جواب جدولانه دو 695

جواب جدولانه دو 695
جواب جدولانه دو 695

  لیست مراحل بازی جدولانه 2

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

آشپزطباخآمدنرسیدناثر ژولین گرینموییرا

جواب جدولانه دو 695

اثر شاتوبریانشهدااجازه ورود دادنراه دادناختاپوسهشت پااز ادات پرسشکداماز سوره‌هاانفالاسب نرنریاناستاداناساتیداسکلهبندرگاهباستانیعتیقبانگ و آوازندابخشندهسخیبددلغربدیعنوبرخی در کفش دارندریگبستگیربطبه غیر از آنماسوابی‌صداصامتبی‌مرگلایموتپاره کردندریدنپایتخت استونیتالینپایتخت یونانآتنپرحرفیورپسر زن از شوهر پیشینربیبپوششستارتردیدشکتوده‌هاجماهیرجاده راه آهنریلچیزهای کمیابنوادرچین و شکنیراحادثهپیامدخبر خوشنویدخزنده خوش خط و خالمارخسارتزیانخم بزرگدندارای زن و فرزندعایله منددرخت جواننهالدرختچه خاردار بیابانیمغیلاندرونیتوییدریای عربیمدشت و صحراهاموندماپاترموستاتدوازه‌بان اسپانیاییداوید دخیادینشرعدین داشتنتدینذات و سرشتجنمرایزنمستشارردیفصفروزی گرفتنارتزاقسال ترکیییلسحابابرسزاوارتراولیسمبل ممانعتسدسنانسرنیزهسیلیلتشاهانهملوکانهشنواسمیعشهر مازندرانمیان درودشهر کرمانشاهپاوهشهری در فرانسهلیونضمیر بیگانهیوظاهر کردننمودنظرف آب جوشفلاسکعتاب و پرخاشتشرعقابدالفقراندارهافوتبالیست اسپانیاییآلبافیلم جیمز کامروننابودگرفیلم مارتین اسکورسیزیرفتگان

فیلمی از ویکتور فلمینگتله آدمگیرفیلمی با بازی هنری فاندالیدیایوفیملی از الیا کازانفرار به سوی آزادیقصد کردنعزیمتگذاشتنی بر سرکلاهگشودهواگل پیچکینیلوفرگوشه نشینی و تصوفدرویشیگیرنده تصاویر ماهواره‌ایرسیورمادر عرباممانندچومرمررخاممژده رسانبشیرمعشوقنگارملی پوش والیبالمهدی مهدویمملکت‌هاممالکموشک زیر آبیاژدرمیدانی برای ورزشپیستنام ترکیآد

نمایش تشدید مغناطیسیام آرآینوع حکومترژیمنوعی پارچه نخیساتننوگرامدرنیستواحد پول ایران‌وعربستانریالویزاروادیدکشور آفریقاییسوازیلندیاغینافرمان


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 2
 | 5,472 بازدید 

جواب مرحله ۶۸۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۸۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۸۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۸۴ جدولانه ۲

جواب جدولانه دو 695

جواب مرحله ۶۸۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۸۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۸۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۸۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۸۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۷۰۰ جدولانه ۲


2,388,788


77,817


57,079


39,247


31,289


2,388,788


57,079


39,247


3,270


2,941

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

آشپز:طباخ

آمدن:رسیدن

اثر ژولین گرین:موییرا

اثر شاتوبریان:شهدا

اجازه ورود دادن:راه دادن

جواب جدولانه دو 695

اختاپوس:هشت پا

از ادات پرسش:کدام

از سوره ها:انفال

اسب نر:نریان

استادان:اساتید 

ادامه مطلب …695 – jadvalbaz.blog.ir” title=”جواب بازی جدولانه 695 – jadvalbaz.blog.ir” height=”14″ width=”14″>  لیست مراحل بازی جدولانه

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 695

jadvalbaz.blog.ir

جواب جدولانه دو 695

 

آبادی بزرگقصبهاثر امیر عشیریسیاه خان

اثر ایوان تورگنیفدوداثر پرویز قاضی سعیدمعبد مرگاثر رجب علی اعتمادیگور پریااثر روسوامیلاثر سیامک گلشیریعنکبوتاثر شارلوت برونتهجینایراثر عباس معروفیورگاثر عبدالحسین زرین کوبنقد ادبیاثر محمد بهارلوبانوی لیل

اثر نیما یوشیجمانلیاثر هرمان هسهرسه الدهاثر هرمان هسهزیرچرخاز انواع دزدجیب براز پیامبران قوم اسرائیلالیاساز سازهارباباز سوره های قرآن کریمالرحمناز سوره های قرآن کریمفاطراز سوره های قرآن کریمقارعهاز سوره های قرآن کریمنازعاتاز شهرهای استان ایلامایواناز گیاهان روغنیکرچکاز مراکز استان‌هااهوازاستان کم حرفقماسراررموزالنگوی زنانهیارهاهریمنشیطانبالا آمدن آب دریامدبددلغربرزنکوچهبن آستینردنبه طبعطبعابی‌شرموقیحپارچه معیوبزدهپالان شتررحلترجمه فیلمدوبلهتلخ عربمرجدنیاکجراحت کودکانهاوخچله کمانزهچند اسیراسراحکم شرعیفتواخدای مصر قدیمامونخدمتکارانخدمخطاب بی‌ادبانههیدانه خوشبوهلدرخت کاجناجودرس خواندهملادرنگ کنندهبطیدلیل آشکاربینهدیوار کوتاهنراسرزنش کردنطعنسقف برآمده و گردقبهشاعر روزگار سلطان محمودعنصری بلخیشاعر سده ششانوری ابی وردیشتابعجلهشتر قوی بارکشلوکشماره نخستینیکشهر چهار مهال و بختیاریکوهرنگشهوترانحشریعاجز و درماندهبیچارهعضو دیدنچشمفاقدبدونمار خطرناککبراماست چکیدهلورمحل طبابتمطبمحله شمال تهرانونکمرجعمابمقیاس طولپامیوه باب گلوهلونادان و کودنغتناشنواکرنانواخبازنخستاولواحد پول هندوراسلمپریاکاسه بزرگ چوبیلاوککاغذفروشوراقکشور آفریقاییچادکشور آفریقاییزامبیاکشور پوتینروسیهکشیشقسکنایه از آدم ترسوبچه ننهکودک تازه راه افتادهنوپاکیسه پولبدرهیاقوت سرخبهرم

نویسنده :
بازدید : 212
GetBC(978); تاريخ : پنجشنبه
2 فروردين
1397 ساعت: 23:17

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله ۶۹۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۴ جدولانه ۲

جواب جدولانه دو 695

جواب مرحله ۶۹۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۹۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۷۰۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۷۰۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۷۰۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۷۰۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۷۰۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۷۰۵ جدولانه ۲

گروه:  
بازیهای موبایل
»
جدولانه 2
 | 1,929 بازدید | 0 دانلود

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب بازی آمیرزا می باشد

به سايت راهنمای حل جدول خوش آمديد !

برای یافتن جواب قسمت های دیگر بازی جدولانه از کادر جستجو استفاده کنید

برای دیدن مطلب اینجا کلیک کنید

اطراف دهان در بازی جدولانه | جواب اطراف دهان در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | اطراف دهان در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

جواب جدولانه دو 695

.

.جواب نس میباشد

از بازیگران فیلم خانه دختر در بازی جدولانه | جواب از بازیگران فیلم خانه دختر در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | از بازیگران فیلم خانه دختر در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب باران کوثری میباشد

آزار رساندن در بازی جدولانه | جواب آزار رساندن در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | آزار رساندن در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب مزاحمت میباشد

طاقه در بازی جدولانه | جواب طاقه در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | طاقه در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب تای میباشد

یک دهم ها در بازی جدولانه | جواب یک دهم ها در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | یک دهم ها در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب اعشار میباشد

کم کم در بازی جدولانه | جواب کم کم در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | کم کم در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب نم نمک میباشد

کشت به امید باران در بازی جدولانه | جواب کشت به امید باران در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | کشت به امید باران در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب دیم میباشد

کادر در بازی جدولانه | جواب کادر در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | کادر در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب قاب میباشد

وسیله داوری در بازی جدولانه | جواب وسیله داوری در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | وسیله داوری در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

.

.

.جواب سوت میباشد

ورزش مفرح در بازی جدولانه | جواب ورزش مفرح در حل جدول چی میشه | پاسخ کامل بازی جدولانه | ورزش مفرح در حل جدولانه | راهنمای حل جدولانه 1 , 2 , 3 جواب جدولانه شرح در متن | جواب تمام مراحل جدولانه یک دو سه

جواب جدولانه دو 695

.

.

.جواب شنا میباشد
در قسمت قبل جواب مرحله 601 تا 650  بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 651 تا 700  بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

آب روستایی ___ پاسخ : او
آهنگر ___ پاسخ : حداد
ابزارها ___ پاسخ : الات
از ورزش‌های میدانی ___ پاسخ : پرتاب نیزه
الهه جذبه عارفانه رومیان ___ پاسخ : باکوس
بستنی چوبی ___ پاسخ : کیم
بطن ___ پاسخ : شکم
پارچه کش‌باف ___ پاسخ : تریکو
پالان ___ پاسخ : جل
پر و لبریز ___ پاسخ : اکنده
پیامبر و رسول ___ پاسخ : نبی
پیمودن ___ پاسخ : طی
تبار و خاندان ___ پاسخ : ال
تسکین دهنده ___ پاسخ : ارام بخش
تکنیک ___ پاسخ : فن
جنس بنجل چنین است ___ پاسخ : بیدوام
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف سکوت ___ پاسخ : هیس
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حلال رنگ ناخن ___ پاسخ : استن
خرده کاری ساختمانی ___ پاسخ : بنایی
خرما ___ پاسخ : تمر
خواهان ___ پاسخ : مایل
داروی پادزیست ___ پاسخ : انتی بیوتیک
دکل گیرنده امواج رادیویی ___ پاسخ : انتن
ذره خنثای اتمی ___ پاسخ : نوترون
رنگ دریا ___ پاسخ : ابی
رود رمانتیک اروپایی ___ پاسخ : دانوب
رودخانه انگلیسی ___ پاسخ : ریور
ریز و خرد و ناچیز ___ پاسخ : کوچک
زانوان ___ پاسخ : رکب
زخم آب دیده ___ پاسخ : ناسور
سبزی غده‌ای ___ پاسخ : ترب
سخنوران و شعرا ___ پاسخ : ادبا
سرآغاز رود ___ پاسخ : چشمه
سنگ معدن آلومینیوم ___ پاسخ : بوکسیت
شنا ___ پاسخ : ابتنی
شهری در استان مرکزی ___ پاسخ : محلات
طول عمر ___ پاسخ : سن
عادت ___ پاسخ : خو
عاقل‌تر و فهمیده‌تر ___ پاسخ : افهم
عدد اول ___ پاسخ : یک
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مشما ___ پاسخ : نایلون
من و تو ___ پاسخ : ما
مهم‌ترین حامل انرژی ___ پاسخ : سوخت فسیلی
مکتب اصالت احساسات ___ پاسخ : رمانتیسم
نابود شده و نیست شده ___ پاسخ : منهدم
ناپخته ___ پاسخ : خام
ناپسند ___ پاسخ : بد
نمایش با حرکات و بدون کلام ___ پاسخ : پانتومیم
نمایش‌نامه‌ای از نیل سایمون آمریکایی ___ پاسخ : پسرهای خورشید تابان
نمایشگاه دوسالانه ___ پاسخ : بیینال
نور شبانه ___ پاسخ : ماهتاب
نور کم از دور ___ پاسخ : سوسو
هر دوره بازی تنیس ___ پاسخ : ست
کاپ ورزشی ___ پاسخ : جام
کافی و به اندازه ___ پاسخ : بس
کتاب‌ها ___ پاسخ : کتب
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور ایروان ___ پاسخ : ارمنستان
کشور بخارست ___ پاسخ : رومانی
کشور عربی ___ پاسخ : یمن
کشوری در آفریقا ___ پاسخ : جیبوتی
کلاه ایمنی ___ پاسخ : کاسکت
کمربند زمین ___ پاسخ : استوا
کنایه از کارمند بودن ___ پاسخ : میرزا بنویس

آب بینی ___ پاسخ : خل
آواز بلند ___ پاسخ : هتف
آواز خواندن ___ پاسخ : ترنم
اثر پا ___ پاسخ : رد
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : جبه خانه
ارتعاش ___ پاسخ : لرزش
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : رستم
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
الهه خورشید مصر باستان ___ پاسخ : را
اکسید سرب سرخ ___ پاسخ : شنگرف
برخی اوقات ___ پاسخ : گاهی
بسیار گردنده ___ پاسخ : دوار
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
به آرامی و دزدکی ___ پاسخ : یواشکی
بوسه ___ پاسخ : ماچ
بی‌خردی هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : سبکی
پاداش انجام کار ___ پاسخ : مزد
پادشاهان ___ پاسخ : کیان
پایتخت ایسلند ___ پاسخ : ریکیاویک
پایتخت فنلاند ___ پاسخ : هلسینکی
پرده توری ___ پاسخ : شف
پیامبران ___ پاسخ : رسل
تاخت و تاز ___ پاسخ : یورش
تاریخ ___ پاسخ : سالمه
تاریکی‌ها ___ پاسخ : ظلمات
ترسیده ___ پاسخ : هراسیده
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
جوهر مرد ___ پاسخ : کار
چه جور ___ پاسخ : چگونه
چهره و رخساره ___ پاسخ : لقا
حداد ___ پاسخ : اهنگر
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خرس فلکی ___ پاسخ : دب
خواهش نفس ___ پاسخ : هوس
دلیری ___ پاسخ : شهامت
دکان کوچک ___ پاسخ : دکه
رایگان ___ پاسخ : زب
رطوبت ___ پاسخ : نم
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
روشنی ___ پاسخ : ضو
روی شکم حرکت کردن ___ پاسخ : خزیدن
ساز بادی فلزی ___ پاسخ : ساکسیفون
سبقت از میان خودروهای در حال حرکت ___ پاسخ : لایی کشیدن
سپاسگزاری ___ پاسخ : تشکر
سرپرست ___ پاسخ : رییس
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
شتر گاو پلنگ ___ پاسخ : زرافه
شگرد ___ پاسخ : فن
شهر روی آب ___ پاسخ : ونیز
شوفر ___ پاسخ : راننده
شوم ___ پاسخ : بدیمن
ضربه‌گیر خودرو ___ پاسخ : سپر
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عمل کردن، اجرا کردن ___ پاسخ : صورت دادن
غم و اندوه ___ پاسخ : هم
گلستان ___ پاسخ : گلشن
گوسفند شاخدار ___ پاسخ : تکل
گیاهی است خاردار ___ پاسخ : یز
لوله‌ای در بدن ___ پاسخ : مری
مانند بودن ___ پاسخ : مشابهت
ماهوت پاک کن ___ پاسخ : شت
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
مسدود کردن ___ پاسخ : بستن
معدل ___ پاسخ : میانگین
مهر پادشاهان ___ پاسخ : نگین
مهربان ___ پاسخ : ریوف
میوه خوب ___ پاسخ : به
نزاع ___ پاسخ : زد وخورد
نوزاد سگ ___ پاسخ : توله
نیکویی ___ پاسخ : بهی
همت ___ پاسخ : پشتکار
کالا ___ پاسخ : جنس
کتاب شاعر ___ پاسخ : دیوان
کرانه‌های آسمان ___ پاسخ : افاق
کرکس ___ پاسخ : نسر
کشور اروپایی ___ پاسخ : رومانی
کوچکتر از کارخانه ___ پاسخ : کارگاه
یکی از فنون کشتی ___ پاسخ : برات

جواب جدولانه دو 695

آزادمرد کربلا ___ پاسخ : حر
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
اثر منیرو روانی‌پور ___ پاسخ : نازلی
ارث بری ___ پاسخ : وراثت
از اشکال هندسی ___ پاسخ : مخروط
از درندگان ___ پاسخ : ببر
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : جن
از سوره‌ها ___ پاسخ : دخان
از عوامل بیماری‌زا ___ پاسخ : ویروس
از غصه مردن ___ پاسخ : دق
ایوان جلوی امارت ___ پاسخ : مهتابی
ایوان سرپوشیده ___ پاسخ : بهارخواب
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بدون ناهمواری ___ پاسخ : صاف
برکت ___ پاسخ : ری
بستوه ___ پاسخ : زله
به تازگی ___ پاسخ : اخیرا
به خدمت بزرگی رسیدن ___ پاسخ : شرفیابی
به سرگرمی‌های مختلف مشغول شدن ___ پاسخ : تفنن
به سوی پایین ___ پاسخ : فرو
به وجود آوردن ___ پاسخ : خلق
بوستان ___ پاسخ : حدیقه
بیهوده ___ پاسخ : نافرجام
پایتخت بوتسوانا ___ پاسخ : گابورون
پرچم ___ پاسخ : رایت
پرده توری ___ پاسخ : شف
پرنده شکاری ___ پاسخ : باز
پیچ خورده ___ پاسخ : تابدار
پیمان‌شکن ___ پاسخ : خاین
تر و تازه ___ پاسخ : سرسبز
تراکتور کوچک ___ پاسخ : تیلر
تمام قد ___ پاسخ : قدی
توده عظیم بخار آب ___ پاسخ : ابر
تورم پوست ___ پاسخ : تاول
تکیه کلام چوپان ___ پاسخ : هی
تیز ___ پاسخ : بران
ثروتمند ___ پاسخ : بای
جوان ___ پاسخ : فتی
جوانمرد ___ پاسخ : راد
جیوه ___ پاسخ : ابک
چاشنی صبحانه ___ پاسخ : مربا
چاک دادن ___ پاسخ : شکافتن
حق‌التدریس ___ پاسخ : اموزانه
خاندان ___ پاسخ : سلسله
خبر تازی ___ پاسخ : نبا
خزنده ماقبل تاریخ ___ پاسخ : دایناسور
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خطا ___ پاسخ : اشتباه
خودداری کردن ___ پاسخ : اجتناب
خورشید ___ پاسخ : هور
دانه انگور ___ پاسخ : حب
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
درخت قالی ___ پاسخ : دار
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
رستنی نهانزا ___ پاسخ : خزه
رنگ و لون ___ پاسخ : فام
زخم آب کشیده ___ پاسخ : ناسور
زد و خورد ___ پاسخ : نزاع
زن بهشتی ___ پاسخ : حوری
زود ___ پاسخ : فوری
زیرانداز مالیدنی ___ پاسخ : نمد
سودمند ___ پاسخ : نافع
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شهر بی‌قانون ___ پاسخ : هرت
شهری در ایالات متحده ___ پاسخ : کمبریج
شهری در پاکستان ___ پاسخ : لاهور
طی کردن ___ پاسخ : درنوردیدن
فالگیری ___ پاسخ : رمالی
فیلتر ___ پاسخ : صافی
قوم کم‌حرف ___ پاسخ : لر
گازر ___ پاسخ : رخت شو
گمراهی ___ پاسخ : غی
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
لبه پایین قبا ___ پاسخ : تریج
مأمور تمیز کردن خیابان‌ها ___ پاسخ : رفتگر
ماه انقلاب ___ پاسخ : بهمن
مربوط به هنر ___ پاسخ : هنری
مزدور ___ پاسخ : اجیر
مقابل جزئی ___ پاسخ : کلی
منسوخ شدن ___ پاسخ : ورافتادن
مهمانی ___ پاسخ : ضیافت
میوه، بار ___ پاسخ : ثمر
ناپدری ___ پاسخ : راب
نرمی و نازکی ___ پاسخ : لطافت
نهاد تعیین میزان مجازات ___ پاسخ : تعزیرات
نواق موسیقی ___ پاسخ : چر
نیمه‌خالی‌لیوان را می‌بیند ___ پاسخ : منفی باف
هر چیز ___ پاسخ : هرچه
همنشین ___ پاسخ : مجالس

آب بینی ___ پاسخ : خل
آغل چهارپایان ___ پاسخ : شوگا
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
آمرزیده شده ___ پاسخ : مغفور
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : مین خل
از پرندگان گردن دراز ___ پاسخ : درنا
از خود راضی ___ پاسخ : لوس
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
باعث گرفتاری و ماندگی ___ پاسخ : دامنگیر پهلو
بانگ سگ ___ پاسخ : وغ
برتر ___ پاسخ : تاپ لف
بلندای قامت ___ پاسخ : قد
بلی انگلیسی ___ پاسخ : یس
بی صدا می‌کشد ___ پاسخ : سل
بیشتر به فکر بازی است ___ پاسخ : بازیگوش
بیهوده‌گویی ___ پاسخ : کلکل
پخش کننده کتاب ___ پاسخ : ناشر
پر مرغ ___ پاسخ : فر
پرچم ___ پاسخ : لوا
پرده نقاشی ___ پاسخ : تابلو
پول نامشروع ___ پاسخ : ربا
پیری ___ پاسخ : کهولت
پیمان بستن ___ پاسخ : بیعت
جعبه مقوایی ___ پاسخ : کارتون
جوجه تیغی ___ پاسخ : خارپشت
چرخ چاه ___ پاسخ : دولاب
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
خودبین ___ پاسخ : غد
در حالت مستی ___ پاسخ : مستان
دست عرب ___ پاسخ : ید
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دفعه ___ پاسخ : مر
دوری‌ها ___ پاسخ : ابعاد
راضی شدن ___ پاسخ : تندردادن
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
زیارت کنندگان ___ پاسخ : زوار
سرور و بزرگ ___ پاسخ : اقای
سلاخ‌خانه ___ پاسخ : کشتارگاه
سیاه رنگ ___ پاسخ : ادهم
شنوایی ___ پاسخ : سمع
شهر گیلان ___ پاسخ : صومعه سرا لاکرونیا
شهری در آلمان ___ پاسخ : هانوفر
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : لاکرونیا
غذایی با اسفناج ___ پاسخ : نرگسی
فلزشناسی ___ پاسخ : متالوژی
گل نیلوفر آبی ___ پاسخ : ابو
مانند ___ پاسخ : چو
مایه شیر ___ پاسخ : ایرن
محبوس ___ پاسخ : زندانی
محل خرید و فروش ارز ___ پاسخ : صرافی
مدتی ___ پاسخ : یکچند
مقابل نشر ___ پاسخ : لف
مقبول ___ پاسخ : پسند
ملی ___ پاسخ : ناسیونال
منسوب به امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
منسوب به شش ___ پاسخ : ریوی
منش ___ پاسخ : خو
مهربانی ___ پاسخ : رافت
ناگهانی ___ پاسخ : اتفاقا
نتیجه دادن ___ پاسخ : ازاب درامدن
نوعی یخچال ___ پاسخ : فریزر
واحد پتانسیل ___ پاسخ : ولت
واحد تحصیلی ___ پاسخ : ترم
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آمریکای شمالی ___ پاسخ : دومینیکا
کنار ___ پاسخ : پهلو
کینه ___ پاسخ : وژ
یازدهمین ماه از سال سریانی ___ پاسخ : اب

آزاد ___ پاسخ : یل
آمرزنده ___ پاسخ : غفار
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : تاوان عشق
از بانک‌ها ___ پاسخ : سپه
از شاخه‌های علوم انسانی ___ پاسخ : ادبیات
از میان برداشتن ___ پاسخ : محو
اسباب عروس ___ پاسخ : جهیزیه
اقامت کردن ___ پاسخ : ماندن
امتنان ___ پاسخ : سپاس
باارزش ___ پاسخ : قابلدار
باده ___ پاسخ : می
بارها ___ پاسخ : مکرر
بالا بردن ___ پاسخ : اعلا
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخشی از علم مکانیک ___ پاسخ : دینامیک
بغل ___ پاسخ : کش
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
بیگانه نیست ___ پاسخ : شناس
پرنده آش سرد کن ___ پاسخ : سار
پرنده‌ای شبیه کبک ___ پاسخ : دراج
پس داده شده ___ پاسخ : مسترد
پست ___ پاسخ : نامرد
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
پشته هیزم ___ پاسخ : امنه
پشه ___ پاسخ : بق
پوشش ___ پاسخ : ستر
پول خرد هندی ___ پاسخ : انه
پیرو ___ پاسخ : شیعه
تابان ___ پاسخ : رخشان
تازه ساخته شده ___ پاسخ : نوساز
تحریر ___ پاسخ : نگارش
ترک چیزی گفتن ___ پاسخ : دست کشیدن
تکان و جنبش ___ پاسخ : سک
جنگ در راه دین ___ پاسخ : جهاد
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
حیله و نیرنگ ___ پاسخ : ریو
خبررسان ___ پاسخ : مخبر
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
خواهر ___ پاسخ : باجی
خوش‌پوش ___ پاسخ : شیک
دارنده ___ پاسخ : ذی
دشمنی، جنگ ___ پاسخ : افند
دلاوری و شجاعت ___ پاسخ : حماسه
رباینده ___ پاسخ : جاذب
زنجبیل شامی ___ پاسخ : ابون
سال ___ پاسخ : سنه
سپیدار ___ پاسخ : پد
سر و کله ___ پاسخ : راس
سعی و کوشش ___ پاسخ : جد
سقف برآمده و گرد ___ پاسخ : قبه
سکسکه ___ پاسخ : هک هک
شبح ___ پاسخ : سایه
شش عدد ___ پاسخ : جین
شهر فارس ___ پاسخ : پاسارگاد
شهری در انگلستان ___ پاسخ : هال
شکننده ___ پاسخ : ترد
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
عزیز تازی ___ پاسخ : ام
فرمانروایی ___ پاسخ : حکومت
فلزی نقره‌ای رنگ ___ پاسخ : نیکل
قدیمی ___ پاسخ : کهنه
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
گروه انسانی ___ پاسخ : جامعه
گواهی دادن ___ پاسخ : شهادت
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
لفظی هنگام ورود به خانه ___ پاسخ : یاالله
مأیوس ___ پاسخ : دمسرد
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
مانع ___ پاسخ : سد
مجاز از صوفی ___ پاسخ : ژنده پوش
محل عبور ___ پاسخ : ممر
مرتجع فلزی ___ پاسخ : فنر
نتیجه ___ پاسخ : ثمره
نگهبان راه ___ پاسخ : راه دار
نویسنده «گردنبند الماس» ___ پاسخ : گیدوموپاسان
همسایه روسیه ___ پاسخ : اکراین
همکار پرستار ___ پاسخ : بهیار
همیشگی ___ پاسخ : سرمدی
کشور عجایب ___ پاسخ : هند
کمبود ___ پاسخ : فقدان

از تیم‌های خوزستانی ___ پاسخ : استقلال اهواز
از داوران لیگ برتر فوتبال ___ پاسخ : محسن ترکی
استاد بزرگ شطرنج هند ___ پاسخ : اناند
اندک ___ پاسخ : کم
اندیشه ___ پاسخ : فکر
باشگاه فوتبال ترکیه‌ای ___ پاسخ : ترابوزاناسپور
بدی و فساد ___ پاسخ : شر
برنام ___ پاسخ : لقب
بی‌خبر و ناگهانی ___ پاسخ : یهو
بیخ و ریشه ___ پاسخ : بن
بینی و دماغ ___ پاسخ : انف
پادگانی در تهران ___ پاسخ : جی
پشت و عقب ___ پاسخ : ورا
پوستین ___ پاسخ : وت
پیچ و خم زلف ___ پاسخ : شکنج
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
توپ بازی چوگان ___ پاسخ : گوی
تیم فوتبال توپچی‌های لندن ___ پاسخ : ارسنال
تیم فوتبال مطرح اوکراینی ___ پاسخ : دیناموکیف
چله کمان ___ پاسخ : زه
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
خرگوش ___ پاسخ : ارنب
خسیس ___ پاسخ : شح
خواب‌آور ___ پاسخ : منوم
خوب نیست ___ پاسخ : بد
خوراک شب ___ پاسخ : شام
دارای سبیل پرپشت ___ پاسخ : سبیلو
در لطافت طبعش خلاف نیست ___ پاسخ : باران
درخت انگور ___ پاسخ : مو
درشت و خشن ___ پاسخ : زبر
درون چیزی ___ پاسخ : لاقدر
دل آزار کهنه ___ پاسخ : نو
روایت کننده ___ پاسخ : راوی
روزی خواستن ___ پاسخ : استرزاق
سگ گزنده بیمار ___ پاسخ : هار
سنگ عیارسنج ___ پاسخ : محک
سنگریزه ___ پاسخ : شن
شب پربرکت ___ پاسخ : قدر
شفیره ___ پاسخ : لارو
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
ضربه سر در فوتبال ___ پاسخ : هدفی
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
طول عمر ___ پاسخ : سن
طولانی‌ترین مسابقه دو ___ پاسخ : ماراتن
عادی و طبیعی ___ پاسخ : نرمال
عدد نه انگلیسی ___ پاسخ : ناین
غذای نذری ___ پاسخ : اش
غریبه و غیر خودی ___ پاسخ : ناشناس
غیر شوخی ___ پاسخ : جدی
فراموش کردن ___ پاسخ : انسا
فصل بهار ___ پاسخ : ابسال
فوتبالیست اسبق تیم ملی ___ پاسخ : حسن روشن
قسمت میانی بدن ___ پاسخ : شکم
قیمت بازاری ___ پاسخ : فی
گستردن ___ پاسخ : بسط
مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران ___ پاسخ : افشین قطبی
مرسوم و مد ___ پاسخ : باب
مسابقات تنیس آزاد ___ پاسخ : اپن
معمور ___ پاسخ : اباد
مقابل بیگانه ___ پاسخ : اشنا
مقابل عمودی ___ پاسخ : افقی
مورد پسند همگان ___ پاسخ : عامه پسند
میزان‌الحراره ___ پاسخ : دماسنج
نت آخر ___ پاسخ : سیشام
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
نشانه قدم ___ پاسخ : رداپن
نور اندک ___ پاسخ : کورسو
نوعی ساعت ___ پاسخ : شنی
همه و همگی ___ پاسخ : تمام
واحد پول ایران ___ پاسخ : ریال
وحشی و درنده ___ پاسخ : دد
ورزش توپ و سبد ___ پاسخ : بسکتبال
ورزشی راکتی با توپ نمکدانی ___ پاسخ : بدمینتون
ورم و آماس ___ پاسخ : پف
کاملا و کلا عامیانه ___ پاسخ : لاب
کشتی با لباس ___ پاسخ : کوراش
کشتی کوچک ___ پاسخ : کرو
کم‌وزن ___ پاسخ : سبک

آبگیر ___ پاسخ : حوض
ابدی ___ پاسخ : جاوید
اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
از آینده خبر می‌دهد ___ پاسخ : پیشگو
از انواع دیسک فشرده ___ پاسخ : وی سیدی
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از درختان ___ پاسخ : کاج
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : امل
از شهرهای استان کرمانشاه ___ پاسخ : جوانرود
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
امید است، شاید ___ پاسخ : اندی
ایستادگی ___ پاسخ : ابرام
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بخش حمل و نقل نظامی ___ پاسخ : لجستیک
براهین ___ پاسخ : دلایل
بسیار حمله کننده ___ پاسخ : کرار
بطن ___ پاسخ : شکم
بکسل کننده وسائل نقلیه ___ پاسخ : یدک کش
بی صدا می‌کشد ___ پاسخ : سل
بی هوشی ___ پاسخ : غش
بی‌خرد و نادان ___ پاسخ : دند
پایتخت جمهوری گینه ___ پاسخ : کوناکری
پرسش از سلامتی کسی ___ پاسخ : احوال پرسی
پرنده صلح ___ پاسخ : کبوتر
پژواک صدا ___ پاسخ : اکو
پیامبر درون ماهی ___ پاسخ : یونس
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تربت ___ پاسخ : خاک
تنبلی چشم ___ پاسخ : امبلیوپی
تکنوازی ___ پاسخ : سلو
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جزا ___ پاسخ : کیفر
جلسه ___ پاسخ : شورا
چراغ‌ها ___ پاسخ : مصابیح
حامی ___ پاسخ : پشتیبان
حرکت به جلو ___ پاسخ : پیشروی
حکم ___ پاسخ : قضا
خسیس ___ پاسخ : کنس
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
داروی استنشاقی ___ پاسخ : بخور
درس‌ها ___ پاسخ : دروس
ده ریال ___ پاسخ : تومان
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رفتن به مکان مقدس ___ پاسخ : زیارت
رها ___ پاسخ : ول
روسری ___ پاسخ : چارقد
روشن‌دل ___ پاسخ : کور
روی ___ پاسخ : زینک
زشت و سخیف ___ پاسخ : رکیک
زینت دادن ___ پاسخ : ارایش
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
سخن نگفتن ___ پاسخ : سکوت کردن
سرپوش ___ پاسخ : کلاه
سرنیزه ___ پاسخ : سنان
سفر برنامه‌ریزی شده ___ پاسخ : تور
شالوده ___ پاسخ : پایه
شاهزاده فرنگی ___ پاسخ : پرنس
شمشیر بران ___ پاسخ : صل
شوخ و شیرین رفتار ___ پاسخ : شنگ
شوخی و هزل‌گویی ___ پاسخ : لودگی
شیوه بیان یک مطلب ___ پاسخ : لحن
صمغ ___ پاسخ : ژد
طعنه و سرزنش ___ پاسخ : سرکوب
طلا ___ پاسخ : زر
عصاره گرفتن ___ پاسخ : افشردن
عضو شنوایی ___ پاسخ : گوش
عینک به چشم دارد ___ پاسخ : عینکی
غیر بیگانه ___ پاسخ : خودی
فام ___ پاسخ : رنگ
قبایل ___ پاسخ : عشایر
قفسه میز ___ پاسخ : کشو
گله گوسفند ___ پاسخ : حشم
مبالغه ___ پاسخ : غلو
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
مرکز استان یزد ___ پاسخ : یزد
ملی ___ پاسخ : ناسیونال
میانه بد بین دو نفر ___ پاسخ : شکراب
نام حضرت عیسی ___ پاسخ : مسیح
نحوه آرایش داده‌ها ___ پاسخ : فرمت
نشان گذاشتن روی پوست ___ پاسخ : داغ کردن
نوعی کشتی ___ پاسخ : پهلوانی
نیلوفر ___ پاسخ : فل
و آن زمان ___ پاسخ : وانگاه
واحد شمارش هواپیما ___ پاسخ : فروند
وسیله نرم کردن مواد غذایی ___ پاسخ : گوشتکوب
کارها ___ پاسخ : امور
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کندر رومی ___ پاسخ : رماس

آب ترکی ___ پاسخ : سو
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
از خنده می‌روند ___ پاسخ : ریسه
از شهرهای کرمان ___ پاسخ : عنبراباد
اسباب آراستن ___ پاسخ : زیورالات
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
باب ___ پاسخ : در
بازگشت ___ پاسخ : ایاب
بردبار ___ پاسخ : متحمل
برکنار کردن ___ پاسخ : خلع نت
به کلی نابود کردن ___ پاسخ : ریشه کن کردن
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
بی‌هوا ___ پاسخ : وکیوم
پاداش انجام کار ___ پاسخ : مزد
پارتیزان ___ پاسخ : چریک
پایتخت مالاوی ___ پاسخ : لیلونگوه
پیامبر کنعانی ___ پاسخ : یوسف
تاب ___ پاسخ : تو
تفکر و خیال ___ پاسخ : پندار
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تمام و همگی ___ پاسخ : یکسر
جامه ___ پاسخ : کسا سا
جانشین وضو ___ پاسخ : تیمم
جر و بحث ___ پاسخ : بگومگو
جنگ و مبارزه ___ پاسخ : ناورد
حرف درد ___ پاسخ : واخ
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خالی ___ پاسخ : تهی
خسران ___ پاسخ : ضرر
خسران دیده ___ پاسخ : زیانکار
خوار ___ پاسخ : ذلیل
خواهران ___ پاسخ : اخوات
دارای موهای زیاد و پرپشت ___ پاسخ : پشمالو
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگ ناخن ___ پاسخ : لاک
رودی در کرمان ___ پاسخ : هلیل رود
سایبان کوچک دسته‌دار ___ پاسخ : چتر
سر بریدن حیوان ___ پاسخ : بسمل کردن
سرپیچی کننده ___ پاسخ : ممتنع
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
شهر فارس ___ پاسخ : داراب
شهر کردستان ___ پاسخ : مریوان
صندلی چرخ‌دار ___ پاسخ : ویلچر
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : روبنا
عالی مقام ___ پاسخ : والاحضرت
فانی و ناپایدار ___ پاسخ : میرا
فرانسه قدیم ___ پاسخ : گل
فقیر ___ پاسخ : تهیدست
قیف ___ پاسخ : تگاب
گمان می‌رود ___ پاسخ : یحتمل
گواهی می‌دهم ___ پاسخ : اشهد
گوش ___ پاسخ : اذن
گیاه رنگرزی ___ پاسخ : وسمه
ماشین خاک بردار ___ پاسخ : لودر
ماه میلادی ___ پاسخ : نوامبر
مخترع تلفن ___ پاسخ : بل
من و تو ___ پاسخ : ما
مهمتر ___ پاسخ : اهمن
موی بلند ___ پاسخ : گیس
نامی برای کارمند ___ پاسخ : حقوق بگیر لیلونگوه
نگار ___ پاسخ : بت
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
نیلوفر ___ پاسخ : فل
ورقه حکم دادگاه ___ پاسخ : دادنامه وسمه
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کوبیدن در ___ پاسخ : تق

آب‌بند ___ پاسخ : سد
آتش‌های شعله‌زن ___ پاسخ : لواهب
آشکارتر ___ پاسخ : اظهر
آشیانه پرنده ___ پاسخ : لانه
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
آنچه در شب نمایان است ___ پاسخ : شبنما
احساسات ___ پاسخ : عواطف
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : یوتا
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : مینه سوتا
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : بم
از گازها ___ پاسخ : ازن
الله اکبر گفتن ___ پاسخ : تکبیر
باده ___ پاسخ : می
بخش، پاره ___ پاسخ : جزو
بلی انگلیسی ___ پاسخ : یس
به پایان رسیدن ___ پاسخ : برسرامدن
بی‌نیاز و غنی ___ پاسخ : صمد
پاکتر ___ پاسخ : ازکی
پایتخت سائوتومه و پرینسیپ ___ پاسخ : سایوتومه
پختگی و تبحر ___ پاسخ : ورزیدگی
پژوهش ___ پاسخ : تجسس
پسر مازنی ___ پاسخ : ریکا
پشت ___ پاسخ : کمر
پیامبر نقاش ___ پاسخ : مانی
تملق و چاپلوسی ___ پاسخ : موس موس
توشه ___ پاسخ : زاد
تیرگی ___ پاسخ : کدورت
جدا شونده ___ پاسخ : متمیز
جستنی در معدن ___ پاسخ : رگه
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنگ ___ پاسخ : نبرد
جوانمرد ___ پاسخ : لوطی
خواهش نفس ___ پاسخ : هوس
خیط کاشتن ___ پاسخ : گاف زدن
داغ و نشان ___ پاسخ : وسم
دختری که تازه به خانه بخت رفته ___ پاسخ : نوعروس
در پی آوازه است ___ پاسخ : نامجو
درخت همیشه سبز از تیره مخروطیان ___ پاسخ : صنوبر
دروازبان فوتبال ___ پاسخ : گلر
درون دهان ___ پاسخ : نج
دلیری ___ پاسخ : شهامت
ذلف ___ پاسخ : مو
رهاورد رودبار ___ پاسخ : زیتون
روان شدن ___ پاسخ : جریان
روغن کنجد ___ پاسخ : حل
زشت ___ پاسخ : کریه
ساخته شده از نمد ___ پاسخ : نمدین
سایه ___ پاسخ : ظل
سینک ___ پاسخ : ظرفشویی
شبکه اشتراک فایل ___ پاسخ : تورنت
شکست دادن ___ پاسخ : هزم
شکم بند طبی ___ پاسخ : گن
شیره خرما ___ پاسخ : مت
طاقچه بالا ___ پاسخ : رف
طعم ___ پاسخ : مز
عرق نیشکر ___ پاسخ : رم
غده خوراکی لایه لایه ___ پاسخ : پیاز
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گذراندن واحد تحصیلی ___ پاسخ : پاس
گلابی ___ پاسخ : امرود
گناه ___ پاسخ : تابو
گوش دادن ___ پاسخ : شنیدن
گوشت بریان ___ پاسخ : شوی
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
محجوب، فروتن ___ پاسخ : سربه زیر
مختصر ___ پاسخ : جزیی
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
مذهب و کیش ___ پاسخ : دین
مرگ ___ پاسخ : درگذشت
مزه نمکی ___ پاسخ : شور
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
موضوع هنری ___ پاسخ : ژانر
مکتب ادبی قرن نوزده ___ پاسخ : امپرسیونیسم
میوه خوب ___ پاسخ : به
میوه‌ای دارویی ___ پاسخ : عناب
نام قدیم کلیبر ___ پاسخ : بذ
نشان ___ پاسخ : علامت
نوعی ساعت قدیمی ___ پاسخ : شنی
نویسنده ایرلندی ___ پاسخ : شاو
هیکل ورزشکاری ___ پاسخ : عضلانی
واحد پول آنگولا ___ پاسخ : کوانزا
کاشتن ___ پاسخ : زرع
کجاست خودمانی ___ پاسخ : کو
کشاورز ___ پاسخ : زارع
یگانه ___ پاسخ : وحدانی

آدمی را لازم است ___ پاسخ : ادمیت
آسمان عرب ___ پاسخ : سما
آیین ___ پاسخ : سنت
اتفاق افتادن ___ پاسخ : وقوع
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : رامسر
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
اصلاح سیاسی ___ پاسخ : رفرم
اولاد پیامبر ___ پاسخ : سادات
بانگ کبوتر ___ پاسخ : هدیل
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
براهین ___ پاسخ : بینات
برچسب ___ پاسخ : لیبل
بررسی کردن با نگاه ___ پاسخ : ور انداز کردن
بله ایتالیایی ___ پاسخ : سی
بی‌خبر ___ پاسخ : ناگه
پارچه رنگ می‌کند ___ پاسخ : رنگرز
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پرخور ___ پاسخ : شکمو
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پوشاک دور گردن ___ پاسخ : شال
تحریر کردن ___ پاسخ : نوشتن
تصور ___ پاسخ : انگار
توشه سفر ___ پاسخ : زاد
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
تیغ گل ___ پاسخ : خار
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : کان
چاره اندیشی ___ پاسخ : تدبیر
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
خالص ___ پاسخ : ناب
خاکسپار ___ پاسخ : کفن و دفن
خدا ___ پاسخ : اله
خدایی ___ پاسخ : الهی
داد و فریاد ___ پاسخ : عربده
دارای قدرت ___ پاسخ : ذی نفوذ
دست عرب ___ پاسخ : ید
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دلپذیر و خوشایند ___ پاسخ : دلکش
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
رادیکال ___ پاسخ : تندرو
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
سپاسگزار ___ پاسخ : متشکر
ستایش ___ پاسخ : حمد
سخن راندن ___ پاسخ : گفتن
سرمای بسیار شدید ___ پاسخ : زمهریر
سعی و تلاش ___ پاسخ : همت
شعر ___ پاسخ : چامه
شمیم ___ پاسخ : بو
ضمیر انگلیسی ___ پاسخ : یو
طعم ___ پاسخ : مز
عجله کردن ___ پاسخ : شتافتن
علم سیاست ___ پاسخ : دیپلماسی
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
فلسفه ارسطویی ___ پاسخ : مشا
قرن ___ پاسخ : سده
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
گرد هم آوردن ___ پاسخ : جمع اوری
گردیدن ___ پاسخ : شدن
گزنده خطرناک ___ پاسخ : رتیل
گفتگوها ___ پاسخ : مذاکرات
گمراهی ___ پاسخ : ضل
گودال و مغاک ___ پاسخ : لان
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
مجرای آب ___ پاسخ : ابراهه
محموله ___ پاسخ : بار
محکم‌کاری در کلام ___ پاسخ : تاکید
مذکر ___ پاسخ : نر
معادل ده لیتر ___ پاسخ : دکا لیتر
منسوب به شش ___ پاسخ : ریوی
موج آب ___ پاسخ : کوهه
نشانه بیماری ___ پاسخ : سندرم
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نی در آن فراوان روییده ___ پاسخ : نیزار
همان تکه است ___ پاسخ : تیکه
همسایه آلمان ___ پاسخ : اتریش
واحد تحصیلی ___ پاسخ : ترم
کامل کننده ___ پاسخ : متمم
کشوری در جنوب غربی اروپا ___ پاسخ : پرتقال
کلاغ و زاغ ___ پاسخ : غراب
کلمه ها ___ پاسخ : لغات
کمترین مقدار ___ پاسخ : مینیموم
کنایه از تازه ثروتمند شده ___ پاسخ : نوکیسه
کیسه حمام ___ پاسخ : لیف
یکدیگر را خواندن ___ پاسخ : تداعی

آبگیر ___ پاسخ : برکه
آسمانخراش ___ پاسخ : برج
آش برنج ___ پاسخ : شله
آفت و گزند ___ پاسخ : بلا
از اقمار سیاره اورانوس ___ پاسخ : امبریل
از پسوندها ___ پاسخ : گون
از جهات اصلی ___ پاسخ : شمال
از شبه فلزات ___ پاسخ : ید
از شهرهای استان کرمانشاه ___ پاسخ : هرسین
از غصه مردن ___ پاسخ : دق
امر از ساییدن ___ پاسخ : سا
امیر قوم ___ پاسخ : بیگلر
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : یوتا
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بانگ چوپان ___ پاسخ : هی
بچه می‌کشد ___ پاسخ : قد
بدذات و خبیث ___ پاسخ : ناتو
بسنده و کافی ___ پاسخ : وافی
بسیار گرامی ___ پاسخ : دردانه
بنده زرخرید ___ پاسخ : قن
بیمارستان ___ پاسخ : دارالشفا
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پرتگاه کوهستانی ___ پاسخ : دره
تعجب خانم‌ها ___ پاسخ : وا
تن‌پرور ___ پاسخ : لش
جنگ ___ پاسخ : نبرد
جوان ___ پاسخ : برنا
چراگاه ایلات ___ پاسخ : یرت
چماق درباری ___ پاسخ : دگنک
حبوبات ___ پاسخ : بنشن
حرف تردید ___ پاسخ : یا
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
درخت انار ___ پاسخ : ناربن
دهل ___ پاسخ : طبل
دیروز ___ پاسخ : دی
رمزینه ___ پاسخ : کد
روش کار ___ پاسخ : روال
زبانه آتش ___ پاسخ : لهیب
زندگی و دوام ___ پاسخ : بقا
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سفت نیست ___ پاسخ : شل
سودای ناله ___ پاسخ : اه
سوی و طرف ___ پاسخ : زی
سیم ___ پاسخ : نقره
شایستگی ___ پاسخ : لیاقت
شب اول برج جدی ___ پاسخ : یلدا
شهر بندری چین ___ پاسخ : شانگ های
شهری در استان اصفهان ___ پاسخ : لنجان
شهری در استان تهران ___ پاسخ : رباط کریم
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
طاقچه بالا ___ پاسخ : رف
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عدسی دوربین ___ پاسخ : لنز
عکس ___ پاسخ : اسلاید
غبار نرم ___ پاسخ : گرد
غیر اصل ___ پاسخ : بدل
فریاد بلند ___ پاسخ : نعره
فریب دادن ___ پاسخ : اغفال
فزون شدن ___ پاسخ : ازدیاد
گدایی کردن ___ پاسخ : تکدی
گندم سوده ___ پاسخ : ارد
گوارا ___ پاسخ : هنی
مؤسس سلسله اشکانیان ___ پاسخ : ارشک
محافظ خودرو ___ پاسخ : سپر
مذمت به شعر ___ پاسخ : هجو
مرد شجاع ___ پاسخ : باسل
مردان ___ پاسخ : رجال
مسطح ___ پاسخ : هموار
مغازه پوستین دوزی ___ پاسخ : واتگری
مقابل گرم ___ پاسخ : سرد
مکان دور افتاده ___ پاسخ : پرت
میل و هوس ___ پاسخ : هوا
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نت میانی ___ پاسخ : لا
نجیب و اصیل ___ پاسخ : پاکزاد
نقیصه و بدی ___ پاسخ : عیب
نوعی نان ___ پاسخ : بربری
نوعی کاج ___ پاسخ : نوژن
نیکبختی ___ پاسخ : اقبال
هیئت داوران ___ پاسخ : ژوری
هیزم ___ پاسخ : هیمه
وسیله ثبت امواج زمین لرزه ___ پاسخ : لرزه نگار
وصله ناپیدا ___ پاسخ : رفو
کاشف گاز آرگون ___ پاسخ : لرد رایلی
کاما ___ پاسخ : ویرگول
کذب ___ پاسخ : دروغین
کشک سیاه ___ پاسخ : ترف
کشیش ___ پاسخ : قس

آروغ ___ پاسخ : رغ
آفرین ___ پاسخ : زهی
آنچه نثار می‌شود ___ پاسخ : فدا
اثر احمد محمود ___ پاسخ : همسایه ها
اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : گردنبند ملکه
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : درخدمتیم
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : عشق مقدس
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : افسانه ها
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : فلوریدا
از پیامبران ___ پاسخ : الیاس
از پیامبران ___ پاسخ : شعیب
از حروف یونانی ___ پاسخ : مو
از خواهران برونته ___ پاسخ : ان
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : الرحمن
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : عادیات
از شهرهای آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : مهر
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : نور
اقامت ___ پاسخ : سکنی
امرود ___ پاسخ : مل
اندک اندک ___ پاسخ : کمکم
بانگ ___ پاسخ : صدا
بت جاهلیت ___ پاسخ : عزی
برکت ___ پاسخ : ری
بن آستین ___ پاسخ : ردن
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زادن
به رو خفته ___ پاسخ : دمر
به هم خوردن دل ___ پاسخ : تهوع
پایتخت بلژیک ___ پاسخ : بروکسل
پرنده آش سرد کن ___ پاسخ : سار
پرنده خرامنده ___ پاسخ : کبک
پهلوان ___ پاسخ : یل
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
تاریخ نویس ___ پاسخ : مورخ
تباهی ___ پاسخ : ورب
ترشرو ___ پاسخ : اخم
تصدیق عرب ___ پاسخ : نعم
تقویت امواج ___ پاسخ : رله
تله صیاد ___ پاسخ : دام
جار و جنجال ___ پاسخ : ولوله
جام جمشید ___ پاسخ : جم
جانشین ___ پاسخ : وصی
جانشین مصنوعی عضو ___ پاسخ : پروتز
جانور قطبی ___ پاسخ : خرس
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حرف اول ___ پاسخ : الف
حرف درد ___ پاسخ : واخ
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حرکت کرم‌گونه ___ پاسخ : وول
خر خر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خرد ___ پاسخ : عقل
خوابیدن ___ پاسخ : کپیدن
خورشید گرفتگی ___ پاسخ : کسوف
دارای اهمیت ___ پاسخ : مهم
درخت جهنمی ___ پاسخ : زقوم
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
رطوبت ___ پاسخ : نم
رفیق ___ پاسخ : همدم
روش و روال ___ پاسخ : نحو
زنبور عسل ___ پاسخ : نحل
زورمندی ___ پاسخ : قدرت
سالار ملی مشروطه ___ پاسخ : باقرخان
ستبر و محکم ___ پاسخ : سفت
سرایندگان ___ پاسخ : شعرا
سراینده شاهنامه ___ پاسخ : فردوسی
سنبل کوهی ___ پاسخ : فو
سوره آخرت ___ پاسخ : قیامه
سوره قصه‌ها ___ پاسخ : قصص
شادمان ___ پاسخ : خرم
شاعر سبک خراسانی سده پنجم ___ پاسخ : فرخی سیستانی
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : کلیبر
صاحب ___ پاسخ : ذا
طلا ___ پاسخ : زر
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عدد یک رقمی ___ پاسخ : پنج
عظیم الجثه ___ پاسخ : یغر
فلز رخساره ___ پاسخ : روی
قاتل امام حسین ___ پاسخ : شمر
قدرت و توانایی ___ پاسخ : وسع
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گل نیلوفر آبی ___ پاسخ : ابو
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
گودال عمیق ___ پاسخ : چاه
ماه ___ پاسخ : قمر
محرم نیست ___ پاسخ : نامحرم
محصول آتش ___ پاسخ : دود
مرجع ___ پاسخ : ماب
مسمار ___ پاسخ : میخ
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
موحد ___ پاسخ : یکتاپرست
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
نامی مردانه ___ پاسخ : خسرو
نوعی انگور ___ پاسخ : عسکری
نوعی شیرینی ___ پاسخ : برشتوک
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : جاز
نویسنده «میزان الحکمت» ___ پاسخ : خیام
هم آهنگی کلمات ___ پاسخ : سجع
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
هویج ___ پاسخ : زردک
واپسین ___ پاسخ : اخری
کاسنی ___ پاسخ : تلخک
کشف ماری کوری ___ پاسخ : رادیوم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لسوتو
کشور اروپایی ___ پاسخ : اسلوواکی
کوچکترین واحد گفتاری ___ پاسخ : واج
یکدندگی ___ پاسخ : لج

آتشفشان ایتالیا ___ پاسخ : اتنا
آروغ ___ پاسخ : رغ
اثر اصغر الهی ___ پاسخ : قالیباف
اثر الفونس دوده ___ پاسخ : سافو
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : بریدا
اثر تولستوی ___ پاسخ : ارباب ونوکر
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : سنگی برگوری
اثر جلال ال احمد ___ پاسخ : اورازان
اثر شهرنوش پارسی پور ___ پاسخ : عقلابی
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : شعله طور
از خدایان هندو ___ پاسخ : ویشنو
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : ناس
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : گناوه
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : ملارد
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : تبریز
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
اقامتگاه تابستانی ___ پاسخ : ییلاق
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
امیدواری ___ پاسخ : ارتجا
باارزش ___ پاسخ : قابلدار
باغ ___ پاسخ : بستان
بزرگ، عظیم ___ پاسخ : سترگ
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
بیم ___ پاسخ : ترس
پاداش و جزا ___ پاسخ : سزا
پایتخت بارابادوس ___ پاسخ : بریج تاون
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پرچم ___ پاسخ : لوا
پشت دوتا ___ پاسخ : کوژ
ترعه ___ پاسخ : کانال
تنگاتنگ ___ پاسخ : کیپ
توده غله پاک شده ___ پاسخ : راژ
تور سقف کاذب ___ پاسخ : رابیتس
تیم فوتبال فرانسوی ___ پاسخ : لیل
جای اتومبیل ___ پاسخ : گاراژ
جهان‌ها ___ پاسخ : عوالم
خط را به زیبایی می‌نویسد ___ پاسخ : خوش نویس
خواب خوش ___ پاسخ : رویا
خوی و سرشت ___ پاسخ : منش
در حالت مستی ___ پاسخ : مستان
دربندان ___ پاسخ : اسرا
درختان ___ پاسخ : اشجار
درخشیدن ___ پاسخ : تابیدن
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
دفتر و دیوان حساب ___ پاسخ : ابار
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
دوازده ماه ___ پاسخ : سال
رازقی ___ پاسخ : سمن
رایج شدن ___ پاسخ : تداول
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
زایمان کردن ___ پاسخ : فارغشدن
زخمه ___ پاسخ : مضراب
سالاد معروف ___ پاسخ : الویه
سطح ___ پاسخ : رو
سعی و کوشش ___ پاسخ : جد
سودمند ___ پاسخ : نافع
شاعر قرن ششم ___ پاسخ : انوری
شهری در آلمان ___ پاسخ : هامبورگ
شهری در آلمان ___ پاسخ : کلن
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ناپل
شکمباره ___ پاسخ : رس
شیار داخل لوله تفنگ ___ پاسخ : خان
طبخ کردن ___ پاسخ : پختن
ظلم و ستم ___ پاسخ : جور
عدد منفی ___ پاسخ : نه
قدیمی ___ پاسخ : باستانی
قسمتی از پا ___ پاسخ : ران
گرانمایگی ___ پاسخ : رزانت
لوچ ___ پاسخ : دوبین
مرغابی ___ پاسخ : بط
مقام قهرمان ___ پاسخ : اول
منور ___ پاسخ : نورانی
مواد را بین خون و سلول‌ها جابجا می‌کند ___ پاسخ : لنف
مکر و نیرنگ ___ پاسخ : شیله وپیله
ناتوان شمردن ___ پاسخ : استضعاف
نادان ___ پاسخ : جاهل
نام تولستوی ___ پاسخ : لیو
ندای اطاعت از فرمان ___ پاسخ : لبیک
نطفه ___ پاسخ : تخم
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نویسنده نوبل برده ایتالیایی خالق «راه خطا» ___ پاسخ : گراتزی ادلدا
واحد پول تاجیکستان ___ پاسخ : سامانی
وسیله درو ___ پاسخ : داس
کشور اروپایی ___ پاسخ : نروژ

آرواره ___ پاسخ : سق
آرواره ___ پاسخ : فک
آزمایشگاه ___ پاسخ : لابراتوار
آگاهی ___ پاسخ : دانش
ابر باران زا ___ پاسخ : صیب
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری ___ پاسخ : پیک جنوب
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : شکارسایه
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : قطار نیمه شب
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : طلایسرخ
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : کفترباز
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : زن
اثر‌توماس مان ___ پاسخ : بودن بروک ها
از بیماری های پوستی ___ پاسخ : گر
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : سس
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : تغابن
از شهرهای استان خوزستان ___ پاسخ : دزفول
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : رابر
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
برخلاف میل ___ پاسخ : رغم
بریدن‌شاخه‌های زاید درخت ___ پاسخ : هرس
بلبل ___ پاسخ : هزاران
بهشت ___ پاسخ : مینو
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
پایتخت چین ___ پاسخ : پکن
پرده سینما ___ پاسخ : اسکرین
پرهیزکاری ___ پاسخ : تقا
پسر عرب ___ پاسخ : ابن
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
تحقیق در امری ___ پاسخ : رسیدگی
تصادفی و اتفاقی ___ پاسخ : الله بختکی
تندخو ___ پاسخ : خشن
ته مانده ماست خشک شده ___ پاسخ : کشک
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جامه ابریشمین ___ پاسخ : خز
جنگ و ستیز ___ پاسخ : چخ
چسبنده ___ پاسخ : دج
حرص شدید ___ پاسخ : ولع
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
خشک مزاج ___ پاسخ : یبس
خوارک زمین کشاورزی ___ پاسخ : کود
خواری ___ پاسخ : ذلت
خورشت پر روغن ___ پاسخ : مسما
دانای بی‌همتا ___ پاسخ : مزدا
درخت انار ___ پاسخ : ناربن
درخت قالی ___ پاسخ : دار
دژ ___ پاسخ : قلعه
دنبه برشته ___ پاسخ : جز
دوری از وطن ___ پاسخ : غربت
دیه ___ پاسخ : سربها
راه فرود و صعود خانه ___ پاسخ : پله
رب النوع مصری ___ پاسخ : را
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
سرافکنده و شرمنده ___ پاسخ : خیط
سراینده شاهنامه ___ پاسخ : فردوسی
سود برنده ___ پاسخ : ذینفع
سوره انجیر ___ پاسخ : تین
سکسکه ___ پاسخ : هک هک
شش ___ پاسخ : ریه
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : خاش
شهر مرکزی ___ پاسخ : فرمهین
شهر مرکزی ___ پاسخ : نوبران
شهر نیروگاه شمالی ___ پاسخ : نکا
شهری در فرانسه ___ پاسخ : نیس
صدا ___ پاسخ : اوا
صفت سیب‌زمینی ___ پاسخ : بیرگ
عظیم الجثه ___ پاسخ : یغر
فاصله و دوری ___ پاسخ : بعد
فرود آمدن ___ پاسخ : هبوط
فروشگاه بزرگ ___ پاسخ : سوپرمارکت
فیلمی با بازی باران کوثری ___ پاسخ : دایره زنگی
قورباغه ___ پاسخ : غوک
قول و قرار ___ پاسخ : وعده
گرده قارچ ___ پاسخ : هاگ
گره روانی ___ پاسخ : عقده
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
لم‌یزرع ___ پاسخ : بایر
مظهر استواری ___ پاسخ : کوه
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
نخ‌های افقی پارچه ___ پاسخ : پود
نفس سیگاری ___ پاسخ : پک
نمایش‌نامه نویس برجسته آمریکایی ___ پاسخ : یوجی ناونیل
نویسنده رمان «خاک خوب» ___ پاسخ : پرلباک
نیکوکار ___ پاسخ : صالح
همسر خروس ___ پاسخ : مرغ
هنگام صبح ___ پاسخ : صبحدم
واحد سرعت فراصوت ___ پاسخ : ماخ
کجاست ___ پاسخ : کو
کشور آتاترک ___ پاسخ : ترکیه

آدمکشی ___ پاسخ : قتل
آواز حزین ___ پاسخ : زخ
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : بزدنژ
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : ازبک ها
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : ازبه
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : نیمه شب
اثر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : ته بساط
اثر شارلوت برونته ___ پاسخ : جینایر
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : روزگاران
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : فلسفه شعر
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : کنیزو
از استان‌های ایران ___ پاسخ : قم
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : الرعد
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : انشراح
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : قدر
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : منافقون
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : دخان
اسم ترکی ___ پاسخ : اد
اشاره به دور ___ پاسخ : انجا
الهه خورشید ___ پاسخ : رع
باغ و زراعت ___ پاسخ : بن
بانگ و آواز ___ پاسخ : ندا
بخشی از مغز ___ پاسخ : مخ
بدگویی کردن ___ پاسخ : هجا
برتر ___ پاسخ : اعلی
بردگی ___ پاسخ : رق
بهانه جویی ___ پاسخ : نق
بی‌فایده ___ پاسخ : هرز
پایتخت فلسفه ___ پاسخ : اتن
پرنده افسانه‌ای ___ پاسخ : ققنوس
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پسوند صفت عالی ___ پاسخ : ترین
پشه ___ پاسخ : بق
تجاوز کننده ___ پاسخ : متعدی
تنگ‌نظر ___ پاسخ : ضیق
جاودانه ___ پاسخ : ازلی
چلیپا ___ پاسخ : صلیب
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حافظ ___ پاسخ : مدافع
حرف عطف ___ پاسخ : واو
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حشره کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
خدا ___ پاسخ : اله
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درون دهان ___ پاسخ : نج
دلیر ___ پاسخ : شجاع
دلیل آشکار ___ پاسخ : بینه
دندان فیل ___ پاسخ : عاج
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
زخم‌بندی ___ پاسخ : بانداژ
سپیده دم ___ پاسخ : فلق
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
سوره سر قبر ___ پاسخ : فاتحه
سوره هفتاد و نه ___ پاسخ : نازعات
شاعر سده سوم و چهارم هجری ___ پاسخ : شهید بلخی
شاعر قرن ششم ___ پاسخ : انوری
شک و دودلی ___ پاسخ : ریب
شکمباره ___ پاسخ : رس
صمغ ___ پاسخ : ژد
ظرف صندوق مانند ___ پاسخ : جعبه
فرومایه ___ پاسخ : خس
فصل گل و بلبل ___ پاسخ : بهار
گلی خوشبو ___ پاسخ : مریم
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
گوسفند سه یا چهار ساله ___ پاسخ : بخته
لال ___ پاسخ : گنگ
لعب ___ پاسخ : بازی
ماش سبز ___ پاسخ : منح
مقابل روز ___ پاسخ : شب
میله حلاجی ___ پاسخ : وشنگ
ناگفتنی ___ پاسخ : مگو
نرم‌افزار موبایل ___ پاسخ : اپ
نوشدارو ___ پاسخ : پادزهر
نویسنده «اسرارنامه» ___ پاسخ : عطار
نویسنه «مستأجر عمارت وایدفل» ___ پاسخ : انبرونته
نیرنگ ___ پاسخ : حقه
نیستی، نابودی ___ پاسخ : زوال
همان جوی است ___ پاسخ : جوب
هواکش آشپزخانه ___ پاسخ : هود
واحد پول بریتانیا ___ پاسخ : پوند
وصله ___ پاسخ : درپی
کابین و صداق ___ پاسخ : مهر
کثیر ___ پاسخ : جم
کشتزارها ___ پاسخ : مزارع
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نیجر
کودک تازه راه افتاده ___ پاسخ : نوپا
یار پت ___ پاسخ : مت
یک نیمه برخی حبوب ___ پاسخ : لپه

آباد کننده ___ پاسخ : عامر
آداب ___ پاسخ : رسوم
آدمی را لازم است ___ پاسخ : ادمیت
آزاد ___ پاسخ : رها
آنتی‌بادی ___ پاسخ : پادتن
آکنده ___ پاسخ : پر
آیفون ___ پاسخ : اوابر
ابر و مه غلیظ ___ پاسخ : میغ
اثری از آندره مالرو ___ پاسخ : وسوسه غرب
اثری از رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : شب ایرانی
اثری از مشفق کاظمی ___ پاسخ : اینه خیال
اثری از نیما یوشیج ___ پاسخ : عمو رجب
اجاق سربسته ___ پاسخ : فر
از ابزار نقاشان ساختمانی ___ پاسخ : لیسه
از تقسیمات کشوری ___ پاسخ : بخش
از لوازم حمام ___ پاسخ : شامپو
از وسایل نقلیه عمومی ___ پاسخ : اتوبوس
اندکی از چیزی ___ پاسخ : شمه
اوراق بهادار شرکتی ___ پاسخ : سهام
باغ شیراز ___ پاسخ : ارم
بافت ___ پاسخ : نسج
بانوی کارآگاه ___ پاسخ : مارپل
بلند و مرتفع ___ پاسخ : شامخ
به وسیله دستگاه ___ پاسخ : ماشینی
بوف ___ پاسخ : جغد
بیماری کلرا ___ پاسخ : وبا
پادشاه ___ پاسخ : ملک
پارچه یمانی ___ پاسخ : برد
پایه ___ پاسخ : رکن
پژواک ___ پاسخ : نوف
پنجه آفتاب ___ پاسخ : روناک
پویانما ___ پاسخ : انیماتور
توده روی هم انباشته ___ پاسخ : کپه
تور حصار کشی ___ پاسخ : فنس
تکیه کلام زنان ___ پاسخ : وا
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
جانور بدبو ___ پاسخ : سمور
جایگاه مرشد در زورخانه ___ پاسخ : سردم
جدایی ___ پاسخ : هجران
جر و بحث ___ پاسخ : بگومگو
جهت ___ پاسخ : ور
چارپا ___ پاسخ : ستور
چه وقت ___ پاسخ : کی
چین و چروک پوست ___ پاسخ : یرا
حرف نداری ___ پاسخ : بی
خار سر دیوار ___ پاسخ : یز
خاک کوزه‌گری ___ پاسخ : رس
خرمافروش ___ پاسخ : تمار
خرید و فروش ___ پاسخ : شرا
خوب و خوش ___ پاسخ : نلم
خورشید ___ پاسخ : هور
دربند ___ پاسخ : اسیر
درخت آزاد ___ پاسخ : سرو
دست درازی کردن ___ پاسخ : یازیدن
دورنگی ___ پاسخ : زرق
ذکر حاجیان در حج ___ پاسخ : لبیک
رابط الکتریکی ___ پاسخ : سوکت
رنگ آتشین ___ پاسخ : سرخ
رهگذر ___ پاسخ : عابر
روغن زیتون ___ پاسخ : زیت
ریزریز کردن ___ پاسخ : رتم
زخم پشت گوش ___ پاسخ : رشکا
زیرکی ___ پاسخ : دها
ساز سیمی شبیه چنگ ___ پاسخ : هارپ
سالخورده ___ پاسخ : پیر
سلاح ضد تانک ___ پاسخ : بازوکا
سهل‌انگار ___ پاسخ : متهاون
شباهنگام ___ پاسخ : مسا
شکم‌بند طبی ___ پاسخ : گن
شیر فلکی ___ پاسخ : اسد
شیره انگور ___ پاسخ : مت
شیمی کربنی ___ پاسخ : الی
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
عدد ریوی ___ پاسخ : شش
عروسک معروف ___ پاسخ : باربی
عمارت ___ پاسخ : بنا
عود ___ پاسخ : ند
غرولند کردن ___ پاسخ : زک
غول برف‌ها ___ پاسخ : یتی
فاقد کیفیت ___ پاسخ : نامرغوب
فوری ___ پاسخ : انی
فیلمی از هاتف علیمردانی ___ پاسخ : هفت ماهگی
فیلمی با بازی رویا نونهالی ___ پاسخ : هلن
قدرت مالی ___ پاسخ : وسع
گام ___ پاسخ : قدم
گرایش به پدیده‌های نو ___ پاسخ : مدرنیسم
گروگذاری ___ پاسخ : رهن
ماتم و اندوه ___ پاسخ : عزا
ماه تمام ___ پاسخ : بدر
مایه زندگی ___ پاسخ : اب
مثل تکبر کردن ___ پاسخ : سر گران داشتن
محل دور زدن ___ پاسخ : مدار
محل و مکان ___ پاسخ : جا
مساوی ___ پاسخ : یر
مظهر پایداری ___ پاسخ : کوه
مقصود ___ پاسخ : هدف
ملی‌گرایی ___ پاسخ : ناسیونالیسم
من و شما ___ پاسخ : ما
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
نابودی ___ پاسخ : هدم
نصف ___ پاسخ : نیم
نفع ___ پاسخ : سود
نیایش ___ پاسخ : دعا
هدایت الکتریکی ___ پاسخ : رسانایی
وسیله کوه‌سازی ___ پاسخ : کاه
کتاب هندوان ___ پاسخ : ودا
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وه
یاری رسانی ___ پاسخ : مدد

آن سوی جو ___ پاسخ : فضا
اثر احمد محمود ___ پاسخ : مول
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : پاترونا
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : زهیر
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : میکی اسپیلن
اثر جیمز جویس ___ پاسخ : اولیس
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : بارنابی روج
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : مگس ها
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : سفرنامه
اثر علی اکبر سیرجانی ___ پاسخ : زیرخاکستر
از آثار علی شریعتی ___ پاسخ : ابوذر
از جنگجویان قدیم ___ پاسخ : کماندار
از سوره‌ها ___ پاسخ : فرقان
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : دخان
از شهرهای استان اردبیل ___ پاسخ : خلخال
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : نیمور
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : رزن
از وسایل بازی در پارک ___ پاسخ : تاب
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
افراد بی سر و پا ___ پاسخ : اوباش
انسان ___ پاسخ : بشر
با الکتریسیته کار می‌کند ___ پاسخ : برقی
بالشتک نان‌پزی ___ پاسخ : ناوند
بدهی‌ها ___ پاسخ : دیون
بدیع ___ پاسخ : نو
برآمدگی ___ پاسخ : ورم
برتری یافتن ___ پاسخ : تفضل
به راحتی قابل خواندن است ___ پاسخ : خوانا
پاک و پارسا ___ پاسخ : قدیس
پایه‌ای ___ پاسخ : بیسیک
پرستار کودک ___ پاسخ : لله
پهناورترین کشور جهان ___ پاسخ : روسیه
پیرو دین موسی ___ پاسخ : یهودی
تالاب فلات مرکزی ایران ___ پاسخ : گاوخونی
حرف درد ___ پاسخ : اخ
خر خر کردن در خواب ___ پاسخ : فخ
خربزه کافی‌شاپ ___ پاسخ : طالبی
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
در امان بودن ___ پاسخ : امنیت
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درخواست ___ پاسخ : طلب
دستگاه فتوکوپی ___ پاسخ : زیراکس
دشواری ___ پاسخ : وخامت
دیدگاه ___ پاسخ : نگرش
رسوم ___ پاسخ : اداب
ریم ___ پاسخ : چرک
سالار ملی مشروطیت ___ پاسخ : باقرخان
شاخه باریک و دراز ___ پاسخ : ترکه
شهر فارس ___ پاسخ : لامرد
شهر مازندران ___ پاسخ : چالوس
ضربه به توپ ___ پاسخ : شوت
ضمیر دوم شخص مفرد ___ پاسخ : تو
ظروف مسی می‌سازد ___ پاسخ : مسگر
عذاب کردن ___ پاسخ : قهر
علمی تخیلی نویس فرانسوی ___ پاسخ : ژولورن
غلات را الک می‌کند ___ پاسخ : بوجار
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
فراخ ___ پاسخ : گشاد
فرومایگی ___ پاسخ : رذالت
فرومایه ___ پاسخ : رذل
قبیح ___ پاسخ : زشت
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : وزیری
لابد ___ پاسخ : ناگزیر
لقب دهخدا ___ پاسخ : دخو
مادر ___ پاسخ : مام
مار افسانه‌ای ___ پاسخ : اژدها
ماه هفتم قمری ___ پاسخ : رجب
متناسب با ذوغ و سلیقه ___ پاسخ : بابدندان
مقام و عنوان ___ پاسخ : سمت
مکتوب ___ پاسخ : نوشتار
میله آهنی سرکج ___ پاسخ : کجک
نجیب زاده قرون وسطایی ___ پاسخ : شوالیه
نوشتنی پزشک ___ پاسخ : نسخه
نویسنده فرانسوی «بالتازار» ___ پاسخ : اناتول فرانس
واحد پول بنگلادش ___ پاسخ : تاکا
کچل ___ پاسخ : تاس
کرشمه ___ پاسخ : ناز
کشور آفریقایی ___ پاسخ : بنین
کشور آفریقایی ___ پاسخ : چاد
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : اروگویه

آش ___ پاسخ : با
آینده ___ پاسخ : اتی
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : ارنوین
اثر احمد محمود ___ پاسخ : دیدار
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : دلکور
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : نبرد در ظلمت
اثر ژانپل سارتر ___ پاسخ : چرخدنده
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : نقد ادبی
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : سیمای دوزن
اثر قلم ___ پاسخ : خط
اثر لوئیس کارول ___ پاسخ : ان سوی ایینه
اثر محمد ایوبی ___ پاسخ : شکفتن سنگ
اثر هومر ___ پاسخ : ادیسه
ارزش و اعتبار ___ پاسخ : قدر
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : دخان
از گروه‌های خونی ___ پاسخ : او
اسباب خانه ___ پاسخ : مان
اما ___ پاسخ : ولی
امر از پیدا کردن ___ پاسخ : یاب
امر از نگفتن ___ پاسخ : مگو
اندازه ___ پاسخ : سایز
انگل ___ پاسخ : طفیلی
بازدید سپاه ___ پاسخ : سان
برادر پدر ___ پاسخ : عمو
برداشتن و بالا بردن ___ پاسخ : بلند کردن
برنامه کاربردی تلفن همراه ___ پاسخ : اپ
به خاک سپرده شده ___ پاسخ : مدفون
پاک و پاکیزه ___ پاسخ : طیب
پاکیزه ___ پاسخ : زکی
پهلوان ___ پاسخ : یل
پوستی ___ پاسخ : جلدی
تباه شدن ___ پاسخ : نتر
تصویر ___ پاسخ : عکس
تلف کردن ___ پاسخ : برباد دادن
تکبیر گوینده ___ پاسخ : مکبر
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
چرک ___ پاسخ : سخ
حالت جان کندن ___ پاسخ : نزع
حدس ___ پاسخ : ظن
حرف دوم یونانی ___ پاسخ : بتا
حرکت کردن باد ___ پاسخ : وزش
خانه بزرگ ___ پاسخ : سرا
خبر رسواگر ___ پاسخ : لو
خودبین ___ پاسخ : غد
درخت تسبیح ___ پاسخ : یسر
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دریا ___ پاسخ : یم
دومین مهره گردن ___ پاسخ : اسه
دیمی نیست ___ پاسخ : ابی
رشته کوه آمریکا ___ پاسخ : راکی
رطوبت ___ پاسخ : نم
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
سواری روی پشت ___ پاسخ : کولی
سوز و گداز ___ پاسخ : تب وتاب
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : قاین
شهر خراسان رضوی ___ پاسخ : کلات
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : خاش
شهری در افغانستان ___ پاسخ : قندهار
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
صمغ ___ پاسخ : ژد
طبل بزرگ ___ پاسخ : کوس
طراحی ___ پاسخ : دیزاین
عدد فوتبالی ___ پاسخ : نود
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عدل ___ پاسخ : داد
فراخ و وسیع ___ پاسخ : پهن
قلب قرآن ___ پاسخ : یس
گل نومیدی ___ پاسخ : یاس
گیاه گران قیمت ___ پاسخ : زعفران
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مغلوب شدن ___ پاسخ : شکست
ناله و زاری ___ پاسخ : شیون
نخستین زن آمریکایی برنده نوبل ادبیات ___ پاسخ : پرلباک
نفس سیگاری ___ پاسخ : پک
نویسنده «رساله دلگشا» ___ پاسخ : عبید زاکانی
نیلگون ___ پاسخ : کبود
همسر کنت ___ پاسخ : کنتس
واحد پول بریتانیا ___ پاسخ : پوند
واحد پول کره جنوبی ___ پاسخ : وون
ورم ضمیمه روده کور ___ پاسخ : اپاندیسیت
کاتب ___ پاسخ : دبیر

آش ___ پاسخ : با
آهو ___ پاسخ : ظب
آواز دسته جمعی ___ پاسخ : کر
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : مدومه
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : درانتظار
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : بعل
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : نوری
اثر داستایفسکی ___ پاسخ : بوبوک
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ماریان
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : بیوتن
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : موییرا
اثر شهرنوش پارسی پور ___ پاسخ : عقلابی
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : نسیم
اثری از ژید ___ پاسخ : تز
از این جهت ___ پاسخ : لهذا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : جاثیه
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : قارعه
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : هود
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : ذاریات
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : رابر
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : تفت
از عناصر ___ پاسخ : فسفر
بازی کردن ___ پاسخ : لهو
باطل کردن قرارداد ___ پاسخ : فسخ
به بیراهه رفتن ___ پاسخ : خبط
بی صدا می‌کشد ___ پاسخ : سل
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
تاج گل ___ پاسخ : بساک
تباهی ___ پاسخ : ورب
جرم ___ پاسخ : خلاف
جیوه ___ پاسخ : زیبق
حرف بیست و سوم یونانی ___ پاسخ : سای
حرف مقطع قرآنی ___ پاسخ : طه
حق را از باطل جدا می‌کند ___ پاسخ : فرقان
حیوان عسل دوست ___ پاسخ : خرس
خشنودی ___ پاسخ : رضا
خواهش ___ پاسخ : استدعا
درختی از خانواده افرا ___ پاسخ : کرکف
درگیری و ستیز ___ پاسخ : مجادله
دشنام ___ پاسخ : فحش
دندان فیل ___ پاسخ : عاج
دور داشته شده ___ پاسخ : خاسی
دور دهان ___ پاسخ : نس
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
ذاتی و فطری ___ پاسخ : جبلی
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگین کمان ___ پاسخ : نوس
روشنایی ___ پاسخ : ضو
زن شوهر مرده ___ پاسخ : بیوه
سپردن چیزی نزد کسی ___ پاسخ : تودیع
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سه کیلو ___ پاسخ : من
شاعر ایرانی ___ پاسخ : منوچهری
شاعر سده شش و هفت ___ پاسخ : عطار
شاعر غزنوی ___ پاسخ : سنایی
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
شهر مذهبی ___ پاسخ : قم
شیوه بیان یک مطلب ___ پاسخ : لحن
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
طایفه پیامبر اسلام ___ پاسخ : قریش
طبق معمول ___ پاسخ : مثل همیشه
عام‌تر ___ پاسخ : اعم
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
فرانسه قدیم ___ پاسخ : گل
قابل خواندن نیست ___ پاسخ : لایقرا
قصیده سرای بزرگ فارسی ___ پاسخ : خاقانی
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گنج ___ پاسخ : کنز
گندم ___ پاسخ : اگ
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
مالک ___ پاسخ : ذا
محل کشته شدن ___ پاسخ : مقتل
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
نخستین حرف الفبای فارسی ___ پاسخ : الف
نوشتن ___ پاسخ : کتابت
نویسنده «خوان الاخوان» ___ پاسخ : ناصرخسرو
نویسنده «دلاویزتر از سبز» ___ پاسخ : علی موذنی
همان شتر است ___ پاسخ : اشتر
واحدی در سطح ___ پاسخ : ار
ولخرج ___ پاسخ : مسرف
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کثیر و فراوان ___ پاسخ : جم
کجاست ___ پاسخ : کو
کر شدن ___ پاسخ : صم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : چاد
کوچیدن ___ پاسخ : رحلت
یل سیستان در شاهنامه ___ پاسخ : رستم
یک دل و یک جهت ___ پاسخ : متفق

آب فروش ___ پاسخ : سقا
آرنج ___ پاسخ : وارن
آز ___ پاسخ : حرص
آفت کش قدیمی ___ پاسخ : ددت
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : گنج شایان
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : شبح سدوم
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر سنایی ___ پاسخ : طریق التحقیق
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : دسته گل
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : ترس ولرز
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : گلخاص
اثر منیرو روانی‌پور ___ پاسخ : دلفولاد
اثر مهرداد اوستا ___ پاسخ : حماسه ارش
اثر میخاییل شولوخف ___ پاسخ : خال
اثر نیکلای گوگول ___ پاسخ : شنل
از چاشنی‌ها ___ پاسخ : رب
از خواهران نویسنده ___ پاسخ : انبرونته
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : انفطار
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فصلت
از سوره‌ها ___ پاسخ : حشر
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : ساروق
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : اردبیل
از هم پاشیده شدن ___ پاسخ : وارفتن
استخوان پاشنه پا ___ پاسخ : بل
استخوان سینه ___ پاسخ : قص
انجیر قرآنی ___ پاسخ : تین
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : ویرجینیا
بافت ___ پاسخ : نسج
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
برگ درخت ___ پاسخ : رق
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
بغل ___ پاسخ : بر
بلند، شیوا ___ پاسخ : رسا
بلی آلمانی ___ پاسخ : یا
بن و ریشه ___ پاسخ : جذر
بند و بست ___ پاسخ : بش
پایتخت لهستان ___ پاسخ : ورشو
پایتخت یونان ___ پاسخ : اتن
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پناه و امان ___ پاسخ : زینهار
پوست کن ___ پاسخ : سلاخ
پیاله ___ پاسخ : جام
پیامبر کشتی‌بان ___ پاسخ : نوح
تقلب در بازی ___ پاسخ : جر
توانگری ___ پاسخ : غنا
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
تیره و تار ___ پاسخ : کدر
تیم فوتبال آلمانی ___ پاسخ : کلن
جستارها ___ پاسخ : مباحث
جشنی پس از عروسی ___ پاسخ : پاگشا
جیوه ___ پاسخ : زیبق
چندین شاعر ___ پاسخ : شعرا
حرف خوردنی ___ پاسخ : نون
حنجره ___ پاسخ : حلق
حیوان هندوستان ___ پاسخ : فیل
خاشاک ___ پاسخ : خس
دانه ___ پاسخ : بذر
درخت دارد ___ پاسخ : برگ
دریای عرب ___ پاسخ : بحر
دور دهان ___ پاسخ : کب
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
رستی بی ریشه و برگ ___ پاسخ : جلبک
روان ___ پاسخ : روح
رود مرزی ایران و ترکمنستان ___ پاسخ : تجن
روش دین ___ پاسخ : شرع
سایه ___ پاسخ : نش
سرخ ___ پاسخ : احمر
سرزنده و شوخ ___ پاسخ : باحال
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
سنگ زر ___ پاسخ : محک
شاعر سده شش ___ پاسخ : انوری ابی وردی
شگفتی ___ پاسخ : عجب
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : گرمه
شهر کرمان ___ پاسخ : جیرفت
شکل و قیافه ___ پاسخ : ریخت
صدمه ___ پاسخ : اک
غمگین ___ پاسخ : اسی
فاخته ___ پاسخ : ورش
قصیده سرای بزرگ فارسی ___ پاسخ : خاقانی
قورباغه درختی ___ پاسخ : وک
گرچه ___ پاسخ : خواه
گردن ___ پاسخ : عنق
گستردن ___ پاسخ : بسط
گفتار ___ پاسخ : قیل
گفتگو ___ پاسخ : مبحث
گونه و نوع ___ پاسخ : سنخ
ماده سمی از بین بردن حشرات ___ پاسخ : حشرهکش
ماست آبکی ___ پاسخ : دوغ
ماش سبز ___ پاسخ : منح
مجوس ___ پاسخ : گبر
مردم یک کشور ___ پاسخ : ملت
موضوع، مطلب ___ پاسخ : ایتم
میان ___ پاسخ : وسط
ناحیه ___ پاسخ : شرا
ناله و فغان ___ پاسخ : ژح
نبرد کننده ___ پاسخ : محارب
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نویسنده «بیگانه» ___ پاسخ : البرکامو
همداستان پری ___ پاسخ : جن
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
هواکش ___ پاسخ : هود
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
کاشی بدون لبه تیز ___ پاسخ : نبشی
کشور آفریقایی ___ پاسخ : لسوتو
یک چهارم ___ پاسخ : ربع

آشتی و صلح ___ پاسخ : سلم
آغاز و ابتدا ___ پاسخ : بدو
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
از ابزار کشاورزی ___ پاسخ : خرمن کوب
از بازیگران بادیگارد ___ پاسخ : شیلا خداداد
از پربیننده‌ترین سریال‌های پس‌از انقلاب ___ پاسخ : مسافری از هند
از هنرهای نخ و سوزنی ___ پاسخ : گل دوزی
اشاره به دور ___ پاسخ : ان
امرود ___ پاسخ : مل
اندازه‌گیری ___ پاسخ : قیاس
اندوه بسیار ___ پاسخ : راخ
بخشی از تخم مرغ ___ پاسخ : سفیده
برق مثبت ___ پاسخ : فاز
برنامه تلویزیونی پی‌دار ___ پاسخ : سریال
بزنگاه راهزنان ___ پاسخ : گردنه
به آسانی زیستن ___ پاسخ : تنعم
به جا آوردن ___ پاسخ : ادا
پاکسازی قنات ___ پاسخ : لای روبی
پژواک صدا ___ پاسخ : اکو
تحفه‌ها ___ پاسخ : هدایا
ته چک ___ پاسخ : سوش
تکیه دادن ___ پاسخ : لمیدن
جسم و کالبد ___ پاسخ : اندام
جلد کردن کتاب ___ پاسخ : تجلید
چاخان ___ پاسخ : خالی بند
حاشیه کتاب ___ پاسخ : هامش
حکمرانی ___ پاسخ : امیری
خاطر و حافظه ___ پاسخ : یاد
خدای هندوان ___ پاسخ : برهما
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
خواب کوتاه ___ پاسخ : وسن
دارا بودن ___ پاسخ : داشتن
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
دندان مار ___ پاسخ : نیش
دودکش ___ پاسخ : تنوره
روشن کننده ___ پاسخ : افروز
زن بی‌شوهر ___ پاسخ : ایم
سامانه ___ پاسخ : سیستم
ستاره ___ پاسخ : تارا
ستاره صبحگاهی ___ پاسخ : روجا
سخن‌چین ___ پاسخ : نمام
سخندانان ___ پاسخ : ادبا
سرگردان ___ پاسخ : اواره
سرما و سردی ___ پاسخ : زم
شادمانی ___ پاسخ : طرب
شفیره ___ پاسخ : لارو
شهر صنعتی اتریش ___ پاسخ : سالزبورگ
شهری در فرانسه ___ پاسخ : نیس
صوفی و قلندر ___ پاسخ : درویش
طعم دهان سوز ___ پاسخ : تند
طلایی ___ پاسخ : زرین
فروش بازاری ___ پاسخ : کلی
فروغ ایزدی ___ پاسخ : فر
قرائت قرآن ___ پاسخ : تلاوت
قصه گویی ___ پاسخ : نقالی
گل و لای ___ پاسخ : لجن
گنبد و قبه ___ پاسخ : شنب
لوله تنفسی ___ پاسخ : نای
مجوز حمل کالا ___ پاسخ : بارنامه
محل نگهداری تبهکاران ___ پاسخ : زندان
معروف و مشهور ___ پاسخ : سرشناس
مهربانی کردن ___ پاسخ : ملاطفت
میدان جنگ ___ پاسخ : جبهه
نابودی ___ پاسخ : فنا
نامتناسب ___ پاسخ : ناشایست
نژاد ایرانی ___ پاسخ : اریایی
نیروها ___ پاسخ : قوا
هدایت و پیشوایی ___ پاسخ : رهبری
هم معنی ___ پاسخ : مترادف
هنر هفتم ___ پاسخ : سینما
واضح و روشن ___ پاسخ : بدیهی
وظیفه ___ پاسخ : مسیولیت
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کارگردان سریال خط قرمز ___ پاسخ : قاسم جعفری
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
کشتارگاه ___ پاسخ : مسلخ
کشور آسیاب‌های بادی ___ پاسخ : هلند
کمک کردن ___ پاسخ : امداد رسانی
کنار و جوار ___ پاسخ : جنب

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آزرم ___ پاسخ : شرم
آواز حزین ___ پاسخ : زخ
ابر حامل باران ___ پاسخ : بل
اثر آگاتا کریستی ___ پاسخ : تله موش
اثر آندره ژید ___ پاسخ : امنتاس
اثر آندره ژید ___ پاسخ : سکه سازان
اثر اگاتا کریستی ___ پاسخ : انیاام
اثر برتولت برشت ___ پاسخ : در جنگل شهر
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : عنکبوت
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : همسران
اثر شهریار مندنی پور ___ پاسخ : سایه های غار
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : نامورنامه
اثر محمد مسعود ___ پاسخ : بهارعمر
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : گل خاص
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : مومنون
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : ممتحنه
انجیر قرآنی ___ پاسخ : تین
اهل مزاح ___ پاسخ : شوخ
باران ریز ___ پاسخ : طل
بازداشتن ___ پاسخ : منع
بخش، پاره ___ پاسخ : جزو
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بزرگتر ___ پاسخ : کبری
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پایتخت بنگلادش ___ پاسخ : داکا
پهلوان ___ پاسخ : یل
پیامبر قوم یهود ___ پاسخ : موسی
تشنگی ___ پاسخ : عطش
تولید می‌کند ___ پاسخ : زایا
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : مالاگا
جنس قوی ___ پاسخ : نر
جوش خمیر ___ پاسخ : وز
چشم سبز ___ پاسخ : زاغ
حرف ششم یونانی ___ پاسخ : زتا
حیوان چراندنی ___ پاسخ : غاز
خار سر دیوا ___ پاسخ : یز
خشکاندن آب زمین ___ پاسخ : زه کشی
خیمه نمدی ___ پاسخ : اوبه
داستانها ___ پاسخ : قصص
درآوردن جزئی از یک کل ___ پاسخ : انتزاع
دربندی ___ پاسخ : اسیری
درک و ادراک ___ پاسخ : حس
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
دوندگی ___ پاسخ : خت
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رشوه دهنده ___ پاسخ : راشی
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
زیبا و خوبروی ___ پاسخ : وسیم
زیور و زینت ___ پاسخ : زیب
ساختن ___ پاسخ : صنع
سارق ___ پاسخ : دزد
سودای ناله ___ پاسخ : اه
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
شاعر «منطق الطیر» ___ پاسخ : عطار
شاعر بزرگ دوره صفویه ___ پاسخ : صایب تبریزی
شاعر خیمه دوز ___ پاسخ : خیام
شاعر معروف شیلیایی ___ پاسخ : پابلو نرودا
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شهر قزوین ___ پاسخ : ابیک
شکننده ___ پاسخ : ترد
شیر ___ پاسخ : ارسلان
صدای خفته ___ پاسخ : خرناس
طلا ___ پاسخ : زر
ظلم ___ پاسخ : ستم
علامت تجاری ___ پاسخ : انگ
فام ___ پاسخ : رنگ
قاتل درخت ___ پاسخ : تبر
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گیاهی از تیره آلاله‌ها ___ پاسخ : زبان در قفا
لیقه ___ پاسخ : تلی
مدد ___ پاسخ : نصر
مردم‌گرا ___ پاسخ : مردمی
مرگامرگی چهارپایان ___ پاسخ : یوت
مشک ___ پاسخ : خی
مقابل روز ___ پاسخ : شب
نمد زین اسب ___ پاسخ : ادرم
نوعی پلنگ ___ پاسخ : یوز
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
نویسنده «روشنایی نامه» ___ پاسخ : ناصر خسرو
نکوهنده ___ پاسخ : لایم
هدیه ___ پاسخ : کادو
همچون مرد ___ پاسخ : مردانه
والده ___ پاسخ : مادر
ویژه ___ پاسخ : خاص
کافی ___ پاسخ : بس
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کلمه استثنا ___ پاسخ : مگر

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آغشته کردن ___ پاسخ : الودن
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : عادلها
اثر امین فقیری ___ پاسخ : کوفیان
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : خوب من
اثر سبکتکین سالور ___ پاسخ : گرشاسب
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : دندیل
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مرد وسط
از استان‌های ایران ___ پاسخ : یزد
از اندوه رها شدن ___ پاسخ : تسلی
از پیامبران ___ پاسخ : داود
از پیامبران ___ پاسخ : لوط
از حواس پنجگانه ___ پاسخ : بویایی
از خدایان بابل قدیم ___ پاسخ : نبو
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : الرعد
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : انشراح
از سوره‌ها ___ پاسخ : بروج
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : صافات
از هر لحاظ ___ پاسخ : به طور کلی
اسفناج رومی ___ پاسخ : بتهو
انبار ته کشتی ___ پاسخ : خن
اهل ادب ___ پاسخ : ادبا
بازی کردن ___ پاسخ : لعب
بچه دزد معروف ___ پاسخ : ال
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
برانگیختن ___ پاسخ : بعثت
برتر ___ پاسخ : اعلی
بزرگتر ___ پاسخ : اکبر
بی‌خرد و نادان ___ پاسخ : دند
پابرجا ___ پاسخ : ثابت
پایتخت قطر ___ پاسخ : دوحه
پدر ___ پاسخ : اب
پدر شعر پارسی ___ پاسخ : رودکی
پستاندار باهوش دریایی ___ پاسخ : دلفین
پشت ___ پاسخ : عقب
پوستین ___ پاسخ : وات
پیامبر مسیح ___ پاسخ : عیسی
پیدایش ___ پاسخ : ظهور
تقویت امواج ___ پاسخ : رله
تله و دام ___ پاسخ : فغ
توانایی انجام کار ___ پاسخ : انرژی
جامه آخرت ___ پاسخ : کفن
چارپای باربر ___ پاسخ : ستور
چرک و ریم ___ پاسخ : سخ
حرف اول ___ پاسخ : الف
خواری و نرمی ___ پاسخ : ذل
در بزرگ ___ پاسخ : درب
در حال حاضر ___ پاسخ : بالفعل
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
دندانه کلید ___ پاسخ : تز
دود کردن ___ پاسخ : دخ
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
زشت ___ پاسخ : انر
سراینده شاهنامه ___ پاسخ : فردوسی
سردار ملی مشروطه ___ پاسخ : ستارخان
سیاه‌پوست ___ پاسخ : زنگی
شاعر بوستان ___ پاسخ : سعدی
شبی که در آنیم ___ پاسخ : امشب
شگرد ___ پاسخ : فن
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : خدا افرین
شهر کرمانشاه ___ پاسخ : سنقر
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : جنوا
شهری در چین ___ پاسخ : شنزن
صومعه ___ پاسخ : دیر
طعن و سرزنش ___ پاسخ : ژخ
فرومایه ___ پاسخ : خس
قبیح ___ پاسخ : زشت
گوش عرب ___ پاسخ : اذن
گیاه رنگ مو ___ پاسخ : حنا
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذو
مسابقه اتومبیل‌رانی ___ پاسخ : رالی
مفصل دست ___ پاسخ : ارنج
منقار مرغ ___ پاسخ : تک
میوه تازه چیده شده ___ پاسخ : جنی
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نویسنده «تریستان» ___ پاسخ : توماس مان
نویسنده «طریق التحقیق» ___ پاسخ : سنایی
نویسنده رمان «ظهور» ___ پاسخ : علی موذنی
نیمروز ___ پاسخ : ظهر
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کلام تحسین ___ پاسخ : زهی
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
یار سوزن ___ پاسخ : نخ

آرام گرفته ___ پاسخ : اسوده
آفت گندم ___ پاسخ : سن
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : پولتاوا
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : شهراشوب
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : شب ایرانی
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : مناو
اثر روسو ___ پاسخ : امیل
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : پیراهن زرشکی
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : قفس
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : گجسته دژ
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : چشم دوم
ارزش و اعتبار ___ پاسخ : قدر
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از جزایر جنوبی ___ پاسخ : قشم
از حروف یونانی ___ پاسخ : چی
از سوره‌ها ___ پاسخ : بروج
از شهرهای استان قزوین ___ پاسخ : اوج
از صور فلکی ___ پاسخ : اسد
امرود ___ پاسخ : مل
اندوهگین شدن ___ پاسخ : افسردن
انسان ___ پاسخ : بشر
بالابر ماشین ___ پاسخ : جک
بزرگتر ___ پاسخ : اعظم
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
بهشت جاوید ___ پاسخ : عدن
بیماری ریوی ___ پاسخ : سل
پایتخت پرو ___ پاسخ : لیما
پایتخت گینه بیسائو ___ پاسخ : بیسایو
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پدر شعر پارسی ___ پاسخ : رودکی
پرتاب کردن ___ پاسخ : رمی
پشم شتر ___ پاسخ : وبر
پنبه پاک نکرده ___ پاسخ : وش
تبسم ___ پاسخ : لبخند
ترمز کشتی ___ پاسخ : لنگر
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
تمساح ___ پاسخ : کروکودیل
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : جنوا
جار و جنجال ___ پاسخ : ولوله
جام ورزشی ___ پاسخ : کاپ
جانشین دکمه ___ پاسخ : زیپ
حرف پیروزی ___ پاسخ : وی
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف همراهی ___ پاسخ : مع
داد و ستد کننده ارز ___ پاسخ : صراف
داماد ___ پاسخ : ختن
درآوردنی آدم بد قول ___ پاسخ : دبه
درد چشم ___ پاسخ : رمد
دهان خودمانی ___ پاسخ : دهن
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رباعی سرای قرن پنج و شش ___ پاسخ : خیام
رعشه ___ پاسخ : لرز
رود شمال تهران ___ پاسخ : جاجرود
رودی در فارس ___ پاسخ : کر
روزگار ___ پاسخ : دهر
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ستاره ___ پاسخ : نجم
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
سود حرام ___ پاسخ : ربا
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
سوغات کرمانشاه ___ پاسخ : کاک
شاعر سده سوم و چهارم هجری ___ پاسخ : شهید بلخی
شاعر قرن ششم ___ پاسخ : انوری
شاعر قرن ششم ___ پاسخ : سوزنی سمرقندی
شراب ___ پاسخ : خمر
شعر هنگام جنگ ___ پاسخ : رجز
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اهر
شهر یونتوس ___ پاسخ : تورین
شهری در آذربایجان‌غربی ___ پاسخ : تکاب
شهری در افغانستان ___ پاسخ : کندوز
شکنجه و آزار ___ پاسخ : زجر
صومعه ___ پاسخ : دیر
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
ضمیر مؤدبانه ___ پاسخ : شما
طی کردن راه ___ پاسخ : سلوک
علف هرز ___ پاسخ : خو
عمومی‌تر ___ پاسخ : اعم
قلعه‌ها ___ پاسخ : قلاع
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
گودی ___ پاسخ : عمق
گیاه خوراکی و دارویی ___ پاسخ : زنجبیل
گیج ___ پاسخ : منگ
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مرد بزرگوار ___ پاسخ : شیخ
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
مرکز فرماندهی ___ پاسخ : ستاد
مژده داده ___ پاسخ : مبشر
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
مورچه ___ پاسخ : نمل
نگاه کوتاه ___ پاسخ : نگه
نویسنده «ادیسه» ___ پاسخ : هومر
نویسنده «دور دنیا در هشتاد روز» ___ پاسخ : ژولورن
نویسنده «طاعون» ___ پاسخ : البرکامو
نویسنده «فلیکس کرول» ___ پاسخ : توماس مان
نی نواختن ___ پاسخ : زمر
واحد پول کره جنوبی ___ پاسخ : وون
واژه ___ پاسخ : لفظ
کارآزمایی ___ پاسخ : تجربه
کشور اروپایی ___ پاسخ : اندورا
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
کمتر ___ پاسخ : اقل
یاخته جنسی ___ پاسخ : تخمک
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد

آتش عرب ___ پاسخ : نار
آدمکشی ___ پاسخ : قتل
آشکار شونده ___ پاسخ : متجلی
اثر آنتوان چخوف ___ پاسخ : ایوانف
اثر آندره ژید ___ پاسخ : ضد اخلاق
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : کلیدر
اثر محمود دولت ابادی ___ پاسخ : سلوک
اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : دوزخ اما سرد
از شهرهای استان خراسان رضوی ___ پاسخ : کلات
از شهرهای استان مازندران ___ پاسخ : امل
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : زاویه
از محله‌های تهران ___ پاسخ : دربند
انس ___ پاسخ : الفت
باقی جان ___ پاسخ : رمق
بانگ و آواز ___ پاسخ : ندا
باکتری دراز ___ پاسخ : باسیل
بخشنده ___ پاسخ : سخی
برنج‌کوبی ___ پاسخ : رزازی
بستوه ___ پاسخ : زله
بلندی‌ها ___ پاسخ : ارتفاعات
بیشتر ___ پاسخ : اکثرا
پایتخت بوسنی و هرزگوین ___ پاسخ : سارایوو
پایه‌ای ___ پاسخ : بیسیک
پرشگاه ___ پاسخ : سکو
پوشیده ___ پاسخ : ملبس
تسخیر شده ___ پاسخ : مسخر
تمام قد ___ پاسخ : قدی
تیغ موکت‌بری ___ پاسخ : کاتر
تیم فوتبال ایتالیایی ___ پاسخ : پارما
جواب مثبت ___ پاسخ : بله
جوهر مرد ___ پاسخ : کار
چهار من تبریز ___ پاسخ : ری
خالص و بی‌عیب ___ پاسخ : سره
خانه زنبور عسل ___ پاسخ : کندو
خرقه درویشی ___ پاسخ : دلق
خزنده ماقبل تاریخ ___ پاسخ : دایناسور
داخل هم ___ پاسخ : تو در تو
درگیری و ستیز ___ پاسخ : مجادله
دره ___ پاسخ : وادی
دور بازی ___ پاسخ : راند
دومین ___ پاسخ : ثانوی
رقاص ___ پاسخ : پاکوب
رویداد ___ پاسخ : ماوقع
زمین پر از سنگ ___ پاسخ : سنگلاخ
زنبیل ___ پاسخ : شاو
زیورآلات غیر اصل ___ پاسخ : بدلیجات
سائل ___ پاسخ : گدا
سرشته شده ___ پاسخ : عجین
سرو کوهی ___ پاسخ : ورس
سطح ___ پاسخ : رو
سنگ جادوگری ___ پاسخ : یده
شهر خوزستان ___ پاسخ : اندیکا
شهر کرمان ___ پاسخ : زرند
شهر کهگیلویه و بویر احمد ___ پاسخ : سیسخت
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : الچه
شهری در عراق ___ پاسخ : نجف
عریان ___ پاسخ : برهنه
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
قمر مصنوعی ___ پاسخ : یو
گرد هم آوردن ___ پاسخ : جمع اوری
گردن عرب ___ پاسخ : عنق
مرکز استان قم ___ پاسخ : قم
مستراح ___ پاسخ : ابدست
مستی ___ پاسخ : سکر
مقابل آستری ___ پاسخ : رویه
مقابل جزئی ___ پاسخ : کلی
ملکه مقتدر انگلیسی ___ پاسخ : ویکتوریا
منسوب به هرات ___ پاسخ : هریوه
ناپیدا ___ پاسخ : گم
نادان ___ پاسخ : غت
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نجات یافته ___ پاسخ : رستگار
نشانه ___ پاسخ : هدف
نهر بزرگ ___ پاسخ : رود
نویسنده «بوقلمون صفت» ___ پاسخ : انتون چخوف
نویسنده «جستارهای فلسفی» ___ پاسخ : برتراند راسل
نویسنده «چرم ساغری» ___ پاسخ : بالزاک
نویسنده «خسیس» ___ پاسخ : مولیر
نیمتنه مخملی ___ پاسخ : ارخالیق
همه دارند ___ پاسخ : اسم
واحد پول لیتوانی ___ پاسخ : لیتاس
کشور جزیره‌ای اقیانوس هند ___ پاسخ : مالدیو
کلمه نفی عربی ___ پاسخ : کلا
کوه خشمگین ___ پاسخ : اتشفشان
یونجه ___ پاسخ : قت

آتشفشانی در ایتالیا ___ پاسخ : اتنا
آخرین توان ___ پاسخ : نا
آواز دادن ___ پاسخ : ندا
از امپراطوران روم ___ پاسخ : والریانوس
از سلسله‌های تاریخی ایران ___ پاسخ : هخامنشیان
از عشاق افسانه‌ای ___ پاسخ : زهره
از ماه‌های فرنگی ___ پاسخ : اوت
اشاره به دور ___ پاسخ : ان
افراطی ___ پاسخ : تندرو
اقامه دعوی ___ پاسخ : ادعا
الاغ ___ پاسخ : حمار
بازیگر زن فیلم ماسک ___ پاسخ : کامرون دیاز
باقیمانده ___ پاسخ : تتمه
برجستگی لاستیک ___ پاسخ : اج
بیمار ___ پاسخ : ناسالم
پرنده شناگر ___ پاسخ : قو
پسوند دارندگی ___ پاسخ : مند
پیمانه ___ پاسخ : کیل
تصدیق ایتالیایی ___ پاسخ : سی
تنبیه بدنی ___ پاسخ : کتک
توانگر ___ پاسخ : منعم
توپ را می‌دهند ___ پاسخ : لو
تیرانداختن ___ پاسخ : رمی
جشنواره سینمایی فرانسه ___ پاسخ : کن
جمع کردن ___ پاسخ : ضم
جنت و بهشت ___ پاسخ : مینو
جنگ و پیکار ___ پاسخ : غزا
چلچراغ ___ پاسخ : جار
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
خاندان ___ پاسخ : ال
خط‌کش مهندسی ___ پاسخ : تی
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
دلیر و شجاع ___ پاسخ : نیو
رخنه و نفوذ ___ پاسخ : رسوخ
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
زادگاه مارکوپولو ___ پاسخ : ونیز
زمان معین ___ پاسخ : مدت
زیور و زینت ___ پاسخ : زیب
سخت‌دل ___ پاسخ : قسی
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سرکرده طایفه پارس‌ها ___ پاسخ : هخامنش
شجاع ___ پاسخ : دلاور
ضربه سر ___ پاسخ : هد
ضربه ناگهانی ___ پاسخ : شوک
ضرورت ___ پاسخ : لزوم
عسل و شهد ___ پاسخ : شرو
فاصله میان دو کوه ___ پاسخ : دره
فرزند نوه ___ پاسخ : نتیجه
قوای مدرکه ___ پاسخ : حواس
قیمت ___ پاسخ : ارزش
گلی خوشبو ___ پاسخ : یاسمن
گوشت ___ پاسخ : لحم
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مادر خودمانی ___ پاسخ : مامان
ماده معطر ___ پاسخ : مشک
ماهوت پاک کن ___ پاسخ : شت
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مشقت ___ پاسخ : رنج
مصیبت ___ پاسخ : داهیه
مظهر لاغری ___ پاسخ : نی
من و شما ___ پاسخ : ما
نابود شده ___ پاسخ : محو
نافع و مفید ___ پاسخ : سودمند
نام اصلی ابومسلم خراسانی ___ پاسخ : بهزادان
نام قدیم نیشابور ___ پاسخ : ابرشهر
نفس چاق ___ پاسخ : هن
نگهبان کاروانسرا ___ پاسخ : دالاندار
نمایش فیلم در سینما ___ پاسخ : اکران
نوشیدن ___ پاسخ : شرب
نوعی دستگاه نمایشی ___ پاسخ : ویدیو
نوعی سنبل‌الطیب ___ پاسخ : فو
نویسنده «مجمع الجزایر رویا» ___ پاسخ : ترانس ترومر
هر گلی دارد ___ پاسخ : خار
همسر ملکشاه سلجوقی ___ پاسخ : ترکان خاتون
همنشین ___ پاسخ : ندیم
واحد پول ساسانیان ___ پاسخ : درم
کارگردان هالیوودی فیلم بالا در آسمان ___ پاسخ : جیسون ریتمن
کربنات پتاسیم ___ پاسخ : پتاس
کشت بارانی ___ پاسخ : دیم
کنایه از تملق و چاپلوسی ___ پاسخ : کاسه لیسی
کهنسال ___ پاسخ : سالمند
یاری کننده ___ پاسخ : ممد

آفت گندم ___ پاسخ : سن
آقای اسپانیایی ___ پاسخ : دن
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : میرزا
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : دلخسته
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : عنکبوت
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اتما
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : عطریاس
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : ایشب
از پیامبران ___ پاسخ : سلیمان
از جزایر ژاپن ___ پاسخ : یزو
از سبزیجات ___ پاسخ : تره
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : احقاف
از سوره‌ها ___ پاسخ : مرسلات
از سوره‌ها ___ پاسخ : مزمل
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : جیرفت
از علائم نگارشی ___ پاسخ : همزه
استان و مرکزش ___ پاسخ : قم
امید است، شاید ___ پاسخ : اندی
با دست چیزی را نشان دادن ___ پاسخ : اشارت
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بالا رونده ___ پاسخ : متصاعد
بانگ ___ پاسخ : صدا
بخش، پاره ___ پاسخ : جزو
بخیه درشت ___ پاسخ : کن
بر یکدیگر یورش بردن ___ پاسخ : تصاول
بردگی ___ پاسخ : رق
بهره ___ پاسخ : سهم
پایتخت سودان ___ پاسخ : خارطوم
پایتخت نپال ___ پاسخ : کاتماندو
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
پس ماندن ___ پاسخ : تاخر
پوشاننده ___ پاسخ : ستار
پیامبر صبور ___ پاسخ : ایوب
پیروان پیامبران ___ پاسخ : امم
تاج گل ___ پاسخ : بساک
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
تفاله ___ پاسخ : تخ
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جامه ابریشمین ___ پاسخ : خز
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
خرد ___ پاسخ : عقل
خطی در دایره ___ پاسخ : وتر
خورشید ___ پاسخ : شمس
داروی محرک دستگاه عصبی ___ پاسخ : امفتامین
دانه انگور ___ پاسخ : حب
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
درون دهان ___ پاسخ : نج
دهان ___ پاسخ : فم
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
رابطه ___ پاسخ : تماس
راه تغذیه جنین ___ پاسخ : ناف
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
سردار ترک ___ پاسخ : ینال
سهم برده از اموال مرده ___ پاسخ : ارث
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : باشت
شهری در آذربایجان‌غربی ___ پاسخ : تکاب
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : ورونا
طی مدارج عرفانی ___ پاسخ : سلوک
عقرب ___ پاسخ : کژدم
فرود آمدن ___ پاسخ : نزال
قصیده سرای شروانی ___ پاسخ : خاقانی
گروه‌های سیاسی ___ پاسخ : احزاب
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
متعلق به شخص یا گروهی معین ___ پاسخ : انحصاری
مدهوش ___ پاسخ : مست
مغلوب شدن ___ پاسخ : شکست
مغلوب شده ___ پاسخ : باخته
مقابل روز ___ پاسخ : شب
مقدار پول ___ پاسخ : مبلغ
ملس ___ پاسخ : مز
میوه، بار ___ پاسخ : ثمر
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نفرین ___ پاسخ : لعن
نوعی ساز بادی ___ پاسخ : صور
نوعی ماهی ___ پاسخ : قباد
نویسنده «بودنبروک ها» ___ پاسخ : توماس مان
نویسنده «مائده های زمینی» ___ پاسخ : اندره ژید
نویسنده «کارنامه بلخ» ___ پاسخ : سنایی
هزار عرب ___ پاسخ : الف
واحد پول موریتانی ___ پاسخ : وگیه
واحد سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : غنا
کلام معتبر ___ پاسخ : نص

آسیب و بلا ___ پاسخ : افت
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آهن ___ پاسخ : حدید
آهنگ کردن ___ پاسخ : قصد
ابریشم ___ پاسخ : سیلک
اثر احمد محمود ___ پاسخ : داستان یک شهر
اثر احمد محمود ___ پاسخ : مول
اثر اصغر الهی ___ پاسخ : سال مرگی
اثر امیل زولا ___ پاسخ : شکست
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : دوزخیها
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : گاوخونی
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : دیوساران
اثر خواجوی کرمانی ___ پاسخ : کمال نامه
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : ابوذر
اثر م. مؤدب‌پور ___ پاسخ : یاسمین
اثر محمدعلی جمال زاده ___ پاسخ : قصه قصه ها
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : تنسی
از خدایان بابل قدیم ___ پاسخ : نبو
از روی قصد و نیت ___ پاسخ : عمدا
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : الرحمن
از سوره‌ها ___ پاسخ : فاتحه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : غافر
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : فسا
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : ارومیه
افتادنی بر اندام ___ پاسخ : لرزه
باران ریز ___ پاسخ : طل
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بخشیدن ___ پاسخ : اعطا
برطرف کردن ___ پاسخ : رفع
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بسیار گرم ___ پاسخ : داغ
بلدرچین ___ پاسخ : وشم
به دادمند ___ پاسخ : انصافا
به نفع او ___ پاسخ : له
بهبودی از بیماری ___ پاسخ : شفا
بین ___ پاسخ : لا
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پاره آتش ___ پاسخ : شرر
پاک کردن ___ پاسخ : اخلاص
پایتخت ازبکستان ___ پاسخ : تاشکند
پرده‌دری ___ پاسخ : هتک
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پیامبر نیکوکار ___ پاسخ : صالح
تابلویی از گوستاو کلیمت ___ پاسخ : بوسه
تحقیق و جستجو کردن ___ پاسخ : تفحص
تر و آبدیده ___ پاسخ : خیس
توانگر ___ پاسخ : غنی
جدا کردن ___ پاسخ : فصل
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
جهت بر آمدن آفتاب ___ پاسخ : شرق
چوبدستی ___ پاسخ : عصا
حرف اول ___ پاسخ : الف
حسد ___ پاسخ : رشک
خرقه درویشی ___ پاسخ : دلق
خورشت پر روغن ___ پاسخ : مسما
درخت لرزان ___ پاسخ : بید
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
دعاها ___ پاسخ : اذکار
دنبه برشته ___ پاسخ : جز
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
دوندگی ___ پاسخ : خت
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
ریسمان ___ پاسخ : نخ
ریسه ___ پاسخ : شبک
زرنگ ___ پاسخ : زبل
سایه ___ پاسخ : نش
سرایندگان ___ پاسخ : شعرا
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سوره هشتاد و پنجم ___ پاسخ : بروج
سوره هشتاد و سوم ___ پاسخ : مطففین
شاعر قرن ششم ___ پاسخ : انوری
شبیه و مانند ___ پاسخ : فش
شهری در آلمان ___ پاسخ : بن
شهری در عراق ___ پاسخ : رمادی
شیره آبکی نباتات ___ پاسخ : لنف
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
ضیق ___ پاسخ : تنگنا
عدد تهی ___ پاسخ : صفر
عدل و داد ___ پاسخ : قسط
عمامه در سر بستن ___ پاسخ : تکویر
عکس گرفتن از خود ___ پاسخ : سلفی
غار قرآنی ___ پاسخ : کهف
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
فام ___ پاسخ : رنگ
فرومایه ___ پاسخ : دون
فیلم پنه لوپه کروز ___ پاسخ : نه
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
گل و لای حوض ___ پاسخ : لجن
لقب اشرافی انگلیس ___ پاسخ : لرد
لیقه ___ پاسخ : تلی
ماه ___ پاسخ : قمر
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
مردن هم معنی می‌دهد ___ پاسخ : سقط
منحصر به فرد ___ پاسخ : سل
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
مورچه ___ پاسخ : نمل
نابینا ___ پاسخ : روشن دل
ناسیونال ___ پاسخ : ملی
نحوه آرایش داده‌ها ___ پاسخ : فرمت
نوعی ماهی ___ پاسخ : شیم
نویسنده «پرنده آبی» ___ پاسخ : موریس مترلینک
نویسنده «حکومت نظامی» ___ پاسخ : البرکامو
نویسنده آلمانی قرن بیستم ___ پاسخ : توماس مان
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
کشور گاندی ___ پاسخ : هند
یقین ___ پاسخ : حتم

اثر الکساندر دوما ___ پاسخ : اسکانیو
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : دلخسته
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : رابعه
اثر صادق کرمیار ___ پاسخ : غنیمت
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : نقد ادبی
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : دندیل
اثر مولیر ___ پاسخ : خسیس
اجازه‌نامه ___ پاسخ : جواز
از استان‌های ایران ___ پاسخ : قم
از بت‌های جاهلیت ___ پاسخ : ود
از روی قصد ___ پاسخ : عامدا
از سازهای سنتی ___ پاسخ : سهتار
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : ماعون
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : حاقه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : ممتحنه
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : پاکدشت
از شهرهای استان خراسان رضوی ___ پاسخ : رشت خوار
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : خنج
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : فسا
از صور فلکی ___ پاسخ : سنبله
اسباب و اثاثیه ___ پاسخ : بار و بندیل
اعصاب را سست و بی‌حس می‌کند ___ پاسخ : مخدر
الماس بازی ___ پاسخ : جم
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اهک
بازی نفس گیر ___ پاسخ : زو
برپا شدن ___ پاسخ : خاستن
بسیار راستگو ___ پاسخ : صدوق
پاره‌ها ___ پاسخ : اجزا
پاک ___ پاسخ : قدوس
پاکدامنی ___ پاسخ : عفت
پاکیزه ___ پاسخ : زکی
پایتخت سنت کیتس و نویس ___ پاسخ : باسهتر
پایتخت مالت ___ پاسخ : والتا
پایتخت ویتنام ___ پاسخ : هانوی
پچ پچ کردن ___ پاسخ : نجوا
پلیس فضای مجازی ___ پاسخ : فتا
پنهان ___ پاسخ : خفی
پوچ و خالی ___ پاسخ : واهی
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
تاج خروس ___ پاسخ : یل
تمتع ___ پاسخ : برومندی
توجه داشتن ___ پاسخ : اعتنا
جنازه ___ پاسخ : نعش
چندین مسجد ___ پاسخ : مساجد
چین پیشانی ___ پاسخ : اخم
حرارت ___ پاسخ : دما
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف هشتم یونانی ___ پاسخ : تتا
حیوان چراندنی ___ پاسخ : غاز
خالق ___ پاسخ : افریدگار
خاندان پیامبر اسلام ___ پاسخ : العبا
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
خلاف زیر ___ پاسخ : رو
خلیفه دوم ___ پاسخ : عمر
خوش قد و قامت ___ پاسخ : رعنا
دارنده مفهوم ___ پاسخ : معنی دار
در ده زندگی می‌کند ___ پاسخ : روستایی
دریای شمالی ___ پاسخ : خزر
دست مالیدن ___ پاسخ : لمس
دهان‌بند ___ پاسخ : فدام
سازگاری ___ پاسخ : وفق
ستایش ___ پاسخ : حمد
سرپرست ___ پاسخ : اقابال اسر
سطحی ___ پاسخ : رویی
سنگ قرآنی ___ پاسخ : حجر
شاهنشاهی ___ پاسخ : امپریال
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
شهر تهران ___ پاسخ : دماوند
شهر زنجان ___ پاسخ : طارم
شهری در افغانستان ___ پاسخ : کندوز
شکافتگی ___ پاسخ : انشقاق
عموی حضرت ابراهیم ___ پاسخ : ازر
فراموشکار ___ پاسخ : نسی
فرومایه ___ پاسخ : دون
گیاهی خاردار ___ پاسخ : یز
مجاز از موجود معصوم‌و بی‌گناه ___ پاسخ : طفلک
مرکز استان خوزستان ___ پاسخ : اهواز
منسوب به اروپا ___ پاسخ : فرنگی
ناگهانی ___ پاسخ : اتفاقا
نبرد ___ پاسخ : جدال
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نقاش ___ پاسخ : رسام
نواق موسیقی ___ پاسخ : چکاو
نوع انسان ___ پاسخ : بشریت
نویسنده «خوشه‌های خشم» ___ پاسخ : جان استاین بک
هجی کردن حروف ___ پاسخ : هجا
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
کتاب خطی ___ پاسخ : دست نویس
کرکس ___ پاسخ : نسر
یال اسب ___ پاسخ : پش
یک جور و یکنواخت ___ پاسخ : یکدست

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آزاد کردن ___ پاسخ : رهاندن
آقا ___ پاسخ : سید
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اثر احمد محمود ___ پاسخ : زمین سوخته
اثر امیل زولا ___ پاسخ : رویا
اثر جان میلتون ___ پاسخ : بهشت گمشده
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : روشنان
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : سیندخت
اثر غزاله علیزاده ___ پاسخ : شب های تهران
اثر مهدی اخوان ثالث ___ پاسخ : زمستان
اثر هومر ___ پاسخ : ادیسه
اجاره‌بها ___ پاسخ : کرا
احساس تأسف کردن ___ پاسخ : افسوس خوردن
از اقوام ترکمن ___ پاسخ : یموت
از خوانندگان قدیمی ___ پاسخ : ویگن
از شهرهای استان گلستان ___ پاسخ : کلاله
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : بافت
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اگر خدا بخواهد ___ پاسخ : انشاالله
اهلی نیست ___ پاسخ : وحشی
بار خدایا ___ پاسخ : اللهم
بالای انگلیسی ___ پاسخ : اپ
بحث ___ پاسخ : جستار
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بدیع ___ پاسخ : نو
بسیار حمله کننده ___ پاسخ : کرار
به وسیله برق تجزیه می‌شود ___ پاسخ : الکترولیت
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
پایتخت سنت کیتس و نویس ___ پاسخ : باسهتر
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پایتخت هند ___ پاسخ : دهلی نو
پایتخت کشور همسایه ___ پاسخ : اسلام اباد
پرده داخل چشم ___ پاسخ : شبکیه
پشه ___ پاسخ : بق
پلنگ ___ پاسخ : نمر
پیوندها ___ پاسخ : روابط
تاجریزی ___ پاسخ : لما
ترس ___ پاسخ : رعب
تغییر صورت دادن ___ پاسخ : نسخ
تندر ___ پاسخ : رعد
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جایگاه ویژه ___ پاسخ : لژ
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جهت ___ پاسخ : سمت
چاشنی غذا ___ پاسخ : نمک
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حق کسی را تمام دادن ___ پاسخ : ایفا
خالکوبی ___ پاسخ : تاتو
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
خو گرفتن ___ پاسخ : اخت شدن
درون دهان ___ پاسخ : نج
دهان خودمانی ___ پاسخ : دهن
روش و روال ___ پاسخ : نحو
زمین دور از آب ___ پاسخ : لیا
سر کوه ___ پاسخ : شخ
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : شوط
شهر روشنایی ___ پاسخ : نور
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : لاکرونیا
صمغ ___ پاسخ : ژد
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
علیم ___ پاسخ : دانا
فیلمی از حمید نعمت‌الله ___ پاسخ : بوتیک
قاتل امام حسین ___ پاسخ : شمر
قرن ___ پاسخ : سده
قلعه کوچک ___ پاسخ : ارگ
قیمتی ___ پاسخ : نفیس
گامت ماده ___ پاسخ : اوول
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گناه ___ پاسخ : ذنب
لطیفه ___ پاسخ : جوک
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مرکز استان خراسان شمالی ___ پاسخ : بجنورد
میکروبیولوژیک ___ پاسخ : میکروب شناس
نژاد ___ پاسخ : نسب
نماد کشور فرانسه ___ پاسخ : خروس
نمایان ___ پاسخ : پدید
نوعی گیاه باتلاقی ___ پاسخ : جگن
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
نویسنده موش و گربه ___ پاسخ : عبید زاکانی
نیکوکار ___ پاسخ : برره
هزار عرب ___ پاسخ : الف
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
واحد پول موزامبیک ___ پاسخ : متیکال
واحد پول میانمار ___ پاسخ : کیات
واژه شگفتی ___ پاسخ : اوه
وسیله نوشتن ___ پاسخ : قلم
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آسیایی ___ پاسخ : نپال
کشور اروپایی ___ پاسخ : بلاروس
کوزه بزرگ ___ پاسخ : هب
یال اسب ___ پاسخ : پش

آخرین یکان ___ پاسخ : نه
آداب رفتار با شریک زندگی ___ پاسخ : همسرداری
آش کشک ___ پاسخ : کشکبا
اثاث خانه ___ پاسخ : مان
از انواع مرکبات ___ پاسخ : پرتقال
از انواع یقه ___ پاسخ : ارو
از لبنیات صبحانه ___ پاسخ : کره
از مواد غذایی سرشار از آهن ___ پاسخ : سبزیجات
بالای زانو ___ پاسخ : ران
بدبوی پرخاصیت ___ پاسخ : سیر
برنج شوشتری ___ پاسخ : کات
بوی تهوع‌آور ___ پاسخ : زهم
پارچه پنبه‌ای درشت باف ___ پاسخ : کتان
پارچه نخی ارزان ___ پاسخ : چیت
پروتئین گیاهی ___ پاسخ : سویا
تابه نان‌پزی ___ پاسخ : ساج
تازه داماد ___ پاسخ : نوشاد
ترشی بادمجان ___ پاسخ : لیته
تعجب خانمانه ___ پاسخ : واساج
چارپا ___ پاسخ : ستور
چهار من تبریزی ___ پاسخ : ری
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
خانه زنبور عسل ___ پاسخ : کندو
خم کاغذ ___ پاسخ : تا
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
دستمال گردن ___ پاسخ : کراوات
دمپایی ___ پاسخ : سندل
دیگدان ___ پاسخ : اجاق
زنبیل ___ پاسخ : سبد
زینت دادن ___ پاسخ : ارایش
ستاره ___ پاسخ : کوکب
سرد مطبوع ___ پاسخ : خنک
سفره رنگین کن ___ پاسخ : سالاد
سفید ترکی ___ پاسخ : اق
سقز جویدنی ___ پاسخ : ادامس
سقف آویز خانگی ___ پاسخ : لوستر
سوغات ساوه ___ پاسخ : انار
شهر خرما ___ پاسخ : بم
شهر زیره ___ پاسخ : کرمان
شکلک ___ پاسخ : ادا
طبخ ___ پاسخ : پخت
طعم فلفل ___ پاسخ : تند
طلا ___ پاسخ : زر
طمع ___ پاسخ : از
ظرف لباس‌شویی ___ پاسخ : تشت
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
عود ___ پاسخ : ند
غذای ساده ___ پاسخ : اشتشت
غذای ساده ___ پاسخ : املت
غربال ___ پاسخ : الک
فربه ___ پاسخ : تپل
قورباغه درختی ___ پاسخ : داروک
گذران ___ پاسخ : امرار
گندم سوده ___ پاسخ : ارد
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
گونه ___ پاسخ : لپ
لبه چین‌دار پرده ___ پاسخ : والان
لحظه کوتاه ___ پاسخ : ان
مرطوب ___ پاسخ : تر
مغازه کوچک ___ پاسخ : دکه
مقابل روز ___ پاسخ : شب
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
من و شما ___ پاسخ : ما
مورچه ___ پاسخ : نمل
موی بلند سر ___ پاسخ : گیس
میوه کال ___ پاسخ : نارس
نان محلی کردستان ___ پاسخ : کلانه
نت سوم ___ پاسخ : می
نقطه سیاه روی پوست ___ پاسخ : خال
نوعی جین ___ پاسخ : لی
نوعی حریر نازک ___ پاسخ : وال
نوعی مایع ظرفشویی ___ پاسخ : ریکا
همسایه ___ پاسخ : جار
واحد شمارش غذا ___ پاسخ : پرس
واحد شمارش لباس ___ پاسخ : دست
وسیله‌ای در چرخ نخ‌ریسی ___ پاسخ : دوک
کالابرگ ___ پاسخ : کوپن
کفش لاستیکی ___ پاسخ : گالش
کنایه از بیکاری بیش از حد ___ پاسخ : مگس پراندن
کنایه از حق نشناس ___ پاسخ : نانکور
کنایه از خورشید ___ پاسخ : تشتاتش
کنایه از درگیر شدن ___ پاسخ : دست به یقه شدن

آخرین سوره قرآن ___ پاسخ : ناس
آداب و رسوم رسمی ___ پاسخ : تشریفات
آدم بدقلق ___ پاسخ : نرو
آزمندی ___ پاسخ : شح
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : ترس بزرگ
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : پنج داستان
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : غرب زدگی
اثر جیمز جویس ___ پاسخ : اولیس
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مالوی
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : جانکلام
اثر ماکسیم گورکی ___ پاسخ : سه رفیق
اثر محمد علی جمال‌زاده ___ پاسخ : مرکب محو
اثر مرتضی مشفق کاظمی ___ پاسخ : گل پژمرده
از پیامبران ___ پاسخ : ادریس
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : طه
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : بروج
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : دخان
از سوره‌های مکی ___ پاسخ : حاقه
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
امتحان ___ پاسخ : ازمایه
بازی نفس گیر ___ پاسخ : زو
بخشش و هدیه ___ پاسخ : موهبت
بربط ___ پاسخ : عود
برگ گل ___ پاسخ : گلبرگ
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بی حس ___ پاسخ : لس
پارچه و قماش ___ پاسخ : بز
پرحرفی ___ پاسخ : ور
پستاندار آدم‌نما ___ پاسخ : لمور
پوشش، حجاب ___ پاسخ : پرده
جوانمرد ___ پاسخ : لوطی
چهره و رخساره ___ پاسخ : لقا
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حالت روحی ___ پاسخ : مود
حشره قطاری ___ پاسخ : هزارپا
حیوان مسابقه ___ پاسخ : اسب
خوف‌انگیز ___ پاسخ : ترسناک
داروی بیهوشی ___ پاسخ : اتر
دستگاه اتصال برق ___ پاسخ : سویچ
دومین مهره گردن ___ پاسخ : اسه
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
رفتار تند ___ پاسخ : پو
رو به رو ___ پاسخ : جلو
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
زخم زدن ___ پاسخ : جرح
زدنی به خشخاش ___ پاسخ : مته
زیباروی افسانه‌ای ___ پاسخ : پری
زیبایی و خوش اندامی ___ پاسخ : ظرافت
سخت و دشوار ___ پاسخ : شاق
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سوره پس از بقره ___ پاسخ : العمران
شاعر خسرو و شیرین ___ پاسخ : نظامی گنجوی
شاعر دامغانی سده چهار و پنج هجری ___ پاسخ : منوچهری
شخص بسیار چاق ___ پاسخ : خیکی
شریک قائل شدن‌برای‌خدا ___ پاسخ : شرک
شعر هنگام جنگ ___ پاسخ : رجز
شهر خراسان شمالی ___ پاسخ : جاجرم
شیرینی کرمانشاهی ___ پاسخ : کاک
صاحب دفتر اسناد رسمی ___ پاسخ : سردفتر
صندلی راحتی ___ پاسخ : مبل
عشق فرنگی ___ پاسخ : لاو
گدا ___ پاسخ : سایل
گل خودشیفتگی ___ پاسخ : نارسیس
لقب امام دهم شیعیان ___ پاسخ : نقی
لیز خوردن ___ پاسخ : سر
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
مردان ___ پاسخ : رجال
موجودی قرآنی ___ پاسخ : جن
موشک زیر آبی ___ پاسخ : اژدر
میانی ___ پاسخ : وسطی
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نخستین انسان ___ پاسخ : ادم
نظیر، مانند ___ پاسخ : همتا
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نویسنده ایرلندی ___ پاسخ : شاو
هراس ___ پاسخ : هول
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
همسر ابراهیم نبی ___ پاسخ : هاجر
هواکش آشپزخانه ___ پاسخ : هود
واحد پول اسرائیل ___ پاسخ : شکل
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
واحد پول گرجستان ___ پاسخ : لاری
وسنی ___ پاسخ : هوو
وسیله شکسته‌بندی ___ پاسخ : اتل
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کابوس ___ پاسخ : بختک
کثیر ___ پاسخ : جم

آزار جسمی و روحی ___ پاسخ : شکنجه
آشپز ___ پاسخ : طباخ
آلت فلزی سر کج ___ پاسخ : کجک
اثر الکساندر پوشکین ___ پاسخ : غلام پست
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : گذشت زمانه
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : پشه ها
اثر چربی ___ پاسخ : لک
اثر عبدالحسین صنعتی‌زاده ___ پاسخ : عالم ابدی
اثر علی اکبر دهخدا ___ پاسخ : لغت نامه
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : خیالتو
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : زیرچرخ
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : گرترود
ادراک ___ پاسخ : حس
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : کنتیکت
از پوشاک بانوان ___ پاسخ : تاپ
از پیامبران ___ پاسخ : اسماعیل
از روی اجبار ___ پاسخ : قهرا
از سوره‌ها ___ پاسخ : انشقاق
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
ایلچیگری ___ پاسخ : سفارت
باز آمدن از سفر ___ پاسخ : مقدم
بی‌موقع ___ پاسخ : بیجا
بین، میان ___ پاسخ : لا
پرده‌در ___ پاسخ : هتاک
پرنده شب‌بیدار ___ پاسخ : جغد
پشیمانی ___ پاسخ : ندم
ترس و پروا ___ پاسخ : محابا
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
تیغ موکت بری ___ پاسخ : کاتر
جامه گشاد ___ پاسخ : جبه
جایگاه مرشد ___ پاسخ : سردم
حرف عطف ___ پاسخ : واو
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خودپسندی، غرور ___ پاسخ : کبر
دست مالیدن ___ پاسخ : مس
دم جنبانک ___ پاسخ : ابدارک
راه فرود و صعود خانه ___ پاسخ : پله
راه و روش ___ پاسخ : مشی
رفیق ___ پاسخ : همدم
رنگ و لون ___ پاسخ : فام
رودی در استان فارس ___ پاسخ : کر
روی‌بند ___ پاسخ : نقاب
زنگار دل ___ پاسخ : رین
زور، سنگینی ___ پاسخ : فشار
ستاد ___ پاسخ : مقر
ستون خیمه ___ پاسخ : دیرک
سخنی از روی طعنه ___ پاسخ : متلک
سرازیر کردن آب ___ پاسخ : ریختن
سعی و تلاش ___ پاسخ : همت
سوره رستاخیز ___ پاسخ : قیامه
سوره هشتم ___ پاسخ : انفال
سوغات کرمانشاه ___ پاسخ : کاک
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
شرمندگی ___ پاسخ : خجلت
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : هشترود
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : قاین
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : مهرستان
شهر قزوین ___ پاسخ : ابیک
شهر کرمان ___ پاسخ : زرند
شهری در اسپانیا ___ پاسخ : الچه
شوم ___ پاسخ : نحس
شکمباره ___ پاسخ : رس
ضربه با پا ___ پاسخ : لگد
ظنین ___ پاسخ : بددل
عضو دفاعی زنبور ___ پاسخ : نیش
غذایی از تخم مرغ ___ پاسخ : املت
فرزند زاده ___ پاسخ : نوه
قرض ___ پاسخ : بدهی
گداختن ___ پاسخ : ذوب کردن
گردآوری نیروها ___ پاسخ : بسیج
لقب یافتن ___ پاسخ : تلقب
مشایعت ___ پاسخ : بدرقه
مقابل ___ پاسخ : ازا
نااستوار ___ پاسخ : لق
نگاشتن ___ پاسخ : درج
نوعی بیماری عفونی ___ پاسخ : کزاز
نوعی تنگ سفالی ___ پاسخ : کماس
نوعی ظرف دوجداره ___ پاسخ : فلاسک
نویسنده رمان نامه‌ای از پکن ___ پاسخ : پرلباک
نویسنده وداع با اسلحه ___ پاسخ : ارنست همین گوی
همان ته است ___ پاسخ : تگ
هنگامی که ___ پاسخ : وقتی
واحد تحصیلی ___ پاسخ : ترم
یاقوت سرخ ___ پاسخ : بهرم

آب شرعی ___ پاسخ : کر
آژیر ___ پاسخ : الارم
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : تلخکام
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : گم گشتگان
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اخرشب
اثر غلامحسین ساعدی ___ پاسخ : دندیل
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مرد سوم
اثر محمد علی جمال‌زاده ___ پاسخ : گنجشایان
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : از خم چنبر
اثر مولیر ___ پاسخ : تارتوف
اثری از آگاتا کریستی ___ پاسخ : انیاام
از پیامبران الهی ___ پاسخ : داود
از سبزیجات خوراکی ___ پاسخ : جعفری
از سوختن حاصل می‌شود ___ پاسخ : اتش
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فاطر
از سوره‌های قرآن کریم ___ پاسخ : ذاریات
از شهرهای استان خوزستان ___ پاسخ : باوی
از یک پدر و مادر ___ پاسخ : تنی
اسب رستم ___ پاسخ : رخش
اسباب عروس ___ پاسخ : جهاز
انبار اجناس ___ پاسخ : دپو
انترن ___ پاسخ : کارورز
انصاف ___ پاسخ : عدل
ایالت غرب وحشی ___ پاسخ : تگزاس
ایتالیای باستان ___ پاسخ : روم
بانگ ___ پاسخ : غو
بزرگی داشتن ___ پاسخ : تشخص
پاپوش ___ پاسخ : کفش
پای چلاق ___ پاسخ : شل
پایتخت سوریه ___ پاسخ : دمشق
پایتخت فلسفه ___ پاسخ : اتن
پایتخت کامبوج ___ پاسخ : پنومپن
پشه ___ پاسخ : بق
تابع ___ پاسخ : پیرو
تابه نان پزی ___ پاسخ : ساج
تخم‌مرغ فرنگی ___ پاسخ : اگ
تراشیدن چوب ___ پاسخ : خرط
جوی خون ___ پاسخ : رگ
چاق انگلیس ___ پاسخ : فت
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حرف نهم یونانی ___ پاسخ : یتا
خانم ___ پاسخ : بانو
خزانه دولت مغول ___ پاسخ : دلی
خمره بزرگ ___ پاسخ : هب
خوش‌خوان ___ پاسخ : قرا
دارای زمان زیاد ___ پاسخ : طویل المدت
دروازبان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دوندگی ___ پاسخ : خت
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
ذره باردار ___ پاسخ : یون
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
ریشه ___ پاسخ : بن
زشت و بد ___ پاسخ : انر
زیبا همچون ماه ___ پاسخ : مهوش
سازمان سیاسی ___ پاسخ : حزب
ستیز ___ پاسخ : جنگ
سرای مهر و محبت ___ پاسخ : دل
سردوشی افسری ___ پاسخ : اپل
سوره مردم ___ پاسخ : ناس
سوگواری ___ پاسخ : عزا
شاخ جانور ___ پاسخ : شغ
شاعر حماسه سرای ایرانی ___ پاسخ : فردوسی
شاعر سرزمین هرز ___ پاسخ : تیاس الیوت
شاعر گلستان و بوستان ___ پاسخ : سعدی
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شتر عرب ___ پاسخ : ابل
شهر ___ پاسخ : بلد
شهر بارانی ___ پاسخ : رشت
شهرها ___ پاسخ : مدن
شهری در آلمان ___ پاسخ : بوخوم
شهری در استان گیلان ___ پاسخ : لنگرود
شوخ و ظریف ___ پاسخ : لیم
شیوه معماری اروپای قدیم ___ پاسخ : گوتیگ
صاحب زن و فرزند ___ پاسخ : عیالوار
ضمیر فرانسوی ___ پاسخ : وو
فدراسیون جهانی کشتی ___ پاسخ : فیلا
فیلمی با بازی بهروز وثوقی ___ پاسخ : تنگسیر
گفتگوی خودمانی ___ پاسخ : گپ
لشکر ___ پاسخ : جیش
لعن و نفرین ___ پاسخ : سب
مرد بزرگوار ___ پاسخ : شیخ
مهلک ___ پاسخ : قتال
میوه‌ای ترش و شیرین ___ پاسخ : تمشک
نوعی موتور ___ پاسخ : دیزل
نوک مرغ ___ پاسخ : تک
نویسنده زن ایتالیایی برنده جایزه نوبل ___ پاسخ : گراتزیادلدا
واحد پول تایلند ___ پاسخ : بات
واحد پول شیلی ___ پاسخ : پزو
واحد پول مالزی ___ پاسخ : رینگیت
واحد شمارش نهال ___ پاسخ : اصله
واژگون شدن ___ پاسخ : برگشتن
کشور آسیایی ___ پاسخ : اردن
کشور آسیایی ___ پاسخ : قزاقستان
کنسول بازی قدیمی ___ پاسخ : سگا
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد

آواز بلند ___ پاسخ : هتف
آواز دسته جمعی ___ پاسخ : کر
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : ستون پنجم
اثر بزرگ علوی ___ پاسخ : ازبک ها
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : کتیبه و ایوب
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : وات
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : هنر
اثر فرخنده آقایی ___ پاسخ : راز کوچک
ادعا کننده ___ پاسخ : مدعی
ارزش و اعتبار ___ پاسخ : قدر
از خدایان بابل قدیم ___ پاسخ : نبو
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : تکاثر
از سوره‌ها ___ پاسخ : غافر
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : زخرف
از شهرهای استان ایلام ___ پاسخ : ابدانان
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : جم
از شهرهای استان کرمان ___ پاسخ : بافت
از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : لیکک
از صنایع ادبی ___ پاسخ : جناس
از ما بهتران ___ پاسخ : جن
بریدن شاخه‌های زاید ___ پاسخ : هرس
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
پارچه و قماش ___ پاسخ : بز
پایتخت چین ___ پاسخ : پکن
پنداشت ___ پاسخ : تخیل
پنهان داشتن ___ پاسخ : کتم
پیامبران ___ پاسخ : انبیا
پیدایش ___ پاسخ : ظهور
تاجریزی ___ پاسخ : لما
ترتیب ___ پاسخ : نظم
تشنه‌فریب بیابان ___ پاسخ : سراب
تقلب کردن در بازی ___ پاسخ : جر
چه کسی ___ پاسخ : کیچرک
حرف تردید ___ پاسخ : یاپزو
حرف یونانی ___ پاسخ : سای
خانه ___ پاسخ : منزل
خداشناسی ___ پاسخ : عرفان
خرابی، ویرانی ___ پاسخ : هدم
خوان و سفره ___ پاسخ : مایده
خوف‌انگیز ___ پاسخ : هولناک
خون بسته ___ پاسخ : علق
درگیری و ستیز ___ پاسخ : مجادله
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دمای بالای بدن همراه رعشه ___ پاسخ : تب لرزه
دیوار گلی ___ پاسخ : نرا
رئیس جیمز باند ___ پاسخ : ام
راز ___ پاسخ : سر
روی و رخساره ___ پاسخ : خد
ریم ___ پاسخ : چرک
سخن بی‌پرده ___ پاسخ : رک
سنگ عصاری ___ پاسخ : غن
شاعر نامدار سده پنجم ___ پاسخ : فرخی سیستانی
شاعر هفت اورنگ ___ پاسخ : جامی
شبکه اشتراک فایل ___ پاسخ : تورنت
شرافت ___ پاسخ : عز
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
شهر ___ پاسخ : بلد
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : سلماس
شهر زیارتی ایران ___ پاسخ : مشهد
شهری در عراق ___ پاسخ : کربلا
شوهر خواهر ___ پاسخ : یزنه
شکست خورده ___ پاسخ : مقهور
ظرف سفالی ___ پاسخ : خم
غنیمت جنگی ___ پاسخ : فی
غول ___ پاسخ : نسناس
قصیده سرای بزرگ فارسی ___ پاسخ : خاقانی
قلم تخته سیاه ___ پاسخ : گچ
گناه ___ پاسخ : بزه
گنجه لباس ___ پاسخ : کمد
نادانی ___ پاسخ : جهل
نوعی پوشاک بی‌آستین ___ پاسخ : شنل
نویسنده «نوروزنامه» ___ پاسخ : خیام
نکته‌سنج ___ پاسخ : دقیق
نیک گفتن ___ پاسخ : تجوید
همراه کوپال ___ پاسخ : یال
واحد پول آرژانتین ___ پاسخ : پزو
وارونه ___ پاسخ : برعکس
کشاورز ___ پاسخ : برزگر

آتشدان حمام ___ پاسخ : تون
آسان گرفتن ___ پاسخ : تسمح
آن سوی شقف ___ پاسخ : بام
از بناهای دوره صفوی در شیراز ___ پاسخ : مدرسه خان
از بیماری‌های تنفسی ___ پاسخ : سارس
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دشتستان
از گروه‌های خونی ___ پاسخ : او
از معرف‌های شیمیایی ___ پاسخ : تورنسل
از نهاد برآید ___ پاسخ : اه
افزون ___ پاسخ : بیش
باغ خرما ___ پاسخ : نخلستان
بخار شدن ___ پاسخ : تبخیر
برد معروف ___ پاسخ : یمانی
بزرگترین غار دست‌ساز دنیا ___ پاسخ : سنگ تراشان
بسیار گرم ___ پاسخ : داغ
بلندمرتبه ___ پاسخ : والا
بوستان ___ پاسخ : باغ
بی‌نیازی ___ پاسخ : استغنا
بیگانگان ___ پاسخ : اجانب
پانصدهزار ___ پاسخ : کرور
پس از آن ___ پاسخ : سپس
پشته بلند ___ پاسخ : تپه
پشته خاکی ___ پاسخ : تل
پوستین ___ پاسخ : وت
تبار ___ پاسخ : ایل
تپه و پشته ___ پاسخ : کتل
تعهد ___ پاسخ : التزام
تندرستی ___ پاسخ : سلامت
تیر تفنگ ___ پاسخ : گلوله
تیز ___ پاسخ : باتک
جاده کوتاه ___ پاسخ : ره
جانسوز ___ پاسخ : سوزناک
جدید و نو ___ پاسخ : تازه
جشنواره سینمایی فرانسه ___ پاسخ : کن
حلق ___ پاسخ : گلو
خراش ___ پاسخ : خش
در گذشته به منشی گفته می‌شد ___ پاسخ : میرزاب نویس
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دو مصراع از شعر ___ پاسخ : بیت
دوازده ماه ___ پاسخ : سال
دیلم ___ پاسخ : اهرم
رایحه ___ پاسخ : بو
رایگان ___ پاسخ : زب
رطب ___ پاسخ : خرما
زره‌ساز ___ پاسخ : زراد
زندانی کردن ___ پاسخ : حبس
زیانکار ___ پاسخ : ضار
زیبا ___ پاسخ : جمیل
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
سبب و جهت ___ پاسخ : رون
سپیدار ___ پاسخ : پد
سماق ___ پاسخ : تتری
شاکر ___ پاسخ : شکرگزار
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
شهرستانی در خراسان رضوی ___ پاسخ : گناباد
شهرنشینی ___ پاسخ : مدنیت
ضمیر خارجی ___ پاسخ : یو
ظلم و جور ___ پاسخ : ستم
عادل ___ پاسخ : دادگستر
فشفشه ___ پاسخ : جت
فندق هندی ___ پاسخ : رته
قوم تاریخی ___ پاسخ : ماد
گمان واهی ___ پاسخ : وهم
گمراه ___ پاسخ : ضال
گندم سوده ___ پاسخ : ارد
لباس مندرس بر تن دارد ___ پاسخ : ژنده پوش
لبالب ___ پاسخ : پر
لنگه بار ___ پاسخ : تا
لنگه در ___ پاسخ : لت
محل و مکان ___ پاسخ : جا
مذکر ___ پاسخ : نر
مرتب ساختن و تنظیم ___ پاسخ : رگلاژ
مزد و پاداش ___ پاسخ : سزا
مقام ___ پاسخ : مسند
منظره ___ پاسخ : دورنما
نادانی ___ پاسخ : جهل
نام مجنون ___ پاسخ : قیس
نامه‌نگاری ___ پاسخ : ترسل
نجیب و اصیل ___ پاسخ : پاکزاد
نخ تابیده ___ پاسخ : ریس
نژاد و گونه ___ پاسخ : رگه
نغمه ___ پاسخ : اواز
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نوردهنده ___ پاسخ : نیر
نوعی پارچه ___ پاسخ : کتان
نیرو ___ پاسخ : نا
وسط و میان ___ پاسخ : بین
کالای حمل شدنی ___ پاسخ : بار
کنایه از شخص برگزیده ___ پاسخ : گل سر سبد
یاقوت سرخ ___ پاسخ : بهرم

آبگیر ___ پاسخ : ژی
آشفته و درهم ___ پاسخ : ژول
آشکار کردن ___ پاسخ : افشا
ابزار درودگران ___ پاسخ : ماهه
ابزار کبابی ___ پاسخ : سیخ
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : طشت خون
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : کشته عشق
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : تصویر قاتل
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : زنزیادی
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : سفر روس
اثر جمال میرصادقی ___ پاسخ : پشه ها
اثر خواجه عبدالله‌انصاری ___ پاسخ : صد میدان
اثر سعدی ___ پاسخ : بوستان
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : هف خط
اثر مولانا ___ پاسخ : فیه ما فیه
اثر مولیر ___ پاسخ : عشق پزشک
از سازهای ضربی ___ پاسخ : دف
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : انفطار
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : قیامه
از سوره‌ها ___ پاسخ : حجرات
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : غافر
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : ممتحنه
اطراف دهان ___ پاسخ : نس
اعتبار ___ پاسخ : وجهه
بافنده ___ پاسخ : نساج
بردگی ___ پاسخ : رق
به ترتیب ___ پاسخ : مرتبا
بی‌نیاز و غنی ___ پاسخ : صمد
بیم ___ پاسخ : هراس
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پایکوب ___ پاسخ : رقاص
پس گردن ___ پاسخ : قفا
پسر ___ پاسخ : پور
پوشاک دور گردن ___ پاسخ : شال
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
جواهر نشان ___ پاسخ : مرصع
چوب خوشبو ___ پاسخ : ند
حرف اول ___ پاسخ : الف
حس بویایی ___ پاسخ : مشام
حیوان باربر ___ پاسخ : الاغ
خرس عرب ___ پاسخ : دب
خودپسندی، غرور ___ پاسخ : کبر
خون‌بها ___ پاسخ : دیه
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دلیل ___ پاسخ : برهان
رعد و برق ___ پاسخ : تندر
رود شمال خوزستان ___ پاسخ : دز
رودی در خوزستان ___ پاسخ : کرخه
ریشه ___ پاسخ : بیخ
زیرک و هوشیار ___ پاسخ : هژیر
ساختن ___ پاسخ : صنع
سامان دادن ___ پاسخ : ترتیب
سردار ملی مشروطیت ___ پاسخ : ستارخان
سستی ___ پاسخ : رخوت
سفارش شخص مرده ___ پاسخ : وصیت
سلاحی گرم ___ پاسخ : تفنگ
شاعر معاصر ایرانی ___ پاسخ : فریدون مشیری
شفقت ___ پاسخ : رحم
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : سردشت
شهر بوشهر ___ پاسخ : دشتی
شهر مرکزی ___ پاسخ : خمین
شهری در ترکیه ___ پاسخ : قیصریه
طریقه ___ پاسخ : روش
ظرف مرکب ___ پاسخ : امه
عمامه و دستار ___ پاسخ : میزر
عید ویتنامی‌ها ___ پاسخ : تت
غذای کم‌مایه و بی‌مزه ___ پاسخ : اب زیپو
فراخوانی با بلندگو ___ پاسخ : پیج
گرداگرد چیزی را گرفتن ___ پاسخ : احاطه
گرمابه ___ پاسخ : حمام
گناه ___ پاسخ : جرم
ماده سمی از بین بردن حشرات ___ پاسخ : حشرهکش
مدیحه گو ___ پاسخ : مداح
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
موجودی قرآنی ___ پاسخ : جن
موزه پاریس ___ پاسخ : لوور
نظر دوختن ___ پاسخ : رصد
نوعی کفش ___ پاسخ : لکا
هسته انگور ___ پاسخ : تکز
ول کردن ___ پاسخ : ترک
کشور آسیایی ___ پاسخ : چین
کشور اروپایی ___ پاسخ : سوید
کشور همسایه ___ پاسخ : عراق
کشیش ___ پاسخ : قس
کوچ کننده ___ پاسخ : راحل
کوفتگی و درماندگی ___ پاسخ : خستگی

جواب جدولانه دو 695

آرنج ___ پاسخ : وارن
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
ابزار کبابی ___ پاسخ : سیخ
اثر آندره ژید ___ پاسخ : امنتاس
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : طشتخون
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : قطره های خون
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : نیمه شب
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : سگمن
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : نفتی
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : سالبلوا
اثر علی شریعتی ___ پاسخ : نامه ها
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : پریا
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : رزکبود
اثر محمد حجازی ___ پاسخ : پری چهر
اثر مولیر ___ پاسخ : خسیس
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فاطر
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : کافرون
از سوره‌ها ___ پاسخ : طارق
از شهرهای استان البرز ___ پاسخ : نظراباد
از شهرهای استان یزد ___ پاسخ : میبد
انتها، پایان ___ پاسخ : منتها الیه
اهریمن ___ پاسخ : شیطان
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
به او پادشاه نثر فرانسه گفته‌اند ___ پاسخ : اناتول فرانس
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به طور پراکنده ___ پاسخ : جسته
بی صدا می‌کشد ___ پاسخ : سل
پارسا ___ پاسخ : روحانی
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
پایتخت بلغارستان ___ پاسخ : صوفیه
پایتخت رومانی ___ پاسخ : بخارست
پایتخت سنگال ___ پاسخ : داکار
پدر ___ پاسخ : ابو
پسوند شباهت ___ پاسخ : اسا
پیامبر کشتی‌بان ___ پاسخ : نوح
پیچ و تاب ___ پاسخ : تاو
تکه پاره ___ پاسخ : لت
تکه چوبی برای شکافتن کنده ___ پاسخ : گوه
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جنگ ___ پاسخ : حرب
جوان ___ پاسخ : شاب
جوی خون ___ پاسخ : رگ
چیز ___ پاسخ : شی
حکایت ___ پاسخ : افسانه
حیوان شیرده مفید ___ پاسخ : گاو
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
در وقت نامناسب ___ پاسخ : بیجا
درآمد از فرصت‌ها ___ پاسخ : رانت
دربندان ___ پاسخ : اسرا
دل ___ پاسخ : قلب
دوربین نجومی ___ پاسخ : تلسکوپ
رنگ ___ پاسخ : فام
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
رودی در سیبری ___ پاسخ : لنا
زمین پر از سنگ ___ پاسخ : سنگلاخ
زیرکی ___ پاسخ : کیاست
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
سه کیلو ___ پاسخ : من
شاعر سده چهار و پنج ___ پاسخ : باباطاهر
شانه سر ___ پاسخ : برس
شبنم ___ پاسخ : طل
شهر همدان ___ پاسخ : رزن
شهری در خراسان رضوی ___ پاسخ : بردسکن
شکم ___ پاسخ : بطن
عطوفت ___ پاسخ : مهر
علامت بیماری ___ پاسخ : تب
عمل و کردار ___ پاسخ : کنش
غمزه ___ پاسخ : تیبا
فاقد معنی و ارزش ___ پاسخ : پوچ
فرانسه قدیم ___ پاسخ : گل
قرض و دین ___ پاسخ : وام
گفتار ___ پاسخ : قیل
گناه ___ پاسخ : بزه
لذت بردن ___ پاسخ : حظ
لطیفه ___ پاسخ : جوک
لقب اشرافی انگلیس ___ پاسخ : لرد
ماده ضد عرق ___ پاسخ : زاج
مزه ناگوار ___ پاسخ : تلخ
ملس ___ پاسخ : مز
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
میوه خوب ___ پاسخ : به
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
نوشته شده ___ پاسخ : مکتوب
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نوعی ورزش ___ پاسخ : رزمی
نویسنده «تذکرةالاولیا» ___ پاسخ : عطار
نیرو ___ پاسخ : قوه
واحد پول ترکمنستان ___ پاسخ : منات
واحد سرعت هواپیما ___ پاسخ : ماخ
ویژه ___ پاسخ : خاص
کافی ___ پاسخ : بس
کالا ___ پاسخ : متاع

آفریدن ___ پاسخ : ایجاد
ابر باران زا ___ پاسخ : صیب
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : عادلها
اثر آلفونس دوده ___ پاسخ : سافو
اثر امین فقیری ___ پاسخ : شب
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : دانش بشر
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اسایه ادب
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : دسته گل
اجاق مخفی ___ پاسخ : فر
احساسات ___ پاسخ : عواطف
از بی ادبان ادب آموخت ___ پاسخ : لقمان
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : طه
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : علق
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : مزمل
از شهرهای استان خراسان شمالی ___ پاسخ : گرمه
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : مهر
از شهرهای استان مرکزی ___ پاسخ : رازقان
از شهرهای استان کردستان ___ پاسخ : سقز
از علائم نگارشی ___ پاسخ : همزه
اندام‌ها ___ پاسخ : جوارح
اهل کوفه و اثر امین فقیری ___ پاسخ : کوفیان
بار، دفعه ___ پاسخ : نوبت
باران ریز ___ پاسخ : طل
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
بهانه‌گیر ___ پاسخ : نقنقو
بهای نامه ___ پاسخ : تمبر
بی‌درنگ و فورا ___ پاسخ : دردم
بیداد و ستم ___ پاسخ : ظلم
پایتخت لتونی ___ پاسخ : ریگا
پایتخت نیجریه ___ پاسخ : ابوجا
پدر شعر پارسی ___ پاسخ : رودکی
پراکندگی ___ پاسخ : شتمهر
پرنده آبزی ___ پاسخ : قو
پرهیزگار ___ پاسخ : متقی
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پنج ترکی ___ پاسخ : بش
پوست و پوشش ___ پاسخ : قشر
پیمودن ___ پاسخ : طی
تدبیر کننده ___ پاسخ : مدبر
ترس ___ پاسخ : خوف
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
تنگ‌نظر ___ پاسخ : ضیق
تیشه بزرگ ___ پاسخ : تش
جوی خون ___ پاسخ : رگصیب
چند اسیر ___ پاسخ : اسرا
حبسیه سرای معروف ___ پاسخ : مسعود سعد سلمان
حرف اول ___ پاسخ : الف
حرف دهم یونانی ___ پاسخ : کاپا
خوش‌گذرانی و شادمانی ___ پاسخ : عیش
دارای رابطه ___ پاسخ : مرتبط
زیباروی افسانه‌ای ___ پاسخ : پری
ژول در ثانیه ___ پاسخ : وات
سنگ نوشته ___ پاسخ : کتیبه
شاعر قرن ششم ___ پاسخ : انوری
شامل شدن ___ پاسخ : عم
شهر فارس ___ پاسخ : اقلید
شهر کرمان ___ پاسخ : زرند
طاقچه ___ پاسخ : رف
طایفه پیامبر اسلام ___ پاسخ : قریش
عضو گیاه ___ پاسخ : برگ
عمل فوت کردن ___ پاسخ : دمش
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
فلسفه ارسطویی ___ پاسخ : مشا
قد و بالا ___ پاسخ : سراپا
گل سرخ ___ پاسخ : رز
لکنت ناگهانی زبان ___ پاسخ : تپق
مؤلف منطق الطیر ___ پاسخ : عطار
محل حضور ___ پاسخ : مشهد
مراجعت ___ پاسخ : بازگشت
مراقبت در انجام کاری ___ پاسخ : نظارت
مردار و جسد ___ پاسخ : لش
مردم قرآنی ___ پاسخ : ناس
مرکز استان گیلان ___ پاسخ : رشت
مظهر باریکی ___ پاسخ : مو
موجب کمی یا فزونی ___ پاسخ : مابه التفاوت
نزد عرب ___ پاسخ : لدی
نیکو و بدیع ___ پاسخ : فافا
کاشتن ___ پاسخ : زرع
کرایه دهنده ___ پاسخ : موجر

آب بینی ___ پاسخ : خل
اثر احمد محمود ___ پاسخ : قصه اشنا
اثر احمد محمود ___ پاسخ : مول
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : باده کهن
اثر امیل زولا ___ پاسخ : رویا
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : افرین
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربه کا
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : بازی عشق
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : خوبمن
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : اخرشب
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : حاجی اقا
اثر ماکسیم گورگی ___ پاسخ : سه رفیق
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : ته شب
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : طه
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فصلت
از سوره‌های مکی ___ پاسخ : مطففین
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : رستم
از مقاطع تحصیلی قدیم ___ پاسخ : راهنمایی
استفراق ___ پاسخ : قی
امرود ___ پاسخ : مل
امیر قبیله بزرگ ___ پاسخ : بگ
باد مشرقی ___ پاسخ : سبا
بالا ___ پاسخ : فوق
بخیه خیاطان ___ پاسخ : کن
بر اساس ___ پاسخ : برپایه
برهان‌ها ___ پاسخ : ادله
بم‌ترین صدا در موسیقی ___ پاسخ : باس
پارچه و قماش ___ پاسخ : بز
پایتخت سوئیس ___ پاسخ : برن
پایتخت لبنان ___ پاسخ : بیروت
پرنده افسانه‌ای خوش آواز ___ پاسخ : ققنوس
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پسوند محافظت ___ پاسخ : بان
پشته بلند ___ پاسخ : تل
پوست دباغی شده نرم ___ پاسخ : جیر
تازه ترکی ___ پاسخ : ینی
ترشرویی ___ پاسخ : عبس
تسخیر کردن ___ پاسخ : فتح
ثالث ___ پاسخ : سوم
جانشین ___ پاسخ : خلف
چوب‌تراش ___ پاسخ : خراط
خام نشده ___ پاسخ : خا
خواب عربی ___ پاسخ : نوم
خون بسته ___ پاسخ : علق
در خلال، در طی ___ پاسخ : ظرف
درنگ کننده، کند ___ پاسخ : بطی
دستگاه نساجی ___ پاسخ : هف
دلیل آشکار ___ پاسخ : بینه
رأس ___ پاسخ : سر
روان ___ پاسخ : روح
روزه ___ پاسخ : صیام
ریشه ___ پاسخ : بن
زمستان ___ پاسخ : شتا
سالار ملی مشروطیت ___ پاسخ : باقرخان
ستاره‌ای در دب اکبر ___ پاسخ : سها
سراینده شاهنامه ___ پاسخ : فردوسی
سردار ملی مشروطه ___ پاسخ : ستارخان
سوره هفتاد و نهم ___ پاسخ : نازعات
شاعر بهارستان ___ پاسخ : جامی
شاعر عریان ___ پاسخ : باباطاهر
شب قرآنی ___ پاسخ : لیل
شهر سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : فنوج
صاحب ___ پاسخ : ذا
ضربه به توپ با پا ___ پاسخ : شوت
عطش ___ پاسخ : تشنگی
غار بعثت ___ پاسخ : حرا
غزل‌سرای معروف ___ پاسخ : حافظ
فتو ___ پاسخ : عکس
قلمه گیاه ___ پاسخ : نشا
گرچه ___ پاسخ : خواه
گرم و مرطوب ___ پاسخ : شرجی
متعصب ___ پاسخ : دگم
مرغ می‌رود ___ پاسخ : جا
میان تهی ___ پاسخ : جف
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نگاه شاعرانه! ___ پاسخ : نگه
نویسنده «در انتظار گودو» ___ پاسخ : سامویل بکت
نویسنده «مگس ها» ___ پاسخ : ژان پل سارتر
نی نواختن ___ پاسخ : زمر
واحد پول پاناما ___ پاسخ : بالبوا
واحد پول لسوتو ___ پاسخ : لوتی
وجود ___ پاسخ : هستی
کاغذ نامرغوب ___ پاسخ : وب
کشور آسیایی ___ پاسخ : قطر
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کنیا
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
یار سوزن ___ پاسخ : نخ
یونجه ___ پاسخ : قت

آذوقه سفر ___ پاسخ : راه توشه
آقای اسپانیولی ___ پاسخ : دن
آگاه و باخبر ___ پاسخ : واقف
ارتعاش‌ساز فیزیک ___ پاسخ : دیاپازن
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از برونته‌ها ___ پاسخ : امیلی
از خدایان باستان ___ پاسخ : را
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : نهاوند
از گیاهان خوشبو ___ پاسخ : پونه
از نوشت‌افزارها ___ پاسخ : خودکار
بازگشایی ___ پاسخ : افتتاح
بازیگر فیلم هفت ___ پاسخ : مورگان فریمن
بانگ بلند ___ پاسخ : گلبانگ
برج کج ایتالیا ___ پاسخ : پیزا
بهادر و یل ___ پاسخ : پهلوان
پایتخت کشور اکوادور ___ پاسخ : کیتو
پایکوبی ___ پاسخ : رقص
پایینی ___ پاسخ : زیرین
پله و پلکان ___ پاسخ : رازینه
پهلوان ___ پاسخ : یل
پیامبران ___ پاسخ : انبیا
پیروان یک دین ___ پاسخ : امت
پیمان ___ پاسخ : عهد
تاکنون ___ پاسخ : هنوز
توشه سفر ___ پاسخ : زاد
جمله قرآنی ___ پاسخ : ایه
جیوه ___ پاسخ : ابک
چربی و پیه ___ پاسخ : دسم
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خال ___ پاسخ : تیل
خدمتکار پیر ___ پاسخ : دادا
خرامان ___ پاسخ : دنان
خرقه درویشی ___ پاسخ : شولا
خشکی و قاره ___ پاسخ : بر
دار فانی ___ پاسخ : دنیا
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
دوری از کسی ___ پاسخ : هجر
دیه ___ پاسخ : خون بها
راه فاضلاب ___ پاسخ : اگو
راوی رودکی ___ پاسخ : ماج
زیادی ___ پاسخ : زاید
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
ستیزه کردن ___ پاسخ : جدال
سر و سامان ___ پاسخ : نوا
سرنگون کردن ___ پاسخ : برانداختن
سقف‌آویز ___ پاسخ : لوستر
شاگرد استاد ___ پاسخ : میلاو
شهرنشینی ___ پاسخ : تمدن
شهری در سوئیس ___ پاسخ : سن موریتز
صفت باد ___ پاسخ : وزان
صمغ معطر ___ پاسخ : کندر
ضدحمله ___ پاسخ : پاتک
طایفه‌ای از زردپوستان آسیا ___ پاسخ : ازبک
ظرف شمع ___ پاسخ : شمعدان
عشیره ___ پاسخ : ایل
عصب ___ پاسخ : پی
علامت تجاری ___ پاسخ : انگ
غمگین ___ پاسخ : حزین
فاکس ___ پاسخ : دورنگار
قائم مقام ___ پاسخ : نایب
گودال ___ پاسخ : لان
گودی ته دره ___ پاسخ : گدار
گوسفند شاخدار ___ پاسخ : تکل
لغزنده ___ پاسخ : لیز
مجسمه ___ پاسخ : تندیس
محافظ چشم ___ پاسخ : پلک
محبوب ___ پاسخ : دلبند
مخفف از آن ___ پاسخ : زان
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
مخلوقات ___ پاسخ : انام
مرغ انگلیسی ___ پاسخ : هن
مرکز ایالت آرکانزاس آمریکا ___ پاسخ : لیتلراک
مزد ___ پاسخ : اجرت
مقیاس قدیمی طول ___ پاسخ : پا
موجود خیالی ___ پاسخ : دیو
مکر و حیله ___ پاسخ : ریو
نام قدیم مشکین‌شهر ___ پاسخ : خیاو
نقاب نمایش ___ پاسخ : صورتک
نوعی پارچه ___ پاسخ : ساتن
نوعی سنبل‌الطیب ___ پاسخ : فو
نوعی ماشین چاپ سریع ___ پاسخ : رتاتیو
کارگزار ___ پاسخ : نماینده
یاغی ___ پاسخ : مارد

آرواره ___ پاسخ : سق
آزمندی ___ پاسخ : شح
آشفتگی ___ پاسخ : هرج
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : عقاب الموت
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : سفرکسرا
اثر شهریار مدنی‌پور ___ پاسخ : شرق بنفشه
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی ___ پاسخ : ته بساط
اثر گوته ___ پاسخ : اگمونت
اثر محمد ایوبی ___ پاسخ : روزگراز
اثر ناصرخسرو ___ پاسخ : وجه دین
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : پنج گنج
از استان‌های ایران ___ پاسخ : قم
از ایالات آمریکا ___ پاسخ : تنسی
از بخش‌های اوستا ___ پاسخ : نسک
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : طه
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : انشراح
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : انفطار
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : مریم
از شهرهای استان تهران ___ پاسخ : قدس
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : جهرم
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : گراش
استخوان سینه ___ پاسخ : قص
انجام دادن ___ پاسخ : کردن
باد سرد ___ پاسخ : زم
بالشتک آغشته به جوهر ___ پاسخ : استامپ
بر پیامبران نازل می‌شود ___ پاسخ : وحی
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
بستگی داشتن ___ پاسخ : ربط
بیماری غش ___ پاسخ : صرع
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
پشه ___ پاسخ : بق
پیامبر زیباروی ___ پاسخ : یوسف
پیامبر صبور ___ پاسخ : ایوب
ترشرو ___ پاسخ : اخم
توشه سفر ___ پاسخ : ازوقه
جانشین ___ پاسخ : وصی
جدا شده ___ پاسخ : مجزا
چشم‌پوشی ___ پاسخ : گذشت
خدا ___ پاسخ : اله
خرما ___ پاسخ : رطب
در تئاتر ببینید ___ پاسخ : نمایش
درخت عرب ___ پاسخ : شجر
درختی تنومند ___ پاسخ : گز
دشنام دادن ___ پاسخ : شتم
دوستی پاک و بی‌ریا ___ پاسخ : اخلاص
رود بزرگ ___ پاسخ : شط
رودی در جنوب ___ پاسخ : دز
روز عرب ___ پاسخ : یوم
ساعتی قدیمی ___ پاسخ : شنی
سحر ___ پاسخ : جادو
سرخی افق ___ پاسخ : شفق
سرشت ___ پاسخ : مزاج
سوره صد و نه ___ پاسخ : کافرون
شاعر سوئیسی برنده نوبل ___ پاسخ : کارل اشپیتلر
شهر بی دفاع ___ پاسخ : رم
شهر خوزستان ___ پاسخ : لالی
شهر قزوین ___ پاسخ : ابیک
شهر کهگیلویه و بویراحمد ___ پاسخ : ده دشت
شهری در آذربایجان شرقی ___ پاسخ : ورزقان
شهری در ایتالیا ___ پاسخ : جنوا
صندلی تشک و پشت‌دار ___ پاسخ : مبل
صیقل دادن ___ پاسخ : جلا
ضیق ___ پاسخ : تنگنا
عضو بالانشین ___ پاسخ : سر
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عمیق ___ پاسخ : گود
فرومایه ___ پاسخ : دون
فضای اشغالی یک جسم ___ پاسخ : حجم
فلز چهره ___ پاسخ : روی
قاتل درخت ___ پاسخ : تبر
قارچ روی نان ___ پاسخ : کپک
قبیح ___ پاسخ : زشت
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گوسفند شاخدار ___ پاسخ : تکل
گیاهی بدبو و تلخ ___ پاسخ : سذاب
گیج ___ پاسخ : منگ
مساحت ساختمان ___ پاسخ : زیربنا
مفصل پا ___ پاسخ : زانو
منسوب به امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نمایش‌نامه نویس برجسته آمریکایی ___ پاسخ : یوجین اونیل
نوعی ماهی بی فلس ___ پاسخ : قباد
نوعی موسیقی غربی ___ پاسخ : جاز
نویسنده آمریکایی مادر ___ پاسخ : پرلباک
همان سفید است ___ پاسخ : سپید
هنی ___ پاسخ : گوارا
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
واحد پول هندوراس ___ پاسخ : لمپریا
وی ___ پاسخ : او
ویژه ___ پاسخ : خاص
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نامیبیا
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
یار مت ___ پاسخ : پت

آدمکشی ___ پاسخ : قتل
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : ادماول
اثر امیرحسن چهلتن ___ پاسخ : روضه قاسم
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر جی کی رولینگ ___ پاسخ : هریپاتر
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : رویاگر
اثر محمود دولت آبادی ___ پاسخ : طریق بسمل شدن
از سوره‌ها ___ پاسخ : زلزال
از سوره‌های قرآن ___ پاسخ : الرعد
از شهرهای هرمزگان ___ پاسخ : رودان
استان کم حرف ___ پاسخ : قم
بانگ قمری ___ پاسخ : وت
بچه ترسان ___ پاسخ : لولو
بخشش ___ پاسخ : وهب
برهنه ___ پاسخ : ورت
به اتفاق ___ پاسخ : همراه
بی حس ___ پاسخ : لس
پادشاهی ___ پاسخ : کیی
پارچه ابریشمی ___ پاسخ : اطلس
پدر ترک ___ پاسخ : اتا
پرنده‌ای شکاری ___ پاسخ : یوهه
پول نقد ___ پاسخ : وجه
تصدیق انگلیسی ___ پاسخ : یس
جوی خون ___ پاسخ : رگ
چاشتگاه ___ پاسخ : ضحی
حرف سوم یونانی ___ پاسخ : گاما
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرکت به چپ و راست خودرو ___ پاسخ : ویراژ
خاک صنعتی ___ پاسخ : رسسبا
خرقه درویشی ___ پاسخ : شولا
درس نخوانده ___ پاسخ : امی
دل‌آزار کهنه ___ پاسخ : نو
دلیل آشکار ___ پاسخ : بینه
دوشیزه ___ پاسخ : باکره
رودی در مغولستان ___ پاسخ : ینیسیی
روز نیست ___ پاسخ : شب
زشت و مهیب ___ پاسخ : انر
زندگی کن ___ پاسخ : زی
زنگار دل ___ پاسخ : رین
زهرآگین ___ پاسخ : سمی
ژرف اندیشیدن ___ پاسخ : تعمق
سرزمین بلقیس ___ پاسخ : سبا
سلطان جاز ایران ___ پاسخ : ویگن
شاخ جانور ___ پاسخ : شغ
شپش ___ پاسخ : نمه
شعبه ___ پاسخ : شاخه
شهری در عراق ___ پاسخ : اربیل
شیر عرب ___ پاسخ : لبن
صدای در زدن ___ پاسخ : تق تق
صمغ ___ پاسخ : ژد
طغیان‌گر ___ پاسخ : سرکش
عادت و خو ___ پاسخ : داب
قیمت بازاری ___ پاسخ : فیانر
گریبان ___ پاسخ : یقه
گلوگاه آبی ___ پاسخ : بغاز
ماه قمری ___ پاسخ : رجب
مباهات ___ پاسخ : افتخار
مجبور شده ___ پاسخ : ملزم
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
مرد خنده رو ___ پاسخ : بهلول
مقابل ماده ___ پاسخ : نر
ناپسند ___ پاسخ : بد
ناله و شیون ___ پاسخ : ضجه
نرم‌افزار موبایل ___ پاسخ : اپ
نوعی میمون ___ پاسخ : بابون
نویسنده «تارتوف» ___ پاسخ : مولیر
نویسنده خاک خوب ___ پاسخ : پرلباک
نویسنده شوخ طبع ایرلندی ___ پاسخ : جورج برنارد شاو
هم‌پیاله ___ پاسخ : حریف
هواپیمای روسی ___ پاسخ : میگ
واحد اختلاف سطح الکتریکی ___ پاسخ : ولت
واحد پول اتیوپی ___ پاسخ : بیرر
واحد پول بنگلادش ___ پاسخ : تاکا
واحد پول ساموآ ___ پاسخ : تالا
واحد پول مالدیو ___ پاسخ : روفیا
واژگان ___ پاسخ : کلمات
کشوری آسیایی ___ پاسخ : مالزی
کلمه افسوس ___ پاسخ : اه
کینه ___ پاسخ : وژ

آشتی کردن ___ پاسخ : مسالمت
آغشته به ماده چسبنده ___ پاسخ : چسبناک
ابله و احمق ___ پاسخ : بل
اثر اصغر الهی ___ پاسخ : قالیباف
اثر امیل زولا ___ پاسخ : رویا
اثر جواد مجابی ___ پاسخ : مومیایی
اثر رضا امیرخانی ___ پاسخ : بیوتن
اثر رنه شاتوبریان ___ پاسخ : اتالا
اثر روسو ___ پاسخ : اعترافات
اثر ژولین گرین ___ پاسخ : لویاتان
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : مردی در قفس
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : سایه روشن
اثر علی مؤذنی ___ پاسخ : سفر ششم
اثر محمد رحیم اخوت ___ پاسخ : نمیشود
اثر منصور یاقوتی ___ پاسخ : کودکی من
اراده و عزم ___ پاسخ : نیت
از انواع سوره‌ها ___ پاسخ : مکی
از پیامبران ___ پاسخ : شعیب
از حروف الفبا ___ پاسخ : کاف
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فاطر
از سوره‌های مدنی ___ پاسخ : تغابن
از گیاهان روغنی ___ پاسخ : کنجد
از ما بهتران ___ پاسخ : جن
بالاترین نقطه ___ پاسخ : اوج
بخشودن ___ پاسخ : عفو
بخشی از اوستا ___ پاسخ : یشت
برادر ___ پاسخ : اخوی
بربط ___ پاسخ : عود
برهنه و ساده ___ پاسخ : پتی
به کمال رساننده سبک هندی در شعر ___ پاسخ : صایب تبریزی
بهانما ___ پاسخ : اتیکت
بوستان ___ پاسخ : باغ
پایه اداری ___ پاسخ : اشل
پس گردن ___ پاسخ : قفا
پسر ابراهیم ___ پاسخ : اسماعیل
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پیرامون دهان ___ پاسخ : پوز
تاخت اسب ___ پاسخ : تگ
تمام‌قد ___ پاسخ : قدی
تولید می‌کند ___ پاسخ : زایا
چیز ___ پاسخ : شی
حرف تحسین ___ پاسخ : افرین
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حسد ___ پاسخ : رشک
خوش‌مزه‌تر ___ پاسخ : اشهی
خیس ___ پاسخ : تر
در آن چیزی بگذارند ___ پاسخ : ظرف
دریغ ___ پاسخ : اسف
دغل ___ پاسخ : متقلب
دو یار هم‌قد ___ پاسخ : اا
دود کردن ___ پاسخ : دخ
دکان کوچک ___ پاسخ : دکه
رنگ سبز روشن ___ پاسخ : میشی
رود استان فارس ___ پاسخ : کر
روده تابیده ___ پاسخ : زه
زنبیل ___ پاسخ : شاو
سالار ملی ___ پاسخ : باقرخان
سخن منظوم ___ پاسخ : شعر
سر کوه ___ پاسخ : شخ
سرحد ___ پاسخ : مرز
سوار شدن ___ پاسخ : رکوب
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
سوره مردم ___ پاسخ : ناس
شخص ___ پاسخ : کس
شمای فرانسوی ___ پاسخ : وو
شهر چهارمحال و بختیاری ___ پاسخ : فرخ شهر
شهر گیلان ___ پاسخ : شفت
شهری در عراق ___ پاسخ : نجف
عطشان ___ پاسخ : تشنه
عنصر نمک ___ پاسخ : ید
غذایی از جگر ___ پاسخ : پاته
فرومایه ___ پاسخ : خس
قطع مسافت ___ پاسخ : سفر
گرد آمدن ___ پاسخ : اجماع
مثل فرد خسیس ___ پاسخ : نظرتنگ
مرکز استان البرز ___ پاسخ : کرج
معروف ___ پاسخ : شهیر
مقابل روز ___ پاسخ : شب
منحصرا ___ پاسخ : فقط
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
نخستین حرف الفبای فارسی ___ پاسخ : الف
نسج ___ پاسخ : بافت
نگهبان ___ پاسخ : حافظ
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
نیکویی ___ پاسخ : حسن
همسر مرغ ___ پاسخ : خروس
واحد پول کرواسی ___ پاسخ : کونا
واژه ___ پاسخ : لفظ
وسیله‌ای برای دود کردن ___ پاسخ : چپق
کتف ___ پاسخ : خا

آبادی بزرگ ___ پاسخ : قصبه
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : سیاه خان
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : دود
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : معبد مرگ
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : گور پریا
اثر روسو ___ پاسخ : امیل
اثر سیامک گلشیری ___ پاسخ : عنکبوت
اثر شارلوت برونته ___ پاسخ : جینایر
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : نقد ادبی
اثر محمد بهارلو ___ پاسخ : بانوی لیل
اثر نیما یوشیج ___ پاسخ : مانلی
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : رسه الده
اثر هرمان هسه ___ پاسخ : زیرچرخ
از انواع دزد ___ پاسخ : جیب بر
از پیامبران قوم اسرائیل ___ پاسخ : الیاس
از سازها ___ پاسخ : رباب
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : الرحمن
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فاطر
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : قارعه
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : نازعات
از شهرهای استان ایلام ___ پاسخ : ایوان
از گیاهان روغنی ___ پاسخ : کرچک
از مراکز استان‌ها ___ پاسخ : اهواز
استان کم حرف ___ پاسخ : قم
اسرار ___ پاسخ : رموز
النگوی زنانه ___ پاسخ : یاره
اهریمن ___ پاسخ : شیطان
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
بددل ___ پاسخ : غر
برزن ___ پاسخ : کوچه
بن آستین ___ پاسخ : ردن
به طبع ___ پاسخ : طبعا
بی‌شرم ___ پاسخ : وقیح
پارچه معیوب ___ پاسخ : زده
پالان شتر ___ پاسخ : رحل
ترجمه فیلم ___ پاسخ : دوبله
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
جد ___ پاسخ : نیاک
جراحت کودکانه ___ پاسخ : اوخ
چله کمان ___ پاسخ : زه
چند اسیر ___ پاسخ : اسرا
حکم شرعی ___ پاسخ : فتوا
خدای مصر قدیم ___ پاسخ : امون
خدمتکاران ___ پاسخ : خدم
خطاب بی‌ادبانه ___ پاسخ : هی
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
درخت کاج ___ پاسخ : ناجو
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
درنگ کننده ___ پاسخ : بطی
دلیل آشکار ___ پاسخ : بینه
دیوار کوتاه ___ پاسخ : نرا
سرزنش کردن ___ پاسخ : طعن
سقف برآمده و گرد ___ پاسخ : قبه
شاعر روزگار سلطان محمود ___ پاسخ : عنصری بلخی
شاعر سده شش ___ پاسخ : انوری ابی وردی
شتاب ___ پاسخ : عجله
شتر قوی بارکش ___ پاسخ : لوک
شماره نخستین ___ پاسخ : یک
شهر چهار مهال و بختیاری ___ پاسخ : کوهرنگ
شهوتران ___ پاسخ : حشری
عاجز و درمانده ___ پاسخ : بیچاره
عضو دیدن ___ پاسخ : چشم
فاقد ___ پاسخ : بدون
مار خطرناک ___ پاسخ : کبرا
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
محل طبابت ___ پاسخ : مطب
محله شمال تهران ___ پاسخ : ونک
مرجع ___ پاسخ : ماب
مقیاس طول ___ پاسخ : پا
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
نادان و کودن ___ پاسخ : غت
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نانوا ___ پاسخ : خباز
نخست ___ پاسخ : اول
واحد پول هندوراس ___ پاسخ : لمپریا
کاسه بزرگ چوبی ___ پاسخ : لاوک
کاغذفروش ___ پاسخ : وراق
کشور آفریقایی ___ پاسخ : چاد
کشور آفریقایی ___ پاسخ : زامبیا
کشور پوتین ___ پاسخ : روسیه
کشیش ___ پاسخ : قس
کنایه از آدم ترسو ___ پاسخ : بچه ننه
کودک تازه راه افتاده ___ پاسخ : نوپا
کیسه پول ___ پاسخ : بدره
یاقوت سرخ ___ پاسخ : بهرم

آواز دادن ___ پاسخ : ندا
احتیاج ___ پاسخ : نیاز
از بازیگران سوپراستار ___ پاسخ : لیلا زارع
استخوان زنخ ___ پاسخ : چانه
استیل ___ پاسخ : سبک
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
الفبای آبادانی ___ پاسخ : اب
باغبان ___ پاسخ : گلپیرا
بالغ نشده ___ پاسخ : نابالغ
بخشی از ترازو ___ پاسخ : کفه
بدکار ___ پاسخ : شریر
بند و زندان ___ پاسخ : لگ
بوی پشم سوخته ___ پاسخ : کز
بی‌باک ___ پاسخ : ناپروا
بی‌حرکت ___ پاسخ : راکد
بیمار و ناخوش ___ پاسخ : دردمند
پاداش نیکی و بدی ___ پاسخ : سزا
پارچه نخی ___ پاسخ : دبیت
پرونده ___ پاسخ : دوسیه
پیشکش نمودن ___ پاسخ : اهدا
پیکار ___ پاسخ : رزم
تاریکی ___ پاسخ : دخا
ترسیده ___ پاسخ : هراسان
تصدیق کردن ___ پاسخ : صحه
تقلبی ___ پاسخ : بدلی
جهت ___ پاسخ : ور
جوانمرد ___ پاسخ : سخی
جوهر قلیا ___ پاسخ : پتاس
چکیدن آب ___ پاسخ : رش
چینه دیوار ___ پاسخ : دای
حجر ___ پاسخ : سنگ
حرف تردید ___ پاسخ : یا
حلق ___ پاسخ : گلو
خبر و اطلاع ___ پاسخ : اگهی
خبرچین و حراف ___ پاسخ : هوچی
خراج ___ پاسخ : ساو
در حال جوشیدن ___ پاسخ : جوشان
درخت جوان ___ پاسخ : نهال
دردناک ___ پاسخ : الیم
دستور ___ پاسخ : حکم
دفعه ___ پاسخ : مر
دندانه سوهان ___ پاسخ : اج
دودمان ___ پاسخ : ال
دیرنشین ___ پاسخ : راهب
ریشه ___ پاسخ : بیخ
زایش ___ پاسخ : زا
زمین پر از سنگ ___ پاسخ : سنگلاخ
زیارت کعبه ___ پاسخ : حج
سحاب ___ پاسخ : ابر
سخن گزاف ___ پاسخ : یاوه
سرگشتگی ___ پاسخ : تحیر
سفید و روشن ___ پاسخ : غرا
سودای ناله ___ پاسخ : اه
شانه و دوش ___ پاسخ : کتف
شیر درنده ___ پاسخ : ارسلان
صوتی هنگام افسوس ___ پاسخ : اوخ
ظرف سقا ___ پاسخ : مشک
عادی ___ پاسخ : معمولی
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
عضو رونده ___ پاسخ : پا
عقیم ___ پاسخ : نازا
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
فاقد تقوا ___ پاسخ : ناپارسا
فعل ربطی ___ پاسخ : شد
فیلمی از ابوالقاسم طالبی ___ پاسخ : جنگ کودکانه
فیلمی با بازی پژمان بازغی ___ پاسخ : خانه دیگری
قاعده فنی ___ پاسخ : تکذیب
قانونی نیست ___ پاسخ : غیرمجاز
گاز سمی زرد رنگ ___ پاسخ : کلر
گرفتن ___ پاسخ : اخذ
گناه و بزه ___ پاسخ : جرم
گواه ___ پاسخ : شاهد
گونه و دسته ___ پاسخ : صنف
لجوج ___ پاسخ : یک دنده
محافظ خودرو ___ پاسخ : سپر
محرومیت ___ پاسخ : ناکامی
محصول آسیاب ___ پاسخ : ارد
مراقب ___ پاسخ : بپا
مسخره نمودن ___ پاسخ : هوکردن
معرفت ندارد ___ پاسخ : بی مرام
معلق ___ پاسخ : اویزان
مقابل نشر ___ پاسخ : لف
منقار کوتاه ___ پاسخ : نک
موی گوسفند ___ پاسخ : پشم
نوعی شمشیر قدیمی ___ پاسخ : غداره
واحد تحصیلی ___ پاسخ : ترم
وقت و زمان ___ پاسخ : هنگام
کارگردان داستان ناتمام ___ پاسخ : حسن یکتاپناه
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کلام و نطق ___ پاسخ : سخن
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
یار هرج ___ پاسخ : مرج

آسیب‌ها ___ پاسخ : افات
آفت گندم ___ پاسخ : سن
آهوی ختن ___ پاسخ : اف
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : تلخکام
اثر ایوان تورگنیف ___ پاسخ : رودین
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : الف
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : گم گشتگان
اثر مولیر ___ پاسخ : دون ژوان
از رودهای بین النهرین ___ پاسخ : فرات
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : کافرون
از سوره های قرآن کریم به معنی دلیل آشکار ___ پاسخ : بینه
از سوره‌های مکی ___ پاسخ : مومنون
اندوهگین ___ پاسخ : متاثر
باب ___ پاسخ : در
بالای فرنگی ___ پاسخ : اپ
بدیع ___ پاسخ : نو
برادر پدر ___ پاسخ : عمو
برملا ___ پاسخ : فاش
بیماری صرع دارد ___ پاسخ : غشی
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پدر ___ پاسخ : ابو
پدر شعر پارسی ___ پاسخ : رودکی
پراکنده شدن ___ پاسخ : تفرق
پیش ___ پاسخ : ماقبل
تأخیر ___ پاسخ : دیرکرد
تاقچه‌ای در دیوار ___ پاسخ : رف
جایگاه ویژه ___ پاسخ : لژ
جدا از هم ___ پاسخ : سوا
جرب ___ پاسخ : گری
جرس ___ پاسخ : درا
جشن ازدواج ___ پاسخ : عروسی
جوان ___ پاسخ : شاب
چک برگشتی می‌خرد ___ پاسخ : شرخر
حشره گزنده ___ پاسخ : پشه
حماسه سرای یونانی ___ پاسخ : هومر
خوش قد و قامت ___ پاسخ : رعنا
دانایان ___ پاسخ : عقلا
در پایان ___ پاسخ : دستاخر
دریای عرب ___ پاسخ : بحر
رازقی ___ پاسخ : سمن
رفیق مشهدی ___ پاسخ : یره
رنگ به رنگ گشتن ___ پاسخ : تلون
رود فرانسه ___ پاسخ : رنسمن
ژرفا ___ پاسخ : عمق
سپاه ___ پاسخ : لشکر
سلاح گاو ___ پاسخ : شاخ
سه کیلو ___ پاسخ : من
سوره بیستم ___ پاسخ : طه
سوره سر قبر ___ پاسخ : فاتحه
شاعر پارسی گوی هندوستان ___ پاسخ : امیرخسرو دهلوی
شاعر قرن چهارم ___ پاسخ : دقیقی
شپش ___ پاسخ : نمه
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : شبستر
صدا در آوردن با انگشتان ___ پاسخ : بشکن
طولانی ترین رود فرانسه ___ پاسخ : لوار
ظرف یخ ___ پاسخ : یخدان
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عمق ___ پاسخ : قعر
غار و پناهگاه ___ پاسخ : کهف
قیف ___ پاسخ : تگاب
گشوده ___ پاسخ : وا
گمراهی ___ پاسخ : غی
گواهی می‌دهم ___ پاسخ : اشهد
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
ماه گرفتگی ___ پاسخ : خسوف
مخفف گاه ___ پاسخ : گه
معالجه با برق ___ پاسخ : الکتروتراپی
موجود نامرعی ___ پاسخ : جن
مورچه ریز ___ پاسخ : ذر
مورد لزوم است ___ پاسخ : ملزوم
نوع‌ها، تازه‌ها ___ پاسخ : احداث
نوعی چاپ ___ پاسخ : افست
همگرایی ___ پاسخ : تقارب
واحد پول آرژانتین ___ پاسخ : پزو
واحد پول موریتانی ___ پاسخ : وگیه
واحد پول هائیتی ___ پاسخ : گورد
وحشت کرده ___ پاسخ : متوحش
کم پشت ___ پاسخ : تنک
کنار ___ پاسخ : ورپزو

آزاده ___ پاسخ : حر
آشیانه مرغ ___ پاسخ : عش
آقای آلمانی ___ پاسخ : هر
آمیختگی ___ پاسخ : امیزش
آهن ___ پاسخ : حدید
اثر آنتوان چخوف ___ پاسخ : ایوانف
اثر ایان فلمینگ ___ پاسخ : تندربال
اثر جمال‌زاده ___ پاسخ : کهنه و نو
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مننه
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : ولنگاری
اثر عباس معروفی ___ پاسخ : ورگ
اثر فرخنده اقایی ___ پاسخ : تپه های سبز
اثر محمدرحیم اخوت ___ پاسخ : نمیشود
اثر محمود دولت‌آبادی ___ پاسخ : با شبی رو
اثر مهشید امیرشاهی ___ پاسخ : درحضر
اختلال صدا ___ پاسخ : خش
ار حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
ارمغان سرما ___ پاسخ : برف
از پیامبران الهی ___ پاسخ : ادریس
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : العمران
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : فصلت
از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ___ پاسخ : زابل
از معروف‌ترین شاعران معاصر ___ پاسخ : سهراب سپهری
انجیر قرآنی ___ پاسخ : تین
انکار کردن ___ پاسخ : ظی
باب ___ پاسخ : پدر
باب ___ پاسخ : در
بانگ سگ ___ پاسخ : وغ
بچه‌های دوقلو ___ پاسخ : همزاد
برپا کردن ___ پاسخ : نصب
برعکس ___ پاسخ : وارونه
بزه ___ پاسخ : جرم
بن آستین ___ پاسخ : ردن
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
پارچه ابریشمی رنگین ___ پاسخ : دیبا
پایتخت اوکراین ___ پاسخ : کیف
پایتخت بریتانیا ___ پاسخ : لندن
پیغامبر ___ پاسخ : نبی
ترشرویی ___ پاسخ : عبس
تیر پیکان دار ___ پاسخ : یب
جست و خیز ___ پاسخ : جهش
چیزی تازه به وجود آورده ___ پاسخ : مبتکر
حرف مقطع قرآنی ___ پاسخ : طه
حق را از باطل جدا می‌کند ___ پاسخ : فرقان
حیوان باربر ___ پاسخ : خر
خستگی ___ پاسخ : تعب
خودبینی ___ پاسخ : کبر
دایه ___ پاسخ : ظیر
دریوزه‌گری ___ پاسخ : گد
دشمن ___ پاسخ : خصم
دور دهان ___ پاسخ : نس
رود مهم پاکستان ___ پاسخ : سند
زندانیان جنگ ___ پاسخ : اسرا
سپیده‌دم ___ پاسخ : فجر
ستاره ___ پاسخ : نجم
سردار ملی ___ پاسخ : ستارخان
سلطان بیابان ___ پاسخ : شتر
شاعر سده سوم و چهارم ___ پاسخ : شهید بلخی
شالیکوب ___ پاسخ : دنگ
شهر اردبیل ___ پاسخ : مشگین شهر
شهر کرمان ___ پاسخ : زرند
شهری در انگلستان ___ پاسخ : یورک
شکایت کننده ___ پاسخ : عارض
صدای خنده ___ پاسخ : هرهر
ظرفی بزرگ برای پخت ___ پاسخ : دیگ
عامل شفا ___ پاسخ : دوا
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عدد منفی ___ پاسخ : نه
گوارا و خوش آیند ___ پاسخ : مهنا
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
گیاه خاردار کوهستان ___ پاسخ : گون
لایعقل ___ پاسخ : بیهوش
لباس جراحان ___ پاسخ : گان
لسان‌الغیب ___ پاسخ : حافظ
مالک و صاحب ___ پاسخ : ذا
متعصب در عقاید خود ___ پاسخ : دگم
مقابل عقلی ___ پاسخ : حسی
ناله و فغان ___ پاسخ : وح
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نوعی ساعت قدیمی ___ پاسخ : شنی
نیکویی ___ پاسخ : حسن
هراس و ترس ___ پاسخ : هول
واحد پول تونگا ___ پاسخ : پاانگا
واحد پول ویتنام ___ پاسخ : دونگ
کبیر ___ پاسخ : بزرگ
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آمریکای شمالی ___ پاسخ : هاییتی
کشور آمریکای مرکزی ___ پاسخ : بلیز
کشور اروپایی ___ پاسخ : البانی
کشور توانگری ___ پاسخ : غنا

آبنوس ___ پاسخ : جغ
آواشناسی ___ پاسخ : فونتیک
اثر ابراهیم گلستان ___ پاسخ : اذر ماه اخر پاییز
اثر احمد محمود ___ پاسخ : ازدلتنگی
اثر امیر عشیری ___ پاسخ : قلعه قهقهه
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : شاه کلید
اثر حسینقلی مستعان ___ پاسخ : نوری
اثر شاتوبریان ___ پاسخ : رنه
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : سگ ولگرد
اثر گراهام گرین ___ پاسخ : مرد دهم
اثر منیرو روانی پور ___ پاسخ : دل فولاد
از بی ادبان ادب آموخت ___ پاسخ : لقمان
از حروف یونانی ___ پاسخ : کاپا
استان و مرکزش ___ پاسخ : قم
بادبان کشتی ___ پاسخ : جل
بدشانسی ___ پاسخ : نیامد
برابر اصل نیست ___ پاسخ : کپی
برادر ___ پاسخ : داداش
برتر ___ پاسخ : اعلی
بلی انگلیسی ___ پاسخ : یس
به هوش باش ___ پاسخ : هان
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پایتخت افغانستان ___ پاسخ : کابل
پایتخت اکوادور ___ پاسخ : کیتو
پایتخت رومانی ___ پاسخ : بخارست
پایتخت کویت ___ پاسخ : کویت
پسر ابراهیم ___ پاسخ : اسماعیل
پوشاک‌ها ___ پاسخ : ملابس
تاج ___ پاسخ : جغه
تاجریزی ___ پاسخ : لما
تصور ذهنی ___ پاسخ : تجسم
تفتیش ___ پاسخ : بازرسی
تقویت امواج ___ پاسخ : رله
تمدنی باستانی ___ پاسخ : اکد
جرب ___ پاسخ : گری
جوانمرد و بخشنده ___ پاسخ : لوتی
چشمه جوشان ___ پاسخ : زهاب
چهره ___ پاسخ : رو
حرف درد ___ پاسخ : اخ
حس بویایی ___ پاسخ : مشام
خلق و خوی ها ___ پاسخ : عادات
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
درد و رنج ___ پاسخ : الم
دگرگون شدن ___ پاسخ : تغیر
دورتر ___ پاسخ : اقصی
دیدن ___ پاسخ : نگریستن
دیده شدن ___ پاسخ : رویت
رحلت و ترک وطن ___ پاسخ : هجرت
رشته کوه آمریکای شمالی ___ پاسخ : راکی
روان ساختن ___ پاسخ : ادرار
روش دین ___ پاسخ : شرع
رونق بازاری ___ پاسخ : رواج
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سخن بی‌پرده ___ پاسخ : رک
سرو کوهی ___ پاسخ : سندروس
سوره زنان ___ پاسخ : نسا
شبی در حمام ___ پاسخ : دوش
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : اذر شهر
شهر فارس ___ پاسخ : لارستان
شهری در عراق ___ پاسخ : بصره
شهری در فرانسه ___ پاسخ : رن
شوینده ___ پاسخ : غسال
ضد زوج ___ پاسخ : فرد
عدد ___ پاسخ : رقم
عدد ماه ___ پاسخ : سی
عقیم ___ پاسخ : نازا
غسل مسیحیت ___ پاسخ : تعمید
قسمتی از زمان ___ پاسخ : ساعت
قصیده سرای بزرگ فارسی ___ پاسخ : خاقانی
مجوس ___ پاسخ : گبر
مرکز استان مرکزی ___ پاسخ : اراک
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نغمه‌ایدر موسیقی ایرانی ___ پاسخ : بیات ترک
نفرین ___ پاسخ : لعن
نگارها ___ پاسخ : تماثیل
نگهبان ___ پاسخ : عسس
نماد ___ پاسخ : سمبل
هراس ___ پاسخ : هول
همگرایی ___ پاسخ : تقارب
واحد پول تاجیکستان ___ پاسخ : سامانی
ورقه ورقه شدن ___ پاسخ : تورق
وسیله درو ___ پاسخ : داس
کشتن کسی به عنوان مجازات ___ پاسخ : اعدام
کوبیدن در ___ پاسخ : تق
یار مت ___ پاسخ : پت
یک دفعه ___ پاسخ : یکبار
یک دل و یک جهت ___ پاسخ : متفق

اثر توماس مان ___ پاسخ : تریستان
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : ابوخاک
اثر جواد مجانی ___ پاسخ : دیو ساران
اثر جیمز جویس ___ پاسخ : تبعیدی ها
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مننه
اثر ساموئل بکت ___ پاسخ : مورفی
اثر شارلوت برونته ___ پاسخ : جین ایر
اثر شهره وکیلی ___ پاسخ : خاک سرخ
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : هف خط
اثر فئودور داستایفسکی ___ پاسخ : شبه ای سپید
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : پنجره
اثر محمد محمدعلی ___ پاسخ : جمشید وجمک
اثر هوشنگ گلشیری ___ پاسخ : جن نامه
از ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از ایالت های آمریکا ___ پاسخ : نوادا
از پیامبران بنی اسرائیل ___ پاسخ : سلیمان
از حروف یونانی ___ پاسخ : امگا
از خدایان بابل ___ پاسخ : نبو
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : انشراح
از سوره های قرآن کریم ___ پاسخ : کافرون
استان کویری ___ پاسخ : سمنان
اطلاع ___ پاسخ : خبر
امر از ساییدن ___ پاسخ : سای
اهل مزاح ___ پاسخ : شوخ
اینجا نیست ___ پاسخ : انجا
بالین ___ پاسخ : بستر
برگ برنده ___ پاسخ : اس
به پایان رسید ___ پاسخ : تمت
بها ___ پاسخ : نرخ
بی‌شعور ___ پاسخ : نفهم
بیرون ___ پاسخ : خارج
پاره‌ای زمین ___ پاسخ : خطه
پایتخت اتریش ___ پاسخ : وین
پایتخت باهاما ___ پاسخ : ناسایو
پایتخت پرو ___ پاسخ : لیما
پدربزرگ ___ پاسخ : نیا
پسوند محافظت ___ پاسخ : بان
تنفر خانمانه ___ پاسخ : ایش
ته نشین شدن ___ پاسخ : رسوب
ثالث ___ پاسخ : سوم
جلوه ___ پاسخ : افکت
جنگنده روسی ___ پاسخ : میگ
جنون آزار دیگران ___ پاسخ : سادیسم
جهنم ___ پاسخ : هاویه
جواب منفی ___ پاسخ : نه
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حرف چهارم یونانی ___ پاسخ : دلتا
حیوان باوفا ___ پاسخ : سگ
حیوان خوش خواب ___ پاسخ : خرس
خطابه ___ پاسخ : ذکر
دارای فاصله زیاد از زمین ___ پاسخ : بلند
دانه خوشبو ___ پاسخ : هل
دریا ___ پاسخ : یم
دوستی و محبت ___ پاسخ : ولا
راه و روش ___ پاسخ : مشی
رگ پشت ___ پاسخ : ابهر
رنج و محنت ___ پاسخ : لگ
رود ایران و آذربایجان ___ پاسخ : ارس
رودی در استان فارس ___ پاسخ : کر
رویت کردن ___ پاسخ : دیدن
ریشخند ___ پاسخ : مسخره
زندانی کردن ___ پاسخ : حبس
زنگ بزرگ چهارپایان ___ پاسخ : درا
ستاره معروف ___ پاسخ : خورشید
سنگ انداختن ___ پاسخ : رجم
شرافت ___ پاسخ : عز
شهری در خراسان شمالی ___ پاسخ : درق
شکست دادن ___ پاسخ : هزم
صاحب ___ پاسخ : ذا
ضمیر خارجی ___ پاسخ : یو
طایفه پیامبر اسلام ___ پاسخ : قریش
عدد اول ___ پاسخ : یک
عمل‌فراخواندن کسی با بلندگو ___ پاسخ : پیج
غذای بیمار ___ پاسخ : اش
فرزند ___ پاسخ : ولد
قرابت ___ پاسخ : خویشی
گام ___ پاسخ : قدم
لباس اتاق عمل ___ پاسخ : گان
لیاقت نان خوردن هم ندارد ___ پاسخ : حیف نان
مدارک ___ پاسخ : اسناد
مرگ چهارپا ___ پاسخ : یوت
منش ___ پاسخ : خو
میله آهنی سرکج ___ پاسخ : کجک
ناپدری ___ پاسخ : راب
نزد ___ پاسخ : پیش
نویسنده «دمیان» ___ پاسخ : هرمان هسه
نویسنده خاک خوب ___ پاسخ : پرلباک
نویسنده خشم و هیاهو ___ پاسخ : ویلیام فاکنر
نیایش کردن ___ پاسخ : یشتن
نیلوفر ___ پاسخ : فل
نیمه تاریک زمین ___ پاسخ : شب
وسیله نقاشی ___ پاسخ : شستی
کتف ___ پاسخ : خا
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کشور کوچک اروپایی ___ پاسخ : مونتنیگرو
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : پرو
یار همایون ___ پاسخ : همای

این مطلب بدون برچسب می باشد.


تصویر امنیتی
*

افزونه وردپرس دکان | افزونه ی چند فروشندگی وردپرس

دانلود قالب وردپرس رکو – reco قالب مینیمال و فوق سریع

تراکت لایه باز شرکتی – تراکت و بروشور شرکتی ، خدماتی ، هاستینگ

دانلود سورس ربات تلگرام ( پک ۷۵تایی رایگان )

دانلود مجموعه آموزش انگلیسی Big English Starter – بیگ استارتر

لوگو نمایشگاه اتومبیل

کارت ویزیت دفتر بیمه

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه مردانه

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

جواب بازی خان باجی – جواب های کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل

جواب کامل بازی حرف تو حرف (تمامی مراحل)

تمام قطعات و ماشین های متروکه نید فور اسپید پی بک – NFS Payback Derelict cars

جواب بازی کلمچین ، همه مراحل و کامل

جواب های بازی باقلوا

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

تمامی حقوق مطالب برای “”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طراحی و اجرا : کلکسیون طراحی

جواب جدولانه دو 695
جواب جدولانه دو 695
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *