جواب سوالات نهاد اندیشه 2

جواب سوالات نهاد اندیشه 2
جواب سوالات نهاد اندیشه 2


جواب سوالات نهاد اندیشه 2


جواب سوالات نهاد اندیشه 2

پاسخ سوالات مطرح شده در سایت آموزش مجازی دانشگاهیان به ادرس www.ec.nahad.ir

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه پانزدهم: آسيب شناسي مباحث مهدويت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه چهاردهم: رجعت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.جواب سوالات نهاد اندیشه 2

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه سیزدهم: دستاوردها، قلمرو و مدت حكومت مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دوازدهم: برنامههاي حكومت جهاني مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه یازدهم: ظهور و اهداف حكومت جهاني مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دهم: شرايط و علايم ظهور قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه نهم: انتظار قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه نهم: انتظار قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه هفتم: فوائد امام غائب قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه ششم: غيبت امام زمان(عج) و علل آن قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه پنجم: امام مهدي(عج) در نگاه اهل سنت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه چهارم : امام مهدي(عج) در آينة قرآن و روايات قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه اول : دوران اختفا و پنهان زيستن امام مهد(عج) قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دوم : امام مهدي(عج) در يك نگاه قرار داده شده است.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه اول : ضرورت طرح مباحث مهدويت و كليات امامت قرار داده شده است. توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه پانزدهم: آسيب شناسي مباحث مهدويت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه چهاردهم: رجعت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه سیزدهم: دستاوردها، قلمرو و مدت حكومت مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دوازدهم: برنامههاي حكومت جهاني مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه یازدهم: ظهور و اهداف حكومت جهاني مهدوی قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دهم: شرايط و علايم ظهور قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه نهم: انتظار قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه نهم: انتظار قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه هفتم: فوائد امام غائب قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه ششم: غيبت امام زمان(عج) و علل آن قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه پنجم: امام مهدي(عج) در نگاه اهل سنت قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه چهارم : امام مهدي(عج) در آينة قرآن و روايات قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه اول : دوران اختفا و پنهان زيستن امام مهد(عج) قرار داده شده است.  توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه دوم : امام مهدي(عج) در يك نگاه قرار داده شده است.

در این پست پاسخ صحیح سوالات سایت مرکز اموزش مجازی دانشگاهیان درس آشنایی با معارف مهدوی جلسه اول : ضرورت طرح مباحث مهدويت و كليات امامت قرار داده شده است. توجه : پاسخ صحیح به رنگ نارنجی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی تستی

سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی pdf

سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 2 سبحانی با جواب

سوالات تستی اندیشه اسلامی 2 ایت الله جعفر سبحانیجواب سوالات نهاد اندیشه 2

دانلود رایگان سوالات تشریحی اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی

سوالات تشریحی اندیشه 2 غفارزاده

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 دانشگاه آزاد

نمونه سوالات کامل امتحان اندیشه اسلامی 2

Back to Top

© 2020 دانلود رایگان خلاصه کتاب و جزوه و نمونه سوالات پیام نور


دانلود رایگان کتاب گنج یابی Pdf
Downloads-icon


دانلود کتاب گنج یابی Pdf
Downloads-icon


دانلود کتاب دفینه یابی Pdf
Downloads-icon


دانلود کتاب حقوق رسانه باقر انصاري Pdf
Downloads-icon


Pdf کتاب انديشه اسلامي 1 جعفر سبحاني
Downloads-icon


نمونه سوال تربيت بدني 1 پيام نور Pdf
Downloads-icon


دانلود رايگان کتاب آموزش پته دوزي Pdf
Downloads-icon


دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف Pdf
Downloads-icon


جواب سوالات ازمون سایت نهاد تیر ماه1399 pdfDownloads-icon

1) مهم ترین مسائل مربوط به انسان است؟

الف) فطرت              ب) خداشناسی           ج) جهان                         د) خودشناسی

الف) گنجینه های فطرت و نهاد را
کشف کرد                  ب) امیال
نفسانی را تعدیل نمود

ج) استعدادهای فطری را به کمال رساند                        د) استعدادهای مادی
را به کمال رساند  

الف) انسان درصدد شکوفایی
استعدادهایش نباشد و فقط به فکر رفع نیازهای مادی امیال نفسانی اش باشد.
ب) هنگامی که خود را بشناسد و نیک و بد را بداندجواب سوالات نهاد اندیشه 2


ج) هنگامی که گنجینه های فطرتش را بشناسد

د) هنگامی که دچار ضرر و خسران گردد  

الف) انسان نباید غفلت بورزد و به
فکر امیال نفسانی باشد

ب) کسی که خود را نمی شناسد چگونه غیر خود را بشناسد

ج) هر کس خود را بشناسد پروردگارش را می شناسد

د) انسان دارای استعدادها و نیروهایی برای فهم خود، جهان و تکامل انسانی است  

الف) هرکس که خود را بشناسد
پروردگارش را می شناسد

ب) کسی که خود را نمی شناسد چگونه می تواند غیر را بشناسد

ج) خداوند اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید

د) ای کسانی که ایمان آورده اید! به خود بپردازید  

الف) امام علی (ع)

  ب) امام حسین (ع) 

ج) امام سجاد(ع)   

د) حضرت رسول اکرم (ص)  

الف) ارزیابی خود و اهمیت
خودشناسی     

ب)
شناخت گسترده مرزهای وجودی

ج) کشف رموز خلق و پیچیدگی های وجود انسان           

د) شناخت خدا و جهان  

الف) مرحوم شهید مطهری                           ب) مرحوم سید محمدحسین
طباطبایی

ج) مرحوم علامه جعفری                             د) مرحوم بروجردی
 

الف) مقدمه کمال             ب) حقیقت انسان    

ج) پیش درآمد جهان شناسی        د) حلال مشکلات انسان  

الف) پیش درآمد جهان شناسی                             ب) مقدمه
خداشناسی

ج) مقدمه تکامل انسانی                                     د)
شناخت سرمایه های وجودی  

الف) اگر انسان از قدرت تعالی و
پرواز خود استفاده نکند، آیا شایسته مذمت نیست

ب) فطرت ادمی با معرفت خدا عجین است دعوت به خود شناسی دعوت به خدا شناسی است

ج) آیا انسان غیر از بدن مادی، حقیقت دیگری به نام روح دارد

د) آیا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت پرواز کردن دارد؟  

الف) واجب الوجود است                                      ب)
ممکن الوجود است

ج) ممتنع الوجود است                                         د)
دارای ساختاری پیچیده است

16 – قوانین مادی مبتنی بر چه هستند؟

الف) حس وظیفه               ب) حس و تجربه                ج) تجربه و فلسفه              د) فلسفه و عقل


17 – محور همه تعالیم ادیان الهی چیست؟

الف) خودشناسی            ب) ایمان                  ج)
روح آدمی                   د) جسم آدمی

18 – کدام عبارت در خصوص روح صحیح است؟

جواب سوالات نهاد اندیشه 2

الف) روح را نمی توان با قوانین مادی و علوم حسی و تجربی مطالعه کرد

ب) روح را می توان با قوانین مادی و علوم تجربی مطالعه کرد

ج) اصولاً حقیقت انسان جسم است نه روح

د) روح انسان قابل تجربه نیست بلکه از راه شهود می توان آن را شناخت

19 – این آیه شریفه «ثم سواه و نفخ فیه من روحه»
بیانگر چه موضوعی است؟


الف) بعد مادی انسان     ب) بعد معنوی    

ج) دو بعدی بودن انسان      د) الهی بودن انسان

20 – مقصود از تسویه چیست….؟

الف) تکمیل خلقت جسمانی                         ب) پردازش آفرینش
ظاهری انسان

ج)  موارد الف و ب                               د) در عالم
برزخ قادر به ادامه حیات نیست 

الف) شرافت و منزلت انسان                    ب) حقیقت انسان که
همان روح است

ج) عالم برزخ                                     د)
آفرینش انسان

الف) پس از اخذ روح از بدن و
جزئی از حقیقت انسان در زمین باقی می ماند

ب) توفی در آیات قرآن به معنی اخذ و گرفتن است

ج) بی شک فرشته مرگ هنگام مرگ، روح آدمی را می ستاند، زیرا بدن آدمی باقی
است

د) حقیقت انسان همان روح است و آدمی، واقعیتی جز آن ندارد  

الف) علوم نظری یا علوم حصولی                      

ب) علوم نظری و
علوم عملی

ج) علوم ادراکی و علوم نظری و علمی              

  د) علوم ادراکی و علوم
گرایشی  

الف)علم حضوری     ب) علم حصولی      

ج) علم ادراکی               د) علم گرایشی  

الف) حصولی              ب) حضوری             

ج) عملی              د) نظری  

الف) عقل توانایی ادراک مفاهیم
کلی را دارد                    

ب) حس وعقل از قوای علم حصولی هستند

ج) علم به تکالیف و وظایف انسان را حکمت عملی گویند     

د) همه موارد صحیح است  

الف) گرایش مادی     ب) گرایش جسمانی        

ج) گرایش حیوانی        د) گرایش فلسفی  

الف) میل و محبت به همنوع                              ب) میل و
محبت به پدر و مادر

ج) میل و محبت به خدا                                    د)
میل و محبت به همسر  

الف) غریزی                ب) انسانی                  

ج) فلسفی                        د) الهی  

الف) هنگام دگرگونی در وجودش                           ب) شکوفایی
استعدادهایش

ج) هنگام رفع مانع و هوشیاری                             د) هنگام
بروز فطرت ذاتی اش  

الف) حفظ ذات و صیانت از
انسانها           

ب) بیدار کردن و
برانگیختن گنجینه فطرت آدمی

ج) تربیت بعد گرایشی غریزی انسان          
د) تعلیم چگونگی دگرگونی انسان  

الف) بعد گرایشی           ب) بعد انسانی         

ج) بعد حیوانی           د) بعد غریزی  

الف) بعد ادراکی        ب) بعد حیوانی         

ج) بعد گرایشی             د) موارد الف و ج  

34 – آرزوی انسان رسیدن به ……..است؟ و
راه رسیدن به آن چیست؟

الف) برطرف کردن ناراحتی ای روحی و روانی – ایمان         

    ب) سعادت و خوشبختی – ایمان

ج) سعادت های دنیایی – عمل                                            


د) آرامش و نشاط  – ایمان

الف) اخلاق                     ب) ایمان                  

ج) وجدان                          د) علم


36 – کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) از دیدگاه قرآن، ایمان عامل رستگاری انسان است                   ب) جایگاه ایمان، قلب
آدمی است

ج) شناخت واقعی امور معنوی از طریق علم حضوری است             د) همه موارد

37 – این سخن از کیست؟«ایمان تصدیق قلبی و اقرار
زبانی و عمل به ارکان و اعضاء است؟
الف) امام صادق (ع)        ب) امام علی
(ع)        ج) امام حسین (ع)         

د) امام رضا (ع)
38 – از دیدگاه قرآن ایمان بر……..استوار است؟

الف) معرفت                ب) علم                   

ج) معرفت و علم                 د) اعتقاد

39 – کدام عبارت صحیح است؟

الف) افرادی هستند که علم و معرفت دارند و لیکن ایمان ندارند

ب) ایمان به معنای علم است که مبتنی بر آن است

ج) ایمان به چیزی که نمی شناسیم معنا و مفهومی خاص دارد

د) از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر علم است

40 – یکی از دلایل انکار قوم بنی اسرائیل ، نسبت به
حضرت موسی …….بود؟

الف) عدم شناخت و آگاهی                                        ب)
ظلم و ستم

ج) خودخواهی و تکبر                                           
د) برتری جویی و ستمکاری 

الف) تبیین و شناخت راه درست از
باطل                            ب)
موضوع  اطاعت

ج) خشیت الهی                                                         د)
اراده الهی

الف) قدرت             ب) علم و آگاهی           

ج) حکمت                   د) عدل الهی  

الف) فقط خردمندان       ب) فقط دانشمندان       

ج) فقط کافران         د) فقط منافقان  

الف) از دیدگاه اسلام، ایمان
دینی با عقل منافات ندارد

ب)
در حوزه فلسفه دین، هنگامی که بحث ایمان و عقل مطرح است منظور، نسبت دین و
عقل است

ج) آدمی فقط از طریق عقل به سعادت جاودانه برسد

د) عقل دین را تأیید می کند و دین عقل را  

الف) ایمان و معرفت       ب) ایمان و عقل        

ج) ایمان و عمل          د) ایمان و اختیار  

الف) کسانی که غیبت می کنند                    

ب) کسانی که تعقل
نمی کنند

ج) کسانی که سخنان انبیاء را نمی شنوند        

د) کسانی که از پدر و مادر
سرپیچی می کنند

الف) عقل – تعقل                                  ب) عقل
– رسولان و انبیاء و امامان

ج) قرآن – عقل                                    د)
قرآن – تدبر  

الف) امام صادق(ع)     ب) امام کاظم(ع)      

 ج) امام علی (ع)         د) امام باقر(ع)  

الف) به وسیله عمل      ب) به وسیله ایمان       

ج) به وسیله عقل        د) به وسیله قرآن  

الف) اعتقاد              ب) ایمان             

  ج) عمل                    د) اختیار  

الف) عمل، از اجزای ایمان است

ب) ایمان ، نمود ظاهری عمل است

ج)انسان با ایمان و عمل، وحدانیت خدا را درک می کند

د) ایمان، بدون عمل، راستین و نجات بخش نمی باشد  

الف) شناخت خدا و قرآن و جهان
هستی

ب)
پذیرش اطاعت از حق شناخت امام زمان عصر خود و شهادت دادن به وحدانیت خدا و
بندگی خدا


ج) پایبند بودن به دستورات قرآن

د) خواندن نماز و عمل به دستورات دین  

الف) اختیار                ب) جبر                     

 ج) اعتماد                     د) قدرت  

الف) علم و آگاهی                                         ب)
قدرت و توانایی

ج) ربوبیت و حکمت                                      د)
رحمانیت و صمیمت  

الف) حکمت خدا اقتضاء می کند که
عالم، منحصر به دنیای مادی نباشد

ب) ملائکه از متعلقات ایمان به رسالت است

ج) از راه عقل با شهود و رویت قلبی به عالم غیب، معتقد می شویم

د) همه موارد

56- هرچه ایمان فرد قوی تر باشد ……..بیشتر
بالا می رود؟

الف) امتحانات سخت        ب) کمال          

  ج) ظرفیت وجودی فرد            د) اعتقاد

57 – مرتبه برتر ایمان کدام است؟هدف فرد در آن
مرتبه چیست؟

الف) عقل – رضایت خدا                 
                      ب)
اختیار – رضایت فرد

ج) عصمت – رضایت خدا                                      د)
آرامش- رضایت خود

58 –ایمان مبتنی بر چیست و جلوه آن چه نامیده می
شود؟

الف) عمل صالح – معرفت                                     ب) معرفت
– عمل صالح

ج) علم – معرفت                                               
د) علم – یقین


59 – کدام گزینه صحیح است؟

الف) ایمان مبتنی بر معرفت است و جلوه آن یقین می باشد

ب) مرتبه برتر ایمان، درجه یقین است که فرد هدفی جزء رضایت خداوند ندارد

ج) وقتی
معرفت، عمیق تر گردد و عمل صالح او بیشتر شود ایمان او نیز استواری بیشتری
می گیرد

د) هرچه ایمان قوی تر باشد، ظرفیت پایین می آید

60 – آیه شریفه «قولو لا اله الاالله تفلحوا»
بیانگر کدام اصول دین است؟

الف) توحید                 ب) معاد            

     ج) نبوت                          د)
امامت  

 الف) عمل زیاد                                     ب)
عملی از روی ایمان و بندگی خدا

ج) روزه در روزهای گرم                        د) حج با پای
پیاده

الف) خودشناسی              ب) وجود خدا            

ج) جهان شناسی                  د) معاد

الف) بدیهی            ب) فطری             

ج) بدیهی – فطری              د) غریزی  

الف) امام علی (ع)     ب) امام حسن (ع)    

 ج) امام حسین (ع)         د) امام رضا(ع)  

الف) برهان هماهنگی                                         
ب) از راه سیر آفاق                                     

ج)
از راه سیر انفس                                        
د) از راه برهان هدفمندی  

الف) راه فطرت         ب) راه نظم         

ج) از راه غریزه             د) آفرینش اشیاء  

الف) فطری                     ب) اکتسابی         

ج) برهان فطرت              د) هدفمندی  

الف) یکی از تقسیمات امور
فطری انسان عبارت است از شناخت فطری که انسان بدون آموزش از آن برخوردار
است.

ب) میل گرایش های فطری که مقتضای آفرینش همه افراد به طور یکسان است ، یکی
از تقسیمات امور فطری است

ج) اگر نوع شناخت خدا برای هر فردی ثابت باشد که به آموزش نیاز داشته باشد
به آن خداشناسی فطری گفته می شود

د) گرایش به خدا را نمی توان خداپرستی فطری نامید  

الف) تلاش عقلانی                               ب) گوش دادن
به تذکر پیامبران

ج) تلاش عرفانی                                د) تلاش
عقلانی و گوش دادن به تذکر پیامبران  

الف) علّی                     ب) فطری                 

  ج) علّیت                      د) نظم  

الف) درگذر علت العلل                                         
ب) از طریق واجب الوجود

ج) از گذر معلولیت عالم                                        د) از
طریق نیازها و احتیاج  

الف) علت تامه

ب) شامل علل ناقصه هم می شود

ج) کافی بودن برای تحقق وجود معلول

د) موجودی که با وجودش تحقق و وجود موجود دیگر ضرورت پیدا می کند  

الف) غایی                        ب) فاعلی                 

ج) صوری                  د) مادی  

الف) صوری                  ب) فاعلی                

ج) غایی                      د) مادی  

الف) فیزیک – فلسفه                                           
ب) فیزیک – طبیعیات

ج) فلسفه – الهیات                                              
د) الهیات – طبیعیات

76 – فاعلی است که منشأ حرکت و دگرگونی اجسام و
حالات است؟

الف) فیزیکی            ب)
غیرفیزیکی             

  ج) طبیعی                 د) الهی


77 – ملاک احتیاج معلول به علت چیست؟

الف) ضعف وجودی          ب)
تغییرناپذیری         

ج) حرکت
پذیری           د) فناپذیری

78 – کدام گزینه زیر از آثار ضعف وجودی معلول نمی
باشد؟

الف) محدودیت زمانی        ب)
تغییر ناپذیری    

   ج) محدودیت
آثار        د) فناپذیری

79 – نتیجه فقر وجودی موجودات ……است؟

الف) تغییر               ب) سکون                

ج)حرکت             د) انهدام

80 – این سخن از کیست؟«هر چیزی غیر از خدا معلول است»

الف) امام سجاد(ع)         ب) امام
حسین (ع)    

     ج) امام علی (ع)      د) امام باقر(ع)  

 الف) گذر زمان موجب تغییرشان
نمی شود            ب) محدودیت
مکانی دارند

ج) تغییر و حرکت دارند                                  د)
افول و زوال دارند

الف) تسلسل علل تا بی
نهایت، باشد شرایط ممکن است

ب) تسلسل علل تابی نهایت ادامه دارد زیرا به جهان غیرمادی برمی گردد


ج) تسلسل علل تا بی نهایت محال است

د) ناگریز
باید ورای تعقلات، وجود غیر مستقلی داشته باشند که همگی در پرتو آن تحقق
می یابند  

الف) فطرت        ب)  رد کردن دور      

 ج) نظم               د) رد کردن تسلسل  

الف) معلول بودن جهان و
نیاز به علت داشتن

ب) یکی از راه های رسیدن به وجود خداوند می باشد


ج) اجتماع متناقضین محال است

د) برهان علیت (علت و معلول) جهان  

الف) نظم                ب) علی            

ج) هدفمندی                   د) هماهنگی  

الف) نظم              ب) فطرت         

ج) هماهنگی                   د) علیت  

الف) هدفمندی جهان خلقت                             ب) هماهنگی
جهان خلقت

ج) نظم جهان خلقت                                     
د) تقریر برهان نظم  

الف) تفکر در ساختار پیچیده
موجودات جهان            ب) تأمل
و تفکردر ساختار مجردات

ج) تأمل درهسته مشترک انسان ها                         د) تأمل در
ساختار پیچیده آدمی  

الف) براساس وصول به هدف
مشترک و مشخص                 ب)
از روی علم و آگاهی خداوند عالم

ج) بر اثر طرح و تدبیر ناظم با شعور                              د)
بخاطر نیاز مشترک موجودات  

الف) طراحی و برنامه دقیق                                  ب)
سازماندهی حساب شده

ج) دارای بودن کیفیت و کمیتی متفاوت                      د) هدفمندی  

الف) برهان نظم و هماهنگی                                ب)
هدفمندی و هماهنگی

ج) علی و معلولی                                           
د) خطری و نظم  

الف) در برهان هدفمندی تأکید
شده است که پدیده های منظم، همواره به سوی هدفی در حال حرکت هستند
ب) موجود فاقد علم و آگاهی می تواند به سوی غایتی حرکت کند که موجود
دانا او را راهنمایی کند

ج) موجودات دارای علم و آگاهی هستند لذا برای رشد نیاز به مدبری دانا
دارد

د) مصداق موجودات منظم انسان ها و حیوانات و گیاهان می باشند  

الف) طرز رسیدنش       ب) میوه اش    

   ج) گوناگونی اش          د) دانه های متراکم

الف) امام صادق (ع) – برهان
هدفمندی

ب) حضرت علی (ع) – هدایت حکیمانه و عالمانه موجودات به سوی هدف معینی


ج) امام صادق (ع) – هدایتی دقیق و منظم

د) امام باقر(ع) – اثبات ناظمی حکیم برای کل عالم

96 – این تقریر از برهان نظم تأکید دارد تا
ناظم حکیم را برای کل عالم اثبات کند؟

الف) برهان نظم از موارد جزئی                               ب)
برهان هدفمندی

ج) برهان هماهنگی                                              
د) برهان فطرت

97 – هماهنگی مجموعه های مختلف جهان، مؤید
کدام صفات خداست؟

الف) علم ، حکمت، تدبیر                                     
ب) علم ، حی ، تدبیر

ج) رزاقیت ، حی ، علم                                       
د) حکمت، تدبیر، خالقیت

98 – منظور از ضمیر«هما» در آیه شریفه «لو کان
فیهما الهه الا الله لفسدتا» چیست؟

الف) خدای خیر – خدای شر                                ب)
آسمان – زمین

ج) خدا – فساد                                                
د) اله – الله

کسب حدنصاب نمره این آزمون برای صدور گواهینامه پایان دوره آموزشی 12 میباشد

پیشنهاد میگردد قبل از ورود به آزمون یکبار به طور دقیق جلسات درس را مرور نمائید.

1- متن خلاصه میتواند در قالب(وورد) یا  (پی دی اف) باشد

2- خلاصه مطالب را میتوانید در همین سایت نیز بصورت آنلاین تایپ نمائید

3- متن خلاصه باید حتما به قلم خودتان باشد.

جواب سوالات نهاد اندیشه 2

استاد پس از مطالعه متن خلاصه شما به آن نمره می دهد  که میانگین این نمره با نمره آزمون پایانی این درس نمره گواهینامه شما خواهد بود.

به این ترتیب فعالیت شما در یک درس به پایان می رسد.

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که برای ترم دوم 94-95 درس های زیر را باید در سامانه بگذرانید:

اندیشه اسلامی 1- درس آثار یاد مرگ در زندگی روزمره – بخش یکم_مرگ آگاهی 1)

اندیشه اسلامی 2- درس آشنایی با مبانی ولایت فقیه-

.

چنانچه سوالی دارید به بنده ایمیل بزنید و یا از قسمت نظرات وبلاگ مطرح کنید. امیدوارم که راهنمایی های بالا به کار بیاد

a.koohsar@yahoo.com

این وب سایت هیچ گونه وابستگی به دانشگاه پیام نور ندارد. ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ بروزرسانی: 1399/5/13

حجم فایل: 6.67 مگابایت

تعداد بازدید : 1022141

جواب سوالات نهاد اندیشه 2

سلام من لینک دانلود میزنم ولی هیچی نمیاره چرا؟

سلام. درحال بررسی و رفع خطا هستیم

نمونه سوالات راخریدم باز نشد اندیشه 2 چرا

سلام. کاربر گرامی از یک نرم افزار پی دی اف خوان جدید برای مشاهده فایلها استفاده کنید، مشکل برطرف می شود

برای ویرایش فایل نیاز به پسورد هست آیا امکان ارایه هست

سلام. کاربر عزیز فایلهای سایت برای جلوگیری از تغییر رمزنگاری می شوند. امکان ارائه پسورد وجود ندارد

سلام ممنون از سوالات شما

نمونه سوالات مبانی روان شناسی خرید کردم ولی فایلش به دستم نرسیده.

باسلام. کاربر گرامی از طریق قسمت پشتیبانی و به یکی از روشهای گفته شده مشکل خود را برای ما ارسال کنید تا بررسی کنیم

سوالات تستی همه فصل‌ها با جواب

چرا لینک دانلود همه دروس عمومی و اختصاصی گزارش خرابی لینک زده و دانلود نمیشه، لطفا رسیدگی کنید، یا حداقل اطلاع رسانی کنین علتش چیه کی درست میشه ما زمانمون داره میگذره

سلام. لینک دانلود وجود دارد و بررسی شد و مشکلی ندارد

سلام، چرت لینک دانلود نمونه سوالات اندیشه ۲ خرابه؟ باید کجا نمونه سوالاتشو بگیریم، ممنون میشم یه اطلاعی بدین

سلام. خراب نیست. برروی گزینه دانلود نمونه سوال کلیک کنید و نمونه سوال را دریافت کنید

ضمن سلام وعرض ادب خدمت شما اگر براتون مقدوره سوالات تستی اندیشه اسلام تلخیص کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن بخش نبوت و ولایت آیت اله خامنه ای را برا من بفرستین دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی هستم قبلا از بزرگواری شما صمیمان تشکر وقدردانی می کنم

سلام. کاربر گرامی تمامی منابع موجود نزد ما در سایت قراردارد. نمونه سوالات دروس عمومی هم رایگان هستند. می توانید براحتی از سایت دریافت کنید

سلام .از کتاب اندیشه اسلامی ۲ .تلخیص کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بخش نبوت و ولایت نمونه سوال تستی میخاستم

سلام. کاربر گرامی نمونه سوالات ما بصورت کتابچه ای و از تمام کتاب است. سوالات بصورت فصل فصل جدا نیستند

کلیه حقوق این سایت متعلق به کتابخانه دیجیتالی پیام نور(PNUEB) میباشد.


Downloads-icon

* لطفا در مورد ایجاد تاپیک و نظرسنجی قبل از ثبت دقت فرمایید زیرا امکان ویرایش و یا حذف مطلب بعد از ارسال وجود ندارد.
همچنین شما ملزم به رعایت

قوانین و مقررات

نی‌نی‌سایت نیز می‌باشید.

* لطفا در مورد ایجاد تاپیک و نظرسنجی قبل از ثبت دقت فرمایید زیرا امکان ویرایش و یا حذف مطلب بعد از ارسال وجود ندارد.
همچنین شما ملزم به رعایت

قوانین و مقررات

نی‌نی‌سایت نیز می‌باشید.

@JNahad98

به کانالش جوین بشید بعد درس مورد نظر و جستحو کنید جواب تمام جلسات همه درسا هست 😂🙏

چی هست

جواب سوالات نهاد اندیشه 2

نه بابا😶😶😶😶

نه تورو خدا راست میگی تلگرامه

آیا می‌دانید در هفته ۳۶ بارداری باید برای ذخیره خون بندناف نوزادتان ثبت‌نام کنید؟!

درسای معارف دانشگاهیا که باید بشینید فیلمای سخنرانی روحانیون رو ببینیم بعد دوبار آزمون بدیم اگ بار دومم قبول نشدیم از اون ب بعد برای هر آزمون باید ۳ تومن بدیم 😐😑

اره عزیزم

دانشگاه شما معدل چند توی ازمونها قابل قبوله؟🍉

معدل و نمره ازمون فک نمیکنم مهم باشه .در اخر فقط یه گواهی میده که شما این دوره رو گذروندید

اخ مگه سوالارو عوض نمیکنن؟😢سوالایه تفسیر شدیدا سخته

ببخشید عزیزم شما هم تفسیر برداشتین؟

از کجا وارد کانال بشیم؟؟؟

سلام دوست عزیز،شما سوالات رو ذخیره نکردید؟ 

یا جوابش رو جایی یاد داشت نکردید؟

کسی پیدا کرد برا منم بفرسته

۹۰۱۴۲۰۳۸۳۸

تو این سایت تمامی جوابها هست  

http://ec-nahad.blog.ir/

تو این سایت تمامی جوابها هست  

http://ec-nahad.blog.ir/

واقعا عزیزم اخه پولیه که 

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت

قوانین و مقررات

نی‌نی‌سایت می‌باشید

مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و
آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین
مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست. لطفاً پیش از استفاده از سایت
صفحه
“شرایط استفاده از سایت”
را مطالعه فرمایید. استفاده از این سایت
بدان معناست که شما قبلاً صفحه “شرایط استفاده از سایت” را مطالعه کرده
و به مفاد آن واقفید. نقل مطالب این سایت با ذکر منبع و نشانی اینترنتی سایت بلامانع است

جواب سوالات نهاد اندیشه 2
جواب سوالات نهاد اندیشه 2
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.