جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم

جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم
جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم

کارغیر کلاسی صفحه  91

کتاب کاروفناوری هشتم

پودمان نگه داری از حیوانات اهلی

تغییرات ظاهری جوجه ها یا نمونه هایی از جوجه ها را هر ده روز یک بار در جدول زیر ثبت کنید و آن ها را در کلاس ارائه دهید.جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم

جواب در ادامه مطلب

همکار گرامی : خسته نباشید

اگر از دانش آموزان خود جواب این جدول را بخواهید باید پس از توجیه حداقل سه ماه یا 100 روز به آنها مهلت  بدهید تا آن ها با پرورش جوجه یکروزه بلدرچین یا هر نوع جوجه ای بتوانند با اندازه گیری این معیارها جواب خود را کشف و در جدول درج نمایند. البته جواب دانش آموزان می تواند متفاوت باشد زیرا رشد جوجه ها می تواند تحت تأثیر عوامل زیر باشد:

نوع تغذیه – نژاد جوجه – بیماری ها – سرما و گرما – فصل نگه داری –  نحوه قضاوت دانش آموز و خطای احتمالی او – و ……..

در جدول زیر فرض بر پرورش جوجه مرغ گوشتی بوده و تغییرات رشد در طول دوره پرورش نوشته شده است. البته در پرورش جوجه ها در محیط ها و نژادهای مختلف ممکن است تفاوت هایی باشد.

برای استفاده از سایرمطالب وبلاگ به صفحه اصلی مراجعه نمایید.


حل تمرین پودمان 6 کاروفناوری هشتم آموزش آنلاین پادرس کارغیر کلاسی صفحه 91 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری کارغیر کلاسی صفحه 91 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری جواب جدول صفحه 13 هفتم جواب جدول پودمان نوآوریفناوری جواب کارکلاسی صفحه 84 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری جواب تحقیق کنید صفحه 6 کتاب کاروفناوری پایه هشتم بررسی صفحه 99 کتاب کاروفناوری هفتم مد قرمز جواب تمام جدول های کتاب کارفناوری هفتم کارکلاسی حل جدول ۵ 1 کاروفناوری پودمان 1نوآوری وفناوری سال سوالات متن کاروفناوری هفتم پودمان 1 تا 10 دانلود کتاب کارفناوری هشتم پاسخ تمرین نمونه سوال – جواب جدول صفحه 91 کاروفناوری هشتم.

( جواب جدول صفحه 91 کاروفناوری هشتم ) جواب جدول صفحه 82 کاروفناوری جواب جدول کارغیرکلاسی صفحه 91 کاروفناوری هشتم اگر از دانش آموزان خود جواب این جدول را بخواهید باید پس از توجیه حداقل سه ماه یا 100 روز به آنها مهلت بدهید تا آنها با پرورش جوجه یکروزه بلدرچین یا هر نوع جوجه ای بتوانند با اندازه گیری این معیارها جواب خود را کشف و در جدول درج نمایند کارغیر کلاسی صفحه 91 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی جواب جدول پودمان نوآوری و فناوری کاروفناوری هفتم جدول هشتم نهم جواب جدول صفحه جواب کارکلاسی صفحه 84 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی با توجه به مشاغل شکل مشاغل وابسته به آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول زیر بنویسید جواب تحقیق کنید صفحه 6 کتاب کاروفناوری پایه هشتم madresecopy ir post 91 جواب جدول صفحه عبارت ج 3 3 صفحه 42 کاروفناوری پایه هشتم مابین هزاران خبر و مطلب فارسی جستجو شده و نتیجه آن به نمایش درآمده است جدول مخصوص کودکان جدول کودکانه با جواب سوالات بخش یازدهم علوم دوم جدول مخصوص کودکان جدول کودکانه با جواب کارکلاسی حل جدول ۵ 1 کاروفناوری پودمان 1نوآوری جواب پرسش صفحه 6 کاروفناوری پودمان هفتم کاروفناوری هشتم جدول هفتم با جواب جواب جدول صفحه 91 کتاب کاروفناوری جواب جدول کاروفناوری هشتم کار غیر کلاسی صفحه 85 کاروفناوری هشتم پژوهش [ جواب جدول صفحه 91 کاروفناوری هشتم ]

اگر دوس داری وارد بورس بشی ولی توان تحلیل سهم ها رو نداریاگر نمیدونی کدوم سهم رو بخری و سود خوبی ببریوارد کانال رایگان سهم بین شو و رایگان سهم های خوب بازار رو ببینکاملا رایگان و با بازده عالیبهت میگیم کجا بخر کجا بفروشsahmbin
https://t.me/sahmbin


جواب تحقیق کنید صفحه 6 کتاب کاروفناوری پایه هشتم جواب تمام جدول های کتاب کارفناوری هفتم جواب کارکلاسی صفحه 84 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری جواب جدول صفحه 13 هفتم جواب جدول پودمان نوآوریفناوری جواب تمرین های کارفناوری سال هشتم چاپ 96 دانلود جدید 96 جواب جدول صفحه 89 کارفناوری هشتم جواب کار وفناوری بررسی صفحه 99 کتاب کاروفناوری هفتم مد قرمز جواب جدول های کاروفناوری هفتم کاروفناوری هفتم با جواب جواب کارغیر کلاسی صفحه 91 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری نمونه سوالات امتحاني فصل 9 علوم هشتم با جواب جواب تحقیق کنید صفحه 6 کتاب کاروفناوری پایه هشتم – جواب جدول صفحه 91 فناوری هشتم.

( جواب جدول صفحه 91 فناوری هشتم ) madresecopy ir post 91 جواب جدول صفحه 102 الگوهای تدریس کارو فناوری پایه هشتم در جواب جدول صفحه هشتم با جواب 29 جدول زیرراکامل جواب تمام جدول های کتاب کار و فناوری جواب کارکلاسی صفحه 84 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی با توجه به مشاغل شکل مشاغل وابسته به آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول زیر بنویسید جواب جدول پودمان نوآوری و فناوری کاروفناوری هفتم جدول صفحه 13 پودمان های درسی حل جدول صفحه 4 کارکلاسی کاروفناوری پودمان 1 نوآوری وفناوری سال هفتم جواب کار وفناوری مال کلاس چندمه صفحه 91 جدول جواب فعالیت های کار و فناوری هفتم با توجه به توضیحات صفحه 24 کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه خود حل کنید جواب جدول صفحه 72 با گروه فناوری هفتم جواب فعالیت جواب جدول کاروفناوری هشتم کارغیر کلاسی صفحه 91 کتاب کاروفناوری هشتم کارغیر کلاسی صفحه 91 جواب این جدول را نمونه سوالات امتحاني فصل 9 علوم هشتم با جواب صفحه اصلی شجری سوالات امتحان جواب تحقیق کنید صفحه 6 کتاب کاروفناوری پایه هشتم جواب تحقیق کنید صفحه 6 کتاب [ جواب جدول صفحه 91 فناوری هشتم ]

اگر دوس داری وارد بورس بشی ولی توان تحلیل سهم ها رو نداریاگر نمیدونی کدوم سهم رو بخری و سود خوبی ببریوارد کانال رایگان سهم بین شو و رایگان سهم های خوب بازار رو ببینکاملا رایگان و با بازده عالیبهت میگیم کجا بخر کجا بفروشsahmbin
https://t.me/sahmbin


جواب جدول صفحه 82 کاروفناوری هشتم


جواب جدول صفحه 84 کاروفناوری هشتم

جواب جدول کارکلاسی صفحه 85 کاروفناوری هشتم


جواب جدول صفحه 86 کاروفناوری هشتم


جواب پرسش صفحه 88 کاروفناوری هشتم

جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم

جواب جدول کارغیرکلاسی صفحه 91 کاروفناوری هشتم

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنیدتبادللینکهوشمند

برایتبادللینکابتداماراباعنوانکاروفناوینیستانیوآدرسلینکنماییدسپسمشخصاتلینکخودرادرزیرنوشتهدرصورتوجودلینکمادرسایتشمالینکتانبهطورخودکاردرسایتماقرارمیگیرد

 کدراواردنمایید

جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم

آماروبسایت 

بازدیدامروزبازدیددیروزبازدیدهفتهبازدیدماهبازدیدکلتعدادمطالبتعدادنظراتتعدادآنلاین

دریافتکداستخارهآنلاین

 

پاسخ جدول های صفحه 84

 

جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم

جواب کاردر کلاس صفحه 85

 جواب جدول صفحه 86

جواب پرسش صفحه 88

جواب جدول کار غیر کلاسی صفحه 91

 

 

منبع : https://www.paadars.com/exercises/class8/fanavari8/6.htm
آرشیو مطالب
پست الکترونیک
لينك rss
عناوین مطالب وبلاگ
تم دیزاینر

صفحه نخست

                                                                          تبادل لینک هوشمند برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان مطالب آموزشی کار وفناوری و آدرس mirzaie81.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد. جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتمآمار
وب سایت:
 

بازدید امروز : 54
بازدید دیروز : 565
بازدید هفته : 54
بازدید ماه : 1714
بازدید کل : 140456
تعداد مطالب : 38
تعداد نظرات : 456
تعداد آنلاین : 1


آمار
وبلاگ:
 

بازدید امروز : 54
بازدید دیروز : 565
بازدید هفته : 54
بازدید ماه : 1714
بازدید کل : 140456
تعداد مطالب : 38
تعداد نظرات : 456
تعداد آنلاین : 1

 

پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات صفحه82

سوال :  

اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون مادر شکل زیر نشان داده شده است جدول را کامل کنید.  

 

 

 

 

جواب کارکلاسی صفحه  85 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی

پیام علائم راهنمایی زیر را بررسی و بنویسید.

 

 

صفحه86

 

 

کارغیر کلاسی صفحه  91 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی

تغییرات ظاهری جوجه ها یا نمونه هایی از جوجه ها را هر ده روز یک بار در جدول زیر ثبت کنید و آن ها را در کلاس ارائه دهید.

 

 

 

 

 

جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم

 

 

پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات

سوال : با توجه به مشاغل شكل 1، مشاغل وابسته به این شغل ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول زیر بنویسید 

جواب :   

گاوداری — تولید کننده محصولات دامی شیر و فراورده های آن – گوشت – پوست و …………….. 

زنبورداری — تولید کننده عسل و سایر فراورده های آن 

مرغداری — تولید گوشت و تخم مرغ 

نوغان دار — تولید کننده نخ ابریشم با پرورش کرم ابریشم 

دامدار گوسفند و بز — تولید گوشت – مو – پشم – پوست – شیر و …………………….

 

 

 

بارش فکری کاروفناوری هشتم پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات

سوال : با توجه به مشاغل جدول 6 – 1 رابطه بین این مشاغل در رفتار با حیوانات مختلف و بازدهی تولید و سلامت حیوانات اهلی را بررسی و با تکمیل جدول زیر در کلاس ارائه کنید.   

 

 

گاو

هنگام جابجایی و غذا دادن و نظافت حیوان باید با آرامش با او رفتارکرد و از عصبانیت و حمله و ضربه به حیوان جلوگیری کرد  تا حیوان اهلی و رام باقی بماند و سرکش و طغیان گر نباشد .

نتیجه – حیوان با آرامش به غذاخوردن و استراحت می پردازد و مقدار شیر بیشتری تولید می کند. 

 

 بز و گوسفند 

 

با مهربانی و عطوفت به حیوان باید علوفه و غذا داد – با آرامی پشم و کرک و موی آن ها را چید – هنگام بیماری و نظافت آنها باید مراقب بود – از حمله و زدن حیوان خود داری کرد و ………… 

نتیجه : حیوان سرکش و یاغی نمی شود – هنگاه شیر دوشی و پشم چینی همکاری می کند – با انسان دوست می شود – تولید گوشت و شیرش بیشتر می شود.  

 

 انواع مرغ  

از دنبال کردن مرغ ها خودداری شود – از جابجایی ناگهانی و ضربه زدن و پرت کردن آنها جلوگیری شود . واکسن به موقع تزریق شود . غذای کافی و وافی و مقوی به آنها داده شود. نظافت مرغداری رعایت شود و ……………………. 

نتیجه : مرغ ها با آرامش به غذا خوردن مشغول می شوند و مقدار رشد و در نتیجه گوشت یا تخم مرغ آنها بیشتر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظرات شما عزیزان:

 کد را وارد
نمایید:

 

 

 

عکس شما

#pages {font-size:14px; min-height:28px; margin-bottom:10px; text-align:center;color:#fff }
#pages a{background: #999;border:1px #777 solid;border-radius:4px;margin:10px;padding:10px;display: inline-block;color:#fff }
#pages a:hover{ background:#555;border:1px #555 solid;border-radius:4px;m;margin:10px;padding:10px;color:#fff }
#pages .pagination_current{ background:#eee;color: #333;padding:10px;border-radius:3px;}
#pages .pagination_current:hover{ background: #222;color:#fff;padding:10px;border-radius:3px;}
.next,.prev { background:#7ac142; width:60px; height:28px; margin:0; padding:0; line-height:25px; border-radius:0 5px 5px 0; }
.next { float:left; border-radius:5px 0 0 5px; }
.current { background:#eee; color:#555; }

.:: Weblog Theme By :

wWw.Theme-Designer.Com ::.


لود نرم افزار مووی میکر دانWindows Media Movie Maker هشتمDownloads-icon


Photo.Collage.Max- suherfe.blog.ir.zipهشتمDownloads-icon


دانلود نرم افزار ساخت آلبوم و تقویم و کلاژ تصویر Photo.Collage.Max هشتمDownloads-icon


دانلود نرم افزار انیمیشن سازی تون بوم Toon Boom Animation هشتمDownloads-icon


دانلود نرم افزار مبدل فرمت فیلم Bigasoft.Total.Video.Converter هشتم Downloads-icon


دانلود نرم افزار طراحی و ترسیم فلوچارت Edraw ma Downloads-icon


نرم افزارBricsys.Bricscad.Platinum.v14Downloads-icon

جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم
جواب جدول صفحه ی 91 کاروفناوری هشتم
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *