جواب جدولانه مرحله ۲۳۹

جواب جدولانه مرحله ۲۳۹
جواب جدولانه مرحله ۲۳۹

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب جدولانه مرحله ۲۳۹

انبار غذای بدن:شکم

انبار کشتی:خنای دل شاعر:دلابخشش:سخابزرگراه:اتوبانبه تنهایی:یک تنهبی حس:لسبی یار:تکپزشکی:طبپنج آذری:بش  پیشخانه:تراستراب:خاکتوانگری و دارایی:مکنتجایگاه مرشد:سردمجسم نیست:روحجمع شی:اشیاجهان:دنیاچهره شطرنجی:رخحوضچه حمام:وانحیوانی شبیه گوسفند:بزخم بزرگ:تادالان:راهرودایم:ابددربندان:اسرادرویش:قلندردریا:یمدوستداران:اولیادوستی و علاقه:ودرمق:ناروز قیامت:یوم الحسابسایه:نشسست رای:دم دمی مزاجسنگ آسیاب:اسسوره فاتحه:ام الکتابسیاح:جهانگردشتر بارکش:لوکشنونده:نیوشاشهر تهران:ورامینشهر روشنایی:نورشهر مقدس عراق:سامرا

شهری در استان اردبیل:خلخالشکوه گوی جدایی ها:نیغیر عرب:عجمفروشگاه جنس بنجل:آب کردنفنا:زوالفیلمی از نوید میهن دوست:هرچه خدا بخواهدگذرگاه:ممرگربه عرب:هرگناه قانونی:جرملحظه:آنماهوت پاک کن:شتمتکا:بالشتمحبوب زیبا:نگارمحصول گیاه گون:کتیرامخفف ساو:سامرطوب:نمناکمرکز ایران:تهرانمقابل زن:مردمقابل مدرن:سنتینام دخترانه:سانازنام مردانه:ساساننخ تابیده:ریسنفع:سودنیزه کوچک:مکهمسر اسکار لت:رتواحد سنجش سطح:آر

والده:مادرویتامین جدولی:کاکمیابی:ندرتکودک:بچهیار قوری:کترییکی از القاب اروپایی:لرد


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب جدولانه مرحله ۲۳۹

اثر امین فقیری:تمام باران های دنیالقب زنان پیامبر اسلام:ام المومنینقرزند:ولدگونه ای آواز مذهبی:مولودی

هضم کردن:گواردنپاک:منزهحالت بیزاری از دیدن چیزی:چندشپول ژاپن:یناز ما بهتران:جنبه دیویدن واداشتن:دواندن  دستگاه فتوکپی:زیراکسراز:رمزرعشه:لرزشصورت و تنه مردم:هیکلبدون فایده:بیهودهفرود آمدن برف و باران:باریدنرشته کوه آمریکای شمالی:راکیموی سر:کاکلگرداگرد دهان:نسمیوه نکو:بهکم هوش:کند ذهنوسیله آراستن:زیورهمسر مرد:زنجبران کننده گناه:کفارهمکر:کیدپاک نژادی:نجابتداخل شدن در چیزی:نفوذ

در به در:آوارهبه مزد گرفتن:اجارههدف و آماج:نشانهپارچه باریک و بلند:نوارادب آموخته:متادبمانند بودن:مشابهتوسیله جوش آوردن آب:سماوروسیله راه اندازی موتور:استارتجام شراب:پیمانهاطلاعات:دادهاز جهات اصلی:جنوبمساوی:یرحرف تعجب:واآگهی ها:تبلیغاتشمیم:بوبه داخل دهان کشیدن چیزی:مکیدندرس خوانده:ملاپنجره که رو به حیات باز می شود:ارسیدستور قطعی:اکیدپست:دنیافسوس:دریغا

ضمیر غائب:اوبسته شدن:انسدادبدنی آسیب ناپذیر دارد:رویین تنسست شدن:وا دادن


موضوع:
موبایل
»
جدولانه 1
 | 12,282 بازدید 

جواب مرحله ۲۲۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه ۱

جواب جدولانه مرحله ۲۳۹

جواب مرحله ۲۲۵جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۳۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۴۰ جدولانه ۱


2,369,622


77,808


56,786


38,565


30,625


2,369,622


56,786


38,565


3,248


2,921

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 2
 | 16,943 بازدید

جواب مرحله ۲۲۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه ۲

جواب جدولانه مرحله ۲۳۹

جواب مرحله ۲۲۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۳۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۴۰ جدولانه ۲

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد  لیست مراحل بازی جدولانه

      جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه مرحله 774

jadvalbaz.blog.ir

جواب جدولانه مرحله ۲۳۹

 

آزار جسمی و روحیشکنجهآسمانسپهرآقای آلمانیهرآن سانانگونهاثر اگاتا کریستیبه طرف صفر

اثر رجب علی اعتمادیگنجشک های غماثر عباس معروفیورگاثر منصور کوشاناداب زمینیاثر ناصر خسرووجهدیناز خوانندگان رپیاساز شهرهای استان یزداردکاناز شهرهای استان یزداشکذراز نومجددااسب رستمرخشاسب سفیدهدنگانبار اجناسدپوانبار ته کشتیخنباج‌گیراخاذبرتر از گوهرهنربزله‌گوییشوخیبلافاصلهبه مجردبلند، شیوارسابن آستینردنبه جا آوردن عهدوفابه درد نخورنخالهبهبودی از بیماریشفابی‌نیاز و غنیصمدپایان و انتهااخرپایتخت تایوانتایپهپایتخت جامائیکاکینگستونپایتخت سوئیسبرنپرجمعیت‌ترین گونه موجودات زندهحشرهپیهچربیتاریخ نویساخباریتازه زایمان کردهزایوتپش رگنبضتملقچاخانتواناقدیرتیشه بزرگتشجراحت کودکانهاوخجلگه وسیع بی‌درختاستپجنس پارچه چادربرزنتچاشتگاهضحیچشم اندازدیدگاهچشم میشیشهلاچیزهای مخالف یکدیگراضدادحرف نداایحیوان مفیدگاوخلوص و صمیمیتصفاخوابیدنارمیدنخوارتراذلخوش آمد گویی عرباهلا و سهلادانهبذرراندنطردرایگانزبرشته خیاطینخروزگاردهرزیرپوش نوزادپوشکسارقدزدسجده کنندهساجدسخن بیهودههذرسنگ جادوگرییدهسوغات اصفهانگزشعیرجوشهر آلمانکلنشهر خراسان شمالیصفی ابادصمیمییکدلصورت و شکلنقشضعف و رخوتسستیعدد ماهسیغلاف کارد و شمشیرچخفزوناضافهفضای خالی از هواخلاقبرگورقرنصدهمالک و صاحبذومانندچومجلس بزمجشنمداراسازشمردم ساکن یک جااهلمزه دهان جمع کنگسمعده جانوران علفخوارشکمبهمقیمانسکنهمنگنهپانچمیان‌تهیپوکناخن چهارپاسمنامیدنتسمیهنزد عربلدینشانه گذاریسجاوندی

نفس کشیدندمزدنواحدی در سطحارورزش راکتیتنیسورزش مفرحشناوسیله‌ای در آشپزخانهیخچالوقت و زمانگاهکشور آسیاییاندونزیکلام معتبرنصکلمه شگفتیوهکمبودنقصکنارهلبهکندذهنخرفتکهندیرینکوچکتر از تربتربچهکیسهجوالکیمیااکسیرکیوانزحل

نویسنده :
بازدید : 208
GetBC(1041); تاريخ : شنبه
1 ارديبهشت
1397 ساعت: 9:06
در قسمت قبل جواب مرحله 151 تا 200 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 201 تا 250 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

آتش گیره ___ پاسخ : افروزه
آفتاب ___ پاسخ : هور
آنچه مرسوم است ___ پاسخ : متداول
آواز بلند ___ پاسخ : گلبانگ
آینده ___ پاسخ : آتیه
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اظهار نشده ___ پاسخ : ناگفته
انجام دادن ___ پاسخ : کردن
بامداد ___ پاسخ : صباح
بررسی وضع بیمار ___ پاسخ : معاینه
بزه ___ پاسخ : گناه
بی پرده ___ پاسخ : صریح
بی شرم ___ پاسخ : پررو
بی شرمی ___ پاسخ : وقاحت
بی مو ___ پاسخ : کل
پادشاهان ___ پاسخ : کیان
پوستین ___ پاسخ : وت
تحریر دوباره ___ پاسخ : بازنویسی
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
توانایی و نیرو ___ پاسخ : ضربه شست
توانگری ___ پاسخ : غنا
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
تیزهوشی ___ پاسخ : ذکاوت
جانشین ___ پاسخ : خلف
جناب عالی ___ پاسخ : شما
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
چهره ___ پاسخ : رو
چوب بند ___ پاسخ : داربست
حرارت ___ پاسخ : تف
حلاج ___ پاسخ : نداف
حیا ___ پاسخ : شرم
خستگی ناپذیر ___ پاسخ : نستوه
خنده دار ___ پاسخ : فکاهی
خوب نیست ___ پاسخ : بد
درمانگاه ___ پاسخ : کلینیک
درنگ ___ پاسخ : تامل کردن
دروازبان با سابقه اسپانیا ___ پاسخ : کاسیاس
دروازبان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دستگاه گیرنده صوت ___ پاسخ : رادیو
دوستی ___ پاسخ : ود
رود آرام ___ پاسخ : دن
سازمان کودکان ___ پاسخ : یونیسف
سرگرمی ___ پاسخ : تفنن
شرح و تفسیر ___ پاسخ : گزارش
صاحب ___ پاسخ : ذی
طریقه ___ پاسخ : روش
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عزیز ___ پاسخ : گرامی
علامت بالای حرف ___ پاسخ : فتحه
علم پردازش اطلاعات ___ پاسخ : انفورماتیک
فاضلاب ___ پاسخ : هرزاب
فدراسیون جهانی فوتبال ___ پاسخ : فیفا
فصیح ___ پاسخ : شیوا
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی ___ پاسخ : آب و آتش
فیلمی با بازی امین تارخ ___ پاسخ : پا برهنه در بهشت
قصد و اراده ___ پاسخ : هم
گیاه خورشتی ___ پاسخ : کرفس
گیاه گران قیمت ___ پاسخ : زعفران
ماه خارج ___ پاسخ : اوت
متمایز ___ پاسخ : متفاوت
مراقبت کردن ___ پاسخ : پاییدن
مطیع ___ پاسخ : قانت
معبر ___ پاسخ : گذرگاه
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نوبت و مرتبه ___ پاسخ : واره
نوعی پارچه ابریشمی ___ پاسخ : تافته
هم وزن ___ پاسخ : متوازن
هنر هفتم ___ پاسخ : سینما
کشور اروپایی ___ پاسخ : بلاروس
یار مربا ___ پاسخ : کره
یازده ___ پاسخ : ا ا

آش سرکه ___ پاسخ : سکبا
آماس ___ پاسخ : ورم
احمق ___ پاسخ : کودن
از حبوبات ___ پاسخ : عدس
از ضمایر ___ پاسخ : او
استوار ساختن ___ پاسخ : شد
اقرار کردن ___ پاسخ : اعتراف
امت ها ___ پاسخ : امم
بازتاب ___ پاسخ : انعکاس
بند دست ___ پاسخ : مچ
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پریشان ___ پاسخ : آسیمه سر
پهلو ___ پاسخ : جنب
پیشکشی ___ پاسخ : اهدایی
تبسم از روی خشم ___ پاسخ : نیشخند
تندی ___ پاسخ : شدت
تکنیکی ___ پاسخ : فنی
تیره و تار ___ پاسخ : کدر
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خانه ___ پاسخ : سرا
دانه گیاه ___ پاسخ : تخم
درگاه و آستانه ___ پاسخ : جناب
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رجوع کردن ___ پاسخ : مراجعه
رفت و آمد ___ پاسخ : آمد و شد
رفوزگی ___ پاسخ : ردی
رمق آخر ___ پاسخ : نا
ریشه ___ پاسخ : بن
ژاپن قدیم ___ پاسخ : نارا
سفت ___ پاسخ : محکم
سود و فایده ___ پاسخ : ربح
سیاهی لشکر فیلم ها ___ پاسخ : هنرور
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
صحیح ___ پاسخ : درست
صد سال ___ پاسخ : قرن
صد متر مربع ___ پاسخ : آر
صدای پنچری ___ پاسخ : فس
صدای درد ___ پاسخ : آخ
عصبانیت ___ پاسخ : خشم
علامت جذر ___ پاسخ : رادیکال
عمل گداختن ___ پاسخ : ذوب
عنصر شماره بیست و سه ___ پاسخ : وانادیم
فیلمی از یدا… صمدی ___ پاسخ : سارای
قسمتی از هتل ___ پاسخ : لابی
گوینده عدالت ___ پاسخ : دادجو
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مرغ به دنبالش می گردد ___ پاسخ : جا
مرکز ایالت ویرجینیای امریکا ___ پاسخ : ریچ موند
مساوی ___ پاسخ : یر
مقام الهی ___ پاسخ : الوهیت
میل شدید ناگهانی ___ پاسخ : هوس
نام ترکی ___ پاسخ : آد
نامحدود ___ پاسخ : بیکران
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نمایندگان ___ پاسخ : وکلا
نوعی سبک موسیقی ___ پاسخ : سنتی
نیروی انتظامی ___ پاسخ : ناجا
هدهد ___ پاسخ : شانه به سر
هزینه ها ___ پاسخ : مخارج
همان سیب است ___ پاسخ : سیو
هنر فرنگی ___ پاسخ : آرت
واحد اندازه گیری حجم ___ پاسخ : متر مکعب
ویرگول ___ پاسخ : کاما
کارگردان فیلم طعم گیلاس ___ پاسخ : عباس کیارستمی
کشیدنی زندگان ___ پاسخ : نفس
یاری ___ پاسخ : مددجواب جدولانه مرحله ۲۳۹

آب دیده ___ پاسخ : اشک
آتش ___ پاسخ : نار
آموزشگاه هنر ___ پاسخ : هنرستان
ابزار نظافت ___ پاسخ : جارو
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : اعترافات یک سالک
اثر سنت اگزوپری ___ پاسخ : نامه به یک گروگان
اثر غزاله علیزاده ___ پاسخ : تالارها
اخلال کننده ___ پاسخ : مخل
از اجزای هفت سین ___ پاسخ : سبزه
اسب سرکش ___ پاسخ : توسن
انجام دادن ___ پاسخ : عمل کردن
اندوه ___ پاسخ : رنج
انکار پس از اقرار ___ پاسخ : وادنگ
ایالت بستنی یخی ___ پاسخ : آلاسکا
باتجربه ___ پاسخ : جهان دیده
بازداشت دسته جمعی ___ پاسخ : بگیر بگیر
بالای پوش ___ پاسخ : ردا
بحبوحه ___ پاسخ : گیر و دار
بحرانی ___ پاسخ : حاد
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
بسیار موثر و فعال ___ پاسخ : کاری
پایتخت ارمنستان ___ پاسخ : ایروان
پرسش از مکان ___ پاسخ : کو
پیاله چای خوری ___ پاسخ : فنجان
توانایی ___ پاسخ : یارا
تکرار حرف ___ پاسخ : ر ر ر
تیره ___ پاسخ : کدر
جدول صعود و نزول ___ پاسخ : نمودار
چند اسیر ___ پاسخ : اسرا
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خاک کوزه گری ___ پاسخ : رس
داد و ستد ___ پاسخ : کاسبی
رشک بردن ___ پاسخ : حسد
رنگ آسمان ___ پاسخ : لاجوردی
ره گذر ___ پاسخ : عابر
رواج دادن ___ پاسخ : اشاعه
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
زبان عرب ___ پاسخ : لسان
زمین پوشیده از علف ___ پاسخ : علفزار
سنت ___ پاسخ : رسم
شادمان ___ پاسخ : مسرور
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
شهر خروس جنگی ___ پاسخ : لار
شهر سینمایی فرانسه ___ پاسخ : کن
شکننده ___ پاسخ : کاسر
طرف چپ ___ پاسخ : یاسر
ظالم ___ پاسخ : ستمکار
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
علامت ___ پاسخ : نشان
غرور ___ پاسخ : کبر
فسیل ___ پاسخ : سنگ واره
فوتبالیست برزیلی ___ پاسخ : هالک
فیلمی با بازی جمشید مشایخی ___ پاسخ : گالان
گردش ___ پاسخ : سیران
گرو ___ پاسخ : رهن
گل سفید معطر ___ پاسخ : آویشن
محله ای در نیویورک ___ پاسخ : منهتن
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
مرغابی ___ پاسخ : اردک
مسافر ___ پاسخ : راهی
مکر و فریب ___ پاسخ : کنبوره
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
هادی ___ پاسخ : رهنمون
هر چیز به درد نخور و بیهوده ___ پاسخ : نخاله
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
واسط جریان الکتریکی ___ پاسخ : الکترود
ویتامین معروف ___ پاسخ : کا
کارگاهی جولاهی ___ پاسخ : هف
کالبد و بدن ___ پاسخ : جسد
کتاب ها ___ پاسخ : کتب

آب ایستاده و لجن زار ___ پاسخ : مرداب
اثر اصطخری ___ پاسخ : مسالک الممالک
احتیاج ___ پاسخ : نیاز
از بین برده شده ___ پاسخ : لگدمال
از زبان ها ___ پاسخ : لاتین
امضا ___ پاسخ : پاراف
انبار غله دنیا ___ پاسخ : کانادا
بازی نهایی ___ پاسخ : فینال
بازیگر فیلم کعبه ___ پاسخ : بابک حمیدیان
بردبار ___ پاسخ : صابر
بساوایی ___ پاسخ : لامسه
بندگان مقرب پروردگار ___ پاسخ : اولیا
پدر ___ پاسخ : والد
پسوند مکان ___ پاسخ : دان
پند دهنده ___ پاسخ : ناصح
تحفه نطنز ___ پاسخ : گلابی
حرف آخر انگلیسی ___ پاسخ : زد
حرف شگفتی ___ پاسخ : وا
خمیازه ___ پاسخ : دهان دره
داخل ___ پاسخ : تو
داداش ___ پاسخ : برادر
دربانی کعبه ___ پاسخ : سدانت
درگاه ___ پاسخ : آستانه
درنده ___ پاسخ : دد
درهم پیچیده ___ پاسخ : لف
دهان ___ پاسخ : کب
شهر مصر ___ پاسخ : تب
ضد زوج ___ پاسخ : فرد
گروه ویژه ___ پاسخ : اکیپ
گودال ___ پاسخ : مغ
گوشت آذری ___ پاسخ : آت
لحظه به لحظه ___ پاسخ : دمادم
ماه برفی ___ پاسخ : دی
محبوب ___ پاسخ : دلارام
محلی در مکه ___ پاسخ : منا
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
واحد طول انگلیسی ___ پاسخ : یارد
کشور اکراه ___ پاسخ : غنا
کمک رسانی ___ پاسخ : امداد

آرایش صحنه تئاتر ___ پاسخ : دکوراسیون
آزادی در عمل ___ پاسخ : اختیار
آزموده و باتجربه ___ پاسخ : آب دیده
آغاز ___ پاسخ : بدو
آلیاژ مس و قلع ___ پاسخ : مفرغ
آموختن ___ پاسخ : یاد گرفتن
آموختن ___ پاسخ : یادگرفتن
اتاقی از نی ___ پاسخ : کپر
از آبشارهای استان گیلان ___ پاسخ : ویسادار
از جزایر جنوبی ___ پاسخ : هندورابی
از مراکز استان ها ___ پاسخ : گرگان
اسباب بازی بادی ___ پاسخ : بادکنک
اسم ترکی ___ پاسخ : آد
اشتها و خواستن ___ پاسخ : میل
اشعه مجهول ___ پاسخ : ایکس
اندک ___ پاسخ : کم
با وقار ___ پاسخ : متین
بار درخت ___ پاسخ : بر
باریدن ___ پاسخ : بارش
بز کوهی ___ پاسخ : کل
بزرگ ترین هور استان خوزستان ___ پاسخ : هورالعظیم
بزرگنمایی عکس ___ پاسخ : اگراندیسمان
بی پروا ___ پاسخ : گستاخ
پارچه روپوشی قدیم ___ پاسخ : ارمک
پرچم ___ پاسخ : درفش
پسوند مکان ___ پاسخ : دان
تعهد ___ پاسخ : الزام
ثابت و استوار ___ پاسخ : پا برجا
جایگاه حیوانات درنده ___ پاسخ : کنام
جغد ___ پاسخ : بوف
چهره ___ پاسخ : رخ
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حیله ___ پاسخ : کید
خوب نیست ___ پاسخ : بد
خوراک کفش ___ پاسخ : واکس
درخت لرزان ___ پاسخ : بید
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دفینه ___ پاسخ : گنج
دور کردن ___ پاسخ : نفی
رشته مو ___ پاسخ : تار
رقیق نیست ___ پاسخ : غلیظ
رود آرام ___ پاسخ : دن
روزگار ___ پاسخ : دهر
ژول در ثانیه ___ پاسخ : وات
سبزی سالاد ___ پاسخ : کاهو
سخن ناگفتنی ___ پاسخ : راز
سره ___ پاسخ : ناب
سنگ آسیاب ___ پاسخ : آس
سنگ ریزه ___ پاسخ : شن
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : ملکان
شهر استان البرز ___ پاسخ : گرم دره
شهر گیلان ___ پاسخ : پرهسر
شهری در فارس ___ پاسخ : فسا
شیمی کربنی ___ پاسخ : آلی
طریق کوتاه ___ پاسخ : ره
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
عهد شباب ___ پاسخ : جوانی
غاری در کوه های محلات ___ پاسخ : غار شاه بلبل
قدر و مرتبه ___ پاسخ : ارج
گاز گندزدا ___ پاسخ : کلر
گدایی کردن ___ پاسخ : تکدی
ماهی عرب ___ پاسخ : سمک
معجزه الهی ___ پاسخ : آیت
معده جانواران علف خوار ___ پاسخ : شکمبه
معلق ___ پاسخ : آویزان
ناچار ___ پاسخ : لاجرم
نیمه بار ___ پاسخ : تا
هدف تیر ___ پاسخ : آماج
هدیه ___ پاسخ : کادو
همان شتر است ___ پاسخ : اشتر
همجنس ___ پاسخ : مجانس
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
همراه توپ ___ پاسخ : تشر
کرکس ___ پاسخ : نسر
کلمه تنفر ___ پاسخ : اف
کلمه شرط ___ پاسخ : اگر

آغاز ___ پاسخ : بدایت
آماس و ورم ___ پاسخ : پف
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : تن گسیر
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : زنده به گور
اجازه ___ پاسخ : رخصت
اساس ___ پاسخ : شالوده
اسب ترکی ___ پاسخ : آت
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : اینان
افراد بی سروپا ___ پاسخ : اوباش
افسری در خدمت افسر عالی رتبه ___ پاسخ : آجودان
البسه ___ پاسخ : پوشاک
امیرزاده ___ پاسخ : میرزا
اهل هرات ___ پاسخ : هروی
بختک و کابوس ___ پاسخ : فدرنجک
برش و پهنا ___ پاسخ : قط
بلندای قامت ___ پاسخ : قد
به دنیا آمدن ___ پاسخ : ولادت
بوستان ها ___ پاسخ : جنات
بیماری ___ پاسخ : دا
پاک کردن ___ پاسخ : زدودن
پروردن ___ پاسخ : تربیت
تفاوت ___ پاسخ : فرق
جزا ___ پاسخ : کیفر
جنس نوعی ظرف ___ پاسخ : چینی
جوی خون ___ پاسخ : رگ
جیره و مقرری ___ پاسخ : رستاد
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حاصل ___ پاسخ : نتیجه
خالق اثر کمدی الهی ___ پاسخ : دانته
خطاب محترمانه ___ پاسخ : سرکار
خواب خوش ___ پاسخ : رویا
خوب و نیکو ___ پاسخ : ادخ
خودروساز ایتالیایی ___ پاسخ : فراری
خوشنود کردن ___ پاسخ : ارضا
دانش آموخته ___ پاسخ : فرهیخته
در این مکان ___ پاسخ : اینجا
در پایان ___ پاسخ : دست آخر
دریافتن ___ پاسخ : ادراک
دشوار ___ پاسخ : شاق
دوری ___ پاسخ : هجران
رنجیده ___ پاسخ : آزرده
روان ساختن ___ پاسخ : ادرار
زمان پس از حال ___ پاسخ : آینده
زوجه ___ پاسخ : ودیه
سرخرگ ___ پاسخ : شریان
شعر ___ پاسخ : سروده
شهر سعدی و حافظ ___ پاسخ : شیراز
شکستنی ورزشکار ___ پاسخ : رکورد
صفحه اینترنتی ___ پاسخ : وب
صفحه نمایش ___ پاسخ : سن
صندلی دانشگاهی ___ پاسخ : کرسی
طلا سفید ___ پاسخ : پلاتین
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عضو ماهیان ___ پاسخ : باله
فال نیک ___ پاسخ : شگون
قطار ___ پاسخ : ترن
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
گازی قابل احتراق ___ پاسخ : استیلن
گزارش و سخن چینی ___ پاسخ : راپرت
گوشت ترکی ___ پاسخ : آت
لاشه ___ پاسخ : مردار
مامور اجرای وصیت نامه ___ پاسخ : وصی
مایل و راغب ___ پاسخ : مشتاق
محدود کردن برای جلوگیری از فراگیر شدن بیماری ___ پاسخ : قرنطینه
مدرسه امیرکبیر ___ پاسخ : دارالفنون
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
ملی پوش والیبال ___ پاسخ : فیاضی
نوعی عفونت سیستم تنفسی ___ پاسخ : سرخک
نوعی کشتی ___ پاسخ : یدک کش
نیروی تشخیص خوب و بد ___ پاسخ : وجدان
هنر ترسیمی ___ پاسخ : گرافیک
واحد سطح ___ پاسخ : آر

از حیوانات گله ___ پاسخ : گوسفند
از گیاهان دارویی ___ پاسخ : سوسن بر
امروزی ___ پاسخ : مدرن
امید ___ پاسخ : رجا
انتقام ___ پاسخ : دمار
اندرز ___ پاسخ : پند
بخاری برقی ___ پاسخ : هیتر
بزرگان ___ پاسخ : سران
پادشاهان ___ پاسخ : کیان
پارچه ابریشمی رنگین ___ پاسخ : دیبا
پس داده شده ___ پاسخ : مسترد
پسر ___ پاسخ : ابن
پشته و بلندی ___ پاسخ : ربوه
پل ___ پاسخ : جسر
پوشش ستور ___ پاسخ : جل
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
تمام ___ پاسخ : همه
تیم فوتبال انگلیسی ___ پاسخ : منچستر
جدید ___ پاسخ : نو
جرس ___ پاسخ : درا
جمع والی ___ پاسخ : ولات
جوان ___ پاسخ : برنا
جوشش ___ پاسخ : فوران
جوی آب ___ پاسخ : نهر
حمام بخار ___ پاسخ : سونا
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
دسته جمعی ___ پاسخ : گروهی
دشنام دادن ___ پاسخ : سب
راست و درست بودن ___ پاسخ : سداد
رام نشدنی ___ پاسخ : توسن
رستنی ___ پاسخ : گیاه
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
روستایی توریستی در تهران ___ پاسخ : شهرستانک
زندان تنگ و تاریک ___ پاسخ : سیاه چال
زیان کار ___ پاسخ : خاسر
ساکت و خاموش ___ پاسخ : آرام
سردکن ___ پاسخ : چیلر
سزاوار ___ پاسخ : مستوجب
سلاح انفجاری ___ پاسخ : بمب
شهر نیروگاه شمالی ___ پاسخ : نکا
شهری در استان همدان ___ پاسخ : نهاوند
صفت سرو ___ پاسخ : سهی
علامت ___ پاسخ : نشان
عید میلاد مسیح ___ پاسخ : نویل
غلاف ___ پاسخ : نیام
فراموشی ___ پاسخ : نسیان
فرمانده ایران در کاپادوکیه ___ پاسخ : داتام
فیلم آلفرد هیچکاک ___ پاسخ : سرگیجه
قلب ___ پاسخ : فؤاد
قوم کهن ایرانی ___ پاسخ : ماد
لال شدن ___ پاسخ : بکم
لانه حیوانات ___ پاسخ : آشیانه
لباس نظامی ___ پاسخ : یونی فورم
ماده ای که بر چیزی بمالند ___ پاسخ : اندود
محل تولید انرژی ___ پاسخ : نیروگاه
محله نیویورک ___ پاسخ : منهتن
مدرسه ابتدایی ___ پاسخ : دبستان
مرغ سنگ خوار ___ پاسخ : کتو
مسابقه اتومبیل رانی ___ پاسخ : رالی
مساحت ساختمان ___ پاسخ : متراژ
مستی ___ پاسخ : سکر
معبود ___ پاسخ : گروگر
مقابل ___ پاسخ : قبال
منزلت ___ پاسخ : شان
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
ناحیه ای در جنوب اسپانیا ___ پاسخ : آندلاس
نرخ ___ پاسخ : بها
نوعی پارچه نخی ___ پاسخ : ساتن
نیرنگ ها ___ پاسخ : دسایس
هادی ___ پاسخ : رهنما
کنایه از کوکبه و جلال ___ پاسخ : کیا بیا
یعقوب فرانسوی ___ پاسخ : ژاکوب
یمانی اش معروف است ___ پاسخ : برد
یک حرف و سه حرف ___ پاسخ : واو

آلونک ___ پاسخ : کومه
آینده ___ پاسخ : آتی
اداره ای در دادگستری ___ پاسخ : دادسرا
از آثار تاریخی اصفهان ___ پاسخ : کاخ هشت بهشت
از استان ها ___ پاسخ : قزوین
از القاب بزرگان ترک ___ پاسخ : بگ
از نام های دخترانه فرنگی ___ پاسخ : نل
از هفت سین ها ___ پاسخ : سکه
اشک و سرشت ___ پاسخ : آب
امارت ___ پاسخ : بنا
بافته ابریشمی لطیف ___ پاسخ : سیفور
بچه شرور ___ پاسخ : تخس
بچه گوسفند ___ پاسخ : بره
برافروخته ___ پاسخ : عصبانی
به رو خوابیده ___ پاسخ : دمر
بی چین و چروک ___ پاسخ : صاف
بیمار ___ پاسخ : علیل
بیهوش شدن ___ پاسخ : ضعف کردن
پایگاه اینترنتی ___ پاسخ : سایت
پرمنفعت ___ پاسخ : نان و آبدار
پنبه زن ___ پاسخ : نداف
پوشش جاده ___ پاسخ : آسفالت
تربت ___ پاسخ : خاک
ترسناک ___ پاسخ : هایل
جدا شدن ___ پاسخ : انفصال
جیوه ___ پاسخ : آبک
چاق شدن ___ پاسخ : سمن
چهره ___ پاسخ : رو
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حسد ___ پاسخ : رشک
خالق عالم ___ پاسخ : گیتی آفرین
خاندان قبل از پهلوی ___ پاسخ : قاجار
خبر زبانزد ___ پاسخ : شایعه
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
خیمه ___ پاسخ : سرادق
دارای یک جهت ___ پاسخ : هم سو
دختر مازنی ___ پاسخ : کیجا
دریغ و افسوس ___ پاسخ : اسف
دزد و سارق ___ پاسخ : لص
دندان ساز ___ پاسخ : مسنن
ده هزار سال ترکی ___ پاسخ : ون
رئیس و ارباب ___ پاسخ : خان
راز ___ پاسخ : سر
رسیدن به مقصود ___ پاسخ : نیل
ریشه ___ پاسخ : بیخ
زمستان عرب ___ پاسخ : شتا
زن آگاه و دانا ___ پاسخ : فهیمه
زود ___ پاسخ : آنی
سارق و دزد ___ پاسخ : لص
سایه ___ پاسخ : ظل
سرقت ___ پاسخ : دزدی
شگون ___ پاسخ : فال
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر نشینی ___ پاسخ : تمدن
شکوه و گله ___ پاسخ : شکایت
ضدحمله ___ پاسخ : پاتک
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
ظرف سفالی ___ پاسخ : خزف
عضو جانشین ___ پاسخ : علی البدل
عینک نامرئی ___ پاسخ : لنز
فراوان ___ پاسخ : فت
فصیح ___ پاسخ : شیوا
قطع مسافت ___ پاسخ : سفر
قلعه تگزاس ___ پاسخ : آلامو
قیافه ___ پاسخ : سیما
گل سرخ ___ پاسخ : لکا
گندم سوده ___ پاسخ : آرد
گوش کمیاب ___ پاسخ : شنوا
گونه ها ___ پاسخ : انواع
ناچار ___ پاسخ : لابد
نام ___ پاسخ : اسم
نام مرفاوی مربی فوتبال ___ پاسخ : عبدالصمد
نقیض خوبی ___ پاسخ : بدی
نگهبان آتشکده ___ پاسخ : آتشبان
هواخواه ملت ___ پاسخ : ناسیونالیست
وارفته ___ پاسخ : شل
کر ___ پاسخ : ناشنوا
کوشش ___ پاسخ : جهد

آلتی برای نخ ریسی ___ پاسخ : دوک
آمرزنده ___ پاسخ : غفار
اتفاقات ___ پاسخ : وقایع
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : بیگانه
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : حقیقت و افسانه
از سنگ های گرانبها ___ پاسخ : یاقوت
از مهمات جنگی ___ پاسخ : نارنجک
استفاده از سود چیزی ___ پاسخ : بهره برداری
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
اندام ها ___ پاسخ : جوارح
بخیه ___ پاسخ : کن
بدی ___ پاسخ : شر
بدی ها ___ پاسخ : معایب
به شکل عربی درآمده ___ پاسخ : مستعرب
به موقع و شایسته ___ پاسخ : بجا
بی اثر شدن ___ پاسخ : نقش بر آب شدن
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پایتخت بوسین و هرزگوین ___ پاسخ : سارایوو
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پست الکترونیکی ___ پاسخ : ایمیل
تخت و سریر ___ پاسخ : اریکه
ترس ___ پاسخ : هراس
تسخیر شده ___ پاسخ : مسخر
توانایی ___ پاسخ : نیرو
تکرار حرف ___ پاسخ : ع ع
تیم سرخ پوش پایتخت ___ پاسخ : پرسپولیس
جام قهرمانی ___ پاسخ : کاپ
جایگاه ___ پاسخ : مقر
حداد ___ پاسخ : آهنگر
حیله و چاره ___ پاسخ : ترفند
خواستن برابر با آن است ___ پاسخ : توانستن
داروی بیهوشی ___ پاسخ : اتر
دروغگو ___ پاسخ : کذاب
دست عرب ___ پاسخ : ید
دشنام دادن ___ پاسخ : سب
راهنما ___ پاسخ : مرشد
زر اندود کردن ___ پاسخ : تذهیب
زشتی و بدی ___ پاسخ : شناعت
سالک ___ پاسخ : رهرو
سپاسگزاری ___ پاسخ : تشکر
سرزنش کردن ___ پاسخ : مواخذه
شادباش گفتن ___ پاسخ : تبریک
شرکت خودروساز ژاپنی ___ پاسخ : نیسان
صد متر مربع ___ پاسخ : آر
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
طول عمر ___ پاسخ : سن
عابد مسیحی ___ پاسخ : راهب
عدد روستا ___ پاسخ : ده
علامت جمع ___ پاسخ : ها
غرغر ___ پاسخ : نق
فعال و سرزنده ___ پاسخ : پویا
فیلمی از دیوید لین ___ پاسخ : لورنس عربستان
قاطر ___ پاسخ : استر
قالب طلا ___ پاسخ : شمش
قسمتی از درخت ___ پاسخ : تنه
قسمتی از زمان ___ پاسخ : ساعت
گردهمایی ___ پاسخ : همایش
گریبان ___ پاسخ : کوم
گشوده ___ پاسخ : وا
لبخند زدن ___ پاسخ : ابتسام
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مرض قند ___ پاسخ : دیابت
مقام ___ پاسخ : سمت
میدان اسکی ___ پاسخ : پیست
نماینده سیاسی یک دولت در کشوری بیگانه ___ پاسخ : کنسول
نوشتاری ___ پاسخ : کتبی
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
هنگام ___ پاسخ : وقت
واجب ___ پاسخ : بایا
وسط ___ پاسخ : میان
کتاب زندگی نامه بزرگان ___ پاسخ : تذکره
کیسه صابون ___ پاسخ : لیف

آویزان ___ پاسخ : آویخته
آینده ___ پاسخ : آتی
ابتدای روز ___ پاسخ : بامداد
از بیماری ها ___ پاسخ : بری بری
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : اف
از حشرات ___ پاسخ : پشه
افشرده گوجه فرنگی ___ پاسخ : رب
الهه عشق ___ پاسخ : ونوس
اما ___ پاسخ : ولی
امر به آمدن ___ پاسخ : بیا
انتها ___ پاسخ : ته
اهل و عیال دارد ___ پاسخ : متاهل
اولین دریافتی کاسب در روز ___ پاسخ : دشت
برابر ___ پاسخ : یر
برانشی ___ پاسخ : آبشش
بزرگ جثه ___ پاسخ : یقر
بشر ___ پاسخ : آدم
بهشت ___ پاسخ : جنت
پاینده ___ پاسخ : مخلد
پریشان حال و شوریده ___ پاسخ : آشفته
پشت و عقب ___ پاسخ : فرا
پول قدیمی ___ پاسخ : شهروا
پیامبر بت شکن ___ پاسخ : ابراهیم
پیکر انسان ___ پاسخ : اندام
تراکم ___ پاسخ : انبوهی
ترس ___ پاسخ : بیم
ترس ___ پاسخ : خوف
تصدیق بی ادبانه ___ پاسخ : آره
تیشه ___ پاسخ : تش
ثروتمندان ___ پاسخ : اغنیا
جای مطمئن ___ پاسخ : امن
چندین رای ___ پاسخ : آرا
چین و شکن ___ پاسخ : چروک
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
خادم قوم ___ پاسخ : ام
خسیس بودن ___ پاسخ : خست
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
دندان های نیش ___ پاسخ : انیاب
دویدن ___ پاسخ : پو
رو ترش کردن ___ پاسخ : اخم
رو کردن ___ پاسخ : التفات
زیب و زینت ___ پاسخ : زیور
سازگار و نرم ___ پاسخ : ملایم
ستون بدن ___ پاسخ : پا
سر و سامان ___ پاسخ : نوا
سلاخ شتر ___ پاسخ : یاسر
سکه قدیمی ___ پاسخ : اشرفی
صدای ترساندن ___ پاسخ : پخ
ضد بد ___ پاسخ : خوب
ضمیر متکلم وحده ___ پاسخ : من
ظرف ___ پاسخ : آوند
ظرف شستن لباس ___ پاسخ : تشت
علامت مفعولی بی واسطه ___ پاسخ : را
قادر ___ پاسخ : توانا
قرقی ___ پاسخ : قوش
قله زاگرس ___ پاسخ : دنا
گاوباز ___ پاسخ : ماتادر
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گیاه رنگرزی ___ پاسخ : روناس
گیاه طبی ___ پاسخ : رازیانه
گیج عامیانه ___ پاسخ : شوت
محبت ___ پاسخ : ود
مخفف گاه ___ پاسخ : گه
مخفف گند ___ پاسخ : گن
مفصل ساعد و بازو ___ پاسخ : آرنج
من و شما ___ پاسخ : ما
نفس کشیدن ___ پاسخ : دم
نور کم ___ پاسخ : سو
نوعی آش ___ پاسخ : شوربا
نوعی پارچه ___ پاسخ : ترمه
نیستان ___ پاسخ : نیزار
هنوز شاد نشده ___ پاسخ : شا
وسیله آراستن ___ پاسخ : زیور
کاسه سر ___ پاسخ : اهیانه
کبوتر دشتی ___ پاسخ : یمام
کمک ___ پاسخ : مدد
یاقوت ___ پاسخ : یاکند

آلبومی از استاد شجریان ___ پاسخ : فریاد
ابتدا ___ پاسخ : اول
اثر جمال زاده ___ پاسخ : دارالمجانین
از بیماری های گلو ___ پاسخ : دیفتری
از مراکز استان ها ___ پاسخ : بجنورد
انسان ___ پاسخ : بنی آدم
برگه ها ___ پاسخ : اوراق
به رشته تحریر درآوردن ___ پاسخ : نگاشتن
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
پایتخت لبنان ___ پاسخ : بیروت
پرسش ___ پاسخ : سوال
پهلوان افسانه ای یونان ___ پاسخ : هرکول
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
پیمان ___ پاسخ : قرارداد
تجارت ___ پاسخ : سوداگری
تندخو ___ پاسخ : بد اخلاق
ثروتمند ___ پاسخ : مایه دار
جستجو کردن ___ پاسخ : کاویدن
جنس ماده ___ پاسخ : مؤنث
چهارچوب ___ پاسخ : کادر
حیرت ___ پاسخ : بهت
خسیس ___ پاسخ : کنس
خود ___ پاسخ : خویش
دست عرب ___ پاسخ : ید
دسته و گروه ___ پاسخ : فرقه
دوست خاموش ___ پاسخ : کتاب
ریشه ___ پاسخ : بن
زشت ___ پاسخ : کریه
زنان ___ پاسخ : اناث
سفید ترکی ___ پاسخ : آق
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
شاهرگ مصر ___ پاسخ : نیل
شناس ___ پاسخ : آشنا
شهر آلمان ___ پاسخ : کلن
شکم پرست ___ پاسخ : لتان بار
شیطان ___ پاسخ : عفریته
صمیمی ___ پاسخ : یک دل
ضربه کاری خورده است ___ پاسخ : ناکار
عادی ___ پاسخ : نرمال
علامت ___ پاسخ : نشان
فرار ___ پاسخ : هرب
فرشته موکل بر مهر و محبت ___ پاسخ : میترا
فیلمی از جعفری جوزانی ___ پاسخ : در مسیر تندباد
قبول نشده ___ پاسخ : رد شده
قمارباز ___ پاسخ : قامر
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
گوشت بدان آویزان کنند ___ پاسخ : قناره
لقب پادشاهان چین ___ پاسخ : خاقان
ماه دهم ___ پاسخ : دی
ماهر ___ پاسخ : وارد
ماهی کنسروی ___ پاسخ : ساردین
مترسک ___ پاسخ : آدمک
محافظ شخصی ___ پاسخ : بادیگارد
محل دادرسی ___ پاسخ : دادگاه
مراحل لازم برای نیل به هدف ___ پاسخ : فرایند
ملاقات ___ پاسخ : دیدار
ملی پوش والیبال ___ پاسخ : قائمی
منقار پرنده ___ پاسخ : نک
میرغضب ___ پاسخ : جلاد
نجم ___ پاسخ : ستاره
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نوعی مرغ ماهی خوار ___ پاسخ : بوتیمار
هر فصل از کتاب یسنا ___ پاسخ : ها
ویران ___ پاسخ : خراب
کارکنان ___ پاسخ : عوامل
کهن ___ پاسخ : قدیم
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
یک جور و یک نواخت ___ پاسخ : یک دست

آرامش ___ پاسخ : سکینه
آلیاژی از آهن ___ پاسخ : چدن
آینده ___ پاسخ : آتی
اثر از مریم معجونی ___ پاسخ : آخرین پناه
اثر امیرخسرو دهلوی ___ پاسخ : نه سپهر
اثر فریدون مشیری ___ پاسخ : سه دفتر
ادامه دار ___ پاسخ : مستمر
از شهر های گیلان ___ پاسخ : فومن
استان شمالی عراق ___ پاسخ : دهوک
استنطاق ___ پاسخ : بازپرسی
به هوش باش ___ پاسخ : هان
بی شک ___ پاسخ : همانا
پایتخت کشور اوگاندا ___ پاسخ : کامپالا
پایتخت کشور توگو ___ پاسخ : لومه
پروردگار ___ پاسخ : ایزد
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پسوند زمان ___ پاسخ : گاه
تنها ___ پاسخ : تک
تیرگی چشم ___ پاسخ : تم
تیز ___ پاسخ : بران
جای خلوت و آرام ___ پاسخ : دنج
چالاک ___ پاسخ : فرز
چنگ در زدن ___ پاسخ : استمساک
چیستان ___ پاسخ : بردک
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
خاندان ___ پاسخ : آل
خوب ___ پاسخ : نکو
درس نخوانده ___ پاسخ : امی
رشد ___ پاسخ : نمو
سخت نیست ___ پاسخ : آسان
سری ___ پاسخ : نهانی
سفید با خال های سیاه ___ پاسخ : شهبا
سوراخ ___ پاسخ : روزنه
سوریه قدیم ___ پاسخ : شام
سیاره زهره ___ پاسخ : ناهید
شهرک غرب تهران ___ پاسخ : اکباتان
شهری در آلمان ___ پاسخ : کلن
شوهر ___ پاسخ : زوج
صدای شادمانی ___ پاسخ : هلهله
صمغ گون ___ پاسخ : کتیرا
عالم هستی ___ پاسخ : کاینات
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
غیر مستقل ___ پاسخ : وابسته
فرخنده ___ پاسخ : همایون
فیلمی با بازی ایرج تهماسب ___ پاسخ : رفیق بد
قلعه حکومتی ___ پاسخ : ارگ
قمر برجیس ___ پاسخ : یو
گوش کمیاب ___ پاسخ : شنوا
لاف و گزاف ___ پاسخ : بلوف
لیکن ___ پاسخ : اما
مایه حیات ___ پاسخ : آب
محل خرید و فروش سهام ___ پاسخ : بورس
مرطوب ___ پاسخ : نمناک
من و شما ___ پاسخ : ما
مهر و نشانه حکاکی ___ پاسخ : استامپ
مهمان ___ پاسخ : ایرمان
نسیان ___ پاسخ : فراموشی
نشانه ها ___ پاسخ : آیات
نظر ___ پاسخ : رای
هادی برق ___ پاسخ : رسانا
هم نبرد ___ پاسخ : هماورد
واحد پول چین ___ پاسخ : یوان
وزیر افراسیاب ___ پاسخ : ویسه
کالبدشناس یونان باستان ___ پاسخ : هروفیلوس
کشوری در شمال ایران ___ پاسخ : ارمنستان
کوی ___ پاسخ : برزن
یک خودمانی ___ پاسخ : یه

آگهی تلویزیونی ___ پاسخ : تیزر
ابزار احتیاطی ___ پاسخ : یدک
اجاق شیرینی پزی ___ پاسخ : فر
از حالت های ماده ___ پاسخ : گاز
اسلحه و ساز و برگ ___ پاسخ : یراق
انتخاب شده ___ پاسخ : دست چین
با توپ آید ___ پاسخ : تشر
بازگشتن ___ پاسخ : رجع
برتری ___ پاسخ : مزیت
بلندترین آبشار ___ پاسخ : آبشار انجل
بهره هوشی ___ پاسخ : آی کیو
پاداش ___ پاسخ : جزا
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پایتخت ونزوئلا ___ پاسخ : کاراکاس
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پیروان یک دین ___ پاسخ : امت
پیمان شکن ___ پاسخ : خائن
جانشین او ___ پاسخ : وی
جواب مثبت ___ پاسخ : آری
چند وزیر ___ پاسخ : وزرا
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرکت و جنبش ___ پاسخ : تکان
خرس کوچک ___ پاسخ : خرسک
خواننده قرآن ___ پاسخ : قاری
خوراکی از شیر ___ پاسخ : برنا
دست درازی ___ پاسخ : تعرض
دلیری ___ پاسخ : جرات
رسم کردن ___ پاسخ : ترسیم
رنگ آسمان ___ پاسخ : آبی
روز دهم محرم ___ پاسخ : عاشورا
زشت و نامطبوع ___ پاسخ : زننده
زمان پرداخت بدهی ___ پاسخ : سررسید
ساده و سهل ___ پاسخ : آسان
سایه ___ پاسخ : نش
سرخرگ بزرگ ___ پاسخ : آئورت
سرور و بزرگ ___ پاسخ : آقا
سلام ___ پاسخ : درود
سنگ بیابان ___ پاسخ : ریگ
شالوده ___ پاسخ : آس
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهری در استرالیا ___ پاسخ : آدلاید
صحرای مغولستان ___ پاسخ : گبی
صد ترکی ___ پاسخ : یوز
صندلی سنگی ___ پاسخ : سکو
ضد و نقیض بودن ___ پاسخ : تناقض
طریقه و روش ___ پاسخ : روند
طلا ___ پاسخ : زر
عریان ___ پاسخ : رت
عشوه ___ پاسخ : ناز
عقیده ___ پاسخ : رای
علامت جمع ___ پاسخ : ان
غریبه نیست ___ پاسخ : آشنا
فرآورده میوه ای ___ پاسخ : مربا
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
گرانی ___ پاسخ : تورم
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گرسنگی ___ پاسخ : جوع
گستاخ و بی باک ___ پاسخ : جری
گودال ___ پاسخ : چال
ماده محترقه ___ پاسخ : زرنیخ
ماشین تخریب ___ پاسخ : بولدوزر
مجلس عیش و نوش ___ پاسخ : بزم
محافظ ___ پاسخ : گارد
محل استراحت ___ پاسخ : آسایشگاه
مخترع تلفن ___ پاسخ : بل
مفت خوری ___ پاسخ : سور چرانی
مقوای نازک ___ پاسخ : کارت
مناجات ___ پاسخ : دعا
نردبان ___ پاسخ : معراج
نشانه های الهی ___ پاسخ : آیات
نفوذ و رخنه ___ پاسخ : رسوخ
نوعی کبوتر ___ پاسخ : یاکریم
واحد طول ___ پاسخ : متر
ویرایش ___ پاسخ : ادیت
کشور آمریکای جنوبی ___ پاسخ : ونزویلا
کشوری در قاره اقیانوسیه ___ پاسخ : فیجی
کشوری در مرکز اروپا ___ پاسخ : لیختن اشتاین
کم ارزش ___ پاسخ : نازل

آب گازی شکل ___ پاسخ : بخار
اثر استاندال ___ پاسخ : خاطرات یک سیاح
اثر جواد مجانی ___ پاسخ : روزگار عقل سرخ
اثر سیمین دانشور ___ پاسخ : کوه سرگردان
اثر فرشته ساری ___ پاسخ : مروارید خاتون
اثر موریس مترلینگ ___ پاسخ : پرنده آبی
از استان ها ___ پاسخ : مازندران
از حروف یونانی ___ پاسخ : بتا
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : گچ
اسب بار کش ___ پاسخ : یابو
امل ___ پاسخ : آرزو
بحرانی ___ پاسخ : حاد
بردن و انتقال دادن ___ پاسخ : رساندن
به اسیری گرفتن ___ پاسخ : اسر
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
بیماری عطش زیاد ___ پاسخ : استسقا
پشت ___ پاسخ : کول
پنج ترک ___ پاسخ : بش
تصدیق عرب ___ پاسخ : نعم
تظاهر ___ پاسخ : ریا
جالیزی آبدار و شیرین ___ پاسخ : هندوانه
جد ___ پاسخ : نیا
چهره ___ پاسخ : رخ
حرف زیادی ___ پاسخ : ور
حکومت اشراف و اعیان ___ پاسخ : اریستوکراسی
خاموش کردن و تسکین دادن ___ پاسخ : فرونشاندن
خداوند ___ پاسخ : رب
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
خودستایی ___ پاسخ : لاف
دفعه ___ پاسخ : بار
دوستی ___ پاسخ : ود
دیگ درهم ___ پاسخ : یگد
رسته ___ پاسخ : صنف
رشوه خوار ___ پاسخ : نقدگیر
روغنی ___ پاسخ : چرب
سر ___ پاسخ : راز
سر هر چیزی ___ پاسخ : نوک
سرگشتگی و حیرت ___ پاسخ : دهشت
سست ___ پاسخ : کسل
سنگر ___ پاسخ : جان پناه
سود حرام ___ پاسخ : ربا
شاعر ایتالیایی ___ پاسخ : دانته
شرمنده و مغموم ___ پاسخ : متاسف
شمال و جنوب کره زمین ___ پاسخ : قطب
صیاد ___ پاسخ : قناص
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
عدد ماه ___ پاسخ : سی
غله پر مصرف ___ پاسخ : گندم
فراخی و گشادی ___ پاسخ : فراخنا
فربه ___ پاسخ : چاق
فصیح ___ پاسخ : لسن
فلز چهره ___ پاسخ : روی
فهم ___ پاسخ : درک
فیلمی از رابرت زمکیس ___ پاسخ : آنسوی ابرها
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
گوشه ای از موسیقی ایرانی ___ پاسخ : بیات
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مار عظیم الجسه ___ پاسخ : بوا
مایه آبادانی ___ پاسخ : آب
مرده ___ پاسخ : میت
مروارید ___ پاسخ : در
منصوب به قاجار ___ پاسخ : قجر
مه غلیظ ___ پاسخ : نزم
مکر ___ پاسخ : کید
ناشناس ___ پاسخ : مجهول الهویه
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
هراس انگیز ___ پاسخ : ابوالهول
همراه گل ___ پاسخ : خار
وحشی ___ پاسخ : دد
وسیله سوراخ کردن ___ پاسخ : درل
کشور آسیایی ___ پاسخ : ازبکستان
کندن قبر ___ پاسخ : نبش
یار مت ___ پاسخ : پت
یک حرف و سه حرف ___ پاسخ : لام
یک دنده ___ پاسخ : لج
یک قاچ از خربزه ___ پاسخ : کرچ

آقای اسپانیولی ___ پاسخ : دن
ابزار کندن ___ پاسخ : کلنگ
از اشکال هندسی ___ پاسخ : دایره
از حیوانات گله ___ پاسخ : بز
از درندگان ___ پاسخ : یوز
از شاهان دودمان خدیوی مصر ___ پاسخ : ملک فاروق
از ماه های تابستان ___ پاسخ : تیر
از وسایل ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
اصطلاحی در فوتبال ___ پاسخ : تکل
بارها ___ پاسخ : مکرر
برانگیختن ___ پاسخ : حض
بوته گل ___ پاسخ : گلبن
بی سواد ___ پاسخ : امی
پارچه زربفت ___ پاسخ : زری
پاشنه پا ___ پاسخ : بل
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پیامبر هندو ___ پاسخ : بودا
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
پیرو حضرت موسی ___ پاسخ : کلیمی
پیروان یک دین ___ پاسخ : امت
تسمه دور کمر ___ پاسخ : کمربند
توتیای چشم ___ پاسخ : سرمه
جانشین ___ پاسخ : نایب
چرت زدن ___ پاسخ : نعاس
خانه ___ پاسخ : سرا
خانه دارای حیاط ___ پاسخ : ویلا
خدای هندی ___ پاسخ : راما
خرد و کوچک ___ پاسخ : که
خریداری کردن ___ پاسخ : ابتیاع
دربر گیرنده ___ پاسخ : حاوی
درخت آزاد ___ پاسخ : سرو
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درس دادن ___ پاسخ : تدریس
دریغ و حسرت ___ پاسخ : تاسف
دستینه ___ پاسخ : امضا
دندان پرجمعیت ___ پاسخ : آسیا
روشنایی ___ پاسخ : سو
زرد انگلیسی ___ پاسخ : یلو
سنگ آتش زنه ___ پاسخ : خیاب
شاهرگ مصر ___ پاسخ : نیل
شب طولانی ___ پاسخ : یلدا
شب گذشته ___ پاسخ : دیشب
شرح دادن ___ پاسخ : توضیح
شکل و پیکر ___ پاسخ : هیات
صبر زرد ___ پاسخ : الوا
صد سال ___ پاسخ : قرن
عاجز ___ پاسخ : بینوا
عدس ___ پاسخ : نسک
عدم رضایت ___ پاسخ : نارضایتی
غیر عجم ___ پاسخ : عرب
فرایند انجام کار ___ پاسخ : روند
فرمان توقف ___ پاسخ : ایست
فیلسوف آلمانی صده های میانه ___ پاسخ : آلبرت کبیر
قبض ___ پاسخ : فیش
قصه گو ___ پاسخ : سامر
قید تاکید ___ پاسخ : اما
گاز بی رنگ با بوی تند ___ پاسخ : آمونیاک
گوارا ___ پاسخ : هنی
لازمه بدن ___ پاسخ : ویتامین
ماه اول سال میلادی ___ پاسخ : ژانویه
محل عبور ___ پاسخ : ممر
مرد جنگل ___ پاسخ : تارزان
مردم یک کشور ___ پاسخ : ملت
مسافرکش شهری ___ پاسخ : تاکسی
معروف ترین بنای ساسانیان ___ پاسخ : ایوان مداین
مغلوبیت ___ پاسخ : شکست
ناگوار و سنگین ___ پاسخ : وخیم
نامها ___ پاسخ : اسامی
نگریستن ___ پاسخ : دیدن
نیشتر رگزن ___ پاسخ : ادر
نیمه بار ___ پاسخ : تا
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
همسر هیتلر ___ پاسخ : اوا براون
همه گیری ___ پاسخ : شیوع
وقت مناسب ___ پاسخ : فرصت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مصر
کوه عصبانی ___ پاسخ : آتشفشان

آهسته و آرام ___ پاسخ : یواش
اثر زهرا ناظمی زاده ___ پاسخ : یاس کبود
از توابع یزد ___ پاسخ : دهنو
از چاشنی ها ___ پاسخ : سماق
از خواهران برونته ___ پاسخ : آن
از قاره های پنجگانه ___ پاسخ : آسیا
امتداد ___ پاسخ : راستا
بازیگر فیلم مادر ___ پاسخ : اکرم محمدی
بازیگر معروف فرانسوی ___ پاسخ : ژان رنو
برتری ___ پاسخ : مزایا
برگزیده ___ پاسخ : ممتاز
بزرگتر از دریا ___ پاسخ : اقیانوس
بزله گو ___ پاسخ : شوخ
بسیار ___ پاسخ : بسا
به اتفاق ___ پاسخ : باهم
به مراد نرسیده ___ پاسخ : ناکام
به هم پیوستن ___ پاسخ : ایتلاف
بویایی ___ پاسخ : شم
بی تجربه ___ پاسخ : ناآزموده
بیماری ___ پاسخ : دا
پا پیش خوردن ___ پاسخ : سکندری
پدرمرده ___ پاسخ : یتیم
پیر ___ پاسخ : مسن
تازه رسیده ___ پاسخ : نورس
تازه زایمان کرده ___ پاسخ : زایو
جدا شده از چیزی ___ پاسخ : مشتق
جواب مثبت ___ پاسخ : آری
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
خصومت ___ پاسخ : دشمنی
خواب عربی ___ پاسخ : نوم
خون ___ پاسخ : دم
خوی و رفتار ___ پاسخ : منش
خیر و خوشی ___ پاسخ : طوبی
دارای شوری اندک ___ پاسخ : لب شور
دامنه کوه ___ پاسخ : کمرکش
دریا ___ پاسخ : یم
دستگاه تنفس آبزیان ___ پاسخ : آبشش
ذکر حاجیان ___ پاسخ : لبیک
زنان با مروت ___ پاسخ : کرایم
زیبا و نیک ___ پاسخ : نلم
سرمربی سابق پیکان ___ پاسخ : فیروز کریمی
سطح هر چیز ___ پاسخ : زمینه
شهر مذهبی ___ پاسخ : قم
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
ضمیر غایب ___ پاسخ : اوا
عادت و خو ___ پاسخ : داب
عدسی ___ پاسخ : لنز
عکس العمل ___ پاسخ : واکنش
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
فریب ___ پاسخ : مکر
فضله و سرگین ___ پاسخ : ککه
فیلمی با بازی پرویز پرستویی ___ پاسخ : روانی
گام ___ پاسخ : قدم
لاستیک خودرو ___ پاسخ : تایر
ماشین چاپ سریع ___ پاسخ : رتاتیو
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مایه روشنایی ___ پاسخ : آب
محل عمومی نگهداری فقرا ___ پاسخ : نوانخانه
مخلوط مشروبات مختلف ___ پاسخ : کوکتل
مسلط بودن ___ پاسخ : حاکمیت
مطیع ___ پاسخ : رام
معروف به بدی ___ پاسخ : بدنام
مهربانی ___ پاسخ : رافت
میل و رغبت ___ پاسخ : گرایش
نغمه و بانگ ___ پاسخ : اوا
نوعی حصیر ___ پاسخ : بور
نوعی زغال سنگ ___ پاسخ : کک
نیروها ___ پاسخ : قوا
کارگردان مستند ساز آمریکایی ___ پاسخ : مایکل مور
کلیت ___ پاسخ : همگی
کنایه از ولخرج ___ پاسخ : باد دست
یار عروس ___ پاسخ : داماد
یاوه ___ پاسخ : هرز
یک انگلیسی ___ پاسخ : وان

آبگیر ___ پاسخ : ژی
ابدی ___ پاسخ : جاوید
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : اشک و ستاره
اثرشاتوبرایان ___ پاسخ : عشق و عفت
احمق خودمانی ___ پاسخ : ببو
از اوراق بهادار ___ پاسخ : چک
از جایی به جای دیگر رفتن ___ پاسخ : مهاجرت
از ورزش ها ___ پاسخ : بولینگ
افسانه ___ پاسخ : متل
افسرده و رنجور ___ پاسخ : زار و نزار
اقدام به ترور می کند ___ پاسخ : تروریست
اندیشه ___ پاسخ : فکر
بدنهاد و زشتخو ___ پاسخ : دژخیم
بر سر عروس و داماد ریزند ___ پاسخ : شاباش
برآمده ___ پاسخ : برجسته
برادران ___ پاسخ : اخوان
بستن و دوختن ___ پاسخ : رتق
به شدت چیزی را خواستن ___ پاسخ : لک زدن
بی قید و بند ___ پاسخ : یالقوز
پایتخت سوریه ___ پاسخ : دمشق
پرنده ای کوچکتر از کبک ___ پاسخ : تیهو
پزشکی ___ پاسخ : طب
پشته ___ پاسخ : تل
پوشش چشم ___ پاسخ : پلک
پیش ___ پاسخ : نزد
تا حد توانایی ___ پاسخ : حتی المقدور
تمیز کردن با آب ___ پاسخ : شست وشو
توبه کار ___ پاسخ : تایب
تکرار حرف ___ پاسخ : نن
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
چهار نعل رفتن اسب ___ پاسخ : یورتمه
حر ___ پاسخ : آزاده
حقیقت ___ پاسخ : واقعیت
داخل شدن ___ پاسخ : درآمدن
دانه های تگرگ ریز ___ پاسخ : سرماریزه
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
دعا ___ پاسخ : نیایش
دوره وعصر ___ پاسخ : وقت
راست نیست ___ پاسخ : کج
رسا ___ پاسخ : شیوا
ریشه ___ پاسخ : بن
ساز کوچک بادی ___ پاسخ : نیلبک
سر فوتبالیست ___ پاسخ : هد
سرحد ___ پاسخ : مرز
سفید ترکی ___ پاسخ : اق
سگ شکاری ___ پاسخ : یوزه
سلطان جنگل ___ پاسخ : شیر
سمی که از میکروب ها ترشح می شود ___ پاسخ : زهرآبه
سنگ سبز قیمتی ___ پاسخ : یشم
سنگینی ___ پاسخ : وزن
ضمیر اول شخص ___ پاسخ : من
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عضو پرنده ___ پاسخ : بال
فرضیه ___ پاسخ : تیوری
فهمیدم خودمانی ___ پاسخ : آها
فوتبالیست آرژانتینی ___ پاسخ : مسی
فیلمی با بازی داوود رشیدی ___ پاسخ : بازی های پنهان
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مایه روشنایی ___ پاسخ : آب
محصول آب و صابون ___ پاسخ : کف
مشاور ___ پاسخ : رایزن
مهمانی ___ پاسخ : ضیافت
میان ___ پاسخ : لا
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نرم و آرام ___ پاسخ : ملایم
نسخه نمایشی نرم افزار ___ پاسخ : دمو
نوشته پست کردنی ___ پاسخ : نامه
نوعی عروسک ___ پاسخ : باربی
واحد سطح ___ پاسخ : ار
ورزش مفرح ___ پاسخ : شنا
وسیله داوری ___ پاسخ : سوت
وی ___ پاسخ : او
کادر ___ پاسخ : قاب
کشت به امید باران ___ پاسخ : دیم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نیجر
کم کم ___ پاسخ : نم نمک
یک دهم ها ___ پاسخ : اعشار

طاقه ___ پاسخ : تای
آزار رساندن ___ پاسخ : مزاحمت
از بازیگران فیلم خانه دختر ___ پاسخ : باران کوثری
اطراف دهان ___ پاسخ : نس
افسانه سرا ___ پاسخ : سامر
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
اندازه گرمی یا سردی هوا ___ پاسخ : دما
برنج فروش ___ پاسخ : رزاز
بلند و واضح ___ پاسخ : رسا
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
بوی کهنگی ___ پاسخ : نا
بیست و هشت گرم ___ پاسخ : اونس
بین نشستن و برخاستن ___ پاسخ : نیم خیز
پرستیدنی دوره جاهلیت ___ پاسخ : بت
تلخ ___ پاسخ : مر
تمام پوشش خانه ___ پاسخ : بام
تیغ گل ___ پاسخ : خار
جانور بی مهره ___ پاسخ : اسفنج
جذب ___ پاسخ : ربایش
جمع شی ___ پاسخ : اشیا
جنس مدال سومی ___ پاسخ : برنز
چاکر ___ پاسخ : نوکر
خجستگی ___ پاسخ : میمنت
خدا را یاد کردن ___ پاسخ : تسبیح
در حال حرکت روی آب ___ پاسخ : شناور
درآمد ___ پاسخ : دخل
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رفوزه ___ پاسخ : رد
زائو ترسان ___ پاسخ : آل
زبان باستانی ___ پاسخ : ارامی
سریال حسن فتحی ___ پاسخ : مدار صفر درجه
سقف دهان ___ پاسخ : سق
سگک ___ پاسخ : قلاب
سوره مردم ___ پاسخ : ناس
شب روستایی ___ پاسخ : شو
ضد خیر ___ پاسخ : شر
ضد گرسنگی ___ پاسخ : سیری
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
عرقش نشاط آور است ___ پاسخ : بیدمشک
عروس می گیرد ___ پاسخ : شاباش
علف خشک ___ پاسخ : خاشاک
عید آذری ___ پاسخ : بایرام
غیر حرفه ای ___ پاسخ : آماتور
فروختن جنس نامرغوب ___ پاسخ : آب کردن
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
فیلمی از فریدون جیرانی ___ پاسخ : من مادر هستم
قاتل درخت ___ پاسخ : تبر
قطار ___ پاسخ : ترن
قطعه شعر گونه ___ پاسخ : متل
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گرداگرد ___ پاسخ : پیرامون
گوساله کش معروف ___ پاسخ : سامری
گیاه نیشکر ___ پاسخ : نی
مانع ___ پاسخ : سد
متراکم و جمع شده ___ پاسخ : انباشته
مجبور شده ___ پاسخ : وادار
محل ورود ___ پاسخ : در
مخفف اگر ___ پاسخ : ار
مرور درس ___ پاسخ : دوره کردن
مولف آینه اسکندری ___ پاسخ : امیرخسرو دهلوی
ناتمام ___ پاسخ : ناقص
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نرمی کردن با کسی ___ پاسخ : ارفاق
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
نیا ___ پاسخ : جد
نیرنگ ___ پاسخ : کید
هنوز انگلیسی ___ پاسخ : یت
ویران ___ پاسخ : یباب
کارنمایان ___ پاسخ : هنر
کاکل ___ پاسخ : فش
کشور اروپایی ___ پاسخ : رومانی
یکی از غلات ___ پاسخ : ارزن

آب روستایی ___ پاسخ : آو
آشکار ___ پاسخ : پیدا
آمیخته شده ___ پاسخ : ممزوج
آهنگساز عصر خسرو پرویز ___ پاسخ : پهلبد
اثر امام محمد غزالی ___ پاسخ : زاداخرت
اثری از سهیلا بامیان ___ پاسخ : دختر آفتاب
از جوندگان ___ پاسخ : موش
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : ملایر
از ماشین های راه سازی ___ پاسخ : دامپر
بازیگر فیلم من افسانه ام ___ پاسخ : ویل اسمیت
بالا رفتن و مرتفع شدن ___ پاسخ : علو
بدیمن ___ پاسخ : نحس
بی سواد ___ پاسخ : امی
پادگان ___ پاسخ : ساخلو
پایتخت جزایر کوک ___ پاسخ : آواروا
پرده توری ___ پاسخ : شف
پسندیده ___ پاسخ : نکو
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ناک
پول سامورایی ها ___ پاسخ : ین
پیمان ___ پاسخ : عهد
تعجب خانم ها ___ پاسخ : وا
تله و دام ___ پاسخ : فخ
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
جلا دادن و پرداخت ___ پاسخ : صقل
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
خس خس برونشها ___ پاسخ : رال
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
خوشحال ___ پاسخ : مسرور
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
درمانده ___ پاسخ : بینوا
دریغ و افسوس ___ پاسخ : حیف
دلیر و شجاع ___ پاسخ : نیو
زادگاه نیما ___ پاسخ : یوش
سازمان کشورهای صادر کننده نفت ___ پاسخ : اوپک
سال قبل ___ پاسخ : پار
سرزمین برف و یخ روسیه ___ پاسخ : سیبری
سرگشته ___ پاسخ : هاج
شعبه بزرگی از نژاد سفید ___ پاسخ : آریایی
شمارش کردن ___ پاسخ : احتساب
شهری در آلمان ___ پاسخ : دوسلدورف
صفت سرو ___ پاسخ : سهی
غار و پناهگاه ___ پاسخ : کهف
غزال ___ پاسخ : آهو
غیر قابل کشت ___ پاسخ : لم یزرع
فرصت ___ پاسخ : مجال
فروشنده ___ پاسخ : بیاع
فیلمی از تاد فیلیپس ___ پاسخ : مدرسه قدیمی
قابل مشاهده ___ پاسخ : مریی
قلعه تگزاس ___ پاسخ : آلا
گاو وحشی آمریکا ___ پاسخ : بوفالو
گرفتاری ___ پاسخ : بلا
گندم سوده ___ پاسخ : آرد
گنگ ___ پاسخ : ابکم
لوستر ___ پاسخ : آویز
ماه کامل ___ پاسخ : بدر
مرتفع ترین آبشار جهان ___ پاسخ : آنجل
معجزه اللهی ___ پاسخ : آیت
میوه نخلستان ___ پاسخ : خرما
نام آذری ___ پاسخ : آد
نام قدیم اندیمشک ___ پاسخ : صالح آباد
نفع و سود ___ پاسخ : رب
نقره ___ پاسخ : سیم
هنر ترسیمی ___ پاسخ : گرافیک
هنگام عصر ___ پاسخ : ایوار
واحد پول ترکیه ___ پاسخ : لیر
واحد پول هندوراس ___ پاسخ : لمپیرا
واحد وزن روسیه ___ پاسخ : پوت
کابین و صداق ___ پاسخ : مهر
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : آرش
یاری کننده ___ پاسخ : ممد

آخرین نازی ___ پاسخ : هس
آزمندان ___ پاسخ : حراص
آش ___ پاسخ : با
آشیانه پرنده ___ پاسخ : لانه
آفت کش قدیمی ___ پاسخ : دد
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : محکوم به اعدام
اثر محمد علی جمال زاده ___ پاسخ : بانگ نای
از ادات پرسش ___ پاسخ : کدام
از پرندگان دراز پا ___ پاسخ : درنا
از رنگ دانه های تنفسی ___ پاسخ : هموگلوبین
از غلات ___ پاسخ : جو
برگ برنده ___ پاسخ : آس
بزرگوارتر ___ پاسخ : اشرف
به طور کامل ___ پاسخ : کاملا
بها ___ پاسخ : ارزش
بهار عرب ___ پاسخ : ربیع
بی ثمر ___ پاسخ : بیهوده
بی هوشی ___ پاسخ : غش
بیماری سفتی عضلات ___ پاسخ : پارکینسون
بیکارگی و تنبلی ___ پاسخ : یللی
پایتخت ونزوئلا ___ پاسخ : کاراکاس
پیامبر صبور ___ پاسخ : ایوب
تازه کار ___ پاسخ : ناشی
ترساننده ___ پاسخ : هایب
جنس اصل ___ پاسخ : فابریک
چرک کنج چشم ___ پاسخ : ریمه
حرف اول ___ پاسخ : الف
حلقوم ___ پاسخ : نای
داد و فریاد ___ پاسخ : هوار
دارای ظاهر خوب ___ پاسخ : ظاهرالصلاح
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دوره کردن درس ___ پاسخ : مرور
دوستی ___ پاسخ : ولا
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
زشت و سخیف ___ پاسخ : رکیک
زندگی ___ پاسخ : حیات
زور و قدرت ___ پاسخ : نیرو
ساز بادی دهان گشاد ___ پاسخ : شیپور
سحر و جادو ___ پاسخ : فسون
سرشت ___ پاسخ : خو
سمت راست ___ پاسخ : یمین
سند ضمانت ___ پاسخ : ضمانت نامه
سنگ قیمتی ___ پاسخ : گوهر
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شماره بین المللی کتاب ___ پاسخ : شابک
شکایت کننده ___ پاسخ : عارض
شکوه ___ پاسخ : فر
صدای افتادن ___ پاسخ : تلپ
غم خوار و اندوه مند ___ پاسخ : مهتم
فلز چهره ___ پاسخ : روی
فیلمی از رومن پولانسکی ___ پاسخ : محله چینی ها
قرار و سکون ___ پاسخ : آرام
قصیر ___ پاسخ : کوتاه
مرحوم ___ پاسخ : شادروان
مقیاس وزن مایعات ___ پاسخ : گالن
من و شما ___ پاسخ : ما
نخست ___ پاسخ : اولا
نردباز ___ پاسخ : نراد
نظام سلطه ___ پاسخ : امپریالیسم
نقصان ___ پاسخ : کاهش
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نیزه دار ___ پاسخ : رامح
هرج و مرج طلبی ___ پاسخ : انارشیسم
همراه و رفیق ___ پاسخ : هم پا
همنام ___ پاسخ : آداش
هواپیمای جنگنده روسی ___ پاسخ : میگ
وسط ___ پاسخ : میان
وضعیت جوی یک منطقه ___ پاسخ : آب و هوا
کشور آسیایی ___ پاسخ : نپال
کشور آفریقایی ___ پاسخ : موریتانی
کیف مسافرتی ___ پاسخ : ساک
یدک ___ پاسخ : رزرو
یک چهارم ___ پاسخ : چارک

آلبومی از احسان خواجه امیری ___ پاسخ : سلام آخر
اثر ای. ال.دکتروف ___ پاسخ : رگتایم
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : پرندگان
اثر شکسپیر ___ پاسخ : هملت
اثر ناهید طباطبایی ___ پاسخ : آبی صورتی
از ساحل های معروف دنیا ___ پاسخ : عاج
از سوره ها ___ پاسخ : حاقه
اصل و عصاره هر چیز ___ پاسخ : جوهر
بازدید از نظامیان ___ پاسخ : سان
بالا به گویش عمو سام ___ پاسخ : آپ
بپاخاستن ___ پاسخ : قیام
برابر و مساوی ___ پاسخ : یر
بله آلمانی ___ پاسخ : یا
پاسبانی ___ پاسخ : نگاهبانی
پشت سر ___ پاسخ : ماورا
پول نامشروع ___ پاسخ : ربا
چاق و فربه ___ پاسخ : مسمن
چرم اعلا ___ پاسخ : تیماج
حشیش ___ پاسخ : بنگ
خدمتکار معبد ___ پاسخ : سادن
خسیس تر ___ پاسخ : اخس
خودروی مسافر بر ___ پاسخ : اتوبوس
درد چشم ___ پاسخ : رمد
دستگاه خزانه برق ___ پاسخ : باتری
دو دست ___ پاسخ : یدین
رب النوع مصریان ___ پاسخ : آنو
رژیم غذایی ___ پاسخ : احتما
رسوا و بی آبرو ___ پاسخ : بدنام
رمق آخر ___ پاسخ : نا
ریشه دار ___ پاسخ : بناور
ساز فنلاندی ___ پاسخ : هارپو
سپاهیان ___ پاسخ : اجناد
سخن گفتن ___ پاسخ : نطوق
سفره بزرگ ___ پاسخ : شیدان
سنگ چاقو تیز کنی ___ پاسخ : ساو
سوغات یزد ___ پاسخ : باقلوا
شغال ___ پاسخ : اهمر
شهری در سودان ___ پاسخ : نیالا
شکار ___ پاسخ : صید
ضربه پا به سر در تکواندو ___ پاسخ : آننریو
ظرف روغن ___ پاسخ : دبه
عزیز عرب ___ پاسخ : ام
عصر انقراض دایناسور ها ___ پاسخ : یخبندان
فیلمی از محمد دردمنش ___ پاسخ : هیام
قسمتی از زانو ___ پاسخ : کشکک
گاز مرداب ___ پاسخ : متان
گرفتن تمام حق ___ پاسخ : استیفا
گونه ___ پاسخ : لپ
لازم ___ پاسخ : بایا
لطیف ___ پاسخ : نرم
مکان ___ پاسخ : جا
نان کاغذی ___ پاسخ : لواش
نشانگر جهات جغرافیایی ___ پاسخ : قطب نما
نقره ___ پاسخ : سیم
نگارش حرف خارجی مورب ___ پاسخ : ایتالیک
هم پیمان داریوش اول ___ پاسخ : اوتانا
همسایه شمالی ___ پاسخ : ترکمنستان
واحد بازی تنیس ___ پاسخ : ست
والاد ___ پاسخ : سقف خانه
کلمه پرسشی ___ پاسخ : آیا
کنایه از دست دادن علاقه و اشتیاق ___ پاسخ : سرد شدن
کنده کاری روی چوب ___ پاسخ : منبت

آغل ___ پاسخ : کمرا
اثری از شهره قوی ___ پاسخ : آفتاب و آواز
از جزایر ایران ___ پاسخ : قشم
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : جهرم
اسب زین کرده ___ پاسخ : یدک
انجمن علمی ___ پاسخ : انستیتو
بازیگر عضلانی هالیوود ___ پاسخ : شوارتزنگر
بلند مرتبه ___ پاسخ : شامخ
به رو خوابیده ___ پاسخ : دمر
پایان ___ پاسخ : آخر
پشت چهارم ___ پاسخ : نبیره
پول اتیوپی ___ پاسخ : بیر
پیوست ها ___ پاسخ : ضمایم
تباه و خراب ___ پاسخ : فاسد
تپانچه ___ پاسخ : تس
تشنه ___ پاسخ : تش
جای سکنی ___ پاسخ : ماوا
جهنم ___ پاسخ : سقر
حرف فاصله رسان ___ پاسخ : تا
خدای هندی ___ پاسخ : راما
خطایی در فوتبال ___ پاسخ : هند
خم زلف ___ پاسخ : تاب
خورشید ___ پاسخ : شمس
درخت خوش قامت ___ پاسخ : افرا
درخت صنوبر ___ پاسخ : گیز
دریاچه ای در آلمان ___ پاسخ : موریتسن
دوشنده شیر ___ پاسخ : هاشم
رشک ___ پاسخ : حسد
زبان مردم پاکستان ___ پاسخ : اردو
ساز ضربی ___ پاسخ : دف
سخت تر ___ پاسخ : اشد
سرزمین سبا ___ پاسخ : یمن
سوغات ___ پاسخ : رهاورد
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شاعر قرن چهارم هجری ___ پاسخ : رودکی سمرقندی
شخص و فرد ___ پاسخ : کس
شرفیابی ___ پاسخ : تشریف
شکلک ___ پاسخ : ادا
ضمیر بیگانه ___ پاسخ : یو
طعم سرکه ___ پاسخ : ترش
غله پاک کرده ___ پاسخ : جاش
فزون شدن ___ پاسخ : ازدیاد
فیلمی از سعید اسدی ___ پاسخ : فرود در غربت
فیلمی با بازی جانی دپ ___ پاسخ : مرد مرده
قضاوت ___ پاسخ : داوری
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گل صبح شکفته در شبنم ___ پاسخ : ترگل
مثل فرد بسیار عبوس ___ پاسخ : برج زهرمار
محل استراحت ___ پاسخ : آسایشگاه
محموله ___ پاسخ : بار
مداد طراحی ___ پاسخ : اتود
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مقصود و منظور ___ پاسخ : مراد
موجود خیالی ___ پاسخ : دیو
نااستوار ___ پاسخ : لق
نابود شده ___ پاسخ : محو
نام قدیم بوشهر ___ پاسخ : ری شهر
نام هفتمین نیای زرتشت ___ پاسخ : آرهدس
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نمد زین ___ پاسخ : یون
نوعی پارچه نازک ___ پاسخ : ژرسه
نوعی گل ___ پاسخ : تاج خروس
وصلت ___ پاسخ : پیوند
کشتی بان ___ پاسخ : ناخدا
کلاه ویژه شاهان ___ پاسخ : تاج

آسمان ___ پاسخ : سما
آفتاب ___ پاسخ : هور
اتومبیل صحرا ___ پاسخ : جیپ
اثر بیژن نجدی ___ پاسخ : خواهران این تابستان
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : عالیجناب عشق
اردوگاه ___ پاسخ : کمپ
ارز پرقدرت ___ پاسخ : دلار
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
از سلاح های سرد ___ پاسخ : پنجه بوکس
از ملی پوشان جوان فوتبال ___ پاسخ : سردارآزمون
بخیه درشت ___ پاسخ : کوک
بدن ___ پاسخ : جسم
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
بی مو ___ پاسخ : تا
پایتخت کره شمالی ___ پاسخ : پبونگیانگ
پرده دری ___ پاسخ : هتاکی
پلیس فضای مجازی ___ پاسخ : فتا
پیچک/ عشق ___ پاسخ : لبلاب
پیشه ___ پاسخ : کار
ترس و بیم ___ پاسخ : باک
تفاوت ___ پاسخ : فرق
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
جام قهرمانی ___ پاسخ : کاپ
جریان دادن ___ پاسخ : روان ساختن
جغد ___ پاسخ : بوم
جنگ ___ پاسخ : رزم
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
حرف ندا ___ پاسخ : آی
حفظ کردن ___ پاسخ : صیانت
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
خانه پشت به آفتاب ___ پاسخ : نسر
خشکی مزاج ___ پاسخ : یبوست
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : علف
دام ماهی ___ پاسخ : تور
دفینه ___ پاسخ : گنج
دودلی ___ پاسخ : ریب
روشنایی ___ پاسخ : نور
زنبیل ___ پاسخ : سبد
زیرانداز مالیدنی ___ پاسخ : نمد
زیرک ___ پاسخ : رند
سر ___ پاسخ : راز
سرازیری ___ پاسخ : شیب
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شکم ___ پاسخ : جوف
صافی ___ پاسخ : فیلتر
ضایع شدن ___ پاسخ : هدر
ضربه خور چکش ___ پاسخ : میخ
طایفه ___ پاسخ : ایل
طرف ___ پاسخ : ور
طفیلی ___ پاسخ : سربار
عامل تکثیر نهان زایان ___ پاسخ : هاگ
عقب ___ پاسخ : ورا
علم وراثت ___ پاسخ : ژنتیک
فرزندزاده ___ پاسخ : نوه
فصل سرد ___ پاسخ : دی
فوتبالیست ایتالیایی ___ پاسخ : بالوتلی
فیلمی از برادران کوتن ___ پاسخ : جایی برای پیرمردها نیست
قطع حیات ___ پاسخ : مرگ
قلعه حکومتی ___ پاسخ : ارگ
گرفتگی ___ پاسخ : گیر
ماتم ___ پاسخ : سوگ
مخفف از این ___ پاسخ : زین
مژده ___ پاسخ : بشارت
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
معامله بدون پول ___ پاسخ : پایاپای
مقام ___ پاسخ : سمت
ملون ___ پاسخ : رنگارنگ
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نفی ترک ___ پاسخ : یوخ
نوظهور و بی مانند ___ پاسخ : پدیده
هر روز در حال افزایش است ___ پاسخ : روز افزون
هنی ___ پاسخ : گوارا
کدر ___ پاسخ : مات
کره ___ پاسخ : گوی
کشور آسیایی ___ پاسخ : قرقیزستان

آن سوی سقف ___ پاسخ : بام
اثر بلقیس سلیمانی ___ پاسخ : بازی آخر بانو
اثر حسین قلی مستعان ___ پاسخ : عشق مقدس
اثر نسرین ثامتی ___ پاسخ : عروس سیاه پوش
از اقوام درجه یک ___ پاسخ : برادر
از رشته های دانشگاهی ___ پاسخ : هنر
از روی دروغ و باطل ___ پاسخ : به ناحق
از شهرهای خراسان رضوی ___ پاسخ : تایباد
بار درخت ___ پاسخ : بر
بچه گوسفند ___ پاسخ : بره
بچه های دوقلو ___ پاسخ : همزاد
برکت و نیک بختی ___ پاسخ : یمن
بزودی ___ پاسخ : عن قریب
بیرق ___ پاسخ : لوا
بینایی سنجی ___ پاسخ : اپتومتری
پایتخت مولداوی ___ پاسخ : کیشینف
پررونق ___ پاسخ : آباد
پشت سر ___ پاسخ : ورا
پهنای شمشیر ___ پاسخ : صفح
تابندگی ___ پاسخ : درخشش
تاج خروس ___ پاسخ : لالکا
تزویر ___ پاسخ : ریا
تشنه ___ پاسخ : تش
جاده کوتاه ___ پاسخ : ره
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
جایگاه ___ پاسخ : مقام
حکومت مستقل ___ پاسخ : خودگردان
خالص ___ پاسخ : قح
خبز ___ پاسخ : نان
خودآرایی ___ پاسخ : دش
خودستایی ___ پاسخ : منم
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
رتبه ها ___ پاسخ : رتب
رشته کوهی در ایتالیا ___ پاسخ : آپنین
زائو ترسان ___ پاسخ : آل
زمام ___ پاسخ : مهار
زن سالخورده ___ پاسخ : پیرزن
سازمان بین المللی استاندارد ___ پاسخ : ایزو
ساکن صومعه ___ پاسخ : راهب
سخت دل ___ پاسخ : قسی
سر به راهی ___ پاسخ : تاهل
سوراخی در کوه ___ پاسخ : درل
شایسته تر ___ پاسخ : احق
شبان و چوپان ___ پاسخ : راعی
شهر بندری هندوستان ___ پاسخ : بمبیی
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
شیوه رفتار ___ پاسخ : قلق
صبحانه نخورده ___ پاسخ : ناشتا
صنم ___ پاسخ : بت
فرزند نتیجه ___ پاسخ : نبیره
فرمان خان مغول ___ پاسخ : یرلیق
فریاد ___ پاسخ : بانگ
فیلمی از پیتر هاستینگر ___ پاسخ : خرس های محلی
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
مته برقی ___ پاسخ : درل
مردم فرومایه ___ پاسخ : حشو
مصیبت ___ پاسخ : داهیه
مقابل کتبی ___ پاسخ : شفاهی
مقراض و قیچی ___ پاسخ : گازانبر
موسس سلسله افشاریان ___ پاسخ : نادر شاه
ناشکیبایی ___ پاسخ : جزع
نهایی ___ پاسخ : غایی
نوجوان ___ پاسخ : شارخ
نوعی ماشین چاپ سریع ___ پاسخ : رتاتیو
نویسنده بابا لنگ دراز ___ پاسخ : جینوبستر
همسنگی ___ پاسخ : توازن
واحد شمارش نخل ___ پاسخ : نفر
واحد طول ___ پاسخ : متر
کارمزد ___ پاسخ : حق العمل
کشوری در جنوب غربی اروپا ___ پاسخ : پرتقال
کوزه یزرگ ___ پاسخ : خم
یار مرد ___ پاسخ : زن

آفرین ___ پاسخ : براوو
آفرین ___ پاسخ : زهی
اجباری ___ پاسخ : الزامی
از ماهیان ___ پاسخ : بادبان ماهی
از میوه ها ___ پاسخ : کیوی
از هفت سین ها ___ پاسخ : سبزه
استراتژی ___ پاسخ : راهکار
الله ___ پاسخ : خدا
اما ___ پاسخ : ولی
باد مشرقی ___ پاسخ : سبا
بالاتر از سرلشکر ___ پاسخ : سپهبد
بالای فرنگی ___ پاسخ : آپ
بخیه درشت ___ پاسخ : کن
برف ترک ___ پاسخ : قار
بین نشستن و برخاستن ___ پاسخ : نیم خیز
پاک از تهمت ___ پاسخ : مبرا
پایدار و ثابت ___ پاسخ : مقاوم
پایین ___ پاسخ : زیر
پرستار ___ پاسخ : نرس
پرنده ای با پاهای بلند ___ پاسخ : لک لک
پرنده کشتزار ___ پاسخ : کرک
پسر رستم ___ پاسخ : فرامرز
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پلوی آبکش نشده ___ پاسخ : کته
پیروان ___ پاسخ : امت
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
ترسناک ___ پاسخ : مهیب
تصدیق ژرمن ها ___ پاسخ : یا
تمام پوشش خانه ___ پاسخ : بام
تیره بزرگی از گیاهان ___ پاسخ : ببربیان
جمع رسم ___ پاسخ : رسوم
حشره موزی ___ پاسخ : مگس
خرگوش ___ پاسخ : آرنب
خسارت دیده ___ پاسخ : خاسر
خوب نیست ___ پاسخ : بد
دشنام ___ پاسخ : سب
دیدن ___ پاسخ : تماشا
روزی ___ پاسخ : رزق
ریز و کوچک ___ پاسخ : فنقلی
زبان ایران ___ پاسخ : پارسی
زیست/ حیات ___ پاسخ : زی
سرباز نیروی دریایی ___ پاسخ : ناوی
سست رای ___ پاسخ : دمدمی
سمت و سو ___ پاسخ : ور
سیم ___ پاسخ : نقره
شتر ___ پاسخ : جمل
شماره ویژه ___ پاسخ : کد
شهر اصفهان ___ پاسخ : ری
شهر اصفهان ___ پاسخ : زرین شهر
شهر همدان ___ پاسخ : رزن
ضد آب بیگانه ___ پاسخ : واترپروف
عالم اللهی ___ پاسخ : لاهوت
عدس ___ پاسخ : مرجمک
عدسی ___ پاسخ : لنز
عرض ___ پاسخ : پهنا
غمگین ___ پاسخ : اسی
فایده معنوی ___ پاسخ : فیض
فراهم ___ پاسخ : مهیا
فشار روحی ___ پاسخ : استرس
فصل ___ پاسخ : باب
قایق ___ پاسخ : زورق
قدر و مرتبه ___ پاسخ : شان
قوچ ___ پاسخ : راک
گل بی برگ ___ پاسخ : پرپر
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گیاه بوریا ___ پاسخ : کخ
ماه روزه ___ پاسخ : رمضان
مایه دارویی ___ پاسخ : واکسن
محفظه میز ___ پاسخ : درو
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
مروارید غلطان ___ پاسخ : اشک
مهربانی ___ پاسخ : رافت
میوه ای جنگلی ___ پاسخ : ازگیل
نام ___ پاسخ : اسم
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نجات دهنده ___ پاسخ : ناجی
نزد ایرانیان است و بس ___ پاسخ : هنر
نزدیک بین ___ پاسخ : میوپ
نشانه ها و معجزه ها ___ پاسخ : آیت
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نویسنده امیل ___ پاسخ : روسو
هذیان ___ پاسخ : یان
هنوز انگلیسی ___ پاسخ : یت
هوای گرفته ___ پاسخ : ابری
ویتامین جدول ___ پاسخ : کا
کارمند ___ پاسخ : اداری
کاسه سر ___ پاسخ : جمجمه
کشیده شده ___ پاسخ : ممتد
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
یاری دهنده ___ پاسخ : یاور
یازده ___ پاسخ : اا
یک خودمانی ___ پاسخ : یه

آشکار کردن ___ پاسخ : ابراز
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : ماجراهای نیکلاس نیکل بی
اثر چالز دیکنز ___ پاسخ : داستان دو شهر
احرار ___ پاسخ : آزادگان
از اجزای دستگاه گوارش ___ پاسخ : مری
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اشک ___ پاسخ : آب چشم
اصطلاح سینمایی ___ پاسخ : پلان
الهام شده ___ پاسخ : ملهم
امر از نگفتن ___ پاسخ : مگو
با سر افتادن ___ پاسخ : کله پا شدن
بازداشت کردن ___ پاسخ : جلب
باغ شداد ___ پاسخ : ارم
بالایی ___ پاسخ : فوقانی
باور قلبی ___ پاسخ : یقین
برپا داشتن ___ پاسخ : اقامه
بزرگان ___ پاسخ : اولیا
بسیار نعمت دهنده ___ پاسخ : منان
بلندی ___ پاسخ : اوج
به گمان افکندن ___ پاسخ : ایهام
بی باک ___ پاسخ : نترس
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بی درنگ ___ پاسخ : در دم
بیابان خشک ___ پاسخ : مهمه
بیخ ___ پاسخ : بن
پایتخت فراری ___ پاسخ : رم
پایتخت مالزی ___ پاسخ : کوالالامپور
پرزور و نیرومند ___ پاسخ : تهم
پهلو ___ پاسخ : جنب
ترکیب چند فلز ___ پاسخ : آلیاژ
جالیزی تنبل ___ پاسخ : کدو
چله کمان ___ پاسخ : زه
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حرص وطمع ___ پاسخ : آز
حرف تنفر ___ پاسخ : اف
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
خواننده و نوازنده ___ پاسخ : رامشگر
در سینما ببینید ___ پاسخ : فیلم
دریافتن و ادراک ___ پاسخ : حس
دستپاچه شدن ___ پاسخ : هول شدن
دستگاه فشار ___ پاسخ : پرس
دستور ___ پاسخ : امر
دلیل ___ پاسخ : برهان
دنباله ___ پاسخ : پی
دکان کوچک ___ پاسخ : دکه
رطوبت ___ پاسخ : نم
رمزینه ___ پاسخ : کد
روز پس از دیروز ___ پاسخ : امروز
سم ___ پاسخ : زهر
شخص ___ پاسخ : فرد
شخص ___ پاسخ : کس
شمارگان ___ پاسخ : تیراژ
شن نرم ___ پاسخ : ریگ
شهر ایتالیا ___ پاسخ : جنوا
شهر مذهبی ___ پاسخ : قم
طرف ___ پاسخ : ور
طریقه راهبان ___ پاسخ : رهبانیت
عالم ___ پاسخ : دانا
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عدس ___ پاسخ : مچک
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
فریب دهنده ___ پاسخ : دجال
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
قلم فرنگی ___ پاسخ : پن
قیافه ___ پاسخ : تیپ
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
گستاخ و بی شرم ___ پاسخ : پررو
لطیف ___ پاسخ : نرم
محله ای در تهران ___ پاسخ : ونک
معکوس و سرنگون ___ پاسخ : نگون سار
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
منزلت ___ پاسخ : شان
میان ___ پاسخ : لا
نرم افزار کار با تصاویر ___ پاسخ : فتوشاپ
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نیروی نظامی یک کشور ___ پاسخ : ارتش
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
هم نهاده ___ پاسخ : سنتز
وسیله پرواز بدون موتور ___ پاسخ : گلایدر
وسیله نشانه گیری در اسلحه ___ پاسخ : مگسک
کشورها ___ پاسخ : ملل
کلیپ ___ پاسخ : نماهنگ
یازده ___ پاسخ : اا

آلوچه کوهی ___ پاسخ : نلک
از آبشارهای مازندران ___ پاسخ : سنگ درکاه
از اجزای آجیل ___ پاسخ : بادام
از اشکال هندسی ___ پاسخ : دایره
از شنبه تا شنبه ___ پاسخ : هفته
از نقاشان هلندی ___ پاسخ : ونگوگ
استوار ___ پاسخ : راسخ
افسوس ___ پاسخ : حسرت
انبوهی ___ پاسخ : تراکم
باشگاه فوتبال پرتغال ___ پاسخ : گیمارش
بانوی محترم ___ پاسخ : خانم
بزرگ ده ___ پاسخ : کدخدا
بی جان ___ پاسخ : مرده
بیماری صرع ___ پاسخ : غش
پدر ___ پاسخ : اب
پست ___ پاسخ : دنی
پسوندی در نام های هندی ___ پاسخ : راجا کومار
پوچ ___ پاسخ : بی ارزش
پیروز ___ پاسخ : فاتح
تحریم سخت ___ پاسخ : بایکوت
تلاش ___ پاسخ : سعی
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
جای هلاک شدن ___ پاسخ : مهلکه
جزوه دان ___ پاسخ : کلاسور
جنگ ___ پاسخ : ناورد
خود را به دیگری نسبت دادن ___ پاسخ : انتساب
خورده شدن غذا ___ پاسخ : صرف شدن
داستانی از دفتر دوم مثنوی ___ پاسخ : پیر و پزشک
در مقابل روز ___ پاسخ : شب
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
درخت پنجه برگی ___ پاسخ : افرا
درخت پهن برگ ___ پاسخ : چنار
درویش ___ پاسخ : قلندر
دوره تحصیلات تکمیلی ___ پاسخ : دکترا
دوست خاموش ___ پاسخ : کتاب
راهرو ___ پاسخ : هال
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگ جوانمردی ___ پاسخ : کرم
روانشناس ___ پاسخ : روانکاو
رودی بین ایران و عراق ___ پاسخ : اروند رود
رودی در فرانسه ___ پاسخ : رن
زمان ___ پاسخ : وقت
سرپیچی ___ پاسخ : تمرد
سرما ___ پاسخ : زم
سوار بی همتا ___ پاسخ : یکه تاز
سیاهی دایره چشم ___ پاسخ : مردمک
شتر گاو پلنگ ___ پاسخ : زرافه
شهری در آذربایجان غربی ___ پاسخ : چایپاره
شکم ___ پاسخ : جوف
طنین دار ___ پاسخ : زنگ دار
فیلمی از رومن پلانسکی ___ پاسخ : مرگ و دوشیزه
فیلمی با بازی امین حیایی ___ پاسخ : آدمک ها
قانون چنگیزی ___ پاسخ : یاسا
لال ___ پاسخ : گنگ
ماچ ___ پاسخ : بوسه
متدین ___ پاسخ : دیندار
محل دفن ___ پاسخ : مدفن
مخفف نه از ___ پاسخ : نز
مدافع فوتبال ___ پاسخ : بک
مضحک ___ پاسخ : کمیک
ملایمت ونرمی ___ پاسخ : نعومت
منشی شاپور یکم ساسانی ___ پاسخ : اپاسای
ناسپاسی ___ پاسخ : کفر
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نصف ___ پاسخ : نیم
نوعی بیماری ویروسی ___ پاسخ : ایدز
نوعی گهواره ___ پاسخ : ننو
همیشه ___ پاسخ : مدام
هوس ___ پاسخ : هوی
هویچ ___ پاسخ : زردک
والی و حاکم ___ پاسخ : خدیو
یار فنر خودرو ___ پاسخ : کمک فنر
یاری ___ پاسخ : امداد
یکی از دو جنس ___ پاسخ : نر

آزاد ___ پاسخ : رها
آزادمرد کربلا ___ پاسخ : حر
آغاز شب ___ پاسخ : مسا
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : حم
از سایت های معروف ___ پاسخ : یاهو
از سوره های قرآن ___ پاسخ : طه
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دیلم
از قبایل صدر اسلام ___ پاسخ : اوس
از گازها ___ پاسخ : کلر
از نژادهای اروپایی ___ پاسخ : اسلاو
اشتها و خواستن ___ پاسخ : میل
امر از رسیدن ___ پاسخ : رس
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : آیووا
باوفای حیوانات ___ پاسخ : سگ
بشقاب بزرگ ___ پاسخ : دوری
پایمال شده ___ پاسخ : له
پدر عمار ___ پاسخ : یاسر
پدربزرگ رستم ___ پاسخ : سام
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پژواک صدا ___ پاسخ : اکو
پیامبر قوم یهود ___ پاسخ : موسی
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
تیرانداختن ___ پاسخ : رمی
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جواب هوی ___ پاسخ : های
حرف عطف فارسی ___ پاسخ : واو
حرف گزینش ___ پاسخ : یا
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
خلاف جزر ___ پاسخ : مد
خوردن عرب ___ پاسخ : اکل
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
درمان کردن ___ پاسخ : مداوا
دریاسالار ___ پاسخ : آدمیرال
دمل ___ پاسخ : کورک
ده سال ___ پاسخ : دهه
دوستی ___ پاسخ : ود
دیکته ___ پاسخ : املا
رازها ___ پاسخ : اسرار
زادگاه حضرت ابراهیم ___ پاسخ : اور
زن بسیار دانا ___ پاسخ : علامه
زوبین ___ پاسخ : مک
سبزی سالاد ___ پاسخ : کاهو
سرزنش ___ پاسخ : لوم
سرنخ معدن ___ پاسخ : رگه
شجاع ___ پاسخ : دلاور
شمشیر بازی ___ پاسخ : اسکریم
علامت جمع ___ پاسخ : ها
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
فاصله دارد ___ پاسخ : دور
فرستادن ___ پاسخ : ارسال
فرستاده ___ پاسخ : رسول
فرشتگان ___ پاسخ : ملایک
فرمانده ارتش ___ پاسخ : امیر
فریب ___ پاسخ : مکر
فلز سرچشمه ___ پاسخ : مس
فوت ___ پاسخ : مرگ
فیلمی از بهرامیان ___ پاسخ : آل
گدایی ___ پاسخ : کدیه
گرامی داشتن ___ پاسخ : اکرام
گماشته ___ پاسخ : مامور
مخفف که او ___ پاسخ : کو
مدد ___ پاسخ : یاری
مرکز کشور غنا ___ پاسخ : اکرا
مهر شده ___ پاسخ : ممهور
میوه تابستانی ___ پاسخ : هلو
میوه نارس ___ پاسخ : کال
نوعی ساز ___ پاسخ : رود
هیزم ___ پاسخ : هیمه
واحد شمارش چهارپایان ___ پاسخ : راس
ویزا ___ پاسخ : روادید
کاخ تاریخی فرانسه ___ پاسخ : ورسای
کاما ___ پاسخ : ویرگول
کنده کاری ___ پاسخ : حک
یار بادمجان ___ پاسخ : کدو

اثر امیر عشیری ___ پاسخ : شب زنده داران
اثرعلی محمد افغانی ___ پاسخ : همسفرها
اخوی ___ پاسخ : برادر
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
استخوان های پوسیده ___ پاسخ : رمام
الک شده ___ پاسخ : بیخته
انبار ___ پاسخ : خازن
باریک ___ پاسخ : نازک
باریک بینی ___ پاسخ : دقت
بازیگر فیلم بعدازظهر سگی سگی ___ پاسخ : سعید آقا خانی
بزرگ و سرور ___ پاسخ : مهتر
بها ___ پاسخ : نرخ
پافشاری ___ پاسخ : سماجت
پایتخت ارمنستان ___ پاسخ : ایروان
پایتخت میانمار ___ پاسخ : رنگون
پدر ___ پاسخ : ابوی
پسوند شباهت ___ پاسخ : آسا
تحسین شده ___ پاسخ : محسن
تعلیم کننده ___ پاسخ : معلم
تن ___ پاسخ : بدن
جوان ___ پاسخ : برنا
حرف تعجب ___ پاسخ : وا
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خاک کوزه گری ___ پاسخ : رس
خداوند ___ پاسخ : رب
دختر ___ پاسخ : دوشیزه
رطوبت ___ پاسخ : نم
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
رویداد ___ پاسخ : ماوقع
ریشه ___ پاسخ : بیخ
زندگی کردن ___ پاسخ : زیستن
زیرکی ___ پاسخ : دها
زینت و آرایش ___ پاسخ : بزک
سازنده زره ___ پاسخ : زراد
سبزه زار ___ پاسخ : راود
سوی و طرف ___ پاسخ : زی
سیلی ___ پاسخ : لت
شانه و دوش ___ پاسخ : کتف
صعود ___ پاسخ : ارتقا
عضو صورت ___ پاسخ : لپ
غذای نیم روز ___ پاسخ : نهار
فراگیرنده ___ پاسخ : شامل
فرمان توقف ___ پاسخ : ایست
فیلمی با بازی بهرام رادان ___ پاسخ : سنتوری
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور ___ پاسخ : واکنش پنجم
فیلمی با بازی رضا عطاران ___ پاسخ : بی خود و بی جهت
قرائت کردن ___ پاسخ : تلاوت
قطعه ___ پاسخ : تکه
گرو گذارنده ___ پاسخ : راهن
گه گاه ___ پاسخ : جسته گریخته
گوینده ___ پاسخ : راوی
گیاه ___ پاسخ : نبات
لبه تیغ ___ پاسخ : یلمان
ماه ادبی ___ پاسخ : مه
محال ___ پاسخ : ناممکن
محل ورود ___ پاسخ : در
مخوف و ترسناک ___ پاسخ : مهول
مدیون ___ پاسخ : مرهون
معلم دبستان ___ پاسخ : آموزگار
مقابل ___ پاسخ : قبال
منقار پرنده ___ پاسخ : نک
نااستوار ___ پاسخ : لق
نجیب و شریف ___ پاسخ : نبیل
نخستین زوج ___ پاسخ : آدم و ح
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
نیرو ___ پاسخ : قوت
هدایت ___ پاسخ : رهبری
هنگامه به پا کردن ___ پاسخ : قیامت کردن
واژگون ___ پاسخ : نگون
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کامرون
کشورسیگار برگ ___ پاسخ : کوبا
یار عروس ___ پاسخ : داماد
یاری ___ پاسخ : مدد
یازده ___ پاسخ : اا

آتش عرب ___ پاسخ : نار
آرسنیک ___ پاسخ : زرنیخ
آمیختگی ___ پاسخ : امتزاج
آواره ___ پاسخ : ویلان
اثاثیه خانه ___ پاسخ : مان
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربه کا
اختراع ماروی ___ پاسخ : آیینه
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از اعیاد اسلامی ___ پاسخ : قربان
از سازها ___ پاسخ : سنج
از گلها ___ پاسخ : را
با شتاب ___ پاسخ : عجولانه
بازیگر فیلم شور عشق ___ پاسخ : مهناز افشار
برابر ___ پاسخ : یر
برتری ___ پاسخ : مزیت
بزرگوارتر ___ پاسخ : اشرف
بویایی ___ پاسخ : شم
پادگان ___ پاسخ : ساخلو
پاکیزه ___ پاسخ : نظیف
پرمایه ___ پاسخ : غلیظ
پشم سوخته ___ پاسخ : دز
تصویر ___ پاسخ : عکس
تعدادی ساختمان ___ پاسخ : بلوک
تمام قد ___ پاسخ : قدی
تمجید ___ پاسخ : ثنا
تولد ___ پاسخ : زا
جامه گشاد ___ پاسخ : جبه
جانشین او ___ پاسخ : وی
جدا کردن ___ پاسخ : تمییز
چربی ___ پاسخ : پیه
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حسرت خوردن ___ پاسخ : اسف
حلال مشکلات ___ پاسخ : پول
خبر رساندنی ___ پاسخ : پیام
خشکی ___ پاسخ : بر
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خواهش عاجزانه ___ پاسخ : التهاب
درجه ___ پاسخ : رتبه
دستیابی ___ پاسخ : نیل
دهان کجی ___ پاسخ : یی
روستا ___ پاسخ : ده
ریشه ___ پاسخ : بن
شک ___ پاسخ : ریب
ضد معنوی ___ پاسخ : مادی
ضمیر چند نفره ___ پاسخ : ما
طریق کوتاه ___ پاسخ : ره
علامت جمع ___ پاسخ : ها
علت ___ پاسخ : سبب
عناد ___ پاسخ : لج
غذای شب ___ پاسخ : شام
فرو نشستن آفتاب ___ پاسخ : غروب
فیلمی از سامان مقدم ___ پاسخ : یک عاشقانه ساده
فیلمی با بازی باران کوثری ___ پاسخ : رقص در غبار
قصور ___ پاسخ : کوتاهی کردن
قهرمان جنگل ___ پاسخ : تارزان
قوت لایموت ___ پاسخ : نان
گاه از نهاب بر آید ___ پاسخ : آه
گوژپشت ___ پاسخ : محدب
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مجلس روسیه ___ پاسخ : دوما
مخفف آتش ___ پاسخ : تش
مرکز هند ___ پاسخ : دهلی نو
مسافر ___ پاسخ : راهی
مغول ___ پاسخ : تاتار
منشور ___ پاسخ : اعلامیه
موسیقی نسل جدید ___ پاسخ : رپ
نود و دو سانتیمتر ___ پاسخ : یارد
نوشیدنی پر طرفدار ___ پاسخ : چای
نوعی حشره ___ پاسخ : جیرجیرک
نوعی خط کش ___ پاسخ : تی
نیم صدای گوسفند ___ پاسخ : بع
هرج و مرج ___ پاسخ : بلبشو
کاردان ___ پاسخ : متبحر
کشور اهرام ثلاثه ___ پاسخ : مصر
کم طاقت ___ پاسخ : بی تاب
یار عروس ___ پاسخ : داماد

آفرین ___ پاسخ : زهی
از حروف ندا ___ پاسخ : آی
از سرداران ساسانی ___ پاسخ : ویندویه
از صفات باریتعالی ___ پاسخ : قهار
از فرزندان آدم ___ پاسخ : قابیل
از فیلم های حسین لطیفی ___ پاسخ : روز سوم
امامان ___ پاسخ : ایمه
انگشت بزرگ ___ پاسخ : شست
بزرگ ترین شهر استرالیا ___ پاسخ : سیدنی
بندگی ___ پاسخ : رق
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
پارسایان ___ پاسخ : اتقیا
پذیرفتن ___ پاسخ : قبول
پرده در ___ پاسخ : هتاک
پرنده دریاچه ___ پاسخ : قو
پزشک ___ پاسخ : طبیب
پسوند نگهبانی ___ پاسخ : بان
پهلوان شاهنامه ___ پاسخ : رستم
تازه آذری ___ پاسخ : ینی
تازیانه ___ پاسخ : شلاق
تالار بزرگ ___ پاسخ : هال
تبار ___ پاسخ : ایل
ترجمان ___ پاسخ : معانی
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : آلمریا
چرانیدن ___ پاسخ : رعی
چربی نیمه جامد صنعتی ___ پاسخ : گریس
خالکوبی ___ پاسخ : تتو
خشنود نیست ___ پاسخ : ناراضی
خوردن عرب ___ پاسخ : اکل
خیالی/ایده آل ___ پاسخ : رویایی
خیزران ___ پاسخ : بامبو
دانایان ___ پاسخ : عقلا
در جواب هوی ___ پاسخ : های
درخت کرم ابریشم ___ پاسخ : توت
درس نوشتنی ___ پاسخ : انشا
دروازه بان بزرگ روسیه ___ پاسخ : یاشین
دلیر ___ پاسخ : شجاع
دو دست ___ پاسخ : یدان
دوباره فعال شدن ___ پاسخ : بازگشایی
دوستان ___ پاسخ : یاران
رفتارهای بی مزه ___ پاسخ : اطوار
روح ___ پاسخ : روان
زتدگانی ___ پاسخ : معیشت
زنده ___ پاسخ : حی
زهره گاو ___ پاسخ : گاویزن
ژله مانند ___ پاسخ : لزج
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سماق ___ پاسخ : تتری
سنگی قیمتی و سرخ ___ پاسخ : لعل
شاکر ___ پاسخ : شکرگزار
شعر چهار مصرعی ___ پاسخ : ربایی
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : خوی
شهر فردوسی ___ پاسخ : طوس
عامل تکثیر نهان زایان ___ پاسخ : هاگ
عظمت ___ پاسخ : بزرگی
فیلمی از باشه آهنگر ___ پاسخ : فرزند خاک
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
لمس کننده ___ پاسخ : لامس
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
محل تولد حضرت ابراهیم ع ___ پاسخ : اور
مذاهب ___ پاسخ : ادیان
مروارید ___ پاسخ : لولو
ملال آور ___ پاسخ : ممل
میزان سنجش طلا ___ پاسخ : عیار
ناآرامی ___ پاسخ : تنش
نوعی عروسک ___ پاسخ : باربی
نیاز ___ پاسخ : اقتضا
هشتمین ماه میلادی ___ پاسخ : آگوست
واحد نظامی ___ پاسخ : یگان
کاغذ ضخیم ___ پاسخ : مقوا
کتابی از آلفونس دوده ___ پاسخ : سافو
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو

آزمون ___ پاسخ : تست
آموز اگر طالب فیضی ___ پاسخ : افتادگی
اثر برتولد برشت ___ پاسخ : آنکه گفت اریوان که گفتنه
ارزش و مقام ___ پاسخ : ارج
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
از شهرهای خراسان رضوی ___ پاسخ : نیشابور
اشاره به مکان دور ___ پاسخ : آنجا
امید ___ پاسخ : رجا
انگشت بزرگ ___ پاسخ : شست
ایوان ___ پاسخ : تراس
بدگویی ___ پاسخ : هجو
برخی در آستین پرورش میدهند ___ پاسخ : مار
برکت آسمان ___ پاسخ : باران
بیماری درد مفاصل ___ پاسخ : رماتیسم
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پاره و کهنه ___ پاسخ : ژنده
پایین ___ پاسخ : زیر
پرچم ___ پاسخ : لوا
پسر رستم ___ پاسخ : سهراب
تظاهر به نیکی ___ پاسخ : ریا
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جاری ___ پاسخ : روان
چیزی که با نان خورده شود ___ پاسخ : نانحور
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حاصل قطران زغال سنگ ___ پاسخ : نفتالین
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حزن و اندوه ___ پاسخ : ترح
خرس آسمانی ___ پاسخ : دب
خرمن گندم ___ پاسخ : بنو
خواب شیرین ___ پاسخ : شکر خواب
درخت اتگور ___ پاسخ : تاک
دریاچه ای در حمام ___ پاسخ : وان
دلتنگی حاصل ز یادآوری گذشته ___ پاسخ : نوستالژی
دهان را با آن شیرین کنند ___ پاسخ : شیرینی
رنج ___ پاسخ : درد
زره بنیادی ___ پاسخ : اتم
زمان حاضر ___ پاسخ : حال
زن گندم گون ___ پاسخ : سمیرا
زهرآلود ___ پاسخ : سمی
زود مرزی ___ پاسخ : ارس
زیرکی ___ پاسخ : هوش
ساز تیره ___ پاسخ : تار
سبزی خوشبو ___ پاسخ : ریحان
سرمایه جاودانی ___ پاسخ : کار
سزاوار نیست ___ پاسخ : ناشایست
سیاهی جسم ___ پاسخ : شبه
شخص ___ پاسخ : کس
شلاق ___ پاسخ : تازیانه
شهر عربستان ___ پاسخ : جده
شکاف ___ پاسخ : ترک
شکوفه درخت نارنج ___ پاسخ : بهار نارنج
فوتبالیست اسپانیایی ___ پاسخ : سرخی وبوسکتس
فیلمی با بازی حامد بهداد ___ پاسخ : حس پنهان
قلاب کمربند ___ پاسخ : سگک
گرفتن و جدا کردن ___ پاسخ : سلب
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گناه ___ پاسخ : جرم
لباس ___ پاسخ : کسا
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
مشک ___ پاسخ : خیک
ملک ___ پاسخ : شاه
منسوب به بهار ___ پاسخ : بهاره
مکان ___ پاسخ : جا
نوشتن ___ پاسخ : نگارش
نوعی غسل ___ پاسخ : ارتماسی
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
هواکش آشپزخانه ___ پاسخ : هود
هکه را شامل میشود ___ پاسخ : هر
کرم نورانی ___ پاسخ : شبتاب
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کشور اروپایی ___ پاسخ : دانمارک
یاقوت ___ پاسخ : یاکند

آخرین توان ___ پاسخ : نا
آینده ___ پاسخ : آتی
اثرباستانی شهر سامن ___ پاسخ : برج خان قلی
اثری از بزرگ علوی ___ پاسخ : روایت
از استان ها ___ پاسخ : همدان
از حواس پنج گانه ___ پاسخ : بویایی
از خدمه هواپیما ___ پاسخ : مهماندار
از فروع دین ___ پاسخ : امربه معروف
ایالت ___ پاسخ : استان
بچه های دو قلو ___ پاسخ : همزاد
بخشنده ___ پاسخ : جوانمرد
بستر ___ پاسخ : جا
به جا آوردن ___ پاسخ : ادا
پاسخ مثبت ___ پاسخ : آری
پناهگاه ___ پاسخ : مامن
پیشه خلبان ___ پاسخ : هوانوردی
جفت ___ پاسخ : زوج
چسبناک ___ پاسخ : دج
چلنگر ___ پاسخ : قفل ساز
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حرف شگفتی ___ پاسخ : وا
حیله گری ___ پاسخ : رندی
خرمای نارس ___ پاسخ : بسر
خوار و بار ___ پاسخ : ارزاق
دادگر ___ پاسخ : عادل
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
درخت صنوبر ___ پاسخ : تنب
دستاویز ___ پاسخ : اتو
دندان فیل ___ پاسخ : عاج
دیوانگی ___ پاسخ : جنون
رایج ___ پاسخ : متداول
روا و شایسته ___ پاسخ : جایز
روکش ___ پاسخ : کاور
زیان ___ پاسخ : ضرر
سازمان فرهمگی ملل متحد ___ پاسخ : یونسکو
سرمایه جاودانی ___ پاسخ : زم
سنگریزه ___ پاسخ : شن
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شدنی ___ پاسخ : ممکن
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
ظالم ___ پاسخ : جایر
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
فقیر ___ پاسخ : ندار
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : رحلی
گرداگرد دهان ___ پاسخ : نس
گستاخی ___ پاسخ : تجاسر
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مایع چسبناکی که از بدنه برخی درختان ترشح میشود ___ پاسخ : صمغ
مبتکر جنگ ستارگان ___ پاسخ : ریگان
معادل فارسی تست ___ پاسخ : آزمونه
مورد اشاه ___ پاسخ : مشار الیه
نت ششم ___ پاسخ : لا
نحیف ___ پاسخ : لاغر
نظاره کردن ___ پاسخ : تماشا
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نوعی کیک ___ پاسخ : دری
نیمه بار ___ پاسخ : تا
کدو تنبل ___ پاسخ : اج
کشتی خشن ___ پاسخ : کج
کشور اروپایی ___ پاسخ : لیتوانی
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
یار آفتابه ___ پاسخ : لگن

آسیاب دستی ___ پاسخ : دستاس
ادا کردن پیمان ___ پاسخ : ایفا
ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از عشاق ادبیات فارسی ___ پاسخ : لیلی و مجنون
ازدواج ___ پاسخ : نکاح
بادکردگی ___ پاسخ : پف کردن
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
برجستگی زیر گونه ___ پاسخ : لپ
بند شمشیر ___ پاسخ : حمایل
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
پایتخت ایرلند ___ پاسخ : دوبلین
پر منفعت ___ پاسخ : نان و ابدار
پرستار ___ پاسخ : نرس
پیشگاه ساختمان ___ پاسخ : زواق
پیشوای زرتشتی ___ پاسخ : مغ
تاب و توان ___ پاسخ : نا
تاقچه ای در دیوار ___ پاسخ : رف
توقیف ___ پاسخ : بازداشت
تکیه گاه ___ پاسخ : مسند
تیم ایتالیا ___ پاسخ : اثمیلان
چشم سبز ___ پاسخ : زاغ
چنگ ___ پاسخ : هارپ
حرف های بی ربط زدن ___ پاسخ : پرت و پلا گفتن
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خرد ___ پاسخ : ریز
خسته و کوفته شدن ___ پاسخ : از پا افتادگی
خیط شده ___ پاسخ : کنف
دانه نهانزا ___ پاسخ : هاگ
دختر لری ___ پاسخ : دت
دلسوزی ___ پاسخ : ترحم
دم بریده ___ پاسخ : ابتر
دوستی و محبت ___ پاسخ : ود
راستا ___ پاسخ : امتداد
زاۀو ترسان ___ پاسخ : ال
زنجیره ___ پاسخ : سری
زوبین ___ پاسخ : مک
سازی بادی ___ پاسخ : سرنا
ساکنان ___ پاسخ : اهالی
سبک عقلی ___ پاسخ : هوس
سرد ___ پاسخ : بارد
سنگ زینتی ___ پاسخ : یاقوت
شرم ___ پاسخ : حیا
شفیره ___ پاسخ : لارو
صدای اردک ___ پاسخ : وگ
ضد خوب ___ پاسخ : بد
عامل بیماری ___ پاسخ : ویروس
عظکت و بزرگی ___ پاسخ : ابهت
عود ___ پاسخ : ند
غیر بلیغ ___ پاسخ : نارسا
غیر خالص ___ پاسخ : ناسره
فرق سر ___ پاسخ : تارک
فرمانروا ___ پاسخ : حکمران
فرومایه و پست ___ پاسخ : ناکس
فیلمی از فرزاد اژدری ___ پاسخ : سلام بر فرشتگان
قوم ایرانی ___ پاسخ : لر
گروه های سیاسی ___ پاسخ : احزاب
مایه آبادانی ___ پاسخ : اب
مجبور شده ___ پاسخ : وادار
محصول آب و صابون ___ پاسخ : کف
مخترع برق ___ پاسخ : ادیسون
مخفف اگر ___ پاسخ : ار
مربوط به شیر ___ پاسخ : لبنی
مرتع جدول ___ پاسخ : کش
مرکز ترکیه ___ پاسخ : انکارا
ناچار ___ پاسخ : لابد
نام آذری ___ پاسخ : اد
نزد ___ پاسخ : لدی
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نگهبانی ___ پاسخ : حراست
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نیرومند ___ پاسخ : قوی
ورم چرکین ___ پاسخ : دمل
وسیله دیدن اجرام فضایی ___ پاسخ : تلسکوپ
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کشور چای ___ پاسخ : سیلان
کفش چرمی ___ پاسخ : وشمک
یازده ___ پاسخ : ا ا

ابدی ___ پاسخ : لایزال
اثر استاندال ___ پاسخ : سرخ و سیاه
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : خاک اشنا
اثر شهرنوش پارسی پور ___ پاسخ : بر بال باد نشستن
از فیلم های جیمز باند ___ پاسخ : اسکاریفال
از ماه های میلادی ___ پاسخ : مارس
از مراکز استان ها ___ پاسخ : ساری
اسب ماده ___ پاسخ : مادیان
اعلان ___ پاسخ : آگهی
باد کردگی ___ پاسخ : ورم
باریک ___ پاسخ : نازک
برهان ___ پاسخ : دلیل
بستر و گهواره ___ پاسخ : مهاد
پایتخت اوکراین ___ پاسخ : کیف
پایتخت بوسنی و هرزگوین ___ پاسخ : سارایوو
پست ترین مراتب ___ پاسخ : اسفل السافلین
تخته سفید ___ پاسخ : وایت برد
ترس ___ پاسخ : باک
جمع مولی ___ پاسخ : موالی
چسبنده ___ پاسخ : لزج
حد وسط ___ پاسخ : بینابین
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دو یار همقد ___ پاسخ : اا
روزگار ___ پاسخ : دهر
زمان پس از حال ___ پاسخ : اینده
سست و تنبل ___ پاسخ : لس
سنجیدن ___ پاسخ : سبک سنگین کردن
شرح چیزی را گفتن ___ پاسخ : وصف
شنکبه گوسفند ___ پاسخ : سیرابی
شیوا ___ پاسخ : رسا
صفتی برای چای ___ پاسخ : دبش
ضروری ___ پاسخ : لازم
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
طرف ___ پاسخ : ور
عدد منفی ___ پاسخ : نه
علت ___ پاسخ : سبب
عهده دار انجام کاری ___ پاسخ : مکلف
غربال ___ پاسخ : الک
فراهم کردن ___ پاسخ : تدارک
فرش مالیدنی ___ پاسخ : نمد
فوت ___ پاسخ : مرگ
قانع شدن ___ پاسخ : بسنده کردن
قراضه و از کار افتاده ___ پاسخ : لکنته
ماه شاعرانه ___ پاسخ : مه
محبوب و معشوق ___ پاسخ : نگارین
محموله ___ پاسخ : بار
مرض قند ___ پاسخ : دیابت
مزه نمکی ___ پاسخ : شور
معضل و دشواری ___ پاسخ : دنگ و فنگ
ملخ ___ پاسخ : جراد
منصوب به لر ___ پاسخ : لری
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
ناپیدا ___ پاسخ : گم
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نقره ___ پاسخ : سیم
نقش هنر پیشه ___ پاسخ : رل
نگاه شاعرانه ___ پاسخ : نگه
نوعی امرود ___ پاسخ : مل
نوعی سردرد ___ پاسخ : سرسام
نوعی وسیله جابه جایی بارهای سنگین ___ پاسخ : لیفتراک
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
هزار میلیون ___ پاسخ : میلیارد
همراه فراوان ___ پاسخ : فت
همراه کره ___ پاسخ : مربا
هموار نیست ___ پاسخ : ناصاف
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
وسیله ای در ژیمناستیک ___ پاسخ : پارالل
وقوف بر امری ___ پاسخ : اشراف
کنایه از برجسته و برگزیده ___ پاسخ : گل سرسبد
یار برهمن ___ پاسخ : رای

اثر ای.ال.دکتروف ___ پاسخ : رگتایم
از درختان بلند و کهنسال ___ پاسخ : چنار
از گیاهان دارویی ___ پاسخ : انگدان
از مراحل سلوک عرفان هندی ___ پاسخ : نیروانا
اسرار ___ پاسخ : رموز
باد و نسیم ___ پاسخ : ریح
بخشندگان ___ پاسخ : تفکر
پارچه فروشی ___ پاسخ : بزازی
پایتخت کشور بوتان ___ پاسخ : تیمبو
پایه و ستون ___ پاسخ : رکن
پرهیز کردن ___ پاسخ : احتما
پشت سر ___ پاسخ : ماورا
پشیمان شده ___ پاسخ : توبه کار
ترتیب و منوال ___ پاسخ : ولا
تکیه ___ پاسخ : حسینیه
جنگجو ___ پاسخ : متحارب
چند هدف ___ پاسخ : اهداف
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرارت و گرمی ___ پاسخ : تاو
حقیقت هر چیز ___ پاسخ : ذات
خدای صنعت یونان باستان ___ پاسخ : وولکن
خورد شده ___ پاسخ : ماکول
در هم آمیختن ___ پاسخ : هم زدن
دیروز عرب ___ پاسخ : امس
دیلم ___ پاسخ : اهرم
رنگ ___ پاسخ : فام
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
روزه گرفتن ___ پاسخ : صیام
زیبا و ظریف ___ پاسخ : نازنین
سازمان اطلاعاتی اسراییل ___ پاسخ : موساد
شنوا ___ پاسخ : نیوشا
شهری در خوزستان ___ پاسخ : اری
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
طلایی ___ پاسخ : زری
ظلم کننده ___ پاسخ : ستمکار
عنوانی در هند ___ پاسخ : راجه
غیر مستقل ___ پاسخ : وابسته
فرش و بساط خانه ___ پاسخ : بوب
فروشگاه لباس عروس ___ پاسخ : مزون
فصل سرد ___ پاسخ : زمستان
فعال نبودن ___ پاسخ : بیکاری
فوتبالیست ایتالیایی ___ پاسخ : زامبروتا
فیلمی از محمد علی طالبی ___ پاسخ : بید و مه
گل و لجن ___ پاسخ : لای
لاک پشت ___ پاسخ : باخه
لقب اشرافی ___ پاسخ : دوک
مانند نشده ___ پاسخ : مانن
ماهی در پاییز ___ پاسخ : آبان
مجلس طرب ___ پاسخ : بزم
مختصر و کوتاه ___ پاسخ : مجمل
مدیون ___ پاسخ : بدهکار
مرگ ___ پاسخ : وفات
موسسه خدماتی ___ پاسخ : ادامس
موسیقی دراماتیک مذهبی ___ پاسخ : اراتوریو
موسیقیدان آلمانی ___ پاسخ : بتهوون
میدهند تا رسوا کنند ___ پاسخ : لو
نامه نگاری ___ پاسخ : مکاتبه
نجیب زاده ___ پاسخ : والاتبار
نشانه جمع ___ پاسخ : ها
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نه چیز دیگر ___ پاسخ : لاغیر
نوشته ای درباره یک موضوع ___ پاسخ : مقاله
نوعی بستنی ___ پاسخ : کیم
نیابت کننده ___ پاسخ : نواب
هدف و مقصود ___ پاسخ : مرام
همراه هاردی ___ پاسخ : لورل
همشکل و منسجم ___ پاسخ : یکدست
وی ___ پاسخ : او
کاغذ ضخیم ___ پاسخ : مقوا
کامل ___ پاسخ : بتمامی
کتاب جیبی ___ پاسخ : کتابچه
کوره سفالین ___ پاسخ : خم

آخرین پادشاه مادها ___ پاسخ : اژی دهاک
اختراع برادران لومیر ___ پاسخ : سینما
اسباب و لوازم ___ پاسخ : وسایل
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
ایوان سر پوشیده ___ پاسخ : بهار خواب
بالاپوش قدیمی ___ پاسخ : عبا
بخش خارجی دهان ___ پاسخ : لب
بخشش ___ پاسخ : هبه
بدی ___ پاسخ : شر
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
پادگان ___ پاسخ : ساخلو
پایتخت آلمان ___ پاسخ : برلین
پسوند شایستگی ___ پاسخ : وار
پشته بلند ___ پاسخ : تپه
پوشیده ___ پاسخ : سری
پول کاغذی ___ پاسخ : اسکناس
تکرار حرف ___ پاسخ : نن
جامه ___ پاسخ : لباس
جود ___ پاسخ : سخا
چشم میشی ___ پاسخ : شهلا
حرف زیادی ___ پاسخ : ور
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حکایت کننده ___ پاسخ : حاکی
خدای هندی ___ پاسخ : راما
خشم و قهر ___ پاسخ : وژ
دوره دبستان ___ پاسخ : ابتدایی
دوشنده شیر ___ پاسخ : هاشم
ریز نمرات ___ پاسخ : بارم
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
ستون خانه ___ پاسخ : عمود
سرشت ___ پاسخ : خو
سزاواری ___ پاسخ : شایانی
شعله آتش ___ پاسخ : الاو
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
صدمه ___ پاسخ : اک
طبخ ___ پاسخ : پخت
عالم وهم و خیال ___ پاسخ : هپروت
عدم ___ پاسخ : نیستی
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عید ویتنامی ها ___ پاسخ : تت
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گشوده ___ پاسخ : وا
لازم ___ پاسخ : بایا
لبالب ___ پاسخ : پر
لمس کننده ___ پاسخ : لامس
مادر آذری ___ پاسخ : انا
مانوس ___ پاسخ : اخت
ماه سرد ___ پاسخ : دی
محصول خبازی ___ پاسخ : نان
مرمر ___ پاسخ : رخام
معتمدین ___ پاسخ : امنا
معروف ترین بنای به جا مانده از ساسانیان ___ پاسخ : ایوان مداین
مقابل خراب ___ پاسخ : اباد
منحنی ___ پاسخ : کوژ
نابینا ___ پاسخ : روشن دل
نم قدیم بعلبک لبنان ___ پاسخ : هلیو پولیس
نوعی پارچه نازک ___ پاسخ : ژرسه
ورم و آماس ___ پاسخ : سام
ولی ___ پاسخ : لیکن
کابوس ___ پاسخ : بختک
کالای بدون بسته بندی ___ پاسخ : فله
کامل ___ پاسخ : تام
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آسیایی ___ پاسخ : لبنان
یار خاموش ___ پاسخ : کتابجواب جدولانه مرحله ۲۳۹

آشوب ___ پاسخ : بلوا
آشکار ___ پاسخ : مبین
آشکارا ___ پاسخ : صراحتا
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر بالزک ___ پاسخ : آرزوهای بر باد رفته
اثر ژول ورن ___ پاسخ : بیست هزار فرسنگ زیر دریا
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : ولنگای
از حشرات آفات مزارع ___ پاسخ : شته
از درندگان ___ پاسخ : ببر
از دوره های تحصیلی ___ پاسخ : کارشناسی
التهاب مغز ___ پاسخ : سرسام
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اه
بخیه ___ پاسخ : کن
بیماری ___ پاسخ : دا
پاکدامنی ___ پاسخ : نزهت
پایتخت ویتنام ___ پاسخ : هانوی
پیام کوتاه ___ پاسخ : اس
ترشرویی ___ پاسخ : عبس
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
توان ___ پاسخ : بنیه
توحش ___ پاسخ : بربریت
تکیه کردن ___ پاسخ : اتکا
تیپا ___ پاسخ : اردنگی
جدایی و دوری ___ پاسخ : مهجوری
جنابعالی ___ پاسخ : شما
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
چاره و علاج ___ پاسخ : گزیر
چرخ اتومبیل ___ پاسخ : تایر
چند هدیه ___ پاسخ : هدایا
چهره ___ پاسخ : رخ
حکم فقیه ___ پاسخ : فتوی
خاطر ___ پاسخ : یاد
خالکوبی ___ پاسخ : وشم
خانه ___ پاسخ : سرا
خانواده ___ پاسخ : اهل
خوب نیست ___ پاسخ : بد
خویشاوندی ___ پاسخ : نزدیکی
خویشی و قرابت ___ پاسخ : نسبت
در حال فرار ___ پاسخ : گریزان
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دستورات ___ پاسخ : فرامین
راس ___ پاسخ : سر
راه شاعرانه ___ پاسخ : ره
رتبه ___ پاسخ : درجه
رسوم ___ پاسخ : آداب
سازمان تبهکاری ___ پاسخ : مافیا
سایه ___ پاسخ : نش
سرایت آب به چیزی دیگر ___ پاسخ : نشت
سنگینی ___ پاسخ : وزن
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
شکوه و جلال ___ پاسخ : کیابیا
صید ___ پاسخ : شکار
طرف ___ پاسخ : ور
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عزم ___ پاسخ : اراده
فهمیدن ___ پاسخ : حالی شدن
فیلمی از حمید بهمنی ___ پاسخ : گام های شیدایی
قطر دهانه لوله تفنگ ___ پاسخ : کالیبر
قیمت ___ پاسخ : بها
مخلوط کردن ___ پاسخ : آمیختن
مدد ___ پاسخ : یاری
مربوط به امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
مقابل ___ پاسخ : رویاروی
میان ___ پاسخ : لای
نرخ بازاری ___ پاسخ : فی
نشان تجاری ___ پاسخ : آرم
نوعی نان ___ پاسخ : باگت
نیکو رفتار ___ پاسخ : آدمی سیرت
هوس باردار ___ پاسخ : ویار
کردار ___ پاسخ : کنش
کشور اروپایی ___ پاسخ : کرواسی

انبار غذای بدن ___ پاسخ : شکم
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
ای دل شاعر ___ پاسخ : دلا
بخشش ___ پاسخ : سخا
بزرگراه ___ پاسخ : اتوبان
به تنهایی ___ پاسخ : یک تنه
بی حس ___ پاسخ : لس
بی یار ___ پاسخ : تک
پزشکی ___ پاسخ : طب
پنج آذری ___ پاسخ : بش
پیشخانه ___ پاسخ : تراس
تراب ___ پاسخ : خاک
توانگری و دارایی ___ پاسخ : مکنت
جایگاه مرشد ___ پاسخ : سردم
جسم نیست ___ پاسخ : روح
جمع شی ___ پاسخ : اشیا
جهان ___ پاسخ : دنیا
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حوضچه حمام ___ پاسخ : وان
حیوانی شبیه گوسفند ___ پاسخ : بز
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
دالان ___ پاسخ : راهرو
دایم ___ پاسخ : ابد
دربندان ___ پاسخ : اسرا
درویش ___ پاسخ : قلندر
دریا ___ پاسخ : یم
دوستداران ___ پاسخ : اولیا
دوستی و علاقه ___ پاسخ : ود
رمق ___ پاسخ : نا
روز قیامت ___ پاسخ : یوم الحساب
سایه ___ پاسخ : نش
سست رای ___ پاسخ : دم دمی مزاج
سنگ آسیاب ___ پاسخ : اس
سوره فاتحه ___ پاسخ : ام الکتاب
سیاح ___ پاسخ : جهانگرد
شتر بارکش ___ پاسخ : لوک
شنونده ___ پاسخ : نیوشا
شهر تهران ___ پاسخ : ورامین
شهر روشنایی ___ پاسخ : نور
شهر مقدس عراق ___ پاسخ : سامرا
شهری در استان اردبیل ___ پاسخ : خلخال
شکوه گوی جدایی ها ___ پاسخ : نی
غیر عرب ___ پاسخ : عجم
فروشگاه جنس بنجل ___ پاسخ : ابکردن
فنا ___ پاسخ : زوال
فیلمی ازنوید مهین دوست ___ پاسخ : هرچه خدا بخواهد
گذرگاه ___ پاسخ : ممر
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گناه قانونی ___ پاسخ : جرم
لحظه ___ پاسخ : ان
ماهوت پاک کن ___ پاسخ : شت
متکا ___ پاسخ : بالشت
مجبوب زیبا ___ پاسخ : نگار
محصول گیاه گون ___ پاسخ : کتیرا
مخفف ساو ___ پاسخ : سا
مرطوب ___ پاسخ : نمناک
مرکز ایران ___ پاسخ : تهران
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
مقابل مدرن ___ پاسخ : سنتی
نام دخترانه ___ پاسخ : ساناز
نام مردانه ___ پاسخ : ساسان
نخ تابیده ___ پاسخ : ریس
نفع ___ پاسخ : سود
نیزه کوچک ___ پاسخ : مک
همسر اسکارلت ___ پاسخ : رت
واحد سنجش سطح ___ پاسخ : ار
والده ___ پاسخ : مادر
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کمیابی ___ پاسخ : ندرت
کودک ___ پاسخ : بچه
یار قوری ___ پاسخ : کتری
یکی از القاب اروپایی ___ پاسخ : لرد

آتشفشان ایتالیا ___ پاسخ : وزو
از آثار ویلیام شکسپیر ___ پاسخ : رومیو و ژولیت
از دهستان های لاهیجان ___ پاسخ : لیالستان
از سلاح های سرد ___ پاسخ : قداره
از گلها ___ پاسخ : لادن
از کشورهای آمریکای مرکزی ___ پاسخ : جامایکا
اسباب ورزشی پرتابی ___ پاسخ : دارت
انتقال بیمای به دیگری ___ پاسخ : سرایت
انجمن ___ پاسخ : محفل
بخل ___ پاسخ : شه
برگ برنده ___ پاسخ : اس
به سر بردن عهد و پیمان ___ پاسخ : وفاداری
پادشاه ___ پاسخ : کیا
پایین هر چیز ___ پاسخ : ذیل
پرده دری ___ پاسخ : هتاکی
پشت لب مرد ___ پاسخ : سبیل
پنج ترکی ___ پاسخ : کال
پنداری ___ پاسخ : گویی
تایید کرده شده ___ پاسخ : موید
تملق و چاپلوسی ___ پاسخ : موس موس
تکلیف دانش آموز ___ پاسخ : مشق
جای دور زدن ___ پاسخ : مدار
جشن و شادی ___ پاسخ : سور
جوانان ___ پاسخ : فتیان
چندین جزیره ___ پاسخ : جزایر
چوپان ___ پاسخ : شوان
حرف نوروزی ___ پاسخ : سین
خوی ___ پاسخ : خصلت
درماندگی ___ پاسخ : گرفتاری
دم بریده ___ پاسخ : ابتر
دهان ___ پاسخ : کام
دهنه ___ پاسخ : لگام
رمزینه ___ پاسخ : کد
رنگ سبر تند ___ پاسخ : یشمی
سپاس خدای را ___ پاسخ : بحمد الله
ستمکار ___ پاسخ : جایر
سر ___ پاسخ : کله
سهل ___ پاسخ : اسان
شاعر قصیده سرا ___ پاسخ : قاانی
شخص ___ پاسخ : کس
شرق شناس ___ پاسخ : مستشرق
عروس آذری ___ پاسخ : گلین
عظیم ترین حیوان خشکی ___ پاسخ : فیل
عینک به چشم دارد ___ پاسخ : عینکی
غذای ایرانی ___ پاسخ : آش
فیلم حبیب الله بهمنی ___ پاسخ : سیب و سلما
فیلمی از عباس رافعی ___ پاسخ : راز مینا
قابله ___ پاسخ : ماما
قتل سیاسی ___ پاسخ : ترور
قد ___ پاسخ : قامت
گل بدون آن نمیشود ___ پاسخ : خار
لبالب ___ پاسخ : مملو
مالک ___ پاسخ : ذو
مجسمه لباس ___ پاسخ : مانکن
محلی در اطراف مکه ___ پاسخ : منا
مرا دریاب ___ پاسخ : ادرکنی
مرسوم ___ پاسخ : متعارف
مشت نمونه آن است ___ پاسخ : خروار
ملک الموت ___ پاسخ : عزراییل
نارس ___ پاسخ : کال
ناگزیر ___ پاسخ : وادار
ناگهان ___ پاسخ : یکباره
نام سابق اندیمشک ___ پاسخ : صالح اباد
نت ششم موسیقی ___ پاسخ : لا
نومیدی و شکست ___ پاسخ : ارمان
نیک نهاد ___ پاسخ : نیک سرشت
هرزگی ___ پاسخ : یاوگی
وسیله اخطار خودرو ___ پاسخ : بوق
وعده گاه ___ پاسخ : میعاد
وی ___ پاسخ : او
کاتب ___ پاسخ : قلم زن
کار با احتمال خطر ___ پاسخ : ریسک
کامروا ___ پاسخ : موفق
کشتی جنگی ___ پاسخ : رزم ناو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کامرون
کشیدن ___ پاسخ : جر
یعقوب فرانسوی ___ پاسخ : ژاکوب
یکه ___ پاسخ : تک

آزرده شدن ___ پاسخ : رنجیدن
آمرزنده ___ پاسخ : غفار
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : شبهای پر ماجرا
اثر جرج برنارد شاو ___ پاسخ : کاندیدا
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : نون و القلم
اثر شهریار مدنی پور ___ پاسخ : آبی ماورابحار
ارادی ___ پاسخ : اختیاری
از استان ها ___ پاسخ : قم
از بازیگران فیلم زمهریر ___ پاسخ : ابوالفضل پور عرب
از مراکز استان ها ___ پاسخ : یزد
استوار و محکم ___ پاسخ : مبرم
افزودن ___ پاسخ : ازدیاد
امت ها ___ پاسخ : امم
اندک ___ پاسخ : کم
اهل مرو ___ پاسخ : مروی
ایوان ___ پاسخ : رواق
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
برداشت محصول ___ پاسخ : درو
بشر ___ پاسخ : آدمیزاد
بهشت جاوید ___ پاسخ : عدن
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
بی درنگ ___ پاسخ : عجالتا
بیماری همه گیر ___ پاسخ : اپیدمی
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پایتخت لاتوس ___ پاسخ : وینتیان
پدر ___ پاسخ : ابوی
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پشت ___ پاسخ : کمر
پوسیده ___ پاسخ : رمیم
پویانمایی ___ پاسخ : انیمیشن
تشنه فریب بیابان ___ پاسخ : سراب
تقلب کردن ___ پاسخ : جعل
تکیه گاه ___ پاسخ : مسند
جاری ___ پاسخ : روان
جای بی خطر ___ پاسخ : امن
جشن و طرب ___ پاسخ : بزم
چو حل گشت آسان شود ___ پاسخ : معما
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خرس آسمانی ___ پاسخ : دب
خرسند وراضی ___ پاسخ : قانع
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خویشان و خدمتگذاران ___ پاسخ : حشم
دارای نکته آموزشی ___ پاسخ : آموزنده
دام و تله ___ پاسخ : فخ
درست و بی نقص ___ پاسخ : کامل
دروازه ___ پاسخ : درب
ذره باردار ___ پاسخ : یون
رد رگ ها جاریست ___ پاسخ : خون
رمزینه ___ پاسخ : کد
روا و مجاز ___ پاسخ : مباح
رود مرزی ___ پاسخ : اروند
روش و ایین ___ پاسخ : مسلک
زدنی به سیگار ___ پاسخ : پک
زمین سبز و خرم ___ پاسخ : چمن
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
ساز و کار ___ پاسخ : مکانیسم
سانسور ___ پاسخ : ممیزی
سرسرا ___ پاسخ : هال
سگ بیمار ___ پاسخ : هار
سیاه رنگ ___ پاسخ : ادهم
عود ___ پاسخ : ند
قدرت ___ پاسخ : زور
گمراه شدن ___ پاسخ : ضلال
مالدار ___ پاسخ : بای
مطیع ___ پاسخ : رام
معمولی ___ پاسخ : عادی
میان ___ پاسخ : لا
نابودکردن ___ پاسخ : محو
نام ___ پاسخ : اسم
نژاد و نسبت ___ پاسخ : نزاد
نظر ___ پاسخ : رای
نقص در اعضای بدن ___ پاسخ : فلج
نیکی ___ پاسخ : خوبی
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
وا رفته ___ پاسخ : شل
وحشی ___ پاسخ : دد
کشف ماری کوری ___ پاسخ : رادیوم
کشیک و نگهبانی ___ پاسخ : یتاق
کنایه از تسلیم شدن ___ پاسخ : زانو زد
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد

آخر و عاقبت ___ پاسخ : فرجام
آزمایش لباس ___ پاسخ : پرو
آن ___ پاسخ : دم
آواز حزین ___ پاسخ : زخ
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
از طوایف ایرانی ___ پاسخ : بلوچ
از مرکبات ___ پاسخ : دارابی
اعتماد به خدا در کار ___ پاسخ : توکل
افراد یک خانواده ___ پاسخ : خانوار
انچه ابدی است ___ پاسخ : جاویدان
اکراه و ناچاری ___ پاسخ : جبر
با ___ پاسخ : اش
با اهمیت و مهم ___ پاسخ : باارزش
باره ___ پاسخ : مورد
برادر پدر ___ پاسخ : عمود
بستر ___ پاسخ : جا
بی عرضه ___ پاسخ : پخمه
بی عیب ___ پاسخ : سره
پارچخ پنبه ای ___ پاسخ : نخی
پارچه مالیدنی ___ پاسخ : نمد
پارکت ___ پاسخ : چوب فرش
پیشگاه خانه ___ پاسخ : رواق
توشه ___ پاسخ : زاد
تکه پارچه کهنه ___ پاسخ : لته
جامه صاف کن ___ پاسخ : اتو
چربی جانوری ___ پاسخ : پیه
چه کسی ___ پاسخ : کی
حمال ___ پاسخ : باربر
خاطر ___ پاسخ : یاد
خواب خوش ___ پاسخ : رویا
خوش طعم کننده غذا ___ پاسخ : ادویه
دارایی ___ پاسخ : مال
دالان ___ پاسخ : کریدور
دلباخته و شیفته ___ پاسخ : عاشق
راه و روش کار ___ پاسخ : لم
رسوب آب رودخانه ___ پاسخ : لای
روز گذشتهئ ___ پاسخ : دی
زحمت ___ پاسخ : رنج
سطح و رویه ___ پاسخ : رو
سوغات ساوه ___ پاسخ : انار
شجاع ___ پاسخ : یل
شرط زندگی آرام ___ پاسخ : تفاهم
صاحب ___ پاسخ : ذا
ظرف آبجوش ___ پاسخ : کتری
فرزند زاده ___ پاسخ : نوه
قالی ___ پاسخ : فرش
قد و بالا ___ پاسخ : قامت
قلب ___ پاسخ : دل
قوت و توانایی ___ پاسخ : زور
گل سرخ ___ پاسخ : رز
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مادر در لفظ عامیانه ___ پاسخ : ننه
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
ماه شروع مدارس ___ پاسخ : مهر
متداول بودن ___ پاسخ : رواج
مجالس عیش و نوش ___ پاسخ : بزم
مخالف و زد ___ پاسخ : منافی
مردان ___ پاسخ : ذکور
مرض ___ پاسخ : دا
مقابل آستری ___ پاسخ : رویه
مقابل باطل ___ پاسخ : حق
مقابل دام ___ پاسخ : دد
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
میوه لهیده و پر آب ___ پاسخ : اب لمبو
نادان ___ پاسخ : چل
نافرمان ___ پاسخ : گردن کش
نشانه تیر ___ پاسخ : هدف
نقش کردن نوشته ها وتصاویر روی کاغذ ___ پاسخ : چاپ
نوعی پلو همراه با خلال نارنج و پلو ___ پاسخ : شیرین پلو
نوعی شیرینی با آرد برنج ___ پاسخ : شکرپنیر
نوعی مایع ظرفشویی ___ پاسخ : ریکا
نوعی نان فانتزی ___ پاسخ : شیرمال
هدیه عروس ___ پاسخ : رونما
همراه اصول ___ پاسخ : ادب
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
ویران و خراب ___ پاسخ : منهدم
کار پوشیده ___ پاسخ : سر
کارگر کشتی ___ پاسخ : جاشو
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کوتاه و ناقص ___ پاسخ : نارسا
یگانه و یکتا ___ پاسخ : واحد

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
آشفته ___ پاسخ : مختل
آموزش ___ پاسخ : یاد
آکندگی ___ پاسخ : پری
ادب آموخته ___ پاسخ : مودب
از زینت آلات ___ پاسخ : النگو
از ضمایر ___ پاسخ : تان
از غذاها ___ پاسخ : فرنی
از غذاها ___ پاسخ : لوبیا پلو
از گازها ___ پاسخ : اتان
اسارت ___ پاسخ : بردگی
افشاگری ___ پاسخ : لو
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
او ___ پاسخ : وی
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
برنامه غذایی ___ پاسخ : رژیم
بشارت ___ پاسخ : مژده
بصیرت ___ پاسخ : بینایی
بنشن ریز ___ پاسخ : عدس
به دنیا آمدن ___ پاسخ : ولادت
بهار ___ پاسخ : ربیع
بهم سودن ___ پاسخ : تماس
بهن خورده ___ پاسخ : مصادف
بیم ___ پاسخ : ترس
پایه ___ پاسخ : اس
پشم نرم گوسفند ___ پاسخ : پت
تاب و توان ___ پاسخ : نا
تازه ___ پاسخ : نو
تنبل جالیزی ___ پاسخ : کدو
تنگ هم ___ پاسخ : کیپ
تیر پیکاندار ___ پاسخ : یب
جنگ ___ پاسخ : رزم
حرف تحسین ___ پاسخ : وه
حرف ربط ___ پاسخ : یا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف نفی عرب ___ پاسخ : لن
حوض کوچک ___ پاسخ : ابزن
خرس چینی ___ پاسخ : پاندا
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
داد و ستد ___ پاسخ : معامله
دادگری ___ پاسخ : عدالت
درمان ___ پاسخ : علاج
دریاچه معروف ___ پاسخ : خزر
دهکده ___ پاسخ : ابادی
راهنمایی ___ پاسخ : دلالت
رشد کردن ___ پاسخ : نمو
رفت و امد ___ پاسخ : تردد
روده کور ___ پاسخ : آپاندیس
ساختمان ___ پاسخ : بنا
سازمان جاسوسی ___ پاسخ : سیا
سخت پوس آبزی ___ پاسخ : خرچنگ
سخن/کلام ___ پاسخ : قال
سرپرست ___ پاسخ : ولی
سردسیر ___ پاسخ : ییلاق
سرمشق ___ پاسخ : الگو
سستی ___ پاسخ : فترت
سفید آذی ___ پاسخ : اق
شهر استان کرمانشاه ___ پاسخ : پاوه
شهر اصفهان ___ پاسخ : لنجان
صدای درد ___ پاسخ : اخ
صدمه ___ پاسخ : اسیب
صفحه اینترنتی ___ پاسخ : وب
ضد بد ___ پاسخ : خوب
ضمیر سوم شخص مفرد ___ پاسخ : او
فرو رفتن ظرف ___ پاسخ : قر
گل بی برگ ___ پاسخ : پرپر
گل وسط دو آجر ___ پاسخ : ملات
گوسفند جنگی ___ پاسخ : قوچ
لباس ___ پاسخ : کسا
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
مقدار فشار الکتریکی ___ پاسخ : ولتاژ
نرخ ___ پاسخ : بها
نشان/رونق ___ پاسخ : نماد
نقاش معروف فرانسوی ___ پاسخ : اگوستر نوار
نقیض پر ___ پاسخ : تهی
نوبت فیلم ___ پاسخ : سانس
نوعی پرانتز ___ پاسخ : آکولاد
نوعی شتر مرغ ___ پاسخ : ناندو
نوعی ماهی ___ پاسخ : کپور
نیرومند ___ پاسخ : قوی
هر چیز بد و زشت ___ پاسخ : انر
وارونه ___ پاسخ : واژگون
وسیله آرایش خانم ها ___ پاسخ : سرخاب
ویران ___ پاسخ : یباب
کرانه ___ پاسخ : افق
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کلام مغرور ___ پاسخ : منم
کلرا ___ پاسخ : وبا
کم مانده آدم شود ___ پاسخ : اد
کوه ایلام ___ پاسخ : کبیر کوه

ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : شهر بی دروغ شعر بی نقاب
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
از درختان جنگلی ___ پاسخ : توسکا
از روی خلوص و پاکی ___ پاسخ : صمیمانه
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
اشاره به دور ___ پاسخ : ان
اصلاح بی نظمی دندان ها ___ پاسخ : ارتودنسی
الهه عشق یونان باستان ___ پاسخ : ونوس
اولین انسان ___ پاسخ : آدم
بانگ ___ پاسخ : ندا
بدون رطوبت ___ پاسخ : خشک
برتر از گوهر ___ پاسخ : هنر
بزرگ و عظیم ___ پاسخ : کلان
به جا آوردن ___ پاسخ : ادا
به جز ___ پاسخ : الا
بی باکانه ___ پاسخ : متهورانه
پاداش ___ پاسخ : سزا
پاک شمردن ___ پاسخ : تقدیس
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
پلیدی ___ پاسخ : رجس
ترکیده و شکسته ___ پاسخ : غر
توشه ___ پاسخ : زاد
ثروتمندی ___ پاسخ : توانگری
خشکی ___ پاسخ : بر
خطا ___ پاسخ : سهو
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خوب ___ پاسخ : نیکو
خوشبخت ___ پاسخ : سعادت مند
داد و ستد ___ پاسخ : بده بستان
داد و فریاد توخالی ___ پاسخ : هارتوپورت
دارای مزیت ___ پاسخ : مزی
دانه خشبو ___ پاسخ : هل
درخت مسواک ___ پاسخ : یسر
درند تیز پا ___ پاسخ : یوزپلنگ
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
درون دهان ___ پاسخ : کب
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دهنه ___ پاسخ : لگام
دوست و همدم ___ پاسخ : یار
راه رفتن ___ پاسخ : مشی
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رفتار ___ پاسخ : عمل
زهرآلود ___ پاسخ : سمی
ساز و کار ___ پاسخ : مکانیسم
سخان بی معنی ___ پاسخ : یان
شراب ___ پاسخ : خمر
شش ___ پاسخ : ریه
شهر سینمایی فرانسه ___ پاسخ : کن
شیوا ___ پاسخ : رسا
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
عشوه آمدن ___ پاسخ : نازکردن
عضو پرواز ___ پاسخ : بال
عقل ___ پاسخ : خرد
غالب شعری حافظ ___ پاسخ : غزل
غزال ___ پاسخ : آهو
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
فیلمی با بازی پرویز پرستویی و گلشیفته فراهانی ___ پاسخ : به نام پدر
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی ___ پاسخ : دل شکسته
قسمت اصلی ذره بین ___ پاسخ : عدسی
قشنگ ___ پاسخ : زیبا
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
گله ___ پاسخ : رمه
مادرعرب ___ پاسخ : ام
مخالف ___ پاسخ : ضد
مزد ___ پاسخ : اجرت
مغرور ___ پاسخ : غره
مقدم ___ پاسخ : صدرنشین
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
ناتوان ___ پاسخ : زمین گیر
نوعی انگور دانه درشت ___ پاسخ : ریش بابا
نیم صدای ساعت ___ پاسخ : تیک
هر یک از یاران مسیح ___ پاسخ : حواری
هنوز فرنگی ___ پاسخ : یت
واحد سطح ___ پاسخ : ار
واحد طول ___ پاسخ : متر
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
وک ___ پاسخ : قورباغه
کوزه سفالین ___ پاسخ : ابریق

آتشفشانی در پرو ___ پاسخ : ابی ناس
آهنگساز آلمانی ___ پاسخ : شومان
اتحادیه فوتبال اروپا ___ پاسخ : یوفا
اثری از جی جی بالارد ___ پاسخ : جزیره بتون
از آثار تورگینف ___ پاسخ : زن روستایی
از گیاهان رنگرزی ___ پاسخ : روناس
اشاره قلبی ___ پاسخ : الهام
بازگشت صوت پس از برخورد به مانع ___ پاسخ : اکو
بالاتر از کشیش ___ پاسخ : اسقب
بررسی اطلاعات ___ پاسخ : پردازش
برگه اجرای حکم ___ پاسخ : اجراییه
بندگی ___ پاسخ : رق
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به زغال می ماند ___ پاسخ : روسیاهی
پایتخت آفریقایی ___ پاسخ : لیبرویل
پایتخت چاد ___ پاسخ : جامنا
پایخت ترکیه ___ پاسخ : آنکارا
پسوند شباهت ___ پاسخ : وار
پلیس فدرال آمریکا ___ پاسخ : اف بی آی
پناه دادن ___ پاسخ : الجا
پول فلزی ___ پاسخ : سکه
ترس اور ___ پاسخ : خوفناک
تهی دست ___ پاسخ : ندار
توان ___ پاسخ : تاب
توسل جوینده ___ پاسخ : واسل
جرثقیل ___ پاسخ : بالابر
جستجو کردن ___ پاسخ : تجسس
جوان/دلیر ___ پاسخ : نیو
چهارپا ___ پاسخ : بهیمه
حیله ___ پاسخ : نارو
حیوان بی افسار ___ پاسخ : بی لگام
حیوان وحشی ___ پاسخ : دد
خانه ییلاقی ___ پاسخ : ویلا
خط بعد از هیدروگلیف ___ پاسخ : هیراتیک
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خوب مختصر ___ پاسخ : خب
خوشه پروین ___ پاسخ : ثریا
داد و فریاد ___ پاسخ : هوار
دختر عرب ___ پاسخ : بنت
دخل ___ پاسخ : درامد
درخشنده ___ پاسخ : زهرا
درد ___ پاسخ : رنج
دروازه بان هلندی ___ پاسخ : وندرسار
دست روی چیزی کشیدن ___ پاسخ : مالیدن
دیکته ___ پاسخ : املا
رشته کوهی در اروپا ___ پاسخ : آلپ
رشوه دادن ___ پاسخ : ارشا
رفع کدورت ___ پاسخ : اشتی
رهبر و پیشوای مذهبی ___ پاسخ : امام
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
سازمان ___ پاسخ : موسسه
سازنده آتش ___ پاسخ : آتشگر
سانسور ___ پاسخ : ممیزی
سخنان بی معنی ___ پاسخ : یان
سه یار همقد ___ پاسخ : ااا
شیوه ___ پاسخ : سبک
صفت سیر ___ پاسخ : بدبو
غربال ___ پاسخ : الک
فالگیر ___ پاسخ : رمال
فرشته مقرب ___ پاسخ : سدرهن
فوتبالیست آرژانتینی ___ پاسخ : مسی
فیلمی از جوئل کوئن ___ پاسخ : فارگو
قابل دیدن ___ پاسخ : مریی
قایق ___ پاسخ : بلم
قرینگی ___ پاسخ : تقارن
گرفتن تمام حق ___ پاسخ : استیفا
گل دندان نشین ___ پاسخ : گل مینا
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مجلس شادی ___ پاسخ : جشن
محموله ___ پاسخ : بار
مخفف آتش ___ پاسخ : تش
مزده اسیدی ___ پاسخ : ترشی
موسسه امداد جهانی ___ پاسخ : صلیب سرخ
مکان ___ پاسخ : جا
میل و هوس شدید ___ پاسخ : ویر
نابخرد ___ پاسخ : ابله
نابود شده ___ پاسخ : هدر
ناراحت از کسی ___ پاسخ : دلخور
هر بخش از لشکر ___ پاسخ : جناح
واقعا ___ پاسخ : الحق
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
از پوشاک ورزشکاران ___ پاسخ : شرت
از خزندگان ___ پاسخ : مار
اصفهان قدیم ___ پاسخ : جی
اندیشمندان ___ پاسخ : علما
ایما ___ پاسخ : اشاره
باران اندک ___ پاسخ : زش
بازیگر فیلم بی خوابی ___ پاسخ : آل پاچینو
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بدهی ___ پاسخ : وام
بوزینه ___ پاسخ : میمون
پابان ها ___ پاسخ : اواخر
پایتخت فراری ___ پاسخ : رم
پشت سر ___ پاسخ : ورا
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پیرامون ___ پاسخ : دورادور
پیکر و اندام ___ پاسخ : جثه
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
تصفیه ___ پاسخ : پالش
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : رئال مادرید
تیک فوتبال انگلیسی ___ پاسخ : لیور پول
جدید ___ پاسخ : نو
چشم درد ___ پاسخ : رمد
چهره نما ___ پاسخ : اینه
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حیوان وحشی ___ پاسخ : دد
خداوند ___ پاسخ : رب
خط نابینایان ___ پاسخ : بریل
خودروی ده نفره ___ پاسخ : وندرسار
دشمن ___ پاسخ : عدو
دلداده مجنون ___ پاسخ : لیلی
دور ___ پاسخ : بعید
دکان ___ پاسخ : مغازه
رهبر ___ پاسخ : لیدر
روایت کننده ___ پاسخ : راوی
روییدن گیاه ___ پاسخ : رویش
ریاکار ___ پاسخ : دورو
زرین ___ پاسخ : طلایی
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سوا ___ پاسخ : جدا
شب عرب ___ پاسخ : لیل
صدای ترساندن ___ پاسخ : پخ
ضمیر اول شخص مفرد ___ پاسخ : من
علف خوار ___ پاسخ : چرنده
فارغ و آسوده ___ پاسخ : سبکبال
فوتبالیست آرزانتینی ___ پاسخ : دی ماریا
فیلمی با بازی آل پاچینو ___ پاسخ : بوی خوش زن
قدرت و توان ___ پاسخ : نیرو
قلم فرنگی ___ پاسخ : پن
گل ته حوض ___ پاسخ : لای
گمراه کننده ___ پاسخ : اغواگر
گویند حبیب خداست ___ پاسخ : مهمان
لمه های صورت و بدن ___ پاسخ : لکو پیس
مسابقات سراسری ___ پاسخ : لیگ
مسرور ___ پاسخ : شادمان
معمار کلیسای سن پیتزو ___ پاسخ : مادرنو
مقابل کیفی ___ پاسخ : کمی
مولود و کودک ___ پاسخ : ولید
میوه نارس ___ پاسخ : کال
نام قدیم مدینه ___ پاسخ : یثرب
نو پدید آمده ___ پاسخ : نوایین
نوشه ___ پاسخ : زاد
نوعی آش رقیق ___ پاسخ : سوپ
نیروی هوایی ارتش ___ پاسخ : نهاجا
هزینه درس خواندن ___ پاسخ : شهریه
همشیره ___ پاسخ : خواهر
ورزش مادر ___ پاسخ : دو
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کتداول و مرسوم ___ پاسخ : رایج
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : آرژانتین
یافتن ___ پاسخ : یابیدن

آزرده ___ پاسخ : دلتنگ
آسیای دستی ___ پاسخ : دستار
آشفته ___ پاسخ : آسیمه
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : مازیار
اثر محمد علی جمال زاده ___ پاسخ : راه آبنامه
ارز پر قدرت ___ پاسخ : دلار
از روی شهوت ___ پاسخ : شهوانی
از سعدی ___ پاسخ : بوستان
اقدام کردن به کاری ___ پاسخ : مبادرت
باقیمانده ها ___ پاسخ : بقایا
بالشتک ماوس ___ پاسخ : پد
برگ برنده ___ پاسخ : اس
پایتخت لیبی ___ پاسخ : طرابلس
پایتخت کره جنوبی ___ پاسخ : سئول
پراکندگی و شکست لشکر ___ پاسخ : هزیمت
پیش ___ پاسخ : ضمه
تخت ___ پاسخ : اریکه
ترسیده ___ پاسخ : هراسان
جنگجو ___ پاسخ : رزم آور
جهانی که در آنیم ___ پاسخ : دنیا
چار ___ پاسخ : همسایه
خالص و بی غش ___ پاسخ : سارا
خاندان ___ پاسخ : سلسله
خنجر ___ پاسخ : دشنه
خو گرفته ___ پاسخ : مانوس
خودروی ده نفره ___ پاسخ : ون
دستگاه گوارش ___ پاسخ : هاضمه
دوستان ___ پاسخ : یاران
رفت و آمد به شتاب ___ پاسخ : تکاپو
سخنان بیهوده و مزخرف ___ پاسخ : شر و ور
سر فوتبالیست ___ پاسخ : هد
سنگینی ___ پاسخ : وزن
سیاره زهره ___ پاسخ : ناهید
شدنی ___ پاسخ : ممکن
شرح و توضیح ___ پاسخ : بیان
شهری در همدان ___ پاسخ : ملایر
شکسته ___ پاسخ : مکسور
شیوه ___ پاسخ : اسلوب
طرف ___ پاسخ : ور
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
علم اشکال ___ پاسخ : هندسه
غذا خوردن ___ پاسخ : تناول
غذای نیم روز ___ پاسخ : ناهار
فاش کردن سخن ___ پاسخ : انما
فرمان بردن ___ پاسخ : تمکین
فیلمی از علی قوی تن ___ پاسخ : آدمکها
فیلمی با بازی الناز شاکردوست ___ پاسخ : ارابه مرگ
قسمتی از تخم مرغ ___ پاسخ : زرده
قوی جثه ___ پاسخ : تناور
گرداگرد دهان ___ پاسخ : نس
گریه و نوحه ___ پاسخ : مویه
گل نارنجی رنگ ___ پاسخ : لادن
لطیف و هموار ___ پاسخ : نسو
مادران عرب ___ پاسخ : امهات
ماهی فروش ___ پاسخ : سماک
مخزن سیمان ___ پاسخ : بونکر
مسخره کردن ورزشی ___ پاسخ : هو کردن
میوه نکو ___ پاسخ : به
نا خلف ___ پاسخ : نا اهل
نادر ___ پاسخ : نایاب
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نتیجه ___ پاسخ : ثمره
نشانه جمع ___ پاسخ : ها
نکوهش ___ پاسخ : ملامت
نیمه بار ___ پاسخ : تا
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
وسیله اندازه گیری زاویه ___ پاسخ : نقاله
کتاب مقدس یهودیان ___ پاسخ : تورات
کتمل کننده ___ پاسخ : مکمل
کجاست؟ ___ پاسخ : کو
کشور اروپایی ___ پاسخ : لتونی
کشور مرفه عربی ___ پاسخ : کویت
کمک و دستیار ___ پاسخ : وردست
کنار ___ پاسخ : نزد
کناره ___ پاسخ : دامنه
کوچک و بزرگ خلیج فارس ___ پاسخ : تنب
یازده ___ پاسخ : اا
یوش ___ پاسخ : آهسته

آموختن ___ پاسخ : فراگرفتن
ابزار زمین شویی ___ پاسخ : تی
اتحادیه صنفی ___ پاسخ : سندیکا
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
از حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
از خدایان باستان ___ پاسخ : را
از خوانندگان موسیقی پاپ ___ پاسخ : نیما مسیحا
از سیارات منظومه شمسی ___ پاسخ : نپتون
از شهرهای استان ابلام ___ پاسخ : ایوان
از شهرهای استان قم ___ پاسخ : جعفریه
از قمرهای سیاره اوراوس ___ پاسخ : میراندا
از هم پاشیده ___ پاسخ : متلاشی
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : اینه
بازاریاب ___ پاسخ : ویزیتور
بازی تخته ___ پاسخ : نرد
بازیگر فیلم شب یلدا ___ پاسخ : فروتن
بخشی از پا ___ پاسخ : ساق
بسیار مهربان ___ پاسخ : ودود
بعید ___ پاسخ : دور
بند و زندن ___ پاسخ : لگ
پارچه لطیف زخم بندی ___ پاسخ : گاز
پرچم ___ پاسخ : لوا
پهلوانان ___ پاسخ : یلان
پیمانه ___ پاسخ : کیل
تفاله ___ پاسخ : تخ
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
حرارت ___ پاسخ : تف
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خالص ___ پاسخ : قح
خشنود ___ پاسخ : راضی
خم کاغذ ___ پاسخ : تا
خواسته ها ___ پاسخ : امیال
خواننده آلبوم نفس های بی هدف ___ پاسخ : محسن یگانه
دارایی ___ پاسخ : مال
دریغ و اقسوس ___ پاسخ : حیف
دست اموز ___ پاسخ : رام
دلتنگی ___ پاسخ : ضجر
دور کردن ___ پاسخ : دفع
رانده شده ___ پاسخ : رجیم
راه فاضلاب ___ پاسخ : اگو
رتبه کارمندی ___ پاسخ : اشل
رهرو ___ پاسخ : مسافر
روشنایی ___ پاسخ : ضو
زه کمان ___ پاسخ : وتر
سارق ___ پاسخ : درد
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سخن ناگفتنی ___ پاسخ : راز
سما ___ پاسخ : آسمان
سوت ___ پاسخ : صفیر
سوراخی در کوه ___ پاسخ : غار
شایسته ___ پاسخ : روا
شرح احوال و تذکره ___ پاسخ : بیوگرافی
شهر شمالی ___ پاسخ : آمل
شهری در آلمان ___ پاسخ : دوسل دورف
شهری در ترکیه ___ پاسخ : یوزگات
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
صدای ناله در گلو ___ پاسخ : غرم
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
عقیده ___ پاسخ : رای
عقیم ___ پاسخ : نازا
فیلمی از پوران درخشنده ___ پاسخ : رویای خیس
گونه و دسته ___ پاسخ : صنف
لوله خروجی کلیه ___ پاسخ : میزنال
لیست غذا ___ پاسخ : منو
محصول خباری ___ پاسخ : نان
مرد ترشروی ___ پاسخ : بسل
مریض ___ پاسخ : بیمار
مسطح و هموار ___ پاسخ : صاف
مقابل زیر ___ پاسخ : رو
ناخشنود ___ پاسخ : ناراضی
کشوری در جنوب غربی اروپا ___ پاسخ : پرتغال
کلان ___ پاسخ : بزرگ

آب در لغت محلی ___ پاسخ : آو
آبرو/اعتبار ___ پاسخ : وجهه
آحاد ___ پاسخ : یکان
آخرین لباس ___ پاسخ : کفن
آسیب ___ پاسخ : لطمه
آغوش ___ پاسخ : بر
ابزار مکانیک ___ پاسخ : آچار
ارزش/اعتبار ___ پاسخ : شان
از آثار تاریخی ابلام ___ پاسخ : پل گاومیشان
از آحاد وزن ___ پاسخ : چارک
از ادات استفهام ___ پاسخ : ایا
از حبوب خوراکی ___ پاسخ : باقلا
از گلها ___ پاسخ : رابو
استخوان بندی ___ پاسخ : اسکلت
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
الهه آب ___ پاسخ : اناهیتا
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
اندیشمندان ___ پاسخ : فکور
اول امری ___ پاسخ : وحله
این مکان ___ پاسخ : اینجت
بخت آزمایی ___ پاسخ : لاتاری
برابر ___ پاسخ : یر
برادر ___ پاسخ : دادا
برتر ___ پاسخ : تاپ
برخوردار ___ پاسخ : بهره مند
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
بی قید و بند ___ پاسخ : رها
پایین حوض ___ پاسخ : تگ
پرتابه انفجاری ___ پاسخ : بمب
پشتگرمی ___ پاسخ : اتکا
پنهان کردن ___ پاسخ : نهقته
ترستاک ___ پاسخ : مهیب
تفاله چغندر ___ پاسخ : ملاس
توده غله ___ پاسخ : خرمن
جریمه ___ پاسخ : جزا
چله کمان ___ پاسخ : وتر
چندین کتاب ___ پاسخ : کتب
حرف بیست و سه ___ پاسخ : فا
حرف فاصله ___ پاسخ : تاک
حمام تکی ___ پاسخ : وان
حومه طهران ___ پاسخ : طالقان
حیوان ___ پاسخ : جانور
خاک سفالگری ___ پاسخ : رس
خوش زبان ___ پاسخ : بامزه
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
دست افزار ___ پاسخ : ابزار
دورویی ___ پاسخ : ریا
ردیف ___ پاسخ : رسته
رنگ مو ___ پاسخ : مش
زاری ___ پاسخ : ناله
زغال سنگ مرغوب ___ پاسخ : کک
زیستگاه ___ پاسخ : بوم
سال گذشته ___ پاسخ : پار
ساکنان محل ___ پاسخ : اهالی
سایه ___ پاسخ : نش
سخا ___ پاسخ : جود
سرامیک زینتی ___ پاسخ : کاشی
سرمایه ___ پاسخ : راس المال
سمت راست ___ پاسخ : یمین
سنجش ___ پاسخ : قیاس
شگرد ___ پاسخ : فن
شهر توت ___ پاسخ : کن
شهر کرمان ___ پاسخ : راور
صندوقچه ___ پاسخ : درج
ضد نسیه ___ پاسخ : نقد
عظیم الجثه ___ پاسخ : یقر
علامت ___ پاسخ : اشاره
غذای شب ___ پاسخ : شام
فرزند آدم ___ پاسخ : قابیل
فرمان اتومبیل ___ پاسخ : رل
فریب ___ پاسخ : مکر
گردش ___ پاسخ : دور
گردنکش ___ پاسخ : مستکبر
گرو گذارنده ___ پاسخ : راهن
گرو گذاشتن ___ پاسخ : رهن
گندم ___ پاسخ : آگ
لبریز ___ پاسخ : لبالب
مایه نشاط و خرمی دل ___ پاسخ : دل ارا
مچاله شده ___ پاسخ : له
مخفف از او ___ پاسخ : ازو
معلق ___ پاسخ : اون
نرخ/ارزش ___ پاسخ : بها
نغمه ___ پاسخ : آوا
نم پسرانه ___ پاسخ : ایرج
همراخ ___ پاسخ : ملازم
واضح ___ پاسخ : بدیهی
وجود دارد ___ پاسخ : هست
وسیله روفتن ___ پاسخ : جارو
کجازات ___ پاسخ : کیفر
کشیده شده ___ پاسخ : امتداد
یک ششم ___ پاسخ : دانگ

 

آجر لعباب دار ___ پاسخ : کاشی
آیین ___ پاسخ : مسلک
اثر امیل زولا ___ پاسخ : وحش انسانی
اثر بالزاک ___ پاسخ : باباگوریو
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : دوازده داستان
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : یک شب بی خوابی
از پرندگان گردن دراز ___ پاسخ : لک لک
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
انتقال فوتبالی ___ پاسخ : ترانسفر
باب روز ___ پاسخ : مد
بالین ___ پاسخ : بستر
بخشی از سوره ___ پاسخ : آیه
برکت آسمان ___ پاسخ : باران
بیماری ___ پاسخ : دا
بیماری ___ پاسخ : هراس
پایتخت کانادا ___ پاسخ : اتاوا
پرتو نگاری ___ پاسخ : رادیو گرافی
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پور ___ پاسخ : پسر
تن پرور ___ پاسخ : تنبل
تندرست ___ پاسخ : سالم
ته نشین شدن ___ پاسخ : رسوب
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : بیلبایو
جانبداری ___ پاسخ : تعصب
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
چهره ___ پاسخ : رو
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خاک صنعتی ___ پاسخ : رس
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خطاب محترمانه ___ پاسخ : جناب
خود رای بودن ___ پاسخ : استبداد
دریای عرب ___ پاسخ : یمین
دست عرب ___ پاسخ : ید
دستگاه خنک کننده ___ پاسخ : کولر
دوستی ___ پاسخ : ود
رسته ___ پاسخ : ردیف
رها ___ پاسخ : ول
رود آلمان ___ پاسخ : راین
زشت ___ پاسخ : بد
زمان بی نهایت ___ پاسخ : ابد
زوبین ___ پاسخ : مک
سا زشاکی ___ پاسخ : نی
سایه ___ پاسخ : نش
سمی ___ پاسخ : زهر آگین
سنگستان ___ پاسخ : حره
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : قایم
شهر رازی ___ پاسخ : ریا
شکوه ___ پاسخ : فر
صنم ___ پاسخ : بت
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عدد منفی ___ پاسخ : نه
عمل بریدن ___ پاسخ : برش
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدیل
فرو کشیدن ___ پاسخ : جر
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
فیلمی از یرادران کوئن ___ پاسخ : یک مرد جدی
گدا ___ پاسخ : سایل
گرفتار ___ پاسخ : اسیر
گریز ___ پاسخ : فرار
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
گیاهی از تیره آلاله ها ___ پاسخ : ادنیس
مانع ___ پاسخ : سد
مجموعه ___ پاسخ : ست
مجوس ___ پاسخ : گبر
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مژده ___ پاسخ : بشارت
مساوی ___ پاسخ : یر
معتدل ___ پاسخ : میانه رو
مقدمه ___ پاسخ : پیش درآمد
مکان ___ پاسخ : جارو
مکر ___ پاسخ : فریب
میوه گرمسیری ___ پاسخ : آناناس
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نفع ___ پاسخ : سود
نوعی نان ___ پاسخ : سنگک
نیا ___ پاسخ : جد
نیز ___ پاسخ : هم
هرچیز دارای نیرنگی ___ پاسخ : کدیر
همسر کنت ___ پاسخ : کنتس
واحد سطح ___ پاسخ : ار
ویتامین جدول ___ پاسخ : کا
کرسی واعظ ___ پاسخ : منبر
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مالی
کفش چوبی ___ پاسخ : سندل
یاری گر ___ پاسخ : ناصر

این مطلب بدون برچسب می باشد.


تصویر امنیتی
*

افزونه وردپرس دکان | افزونه ی چند فروشندگی وردپرس

دانلود قالب وردپرس رکو – reco قالب مینیمال و فوق سریع

تراکت لایه باز شرکتی – تراکت و بروشور شرکتی ، خدماتی ، هاستینگ

دانلود سورس ربات تلگرام ( پک ۷۵تایی رایگان )

دانلود مجموعه آموزش انگلیسی Big English Starter – بیگ استارتر

لوگو نمایشگاه اتومبیل

کارت ویزیت دفتر بیمه

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه مردانه

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

جواب بازی خان باجی – جواب های کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل

جواب کامل بازی حرف تو حرف (تمامی مراحل)

تمام قطعات و ماشین های متروکه نید فور اسپید پی بک – NFS Payback Derelict cars

جواب بازی کلمچین ، همه مراحل و کامل

جواب های بازی باقلوا

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

تمامی حقوق مطالب برای “”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طراحی و اجرا : کلکسیون طراحی

جواب مرحله ۱ بازی آمیرزا : سگ، سنگ
جواب مرحله ۲ بازی آمیرزا : زن، گز، زنگ
جواب مرحله ۳ بازی آمیرزا : آش، آتش
جواب مرحله ۴ بازی آمیرزا : کاخ، خاک
جواب مرحله ۵ بازی آمیرزا : هوا، آهو
جواب مرحله ۶ بازی آمیرزا : پتو، توپ
جواب مرحله ۷ بازی آمیرزا : ری، شر، ریش، شیر
جواب مرحله ۸ بازی آمیرزا : فک، شک، کش، کف، کفش، کشف
جواب مرحله ۹ بازی آمیرزا : رخ، سر، رس، خر، سرخ، خرس
جواب مرحله ۱۰ بازی آمیرزا : بد، آب، باد، ادب، ابد
جواب مرحله ۱۱ بازی آمیرزا : دکل، کلید
جواب مرحله ۱۲ بازی آمیرزا : دیس، سفید
جواب مرحله ۱۳ بازی آمیرزا : حفظ، حفاظ، حافظ
جواب مرحله ۱۴ بازی آمیرزا : پری، پیر، پنیرجواب مرحله ۱۵ بازی آمیرزا : شنا، آشنا
جواب مرحله ۱۶ بازی آمیرزا : میل، لیمو
جواب مرحله ۱۷ بازی آمیرزا : یاس، سایه، سیاه
جواب مرحله ۱۸ بازی آمیرزا : باز، بازی، زیبا
جواب مرحله ۱۹ بازی آمیرزا : آدم، دما، دام، مداد
جواب مرحله ۲۰ بازی آمیرزا : بنا، تاب، نبات
جواب مرحله ۲۱ بازی آمیرزا : رنج، برج، برنج
جواب مرحله ۲۲ بازی آمیرزا : مشک، شکم، تشک، تمشک
جواب مرحله ۲۳ بازی آمیرزا : رمز، رزم، مرز، ترمز
جواب مرحله ۲۴ بازی آمیرزا : ریل، یار، ریال
جواب مرحله ۲۵ بازی آمیرزا : کلم، ملک، ملکه، کلمه
جواب مرحله ۲۶ بازی آمیرزا : پاک، پتک، پاکت
جواب مرحله ۲۷ بازی آمیرزا : هنر، رهن، قرن، نهر، نقره
جواب مرحله ۲۸ بازی آمیرزا : شال، بال، بلا، بالش
جواب مرحله ۲۹ بازی آمیرزا : آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهو
جواب مرحله ۳۰ بازی آمیرزا : میخ، خیر، مریخ، خمیر
جواب مرحله ۳۱ بازی آمیرزا : تاس، مات، ستم، ماست، تماس
جواب مرحله ۳۲ بازی آمیرزا : توپ، سوپ، پتو، سوت، پوست
جواب مرحله ۳۳ بازی آمیرزا : آهن، نگاه، گناه، آهنگ
جواب مرحله ۳۴ بازی آمیرزا : رود، دور، گود، گرد، گور، گردو
جواب مرحله ۳۵ بازی آمیرزا : آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش
جواب مرحله ۳۶ بازی آمیرزا : سال، سیل، گیلاس
جواب مرحله ۳۷ بازی آمیرزا : شاه، شنا، شانه، شاهین
جواب مرحله ۳۸ بازی آمیرزا : وان، نفس، فانوس
جواب مرحله ۳۹ بازی آمیرزا : زین، بیل، لیز، زنبیل
جواب مرحله ۴۰ بازی آمیرزا : دست، دشت، تشک، شکست، دستکش
جواب مرحله ۴۱ بازی آمیرزا : دین، دنیا، امید، دامن، میدان
جواب مرحله ۴۲ بازی آمیرزا : بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه
جواب مرحله ۴۳ بازی آمیرزا : بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی
جواب مرحله ۴۴ بازی آمیرزا : سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان
جواب مرحله ۴۵ بازی آمیرزا : ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرس
جواب مرحله ۴۶ بازی آمیرزا : سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی
جواب مرحله ۴۷ بازی آمیرزا : گلو، هلو، لوله، گلوله
جواب مرحله ۴۸ بازی آمیرزا : ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز
جواب مرحله ۴۹ بازی آمیرزا : کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش
جواب مرحله ۵۰ بازی آمیرزا : کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیمجواب بازی آمیرزا مرحله ۵۱ : بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار
جواب مرحله ۵۲ بازی آمیرزا : راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه
جواب مرحله ۵۳ بازی آمیرزا : کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر
جواب مرحله ۵۴ بازی آمیرزا : بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس
جواب مرحله ۵۵ بازی آمیرزا : آلو، لبو، ویلا، لوبیا
جواب مرحله ۵۶ بازی آمیرزا : ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر
جواب مرحله ۵۷ بازی آمیرزا : آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب
جواب مرحله ۵۸ بازی آمیرزا : تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت
جواب مرحله ۵۹ بازی آمیرزا : تره، هرات، تنها، تهران، ترانه
جواب مرحله ۶۰ بازی آمیرزا : آخر، خطا، خار، خطر، خاطره
جواب مرحله ۶۱ بازی آمیرزا : اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب
جواب مرحله ۶۲ بازی آمیرزا : تیز، زیپ، پیاز، پیتزا
جواب مرحله ۶۳ بازی آمیرزا : شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش
جواب مرحله ۶۴ بازی آمیرزا : وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان
جواب مرحله ۶۵ بازی آمیرزا : سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس
جواب مرحله ۶۶ بازی آمیرزا : بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه
جواب مرحله ۶۷ بازی آمیرزا : سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک
جواب مرحله ۶۸ بازی آمیرزا : تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری
جواب مرحله ۶۹ بازی آمیرزا : کشو، کال، شال، لواش، لواشک
جواب مرحله ۷۰ بازی آمیرزا : پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس
جواب مرحله ۷۱ بازی آمیرزا : سطل، طلا، سال، سالن، سلطان
جواب مرحله ۷۲ بازی آمیرزا : بارز، آزار، ابزار، بازار
جواب مرحله ۷۳ بازی آمیرزا : خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری
جواب مرحله ۷۴ بازی آمیرزا : هوش، آشوب، شهاب، باهوش
جواب مرحله ۷۵ بازی آمیرزا : بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده
جواب مرحله ۷۶ بازی آمیرزا : خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ
جواب مرحله ۷۷ بازی آمیرزا : آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر
جواب مرحله ۷۸ بازی آمیرزا : نصب، بنا، بانو، صابون
جواب مرحله ۷۹ بازی آمیرزا : شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار
جواب مرحله ۸۰ بازی آمیرزا : هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید
جواب مرحله ۸۱ بازی آمیرزا : گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن
جواب مرحله ۸۲ بازی آمیرزا : سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله
جواب مرحله ۸۳ بازی آمیرزا : بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه
جواب مرحله ۸۴ بازی آمیرزا : دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند

جواب مرحله ۸۵ بازی آمیرزا : شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش
جواب مرحله ۸۶ بازی آمیرزا : لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو
جواب مرحله ۸۷ بازی آمیرزا : نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور
جواب مرحله ۸۸ بازی آمیرزا : نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان
جواب مرحله ۸۹ بازی آمیرزا : مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس
جواب مرحله ۹۰ بازی آمیرزا : کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش
جواب مرحله ۹۱ بازی آمیرزا : برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب
جواب مرحله ۹۲ بازی آمیرزا : شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات
جواب مرحله ۹۳ بازی آمیرزا : مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه
جواب مرحله ۹۴ بازی آمیرزا : پاک، نیک، پیک، پیکان
جواب مرحله ۹۵ بازی آمیرزا : کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان
جواب مرحله ۹۶ بازی آمیرزا : تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره
جواب مرحله ۹۷ بازی آمیرزا : تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو
جواب مرحله ۹۸ بازی آمیرزا : باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک
جواب مرحله ۹۹ بازی آمیرزا : نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان
جواب مرحله ۱۰۰ بازی آمیرزا : نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج
جواب مرحله ۱۰۱ بازی آمیرزا : چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچه
جواب مرحله ۱۰۲ بازی آمیرزا : لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبوم
جواب مرحله ۱۰۳ بازی آمیرزا : دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاور
جواب مرحله ۱۰۴ بازی آمیرزا : قله، لقب، قلب، قبله، قبیلهجواب آمیرزا مرحله ۱۰۵  : کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسرو
جواب مرحله ۱۰۶ بازی آمیرزا : قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالی
جواب مرحله ۱۰۷ بازی آمیرزا : دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار
جواب مرحله ۱۰۸ بازی آمیرزا : کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشک
جواب مرحله ۱۰۹ بازی آمیرزا : رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانور
جواب مرحله ۱۱۰ بازی آمیرزا : دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکه
جواب مرحله ۱۱۱ بازی آمیرزا : گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنه
جواب مرحله ۱۱۲ بازی آمیرزا : سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارت
جواب مرحله ۱۱۳ بازی آمیرزا : نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر
جواب مرحله ۱۱۴ بازی آمیرزا : باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو
جواب مرحله ۱۱۵ بازی آمیرزا : ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایره
جواب مرحله ۱۱۶ بازی آمیرزا : گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
جواب مرحله ۱۱۷ بازی آمیرزا : جان، جنس، باج، سنجاب
جواب مرحله ۱۱۸ بازی آمیرزا : کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفه
جواب مرحله ۱۱۹ بازی آمیرزا : ترک، تیر، کتری، کبیر، برکت، تبریک، کبریت
جواب مرحله ۱۲۰ بازی آمیرزا : حال، سلاح، ساحل، اسلحه
جواب مرحله ۱۲۱ بازی آمیرزا : مزد، دامن، نماز، زمان، نادم، نامزد
جواب مرحله ۱۲۲ بازی آمیرزا : زجر، زین، ریز، رنج، زنجیر
جواب مرحله ۱۲۳ بازی آمیرزا : درد، خدا، داد، خرد، خرداد، رخداد
جواب مرحله ۱۲۴ بازی آمیرزا : مشک، ماش، کرم، شکم، کمر، شام، شکر، شکار، مراکش
جواب مرحله ۱۲۵ بازی آمیرزا : صفا، اصل، فال، فصل، فاصله
جواب مرحله ۱۲۶ بازی آمیرزا : پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروز
جواب مرحله ۱۲۷ بازی آمیرزا : لحن، لنز، نوح، وزن، زحل، حلزون
جواب مرحله ۱۲۸ بازی آمیرزا : بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشته
جواب مرحله ۱۲۹ بازی آمیرزا : اتو، سوت، تور، سوار، راست، راسو، اورست، روستا
جواب مرحله ۱۳۰ بازی آمیرزا : وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون
جواب مرحله ۱۳۱ بازی آمیرزا : متن، مات، توان، وانت، تومان، مانتو
جواب مرحله ۱۳۲ بازی آمیرزا : موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
جواب مرحله ۱۳۳ بازی آمیرزا : گاو، گوی، واگن، گونی، یوگا، گونیا
جواب مرحله ۱۳۴ بازی آمیرزا : نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاه
جواب مرحله ۱۳۵ بازی آمیرزا : شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموش
جواب مرحله ۱۳۶ بازی آمیرزا : درون، روان، نادر، نوار، دوران، اروند
جواب مرحله ۱۳۷ بازی آمیرزا : سیل، سیب، لباس، آسیب، سبیل، ابلیس، سیلاب
جواب مرحله ۱۳۸ بازی آمیرزا : باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادام
جواب مرحله ۱۳۹ بازی آمیرزا : رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگ
جواب مرحله ۱۴۰ بازی آمیرزا : صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتی
جواب مرحله ۱۴۱ بازی آمیرزا : نرم، مرض، ضامن، رمان، رمضان
جواب مرحله ۱۴۲ بازی آمیرزا : مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساح
جواب مرحله ۱۴۳ بازی آمیرزا : بام، امیر، مربی، مربا، بیمار
جواب مرحله ۱۴۴ بازی آمیرزا : موش، نوش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش
جواب مرحله ۱۴۵ بازی آمیرزا : دین، قند، نقد، دنیا، قنادی
جواب مرحله ۱۴۶ بازی آمیرزا : کور، نوک، نوکر، کنار، کارون
جواب مرحله ۱۴۷ بازی آمیرزا : گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدان
جواب مرحله ۱۴۸ بازی آمیرزا : ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیه
جواب مرحله ۱۴۹ بازی آمیرزا : وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتون
جواب مرحله ۱۵۰ بازی آمیرزا : مار، مرد، رمان، نادر، نادم، مادر، مدار، دامن، درمان
جواب مرحله ۱۵۱ بازی آمیرزا : تتو، تاب، توت، تابوت
جواب مرحله ۱۵۲ بازی آمیرزا : رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخ
جواب مرحله ۱۵۳ بازی آمیرزا : سنگ، گیس، نگین، سنگین
جواب مرحله ۱۵۴ بازی آمیرزا : رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنج
جواب مرحله ۱۵۵ بازی آمیرزا : عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاون
جواب مرحله ۱۵۶ بازی آمیرزا : شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش
جواب مرحله ۱۵۷ بازی آمیرزا : بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ
جواب مرحله ۱۵۸ بازی آمیرزا : تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریم
جواب مرحله ۱۵۹ بازی آمیرزا : یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک
جواب مرحله ۱۶۰ بازی آمیرزا : سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسی
جواب مرحله ۱۶۱ بازی آمیرزا : رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبره
جواب مرحله ۱۶۲ بازی آمیرزا : کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروش
جواب مرحله ۱۶۳ بازی آمیرزا : سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر
جواب مرحله ۱۶۴ بازی آمیرزا : آوا، آوار، اهورا، آواره
جواب مرحله ۱۶۵ بازی آمیرزا : چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچال
جواب مرحله ۱۶۶ بازی آمیرزا : درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیس
جواب مرحله ۱۶۷ بازی آمیرزا : نجف، نفس، جان، جنس، اسفنج
جواب مرحله ۱۶۸ بازی آمیرزا : هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده
جواب مرحله ۱۶۹ بازی آمیرزا : آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشت
جواب مرحله ۱۷۰ بازی آمیرزا : قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقه
جواب مرحله ۱۷۱ بازی آمیرزا : مروت، مترو، تورم، تومور، موتور
جواب مرحله ۱۷۲ بازی آمیرزا : مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزا
جواب مرحله ۱۷۳ بازی آمیرزا : نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقاله
جواب مرحله ۱۷۴ بازی آمیرزا : رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماور
جواب مرحله ۱۷۵ بازی آمیرزا : قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافق
جواب مرحله ۱۷۶ بازی آمیرزا : فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسه
جواب مرحله ۱۷۷ بازی آمیرزا : ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهن
جواب مرحله ۱۷۸ بازی آمیرزا : انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه
جواب مرحله ۱۷۹ بازی آمیرزا : گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند
جواب مرحله ۱۸۰ بازی آمیرزا : چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین
جواب مرحله ۱۸۱ بازی آمیرزا : باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینت
جواب مرحله ۱۸۲ بازی آمیرزا : گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگنده
جواب مرحله ۱۸۳ بازی آمیرزا : نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینه
جواب مرحله ۱۸۴ بازی آمیرزا : نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون
جواب مرحله ۱۸۵ بازی آمیرزا : قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقه
جواب مرحله ۱۸۶ بازی آمیرزا : مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپاره
جواب مرحله ۱۸۷ بازی آمیرزا : جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان
جواب مرحله ۱۸۸ بازی آمیرزا : کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدان
جواب مرحله ۱۸۹ بازی آمیرزا : سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه
جواب مرحله ۱۹۰ بازی آمیرزا : حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه
جواب مرحله ۱۹۱ بازی آمیرزا : لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا
جواب مرحله ۱۹۲ بازی آمیرزا : کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقک
جواب مرحله ۱۹۳ بازی آمیرزا : ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستان
جواب مرحله ۱۹۴ بازی آمیرزا : تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر
جواب مرحله ۱۹۵ بازی آمیرزا : توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان
جواب مرحله ۱۹۶ بازی آمیرزا : پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان
جواب مرحله ۱۹۷ بازی آمیرزا : مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل
جواب مرحله ۱۹۸ بازی آمیرزا : سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان
جواب مرحله ۱۹۹ بازی آمیرزا : جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو
جواب مرحله ۲۰۰ بازی آمیرزا : بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا
جواب مرحله ۲۰۱ بازی آمیرزا : شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان
جواب مرحله ۲۰۲ بازی آمیرزا : روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه، فیروزه
جواب مرحله ۲۰۳ بازی آمیرزا : چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان، چمنزار
جواب مرحله ۲۰۴ بازی آمیرزا : پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پرونده
جواب مرحله ۲۰۵ بازی آمیرزا : خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالو
جواب مرحله ۲۰۶ بازی آمیرزا : ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر
جواب مرحله ۲۰۷ بازی آمیرزا : زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزه
جواب مرحله ۲۰۸ بازی آمیرزا : رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید
جواب مرحله ۲۰۹ بازی آمیرزا : کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه، یکشنبه
جواب مرحله ۲۱۰ بازی آمیرزا : دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات، دبستان
جواب مرحله ۲۱۱ بازی آمیرزا : لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو، آنگولا
جواب مرحله ۲۱۲ بازی آمیرزا : فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو، فوتبال
جواب مرحله ۲۱۳ بازی آمیرزا : چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه، کمانچه
جواب مرحله ۲۱۴ بازی آمیرزا : سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوار
جواب مرحله ۲۱۵ بازی آمیرزا : دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت
جواب مرحله ۲۱۶ بازی آمیرزا : گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه
جواب مرحله ۲۱۷ بازی آمیرزا : چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی، شکارچی
جواب مرحله ۲۱۸ بازی آمیرزا : رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان
جواب مرحله ۲۱۹ بازی آمیرزا : ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل
جواب مرحله ۲۲۰ بازی آمیرزا : جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، جادوگر
جواب مرحله ۲۲۱ بازی آمیرزا : سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی
جواب مرحله ۲۲۲ بازی آمیرزا : پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیک
جواب مرحله ۲۲۳ بازی آمیرزا : نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه
جواب مرحله ۲۲۴ بازی آمیرزا : چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه، تپانچه
جواب مرحله ۲۲۵ بازی آمیرزا : شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور، شهریور
جواب مرحله ۲۲۶ بازی آمیرزا : تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم، مستطیل
جواب مرحله ۲۲۷ بازی آمیرزا : فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون
جواب مرحله ۲۲۸ بازی آمیرزا : ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل
جواب مرحله ۲۲۹ بازی آمیرزا : میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمین
جواب مرحله ۲۳۰ بازی آمیرزا : غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی
جواب مرحله ۲۳۱ بازی آمیرزا : نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه، نگهبان
جواب مرحله ۲۳۲ بازی آمیرزا : پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشت
جواب مرحله ۲۳۳ بازی آمیرزا : هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده، فالوده
جواب مرحله ۲۳۴ بازی آمیرزا : نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه
جواب مرحله ۲۳۵ بازی آمیرزا : میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی
جواب مرحله ۲۳۶ بازی آمیرزا : قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق، آفریقا
جواب مرحله ۲۳۷ بازی آمیرزا : شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر
جواب مرحله ۲۳۸ بازی آمیرزا : نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه
جواب مرحله ۲۳۹ بازی آمیرزا : پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان
جواب مرحله ۲۴۰ بازی آمیرزا : خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار
جواب مرحله ۲۴۱ بازی آمیرزا : برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر
جواب مرحله ۲۴۲ بازی آمیرزا : گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر
جواب مرحله ۲۴۳ بازی آمیرزا : رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی
جواب مرحله ۲۴۴ بازی آمیرزا : داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج
جواب مرحله ۲۴۵ بازی آمیرزا : اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار
جواب مرحله ۲۴۶ بازی آمیرزا : گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده، زادگاه
جواب مرحله ۲۴۷ بازی آمیرزا : سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوس
جواب مرحله ۲۴۸ بازی آمیرزا : پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس
جواب مرحله ۲۴۹ بازی آمیرزا : زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه
جواب مرحله ۲۵۰ بازی آمیرزا : انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی
جواب مرحله ۲۵۱ بازی آمیرزا : قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالی
جواب مرحله ۲۵۲ بازی آمیرزا : کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته
جواب مرحله ۲۵۳ بازی آمیرزا : رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت
جواب مرحله ۲۵۴ بازی آمیرزا : کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک
جواب مرحله ۲۵۵ بازی آمیرزا : دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد(زاده)، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه
جواب مرحله ۲۵۶ بازی آمیرزا : باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب، باجناق
جواب مرحله ۲۵۷ بازی آمیرزا : پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش
جواب مرحله ۲۵۸ بازی آمیرزا : گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ
جواب مرحله ۲۵۹ بازی آمیرزا : کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار
جواب مرحله ۲۶۰ بازی آمیرزا : گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت، آبگوشت
جواب مرحله ۲۶۱ بازی آمیرزا : بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین
جواب مرحله ۲۶۲ بازی آمیرزا : سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس
جواب مرحله ۲۶۳ بازی آمیرزا : فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفر
جواب مرحله ۲۶۴ بازی آمیرزا : وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگوله
جواب مرحله ۲۶۵ بازی آمیرزا : بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشم
جواب مرحله ۲۶۶ بازی آمیرزا : لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال
جواب مرحله ۲۶۷ بازی آمیرزا : سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت
جواب مرحله ۲۶۸ بازی آمیرزا : بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه، چابهار
جواب مرحله ۲۶۹ بازی آمیرزا : رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکستر
جواب مرحله ۲۷۰ بازی آمیرزا : گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند
جواب مرحله ۲۷۱ بازی آمیرزا : کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار
جواب مرحله ۲۷۲ بازی آمیرزا : باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس
جواب مرحله ۲۷۳ بازی آمیرزا : تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
جواب مرحله ۲۷۴ بازی آمیرزا : دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند
جواب مرحله ۲۷۵ بازی آمیرزا : پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار
جواب مرحله ۲۷۶ بازی آمیرزا : کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک
جواب مرحله ۲۷۷ بازی آمیرزا : موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیش
جواب مرحله ۲۷۸ بازی آمیرزا : زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواج
جواب مرحله ۲۷۹ بازی آمیرزا : انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنما
جواب مرحله ۲۸۰ بازی آمیرزا : مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه
جواب مرحله ۲۸۱ بازی آمیرزا : ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمار
جواب مرحله ۲۸۲ بازی آمیرزا : شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش
جواب مرحله ۲۸۳ بازی آمیرزا : قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق
جواب مرحله ۲۸۴ بازی آمیرزا : کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب
جواب مرحله ۲۸۵ بازی آمیرزا : قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطبنما
جواب مرحله ۲۸۶ بازی آمیرزا : گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گوینده
جواب مرحله ۲۸۷ بازی آمیرزا : مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمه
جواب مرحله ۲۸۸ بازی آمیرزا : قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله
جواب مرحله ۲۸۹ بازی آمیرزا : برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری
جواب مرحله ۲۹۰ بازی آمیرزا : ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، آبمیوه
جواب مرحله ۲۹۱ بازی آمیرزا : موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره
جواب مرحله ۲۹۲ بازی آمیرزا : تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستان
جواب مرحله ۲۹۳ بازی آمیرزا : لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطین
جواب مرحله ۲۹۴ بازی آمیرزا : اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک
جواب مرحله ۲۹۵ بازی آمیرزا : ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه
جواب مرحله ۲۹۶ بازی آمیرزا : زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچه
جواب مرحله ۲۹۷ بازی آمیرزا : توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ
جواب مرحله ۲۹۸ بازی آمیرزا : سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت
جواب مرحله ۲۹۹ بازی آمیرزا : موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
جواب مرحله ۳۰۰ بازی آمیرزا : زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزه
جواب مرحله ۳۰۱ بازی آمیرزا : کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند
جواب مرحله ۳۰۲ بازی آمیرزا : سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون
جواب مرحله ۳۰۳ بازی آمیرزا : رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف
جواب مرحله ۳۰۴ بازی آمیرزا : دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال
جواب مرحله ۳۰۵ بازی آمیرزا : دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک
جواب مرحله ۳۰۶ بازی آمیرزا : فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت
جواب مرحله ۳۰۷ بازی آمیرزا : زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله
جواب مرحله ۳۰۸ بازی آمیرزا : کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان
جواب مرحله ۳۰۹ بازی آمیرزا : گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله
جواب مرحله ۳۱۰ بازی آمیرزا : جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار
جواب مرحله ۳۱۱ بازی آمیرزا : دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار
جواب مرحله ۳۱۲ بازی آمیرزا : دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری
جواب مرحله ۳۱۳ بازی آمیرزا : لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال
جواب مرحله ۳۱۴ بازی آمیرزا : رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات
جواب مرحله ۳۱۵ بازی آمیرزا : نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه
جواب مرحله ۳۱۶ بازی آمیرزا : خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی
جواب مرحله ۳۱۷ بازی آمیرزا : بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان
جواب مرحله ۳۱۸ بازی آمیرزا : لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل
جواب مرحله ۳۱۹ بازی آمیرزا : کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه
جواب مرحله ۳۲۰ بازی آمیرزا : نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته
جواب مرحله ۳۲۱ بازی آمیرزا : گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه
جواب مرحله ۳۲۲ بازی آمیرزا : ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه
جواب مرحله ۳۲۳ بازی آمیرزا : مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه
جواب مرحله ۳۲۴ بازی آمیرزا : نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب
جواب مرحله ۳۲۵ بازی آمیرزا : داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار
جواب مرحله ۳۲۶ بازی آمیرزا : متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام
جواب مرحله ۳۲۷ بازی آمیرزا : گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان
جواب مرحله ۳۲۸ بازی آمیرزا : بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه
جواب مرحله ۳۲۹ بازی آمیرزا : ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال
جواب مرحله ۳۳۰ بازی آمیرزا : میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش
جواب مرحله ۳۳۱ بازی آمیرزا : سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست
جواب مرحله ۳۳۲ بازی آمیرزا : دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو
جواب مرحله ۳۳۳ بازی آمیرزا : ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا
جواب مرحله ۳۳۴ بازی آمیرزا : برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد
جواب مرحله ۳۳۵ بازی آمیرزا : کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک
جواب مرحله ۳۳۶ بازی آمیرزا : فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری
جواب مرحله ۳۳۷ بازی آمیرزا : خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین
جواب مرحله ۳۳۸ بازی آمیرزا : غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره
جواب مرحله ۳۳۹ بازی آمیرزا : لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی
جواب مرحله ۳۴۰ بازی آمیرزا : کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
جواب مرحله ۳۴۱ بازی آمیرزا : دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده
جواب مرحله ۳۴۲ بازی آمیرزا : عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه
جواب مرحله ۳۴۳ بازی آمیرزا : طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار
جواب مرحله ۳۴۴ بازی آمیرزا : نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو
جواب مرحله ۳۴۵ بازی آمیرزا : رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین
جواب مرحله ۳۴۶ بازی آمیرزا : زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار
جواب مرحله ۳۴۷ بازی آمیرزا : سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده
جواب مرحله ۳۴۸ بازی آمیرزا : گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی
جواب مرحله ۳۴۹ بازی آمیرزا : پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر
جواب مرحله ۳۵۰ بازی آمیرزا : زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان
جواب مرحله ۳۵۱ بازی آمیرزا : شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار
جواب مرحله ۳۵۲ بازی آمیرزا : کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکار
جواب مرحله ۳۵۳ بازی آمیرزا : ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمی
جواب مرحله ۳۵۴ بازی آمیرزا : ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل
جواب مرحله ۳۵۵ بازی آمیرزا : کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار
جواب مرحله ۳۵۶ بازی آمیرزا : لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیه
جواب مرحله ۳۵۷ بازی آمیرزا : لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیله
جواب مرحله ۳۵۸ بازی آمیرزا : عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه
جواب مرحله ۳۵۹ بازی آمیرزا : ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماس
جواب مرحله ۳۶۰ بازی آمیرزا : کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیک
جواب مرحله ۳۶۱ بازی آمیرزا : خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه
جواب مرحله ۳۶۲ بازی آمیرزا : قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت
جواب مرحله ۳۶۳ بازی آمیرزا : داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامداد
جواب مرحله ۳۶۴ بازی آمیرزا : قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت
جواب مرحله ۳۶۵ بازی آمیرزا : برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور
جواب مرحله ۳۶۶ بازی آمیرزا : کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیک
جواب مرحله ۳۶۷ بازی آمیرزا : جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت
جواب مرحله ۳۶۸ بازی آمیرزا : رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم
جواب مرحله ۳۶۹ بازی آمیرزا : هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطوره
جواب مرحله ۳۷۰ بازی آمیرزا : شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر
جواب مرحله ۳۷۱ بازی آمیرزا : دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید
جواب مرحله ۳۷۲ بازی آمیرزا : جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر
جواب مرحله ۳۷۳ بازی آمیرزا : کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف
جواب مرحله ۳۷۴ بازی آمیرزا : شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا
جواب مرحله ۳۷۵ بازی آمیرزا : مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار
جواب مرحله ۳۷۶ بازی آمیرزا : زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد
جواب مرحله ۳۷۷ بازی آمیرزا : قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصاد
جواب مرحله ۳۷۸ بازی آمیرزا : بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبار
جواب مرحله ۳۷۹ بازی آمیرزا : دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد
جواب مرحله ۳۸۰ بازی آمیرزا : نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی
جواب مرحله ۳۸۱ بازی آمیرزا : گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ
جواب مرحله ۳۸۲ بازی آمیرزا : سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول
جواب مرحله ۳۸۳ بازی آمیرزا : طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب
جواب مرحله ۳۸۴ بازی آمیرزا : درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید
جواب مرحله ۳۸۵ بازی آمیرزا : موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی
جواب مرحله ۳۸۶ بازی آمیرزا : ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار
جواب مرحله ۳۸۷ بازی آمیرزا : دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش
جواب مرحله ۳۸۸ بازی آمیرزا : بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی
جواب مرحله ۳۸۹ بازی آمیرزا : صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف
جواب مرحله ۳۹۰ بازی آمیرزا : سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسون
جواب مرحله ۳۹۱ بازی آمیرزا : منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامه
جواب مرحله ۳۹۲ بازی آمیرزا : علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله
جواب مرحله ۳۹۳ بازی آمیرزا : پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخند
جواب مرحله ۳۹۴ بازی آمیرزا : کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل
جواب مرحله ۳۹۵ بازی آمیرزا : شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه
جواب مرحله ۳۹۶ بازی آمیرزا : پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ
جواب مرحله ۳۹۷ بازی آمیرزا : ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان
جواب مرحله ۳۹۸ بازی آمیرزا : قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه
جواب مرحله ۳۹۹ بازی آمیرزا : باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان
جواب مرحله ۴۰۰ بازی آمیرزا : قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس
جواب مرحله ۴۰۱ بازی آمیرزا : دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبل
جواب مرحله ۴۰۲ بازی آمیرزا : سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ
جواب مرحله ۴۰۳ بازی آمیرزا : تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیت
جواب مرحله ۴۰۴ بازی آمیرزا : پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ
جواب مرحله ۴۰۵ بازی آمیرزا : هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان
جواب مرحله ۴۰۶ بازی آمیرزا : قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه
جواب مرحله ۴۰۷ بازی آمیرزا : مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر
جواب مرحله ۴۰۸ بازی آمیرزا : فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین
جواب مرحله ۴۰۹ بازی آمیرزا : پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس
جواب مرحله ۴۱۰ بازی آمیرزا : پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
جواب مرحله ۴۱۱ بازی آمیرزا : میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانه
جواب مرحله ۴۱۲ بازی آمیرزا : رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد
جواب مرحله ۴۱۳ بازی آمیرزا : جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسی
جواب مرحله ۴۱۴ بازی آمیرزا : پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه
جواب مرحله ۴۱۵ بازی آمیرزا : دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروش
جواب مرحله ۴۱۶ بازی آمیرزا : برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردست
جواب مرحله ۴۱۷ بازی آمیرزا : بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمون
جواب مرحله ۴۱۸ بازی آمیرزا : پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبه
جواب مرحله ۴۱۹ بازی آمیرزا : لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال
جواب مرحله ۴۲۰ بازی آمیرزا : دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرمانده
جواب مرحله ۴۲۱ بازی آمیرزا : خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه
جواب مرحله ۴۲۲ بازی آمیرزا : نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو
جواب مرحله ۴۲۳ بازی آمیرزا : گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه
جواب مرحله ۴۲۴ بازی آمیرزا : لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن
جواب مرحله ۴۲۵ بازی آمیرزا : سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام
جواب مرحله ۴۲۶ بازی آمیرزا : گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکن
جواب مرحله ۴۲۷ بازی آمیرزا : جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره
جواب مرحله ۴۲۸ بازی آمیرزا : چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی
جواب مرحله ۴۲۹ بازی آمیرزا : سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان
جواب مرحله ۴۳۰ بازی آمیرزا : لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار
جواب مرحله ۴۳۱ بازی آمیرزا : گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند
جواب مرحله ۴۳۲ بازی آمیرزا : متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین
جواب مرحله ۴۳۳ بازی آمیرزا : چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین
جواب مرحله ۴۳۴ بازی آمیرزا : گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره
جواب مرحله ۴۳۵ بازی آمیرزا : گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گرنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه
جواب مرحله ۴۳۶ بازی آمیرزا : خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه
جواب مرحله ۴۳۷ بازی آمیرزا : کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار
جواب مرحله ۴۳۸ بازی آمیرزا : تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست
جواب مرحله ۴۳۹ بازی آمیرزا : شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور
جواب مرحله ۴۴۰ بازی آمیرزا : فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور
جواب مرحله ۴۴۱ بازی آمیرزا : چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب
جواب مرحله ۴۴۲ بازی آمیرزا : ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه
جواب مرحله ۴۴۳ بازی آمیرزا : عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی
جواب مرحله ۴۴۴ بازی آمیرزا : گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان
جواب مرحله ۴۴۵ بازی آمیرزا : خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان
جواب مرحله ۴۴۶ بازی آمیرزا : سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان
جواب مرحله ۴۴۷ بازی آمیرزا : خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار
جواب مرحله ۴۴۸ بازی آمیرزا : کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون
جواب مرحله ۴۴۹ بازی آمیرزا : فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه
جواب مرحله ۴۵۰ بازی آمیرزا : داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان
جواب مرحله ۴۵۱ بازی آمیرزا : ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل
جواب مرحله ۴۵۲ بازی آمیرزا : ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت
جواب مرحله ۴۵۳ بازی آمیرزا : بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه
جواب مرحله ۴۵۴ بازی آمیرزا : نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان
جواب مرحله ۴۵۵ بازی آمیرزا : کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی
جواب مرحله ۴۵۶ بازی آمیرزا : خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات
جواب مرحله ۴۵۷ بازی آمیرزا : دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد
جواب مرحله ۴۵۸ بازی آمیرزا : دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده
جواب مرحله ۴۵۹ بازی آمیرزا : تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر
جواب مرحله ۴۶۰ بازی آمیرزا : روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی
جواب مرحله ۴۶۱ بازی آمیرزا : نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نماینده
جواب مرحله ۴۶۲ بازی آمیرزا : سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران
جواب مرحله ۴۶۳ بازی آمیرزا : موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه
جواب مرحله ۴۶۴ بازی آمیرزا : بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد
جواب مرحله ۴۶۵ بازی آمیرزا : مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک
جواب مرحله ۴۶۶ بازی آمیرزا : خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی
جواب مرحله ۴۶۷ بازی آمیرزا : عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد
جواب مرحله ۴۶۸ بازی آمیرزا : مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
جواب مرحله ۴۶۹ بازی آمیرزا : گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاه
جواب مرحله ۴۷۰ بازی آمیرزا : زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه
جواب مرحله ۴۷۱ بازی آمیرزا : سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت
جواب مرحله ۴۷۲ بازی آمیرزا : آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه
جواب مرحله ۴۷۳ بازی آمیرزا : برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان
جواب مرحله ۴۷۴ بازی آمیرزا : غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه
جواب مرحله ۴۷۵ بازی آمیرزا : شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری
جواب مرحله ۴۷۶ بازی آمیرزا : عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان
جواب مرحله ۴۷۷ بازی آمیرزا : مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
جواب مرحله ۴۷۸ بازی آمیرزا : سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت
جواب مرحله ۴۷۹ بازی آمیرزا : خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه
جواب مرحله ۴۸۰ بازی آمیرزا : داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر
جواب مرحله ۴۸۱ بازی آمیرزا : دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد
جواب مرحله ۴۸۲ بازی آمیرزا : دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی
جواب مرحله ۴۸۳ بازی آمیرزا : پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد
جواب مرحله ۴۸۴ بازی آمیرزا : سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته
جواب مرحله ۴۸۵ بازی آمیرزا : برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها
جواب مرحله ۴۸۶ بازی آمیرزا : گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه
جواب مرحله ۴۸۷ بازی آمیرزا : لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
جواب مرحله ۴۸۸ بازی آمیرزا : متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند
جواب مرحله ۴۸۹ بازی آمیرزا : چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه
جواب مرحله ۴۹۰ بازی آمیرزا : قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
جواب مرحله ۴۹۱ بازی آمیرزا : پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
جواب مرحله ۴۹۲ بازی آمیرزا : رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان
جواب مرحله ۴۹۳ بازی آمیرزا : پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت
جواب مرحله ۴۹۴ بازی آمیرزا : دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده
جواب مرحله ۴۹۵ بازی آمیرزا : خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده
جواب مرحله ۴۹۶ بازی آمیرزا : صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم
جواب مرحله ۴۹۷ بازی آمیرزا : ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر
جواب مرحله ۴۹۸ بازی آمیرزا : سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست
جواب مرحله ۴۹۹ بازی آمیرزا : کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود
جواب مرحله ۵۰۰ بازی آمیرزا : علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه
جواب مرحله ۵۰۱ بازی آمیرزا : زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده
جواب مرحله ۵۰۲ بازی آمیرزا : دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد
جواب مرحله ۵۰۳ بازی آمیرزا : دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان
جواب مرحله ۵۰۴ بازی آمیرزا : متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال
جواب مرحله ۵۰۵ بازی آمیرزا : تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی
جواب مرحله ۵۰۶ بازی آمیرزا : بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست
جواب مرحله ۵۰۷ بازی آمیرزا : لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر
جواب مرحله ۵۰۸ بازی آمیرزا : فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال
جواب مرحله ۵۰۹ بازی آمیرزا : سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور
جواب مرحله ۵۱۰ بازی آمیرزا : خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه
جواب مرحله ۵۱۱ بازی آمیرزا : پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد
جواب مرحله ۵۱۲ بازی آمیرزا : قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری
جواب مرحله ۵۱۳ بازی آمیرزا : زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت
جواب مرحله ۵۱۴ بازی آمیرزا : منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامه
جواب مرحله ۵۱۵ بازی آمیرزا : نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق
جواب مرحله ۵۱۶ بازی آمیرزا : وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندباز
جواب مرحله ۵۱۷ بازی آمیرزا : میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشی
جواب مرحله ۵۱۸ بازی آمیرزا : رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانه
جواب مرحله ۵۱۹ بازی آمیرزا : خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان
جواب مرحله ۵۲۰ بازی آمیرزا : برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبر
جواب مرحله ۵۲۱ بازی آمیرزا : مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد
جواب مرحله ۵۲۲ بازی آمیرزا : شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستان
جواب مرحله ۵۲۳ بازی آمیرزا : فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریاد
جواب مرحله ۵۲۴ بازی آمیرزا : یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزان
جواب مرحله ۵۲۵ بازی آمیرزا : عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیل
جواب مرحله ۵۲۶ بازی آمیرزا : کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیه
جواب مرحله ۵۲۷ بازی آمیرزا : کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراین
جواب مرحله ۵۲۸ بازی آمیرزا : چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه
جواب مرحله ۵۲۹ بازی آمیرزا : نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینه
جواب مرحله ۵۳۰ بازی آمیرزا : سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکس
جواب مرحله ۵۳۱ بازی آمیرزا : تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار
جواب مرحله ۵۳۲ بازی آمیرزا : سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدار
جواب مرحله ۵۳۳ بازی آمیرزا : مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم
جواب مرحله ۵۳۴ بازی آمیرزا : املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسال
جواب مرحله ۵۳۵ بازی آمیرزا : خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستری
جواب مرحله ۵۳۶ بازی آمیرزا : دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت
جواب مرحله ۵۳۷ بازی آمیرزا : کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
جواب مرحله ۵۳۸ بازی آمیرزا : مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار
جواب مرحله ۵۳۹ بازی آمیرزا : رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج
جواب مرحله ۵۴۰ بازی آمیرزا : جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوار
جواب مرحله ۵۴۱ بازی آمیرزا : برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبان
جواب مرحله ۵۴۲ بازی آمیرزا : سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه
جواب مرحله ۵۴۳ بازی آمیرزا : اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستال
جواب مرحله ۵۴۴ بازی آمیرزا : نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان
جواب مرحله ۵۴۵ بازی آمیرزا : متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمان
جواب مرحله ۵۴۶ بازی آمیرزا : سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک
جواب مرحله ۵۴۷ بازی آمیرزا : قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقاله
جواب مرحله ۵۴۸ بازی آمیرزا : سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون
جواب مرحله ۵۴۹ بازی آمیرزا : رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند
جواب مرحله ۵۵۰ بازی آمیرزا : دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرود
جواب مرحله ۵۵۱ بازی آمیرزا : دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کرادانی
جواب مرحله ۵۵۲ بازی آمیرزا : سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور
جواب مرحله ۵۵۳ بازی آمیرزا : رخش، مربا، خشاب، خراش، آمار، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش
جواب مرحله ۵۵۴ بازی آمیرزا : گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار
جواب مرحله ۵۵۵ بازی آمیرزا : تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات

 

 

 

جواب جدولانه مرحله ۲۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

جواب جدولانه مرحله ۲۳۹
جواب جدولانه مرحله ۲۳۹
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *