جواب جدولانه دو 624

جواب جدولانه دو 624
جواب جدولانه دو 624

  لیست مراحل بازی جدولانه 2

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

آسیب:بلاآفرین:احسنآهو:ظبآهوی کوهی:کلابزار آشپز و نجار:رندهاثر پا:رداثر حسینقلی مستعان:نوریجواب جدولانه دو 624

اثر سیمین دانشور:ساربان سرگرداناثر علی محمد افغانی:همسفرهااز آفات درختان:شتهاز ادات پرسش:آیااز ادات پرسش:چیاز القاب اروپایی:لرداز چاشنی‌ها:سساز سوره‌ها:مسداز عناصر جامد:فسفراز مقام‌های موسیقی:حجازالیافی برای ساخت طناب:کنفامانتدار:امینامر از آمدن:بیاایستگاه راه‌آهن:گاربازیگر فیلم آناهیتا:نرگس محمدیبخشش:دادبخشیده شده:معافبرتر از گوهر:هنربرطرف کردن:مرتفع ساختنبزرگ:گتبنده زرخرید:قنبی‌بند و بار:هرهریپایان یافتن:سرشدنپریدن:جستنپیر:مسنتجزیه شده:مجزاتحمل کردن، رنج بردن:کشیدنترسناک:دهشتناکتفاخر کردن:کلاه کج نهادنتکیه‌گاه:مسندتیر انداختن:رمیجانب:سویجوانمرد:رادجوشش:غلیانحرف خوردنی:نونحرف نداری:بیحرکت روی آب:شناخط‌کش مهندسی:تیخطاب بی‌ادبانه:هیخو گرفتن:انسخودرو:ماشینخوشبخت:سعید

خوشحالی:شعفخوک نر:سادداستان بلند:رماندرخت انگور:مودرخشش:جلادشمن درخت:تبرراه رفتن:مشیرنگ نقاشی:آبرنگرها:آزادروشنی و فروغ:تابشروی و رخساره:خدزمان‌سنج:تایمرسالن بزرگ:سولهسخت‌تر:اشدسختی و صلابت:شدتسرا:خانسیر کردن:گشت زدنشأن و شوکت:فرهشادمانی:خشنودیشهری در ترکیه:وانشکستگی خفیف:ترکشکستگی در سطح زمین:گسلشیار کوچک:خشصف:ردهعدد فوتبالی:نودفرشته:ملکقابل رویت:مرییقسمتی از گوش:نرمهقلعه‌ها:قلاعقوه حافظه:یادهگردن کلفت:قلدرگردیدن:شدنماهوت پاکن:برسمجلس اعیان:سنامحل شستن ظروف:ظرفشوییمحل عبادت:معبدمدن:شهرمرغ سعادت:همامفهوم لطیف:نکتهمن و شما:مامنسوب به ظاهر:ظاهریناراست:کجنویسنده آدم آدم است:برتول تبرشتنویسنده بامداد خمار:فتانه حاج سید جوادی

همسر آمدم:حواوانمودگر:متظاهروسیله نقلیه موتوری:ماشینکار راننده تاکسی:مسافرکشیکره:گویکوهان شتر:سنام


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 2
 | 3,065 بازدید

جواب مرحله ۶۲۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۴ جدولانه ۲

جواب جدولانه دو 624

جواب مرحله ۶۲۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۴۰ جدولانه ۲

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد624 – jadvalbaz.blog.ir” title=”جواب بازی جدولانه 624 – jadvalbaz.blog.ir” height=”14″ width=”14″>  لیست مراحل بازی جدولانه

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 624

jadvalbaz.blog.ir

جواب جدولانه دو 624

 

آرام و بدون دغدغهریلکسآشباآشفتهمختلابتیاعخریداریاثر ایوان تورگنیفسیلاب بهاری

اثر پارداثر پایولو کویلیوبریدااثر ژان پل سارترزنان تروااثر ناتاشا امیریهولاهولااز سوره های قرآن کریمدخاناز شبه فلزاتیداز شهرهای استان فارسلامرداز مواد مخدرگراساستانایالتاعترافاقراراندوه‌بارغم انگیزایوان جلوی امارتمهتابیباد ملایمنسیمبادهمیباران تند و شدیدرگباربازیکن آزاد تیملیبروبدیمنشومبر حسب تداولمعمولابز نرتکهبستن، دوختنرتقبعد از موعد مقرردیربعضیبرخیبم‌ترین صدا در موسیقیباسبه معنی بگوقلبی بند و بارولبیمترسبیهودهچرندپرلبریزپشته بلندتلپیامبر زیباروییوسفتفکر و خیالپندارتنگاتنگکیپتیم فوتبال فرانسوینیسجاویدپایندهجیوهابکچه بهترفبهاچه وقتکیحالت و چگونگیطورخوبنیکدرنوردیدنطیدیدار کننده از اماکن مذهبیزایرراهروهالزهرآگینسمیسرچشمهمنشاسرزمیندیارسرهنابسیال تنفسیهواشاخشغشالودهبنیانشایستهرواشهر سیستان و بلوچستانخاششهرستانی در ایلامچرداولعلامت تجاریانگفرستادهرسولفرستنده و گیرنده رادیویی کوچکواکی تاکیفلز رخسارهرویلشکرعسکرماه شاعرانهمهمبارزهرزممتذکریاداورمحفظه فشنگخشابمحکم و پایداراستوارمردددودلمرواریددرنام دیگر سیاره مشتریژوپیترنفی عربلننقرهسیمنگهباندرباننوعی خوراک از گوشتششلیکنویسنده «زنده بگور»صادق هدایت

نیمه تاریک زمینشبهدیه به عنوان یادبودیادگاریهم نهادهسنتزواحد پول دو کرهوونورزش رزمی چینیووشوکاهگلویمکشور آسیاییلبنانکشور آفریقاییسودان

نویسنده :
بازدید : 150
GetBC(924); تاريخ : جمعه
27 بهمن
1396 ساعت: 0:14

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 1
 | 4,608 بازدید 

جواب مرحله ۶۲۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۲۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۲۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۲۴ جدولانه ۱

جواب جدولانه دو 624

جواب مرحله ۶۲۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۲۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۲۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۲۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۲۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۳۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۴۰ جدولانه ۱


2,390,067


77,817


57,094


39,313


31,332


2,390,067


57,094


39,313


3,270


2,941

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله ۶۱۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۱۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۱۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۱۹ جدولانه ۲

جواب جدولانه دو 624

جواب مرحله ۶۲۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۲۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۳۰ جدولانه ۲

گروه:  
بازیهای موبایل
»
جدولانه 2
 | 2,658 بازدید | 0 دانلود

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب بازی آمیرزا می باشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.
در قسمت قبل جواب مرحله 551 تا 600  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 601 تا 650  بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

آسودگی ___ پاسخ : ارامش
آلیاژی از آهن ___ پاسخ : چدن
ابزار شالیکوبی ___ پاسخ : دنگ
اتاق قطار ___ پاسخ : کوپه
ارگانیسم ___ پاسخ : سازواره
از پسوندها ___ پاسخ : گون
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : دلند
از هفت سین‌ها ___ پاسخ : سمنو
اصل لبنیات ___ پاسخ : شیر
الفبای آبادانی ___ پاسخ : اب
باسکول ___ پاسخ : قپان
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
به حد رشد رسیدن ___ پاسخ : بلوغ
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پاسخ دندان شکن ___ پاسخ : تو دهنی
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پروانه هواپیما ___ پاسخ : هلیس
پیروان ___ پاسخ : توابع
تالاب ___ پاسخ : ابگاه
تاکنون ___ پاسخ : هنوز
تباهی ___ پاسخ : فساد
تصدیق بیگانه ___ پاسخ : یس
تیر انداختن ___ پاسخ : رمی
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جهانگردی ___ پاسخ : سیاحت
چرخ چاه ___ پاسخ : دولاب
چسبناک ___ پاسخ : نوچ
خط آهن ___ پاسخ : ریل
خطا ___ پاسخ : سهو
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
در مثل آدم ترسو آنگونه است ___ پاسخ : همیشه سالم
درون ___ پاسخ : تو
دوستی ___ پاسخ : ود
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
روده وسطی ___ پاسخ : اعور
روشنایی ___ پاسخ : سنا
زمین ___ پاسخ : ارض
زمیندار بزرگ ___ پاسخ : ملاک
سر به راهی ___ پاسخ : تاهل
سرما ___ پاسخ : زم
سفینه صحرا ___ پاسخ : شتر
سوگند دادن ___ پاسخ : تحلیف
سیبی که … نزند رنگ ندارد ___ پاسخ : سهیلش
سیلاب ___ پاسخ : هین
شب روستایی ___ پاسخ : شو
شبان و چوپان ___ پاسخ : راعی
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهری در ساحل غربی خزر ___ پاسخ : استارا
ظاهری ___ پاسخ : صوری
عدد مهاجم ___ پاسخ : ده
عزیزتر ___ پاسخ : اعز
غارتگر ___ پاسخ : چپاول گر
فاصله میان دو کوه ___ پاسخ : دره
قند سفید ___ پاسخ : پانیذ
لحاف ___ پاسخ : بالاپوش
متحیر ماندن ___ پاسخ : بهت
مرده شوی ___ پاسخ : غسال
معانی کلام ___ پاسخ : مفاهیم
مقابل نشر ___ پاسخ : لف
مهر و نشان حکاکی ___ پاسخ : استامپ
مکمل مهره ___ پاسخ : پیچ
نپذیرفتن ___ پاسخ : رد
نرمی در رفتار ___ پاسخ : مدارا
نشانی ___ پاسخ : ادرس
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نفع و سود ___ پاسخ : ربح
نوعی ساز ___ پاسخ : رود
هدف تیر ___ پاسخ : سیبل
همراه اسطرلاب ___ پاسخ : رمل
همنشین شوق ___ پاسخ : ذوق
وراج ___ پاسخ : پرحرف
کنایه از درماندگی دروغین ___ پاسخ : موش مردگی
کهنه فروش ___ پاسخ : سمسار
کهنه و فرسوده ___ پاسخ : زده
یادداشت ___ پاسخ : نوت
یافتنی در معدن ___ پاسخ : رگه

آدم‌کشی ___ پاسخ : قتل
آلت فلزی سرکج ___ پاسخ : کجک
ابزار اندازه‌گیری مقدار برق ___ پاسخ : الکترومتر
اثر بالزاک ___ پاسخ : چرم ساغری
اثر جرج برنارد شاو ___ پاسخ : کاندیدا
از ادات پرسش ___ پاسخ : کجا
از اشکال دارویی ___ پاسخ : قرص
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : ناس
از غصه مردن ___ پاسخ : دق کردن
اشاره با نگاه ___ پاسخ : چشمک
اندوه ___ پاسخ : غم
انگشتان گره کرده ___ پاسخ : مشت
بت دوستی ___ پاسخ : ود
بحر ___ پاسخ : دریا
برادر پدر ___ پاسخ : عم
برخلاف میل ___ پاسخ : رغم
به تدریج ___ پاسخ : نرم نرمک
بیابان خشک بی‌گیاه ___ پاسخ : لغ
بیشتر ___ پاسخ : اکثر
تفتیش کردن ___ پاسخ : گشتن
تندی ___ پاسخ : سرعت
تکان دادن ___ پاسخ : جنباندن
تکرار حرف آخر ___ پاسخ : یی
جمع عقل ___ پاسخ : عقول
چشم درد ___ پاسخ : رمد
خجول ___ پاسخ : شرمسار
خرابی و ویرانی ___ پاسخ : هدم
خراش اندک در سطح چیزی ___ پاسخ : زدگی
خرقه درویشی ___ پاسخ : شولا
خزانه دولت مغلول ___ پاسخ : دلی
خواری و زبونی ___ پاسخ : ذلت
خود این ___ پاسخ : همین
خیال و ظن ___ پاسخ : گمان
درخت تناور گرمسیری ___ پاسخ : سدر
دردمند ___ پاسخ : متالم
دور شونده ___ پاسخ : واگرا
رئیس ایل ___ پاسخ : خان
راه راست یافته ___ پاسخ : رشید
رود طولانی آسیا ___ پاسخ : یانگ تسه
روش و طریقه ___ پاسخ : منوال
ژنرال جنگ‌ های انفصال ___ پاسخ : لث
سازی است بادی ___ پاسخ : سرنا
سایه‌بان کوچک ___ پاسخ : چتر
سپاس ___ پاسخ : حمد
سر هر چیز ___ پاسخ : نوک
سقف ___ پاسخ : سغ
سمبل ___ پاسخ : نماد
سنگدل ___ پاسخ : بیرحم
سیماب ___ پاسخ : مرکور
شهر مرکزی آلمان ___ پاسخ : بن
شور است ___ پاسخ : نمک
شکاف لباس ___ پاسخ : جر
شکننده ___ پاسخ : ترد
صدف‌نشین ___ پاسخ : در
صمیمی و مخلص ___ پاسخ : یکدل
ضمیر همیشه غائب ___ پاسخ : او
فصل ___ پاسخ : باب
فلس ماهی ___ پاسخ : کچ
قریه ___ پاسخ : روستا
قوس قزح ___ پاسخ : نوس
گذرگاه ___ پاسخ : ممر
گرانمایگی ___ پاسخ : رزانت
لحظه به لحظه ___ پاسخ : دمبدم
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مرجان ___ پاسخ : وسد
مردم فرومایه و پست ___ پاسخ : حشو
مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ ___ پاسخ : رخ
مرکز مازندران ___ پاسخ : ساری
مزه چای ___ پاسخ : دبش
مسیر ___ پاسخ : راه
مورد تکریم ___ پاسخ : محترم
ناپاک ___ پاسخ : نجس
نمازها و دعاها ___ پاسخ : صلوات
نوبت هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : دست
نوخواهی ___ پاسخ : تجدد
همه و همگی ___ پاسخ : کل
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
کرانه دریا ___ پاسخ : ساحل
کیف سفر ___ پاسخ : چمدان
یاقوت ___ پاسخ : یاکندجواب جدولانه دو 624

آتشفشان ایتالیا ___ پاسخ : اتنا
آمریکایی ___ پاسخ : یانکی
آمیخته به دیوانگی ___ پاسخ : جنون امیز
ابزار جنگی قدیمی ___ پاسخ : گرز
اثر چربی ___ پاسخ : لک
اثر محمدحسن شهسواری ___ پاسخ : شهربانو
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : زرین دشت
از محله‌های شمال تهران ___ پاسخ : ونک
انجام عملی بر خلاف اعتماد دیگران ___ پاسخ : خیانت
بالگرد ___ پاسخ : هلیکوپتر
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بدبخت ___ پاسخ : تیره روز
بدنام ___ پاسخ : رسوا
برجستگی کوچک روی پوست ___ پاسخ : زگیل
برکت ___ پاسخ : ری
بزرگنمایی ___ پاسخ : زوم
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
بیرون شدن ___ پاسخ : خروج
بیرون کشیدن تیغ از غلاف ___ پاسخ : اختن
پاداش انجام کار ___ پاسخ : مزد
پایتخت اوکراین ___ پاسخ : کیف
پر ___ پاسخ : لبریز
پر کردنی برای ثبت نام ___ پاسخ : فرم
پژواک صدا ___ پاسخ : اکو
پهلوان ___ پاسخ : یل
پوست دباغی شده نرم ___ پاسخ : جیر
تویی لاستیک خودرو ___ پاسخ : تیوپ
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
جداد کننده سره از ناسره ___ پاسخ : نقاد
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
خطابه ___ پاسخ : ذکر
خوشکاری و ظرافت ___ پاسخ : ریزه کاری
خیمه بزرگ صحرانشینان ___ پاسخ : هواری
داهی ___ پاسخ : زرنگ
درخت انگور ___ پاسخ : مر
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
دشنام ___ پاسخ : لعن
رگ ___ پاسخ : ورید
رهبر ___ پاسخ : قاید
رود مهم پاکستان ___ پاسخ : سند
زلزله ___ پاسخ : زمین لرزه
ژول در ثانیه ___ پاسخ : وات
ستاد ___ پاسخ : مقر
سخنان بی‌معنی می‌گوید ___ پاسخ : یاوهگو
سنگ ترازو ___ پاسخ : وزنه
سوغات کرمانشاه ___ پاسخ : کاک
شرافت ___ پاسخ : عز
شهد ___ پاسخ : نوش
شکوه ___ پاسخ : طم طراق
عبادتگاه مسیحیان ___ پاسخ : کلیسا
عسل ___ پاسخ : شهد
علامت مفعول غیر صریح ___ پاسخ : از
غرور ___ پاسخ : انانیت
گدایی ___ پاسخ : دریوزه
گرد و مدور ___ پاسخ : کروی
گرده قارچ ___ پاسخ : هاگ
گستردنی صیاد ___ پاسخ : دام
گیاهی خودرو و ترش‌مزه ___ پاسخ : ترشک
مضمحل گشتن ___ پاسخ : لهشدن
مقابل شب ___ پاسخ : روز
مورد توجه قرار دادن ___ پاسخ : عنایت کردن
موی آراسته جلوی سر ___ پاسخ : فکل
میوه تابستانی ___ پاسخ : هلو
نااستوار ___ پاسخ : لق
نشانه ___ پاسخ : ایت
نوعی شیپور ___ پاسخ : دمامه
نوعی ناسزا ___ پاسخ : کوفت
نیتروژن ___ پاسخ : ازت
وردنه ___ پاسخ : نورد
ورزش رزمی ژاپنی ___ پاسخ : جودو
وسیله آشپز و نجار ___ پاسخ : رنده
وسیله سوراخ کردن ___ پاسخ : مته
وسیله نقلیه حمل بار ___ پاسخ : کامیون
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور اروپایی ___ پاسخ : سوید
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
کلمه نفی عربی ___ پاسخ : کلا

آش ___ پاسخ : با
آشپزی ___ پاسخ : پخت و پز
آمادگی ___ پاسخ : تهیا
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : ایشب
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : شنل
از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : لیکک
از ماه‌های سریانی ___ پاسخ : ایار
الطاف الهی ___ پاسخ : نعمات
الهه خورشید مصر باستان ___ پاسخ : را
اول امری ___ پاسخ : وهله
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخشش و کرم ___ پاسخ : جود
بدشکل ___ پاسخ : کج وکوله
بدکردار ___ پاسخ : نابکار
بدیع ___ پاسخ : نو
برجسته زیر گونه ___ پاسخ : لپ
برگه فروش ___ پاسخ : فاکتور
برهنه ___ پاسخ : رت
بزه ___ پاسخ : جرم
بست ___ پاسخ : گیره
به پایان رسیدن ___ پاسخ : به سرشدن
بین ___ پاسخ : لا
بیکاره ___ پاسخ : لش
پاداش خوبی ___ پاسخ : اجر
پر مرغ ___ پاسخ : فر
پررو کردن ___ پاسخ : رودادن
پرنده‌ای شکاری ___ پاسخ : یوهه
تندر ___ پاسخ : رعد
توصیف ___ پاسخ : نعت
جذب ___ پاسخ : ربایش
جزا ___ پاسخ : پاداش
جعبه دنده ___ پاسخ : گیربکس
جنگ در راه دین ___ پاسخ : جهاد
جهانی که در آنیم ___ پاسخ : دنیا
چند غده ___ پاسخ : غدد
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حدس و گمان ___ پاسخ : فرضیه
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حرف یونانی ___ پاسخ : پی
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
خودبین ___ پاسخ : غد
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
دانا ___ پاسخ : بخرد
درخت لرزان ___ پاسخ : بید
رنگ و لون ___ پاسخ : فام
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
زورگو ___ پاسخ : جابر
سه‌پایه دیگ ___ پاسخ : دیگدان
سهم مزدور ___ پاسخ : جیره
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : سویا
شهری در عراق ___ پاسخ : کرکوک
شور و شادمانی ___ پاسخ : وجد
فرارسیدن ___ پاسخ : امدن
فرومایه ___ پاسخ : دون
فریب ___ پاسخ : گول
فوری ___ پاسخ : جا به جا
قسمت جلوی میدان جنگ ___ پاسخ : جبهه
قلعه و حصار ___ پاسخ : بارو
گذراندن واحد تحصیلی ___ پاسخ : پاس
گشوده ___ پاسخ : وا
گیاه سرشوی ___ پاسخ : سدر
مادر خودمانی ___ پاسخ : ننه
متعصب در عقاید خود ___ پاسخ : دگم
مته برقی ___ پاسخ : دریل
مرکز استان گیلان ___ پاسخ : رشت
معلم دبستان ___ پاسخ : اموزگار
نابود ___ پاسخ : هلاک
نام چشمه‌ای در بهشت ___ پاسخ : تسنیم
نکوهنده ___ پاسخ : لوامه
نیشتر رگزن ___ پاسخ : اگر
هنوز در بسته‌بندی کارخانه است ___ پاسخ : اکبند
واحد پتانسیل ___ پاسخ : ولت
واله ___ پاسخ : شیدا
کشور اکرا ___ پاسخ : غنا
کم ___ پاسخ : اندک
کنار هندسی ___ پاسخ : ضلع
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : بریدا
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : یک تصویر
از ابزارهای موسیقی ___ پاسخ : پیانو
از شاعران معاصر ایران ___ پاسخ : فریدون مشیری
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : اجر
از مهمترین گیاهان علوفه‌ای ___ پاسخ : شبدر
از نیروهای ارتشی ___ پاسخ : هوایی
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
اسکلت اتومبیل ___ پاسخ : شاسی
اضطراری ___ پاسخ : قهری
افزون بر این ___ پاسخ : بعلاوه
ای خدا ___ پاسخ : یارب
با جدیت ___ پاسخ : مجدانه
بازگشت شده ___ پاسخ : مرجوع
بایسته و لازم ___ پاسخ : ضروری
بخش پایین جامه ___ پاسخ : دامن
بخشنده ___ پاسخ : کریم
برای شهادت شایسته‌اند ___ پاسخ : عدله
بغل ___ پاسخ : کش
به سراغش اگر می‌آیید نرم و آهسته بیایید ___ پاسخ : سهراب سپهری
به نحوی دردناک ___ پاسخ : فجیعانه
بی‌رونقی ___ پاسخ : کسادی
پایتخت ایتالیا ___ پاسخ : رم
پایتخت کوبا ___ پاسخ : هاوانا
پرحیله ___ پاسخ : مکار
پرستش ___ پاسخ : یشت
پشت کردن ___ پاسخ : تولی
پلنگ ___ پاسخ : نمر
تسمه، دوال ___ پاسخ : سرم
تند، برنده ___ پاسخ : حاد
تکیه کننده ___ پاسخ : متکی
جدایی ___ پاسخ : هجر
چرک و زرداب زخم ___ پاسخ : هو
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حس بویایی ___ پاسخ : مشام
خمیده ___ پاسخ : کج
دارا شدن ___ پاسخ : تملک
دختر عرب ___ پاسخ : بنت
در جنگ از دشمن گرفته شده‌اند ___ پاسخ : غنایم
درون دهان ___ پاسخ : بج
دریاچه‌ای در سوئد ___ پاسخ : ملار
دست به دامان شدن ___ پاسخ : توسل
دست کم ___ پاسخ : لااقل
دور دهان ___ پاسخ : نس
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
زگیل ___ پاسخ : وردان
سبکسری ___ پاسخ : جلفی
شقایق وحشی ___ پاسخ : اریا
شهر گلستان ___ پاسخ : رامیان
شهری در فرانسه ___ پاسخ : لیون
شکسته ___ پاسخ : منکسر
طاقچه ___ پاسخ : رف
عمل، مبادرت ___ پاسخ : اقدام
غیر هم بودن ___ پاسخ : مغایرت
قسمت مخرب جنگ‌افزار ___ پاسخ : کلاهک
قطعه قطعه ___ پاسخ : لتوپار
گروه مردم ___ پاسخ : قوم
متصدی کتابخانه ___ پاسخ : کتابدار
متولی وقف ___ پاسخ : قیم
مجسمه ___ پاسخ : تندیس
مردان ___ پاسخ : رجال
مرغی افسانه‌ای ___ پاسخ : رخ
من و شما ___ پاسخ : ما
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نقش هنرپیشه ___ پاسخ : رل
نوشته تأیید دریافت چیزی ___ پاسخ : رسید
نوعی تفنگ ___ پاسخ : شکاری
نیایش ___ پاسخ : دعا
نیستی و نابودی ___ پاسخ : عدم
نیمروز ___ پاسخ : ظهر
همراه غوغا ___ پاسخ : شور
همیشه جاوید ___ پاسخ : ابد
واحد اندازه گیری دستی ___ پاسخ : وجب
واحد پول میانمار ___ پاسخ : کیات
کشورها ___ پاسخ : ممالک
کیف ورزشی ___ پاسخ : ساک

آبستن ___ پاسخ : حامله
آداب ___ پاسخ : رسوم
اثری از دکتر اسلامی ندوشن ___ پاسخ : روزها
اثری از شیوا مقانلو ___ پاسخ : دود مقدس
اثری از هوشنگ مرادی کرمانی ___ پاسخ : لبخند انار
از حروف یونانی ___ پاسخ : بتا
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : سرکان
از شهرهای استان کرمانشاه ___ پاسخ : کنگاور
از شهرهای البرز ___ پاسخ : طالقان
از شهرهای لرستان ___ پاسخ : ازنا
ازنرم‌افزارهای ارتباطی ___ پاسخ : وایبر
اعضای داخلی بدن ___ پاسخ : احشا
امضای گذرنامه ___ پاسخ : ویزا
باران نخستین بهاری ___ پاسخ : وسمی
بانوی کارآگاه ___ پاسخ : مارپل
بعید ___ پاسخ : دور
بی‌وفایی ___ پاسخ : جفا
پایبندی به عهد ___ پاسخ : وفا
پایتخت فلسفه ___ پاسخ : اتن
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پرسش از مکان ___ پاسخ : کجا
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
تنه و پیکر ___ پاسخ : بدنه
ته نشین مایعات ___ پاسخ : لرد
تکنولوژی جدید ___ پاسخ : نانو
تیر پیکاندار ___ پاسخ : یب
تیز ___ پاسخ : برا
جنگ تن به تن ___ پاسخ : دویل
جوان ___ پاسخ : برنا
جوانمرد ___ پاسخ : راد
حاصل تلاش ___ پاسخ : دسترنج
حرارت بیماری ___ پاسخ : تب
حرف نازی‌ها ___ پاسخ : اس
داد و ستد ___ پاسخ : بده بستان
در بازی می‌زنند ___ پاسخ : جر
دستگاه فاکس ___ پاسخ : نمابر
رختخواب ___ پاسخ : جا
زاییدن ___ پاسخ : زا
زمان مرگ ___ پاسخ : اجل
زیباچهره ___ پاسخ : مهروی
ستاره سهیل ___ پاسخ : پرک
سرباز دریایی ___ پاسخ : ناوی
سروری ___ پاسخ : ریاست
سنگ باران ساز جادوگران ___ پاسخ : یای
سنگ‌های قیمتی ___ پاسخ : جواهر
سوراخ نشده ___ پاسخ : ناسفته
شهر پشمک ___ پاسخ : یزد
شهری در فرانسه ___ پاسخ : سدان
شیره انگور ___ پاسخ : مت
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
صنم ___ پاسخ : بت
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
فرمان هنری ___ پاسخ : رل
فریاد عدالت ___ پاسخ : داد
لطیفه ___ پاسخ : جوک
ماده‌ای درون خمیردندان ___ پاسخ : فلوراید
مارک تجاری ___ پاسخ : انگ
ماه پرتابی ___ پاسخ : تیر
ماه تمام ___ پاسخ : بدر
مختصر ___ پاسخ : کوتاه
مرکز استان البرز ___ پاسخ : کرج
مصیبت ___ پاسخ : بلا
مقابل ازل ___ پاسخ : ابد
نوعی ژانر فیلم ___ پاسخ : اکشن
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
همدم ___ پاسخ : انیس
هویج ___ پاسخ : گزر
واحد الکتریسیته ساکن ___ پاسخ : کولن
ویژه و خاص ___ پاسخ : ضن
کارآگاه کارتونی ___ پاسخ : گجت
کشور آسیایی ___ پاسخ : ایران
کشیک ___ پاسخ : یتاق
کنایه از بینوا و تهی‌دست ___ پاسخ : یک لا قبا
کورک ___ پاسخ : دمل
یک ششم ملک ___ پاسخ : دانگ

آقای اسپانیایی ___ پاسخ : لی
آموزشگاه عالی هنر ___ پاسخ : هنرکده
اثر امیل زولا ___ پاسخ : ترزراکن
اثر عطار ___ پاسخ : مختارنامه
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : بروج
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : قلم
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : شمیرانات
از مذاهب بودایی ___ پاسخ : ذن
از مشروبات ___ پاسخ : ویسکی
انتقام ___ پاسخ : خون خواهی
اندوهگین ___ پاسخ : اسی
بز نر ___ پاسخ : تکه
بوزینه ___ پاسخ : میمون
پارچه معیوب ___ پاسخ : زده
پاک و آب کشیده شده ___ پاسخ : شسته
پسر ___ پاسخ : ابن
پندار ___ پاسخ : وهم
تبار ___ پاسخ : ایل
تفاوت ___ پاسخ : فرق
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جانوری شبیه شغال ___ پاسخ : سیاه گوش
جملگی ___ پاسخ : همگان
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چم و خم کار ___ پاسخ : فوت وفن
چکش قهوه‌چی ___ پاسخ : قند شکن
حرف بیست و هشتم ___ پاسخ : میم
حرف تعجب و شگفتی ___ پاسخ : وه
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرف مقطعه قرآنی ___ پاسخ : طه
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
خمیده ___ پاسخ : دوتا
خوابیده ___ پاسخ : نایم
خودستایی ___ پاسخ : لاف
درنوردیدن ___ پاسخ : طی کردن
دریغ ___ پاسخ : اسف
دمپخت ___ پاسخ : کته
ده ریال ___ پاسخ : تومان
روان‌گسیختگی ___ پاسخ : شیزوفرنی
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
زخمی مزمن ___ پاسخ : سالک
زراعت به موقع ___ پاسخ : هراکش
زیاد ___ پاسخ : بیش
ستاره‌شناسی ___ پاسخ : نجوم
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
شهر انار ___ پاسخ : ساوه
شهر سوئیس ___ پاسخ : ژنو
شکاف زمین‌شناسی ___ پاسخ : گسل
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
صورت‌ها ___ پاسخ : وجنات
صیاد دریا ___ پاسخ : ماهی گیر
ظاهری ___ پاسخ : صوری
عابد مسیحی ___ پاسخ : راهب
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
عمق ___ پاسخ : ژرفا
فرماندهان ___ پاسخ : روسا
لقب اشرافی انگلیس ___ پاسخ : لرد
مار عظیم الجثه ___ پاسخ : بوا
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
مرتبه و دفعه ___ پاسخ : فقره
میله حلاجی ___ پاسخ : وشنگ
نازایی ___ پاسخ : عقم
ناسازگاری ___ پاسخ : اختلاف
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
نقیض پر ___ پاسخ : تهی
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نمد زین اسب ___ پاسخ : ادرم
نوعی فرش ___ پاسخ : گلیم
نیاکان ___ پاسخ : اجداد
همراه کج ___ پاسخ : معوج
همسایه ___ پاسخ : جار
واحد پول اسرائیل ___ پاسخ : شکل
کتابچه مشق ___ پاسخ : دفتر
کسادی بازار ___ پاسخ : رکود
کشوری در آمریکای مرکزی ___ پاسخ : گواتمالا
کشیش ___ پاسخ : قس
کوبیدن در ___ پاسخ : تق
کوچکترین واحد گفتاری ___ پاسخ : واج

آن قدر ___ پاسخ : چندان
آنچه نثار می‌شود ___ پاسخ : فدا
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
از شهرهای استان گیلان ___ پاسخ : شفت
از هفت سینها ___ پاسخ : سکه
الهه ___ پاسخ : رب النوع
امانت ___ پاسخ : ودیعه
باجه سینما ___ پاسخ : گیشه
بازی کردن ___ پاسخ : لهو
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
به مقصود نرسیده ___ پاسخ : نامراد
پرده توری ___ پاسخ : شف
پیچیدن ___ پاسخ : لف
پیر ___ پاسخ : سالمند
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
تپانچه ___ پاسخ : لت
تکه پارچه کهنه ___ پاسخ : لته
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چای تلخ و لب گز ___ پاسخ : دبش
حرف هفتم یونانی ___ پاسخ : اتا
حرف یونانی ___ پاسخ : لاندا
خطر کردن ___ پاسخ : ریسک
درنده‌ای مانند سگ ___ پاسخ : کفتار
دست نوشته ___ پاسخ : خطی
دفتر و دیوان حساب ___ پاسخ : ابار
دگرگون کردن ___ پاسخ : تبدیل
دهان ___ پاسخ : کام
رئیس مدرسه ___ پاسخ : مدیر
رطوبت ___ پاسخ : نم
ریز نمرات ___ پاسخ : بارم
زیبا همچون ماه ___ پاسخ : مهوش
سایه ___ پاسخ : نش
سبز زرین ___ پاسخ : طاووسی
ستون دین ___ پاسخ : نماز
سرگین ___ پاسخ : فضله
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
شهر بارانی ___ پاسخ : رشت
شکاف ___ پاسخ : چاک
صاحب ___ پاسخ : ذی
عام‌تر ___ پاسخ : اعم
علیم ___ پاسخ : دانا
عید روزه‌داران ___ پاسخ : فطر
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
فساد و تباهی ___ پاسخ : فتنه
فیلم پر تحرک ___ پاسخ : اکشن
فیلم پنه لوپه کروز ___ پاسخ : نه
قرقی ___ پاسخ : قوش
گمراه‌تر ___ پاسخ : اضل
گیسو ___ پاسخ : زلف
لرزانک ___ پاسخ : ژله
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
ملخ دریایی ___ پاسخ : میگو
نادلپسند ___ پاسخ : نچسب
نام شهر تیسفون ___ پاسخ : مداین
نخست ___ پاسخ : اولا
نمایش حوادث گذشته در فیلم ___ پاسخ : فلاش بک
نویسنده «ایلیاد» ___ پاسخ : هومر
نکوهیدن و بدگویی ___ پاسخ : ذم
همراه دوز ___ پاسخ : دوخت
هیچ نخوردن ___ پاسخ : لب نزدن
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
ورزش آب و خاک ___ پاسخ : شنا
وسیله ___ پاسخ : الت
کالا ___ پاسخ : متاع
کچل ___ پاسخ : تاس
کشتزار ___ پاسخ : مزرعه
کشور آسیایی ___ پاسخ : مالدیو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کومور
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : ونزویلا
کلام آرزو ___ پاسخ : کاش
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
کمان تیراندازی ___ پاسخ : شیو
کنون ___ پاسخ : فعلا
کوچک ___ پاسخ : که
یادداشت ___ پاسخ : نت

آجر طلایی ___ پاسخ : شمش
آدمی ___ پاسخ : بشر
آمادگی ___ پاسخ : تهیا
ابزار احتیاطی ___ پاسخ : یدک
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : سیندخت
اجازه ___ پاسخ : بار
احترام کردن ___ پاسخ : اکرام
از اقوام ترکمن ___ پاسخ : یموت
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از جهات اصلی ___ پاسخ : شمال
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
اندازه گرمی یا سردی ___ پاسخ : دما
اندک ___ پاسخ : کم
اکسید آهن ___ پاسخ : زنگ
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
با خرج کسی بزرگ شده ___ پاسخ : نمک پرورده
برادر مادر ___ پاسخ : ابو
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پای افزار ___ پاسخ : لخا
پر کردن ___ پاسخ : انباشتن
پهلوان ___ پاسخ : گو
تاخت و تاز ___ پاسخ : یورش
تازه و پرطراوت ___ پاسخ : تر
تظیم موتور خودرو ___ پاسخ : توناپ
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : رن
جای خواب ___ پاسخ : بستر
جوجه تیغی ___ پاسخ : راورا
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
حرکت دادن ___ پاسخ : تکاندن
حقیقت هر چیز ___ پاسخ : ذات
خدایی ___ پاسخ : الهی
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خوب و خوش ___ پاسخ : نیک
خونابه ___ پاسخ : سرم
داخل ___ پاسخ : درون
در حال دویدن ___ پاسخ : دوان
درون دهان ___ پاسخ : بچ
دشوارتر ___ پاسخ : اشق
دوگانگی ___ پاسخ : ثنویت
راهپیمایی دسته جمعی ___ پاسخ : تظاهرات
رشته‌کوه طولانی ___ پاسخ : اند
روانداز ___ پاسخ : لحاف
روییدن ___ پاسخ : نشا
زشت ___ پاسخ : انر
سال‌ها ___ پاسخ : سنوات
ستیز کننده ___ پاسخ : معاند
سلاح انفجاری ___ پاسخ : بمب
شاید ___ پاسخ : احتمالا
شبیه ___ پاسخ : مانا
شراب ___ پاسخ : مل
شکن ___ پاسخ : چین
ظرف آب مسافرتی ___ پاسخ : قمقمه
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
قلیل ___ پاسخ : کم
قوسی بزرگ ___ پاسخ : نیم دایره
لوازم مورد نیاز نوزاد ___ پاسخ : سیسمونی
لکه‌های قهوه‌ای صورت ___ پاسخ : کک مک
ماده‌ای برای رنگ کردن پوست و مو ___ پاسخ : حنا
محصول درخت نخل ___ پاسخ : خرما
مزه فلفلی ___ پاسخ : تند
مشک ___ پاسخ : خی
معطر ___ پاسخ : بویا
مهمانخانه ___ پاسخ : هتل
ناله ___ پاسخ : زخ
نامی برای جاندار ___ پاسخ : جنبنده
نجیبان ___ پاسخ : شرفا
نشانه‌ها ___ پاسخ : اثار
نهان ___ پاسخ : خفی
نیمه تاریک کره زمین ___ پاسخ : شب
همراه ماسه ___ پاسخ : شن
وسیله بالا رفتن ___ پاسخ : نردبان
کار بیهوده ___ پاسخ : عبث
کشور آسیایی ___ پاسخ : کره شمالی
کفایت کننده ___ پاسخ : مکفی
یک شصتم دقیقه ___ پاسخ : ثانیه

آب سرمازده ___ پاسخ : یخ
آشوب و فتنه ___ پاسخ : هرج
آشکارا ___ پاسخ : علنی
ابزار بازی تنیس ___ پاسخ : راکت
اتاق قطار ___ پاسخ : کوپه
از اقمار مشتری ___ پاسخ : یو
از تنقلات شکستنی ___ پاسخ : تخمه
از شهرهای استان سمنان ___ پاسخ : شاهرود
از علایم نگارشی عربی ___ پاسخ : تنوین
از نت‌ها ___ پاسخ : فا
اسید سولفوریک ___ پاسخ : جوهر گوگرد
انقباضات غیر ارادی ماهیچه‌ها ___ پاسخ : تشنج
بچه‌دان ___ پاسخ : رحم
بدشانسی ___ پاسخ : نیامد
بدمنظری ___ پاسخ : زشتی
بدین معنی ___ پاسخ : یعنی
به اندازه زیاد ___ پاسخ : بسی
بهره ___ پاسخ : نصیب
بی‌سر‌وپا ___ پاسخ : لات
پایتخت سوازیلند ___ پاسخ : لوبامبا
پر سر و صدا ___ پاسخ : جنجالی
پری شکم از باد ___ پاسخ : نفخ
پول غنا ___ پاسخ : سدی
توانا ___ پاسخ : قدیر
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
جایی که سایه باشد ___ پاسخ : نش
جملگی ___ پاسخ : همه
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حلقه ___ پاسخ : چنبر
خر خر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
دانه گیاه ___ پاسخ : تخم
دایره‌های کوچک فلزی ___ پاسخ : پولک
در مقابل ___ پاسخ : ازا
دریای عرب ___ پاسخ : بحر
روانه کرده ___ پاسخ : فرستاده
روز رستاخیز ___ پاسخ : قیامت
روزگاران ___ پاسخ : ایام
روشن کردن ___ پاسخ : تبیین
روی زیربنا ___ پاسخ : روبنا
ریمی که از زخم آید ___ پاسخ : چرک
زادگاه ___ پاسخ : موطن
زیر و رو کردن خاک ___ پاسخ : شخم
ستون بلند مساجد ___ پاسخ : منار
سلاح زنبور ___ پاسخ : نیش
سوراخ ___ پاسخ : رخنه
شاد شدن ___ پاسخ : طرب
شانه، دوش ___ پاسخ : کتف
شاهدانه ___ پاسخ : بنگ
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
شهر فارس ___ پاسخ : خنج
شکاف دل کوه ___ پاسخ : غار
ضمیر خودستا ___ پاسخ : من
طلایی ___ پاسخ : زرین
عنوان امپراتوران روم ___ پاسخ : سزار
عید ایرانی ___ پاسخ : نوروز
فرمانروایی ___ پاسخ : امارت
فرومایگی ___ پاسخ : رذیلت
فعالیت سرگرم کننده ___ پاسخ : بازی
فناوری ___ پاسخ : تکنولوژی
قربانی، فدا ___ پاسخ : پیش مرگ
گرم ___ پاسخ : حار
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گستاخ ___ پاسخ : جری
گفتگوی اینترنتی ___ پاسخ : چت
گل سرخ ___ پاسخ : لکا
گنجایش ___ پاسخ : ظرفیت
گنجشک ___ پاسخ : تز
گوشت ماهی ___ پاسخ : تن
ماده آرايشی مژه‌ها ___ پاسخ : ریمل
ماهوت پاک کن ___ پاسخ : شت
مخفف از او ___ پاسخ : زو
مدرسه ابتدایی ___ پاسخ : دبستان
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
نشان ___ پاسخ : داغ
نوعی زیر پوش ___ پاسخ : رکابی
نویسنده ایلیاد و ادیسه ___ پاسخ : هومر
همراه با نغمه و موسیقی ___ پاسخ : موزیکال
کالا، متاع ___ پاسخ : جنس
کیسه صابون ___ پاسخ : لیف
یک‌دندگی ___ پاسخ : لجاجت

آن سوی سقف ___ پاسخ : بام
از القاب بزرگان ترک ___ پاسخ : بگ
از بناهای تاریخی ترکیه ___ پاسخ : ایاصوفیه
از شهرهای آذربایجان غربی ___ پاسخ : نقده
از شهرهای استان ایلام ___ پاسخ : مهران
از شهرهای استان خوزستان ___ پاسخ : رامهرمز
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : طبس
از شهرهای دیدنی اروپا ___ پاسخ : استانبول
امپراتوری روم شرقی ___ پاسخ : بیزانس
برق صنعتی ___ پاسخ : سهفاز
بصیر ___ پاسخ : بینا
بلند مرتبه ___ پاسخ : شامخ
بند و زندان ___ پاسخ : لگ
بندگی ___ پاسخ : رق
پادزهر ___ پاسخ : جاندارو
پالایشگاه ___ پاسخ : تصفیه خانه
پراکنده شدن ___ پاسخ : انتشار
پرستار کودک ___ پاسخ : ل ل ه
پناه‌جویی ___ پاسخ : التجا
پیرامون ___ پاسخ : حوالی
پیوندگاه رود و دریا ___ پاسخ : مصب
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تمام و کل ___ پاسخ : همه
ثابت ___ پاسخ : فیکس
جلال ___ پاسخ : ابهت
چه بهتر ___ پاسخ : فبها
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
حرف زیادی ___ پاسخ : ور
حمال ___ پاسخ : باربر
خبر و اطلاع ___ پاسخ : اگهی
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
خرقه درویش ___ پاسخ : شولا
خرید و فروش ___ پاسخ : شرا
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خوب ___ پاسخ : نیک
دل‌ها ___ پاسخ : قلوب
دلیر و صف شکن ___ پاسخ : صفدر
دوستی ___ پاسخ : ود
راه باریک و بغاز ___ پاسخ : تنگه
رخت پوستی ___ پاسخ : وت
روز قیامت ___ پاسخ : یوم الحساب
روزنامه ژاپنی ___ پاسخ : اساهی
زائو ترسان ___ پاسخ : ال
زوج نیست ___ پاسخ : فرد
ساده و سهل ___ پاسخ : اسان
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سایه ___ پاسخ : ظل
سراپرده و چادر ___ پاسخ : خیمه
سرکش ___ پاسخ : لجام گسیخته
سریع ___ پاسخ : زود
سوی دیگر ___ پاسخ : ورا
شب طولانی ___ پاسخ : یلدا
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهر خوردنی ___ پاسخ : شام
شک کردن ___ پاسخ : تردید
شکننده ___ پاسخ : ترد
طبل بزرگ ___ پاسخ : دهل
علاقه ___ پاسخ : وابستگی
فالگیر ___ پاسخ : رمال
قابل اجرا ___ پاسخ : عملی
قابل قرائت ___ پاسخ : خوانا
قرض و دین ___ پاسخ : بدهی
قصر ___ پاسخ : کاخ
گرداگرد دهان ___ پاسخ : نس
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مذهب و کیش ___ پاسخ : دین
مرد نجیب ___ پاسخ : نبیل
مظهر زیبایی ___ پاسخ : ماه
مقابل جفا ___ پاسخ : وفا
مقام نقره‌ای ___ پاسخ : دوم
موسیقی سیاهان ___ پاسخ : جاز
ناشنوا ___ پاسخ : اصم
نام مجنون ___ پاسخ : قیس
هادی و مرشد ___ پاسخ : رهنما
کشوری در قاره اقیانوسیه ___ پاسخ : فیجی
کنایه از حق نشناس ___ پاسخ : نانکور
یادداشت ___ پاسخ : نت
یار صندلی ___ پاسخ : میز

آب فروش ___ پاسخ : سقا
آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
آلرژی ___ پاسخ : حساسیت
اثر خواجه عبدالله انصاری ___ پاسخ : رسایل
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : سگ من
اثری از دافنه دوموریه ___ پاسخ : سپربلا
از پیامبران ___ پاسخ : یحیی
از تنقلات ___ پاسخ : پاستیل
از حروف الفبا ___ پاسخ : سین
از حروف ندا ___ پاسخ : ای
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
انجام عبادت بعد از وقت خود ___ پاسخ : قضاکردن
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
بالین ___ پاسخ : بستر
بخش، پاره ___ پاسخ : جزو
بد سیرت ___ پاسخ : خبیث
بدهی‌ها ___ پاسخ : دیون
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
پاک شدن ___ پاسخ : طهر
پرده‌دار ___ پاسخ : حاجب
پندار ___ پاسخ : خیال
پیامبر کشتی‌بان ___ پاسخ : نوح
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تر و آبدیده ___ پاسخ : خیس
ترشرو ___ پاسخ : اخم
تصوف ___ پاسخ : درویشی
تنه بریده شده درخت ___ پاسخ : چوب
تهی ___ پاسخ : خالی
تکرار حرف ___ پاسخ : رر
جملگی ___ پاسخ : سراسر
جهت، لحاظ ___ پاسخ : حیث
چابک ___ پاسخ : جلد
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
خرگوش ___ پاسخ : ارنب
خوشه پروین ___ پاسخ : ثریا
دالان‌های پیچ در پیچ ___ پاسخ : ماز
داهی ___ پاسخ : زرنگ
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
درمانگاه ___ پاسخ : کلینیک
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
دستگاه برشته‌کن ___ پاسخ : تستر
رودی مرزی ___ پاسخ : اترک
سرو کوهی ___ پاسخ : ارسا
سعی و کوشش ___ پاسخ : جد
سنگواره ___ پاسخ : فسیل
سنگین نیست ___ پاسخ : سبک
سهم از اموال مرده ___ پاسخ : ارث
شکل و ریخت ___ پاسخ : فرم
ضمیر سوم شخص جمع ___ پاسخ : ایشان
طبل بزرگ ___ پاسخ : کوس
عبادتگاه مسیحیان ___ پاسخ : کلیسا
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عمل ناخن کشیدن روی پوست ___ پاسخ : خارش
فرزند ذکور ___ پاسخ : پسر
فضای خالی از هوا ___ پاسخ : خلا
فیلم پنه لوپه کروز ___ پاسخ : نه
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
گوناگونی ___ پاسخ : تنوع
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
مایع شفاف بین قرینه و زجاجیه ___ پاسخ : زلالیه
مجاز از ثروتمند ___ پاسخ : کاخنشین
مضطرب ___ پاسخ : نگران
موی بلند ___ پاسخ : گیس
ناخوش دارنده ___ پاسخ : عاق
ناگهان خودمانی ___ پاسخ : یهویی
نکوهش ___ پاسخ : لوم
همه با هم ___ پاسخ : یکجا
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
وی ___ پاسخ : او
کشتزار ___ پاسخ : پالیز
کشور آسیایی ___ پاسخ : سوریه
کشیدن شکل ___ پاسخ : رسم
کلام تصدیق ___ پاسخ : اری
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
کوچک ___ پاسخ : که
یکی پس از دیگری ___ پاسخ : متناوب

آب فرنگی ___ پاسخ : واتر
آب گازی شکل ___ پاسخ : بخار
آب کند ___ پاسخ : لر
ابزار روفتن ___ پاسخ : جارو
ابزار شکسته‌بندی ___ پاسخ : اتل
اجسام ریز پراکنده در هوا ___ پاسخ : ذرات
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
اسب سفید ___ پاسخ : هدنگ
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
باج گرفتن ___ پاسخ : تلکه کردن
بار سوم ___ پاسخ : ثالثا
باریک بین ___ پاسخ : دق
بالن ___ پاسخ : وال
بددل ___ پاسخ : غر
بدی ___ پاسخ : شر
برگشت دهنده ___ پاسخ : برگرداننده
برگه لیست اجداد ___ پاسخ : نسب نامه
برنج پخته و آبکش شده ___ پاسخ : چلو
بستگی ___ پاسخ : ربط
بن دندان ___ پاسخ : سنخ
بنگاه ___ پاسخ : موسسه
به نام خدا ___ پاسخ : بسم الله
به یکدیگر نامه نوشتن ___ پاسخ : مکاتبه
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پول اروپا ___ پاسخ : یورو
تذرو ___ پاسخ : قرقاول
تصدیق عرب ___ پاسخ : نعم
تند، برنده ___ پاسخ : حاد
توانگر ___ پاسخ : ملی
تیر بسیار بزرگ ___ پاسخ : دیرک
جابجایی ___ پاسخ : کوچ
جد ___ پاسخ : نیا
چندین دفتر ___ پاسخ : دفاتر
حیران، سرگشته ___ پاسخ : سیب
خجسته ___ پاسخ : مبارک
خودرو بلند کردن اجسام سنگین ___ پاسخ : لیفتراک
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
دروغ‌ها ___ پاسخ : اکاذیب
درون دهان ___ پاسخ : نج
دورنگار ___ پاسخ : فاکس
دوندگی ___ پاسخ : خت
روز گذشته ___ پاسخ : دی
روی ___ پاسخ : زینک
زر ___ پاسخ : طلا
سازگاری ___ پاسخ : وفق
ستون کشتی ___ پاسخ : دکل
سخن ___ پاسخ : حرف
شهر ___ پاسخ : بلد
شهر خوزستان ___ پاسخ : بهبهان
شهر مرکزی ___ پاسخ : اشتیان
صحبت دوستانه ___ پاسخ : چت
عجیب، طرفه ___ پاسخ : شگرف
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
فرزند ___ پاسخ : ولد
قطع کننده یکدیگر ___ پاسخ : متقاطع
گرفتار ___ پاسخ : دچار
گوشت بن دندان ___ پاسخ : لثه
مقام و منزلت ___ پاسخ : جاه
ملخ دریایی ___ پاسخ : قمرون
مهمانخانه ___ پاسخ : هتل
میدان ___ پاسخ : فلکه
نام ___ پاسخ : اسم
نشان ___ پاسخ : علامت
نوعی گهواره ___ پاسخ : نانو
نکوهنده ___ پاسخ : لایم
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
واحدی برای مایعات ___ پاسخ : لیتر
وسیله بازی خطرناک ___ پاسخ : ترقه
کابوس ___ پاسخ : بختک
کانها ___ پاسخ : معادن
کراوات ___ پاسخ : فکل
کشت به امید باران ___ پاسخ : دیم
کشوری در آمریکای مرکزی ___ پاسخ : بلیز
کلاغ سیاه ___ پاسخ : زاغ
کوبیدن در ___ پاسخ : تق
یک چشم بر هم زدن ___ پاسخ : طرفه العین

آلت موسیقی زهی ___ پاسخ : رباب
ابتدا و آغاز ___ پاسخ : بدو
ابزار خوردن ___ پاسخ : قاشق
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : قدرت وجلال
اثری از بزرگ علوی ___ پاسخ : روایت
از این جهت ___ پاسخ : زیرا
از حیوانات شیرده ___ پاسخ : بز
از خدایان بابل ___ پاسخ : نبو
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فلق
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : شمیرانات
از نسبت‌های مثلثاتی ___ پاسخ : تانژانت
افکندن و انداختن ___ پاسخ : القا
امر به آمدن ___ پاسخ : بیا
انجام کارهای زشت ___ پاسخ : فسق
اکبر و اصغر آسمانی ___ پاسخ : دب
بازی کردن با واژه‌ها ___ پاسخ : لفاظی
باغ درخت خرما ___ پاسخ : نخلستان
بالاپوش ___ پاسخ : ردا
بانگ ___ پاسخ : صوت
بانگ ___ پاسخ : ندا
بچه کوچولو ___ پاسخ : نینی
بخش ممتاز سالن سینما ___ پاسخ : لژ
به تاراج برنده ___ پاسخ : یغماگر
به حرام آن ناسپاس است ___ پاسخ : نمک
بیکاره ___ پاسخ : لش
پایتخت مراکش ___ پاسخ : رباط
پاییز ___ پاسخ : خزان
پایین، به سوی پایین ___ پاسخ : فرو
پوشش سر بانوان ___ پاسخ : روسری
پیامبر زیبا ___ پاسخ : یوسف
پیشوند نداری ___ پاسخ : بی
تصدیق انلگیسی ___ پاسخ : یس
تکه پارچه ___ پاسخ : لت
تیر پیکان‌دار ___ پاسخ : یب
ثابت در دین ___ پاسخ : حنیف
جان‌ها ___ پاسخ : ارواح
جلال و سربلندی ___ پاسخ : مجد
جنگ و نبرد ___ پاسخ : رزم
جوجه‌تیغی ___ پاسخ : راورا
چهار من تبریزی ___ پاسخ : ری
حالتی در دریا ___ پاسخ : مد
خاص ___ پاسخ : قح
خواب عرب ___ پاسخ : نوم
خوراکی از تخم مرغ و اسفناج ___ پاسخ : نرگسی
داد و صدا ___ پاسخ : جار
دایه ___ پاسخ : ظیر
دختر ترکی ___ پاسخ : قز
در مقابل ___ پاسخ : ازا
درخشنده ___ پاسخ : تابان
دور از هم ___ پاسخ : جدا
دور دهان ___ پاسخ : کب
رستگار شونده ___ پاسخ : فایز
رسیدگی دوباره به پرونده ___ پاسخ : استیناف
رشته سیم باریک فلزی ___ پاسخ : مفتول
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
رنگ، لون ___ پاسخ : فام
زیانکار ___ پاسخ : خاسر
سنگ انگشتر ___ پاسخ : نگین
سوار دلیر ___ پاسخ : شهسوار
شماره ___ پاسخ : رقم
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : شوط
شهر کرمان ___ پاسخ : رابر
شهری در همدان ___ پاسخ : رزن
طولانی‌ترین رود فرانسه ___ پاسخ : لوار
عرض ___ پاسخ : پهنا
فرزند ناخلف ___ پاسخ : عاق
قریه ___ پاسخ : روستا
لئیم‌تر ___ پاسخ : ابخل
لازم ___ پاسخ : ضروری
محل خیمه ___ پاسخ : یورت
موبیز ___ پاسخ : الک
موجودی قرآنی ___ پاسخ : جن
مکر و ریا ___ پاسخ : تزویر
نژاد ___ پاسخ : نسب
نشستن ___ پاسخ : جلوس
نکته‌ها و لطیفه‌ها ___ پاسخ : ظرایف
همگی ___ پاسخ : جمیع
هنگام تأسف می‌گویند ___ پاسخ : حیف
واحد پول نیجریه ___ پاسخ : نایرا
کاتالوگ ___ پاسخ : کالانما
کار با احتمال خطر ___ پاسخ : ریسک
کارپوشه ___ پاسخ : کارتابل

آرتیست ___ پاسخ : هنرمند
آسان ___ پاسخ : سهل
آشوب و هیاهو ___ پاسخ : جنجال
آواره ___ پاسخ : خانه به دوش
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
ابزار شخم زدن قدیم ___ پاسخ : خیش
اثر استاندال ___ پاسخ : ارماسن
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : فسا
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : گلوگاه
از شهرهای بولیوی ___ پاسخ : لاپاز
از مواد نقاشی ___ پاسخ : گواش
اشاره با چشم و ابرو ___ پاسخ : غمزه
اشاره به دور ___ پاسخ : انها
بار، دفعه ___ پاسخ : نوبت
بازی نفس گیر ___ پاسخ : زو
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
برنجی که پوستش کنده نشده ___ پاسخ : شالی
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بزرگترین غده بدن ___ پاسخ : کبد
پارسا ___ پاسخ : پرهیزکار
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پهلو ___ پاسخ : جنب
پیروزی ___ پاسخ : ظفر
تغییر دادن فاصله کانونی عدسی در دوربین ___ پاسخ : زوم
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
خجالتی ___ پاسخ : کمرو
خوابیدن ___ پاسخ : غنودن
در صورتی که ___ پاسخ : چنانچه
درس اقلیمی ___ پاسخ : جغرافیا
دور دهان ___ پاسخ : نس
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
رسیدن به مطلوب ___ پاسخ : نیل
رها شدن ___ پاسخ : رستن
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
زمان ___ پاسخ : وقت
زه کمان ___ پاسخ : چله
زیر پای راننده ___ پاسخ : پدال
ساقه زیرزمینی برخی گیاهان ___ پاسخ : ریزوم
سخن بی‌پرده ___ پاسخ : رک
سخن گفتن ___ پاسخ : لب تر کردن
سخنان نامربوط ___ پاسخ : پرت وپلا
سر بریدن حیوان ___ پاسخ : بسمل کردن
سرور و بزرگ ___ پاسخ : اقا
سنگین ___ پاسخ : گران
سیلی و کشیده ___ پاسخ : تس
شانه، دوش ___ پاسخ : کتف
شهر ___ پاسخ : مدن
شهر فولاد اصفهان ___ پاسخ : مبارکه
عقیم ___ پاسخ : نازا
فرار ___ پاسخ : هرب
فلز نقره‌ای نرم ___ پاسخ : سدیم
قدیمی ___ پاسخ : کهن
قلماسنگ ___ پاسخ : فلاخن
قلیل ___ پاسخ : کم
گاه شاعرانه ___ پاسخ : گه
گزیدن ___ پاسخ : دندان زدن
گل و لای حوض ___ پاسخ : لجن
لطیف ___ پاسخ : نرم
لیف خرما ___ پاسخ : پیشن
مایعی بی‌رنگ و معطر ___ پاسخ : بنزن
متقارب ___ پاسخ : همرس
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
محتاج ___ پاسخ : نیازمند
مظهر استواری ___ پاسخ : کوه
مورچه شاعرانه ___ پاسخ : مور
میانه بد بین دو نفر ___ پاسخ : شکراب
نوعی روانداز ___ پاسخ : پتو
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
هر چیز ___ پاسخ : هرچه
همراه ردیف در شعر ___ پاسخ : قافیه
ول کردن ___ پاسخ : ترک
کدر ___ پاسخ : مات
کرم شب‌تاب ___ پاسخ : اتشک
کرکس ___ پاسخ : نسر
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نیجر
کلان ___ پاسخ : بزرگ
کلک ___ پاسخ : دوز

آزاد ___ پاسخ : ول
آقا ___ پاسخ : سید
از حروف ندا ___ پاسخ : یا
از خنده می‌روند ___ پاسخ : ریسه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : مایده
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دیلم
از صفات خدای تعالی ___ پاسخ : واحد
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : کلرادو
بیماری تورم رگ‌های پا ___ پاسخ : واریس
بیماری وبا ___ پاسخ : کلرا
پایداری و ثبات ___ پاسخ : دوام
پیشوند ده تایی ___ پاسخ : دکا
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
تیر کشتی ___ پاسخ : دکل
ثالث ___ پاسخ : سوم
جانشین او ___ پاسخ : وی
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرف دهان کجی ___ پاسخ : یی
حرف نازی‌ها ___ پاسخ : اس
حلقوم ___ پاسخ : گلوگاه
دادگاه ___ پاسخ : محکمه
دارایی کسی ___ پاسخ : مایم لک
درازگوش ___ پاسخ : حمار
درد و رنج ___ پاسخ : الم
دریاچه‌ای در آسیا ___ پاسخ : ارال
دریاچه‌ای در استان فارس ___ پاسخ : مهارلو
دعای زیر لب ___ پاسخ : ورد
رشک ___ پاسخ : حسد
رها ___ پاسخ : وله
رهن ___ پاسخ : گرو
روان ___ پاسخ : روح
روغن صنعتی ___ پاسخ : گریس
زوبین ___ پاسخ : مک
ساز کلیسا ___ پاسخ : ارگ
سازمان ___ پاسخ : اداره
سایت جستجو گر اینترنتی ___ پاسخ : گوگل
سرمشق ___ پاسخ : مدل
سرمه ___ پاسخ : کحل
سودای ناله ___ پاسخ : اه
شهری در استرالیا ___ پاسخ : ادلاید
شیر ___ پاسخ : اسد
صدف نشین ___ پاسخ : در
طرف ___ پاسخ : ور
ظرف آش خوری ___ پاسخ : کاسه
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
عنصر شیمیایی ___ پاسخ : ید
غذای تزریقی ___ پاسخ : سرم
غوغا ___ پاسخ : هیاهو
فراری ___ پاسخ : رمو
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
قضاوت ___ پاسخ : داوری
قوم اسلاو ___ پاسخ : روس
گرامی‌تر ___ پاسخ : اکرم
گله ___ پاسخ : رمه
ماده گندزدا ___ پاسخ : کلر
مدد ___ پاسخ : کمک
مرزها ___ پاسخ : حدود
مسیر ___ پاسخ : راه
مقابل جزر ___ پاسخ : مد
مقابل نهی ___ پاسخ : امر
مهره دوم گردن ___ پاسخ : اسه
مهمانی و ضیافت ___ پاسخ : ولیمه
نظر و عقیده ___ پاسخ : ایده
نفس ___ پاسخ : دم
نمونه ___ پاسخ : الگو
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
همسر پادشاه ___ پاسخ : ملکه
همسر یعقوب نبی ___ پاسخ : راحول
واحد پول ترکیه ___ پاسخ : لیر
ویزا ___ پاسخ : روادید
کشوری در آمریکای مرکزی ___ پاسخ : اکوادور
کلیسایی در شهر وان ترکیه ___ پاسخ : اکدامار
یک حرف و سه حرف ___ پاسخ : لام

آفت گندم ___ پاسخ : سن
ابزار دست نجار ___ پاسخ : چکش
از بلایای طبیعی ___ پاسخ : زمین لرزه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : روم
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : طه
از شهرهای آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
از محله‌های تهران ___ پاسخ : ونک
از مد افتاده ___ پاسخ : دمده
اشعه پرقدرت ___ پاسخ : لیزر
اعلان ___ پاسخ : اگهی
اندیشه ___ پاسخ : فکر
باران اندک ___ پاسخ : رش
باریک بین ___ پاسخ : دق
بانگ کردن ___ پاسخ : هتف
بخت برگشته ___ پاسخ : نگون بخت
بزرگی ___ پاسخ : ابهت
بلور شور مزه ___ پاسخ : نمک
پسوند دارنده ___ پاسخ : مند
پیوست‌ها ___ پاسخ : ضمایم
ترس و بیم ___ پاسخ : هول
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تغییر صورت دادن ___ پاسخ : نسخ
جانور درنده ___ پاسخ : دد
جبران کردن ___ پاسخ : تلافی
چه وقت ___ پاسخ : کی
چهره ___ پاسخ : رو
حرفه ___ پاسخ : پشه
حسادت ___ پاسخ : چشم وهم چشمی
حیوان چابک ___ پاسخ : اهو
خدایی ___ پاسخ : ربوبیت
خویشی و قرابت ___ پاسخ : نسبت
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
در حال دویدن ___ پاسخ : دوان
درختی از خانواده افرا ___ پاسخ : کرکف
دور شونده ___ پاسخ : واگرا
دوش ___ پاسخ : کتف
رشوه دهنده ___ پاسخ : راشی
روده تابیده ___ پاسخ : زه
سردخانه قدیم ___ پاسخ : دخمه
سرشت ___ پاسخ : خو
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
شاهنشاهی ___ پاسخ : امپریال
شفیره ___ پاسخ : لارو
شهر مرکزی ___ پاسخ : شهباز
شهری در آلمان ___ پاسخ : بن
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : فیلادلفیا
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : نیویورک
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شهری در کرمان ___ پاسخ : ریگان
شکاف باریک ___ پاسخ : درز
صریح ___ پاسخ : رک
صمغ الکتریکی ___ پاسخ : کهربا
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
عدل و داد ___ پاسخ : قسط
غذای آبکی ___ پاسخ : اش
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
قسمتی از خانه ___ پاسخ : اتاق
قصر ___ پاسخ : کاخ
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گریز ___ پاسخ : هرب
گفتار ___ پاسخ : مقوله
گل سرخ ___ پاسخ : رز
لیف خرما ___ پاسخ : پیشن
مانند ___ پاسخ : چون
ماه ___ پاسخ : قمر
محفظه میز ___ پاسخ : کشو
ممنوع کردن افراد بیگانه ___ پاسخ : قرق کردن
منجمد شدن ___ پاسخ : یخ کردن
منسوب به ایتالیای قدیم ___ پاسخ : رومی
موجود ترسناک خیالی ___ پاسخ : دیو
ناخجسته ___ پاسخ : بدیمن
ناگهان ___ پاسخ : یکهو
نغمه ___ پاسخ : نوا
نقصان ___ پاسخ : کاهش
نمونه خروار است ___ پاسخ : مشت
نوعی عدسی ___ پاسخ : کاو
نیست شدن ___ پاسخ : فنا
نیکو و زیبا ___ پاسخ : بهی
هر چینه دیوار گلی ___ پاسخ : دای
هر یک از افراد لشکر ___ پاسخ : سرباز
همت ___ پاسخ : پشتکار
همراه چای ___ پاسخ : قند
وسایل پخت و خوردن غذا ___ پاسخ : ظروف
وقت، زمان ___ پاسخ : گه
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کر ___ پاسخ : ناشنوا
کم‌عرض ___ پاسخ : تنگ
کیسه صابون ___ پاسخ : لیف

آجر اسباب‌بازی ___ پاسخ : لگو
آزمون کوتاه ___ پاسخ : تست
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : توپ مرواری
اثر صادق کرمیار ___ پاسخ : نامیرا
اثر ناهید طباطبایی ___ پاسخ : چهل سالگی
اثری از نیما یوشیج ___ پاسخ : ماخاولا
ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
اداره آگاهی قدیم ___ پاسخ : تامینات
از آن کوه نسازید ___ پاسخ : کاه
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : نجم
از گل‌های زینتی ___ پاسخ : شمعدانی
از میوه‌جات شیرین ___ پاسخ : توت
ازا ___ پاسخ : مقابل
افسر ___ پاسخ : تاج
اندازه‌ای برای سیم کارت ___ پاسخ : نانو
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : ایندیانا
ایستگاه قطار ___ پاسخ : گار
برگشته از دین ___ پاسخ : مرتد
برهنه ___ پاسخ : رت
بزرگتر ___ پاسخ : اکبر
به پایان رساندن ___ پاسخ : اتمام
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
به من ___ پاسخ : مرا
بی‌آلایشی ___ پاسخ : نزهت
بیماری واگیردار ___ پاسخ : زکام
پاسخ منفی قاطعانه ___ پاسخ : نه
پایان نیافته ___ پاسخ : ناتمام
تا وقتی که ___ پاسخ : مادام
ترس و هراس ___ پاسخ : بیم
تفاله عسل ___ پاسخ : موم
تنپوش زنانه ___ پاسخ : یل
تندخویی و بی‌رحمی ___ پاسخ : خشونت
ثابت و باقی ___ پاسخ : پایا
جانشین وضو ___ پاسخ : تیمم
جانور ___ پاسخ : حیوان
جنبش و حرکت کردن ___ پاسخ : تحرک
جنگ ___ پاسخ : رزم
خوارکی از آرد و روغن و شکر ___ پاسخ : حلوا
درست به اندازه ___ پاسخ : مک
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
درون دهان ___ پاسخ : بچ
دورانی پیش از تاریخ ___ پاسخ : نوسنگی
دومین دو رقمی ___ پاسخ : یازده
رخساره ___ پاسخ : خد
ردیف قالی ___ پاسخ : رج
رسوایی ___ پاسخ : عار
سازمان مخوف هیتلری بود ___ پاسخ : اساس
سپیدار ___ پاسخ : پد
سلاح گاو ___ پاسخ : شاخ
سهولت ___ پاسخ : اسانی
سوگند بسیار خورنده ___ پاسخ : قسام
سیخونک ___ پاسخ : سک
شراب‌خورده ___ پاسخ : مست
شلوار لی ___ پاسخ : جین
شهری در همدان ___ پاسخ : رزن
ضد بد ___ پاسخ : خوب
ضد فراخ ___ پاسخ : تنگ
ضمیر دوم ___ پاسخ : تو
عدد ورزشی ___ پاسخ : اا
عمل خیر ___ پاسخ : نیک
عهده دار انجام کاری ___ پاسخ : مکلف
فیلمی جنایی با بازی مورگان فریمن ___ پاسخ : هفت
قهوه‌ای روشن ___ پاسخ : شکلاتی
گنبدآب ___ پاسخ : حباب
لطیف ___ پاسخ : نرم
مالیات ___ پاسخ : خراج
مشک آب ___ پاسخ : خی
منسوب به تاریخ هجرت پیامبر ___ پاسخ : هجری
نام یکی از دو قبیله وحشی ___ پاسخ : یاجوج
نرم و روان ___ پاسخ : لین
نرم‌افزار موبایل ___ پاسخ : اپ
نماد ممانعت ___ پاسخ : سد
نور دهنده ___ پاسخ : نیر
نوشتن ___ پاسخ : رقمزدن
نوعی جوجه تیغی ___ پاسخ : تشی
هدیه ___ پاسخ : کادو
هر یک جدا جدا ___ پاسخ : یکی یکی
همبازی تام ___ پاسخ : جری
وسیله نخ‌ریسی ___ پاسخ : دوک
کتف ___ پاسخ : دوش
کج و خمیده ___ پاسخ : مایل
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لیبریا
کشور آمریکای شمالی ___ پاسخ : جاماییکا
کلمه افسوس ___ پاسخ : اخ
یک پنجم شرعی ___ پاسخ : خمس

آب سمی ___ پاسخ : زهراب
آباد و برقرار ___ پاسخ : دایر
آزرم ___ پاسخ : شرم
آستانه خانه ___ پاسخ : سردر
آش فرنگی ___ پاسخ : سوپ
آگاهی و بصیرت ___ پاسخ : هوشیاری
اثر اندره ژید ___ پاسخ : درتنگ
اثر بالزاک ___ پاسخ : زنسی ساله
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربه کا
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
از جنس مذکر ___ پاسخ : نرینه
از شهرهای استان ایلام ___ پاسخ : دره شهر
از شهرهای استان قزوین ___ پاسخ : اوج
از یک پدر و مادر ___ پاسخ : تنی
باریک‌بینی ___ پاسخ : دقت
بدنام ___ پاسخ : رسوا
برادر مادر ___ پاسخ : خالو
بسیار تشنه بودن ___ پاسخ : لهله زدن
به دعوا خاتمه بخشیدن ___ پاسخ : فیصله دادن
بی‌اختیار و بی‌اراده ___ پاسخ : بیخود
بی‌مروت ___ پاسخ : نالوطی
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پشیمان ___ پاسخ : نادم
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
تکه پارچه کهنه ___ پاسخ : لته
حدس ___ پاسخ : ظن
حرف بیست و هشتم ___ پاسخ : میم
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حلال مشکلات ___ پاسخ : پول
حمام بخار ___ پاسخ : سونا
خرچال ___ پاسخ : جرد
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
خط انگلیسی ___ پاسخ : لاین
درختچه خاردار ___ پاسخ : خلنگ
دریا ___ پاسخ : یم
دریاسالار ___ پاسخ : ادمیرال
دستور ___ پاسخ : امر
دستور قطعی ___ پاسخ : اکید
دوازده ماه ___ پاسخ : سال
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
رنج کشیدن برای تهذیب نفس ___ پاسخ : ریاضت
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
ریسمان ___ پاسخ : رسن
زمان گذشته ___ پاسخ : ماضی
سوی، طرف ___ پاسخ : زی
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : شیروان
شهری در آمریکا ___ پاسخ : دنور
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : فینیکس
شکار ___ پاسخ : صید
صف و دسته ___ پاسخ : رده
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عظمت و بزرگی ___ پاسخ : ابهت
عنوان پادشاهان پیشدادی ___ پاسخ : کی
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
قبض پرداخت ___ پاسخ : رسید
قیمت ___ پاسخ : بها
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه ___ پاسخ : وند
مانوس ___ پاسخ : اخت
مخترع کاغذ ___ پاسخ : کال
موی بلند ___ پاسخ : گیس
نفیس و باارزش ___ پاسخ : گرانمایه
نوعی از بتون ___ پاسخ : بتون ارمه
نوعی بازی تخته‌ای ___ پاسخ : نرد
نیستی، نابودی ___ پاسخ : زوال
همان نوبت است ___ پاسخ : نوبه
واحد پول اردن ___ پاسخ : دینار
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کسادی بازار ___ پاسخ : رکود
کشت سبزی‌ها ___ پاسخ : صیفی کاری
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کشیش ___ پاسخ : قس
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
کوشا ___ پاسخ : جاهد
یازدهمین ماه از سال سریانی ___ پاسخ : اب
یکی پس از دیگری ___ پاسخ : متناوب

آب ترکی ___ پاسخ : سو
آزمندی ___ پاسخ : طمع
آستانه در ___ پاسخ : عتبه
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آمرزنده ___ پاسخ : غفار
آیین ___ پاسخ : سنت
ار حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
از شهرهای استان آذربایجان غربی ___ پاسخ : سلماس
اطلاع ___ پاسخ : خبر
اقامه دعوی ___ پاسخ : ادعا
اندوهگین ___ پاسخ : اسی
ایجاد نمودن ___ پاسخ : وضع کردن
با حمیت ___ پاسخ : غیور
باد سرد ___ پاسخ : زم
بزرگ و عظیم ___ پاسخ : کلان
به هم نامه نوشتن ___ پاسخ : مراسله
بی‌مو ___ پاسخ : کچل
بی‌کفایت ___ پاسخ : نالایق
بیهوده گویی ___ پاسخ : هذیان
پارچه معیوب ___ پاسخ : زده
پاکتر ___ پاسخ : اقدس
پرنده آبزی ___ پاسخ : قو
پیامبران ___ پاسخ : رسل
تازگی ___ پاسخ : طراوت
تبار ___ پاسخ : ایل
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
جوی خون ___ پاسخ : رگ
چالاکی ___ پاسخ : چستی
چاه ___ پاسخ : چه
چند غده ___ پاسخ : غدد
حالت روحی ___ پاسخ : مود
خال ___ پاسخ : تیل
خبر رسواگر ___ پاسخ : لو
خواستن ___ پاسخ : طلبیدن
خوشی ___ پاسخ : لذت
دانشمندان ___ پاسخ : علما
دلالی و واسطه‌گری ___ پاسخ : سمساری
راندن ___ پاسخ : طرد
راه و روش ___ پاسخ : مشی
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
روییدن گیاه ___ پاسخ : نبت
زمین خشک و سخت ___ پاسخ : دغ
زمین سبز و خرم ___ پاسخ : چمن
زنجیر بر گردن ___ پاسخ : قلاده
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
سرگرمی‌های سودمند ___ پاسخ : جداول
شراب‌خانه ___ پاسخ : میکده
شهر مازندران ___ پاسخ : میان درود
صمغ ___ پاسخ : ژد
ضمیر مخاطب ___ پاسخ : تو
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
علم اقتصاد ___ پاسخ : اکونومی
عود ___ پاسخ : بربط
فراورده‌های شیری ___ پاسخ : لبنیات
فلاسک ___ پاسخ : ترموس
قابلیتی در دوربین عکاسی ___ پاسخ : زوم
قرقاول ___ پاسخ : تذرو
گرامی و بزرگوار ___ پاسخ : ماجد
گل پخته ___ پاسخ : سفال
گناه ___ پاسخ : معصیت
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
گوش‌ماهی ___ پاسخ : صدف
متقارب ___ پاسخ : همرس
مخترع کاغذ ___ پاسخ : کال
مدارا کردن با کسی ___ پاسخ : مماشات
مرهم امروزی ___ پاسخ : پماد
معبر رودخانه ___ پاسخ : پل
موجب ___ پاسخ : مستلزم
موی بلند ___ پاسخ : گیس
ناظر تقسیم آب بود ___ پاسخ : ابپا
نام چشمه‌ای در بهشت ___ پاسخ : تسنیم
نخست ___ پاسخ : اول
نظر دوختن به ستارگان ___ پاسخ : رصد
نمایش با ساز و آواز ___ پاسخ : اپرا
نیکو ___ پاسخ : خوش
واحد اندازه گیری کار و انرژی ___ پاسخ : ژول
وسیله روشنایی بخش ___ پاسخ : لامپ
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشوری در قاره سیاه ___ پاسخ : چاد
کشیش ___ پاسخ : قس
کنار و جانب ___ پاسخ : طف
یکی صدا ندارد ___ پاسخ : دست

آخرین یک رقمی ___ پاسخ : نه
آرواره ___ پاسخ : فک
آشیانه عقاب ___ پاسخ : اموت
آفریننده ___ پاسخ : خالق
آماس ___ پاسخ : ورم
از شهرهای استان ایلام ___ پاسخ : مهران
اسم اشاره ___ پاسخ : این
اسناد و دلایل ___ پاسخ : شواهد
الواط ___ پاسخ : لولی
اندکی از چیزی ___ پاسخ : نمه
اولین عدد ___ پاسخ : یک
باد و برف ___ پاسخ : دمق
باطراوت ___ پاسخ : ریان
باهوشی ___ پاسخ : زیرکی
برادر ___ پاسخ : اخوی
برای اینکه ___ پاسخ : زیرا
برش کنگره‌ای ___ پاسخ : دالبر
برنج ___ پاسخ : رز
بزرگوار ___ پاسخ : شریف
بی‌غیرت ___ پاسخ : بیرگ
بی‌وفایی کردن ___ پاسخ : جفا
پرسش ___ پاسخ : سوال
پس گردن ___ پاسخ : قفا
پلاسما ___ پاسخ : خونابه
ترک خفیف استخوان ___ پاسخ : مو
تلمبه ___ پاسخ : پمپ
تنگ نظری ___ پاسخ : خست
تکیه کردن ___ پاسخ : اتکا
جایگاه حیوانات درنده ___ پاسخ : کنام
چراگاه ایلات ___ پاسخ : یرت
چروک پوست ___ پاسخ : یرا
چیره ___ پاسخ : غالب
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حرف نازی‌ها ___ پاسخ : اس
خمیازه ___ پاسخ : کهنزه
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
دائم و همیشه ___ پاسخ : جاودانه
داخل ___ پاسخ : درون
دربان ___ پاسخ : قاپوچی
دود ___ پاسخ : دخ
رئیس جمهور انگلستان در قرن هفدهم ___ پاسخ : الیور کرامول
رو به رو ___ پاسخ : جلو
روانه نمودن ___ پاسخ : راهی کردن
ریشخند ___ پاسخ : استهزا
زاهد و عبادت کننده ___ پاسخ : ناسک
سخت‌دل ___ پاسخ : قسی
سراپرده ___ پاسخ : تتق
سردار رومی ___ پاسخ : کراسوس
سرگشته ___ پاسخ : هاج
سنگ انداختن ___ پاسخ : رجم
سنگریزه ___ پاسخ : شن
سود بانکی ___ پاسخ : بهره
سوغات روسی ___ پاسخ : سماور
سیلاب ___ پاسخ : هین
سیماب ___ پاسخ : ابک
شایعه کردن ___ پاسخ : چو
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
شیوه و رسم ___ پاسخ : ایین
طریقه ___ پاسخ : روش
ظرف آزمایشگاهی ___ پاسخ : ارلن
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
عریض ___ پاسخ : پهن
فرزند ___ پاسخ : ولد
قابل مشاهده ___ پاسخ : مریی
قدیمی‌ترین تشکل سیاسی چین ___ پاسخ : کومین تانگ
قلم درشت ___ پاسخ : نی
گاز سمی زرد رنگ ___ پاسخ : کلر
گریز حیوان ___ پاسخ : رم
گل خشک ___ پاسخ : کلوخ
گیاه سمی ___ پاسخ : هوم
گیاه فیلگوش ___ پاسخ : راسن
لاعلاج بودن ___ پاسخ : ناچاری
لقب سون یات سن چینی ___ پاسخ : پدر چین مدرن
ماه تابستانی ___ پاسخ : تیر
مروارید بزرگ ___ پاسخ : دره
مرکز استان خراسان شمالی ___ پاسخ : بجنورد
مشقت ___ پاسخ : رنج
مقابل جفا ___ پاسخ : وفا
ملکه مقتدر انگلستان ___ پاسخ : ماری تودور
میان ___ پاسخ : بین
نجات ___ پاسخ : رهایی
نقاشی سنتی معمول در شرق ___ پاسخ : مینیاتور
نهایی ___ پاسخ : غایی
هزینه ___ پاسخ : خرج
هلاک ___ پاسخ : تلف
کارگزار ___ پاسخ : نماینده
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
کم قطر ___ پاسخ : نازک
کهنسال ___ پاسخ : مسن
یکی صدا ندارد ___ پاسخ : دست

آتشگیره ___ پاسخ : خف
آسیب ___ پاسخ : اک
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : لی
آلت فلزی سر کج ___ پاسخ : کجک
اثر لیو تولستوی ___ پاسخ : طبل میان تهی
اثر محمود گلابدره ای ___ پاسخ : بادیه
از بیماری های پوستی ___ پاسخ : گر
از جوندگان ___ پاسخ : سنجاب
از درخت بدست می‌آید ___ پاسخ : چوب
از درندگان جنگل ___ پاسخ : پلنگ
از غزوات پیامبر ___ پاسخ : بدر
از ماه‌ها ___ پاسخ : خرداد
از وسایل ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
اسب خال‌دار ___ پاسخ : ابرش
اشاره ___ پاسخ : ایما
افسر ارشد در ارتش ___ پاسخ : ژنرال
الکترود منفی ___ پاسخ : کاتد
انجام دادن ___ پاسخ : به جا اوردن
انحنای کمر ___ پاسخ : قوز
اندازه‌گیری ___ پاسخ : پیمایش
بانوی فرانسوی ___ پاسخ : مادام
بخش حمل و نقل نظامی ___ پاسخ : لجستیک
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یشت
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بسیار سجده کننده ___ پاسخ : سجاد
بلوا ___ پاسخ : اشوب
به جنبش در آوردن ___ پاسخ : لرزاندن
بی‌پروا و دلیر ___ پاسخ : متهور
پرچم ___ پاسخ : رایت
پیامبر صبور ___ پاسخ : ایوب
تابش ___ پاسخ : تو
ترتیب اجزای جسم ___ پاسخ : ساختار
تردید ___ پاسخ : شک
تنها ___ پاسخ : یگانه
جان نثار ___ پاسخ : فدا
جای بی‌خطر ___ پاسخ : امن
جدایی ___ پاسخ : هجر
حرف عطف ___ پاسخ : واو
خسیس ___ پاسخ : کنس
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
خواب کودکانه ___ پاسخ : لالا
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دزدیده شده ___ پاسخ : مسروق
دست صاحبش را نمی‌برد ___ پاسخ : چاقو
دستگاه مولد برق ___ پاسخ : دینام
دور دهان ___ پاسخ : نس
دیروز ___ پاسخ : دی
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
رسوب قنات ___ پاسخ : لای
رسول خدا ___ پاسخ : نبی
رشته کوه غرب ایران ___ پاسخ : زاگرس
رویکرد ___ پاسخ : رهیافت
زبان دار بی زبان ___ پاسخ : لال
زشت ___ پاسخ : بد ترکیب
سخن، کلام ___ پاسخ : قال
سردار ترک ___ پاسخ : ینال
شریک غم ___ پاسخ : همدرد
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : ماکو
شهر کوچک ___ پاسخ : شهرک
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : دیت رویت
شیره درخت بلوط ___ پاسخ : مازو
ضایع شدن ___ پاسخ : هدر
ضمیر انگلیسی ___ پاسخ : یو
طریقه ___ پاسخ : روش
ظلم ___ پاسخ : ستمگری
عجیب و غریب ___ پاسخ : اجق
غلتک ___ پاسخ : رول
قبلی ___ پاسخ : سابق
قسمت اصلی ذره‌بین ___ پاسخ : عدسی
گداخته ___ پاسخ : ذوبشده
گذراندن ___ پاسخ : امرار
گیاه دارویی خاردار ___ پاسخ : خارشتر
ماه قمری ___ پاسخ : رجب
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو
مفصل پا ___ پاسخ : زانو
مقابل گدا ___ پاسخ : شاه
مورد پسند واقع شدن ___ پاسخ : قبول افتادن
میخ کوچک سرگرد ___ پاسخ : پونز
نامی برای مواد مخدر ___ پاسخ : نشیه جات
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نمادین ___ پاسخ : سمبولیک
نمایندگان ___ پاسخ : وکلا
هدایت کردن خودرو ___ پاسخ : راندن
هسته انگور ___ پاسخ : تکز
هنگام شب ___ پاسخ : شبانگاه
واحد پول ازبکستان ___ پاسخ : سم
واحد پول بولیوی ___ پاسخ : بولی ویانو
واحد طول ___ پاسخ : متر
وای به روزی که بگندد ___ پاسخ : نمک
ودیعه ___ پاسخ : امانتی
ورزش مفرح ___ پاسخ : شنا
ویتامین جوانی ___ پاسخ : ای
کاما ___ پاسخ : ویرگول
کره ___ پاسخ : گوی
کشورها ___ پاسخ : ملل
کفش، پای افزار ___ پاسخ : لخا
کلاه جنگی ___ پاسخ : خود
کلک ___ پاسخ : دوز
کوچک ___ پاسخ : که
یونجه ___ پاسخ : قت

آب راکد و متعفن ___ پاسخ : مانداب
آدم بدقلق ___ پاسخ : نرو
آزاده ___ پاسخ : حر
آقا ___ پاسخ : سید
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
آماس، ورم ___ پاسخ : پف
آنچه بسوزانند ___ پاسخ : سوخت
اثر البر کامو ___ پاسخ : ادماول
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : شب زنده داران
اثر مولیر ___ پاسخ : طبیب اجباری
از پیامبران ___ پاسخ : یعقوب
اسب خوب و اصیل ___ پاسخ : یکران
اصلاح سیاسی ___ پاسخ : رفرم
اصلاح کردن جامه ___ پاسخ : رفو
باتجربه بودن ___ پاسخ : ازمودگی
باحمیت ___ پاسخ : غیرتی
باز ___ پاسخ : وا
بازرگانان ___ پاسخ : تجار
برهنه ___ پاسخ : عریان
بزرگ ___ پاسخ : گت
بغل ___ پاسخ : بر
بهشت شداد ___ پاسخ : ارم
پاکدامنی ___ پاسخ : عفت
پشته هیزم ___ پاسخ : امنه
پیامد‌ها ___ پاسخ : عواقب
پیشوای دین زرتشتی ___ پاسخ : هیربد
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
تفاله عسل ___ پاسخ : موم
تمدنی باستانی ___ پاسخ : لیدیه
جاذبه شخصیتی ___ پاسخ : کاریزما
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حمام کاشان ___ پاسخ : فین
حمایت ___ پاسخ : ساپورت
حمله کننده ___ پاسخ : مهاجم
خودتراش ___ پاسخ : ژیلت
داشتن محبت نسبت به آدمیان ___ پاسخ : بشر دوستی
درون دهان ___ پاسخ : بج
دور نیست ___ پاسخ : نزدیک
رفتار از روی ناز ___ پاسخ : لنجه
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
رودی در شمال برزیل ___ پاسخ : مادیرا
زبان دار بی زبان ___ پاسخ : لال
زشت ___ پاسخ : بد ترکیب
سخن بیهوده و مضحک ___ پاسخ : خزعبل
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هریس
شور و شادمانی ___ پاسخ : وجد
شیون و زاری ___ پاسخ : ندبه
صدقه روز عید فطر ___ پاسخ : فطریه
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
طعم ___ پاسخ : مزه
عدد روستا ___ پاسخ : ده
غیر اصلی ___ پاسخ : فرعی
فاخته ___ پاسخ : ورش
فاقد ___ پاسخ : عاری
فام و رنگ ___ پاسخ : لون
فرسوده ___ پاسخ : نخنما
فرماندهان ___ پاسخ : روسا
فرماندهی ___ پاسخ : ریاست
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
قوه قهریه ___ پاسخ : فورس ماژور
گرد آوردن ___ پاسخ : تالیف
گل و لای ___ پاسخ : وحل
گوارا ___ پاسخ : هنی
گوشه‌ای در دستگاه شور ___ پاسخ : ابوعطا
لاقید ___ پاسخ : سهل انگار
مادر ___ پاسخ : والده
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مادراندر ___ پاسخ : رابه
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
مشهور ___ پاسخ : نامدار
من را ___ پاسخ : مرا
نرم‌افزار کار با تصاویر ___ پاسخ : فتوشاپ
نغمه، سرود ___ پاسخ : نوا
نوعی شعر ___ پاسخ : غزل
نوعی مغازه ___ پاسخ : بوتیک
نیستی ___ پاسخ : فنا
واحد پول لیتوانی ___ پاسخ : لیتاس
کمربند پارچه‌ای ___ پاسخ : شال
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
یار سوزن ___ پاسخ : نخ

آرام و بدون دغدغه ___ پاسخ : ریلکس
آش ___ پاسخ : با
آشفته ___ پاسخ : مختل
ابتیاع ___ پاسخ : خریداری
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : سیلاب بهاری
اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر پایولو کویلیو ___ پاسخ : بریدا
اثر ژان پل سارتر ___ پاسخ : زنان تروا
اثر ناتاشا امیری ___ پاسخ : هولاهولا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : دخان
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : لامرد
از مواد مخدر ___ پاسخ : گراس
استان ___ پاسخ : ایالت
اعتراف ___ پاسخ : اقرار
اندوه‌بار ___ پاسخ : غم انگیز
ایوان جلوی امارت ___ پاسخ : مهتابی
باد ملایم ___ پاسخ : نسیم
باده ___ پاسخ : می
باران تند و شدید ___ پاسخ : رگبار
بازیکن آزاد تیم ___ پاسخ : لیبرو
بدیمن ___ پاسخ : شوم
بر حسب تداول ___ پاسخ : معمولا
بز نر ___ پاسخ : تکه
بستن، دوختن ___ پاسخ : رتق
بعد از موعد مقرر ___ پاسخ : دیر
بعضی ___ پاسخ : برخی
بم‌ترین صدا در موسیقی ___ پاسخ : باس
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بیم ___ پاسخ : ترس
بیهوده ___ پاسخ : چرند
پر ___ پاسخ : لبریز
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پیامبر زیباروی ___ پاسخ : یوسف
تفکر و خیال ___ پاسخ : پندار
تنگاتنگ ___ پاسخ : کیپ
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : نیس
جاوید ___ پاسخ : پاینده
جیوه ___ پاسخ : ابک
چه بهتر ___ پاسخ : فبها
چه وقت ___ پاسخ : کی
حالت و چگونگی ___ پاسخ : طور
خوب ___ پاسخ : نیک
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دیدار کننده از اماکن مذهبی ___ پاسخ : زایر
راهرو ___ پاسخ : هال
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
سرچشمه ___ پاسخ : منشا
سرزمین ___ پاسخ : دیار
سره ___ پاسخ : ناب
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شاخ ___ پاسخ : شغ
شالوده ___ پاسخ : بنیان
شایسته ___ پاسخ : روا
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : خاش
شهرستانی در ایلام ___ پاسخ : چرداول
علامت تجاری ___ پاسخ : انگ
فرستاده ___ پاسخ : رسول
فرستنده و گیرنده رادیویی کوچک ___ پاسخ : واکی تاکی
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
لشکر ___ پاسخ : عسکر
ماه شاعرانه ___ پاسخ : مه
مبارزه ___ پاسخ : رزم
متذکر ___ پاسخ : یاداور
محفظه فشنگ ___ پاسخ : خشاب
محکم و پایدار ___ پاسخ : استوار
مردد ___ پاسخ : دودل
مروارید ___ پاسخ : در
نام دیگر سیاره مشتری ___ پاسخ : ژوپیتر
نفی عرب ___ پاسخ : لن
نقره ___ پاسخ : سیم
نگهبان ___ پاسخ : دربان
نوعی خوراک از گوشت ___ پاسخ : ششلیک
نویسنده «زنده بگور» ___ پاسخ : صادق هدایت
نیمه تاریک زمین ___ پاسخ : شب
هدیه به عنوان یادبود ___ پاسخ : یادگاری
هم نهاده ___ پاسخ : سنتز
واحد پول دو کره ___ پاسخ : وون
ورزش رزمی چینی ___ پاسخ : ووشو
کاهگل ___ پاسخ : ویم
کشور آسیایی ___ پاسخ : لبنان
کشور آفریقایی ___ پاسخ : سودان

آب دهنده ___ پاسخ : ساقی
آذرخش ___ پاسخ : صاعقه
آمادگی ___ پاسخ : تهیا
آینده ___ پاسخ : اتی
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : قصه انسانیت
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : شیدایی
اثر م. مؤدب‌پور ___ پاسخ : رکسانا
اثر ماتیسن ___ پاسخ : پر
از بافت‌های چشم ___ پاسخ : قرنیه
از بین رفته ___ پاسخ : نابود
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : سس
از حروف الفبا ___ پاسخ : ضاد
از حشرات خون آشام ___ پاسخ : ساس
از درجات تحصیلی ___ پاسخ : دکترا
از روی اجبار ___ پاسخ : قهرا
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : نور
از ماه‌های رومی ___ پاسخ : تموز
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : یاسوج
از هفت سینها ___ پاسخ : سکه
باقالی بارش می‌کنند! ___ پاسخ : خر
بخشنده ___ پاسخ : سخی
بدن ___ پاسخ : تن
بدون ناهمواری ___ پاسخ : صاف
برادر عرب ___ پاسخ : اخ
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
برخی از آن کوه می‌سازند ___ پاسخ : کاه
بزه ___ پاسخ : گناه
بشقاب دراز و بزرگ ___ پاسخ : دیس
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
پایتخت توگو ___ پاسخ : لومه
پایتخت هزار کیلویی ___ پاسخ : اتن
پخمه و بی دست و پا ___ پاسخ : چلمن
پدربزرگ ___ پاسخ : نیا
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پنهان و ناپیدا ___ پاسخ : ناپدید
پهن کردن ___ پاسخ : گستراندن
تبار ___ پاسخ : دودمان
تقویت امواج ___ پاسخ : رله
تنها و فقط ___ پاسخ : صرفا
تکیه کلام چوپان ___ پاسخ : هی
جالیزی تنبل ___ پاسخ : کدو
جدول صعود و نزول ___ پاسخ : نمودار
جوی ___ پاسخ : نهر
چین خوردگی لباس ___ پاسخ : کیس
حرارت و گرمی ___ پاسخ : تاو
حرف درد ___ پاسخ : واخ
حکومت‌اشراف و اعیان ___ پاسخ : اریستوکراسی
خسران دیده ___ پاسخ : زیان کار
خواندنی دانش‌آموز ___ پاسخ : درس
خود را به بیماری زدن ___ پاسخ : تمارض
خیر و خوشی ___ پاسخ : طوبی
دانه هر آش ___ پاسخ : نخود
دایه ___ پاسخ : ظیر
دهان ___ پاسخ : کام
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
روشن‌دل ___ پاسخ : کور
روغن فروش ___ پاسخ : دهان
زوج ___ پاسخ : جفت
ژئولوژی ___ پاسخ : زمین شناسی
سازی زهی ___ پاسخ : هارپ
سخن‌چین ___ پاسخ : نمام
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سطحی ___ پاسخ : رویی
شرط بندی ___ پاسخ : قمار
شعیر ___ پاسخ : جو
شماره ___ پاسخ : عدد
شهر لرستان ___ پاسخ : پلدختر
ضرورت ___ پاسخ : لزوم
طلیعه اعداد ___ پاسخ : یک
فاصله دو پرده نمایش ___ پاسخ : میانپرده
فرشینه ___ پاسخ : موکت
فرومایه ___ پاسخ : خس
قدرت و توانایی ___ پاسخ : وسع
گذشتن و رفتن بر چیزی ___ پاسخ : مر
گرما ___ پاسخ : حر
گلی سفید رنگ ___ پاسخ : نرگس
گمراهی ___ پاسخ : غی
گیاه سرشوی ___ پاسخ : سدر
لباس ___ پاسخ : رخت
محل گرد آمدن درویشان ___ پاسخ : سردم
مناجات ___ پاسخ : دعا
نفرین و دشنام ___ پاسخ : لعنت
نگاه ___ پاسخ : دید
نهفته ___ پاسخ : نهان
هرزگی و بیهودگی ___ پاسخ : یاوگی
هم‌اکنون ___ پاسخ : اینک
واژه ___ پاسخ : لفظ
واگذاشتن ___ پاسخ : ترک کردن
ولگردی و هرزه‌گردی کردن ___ پاسخ : یللی تللی کردن
کرکس ___ پاسخ : نسر
یار و صاحب ___ پاسخ : قرین

اثری از آندره ژید ___ پاسخ : ایزابل
اثری از محمد علی جمال‌زاده ___ پاسخ : یاد و یادبود
از درندگان ___ پاسخ : یوز
از علوم خفیه ___ پاسخ : لیمیا
از فلاسفه مشهور ایرانی ___ پاسخ : ملاصدرا
از ویتامین‌ها ___ پاسخ : کا
اسب خاکستری ___ پاسخ : شهبا
اسب سیاه ___ پاسخ : ادهم
اقلیم ___ پاسخ : سرزمین
الفبای عمرانی ___ پاسخ : اب
ایالتی در مکزیک ___ پاسخ : یوکاتان
ایتالیای باستان ___ پاسخ : روم
ایزد بانوی زیبایی ___ پاسخ : ونوس
بزرگتر ___ پاسخ : اکبر
بستن ___ پاسخ : رتق
بعید ___ پاسخ : دور
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
بین پیچ و مهره ___ پاسخ : واشر
پادشاهان ___ پاسخ : ملوک
پایتخت نروژ ___ پاسخ : اسلو
پرده نقاشی ___ پاسخ : بوم
پروردگار ___ پاسخ : رب
پیچ و تاب ___ پاسخ : شکن
پیکان ___ پاسخ : فلش
تابع ___ پاسخ : ردف
تصدیق روسی ___ پاسخ : دا
تنگی نفس ___ پاسخ : اسم
تیردان ___ پاسخ : شقا
ثروت ___ پاسخ : مال
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
خارپشت ___ پاسخ : راورا
خارج از محوطه بازی ___ پاسخ : اوت
خاطر ___ پاسخ : یاد
خدشه‌دار ___ پاسخ : مخدوش
خرگوش ___ پاسخ : ارنب
خرمن گندم ___ پاسخ : بنو
خطاب مؤدبانه ___ پاسخ : جناب
خمره شیشه‌ای ___ پاسخ : کپ
دایره شکل ___ پاسخ : مدور
دریانورد ___ پاسخ : کشتیبان
دشمن درخت ___ پاسخ : تبر
رجل ___ پاسخ : مرد
رختشوی ___ پاسخ : گازر
رسته ___ پاسخ : رده
زارع ___ پاسخ : ورزکار
زندانی مادام‌العمر ___ پاسخ : ابد
سحاب ___ پاسخ : ابر
سخن بیمار‌گونه ___ پاسخ : یان
سلطان ___ پاسخ : شاه
شامل شدن ___ پاسخ : عم رج
شب گذشته ___ پاسخ : دوش
شش ضلعی ___ پاسخ : مسدس
شوید ___ پاسخ : شبت
صحیح ___ پاسخ : درست
صورت ___ پاسخ : رو
ضربه‌ای در بوکس ___ پاسخ : هوک
ضرورت ___ پاسخ : لزوم
طلا ___ پاسخ : زر
طمع ___ پاسخ : از
علامت جذر ___ پاسخ : رادیکال
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
غذای گیاه ___ پاسخ : کود
غضب ___ پاسخ : خشم
غول برف‌ها ___ پاسخ : یتی
غیر اصل ___ پاسخ : فرع
فرصت دادن ___ پاسخ : امهال
فلسفه عملی ___ پاسخ : پراتیک
فیلمی از رضا عطاران ___ پاسخ : ردکارپت
فیلمی با بازی امین حیایی ___ پاسخ : خانوم
فیلمی با بازی دانیال عبادی ___ پاسخ : متلقو
قابلیت یک وسیله ___ پاسخ : کاربرد
قلب ___ پاسخ : دل
قمر برجیس ___ پاسخ : لدا
قنات‌ساز ___ پاسخ : کومش
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
گریز آهو ___ پاسخ : رم
گنجشک ___ پاسخ : ونج
گوسفند زایا ___ پاسخ : میش
لباس جنگی ___ پاسخ : گبر
مایه آرامش ___ پاسخ : سکینه
محبوب ___ پاسخ : دلبر
محبوس ___ پاسخ : اسیر
مخترع آسانسور ___ پاسخ : اوتیس
مذکر ___ پاسخ : نر
مرکز چین ___ پاسخ : پکن
مشهورترین سیاح اروپایی ___ پاسخ : مارکوپولو
مصونیت ___ پاسخ : ایمنی
معادل فارسی ضمیر ___ پاسخ : فرانام
معاون سفیر ___ پاسخ : کاردار
مقابل بازدم ___ پاسخ : دم
نخستین عدد سه رقمی ___ پاسخ : صد
نوعی گیاه علوفه ___ پاسخ : یولاف
همگی ___ پاسخ : کل
هوای بارانی ___ پاسخ : ابری
هوای فرار ___ پاسخ : پس
واحد برقی ___ پاسخ : وات
کاشف میکروب سل ___ پاسخ : کخ
کاکل مرغ ___ پاسخ : پوپ
کنایه از ناسپاسی ___ پاسخ : نمک ناشناسی
یال اسب ___ پاسخ : پش

آسان گرفتن ___ پاسخ : تساهل
ابدی ___ پاسخ : جاوید
ابزار تنظیم فشار گاز ___ پاسخ : رگلاتور
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : پناه بر حافظ
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : مگسها
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : پنجره
اثر گی دو موپاسان ___ پاسخ : لبخند بخت
از ترکیبات آلومینیوم ___ پاسخ : الومین
از درختان جنگلی ___ پاسخ : توسکا
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از شهرهای استان ایلام ___ پاسخ : ابدانان
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : بم
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : بجنورد
از وسایل بازی در پارک ___ پاسخ : تاب
اسباب و لوازم ___ پاسخ : وسایل
بالا آوردن ___ پاسخ : قی کردن
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخت و طالع ___ پاسخ : فال
بدن ___ پاسخ : جسم
بر آن خنده می‌نشیند ___ پاسخ : لب
بزرگواری ___ پاسخ : مجد
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پارسایی و پاکدامنی ___ پاسخ : عفاف
پاسخ منفی ___ پاسخ : نه
پایتخت اوکراین ___ پاسخ : کیف
پایتخت سودان جنوبی ___ پاسخ : جوبا
پایین‌تر، زیرتر ___ پاسخ : اسفل
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنبش و تکان ___ پاسخ : نوسان
چرخ چاه ___ پاسخ : دولاب
حربی ___ پاسخ : جنگاور
خدا ___ پاسخ : الله
خرچال ___ پاسخ : جرد
خرگوش ___ پاسخ : ارنب
خوارکی از سیب زمینی ___ پاسخ : کوکو
خوب ___ پاسخ : نکو
دادگری ___ پاسخ : عدالت
دارای هماهنگی ___ پاسخ : هارمونیک
در جای خود جنبیدن ___ پاسخ : لولیدن
درختی زینتی با گل‌های زیبا ___ پاسخ : کاملیا
دوگانه پرستی ___ پاسخ : ثنویت
رئیس آشپزخانه ___ پاسخ : خوان سالار
راه و روش ___ پاسخ : مشی
زوج نیست ___ پاسخ : فرد
زیان‌آور ___ پاسخ : مضر
سازی شبیه کمانچه ___ پاسخ : گچک
شمای فرانسوی ___ پاسخ : وو
شهری در انگلستان ___ پاسخ : لیورپول
صورتگر ___ پاسخ : نقاش
ضبط صوت کوچک ___ پاسخ : واکمن
عدد ___ پاسخ : رقم
عرق نیشکر ___ پاسخ : رم
عمومی ___ پاسخ : ملی
عوض و بدل کردن ___ پاسخ : ابدال
غیر متعارف ___ پاسخ : اجق
فقیه ___ پاسخ : مجتهد
قسمتی از قرآن ___ پاسخ : سوره
قوس قزح ___ پاسخ : نوس
قوم ایرانی ___ پاسخ : لر
گشاد و وسیع ___ پاسخ : فراخ
ماده‌ای در چای و قهوه ___ پاسخ : کافیین
مجازات شرعی ___ پاسخ : حد
مجلس بزم ___ پاسخ : جشن
ملی‌گرایی ___ پاسخ : ناسیونالیسم
نظر ___ پاسخ : عقیده
نمودن، نشان دادن ___ پاسخ : ارایه
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نوشتن ___ پاسخ : ثبت
نوعی ماهی کنسروی ___ پاسخ : کیلکا
نوعی نان ___ پاسخ : بربری
همه دارند ___ پاسخ : نام
همه‌گیری ___ پاسخ : شیوع
هواکش ___ پاسخ : هود
واحد پول کره جنوبی ___ پاسخ : وون
واژه ___ پاسخ : لفظ
کادر ___ پاسخ : قاب
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کشور ___ پاسخ : ملکت
کهنه و پوسیده ___ پاسخ : رث
یکدنده ___ پاسخ : لجوج

آتش برافروخته ___ پاسخ : نایره
آگاهی و دانایی ___ پاسخ : شناسایی
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : ازبه
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : توپ لاستیکی
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : سماق
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : مریم
انبار کردن برای آینده ___ پاسخ : ذخیره سازی
ایزد زمین ___ پاسخ : زامیاد
با توپ آید ___ پاسخ : تشر
برآمدگی‌های طبیعی در چیزی ___ پاسخ : زواید
برهنه ___ پاسخ : رت
برهنه ___ پاسخ : ورت
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
به هوش باش ___ پاسخ : هان
بیماری ریوی ___ پاسخ : سل
پاک دامنی ___ پاسخ : عصمت
پایتخت کامرون ___ پاسخ : یایونده
پراکنده ___ پاسخ : پخش و پلا
پرنده شکاری ___ پاسخ : باز
پشت سر ___ پاسخ : پس
پناه و امان ___ پاسخ : زینهار
پنچه پرنده شکاری ___ پاسخ : چنگال
پوشیده ___ پاسخ : پنهان
تفاوت ___ پاسخ : فرق
تمرین بدنی ___ پاسخ : ورزش
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
چند نابغه ___ پاسخ : نوابغ
حرکت کردن باد ___ پاسخ : وزش
خمیازه ___ پاسخ : باسک
خوب و خوش ___ پاسخ : نیک
خود ___ پاسخ : خویش
خوی ___ پاسخ : داب
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
دوره ده ساله ___ پاسخ : دهه
دیگ دهان گشاد ___ پاسخ : تیان
رفاه ___ پاسخ : اسایش
رنج‌کشیدن‌برای تهذیب نفس ___ پاسخ : ریاضت
رودی در استان فارس ___ پاسخ : کر
روزی دهنده ___ پاسخ : رازق
ساخت دیواره بتنی کنار جوی ___ پاسخ : جدول بندی
سختی و صلابت ___ پاسخ : شدت
سوراخ کوه ___ پاسخ : غار
شانه، کتف ___ پاسخ : کت
شبانگاه ___ پاسخ : مسا
شعبه ___ پاسخ : فرع
عتیقه ___ پاسخ : انتیک
عشوه ___ پاسخ : ناز
عضو صورت ___ پاسخ : لب
علامت شادی ___ پاسخ : خنده
عهد قدیم ___ پاسخ : باستان
غلتیدن ___ پاسخ : قل خوردن
فصاد ___ پاسخ : رگزن
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
قلب ___ پاسخ : دل
قلب قرآن ___ پاسخ : یس
گفتگوی خودمانی ___ پاسخ : گپ
گل سفید معطر ___ پاسخ : اویشن
گناه ___ پاسخ : زیف
گناه بزرگ ___ پاسخ : کبیره
لشکر ___ پاسخ : جیش
مخالف ___ پاسخ : ضد
مردن از غصه ___ پاسخ : دقکردن
مسمار ___ پاسخ : میخ
مغرور ___ پاسخ : غره
منشی ___ پاسخ : سکرتر
مورچه زیر ___ پاسخ : ذر
ناشی ___ پاسخ : ناوارد
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نوشیدن ___ پاسخ : شرب
نوعی امتحان ___ پاسخ : کتبی
نیلگون ___ پاسخ : کبود
همان یقه است ___ پاسخ : یخه
همسر مرد ___ پاسخ : زن
واژگون شدن ___ پاسخ : چپ شدن
وسیله سوراخ کردن ___ پاسخ : مته
کاخ ___ پاسخ : قصر
کارگاه نقاشی ___ پاسخ : نگارستان
کاملا ___ پاسخ : کمپلت
کتاب نوشتن ___ پاسخ : تالیف
کلام فقدان ___ پاسخ : بی
کمان تیراندازی ___ پاسخ : شیو
یقین داشتن ___ پاسخ : علم
یکدنده ___ پاسخ : لجوج

آزمندی ___ پاسخ : شه
آشوب ___ پاسخ : بلوا
آغاز ___ پاسخ : بدایت
آهن ___ پاسخ : حدید
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : مشی و مشیانه
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : هبل
از پوشاک بانوان ___ پاسخ : تاپ
از سازهای ضربی ___ پاسخ : تنبک
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : ساروق
از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : لنده
امروزی ___ پاسخ : مدرنیزه
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
بالاپوش ___ پاسخ : ردا
بخت و طالع ___ پاسخ : فال
بدیع ___ پاسخ : نو
بردگی ___ پاسخ : رق
بشقاب دراز و بزرگ ___ پاسخ : دیس
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
پارچه نخی نازک ___ پاسخ : چیت
پاسبان ___ پاسخ : نوبتی
پایتخت کشور کریس رونالدو ___ پاسخ : لیسبون
پستاندار دریایی ___ پاسخ : نهنگ
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
پوچ، بی‌اعتبار ___ پاسخ : هیچ
پول نقد ___ پاسخ : وجه
پیاله ___ پاسخ : جام
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تلفن همراه شرکت اپل ___ پاسخ : ایفون
توان ___ پاسخ : قوت
توقف میان بازی ___ پاسخ : تایماوت
جانب ___ پاسخ : سوی
جهیدن ___ پاسخ : پرش
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
چگونگی ___ پاسخ : حالت
چهره و رخساره ___ پاسخ : لقا
چیرگی ___ پاسخ : غلبه
حرکت زمین ___ پاسخ : رانش
خدمتکار ___ پاسخ : دادا
خرده گرفتن ___ پاسخ : ایراد
خرس عرب ___ پاسخ : دب
خطاب‌محترامانه مردان ___ پاسخ : اقا
خواندن صیغه عقد ___ پاسخ : صیغه جاری کردن
خوراکی‌مخصوص کودک‌شیرخوار ___ پاسخ : حریره
دارای زن و فرزند ___ پاسخ : عایله مند
دانشمندان ___ پاسخ : فقها
دسته و جمعیت ___ پاسخ : گروه
دل‌نازکی ___ پاسخ : رقت
دور بازی در والیبال ___ پاسخ : گیم
دیفتری ___ پاسخ : خناق
رسیدن و اندازه بودن ___ پاسخ : قد دادن
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
روز بعد از امروز ___ پاسخ : فردا
سازمان کودکان ___ پاسخ : یونیسف
سرگشتگی ___ پاسخ : حیرت
سرگشتگی و حیرت ___ پاسخ : دهشت
سلاح انفجاری ___ پاسخ : بمب
سنجاق بست دار ___ پاسخ : سنجاق قفلی
شش عرب ___ پاسخ : ست
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هشترود
شهرها ___ پاسخ : مدن
شهری در انگلستان ___ پاسخ : شفیلد
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : ایندیانا پلیس
شکم بند طبی ___ پاسخ : گن
شیرینی تولد ___ پاسخ : کیک
عدد و مقدار مجهول ___ پاسخ : چند
غیر مجاز ___ پاسخ : ناروا
فراق ___ پاسخ : دوری
فندها ___ پاسخ : فنون
قطار زیرزمینی ___ پاسخ : مترو
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
گرو گذاشتن ___ پاسخ : رهن
گریبان پیراهن ___ پاسخ : قب
لوس ___ پاسخ : ننر
لوله‌ای در بدن ___ پاسخ : مری
لکنت ناگهانی زبان ___ پاسخ : تپق
مانند بودن ___ پاسخ : تشبه
محوطه زیارتگاه ___ پاسخ : حرم
مرتبه و منزلت ___ پاسخ : ارج
مطابق اصول و قواعد قدیم ___ پاسخ : کلاسیک
ملامت و سرزنش ___ پاسخ : لوم
ناپدید گشتن ___ پاسخ : غیبشدن
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
ناموزون ___ پاسخ : نابهنجار
نشان، علامت ___ پاسخ : انگ
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
هنگام بی‌میلی بالا می‌اندازند ___ پاسخ : ابرو
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واحد پول موریتانی ___ پاسخ : وگیه
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
یار عزرا ___ پاسخ : وامق

آری ___ پاسخ : بلی
آزمندی ___ پاسخ : شح
آسیب ___ پاسخ : اک
آسیب شناسی ___ پاسخ : پاتولوژی
آماده و مهیا ___ پاسخ : رو به راه
آنچه مربوط به قوم است ___ پاسخ : ملیت
اثر جلال ال احمد ___ پاسخ : نفرین زمین
از بند رسته ___ پاسخ : رها
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : زمر
از شهرهای استان خراسان شمالی ___ پاسخ : درق
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : خمین
اشاره به دور ___ پاسخ : انجا
اطلاع، آگاهی ___ پاسخ : سررشته
انار یونانی ___ پاسخ : رانا
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بحرانی ___ پاسخ : حاد
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بستر ___ پاسخ : بالین
بلی انگلیسی ___ پاسخ : یس
بنیان ___ پاسخ : پی
پذیرش ___ پاسخ : قبولی
پرنده آبزی ___ پاسخ : قو
پسوند پیدا کننده ___ پاسخ : یاب
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
پنداری ___ پاسخ : گویی
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه
پیامبران ___ پاسخ : رسل
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
تا پایان زندگی ___ پاسخ : مادام العمر
تردید ___ پاسخ : شک
ترس ___ پاسخ : رعب
ترسو ___ پاسخ : بدزهره
تلفن همراه ___ پاسخ : موبایل
تندر ___ پاسخ : رعد
تندرست و بانشاط ___ پاسخ : سرحال
توحش ___ پاسخ : بربریت
توده غله ___ پاسخ : خرمن
تکه چوبی برای شکافتن کنده ___ پاسخ : گوه
تیره و تار ___ پاسخ : کدر
جای دفن مرده ___ پاسخ : گور
چگونگی حال ___ پاسخ : احوال
چوبدستی پادشاهان ___ پاسخ : دبوس
حامی ___ پاسخ : هوادار
حرف سوم یونانی ___ پاسخ : گاما
حشره چسبنده ___ پاسخ : کنه
خدا ___ پاسخ : الله
خرچال ___ پاسخ : جرد
خوش‌منش ___ پاسخ : بشاش
دانه سفت میوه ___ پاسخ : هسته
دانه‌ای روی پوست ___ پاسخ : جوش
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دودل و نامصمم ___ پاسخ : وسواسی
دومین رود بلند ایران ___ پاسخ : سپیدرود
دیوارش بلند است! ___ پاسخ : حاشا
رنگ آسمان ___ پاسخ : لاجوردی
روحانی دین هندو ___ پاسخ : برهمن
روش و روال ___ پاسخ : نحو
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
زیبا ___ پاسخ : خوشگل
زیر ___ پاسخ : تحت
ساختن و آراستن ___ پاسخ : تعبیه
سخن گهربار ___ پاسخ : فرمایش
سرو کوهی ___ پاسخ : ورس
سنگ آتشفشانی ___ پاسخ : اذرین
سیلی و کشیده ___ پاسخ : تس
شاه پیشدادی ___ پاسخ : هوشنگ
شریان ___ پاسخ : سرخرگ
شهر هرمزگان ___ پاسخ : ده بارز
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : دنور
شور ___ پاسخ : نمکین
صورت ظاهری ___ پاسخ : نما
عایق کاری پشت بام در قدیم ___ پاسخ : قیرگونی
عجز و نیاز ___ پاسخ : لابه
عسل ___ پاسخ : شهد
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عیب و ننگ ___ پاسخ : عار
غرور و تکبر ___ پاسخ : نب
فساد و تباهی ___ پاسخ : فتنه
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زار
گهواره ___ پاسخ : ننو
گیاه رنگرزی ___ پاسخ : وسمه
لباس کهنه به تن دارد ___ پاسخ : ژنده پوش
لشکر ___ پاسخ : جیش
لغزنده ___ پاسخ : لیز
ماده‌ای خوشبو ___ پاسخ : عنبر
مال بعضی‌ها گرو نه است ___ پاسخ : هشت
مدرسه امیر کبیر ___ پاسخ : دارالفنون
میوه دهنده ___ پاسخ : بارور
میوه گرمسیری ___ پاسخ : موز
ناحیه ___ پاسخ : حوزه
نخ پشم آنقره ___ پاسخ : موهر
نساج ___ پاسخ : جولاهه
نمایش تلویزیونی ___ پاسخ : شو
نویسنده «کارگران دریا» ___ پاسخ : ویکتورهوگو
نیشتر رگزن ___ پاسخ : اگر
هراس ___ پاسخ : هول
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
واحد شمارش شتر ___ پاسخ : نفر
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کشور اروپایی ___ پاسخ : لتونی

ابریشم ___ پاسخ : قز
اتومبیل ___ پاسخ : خودرو
از مرکبات ترش مزه ___ پاسخ : نارنج
اسناد ___ پاسخ : مدارک
اعداد ___ پاسخ : ارقام
افزونی ___ پاسخ : ازدیاد
بازیگر آینه بغل ___ پاسخ : جواد عزتی
بازیگر ورود آقایان ممنوع ___ پاسخ : ویشکا اسایش
بخش مسئول وارد یا صادر کردن نامه‌ها در اداره ___ پاسخ : دبیرخانه
بسیار خوشگذران ___ پاسخ : عیاش
بندگی ___ پاسخ : یوغ
بهره گرفتن ___ پاسخ : کاربرد
بوستان ___ پاسخ : باغ
بیگانگان ___ پاسخ : اجانب
پارچه زخم بندی ___ پاسخ : باند
پول سیاه ___ پاسخ : پشیز
پیوسته و پشت سر هم ___ پاسخ : لا ینقطع
تفاله کنجد ___ پاسخ : تخ
تیر انداختن ___ پاسخ : رمی
حرارت بیماری ___ پاسخ : تب
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حرف نازی‌ها ___ پاسخ : اس
حریص ___ پاسخ : ازمند
خرابی ___ پاسخ : ویرانی
خصلت ___ پاسخ : خوی
داروی بیهوشی ___ پاسخ : اتر
دفعه ___ پاسخ : مر
دودمان ___ پاسخ : ال
رنج و آزار ___ پاسخ : شکنجه
رها ___ پاسخ : یله
روزگار ___ پاسخ : زمن
روی درهم کشیده ___ پاسخ : ترش
ریسمان ___ پاسخ : رسن
زاییدن ___ پاسخ : زا
زمین ترک ___ پاسخ : یر
سختی ___ پاسخ : عسرت
سرقت ___ پاسخ : دزدی
سوره ایتالیا ___ پاسخ : روم
سیلاب ___ پاسخ : هین
شامل همه ___ پاسخ : هر
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
صدای قلم هنگام نوشتن ___ پاسخ : صریر
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
عازم گشتن ___ پاسخ : روان شدن
عبودیت الهی ___ پاسخ : خداپرستی
غرش ابر ___ پاسخ : رعد
غیر آن ___ پاسخ : ماسوا
غیر قابل کشت ___ پاسخ : لم یزرع
فراموشی ___ پاسخ : نسیان
فرمان هنری ___ پاسخ : رل
فرمانده بدن ___ پاسخ : مخ
فیلمی از وحید امیرخانی ___ پاسخ : درمدت معلوم
قابل مشاهده ___ پاسخ : مریی
قصد و اراده ___ پاسخ : هم
گیاه خارشتر ___ پاسخ : راویز
لباس شنا ___ پاسخ : مایو
لقب اروپایی ___ پاسخ : کنت
مردود شده ___ پاسخ : رفوزه
مزاح ___ پاسخ : هزل
مسلک ___ پاسخ : مرام
معطر ___ پاسخ : بویا
مقابل راست ___ پاسخ : چپ
نالوطی ___ پاسخ : نامرد
نرده چوبی ___ پاسخ : تارمی
نرم ___ پاسخ : لطیف
نرم کننده ___ پاسخ : ملین
نشانه‌های الهی ___ پاسخ : ایات
نفس آدم چاق ___ پاسخ : هن
نوعی نمایش ___ پاسخ : اپرا
همراه با هم ___ پاسخ : توام
همراه بزرگان ___ پاسخ : ملازم
واحد طول ___ پاسخ : متر
کارگردان فیلم نسل جادویی ___ پاسخ : ایرج کریمی
کرم و جوانمردی ___ پاسخ : جود
کشاورزی ___ پاسخ : زرع
کشوی پیشخوان ___ پاسخ : دخل
کلروفیل ___ پاسخ : سبزینه
یاغی ___ پاسخ : متمرد

آماده شدن ___ پاسخ : کمربستن
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : تاتار خندان
اثر مارسل پروست ___ پاسخ : طرف گرمانت
از بیماری های پوستی ___ پاسخ : گر
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
از خود راضی ___ پاسخ : لوس
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : دخان
از شهرهای استان قزوین ___ پاسخ : اوج
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : خنداب
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : تفت
از گل‌ها ___ پاسخ : داوودی
بالاترین مقام نظامی اروپایی ___ پاسخ : مارشال
بالندگی ___ پاسخ : نشو و نما
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
برهنه ___ پاسخ : لخت
بلند و شامخ ___ پاسخ : مرتفع
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
بهشت شداد ___ پاسخ : ارم
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
بیکاره ___ پاسخ : لش
پرچم ___ پاسخ : رایت
پیاپی شدن ___ پاسخ : توالی
پیامبران ___ پاسخ : رسل
تاج ___ پاسخ : افسر
تقلب در بازی ___ پاسخ : جر
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جاده هموار و شن‌ریزی شده ___ پاسخ : شوسه
جثه ___ پاسخ : هیکل
جدا شده ___ پاسخ : منفصل
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حق نشر ___ پاسخ : کپیرایت
خدمتکاران ___ پاسخ : خدم
خواری و ذلت ___ پاسخ : خفت
خوردنی‌های‌کنار غذای اصلی ___ پاسخ : مخلفات
خون‌بها ___ پاسخ : دیه
در نمک خوابانده شده ___ پاسخ : نمکسود
درد کردن عضو انگار که سوزنی در آن فرو می‌کنند ___ پاسخ : تیرکشیدن
درون چیزی ___ پاسخ : لا
دلیر و شجاع ___ پاسخ : نیو
دیده ___ پاسخ : بصر
دیروز ___ پاسخ : دی
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رد کردن کسی ___ پاسخ : جواب کردن
رفتار ___ پاسخ : عمل
زگیل ___ پاسخ : وردان
زمین آماده کشت ___ پاسخ : ایش
زین و یراق اسب ___ پاسخ : ستام
سبزه ___ پاسخ : گندمگون
ستم ___ پاسخ : بیداد
سخت‌تر ___ پاسخ : اشد
سرپیچی از قانون ___ پاسخ : تخلف
سرزنش ___ پاسخ : لوم
سلاح پرتابی ___ پاسخ : موشک
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
سه کیلو ___ پاسخ : من
شهر مازندران ___ پاسخ : رامسر
صدای خفته ___ پاسخ : خرناس
غارت و چپاول ___ پاسخ : تاراج
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
غذای نیم‌روز ___ پاسخ : ناهار
فراوان ___ پاسخ : هنگفت
فراورده زنبور ___ پاسخ : عسل
فرمانروا ___ پاسخ : حکمران
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
قیمت ___ پاسخ : بها
لباس ورزشی ___ پاسخ : گرمکن
مدل ___ پاسخ : مانکن
میخ ___ پاسخ : وتد
نهایت ___ پاسخ : اخر
نوشیدنی حرام ___ پاسخ : شراب
نوعی پرش در آب ___ پاسخ : پشتک
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
نکوهنده ___ پاسخ : لایم
همسایه ___ پاسخ : جار
هوشمندی ___ پاسخ : زیرکی
هیئت منصفه ___ پاسخ : ژوری
واحد پول مولداوی ___ پاسخ : لیو
کشتگان راه خدا ___ پاسخ : شهدا
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : پرو
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : ارش
کوچک ___ پاسخ : که
کوی ___ پاسخ : برزن

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آتش عرب ___ پاسخ : نار
آنکه نمیرد ___ پاسخ : لایموت
ابر ___ پاسخ : سحاب
اثر جرج برنارد شاو ___ پاسخ : پیگمالیون
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : عرض حال
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : دکتربکتاش
اثر فتح الله بی نیاز ___ پاسخ : عطش ماندگار
اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : درخت پیر و جنگل
اجاره‌بها ___ پاسخ : کرا
از ادات پرسش ___ پاسخ : کدام
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
از رودها ___ پاسخ : اروند
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : نیر
باده ___ پاسخ : می
بانگ و آواز ___ پاسخ : ندا
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
بستر ___ پاسخ : بالین
به اتفاق ___ پاسخ : باهم
به‌صدا درآوردن آلت موسیقی ___ پاسخ : نواختن
پایان زندگی ___ پاسخ : مرگ
پرسش از مکان ___ پاسخ : کجا
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پیامبر نقاش ___ پاسخ : یونس
پیش ___ پاسخ : نزد
پیش رو ___ پاسخ : فراروی
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تپانچه ___ پاسخ : تس
تکنیکی ___ پاسخ : فنی
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
جعبه مخصوص شعبده‌بازان ___ پاسخ : شامورتی
جور ___ پاسخ : ستم
چاق انگلیس ___ پاسخ : فت
حرف مجهول ___ پاسخ : ایکس
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
حیا ___ پاسخ : ازرم
خوب‌رویی ___ پاسخ : وجاهت
خوش گذران ___ پاسخ : عیاش
خوش‌منش ___ پاسخ : بشاش
در به در ___ پاسخ : الاخون والاخون
در رگ‌ها جاریست ___ پاسخ : خون
دروازبان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دزد بیابان ___ پاسخ : راهزن
دستور کار ___ پاسخ : برنامه
راه باریک در زیر زمین ___ پاسخ : نقب
رشک ___ پاسخ : حسد
رنگ به رنگ گشتن ___ پاسخ : تلون
زمام ___ پاسخ : مهار
زنگار دل ___ پاسخ : رین
سخن منظوم ___ پاسخ : شعر
سرپیچی کردن ___ پاسخ : تمرد
سوره مردم ___ پاسخ : ناس
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شبی در حمام ___ پاسخ : دوش
شهد ___ پاسخ : نوش
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : دنور
شور ___ پاسخ : نمکین
ظرف طبخ آبگوشت ___ پاسخ : دیزی
عضو سپر کردنی ___ پاسخ : سینه
عظیم الجثه ___ پاسخ : یغر
فطری و ذاتی ___ پاسخ : طبیعی
فلز آبکاری ___ پاسخ : کروم
گل زینتی ___ پاسخ : سوسن
گمراهی ___ پاسخ : غی
گهواره ___ پاسخ : مهد
گیاه خاردار کوهستان ___ پاسخ : گون
گیاهی بدبو و تلخ ___ پاسخ : سذاب
لبریز ___ پاسخ : مالامال
لطیفه ___ پاسخ : جوک
مسلک ___ پاسخ : کیش
مقابل آری ___ پاسخ : نه
ملامت و سرزنش ___ پاسخ : لوم
ملون ___ پاسخ : رنگین
موشک ___ پاسخ : راکت
نااستوار ___ پاسخ : لق
ناموس‌پرستی ___ پاسخ : غیرت
نانوا ___ پاسخ : خباز
نخست ___ پاسخ : اولا
نشستن ___ پاسخ : جلوس
نقاش ___ پاسخ : صورتگر
و اگر نه ___ پاسخ : ورنه
واحد پول استونی ___ پاسخ : کرون
واحد قدرت جریان‌الکتریسیته ___ پاسخ : وات
وارد کردن ضربه به چیزی ___ پاسخ : زدن
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
ورم خودمانی ___ پاسخ : پف
وزن موسیقی ___ پاسخ : ریتم
وصف کردن ___ پاسخ : نعت
کم مانده آدم شود ___ پاسخ : اد
کنایه از تازه ثروتمند شده ___ پاسخ : نوکیسه
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
کوشش ___ پاسخ : جهد
کیف مسافرتی ___ پاسخ : ساک
یکی یکی ___ پاسخ : تک تک

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آمرزش ___ پاسخ : مغفرت
آن که سو ظن دارد ___ پاسخ : بدگمان
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : ثریا در اغما
اثر اگاتا کریستی ___ پاسخ : نمسیس
اثر الفونس دوده ___ پاسخ : ژاک
اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر عبدالحسین صنعتی زاده ___ پاسخ : سلحشور
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : مردان فردا
از بیماری های پوستی ___ پاسخ : گر
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : طور
اسباب اصلاح صورت ___ پاسخ : ریش تراش
بازیکن ورزش پرطرفدار ___ پاسخ : فوتبالیست
باطراوت و شاداب ___ پاسخ : ترگل ورگل
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
بخشیدن مال به مستمندان ___ پاسخ : انفاق
برپا کردن ___ پاسخ : نصب
به وسیله ___ پاسخ : توسط
بیماری تغییر دهنده صدا ___ پاسخ : خروسک
پارچه مشبک ___ پاسخ : تور
پایتخت سودان ___ پاسخ : خارطوم
پیشرفت در امری ___ پاسخ : رونق
تدارکات کار ___ پاسخ : سورسات
تراشه چوب ___ پاسخ : پوشال
تمام و کامل ___ پاسخ : یکپارچه
تهی ___ پاسخ : خالی
توافق سیاسی ___ پاسخ : اگرمان
توسری خور چکش ___ پاسخ : میخ
تکنوازی ___ پاسخ : سلو
جنس قوی ___ پاسخ : نر
جهان‌ها ___ پاسخ : عوالم
جهش ___ پاسخ : خیز
جواب سلام ___ پاسخ : علیک السلام
چاشنی غذا ___ پاسخ : نمک
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حرف عطف ___ پاسخ : واو
حمام کاشان ___ پاسخ : فین
خجول ___ پاسخ : شرمسار
خوبی ___ پاسخ : نیکی
دانه گیاه ___ پاسخ : تخم
در حال لرزش ___ پاسخ : لرزان
درخت جوان ___ پاسخ : نونهال
درون دهان ___ پاسخ : بچ
دستور ___ پاسخ : حکم
راهرو ___ پاسخ : سرسرا
رشته کوه اروپا ___ پاسخ : الپ
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
ریختن برف و باران ___ پاسخ : بارش
زادگاه ___ پاسخ : وطن
زنجبیل شامی ___ پاسخ : ابون
زیرکی و هوشمندی ___ پاسخ : دها
ساز دو مضرابی ___ پاسخ : سنتور
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سم ___ پاسخ : زهر
سنگ سبز قیمتی ___ پاسخ : یشم
سنگریزه ___ پاسخ : ریگ
سوراخ سوراخ ___ پاسخ : مشبک
سیه چشمان ___ پاسخ : حور
شب عرب ___ پاسخ : لیل
شگرد ___ پاسخ : لم
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : شیروان
شهری در آلمان ___ پاسخ : کلن
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : دنور
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : کلم بوس
شکاف و رخنه ___ پاسخ : جر
شکل و ریخت ___ پاسخ : فرم
شکمباره ___ پاسخ : رس
شی ___ پاسخ : چیز
شیره آبکی نباتات ___ پاسخ : لنف
صد سال ___ پاسخ : قرن
ضروری ___ پاسخ : لازم
طاقچه ___ پاسخ : رف
طایفه کریم‌ خان ___ پاسخ : زند
علامت جمع ___ پاسخ : ان
فریب ___ پاسخ : گول
فریب ___ پاسخ : مکر
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گاز لامپ ___ پاسخ : نیون
گامت ماده ___ پاسخ : اوول
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گوشه‌گیری ___ پاسخ : انزوا
متاع ___ پاسخ : کالا
محل نخجیر ___ پاسخ : شکارگاه
مخزن گاز ___ پاسخ : کپسول
مدد ___ پاسخ : نصر
مرمر ___ پاسخ : رخام
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
ناگهان ظاهر شدن ___ پاسخ : سر رسیدن
نام ترکی ___ پاسخ : اد
نخستین ___ پاسخ : اولین
نژاد آلمانی ___ پاسخ : ژرمن
نشان کاپیتانی فوتبال ___ پاسخ : بازوبند
نوعی شیرینی خانگی ___ پاسخ : حلوا
هر کس بکند ته آن می‌ماند ___ پاسخ : چاه
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کودک بازیگوش ___ پاسخ : وروجک
کوهان شتر ___ پاسخ : سنام
یدک کشیدن ___ پاسخ : بکسل

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آفریدن چیزی نو ___ پاسخ : اختراع
آموزش و تعلیم ___ پاسخ : پرورش
اثر اگاتا کریستی ___ پاسخ : دشمن مخفی
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : عنکبوت سیاه
اختیار کامل دارد ___ پاسخ : تام الاختیار
ادیب ___ پاسخ : سخندان
از شهرهای استان قزوین ___ پاسخ : تاکستان
اظهار تواضع و کوچکی ___ پاسخ : دستبوسی
افراد خاندان ___ پاسخ : خویش
انداختن ___ پاسخ : پرتاب
با آن سالم فرود می‌آیید ___ پاسخ : چتر نجات
بافنده ___ پاسخ : نساج
بانگ و آواز ___ پاسخ : ندا
بدون اندیشه شعر سرودن ___ پاسخ : بدیهه
بنت ___ پاسخ : دختر
بینوا ___ پاسخ : مستمند
پارچه پوشش صورت ___ پاسخ : روبند
پاره شدن و ترکیدن ___ پاسخ : پکیدن
پاسخ محکم ___ پاسخ : تو دهنی
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
پراندنی شخص عصبانی ___ پاسخ : فیوز
پناهگاه ___ پاسخ : ماوا
پودر مفجره ___ پاسخ : باروت
پیامبر ___ پاسخ : نبی
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تکبر ___ پاسخ : نب
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جابجایی هوا ___ پاسخ : باد
چند دقیقه ___ پاسخ : دقایق
حاد ___ پاسخ : مزمن
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خدمتکار ستور ___ پاسخ : مهتر
خراج و مالیات ___ پاسخ : باج
خسیس‌تر ___ پاسخ : ابخل
خوابیده ___ پاسخ : نایم
دختر عرب ___ پاسخ : بنت
دریا ___ پاسخ : یم
ده گرم ___ پاسخ : دکاگرم
زیور ___ پاسخ : اذین
شنا ___ پاسخ : ابتنی
شهر انار ___ پاسخ : ساوه
شهر عربستان ___ پاسخ : جده
شهری در آلمان ___ پاسخ : بوخوم
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شوهر خواهر ___ پاسخ : یزنه
صفت سرو ___ پاسخ : سهی
صیقل دادن ___ پاسخ : جلا
طعم ___ پاسخ : مز
ظلم ___ پاسخ : ستم
عدم ___ پاسخ : نیستی
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
فرسایش ___ پاسخ : استهلاک
فرو خوردن خشم ___ پاسخ : کظم
فرومایه ___ پاسخ : خس
قرار دادن ___ پاسخ : نهادن
قهوه بستنی ___ پاسخ : کافه گلاسه
قوه باصره ___ پاسخ : بینایی
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گرده قارچ ___ پاسخ : هاگ
گرفتگی عضلات ___ پاسخ : قولنج
گرو گذارنده ___ پاسخ : راهن
گوارا ___ پاسخ : مهنا
گوش ___ پاسخ : اذن
گونه ___ پاسخ : نوع
لوده و مسخره ___ پاسخ : دلقک
لوکس فروشی ___ پاسخ : بوتیک
مستمری ___ پاسخ : راتب
مقابل روز ___ پاسخ : شب
موی بلند ___ پاسخ : گیس
مکلف به انجام آن هستیم ___ پاسخ : وظیفه
هدهد ___ پاسخ : شانه به سر
وزنه وزنه‌بردار ___ پاسخ : هالتر
وسیله نقلیه حمل بار ___ پاسخ : کامیون
کامیون ارتشی ___ پاسخ : ریو
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کرانه، ناحیه ___ پاسخ : شق
کمک کردن ___ پاسخ : یاری دادن
کوتاه شده کلمه ___ پاسخ : مخفف
یونجه ___ پاسخ : قت

آش ___ پاسخ : با
آماس ___ پاسخ : پف
آهن ربا ___ پاسخ : مگنت
اجیر ___ پاسخ : مزدور
از انجیل‌ها ___ پاسخ : لوقا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : نیوجرسی
امید ___ پاسخ : ارزو
اوباش ___ پاسخ : اراذل
باج‌گیری ___ پاسخ : اخاذی
بازرسی ___ پاسخ : تفتیش
بازیگر «انتخاب سوفی» ___ پاسخ : مریلاستریپ
بازیگر زن فیلم رابین هود ___ پاسخ : کیت بلانشت
بخیه درشت ___ پاسخ : کن
بی‌فایده ___ پاسخ : هرز
پارچه ___ پاسخ : قماش
پارچه نخی ارزان ___ پاسخ : چیت
پایتخت مولداوی ___ پاسخ : کیشینف
پایین رفتن آب دریا ___ پاسخ : جزر
پر شدن ___ پاسخ : امتلا
تاخت و تاز ___ پاسخ : یورش
تازه‌وپرطراوت ___ پاسخ : تر
ترحم و دلسوزی ___ پاسخ : رقت
تعظیم و فروتنی ___ پاسخ : کرنش
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جهان ___ پاسخ : دنیا
چرک ___ پاسخ : ریم
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حس بویایی ___ پاسخ : شم
حمام کاشان ___ پاسخ : فین مگنت
خار سر دیوار ___ پاسخ : یز
خشم و قهر ___ پاسخ : وژ
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خواب نیست ___ پاسخ : بیدار
خوشه چینی ادبی ___ پاسخ : اقتباس
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دریا ___ پاسخ : ژو
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
رایزنی ___ پاسخ : کنکاش
زاری کردن ___ پاسخ : تضرع
زندان پرنده ___ پاسخ : قفس
زننده ___ پاسخ : ضارب
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ___ پاسخ : یونیدو
سازمان جهانی هواپیمایی ___ پاسخ : یاتا
سر بی مو ___ پاسخ : تاس
سرپیچی کردن ___ پاسخ : تمرد
سقف دهان ___ پاسخ : سق
سوره غار ___ پاسخ : کهف
سیخ تنور ___ پاسخ : یوک
شبانگاه ___ پاسخ : مسا
صنم ___ پاسخ : بت
ضرورت ___ پاسخ : لزوم
طلای قالبی ___ پاسخ : شمش
طلایی رنگ ___ پاسخ : بور
عریان ___ پاسخ : رت
عصر انقراض دایناسورها ___ پاسخ : یخبندان
علم پزشکی ___ پاسخ : طب
عنقا ___ پاسخ : سیمرغ
فاصله دارد ___ پاسخ : دور
فامیل و خاندان ___ پاسخ : اهل
فتنه‌انگیزی ___ پاسخ : شرارت
فیلم معروف مایکل چیمینو ___ پاسخ : شکارچی گوزن
فیلمی از آلفرد هیچکاک ___ پاسخ : پرندگان
فیلمی از ماریوس ترلینسکی ___ پاسخ : زنارام
فیلمی از مایکل بی ___ پاسخ : پسرانبد
فیلمی با بازی بت دیویس ___ پاسخ : دروغ بزرگ
فیلمی با بازی نیکول کیدمن ___ پاسخ : افسون شده
قطار ___ پاسخ : ترن
قلندر ___ پاسخ : درویش
گریبان ___ پاسخ : یقه
گیاه سرشوی ___ پاسخ : سدر
لاف زدن ___ پاسخ : قپی امدن
ماهوت پاک کن ___ پاسخ : شت
محروم ___ پاسخ : ناکام
مرجان ___ پاسخ : وسد
معجزه الهی ___ پاسخ : ایت
نمایندگی ___ پاسخ : اژانس
نوعی ساعت ___ پاسخ : مچی
نوعی مار ___ پاسخ : کبرا
نوعی کاج ___ پاسخ : نوژن
هدف تیر ___ پاسخ : سیبل
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
وصف کردن ___ پاسخ : نعت
کم پشت ___ پاسخ : تنک

آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آفت ___ پاسخ : اسیب
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : جنگ شکر در کوبا
احساس رنج ___ پاسخ : درد
از افعال ربطی ___ پاسخ : بود
از بانک‌های ایرانی ___ پاسخ : ملی
از درندگان ___ پاسخ : ببر
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فیل
از شهرهای استان آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هوراند
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : گراش
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : فریدون کنار
از شهرهای استان کردستان ___ پاسخ : بانه
افزون ___ پاسخ : بیش
انتقال بیماری به دیگری ___ پاسخ : سرایت
بخت ___ پاسخ : شانس
بدکار ___ پاسخ : شرور
برکنار کردن ___ پاسخ : خلع
بوکسور ___ پاسخ : مشتزن
بیماری سگی گرفتن ___ پاسخ : هار شدن
پایتخت لیبی ___ پاسخ : طرابلس
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پسر فریدون در شاهنامه ___ پاسخ : سلم
پهلوان یونان باستان ___ پاسخ : هرکول
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه
پیغامبر ___ پاسخ : نبی
ترمز چهارپا ___ پاسخ : هش
تو سری زن میخ ___ پاسخ : چکش
جاوید ___ پاسخ : انوشه
جزا ___ پاسخ : کیفر
چاره اندیشی ___ پاسخ : تدبیر
چشمه بزرگ ___ پاسخ : ینبوع
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
چیز ___ پاسخ : شی
حرارت ___ پاسخ : گرما
حشره چسبنده ___ پاسخ : کنه
حیله و نیرنگ ___ پاسخ : ریو
خوب ___ پاسخ : نکو
خودپسندی، غرور ___ پاسخ : کبر
در پناه ___ پاسخ : تحت الحمایه
در دوستی پایدار است ___ پاسخ : وفادار
درخت جوان نورسته ___ پاسخ : نهال
دست یازیدن ___ پاسخ : لمس
دیدار کردن ___ پاسخ : لقا
روان ___ پاسخ : روح
زاپاس ___ پاسخ : یدک
زادگاه ___ پاسخ : وطن
زیاد و فراوان ___ پاسخ : وافر
سر ___ پاسخ : کله
سگ بیمار ___ پاسخ : هار
سنگریزه ___ پاسخ : ریگ
سنگینی ___ پاسخ : وزن
شب زنده‌داری ___ پاسخ : احیا
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
شهادت ___ پاسخ : گواهی
شهر گیلان ___ پاسخ : رودسر
شیار داخل لوله تفنگ ___ پاسخ : خان
شیر و اسب دارند ___ پاسخ : یال
طولانی ___ پاسخ : دراز
ظرف آبگوشت ___ پاسخ : دیزی
عدد ماه ___ پاسخ : سی
غرور و تکبر ___ پاسخ : نب
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
غمگین ___ پاسخ : ماتم زده
فالگیری ___ پاسخ : رمالی
فضای اشغالی یک جسم ___ پاسخ : حجم
گام ___ پاسخ : قدم
گرسنه خودمانی ___ پاسخ : گشنه
گفتار ___ پاسخ : نطق
گمان بردن ___ پاسخ : حدس
گوارا ___ پاسخ : مهنا
مادراندر ___ پاسخ : رابه
مجلس عیش و نوش ___ پاسخ : بزم
مخمصه ___ پاسخ : هچل
معالجه بیماران روحی ___ پاسخ : روان درمانی
مفصل ___ پاسخ : بند
مقدار فشار الکتریکی ___ پاسخ : ولتاژ
مملکت ___ پاسخ : کشور
میوه خوب ___ پاسخ : به
میوه گرمسیری ___ پاسخ : موز
ناله و زاری ___ پاسخ : شیون
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نفس نفس زدن ___ پاسخ : هناسه
نگاه ___ پاسخ : دید
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نهفته ___ پاسخ : پنهانی
نوعی پارچه نازک ___ پاسخ : ژرژت
نوعی عفونت سیستم تنفسی ___ پاسخ : سرخک
نوعی نان فانتزی ___ پاسخ : شیرمال
همسر پادشاه ___ پاسخ : ملکه
هوای وطن داشتن ___ پاسخ : غریبی کردن
وطن ___ پاسخ : میهن
کشور اروپایی ___ پاسخ : لیتوانی
کندن ___ پاسخ : حفر
کوچک ___ پاسخ : که
کوشش کننده ___ پاسخ : مجاهدجواب جدولانه دو 624

آب جامد ___ پاسخ : یخ
آخری ___ پاسخ : پسین
آرامگاه ___ پاسخ : مزار
آسان کردن ___ پاسخ : تسهیل
آسیب ___ پاسخ : اک
آلت بدنسازی ___ پاسخ : دمبل
آلتی در تفنگ ___ پاسخ : گلنگدن
اثر توماس مان ___ پاسخ : فلیکس کرول
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : نسیم
اثر منیرو روانی‌پور ___ پاسخ : کنیزو
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : شنل
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : کالسکه
ارسال کالا به کشورهای دیگر ___ پاسخ : صادرات
از اعضای درخت ___ پاسخ : تنه
از پوشاک ___ پاسخ : شلوار
از حروف الفبا ___ پاسخ : سین
از سازهای آرشه‌ای ___ پاسخ : ویولون
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : رفسنجان
از غذاخوری‌ها ___ پاسخ : جگرکی
اشک روان ___ پاسخ : هطال
امیر قبیله بزرگ ___ پاسخ : بگ
باربر شهری ___ پاسخ : وانت
بدخوی ___ پاسخ : کج خلق
بربط ___ پاسخ : عود
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
برخی از زیر آن به عمل می‌آیند ___ پاسخ : بته
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بسیار غرغر می‌کند ___ پاسخ : غرغرو
بله ایتالیایی ___ پاسخ : سی
بند پای زندانیان ___ پاسخ : غل
بنیان ___ پاسخ : پی
بول ___ پاسخ : میزک
پایتخت موناکو ___ پاسخ : موناکوویل
پر ازدحام ___ پاسخ : شلوغ
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
تأسف ___ پاسخ : پشیمانی
تاب و توان ___ پاسخ : تیو
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تپانچه ___ پاسخ : تس
ترس و بیم ___ پاسخ : باک
تصفیه کننده ___ پاسخ : پالایشگر
تنگدستان ___ پاسخ : فقرا
جای توقف کشتی ___ پاسخ : لنگرگاه
چانه ___ پاسخ : زنخ
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
حس چشایی ___ پاسخ : ذایقه
خطیب ___ پاسخ : سخنران
خوشحال ___ پاسخ : شادکام
خوک وحشی ___ پاسخ : ساد
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
درنده‌ای مانند سگ ___ پاسخ : کفتار
درون دهان ___ پاسخ : بج
دم و بازدم ___ پاسخ : نفس
دندانه کلید ___ پاسخ : تز
دور شدن ___ پاسخ : فاصله گرفتن
رانده شده ___ پاسخ : رجیم
رشته کوه بلند ___ پاسخ : هیمالیا
روز عرب ___ پاسخ : یوم
ساختن ___ پاسخ : صنع
ساز دو مضرابی ___ پاسخ : سنتور
سردار ملی مشروطه ___ پاسخ : ستارخان
سیاهی میان چشم ___ پاسخ : مردمک
شادمان ___ پاسخ : خرم
شهر عادت ___ پاسخ : خوی
شهری در فرانسه ___ پاسخ : نیس
شیره آبکی نباتات ___ پاسخ : لنف
صورتگر ___ پاسخ : نقاش
غذای شب ___ پاسخ : عشا
غزال ___ پاسخ : اهو
فام و رنگ ___ پاسخ : لون
قدیمی و گران قیمت ___ پاسخ : عتیقه
قیمت ___ پاسخ : بها
گاو درشت هیکل ___ پاسخ : گاومیش
لقب پادشاه حبشه بود ___ پاسخ : نجاشی
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخو
ماچ کردن ___ پاسخ : بوس
مجاز از معشوق ___ پاسخ : صنم
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
محبوب ___ پاسخ : دلبر
مخفی و پوشیده ___ پاسخ : سری
مرغابی ___ پاسخ : بط
مسافر ___ پاسخ : راهی
مشهور ___ پاسخ : سرشناس
مشورت ___ پاسخ : شور
مملکت ___ پاسخ : کشور
موی آراسته جلوی سر ___ پاسخ : فکل
نوعی سال ___ پاسخ : میلادی
نوعی نان شیرینی ___ پاسخ : کماج
نویسنده «وزارت ترس» ___ پاسخ : گراهام گرین
نیابت کننده ___ پاسخ : نواب
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
همدستان ___ پاسخ : شرکا
همسران ___ پاسخ : زوجات
واحد شمارش نخل ___ پاسخ : نفر
واگیردار ___ پاسخ : مسری
وی ___ پاسخ : او
کج و خمیده ___ پاسخ : مایل

آزاد ___ پاسخ : یل
آسودگی ___ پاسخ : رفاه
آسیب و بلا ___ پاسخ : افت
آواز حزین ___ پاسخ : زخ
ابزار نجاری ___ پاسخ : اره
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : تله موش
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : حکومت نظامی
اثر پرینوش صنیعی ___ پاسخ : سهم من
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : شب ایرانی
از پیامبران ___ پاسخ : زکریا
اشکاف ___ پاسخ : گنجه
باد اندک ___ پاسخ : رش
بانو ___ پاسخ : خانم
برگرداندن سخن ___ پاسخ : ترجمان
به تنهایی ___ پاسخ : یکی
به جانشینی ___ پاسخ : نیابتا
به راه راست رونده ___ پاسخ : راشد
به هدر دادن ___ پاسخ : نفله کردن
پاره شدگی ___ پاسخ : گسیختگی
پایتخت یونان ___ پاسخ : اتن
پراکنده کردن ___ پاسخ : انتشار
پوست بچه شتر ___ پاسخ : بو
پیامبران ___ پاسخ : رسل
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
جای آسایش ___ پاسخ : دار القرار
جلوتر از همه ___ پاسخ : پیشاپیش
چرک، عفونت ___ پاسخ : ریم
چهره و رخساره ___ پاسخ : لقا
حافظه، یاد ___ پاسخ : ذهن
حرارت ___ پاسخ : گرما
خشکی و قاره ___ پاسخ : بر
خوب غذا می‌خورد ___ پاسخ : خوش خوراک
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
درخت بزرگ و پرشاخ و برگ ___ پاسخ : نارون
درگذشت ___ پاسخ : فوت
دروغ‌ها ___ پاسخ : اکاذیب
دوستان ___ پاسخ : رفقا
رفیق نامناسب ___ پاسخ : ناباب
روشنایی ___ پاسخ : افروغ
زبان واتیکان ___ پاسخ : لاتین
سالک ___ پاسخ : رهرو
ستون چادر ___ پاسخ : تیرک
سرگرمی ___ پاسخ : تفنن
سرود و آهنگ ___ پاسخ : اواز
سزاوار بودن ___ پاسخ : جا داشتن
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شناساننده ___ پاسخ : معرف
شهر اصفهان ___ پاسخ : سمیرم
شیار داخل لوله تفنگ ___ پاسخ : خان
شیر خوردنی ___ پاسخ : لبن
ظلم ___ پاسخ : ستم
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فانی و ناپایدار ___ پاسخ : میرا
قبر ___ پاسخ : ارامگاه
قبیح ___ پاسخ : زشت
قلب نیروگاه هسته‌ای ___ پاسخ : راکتور
گندم ___ پاسخ : اگ
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
گوشه‌ای در دستگاه شور ___ پاسخ : افشار
مبهوت ___ پاسخ : گیج
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مشهور ___ پاسخ : نامور
مهار و عنان ___ پاسخ : زمام
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نخ بافتنی ___ پاسخ : کاموا
نژاد ___ پاسخ : نسل
نگه داشتن حق و حرمت کسی ___ پاسخ : رعایت
نویسنده «شازده احتجاب» ___ پاسخ : هوشنگ گلشیری
نکته‌ها ___ پاسخ : ظرایف
نیایش کردن ___ پاسخ : یشتن
وابسته به کار نیک ___ پاسخ : خیریه
واحد پول نیجریه ___ پاسخ : نایرا
کتابی از آلفونس دوده ___ پاسخ : سافو
کلاه‌بردار ___ پاسخ : شیاد
کهن ___ پاسخ : دیرینه
کیسه ادرار ___ پاسخ : مثانه
کیمیای جدید ___ پاسخ : شیمی
یونجه ___ پاسخ : قت

اثر لئو تولستوی ___ پاسخ : اناکارنینا
از آجیل ___ پاسخ : فندق
از استان‌های ایران ___ پاسخ : ایلام
از استان‌های ایران ___ پاسخ : قزوین
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : مینهسوتا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : نبا
از عناصر گازی ___ پاسخ : هلیوم
از گویش‌های محلی ___ پاسخ : لری
از گیاهان دارویی ___ پاسخ : سوسنبر
الکی ___ پاسخ : دیمی
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
امیدواریم سنگ روی آن نشوید ___ پاسخ : یخ
باد سرد ___ پاسخ : زم
بازگشت ___ پاسخ : ایاب
باطل شده و از مد افتاده ___ پاسخ : منسوخ
بامبو ___ پاسخ : خیزران
بدهکار ___ پاسخ : وامی
بر خود واحب کردن چیزی ___ پاسخ : نذر
بر یکدیگر یورش بردن ___ پاسخ : تصاول
بند زنجیر ___ پاسخ : قید
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
پایتخت قزاقستان ___ پاسخ : استانه
پرچم ___ پاسخ : لوا
پرشگاه ___ پاسخ : سکو
پریشان گفتن ___ پاسخ : هذر
پسر زن از شوهر پیشین ___ پاسخ : ربیب
پیشرو لشکر ___ پاسخ : طلایه
پیکر ___ پاسخ : بدنه
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تعاون ___ پاسخ : همکاری
تفاله ___ پاسخ : تخ
تیغ گل ___ پاسخ : خار
جنگ تن به تن ___ پاسخ : دویل
جوان خودآرا ___ پاسخ : ژیگولو
چربی جانوری ___ پاسخ : پیه
چیز ___ پاسخ : شی
حرف هفدهم یونانی ___ پاسخ : رو
حلقه انگلیسی ___ پاسخ : رینگ
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
خروج مایعات ___ پاسخ : نشت
خواری و ذلت ___ پاسخ : خفت
خوشی ___ پاسخ : ابتهاج
دور دهان ___ پاسخ : نس
دورتر ___ پاسخ : اقصی
دیرینگی ___ پاسخ : قدمت
راه راست نیافته ___ پاسخ : گمراه
روان‌گسیختگی ___ پاسخ : شیزوفرنی
روز مهم مذهبی ___ پاسخ : یوم الله
روزنامه‌نگاری ___ پاسخ : ژورنالیسم
ریشه و بنیاد ___ پاسخ : اصل
زیانکاری ___ پاسخ : خسران
سبک ___ پاسخ : خفیف
سپاس داشتن ___ پاسخ : امتنان
سوغات گجرات ___ پاسخ : تمر
شالوده ___ پاسخ : پایه
شگرد ___ پاسخ : فن
شهر مذهبی ___ پاسخ : ری
شکاف میان قلم ___ پاسخ : فاق
صاحب قدرت ___ پاسخ : ذوالقدر
ضایع و خراب ___ پاسخ : فاسد
عدل ___ پاسخ : داد
علم اشکال ___ پاسخ : هندسه
غصه‌دار ___ پاسخ : اندوهگین
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
فرنگی ___ پاسخ : اروپایی
قیمت ___ پاسخ : بها
گردن ___ پاسخ : عنق
گمان ___ پاسخ : شک
ماشین حمل مایعات ___ پاسخ : تانکر
مهمانی باشکوه ___ پاسخ : ضیافت
موجه جلوه دادن ___ پاسخ : توجیه
میوه قابل برداشت ___ پاسخ : رسیده
نا ___ پاسخ : رمق
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نشانی ___ پاسخ : ادرس
نویسنده ___ پاسخ : کاتب
هر چیز بسیار ریز ___ پاسخ : ذره
واحد سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ
واگذار شده ___ پاسخ : محول
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کنون ___ پاسخ : فعلا
کوروش فرانسوی ___ پاسخ : سیروس
کیسه حمام ___ پاسخ : لیف

آنزیم معده ___ پاسخ : رنین
آینده ___ پاسخ : اتی
اجاق گاز ___ پاسخ : فر
از بخش‌های اوستا ___ پاسخ : یسنا
انسان ___ پاسخ : ادم
بازیکن میانی فوتبال ___ پاسخ : هافبک
بحر ___ پاسخ : یم
بخت و شانس ___ پاسخ : اقبال
بخش اصلی مغز ___ پاسخ : مخ
به دل افتادن فکری ___ پاسخ : الهام
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
بیماری زردی ___ پاسخ : یرقان
پادشاه داستانی ___ پاسخ : کیکاوس
پایتخت افغانستان ___ پاسخ : کابل
پدربزرگ ___ پاسخ : جد
پس غذا ___ پاسخ : دسر
پهلوانان ___ پاسخ : یلان
پوشش کتاب ___ پاسخ : جلد
تپه مشهور باستانی ___ پاسخ : مارلیک
تکدی ___ پاسخ : گدایی
تیری که با کمان می‌انداختند ___ پاسخ : ناوک
جزیره‌ای در کاراییب ___ پاسخ : اروبا
جوی خون ___ پاسخ : رگ
چهارپایان باربر ___ پاسخ : دواب
حرف آرزو ___ پاسخ : کاش
حرف تصدیق ___ پاسخ : اری
حرف جمع ___ پاسخ : ات
حرف لاتین ___ پاسخ : یو
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خاندان کریم خان ___ پاسخ : زند
خانه ___ پاسخ : سرا
خدمت‌کار مرد ___ پاسخ : نوکر
خرس ___ پاسخ : دب
خوردن ___ پاسخ : اکل
خوش‌شانس ___ پاسخ : بلنداختر
خیالی و پنداری ___ پاسخ : واهی
درخت اعدام ___ پاسخ : دار
درد و رنج ___ پاسخ : الم
ده برابر متر ___ پاسخ : دکا
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
راز ___ پاسخ : سر
رمق ___ پاسخ : نا
رنگ قرمز ___ پاسخ : سرخ
رودی در روسیه ___ پاسخ : کوما
روزگاران و اعصار ___ پاسخ : ادوار
رویین‌تن شاهنامه ___ پاسخ : اسفندیار
زمان‌بند الکتریکی ___ پاسخ : تایمر
زهر ___ پاسخ : سم
سایز ___ پاسخ : قد
سودای ناله ___ پاسخ : اه
شاعر ایتالیایی ___ پاسخ : مارینو
شاعر ایرانی ___ پاسخ : اهلی شیرازی
شهر سوهان ___ پاسخ : قم
شهری در استرالیا ___ پاسخ : ملبورن
ضمیر غایب ___ پاسخ : او
طلا ___ پاسخ : زر
ظلمانی ___ پاسخ : تاریک
عدد دایره ___ پاسخ : پی
عیب ___ پاسخ : اک
فانتری و لوکس ___ پاسخ : شیک
فراگیر و عام ___ پاسخ : سرتاسری
فرمان توقف ___ پاسخ : ایست
قرص مضر روان‌گردان ___ پاسخ : اکستازی
قلندر ___ پاسخ : درویش
قوم ایرانی ___ پاسخ : لر
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
گیاه شیرین ___ پاسخ : نبات
ماده خوشبوی آهو ___ پاسخ : مشک
مار بزرگ ___ پاسخ : بوا
مرد خفاشی ___ پاسخ : بتمن
مرطوب و خیس ___ پاسخ : ابناک
مرکز ایالت نیویورک ___ پاسخ : البنی
مرکز شیلی ___ پاسخ : سانتیاگو
مهتابی ___ پاسخ : تراس
موآرا ___ پاسخ : برس
موجود ترس آور داستانی ___ پاسخ : دیو
ناپیدا و مفقود ___ پاسخ : گم
ناحیه شمال تهران ___ پاسخ : شمیرانات
نان سنتی ___ پاسخ : بربری
نت چهار ___ پاسخ : فا
نخستین ___ پاسخ : اولی
ندای عوام ___ پاسخ : هی
نوعی شرکت تجاری یا تولیدی ___ پاسخ : سهامی
همراه کلنگ ___ پاسخ : بیل
ورزش زمستانی ___ پاسخ : هاکیروییخ
ورزشی رزمی ___ پاسخ : کاراته
کچل ___ پاسخ : گر
کرم خونخوار در پزشکی قدیم ___ پاسخ : زالو
کشوری با مرکز استکهلم ___ پاسخ : سوید
کمانگیر ایران باستان ___ پاسخ : ارش
کنایه از ظالم و بی‌رحم ___ پاسخ : سیاهدل
کنایه از نوزاد پسر ___ پاسخ : کاکل زری

آب بینی ___ پاسخ : خل
آتشگیره ___ پاسخ : خف
آزاد ___ پاسخ : یل
آغشته به قیر ___ پاسخ : قیراندود
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
ابزار کار مکانیک ___ پاسخ : اچار
اثر پا ___ پاسخ : رد
اثری از اصغر الهی ___ پاسخ : قالیباف گزافگویی
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از جنس پوست جانور ___ پاسخ : چرمین
از جنس چوب ___ پاسخ : چوبین
از گل‌های خوشبو ___ پاسخ : زنبق
از ورزش‌های المپیکی ___ پاسخ : وزنهبرداری
اعلامیه ___ پاسخ : منشور
افتادن ___ پاسخ : ساقط شدن
بلند بالا و زیبا ___ پاسخ : شاخ شمشاد
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
بیماری‌ها ___ پاسخ : امراض
پارچه باریک بلند ___ پاسخ : نوار
پاک کننده ___ پاسخ : زداینده
پنهان ___ پاسخ : نهفته
چربی ___ پاسخ : په
حد فاصل بهشت و جهنم ___ پاسخ : برزخ
خبر قرآنی ___ پاسخ : نبا
خلق کردن ___ پاسخ : افریدن
خوش طعم کننده غذا ___ پاسخ : ادویه
در ده زندگی می‌کند ___ پاسخ : روستایی قایل
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
دروه تجدید حیات اروپا ___ پاسخ : رنسانس
دستور قطعی ___ پاسخ : اکید
روزنه جلوی دوربین ___ پاسخ : دیافراگم
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
زمین ___ پاسخ : ارض په
زنگ بزرگ ___ پاسخ : دراط
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سرمشق ___ پاسخ : الگو
سود حرام ___ پاسخ : ربا سی
طاقچه ___ پاسخ : رف
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عدم ___ پاسخ : نبود
عصاره گل و گیاه ___ پاسخ : اسانس
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
قدیمی و گران قیمت ___ پاسخ : عتیقه
قرار گرفتن روی صندلی ___ پاسخ : نشستن
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
گذرگاه رود ___ پاسخ : پل
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
گفتگوی خودمانی ___ پاسخ : گپ
گل خوشبو ___ پاسخ : پونه
لحظه ___ پاسخ : دم
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مانوس ___ پاسخ : اخت
مبالغه کردن ___ پاسخ : گزاف گویی
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
مرسوم ___ پاسخ : متعارف
مرگ چهارپا ___ پاسخ : یوت
مصیبت ___ پاسخ : بلا
معتقد به چیزی ___ پاسخ : قایل
مقابل ویران ___ پاسخ : اباد
نجات دهنده ___ پاسخ : رهاننده
نرم‌تر از ریگ ___ پاسخ : شن
وصله ___ پاسخ : درپی
کابوی خوش‌شانس ___ پاسخ : لوک
کشته راه خدا ___ پاسخ : شهید
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نیجریه
کشور اروپایی ___ پاسخ : یونان
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : بولیوی

آب دهان ___ پاسخ : تف
آزرم ___ پاسخ : حیا
آشپزی ___ پاسخ : پخت
آفریدگار ___ پاسخ : ایزد
آن سوی سقف ___ پاسخ : بام
اثر احمد محمود ___ پاسخ : مدارصفردرجه
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : میرزا
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : یحیی
اثر ماتیسن ___ پاسخ : پر
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : فسا
از شهرهای استان کردستان ___ پاسخ : سقز
اصول دین بودایی ___ پاسخ : بودیسم
باب ___ پاسخ : در
باده ___ پاسخ : می
بدیع ___ پاسخ : نو
برگردان زبانی ___ پاسخ : ترجمه
برهنه ___ پاسخ : ورت
بستن، دوختن ___ پاسخ : رتق
بلند مرتبه ___ پاسخ : شامخ
بی فرزند ___ پاسخ : ابتر
پافشاری ___ پاسخ : سماجت
پایتخت تونس ___ پاسخ : تونس
پایکوبی ___ پاسخ : رقص
پرحرف ___ پاسخ : لفاظ
پشت سر هم و به تناوب ___ پاسخ : نوبتی
پیروان یک پیامبر ___ پاسخ : امت
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
تمام و کل ___ پاسخ : سراسر
توهین کردن ___ پاسخ : اهانت
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چرک ___ پاسخ : سخ
حرف تعجب و شگفتی ___ پاسخ : وه
حرف هفدهم یونانی ___ پاسخ : رو
حمل و نقل افراد ___ پاسخ : مسافربری
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
خرچال ___ پاسخ : جرد
در امان بودن ___ پاسخ : مصونیت
در حال ارتعاش ___ پاسخ : لرزان
در حمام بجویید ___ پاسخ : وان
دست به یکی کردن ___ پاسخ : تبانی
دوستی ___ پاسخ : حب
دیندار ___ پاسخ : متدین
راست ایستاده ___ پاسخ : هج
رفتار تند ___ پاسخ : پو
زمان ناچیز ___ پاسخ : ان
زن دلیر و بی‌باک ___ پاسخ : شیرزن
ستاره شناس ___ پاسخ : منجم
ستاره‌شناسی ___ پاسخ : نجوم
سخنان بیهوده ___ پاسخ : لافوگزاف
سرخی قبل از غروب خورشید ___ پاسخ : شفق
سلاح گاو ___ پاسخ : شاخ
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
سوتی ___ پاسخ : گاف
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : چناران
شهری در آلمان ___ پاسخ : هامبورگ
طول ___ پاسخ : درازا
عدد منفی ___ پاسخ : نه
عریانی ___ پاسخ : برهنگی
عمق ___ پاسخ : قعر
غلامی ___ پاسخ : بندگی
غیر عجم ___ پاسخ : عرب
فرزند ذکور ___ پاسخ : پسر
فرستاده ___ پاسخ : رسول
گریه با سوز و گداز ___ پاسخ : زاری
گل نرم ___ پاسخ : لای
گیاهانی که گل ندارند ___ پاسخ : نهان زاد
محافظ جریان برق غیرمجاز ___ پاسخ : فیوز
محل ورود رود به دریا ___ پاسخ : مصب
مخفیانه ___ پاسخ : سری
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
میان تهی ___ پاسخ : جف
نادان و کودن ___ پاسخ : غت
نیکوکار ___ پاسخ : برره
واحد پول ژاپن ___ پاسخ : ین
واژه ___ پاسخ : لفظ
ورزش رزمی چینی ___ پاسخ : ووشو
ورق زدن ___ پاسخ : تورق
وسط ___ پاسخ : بین
کشور آفریقایی ___ پاسخ : اریتره
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مصر
کشور اروپایی ___ پاسخ : سنمارینو

ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : نام تو ابی است
از بیماری‌های دستگاه تنفسی ___ پاسخ : برنشیت
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : یونس
از مواد محترقه ___ پاسخ : فشفشه
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
اما ___ پاسخ : لیک
امتحان کردن ___ پاسخ : ازمودن
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
با توپ آید ___ پاسخ : تشر
با حمیت ___ پاسخ : غیور
بانگ ___ پاسخ : اوا
بخش‌های قرآنی ___ پاسخ : ایه
بخشنده‌تر ___ پاسخ : اکرم
بخشی از اوستا ___ پاسخ : گات
بدون ارتباط با موضوع ___ پاسخ : بی ربط
برداشت محصول ___ پاسخ : درو
بریدن شاخه‌های زاید ___ پاسخ : هرس
بن آستین ___ پاسخ : ردن
به اسارت در آوردن ___ پاسخ : بندکردن
به دنیا آمده ___ پاسخ : متولد
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بی‌مروت ___ پاسخ : لاکردار
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پوشش بالش ___ پاسخ : روبالشی
پیرو دین زرتشت ___ پاسخ : مزدی سنا
پیشوا ___ پاسخ : مقتدا
تباه کردن ___ پاسخ : اتلاف
تمام کننده چیزی ___ پاسخ : متمم
تولد یافته ___ پاسخ : زاده
جنس به ظاهر قوی ___ پاسخ : نر
جهت خانه کعبه ___ پاسخ : قبله
چاره و گزیر ___ پاسخ : بد
حرص و طمع ___ پاسخ : از
حرف نفی ___ پاسخ : نه
خوشحالی ___ پاسخ : دنه
داخل ___ پاسخ : تو
دایره‌ها ___ پاسخ : دوایر
در شلوار هم هست ___ پاسخ : فاق
درخشان و تابناک ___ پاسخ : روشن
دریغ ___ پاسخ : اسف
دستگاه ضبط و پخش صدا ___ پاسخ : ضبط صوت
دیندار ___ پاسخ : مذهبی
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
رهبر ___ پاسخ : قاید
زیانکار ___ پاسخ : خاسر
سرزنش کردن ___ پاسخ : نکوهیدن
سعی و تلاش ___ پاسخ : همت
سلول عصبی ___ پاسخ : نرون
شبیه و متناظر ___ پاسخ : قرینه
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اذرشهر
شهری در افغانستان ___ پاسخ : جلالاباد
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شیمی کربن ___ پاسخ : الی
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
عدد سه رقمی ___ پاسخ : صد
عدد فوتبالی ___ پاسخ : اا
غریزه‌ها ___ پاسخ : غرایز
فرشته‌موکل بر مهر و محبت ___ پاسخ : میترا
فرود آینده ___ پاسخ : نازل
گردن ___ پاسخ : عنق
گمراه‌تر ___ پاسخ : اضل
ماده‌ای لزج در تولیدموادغذایی ___ پاسخ : ژلاتین
ماه آخر ___ پاسخ : اسفند
مایه شیر ___ پاسخ : ایرن
مجموعه ظرف و امثال آن ___ پاسخ : سرویس
مجوس ___ پاسخ : گبر
نادان ___ پاسخ : کانا
نامدارتر ___ پاسخ : اشهر
نرم‌افزار موبایل ___ پاسخ : اپ
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
نغمه، سرود ___ پاسخ : نوا
نیروها ___ پاسخ : قوا
هادی ___ پاسخ : راهبر
هر چیز ___ پاسخ : هرچه
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
همسر کنت ___ پاسخ : کنتس
هواکش ___ پاسخ : هود
واحد پول چین ___ پاسخ : یوان
واژگون ___ پاسخ : چپ
کارهای ناپسند ___ پاسخ : منکرات
کتاب شعر ___ پاسخ : دیوان
کشور آسیایی ___ پاسخ : ایران
کشور آفریقایی ___ پاسخ : غنا
کنسی ___ پاسخ : خساست

آدرس جغرافیایی ___ پاسخ : نقشه
آماده ___ پاسخ : مهیا
آیین ___ پاسخ : سنت
ابزار اندازه‌ گیری گرما ___ پاسخ : گرماسنج
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : نسل شجاعان
از به پا کردنی‌ها ___ پاسخ : شر
از شهرهای استان خراسان رضوی ___ پاسخ : سرخس
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : بم
از صفات خداوند ___ پاسخ : رحمان
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
با هم فرق داشتن ___ پاسخ : تمایز
باده ___ پاسخ : می
بازداشتن ___ پاسخ : نهی
بخش متغیر فعل ___ پاسخ : شناسه
بدون رنج میسر نگردد ___ پاسخ : گنج
برنامه کاربردی تلفن همراه ___ پاسخ : اپ
بست ___ پاسخ : گیره
بلندگو ___ پاسخ : میکروفون
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
بی‌انتها ___ پاسخ : لایتناهی
پارچه ___ پاسخ : قماش
پای چلاق ___ پاسخ : شل
پایتخت اردن ___ پاسخ : امان
پس چیزی ___ پاسخ : دنبال
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پشت سر هم ___ پاسخ : رمارم
تاول کنار لب ___ پاسخ : تبخال
تزئین با گل ___ پاسخ : گلارایی
تورم و برآمدگی ___ پاسخ : ورم
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
ثالث ___ پاسخ : سوم
جای خوردن آب ___ پاسخ : ابشخور
جمع سانحه ___ پاسخ : سوانح
جنگ‌ها و فتنه‌ها ___ پاسخ : هزاهز
چند غده ___ پاسخ : غدد
حرف دهن‌کجی ___ پاسخ : یی
حمله کننده ___ پاسخ : مهاجم
خواهش نفس ___ پاسخ : هوس
خودستایی ___ پاسخ : لاف
خویشتن‌داری ___ پاسخ : پرهیز
دارای طبع جوانمردانه ___ پاسخ : رادمنش
داروی بیهوشی ___ پاسخ : اتر
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
دانش و معرفت ___ پاسخ : اگاهی
در یک کلاس درس می‌خوانند ___ پاسخ : هم شاگردی
درآمد از فرصت‌ها ___ پاسخ : رانت
رئوف ___ پاسخ : مهربان
ردیف و رده ___ پاسخ : رج
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سانتیمتر مکعب ___ پاسخ : سیسی
سست و ناتوان ___ پاسخ : ضعیف
سنگ آهک متراکم صیقل پذیر ___ پاسخ : مرمر
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
سوسن زرد ___ پاسخ : وج
شام ___ پاسخ : عشا
شایسته‌تر ___ پاسخ : احق
شگرد ___ پاسخ : لم
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شیوه کار ___ پاسخ : شگرد
عام‌تر ___ پاسخ : اعم
علم ___ پاسخ : دانش
عود ___ پاسخ : ند
غسل دهنده میت ___ پاسخ : مرده شور
فرش بزرگ ___ پاسخ : قالی
فقیر ___ پاسخ : مسکین
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : جیبی
گاز بی رنگ و بی بو ___ پاسخ : اتان
گرم شده از آتش ___ پاسخ : تفتیده
گلی قرمز رنگ ___ پاسخ : شقایق
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
متداول بین مردم ___ پاسخ : عرف
مرکز ایران ___ پاسخ : تهران
مژده ___ پاسخ : وعید
مشتاق ___ پاسخ : ارزومند
مشکل ___ پاسخ : سخت
ملکه مقتدر انگلیسی ___ پاسخ : ویکتوریا
نامی برای مواد مخدر ___ پاسخ : نشیه جات
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نگاه کوتاه ___ پاسخ : نگه
نگهبان راه ___ پاسخ : راهدار
هم‌پیشه ___ پاسخ : همکار
همه ___ پاسخ : تمامی
واحد نظامی ___ پاسخ : تیپ
ولی ___ پاسخ : اما
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کهنسال ___ پاسخ : مسن
یونجه ___ پاسخ : قت
یکان ___ پاسخ : احاد

اثری از دکتر باستانی پاریزی ___ پاسخ : یاد بود من
اثری از نسرین قدیری ___ پاسخ : نسرین
از سازهای بادی ___ پاسخ : شیپور
از شهرهای استان هرمزگان ___ پاسخ : جاسک
از نام‌های پسرانه ___ پاسخ : افشین
اهلی ___ پاسخ : رام
ایالتی در آلمان ___ پاسخ : بایرن
بدبین ___ پاسخ : بدگمان
بزرگ و عظیم ___ پاسخ : جزیل
بزرگترین‌دریاچه آب‌شیرین‌جهان ___ پاسخ : سوپریور جزیل
پاشنه پا ___ پاسخ : بل
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پشت سر ___ پاسخ : ورا
جام ___ پاسخ : کاپ
جداگانه ___ پاسخ : مجزا
چاه‌ها ___ پاسخ : ابار
حامی مالی ___ پاسخ : اسپانسر
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
حمل و نقل ___ پاسخ : ترابری
خرده سنگ ___ پاسخ : شن
خیس ___ پاسخ : تر
داغی ___ پاسخ : تف
در بازی می‌زنند ___ پاسخ : جر
در مثل دولا دولا نمی‌شود ___ پاسخ : شترسواری
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دریایی ___ پاسخ : بحری
دل‌جویی ___ پاسخ : تفقد
دوال چرمی ___ پاسخ : تسمه
رئیس پاسبانان در دوره غزنویان ___ پاسخ : امیرحرس
رشته کوه اروپا ___ پاسخ : الپ
رشته کوه شمالی ___ پاسخ : البرز
زبان رسمی سوریه ___ پاسخ : عربی
سنگ آسیاب ___ پاسخ : اس
سه کیلو ___ پاسخ : من
شبکه اینترنتی ___ پاسخ : وب
شهر خوردنی ___ پاسخ : شام
شهر رازی ___ پاسخ : ری
ضمیر مؤدبانه ___ پاسخ : شما
طلای سیاه ___ پاسخ : نفت تر
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
غذای مجردی ___ پاسخ : نیمرو
غوزه پنبه ___ پاسخ : وش
غول برف‌ها ___ پاسخ : یتی پی
فلز سرخ ___ پاسخ : مس
فیلمی از محمد بانکی ___ پاسخ : دوخواهر
قاره کهن ___ پاسخ : اسیا
قشون ___ پاسخ : ارتش
قلعه حسن صباح ___ پاسخ : الموت
قوم آتیلا ___ پاسخ : هون
گندمگون ___ پاسخ : سبزینه
مجسمه ___ پاسخ : تندیس
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نام قدیم نیشابور ___ پاسخ : ابرشهر
نجات یافته ___ پاسخ : ناجی
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
نوه چنگیز خان ___ پاسخ : هلاکوخان
نویسنده آمریکایی اثر درخت شاهد ___ پاسخ : رابرت فراست
هجران و فراق ___ پاسخ : جدایی
هوای فرار ___ پاسخ : پس
واحد شمارش صابون ___ پاسخ : قالب
کف دست ___ پاسخ : هبکر
کمربند سربازی ___ پاسخ : فانوسقه قداره بند
کنایه از حق نشناس ___ پاسخ : نانکور
کنایه از زورگوی خشن ___ پاسخ : قداره بند
کنایه از مدت طولانی ___ پاسخ : یکعمر

آب دیدگان ___ پاسخ : اشک
آبرو ___ پاسخ : شرف
آش ___ پاسخ : با
آمیخته ___ پاسخ : برهم
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : نام تو ابی است
از برنامه‌های ارتباطی موبایلی ___ پاسخ : تانگو
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از حروف یونانی ___ پاسخ : چی
از سلاح‌های نیمه سنگین ___ پاسخ : خمپاره
از شهرهای استان آذربایجان شرقی ___ پاسخ : مرند
از مزه‌ها ___ پاسخ : ترش
از نام‌های خدا در قرآن ___ پاسخ : قیوم
از یک طرف ___ پاسخ : یک جانبه
اطلاع ___ پاسخ : اگهی
افترا ___ پاسخ : تهمت
افسرده و بی انگیزه ___ پاسخ : دلمرده
امر از گفتن ___ پاسخ : گو
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
بدیع ___ پاسخ : نو
پاک از تهمت ___ پاسخ : مبرا
پنداشتن ___ پاسخ : گمان بردن
پوزه ___ پاسخ : نس
جارچی ___ پاسخ : منادی
جام شراب ___ پاسخ : پیاله
جنگ در راه دین ___ پاسخ : جهاد
حرارت ___ پاسخ : گرمی
حرف بیست و هشتم ___ پاسخ : میم
حشیش ___ پاسخ : بنگ
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
دارای دو جهت ___ پاسخ : دوسره
درخت همیشه سبز از تیره مخروطیان ___ پاسخ : صنوبر
درون‌پوست ___ پاسخ : اندودرم
دگرگون گشتن ___ پاسخ : غیر
دندانه چرخ ___ پاسخ : پره
روشی برای آرامش فکر ___ پاسخ : مدیتیشن
زره اسب ___ پاسخ : برگ ستوان
زنگار دل ___ پاسخ : رین
ساز بادی فلزی ___ پاسخ : ساکسیفون
سست ___ پاسخ : رخو
سگ کودکانه ___ پاسخ : هاپو
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
شعیر ___ پاسخ : جو
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هریس
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : استین
شهری در چین ___ پاسخ : تیانجین
شکوه و بزرگی ___ پاسخ : هیبت
طلایی رنگ ___ پاسخ : زرگون
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عریانی ___ پاسخ : برهنگی
غذایی از برنج ___ پاسخ : شیربرنج
قریه ___ پاسخ : دهکده
قطره ___ پاسخ : چکه
قلب قرآن ___ پاسخ : یس
گرفتگی زبان ___ پاسخ : لکنت
گیاه رنگ مو ___ پاسخ : حنا
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مسئول چای در اداره ___ پاسخ : ابدارچی
مسابقات سراسری ___ پاسخ : لیگ
مقابل درشت ___ پاسخ : ریز
مقیاسی در طول ___ پاسخ : اینچ
میز فروشگاه ___ پاسخ : پیشخان
نخست ___ پاسخ : اول
نوشته‌ها ___ پاسخ : متون
نیرنگ و فریب ___ پاسخ : دستان
نیروی زندگی ___ پاسخ : جان
وسیله ورزش بدنسازی ___ پاسخ : دمبل
کارآزموده و باتجربه ___ پاسخ : کهنه کار
کشور آسیایی ___ پاسخ : سریلانکا
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : جمهوری دومینیکن
کلمه دال بر افسوس ___ پاسخ : دردا
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب

آرام و ثبات ___ پاسخ : قرار
اثاثیه ناچیز و کم ارزش ___ پاسخ : جلوپلاس
اثر سروانتس ___ پاسخ : دنکیشوت
از سبزی‌های خوردنی ___ پاسخ : تره
از سلاح‌های سرد ___ پاسخ : قداره
از صور فلکی ___ پاسخ : دباکبر
از گازهای آلی ___ پاسخ : متان
استفراق ___ پاسخ : قی
امرود ___ پاسخ : مل
انگشتری گرانبها ___ پاسخ : عقیق
بادی که از دهان بیرون آید ___ پاسخ : فوت
بدیع ___ پاسخ : نو
به جا مانده‌ها ___ پاسخ : بقیه
بی‌آلایشی ___ پاسخ : نزهت
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
پاروی قایقرانان ___ پاسخ : فه
پایه اداری ___ پاسخ : اشلرمد
تراشیدن ___ پاسخ : حک
تسریع کننده فرایند شیمیایی ___ پاسخ : کاتالیزور
تمام شد ___ پاسخ : تمت
جای گرم و بی آب و علف ___ پاسخ : برهوت
جدایی ___ پاسخ : هجر
چه وقت ___ پاسخ : کی
حمله کردن ___ پاسخ : تهاجم
دانه ___ پاسخ : بذر
در ذهن افکندن ___ پاسخ : القا
درد چشم ___ پاسخ : رمد
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دستگاه جدا کننده غله از پوست ___ پاسخ : خرمن کوب
دور کعبه گشتن ___ پاسخ : طواف
رخنه ___ پاسخ : سوراخ
رهایی یابنده ___ پاسخ : فایز
روش بحث و مناظره ___ پاسخ : دیالکتیک
ریزه آتش ___ پاسخ : جرقه
زبری ___ پاسخ : درشتی
زشت ___ پاسخ : انر
سازگار شدن با محیط تازه ___ پاسخ : جاافتادن
سخت شدن ___ پاسخ : تصلب
سخن بی‌پرده ___ پاسخ : رک
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سوره مورچه ___ پاسخ : نمل
سیر از آن خبر ندارد ___ پاسخ : گرسنه
شهر چهار مهال و بختیاری ___ پاسخ : لردگان
شهر روشنایی ___ پاسخ : نور
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شیرینی پز ___ پاسخ : قناد
صندوقچه ___ پاسخ : درج
ضعف عقل ___ پاسخ : بلاهت
ظرف سرکه ___ پاسخ : کپ
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عدسی مقعر ___ پاسخ : کاو
عیب ___ پاسخ : نقیص هب
غربال و الک ___ پاسخ : چچ
غلتک ___ پاسخ : رول
غله بو دادنی ___ پاسخ : ذرت
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
فرزند ___ پاسخ : ولد
قصه ___ پاسخ : داستان
قعر ___ پاسخ : ته
قواعد ___ پاسخ : مقررات
قیف ___ پاسخ : تگاب
گرو گذاشتن ___ پاسخ : رهن
گودال ___ پاسخ : چال
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
ملس ___ پاسخ : مز
موافق و سازگار ___ پاسخ : مناسب
مکان قبله ___ پاسخ : قبله گاه
نااستوار ___ پاسخ : لق
نام پیشین میانمار ___ پاسخ : برمه
نجات یافته ___ پاسخ : رستگار
نژادی از اسلاو ___ پاسخ : روس
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
نوعی اسباب بازی ___ پاسخ : لگو
نوعی سنبل الطیب ___ پاسخ : فوفه
نویسنده «تنگسیر» ___ پاسخ : صادق چوبک
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
وجود ___ پاسخ : هستی
وزغ ___ پاسخ : بکنمل
کاغذ روزنامه ___ پاسخ : وب
کودک بازیگوش ___ پاسخ : وروجک

آزمندی ___ پاسخ : شه
ابله ___ پاسخ : نادان
اثر احمد محمود ___ پاسخ : مول
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : قدرت وجلال
اثر ناهید طباطبایی ___ پاسخ : جامه دران
احرار ___ پاسخ : ازادگان
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از پیامبران ___ پاسخ : یحیی
از روی اقبال ___ پاسخ : شانسی
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : قلم
اسناد ___ پاسخ : مدارک
النگو ___ پاسخ : دستبند
اما ___ پاسخ : ولی
امتداد یافته ___ پاسخ : ممتد
ایرادگیری ___ پاسخ : خرده بینی
با پروژکتور می‌بینند ___ پاسخ : اسلاید
بخشش و کرم ___ پاسخ : جود
بلندی قامت ___ پاسخ : قد
بی‌حرکت ___ پاسخ : راکد
بی‌فایده ___ پاسخ : هرز
پارچه و قماش ___ پاسخ : بز
پاک و آب کشیده شده ___ پاسخ : شسته
پایان ___ پاسخ : ختام
پدال دوچرخه ___ پاسخ : رکاب
پراکندگی و شکست لشکر ___ پاسخ : هزیمت
پررو ___ پاسخ : سمج
پریشان ___ پاسخ : ژولیده
پوچ و دروغین ___ پاسخ : الکی
تار عنکبوت ___ پاسخ : کرو
تشکیل صف برای مبارزه ___ پاسخ : صف ارایی
تله صیاد ___ پاسخ : دام
جگر سرخ شده ___ پاسخ : البا
چوب خشک ___ پاسخ : خشب
حد و اندازه ___ پاسخ : شمار
حرص ___ پاسخ : از
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حرکت زیر در نگارش ___ پاسخ : کسره
خداحافظ ___ پاسخ : بدرود
خداوند ___ پاسخ : یزدان
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
دارای طعم مطبوع ___ پاسخ : خوشمزه
در حال غل خوردن ___ پاسخ : غلتان
دستور ___ پاسخ : حکم
دوره دایناسورها ___ پاسخ : ژوراسیک
راهرو سرپوشیده ___ پاسخ : دالان
ربات ___ پاسخ : ادم اهنی
زیاده بر احتیاج ___ پاسخ : مازاد
ساز کوچک بادی ___ پاسخ : نیلبک
سخت دل ___ پاسخ : قسی
سرود و نغمه ___ پاسخ : خنیا
سطح ___ پاسخ : رو
سکونت دادن ___ پاسخ : اسکان
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
شیر درنده ___ پاسخ : هژبر
صاحب ___ پاسخ : ذی
صمغ ___ پاسخ : ژد
ضمیر مؤدبانه ___ پاسخ : شما
عبادتگاه بت پرستان ___ پاسخ : بت کده
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
فرایند حل مسأله کامپیوتر ___ پاسخ : الگوریتم
گاز لامپ ___ پاسخ : نیون
گران، سنگین ___ پاسخ : ثقیله
گستاخ ___ پاسخ : جسور
گونه و نوع ___ پاسخ : سنخ
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مانند آنها ___ پاسخ : امثال هم
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مرجان ___ پاسخ : وسد
منفرد ___ پاسخ : تک
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
نوعی بالاپوش ___ پاسخ : کت
نوعی ناراحتی در قفسه سینه ___ پاسخ : انژین
نیلوفر ___ پاسخ : ابرود
هرچیزی که به جای دیگری واقع شود ___ پاسخ : بدل
هم معنی ___ پاسخ : مترادف
واحد پول رومانی ___ پاسخ : لیو
واحد شمارش لباس ___ پاسخ : دست
واحد طول ___ پاسخ : متر
وسیله درو ___ پاسخ : داس
کتک زدن و دشنام دادن ___ پاسخ : ضرب وشتم
کج شدن ___ پاسخ : خمیدن
کشور آسیاب‌های بادی ___ پاسخ : هلند
کوچک ___ پاسخ : که
کینه ___ پاسخ : وژ
یابنده است ___ پاسخ : جوینده
یاد کننده ___ پاسخ : ذاکر
یونجه ___ پاسخ : قت

آداب و رسوم ___ پاسخ : سنن
آشوبگر ___ پاسخ : مخل
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر محمود دولت ابادی ___ پاسخ : تنگنا
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : پارس اباد
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : توره
از شهرهای استان هرمزگان ___ پاسخ : بندرلنگه
استفراق ___ پاسخ : قی
بادبزن برقی ___ پاسخ : پنکه
بر حسب تداول ___ پاسخ : معمولا
بسیار سخت و ملال آور ___ پاسخ : طاقت فرسا
بغل ___ پاسخ : کش
به کمال رسیدن ___ پاسخ : تکامل
پاک و پارسا ___ پاسخ : قدیس
پراکندگی ___ پاسخ : شت
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
پیمودن ___ پاسخ : طی
ثلاثه مصری ___ پاسخ : اهرام
جای بی‌خطر ___ پاسخ : امن
جمع آن ___ پاسخ : انان
جنس قوی ___ پاسخ : نر
جوی خون ___ پاسخ : رگ
حرکت زمین ___ پاسخ : رانش
حکومت کردن ___ پاسخ : ولایت
خانه‌های ریز روی عکس ___ پاسخ : ترام
خون عرب ___ پاسخ : دم
دریغ ___ پاسخ : اسف
دنبال چیزی را گرفتن ___ پاسخ : ردزدن
دهان ___ پاسخ : فم
رایانه ___ پاسخ : کامپیوتر
رایگان ___ پاسخ : زب
رباط ___ پاسخ : زردپی
روشنایی ___ پاسخ : ضو
زاییدن ___ پاسخ : وضع حمل کردن
زننده ___ پاسخ : ضارب
سراب ___ پاسخ : ابنما
سرشت ___ پاسخ : خو
سرو کوهی ___ پاسخ : ابهل
سم میکروب‌ها ___ پاسخ : زهرابه
سه کیلو ___ پاسخ : من
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : میرجاوه
شکست خورده ___ پاسخ : بازنده
صدای شادمانی ___ پاسخ : هلهله
عدد ___ پاسخ : شماره
عصاره ___ پاسخ : افشرده
علامت جمع ___ پاسخ : ان
عمل درخور پاداش نیک ___ پاسخ : ثوابکاری طاقت فرسا
قدرت ___ پاسخ : زور
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مارگیا ___ پاسخ : مارچوبه
مخالف ___ پاسخ : ضد
مردم شجاع ___ پاسخ : هرو قی
مقصود و منظور ___ پاسخ : مراد
میوه کال ___ پاسخ : نارس
ناحیه ___ پاسخ : شرا
ناراست ___ پاسخ : کج
نهایت ___ پاسخ : اخرچ
نوعی بازی تخته‌ای ___ پاسخ : نرد
نیاکان ___ پاسخ : اجداد
همراه اصول ___ پاسخ : ادا ضد
همراه بی‌داد ___ پاسخ : داد
همنشین ___ پاسخ : ندیم
کشور آمریکای شمالی ___ پاسخ : گرنادا
کشور اروپایی ___ پاسخ : دانمارک شاپو
کشوری در آمریکای شمالی ___ پاسخ : سنتلوسیا
کلاه تمام لبه ___ پاسخ : شاپو
یار ماسه ___ پاسخ : شن

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بسیار این طرح اگر مربوط به ساخت ربات است عالی است

املاک سراسری پیروزی نتصل به سامانه سراسری کشور


تصویر امنیتی
*

افزونه وردپرس دکان | افزونه ی چند فروشندگی وردپرس

دانلود قالب وردپرس رکو – reco قالب مینیمال و فوق سریع

تراکت لایه باز شرکتی – تراکت و بروشور شرکتی ، خدماتی ، هاستینگ

دانلود سورس ربات تلگرام ( پک ۷۵تایی رایگان )

دانلود مجموعه آموزش انگلیسی Big English Starter – بیگ استارتر

لوگو نمایشگاه اتومبیل

کارت ویزیت دفتر بیمه

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه مردانه

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

جواب بازی خان باجی – جواب های کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل

جواب کامل بازی حرف تو حرف (تمامی مراحل)

تمام قطعات و ماشین های متروکه نید فور اسپید پی بک – NFS Payback Derelict cars

جواب بازی کلمچین ، همه مراحل و کامل

جواب های بازی باقلوا

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

تمامی حقوق مطالب برای “”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طراحی و اجرا : کلکسیون طراحی

به سايت راهنمای حل جدول خوش آمديد !

برای یافتن جواب قسمت های دیگر بازی جدولانه از کادر جستجو استفاده کنید

برای دیدن مطلب اینجا کلیک کنید

کرم نورانی در بازی جدولانه | جواب کرم نورانی در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | کرم نورانی در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

جواب جدولانه دو 624

.

.جواب شبتاب میباشد

هکه را شامل میشود در بازی جدولانه | جواب هکه را شامل میشود در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | هکه را شامل میشود در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب هر میباشد

هواکش آشپزخانه در بازی جدولانه | جواب هواکش آشپزخانه در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | هواکش آشپزخانه در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب هود میباشد

هواپیمای عجول در بازی جدولانه | جواب هواپیمای عجول در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | هواپیمای عجول در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب جت میباشد

نوعی غسل در بازی جدولانه | جواب نوعی غسل در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | نوعی غسل در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب ارتماسی میباشد

منسوب به بهار در بازی جدولانه | جواب منسوب به بهار در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | منسوب به بهار در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب بهاره میباشد

ملک در بازی جدولانه | جواب ملک در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | ملک در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب شاه میباشد

مشک در بازی جدولانه | جواب مشک در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | مشک در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب خیک میباشد

گرفتن و جدا کردن در بازی جدولانه | جواب گرفتن و جدا کردن در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | گرفتن و جدا کردن در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب سلب میباشد

قلاب کمربند در بازی جدولانه | جواب قلاب کمربند در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | قلاب کمربند در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سهجواب جدولانه دو 624

.

.

.جواب سگک میباشد

جواب جدولانه دو 624
جواب جدولانه دو 624
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *