جواب جدولانه مرحله 58

جواب جدولانه مرحله 58
جواب جدولانه مرحله 58

جدولانه مرحله 58

  لیست مراحل بازی جدولانه

جواب جدولانه مرحله 58

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

آب تازی:ما

آب منجمد:یخ

از اعضای درخت:تنه

از لبنیات:سرشیر

اصلاح طلب:رفورمیست

اهل فلسفه:فیلسوف

بانگ خر:شهیقه

برابر و مساوی:یر

بعید:دور

بها و قیمت:ارزش

 بهر وارونه:رهب

بهم چسبیده:متصل

بیماری:ریوی:سل

پایان:تمام

پایان نامه:تز

پدال دوچرخه:رکاب

تشخیص:تمییز

تفاله:ثفل

تولید:زایش

چوب سخت قدیمی:آبنوس

داروی بیهوشی:کلروفرم

دستگاه نمابر:فکس

رفیق مشهدی:یره

ساده:سهل

سارق و دزد:لص

شالوده و بنیاد:اس

طریقه و روش:وتیره

عداوت:کین

قدرت:دست

جواب جدولانه مرحله 58

قطه عملیات جنگی:آتش بس

گردآلود:نفام

گرو گذاشتن:رهن

گروه:خیل

میوه قابل برداشت:رسیده

نشان و رونق:نمود

نوعی ترشی:لیته

وزیر افراسیاب:ویسه

وزیر طغرل:کندری

وسیله حمل لوازم یدکی:یدک کش

کشتی کوچک:سنبوق

کمک:یاری

کیسه پول:بدره

یار شیرین:فرهاد


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جواب جدولانه مرحله 58

اثر زویا پیرزاد:طعم گس خرمالومیعاد:وعده گاه

مروارید:دردانهحرف درد:آهگفتگوی دوستانه:گپلم یزرع:بایرترس:هراستلخ عرب:مرمسن:پیرکنایه از کار زیاد و بی نتیجه:سگدو  

خراب:ویراننشانه مفعولی:راپایتخت ویتنام:هانویشبح:سایهخطیب:سخنرانفیلمی با بازی پژمان بازغی:ندارهانجات داده شده:رهاندهنترسک:هراسهکشنده بی صدا:سمپارچه باریک بلند:نوار

نیستی:فناحرف نفرت و کراهت:افمرتفع:بلندچین و شکن:یرارود آرام:دنمعاون هیتلر:هسو آن زمان:و آنگاه


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

آخرین راه حل ها

مرحله قبل

مرحله بعد

آب تازی:ما

آب منجمد:یخ

از اعضای درخت:تنه

از لبنیات:سرشیر

اصلاح طلب:رفورمیست

جواب جدولانه مرحله 58

اهل فلسفه:فیلسوف

بانگ خر:شهیقه

برابر و مساوی:یر

بعید:دور

بها و قیمت:ارزش  

بهر وارونه:رهب

بهم چسبیده:متصل

بیماری:ریوی:سل

پایان:تمام

پایان نامه:تز

پدال دوچرخه:رکاب

تشخیص:تمییز

تفاله:ثفل

تولید:زایش

چوب سخت قدیمی:آبنوس

داروی بیهوشی:کلروفرم

دستگاه نمابر:فکس

رفیق مشهدی:یره

ساده:سهل

سارق و دزد:لص

شالوده و بنیاد:اس

طریقه و روش:وتیره

عداوت:کین

قدرت:دست

قطه عملیات جنگی:آتش بس

گردآلود:نفام

گرو گذاشتن:رهن

گروه:خیل

میوه قابل برداشت:رسیده

نشان و رونق:نمود

نوعی ترشی:لیته

وزیر افراسیاب:ویسه

وزیر طغرل:کندری

وسیله حمل لوازم یدکی:یدک کش

کشتی کوچک:سنبوق

جواب جدولانه مرحله 58

کمک:یاری

کیسه پول:بدره

یار شیرین:فرهاد


دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 1
 | 32,750 بازدید

جواب مرحله ۴۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۴ جدولانه ۱

جواب جدولانه مرحله 58

جواب مرحله ۴۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۴۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۵۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۶۰ جدولانه ۱

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.
در قسمت قبل جواب مرحله ۱ تا ۵۰ بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 51 تا 100 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

آرتیست —— پاسخ: هنرمند
از بیماری ها —— پاسخ: دیفتری
از پرندگان —— پاسخ: سار
از رودها —— پاسخ: دز
از مواد نقاشی —— پاسخ: گواش
از ورزش ها —— پاسخ: یوگا
او —— پاسخ: وی
با نهایت سرعت —— پاسخ: تخته گاز
بدن —— پاسخ: تن
بنیادی ترین حق هر انسان —— پاسخ: آزادی
پاره آتش —— پاسخ: شرر
پرحرف —— پاسخ: حراف
پسوند شباهت —— پاسخ: سا
تازه —— پاسخ: نو
تراویدن —— پاسخ: ترشح
جنس قوی —— پاسخ: نر
چهره —— پاسخ: رخ سار
حرف فاصله —— پاسخ: تا
حرف ندا —— پاسخ: یا
در —— پاسخ: مروارید
دشمن / جنگ —— پاسخ: آفند
دورویی —— پاسخ: ریا
سرمای بسیار شدید —— پاسخ: زمهریر
سست و ناتوان —— پاسخ: مهین
عابر / مسافر —— پاسخ: ره گذار
عدد مقدس —— پاسخ: هفت
گرفتن —— پاسخ: اخذ
لباس شنا —— پاسخ: مایو
می نویسند و پست می کنند —— پاسخ: نامه
همیشه اوقات تلخ —— پاسخ: اخمالو
کنایه از فرزند —— پاسخ: جگرگوشه
یار پیچ —— پاسخ: مهره
یکدنده —— پاسخ: لج

آوای خنده —— پاسخ: قه
از هم جدا کردن —— پاسخ: گسستن
باشگاه فوتبال اسکاتلندی —— پاسخ: گیمارناک
برابر و مساوی —— پاسخ: یر
برای رفع خستگی می دهند —— پاسخ: مشت مال
بسیار درخشان —— پاسخ: نیر
بینی —— پاسخ: انف
پژوهش —— پاسخ: تجسس
تکرار حرف —— پاسخ: رر
تکرار حرف (پایین جدول) —— پاسخ: ن ن
جز اصلی —— پاسخ: رکن
خرما —— پاسخ: تمر
خوب نسیت —— پاسخ: بد
خوک —— پاسخ: خنزیر
زمزمه کننده —— پاسخ: مترنم
زیارت کننده —— پاسخ: زایر
سامان —— پاسخ: سیج
سگ بیمار —— پاسخ: هار
شیمی کربن —— پاسخ: آلی
طناب —— پاسخ: ریسمان
قعر —— پاسخ: ته
لشگر —— پاسخ: طلایه
ماه تابستانی —— پاسخ: تیر
مخفف گاه —— پاسخ: گه
منجم —— پاسخ: اختری
مهربانتر از مادر —— پاسخ: دایه
ناز کردن —— پاسخ: شیوه گری
نت سوم —— پاسخ: می
نقاشی روی شیشه —— پاسخ: ویتران
نماد اهورامزدا —— پاسخ: فروهر
نه بی ادبانه —— پاسخ: نچ
هسته مرکزی سیم پیچ —— پاسخ: آرمیچر
همکار مهره —— پاسخ: پیچ
کشور مبارک —— پاسخ: یمن

آتش خودمانی —— پاسخ: آتیش
از شهرهای شمالی —— پاسخ: ساری
اطاعت —— پاسخ: پیروی
امر از دویدن —— پاسخ: بدو
بالابر ماشین —— پاسخ: جک
بجا آوردن عهد —— پاسخ: وفا
بغل —— پاسخ: آغوش
پارچه گرانبها —— پاسخ: زری
پنهان —— پاسخ: اخفا
پویا نمایی —— پاسخ: انیمیشن
حرف تردید —— پاسخ: یا
حرف ندا —— پاسخ: ای
حیوانی با پوست گران —— پاسخ: خز
خطاب بی ادابه —— پاسخ: هی
داخل —— پاسخ: تو
درگذشتن —— پاسخ: توفی
دریای عرب —— پاسخ: یم
سزاوار —— پاسخ: زیبنده
شاعرانه —— پاسخ: رمانتیک
شانه / دوش —— پاسخ: کتف
شبکه جهانی —— پاسخ: وب
ظرف چای خوری —— پاسخ: استکان
عود —— پاسخ: ند
قصه —— پاسخ: غم
قعرآب —— پاسخ: بناب
قفسه شیشه ای —— پاسخ: ویترین
قلب نیروگاه هسته ای —— پاسخ: راکتور
قیامت —— پاسخ: رستاخیز
محل ورود —— پاسخ: در
نوشیدنی گازدار —— پاسخ: نوشابه
نویسنده —— پاسخ: کاتب
هادی —— پاسخ: رهنمون
وسنی —— پاسخ: هوو
ویتامین جدولی —— پاسخ: کا
کنایه از بزرگ شدن —— پاسخ: استخوان ترکاندنجواب جدولانه مرحله 58

آهنگ ساز نامدار اتریشی —— پاسخ: موزارت
اثر حمدلله مستوفی —— پاسخ: تاریخ گزیده
از ادات استفهام —— پاسخ: چرا
از شهرهای استان فارس —— پاسخ: کازرون
از شهرهای استان کرمانشاه —— پاسخ: هرسین
اسرارآمیز —— پاسخ: مرموز
امر از رسیدن —— پاسخ: رس
بدون سقف —— پاسخ: روباز
بی آلایش —— پاسخ: نزهت
پادشاه عادل ساسانی —— پاسخ: انوشیروان
پدر ترکی —— پاسخ: اتا
توانگر —— پاسخ: مایه دار
جام جهان نما جمشید —— پاسخ: جام جم
جمله دستوری —— پاسخ: امری
حقوق ماهانه —— پاسخ: مواجب
خجول —— پاسخ: شرم سار
خزنده گزنده —— پاسخ: مار
خشکی و قاره —— پاسخ: بر
دریای عرب —— پاسخ: یم
دست عرب —— پاسخ: ید
رایگان —— پاسخ: زب
رود ترکمنستان —— پاسخ: آمودریا
روشنی اندک —— پاسخ: سو
ریسمان —— پاسخ: رسن
زادگاه نیما —— پاسخ: یوش
سرکرده طائفه پارس ها —— پاسخ: هخامنش
سوسمار استرالیایی —— پاسخ: ورل
صفت صرف —— پاسخ: سهی
ضمیر خارجی —— پاسخ: یو
فیلمی از محمد رضا عرب —— پاسخ: ندارها
لاعلاج بودن —— پاسخ: ناچاری
لگن ظرف شویی —— پاسخ: سینک
لهجه مردم گیلان —— پاسخ: گیلکی
مرد عابد و عارف —— پاسخ: ربانی
مردم یک کشور —— پاسخ: ملت
مقابل درشت —— پاسخ: ریز
نامه نویس —— پاسخ: مترسل
واحد پول عهد ساسانیان —— پاسخ: درم

آسیب از چشم بد —— پاسخ: چشم زخم
آش فرنگی —— پاسخ: سوپ
آهنگی در موسیقی ایرانی —— پاسخ: شهناز
ارفاق —— پاسخ: اوانس
از اجزای ترمز خودرو —— پاسخ: لنت
افسوس / دریغ —— پاسخ: حیف
باب مد —— پاسخ: روز
بخش های قرآنی —— پاسخ: آیه
بد بوی خودمانی —— پاسخ: بوگندو
پوشش —— پاسخ: کاور
تشریفاتی —— پاسخ: فرمالیته
جاده قطار —— پاسخ: ریل
حرف درد —— پاسخ: آخ
حرف هشتم انگلیسی —— پاسخ: اچ
خانه های ریز روی عکس —— پاسخ: ترام
دارای هوش سرشار —— پاسخ: تیزهوش
درس نوشتنی —— پاسخ: انشا
دست کم —— پاسخ: لااقل
رادیکال —— پاسخ: تندرو
زانوی در —— پاسخ: لولا
زور افزایی غیر قانونی —— پاسخ: دوپینگ
زیرپا مانده —— پاسخ: له
سزاوار —— پاسخ: اولی
شخص —— پاسخ: کس
شفاف —— پاسخ: زلال
شوهر —— پاسخ: شوی
شکم / بطن —— پاسخ: لت
عامل تکثیر قارچ —— پاسخ: هاگ
عدد سوتی —— پاسخ: سه
گنجشک —— پاسخ: ونج
محفظه ی نگهداری پرونده —— پاسخ: فایل
معاون استاد دانشگاه —— پاسخ: دانشیار
مقوا —— پاسخ: شمیز
منصوب به گیلان —— پاسخ: گیلک
میان —— پاسخ: بحبوحه
ناشناس —— پاسخ: مجهول الهویه
نیستی / نابودی —— پاسخ: زوال
هیچ کس —— پاسخ: احدالناس
کم —— پاسخ: قلیل

از اصطلاحات تلویزیون —— پاسخ: پلاتو
از رود های پر آب هندوستان —— پاسخ: براهماپوترا
از شهر رانده شده —— پاسخ: تبعیدی
از گازهای آلی —— پاسخ: متان
بنابراین —— پاسخ: پس
بی خبر —— پاسخ: ناآگاه
پایتخت جمهوری کنگو —— پاسخ: کین شازا
پرآشوب —— پاسخ: ناآرام
پیمان شکن —— پاسخ: خائن
جای بی خطر —— پاسخ: امن
جواب هوی —— پاسخ: های
جوی خون —— پاسخ: رگ
چینه دیوار —— پاسخ: دای
حریت —— پاسخ: آزادگی
خدای قلندر —— پاسخ: هو
دریاچه قزاقستان —— پاسخ: بال خاش
راندن مزاحم —— پاسخ: دک
رفوزه —— پاسخ: رد
روحانی زرتشت —— پاسخ: هاوشت
سخن گزاف —— پاسخ: یاوه
سزاوار و شایسته —— پاسخ: جریر
ظرف آبخوری —— پاسخ: لیوان
علامت جمع —— پاسخ: ها
غیر از —— پاسخ: جز
فیلمی از مسعود کرامتی —— پاسخ: ترانه کوچک من
گله اسب و استر —— پاسخ: ایلخی
گودال —— پاسخ: لان
گیتی —— پاسخ: جهان
ماده معطر —— پاسخ: مشک
مقام وزیر —— پاسخ: وزارت
مناجات —— پاسخ: دعا
منفک —— پاسخ: جدا
موجب شرمساری —— پاسخ: ننگین
نام قدیم اصفهان —— پاسخ: سپاهان
نظامی —— پاسخ: سپاهی
نفرین —— پاسخ: لعن
وزیر فرعون —— پاسخ: هامان

اجابت کننده —— پاسخ: مجیب
از روی اقبال —— پاسخ: شانس
انسان گرایی —— پاسخ: اومانیسم
باد ملایم —— پاسخ: نسیم
بالش نرم —— پاسخ: نازبالش
برهنه —— پاسخ: رت
بسیار لاغر شدن —— پاسخ: پوست و استخوان شدن
بلند طبع —— پاسخ: والامنش
بهشت —— پاسخ: مینو
بوزینه —— پاسخ: میمون
بی حرکتی —— پاسخ: راکد
بیماری —— پاسخ: دا
پرش درون آب —— پاسخ: شیرجه
تکان و جنبش —— پاسخ: سک
ثمر / بار —— پاسخ: میوه
جثه —— پاسخ: هیکل
حیوان باوفا —— پاسخ: سگ
خدای هندو —— پاسخ: برهما
در یک کلاس می نشینند —— پاسخ: هم کلاسی
راز —— پاسخ: رمز
راضی —— پاسخ: خشنود
رها —— پاسخ: ول
سرگردان —— پاسخ: آواره
سری / دست —— پاسخ: ست
شکننده —— پاسخ: ترد
ضد معنوی —— پاسخ: مادی
عضو رونده —— پاسخ: پا
غذای صبحانه —— پاسخ: مربا
فوری —— پاسخ: آنی
مانند فلز —— پاسخ: متالیک
محفظه ای در لباس —— پاسخ: جیب
محکم کردن —— پاسخ: شد
مربوط به هند —— پاسخ: هندی
مردد —— پاسخ: دودل
مکان —— پاسخ: جا
نژادی از اسلو —— پاسخ: روس
نوعی ماشین چاپ —— پاسخ: رتاتیو
نوعی نان —— پاسخ: سنگک
نیمه گرم —— پاسخ: ولرم
کالا —— پاسخ: جنس
کلمه احتمال —— پاسخ: شاید
یار کلنگ —— پاسخ: بیل

آب تازی —— پاسخ: ما
آب منجمد —— پاسخ: یخ
از اعضای درخت —— پاسخ: تنه
از لبنیات —— پاسخ: سرشیر
اصلاح طلب —— پاسخ: رفورمیست
اهل فلسفه —— پاسخ: فیلسوف
بانگ خر —— پاسخ: شهیقه
برابر و مساوی —— پاسخ: یر
بعید —— پاسخ: دور
بها و قیمت —— پاسخ: ارزش
بهر وارونه —— پاسخ: رهب
بهم چسبیده —— پاسخ: متصل
بیماری ریوی —— پاسخ: سل
پایان —— پاسخ: تمام
پایان نامه —— پاسخ: تز
پدال دوچرخه —— پاسخ: رکاب
تشخیص —— پاسخ: تمییز
تفاله —— پاسخ: ثفل
تولید —— پاسخ: زایش
چوب سخت قیمتی —— پاسخ: آبنوس
داروی بیهوشی —— پاسخ: کلروفرم
دستگاه نمابر —— پاسخ: فکس
رفیق مشهدی —— پاسخ: یره
ساده —— پاسخ: سهل
سارق و دزد —— پاسخ: لص
شالوده و بنیاد —— پاسخ: اس
طریقه و روش —— پاسخ: وتیره
عداوت —— پاسخ: کین
قدرت —— پاسخ: دست
قطع عملیات جنگی —— پاسخ: آتش بس
گردآلود —— پاسخ: نفام
گرو گذاشتن —— پاسخ: رهن
گروه —— پاسخ: خیل
میوه قابل برداشت —— پاسخ: رسیده
نشان و رونق —— پاسخ: نمود
نوعی ترشی —— پاسخ: لیته
وزیر افراسیاب —— پاسخ: ویسه
وزیر طغرل —— پاسخ: کندری
وسیله حمل لوازم یدکی —— پاسخ: یدک کش
کشتی کوچک —— پاسخ: سنبوق
کمک —— پاسخ: یاری
کیسه پول —— پاسخ: بدره
یار شیرین —— پاسخ: فرهاد

آغوش —— پاسخ: بغل
اثر رطوبت —— پاسخ: نم
از حیوانات —— پاسخ: اسب آبی
از روی حماقت —— پاسخ: ابلهانه
از سبزیجات —— پاسخ: هویج
از میوه ها —— پاسخ: گیلاس
از ورزش ها —— پاسخ: بولینگ
از وسایل نقاشی —— پاسخ: آبرنگ
اسب حنایی رنگ —— پاسخ: کرند
اما —— پاسخ: ولی
اولین عدد —— پاسخ: یک
باعث و سبب —— پاسخ: موجب
بچه دزد معروف —— پاسخ: آل
بندگی —— پاسخ: یوق
بی قراری —— پاسخ: نا آرامی
پرنده دونده —— پاسخ: شترمرغ
پرنده شکاری —— پاسخ: باز
پی در پی —— پاسخ: متواتر
تکان و جنبش —— پاسخ: سک
جانشین —— پاسخ: وصی
جایزه ادبی آمریکا —— پاسخ: پولیتزر
حشره موزی —— پاسخ: مگس
خواروبار فروش —— پاسخ: بقال
خوب —— پاسخ: نکو
درخت دارد —— پاسخ: برگ
دستورها —— پاسخ: اوامر
دفعه —— پاسخ: مر
دل آزار کهنه —— پاسخ: نو
دوست و محبوب —— پاسخ: حبیب
زور افزایی غیر قانونی —— پاسخ: دوپینگ
زکاوت —— پاسخ: نبوغ
سازش و آشتی —— پاسخ: صلح
سخن بی پرده —— پاسخ: رک
سقف مدور —— پاسخ: گنبد
سود و قسمت —— پاسخ: بهره
سی روز —— پاسخ: ماه
شمع —— پاسخ: موم
شور و شادمانی —— پاسخ: وجد
شیرینی تولد —— پاسخ: کیک
صدای پرندگان —— پاسخ: صفیر
طیران —— پاسخ: پرواز
ظرف آب خوری —— پاسخ: لیوان
عدم —— پاسخ: نیستی
عیب جویی —— پاسخ: خرده گیری
غیربیگانه —— پاسخ: خودی
فریاد بلند —— پاسخ: مهیب
فکر —— پاسخ: سگال
فیلم مجیدی —— پاسخ: باران
قلمه گیاه —— پاسخ: نشا
قهوه ای مایل به سرخ —— پاسخ: آجری
لحظه اندک —— پاسخ: آن
مار خطرناک —— پاسخ: کبرا
مرگ در سکوت —— پاسخ: دق
مظهر روشنایی —— پاسخ: آب
نار —— پاسخ: آتش
ناراست —— پاسخ: کج
نسوان —— پاسخ: زنان
نظامی —— پاسخ: سپاهی
نیام —— پاسخ: غلاف
نیروی زندگی —— پاسخ: جان
وسیله سوراخ کردن —— پاسخ: درل
کذب —— پاسخ: دروغ
کودکی و خردی —— پاسخ: صغر

آب ویرانگر —— پاسخ: سیلاب
آدم کش —— پاسخ: قاتل
آشکار کننده —— پاسخ: مبین
ابزار جنگی قدیمی —— پاسخ: گرز
اثر و نشان —— پاسخ: رد
از حروف یونانی —— پاسخ: بتا
از رنگ ها —— پاسخ: آبی
از ورزش های زمستانی —— پاسخ: اسکی
اسباب خانه —— پاسخ: مان
استخوان بندی —— پاسخ: اسکلت
افشرده —— پاسخ: کنستانتره
امتحان —— پاسخ: آزمایش
امتنان —— پاسخ: سپاس
بت —— پاسخ: صنم
برتر از گوهر —— پاسخ: هنر
برچسب رایانه ای کالا —— پاسخ: بارکد
برکت سفره —— پاسخ: نان
بهبودی از بیماری —— پاسخ: شفا
بوی گوشت گندیده —— پاسخ: زقم
پارسایی و پاکدامنی —— پاسخ: عفاف
پرده دری —— پاسخ: هتک
پشت سرهم —— پاسخ: ردیف
پهلوان —— پاسخ: یل
تصدیق روسی —— پاسخ: دا
تکیه بر پشتی —— پاسخ: لم
تیره و کدر —— پاسخ: تار
چه بهتر —— پاسخ: فبها
چوب برای سوختن —— پاسخ: هیزم
حافظ امنیت جامعه —— پاسخ: پلیس
حرف ندا —— پاسخ: ای
حرکت زیر در نگارش —— پاسخ: کسره
حمام کاشان —— پاسخ: فین
خالی —— پاسخ: تهی
خدمه هواپیما —— پاسخ: مهمان دار
خط کش مهندسی —— پاسخ: تی
خودروی جنگی —— پاسخ: تانک
خون بها —— پاسخ: دیه
دست مالیدن —— پاسخ: لمس
دستی —— پاسخ: یدی
دشنام دادن —— پاسخ: سب
دور از شما —— پاسخ: بلانسبت
راهنما —— پاسخ: بلد
زرد انگلیسی —— پاسخ: یلو
سروکله —— پاسخ: راس
شمشیر —— پاسخ: سیف
ضمیر غائب —— پاسخ: او
ظرف لباس شویی —— پاسخ: تشت
عدد روستا —— پاسخ: ده
علیم —— پاسخ: دانا
غول برفی —— پاسخ: یتی
قائم مقام —— پاسخ: نایب
قیام کردن —— پاسخ: سر برداشتن
لقب اشرافی انگلیسی —— پاسخ: ارل
لنگه چیزی —— پاسخ: تا
مادر عرب —— پاسخ: ام
ماه انقلاب —— پاسخ: بهمن
متفکر —— پاسخ: فکور
مدرک آوردن —— پاسخ: استناد
مطیع —— پاسخ: رام
مهلت و امان —— پاسخ: زنهار
موشواره —— پاسخ: ماوس
مکان بی خطر —— پاسخ: امن
ناشنوایی —— پاسخ: کری
نی تو خالی —— پاسخ: نای
کشور عجائب —— پاسخ: هند

آب دیدگان —— پاسخ: اشک
آباد و برقرار —— پاسخ: دایر
آلوی کوهی —— پاسخ: نلک
ابزار نجاری —— پاسخ: اره
اجرای کاری از جانب کسی —— پاسخ: وکالت
ادب آموختن —— پاسخ: تادب
از توابع مثلثاتی —— پاسخ: تانژانت
از درندگان —— پاسخ: ببر
باد برین —— پاسخ: صبا
برگ درخت —— پاسخ: رق
بی فایده —— پاسخ: هرز
بیابان —— پاسخ: بر
پایان امری —— پاسخ: نهایت
پژمرده شدن —— پاسخ: پلاسیدن
پیرامون —— پاسخ: حول
تجملی —— پاسخ: لوکس
تنگاتنگ —— پاسخ: کیپ
تورم و برآمدگی —— پاسخ: ورم
جعبه جادویی —— پاسخ: تلویزیون
حافظ امنیت جامعه —— پاسخ: پلیس
خرس چینی —— پاسخ: پاندا
خطایی در تنیس —— پاسخ: نت
خوب و پسندیده —— پاسخ: نیکو
دیگ دان —— پاسخ: اجاق
روحانی زرتشت —— پاسخ: مغ
ساز کدر —— پاسخ: تار
سبزی سالاد —— پاسخ: کاهو
سحاب —— پاسخ: ابر
سرد —— پاسخ: خنک
شماره نخستین —— پاسخ: یک
عهد قدیم —— پاسخ: باستان
غذای بیمار —— پاسخ: آش
غذای شبانه —— پاسخ: شام
فخرفروشی —— پاسخ: پز
فرهنگ واژگان —— پاسخ: لغت نامه
قمر برجیس —— پاسخ: یو
قوه باصره —— پاسخ: بینایی
گرداب —— پاسخ: ورطه
گلابی —— پاسخ: مل
گوشت بیخ دندان —— پاسخ: لثه
لباس زمستانی —— پاسخ: پالتو
لباس مندرس —— پاسخ: نیم دار
لقب اروپایی —— پاسخ: کنت
ماه سرد —— پاسخ: دی
متحیر ماندن —— پاسخ: بهت
مجازات کردن —— پاسخ: سیاست کردن
مجرای آب —— پاسخ: آب راهه
محبوب —— پاسخ: دلبر
مراقب و نگهبان —— پاسخ: بپا
مرغابی —— پاسخ: بط
مقیاس طول قدیمی —— پاسخ: پا
نزار —— پاسخ: لاغر
نظامی —— پاسخ: سپاهی
نهاد و سرشت —— پاسخ: ذات
نوآوری —— پاسخ: ابتکار
نوشتن —— پاسخ: ثبت
نوعی کلاه —— پاسخ: شاپو
همسر خروس —— پاسخ: مرغ
همسر مرد —— پاسخ: زن
هنوز فرنگی —— پاسخ: یت
واحد اختلاف سطح الکتریکی —— پاسخ: ولت
واحد شمارش مغازه —— پاسخ: باب
واحد وزن —— پاسخ: سیر
وسیله حمل و نقل عمومی —— پاسخ: اتوبوس
وسیله نخ ریسی —— پاسخ: دوک
وقت تلف کردن —— پاسخ: یللی
کدو تنبل —— پاسخ: اج
کشور خجسته —— پاسخ: یمن
کلاه انگلیسی —— پاسخ: هت
کلاه جنگی —— پاسخ: خود
کهنه پرست —— پاسخ: امل

آدم کش —— پاسخ: قاتل
آذرخش —— پاسخ: برق
آغاز —— پاسخ: ابتدا
آینده —— پاسخ: آتیه
از اعمال ریاضی —— پاسخ: جمع
الفت —— پاسخ: انس
امارت —— پاسخ: بنا
امتداد یافته —— پاسخ: ممتد
بافنده —— پاسخ: نساج
بلیغ —— پاسخ: رسا
بیماری —— پاسخ: دا
پایان نامه تحصیلی —— پاسخ: تز
پدید آوردن بهترین وضع ممکن —— پاسخ: بهینه سازی
پسندیده —— پاسخ: نکو
پول نقد —— پاسخ: وجه
تنگ دستان —— پاسخ: فقرا
ثابت و استوار —— پاسخ: پابرجا
جدال و دشمنی —— پاسخ: ستیزه
جلسه —— پاسخ: شورا
چاشنی غذا —— پاسخ: نمک
حادثه —— پاسخ: رویداد
حرف پیروزی —— پاسخ: وی
حرف ندا —— پاسخ: ای
خطی در دایره —— پاسخ: وتر
خوش باور —— پاسخ: هالو
دل نازکی —— پاسخ: رقت
دور دهان —— پاسخ: نس
دوستار کار کردن —— پاسخ: کاری
رده و رسته —— پاسخ: رج
رسا و فصیح —— پاسخ: بلیغ
رهاشدن —— پاسخ: رستن
روحانی زرتشت —— پاسخ: مغ
رود اروپایی —— پاسخ: رن
زمان مرگ —— پاسخ: ممات
سازمان فضایی —— پاسخ: ناسا
سالوس —— پاسخ: ریاکار
سر فوتبالیست —— پاسخ: هد
سرزمین سبا —— پاسخ: یمن
سعادت و خوشبختی —— پاسخ: روزبه
سقف دهان —— پاسخ: سق
سوسن زرد —— پاسخ: وج
شاخه ای از علم مکانیک —— پاسخ: هیدروسنتاتیک
شایع شدن —— پاسخ: شیوع
صمغ درخت کاج —— پاسخ: تربانتین
طریقه و روش —— پاسخ: روند
علامت بیماری —— پاسخ: تب
علامت جذر در ریاضی —— پاسخ: رادیکال
فراوان ترین کانی آهن —— پاسخ: هماتیت
فروتن —— پاسخ: متواضع
قدم یک پا —— پاسخ: لی
قورباغه درختی —— پاسخ: وک
گرماسنج —— پاسخ: ترمومتر
گشوده —— پاسخ: وا
گوشه گیر —— پاسخ: معتکف
گیاه الیافی —— پاسخ: کنف
لنگه چیزی —— پاسخ: تا
مظهر پلیدی —— پاسخ: دیو
مقاومت متغیر الکتریکی —— پاسخ: پتانسیومتر
منشی —— پاسخ: سکرتر
منظره —— پاسخ: دورنما
مهاجرت —— پاسخ: هجرت
میوه بهاری —— پاسخ: توت
میوه خوب —— پاسخ: به
نشستن —— پاسخ: جلوس
نظریه —— پاسخ: تیوری
وردنه —— پاسخ: نورد
وزیر شطرنج —— پاسخ: فرزین
ویتامین جدول —— پاسخ: کا
یار نخ —— پاسخ: سوزن
یقین —— پاسخ: حتم

آراستن —— پاسخ: تعبیه
آلیاژ مس و نیکل —— پاسخ: مونل
آهکی —— پاسخ: مکلس
اثر چربی —— پاسخ: لک
از حروف مقطعه قرآن —— پاسخ: طه
از حروف یونانی —— پاسخ: تتا
اما —— پاسخ: ولی
امر به یافتن —— پاسخ: یاب
امروز عرب —— پاسخ: الیوم
انر وارونه —— پاسخ: رنا
بازیگر مختارنامه —— پاسخ: حسن پورشیرازی
بازیکن اسبق بایرمونیخ —— پاسخ: تارنات
بخشنده تر —— پاسخ: اکرم
بلند مرتبه —— پاسخ: اعالی
پشیمانی —— پاسخ: ندم
پنهان داشتن —— پاسخ: کتم
پیشامد —— پاسخ: واقعه
تالاب —— پاسخ: ژی
تاکسی دریایی —— پاسخ: تارمپ
ترسیدن —— پاسخ: مخافت
ترمز چهارپا —— پاسخ: هش
تکرار یک حرف —— پاسخ: م م
تیردان —— پاسخ: شگا
جزیره —— پاسخ: آب خو
جغد —— پاسخ: بوف
جمع سیف —— پاسخ: سیوف
چنگ در زدن —— پاسخ: امتساک
چیز —— پاسخ: شی
حرف هشتم انگلیسی —— پاسخ: اچ
حرف همراهی عرب —— پاسخ: مع
حرکت کرم گونه —— پاسخ: وول
حیوان وفادار —— پاسخ: سگ
خدای دراویش —— پاسخ: هو
خواهان —— پاسخ: طالب
خودروی روسی —— پاسخ: لادا
در پناه —— پاسخ: ایمن
در شلوار هم هست —— پاسخ: فاق
درس نخوانده —— پاسخ: امی
دروغ گفتن —— پاسخ: نمش
دریا —— پاسخ: یم
دسته پیستون اتومبیل —— پاسخ: شاتون
دو دست —— پاسخ: یدین
راندن مزاحم —— پاسخ: دک
رودی در روسیه —— پاسخ: ولگا
روز عرب —— پاسخ: یوم
زیر خاک پنهان کردن —— پاسخ: دس
سرخوش —— پاسخ: ملنگ
سرفصل کتاب —— پاسخ: عنوان
سطح —— پاسخ: رو
سوریه قدیم —— پاسخ: شام
شخصا —— پاسخ: بهتن
شهر مذهبی —— پاسخ: ری
شیرین تر —— پاسخ: رولت
صدای گوسفند —— پاسخ: بع
عدد نفس کش —— پاسخ: شش
عدس —— پاسخ: مچک
فلز رسانا —— پاسخ: مس
فوری —— پاسخ: آنی
قو وارونه —— پاسخ: وق
قورباغه —— پاسخ: وق
گنبد ابر کوه یزد —— پاسخ: هگ
لمس کردن —— پاسخ: سبودن
مخالف —— پاسخ: ضد
مدرک کارشناسی —— پاسخ: لیسانس
مذکر —— پاسخ: نر
مرغ افسانه ای —— پاسخ: سی رنگ
مشک —— پاسخ: خی
مشکین شهر سابق —— پاسخ: خیاو
مظهر باریکی —— پاسخ: مو
منزلت —— پاسخ: شان
میخ —— پاسخ: وتد
نادر —— پاسخ: کمیاب
نشانی مفعولی —— پاسخ: را
نصف آجر —— پاسخ: نیمه
نمایش تلویزیونی —— پاسخ: شو
نوعی حلوا —— پاسخ: لو
نوعی گیاه —— پاسخ: همیشک
نیم خاموش —— پاسخ: نیم مرده
نیمه از یگان —— پاسخ: یگ
همراه هرج —— پاسخ: مرج
همگی —— پاسخ: کل
ورزش رزمی —— پاسخ: کیک بوکسینگ
کاخ زمستانی —— پاسخ: تجر
کامیون ارتشی —— پاسخ: ریو
کاهل —— پاسخ: ویم
کسی که کار می کند —— پاسخ: کارگر
کشتی جنگی —— پاسخ: ناو
یار غم —— پاسخ: هم

اثر پیکاسو —— پاسخ: گرنیکا
اثر چخوف —— پاسخ: نشان شیر و خورشید
از غلات —— پاسخ: جو
امیدوار —— پاسخ: راجی
بانگ / صدا —— پاسخ: طنین
بخل —— پاسخ: شح
بدی —— پاسخ: شر
بسیار اندوهگین —— پاسخ: خونین جگر
به پایان رساندن —— پاسخ: ختم
بی مانند —— پاسخ: بیتا
پراکندگی —— پاسخ: شت
پنج ترکی —— پاسخ: بش
پول زور —— پاسخ: باج سبیل
پیش کشی برای زوج جوان —— پاسخ: چشم روشنی
تعجب خانمانه —— پاسخ: وا
تندخو —— پاسخ: خشن
جاده قطار —— پاسخ: ریل
چابک —— پاسخ: جلد
چهره شطرنجی —— پاسخ: رخ
خزانه کل مملکت —— پاسخ: بیت المال
خوب نیست —— پاسخ: بد
دریای عرب —— پاسخ: یم
دگر نشده —— پاسخ: دگ
دل آزار کهنه —— پاسخ: نو
دودلی —— پاسخ: شک
ریشه —— پاسخ: بنه
زه کمان —— پاسخ: وتر
سخنرانان —— پاسخ: خطاب
سرازیری —— پاسخ: شیب
ظرف آب خوری —— پاسخ: لیوان
گناه —— پاسخ: ذنب
لکنت ناگهانی زبان —— پاسخ: تپق
مداح —— پاسخ: مدیحه سرا
نرم / روان —— پاسخ: لین
نرم تر از ریگ —— پاسخ: شن
نوعی نقاشی —— پاسخ: سیاه قلم
همیشگی / ابدیت —— پاسخ: پایندگی
کمانگیر باستانی —— پاسخ: آرش
یار همیشگی نخ —— پاسخ: سوزن

آب ترکی —— پاسخ: سو
آشکار —— پاسخ: بدیهی
آماده —— پاسخ: سازور
اثر استاینبک —— پاسخ: روزگاری جنگ بود
اثر دافنه دو موریه —— پاسخ: ربکا
از اقوام جنوبی ایران —— پاسخ: بلوچ
از قطعات کامپیوتر —— پاسخ: رم
اسید نیتریک —— پاسخ: تیزاب
اعدام نظامی —— پاسخ: تیر باران
ایالت بستنی یخی —— پاسخ: آلاسکا
باتلاق —— پاسخ: لشاب
بدشکل —— پاسخ: کج و کوله
پشت سر —— پاسخ: ورا
پوچ / بی اعتبار —— پاسخ: هیچ
تخم مرغ فرنگی —— پاسخ: اگ
چوب آتش زا —— پاسخ: کبریت
خنزیر —— پاسخ: خوک
دزد —— پاسخ: لص
دست نوش —— پاسخ: دست خط
رود مرزی —— پاسخ: ارس
زیر پا مانده —— پاسخ: له
زیرکی —— پاسخ: رندی
ست —— پاسخ: رخو
شاید / بعلاوه —— پاسخ: بلکه
شب ماندن در جایی —— پاسخ: بیتوته
شراره آتش —— پاسخ: آبیز
شهر آرزو —— پاسخ: امل
شور و غوغا —— پاسخ: های و هوی
ضربه با پشت راکت —— پاسخ: بک هند
ضربه سر فوتبالیست —— پاسخ: هد
گناهکار —— پاسخ: خاطی
لاقید —— پاسخ: بی خیال
ماتم —— پاسخ: سوگ
مجاز از دوست دلسوز —— پاسخ: سنگ صبور
مرحوم —— پاسخ: شادروان
مغناطیس —— پاسخ: آهنربا
نخست —— پاسخ: اولین
نگهبان راه —— پاسخ: راهدار
نگو نشده —— پاسخ: نگ

آب منجمد —— پاسخ: یخ
آگاه —— پاسخ: واقف
ادراک —— پاسخ: حس
از رسانه های جمعی —— پاسخ: رادیو
از شرکت های اینترنتی —— پاسخ: یاهو
از لبنیات —— پاسخ: پنیر
بخشی از اوستا —— پاسخ: یسنا
بهشت —— پاسخ: جنت
پهلوان یونان باستان —— پاسخ: هرکول
پیشین تر —— پاسخ: اقدم
تند —— پاسخ: شدید
جنگل —— پاسخ: خیز
چاق و کوتاه —— پاسخ: خپله
حرف فاصله —— پاسخ: تا
حرف نداری —— پاسخ: بی
خانه زنبور عسل —— پاسخ: کندو
خاکستر —— پاسخ: خل
خرس آسمانی —— پاسخ: دب
خسیس —— پاسخ: کنس
داروی ضد باکتری —— پاسخ: آموکسی سیلین
دراز —— پاسخ: طویل
درخت انگور —— پاسخ: مو
دریای عرب —— پاسخ: یم
دستگاه تنفسی ماهی —— پاسخ: آبشش
دلاور / شجاع —— پاسخ: بهادر
دلدادگی —— پاسخ: عشق
راست قامت —— پاسخ: رشید
زمین / ناحیه —— پاسخ: بلد
سفید ترکی —— پاسخ: آق
شمیم —— پاسخ: بو
شهرتوت —— پاسخ: کن
صفت گربه —— پاسخ: ملوس
ضربه با نوک پا —— پاسخ: تیپا
ضمیر بیگانه —— پاسخ: یو
عامل تکثیر قارچ ها —— پاسخ: هاگ
فراهم کردن —— پاسخ: تمهید
قبیح —— پاسخ: زشت
قعر جهنم —— پاسخ: درک
قوه حافظه —— پاسخ: یاده
گرانترین بازیگر هالیوود —— پاسخ: جانی دپ
مادر ترکی —— پاسخ: انا
محصول آب و صابون —— پاسخ: کف
می —— پاسخ: باده
میان —— پاسخ: لا
نشانه مفعولی —— پاسخ: را
وسنی —— پاسخ: هوو
کودک تازه راه افتاده —— پاسخ: نوپا
کیسه حمام —— پاسخ: لیف

آب جاور —— پاسخ: یخ
آب دهان —— پاسخ: خرو
اداره آگاهی قدیم —— پاسخ: تامینات
اکنون —— پاسخ: الآن
با —— پاسخ: مع
برگ برنده —— پاسخ: آس
بسیار خوب —— پاسخ: باشه
پراکندن —— پاسخ: نشر
پیش چشم —— پاسخ: نصب العین
توانگری / ثروت —— پاسخ: مکنت
حرف فاصله —— پاسخ: تا
درآمد از فرصت ها —— پاسخ: رانت
دلداده مجنون —— پاسخ: لیلی
راز —— پاسخ: سر
راه رفتن کودکانه —— پاسخ: تاتی
زنبور عسل —— پاسخ: نحل
سست / تنبل —— پاسخ: لس
سفرنامه ای از صادق هدایت —— پاسخ: اصفهان نصف جهان
سنگ ترازو —— پاسخ: وزنه
سوار دلیر و چابک —— پاسخ: شهسوار
سوره زنان —— پاسخ: نسا
شراب خوار —— پاسخ: باده گسار
شهر کنار دریا —— پاسخ: بندر
شیره —— پاسخ: عصاره
شیطان —— پاسخ: اهریمن
صریح —— پاسخ: رک
قسمتی از جمعه —— پاسخ: کلته
قسمتی از عالم هستی —— پاسخ: کهکشان
قوت لا یموت —— پاسخ: نان
گرداگرد دهان —— پاسخ: نس
گروه همفکری در حزب —— پاسخ: فراکسیون
گل سرخ —— پاسخ: رز
مادر خودمانی —— پاسخ: ننه
مخزن سوخت خودرو —— پاسخ: باک
میرا —— پاسخ: فانی
نشانه جمع فارسی —— پاسخ: ها
نظیر / مانند —— پاسخ: همتا
نماد —— پاسخ: سنبل
نوع دوستی —— پاسخ: انسانیت
نوعی برادر و خواهر —— پاسخ: ناتنی
نوعی نان —— پاسخ: سنگک
کوشش —— پاسخ: جهد
یکدندگی —— پاسخ: لج

آراد کننده —— پاسخ: محرر
آزمندی —— پاسخ: شه
آشفته و پریشان —— پاسخ: افشان
از اصطلاحات فوتبالی —— پاسخ: پنالتی
اسب ترکی —— پاسخ: آت
اسلوب —— پاسخ: روال
اسیر —— پاسخ: بندی
اکسید کلسیم —— پاسخ: آهک
ای دل —— پاسخ: دلا
بازیگر سریال خوش نشین ها —— پاسخ: حدیثه تهرانی
بافندگی —— پاسخ: نساجی
به خاک سپاری —— پاسخ: دفن
بی حرکت —— پاسخ: ساکن
پر کردن —— پاسخ: آکندن
پرچم —— پاسخ: لوا
پوشیده —— پاسخ: ملبس
پیامبر کشی بان —— پاسخ: نوح
تا / تا انکه —— پاسخ: حتی
تحفه و ارمغان —— پاسخ: هدیه
ترسناک —— پاسخ: مهیب
توجه با مهربانی —— پاسخ: التفات
تکرار حرف —— پاسخ: ن ن
ثم چپه —— پاسخ: مث
جرس —— پاسخ: درای
جهان گرد —— پاسخ: سیاح
جوی خون —— پاسخ: رگ
حالت روحی —— پاسخ: احساسات
حرف تنفر —— پاسخ: اف
حس وارونه —— پاسخ: سح
حیوان مفید —— پاسخ: گاو
خاندان —— پاسخ: آل
خاکی —— پاسخ: اغبر
خرس آسمانی —— پاسخ: دب
داروی پودری —— پاسخ: سفوف
درخت انگور —— پاسخ: تاک
دستگاه انقباض ماهیچه —— پاسخ: میوگراف
دلیل و برهان —— پاسخ: حجت
دیهیم —— پاسخ: تاج
رایحه —— پاسخ: بو
رب النوع —— پاسخ: الهه
رمق آخر —— پاسخ: نا
رنگ ناخن —— پاسخ: لاک
رهبر کاتولیک ها —— پاسخ: پاپ
رونق بازاری —— پاسخ: رواج
زندان —— پاسخ: محبس
سربها —— پاسخ: فدیه
شاگردانه قدیم —— پاسخ: میلاوه
صد متر مربع —— پاسخ: آر
ظرف روغن —— پاسخ: پیت
ظرف روغن —— پاسخ: دبه
عدد منفی —— پاسخ: نه
عدد کار خراب کن —— پاسخ: سه
عطر بستنی —— پاسخ: وانیل
غریو —— پاسخ: فریاد
فریفته —— پاسخ: سغبه
فیلم حاتمی کیا —— پاسخ: چ
قسمتی از پا —— پاسخ: ران
گرو گذاشتن —— پاسخ: رهن
گوسفند ماده —— پاسخ: میش
لاکپشت ها —— پاسخ: سلاحف
لجن —— پاسخ: حما
مالیات فرنگی —— پاسخ: تاکس
محصول آتش —— پاسخ: دود
مخترع کاغذ —— پاسخ: کال
مطلع —— پاسخ: آگاه
موجود نامرئی —— پاسخ: جن
می دهند تا رسوا کنند —— پاسخ: لو
میخ —— پاسخ: وتد
میوه نکو —— پاسخ: به
نزدیک بین —— پاسخ: میوپ
نمکین —— پاسخ: با ملاحت
نور خورشید —— پاسخ: آفتاب
نوعی پارچه —— پاسخ: ساتن
همنشین برهمن —— پاسخ: رای
هنوز بیگانه —— پاسخ: یت
واحد نظامی —— پاسخ: تیپ
واله —— پاسخ: شیدا
کافی —— پاسخ: بس
کلمه پرسش —— پاسخ: چرا
کنده کاری روی چوب —— پاسخ: هک
یازده —— پاسخ: ا ا
یکی از چهار جهت اصلی —— پاسخ: جنوب

اثر صادق هدایت —— پاسخ: پروین دختر ساسان
امروزی —— پاسخ: مدرن
با نظم و ترتیب —— پاسخ: مرتب
بجا آوردن —— پاسخ: ادا
بخشی از اوستا —— پاسخ: یسنا
بوی ماندنی —— پاسخ: نا
پر / مملو —— پاسخ: آمون
پرنده آبزی —— پاسخ: اردک
تقسیم کننده —— پاسخ: قاسم
تلمبه —— پاسخ: پمپ
توقف میان بازی —— پاسخ: تایم اوت
چهر شطرنجی —— پاسخ: رخ
خنیاگر —— پاسخ: چنگی
خواب مصنوعی —— پاسخ: هیپنوتیزم
خوش و خرم —— پاسخ: پدرام
دارای اهمیت —— پاسخ: مهم
دانه کش بی آزار —— پاسخ: مورچه
دزد —— پاسخ: سارق
دستکاری عکس —— پاسخ: روتوش
دین —— پاسخ: وام
دیوار بلند —— پاسخ: ترا
ذکر / دعا —— پاسخ: ورد
راندن مزاحم —— پاسخ: دک
رودی در جنوب —— پاسخ: دز
روشنایی اندک —— پاسخ: سو
ریشه —— پاسخ: بن
سربست کارخانه —— پاسخ: آک
سربها —— پاسخ: دیه
سرزنش کردن —— پاسخ: نکوهش
سه یار هم قد —— پاسخ: ا ا ا
سیاست تبعیض نژادی —— پاسخ: آپارتاید
شراب —— پاسخ: خمر
صمغ ساقه گون —— پاسخ: کتیرا
عطوفت —— پاسخ: مهر
غذای شب —— پاسخ: شام
قلاب کیف و کفش —— پاسخ: سگک
گیاه —— پاسخ: رستنی
لوله ای در بدن —— پاسخ: مری
مانند / مثل —— پاسخ: چون
مشک / کیه —— پاسخ: خی
ممیزی —— پاسخ: سانسور
نغمه / سرود —— پاسخ: نوا
نوعی عدسی —— پاسخ: کاو
کنایه از شرمسار —— پاسخ: روسیاه
یک میلیونوم متر —— پاسخ: میکرون

آش —— پاسخ: با
اثر بزرگ علوی —— پاسخ: سالاری
اثر جلال آل احمد —— پاسخ: ارزیابی شتابزده
اثر صادق هدایت —— پاسخ: بوف کور
از درختان —— پاسخ: افرا
از گرسنه خبر ندارد —— پاسخ: سیر
از مشتقات نفت —— پاسخ: قیر
از هوش رفتن —— پاسخ: غش
استخوان بالای سینه —— پاسخ: ترقوه
بیماری —— پاسخ: دا
پایتخت ایتالیا —— پاسخ: رم
پراکندگی / تفرق —— پاسخ: خلل
پیشانی —— پاسخ: جبین
ترکیب آب و صابون —— پاسخ: کف
تندر —— پاسخ: رعد
تورم پوست —— پاسخ: تاول
جام جمشید —— پاسخ: جم
چاره اش کلید است —— پاسخ: قفل
چرخ اتومبیل —— پاسخ: تایر
حرف / کلام —— پاسخ: قول
حرف همراهی —— پاسخ: با
حرکت در تاریکی —— پاسخ: کورمال
خانه دوم دانش آموز —— پاسخ: مدرسه
خشم —— پاسخ: غضب
خشکی —— پاسخ: بر
دیوار جلوی در خانه —— پاسخ: درسار
رام —— پاسخ: اهلی
روز نهم ذی الحجه —— پاسخ: عرفه
زنده —— پاسخ: حی
زیان آور —— پاسخ: مضر
سربست کارخانه —— پاسخ: آک
شهری در آذربایجان غربی —— پاسخ: تکاب
صد متر مربع —— پاسخ: آر
عادی —— پاسخ: نرمال
غیر ضروری —— پاسخ: زاید
گریزگاه —— پاسخ: مفر
لقب ابوبکر صدیق —— پاسخ: یار غار
ماه سرد —— پاسخ: دی
مراجعه کنندگان به اداره —— پاسخ: ارباب رجوع
مرزبان —— پاسخ: کیا
موی طلایی رنگ —— پاسخ: بور
ناپاک —— پاسخ: آلوده
ناپخته —— پاسخ: خام
نظیر و مانند —— پاسخ: همتا
نوآوری —— پاسخ: بدعت
نوبت هم معنی می دهد —— پاسخ: دست
کشتی جنگی —— پاسخ: رزم ناو

آزمون —— پاسخ: تست
اثر جعفر مدرس صادقی —— پاسخ: گاوخونی
اثر جمال زاده —— پاسخ: فرهنگ لغات عوامانه
اثر سیمین دانشور —— پاسخ: سو و شون
اسباب و وسایل زندگی —— پاسخ: معاش
اسپاگتی —— پاسخ: ماکارونی
اندوه —— پاسخ: غم
بخاری برقی —— پاسخ: هیتر
برداشت محصول —— پاسخ: درو
برنامه کاربردی —— پاسخ: آپ
بیگانگان —— پاسخ: اجانب
پراکنده —— پاسخ: منتشر
پست و فرومایه —— پاسخ: بی سر و پا
تن —— پاسخ: بدن
جدا از هم —— پاسخ: سوا
چاشنی از گوجه —— پاسخ: رب
حرف چهارم یونانی —— پاسخ: دلتا
حرف ندا —— پاسخ: یا
خرس آسمانی —— پاسخ: دب
دست یازیدن —— پاسخ: لمس
رگ —— پاسخ: ورید
سرای مهر و کین —— پاسخ: دل
سعی و تلاش —— پاسخ: همت
سمت و سو —— پاسخ: ور
سوراخ —— پاسخ: رخنه
شاه مغول —— پاسخ: قاآن
شهر انار —— پاسخ: ساوه
صف و رده —— پاسخ: رج
طرد کردن —— پاسخ: بایکوت
عجله —— پاسخ: شتاب
عضو دفاعی زنبور —— پاسخ: نیش
غزال —— پاسخ: آهو
قلب قرآن کریم —— پاسخ: یاسین
لم دادن —— پاسخ: تکیه
لوس —— پاسخ: ننر
ماشین کشاورزی پرکاربرد —— پاسخ: تراکتور
مال و ثروت —— پاسخ: منال
محل نصب درجه نظامی —— پاسخ: سردوشی
میوه باب گلو —— پاسخ: هلو
نان نازک —— پاسخ: لواش
نوعی کفش —— پاسخ: لکا
ورزش چوب و توپ —— پاسخ: هاکی
یک ترکی —— پاسخ: بیر

آفریدگار —— پاسخ: ایزد
آماس / ورم —— پاسخ: پف
اثر آلودگی —— پاسخ: لکه
اثر بزرگ علوی —— پاسخ: ورق پاره های زندان
اثر رجبعلی اعتمادی —— پاسخ: هشت دقیقه تا برهوت
اثر صادق هدایت —— پاسخ: زنده به گور
از سازهای سنتی —— پاسخ: ستار
به دست آوردن مال —— پاسخ: اغتنا
به طور یقین —— پاسخ: همانا
بیماری —— پاسخ: دا
پارچه مشبک —— پاسخ: تور
پرارزش —— پاسخ: گران قیمت
پرنده زیبای آبزی —— پاسخ: قو
تقلب در بازی —— پاسخ: جر
حرص و طمع —— پاسخ: آز
حرف دوم یونانی —— پاسخ: بتا
خرابی / ویرانی —— پاسخ: هدم
خست —— پاسخ: شح
خطاب بی ادبانه —— پاسخ: هی
داروی بیهوشی —— پاسخ: اتر
در به در —— پاسخ: آواره
ذره بنیادی —— پاسخ: اتم
راه کوتاه —— پاسخ: ره
زیبا و قشنگ —— پاسخ: شیک
سربست کارخانه —— پاسخ: آک
شعله آتش —— پاسخ: لهب
شما فرنگی —— پاسخ: یو
صاحب —— پاسخ: ذی
غذای پرطرفدار ایتالیایی —— پاسخ: پیتزا
فلز نقره ای نرم —— پاسخ: سدیم
قلب قرآن —— پاسخ: یس
گفتگوی دوستانه —— پاسخ: گپ
گل نومیدی —— پاسخ: یاس
گوی ورزشی —— پاسخ: توپ
لایه سوراخ شده جو —— پاسخ: ازن
لحظه —— پاسخ: دم
لقب حضرت فاطمه (س) —— پاسخ: زهرا
ماده سمی سیگار —— پاسخ: نیکوتین
مجروح —— پاسخ: جریحه دار
مجموعه آثار جوی —— پاسخ: آب و هوا
مساوی —— پاسخ: یر
معاون هیتلر —— پاسخ: هس
نشانه بیماری —— پاسخ: تب
کوتاه شدن لباس —— پاسخ: آب رفتن

آب بینی —— پاسخ: مف
آسان —— پاسخ: سهل
آنچه بدان افتخار می کنند —— پاسخ: فخر
اختلاف —— پاسخ: فتن
ادیت کردن —— پاسخ: ویراستار
از این جهت —— پاسخ: زین قبل
از بازیگران فیلم به رنگ ارغوان —— پاسخ: کوروش تهامی
از باشگاه های فوتبال اسپانیا —— پاسخ: زاراگوزا
از نوشت افزار —— پاسخ: مداد
اسرار —— پاسخ: رموز
اصطکاک —— پاسخ: مالش
ای دل —— پاسخ: دلا
باشگاه سوئدی —— پاسخ: ایکه سولنا
به دنیا آوردن —— پاسخ: زا
بی مو —— پاسخ: طاس
بیابان —— پاسخ: کویر
بیماری تنفسی —— پاسخ: آسم
پایتخت عمان —— پاسخ: مسقط
پسوند شباهت —— پاسخ: سا
پیامبر صبور —— پاسخ: ایوب
تازیان عرب —— پاسخ: سوط
تفاله عسل —— پاسخ: موم
تلخ —— پاسخ: مر
تمدن مکزیک —— پاسخ: ازتک
تکیه —— پاسخ: لم
جنبش —— پاسخ: سک
چغندر پخته —— پاسخ: لبو
حرکت —— پاسخ: جنبش
حیوان خرطوم دار —— پاسخ: فیل
خزانه برق —— پاسخ: باتری
خط کش مهندسی —— پاسخ: تی
خلاف گویی —— پاسخ: نقاذ
درون چیزی —— پاسخ: لا
درون دهان —— پاسخ: کب
دو یار هم قد —— پاسخ: ا ا
دیندار —— پاسخ: متدین
دیوار —— پاسخ: جدار
راندن —— پاسخ: طرد
روشنایی —— پاسخ: ضو
ریه —— پاسخ: شش
زرد انگلیسی —— پاسخ: یلو
زمین آماده کشت —— پاسخ: ایش
سخن بیهوده —— پاسخ: مزخرف
سربلند —— پاسخ: سرخ روی
سرپرست —— پاسخ: رئیس
سردار ایرانی —— پاسخ: بابک
شهری در آلمان —— پاسخ: ینا
شکست شطرنجی —— پاسخ: مات
صمیمی —— پاسخ: یکدل
عزیز تازی —— پاسخ: ام
عقب —— پاسخ: پس
قوم مار پرست هند —— پاسخ: ناگا
قیمت —— پاسخ: بها
گربه —— پاسخ: هر
گوشه —— پاسخ: کنج
محصول گیاه گون —— پاسخ: کتیرا
ملامت و سرزنش —— پاسخ: لوم
مکث و سکوت —— پاسخ: ایست
نشانه مفعولی —— پاسخ: را
نظرات انتخاباتی —— پاسخ: آرا
نگاه کوچک —— پاسخ: نگه
نیرو —— پاسخ: قوت
نیم صدای سگ —— پاسخ: وق
همان هیا است —— پاسخ: هیا
کتاب فیزیک و شیمی قدیم —— پاسخ: رنر
کشتار کننده —— پاسخ: مقاتل
کشوری در قاره کهن —— پاسخ: لایوس
کلام تنفر —— پاسخ: اف
کلمه نفی عربی —— پاسخ: کلا
کوچکی —— پاسخ: خردگی
یک خودمانی —— پاسخ: یه

آرایش صورت —— پاسخ: میکاپ
اثر ایرج پزشک زاده —— پاسخ: دایی جان ناپلئون
اثر علی محمد افغانی —— پاسخ: شادکامان دره قره سو
از حشرات خونخوار —— پاسخ: کک
اساس و پایه —— پاسخ: رکن
اسب مایل به زرد —— پاسخ: سمند
اشاره به دور —— پاسخ: آن
انگشت اول —— پاسخ: شست
بانگ آواز —— پاسخ: ندا
به دنیا آوردن —— پاسخ: زادن
به زور خودمانی —— پاسخ: زورکی
پدر —— پاسخ: ابو
پر رو —— پاسخ: سمج
پیچ و تاب —— پاسخ: خم
ترس —— پاسخ: جبن
جوهر مرد —— پاسخ: کار
حرف دهن کجی —— پاسخ: ی ی
خانه گاو و گوسفند —— پاسخ: آغل
خداحافظ —— پاسخ: بدرود
دوربین فیلم برداری قابل حمل —— پاسخ: هندی کم
دوستی و محبت —— پاسخ: ود
رساندن پیام —— پاسخ: ابلاغ
روش / منوال —— پاسخ: رویه
زیرک —— پاسخ: رند
سالم —— پاسخ: تندرست
سخن بریده بریده —— پاسخ: من من
سر فوتبالیست —— پاسخ: هد
سرخ متمایل به کبود —— پاسخ: زرشکی
شلاق —— پاسخ: تازیانه
شهر پیامبر —— پاسخ: مدینه
شهر رازی —— پاسخ: ری
عالم —— پاسخ: دانشمند
عدد خیطی —— پاسخ: سه
غذای ساده —— پاسخ: آش
گدایی کردن —— پاسخ: تکدی
گرفتنی است نه دادنی —— پاسخ: حق
لحظه / دم —— پاسخ: آن
ماه تابستانی —— پاسخ: شهریور
محسوس —— پاسخ: عینی
محل شمال غرب تهران —— پاسخ: درکه
مروارید —— پاسخ: در
ملایمت —— پاسخ: نرمی
میان —— پاسخ: لا
هر چیز گرد —— پاسخ: گردو
کجاست خودمانی —— پاسخ: کو

آفریده شدگان —— پاسخ: انام
اثر امیر عشیری —— پاسخ: رد پای یک زن
اثر جمال میرباقری —— پاسخ: دندان گرگ
ارمغان سرما —— پاسخ: برف
از حبوبات —— پاسخ: ماش
اسب ترکی —— پاسخ: آت
بخل —— پاسخ: شح
به هم پیوسته و انباشته —— پاسخ: کیپ
پر رمز و راز —— پاسخ: مرموز
پیاپی —— پاسخ: متوالی
تصویر چهره از جانبین —— پاسخ: نیم رخ
تورم رگ های پا —— پاسخ: واریسم
جوی خون —— پاسخ: رگ
چرک / عفونت —— پاسخ: ریم
چو حل گشت آسان شود —— پاسخ: معما
حرف بیست و هشتم —— پاسخ: میم
حریص —— پاسخ: دندان گرد
حمام بخار —— پاسخ: سونا
خارج کردن هوا از ریه —— پاسخ: بازدم
خرس آسمان —— پاسخ: دب
خوراکی از شیر و آرد —— پاسخ: فرنی
درخشش —— پاسخ: لمع
دوست و همدم —— پاسخ: یار
زحمت مفت —— پاسخ: خر حمالی
زیبا روی افسانه ای —— پاسخ: پری
زیر گلو —— پاسخ: حنک
سست و کاهل —— پاسخ: کسل
سلاح انفجاری —— پاسخ: بمب
شاعرانه —— پاسخ: رمانتیک
شخص قابل اعتماد —— پاسخ: آدم حسابی
شکاف باریک —— پاسخ: درز
شکم —— پاسخ: لت
شیار داخل لوله تفنگ —— پاسخ: خان
عضو رونده —— پاسخ: پا
غربال —— پاسخ: الک
غلطک —— پاسخ: رول
قلاب کمربند —— پاسخ: سگک
گهواره —— پاسخ: ننو
محل ورود —— پاسخ: در
معبود دروغین —— پاسخ: بت
من و تو —— پاسخ: ما
مورچه —— پاسخ: نمل
ناگهانی خودمانی —— پاسخ: یهو
نهضت طرفدار حقوق زنان —— پاسخ: فمینیسم
کشور سیگار برگ —— پاسخ: کوبا

آب بند —— پاسخ: سد
آرواره —— پاسخ: فک
از بازیگران کلاف —— پاسخ: لیلا اوتادی
از باشگاه های سوئیس —— پاسخ: افث زوریخ
از پرندگان —— پاسخ: سار
از رنگ های اصلی —— پاسخ: آبی
از لبنیات —— پاسخ: کره
از نیروهای دفاع مقدس —— پاسخ: بسیج
بازی کردن —— پاسخ: لعب
بازیکن سابق پرتغال —— پاسخ: فیگو
بالا رفتن —— پاسخ: تصاعد
بالای فرنگی —— پاسخ: آپ
بدن —— پاسخ: تن
برتر از گوهر —— پاسخ: هنر
برخوردار —— پاسخ: بهره ور
بزرگی —— پاسخ: حشمت
بسیار درخشان —— پاسخ: نیر
بشارت دهنده —— پاسخ: بشیر
بشقاب بزرگ —— پاسخ: دیس
بلند مرتبه —— پاسخ: معلی
بله عرب —— پاسخ: نعم
به دنیا آوردن —— پاسخ: زا
پو وارونه —— پاسخ: وپ
پویش مکن —— پاسخ: مپوی
پیری —— پاسخ: کهولت
تازه —— پاسخ: نو
تخم مرغ فرنگی —— پاسخ: اگ
ترش رویی —— پاسخ: اخم
تقلب کردن —— پاسخ: جعل
تنگی و گرفتاری —— پاسخ: بیص
ثم وارونه —— پاسخ: مث
جهانگرد —— پاسخ: سیاح
جود و بخشش —— پاسخ: هشام
جوی خون —— پاسخ: رگ
چاشنی غذا —— پاسخ: سس
چه وقت —— پاسخ: کی
حرف یونانی —— پاسخ: دتا
حنا —— پاسخ: یلتا
خدای درویش —— پاسخ: هو
دشنام دادن —— پاسخ: سب
دنبال رفتن —— پاسخ: واپس رفتن
دکان کوچک —— پاسخ: دکه
ذغال سنگ مرغوب —— پاسخ: کک
رنگ ناخن —— پاسخ: لاک
رنگی از خانواده سبز —— پاسخ: یشمی
رود آرام —— پاسخ: دن
ساده لو —— پاسخ: خل
سخنان بیمارگونه —— پاسخ: یان
سزاوار —— پاسخ: شایان
سستی و نرمی —— پاسخ: رخا
شاعر خیمه دوز —— پاسخ: خیام
شهر بی قانون —— پاسخ: هرت
طرف چپ —— پاسخ: یسار
غبار یا خاک نرم —— پاسخ: گرد
فرو آینده —— پاسخ: نازل
فلز رسانا —— پاسخ: مس
قمر زمین —— پاسخ: ماه
گرو گذاشتن —— پاسخ: رهن
گیاه رنگ رزی —— پاسخ: روناس
گیشه بلیط فروشی —— پاسخ: باجه
لاشه حیوان —— پاسخ: لش
مالک —— پاسخ: ذا
ماه تابستانی —— پاسخ: تیر
متعصب در عقاید خود —— پاسخ: دگم
مذهب —— پاسخ: کیش
مردانگی —— پاسخ: بهمرد
مظهر استواری —— پاسخ: کوه
نوجوان —— پاسخ: نو خواسته
نیکویی —— پاسخ: بهی
هافبک انگلیس —— پاسخ: لمپارد
هزگز نه عرب —— پاسخ: لن
همسر پریام —— پاسخ: هکابه
همسر پیامبر اکرم (ص) —— پاسخ: خدیجه
وسط —— پاسخ: بین
کاشف رادیوم —— پاسخ: ماری کوری
کلاه فرنگی —— پاسخ: هت
کوشش —— پاسخ: سعد
یار مت —— پاسخ: پت

آسایشگاه روانی —— پاسخ: تیمارستان
اثر جمال میر صادقی —— پاسخ: این سوی تل های شن
اثر عبدالحسین صنعتی زاده —— پاسخ: روزگاری که گذشت
احوال پرسی از بیمار —— پاسخ: عیادت
از روی خطا —— پاسخ: سهوا
استوار و محکم —— پاسخ: مبرم
ایراد —— پاسخ: اشکال
بچه ترسان —— پاسخ: لولو
بدنام —— پاسخ: رسوا
بزرگتر از آلبالو —— پاسخ: گیلاس
به دنیا آوردن —— پاسخ: زا
بیماری خارش پوست —— پاسخ: اگزما
پسوند شباهت —— پاسخ: سا
پوشاک گشاد بی آستین —— پاسخ: شنل
جر و بحث —— پاسخ: بگو مگو
چین و شکن —— پاسخ: یرا
حرف ندا —— پاسخ: یا
حیوان باربر —— پاسخ: خر
خدایی —— پاسخ: اللهی
خشکی —— پاسخ: بر
خطاب بی ادبانه —— پاسخ: هی
خوش و زیبا —— پاسخ: وش
رد پای کسی را گرفتن —— پاسخ: رد زدن
زادگاه حضرت ابراهیم (ع) —— پاسخ: اور
زمان تولد —— پاسخ: میلاد
سوی / طرف —— پاسخ: زی
شبانگاه —— پاسخ: مسا
شرم حضور —— پاسخ: رودربایستی
فرهنگستان —— پاسخ: آکادمی
قاضی ورزش —— پاسخ: داور
قانون چنگیزی —— پاسخ: یاسا
گناه —— پاسخ: تابو
گناه —— پاسخ: ذنب
گیاهی مانند آلاله —— پاسخ: برگ بو
مرتجع لاستیکی —— پاسخ: کش
مشاور —— پاسخ: رایزن
نفرین شده —— پاسخ: لعین
نوشته شده —— پاسخ: مسطور
نوعی ریسمان —— پاسخ: ورس
نوعی نان —— پاسخ: سنگک
هر گردی آن نیست —— پاسخ: گردو
کاروانسرا —— پاسخ: رباط
کج —— پاسخ: اریب
کره —— پاسخ: گوی

آب بند —— پاسخ: سد
اثر احمد محمود —— پاسخ: زائری زیر باران
اثر سیمین دانشور —— پاسخ: جزیره سرگردانی
از سیارات —— پاسخ: اورانوس
از شهرهای خراسان رضوی —— پاسخ: نیشابور
از مزه ها —— پاسخ: ترش
از واحدهای نظامی —— پاسخ: گردان
بحرانی —— پاسخ: حاد
برآمدگی —— پاسخ: ورم
برطرف کردن —— پاسخ: رفع
بز نر —— پاسخ: تکه
بزرگ نمایی —— پاسخ: زوم
بله بی ادبانه —— پاسخ: ها
به هراس افکندن —— پاسخ: ارعاب
پرهیزگار —— پاسخ: تقی
پروانه شرکت به نام اوست —— پاسخ: صاحب امتیاز
حمام بخار —— پاسخ: سونا
خاک صنعتی —— پاسخ: رس
داروغه —— پاسخ: محتسب
دالان های پیچ در پیچ —— پاسخ: ماز
دوست —— پاسخ: یار
دوست نامناسب —— پاسخ: ناباب
رشد کردن —— پاسخ: نمو
سخت بی تاب شدن —— پاسخ: جان به سر شدن
سلاحی گرم —— پاسخ: تفنگ
سلطان بیابان —— پاسخ: شتر
سنگینی —— پاسخ: وزن
شش —— پاسخ: ریه
شفقت —— پاسخ: رحم
شکاف باریک —— پاسخ: شیار
علت —— پاسخ: سبب
فرزندزاده —— پاسخ: نوه
فریب —— پاسخ: مکر
قسم و گونه —— پاسخ: نوع
لخت و برهنه —— پاسخ: عور
مال بعضی ها گرو نه است —— پاسخ: هشت
مسافرخانه بزرگ —— پاسخ: هتل
مساوی —— پاسخ: یر
نازکی —— پاسخ: رقت
نامی برای روز قیامت —— پاسخ: یوم القرار
نژاد مردم روسیه —— پاسخ: روس
نقره ای —— پاسخ: سیمین
نیکان —— پاسخ: ابرار
وسیله درو —— پاسخ: داس
کوبیدن —— پاسخ: دق

آخری —— پاسخ: پسین
آموزش —— پاسخ: یادگیری
ابزار کبابی —— پاسخ: سیخ
اتومبیل صحرا —— پاسخ: جیب
اردوگاه —— پاسخ: کمپ
از جنس فلز پرمصرف —— پاسخ: آهنی
از دل پرسوز برآید —— پاسخ: آه
از علائم جمع فارسی —— پاسخ: ها
از غذاهای شیرازی —— پاسخ: قنبرپلو
از گل ها —— پاسخ: مینا
از وسایل حمام —— پاسخ: لگن
از وسایل گرمازا —— پاسخ: بخاری
اصفهان قدیم —— پاسخ: جی
بالای فرنگی —— پاسخ: آپ
بالای کوه —— پاسخ: کمرکش
بی صدا —— پاسخ: خاموش
پرحرفی —— پاسخ: وراجی
پسر —— پاسخ: پور
تخت پادشاهی —— پاسخ: اریکه
تعداد آیات سوره کوثر —— پاسخ: سه
تعمیر و اصلاح —— پاسخ: مرمت
جانور سمی —— پاسخ: رتیل
جمع اداره —— پاسخ: ادارات
جمع امام —— پاسخ: ائمه
جوهرلیمو —— پاسخ: اسیدنیتریک
چین و چروک پوست —— پاسخ: یرا
حالتی از آب —— پاسخ: بخار
حرف همراهی عرب —— پاسخ: مع
حس ها —— پاسخ: حواس
خالص —— پاسخ: ناب
خرسند و راضی —— پاسخ: قانع
خزانه دار —— پاسخ: خازن
خودروی کره ای —— پاسخ: دوو
خوش اقبال —— پاسخ: نیک اختر
درخت تسبیح —— پاسخ: یسر
دریای عرب —— پاسخ: یم
دورویی —— پاسخ: ریا
رود آرام —— پاسخ: دن
زبان —— پاسخ: لسان
سازگاری —— پاسخ: وفاق
سخت —— پاسخ: دشوار
سر —— پاسخ: راس
سرپرست جامعه اسلامی —— پاسخ: ولی
سوقات اصفهان —— پاسخ: گز
شهر آذربایجان شرقی —— پاسخ: میانه
شکل و قیافه —— پاسخ: ریخت
صدا —— پاسخ: آوا
طرف —— پاسخ: جهت
عملی در زراعت —— پاسخ: بوجاری
فیزیکدان آلمانی —— پاسخ: اتواشترن
فیلم ملاقلی پور —— پاسخ: هیوا
فیلمی از شورجه —— پاسخ: سی و سه روز
قدیمی —— پاسخ: کهنه
قوم مغول —— پاسخ: تاتار
گل سرخ —— پاسخ: رز
گودی —— پاسخ: عمق
گوهری سبز رنگ —— پاسخ: زمرد
مشک آب —— پاسخ: خی
معتقد به چیز —— پاسخ: قائل
مقابل آمدن —— پاسخ: رفتن
منجم —— پاسخ: اختری
نرده چوبی —— پاسخ: تارمی
نهادی در سازمان ملل متحد —— پاسخ: یونسکو
نوعی آرایه ادبی —— پاسخ: استعاره
نوعی پلنگ —— پاسخ: یوز
نوعی شیرینی —— پاسخ: تر
نوعی معادله ریاضی —— پاسخ: سهمی
همدستان —— پاسخ: شرکا
کتلت —— پاسخ: شامی
کشوری در بریتانیا —— پاسخ: ولز
کلام نهفته —— پاسخ: راز
کله —— پاسخ: سر

آش —— پاسخ: با
آواز خواننده —— پاسخ: مترنم
از استان ها —— پاسخ: قزوین
از شهرهای کرمانشاه —— پاسخ: کنگاور
از صور فلکی —— پاسخ: جوزا
از گربه سانان —— پاسخ: پلنگ
بند زنجیر —— پاسخ: قید
بنیادی ترین حق هر انسان —— پاسخ: آزادی
به پایان رساندن —— پاسخ: خاتمه
بهره هوشی —— پاسخ: آی کیو
بوسه —— پاسخ: ماچ
پاینده و جاوید —— پاسخ: خالد
پاییتخت سوئیس —— پاسخ: برن
پر —— پاسخ: مملو
پوستین —— پاسخ: وت
ثروتمند —— پاسخ: بای
جمع نجیب —— پاسخ: نجبا
جنس قوی —— پاسخ: نر
چارچوب —— پاسخ: کادر
چین خوردگی های طاق های زمین —— پاسخ: طاق دیس
حیوان مفید —— پاسخ: گاو
خانم —— پاسخ: بانو
خدای درویش —— پاسخ: هو
دفعه / بار —— پاسخ: گاه
رستنی نهانزا —— پاسخ: خزه
رشته کوه جنوب غرب اروپا —— پاسخ: پیرنه
زندان پرندگان —— پاسخ: قفس
شلوار جین —— پاسخ: لی
شکافنده —— پاسخ: باقر
ضدحمله —— پاسخ: پاتک
فرا رسیدن —— پاسخ: آمدن
فیلمی از رومن پلانسکی —— پاسخ: بچه رزماری
فیلمی از کلینت ایستوود —— پاسخ: بچه جایگزین
گاه و بی گاه / در هر فرصت —— پاسخ: راه و بی راه
گوشی —— پاسخ: هدفون
لقب انوشیروان —— پاسخ: دادگر
لنگه بار —— پاسخ: تا
مجموعه —— پاسخ: ست
مشهور —— پاسخ: زبان زد
مقیاس مایعات —— پاسخ: گالن
من و تو —— پاسخ: ما
نصف —— پاسخ: نیم
نوعی بیماری پوستی —— پاسخ: آکنه
نیرومند / قوی —— پاسخ: قل چماق
یل شاهنامه —— پاسخ: رستم
یک خودمانی —— پاسخ: یه

آزاد ساختن —— پاسخ: رهانیدن
آسیب و آفت —— پاسخ: اک
اثر هوشنگ گلشیری —— پاسخ: نیمه تاریک ماه
اسب رستم —— پاسخ: رخش
بی نظیر —— پاسخ: یکتا
پاک کننده —— پاسخ: زداینده
پول یا جنسی را با حیله از کسی گرفتن —— پاسخ: تلکه
تا / تا آنکه —— پاسخ: حتی
چهره —— پاسخ: رخ
حرف تردید —— پاسخ: یا
خوردن عرب —— پاسخ: اکل
دلیل و برهان —— پاسخ: حجت
رشته / نخ —— پاسخ: تار
رود مرزی —— پاسخ: ارس
سر فوتبالیست —— پاسخ: هد
سلاح کاشتنی —— پاسخ: مین
شاخه ای کوچک —— پاسخ: شاخک
شکننده —— پاسخ: ترد
صمیمی شدن با کسی —— پاسخ: گرم گرفتن
علامت جمع فارسی —— پاسخ: ها
غسل نشده —— پاسخ: غس
فاقد راه خروجی —— پاسخ: بن بست
فیلمی از لوئیس مایلستون —— پاسخ: در جبهه غرب خبری نیست
گیاه رنگ رزی —— پاسخ: وسمه
گیاهی نهانزا —— پاسخ: سرخس
لبخند زدن —— پاسخ: تبسم
مال بم آفت ندارد —— پاسخ: بادمجان
مجموعه ای از یک چیز —— پاسخ: دسته
مظهر وفا —— پاسخ: سگ
منگوله / شرابه —— پاسخ: آویز
موجود نامرئی —— پاسخ: جن
مکان —— پاسخ: جا
نابود —— پاسخ: هلاک
هر تکه از نارنجک —— پاسخ: ترکش
همه پرسی —— پاسخ: رفراندوم
وسیله بی ارزش —— پاسخ: ماسماسک
ویران —— پاسخ: خراب
کثیف —— پاسخ: آلوده
کشور عجائب —— پاسخ: هند
کلمه پرسشی —— پاسخ: آیا
کیسه پول —— پاسخ: همیان
یاری دهنده —— پاسخ: ممد
یگان تاکتیکی نیروی هوایی —— پاسخ: اسکادران

آشپزی کردن —— پاسخ: طبخ
آلتی در تفنگ —— پاسخ: گلنگدن
از بازیگران آژانس دوستی —— پاسخ: پژمان بازغی
از گروه های خونی —— پاسخ: او
بازیگر جدایی نادر از سیمین —— پاسخ: ساره بیات
بازیگر سریال ماتادور —— پاسخ: سام درخشانی
بازیگر فیلم نازنین —— پاسخ: سحر قریشی
برتری ها —— پاسخ: مزایا
بزرگ و گنده —— پاسخ: گت
بها —— پاسخ: نرخ
پای چلاق —— پاسخ: شل
پایان کار —— پاسخ: غب
پرنده سعادت —— پاسخ: هما
پسوند حاصل مصدر —— پاسخ: گی
پیدا کننده —— پاسخ: یابنده
تربیت شده —— پاسخ: اهلی
ترحم و دلسوزی —— پاسخ: رقت
جهیدن —— پاسخ: پرش
جوییدنی در معدن —— پاسخ: رگه
چشم دوخته —— پاسخ: خیره
خالی —— پاسخ: تهی
خشم و قهر —— پاسخ: وژ
خمیدگی —— پاسخ: انحنا
خوش یمنی —— پاسخ: آمد
دانه انگور —— پاسخ: حب
درخت انگور —— پاسخ: مو
درک و شعور —— پاسخ: فهم
دو مصراع از شعر —— پاسخ: بیت
دوستی —— پاسخ: ود
راه کوتاه —— پاسخ: ره
روغن فروش —— پاسخ: دهان
زره ساز —— پاسخ: زراد
زندان —— پاسخ: محبس
زیبا و دوست داشتنی —— پاسخ: نازنین
سرزنش —— پاسخ: لوم
سمت راست —— پاسخ: یمین
سنگینی —— پاسخ: وزن
سوی دیگر —— پاسخ: ورا
شب طولانی —— پاسخ: شب یلدا
شخص —— پاسخ: کس
شوریده حال —— پاسخ: آسیه
شیر درنده —— پاسخ: هژبر
صد سال —— پاسخ: قرن
ضمیر خارجی —— پاسخ: یو
ضمیر مؤدبانه —— پاسخ: شما
طلا —— پاسخ: زر
عبور و مرور کالا —— پاسخ: ترانزیت
عدسی دوربین —— پاسخ: لنز
عزاداران —— پاسخ: سوگواران
عشیره —— پاسخ: ایل
علف و نبات —— پاسخ: گیاه
غذای شبانه —— پاسخ: شام
فرمانروایان —— پاسخ: امرا
فیلمی با بازی بهرام رادان —— پاسخ: خون بازی
گود عمیق —— پاسخ: ژرف
گورا —— پاسخ: هنی
گوسفند شاخدار —— پاسخ: تکل
لطافت —— پاسخ: نرمی
مؤلف —— پاسخ: نساخ
مایع آبادانی —— پاسخ: آب
مثلث اسرار آمیز اقیانوس اطلس —— پاسخ: برمودا
مجلس عیش و نوش —— پاسخ: بزم
مرد عابد و عارف —— پاسخ: ربانی
مرکز فرماندهی —— پاسخ: ستاد
میهن —— پاسخ: زادبوم
نا استوار —— پاسخ: لق
نت میانی —— پاسخ: لا
نمو —— پاسخ: رشد
نوبت بازی —— پاسخ: داو
واحدی در ارتش —— پاسخ: هنگ
کارگردان فیلم نازنین —— پاسخ: مهدی گلستان
کلام پرسشی —— پاسخ: آیا
کهن سال —— پاسخ: مسن
کوچک —— پاسخ: که
یار دیرین کره —— پاسخ: مربا
یورش —— پاسخ: حمله

آبرو —— پاسخ: شرف
آش —— پاسخ: با
آهنربا —— پاسخ: مغناطیس
از خواهران برونته —— پاسخ: آن
اشاره به دور —— پاسخ: آن
الفبای موسیقی —— پاسخ: نت
امرود —— پاسخ: مل
برانگیختن —— پاسخ: شورانیدن
بزرگ روستا —— پاسخ: بک
بسیار ضعیف و لاغر —— پاسخ: مردنی
پیرمرد سرخ پوش کریسمس —— پاسخ: بابانوئل
تصدیق انگلیسی —— پاسخ: یس
تند است و اشتها آور —— پاسخ: خردل
تکه غذا —— پاسخ: لقمه
جریمه تاوان سخت —— پاسخ: نقره داغ
حرف تعجب و شگفتی —— پاسخ: وه
حرف همراهی —— پاسخ: با
رایحه —— پاسخ: بو
رسم عادت —— پاسخ: آیین
رود فراعنه —— پاسخ: نیل
ستاره سنج —— پاسخ: اسطرلا
سر —— پاسخ: راز
سه کیلو —— پاسخ: من
شخص —— پاسخ: کس
شهر جنوبی —— پاسخ: بندرعباس
صحرا —— پاسخ: بادیه
عدد روستا —— پاسخ: ده
فریاد افسوس —— پاسخ: وای
فیلم معروف دنی بویل —— پاسخ: میلیونر زاغه نشین
قورباغه —— پاسخ: وزغ
قوم و خویش —— پاسخ: کس و کار
گل سرخ —— پاسخ: رز
گوریل افسانه ای —— پاسخ: کینگ کونگ
لیست غذای رستوران —— پاسخ: منو
محروم شد از لطف رب —— پاسخ: بی ادب
مدرسه امیرکبیر —— پاسخ: دارالفنون
نگاه زل زده —— پاسخ: خیره
نمک می خورند و می شکنند —— پاسخ: نمکدان
نیم صدای گوسفند —— پاسخ: بع
نیمه دیوانه —— پاسخ: خل
همان دکمه است —— پاسخ: دگمه
ویتامین جدولی —— پاسخ: کا
کوچکتر —— پاسخ: که
کیمیای جدید —— پاسخ: شیمی
یار دیرین آفتابه —— پاسخ: لگن

آزاده —— پاسخ: حر
اثری از اصغر الهی —— پاسخ: دیگر سیاوشی نمانده
اسب ترکی —— پاسخ: ات
اسمی غیر از اسم اصلی —— پاسخ: لقب
الگو —— پاسخ: سرمشق
بالندگی —— پاسخ: نشو و نما
برگ برنده —— پاسخ: آس
بله بی ادبانه —— پاسخ: ها
به آرامی و دزدکی —— پاسخ: یواشکی
به جای آوردن —— پاسخ: ادا
پادشاه —— پاسخ: کیا
پایه و رکن —— پاسخ: ستون
پوستین —— پاسخ: وت
ترساندن —— پاسخ: تهدید
جامد —— پاسخ: دج
جد —— پاسخ: نیا
حافظه موقت کامپیوتر —— پاسخ: رم
حرف درد —— پاسخ: آخ
حرف ندا —— پاسخ: ای
خالی —— پاسخ: تهی
خداوند —— پاسخ: یزدان
خراب شده —— پاسخ: از کار افتادن
خون عرب —— پاسخ: دم
درست و حسابی —— پاسخ: جانانه
دمپختک —— پاسخ: کته
ذات و سرشت —— پاسخ: جنم
زلف —— پاسخ: گیسو
سمبل مورد پرستش —— پاسخ: توتم
شش عدد —— پاسخ: جین
شهر مذهبی —— پاسخ: قم
شکار —— پاسخ: نخجیر
گلی به رنگ بنفش —— پاسخ: جنم
گونه و نوع —— پاسخ: سنخ
لغزنده —— پاسخ: لیز
ماچ —— پاسخ: بوس
مار خطرناک —— پاسخ: کبرا
مربوط به خدای یگانه —— پاسخ: احدی
مرض قند —— پاسخ: دیابت
مقابل خبردار نظامی —— پاسخ: راحت باش
مقابل روز —— پاسخ: شب
ناقص عقل —— پاسخ: سخیف
نوازنده پیانو —— پاسخ: پیانیست
هماهنگ و سازگار —— پاسخ: منسجم
واحد سطح —— پاسخ: آر
وسیله برش نجار —— پاسخ: اره
وسیله کار نقاش —— پاسخ: کاردک
کشت زار هندوانه و خربزه —— پاسخ: جالیز
کشف ماری کوری —— پاسخ: رادیوم

آب عرب —— پاسخ: ما
اثر صادق چوبک —— پاسخ: توپ پلاستیکی
اداره امور حقوقی —— پاسخ: دادگستری
از روی عمد —— پاسخ: متعمدا
امر از آمدن —— پاسخ: بیا
انگشت شهادت —— پاسخ: اندکس
بهشت —— پاسخ: مینو
بی بند و بار —— پاسخ: ول
بی پدر —— پاسخ: یتیم
پرهیزکاری —— پاسخ: تقوی
تقلب کردن در بازی —— پاسخ: جر
تمام شد —— پاسخ: تمت
تکرار حرف —— پاسخ: ر ر
چنگ زدن —— پاسخ: تمسک
حرف مجهول —— پاسخ: ایکس
خوردن —— پاسخ: اکل
در حقیقت —— پاسخ: واقعا
درخت انگور —— پاسخ: تاک
روشن دل —— پاسخ: نابینا
سقف دهان —— پاسخ: سق
شاپرک —— پاسخ: پروانه
شراب —— پاسخ: می
شکوه —— پاسخ: فر
صحنه نمایش —— پاسخ: سن
صدای در زدن —— پاسخ: تق
ظرف بزرگ برای پخت —— پاسخ: دیگ
عزیز عرب —— پاسخ: ام
فاسد —— پاسخ: تباه
فیلم کلینت ایستوود —— پاسخ: دختر میلیون دلاری
قعر —— پاسخ: ته
قلبش مجروح است —— پاسخ: دل ریش
قند شیر —— پاسخ: لاکتوز
قیمت بازاری —— پاسخ: فی
گردن کلفت —— پاسخ: قلدر
گریبان —— پاسخ: یقه
ماه کامل —— پاسخ: بدر
مرده —— پاسخ: میت
مساوی شطرنجی —— پاسخ: پات
مقدار مسافتی که تیر بتواند به هدف برسد —— پاسخ: تیررس
نام مورفی بازیگر هالیوود —— پاسخ: ادی
نخستین انسان —— پاسخ: آدم
نشانه بیماری —— پاسخ: تب
نگهبان دشت —— پاسخ: دشت بان
نیمه مبین —— پاسخ: مب
همدست —— پاسخ: شریک جرم
وسیله —— پاسخ: ابزار
کپی —— پاسخ: رونوشت
کنایه از مردن —— پاسخ: رخت بربستن

آزرده و مجروح —— پاسخ: افگار
آهنگ نظامی —— پاسخ: مارش
ابر نزدیک زمین —— پاسخ: مه
اثر امیر عشیری —— پاسخ: شبح گرگ
اثر فهیم رحیمی —— پاسخ: ماندانا
اذان می گوید —— پاسخ: مؤذن
بادمجانش آفت ندارد —— پاسخ: بم
بدین جهت —— پاسخ: لذا
پایه و ستون —— پاسخ: رکن
پزشک اتاق عمل —— پاسخ: جراح
تازیانه —— پاسخ: شلاق
تکبر —— پاسخ: فیس
جالیزی تنبل —— پاسخ: کدو
چهار نعل رفتن اسب —— پاسخ: یورتمه
دارای اصلی و نصب —— پاسخ: والاتبار
راز —— پاسخ: سر
راندن و دفع —— پاسخ: ذب
روییدن و پرورش یافتن —— پاسخ: نشو
ریسمان —— پاسخ: نخ
زشت و مهیب —— پاسخ: انر
سازگاری کردن —— پاسخ: وفاق
سایه —— پاسخ: نش
سرمایه جاودانی —— پاسخ: کار
شالوده —— پاسخ: بنیان
شهر سیستان و بلوچستان —— پاسخ: ایران شهر
شیر درنده —— پاسخ: هماس
فاتح رومی —— پاسخ: اسکندر
فیلم کلینت استوود —— پاسخ: نابخشوده
قوت لا یموت —— پاسخ: نان
لقب اشراف انگلیس —— پاسخ: لرد
مادر —— پاسخ: ام
مادر باران —— پاسخ: ابر
مانع —— پاسخ: سد
مایه آبادانی —— پاسخ: آب
محکم و استوار —— پاسخ: متین
مدل —— پاسخ: مانکن
معاون دادستان —— پاسخ: دادیار
مفصل و با شرح جزئیات —— پاسخ: با آب و تاب
ممانعت از پیشرفت کار —— پاسخ: کارشکنی
نادانی —— پاسخ: جهل
نارس —— پاسخ: کال
نترس —— پاسخ: بیباک
نخست —— پاسخ: اول
نرخ —— پاسخ: بها
نرخ بازاری —— پاسخ: فی
نگاه کوتاه —— پاسخ: نگه
هنوز انگلیسی —— پاسخ: یت
وال —— پاسخ: بالن
وسیله —— پاسخ: آلت
وسیله رمال —— پاسخ: رمل
ویتامین انعقاد خون —— پاسخ: کا

آواز دهنده —— پاسخ: هاتف
اثر صادق چوبک —— پاسخ: عروس فروشی
از انواع بازی —— پاسخ: فکری
از خواهران برونته —— پاسخ: آن
از مواد دارویی —— پاسخ: سرم
الماس تراش داده شده —— پاسخ: برلیان
اهل جهنم —— پاسخ: دوزخیان
بارها —— پاسخ: کرات
باغ و بوستان —— پاسخ: پردیس
بنیان گذار مبارزه بدون خشونت —— پاسخ: گاندی
به لباس کسی درآمده —— پاسخ: متلبس
بیهوشی —— پاسخ: غش
پایان نامه —— پاسخ: تز
پسوند شباهت —— پاسخ: سا
تحریک کننده —— پاسخ: محرک
جام ورزشی —— پاسخ: کاپ
حیوان با وفا —— پاسخ: سگ
دور کردن و راندن —— پاسخ: تبعید
رهن —— پاسخ: گرو
رود آرام —— پاسخ: دن
رویداد —— پاسخ: ماوقع
زرافه —— پاسخ: شتر گاو پلنگ
زنجیر بر گردن —— پاسخ: قلاده
زکام —— پاسخ: گریپ
سخت و دشوار —— پاسخ: شاق
سفید ترکی —— پاسخ: آق
شتر بی کوهان —— پاسخ: لاما
صاحب زن و فرزند —— پاسخ: عیالوار
صورت حساب —— پاسخ: سیاهه
عرق روسی —— پاسخ: ودکا
عزیز است غنیمت شمریدش صحبت —— پاسخ: گل
عزیز عرب —— پاسخ: ام
عشق فرنگی —— پاسخ: لاو
علام بالای حرف —— پاسخ: فتحه
فایده —— پاسخ: سود
فرود آینده —— پاسخ: متنزل
فریاد شادی —— پاسخ: هورا
فیلم مارتین اسکورسینوی —— پاسخ: گرگ وال استریت
قلعه و حصار —— پاسخ: بارو
گشایش دهنده —— پاسخ: واسع
لقب پادشاه ترکستان —— پاسخ: خاقاق
مد روز —— پاسخ: باب
می دهند و رسوا می کنند —— پاسخ: لو
نگاه خیره —— پاسخ: زل
نمایش با ساز و آواز —— پاسخ: اپرا
نومیدی —— پاسخ: یاس
کمبودش باعث گواتر می شود —— پاسخ: ید
کمک کننده —— پاسخ: یاور
یار مت —— پاسخ: پت

آش —— پاسخ: با
آشوب و هیاهو —— پاسخ: جنجال
آهنگ / نغمه —— پاسخ: ملودی
اثر احمد محمود —— پاسخ: درخت انجیر معابد
از غلات —— پاسخ: جو
از هفت سین ها —— پاسخ: سمنو
اسرار کسی را فاش کردن —— پاسخ: لو دادن
اصفهان قدیم —— پاسخ: جی
امر از نبردن —— پاسخ: مبر
اندوه —— پاسخ: غم
بی سروپا —— پاسخ: لات
بیم —— پاسخ: پروا
تقارب —— پاسخ: همگرایی
تلخ —— پاسخ: مر
ته بندی و جلد کردن کتاب —— پاسخ: صحافی
توانایی —— پاسخ: بنیه
حرف دوم یونانی —— پاسخ: بتا
خبرچین —— پاسخ: جاسوس
خجالتی —— پاسخ: کمرو
درس خوانده —— پاسخ: ملا
دریای عرب —— پاسخ: یم
دولت ها —— پاسخ: دول
رمان مارگارت میچل —— پاسخ: برباد رفته
زیارت کعبه —— پاسخ: حج
سرباز ویژه —— پاسخ: کماندو
سرشته شده —— پاسخ: عجین
سرشکسته وشرم سار —— پاسخ: دمغ
سوره انجیر —— پاسخ: تین
سیقل دادن —— پاسخ: جلا
شبکه —— پاسخ: نت
شلوار جین —— پاسخ: لی
شهر بوشهر —— پاسخ: برازجان
شکوه —— پاسخ: فر
ظرفی برای آشپزی —— پاسخ: تابه
فیلم فرانسیس فورد کوپولا —— پاسخ: پدر خوانده
قرآن خوانی —— پاسخ: قاری
گستاخ و بی باک —— پاسخ: جری
مجموع درآمدها و هزینه های یک کشور —— پاسخ: بودجه
مرخص کردن —— پاسخ: ترخیص
ملیح —— پاسخ: بانمک
نظر —— پاسخ: رای
نقشه فرنگی —— پاسخ: پلان
نوعی بیماری ارثی خونی —— پاسخ: هموفیلی
نیتروژن —— پاسخ: ازت
نیروها —— پاسخ: قوا
هرج و مرج —— پاسخ: خر تو خر
واداشتن به کاری —— پاسخ: اجبار
ول و رها —— پاسخ: یله
کچل —— پاسخ: تاسجواب جدولانه مرحله 58

آنچه به وعده فروخته شود —— پاسخ: نسیه
اتحاد و هماهنگی —— پاسخ: یکدستی
اثر پرویز قاضی سعید —— پاسخ: عاشق شدن در دو ثانیه
از رو اندازها —— پاسخ: لحاف
اضطراب —— پاسخ: دلهره
الفبای موسیقی —— پاسخ: نت
اولین دو رقمی —— پاسخ: ده
به راستی —— پاسخ: یقینا
پاک کردن با آب —— پاسخ: شست و شو
پهلوان —— پاسخ: یل
پوست کنده —— پاسخ: رک
ترکیب آب و صابون و هوا —— پاسخ: حباب
تعطیل شدن —— پاسخ: تخته شدن
چهل خودمانی —— پاسخ: چل
حقیقت هر چیز —— پاسخ: ذات
خاک صنعتی —— پاسخ: رس
خواهر —— پاسخ: همشیره
دروغ ها —— پاسخ: اکاذیب
دستگاه رادیویی قابل حمل —— پاسخ: واکی تاکی
دنباله / ادامه —— پاسخ: بقیه
ده سال —— پاسخ: دهه
رنگ سبز تند —— پاسخ: یشمی
زیبا و خوب روی —— پاسخ: وسیم
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا —— پاسخ: سیا
سیف —— پاسخ: شمشیر
شرمسار و خجالتی —— پاسخ: کنفت
طاقچه —— پاسخ: رف
عضله —— پاسخ: ماهیچه
غزال —— پاسخ: آهو
فهم متقابل —— پاسخ: تفاهم
فیلمی با بازی رابرت دنیرو —— پاسخ: گاو خشمگین
قایق / کرجی —— پاسخ: بلم
قبول نشده —— پاسخ: رد
قوت لایموت —— پاسخ: نان
گاه از نهاد برآید —— پاسخ: آه
لخت —— پاسخ: رت
ماده مورد نیاز بیمار دیابتی —— پاسخ: انسولین
مجموعه حروف یک زبان —— پاسخ: الفبا
مربوط به ادبیات —— پاسخ: ادبی
معبر رودخانه —— پاسخ: پل
مقام الهی —— پاسخ: الوهیت
ناگهان خودمانی —— پاسخ: یهو
نیمکت بزرگ پشت دار —— پاسخ: کاناپه
هزینه زندگی زن و فرزند —— پاسخ: نفقه
کشمکش —— پاسخ: جدل
کهنه و پوسیده —— پاسخ: رث

آب دهان —— پاسخ: تف
آشنا به رسوم همگانی —— پاسخ: اجتماعی
آقا —— پاسخ: سید
ابزار بنایی —— پاسخ: ماله
ارائه ذوق و خلاقیت —— پاسخ: هنرمندی
از پرندگان —— پاسخ: قمری
از مد افتاده —— پاسخ: دمده
استخوان های پشت —— پاسخ: صلب
انقلابی کوبا —— پاسخ: مارتی
با —— پاسخ: آش
بازدارنده —— پاسخ: مانع
بازیگر فیلم بزرگ مرد کوچک —— پاسخ: پویا امینی
برگشتن —— پاسخ: واپس آمدن
بی حمیت —— پاسخ: ریشمال
پدر شعر نو —— پاسخ: نیما
پرستیدن —— پاسخ: تاله
پروردگار عالمیان —— پاسخ: خدا
پوست کنده —— پاسخ: رک
پوشاک —— پاسخ: البسه
پیروی کردن —— پاسخ: تبع
پیشرفته / رشد کرده —— پاسخ: مترقی
جاده هموار و شن ریزی شده —— پاسخ: شوسه
جدایی —— پاسخ: هجر
چرم براق —— پاسخ: ورنی
حرف ندا —— پاسخ: ای
حفاظ پله —— پاسخ: نرده
خانه —— پاسخ: خان
خرخاکی —— پاسخ: هدبه
خوراک بعد از غذا —— پاسخ: دست (دسر)
داستان —— پاسخ: فسانه
درخت زبان گنجشک —— پاسخ: ون
دشنام دادن —— پاسخ: سب
راهی —— پاسخ: عازم
زود باور —— پاسخ: هالو
زیر پا مانده —— پاسخ: له
ژرفا —— پاسخ: عمق
سیاست مدار اتریشی —— پاسخ: مترنیخ
صدای ترس آور —— پاسخ: پخ
صومعه —— پاسخ: دیر
طرفدار —— پاسخ: هوادار
عدد اول —— پاسخ: یک
علت —— پاسخ: دلیل
فلز پرمصرف —— پاسخ: آهن
قصه گو —— پاسخ: افسانه سرا
گندم گون —— پاسخ: اسمر
لاغر —— پاسخ: هزیل
لبریز و لبالب —— پاسخ: سرشار
مارچوبه —— پاسخ: هلیون
ماه کم حرف —— پاسخ: مه
مخفف شاه —— پاسخ: شه
مزدور —— پاسخ: اجیر
مستی —— پاسخ: سکر
مشایعت —— پاسخ: بدرقه
معلوم —— پاسخ: مشخص
مقابل ویران —— پاسخ: آباد
مهراس —— پاسخ: هیون
نت سوم —— پاسخ: می
نشانه بیماری —— پاسخ: تب
نمودن / نشان دادن —— پاسخ: ارائه
نوعی ساز سیمی —— پاسخ: هارپ
نوعی گل —— پاسخ: بنفشه
نیم صدای سگ —— پاسخ: وق
هر دو —— پاسخ: هم
همان شتر است —— پاسخ: اشتر
همراه سیم —— پاسخ: زر
واحد نظامی —— پاسخ: تیپ
کچل —— پاسخ: کل
کشور گاندی —— پاسخ: هند
کشور مبارک —— پاسخ: یمن
کفش / پای افزار —— پاسخ: لخا
کنوز —— پاسخ: گنج ها
کوبیدن —— پاسخ: دق
یارانه —— پاسخ: سوبسید
یازده —— پاسخ: ا ا
یک دهم —— پاسخ: دسی

ابر نزدیک زمین —— پاسخ: مه
اثر اسماعیل فصیح —— پاسخ: بازگشت به درخونگاه
اثر امیر عشیری —— پاسخ: کاروان مرگ
اثر صادق هدایت —— پاسخ: سه قطره خون
از حافظه های جانبی کامپیوتر —— پاسخ: دیسک
از درختان —— پاسخ: افرا
از غلات —— پاسخ: ارزن
از مواد مخدر —— پاسخ: گراس
از میوه های گرمسیری —— پاسخ: آناناس
اندیشه —— پاسخ: سگال
اندیشه —— پاسخ: فکر
بدی —— پاسخ: شر
برجستگی کوچک روی پوست —— پاسخ: زگیل
بردبار —— پاسخ: شکیبا
بستن / دوختن —— پاسخ: رتق
بهبود یافتن —— پاسخ: افاقه
بهشت —— پاسخ: رضوان
بینش / نظر —— پاسخ: نگرش
پست —— پاسخ: دنی
تارمی —— پاسخ: نرده
تعمیر لباس —— پاسخ: رفو
جنگ —— پاسخ: نبرد
جهت —— پاسخ: ور
چهره / قالب —— پاسخ: قاهر
حرص و طمع —— پاسخ: آز
حیله —— پاسخ: مکر
حیوان انکرالاصوات —— پاسخ: خر
دو رو —— پاسخ: ریاکار
ذوب —— پاسخ: گداز
رب النوع —— پاسخ: الهه
زور و سنگینی —— پاسخ: فشار
زیاده روی —— پاسخ: افراط
زیاده روی —— پاسخ: بودار
سازمان مخوف هیتلری —— پاسخ: اس اس
سرافراز —— پاسخ: سربلند
شفیره —— پاسخ: لار
شنگ قیمتی —— پاسخ: گوهر
عزیز دردانه —— پاسخ: سوگلی
فرو رفته —— پاسخ: قر
محل فرود هواپیما —— پاسخ: باند
مساوی —— پاسخ: یر
مسیر به صورت هفت هشت —— پاسخ: زیگ زاکی
معشوق —— پاسخ: نگار
موشک زیر آبی —— پاسخ: اژدر
نت چهارم —— پاسخ: فا
نسخه آزمایشی نرم افزار —— پاسخ: بتا
کرانه آسمان —— پاسخ: افق
کنایه از قضیه مشکوک —— پاسخ: بودار
کهنه و پاره پاره —— پاسخ: ژنده
کوی —— پاسخ: برزن
یار و همدم —— پاسخ: دوست

آواز بلند —— پاسخ: گلبانگ
اثر بزرگ علوی —— پاسخ: میرزا
از تقسیمات ارتش —— پاسخ: یگان
از حیوانات گله ای —— پاسخ: بز
اسب سرکش —— پاسخ: توسن
اشعه نامعلوم —— پاسخ: ایکس
امتداد —— پاسخ: راستا
او —— پاسخ: وی
اکنون —— پاسخ: اینک
بانی —— پاسخ: مؤسس
بدون شک —— پاسخ: یقین
بزرگ ده —— پاسخ: کدخدا
بلندی قامت —— پاسخ: قد
پایین —— پاسخ: زیر
پر آشوب —— پاسخ: ناامن
پرنده خوشبختی —— پاسخ: هما
پسر —— پاسخ: ابن
تازه شدن —— پاسخ: تجدد
چند وکیل —— پاسخ: وکلا
حشره موزی —— پاسخ: مگس
خوراک کفش —— پاسخ: واکس
دارای روحیه ای ضعیف و احساساتی —— پاسخ: سانتی مانتال
داروی ضد درد —— پاسخ: مسکن
دروغ بستن —— پاسخ: بهتان
دستگاه دریافت امواج رادیویی —— پاسخ: آنتن
سخن چین —— پاسخ: لماز
سرپرست —— پاسخ: قیم
شهر خراسان شمالی —— پاسخ: شیروان
فیلم برناردو برتولوچی —— پاسخ: زیبایی ربوده شده
فیلمی با بازی پرویز پرستویی —— پاسخ: مارمولک
قطعی برای کتاب —— پاسخ: وزیری
گاز سمی زرد رنگ —— پاسخ: کلر
گفتگوی پرسروصدا —— پاسخ: مشاجره
مانکن —— پاسخ: مدل
مدل کوچکتر از هرچیز —— پاسخ: ماکت
نادان —— پاسخ: کانا
نجات دهنده —— پاسخ: منجی
نشانه تیراندازی —— پاسخ: سیبل
هم رتبه —— پاسخ: همسنگ
همراه فراوان —— پاسخ: فت
واحد سطح —— پاسخ: آر
ورم —— پاسخ: آماس
وسیله روفتن —— پاسخ: جارو
کنایه از خشمگین —— پاسخ: کفری
کوشا —— پاسخ: جاهد

آداب و رسوم —— پاسخ: سنن
آماس —— پاسخ: ورم
اثر چربی —— پاسخ: لکه
اجاق سربسته —— پاسخ: فر
اداره و محل کار کنسول —— پاسخ: کنسولگری
از بازیگران روزگار قریب —— پاسخ: مهران رجبی
از خود راضی —— پاسخ: لوس
از فروع دین —— پاسخ: حج
اعضای کابینه —— پاسخ: وزرا
بازیگر زن فیلم پرپرواز —— پاسخ: زیبا بروفه
بازیگر غزال —— پاسخ: گودرزی
بازیگر فیلم باغ قرمز —— پاسخ: امین تارخ
بالاپوش قدیمی —— پاسخ: عبا
برد تفنگ —— پاسخ: تیررس
برنج پخته —— پاسخ: پلو
برکت سفره —— پاسخ: نان
بسیار فراوان —— پاسخ: بسی
بلند مرتبه —— پاسخ: والا
پاره کردن —— پاسخ: جر
پاکیزه —— پاسخ: طاهر
پرحرفی —— پاسخ: وراجی
پسوند حاصل مصدر —— پاسخ: گی
تباهی ها —— پاسخ: مفاسد
تیرانداختن —— پاسخ: رمی
جانشین دکمه —— پاسخ: زیپ
جایی که دزد بسیار باشد —— پاسخ: دزد بازار
جواب هوی —— پاسخ: های
چانه —— پاسخ: زنخدان
حاکم و فرمانروا —— پاسخ: حکم روا
حرف تعجب و شگفتی —— پاسخ: وه
حرف عطف —— پاسخ: واو
حرف ندا —— پاسخ: ای
حرکت هوا —— پاسخ: باد
حسد —— پاسخ: رشک
خدمتکار پیر —— پاسخ: دانا
دربردارنده —— پاسخ: شامل
درجه و مقام —— پاسخ: رتبه
دریای عرب —— پاسخ: یم
دهان خودمانی —— پاسخ: دهن
رایگان —— پاسخ: زب
رمق —— پاسخ: نا
روزانه —— پاسخ: یومیه
روش —— پاسخ: متد
روشن دل —— پاسخ: نابینا
زورمندی —— پاسخ: قدرت
ژول در ثانیه —— پاسخ: وات
ساحر —— پاسخ: افسونگر
سالن انتظار هتل —— پاسخ: لابی
سخن یاوه —— پاسخ: ور
سریالی از داریوش یاری —— پاسخ: خانه های روی تپه
سنبل کوهی —— پاسخ: فو
سنجش —— پاسخ: قیاس
سنگ سبز قیمتی —— پاسخ: یشم
طاقچه بالا —— پاسخ: رف
عود هندی —— پاسخ: یلنجوج
غیر معنوی —— پاسخ: مادی
فردوس —— پاسخ: مینو
فلز حدادی —— پاسخ: آهن
فلز رخساره —— پاسخ: روی
فیلمی از جواد اردکانی —— پاسخ: سبیل مردونه
قطار —— پاسخ: ترن
قلمه گیاه —— پاسخ: نشا
گروه —— پاسخ: دسته
لباس متحدالشکل —— پاسخ: یونیفورم
مته برقی —— پاسخ: درل
مخفف آتش —— پاسخ: تش
مرگ در سکوت —— پاسخ: دق
میخ —— پاسخ: مسمار
نجم —— پاسخ: کوکب
نغمه و آواز —— پاسخ: سرود
نوبت بازی —— پاسخ: داو
نیکان و برگزیدگان —— پاسخ: اخیار
کمک —— پاسخ: یاری
یار شمع —— پاسخ: پروانه

اثر جمالزاده —— پاسخ: بانگ نای
اثر م مؤدب پور —— پاسخ: یاسمی
از درختان —— پاسخ: کاج
ازدواج —— پاسخ: تأهل
برخی مار در آن پرورش می دهند —— پاسخ: آستین
برگ برنده —— پاسخ: آس
بزه —— پاسخ: جرم
بهشت —— پاسخ: جنت
بیماری تنفسی هاد —— پاسخ: سارس
پاکیزه —— پاسخ: زکی
پایتخت ایتالیا —— پاسخ: رم
پایتخت هزار کیلویی —— پاسخ: آتن
پرسش —— پاسخ: سؤال
پیامک —— پاسخ: اس
تپانچه —— پاسخ: تس
تحصن کردن —— پاسخ: بست نشستن
چند درجه —— پاسخ: درجات
داستان کوتاه —— پاسخ: متل
دلدادگی —— پاسخ: عشق
رقص محلی برزیل —— پاسخ: سامبا
روش —— پاسخ: متد
روشنایی اندک —— پاسخ: سو
زینت ناخن —— پاسخ: لاک
سپیدموی شاهنامه —— پاسخ: زال
سر —— پاسخ: راس
سرزنش —— پاسخ: سرکوفت
سرشت —— پاسخ: خو
شهر استان فارس —— پاسخ: جهرم
شیطان / اهریمن —— پاسخ: خناس
طرف چپ —— پاسخ: یسار
عدد منفی —— پاسخ: نه
عود —— پاسخ: ند
فیلمی با بازی دیکاپریو —— پاسخ: دار و دسته های نیویورکی
قبر —— پاسخ: آرامگاه
گشاده روی —— پاسخ: بش
مجلس بزرگ —— پاسخ: سنا
محل فروش خوراکی —— پاسخ: بوفه
مداد نوکی —— پاسخ: اتود
مستی —— پاسخ: سکر
منزلت —— پاسخ: کامران
مهمتر —— پاسخ: اهم
موش خرما —— پاسخ: راسو
ناگهانی —— پاسخ: یکبارگی
نیمی از وحدت —— پاسخ: دت
وحدت —— پاسخ: یگانگی
وسیله احتیاطی —— پاسخ: یدک
کپی —— پاسخ: رونوشت
کم عرضی —— پاسخ: تنگی
کیف مسافرتی —— پاسخ: ساک
یک خودمانی —— پاسخ: یه

آزاده —— پاسخ: حر
آنکه در مستی شرارت کند —— پاسخ: بدمست
اثر جواد مجانی —— پاسخ: از دل به کاغذ
اثر دهخدا —— پاسخ: چرند و پرند
از میوه جات شیرین —— پاسخ: توت
بخشش —— پاسخ: وهب
به اشتباه انداختن —— پاسخ: مغالطه
بیماری —— پاسخ: دا
پای افزار —— پاسخ: پاهنگ
پر و سرشار —— پاسخ: لب به لب
پوشاک ورزشی —— پاسخ: اسپرت
پول ها —— پاسخ: وجوه
تقدیر —— پاسخ: سرنوشت
تنگه جنوبی —— پاسخ: هرمز
تو و من —— پاسخ: ما
تکه چوبی برای شکافتن کنده —— پاسخ: گوه
جد —— پاسخ: نیا
جنس قوی —— پاسخ: نر
چاپلوسی —— پاسخ: تملق
حرف ندا —— پاسخ: ای
حشره گزنده —— پاسخ: پشه
خاموشی —— پاسخ: سکوت
خلاف زیر —— پاسخ: رو
درخت زبان گنجشک —— پاسخ: ون
دست نوشته —— پاسخ: خطی
دور بازی در والیبال —— پاسخ: گیم
روز نیست —— پاسخ: شب
سرگردان —— پاسخ: پلاس
سگ کودکانه —— پاسخ: هاپو
شایسته —— پاسخ: برازنده
شهر عربستان —— پاسخ: جده
شهر گلستان —— پاسخ: گنبد کاووس
شیرینی ماه رمضان —— پاسخ: زولبیا
صف و رده —— پاسخ: رج
فاقد معنی و ارزش —— پاسخ: پوچ
فیلم حاتمی کیا —— پاسخ: چ
قصد و اراده —— پاسخ: هم
گران بها —— پاسخ: ذی قیمت
گربه عرب —— پاسخ: هم
گزارش —— پاسخ: راپرت
لباس سنتی زنان ژاپن —— پاسخ: کی مو نو
مغز —— پاسخ: مخ
ملون —— پاسخ: رنگارنگ
ناشنوا —— پاسخ: کر
نافرمانی —— پاسخ: سرپیچی
نوعی دیگ برای پخت سریع —— پاسخ: زودپز
نیا —— پاسخ: جد
هوس خانم باردار —— پاسخ: ویار
ورزش جسمی و روحی —— پاسخ: یوگا
وی —— پاسخ: او
ویتامین انعقاد خون —— پاسخ: کا
کجاست —— پاسخ: کو
کرمینه —— پاسخ: لارو
کیف انگلیسی —— پاسخ: بگ

آشفتگی —— پاسخ: بلبشو
آلبوم همایون شجریان —— پاسخ: ناشکیبا
اتفاق افتادن —— پاسخ: وقوع
از بند رسته —— پاسخ: رها
از درندگان جنگل —— پاسخ: یوز
از سبزیجات —— پاسخ: ترب
از غلات —— پاسخ: گندم
استان شمالی —— پاسخ: مازندران
اشاره به دور —— پاسخ: آن
اشاره به نزدیک —— پاسخ: این
الفت —— پاسخ: انس
امر از ساییدن —— پاسخ: سا
امریکایی —— پاسخ: یانکی
اندکی —— پاسخ: کمی
اهلی —— پاسخ: رام
با ابهت —— پاسخ: با شکوه
بدی و فساد —— پاسخ: شر
بسیار تابان —— پاسخ: نیره
به دنیا آوردن —— پاسخ: زا
بیماری —— پاسخ: دا
پرچم —— پاسخ: بیرق
پزشک روانی —— پاسخ: روانشناس
پیشرفت در امری —— پاسخ: رونق
تند و چالاک —— پاسخ: سریع العمل
جدا —— پاسخ: سوا
جرئه آب —— پاسخ: قلپ
جهیدن —— پاسخ: پرش
چراغ —— پاسخ: سراج
چهره —— پاسخ: سیما
چکش بزرگ —— پاسخ: پتک
چین خوردگی سطح آب —— پاسخ: موج
حرف همراهی عرب —— پاسخ: مع
حس بویایی —— پاسخ: شم
خالی —— پاسخ: تهی
خورشید —— پاسخ: اف
دل آزار کهنه —— پاسخ: نو
دوست —— پاسخ: یاور
روستا —— پاسخ: ده
زشت —— پاسخ: نازیبا
سحر —— پاسخ: جادو
سخن بی پرده —— پاسخ: رک
سفید ترکی —— پاسخ: آق
سنجیدن —— پاسخ: قیاس
شانه و دوش —— پاسخ: کتف
شهر آذربایجان غربی —— پاسخ: خوی
شهر خراسان رضوی —— پاسخ: تربت حیدریه
شهر خوزستان —— پاسخ: بهبهان
شهر کرمانشاه —— پاسخ: پاوه
شیفته —— پاسخ: شیدا
ضمیر اول —— پاسخ: من
طلیعه اعداد —— پاسخ: یک
عدد تنفسی —— پاسخ: شش
عزیز —— پاسخ: گرامی
علامت جذر —— پاسخ: رادیکال
غربال —— پاسخ: الک
فرآیند ماشینی کردن فعالیت ها —— پاسخ: مکانیزاسیون
قائده فنی —— پاسخ: تکنیک
قایق —— پاسخ: بلم
قصد کردن —— پاسخ: همت
گام —— پاسخ: قدم
گریستن —— پاسخ: موییدن
گل سرخ —— پاسخ: رز
گلو —— پاسخ: نای
گیاه تریاک —— پاسخ: خشخاش
ماه هفتم قمری —— پاسخ: رجب
میل کردن به چیزی —— پاسخ: رو آوردن
نایب و جانشین —— پاسخ: قائم مقام
نردبان —— پاسخ: معراج
نگهبانی —— پاسخ: مراقبت
نویسنده —— پاسخ: محرر
نیکوکار —— پاسخ: محسن
همه گیری —— پاسخ: شیوع
واحد تحصیلی —— پاسخ: ترم
واحد سرعت فراصوت —— پاسخ: ماخ
وی —— پاسخ: او
کلام تعجب —— پاسخ: وا

آب عرب —— پاسخ: ما
اثر بهار —— پاسخ: سبک شناسی
اثر سیمین دانشور —— پاسخ: آتش خاموش
از چهار عمل اصلی ریاضیات —— پاسخ: جمع
از سازهای ضربی —— پاسخ: دف
اسب ترکی —— پاسخ: آت
اندازه گرمی یا سردی یک جسمی —— پاسخ: دما
بالابر ماشین —— پاسخ: جک
بالشتک ماوس —— پاسخ: پد
به سرگرمی های مختلف مشغول شدن —— پاسخ: تفنن
بیماری —— پاسخ: دا
پارچه ابریشمی —— پاسخ: حریر
پایتخت ایران —— پاسخ: تهران
پول ترکمنستان —— پاسخ: منات
تمدن مکزیک قدیم —— پاسخ: مایا
تنبیه —— پاسخ: گوشمالی
جای توقف حجاج —— پاسخ: عرفات
حرف درد —— پاسخ: واخ
خانه های ریز روی عکس —— پاسخ: ترام
خجل —— پاسخ: سرشکسته
خیس —— پاسخ: تر
در رأس اداره قرار دارد —— پاسخ: رئیس
دوری کردن —— پاسخ: تبرا
دیگر شاعرانه —— پاسخ: دگر
رنج و سختی —— پاسخ: تنگی
سرشیر —— پاسخ: نمشک
سلاح کمری —— پاسخ: کلت
سنگر —— پاسخ: جان پناه
شاه کم حرف —— پاسخ: شه
شهر خراسان شمالی —— پاسخ: گرمه جاجرم
ضربه با پا —— پاسخ: لگد
طرح در مدارس قدیم —— پاسخ: کاد
عسل —— پاسخ: شهد
عظمت —— پاسخ: کبریا
فیلمی از فرد زینمان —— پاسخ: مردی برای تمام فصول
قالی —— پاسخ: فرش
گروه / دسته —— پاسخ: جرگه
گل سفید و زرد —— پاسخ: بابونه
گور —— پاسخ: رمس
لفظی هنگام ورود به خانه —— پاسخ: یا الله
مارکی بر عینک —— پاسخ: ریبن
متناسب با ذوق و سلیقه —— پاسخ: باب دندان
محل عبور —— پاسخ: ممر
محل وحی حضرت موسی (ع) —— پاسخ: وادی ایمن
مخفف اگر —— پاسخ: گر
مساوی —— پاسخ: یر
میزان الحراره —— پاسخ: دماسنج
نشانه —— پاسخ: آیت
نصف جهان —— پاسخ: اصفهان

آزاده —— پاسخ: زاد
اثر ج.ک.رولینگ —— پاسخ: هری پاتر و زندان یازکابان
اثر ویل دورانت —— پاسخ: تاریخ دوران
اجداد —— پاسخ: نیاکان
از پوشاک —— پاسخ: شلوار
از گناهان کبیره —— پاسخ: زنا
اساس و شالوده —— پاسخ: اس
استفراغ —— پاسخ: قی
اسم ترکی —— پاسخ: آد
الکتریسیته —— پاسخ: برق
اندازه گرفتن —— پاسخ: قیاس
بالاترین درجه نظامی —— پاسخ: ارتش بد
بجای پول می دهند —— پاسخ: ژتون
بچه کوچولو —— پاسخ: نی نی
برآمدگی پشت سر —— پاسخ: کوهان
برادر پدر —— پاسخ: عم
برادر عرب —— پاسخ: اخ
به صدا درآوردن —— پاسخ: نواختن
به هوش باش —— پاسخ: هان
بهره —— پاسخ: سهم
پادشاه کمیاب —— پاسخ: نادر
پایتخت اتریش —— پاسخ: وین
پایدار —— پاسخ: راسخ
پشتک وارو زدن —— پاسخ: آفتاب مهتاب
پوشاک دور گردن —— پاسخ: شال
پیچ و تاب زلف —— پاسخ: شکن
تصویر کلی —— پاسخ: شما
حرف دهن کجی —— پاسخ: ی ی
خواب کودکانه —— پاسخ: لالا
درنده ای مانند سگ —— پاسخ: کفتار
دستور قطعی —— پاسخ: اکید
راست نیست —— پاسخ: چپ
رطوبت اندک —— پاسخ: نم
رویکرد —— پاسخ: رهیافت
ریشه —— پاسخ: بن
زن او —— پاسخ: زنش
سر هر چیزی —— پاسخ: نوک
شهر آذربایجان شرقی —— پاسخ: مرند
ظلم —— پاسخ: ستم
عنصر شیمیایی جامد و سیاه —— پاسخ: کربن
غیر از —— پاسخ: جز
قانون گذار —— پاسخ: مقنن
لخت و برهنه —— پاسخ: رت
مار عظیم الجثه —— پاسخ: بوا
مردم عادی —— پاسخ: رعایا
ناسزا —— پاسخ: دشنام
نتیجه گرفتن —— پاسخ: استنتاج
نسبت شوهران دو خواهر —— پاسخ: باجناق
ویران و خراب —— پاسخ: منهدم
کلام تنفر —— پاسخ: آه
یارو —— پاسخ: فلانی

آب بسته —— پاسخ: یخ
آدم نخراشیده عامیانه —— پاسخ: نره خر
آشامیدنی —— پاسخ: نوشابه
ابتدای دستگاه گوارش —— پاسخ: دهن
ابر زمینی —— پاسخ: مه
اثر رنه شاتو بریان —— پاسخ: آتالا
از گل های زینتی —— پاسخ: شاه پسند
اسب باربر غیر اصیل —— پاسخ: یابو
الهه خرد یونان —— پاسخ: آتنا
اهل تبانی و گاوبندی —— پاسخ: سازش کار
ایالت امریکا —— پاسخ: کنتاکی
ایزد بانوی آبادانی ایران بود —— پاسخ: آناهیتا
با حقه پول گرفتن —— پاسخ: تلکه
بالابر ساختمانی —— پاسخ: آسانسور
بدون حرفه —— پاسخ: بیکار
برابر پارسی نقل قول —— پاسخ: گفتاورد
بوییدن —— پاسخ: شم
پایتخت آسیایی —— پاسخ: تهران
پخش کننده کتاب —— پاسخ: ناشر
پهنا —— پاسخ: وسعت
پیست اسب دوانی —— پاسخ: مانژ
تحتانی —— پاسخ: زیرین
ترشح کننده —— پاسخ: تراوا
تیغ گل —— پاسخ: خار
جعبه مقوایی —— پاسخ: کارتون
جنگجو —— پاسخ: رزم آور
حاشیه —— پاسخ: هامش
حرارت —— پاسخ: دما
حرف مفعولی —— پاسخ: را
حرف های بی معنی —— پاسخ: ترهات
خاطر —— پاسخ: یاد
خانه بزرگ —— پاسخ: سرا
خدای خرد رومیان —— پاسخ: مینروا
داش مشتی —— پاسخ: لات
درخشش —— پاسخ: تلالو
دسته بی اهمیت سیاسی —— پاسخ: گروهک
دعوت شدگان —— پاسخ: مدعوین
راه فرود و صعود خانه —— پاسخ: پله
راکب با اسب —— پاسخ: سوارکار
رمان امیر عشیری —— پاسخ: مردی که هرگز نبود
زورگو —— پاسخ: جابر
ساختمان ساز و معمار —— پاسخ: بناکار
ساز شاکی —— پاسخ: نی
سمت —— پاسخ: سو
سود حرام —— پاسخ: ربا
شرق اقصا —— پاسخ: خاور دور
شهر کهن ایران بود —— پاسخ: بخارا
شیرینی اصفهان —— پاسخ: گز
صبحانه نخورده —— پاسخ: ناشتا
عدد خیطی —— پاسخ: سه
عدم شهرت —— پاسخ: گمنامی
فلکه —— پاسخ: میدان
گونه ای کالباس مرغوب —— پاسخ: ژامبون
گیاه رنگ مو —— پاسخ: حنا
لبخند زدن —— پاسخ: ابتسام
لقب کشور ژاپن —— پاسخ: آفتاب تابان
لیاقیت —— پاسخ: شایستگی
مؤسسه علمی —— پاسخ: آموزشگاه
محبس —— پاسخ: زندان
محوری چرخان در سیستم حرکتی خودروها —— پاسخ: هرزگرد
مذهب و کیش —— پاسخ: دین
مسابقه دو و شنا تیمی —— پاسخ: امدادی
ممکن —— پاسخ: میسور
نادر —— پاسخ: کمیاب
نامه رسان —— پاسخ: پیک
نیم تنه زنان روستایی —— پاسخ: یلک
هوشمندی —— پاسخ: درایت
کالبدها —— پاسخ: هیاکل
کباب شده —— پاسخ: بریان
کمربند پارچه ای —— پاسخ: شال

ابریشم خام —— پاسخ: کز
اثر سیامک گلشیری —— پاسخ: همسران
از فلزات —— پاسخ: چدن
از قطعات الکترونیکی —— پاسخ: ترانزیستور
از مواد ضروری موجود در غذا —— پاسخ: ویتامین
از نهان زایان —— پاسخ: خزه
ازت —— پاسخ: نیتروژن
انبار مهمات —— پاسخ: زرادخانه
بانو —— پاسخ: خانم
برادر بزرگتر —— پاسخ: کاکا
بنایی برای فراموش نکردن کسی —— پاسخ: یادبود
به پایان رسیدن —— پاسخ: ته کشیدن
پوستین —— پاسخ: وت
تبار —— پاسخ: ایل
تمیز کننده شیشه اتومبیل —— پاسخ: برف پاک کن
تکرار یک حرف —— پاسخ: ر ر ر
جلوگیری کردن —— پاسخ: ممانعت
حداقل —— پاسخ: مینیموم
خشکی —— پاسخ: بر
دوا خواب آور —— پاسخ: مسبت
ساز مولانا —— پاسخ: نی
سست وتنبل —— پاسخ: لس
سه کیلو —— پاسخ: من
سوغات گجرات —— پاسخ: تمر
عدد ورزشی —— پاسخ: دو
علم و دانش —— پاسخ: حکمت
غافلگیر کردن و گول زدن —— پاسخ: یک دستی زدن
فرزند ناخلف —— پاسخ: نااهل
فیلم تونی ریچارد سون —— پاسخ: یقین کامل
فیلم سام مندس —— پاسخ: زیبای امریکایی
قابل رؤیت —— پاسخ: مرئی
قرابت —— پاسخ: نزدیکی
گربه عرب —— پاسخ: هم
گل سرخ —— پاسخ: رز
ماه سرد —— پاسخ: دی
ماه هفتم ترکی —— پاسخ: یونت
مراد و مرشد —— پاسخ: پیر
مساوی —— پاسخ: یر
مشک —— پاسخ: خیک
منقار —— پاسخ: نک
موضوع —— پاسخ: تم
میانجی گری —— پاسخ: پادرمیانی
نامی غیر از نام اصلی —— پاسخ: اسم مستعار
نشانه مفعولی —— پاسخ: را
نگهبان —— پاسخ: بپا
هدیه دادن —— پاسخ: اهدا
کرانه / ناحیه —— پاسخ: شق
کیسه صابون —— پاسخ: لیف
یک خودمانی —— پاسخ: یه
یک دور بازی تنیس —— پاسخ: ست

این مطلب بدون برچسب می باشد.


تصویر امنیتی
*

افزونه وردپرس دکان | افزونه ی چند فروشندگی وردپرس

دانلود قالب وردپرس رکو – reco قالب مینیمال و فوق سریع

تراکت لایه باز شرکتی – تراکت و بروشور شرکتی ، خدماتی ، هاستینگ

دانلود سورس ربات تلگرام ( پک ۷۵تایی رایگان )

دانلود مجموعه آموزش انگلیسی Big English Starter – بیگ استارتر

لوگو نمایشگاه اتومبیل

کارت ویزیت دفتر بیمه

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه مردانه

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

جواب بازی خان باجی – جواب های کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل

جواب کامل بازی حرف تو حرف (تمامی مراحل)

تمام قطعات و ماشین های متروکه نید فور اسپید پی بک – NFS Payback Derelict cars

جواب بازی کلمچین ، همه مراحل و کامل

جواب های بازی باقلوا

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

تمامی حقوق مطالب برای “”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طراحی و اجرا : کلکسیون طراحی

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله ۴۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۴۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۴۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۴۹ جدولانه ۲

جواب جدولانه مرحله 58

جواب مرحله ۵۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۵۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۶۰ جدولانه ۲

گروه:  
بازیهای موبایل
»
جدولانه 2
 | 2,843 بازدید | 0 دانلود

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب بازی آمیرزا می باشد

جواب جدولانه مرحله 58
جواب جدولانه مرحله 58
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *