جواب جدولانه 2301

جواب جدولانه 2301
جواب جدولانه 2301

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 2
 | 2,308 بازدید 

جواب مرحله ۸۶۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۶۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۶۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۶۴ جدولانه ۲

جواب جدولانه 2301

جواب مرحله ۸۶۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۶۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۶۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۶۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۶۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۷۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۸۸۰ جدولانه ۲


2,381,242


77,813


56,957


38,959


31,036


2,381,242


56,957


38,959


3,262


2,934

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

 جواب بازی جدولانه دو ،جواب بازی جدولانه 2، 

1

جواب جدولانه 2301

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

جواب جدولانه 2301

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

چرا نمیتونم امتیاز بخرم نیاز دارم ؟؟؟؟؟؟؟؟

عالیهههه من قشنگ تقلب میکنم


جدولانه مرحله 79

  لیست مراحل بازی جدولانه

جواب جدولانه 2301

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

آخری:پسین

آموزش:یادگیری

ابزار کبابی:سیخ

اتومبیل صحرا:جیب

اردوگاه:کمپ

از جنس فلز پر مصرف:آهنی

از دل پرسوز برآید:آه

از علائم جمع فارسی:ها

از غذاهای شیرازی:قنبرپلو

از گل ها:مینا  

از وسایل حمام:لگن

از وسایل گرمازا:بخاری

اصفهان قدیم:جی

بالای فرنگی:آپ

بالای کوه:کمرکش

بی صدا:خاموش

پر حرفی:وراجی

پسر:پور

تخت پادشاهی:اریکه

تعداد آیات سوره کوثر:سه

تعمیر و اصلاح:مرمت

جانور سمی:رتیل

جمع اداره:ادارات

جمع امام:ائمه

جوهر لیمو:اسیدنیتریک

چین و چروک پوست:یرا

حالتی از آب:بخار

حرف همراهی عرب:مع

حس ها:حواس

خالص:ناب

خرسند و راضی:قانع

جواب جدولانه 2301

خزانه دار:خازن

خودروی کره ای:دوو

خوش اقبال:نیک اختر

درخت تسبیح:یسر

دریای عرب:یم

دورویی:ریا

رود آرام:دن

زبان:لسان

سازگاری:وفاق

سخت:دشوار

سر:راس

سرپرست جامعه اسلامی:ولی

سوغات اصفهان:گز

شهر آذربایجان شرقی:میانه

شکل و قیافه:ریخت

صدا:آوا

طرف:جهت

عملی در زراعت:بوجاری

فیزیکدان آلمانی:اتواشترن

فیلم ملاقلی پور:هیوا

فیلمی از شورجه:سی و سه روز

قدیمی :کهنه

قوم مغول:تاتار

گل سرخ:رز

گودی:عمق

گوهری سبز رنگ:زمرد

مشک آب:خی

معتقد به چیز:قائل

مقابل آمدن:رفتن

منجم:اختری

نرده چوبی:تارمی

نهادی در سازمان ملل متحد:یونسکو

نوعی آرایه ادبی:استعاره

نوعی پلنگ:یوز

نوعی شیرینی:تر

نوعی معادله ریاضی:سهمی

همدستان:شرکا

کتلت:شامی

کشوری در بریتانیا:ولز

کلام نهفته:راز

کله:سر


افقی 1 بزرگ‌ترین شهر کشور چین‬‫ ‬‫و هشتمین شهر بزرگ جهان -> شانگهایافقی 1 ‬‫پرده‌دار کعبه و از بزرگان قبیله‬‫ ‬‫قریش و شهر مکه بود‬‫ -> عبدمنافافقی 2 سمت چپ -> یسارافقی 2 قسم ‌کننده -> مقسمافقی 2 ‬‬‫نامناسب‬‫ -> ناجورافقی 3 میوه خشک مغذی است و از‬‫ خشکبارها -> کشمشافقی 3 تست هوش معروف -> ریونافقی 3 ‬‫ادویه محبوب هندی‌ها‫ -> کاریافقی 4 خزنده نیشدار -> مارافقی 4 رنگ مو -> مشافقی 4 ‬‫سوراخ گوش -> سماخافقی 4 جوان‬‫ -> شابافقی 5 متضاد ماده -> نرافقی 5 عداوت -> دشمنیافقی 5 مقابل‬‫ تندی و سرعت‬‫ -> کندیافقی 6 خوشمزه -> گواراافقی 6 روا -> جایزافقی 6 چشیدن‬‫ -> مزافقی 7 فرزندان -> اولادافقی 7 ناگهان -> بیهواافقی 7 برطرف‬‫ کردن‬‫ -> رفعافقی 8 سخن، حرف -> کلامافقی 8 حدیث -> روایتافقی 8 شهری‬‫ در انگلستان‬‫ -> لسترافقی 9 میوه خوشبو -> سیبافقی 9 پند -> اندرزافقی 9 واجب‬‫ نیست‬‫ -> مستحبافقی 10 هالوژن نمک -> یدافقی 10 از انواع زردآلو -> قیسیافقی 10 اسب اصیل‬‫ -> یکرانافقی 11 چند امین -> امناافقی 11 نجات یافتن -> رهیدنافقی 11 حرف صلیب‬‫ -> تیافقی 12 پلوی آبکش نشده -> کتهافقی 12 تاکنون -> هنوزافقی 12 دو یار هم قد -> ااافقی 12 فلز زرد گرانبها‬‫ -> طلاافقی 13 سن ‌انداز -> رامیافقی 13 در تورات از وی با عنوان «مادر ملت‌ها» یاد شده است -> ساراافقی 13 درخور‬‫ ‬‫نیاز‬‫ -> بایاافقی 14 مساوی -> برابرافقی 14 نوعی پارچه زمخت -> گونیافقی 14 دم زنی‬‫ -> تنفسافقی 15 باغ خرما -> نخلستانافقی 15 احساساتی و خیالپرداز‬ -> رمانتیکعمودی 1 چیز -> شیعمودی 1 گازی بسیار سمی‬‫ -> منواکسیدکربنعمودی 2 جوشگاه زخم -> اسکارعمودی 2 مولود و کودک -> ولیدعمودی 2 نام پدر حضرت ابراهیم (ع)‬‫ -> تارخعمودی 3 پراکنده کننده -> ناشرعمودی 3 سوغات شهر قمصر -> گلابعمودی 3 سهل‌انگاری -> اهمالعمودی 4 ضد سرد -> گرمعمودی 4 جاودانگی -> دوامعمودی 4 شهر زیارتی ایران -> قمعمودی 4 آدم بسیار سختگیر‬‫ -> یبسعمودی 5 درختی همیشه سبز -> شمشادعمودی 5 خودمان را در آن می‌بینیم -> اینهعمودی 5 عریان‫ -> رتعمودی 6 مایه -> امعمودی 6 حوض کوچک -> شمرعمودی 6 نوزایی‬‫ -> رنسانسعمودی 7 زمخت و درشت اندام -> یقرعمودی 7 انهدام -> نابودیعمودی 7 اتاق قطار‬‫ -> واگنعمودی 8 واحد لیتر -> سیسیعمودی 8 دوست -> یارعمودی 8 پس‌انداز -> رزروعمودی 9 همه، همگی -> عمومعمودی 9 اثاث همراه عروس -> جهیزیهعمودی 9 بد و زشت‬‫ -> انرعمودی 10 ضربه فنی در بوکس -> ناکاوتعمودی 10 ‬‫مرزبان -> کیاعمودی 10 دریا‬ -> یمعمودی 11 خم بزرگ -> دنعمودی 11 سرود -> خنیاعمودی 11 لنجنزار -> مردابعمودی 12 شرکت کامیون امریکایی -> ماکعمودی 12 سدی در جنوب کشور -> دزعمودی 12 زبان عرب -> لسانعمودی 12 پایتخت باستانی اروپا -> اتنعمودی 13 پادشاه حبشه -> نجاشیعمودی 13 روییدن -> رستنعمودی 13 سرشت -> طینتعمودی 14 قلعه -> اوراعمودی 14 گشاینده -> مفتحعمودی 14 جبران کردن -> تلافیعمودی 15 بازیگر مرد فیلم چ (۱۳۹۳) اثر ابراهیم حاتمی‌کیا -> فریبرزعربنیاعمودی 15 جنبش -> سک

نکته:
در صورتی که با مفهوم REST و سرویس‌های سمت سرور و یا با دستور curl آشنایی ندارید، به
آشنایی با REST
مراجعه کنید.

توجه: در همه درخواست‌ها مقدار هدر X-Backtory-Object-Storage-Id باید از صفحه پروژه، بخش کلیدها استخراج و دریافت شود.

انواع داده‌هایی که توسط سرویس پایگاه داده بکتوری پشتیبانی می‌شود در ادامه آمده است. برای مشاهده این
انواع کافیست در هنگام اضافه کردن ستون به نوع داده‌های آن دقت کنیم (بکتوری در نظر دارد انواع دیگری را نیز به این فهرست اضافه کند).

برای ذخیره‌ داده‌ای از نوع رشته کاراکتری، از نوع String استفاده می‌کنیم مثل نام یک کاربر، شماره تلفن کاربر، یا توضیحات مرتبط با یک مرحله از بازی.جواب جدولانه 2301

برای ذخیره داده‌های عددی از این نوع استفاده می‌کنیم. مهم نیست که اعداد صحیح هستند یا اعشاری، هر نوع داده عددی مثل امتیاز، سن، تعداد لایک‌ها، و غیره را می‌توانید ذخیره کنید.

برای ذخیره داده‌های بولی (صفر و یکی) از نوع داده استفاده می‌کنیم. داده‌هایی مثل ستاره داشتن یا نه، قفل بودن یک مرحله از بازی، و غیره.

برای ذخیره داده‌هایی از نوع تاریخ، مثل تاریخ رویارویی دو تیم، تاریخ آخرین به روز رسانی، تاریخ انجام خرید در اپلیکیشن،
و غیره از این نوع داده استفاده می‌کنیم. نوع داده Date یک مقدار ISO دارد که زمان ذخیره شده در فرمت
ISO 8601 با دقت میلی ثانیه است: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.MMMZ

چهار رقم YYYY سال را نشان می‌دهد مثل ۲۰۱۶، دو رقم MM ماه را نشان می‌دهد مثل ۱۲
برای ماه دسامبر، دو رقم DD روز از ماه را نشان می‌دهد مثل ۰۱، حرف T به همین شکل تاریخ روز را از
ساعت جدا می‌کند، دو رقم HH ساعت را نشان می‌دهد مثل ۱۸ برای ۶ بعد از ظهر، دو رقم MM دقیقه را نشان می‌دهد مثل ۰۶، دو رقم SS ثانیه
را نشان می‌دهد مثل ۵۹، سه رقم MMM میلی ثانیه را نشان می‌دهد مثل ۱۱۰، و نهایتا Z منطقه‌ی زمانی (time zone) را نشان می‌دهد.
یک مثال که ساعت ۶ و ۲۱ دقیقه و ۳۴ ثانیه و ۹۶۵ میلی ثانیه بعد از ظهر ۱۲‌ام ماه آگوست سال
۲۰۱۱ به وقت محلی ایران را نشان می‌دهد، عبارت است از:

این نوع داده یک شیء JSON است که شامل تعدادی جفت داده است. در هر جفت، داده اول از نوع رشته است و «کلید»
نام دارد و داده دوم می‌تواند از هر یک از انواعی که گفتیم باشد و «مقدار» نام دارد. به
عنوان مثال بدنه پاسخ‌های دریافت شده از سرویس‌های بکتوری که تا به حال دیده‌ایم همه از نوع JSON بوده است. به عنوان مثال اگر بخواهیم
داده‌ای از نوع JSON برای نگه‌داری یگ گل در مسابقه فوتبال نگه داریم و در آن تاریخ زدن گل، دقیقه زدن
گل در بازی، و اسم تیم رقیب را نگه داریم، می‌توانیم داده‌ای از نوع JSON Object دارای فیلدهای dateOfGoal برای ذخیره تاریخ زدن گل، minOfGoal برای ذخیره دقیقه زده
شدن گل، و against برای ذخیره نام تیم رقیب نگه داریم.

در یک شی JSON کلید همیشه از نوع رشته است و در یک شیء کلیدها با هم متفاوت‌اند. مقدار می‌تواند از هر نوعی، حتی شیء JSON باشد. مثالی از این حالت را نیز در ادامه خواهیم دید.

داده‌ای از نوع آرایه در حقیقت دنباله‌ای از دیگر نوع‌های داده‌ای (مانند String یا Number) را شامل می‌شود. به
عنوان مثال فرض کنید بخواهیم در هر داده جدول Player آرایه‌ای به نام goals از گل‌های زده شده بوسیله بازیکن را نگه‌داری کنیم و هر
گل شامل تاریخ زدن گل، دقیقه زدن گل در بازی، و اسم تیم رقیب باشد. برای این منظور لازم نیست جدول جدیدی به نام Goal تعریف کنیم بلکه
می‌توانیم در هر عنصر از آرایه goals داده‌ای از نوع JSON Object دارای فیلدهای dateOfGoal برای ذخیره تاریخ زدن گل، minOfGoal برای ذخیره دقیقه زده شدن گل، و against
برای ذخیره نام تیم رقیب نگه داریم. در این صورت یک داده از جدول Player می‌تواند به این شکل باشد:

از نوع داده Pointer زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم از یک سطر به سطر‌ دیگری (که می‌تواند در
همان جدول باشد یا در یک جدول دیگر باشد) اشاره گری داشته باشیم. برای این منظور از یک شیء استفاده می‌شود که
className و _id شی مورد اشاره در آن آمده‌اند. className نام جدولی است که سطر مورد اشاره در آن قرار دارد، و
_id برابر با id سطر مورد اشاره است. داده از نوع Pointer در پایگاه داده به این شکل ذخیره می‌شود:

از این نوع داده برای نشان دادن ارتباط میان داده‌ها استفاده می‌کنیم.‌ به عنوان
مثال فرض کنید که در مثال بازیکنان فوتبال جدولی به نام Game داریم که بازی‌ها را در آن قرار داده‌ایم و بخواهیم نشان دهیم که
هر بازیکن در جدول Player در چه بازی‌های همراه با تیمش بوده است. این مثال نوعی از ارتباط چندبه‌چند است، چرا که یک بازیکن در چند بازی مختلف
همراه تیمش بوده و یک بازی چندین بازیکن دارد. برای اینکه این ارتباط میان Game و ‌Player را نشان دهیم، در جدول Player ستونی از نوع Relation ایجاد
می‌کنیم، نام ستون را games می‌گذاریم، و کلاس مقصد را Game انتخاب می‌کنیم.

پس از این در زیرِ ستون جدید، دکمه View Relations قرار دارد
که می‌توانید از آن برای دیدن ارتباط یک سطر با سطرهای جدول مقصد استفاده کنید.

به عنوان مثال اگر روی این دکمه در یک سطر از جدول Player کلیک کنید، بخشی از
جدول Game را خواهید دید که با آن سطر ارتباط دارند. در این صفحه اگر روی دکمه +سطر کلیک
کنید، داده‌های جدیدی که به جدول Game اضافه می‌شوند با آن سطر از جدول Player در ارتباط خواهد بود. در
واقع اگر خوب دقت کنید داده از نوع Relation مشابه آرایه‌ای از داده‌های از نوع Pointer است.

شما می‌توانید در درخواست‌های REST مربوط به ایجاد یا ویرایش شیء در پایگاه داده، اطلاعات یک
ستون از نوع Relation را تنظیم یا ویرایش کنید. برای این کار در بدنه درخواست مربوطه اطلاعات ارتباط را به شکل
آرایه‌ای از اشاره‌گرها وارد می‌کنیم. به عنوان مثال برای تنظیم ارتباط یک سطر از جدول Player با سه سطر از جدول Game، مقدار
کلید games را به این شکل تنظیم می‌کنیم:

در این جا، هر داده از آرایه objects دارای یک فیلد
_id
است که برابر با id
سطر مورد نظر از جدول games است. در صورتی که بخواهیم به جای اضافه شدن تعدادی ارتباط، تعداد ارتباط را حذف کنیم، لازم
است مقدار مرتبط با کلید __op را برابر با RemoveRelation قرار دهیم.

پیشتر دیدیم که یکی از امکاناتی که سرویس دیتابیس در اختیار ما قرار می‌دهد، امکان اجرای کوئری بر روی پایگاه داده است.
با یک کوئری بسیار ساده هم برای محدود کردن داده‌ها آشنا شدیم:

در این درخواست از اپراتور gt$ برای محدود کردن age به مقادری بزرگتر از ۲۰ استفاده شده است. به صورت مشابه اپراتور
lt$ اپراتور مربوط به عمل کوچکتر است. سرویس دیتابیس از اپراتورهای دیگری نیز پشتیبانی می‌کند که عبارتند از:

به کمک این اپراتور ها میتوانیم کوئری‌های بسیار متنوعی داشته باشیم.

فرض کنید می‌خواهیم تمام سطرهای یک جدول را دریافت کنیم. به عنوان مثال همه بازیکنانی را
که کاربر مجاز به دیدن آن‌هاست از پایگاه داده بگیریم. برای این منظور بدنه درخواستی که
ارسال می‌کنیم را خالی می‌فرستیم:

پیشتر در بخش مربوط به انجام کوئری بر پایگاه داده در مورد هدرهای این درخواست توضیح دادیم
. در پاسخ این درخواست لیست تمامی بازیکنانی که کاربر اجازه دیدنشان را دارد در
قالب JSON برگردانده می‌شود:

همان طور که پیشتر دیدید می‌توانیم با تعیین بدنه یک درخواست کوئری، محدودیت‌هایی را روی پاسخ دریافت شده اعمال کنیم تا
فقط داده‌های مورد نظر ما از جدول استخراج و در پاسخ فرستاده شود. در این‌جا با مثال‌های
متعدد از مثال بازیکنان فوتبال سعی می‌کنیم نشان دهیم که این درخواست چه امکاناتی را در اختیار شما می‌گذارد.

به عنوان مثال بازیکنانی را می‌خواهیم که سن آن‌ها ۲۳ سال باشد و همچنان در حال بازی
کردن باشند. در بدنه یک شی JSON به شکل زیر قرار می‌دهیم:

فرض کنید جدول Player دارای یک فیلد به نام firstGame از نوع اشاره‌گر به جدول Game
باشد که نشان دهنده اولین بازی انجام شده بوسیله بازیکن است. حال اگر بخواهیم بازیکنی را به
دست بیاوریم که اولین بازی او بازی با شناسه‌ی 165632938999347 است از کوئری زیر می‌توانیم استفاده کنیم:

حال فرض کنید می‌خواهیم بازیکنانی را از جدول استخراج کنیم که سن شان بین ۲۳
تا ۳۶ سال باشد و همچنان درحال بازی باشند:

حال میخواهیم بازیکنانی را از دیتابیس بگیریم که سن آنها یکی از مقادیر ۲۳، ۲۵، ۲۷، یا ۲۹
باشد:

به همین ترتیب بازیکنانی که سن‌شان هیچ کدام از آن مقادیر نباشند:

فرض کنید جدول Player دارای فیلدی به نام hometown از نوع String باشد که اسم شهر
در آن ذخیره می شود. از طرف دیگر یک جدول به نام City داریم
که دو فیلد با نام name و province دارد که به ترتیب نام شهر و نام استان را نشان
می‌دهند. حال می‌خواهیم بازیکنانی را بگیریم که شهر آن‌ها در استان گیلان است. در جدول Player نام
استان را نگه نداشته‌ایم، اما می‌توانیم با استفاه از اپراتور select$ نام شهرهای استان
گیلان را از جدول City بگیریم:

به همین ترتیب می‌توانیم بازیکنانی را که اهل استان گیلان نیستند به دست آوریم:

حال فرض کنید، می‌خواهیم بازیکنانی را بگیریم که فیلد hometown برایشان مقداردهی شده باشد:

و به همین صورت لیست بازیکنانی که فیلد hometown برای آنها مقداردهی نشده‌اند:
حال فرض کنید، می‌خواهیم بازیکنانی را بگیریم که فیلد hometown برایشان مقداردهی شده باشد:

تا اینجا دیدیم که با تنظیم شی JSON در بدنه درخواست، می‌توانیم داده‌ها را مطابق نیاز خود
از پایگاه داده استخراج کنیم. امکان دیگری که سرویس دیتابیس به شما می‌دهد، این است که
با تنظیم پارامترهای URL پروتکل HTTP، پاسخ‌های دریافت شده را شکل دهید، مثلا آن‌ها را مرتب کنید
یا صفحه‌بندی کنید. این پارامترها و عملکردشان در جدول زیر آمده‌اند:

اگر بخواهیم داده‌های دریافت شده از دیتابیس را بر حسب یکی از ستون‌های جدول مرتب کنیم،
کافی است نام ستون را به تنهایی روبروی پارامتر order بنویسیم. به
عنوان مثال فرض کنید بخواهیم بازیکنانی که در پاسخ درخواست بازگردانده می‌شوند، بر حسب نام به صورت
صعودی مرتب شده باشند. برای این منظور درخواست زیر را ارسال می‌کنیم:

برای اینکه این مرتب شدن نزولی باشد کافی است قبل از نام فیلد مورد نظرمان علامت منفی (–) قرار دهیم:

شما می توانید مرتب سازی بر اساس چندین فیلد را با تعیین یک لیست از فیلد‌های موردنظر که با “,” جدا شده‌اند، انجام دهید.
برای بازیابی لیست بازیکنانی که ابتدا توسط امتیاز به صورت صعودی و سوش اسم ها به ترتیب نزولی مرتب شده‌اند،
می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

 حال تصور کنید میخواهیم ابتدا ۱۰ بازیکن اول را بگیریم و سپس ۱۰
بازیکن بعدی، و به همین ترتیب هر بار ۱۰ بازیکن جدید از جدول استخراج کنیم. به
این کار صفحه‌بندی یا Pagination می‌گویند. برای انجام این عمل از دو پارامتر skip
و limit استفاده می‌کنیم. پارامتر limit عددی است که نشان می‌دهد چند سطر از
جدول باید بازگردانده شود و پارامتر skip عددی است که نشان می‌دهد چند سطر باید ابتدا رد
شوند. به عنوان مثال، در درخواست زیر از 400 بازیکن ابتدای جدول صرفنظر شده، سپس 100 بازیکن بعدی برگردانده می‌شوند:جواب جدولانه 2301

 هر سطر در دیتابیس می‌تواند دارای فیلدهای متنوع
و بسیاری باشد (به عبارت دیگر به ازای مجموعه متنوعی
از ستون‌ها مقدار داشته باشد)، در حالی که در بسیاری
مواقع تنها تعداد محدودی از فیلدها مورد نیاز است. به عنوان مثال
در سناریوی بازیکنان فوتبال ممکن است تنها به دنبال نام و سن بازیکنان باشیم
. برای این منظور از پارامتر keys در URL استفاده میکنیم. درخواست زیر
نمونه‌ای از استفاده از این پارامتر HTTP است:

برای کلیدهای با نوع آرایه، می توانید اشیایی را پیدا کنید که در آن مقدار کلید آرایه شامل یک مقدار خاص باشد.
مثلا فرض کنید در جدول Player یک ستون به نام teams و از نوع آرایه
داشته باشیم که نشان دهد بازیکن سابقه بازی در چه تیم‌هایی را دارد.
لیستی بازیکنایی که در استقلال بازی کرده‌اند:

در پاسخ این درخواست بازیکنانی برگردانده می‌شوند که در تیم استقلال سابقه بازی دارند.
حال اگر بخواهیم
بازیکنانی را بگیریم که مثلا در تیم‌های استقلال، پرسپولیس، و سپاهان سابقه بازی دارند، می‌توانیم از
اپراتور $all در بدنه درخواست استفاده کنیم:

در پاسخ این درخواست بازیکنانی برگردانده می‌شوند که در تمامی این تیم‌ها سابقه بازی دارند.

رشته‌های کاراکتری می‌توانند شکل‌های بسیار متنوعی به خود بگیرند و گاه لازم می‌شود که وجود یک کلمه
یا الگوی خاصی را در رشته‌ها جستجو کنیم. فرض کنید می‌خواهیم از جدول Player
بازیکنانی را استخراج کنیم که انتهای نامشان عبارت karimi باشد. برای این منظور از regular
expression یا به اختصار regex می‌توان استفاده کرد. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

با استفاده از اپراتور $regex در شی JSON بدنه درخواست، می‌توانیم مقادیر رشته‌ای را برای
تطابق با الگوی regex مورد نظرمان بررسی کنیم. الگوهای regex تنوع بالایی دارند و الگوهایی مانند
شامل بودن، شروع شدن، تمام شدن و … را می‌توان با آن‌ها بررسی کرد. برای مثالی که در ابتدا
گفتیم می‌توانیم شیء JSON زیر را در بدنه‌ی درخواست ارسال کنیم:

در این‌جا، عبارت “^karimi” یک الگوی regex است که در آن ^ به معنای هر رشته‌
است و در ادامه عبارت karimi آمده که باید حرف به حرف با رشته مورد نظر منطبق باشد
و پس از آن هم چیزی نیامده. به این ترتیب رشته‌هایی با این الگو تطابق دارند که
در انتهای آن‌ها عبارت karimi باشد.

برای اعمال محدودیت روی ستون‌های از نوع رابطه چند راه وجود دارد. در مثال‌ خودمان جدول Player
دارای یک ستون از نوع اشاره‌گر به جدول Game است به نام firstGame که نشان می‌دهد اولین بازی بازیکن در مقابل چه تیمی
و چه زمانی بوده است.‌ همچنین جدول Player دارای ستونی به نام games از نوع رابطه
به جدول Game است که نشان می‌دهد بازیکن مقابل چه تیم‌هایی در چه زمانی بازی کرده است.

ابتدا می‌خواهیم بازیکن یا بازیکنانی را به دست آوریم که اولین بازی‌شان دارای ID برابر با 165632938999347 است. برای این منظور درخواستی با
بدنه زیر می‌فرستیم:

همان طور که می‌دانید یک ستون‌ از نوع اشاره‌گر به یک سطر از جدول خاصی اشاره دارد
. در مثال بالا ستون firstGame به سطری از جدول Game اشاره دارد. اگر بخواهیم محدودیت را بر
روی سطری که به آن اشاره شده بگذاریم می‌توانیم از اپراتور $inQuery استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر بخواهیم بازیکنانی را
از جدول Player استخراج کنیم که سطر مورد اشاره در ستون firstGame ‌آن‌ها ستونی به نام stadium با مقدار Azadi داشته باشد (
به عبارت دیگر بازیکنانی را می‌خواهیم که اولین بازی‌شان را در استادیوم آزادی انجام داده باشند) درخواستی
با بدنه زیر می‌فرستیم:

به همین ترتیب می‌توانیم با استفاده از اپراتور $notInQuery بازیکنانی را بگیریم که اولین بازی‌شان در استادیوم آزادی نبوده است:

حال می‌خواهیم لیست تمام بازی‌های یک بازیکن را به دست آوریم. چنانچه می‌دانیم ارتباط با این
بازی‌ها در ستون games که از نوع رابطه است آمده است. برای این منظور درخواستی به
این شکل ارسال می‌کنیم:

گاهی لازم است که به همراه سطرهای جدول سطری که مورد اشاره قرار گرفته است را استخراج
کنیم. به عنوان مثال می‌خواهیم با ارسال یک درخواست، در فهرست بازیکن‌ها، علاوه بر بازیکن، اولین بازی
او نیز آمده باشد. برای این منظور می‌توانیم نام ستونی که به سطر مورد نظر ما اشاره
دارد با کلمه کلیدی include در url به عنوان پارامتر بدهیم. برای مثالی که زدیم
درخواست زیر مناسب است:

با این کار، در فهرستی که بازگردانده می‌شود، در جلوی کلید firstGame از شیء JSON مربوطه
به هر بازیکن، شیء JSON مورد اشاره در ستون firstGame قرار خواهد داشت. نمونه‌ای از پاسخ
به این درخواست در ادامه آمده است.

در صورتی که شما محدودیتی در کوئری خود ایجاد کرده‌اید و یا اینکه تعداد بسیار زیادی نتیجه حاصل از یک کوئری داشته باشید،
و در عین حال قصد داشته باشید که تعداد کل نتایج را بدون دریافت کردن همه‌ی آنها داشته باشید، شما می‌توانید
از پارامتر count استفاده کنید.
یعنی هر گاه شما count=1 را در درخواست خود لحاظ نمایید، تعداد نتایج به شما بازگردانده می‌شود.
به عنوان مثال، شما تنها تعداد بازی‌های صورت گرفته توسط یک بازیکن خاص را می‌خواهید:

با توجه به اینکه در درخواست ارسالی، با استفاده از limit=0 هیچ نتیجه‌ای درخواست نشده است، تعداد کل نتایج تنها داده می‌شود. نمونه‌ای از پاسخ
به این درخواست در ادامه آمده است.

در صورتی که مقدار limit ناصفر باشد، در آن صورت نتایج نیز به همان تعدادی که limit محدود کرده است، به همراه count فرستاده می‌شود.

اگر می خواهید اشیائی را پیدا کنید که با یکی از چندین کوئری مختلف مطابقت دارند،
می توانید از اپراتور $or به همراه یک JSONArray به عنوان مقدار آن استفاده کنید.
به عنوان مثال، اگر شما می خواهید بازیکنانی را پیدا کنید که تعداد زیادی بازی یا تعداد بسیار کمی بازی را پیروز شده‌اند،
شما می توانید بدین صورت عمل کنید:

هر گونه محدودیت دیگری نیز می‌تواند در کوئری نهایی برای دست‌یابی به به اشیای مورد نظر اعمال شود،
بنابراین شما می توانید محدودیت های دیگر را برای جستجو با استفاده از اپراتور $or اضافه کنید.

نکته‌ی حائر اهمیت در خصوص کوئری‌های ترکیبی این است که
سیستم فعلی از محدودیت‌های غیر فیلتری (همچون limit، skip، order و include)
برای ترکیب زیرپرس‌وجوها پشتیبانی نمی‌کند.

اگر شما قصد داشته باشید، در جواب یک کوئری خاص، تعداد نمونه‌ای و یا تصادفی از اشیای بازگردانده، داشته باشید، می‌توانید
از پارامتر sample استفاده کنید. بدین صورت که مثلا به ازای sample=3 در درخواست شما،
سه بازیکن به صورت رندم به شما بازگردانده می‌شود:

با این کار، در فهرست دریافتی اطلاعات سه تا از بازیکنان به صورت تصادفی قرار خواهد داشت. نمونه‌ای از پاسخ
به این درخواست در ادامه آمده است.

بکتوری می‌تواند سمت سرور اپ شما را ارائه کند، شامل ذخیره‌سازی داده، هویت‌سنجی کاربر، میزبانی
فایل‌ها، استریم صوتی و تصویری،‌ مدیریت کاربران و بسیاری موارد دیگر. بر روی ایجاد یک تجربه کاربری
بی‌نظیر تمرکز کنید، بقیه را به ما بسپارید.


شرایط و مقررات

شما وارد حساب کاربری خود نشده اید جهت استفاده از تمام امکانات سایت وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو کاربران سایت نشده اید ثبت نام کنید.

اخبار و استخدام‌های آموزش و پرورش به محض اعلام توسط مراجع رسمی در این صفحه اطلاع رسانی میگردد. بدیهی میباشد شما با مراجعه روزانه به این صفحه میتوانید علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام های آموزش و پرورش، آشنایی با سوالات و منابع مطالعاتی استخدام آموزش و پرورش و منابع مصاحبه استخدامی، در جریان استخدام جدید نیز قرار بگیرید. در ادامه با کلیک بر روی هر لینک فهرست مطالب به بخش مربوطه هدایت میشوید.

کاربران عزیز قسمتهای مهم اخبار استخدامی آموزش و پرورش که در ماههای اخیر منتشر شده در این بخش گردآوری شده است. به محض اعلام شرایط قطعی توسط سازمان سنجش در کانال و وب سایت «ای استخدام» اطلاع رسانی خواهد شد.

به ‌اطلاع‌ همه متقاضیان‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ می‌رساند که ثبت‌نام این آزمون در هفته سوم شهریوماه سال ۱۳۹۹ منحصراً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org صورت می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام نمایند.جواب جدولانه 2301

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در هشتمین مرحله آزمون عمومی در دستگاه های اجرایی ۴۵ هزار نفر به استخدام دولت در می آیند که از آن ۳۲ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش استخدام می شوند.

تعداد ۷ هزار نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مجوزهای قبلی در مجموع امسال ۱۲ هزار و ۲۸۰ نفر در این وزارتخانه استخدام می شوند.

وی اظهار داشت: برخی از مقررات اجازه تعیین و تکلیف کارکنان دولت را نمی دهند، مانند ادامه خدمت دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در دستگاههای اجرایی تا ۳۵ سال و یا اشتیاق ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به دستگاه‌های اجرایی تقاضا را برای ورود به دستگاه های اجرایی افزایش می دهد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش، گفت: تا دهم شهریور امسال دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت سنجش درج و منتشر خواهد شد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: ۲۰ هزار نفر از طریق کنکور جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند که از همان سال اول حقوق می‌گیرند و سال‌های تحصیلشان هم جزو سنواتشان حساب می‌شود، ۲۸ هزار نفر هم از طریق ماده ۲۸ و از بین لیسانسیه و با آزمون استخدامی پذیرفته می‌شوند و ۲۵ هزار نفر هم با تغییر وضعیت مثلا تغییر وضعیت از حق التدریسی، جذب آموزش پرورش می‌شوند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه پنجمین برنامه گفت و گوی هفته و در جمع خبرنگاران از اختصاص ۵۳ هزار مجوز جدید استخدام نیروی انسانی به آموزش‌وپرورش خبر داد.

وی در خصوص صدور مجوز در جذب نیروی انسانی از طریق دانشگاه فرهنگیان گفت: در سال جاری ۴۷ هزار و۳۰۰ مجوز جدید برای جذب نیروی انسانی به آموزش‌وپرورش داده‌ایم و ۵۰۰۰ مجوز نیروی جذب نشده هم از سال قبل داشتیم که در مجموع ۵۳ هزار مجوز استخدام جدید به آموزش‌وپرورش داده شد که۲۰ هزار نفر آن‌ها از طریق کنکور و دانشگاه فرهنگیان و مابقی آن‌ها از طریق آزمون و پس از گذراندن دوره‌های یک ساله دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

یارمحمد حسین بر مدیرکل امور اداری و تشریفات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت استخدام نیرو‌های جدید از طریق برگزاری آزمون استخدامی اظهار کرد: دهم شهریور ماه دفترچه آزمون استخدامی در سایت سازمان سنجش بارگذاری می‌شود و امکان مطالعه سپس نام نویسی در این آزمون برای واجدین شرایط وجود دارد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

وزیر آموزش و پرورش از فراخوان استخدام ۲۸ هزار نفر در آموزش و پرورش در مرداد خبر داد.

وی افزود: ۲۳ هزار نفر را اجازه داریم از طریق ماده ۲۸ استخدام کنیم که ۵ هزار سهمیه هم از قبل مانده بود و ۲۸ هزار نفر می‌شود؛ این‌ها را از بین لیسانسیه‌هایی که در کشور موجود هستند، تامین می‌کنیم. فراخوانی داده می‌شود که فکر می‌کنم در مرداد این کار انجام شود. این‌ها شرکت می‌کنند و آن‌هایی که در آزمون موفق شدند باید دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان ببینند که کار تدریس را انجام دهند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از صدور مجوز برای جذب بیش از ۵۲ هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: روند جذب از طریق ماده ۲۸ بعد از برگزاری آزمون استخدامی که زمان آن از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد، امکان‌پذیر است.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

رئیس دانشگاه فرهنگیان: داوطلبین ورود به دانشگاه فرهنگیان به چند دسته تقسیم می‌شوند.

گروه اول تحت عنوان ماده ۲۸ قرار است مورد پذیرش قرار گیرند که تاکنون ظرفیت در این عرصه مشخص نشده است. احتمال دارد طبق این ماده حتی تا ۳۰ هزار نفر مورد پذیرش قرار گیرند و آزمون آن از طریق سازمان سنجش برگزار خواهد شد.

 گروه دوم افراد کنکوری هستند که برای پذیرش از این افراد ۲۰ هزار نفر ظرفیت مصوب شد. این افراد پس از پذیرش در کنکور و انجام مصاحبه مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

گروه سوم افرادی هستند که آزمون اصلح را باید سپری کنند تا صلاحیت آن ها برای تدریس محرز شود. این امتحان به نحوی به آزمون های جامع دانشگاه ها شباهت دارد و نشان دهنده این است که افراد در مدتی که مورد آموزش قرار گرفته اند چه میزان تسلط بر موارد ارائه شده دارند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در آبان ماه ۱۳۹۸ به اطلاع می رسانیم،اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مزبور بعد از طی مراحل قانونی از طریق سامانه همگام اعلام خواهد شد.

تاییدشدگان نهایی گزینش مکلفند به منظور انجام آزمایشات پاراکلینیکی بدو استخدام، سپردن تعهد خدمت محضری، گذراندن دوره ی مهارت آموزی ونحوه جذب و بکارگیری در سه مرحله اقدام نمایند.

شایان ذکراست عدم مراجعه تاییدشده نهایی درمهلت مقرر برای پیگیری امور ذیربط، به منزله انصراف از استخدام در آموزش-وپرورش تلقی شده و مسئولیت آن، صرفاً بر عهده داوطلب خواهد بود

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان به اطلاع می‌رساند،اطلاعیه ای برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۹۸ آموزش و پرورش و جاماندگان دوره‌های گذشته مهارت آموزی صادر شد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش: مجوزهایی که سازمان اداری و استخدامی به ما می‌دهد، مجوزهای تک‌نوبته است و آزمون آن را هم سازمان سنجش به صورت متمرکز برگزار می‌کند و بر این اساس ما یک نوبت آزمون را برگزار می‌کنیم و هر فردی قبول شد، سهمیه را دریافت می‌کند و اگر سهمیه‌ای باقی بماند در آزمون بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ قانونی در خصوص تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش نداریم و نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در درجه اول برای سامان‌دهی یک سال تحصیلی است تا نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تامین کنیم.جواب جدولانه 2301

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که «چرا رشته مهندسی فناوری اطلاعات در آزمون استخدامی آموزش و پرورش جایی ندارد؟»، اظهار کرد: رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در درجه اول برای ساماندهی یک سال تحصیلی است و اینکه کلاس‌ها دارای معلم باشند و نیروهای مورد نیاز را تامین کنیم.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در این زمینه اظهار کرد: امسال هم سازمان امور اداری و استخدامی و هم سازمان سنجش سهمیه استخدامی را به صورت کشوری اعلام کرده بود.

وی افزود: بر اساس رای دیوان عدالت اداری از سال آینده آزمون استخدامی آموزش و پرورش استانی است و فقط افراد بومی در آن شرکت می‌توانند شرکت کنند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاع از آگهی های استخدامی آموزش و پرورش در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: ۲۵ هزار مجوز استخدامی برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که آخرین سال اجرای برنامه ششم است در نظر داریم به دلیل اینکه در فرآیند مذاکره هستیم هنوز تعداد و زمان آزمون معلوم نیست، اما به محض صدور مجوز کار را آغاز می‌کنیم.

برای مشاهده بهترین منبع مطالعاتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید همچنین برای مشاهده اصل سوالات تخصصی رشته ها و مشاغل اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مواد آزمون اینجا کلیک کنید

محل مهارت آموزی دوره یکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی تعیین خواهد شد و مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش میباشد. گواهی پایان دوره مهارت آموزی دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نمیباشد.

“}},{“@type”:”Question”,”name”:”دوره مهارت آموزی آزمون استخدام آموزش و پرورش به چه صورت میباشد ؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”محل مهارت آموزی دوره یکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی تعیین خواهد شد و مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش میباشد. گواهی پایان دوره مهارت آموزی دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نمیباشد.

“}}]}

شما وارد حساب کاربری خود نشده اید جهت استفاده از تمام امکانات سایت وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو کاربران سایت نشده اید ثبت نام کنید.

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید

تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

این وب سایت در سامانه ساماندهی به آدرس www.samandehi.ir ثبت گردیده است.


اینجاDownloads-icon

شما وارد حساب کاربری خود نشده اید جهت استفاده از تمام امکانات سایت وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو کاربران سایت نشده اید ثبت نام کنید.

اخبار و استخدام‌های آموزش و پرورش به محض اعلام توسط مراجع رسمی در این صفحه اطلاع رسانی میگردد. بدیهی میباشد شما با مراجعه روزانه به این صفحه میتوانید علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام های آموزش و پرورش، آشنایی با سوالات و منابع مطالعاتی استخدام آموزش و پرورش و منابع مصاحبه استخدامی، در جریان استخدام جدید نیز قرار بگیرید. در ادامه با کلیک بر روی هر لینک فهرست مطالب به بخش مربوطه هدایت میشوید.

کاربران عزیز قسمتهای مهم اخبار استخدامی آموزش و پرورش که در ماههای اخیر منتشر شده در این بخش گردآوری شده است. به محض اعلام شرایط قطعی توسط سازمان سنجش در کانال و وب سایت «ای استخدام» اطلاع رسانی خواهد شد.

به ‌اطلاع‌ همه متقاضیان‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ می‌رساند که ثبت‌نام این آزمون در هفته سوم شهریوماه سال ۱۳۹۹ منحصراً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org صورت می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام نمایند.جواب جدولانه 2301

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۹ همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در هشتمین مرحله آزمون عمومی در دستگاه های اجرایی ۴۵ هزار نفر به استخدام دولت در می آیند که از آن ۳۲ هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش استخدام می شوند.

تعداد ۷ هزار نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مجوزهای قبلی در مجموع امسال ۱۲ هزار و ۲۸۰ نفر در این وزارتخانه استخدام می شوند.

وی اظهار داشت: برخی از مقررات اجازه تعیین و تکلیف کارکنان دولت را نمی دهند، مانند ادامه خدمت دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در دستگاههای اجرایی تا ۳۵ سال و یا اشتیاق ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی به دستگاه‌های اجرایی تقاضا را برای ورود به دستگاه های اجرایی افزایش می دهد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش، گفت: تا دهم شهریور امسال دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت سنجش درج و منتشر خواهد شد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: ۲۰ هزار نفر از طریق کنکور جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند که از همان سال اول حقوق می‌گیرند و سال‌های تحصیلشان هم جزو سنواتشان حساب می‌شود، ۲۸ هزار نفر هم از طریق ماده ۲۸ و از بین لیسانسیه و با آزمون استخدامی پذیرفته می‌شوند و ۲۵ هزار نفر هم با تغییر وضعیت مثلا تغییر وضعیت از حق التدریسی، جذب آموزش پرورش می‌شوند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه پنجمین برنامه گفت و گوی هفته و در جمع خبرنگاران از اختصاص ۵۳ هزار مجوز جدید استخدام نیروی انسانی به آموزش‌وپرورش خبر داد.

وی در خصوص صدور مجوز در جذب نیروی انسانی از طریق دانشگاه فرهنگیان گفت: در سال جاری ۴۷ هزار و۳۰۰ مجوز جدید برای جذب نیروی انسانی به آموزش‌وپرورش داده‌ایم و ۵۰۰۰ مجوز نیروی جذب نشده هم از سال قبل داشتیم که در مجموع ۵۳ هزار مجوز استخدام جدید به آموزش‌وپرورش داده شد که۲۰ هزار نفر آن‌ها از طریق کنکور و دانشگاه فرهنگیان و مابقی آن‌ها از طریق آزمون و پس از گذراندن دوره‌های یک ساله دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

یارمحمد حسین بر مدیرکل امور اداری و تشریفات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت استخدام نیرو‌های جدید از طریق برگزاری آزمون استخدامی اظهار کرد: دهم شهریور ماه دفترچه آزمون استخدامی در سایت سازمان سنجش بارگذاری می‌شود و امکان مطالعه سپس نام نویسی در این آزمون برای واجدین شرایط وجود دارد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

وزیر آموزش و پرورش از فراخوان استخدام ۲۸ هزار نفر در آموزش و پرورش در مرداد خبر داد.

وی افزود: ۲۳ هزار نفر را اجازه داریم از طریق ماده ۲۸ استخدام کنیم که ۵ هزار سهمیه هم از قبل مانده بود و ۲۸ هزار نفر می‌شود؛ این‌ها را از بین لیسانسیه‌هایی که در کشور موجود هستند، تامین می‌کنیم. فراخوانی داده می‌شود که فکر می‌کنم در مرداد این کار انجام شود. این‌ها شرکت می‌کنند و آن‌هایی که در آزمون موفق شدند باید دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان ببینند که کار تدریس را انجام دهند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از صدور مجوز برای جذب بیش از ۵۲ هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: روند جذب از طریق ماده ۲۸ بعد از برگزاری آزمون استخدامی که زمان آن از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد، امکان‌پذیر است.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

رئیس دانشگاه فرهنگیان: داوطلبین ورود به دانشگاه فرهنگیان به چند دسته تقسیم می‌شوند.

گروه اول تحت عنوان ماده ۲۸ قرار است مورد پذیرش قرار گیرند که تاکنون ظرفیت در این عرصه مشخص نشده است. احتمال دارد طبق این ماده حتی تا ۳۰ هزار نفر مورد پذیرش قرار گیرند و آزمون آن از طریق سازمان سنجش برگزار خواهد شد.

 گروه دوم افراد کنکوری هستند که برای پذیرش از این افراد ۲۰ هزار نفر ظرفیت مصوب شد. این افراد پس از پذیرش در کنکور و انجام مصاحبه مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

گروه سوم افرادی هستند که آزمون اصلح را باید سپری کنند تا صلاحیت آن ها برای تدریس محرز شود. این امتحان به نحوی به آزمون های جامع دانشگاه ها شباهت دارد و نشان دهنده این است که افراد در مدتی که مورد آموزش قرار گرفته اند چه میزان تسلط بر موارد ارائه شده دارند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در آبان ماه ۱۳۹۸ به اطلاع می رسانیم،اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مزبور بعد از طی مراحل قانونی از طریق سامانه همگام اعلام خواهد شد.

تاییدشدگان نهایی گزینش مکلفند به منظور انجام آزمایشات پاراکلینیکی بدو استخدام، سپردن تعهد خدمت محضری، گذراندن دوره ی مهارت آموزی ونحوه جذب و بکارگیری در سه مرحله اقدام نمایند.

شایان ذکراست عدم مراجعه تاییدشده نهایی درمهلت مقرر برای پیگیری امور ذیربط، به منزله انصراف از استخدام در آموزش-وپرورش تلقی شده و مسئولیت آن، صرفاً بر عهده داوطلب خواهد بود

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان به اطلاع می‌رساند،اطلاعیه ای برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۹۸ آموزش و پرورش و جاماندگان دوره‌های گذشته مهارت آموزی صادر شد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش: مجوزهایی که سازمان اداری و استخدامی به ما می‌دهد، مجوزهای تک‌نوبته است و آزمون آن را هم سازمان سنجش به صورت متمرکز برگزار می‌کند و بر این اساس ما یک نوبت آزمون را برگزار می‌کنیم و هر فردی قبول شد، سهمیه را دریافت می‌کند و اگر سهمیه‌ای باقی بماند در آزمون بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ قانونی در خصوص تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش نداریم و نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در درجه اول برای سامان‌دهی یک سال تحصیلی است تا نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تامین کنیم.جواب جدولانه 2301

علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که «چرا رشته مهندسی فناوری اطلاعات در آزمون استخدامی آموزش و پرورش جایی ندارد؟»، اظهار کرد: رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در درجه اول برای ساماندهی یک سال تحصیلی است و اینکه کلاس‌ها دارای معلم باشند و نیروهای مورد نیاز را تامین کنیم.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در این زمینه اظهار کرد: امسال هم سازمان امور اداری و استخدامی و هم سازمان سنجش سهمیه استخدامی را به صورت کشوری اعلام کرده بود.

وی افزود: بر اساس رای دیوان عدالت اداری از سال آینده آزمون استخدامی آموزش و پرورش استانی است و فقط افراد بومی در آن شرکت می‌توانند شرکت کنند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

برای دریافت آخرین اخبار و اطلاع از آگهی های استخدامی آموزش و پرورش در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: ۲۵ هزار مجوز استخدامی برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که آخرین سال اجرای برنامه ششم است در نظر داریم به دلیل اینکه در فرآیند مذاکره هستیم هنوز تعداد و زمان آزمون معلوم نیست، اما به محض صدور مجوز کار را آغاز می‌کنیم.

برای مشاهده بهترین منبع مطالعاتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید همچنین برای مشاهده اصل سوالات تخصصی رشته ها و مشاغل اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مواد آزمون اینجا کلیک کنید

محل مهارت آموزی دوره یکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی تعیین خواهد شد و مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش میباشد. گواهی پایان دوره مهارت آموزی دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نمیباشد.

“}},{“@type”:”Question”,”name”:”دوره مهارت آموزی آزمون استخدام آموزش و پرورش به چه صورت میباشد ؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”محل مهارت آموزی دوره یکساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی تعیین خواهد شد و مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش میباشد. گواهی پایان دوره مهارت آموزی دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نمیباشد.

“}}]}

شما وارد حساب کاربری خود نشده اید جهت استفاده از تمام امکانات سایت وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو کاربران سایت نشده اید ثبت نام کنید.

جهت اشتراک در شبکه های اجتماعی روی کلیدهای زیر کلیک کنید

همچنین میتوانید لینک کوتاه زیر را جهت دسترسی به صفحه فوق برای اشتراک گذاری کپی کنید

تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

این وب سایت در سامانه ساماندهی به آدرس www.samandehi.ir ثبت گردیده است.


اینجاDownloads-icon

جواب جدولانه 2301
جواب جدولانه 2301
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *