرور ___ پاسخ : مهتر
بسیار گردنده ___ پاسخ : دوار
به پا خاستن ___ پاسخ : قیام
بهانه‌جویی ___ پاسخ : نق
پالیز خربزه ___ پاسخ : لته
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
پول‌ترکمنستان ___ پاسخ : منات
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
تکه پاره ___ پاسخ : لت
جای بی‌هوا ___ پاسخ : خلا
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
حرص ___ پاسخ : از
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف نفی ___ پاسخ : نه
حرف همراهی ___ پاسخ : مع
خداشناس ___ پاسخ : عارف
خط‌کش هندسی ___ پاسخ : تی
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : علوفه
دانشمند ___ پاسخ : علامه
در طول یک شب ___ پاسخ : شبانه
درنگ کننده ___ پاسخ : بطی
دست‌ها ___ پاسخ : ایادی
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
ذوق ___ پاسخ : وجد
رباعی سرای قرن پنج و شش ___ پاسخ : خیام
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
ریختن آب ___ پاسخ : صب
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درا
سازی زهی ___ پاسخ : هارپ
سرکش ___ پاسخ : یاغی
سقف ___ پاسخ : سغ
سلاح مخرب ___ پاسخ : بمب
سود پول ___ پاسخ : ربا
شتر ___ پاسخ : ابل
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : شبستر
شهر خوزستان ___ پاسخ : رامشیر
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : سراوان
شهر لرستان ___ پاسخ : الشتر
شوینده ___ پاسخ : غسال
صدای غرش ___ پاسخ : غریو
صفت باد ___ پاسخ : وزان
ضلالت ___ پاسخ : گمراهی
ظرفی در حمام ___ پاسخ : وان
عادل ___ پاسخ : منصف
عسل ___ پاسخ : شهد
عقاب ___ پاسخ : دال
فاخته ___ پاسخ : قمری
فرمان ___ پاسخ : رل
فوقانی ___ پاسخ : زبرین
قرص ___ پاسخ : حب
گردن کلفت ___ پاسخ : نره خر
گمان ___ پاسخ : شک
گناهان ___ پاسخ : ذنوب
گواه‌ها ___ پاسخ : شواهد
لذت‌ها ___ پاسخ : لذایذ
ماتم ___ پاسخ : اندود
مار خطرناک ___ پاسخ : افعی
مرد ___ پاسخ : رجل
مردد ___ پاسخ : دودل
معلق ___ پاسخ : دروا
میان کشورها ___ پاسخ : بین الملل
نامی برای قیامت ___ پاسخ : یوم الدین
نوعی نان ___ پاسخ : بربری
وفق و طبق ___ پاسخ : حسب
کار بزرگ و خطیر ___ پاسخ : مهم
کشور آسیایی ___ پاسخ : لایوس
کشور آسیایی ___ پاسخ : نپال
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سومالی

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آسمان ___ پاسخ : سما
آش ___ پاسخ : با
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : درانتظار
اثر چخوف ___ پاسخ : بانو باسگ ملوس
اثر محمد رحیم اخوت ___ پاسخ : باقی مانده ها
اختراع گراهام بل ___ پاسخ : تلفن
ارزیاب ___ پاسخ : ممیز
از پیامبران ___ پاسخ : داود
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : زمر
اعزام ___ پاسخ : روانه
افسرده ___ پاسخ : پکر
امرود ___ پاسخ : مل
ایجاد نقش و نگار با گچ ___ پاسخ : گچ بری
برگه منتشر شدنی ___ پاسخ : نشریه
بصیر ___ پاسخ : بینا
بند زنجیر ___ پاسخ : قید
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بهره‌مندی ___ پاسخ : برخورداری
بی‌نصیب ___ پاسخ : فاقد
بیماری عفونی ___ پاسخ : وبا
بیننده ___ پاسخ : بصیر
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
پرستش ___ پاسخ : عبادت
پوست ___ پاسخ : قشر
توتون کوبیده در کاغذ پیچیده ___ پاسخ : سیگار
ثابت شده ___ پاسخ : مدلل
جدا کردن ___ پاسخ : فصل
چاکران ___ پاسخ : خدم
حساب دخل و خرج اداره را دارد ___ پاسخ : حسابدار
حشره ریز آفت درختان ___ پاسخ : شته
خون گرفتن از رگ ___ پاسخ : رگزدن
دانه سفت برخی میوه‌ها ___ پاسخ : هسته
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دکان کوچک ___ پاسخ : دکه
راست گفتن ___ پاسخ : صدق
رقص برزیلی ___ پاسخ : سامبا
رنگ سبز روشن ___ پاسخ : میشی
زبانه آتش ___ پاسخ : لهیب
زمان ___ پاسخ : مدت
زنگار دل ___ پاسخ : رین
سخن یاوه ___ پاسخ : زرت
سردار لشکر ___ پاسخ : سپهبد
سعی کننده ___ پاسخ : کوشا
سقف دهان ___ پاسخ : سق
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
شنوا ___ پاسخ : نیوشا
شهر هرمزگان ___ پاسخ : قشم
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : لس انجلس
ضایع شدن ___ پاسخ : هدر
عداوت و دشمنی ___ پاسخ : لینه
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
غنیمت شمردن ___ پاسخ : اغتنام
فرش مالیدنی ___ پاسخ : نمد
فرمان هنری ___ پاسخ : رل
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
لایق ___ پاسخ : سزا
لباس ___ پاسخ : جامه
مادر باران ___ پاسخ : ابر
محور سنگ آسیا ___ پاسخ : بست
مربوط به شهوت ___ پاسخ : شهوانی
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
نه بی‌ادبانه ___ پاسخ : نچ
نویسنده بانوی جنگل ___ پاسخ : فهیمه رحیمی
نیمرزو ___ پاسخ : ظهر
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کر شدن ___ پاسخ : صم
کشت بدون آبیاری ___ پاسخ : دیم
کلاغ و زاغ ___ پاسخ : غراب
کنار هندسی ___ پاسخ : ضلع

ارجمندی ___ پاسخ : عز
از انواع کباب ___ پاسخ : برگ
از انواع یقه ___ پاسخ : ارو
از خود راضی ___ پاسخ : ننر
از شیرینی‌های دیگر تبریز ___ پاسخ : اریس
از شیرینی‌های سنتی تبریز ___ پاسخ : نوقا
از لبنیات ___ پاسخ : کره
از نام‌های دخترانه فرنگی ___ پاسخ : نل
بازار بی رونق ___ پاسخ : کساد
بالای زانو ___ پاسخ : ران
بخاری برقی ___ پاسخ : هیتر
بخش جلوباز نمای ساختمان ___ پاسخ : ایوان
بشقاب بزرگ ___ پاسخ : دیس
بیماری آفریقایی ___ پاسخ : ابولا
بیماری لقوه ___ پاسخ : پارکینسون
بیماری مهلک ___ پاسخ : وبا
بیماری وبا ___ پاسخ : کلرا
پارچه براق ___ پاسخ : ساتن
پارچه داخلی لباس ___ پاسخ : استر
پارچه فروش ___ پاسخ : بزاز
پارچه لطیف ___ پاسخ : کرپ
پارچه لطیف زخم‌بندی ___ پاسخ : گاز
پرنده آش سرد کن ___ پاسخ : سار
پروتئین گیاهی ___ پاسخ : سویا
پنبه‌زن ___ پاسخ : نداف
ترازوی بزرگ ___ پاسخ : قپان
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
جلد و چابک ___ پاسخ : فرز
جنس نامرغوب ___ پاسخ : بنجل
چشم پزشک ___ پاسخ : کحال
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حرارت بدن ___ پاسخ : تب
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
حصیر ___ پاسخ : بوریا
حلق ___ پاسخ : گلو
خاطر ___ پاسخ : یاد
خورشت مغز گردو ___ پاسخ : فسنجان
دانه انگور ___ پاسخ : حب
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
زدنی ناراضی ___ پاسخ : نق
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
سبزی خورشتی ___ پاسخ : ریواس
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سفره رنگین کن ___ پاسخ : سالاد
شیرینی شاخه‌ای ___ پاسخ : نبات
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
صندوقخانه ___ پاسخ : پستو
طایفه و دودمان ___ پاسخ : فامیل
طعم فلفل ___ پاسخ : تند
عشوه ___ پاسخ : ناز
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
غذای مخصوص مردم جنوب ایران ___ پاسخ : مهیاوه
فرزندزاده ___ پاسخ : نوه
گاو خیلی مفید ___ پاسخ : شیرده
گریبان ___ پاسخ : یقه
لحظه کوتاه ___ پاسخ : ان
لگن ظرفشویی ___ پاسخ : سینک
لوستر ___ پاسخ : اویز
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مادر ترک ___ پاسخ : انا
ماده ضد عفونی کننده سبزیجات ___ پاسخ : کلر
ماهی کمیاب قیمتی ___ پاسخ : ازاد
مثل شخص فریبکار ___ پاسخ : اب زیر کاه
مرد بی زن ___ پاسخ : عزب
معادل فارسی هود ___ پاسخ : هواکش
من و شما ___ پاسخ : ما
مهره دوم گردن ___ پاسخ : اسه
میوه و محصول ___ پاسخ : بش
نخ بافتنی ___ پاسخ : کاموا
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نوعی برنج مرغوب ___ پاسخ : بینام
نوعی پارچه قدیمی چادر ___ پاسخ : اقبانو
نوعی تخم مرغ ___ پاسخ : رسمی
نوعی تزریق ___ پاسخ : وریدی
نوعی جین ___ پاسخ : لی
همسر مرد ___ پاسخ : زن
واحد شمارش لباس ___ پاسخ : دست
ویژه بانوان ___ پاسخ : زنانه

اثر هرمان هسه ___ پاسخ : دمیان
اختراع نوبل ___ پاسخ : دینامیت
امتداد داده ___ پاسخ : کشیده
بالا ___ پاسخ : زبر
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بت ___ پاسخ : بغ
برهنه ___ پاسخ : ورت
به احوالپرسی بیمار رفتن ___ پاسخ : عیادت
به نام خدا ___ پاسخ : بسم الله
بی‌مو ___ پاسخ : کچل
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
تجهیزاتی که از راه هوا حمل می‌شوند ___ پاسخ : هوابرد
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
جامعه‌گرایی ___ پاسخ : سوسیالیسم
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
چیز ___ پاسخ : شی
حقیقت هر چیز ___ پاسخ : ذات
خرد و بسیار کوچک ___ پاسخ : ریز
دارای خصلت ناپسند ___ پاسخ : بدخوی
درشت اندام ___ پاسخ : لندهور
دشت و صحرا ___ پاسخ : هامون
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دگرگون کردن ___ پاسخ : تبدیل
دم ___ پاسخ : خون
راست گفتن ___ پاسخ : صدق
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رنگ ___ پاسخ : لون
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درا
ساختمان مسقف فلزی ___ پاسخ : سوله
ساز می‌زند ___ پاسخ : نوازنده
سپاسگزاری کردن ___ پاسخ : شکران
سخت دل ___ پاسخ : قسی
سخت و استوار ___ پاسخ : محکم
سطح کشتی ___ پاسخ : عرشه
سنگ آهک متراکم صیقل پذیر ___ پاسخ : مرمر
سوا ___ پاسخ : جدا
سوره طولانی ___ پاسخ : بقره
سیاهی جسم از دور ___ پاسخ : شبح
شخص ___ پاسخ : کس
شهری در آلمان ___ پاسخ : بن
شهری در آمریکا ___ پاسخ : سندیگو
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : پارما
صدایش از دور خوش است ___ پاسخ : دهل
ظرف آبگوشت ___ پاسخ : دیزی
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
فراگیرنده ___ پاسخ : مشتمل
فرمانروا ___ پاسخ : والی
فلز گلوله ___ پاسخ : سرب
قطعه بازی شطرنج ___ پاسخ : مهره
گهواره ___ پاسخ : مهد
ماچ ___ پاسخ : بوس
متوجه شدن ___ پاسخ : روی اوردن
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
موی بلند ___ پاسخ : گیس
نامعلوم ___ پاسخ : مبهم
نامه رسان ___ پاسخ : پستچی
نزدیک شدن ___ پاسخ : قرب
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
نگاه مستقیم و معنی‌دار ___ پاسخ : بروبر
نمایش همراه موسیقی و رقص و آواز ___ پاسخ : ملودرام
نوشتن با کامپیوتر ___ پاسخ : تایپ
نوعی نقاشی ___ پاسخ : سیاه قلم
نویسنده بی‌خانمان ___ پاسخ : هکتورمالو
نیرو دهنده ___ پاسخ : مقوی
هر یک از دو عضو اصلی تنفس ___ پاسخ : ریه
همراه زلزله ___ پاسخ : پس لرزه
همین و بس ___ پاسخ : والسلام
وابسته به لغت ___ پاسخ : لغوی
واحد پول ساموآ ___ پاسخ : تالا
کامل ___ پاسخ : تام
کشور اروپایی ___ پاسخ : لهستان
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : شیلی
کلمه نفرت ___ پاسخ : شه
کوشیدن ___ پاسخ : جهد

آرایشگر ___ پاسخ : سلمانی
آروغ ___ پاسخ : رغ
آسیب ___ پاسخ : اک
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
ابزار جنگی قدیم ___ پاسخ : کمان
اجاره بها ___ پاسخ : کرایه
ارمغان ___ پاسخ : هدیه
از اقوام ___ پاسخ : لر
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : خون
از پیامبران ___ پاسخ : ادریس
از سوره‌ها ___ پاسخ : غافر
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : اب
اسم ___ پاسخ : نام
بت ___ پاسخ : بغ
بغل ___ پاسخ : بر
پایتخت آلمان ___ پاسخ : برلین
پایداری ___ پاسخ : قرار
پدید آمدن ___ پاسخ : تجلی
پراکندن ___ پاسخ : پخش
پرحرفی کردن ___ پاسخ : ورزدن
پرستش ___ پاسخ : یشت
پست و زبون ___ پاسخ : خوار
پندار ___ پاسخ : مخیله
تارمی ___ پاسخ : نرده
تازه ___ پاسخ : نو
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تله و دام ___ پاسخ : فغ
جاوید ___ پاسخ : ابدی
جای نشستن ___ پاسخ : نشیمنگاه
جایی که سایه باشد ___ پاسخ : نسار
جلودار لشکر ___ پاسخ : طلیعه
چربی ___ پاسخ : پیه
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حد معین از چیزی ___ پاسخ : نصاب
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حمله کننده ___ پاسخ : مهاجم
خبررسان ___ پاسخ : مخبر
خود را کنار کشیدن ___ پاسخ : جا خالی کردن
خوش‌باور ___ پاسخ : هالو
داد ___ پاسخ : عدل
داد و فریاد ___ پاسخ : عربده
دراز کردن ___ پاسخ : خواباندن
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دنبال معایب می‌گردد ___ پاسخ : عیبجو
دیباچه ___ پاسخ : عنوان
راهگذر ___ پاسخ : عابر
رده ___ پاسخ : صف
روز جشن ___ پاسخ : عید
روشن‌بینی ___ پاسخ : بصیرت
روشنی ___ پاسخ : نور
زمین خشک و سخت ___ پاسخ : دغ
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سالن بزرگ ___ پاسخ : سوله
سخنرانی ___ پاسخ : خطبه
سرخ‌رنگ ___ پاسخ : عنابی
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سروده‌های زردشت ___ پاسخ : گات
شادمانی ___ پاسخ : نشاط
شرمسار ___ پاسخ : روسیاه
شهر خوزستان ___ پاسخ : لالی
شهر هرمزگان ___ پاسخ : میناب
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : سندیگو
گل خشک شده ___ پاسخ : کلوخ
مأمور شهربانی ___ پاسخ : اجان
متال ___ پاسخ : فلز
متشکرم ___ پاسخ : مرسی
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مهمان‌خانه ___ پاسخ : هتل
نزدیک به مرگ ___ پاسخ : مردنی
نقص ___ پاسخ : عیب
نوعی چاشنی ایرانی ___ پاسخ : نازخاتون
نوعی مشروب ___ پاسخ : ویسکی
هضم شدن ___ پاسخ : گواردن
ولگرد ___ پاسخ : عیار
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کیپورد
کشور ثروتمند ___ پاسخ : قطر
کفش ___ پاسخ : لخا
کهنه و پوسیده ___ پاسخ : رث
یاری ___ پاسخ : مدد
یاری کنندگان ___ پاسخ : انصار

آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر ناصرخسرو ___ پاسخ : زاد المسافرین
از حروف الفبا ___ پاسخ : شین
اسب بارکش ___ پاسخ : یابو
باقی گذاشتن ___ پاسخ : ابقا
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بدن ___ پاسخ : جثه
بدون فکر و اندیشه ___ پاسخ : بیخیال
بزرگی ___ پاسخ : مجد
بغل ___ پاسخ : کش
بنیادها ___ پاسخ : مبانی
به خاک سپردن مرده ___ پاسخ : دفن
به دست آوردن حداقل امتیاز ___ پاسخ : بزاوردن
پارچه ابریشمی رنگین ___ پاسخ : دیبا
پارچه بین رویه و آستر ___ پاسخ : لایی
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
پایتخت عراق ___ پاسخ : بغداد
پدر ___ پاسخ : بابا
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پستاندار همه‌چیزخوار ___ پاسخ : خوک
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جانشین ___ پاسخ : وصی
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنگ ___ پاسخ : حرب
چهره ___ پاسخ : لچ
حیله ___ پاسخ : مکر
خارپشت بزرگ تیرانداز ___ پاسخ : دلدل
خرده سنگهایی که از ریگ نرمترند ___ پاسخ : شن
خوشحالی ___ پاسخ : دنه
در جایی قرار گرفتن ___ پاسخ : نشستن
درونی ___ پاسخ : داخلی
دریدن و پاره پاره کردن ___ پاسخ : لت و پار کردن
رئیس قبیله ___ پاسخ : بیک
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگ خزان ___ پاسخ : زرد
روحانی مصری ___ پاسخ : کهنه
روزی که در آنیم ___ پاسخ : امروز
روی ___ پاسخ : وجه
زشتی ___ پاسخ : قبح
زنده ___ پاسخ : حی
زنگار دل ___ پاسخ : رین
سپاه ___ پاسخ : لشکر
ستوده ___ پاسخ : حمید
سرسرای بزرگ ___ پاسخ : لابی
سرگرمی سودمند ___ پاسخ : جدول
سیماب ___ پاسخ : ابک
شمشیرها ___ پاسخ : سیوف
شهر خوزستان ___ پاسخ : هندیجان
شهوتران ___ پاسخ : حشری
صیاد ___ پاسخ : شکارچی
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
غمگین ___ پاسخ : اندوهناک
قسمت ___ پاسخ : بخش
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
گوارا ___ پاسخ : هنی
لاغری ___ پاسخ : نوانی
مجادله کردن ___ پاسخ : شاخ به شاخ شدن
مو خشک کن ___ پاسخ : سشوار
ناخشنود از وضع موجود ___ پاسخ : ناشکر
نان نرم و نازک ___ پاسخ : لواش
نیازها ___ پاسخ : حاجات
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
کنار ___ پاسخ : جنب
کنایه از فرزند منحصر به فرد ___ پاسخ : یکی یکدانه
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
کوفتن ___ پاسخ : زدن
یادداشت کردن ___ پاسخ : ثبت

آبنوس ___ پاسخ : جغ
آمیخته شده ___ پاسخ : اغشته
ابزار برش ___ پاسخ : اره
اجاره بها ___ پاسخ : مال الاجاره
از بیماری‌های دستگاه تنفسی ___ پاسخ : برنشیت
از مصالح راه سازی ___ پاسخ : شن
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : بتون
امتیازات ___ پاسخ : مزایا
بخشش ___ پاسخ : وهب
بز کوهی ___ پاسخ : شکا
بسیار تشنه بودن ___ پاسخ : له له زدن
بسیار گرم ___ پاسخ : تفتان
بند کردن ___ پاسخ : اسر
به راه راست رونده ___ پاسخ : راشد
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
پالیز خربزه و هندوانه و … ___ پاسخ : لته
پاکتر ___ پاسخ : اقدس
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پرخطر ___ پاسخ : ناامن
پس‌روان ___ پاسخ : توابع
پهلوان ___ پاسخ : نیو
تاج خروس ___ پاسخ : لالکا
تاج گل ___ پاسخ : بساک
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
توانگری ___ پاسخ : مکنت
جرعه ___ پاسخ : چکه
جوانی ___ پاسخ : شباب
چای خارجی ___ پاسخ : تی
چه وقت ___ پاسخ : کی
چیز ___ پاسخ : شی
حادثه ___ پاسخ : واقعه
خانه‌ها ___ پاسخ : ابیات
در ظاهر ___ پاسخ : ظاهرا
درخشان ___ پاسخ : تابنده
دریاچه‌ای در ترکیه ___ پاسخ : وان
دشت و صحرا ___ پاسخ : دمن
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دوست ___ پاسخ : ودید
دوست و دمساز ___ پاسخ : الیف
رجز ___ پاسخ : لاف
رسیدن ___ پاسخ : نایل شدن
ریزه ___ پاسخ : تکه
زیرکی و عقل ___ پاسخ : هوش
سرایت کردن آب ___ پاسخ : نشت
سوراخ مانند وسط شکم ___ پاسخ : ناف
سکسکه ___ پاسخ : هکهک
شب طولانی ___ پاسخ : یلدا
شریک ___ پاسخ : همدست
شهد ___ پاسخ : نوش
شهری در عراق ___ پاسخ : بصره
شور و غوغا ___ پاسخ : جنجال
طفل ___ پاسخ : بچه
عدد اول ___ پاسخ : یک
عدد دو رقمی ___ پاسخ : شصت
عدد منفی ___ پاسخ : نه
عدد یک رقمی ___ پاسخ : هشت
فتوگرافر ___ پاسخ : عکاس
فلس ماهی ___ پاسخ : کچ
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
گردن کلفت ___ پاسخ : قلدر
گوشه ___ پاسخ : کنج
مانع میان دو چیز ___ پاسخ : حایل
ماهی هزار کیلویی ___ پاسخ : تن
مثل و مانند ___ پاسخ : مشابه
مجموعه میلیاردها ستاره ___ پاسخ : کهکشان
مرد پیر ___ پاسخ : شیخ
مرگ ___ پاسخ : موت
میز کوچک ___ پاسخ : عسلی
میل و آرزو ___ پاسخ : هوس
نرم افزار نقشه‌کشی ___ پاسخ : اتوکد
نیست شدن ___ پاسخ : فنا
نیلوفر ___ پاسخ : فل
نیک بیان کردن مطلبی ___ پاسخ : توجیه
هر یک از چهار شبه فلز ___ پاسخ : هالوژن
همراه پوچ ___ پاسخ : هیچ
واحد پول چین ___ پاسخ : یوان
واحد سنجش انرژی و کار ___ پاسخ : ژول
وجود دارد ___ پاسخ : هست
وحشت ___ پاسخ : رعب
ولگرد ___ پاسخ : بیکاره
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کنجد کوبیده ___ پاسخ : ارده
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
کیسه درویشان و شکارچیان ___ پاسخ : چنته
یک برش از هندوانه ___ پاسخ : قاچ

آخرین یکان ___ پاسخ : نه
اثر رطوبت ___ پاسخ : نم
از آش‌های نذری ___ پاسخ : شله قلم کار
از چاشت‌های آذربایجان ___ پاسخ : خشیل
از درندگان جنگل ___ پاسخ : ببر
از شیرینی‌های سنتی تبریز ___ پاسخ : اریس
از عشاق افسانه‌ای ___ پاسخ : رامین
از غذاهای محلی بجنوردی ___ پاسخ : شله ماش
از غذاهای محلی خوزستان ___ پاسخ : سمبوسه
از لوازم آرایش بانوان ___ پاسخ : ریمل
از ماهی‌های خوراکی خلیج فارس ___ پاسخ : شیرماهی
از نام‌های زنانه ___ پاسخ : قمر
اسب سرخ و سفید ___ پاسخ : ابرش
بانوی فرانسوی ___ پاسخ : مادام
پارچه داخلی لباس ___ پاسخ : استر
پارچه کشباف ___ پاسخ : تریکو
پرده و پوشش ___ پاسخ : ستر
پرنده‌ای از راسته پا بلندان ___ پاسخ : لک لک
پرنمک ___ پاسخ : شور
پوشاک ___ پاسخ : لباس
پیاله ___ پاسخ : قدح
تالار پذیرایی ___ پاسخ : سالن
ترش و شیرین ___ پاسخ : ملس
تشکر شیرین ___ پاسخ : شکر
تمساح هندی ___ پاسخ : گاویال
تیره عنکبوت ___ پاسخ : بند پایان
جانوری از تیره راسو ___ پاسخ : قاقم
چای تلخ و لب‌گز ___ پاسخ : دبش
چراغ خوراک پزی ___ پاسخ : والور
حلال لاک ناخن ___ پاسخ : استن
خانم‌ها از آن می‌ترسند ___ پاسخ : موش
خانه بزرگ ___ پاسخ : سرا
خدمتکار پیر ___ پاسخ : دادا
خنده بلند ___ پاسخ : قهقهه
خوب نیست ___ پاسخ : بد
خوراک برگ پیچ شده ___ پاسخ : دلمه
دستبند زنان ___ پاسخ : یاره
رقیب زن ___ پاسخ : هوو
رگ خواب ___ پاسخ : چم
روستا ___ پاسخ : ده
زن زیباروی ___ پاسخ : جمیله
زنبور عسل ___ پاسخ : نحل
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
زیرانداز ارزان قیمت ___ پاسخ : پلاس
سبزی پیچیده ___ پاسخ : کلم
سوغات ساوه ___ پاسخ : انار
شتر بی‌کوهان ___ پاسخ : لاما
شهر خرما ___ پاسخ : بم
شکلک ___ پاسخ : ادا
شیرینی سنتی با نشاسته و شکر ___ پاسخ : باسلق
شیهه اسب ___ پاسخ : صهیل
صدف‌نشین ___ پاسخ : در
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عضو چهره ___ پاسخ : لب
عقاب سیاه ___ پاسخ : دال
غذای انرژی‌زا ___ پاسخ : مقوی
غذای شب ___ پاسخ : شام
غربال ___ پاسخ : الک
قابله ___ پاسخ : ماما
گاومیش تبتی ___ پاسخ : یاک
گلی زردرنگ ___ پاسخ : لادن
گندم سوده ___ پاسخ : ارد
گهواره ___ پاسخ : ننو
لبه چین‌دار پرده ___ پاسخ : والان
مادر ورزش‌ها ___ پاسخ : دو
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
ماه شروع مدارس ___ پاسخ : مهر
مایع لعاب‌دار ___ پاسخ : اهار
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مقابل روز ___ پاسخ : شب
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
من و شما ___ پاسخ : ما
مو طلایی ___ پاسخ : بور
نوعی پرتقال ___ پاسخ : بمی
نوعی چسب گیاهی ___ پاسخ : سریش
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی ساعت ___ پاسخ : مچی
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نوعی لباس زمستانی ___ پاسخ : بارانی
نوعی کنگره دوزی ___ پاسخ : دالبر
نیرومند ___ پاسخ : قوی
کنایه از خورشید ___ پاسخ : تشت اتش
یار چوپان ___ پاسخ : سگ

آسان ___ پاسخ : سهل
آن را میازارید ___ پاسخ : مور
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
ابزار آرایشگر ___ پاسخ : شانه
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : کالیگولا
اثر آلودگی ___ پاسخ : لکه
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : جاسوسه در برلین
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : دیوار
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : جادوی نهفته
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اتما
از بیماری‌های پوستی ___ پاسخ : گر
از پیامبران ___ پاسخ : موسی
از علوم پایه ___ پاسخ : فیزیک
از معتادین ___ پاسخ : حشیشی
ازمندی ___ پاسخ : شح
بالای جمجمه ___ پاسخ : ملاج
برتری‌ها ___ پاسخ : فضایل
بزرگترین شهر اکوادور ___ پاسخ : گوایاکیل
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
پارچه نخی نازک ___ پاسخ : چیت
پایتخت بنگلادش ___ پاسخ : داکا
پدر ___ پاسخ : والد
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پژمرده ___ پاسخ : پلاسیده
پناهگاه ___ پاسخ : ماوا
تابع و پیرو ___ پاسخ : دابر
تازه ___ پاسخ : نو
تر کردن ___ پاسخ : خیساندن
جامه و لباس ___ پاسخ : کسا
جنگ ___ پاسخ : ستیز
چه وقت ___ پاسخ : کی
حق ناشناس ___ پاسخ : کفور
خاندان ___ پاسخ : سلسله
خرج ___ پاسخ : هزینه
خودکشی ژاپنی ___ پاسخ : هاراکیری
خوردنی‌های بی‌خاصیت ___ پاسخ : هله وهوله
دارای سبیل پرپشت ___ پاسخ : سبیلو
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
درون دهان ___ پاسخ : بج
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دشت و صحرا ___ پاسخ : دمن
ذات ___ پاسخ : خویشتن
رفتاری از روی عشوه ___ پاسخ : لنجه
رنج و سختی بردن در کار ___ پاسخ : کد
رنجیده ___ پاسخ : دلخور
رنگین کمان ___ پاسخ : نوس
زنجیر در اتاق ___ پاسخ : چفت
زنهاری ___ پاسخ : پناهنده
سطل ___ پاسخ : دلو
سوره انجیر ___ پاسخ : تین
شالیکوب ___ پاسخ : دنگ
شرمسار ___ پاسخ : خجل
شما ___ پاسخ : عالیجناب
شمیم ___ پاسخ : بو
شهر ایلام ___ پاسخ : دهلران
شیوه ___ پاسخ : روش
طلا ___ پاسخ : زر
طلاکاری شده ___ پاسخ : زرکوب
ظرفی از الیاف گیاهی ___ پاسخ : سبد
عدد اول ___ پاسخ : یک
عفونت‌حفره‌های استخوانی اطراف بینی ___ پاسخ : سینوزیت
غلتک ___ پاسخ : رول
گودال ___ پاسخ : چاه
لفظ حرام ___ پاسخ : تابو
مایع فرار رقیق‌ساز ___ پاسخ : تینر
مجموعه حالات روانی ___ پاسخ : روحیه
محل عبور ___ پاسخ : مجرا
مروارید ___ پاسخ : لولو
مسیحی ___ پاسخ : ترسا
مهربان ___ پاسخ : رحیم
موی پیشانی ___ پاسخ : توک
نابهنجار ___ پاسخ : انرمال
نامه‌بر قدیم ___ پاسخ : چاپار
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نهر ___ پاسخ : رود
نوار نور ___ پاسخ : طیف
نوعی بیماری تنفسی حاد ___ پاسخ : سارس
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
همان دهان است ___ پاسخ : دهن
همگی ___ پاسخ : یکسر
وقت و نوبت ___ پاسخ : پسا
کابین ___ پاسخ : مهر
کفش ___ پاسخ : لکا
کلمه درد ___ پاسخ : واخ
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

آقای اسپانیایی ___ پاسخ : لی
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : دوزخ اما سرد
اداره مرزی ___ پاسخ : گمرک
از درندگان ___ پاسخ : یوز
اسب سرخ مایل به سیاه ___ پاسخ : کهر
اعتبار و آبرو ___ پاسخ : اب
امرود ___ پاسخ : مل
بددل ___ پاسخ : غر
بدشکل ___ پاسخ : قناس
بدیع ___ پاسخ : نو
بردگی ___ پاسخ : رق
برگه اعتراف ___ پاسخ : اقرارنامه
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به صورت پودر در آمده ___ پاسخ : گرد
بهشت جاوید ___ پاسخ : عدن
بی‌پروا ___ پاسخ : متهور
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
پایتخت توگو ___ پاسخ : لومه
پستی ___ پاسخ : فرومایگی
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پیکر ___ پاسخ : بدن
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
تافتن ریسمان ___ پاسخ : مسد
جعبه کامپیوتر ___ پاسخ : کیس
جنگ‌ها ___ پاسخ : هزاهز
چاه کن ___ پاسخ : مقنی
چوب گردن گاو شخم زن ___ پاسخ : یوغ
چین و شکن ___ پاسخ : ژول
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حفظ کردن و نگاه داشتن ___ پاسخ : ضبط
خالص و برگزیده ___ پاسخ : ویژه
خرد و بسیار کوچک ___ پاسخ : ریز
خورشید ___ پاسخ : شمس
دختری‌که زمان شوهر کردنش فرا رسیده ___ پاسخ : دمبخت
دو رنگ ___ پاسخ : ابلق
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دوره تحصیلی ___ پاسخ : ترم
دیسک فشرده ___ پاسخ : سیدی
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رودی در گلستان ___ پاسخ : قرهسو
ریز ریز ___ پاسخ : نمنم
زیباروی دریایی ___ پاسخ : پری
سرازیری ___ پاسخ : شیب
سریدن ___ پاسخ : لیزخوردن
سهم برده از اموال مرده ___ پاسخ : ارث
شلاق ___ پاسخ : تازیانه
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زابل
شهرنشینی ___ پاسخ : مدنیت
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : بیل بایو
شکست و پراکندن دشمن ___ پاسخ : هزم
عظیم‌الجثه ___ پاسخ : یغر
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
قدرت ___ پاسخ : زور
قرض و وام ___ پاسخ : دین
گرد کردن ___ پاسخ : جمع
گریه کنان ___ پاسخ : گریان
گلو فشرده ___ پاسخ : خفه
متعصب ___ پاسخ : دگم
مثل اینکه ___ پاسخ : کما
محکم ___ پاسخ : پایا
مرده ___ پاسخ : میت
مرطوب ___ پاسخ : خیس
معشوق ___ پاسخ : نگار
میز تدوین فیلم ___ پاسخ : موویلا
میوه ___ پاسخ : ثمر
میوه ___ پاسخ : ثمره
میوه خوشبو ___ پاسخ : سیب
نادان ___ پاسخ : غت
نفوذ ___ پاسخ : رسوخ
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی انگور دانه درشت ___ پاسخ : ریشبابا
نوعی شیرینی ___ پاسخ : سوهان
نیزه کوچک ___ پاسخ : زوبین
همگانی بودن ___ پاسخ : عمومیت
کفش نپوشیده ___ پاسخ : پابرهنه
کنار و جانب ___ پاسخ : طف

آبی که با سرعت جریان دارد ___ پاسخ : تنداب
آماده سفر شدن ___ پاسخ : رخت بربستن
آناتومی ___ پاسخ : کالبد شناسی
اتحاد ___ پاسخ : یکدستی
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : اتوبوسابی
ادا و اطوار با لب و لوچه ___ پاسخ : شکلک
از استان‌ها ___ پاسخ : بوشهر
از اعیاد مسیحیان ___ پاسخ : پاک
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : عزی
از حالات دریا ___ پاسخ : مد
اشعار چهار مصراعی ___ پاسخ : رباعیات
ایالت انفجاری ___ پاسخ : مین
بانگ ___ پاسخ : اوا
بچه، کودک ___ پاسخ : طفل
برده زن ___ پاسخ : کنیز
برنج‌کوبی ___ پاسخ : رزازی
بستگی ___ پاسخ : ربط
بی‌زبان ___ پاسخ : لال
بیماری پوستی ___ پاسخ : گر
پایتخت قرقیزستان ___ پاسخ : بیشکک
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پویچه، عشقه ___ پاسخ : لوک
تله و دام ___ پاسخ : فغ
تیر، پیکان ___ پاسخ : فلش
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نانت
جذام ___ پاسخ : خوره
جوینده ___ پاسخ : طالب
چگونگی ___ پاسخ : حالت
حالت روحی ___ پاسخ : مود
حرص ___ پاسخ : از
حرف تنفر ___ پاسخ : ایش
حرف فرار ___ پاسخ : جیم
حریفان ___ پاسخ : رقبا
حشره موزی ___ پاسخ : مگس
حمله در پاسخ به حمله دشمن ___ پاسخ : پاتک
خال ___ پاسخ : تیل
خاک نرم ___ پاسخ : غبار
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
خونابه ___ پاسخ : سرم
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دست به دامان شدن ___ پاسخ : توسل
دستار، عمامه ___ پاسخ : سرپیچ
دفتر کوچک ___ پاسخ : دفترچه
روپوش موتور خودرو ___ پاسخ : کاپوت
ساده‌دلی ___ پاسخ : لری
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سنگواره ___ پاسخ : فسیل
شهر یزد ___ پاسخ : ابرکوه
شهری در آلمان ___ پاسخ : مونیخ
فرمانروایان و پیشوایان ___ پاسخ : اولوالامر
گردن‌بند ___ پاسخ : طوق
گمان بردن ___ پاسخ : توهم
لگام ___ پاسخ : عنان
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
مال برخی خروس می‌خواند ___ پاسخ : کبک
مالک ___ پاسخ : ذا
مروارید ___ پاسخ : لولو
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوعی خوراک از گوشت ___ پاسخ : ششلیک
نوعی نان نرم ___ پاسخ : لواش
نویسنده ایلیاد و ادیسه ___ پاسخ : هومر
همان کبوتر است ___ پاسخ : کفتر
همسر مرد ___ پاسخ : زن
وقت، هنگام ___ پاسخ : میقات
کار معمول و روزانه ___ پاسخ : روتین
کاغذفروش ___ پاسخ : وراق
کج بیل باغبانی ___ پاسخ : بنکن
کجروی ___ پاسخ : خبط
کرگدن ___ پاسخ : ریما
کشور ___ پاسخ : مرزوبوم
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : برزیل
کشوری در قاره سبز ___ پاسخ : لیختناشتاین
کمان ___ پاسخ : قوس
یگانه ___ پاسخ : وحید

آب مروارید ___ پاسخ : تم
آبزی خوراکی ___ پاسخ : ماهی
ابریشم خام ___ پاسخ : قز
از ابتدا ___ پاسخ : ازسر
اسباب و لوازم ___ پاسخ : وسایل
استخوان‌ها را به هم پیوند می‌دهد ___ پاسخ : رباط
اعمال زشت ___ پاسخ : سییات
امور کلی ___ پاسخ : کلیات
اهل قاره کهن ___ پاسخ : اسیایی
این زمان ___ پاسخ : امروزه
با نظم و ترتیب ___ پاسخ : مرتب
بدون شک ___ پاسخ : یقین
بله ___ پاسخ : اری
به تأخیر انداختن ___ پاسخ : تعویق
به سوی خود کشیدن ___ پاسخ : جذب
بیزار شدن ___ پاسخ : تبر
بیم ___ پاسخ : ترس
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پاکدامن ___ پاسخ : بتول
پای افزار ___ پاسخ : لخا
پایتخت بنگلادش ___ پاسخ : داکا
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
پایتخت عربستان ___ پاسخ : ریاض
پایتخت فرانسه ___ پاسخ : پاریس
پوشاننده ___ پاسخ : ساتر
پیامبر کنعانی ___ پاسخ : یوسف
تابلویی از جان کنستابل ___ پاسخ : گالری علوفه
تازه به دوران رسیده ___ پاسخ : ندید بدید
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تصویر کلی از چیزی ___ پاسخ : شما
جرب ___ پاسخ : گری
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
چهره ___ پاسخ : رخ
چهره ___ پاسخ : رو
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حقی در سازمان ملل ___ پاسخ : وتو
خستگی ___ پاسخ : تعب
خطا ___ پاسخ : سهو
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
دهان بند ___ پاسخ : فدام
دومی ___ پاسخ : ثانوی
دیه ___ پاسخ : سربها
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
زدودگی زنگ از فلزات ___ پاسخ : صیقل
زنده ___ پاسخ : حی
زیان ___ پاسخ : ضرر
ژنرال‌جنگ‌های انفصال ___ پاسخ : لث
ساختگی ___ پاسخ : تصنعی
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ___ پاسخ : سیا
سازی شبیه کمانچه ___ پاسخ : گچک
سرشت ___ پاسخ : طینت
شایسته ___ پاسخ : کارامد
شراب انگوری ___ پاسخ : می
شهری در ترکمنستان ___ پاسخ : ماری
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
ظرف آبکشی ___ پاسخ : دلو
عضو صورت ___ پاسخ : لب
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فساد و تباهی ___ پاسخ : فتنه
قایق کوچک ___ پاسخ : کرجی
گفتار ___ پاسخ : قال
گیاهی که ریشه آن مصرف دارویی دارد ___ پاسخ : خطمی
لغو، فسخ ___ پاسخ : کنسل
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
مدار مجتمع ___ پاسخ : ایسی
مرد پیر ___ پاسخ : شیخ
معتاد سرنگی ___ پاسخ : تزریقی
معدن ___ پاسخ : کان
ممانعت از پیشرفت کار ___ پاسخ : کارشکنی
منادی ___ پاسخ : جارچی
ناخن حیوانات ___ پاسخ : سم
نصیحت ___ پاسخ : اندرز
نهر آب ___ پاسخ : جوب
نیکو و زیبا ___ پاسخ : بهی
همراه ماسه ___ پاسخ : شن
همراه کول ___ پاسخ : کت
واحد پول بلغارستان ___ پاسخ : لو
وسیله قطع و وصل جریان مایع ___ پاسخ : شیر
کشیش ___ پاسخ : قس
کیفر ___ پاسخ : مجازات
یاخته جنسی ___ پاسخ : تخمک
یک دانه ___ پاسخ : حبه
یک دسته موی و پشم ___ پاسخ : توک

آخرین رمق ___ پاسخ : نا
اثری از آرتور شنیتسلر ___ پاسخ : طوطی سبز
اثری از سهیلا بامیان ___ پاسخ : زیبای عرب
اثری از فتحعلی خان صبا ___ پاسخ : عبرتنامه
اره درودگری ___ پاسخ : یوسه
از اجزای صورت ___ پاسخ : لب
از خدایان المپ ___ پاسخ : اپولو
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : هندودر
از فرشتگان قبر ___ پاسخ : نکیر
اسب کوتوله ___ پاسخ : تاتو
استان کویری ایران ___ پاسخ : سمنان
اندیشه کردن ___ پاسخ : تفکر
ایرادگیری بی‌دلیل ___ پاسخ : بهانه جویی
بادبزن برقی ___ پاسخ : پنکه
باطل کردن ___ پاسخ : فسخ
بالش کوچک تزئینی ___ پاسخ : کوسن
بچه گوسفند ___ پاسخ : بره
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
بخشی از خانه ___ پاسخ : هال
برودت ___ پاسخ : سرما
بز نر ___ پاسخ : شاک
بسندگی ___ پاسخ : تکافو
بسیار درخشان ___ پاسخ : نیر
بوی ناخوش ___ پاسخ : نتن
پایان کار ___ پاسخ : غب
پژواک ___ پاسخ : نوف
پست و حقیر ___ پاسخ : دنی
پیروی کردن ___ پاسخ : ردف
تشریفاتی ___ پاسخ : فرمالیته
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تیر پیکاندار ___ پاسخ : یب
تیره و کدر ___ پاسخ : مات
تیزهوشی ___ پاسخ : دها
جبر و فشار ___ پاسخ : زور
چاره درد ___ پاسخ : دوا
چوبی سخت و قدیمی ___ پاسخ : ماهون
حرف مگو ___ پاسخ : راز
خانه شعرا ___ پاسخ : بیت
خط سومریان ___ پاسخ : میخی
خواب نسیه ___ پاسخ : چرت
خورشید ___ پاسخ : هور
داروی مایع ___ پاسخ : شربت
داماد ___ پاسخ : ختن
دوازده ماه ___ پاسخ : سال
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
رادار ___ پاسخ : ردیاب
رها و بی‌قید ___ پاسخ : ول
رودی در آلمان ___ پاسخ : راین
زادگاه نیما ___ پاسخ : یوش
زندگی کن ___ پاسخ : زی
سستی در کار ___ پاسخ : اهمال
سلاح معروف نینجا ___ پاسخ : شورایکن
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
سنگ آسیاب ___ پاسخ : اس
شاعر اصفهانی ___ پاسخ : هاتف
شکل اروپایی نام اسکندر ___ پاسخ : الکساندر
شیمی کربنی ___ پاسخ : الی
شیون کنان ___ پاسخ : نالان
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صدراغظم آهنین آلمان ___ پاسخ : اتو فونبیس مارک
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
طناب ___ پاسخ : ریسمان
غاری در استان کرمانشاه ___ پاسخ : غارکاوات
قانون تموچین ___ پاسخ : یاسا
گسترش دادن ___ پاسخ : بسط
گیاه مرداب ___ پاسخ : نی
لغز ___ پاسخ : چیستان
لوله تنفسی ___ پاسخ : نای
ماده مقوی خوراکی‌ها ___ پاسخ : ویتامین
مایع دباغی پوست ___ پاسخ : اش
مایل ___ پاسخ : اریب
مذکر ___ پاسخ : نر
مرتاض هندی ___ پاسخ : جوکی
مکان ___ پاسخ : جا
نت ششم ___ پاسخ : لا
نجات دادن ___ پاسخ : رهانیدن
نخستین قاتل تاریخ ___ پاسخ : قابیل
نخستین مقتول ___ پاسخ : هابیل
نصف ___ پاسخ : نیم
نهایی ___ پاسخ : غایی
همانند بودن ___ پاسخ : شباهت
واحد پول عهد قاجار ___ پاسخ : شاهی
وسیله اطلاع رسانی ___ پاسخ : رسانه
کشاورزی ___ پاسخ : زرع
یرقان ___ پاسخ : زردی

آسیب ___ پاسخ : اک
آلت ورزش بدنسازی ___ پاسخ : دمبل
آهوی کوهی ___ پاسخ : کل
ابزار سوراخ کردن ___ پاسخ : مته
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : وات
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : سیدارتا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : پنسیلوانیا
از لبنیات که سیاه و ترش مزه است ___ پاسخ : قره قروت
اشاره با یک چشم ___ پاسخ : چشمک
اعیان ___ پاسخ : نجبا
انجمن علمی و فرهنگی ___ پاسخ : فرهنگستان
باب ___ پاسخ : در
باشد که ___ پاسخ : مگر
باطل شدن ___ پاسخ : هدر
بداخلاق و بد معاشرت ___ پاسخ : گوشت تلخ
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
برادر حضرت موسی ___ پاسخ : هارون
بردگی ___ پاسخ : رق
بزرگ ___ پاسخ : گت
بند کردن ___ پاسخ : گیردادن
بهشت ___ پاسخ : مینو
بی‌شرم و دریده ___ پاسخ : پررو
بینایی ___ پاسخ : دید
پزشک ___ پاسخ : دکتر
پیاله ___ پاسخ : جام
پیشوند زمین شناسی ___ پاسخ : ژیو
پیشکشی‌ها ___ پاسخ : هدایا
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تنبلی و ناپایداری ___ پاسخ : سستی
جاوید ___ پاسخ : باقی
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
خارپشت بزرگ تیرانداز ___ پاسخ : دلدل
خراش روی شیشه ___ پاسخ : خش
خوشحالی ___ پاسخ : دنه
خوشگوار ___ پاسخ : نوش
خون گرفتن از رگ ___ پاسخ : رگزدن
درآمدن ___ پاسخ : ورود
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دردمند ___ پاسخ : رنجور
دشمنی ___ پاسخ : کین
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
ذکر و دعا ___ پاسخ : ورد
رفتار پسندیده ___ پاسخ : نزاکت
رنگ ___ پاسخ : لون
ستایش ___ پاسخ : حمد
شادی و مسرت ___ پاسخ : کیف
شب گذشته ___ پاسخ : دوش
شراب ___ پاسخ : می
شهر گیلان ___ پاسخ : فومن
شکن ___ پاسخ : چین
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
ظرف پخت غذا ___ پاسخ : دیگ
عدد شانس مساوی ___ پاسخ : پنجاه
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
علم وراثت ___ پاسخ : ژنتیک
غارت کردن ___ پاسخ : چاپیدن
فال نیک ___ پاسخ : شگون
گروه، دسته ___ پاسخ : حزب
گستردنی روی فرش ___ پاسخ : روفرشی
گل نرم ته‌نشین شده ___ پاسخ : لای
ماچ ___ پاسخ : بوس
مجلس روسیه ___ پاسخ : دوما
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مزه پرطرفدار ___ پاسخ : شیرین
مظهر استقامت ___ پاسخ : کوه
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نامی برای گور ___ پاسخ : نهانخانه
نبرد ___ پاسخ : جدال
نخست ___ پاسخ : اول
نژاد روسیه ___ پاسخ : روس
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نوشته یادآوری ___ پاسخ : یادداشت
نوعی الیاف محکم ___ پاسخ : کنف
واحدی برای وزن ___ پاسخ : سیر
کشور اروپایی ___ پاسخ : مالت
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
یک میلیارد میلیارد ___ پاسخ : تریلیون

جواب جدولانه دو 586

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
آسیب و بدی ___ پاسخ : اک
ابزار تراش چوب ___ پاسخ : رنده
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ___ پاسخ : سرنی
اثر محمد محمد علی ___ پاسخ : مشیومشیانه
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : مانلی
احسان و نیکی ___ پاسخ : نعمت
از مصالح راه سازی ___ پاسخ : قیر
اسب سرخ و سفید ___ پاسخ : چال
استخوان میان دم جانور ___ پاسخ : دمغازه
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
ایزد آب ایران باستان ___ پاسخ : اناهیتا
بازی ___ پاسخ : لعب
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بهشت زیر پای اوست ___ پاسخ : مادر
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
بی‌خبر ___ پاسخ : ناگه
پافشاری در مخالفت ___ پاسخ : لج
پرهیزکاری ___ پاسخ : زهد
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
جگر سرخ شده ___ پاسخ : البا
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
حرکت از سرزمینی به سرزمین دیگر ___ پاسخ : کوچ
خطاب توهین آمیز به مرد ___ پاسخ : مرتیکه
خواب سبک ___ پاسخ : چرت
خوش قد و قامت ___ پاسخ : رعنا
درد چشم ___ پاسخ : رمد
دستگاه تولید آب گرم ___ پاسخ : پکیج
دستگاه دریافت کننده ___ پاسخ : رسیور
دگرگون کردن ___ پاسخ : تبدیل
دور از هم ___ پاسخ : جدا
ذره بنیادی ___ پاسخ : اتم
رغبت ___ پاسخ : میل
رنگ سبز تند ___ پاسخ : یشمی
زیر پا ماندن ___ پاسخ : لهشدن
زیر و رو کردن و ویران کردن ___ پاسخ : کن فیکون کردن
ستاره ___ پاسخ : نجم
ستمگر ___ پاسخ : جبار
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
سور و مهمانی ___ پاسخ : جشن
سیاه‌رنگ ___ پاسخ : ادهم
شرکت سازنده آیفون ___ پاسخ : اپل
شهر فارس ___ پاسخ : سپیدان
شهر مازندران ___ پاسخ : نوشهر
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : باری
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : پالرمو
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
طرفدار جدایی دین از سیاست ___ پاسخ : لاییک
عالم وهم و خیال ___ پاسخ : هپروت
عامه مردم ___ پاسخ : رعایا
عدد دو رقمی ___ پاسخ : هشتاد
عشوه آمدن ___ پاسخ : نازکردن
فاقد نرمش و مهربانی ___ پاسخ : خشن
فریب دادن ___ پاسخ : رنگ کردن
گذشته ___ پاسخ : پیشین
گزنده خزنده ___ پاسخ : مار
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مفهوم لطیف و دقیق ___ پاسخ : نکته
مهارت و زبردستی ___ پاسخ : یدطولی
میوه نکو ___ پاسخ : به
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
نوشته تأیید دریافت پول ___ پاسخ : رسید
نوعی سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
نوعی نرم‌افزار نقشه‌کشی ___ پاسخ : اتوکد
هم‌معنی ___ پاسخ : مرادف
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
ورزش ماتادورها ___ پاسخ : گاوبازی
کوچکترین ___ پاسخ : کهین
یاری ___ پاسخ : مدد

آزمندی ___ پاسخ : شح
آلت رگ زنی ___ پاسخ : نیشتر
آمادگی ___ پاسخ : تهیا
آواز خواباندن کودک ___ پاسخ : لالایی
از رشته‌کوه‌ها ___ پاسخ : البرز
از مؤسسات اقتصادی ___ پاسخ : بانک
اسم ___ پاسخ : نام
باطل شدن ___ پاسخ : هدر
برابر شدن با هم ___ پاسخ : تساوی
بست نشستن ___ پاسخ : تحصن
بسیار محکم ___ پاسخ : فولادین
بندها ___ پاسخ : قیود
به هوش باش ___ پاسخ : هان
بیهوده و بیکار ___ پاسخ : مهمل
پاره گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
پایکوبی ___ پاسخ : رقص
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
تاجریزی ___ پاسخ : لما
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تنبل و بی‌مصرف ___ پاسخ : بیکاره
جای عبور ___ پاسخ : ممر
جدا کردن دو چیز از هم ___ پاسخ : فک
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
جعبه میز ___ پاسخ : کشو
جمعیت مردم ___ پاسخ : هنگامه
چیز ___ پاسخ : شی
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حنجره ___ پاسخ : حلق
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
خط نابینایان ___ پاسخ : بریل
خوک وحشی ___ پاسخ : گراز
دادن بدون عوض ___ پاسخ : وهب
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درد و مرض ___ پاسخ : یامان
درست دانستن سخن یا عملی ___ پاسخ : تایید
دوره تحصیلی ___ پاسخ : ترم
ذره بنیادین ___ پاسخ : اتم
رطوبت ___ پاسخ : نم
روا ___ پاسخ : جایز
روا ___ پاسخ : مباح
روز ___ پاسخ : یوم
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زلف ___ پاسخ : گیسو
سخنان بیهوده ___ پاسخ : لاف و گزاف
سرخی افق ___ پاسخ : شفق
سرود، نغمه ___ پاسخ : خنیا
سنگسار کردن ___ پاسخ : رجم
سید ___ پاسخ : اقا
شقیقه ___ پاسخ : گیجگاه
شهر یزد ___ پاسخ : میبد
شهری در انگلستان ___ پاسخ : یورک
ضمیر همیشه غایب ___ پاسخ : او
طی طریق به قصد تفریح ___ پاسخ : مسافرت
ظلم و زور ___ پاسخ : قهر
عدد اول ___ پاسخ : یک
علت‌ها ___ پاسخ : دلایل
عمل ___ پاسخ : کردار
عینک به چشم می‌زند ___ پاسخ : عینکی
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
گام ___ پاسخ : فاز
گاو کوهی ___ پاسخ : گوزن
گرامی ___ پاسخ : جانی
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
مادر باران ___ پاسخ : ابر
متلاطم ___ پاسخ : مواج
مشهور ___ پاسخ : بنام
معبر رود ___ پاسخ : پل
معلق ___ پاسخ : اویزان
موی پشت لب ___ پاسخ : سبیل
ناهمگون ___ پاسخ : لنگه به لنگه
نجات یافته ___ پاسخ : رستگار
نخستین انسان ___ پاسخ : ادم
نصیب‌ها ___ پاسخ : سهام
نوعی عدسی ___ پاسخ : کاو
نیایش ___ پاسخ : دعا
هر یک از اتاق‌های قطار ___ پاسخ : واگن
واحدی برای اندازه‌گیری زمان ___ پاسخ : سال
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کالای نامرغوب ___ پاسخ : بنجل
کر شدن ___ پاسخ : صم
کوشش کردن ___ پاسخ : سعی
یار پت ___ پاسخ : مت

آب صفر درجه ___ پاسخ : یخ
آسمان‌خراش ___ پاسخ : برج
آنچه مورد شک باشد ___ پاسخ : مشکوک
آهستگی ___ پاسخ : کندی
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
ابزار برش چوب ___ پاسخ : اره
اثر ایرج پزشک‌زاد ___ پاسخ : رستم صولتان
اثر ناتاشا امیری ___ پاسخ : هولاهولا
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از اعراب حروف ___ پاسخ : ضمه
از پیامبران ___ پاسخ : یحیی
استفراغ کردن ___ پاسخ : قیکردن
الصاقی روی بسته پستی ___ پاسخ : تمبر
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
انجام دادن کار ___ پاسخ : کار راه انداختن
اندیشه و تصور ___ پاسخ : ایده
اوضاع جوی ___ پاسخ : هوا
با کمان پرتاب می‌شود ___ پاسخ : تیر
باده ___ پاسخ : می
باقیمانده الک کردن ___ پاسخ : نخاله
بجز ___ پاسخ : الا
بخشی در اداره ___ پاسخ : کارگزینی
برخی آن را اجاره می‌دهند ___ پاسخ : بالاخانه
برنج پخته و آبکش شده ___ پاسخ : چلو
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
بن، کوپن ___ پاسخ : ژتون
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
بیرونی‌ترین بخش پوست گیاهان ___ پاسخ : بشره
پسران ___ پاسخ : ابنا
تاریکی‌ها ___ پاسخ : ظلمات
ترک کردن در فضای مجازی ___ پاسخ : لفت
تقویت امواج ___ پاسخ : رله
تمام و کامل ___ پاسخ : یک پارچه
توبه ___ پاسخ : انابت
جن زده ___ پاسخ : جنی
جنبش ___ پاسخ : تکان
حرف افسوس ___ پاسخ : وای
حرف نفی ___ پاسخ : نه
حرکت از سرزمینی به سرزمین دیگر ___ پاسخ : کوچ
حرکت حرف آخر در کلمات ___ پاسخ : اعراب
حیوان علفخوار ___ پاسخ : چرنده
درون دهان ___ پاسخ : بچ
دفع کننده بلا ___ پاسخ : بلاگردان
راست و درست ___ پاسخ : صواب
رنگ به رنگ گشتن ___ پاسخ : تلون
رهایی و نجات یافتگی ___ پاسخ : رستگاری
روز گذشته ___ پاسخ : دی
زایده نشانه گیری تفنگ ___ پاسخ : مگسک
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
سبزی پیچیده ___ پاسخ : کلم
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
سوی ___ پاسخ : جانب
شرف، بزرگی ___ پاسخ : حسب
شهر ___ پاسخ : بلد
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : کنگاور
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : میلان
طرفدار خارجی ___ پاسخ : فن
طلب دارد ___ پاسخ : بستانکار
عنوان پادشاهان پیشدادی ___ پاسخ : کی
فته و آشوب ___ پاسخ : هرج
فرق سر ___ پاسخ : تارک
فرکانسی برای رادیو ___ پاسخ : ویاچاف
فوتبالیست انگلیسی ___ پاسخ : کول
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گریز ___ پاسخ : هرب
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
گورستان زرتشتیان ___ پاسخ : ناووس
گوهر افزار ___ پاسخ : جواهرات
لیکن ___ پاسخ : اما
مار بزرگ ___ پاسخ : بوا
مدتی ___ پاسخ : یکچند
مزد ___ پاسخ : اجر
مهمترین ماده تولید انرژی ___ پاسخ : نفت
میوه نکو ___ پاسخ : به
ناز و کرشمه ___ پاسخ : ادا
نجات دهنده ___ پاسخ : رهاننده
نخ تابیده ___ پاسخ : چله
ندا دهنده ___ پاسخ : نادی
نظم دهنده ___ پاسخ : ناظم
نقش کردن روی کاغذ ___ پاسخ : چاپ
نگهبانی ___ پاسخ : مراقبت
نوشتن ___ پاسخ : تحریر
نیلوفر ___ پاسخ : فل
ورزش جسم و روح ___ پاسخ : یوگا
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کمک کردن ___ پاسخ : اعانه

آشکار ___ پاسخ : نهارا
ادا و اطوار ___ پاسخ : شکلک
از اجزای ترشی ___ پاسخ : کلم
از بزرگ‌ترین استادان خط نسخ ___ پاسخ : میرزا طاهر
از بناهای دروه سلجوقی در کرمان ___ پاسخ : مسجدملک
از شهرهای لرستان ___ پاسخ : ازنا
استخوان پهلو ___ پاسخ : ضلع
اصلاح عکس ___ پاسخ : رتوش
بدل و جانشین ___ پاسخ : عوض
برانگیختن ___ پاسخ : حض
برتر ___ پاسخ : والا
برچسب میله‌ای ___ پاسخ : بارکد
بی‌نظیر ___ پاسخ : یوتا
پایتخت کشور چاد ___ پاسخ : انجامنا
پایین و زیر ___ پاسخ : تحت
پدر داریوش کبیر ___ پاسخ : ویشتاسپ
تاریخ نگار ___ پاسخ : مورخ
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
جانشین او ___ پاسخ : وی
جاوید و پایدار ___ پاسخ : دایم
چاق شدن ___ پاسخ : سمن
چسبناک ___ پاسخ : لزج
خجسته و میمون ___ پاسخ : خوشیمن
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
خیزابه ___ پاسخ : موج
دچار شدن ___ پاسخ : ابتلا
درخور ___ پاسخ : مناسب
دشمن و بدخواه ___ پاسخ : عدو
دوباره ___ پاسخ : مکرر
دودمان ___ پاسخ : ال
دوستی ___ پاسخ : ود
دیکته ___ پاسخ : املا
رایگان ___ پاسخ : زب
زمین ___ پاسخ : ارض
زمین شوی ___ پاسخ : تی
سال‌های زندگی ___ پاسخ : عمر
سپیدار ___ پاسخ : پد
سنگریزه ___ پاسخ : ریگ
شاگرد استاد ___ پاسخ : میلاو
شامه نواز ___ پاسخ : بو
شایعه ___ پاسخ : چو
شجاعت ندارد ___ پاسخ : بزدل
شمع فروش ___ پاسخ : شماع
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
صیقل دادن ___ پاسخ : جلا
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
ظلم ___ پاسخ : ستم
ظلم و ستم ___ پاسخ : جور
عضو تنفسی ___ پاسخ : ریه
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عضوی از صورت ___ پاسخ : بینی
غیر بلیغ ___ پاسخ : نارسا
فیلمی از استیون بریل ___ پاسخ : بدون پارو
فیلمی از ران هاوارد ___ پاسخ : رمز داوینچی
قله‌ها ___ پاسخ : قلل
گمراهی ___ پاسخ : ضل
گیاه سمی ___ پاسخ : هوم
لباس پوشیده ___ پاسخ : متلبس
ماده صابون سازی ___ پاسخ : قلیا
ماهیچه ___ پاسخ : عضله
مدبر ___ پاسخ : چاره ساز
مردم ___ پاسخ : خلق
مسجد باستانی مصر ___ پاسخ : مسجد ااا زهر
مطبوع ___ پاسخ : گوارا
مهتر سیادان ___ پاسخ : میرشکار
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نوعی راه رفتن اسب ___ پاسخ : لکه
نیرو و زور ___ پاسخ : قوت
هدف تیر ___ پاسخ : اماج
همنشین چای ___ پاسخ : قند
وحشی ___ پاسخ : دد
کاوش ___ پاسخ : جستجو
کرسی و چهارپایه ___ پاسخ : تخت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ

آسان گرفتن بر یکدیگر ___ پاسخ : تساهل
آشتی ___ پاسخ : سلم
اثر روسو ___ پاسخ : غیبگوی روستا
ادب آموخته ___ پاسخ : متادب
ارفاق ___ پاسخ : اوانس
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : یس
از فرشتگان مغضوب ___ پاسخ : هاروت
از ورزش‌های گروهی ___ پاسخ : هندبال
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
اصلا و ابدا ___ پاسخ : هرگز
افسوس و دریغ ___ پاسخ : حیف
امر بزرگ ___ پاسخ : شان
انبار ___ پاسخ : مخزن
بازسازی ___ پاسخ : ترمیم
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بجای آوردن ___ پاسخ : تبین
برزگر ___ پاسخ : کدیور
بلور ___ پاسخ : کریستال
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
بیمار مبتلا به نرمی استخوان ___ پاسخ : راشیتیک
پارچه فروش ___ پاسخ : بزاز
پرستار کودک ___ پاسخ : دده
پزشک اتاق عمل ___ پاسخ : جراح
تصدیق آلمانی ___ پاسخ : یا
تقریبا ___ پاسخ : حدودا
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
جعبه ___ پاسخ : باکس
جوی ___ پاسخ : نهر
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خوب ___ پاسخ : نیک
درختی جنگلی ___ پاسخ : توی
دردمندی ___ پاسخ : تالم
درمانده ___ پاسخ : هاج
درود گفتن ___ پاسخ : سلام
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
رسوب ___ پاسخ : ته نشین
رسیدگی و تحقیق ___ پاسخ : بررسی
رقص پرتحرک ___ پاسخ : سامبا
روی بیرونی هر چیزی ___ پاسخ : ظاهر
ریختن پول به حساب ___ پاسخ : واریز
زمستان ___ پاسخ : شتا
زمین خشک و سخت ___ پاسخ : دغ
سایت شخصی ___ پاسخ : بلاگ
سرسری انجام دادن کاری ___ پاسخ : سمبل کردن
سرمایه‌داری ___ پاسخ : کاپیتالیسم
سنگ چخماق ___ پاسخ : اتش زنه
شاید ___ پاسخ : یحتمل
شهر کرمان ___ پاسخ : بم
فریفته شدن ___ پاسخ : غره
فوری، آنی ___ پاسخ : زرت
گنجشک ___ پاسخ : ونج
گواهان ___ پاسخ : شهود
گیاه خاردار گوهستانی ___ پاسخ : گون
لقبی اشرافی در اروپا ___ پاسخ : کنت
ماه شب چهارده ___ پاسخ : بدر
مجهول ___ پاسخ : ناشناخته
مسابقه ___ پاسخ : کورس
مورچه ___ پاسخ : مور
میوه سالادی ___ پاسخ : خیار
ناپسند ___ پاسخ : بد
ناسپاسی ___ پاسخ : نمک نشناسی
نیروها ___ پاسخ : قوا
نیلوفر ___ پاسخ : فل
همدم ___ پاسخ : مونس
همراه گداز ___ پاسخ : سوز
هنگام ___ پاسخ : حین
واحد پول استونی ___ پاسخ : کرون
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبی
کوله‌بار ___ پاسخ : پشته
یک عدد ___ پاسخ : یکی

آب ___ پاسخ : او
آب بینی ___ پاسخ : فین
آب کند ___ پاسخ : لر
آرزو کردن ___ پاسخ : تمنی
اثر مولیر ___ پاسخ : تارتوف
ارباب و سرور ___ پاسخ : اقا
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از جانوران گوشت خوار ___ پاسخ : شغال
از رونق و رواج افتادن ___ پاسخ : بازار شکستن
از ظروف آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
افزایش نسل ___ پاسخ : زاد و ولد
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
انجام حرکات بدنی‌خاص‌برای تقویت عضلات ___ پاسخ : ورزش
اندک ___ پاسخ : کم
برخوردار شدن ___ پاسخ : تمتع
برگهایی شبیه برگ نعناع دارد ___ پاسخ : پونه
بیکاره ___ پاسخ : لش
پاره‌ها ___ پاسخ : اجزا
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پوست ___ پاسخ : قشر
تابلویی از کمال الملک ___ پاسخ : رمال
تراکتور کوچک ___ پاسخ : تیلر
ترک دنیا ___ پاسخ : رهبانیت
تمام کردن ___ پاسخ : تکمیل
جانور ترسناک خیالی ___ پاسخ : هیولا
جایی برای گوسفندان ___ پاسخ : اغل
جریان شدید هوا ___ پاسخ : طوفان
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
چوب خشک ___ پاسخ : خشب
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف ندا ___ پاسخ : اهای
حکومت نازی‌ها ___ پاسخ : رایش
خدمت و غمخواری ___ پاسخ : تیمار
خرخر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خشت پخته ___ پاسخ : اجر
خشم و غضب ___ پاسخ : قهر
خوردن ___ پاسخ : اکل
خوش گذران ___ پاسخ : کامجو
خوشبخت ___ پاسخ : دولتمند
خیمه، چادر ___ پاسخ : عرش
دارای ایوان ___ پاسخ : طاقدار
دراز و طولانی ___ پاسخ : مدید
درگذشتن ___ پاسخ : فوت
درنگ کردن ___ پاسخ : تانی
دمای بالای بدن همراه رعشه ___ پاسخ : تبلرزه
دندان نیش ___ پاسخ : ناب
دور از هم بودن ___ پاسخ : جدایی
دور زدن ___ پاسخ : گردش
دوندگی ___ پاسخ : خت
رشوه ___ پاسخ : پاره
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
زائده نوک تیز گیاهان ___ پاسخ : خار
زمینی ___ پاسخ : خاکی
زنگار دل ___ پاسخ : رین
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سایه ___ پاسخ : نش
سبزی خرد کردنی ___ پاسخ : تره
ستون بدن ___ پاسخ : پا
سختی و آزار ___ پاسخ : زجر
سلطان ___ پاسخ : شاه
شاعر مثنوی ___ پاسخ : مولوی
شامل‌تر ___ پاسخ : اعم
شانه به سر ___ پاسخ : پوپک
شعیر ___ پاسخ : جو
شهر کردستان ___ پاسخ : مریوان
صحرایی ___ پاسخ : دشتی
طلایه‌دار اعداد ___ پاسخ : یک
گل سیاه ته مرداب ___ پاسخ : لجن
لابه ___ پاسخ : عجز
لبالب ___ پاسخ : مملو
لقب اشرافی در اروپا ___ پاسخ : کنت
مباهات کردن ___ پاسخ : فخر
محل مشق دانش‌آموز ___ پاسخ : دفتر
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
نادان ___ پاسخ : ابله
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی دیسک فشرده ___ پاسخ : ویسیدی
نیکوکار ___ پاسخ : خیر
وجود ___ پاسخ : هستی
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کدو ___ پاسخ : اج
کره گیاهی ___ پاسخ : مارگارین
کوچک ___ پاسخ : که

آن سوی هر چیزی ___ پاسخ : پشت
ابزار ___ پاسخ : لوازم
ابزار داوری ___ پاسخ : سوت
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : خانه سبزعسل
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
ادب آموختن ___ پاسخ : تادب
از استان‌ها ___ پاسخ : ایلام
از حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
اسیر ___ پاسخ : بندی
اندازه و مساحت ___ پاسخ : متراژ
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
باد برین ___ پاسخ : صبا
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
بیماری تنفسی حاد ___ پاسخ : سارس
پایکوب ___ پاسخ : رقاص
پایین‌تر از همکف ___ پاسخ : زیرزمین
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پرطاقت ___ پاسخ : سگجان
پرکار ___ پاسخ : فعال
پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد ___ پاسخ : سازمان ملل متحد
پول بنگلادش ___ پاسخ : تاکا
تپه‌ای باستانی در کاشان ___ پاسخ : سیلک
تصیحیح نوشته ___ پاسخ : غلط گیری
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
جذابیت ___ پاسخ : گیرایی
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
جنگ‌ها ___ پاسخ : هزاهز
جنگجوی ژاپن قدیم ___ پاسخ : سامورایی
جهش ___ پاسخ : خیز
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چاپلوس ___ پاسخ : زبانباز
چاقی ___ پاسخ : سمن
حرص ___ پاسخ : از
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حشره آفت درختان ___ پاسخ : شته
خدمتکار ___ پاسخ : دادا
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
دانا ___ پاسخ : فهیم
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دریوزه‌گر ___ پاسخ : گدا
دشت و صحرا ___ پاسخ : دمن
دلیری و قهرمانی ___ پاسخ : پهلوانی
دوست و معشوق ___ پاسخ : حبیب
روزها ___ پاسخ : ایام
ریگ نرم ___ پاسخ : شن
زادگاه ___ پاسخ : وطن
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
زین و یراق اسب ___ پاسخ : ستام
سرمایه جاودانی ___ پاسخ : کار
شاعر سده چهارم و پنجم ___ پاسخ : باباطاهر
شناگر زیر آب ___ پاسخ : غواص
شهر بوشهر ___ پاسخ : دشتی
شکل غلیظ شده بعضی مواد ___ پاسخ : کنسانتره
شیر دهنده به کودک ___ پاسخ : دایه
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
عاشق گشتن ___ پاسخ : هوایی شدن
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
قرض ___ پاسخ : وام
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
گرفتگی زبان ___ پاسخ : تاتا
گرما ___ پاسخ : حر
گمان بردن ___ پاسخ : پنداشتن
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
لون ___ پاسخ : رنگ
مجموعه ___ پاسخ : ست
محل استقرار نیروی نظامی ___ پاسخ : پایگاه
مخلوط ___ پاسخ : امیزه
معدنی ___ پاسخ : کانی
مقوای نازک شامل‌مشخصات ___ پاسخ : کارت
موهای پلک چشم ___ پاسخ : مژگان
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
نسل پنجم ___ پاسخ : ندیده
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نشانه‌ها ___ پاسخ : علامات
نوشته مربوط به ادبیات ___ پاسخ : ادبی
نوعی کفش راحتی ___ پاسخ : دمپایی
نیروها ___ پاسخ : قوا
همیشگی ___ پاسخ : سرمدی
واحدی در مسافت ___ پاسخ : سانتی متر
وسیله مصنوعی پزشکی ___ پاسخ : پروتز
کوشیدن ___ پاسخ : جهد

اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : پتیشز
اثر پوشکین ___ پاسخ : تابوت ساز
اثر خواجه عبدا.. انصاری ___ پاسخ : صدمیدان
از خنده می‌روند ___ پاسخ : ریسه
از سنگ‌های گرانبها ___ پاسخ : یشم
امت موسی ___ پاسخ : یهود
امضای اختصاری ___ پاسخ : پاراف
اندازه صدای سیستم صوتی ___ پاسخ : ولوم
ایتالیای قدیم ___ پاسخ : روم
با پروژکتور می‌بینند ___ پاسخ : اسلاید
بادبان کشتی ___ پاسخ : جل
بادی که از دهان بیرون کنند ___ پاسخ : فوت
بازی نفس‌گیر ___ پاسخ : زو
بالیدگی ___ پاسخ : نمو
برهنه ___ پاسخ : رت
بی‌حس ___ پاسخ : لس
بی‌هوشی ___ پاسخ : کما
بین ___ پاسخ : لا
پروردن ___ پاسخ : تربیت
پست و حقیر ___ پاسخ : رکیک
تاریکی‌ها ___ پاسخ : ظلم
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تباهی و فساد ___ پاسخ : خلل
تعدی ___ پاسخ : دست اندازی
تندرستی یافتن ___ پاسخ : شفا
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جا و مکان ___ پاسخ : محل
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
چاپگر ___ پاسخ : پرینتر
چاشنی غلیظ و تند ___ پاسخ : خردل
چند شریک ___ پاسخ : شرکا
چینش وسایل خانه ___ پاسخ : دکور
حاصل ___ پاسخ : نتیجه
حرکات بدنی منظم ___ پاسخ : ورزش
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
خست ___ پاسخ : بخل
خمیر پهن کن ___ پاسخ : وردنه
دوره ده روزه ___ پاسخ : دهه
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
دیو ___ پاسخ : پتیاره
ذوق و شوق ___ پاسخ : وجد
راه رفتن ___ پاسخ : مشی
رنگ ___ پاسخ : فام
رود ایران و افغانستان ___ پاسخ : هریرود
سبقت از میان خودروهای در حال حرکت ___ پاسخ : لایی کشیدن
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
شاخ جانور ___ پاسخ : شغ
شتر قوی ___ پاسخ : لوک
شریف و بزرگ‌زاده ___ پاسخ : نجیب
شریک زندگی ___ پاسخ : همسر
شهر سینمایی آمریکا ___ پاسخ : هالیوود
شهر کرمان ___ پاسخ : فهرج
صاحب ___ پاسخ : ذی
طایفه کریم خان ___ پاسخ : زند
عالی، برتر ___ پاسخ : تاپ
عسل و شیرینی ___ پاسخ : شهد
عمق ___ پاسخ : ژرفا
عکس گرفتن از خود ___ پاسخ : سلفی
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
گاوچران آمریکایی ___ پاسخ : کابوی
گل سرخ ___ پاسخ : رز
لایه نازک شکر روی تنقلات ___ پاسخ : شکرک
لیقه ___ پاسخ : تلی
متدین ___ پاسخ : مومن
مرجان ___ پاسخ : وسد
مصروع ___ پاسخ : غشی
مقابل شب ___ پاسخ : روز
نابینایی ___ پاسخ : کوری
ناظر تقسیم آب ___ پاسخ : میراب
نامبارکی ___ پاسخ : نحوست
نکوهیدن ___ پاسخ : ذم
کاخ شاهی ___ پاسخ : دربار
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
کندن علف‌های هرز ___ پاسخ : وجین
کیوان ___ پاسخ : زحل
یادداشت کردن ___ پاسخ : ثبت
یک سان ___ پاسخ : یکنواخت

از بازیگران طنز ___ پاسخ : رادش
از بازیگران قهوه تلخ ___ پاسخ : سیامک انصاری
اسب قهوه‌ای رنگ ___ پاسخ : کهر
امتحان ___ پاسخ : ازمایش
ایمنی ___ پاسخ : امنیت
بادام ___ پاسخ : لوز
بازیگر یک جیب پرپول ___ پاسخ : رضویان
باور ___ پاسخ : یقین
بخش کردن کلمات ___ پاسخ : هجی
بسیار دوست داشتنی ___ پاسخ : نازنین
پدر فرانسوی ___ پاسخ : پاپا
پراکندن ___ پاسخ : نشر
پشیمانی ___ پاسخ : ندامت
پیشکش نمودن ___ پاسخ : اهدا
تباهی‌ها ___ پاسخ : مفاسد
ترحم و دلسوزی ___ پاسخ : رقت
ترشح کننده ___ پاسخ : تراوا
تصور غلط ___ پاسخ : وهم
تکنیک ___ پاسخ : فن
جدول محاسبات نجومی ___ پاسخ : زیج
جرأت ___ پاسخ : یارا
جسم هادی ___ پاسخ : رسانا
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
جنس امانتی ___ پاسخ : عاریه
چپاول ___ پاسخ : یغما
چه بهتر ___ پاسخ : فبها
چهره و ریخت ___ پاسخ : شکل
چیزهای شیک ___ پاسخ : فانتزی
خالص ___ پاسخ : قح
خاکسپاری ___ پاسخ : دفن
خرمن ماه ___ پاسخ : هاله
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خمیازه ___ پاسخ : دهان دره
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
دزد بیابان ___ پاسخ : راهزن
رئیس دربار ___ پاسخ : اقاسی
رشد و نمو ___ پاسخ : رویش
روزنامه ژاپنی ___ پاسخ : اساهی
زره‌ساز ___ پاسخ : زراد
زمین ___ پاسخ : ارض
سر و صدا ___ پاسخ : قال
سریالی از مهران مدیری ___ پاسخ : در حاشیه دو
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
سکه تقلبی ___ پاسخ : شهروا
شالوده ___ پاسخ : اس
شایسته‌تر ___ پاسخ : احق
صبح زود ___ پاسخ : سحر
ظرف سرکه ___ پاسخ : کپ
عقیم ___ پاسخ : نازا
عهدنامه ___ پاسخ : قرارداد
فواره ___ پاسخ : جت
فیلمی از مهرداد میرفلاح ___ پاسخ : زنبدلی
گل سفید رنگ ___ پاسخ : رازقی
گمان ___ پاسخ : حدس
گودال ___ پاسخ : لان
گیاه مرداب ___ پاسخ : نی
لوله ___ پاسخ : لف
مرگ در سکوت ___ پاسخ : دق
مقابل نر ___ پاسخ : ماده
مهر شده ___ پاسخ : ممهور
نابودی ___ پاسخ : هدم
ناشکیبایی ___ پاسخ : جزع
نامناسب ___ پاسخ : ناجور
نگاه ___ پاسخ : دید
نگهبان کوه ___ پاسخ : کهبد
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
وسط و میان ___ پاسخ : لا
وسیع و بزرگ ___ پاسخ : پهناور
کارگردان دور همی ___ پاسخ : مهران مدیری
کیسه‌کش گرمابه ___ پاسخ : دلاک

آب صاف و گوارا ___ پاسخ : زلال
آبزن ___ پاسخ : جکوزی
آرام گرفتن ___ پاسخ : سکون
آشکار ساختن ___ پاسخ : کشف
ابر بارنده پیاپی ___ پاسخ : هطال
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : خاکبکر
اثر چربی ___ پاسخ : لک
اثر شهرنوش پارسی‌پور ___ پاسخ : عقلابی
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مامور معتمد
اختلال دستگاه گوارش ___ پاسخ : رودل
از توابع مثلثاتی ___ پاسخ : کسینوس
از سوره‌ها ___ پاسخ : عادیات
از وسایل پرواز ___ پاسخ : کایت
اسب تیزرو ___ پاسخ : براق
اندیشه کردن ___ پاسخ : تعقل
باد سرد ___ پاسخ : زم
باد کردگی ___ پاسخ : ورم
باره ___ پاسخ : مورد
بانگ و آواز ___ پاسخ : غو
باکتری دراز ___ پاسخ : باسیل
بخشش ___ پاسخ : بذل
بدون اراده ___ پاسخ : بی اختیار
بدون رطوبت ___ پاسخ : خشک
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
بسیار کشنده ___ پاسخ : قتال
بی‌باک ___ پاسخ : دلیر
پاره پاره ___ پاسخ : ژنده
پاکیزه ___ پاسخ : طاهر
پایتخت پرو ___ پاسخ : لیما
پرسش از مکان ___ پاسخ : کو
پستاندار گوشتخوار کوچک ___ پاسخ : سمور
پهلوان ___ پاسخ : یل
تألیف کردن ___ پاسخ : تدوین
تصویر، شکل ___ پاسخ : نقش
توفیق خدای ___ پاسخ : لطف
تیر کوتاه ___ پاسخ : زج
تیم فوبتال آلمانی ___ پاسخ : کلن
جامه ___ پاسخ : کسا
جیوه ___ پاسخ : سیماب
چاق ___ پاسخ : تپل
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
خرخر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خرسند و بی‌غم ___ پاسخ : متسلی
خرمافروش ___ پاسخ : تمار
خشکی ___ پاسخ : یبس
خلاص شده ___ پاسخ : رها
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
دروازه‌بان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دم ___ پاسخ : خون
رخت و لباس ___ پاسخ : کسوت
رده‌ای از جانوران ___ پاسخ : حشرات
رزمایش ___ پاسخ : مانور
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگ آسمان ___ پاسخ : ابی
روانه شده ___ پاسخ : رفته
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
روده‌ها ___ پاسخ : امعا
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سپیدار ___ پاسخ : پد
ستاره ___ پاسخ : اختر
سوا ___ پاسخ : جدا
سیماب ___ پاسخ : ابک
شبکه دالان‌های پیچ در پیچ ___ پاسخ : ماز
شبیه و مانند ___ پاسخ : فش
شرط و عهد ___ پاسخ : نذر
شهر اصفهان ___ پاسخ : نایین
شکستن ___ پاسخ : کسر
صدای آزار دهنده ___ پاسخ : گوش خراش
ظالم ___ پاسخ : ستمکار
عصب کشی دندان ___ پاسخ : روت کانال
فرمانده بدن ___ پاسخ : مخ
فرومایه ___ پاسخ : خس
مانع پیشرفت کار است ___ پاسخ : کارشکن
مرغی افسانه‌ای نظیر سیمرغ ___ پاسخ : رخ
مشورت ___ پاسخ : شورا
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
مکتوب پست کردنی ___ پاسخ : نامه
میوه هسته‌دار ___ پاسخ : هلو
نوشته داخل صفحه ___ پاسخ : متن
همراه گل و پروانه ___ پاسخ : شمع
هنگام ___ پاسخ : اوان
وزنه وزنه‌بردار ___ پاسخ : هالتر
وزیر اعظم ___ پاسخ : نخست وزیر
کنار هندسی ___ پاسخ : ضلع
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

آب بینی ___ پاسخ : خل
آستر نقاشی ___ پاسخ : تهرنگ
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آلوم ___ پاسخ : زاج
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اتحادیه ترابری هوایی ___ پاسخ : یاتا
اثر خواجوی کرمانی ___ پاسخ : گوهرنامه
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : روزهای سرد برفی
اثر ویکتور هوگو ___ پاسخ : بینوایان
اختاپوس ___ پاسخ : هشت پا
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : یس
امر از پاشیدن ___ پاسخ : پاش
اولین دو رقمی ___ پاسخ : ده
اکنون ___ پاسخ : حالیا
باب روز ___ پاسخ : مد
بازگشت ___ پاسخ : ایاب
بانگ ___ پاسخ : ندا
بخشش ___ پاسخ : داد
بذر گیاه ___ پاسخ : دان
بزرگترین شهر اکوادور ___ پاسخ : گوای اکیل
بشقاب دراز و بزرگ ___ پاسخ : دیس
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
بی‌مهر ___ پاسخ : سرد
بی‌هوشی ___ پاسخ : کما
پاک شدن ___ پاسخ : طهر
پایتخت چین ___ پاسخ : پکن
پایین ___ پاسخ : زیر
پرحرف ___ پاسخ : وراج
پوست گاو دباغی شده ___ پاسخ : چرم
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
پیروی ___ پاسخ : تبعیت
پیشوا ___ پاسخ : زمامدار
ترساننده ___ پاسخ : هایل
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
چاق ___ پاسخ : سمین
خوش طعم کننده‌های غذا ___ پاسخ : ادویه جات
خونابه ___ پاسخ : سرم
خیال کننده ___ پاسخ : متوهم
دارای دمای کم ___ پاسخ : سرد
در تاریکی خوب نمی‌بیند ___ پاسخ : شبکور
درس ___ پاسخ : اموزه
دلخواه‌تر و مرغوب‌تر ___ پاسخ : اشهی
دوزنده ___ پاسخ : خیاط
رخسار ___ پاسخ : وجنه
روانداز هنگام خواب ___ پاسخ : پتو
روز جشن ___ پاسخ : عید
روش‌ها ___ پاسخ : سنن
روغن و چربی ___ پاسخ : په
روییدن ___ پاسخ : نشو
زمان حال بودن ___ پاسخ : است
زنگ بزرگ ___ پاسخ : درا
ساختمان قدیمی ___ پاسخ : کلنگی
سوراخ سوراخ ___ پاسخ : مشبک
سیاره مشتری ___ پاسخ : برجیس
شتر ___ پاسخ : جمل
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : مهاباد
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ونیز
شهری در ترکیه ___ پاسخ : دنیزلی
عید وتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
فرار ___ پاسخ : گریز
فریاد ___ پاسخ : جار
قسمتی از دستگاه مرکزی اعصاب ___ پاسخ : مخچه
قسمتی از قرآن ___ پاسخ : سوره
گشتن دور کعبه ___ پاسخ : طواف
لذت بردن ___ پاسخ : کیف کردن
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مانند مردم عادی ___ پاسخ : عامیانه
ماه نو ___ پاسخ : هلال
متولی وقف ___ پاسخ : قیم
محل نگهداری نوزادان بی‌سرپرست ___ پاسخ : شیرخوارگاه
مخفی و پوشیده ___ پاسخ : سری
مدرسه قدیم ___ پاسخ : مکتب خانه
مرکز البرز ___ پاسخ : کرج
معشوق ___ پاسخ : نگار
معلق ___ پاسخ : پا درهوا
نابینا ___ پاسخ : کور
ناگاه ___ پاسخ : هوازی
ناهموار ___ پاسخ : درشت
ندامتگاه ___ پاسخ : زندان
نمایش درون چادر ___ پاسخ : سیرک
نوعی بیماری ویروسی ___ پاسخ : ایدز
نوعی کبوتر ___ پاسخ : یاکریم
هسته میوه ___ پاسخ : دانه
همسر مرد ___ پاسخ : زن
ولگردی ___ پاسخ : هرز
کرانه، سو ___ پاسخ : شق
کیسه صابون ___ پاسخ : لیف
یک شصتم ساعت ___ پاسخ : دقیقه

آفریدن ___ پاسخ : انشا
آموزاندن ___ پاسخ : یاد دادن
آینده ___ پاسخ : اتیه
آیین ___ پاسخ : دین
از پیامبران ___ پاسخ : یونس
از شهرهای ترکیه ___ پاسخ : ازمیر
اسب نر ___ پاسخ : نریان
اشاره به دور ___ پاسخ : انجا
افسانه و داستان کوتاه ___ پاسخ : متل
اقامت کردن و ماندن ___ پاسخ : سکونت
امیر قبیله بزرگ ___ پاسخ : بگ
باخت شطرنج ___ پاسخ : مات
بالا بردن ___ پاسخ : اعلا
بالاتر و بلندتر ___ پاسخ : برتر
بدیع ___ پاسخ : نو
بران ___ پاسخ : تیز
به خود بالیدن ___ پاسخ : غرور
بی‌خرد و نادان ___ پاسخ : دند
پایتخت سوازیلند ___ پاسخ : لوبامبا
پس از این ___ پاسخ : منبعد
پیمانه کننده ___ پاسخ : کیال
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تنها و منفرد ___ پاسخ : یکه
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جام معروف ___ پاسخ : جم
جدایی و دوری ___ پاسخ : هجر
جلسه ___ پاسخ : نشست
جهنم ___ پاسخ : هاویه
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرف بیست و یکم ___ پاسخ : عین
حرف نفی ___ پاسخ : نه
خانقاه ___ پاسخ : سردم
خرج ___ پاسخ : هزینه
خشکی میان دریا ___ پاسخ : اداک
خوردنی‌های بی‌خاصیت ___ پاسخ : هله وهوله
در خلال، در طی ___ پاسخ : ظرف
درخور ___ پاسخ : بجا
درست و بی‌نقص ___ پاسخ : کامل
رأس ___ پاسخ : سر
رشته کوه اروپایی ___ پاسخ : الپ
روش و قاعده ___ پاسخ : هنجار
سخن زیر لب ___ پاسخ : ژک
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
شب ___ پاسخ : لیل
شتر کلان ___ پاسخ : هیون
شمارک ___ پاسخ : بارم
شهر ___ پاسخ : بلد
شهر بوشهر ___ پاسخ : گناوه
شهر زنجان ___ پاسخ : خدابنده
شهر فارس ___ پاسخ : فسا
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شکار ___ پاسخ : نخجیر
عضو سخنگو ___ پاسخ : زبان
عود ___ پاسخ : بربط
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
فایده ___ پاسخ : سود
قطعه نازک و دراز فلزی ___ پاسخ : میله
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
قومی از نژاد اسلاو ___ پاسخ : روس
گرد سفید مخدر ___ پاسخ : هرویین
گردش ___ پاسخ : دوران
گریبان ___ پاسخ : یخه
مثل‌ها و مانندها ___ پاسخ : نظایر
مجلس ___ پاسخ : انجمن
محصلان علوم دینی ___ پاسخ : طلاب
مخلص ___ پاسخ : ارادتمند
منسوب به پدر ___ پاسخ : پدری
مورد اتهام واقع شده ___ پاسخ : ظنین
میل و آرزو ___ پاسخ : هوس
ناتوان و فرومایه ___ پاسخ : درمانده
ناراست ___ پاسخ : کج
نخ‌های افقی پارچه ___ پاسخ : پود
نرم افزار نقشه‌کشی ___ پاسخ : اتوکد
نوشیدن ___ پاسخ : شرب
نوعی پرده عمودی ___ پاسخ : لوور دراپه
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نیرنگ و فریب ___ پاسخ : دستان
ویتامین انعقاد خون ___ پاسخ : کا
کسی که با دیگری عهد بسته ___ پاسخ : هم پیمان

اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : زهیر
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربهکا
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : شعله طور
اثر محمد محمد علی ___ پاسخ : برهنه درباد
از انواع موسیقی ___ پاسخ : جاز
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اهل ساری ___ پاسخ : ساروی
ایجاد کننده ___ پاسخ : مخترع
بادمجانش آفت ندارد ___ پاسخ : بم
باشد ___ پاسخ : بواد
بردگی ___ پاسخ : رق
بسیار زیارت کننده ___ پاسخ : زوار
بی‌سواد و جاهل ___ پاسخ : عامی
پاره گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
پایتخت آلبانی ___ پاسخ : تیرانا
پسوند محافظت ___ پاسخ : بان
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
تماما، همه ___ پاسخ : کلا
تمرین ___ پاسخ : ممارست
توانگر ___ پاسخ : ملی
جوانی ___ پاسخ : شباب
چست و زرنگ ___ پاسخ : چالاک
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حلقه فلزی چرخ دوچرخه ___ پاسخ : طوقه
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
دارای بوی بد ___ پاسخ : بوگندو
در ظاهر ___ پاسخ : ظاهرا
دریا ___ پاسخ : یم
دزد ___ پاسخ : دستکج
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
دشوار و سنگین ___ پاسخ : وخیم
دندانه کلید ___ پاسخ : تز
دوگوشی ___ پاسخ : هدفون
دوندگی ___ پاسخ : خت
دین داشتن ___ پاسخ : تدین
راه باریک در زیر زمین ___ پاسخ : نقب
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
رگ بسیار باریک ___ پاسخ : مویرگ
روز گذشته ___ پاسخ : دی
روشن‌تر ___ پاسخ : انور
زمستان ___ پاسخ : شتا
زیردست ___ پاسخ : سخره
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
شقایق وحشی ___ پاسخ : اریا
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ورونا
شکاف باریک ___ پاسخ : درز
شیشمه آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
صمیمی و خالص ___ پاسخ : یکرو
عدد دو رقمی ___ پاسخ : نوزده
عذاب کردن ___ پاسخ : قهر
فرمان هنری ___ پاسخ : رل
فروتن و افتاده ___ پاسخ : خاکی
قند خون را منظم می‌کند ___ پاسخ : انسولین
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گیره، انبر ___ پاسخ : پنس
لاجوردی ___ پاسخ : نیلگون
لازم ___ پاسخ : بایا
لغزنده ___ پاسخ : لیز
مانند ___ پاسخ : بسان
مانند ___ پاسخ : چون
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مسطح ___ پاسخ : هموار
مقابل ___ پاسخ : ازا
ملامت ___ پاسخ : نکوهش
میدان جنگ ___ پاسخ : رزمگاه
نازک نارنجی کودکانه ___ پاسخ : تیتیش مامانی
نمک مشتق از اسید استیک ___ پاسخ : استات
نهر ___ پاسخ : رود
نوع ___ پاسخ : گونه
هدیه به عنوان یادبود ___ پاسخ : یادگاری
هرگز ___ پاسخ : هیچگاه
کار منظم و روزانه ___ پاسخ : روتین
کالا ___ پاسخ : متاع
کشور اروپایی ___ پاسخ : هلند
یادداشت کردن ___ پاسخ : ثبت
یون مثبت ___ پاسخ : انیون
یک بار زدن ___ پاسخ : ضربه

این مطلب بدون برچسب می باشد.


تصویر امنیتی
*

افزونه وردپرس دکان | افزونه ی چند فروشندگی وردپرس

دانلود قالب وردپرس رکو – reco قالب مینیمال و فوق سریع

تراکت لایه باز شرکتی – تراکت و بروشور شرکتی ، خدماتی ، هاستینگ

دانلود سورس ربات تلگرام ( پک ۷۵تایی رایگان )

دانلود مجموعه آموزش انگلیسی Big English Starter – بیگ استارتر

لوگو نمایشگاه اتومبیل

کارت ویزیت دفتر بیمه

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه مردانه

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

جواب بازی خان باجی – جواب های کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل

جواب کامل بازی حرف تو حرف (تمامی مراحل)

تمام قطعات و ماشین های متروکه نید فور اسپید پی بک – NFS Payback Derelict cars

جواب بازی کلمچین ، همه مراحل و کامل

جواب های بازی باقلوا

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

تمامی حقوق مطالب برای “”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طراحی و اجرا : کلکسیون طراحی

جواب جدولانه دو 586
جواب جدولانه دو 586
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *