جواب سوالات نهایی 1400

جواب سوالات نهایی 1400
جواب سوالات نهایی 1400

با توجه به شیوع بیماری کرونا در ایران زمان اعلام نتایج امتحانات نهایی 99-1400 همانند هرساله نخواهد بود. برای دریاقت نتایج ابتدا با ورود به سامانه مشاهده نمرات امتحانات نهایی دی و خرداد و وارد نمودن اطلاعات خود می توانید نتایج را مشاهده نمایید. با توجه به اینکه برخی از دانش آموزان ممکن است موفق به پذیرش در اعلام نتایج امتحان نهایی خرداد نشوند و شرکت در امتحانات شهریورماه، باید منتظر اعلام نتایج امتحانات نهایی شهریور باشند. برای آن دسته از دانش آموزانی که در ترممی معدل نیز ثبت نام نموده اند، سایت اعلام نتایج امتحانات نهایی دی برای آنان قرار داده شده است. در ادامه در رابطه با نحوه اعلام نتایج امتحانات نهایی دوازدهم اطلاعاتی را ارائه خواهیم نمود.

 

 

برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج امتحانات نهایی 99-1400 – اطلاع از بارم بندی سوالات و همچنین دریافت نمونه سوالات از سراسر کشور با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

9099072952 – تماس از سراسر کشور

جواب سوالات نهایی 1400

9099072952 – تماس از استان تهران

تماس از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب

 

 

 

 

همانطور که می دانید، در سال های گذشته، اعلام نتایج امتحانات نهایی، در تیرماه و قبل از برگزاری کنکور سراسری اعلام می گردید. اما در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، در ترم های تحصیلی دانش آموزان تغییراتی ایجاد شده است که به همین دلیل در رابطه با زمان برگذاری امتحانات نهایی ممکن است با زمان متفاوتی مواجه باشیم. در حال حاضر زمان دقیق اعلام نتایج مشخص نمی باشد و با توجه به زمان برگزاری کنکور و همچنین افرودن تمهیداتی در رابطه با افزودن یک ماه به سال تحصیلی جدید، جابه جایی هایی صورت خواهد پذیرفت.

اعلام نتایج امتحانات نهایی 99-1400 برای دانش آموزان پایه نهم تحصیلی با توجه به اینکه یک ماه دیگر به سال تحصیلی آنان افزوده شده است، حدودا در مردادماه خواهد بود. تصمیم گیری در رابطه با زمان برگزاری امتحانات نهایی به دلیل مشکلات به وجود آمده و درگیر شدن با بیماری کرونا، می تواند متفاوت باشد. بنابراین آنچه تا به امروز در این رابطه تصمیم گیری شده است، این موضوع است. اما ممکن است در آینده این روند دچار تغییراتی شود و یا اینکه در زمان دیگری نتایج اعلام شود.

ما برای اطلاع دقیق تمامی دانش آموزان و اولیای محترم آنان در رابطه با زمان اعلام نتایج امتحانات نهایی شهریور ، خرداد و اعلام نتایج امتحانات نهایی دوازدهم این امکان را فراهم نموده ایم تا با استفاده از برقراری ارتباط با مشاوران ایران تحصیل، از زمان دقیق و آخرین اخبار در این رابطه اطلاع یابند. دانش آموزان پایه دوازهم نیز که در رابطه با برگزاری این امتحانات و جابه جایی آنها ممکن است نگرانی هایی داشته باشند، می توانند برای دریافت مشاوره و اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج امتحانات نهایی 99-1400 با مرکز ما تماس حاصل نمایند.

 

 

برای آشنایی دانش آموزان و ایجاد آمادگی بیشتر برای شرکت در امتحانات نهایی ، ما برخی از نمونه سوالات را در دروس مختلف ارائه خواهیم نمود تا در این ایام بتوانند خود را برای این امتحانات بهتر آماده نمایند.

 

معنی واژه های مشخص شده را با توجه به عبارت ها و اشعار بنويسید.

الف) همه ی عزّی و جلالی، همه علمی و يقینی همه نوری و سروری، همه جودی و جزايی

ب) کلمات را کنار زنید و در زير آن، روحی را که در اين تلقی و تعبیر پنهان است تماشا کنید.

ج) آخرين چراغ امپراطوری روم را موسولینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب افريقا نیز پیش راند.

د) نی حريف هرکه از ياری بريد پرده هايش پرده های ما دريد

هـ) برکش ز سر اين سپید معجر بنشین به يکی کبود آورند

خ) ناله مرغ اسیر اين همه بهر وطن است مسلک مرغ گرفتار قفس هم چو من است.

 

نادرستی های املايی را در عبارات و اشعار زير بیابید و درست آنها را بنويسید.

الف) محبت چون به قايت رسد، آن را عشق خوانند و عشق خاص تر از محبت است.

ب) ديوارهای کهن روم که هنوز تاق ضربی دروازه آن باقی است حکايت آن روزگاران گذشته دارد.

ج) آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نضاره آسمان رفته بودم.

د) بفکن ز پی اين اساس تظوير بگسل ز هم اين نژاد و پیوند

هـ ) تن ز جان و جان ز تن مصتور نیست لیک کس را ديد جان دستور نیست

خ) باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خان نعمت بی دريغش همه جا کشیده

 

معنی اشعار را به نثر روان امروزی برگردانید.

الف) گفت: ديناری بده پنهان و خود را وارهان گفت: کار شرع کار درهم و دينار نیست

ب) شو منفجر ای دل زمانه وان آتش خود نهفته مپسند

ج) سر من از نالهی من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست

مفهوم کلی بیت زير را بنويسید.

آئین طريق از نفس پیر مغان يافت آن خضر که فرخنده پیاش نام نهادند.

جواب سوالات نهایی 1400

 

 

 

 

جاهای خالی را تکمیل کنید

( اعتقاد به حق ………………… برای غیر خدا، منجر به شرک در ولایت می شود)

( عدم ثبات شخصیت، معلول …… ………………………. است)

( جریان تکفیری از مخالفان ………………………………. می باشند )

( اللهم لا تکلنی الی نفسی، معلول ………………………. .است)

(پیامد عملی اعتقاد به ربوبیت خدا، ……………………….. است)

( استفاده از آب برای رفع عطش معلول ……………………………………… است)

 

برای سوالات تشریحی پاسخ مناسب بنویسید.

1:تفاوت های رابطه خدا با جهان و بنا با ساختمان را بنویسید.

2:آیا ذات خدا قابل شناخت است؟ توضیح دهید.

3:شرک در خالقیت به چه معناست؟

4:چگونگی ادعای خداوندی توسط انسان های عصر کنونی را بنویسید.

5: ثمرات زندگی در جهان قانونمند را بنویسید.

6: راه های تقویت اخلاص را بنویسید.

7: چگونگی رابطه طولی اراده انسان با اراده خدا را شرح دهید.

8: اثبات کنید که توسل به پیامبر ص با توحید در ربوبیت منافات ندارد.

 

 

 

Fill in the blanks with the words given.

deserve – increasingly – figure out – inspiration – regard – diary – recommend

1. These math problems are difficult. I can’t …………….. how to solve them.

2. I …………….. this book to anyone with an interest in history.

3. I think we …………….. a rest after all that hard work.

4. Tom is a / an …………….. to everyone in the office.

5. The man wrote a book on the events he had recorded in a / an …………….. that he kept during the war. 6. Nowadays people depend …………….. on TV, in fact, they are more influenced by TV whatever they see there.

Fill in the blanks with the words given.forgive – hugged – shouted – jump to – burstThe young man ……9….. at his old mother when she asked her son to repeat what he said for thesecond time. A few minutes passed.The young man felt sorry for his unkind reaction. He knew his mom spared no pains for him.Suddenly, he ……10……. into tears. He asked his mom to ……11……. him. The old woman……12…… his son while wiping his eyes.

Choose the correct answers.28. The ……………… of some drugs are dangerous.a) combination b) combine c) combined d) combining29. The new dictionary which ……………. by a team of linguists, came out to the market last week. a) compiles b) is compiled c) compiled d) was compiled 30. The teacher’s explanation seems confusing, …………… ? a) doesn’t he b) don’t they c) doesn’t it d) didn’t it 31. The woman ………….. my sister met in the hospital is a nurse.a) where b) what c) which d) who

برای اطلاع از زمان اعلام نتایج امتحانات نهایی دوازدهم می توانید با مشاوران ما تماس حاصل نمایید.

 

 

جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید؟

آ) عسل حاوی مولکول هایی ……………………….. است که در ساختار خود شمار زیادی گروه های ………………………….. دارند.

ب) ذره های سازنده کلوئیدها …………………………………….. بوده و شربت معده، نور را پخش……………………………..

پ) درساخت باتری های جدید فلز لیتیم نقش پررنگی دارد، چون لیتیم در میان فلزها …………………………. و……………………………. را دارد.

با توجه به شکل زیر که نوعی پاک کننده غیر صابونی را نشان می دهد، به پرسش های زیر پاسخ دهید؟

آ) بخش های آبدوست و آب گریز آن را مشخص کنید؟

ب) توضیح دهید چگونه این ماده لکه های چربی را به هنگام شستشو با آب از بین می برد؟

پ) دو تفاوت این پاک کننده را با پاک کننده های صابونی بنویسید؟

 

برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج امتحانات نهایی شهریور با مشاوران ما تماس حاصل نمایید.

 

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با حروف (ص یا غ) مشخص کنید؟

الف) در حرکت یکنواخت الزاماً بزرگی سرعت متوسط برابر سرعت لحظه ای است.

ب) حرکت یک جسم الزاماً در جهت نیروی برآیند است.

پ) اگر سرعت یک متحرک صفر شود آنگاه شتاب نیز الزاماً صفر است.

ت) وقتی نوسانگر هماهنگ ساده به مبدأ حرکت نزدیک می شود شتاب و سرعت هم جهت یکدیگرند.

از داخل پرانتز عبارت درست را انتخاب کنید؟

الف) خاصیت اجسام که میل دارند وضعیت حرکت خود را هنگامی که نیروی خالص وارد بر آنها صفر است حفظ کنند (لختی شتاب) گویند.

ب) هر چه تندی جسم بیشتر باشد نیروی مقاومت شاره (بیشتر- کمتر) خواهد شد.

– پ) نیروی عمودی سطح ناشی از (اندازه ی سطح)

– ت) شدت صوت با مربع فاصله از چشمه صوت وارونه) دارد.

به سؤالات زیر پاسخ دهید؟

الف) دو مورد از ویژگی های نیروهای کنش و واکنش را بنویسید؟

ب) دو مورد از عوامل مؤثر بر نیروی اصطکاک بین دو جسم را بنویسید؟

پ) چرا در حرکت دایره ای یکنواخت ذره در بازه ی زمانی برابر، مسافت های یکسانی را طی می کند؟

ت) نقش کمربند ایمنی و کیسه هوا در کم شدن آسیب در تصادف ها را بیان کنید؟

 

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عقب افتادگی تحصیلی برای دانش آموزان مختلف، احتمالا اندک جابه جایی در رابطه با زمان اعلام نتایج امتحان نهایی خرداد و شهریور ماه خواهد بود.

 

پس از اعلام نتایج امتحان نهایی  امکان ورود به سامانه را با ارسال و ارائه اطلاعات خود خواهید داشت.

 

برای اطلاع دقیق از این مورد، می توانید با شماره های 9099072952 ( از سراسر کشور) و 9099072952 ( از استان تهران) از تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب تماس حاصل نمایید. مشاورین ما در کمترین زمان ، راهنمایی های لازم را به شما ارائه خواهند نمود.

 

12,000,000 +

بازدید کننده ایران تحصیل تاکنون

452,000 +

مخاطبان مشاوره تلفنی ایران تحصیل تاکنون

676780

تعداد سوالات سایت ایران تحصیل

15000

حدااقل بازدید روزانه سایت ایران تحصیل

در صورتی که نیاز به مشاوره در زمینه تحصیلی دارید می توانید از تجربیات مشاوران مرکز ایران تحصیل استفاده کنید هزینه هر دقیقه مشاوره 20000 ریال می باشد که می توانید ( از طریق تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099072952) تماس بگیرید و از خدمات مشاوره حضوری بهره مند گردید.

ایران تحصیل یک مرکز مشاوره تخصصی دارای مجوز فعالیت در زمینه تحصیلی می باشد که به صورت خصوصی و غیر انتفاعی فعالیت دارد و هیچ گونه وابستگی به هیچ ارگان خصوصی و دولتی ائم از دانشگاه آزاد ، سمپاد ، سازمان شاهد ، سنجش و … ندارد و تمامی مطالب مندرج در سایت تابع قوانین کپی رایت جمهوری اسلامی ایران و صرفا در راستای اطلاع رسانی و راهنمایی کاربران می باشد.

در صورتی که هر گونه پیشنهاد ، انتقاد یا شکایتی از نحوه عملکرد مجموعه دارید می توانید از طریق ایمیل info@irantahsil.org و یا شماره 02146018960 با ما در ارتباط باشید.

 

پاسخگویی ۸ صبح الی ۱ شب حتی ایام تعطیل

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

جواب سوالات نهایی 1400

پی سی کنکور : این مطلب اختصاصاً به سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پیش دانشگاهی خرداد 99 می پردازد، امتحانات نهایی خرداد ماه 99 پایه پیش دانشگاهی یک دوره جبرانی است که برای دانش آموزان و داوطلبانی که به صورت متفرقه در مدارس بزرگسالان و از راه دور به منظور پاس کردن دروس واحد مانده ثبت نام کرده اند برگزار می شود ، ما نیز تلاش داریم تا در این مطلب با شروع امتحانات نهایی خرداد 99 با شما داوطلبان شرکت کننده همراه باشیم.

هم چنین می توانید برای آگاهی بیشتر از برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 ، سوالات امتحان نهایی دوره های قبل و بارم بندی دروس پیش دانشگاهی نیز دیدن کنید.

 

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه…

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و…

 

 

 

 

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و تفکر)

pdf درس اول فلسفه دوازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،بررسی و بازبینی)

جزوه فوق العاده فصل اول زیست شناسی دوازدهم (ویژه کنکور 1400)

جزوه فوق العاده فصل دوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

سلام یه سوال داشتم من بزرگسالان ثبت نام کردم که امتحان زبان فارسی پیش دانشگاهی که ازقبلم مونده روبدم تراخدا بگید باید زبان فارسی پیش دانشگاهی روبخونم یا بخاطر نظام جدید کتاب جدیدی باید جاش بخونم؟؟؟؟

سلام کارولین عزیز اگر پیش دانشگاهی ثبت نام کردید و همین شهریور امتحان دارید خب که همون رو امتحان میدید برای ترم دی ماه ولی هنوز مشخص نیست

سلام جواب سوالات میراث فرهنگی سال ۹۹رو چطوری میشه پیدا کنیم رشته هنر

سلام مهرانه خانم گرامی با عرض پوزش بابت تاخیر،امتحان پیش دانشگاهی امتحان میراث فرهنگی هم اکنون قرار گرفت

سلام این سولات اشتباه هستند سولات معارف چیزای دیگه بودچندساعت منتظرهستم

سلام فاطمه خانم گرامی روز اول امتحان پیش خرداد 99 شامل سه امتحان بوده معارف کلیه رشته ها بینش مذهبی اهل سنت کلیه رشته ها اصول عقاید رشته معارف

و هر سه مورد درج شده،باز بررسی کنید بفرمایید که در کدام مورد اشتباه رخ داده

سلام من فردا امتحان معارف دارم سوالی نیست ک بتونیم اونو بیشتر بخونیم ؟ تو رو خدا جواب بدین فردا امتحان دارم

سلام مهردخت خانم گرامی سوالات دوره های قبل پیش دانشگاهی بهترین نمونه سوالات هستند واقعا

سلام جواب ندادید فرداامتحان معارف اسلامی دارم خیلی ممنون می شم جواب بدین

سلام فاطمه خانم گرامی پاسخ دادیم لطفا کامنت قبلی رو بررسی کنید

سلام من پارسال هم تواین سایت بودم اما سوالات ساعت یک تواین جاپیدامی کردم ایا سولات روتوتلگرام میزاریدمی شه توتلگرام جواب بهم بدید باتشکر

سلام فاطمه خانم گرامی سوالات به محض انتشار منتشر می شوند اگر امکانش باشه چشم حتما در کانال تلگرام پی سی کنکور هم قرار خواهیم داد

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

جواب سوالات نهایی 1400

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ منابع کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ تاثیر معدل در کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان برگزاری کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان ثبت نام کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉نتایج کنکور 99 اعلام شد (مشاهده)

پیشنهاد سردبیر

زمان برگزاری کنکور 1400 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور ۱۴۰۰)

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 تمام رشته ها + فیلم مصاحبه

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + جزئیات

روش مطالعه دروس در تابستان برای کنکور + توصیه رتبه های برتر

مطالب تصادفی

برنامه امتحانات نهایی دی 99 (تاریخ امتحانات نهایی دی ۹۹)

مصاحبه با احمد سلیمی رتبه 9 کنکور ریاضی 97

روش مطالعه رتبه های برتر کنکور انسانی 97

نکاتی مهم برای شرکت در آزمون های آزمایشی کنکور

▉ زمان اعلام نتایج کنکور 99

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▉ مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 

▶ نحوه برگزاری کنکور 1400

▶ منابع کنکور 1400 تجربی | منابع کنکور 1400 انسانی | منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ بهترین منابع کنکور 1400 تجربی | بهترین منابع کنکور 1400 انسانی | بهترین منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ برنامه ریزی برای کنکور 1400

▶ تاثیر معدل کنکور 1400

▶ بهترین آزمون آزمایشی کنکور 1400

▶ سهمیه های کنکور 1400

▶ ترمیم معدل برای کنکور 1400

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

نحوه برگزاری کنکور 1400 (از صفر تا صد – آپدیت شده)

تاثیر معدل در کنکور 1400 سازمان سنجش (جامع و بروز شده)

منابع کنکور تجربی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور ریاضی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور انسانی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و تفکر)


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف(دین و زندگی) پیش دانشگاهی تجربی ریاضی انسانی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه بینش دینی اقلیت های مذهبی پیش دانشگاهی خرداد 99 (ویژه اقلیت های مذهبی)Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید پیش دانشگاهی خرداد 99 (ویژه رشته معارف)Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته ریاضی Downloads-icon


پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته تجربی Downloads-icon


پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته انسانی Downloads-icon


پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته معارف اسلامی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته هنر پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال رشته ریاضی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی رشته تجربی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی رشته انسانی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات عرب رشته معارف اسلامی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سیر هنر در تاریخ رشته هنر پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک رشته ریاضی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک رشته تجربی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی رشته انسانی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فقه و اصول رشته معارف اسلامی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران رشته هنر پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

جواب سوالات نهایی 1400

سوالات امتحان نهایی در پایه های آخر متوسطه دوم برگزار می شوند،، که در این دسته تمام امتحانات نهایی خرداد و شهریور و دی ماه برای تمام رشته های تجربی ریاضی انسانی و هنر به همراه پاسخنامه تشریحی قرار می گیرد.

◉ منابع کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ تاثیر معدل در کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان برگزاری کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان ثبت نام کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉نتایج کنکور 99 اعلام شد (مشاهده)

پیشنهاد سردبیر

زمان برگزاری کنکور 1400 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور ۱۴۰۰)

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 تمام رشته ها + فیلم مصاحبه

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + جزئیات

روش مطالعه دروس در تابستان برای کنکور + توصیه رتبه های برتر

مطالب تصادفی

داوطلبان کنکوری چگونه به سوالات امتحان نهایی جواب دهند؟

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی دی 97 دوازدهم

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات…

4 ماه تا کنکور چگونه موفق شویم؟

▉ زمان اعلام نتایج کنکور 99

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▉ مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 

▶ نحوه برگزاری کنکور 1400

▶ منابع کنکور 1400 تجربی | منابع کنکور 1400 انسانی | منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ بهترین منابع کنکور 1400 تجربی | بهترین منابع کنکور 1400 انسانی | بهترین منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ برنامه ریزی برای کنکور 1400

▶ تاثیر معدل کنکور 1400

▶ بهترین آزمون آزمایشی کنکور 1400

▶ سهمیه های کنکور 1400

▶ ترمیم معدل برای کنکور 1400

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

جواب سوالات نهایی 1400

پست های اخیر

نحوه برگزاری کنکور 1400 (از صفر تا صد – آپدیت شده)

تاثیر معدل در کنکور 1400 سازمان سنجش (جامع و بروز شده)

منابع کنکور تجربی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور ریاضی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

منابع کنکور انسانی 1400 (نظام جدید و نظام قدیم)

جزوه گام به گام درس چهارم زبان انگلیسی دهم (لغات + گرامر + ترجمه کانورسیشن و ریدینگ)

جزوه فوق العاده فصل سوم زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

pdf درس اول فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکیک و تفکر)


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم ریاضی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم تجربی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (ارامنه)Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت زرتشتي)Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت كليمي)Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم (اقليت آشوري)Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی دینی دوازدهم انسانی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالان Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و معارف قرآنی (رشته معارف اسلامی) خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم ریاضی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی شیمی دوازدهم تجربی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم ریاضی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم تجربی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فلسفه دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم ریاضی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم انسانی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فارسی دوازدهم معارف خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی اختصاصی دوازدهم انسانی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ اختصاصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حسابان دوازدهم ریاضی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی تاریخ دوازدهم انسانی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی تخصصی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم ریاضی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی دوازدهم تجربی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضی و آمار دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم ریاضی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم تجربی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم خرداد 99 ویژه ناشنوایان Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فرانسه دوازدهم خرداد 99 Downloads-icon


(روزانه) Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان آلمانی دوازدهم خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم انسانی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان انگلیسی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی دوازدهم تجربی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی احکام دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم ریاضی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم اجتماعی دوازدهم تجربی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی جغرافیا دوازدهم انسانی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی هندسه دوازدهم ریاضی خرداد 99Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی علوم و فنون ادبی دوازدهم معارف اسلامی خرداد 99 Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


تعلیمات دینی 3 (دینی،اخلاق و قرآن)روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


تعلیمات دینی 3 (دینی،اخلاق و قرآن)روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


تعلیمات دینی 3 (دینی،اخلاق و قرآن)روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


شیمی 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


شیمی 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


سلامت و بهداشت انسانی روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


فارسی 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


فارسی 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


فلسفه 2 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


فیزیک 3 ریاضی روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


فیزیک 3 تجربی روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


فارسی 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


سلامت و بهداشت روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


سلامت و بهداشت روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


عربی 3 اختصاصی انسانی روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


حسابان 2 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


زیست شناسی 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


تاریخ 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


عربی ،زبان قرآن 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


عربی ،زبان قرآن 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


ریاضی و آمار 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


زبان خارجی 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


زبان خارجی 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


زبان خارجه 3 (زبان انگلیسی) روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


ریاضیات گسسته روزانه Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


ریاضی تجربی روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


جامعه شناسی 3 روزانه Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


علوم اجتماعی روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


علوم اجتماعی روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


جغرافیا 3 روزانه Downloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


هندسه 3 روزانهDownloads-icon


بزرگسالانDownloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی معارف(دین و زندگی) پیش دانشگاهی تجربی ریاضی انسانی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه بینش دینی اقلیت های مذهبی پیش دانشگاهی خرداد 99 (ویژه اقلیت های مذهبی)Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی اصول و عقاید پیش دانشگاهی خرداد 99 (ویژه رشته معارف)Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته ریاضی Downloads-icon


پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته تجربی Downloads-icon


پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته انسانی Downloads-icon


پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته معارف اسلامی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زبان فارسی رشته هنر پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی حساب دیفرانسیل و انتگرال رشته ریاضی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی رشته تجربی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی عربی رشته انسانی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات عرب رشته معارف اسلامی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی سیر هنر در تاریخ رشته هنر پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک رشته ریاضی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فیزیک رشته تجربی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی ادبیات فارسی رشته انسانی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی فقه و اصول رشته معارف اسلامی پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


– دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران رشته هنر پیش دانشگاهی خرداد 99Downloads-icon


📥تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


📥تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


📥تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


📥هندسه (3)Downloads-icon


📥ریاضی (3)Downloads-icon


📥ریاضی و آمار (3)Downloads-icon


📥 فیزیک (3)Downloads-icon


📥 فیزیک (3)Downloads-icon


📥علوم و فنون ادبی (3)Downloads-icon


📥 علوم اجتماعیDownloads-icon


📥 علوم اجتماعیDownloads-icon


📥 جغرافیا (3)Downloads-icon


📥 احکام (3)Downloads-icon


📥عربی ، زبان قرآن (3)Downloads-icon


📥عربی ، زبان قرآن (3)Downloads-icon


📥تاریخ (3)Downloads-icon


📥عربی (3)Downloads-icon


(زبان تخصصی رشته )Downloads-icon


📥فارسی (3)Downloads-icon


📥فارسی (3)Downloads-icon


📥فارسی (3)Downloads-icon


📥فارسی (3)Downloads-icon


📥زبان خارجی (3)Downloads-icon


📥زبان خارجی (3)Downloads-icon


📥زبان خارجی (3)Downloads-icon


📥زبان خارجی (3)Downloads-icon


📥حسابان (2)Downloads-icon


📥زیست شناسی (3)Downloads-icon


📥فلسفه (2)Downloads-icon


📥فلسفه (2)Downloads-icon


📥شیمی (3)Downloads-icon


📥شیمی (3)Downloads-icon


📥عربی (3)Downloads-icon


(زبان تخصصی رشته )Downloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥ریاضیات گسستهDownloads-icon


📥جامعه شناسی (3)Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخ نامه امتحان دینی (ریاضی و تجربیDownloads-icon


📥 دریافت سوالات و پاسخ نامه امتحان دینی  (انسانی)Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان هندسه (ریاضی فیزیک) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان (تجربی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان ریاضی و آمار ( انسانی )98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان فیزیک (ریاضی فیزیک) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان فیزیک  (تجربی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان علوم و فنون ادبی ( انسانی )98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه هویت اجتماعی (ریاضی فیزیک) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه هویت اجنماعی(تجربی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان جغرافیا (علوم انسانی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان عربی (ریاضی فیزیک) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان عربی (تجربی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان عربی (انسانی) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه امتحان تاریخ 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخ نامه امتحان فارسی (ریاضی و تجربی و انسانی )98Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه زبان(تمام رشته ها) 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه حسابان 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه زیست شناسی 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه فلسفه 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه شیمی 98Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه سلامت تمام رشته ها 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه گسسته 98 Downloads-icon


📥دریافت سوالات و پاسخنامه جامعه شناسی 98 Downloads-icon


تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


(دینی،اخلاق وقرآن)Downloads-icon


تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


(دینی،اخلاق وقرآن)Downloads-icon


تعلیمات دینی (3)Downloads-icon


(دینی،اخلاق وقرآن)Downloads-icon


علوم و معارف قرآنی (3)Downloads-icon


هندسه (3)Downloads-icon


ریاضی (3)Downloads-icon


ریاضی و آمار (3)Downloads-icon


ریاضی و آمار (3)Downloads-icon


فیزیک (3)Downloads-icon


فیزیک (3)Downloads-icon


علوم و فنون ادبی (3)Downloads-icon


علوم و فنون ادبی (3)Downloads-icon


علوم اجتماعیDownloads-icon


علوم اجتماعیDownloads-icon


جغرافیا (3)Downloads-icon


احکام (3)Downloads-icon


عربی ، زبان قرآن (3)Downloads-icon


عربی ، زبان قرآن (3)Downloads-icon


تاریخ (3)Downloads-icon


عربی (3)Downloads-icon


(زبان تخصصی رشته )Downloads-icon


فارسی (3)Downloads-icon


فارسی (3)Downloads-icon


فارسی (3)Downloads-icon


فارسی (3)Downloads-icon


حسابان (2)Downloads-icon


زیست شناسی (3)Downloads-icon


فلسفه (2)Downloads-icon


فلسفه (2)Downloads-icon


📥شیمی (3)Downloads-icon


📥شیمی (3)Downloads-icon


📥عربی (3)Downloads-icon


(زبان تخصصی رشته )Downloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥سلامت و بهداشتDownloads-icon


📥ریاضیات گسستهDownloads-icon


📥جامعه شناسی (3)Downloads-icon


تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)Downloads-icon


زبان آلمانی(۳)Downloads-icon


تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)Downloads-icon


زبان فرانسه (۳)Downloads-icon


تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)Downloads-icon


زبان انگلیسی (۳)Downloads-icon


تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)Downloads-icon


زبان انگلیسی (۳)ویژه ناشنوایانDownloads-icon


نمونه سوال امتحان نهایی دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی همراه با جواب خرداد 99 همراه با جوابDownloads-icon


کلید آزمون نمونه دولتی دهم 99 اصفهانDownloads-icon


دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی دهم 99 اصفهانDownloads-icon


رشته های ازمون استخدامی بخش خصوصیDownloads-icon


دفترچه سوالات پایه دوازدهم انسانی آزمون جامع نوبت چهارم سازمان سنجشDownloads-icon


دفترچه سوالات پایه دوازدهم تجربی آزمون جامع نوبت چهارم سازمان سنجش Downloads-icon


کلید آزمون نمونه دولتی دهم 99 اردبیلDownloads-icon


دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی دهم 99 اردبیلDownloads-icon

سلام دوستان با موضوع موفقیت در امتحانات نهایی اومدم که در خدمتتون باشم . تو این مطلب به سوال هاتون پیرامون امتحان نهلیی پاسخ میدیم و اطلاعات خوبی رو در این رابطه در اختیارتون میذاریم .

به امید اینکه با تلاش شما و یاری خداوند بتونید هم امتحانات نهایی و هم کنکور رو به خوبی پشت سر بذارید .وقتی اطلاعات کافی در مورد نحوه برگزاری امتحانات نهایی داشته باشید ، متوجه میشید که چطور باید درس خوند تا نتیجه مطلوب رو گرفت .

با توجه به شرایط پیش آمده و تعطیلی مدارس ، ممکن هست که معلمین شما به اندازه کافی فرصت پیدا نکرده باشند که در مورد امتحانات نهایی و نحوه برگزاری آن توضیحات لازم وکافی رو در اختیار شما بگذارند. در اینجا من سعی کردیم که اطلاعات لازم رو در اختیارتون قرار بدیم .در ضمن اگر سوال دیگری غیر از آنچه بیان میکنیم داشته باشید کامنت کنید پاسخ گوی شما هستیم

برگه ها طوری طراحی شده که سربرگ ها موقع تحویل به معلمین مصحح جدا میشود و معلوم نیست برگه ای که مصحح در اختیار دارد متعلق به کدام ناحیه و کدام مدرسه و کدام دانش آموز است . و شما در قسمت بالای صفحه فقط باید مشخصاتی رو که خواسته شده ، بنویسید .

برگه هر دانش آموز دو مرتبه تصحیح میشود . و چنان چه دو مصحح به نتیجه یکسانی نرسند ، مصحح سوم اقدام به بررسی مجدد برگه پاسخ نامه دانش آموز میکند . و نمره نهایی توسط نفر سوم ثبت میشود .

جواب سوالات نهایی 1400

نگران نباشید این کار باعث میشود عدالت در تصحیح اوراق امتحانی تا حد زیادی رعایت شود . ودر ضمن اگر معلم اول در تصحیح دچار اشتباه شد این اشتباه در تصحیح دوم برطرف میشود .

تعریف ها و نکات داخل کادرها به شکل سوالِ کامل کنید وسوالِ صحیح و غلط ، جزو اولین سوالات امتحانات نهایی مطرح میشود . حتی برای دروس ریاضی و حسابان و فیزیک.

پس توصیه میکنم که ریز به ریز کتاب را بخوانید . دوستان عزیز وقتی به این شکل عمل کنید در واقع با یک تیردو نشان زده اید : امتحان نهایی و کنکور .

توجه داشته باشید سوالات کنکور 98 کتاب محور بود. بنابراین تاکید میکنم که برگزاری امتحان نهایی فرصت بسیار مناسبی هست تا کتاب را به طور کامل بررسی کنید و پس از آن میتوانید در وقت اضافه به حل تست و آمادگی بیشتر برای کنکور بپردازید.

تقریبا آنچه که باید در مورد نحوه برگزاری امتحانات نهایی رو بدونید گفتیم و از تلاش بی وقفه ای که باید داشته باشید صحبت کردیم . در پایان براتون آرزوی موفقیت میکنم در امتحانات نهایی و کنکور سراسری و کلیه امتحانات زندگیتون .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرستادن دیدگاه

آیا با تمدید کنکور نظام قدیم فقط برای 1400 موافق هستید ؟


konkur1400ir

مرداد 6


#جانم_مهم_است
#تعویق_کنکور …


konkur1400ir

مرداد 1

چه کسی غیر شما میتواند نقش اصلی را در برنامه ریزی شخصی سازی شده داشته باشد !؟
این شمایید که به تمامی خصوصیات، ویژگی ها، علایق و شرایط خویش آگاهید. عادات خواب و بیداری، عادات مطالعاتی مثبت و منفی و … در چینش برنامه ریزی کنکور بسیار اهمیت دارند.
مشاور خوب در همان هفته ی اول با پرسش و پاسخ های کاربردی سعی در شناخت این خصوصیات، عادات و ویژگی های شما دارد.
در کنار هم قرار گرفتن تجربه مشاور در کنار شناخت شما به طراحی بهترین برنامه ریزی ممکن برای کنکور می انجامد. البته اگر شما تمامی مقالات ما در رابطه با برنامه ریزی نیاز چندانی به مشاور برای برنامه ریزی نخواهید داشت و تنها برای رفع اشکال، همراهی و حمایت و انگیزه، رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات مطالعاتی شخصی از مشاور کمک میگیرید.
.
ادامه مطلب در سايت konkur1400.ir
.
.
#كنكور #كنكور٩٩ #كنكور٩٨ #كنكور1400 #برنامه_ریزی #برنامه # …


konkur1400ir

تیر 25

.
شاید فرمول معروف درس خواندن y = mx + c را بدانید. اگر C پایه ی درسی، X تلاش و m ضریب درستی کار ( برنامه ریزی ) باشد، y نتیجه ای است که از آنها به دست می آید و البته جمله ی mx بیش ترین نقش را در تعبین نتیجه (y) دارد.
البته از c هم نباید غافل شد هرچند اگر پایه ی درسی قوی هم نداشته باشیم، با تلاش بیش تر و برنامه ریزی مناسب می توانیم تا حدی c را جبران کنیم. همان طور که گفتم، mx اهمیت بیش تری دارد.
درس خواندن در سال آخر دبیرستان به دلیل اینکه همزمان به منظور آمادگی برای کنکور نیز هست، با درس خواندن در سال های قبل متفاوت است.
این تفاوت ها به قدری مهم هستند که ما را وادار می کنند به گونه ای دیگر فکر و برنامه ریزی کنیم. اگر به این تفاوت ها توجه نکنیم مشکلات زیادی ایجاد میشود.درسال های قبل، در یک سال تحصیلی، ۷ تا ۸ کتاب درسی را میخواندیم ولی برای کنکور در همین یک سال، باید حدود ۲۱ تا ۳۲ کتاب را بخوانیم و تکالیفی چند برابر تکاليف مدرسه را انجام دهیم.
برای امتحانات مدرسه، نیاز به آمادگی از مدت ها قبل نداشتیم. یک یا دو روز کافی بود. اما چگونه میتوانیم این همه کتاب را با شیوه ی « شب امتحانی » قبل از کنکور بخوانیم و نتیجه ی خوب هم بگیریم این کار شدنی نیست. برای کنکور باید از مدت ها قبل خود را آماده کنیم
برای کنکور لازم است مطالب را از مدت ها قبل بخوانیم و تا هنگام جلسه ی آزمون آنها را در حافظه ی خود نگاه داریم. پس رعایت فنون مرور در کنار مطالعه ی دروس جدید، اهمیت ببش تری پیدا می کند
در سال های قبل، برنامه ی مطالعانی ما شامل یک برنامه و آن هم برنامه ی درسی مدرسه بود. اما برای کنکور اغلب لازمه چندین برنامه ی مطالعاتی مانند کنکور آزمایشی، کلاس کنکور و مدرسه را در کنار هم داشته باشیم و آنها را هماهنگ سازیم
برای کنکور، اولویت و زمان بندی درس ها اهمیت دارد. باید مشخص کنیم که میخواهیم از دروس پایه شروع کنیم یا پیش دانشگاهی ؟ عمومی یا اختصاصی؟ مطالعه ی آنها را چگونه هماهنگ کنیم و برای هر کدام چقدوقت در نظر بگیریم؟
وقتی قرار است در زمانی کوتاه،کارهای زیادی انجام دهیم و کارها هم تنوع زیادی دارند هماهنگی، ترتیب و زمان بندی آنها اهمیت بیش تری پیدا می کند.بدون برنامه ریزی و مدیریت زمان، کارایی چندانی نخواهیم داشت.
برنامه ریزی درس خواندن را آسان تر و روان تر می کند. ما را در درس خواندن حریصتر می کند به زودی متوجه خواهید شد که برنامه ریزی، نقشی فراتر از هر کلاس و دبیری دارد و به فعالیت های شما جان می بخشد
.
ادامه مطلب در سایت konkur1400.ir
.
#کنکور۱۴۰۰ #کنکور #برنامه_ریزی …


konkur1400ir

تیر 20

.
متاسفانه برنامه ریزی های اشتباه کاملا رایج بوده و همین امیر سبب بد بین شدن دانش آموزان نسبت به اصل برنامه ریزی شده.
برای نمونه برنامه های آماده تنها درصورتی قابل استفاده هستند که مطابق با خصوصیات و ویژگی های شخص داوطلب باشد یعنی علاقه داوطلب به هر درس ، سطح دانش، اطلاعات قبلی و میزان تسلط فرد به هر مبحث ، بهترین مدت زمان بازه های مطالعاتی برای آن شخص و … را در نظر بگیرد.
طبیعتا استفاده از برنامه ای که مطابق با خصوصیات شما و میزان علاقه و تسلط شما به مباحث تنظیم نشده نمیتواند با موفقیت انجام شود و تجربه ی بدی از برنامه ریزی داشتن را برای شما به ارمغان می اورد.
عده ای از کنکوری ها فکر می کنند برنامه ریزی یعنی آن که یک نفر بیاید تعیین کند ، در چه ساعتی جه کاری را انجام دهند : ساعت ۷ از خواب پا میشم ، 7 تا 7:30 نماز میخونم، یه مختصر ورزشی میکنم و صبحونه هم میل میکنم، ساعت 7:30 تا ۹ زیست میخونم 9 تا 9:30 استراحت و . . . ساعت ۱۰ شب میخوابم .
این نوع برنامه ریزی های بازاری و رایج ، شما را مانند یک آدم آهنی فرض می کند و شبانه روز شما را به بازه های زمانی مشخص تقسیم میکند که باید در آن، وظیفه ی مشخص شده را سر ساعت انجام دهید .
خیالتان را راحت کنم . این برنامه ریزی ها ، برنامه ریزی نیست . این برنامه ها به سرانجامی نمی رسند و موجب می شوند شما در نیمه های راه از خیر آن بگذرید و ترجیح دهید کارهای خود را بدون برنامه ادامه دهید. ( کافیه یه روز خوابت ببره و به جای 7 ، 9 پاشی اون موقع یا کل اون روز رو نمیخونی چون برنامت به هم ریخته یا کلا برنامه ریزی رو میذاری کنار!!! )
.
برای خواندن ادامه مطلب به سایت konkur1400.ir مراجعه کنید
.
#کنکور #برنامه_ریزی #کنکور۱۴۰۰ …


konkur1400ir

تیر 18

با مقایسه کتاب های نظام قدیم و جدید متوجه یه سری تغییرات نظیر حذف یااضافه شدن مباحث هستیم
بررسی دقیق و تمام این تغییرات در سایت konkur1400.ir
.
.
#کنکور #کنکور۱۴۰۰ #پایه_دوازدهم #کنکور_تجربی #کنکور_انسانی #کنکور_ریاضی …


konkur1400ir

تیر 16

قسمتی از مقاله معرفی رشته #پزشکی
اگه پزشکی قبوب بشم چه کتابایی رو باید بگذرونم !؟
در حال حاضر نظام آموزش پزشکی تحصیل در رشته ی پزشکی عمومی در کشور ما شامل ۴ دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی،کارآموزی بالینی و کارورزی بالینی است.
دوره ی علوم پایه
اولین دوره که علوم پایه نام دارد شامل ۵ ترم ابتدای رشته ی پزشکی است و دروس آن عبارتند از:
بافت شناسی ( نظری و عملی ) ، تشریح یا آناتومی ( نظری و عملی ) ، بیوشیمی ،فیزیولوژی ( نظری و عملی ) ، ایمونولوژی ( نظری و عملی )، اپیدمیولوژی، روانشناسی، جنین شناسی، تغذیه، ژنتیک، زبان تخصصی، آسیب شناسی عمومی، انگل شناسی، میکروب شناسی و البته در این دوره باید دروس عمومی را نیز همراه با این دروس بگذرانید.
در این دوره حداقل نمره قبولی برای دروس ۱۰ می باشد و حداقل معدل قبولی نیز ۱۲ می باشد.( البته نمره قبولی برای دانشجویان مهمان و … متفاوت است )
امتحان علوم پایه
پس از پایان این دوره از همه دانشجویان امتحان علوم پایه پزشکی که شامل دروس نام برده شده است،گرفته میشود. در صورت کسب نمره قبولی در این امتحان دانشجویان می توانند وارد دوره بعدی شوند.
دوره ی فیزیوپاتولوژی
دوره بعدی در رشته ی پزشکی که فیزیوپاتولوژی نام دارد، دو ترم را شامل میشود : ترم 6 و7
دروسی که در این دوره به دانشجویان تدریس میشود، شامل موارد زیر می باشد:
فارماکولوژی، آسیب شناسی اختصاصی، سمیولوژی، دوره های فیزیوپاتولوژی ارگانها شامل : قلب، غدد، ریه، نفرولوژی، روماتولوژی، گوارش، هماتولوژی
در این دوره نیز حداقل نمره قبولی برای دروس ۱۰ و معدل قبولی ۱۲ می باشد.
پس از پایان این دوره معدل دانشجو سنجیده میشود و در صورت داشتن معدل بالای ۱۲ اجازه ورود به دوره بعدی یعنی کارآموزی بالینی (استاجری) را خواهند داشت.
دوره ی کارآموزی بالینی
در دوران کارآموزی بالینی دانشجویان رشته ی پزشکی میتوانند مطالبی را که در دوره های قبل آموخته اند، بر بالین بیماران به کار گیرند و با توجه به معاینات درست، تشخیص خود از بیماری را بیان کند.
این مرحله میتواند به دانشجویان برای کسب مهارت های بالینی در خصوص تشخیص بیماری در آینده کمک فراوانی کند.
همچنین در دوره کارآموزی بالینی دانشجویان رشته پزشکی باید بکوشند تا در گرفتن شرح حال درست و انجام معاینه فیزیکی کامل مهارت کافی را به دست آورند.
دروس این مرحله عبارتند از:
بیماری های اعصاب، بیماری های عفونی، بیماری های جراحی، بیماری های ارتوپدی ….
.
#پزشکی #دکتر #پزشک_آینده #پزشکی_تهران #پزشک_مملکت #دکتر_مملکت …


konkur1400ir

تیر 14

مشاور کنکور لازم یا غیرضروری ؟
❌تذکر : به هیچ وجه هزینه مشاوره رو سالانه پرداخت نکنید!❌
سال کنکور، براي دانش آموزان سال مهمی است و باید تلاش کنند تمامی تمرکزشان را روي اهدافشان بگزارند و تمامی ابزار ها و فعالیت هایی که فکر میکنند برایشان کارآمد است را به کار گیرند و تمامی عواملحاشیه اي را حذف کنند و فکر میکنم خواندن این جمله از دکتر دنیس وایتلی (استاد موفقیتهاي عالی و کمال فردي) در اینجا خالی از لطف نباشد: “دلیل اینکه بسیاري از افراد هرگز به هدف خود نمیرسند این است که آنها تعریفی از اهداف خود ندارند یا حتی به طور جدي اهداف خود را قابل باور و دست یافتنی نمیدانند.
برندگان میتوانند به شما بگویند به کجا میروند، چه برنامه ریزي براي طول راه و اهدافشان دارند و حتی تعیین میکنند در ماجراجویی هایشان چه کسانی در کارشان هستند
برای خواندن ادامه مطلب به سایت konkur1400.ir مراجعه کنید
.
#konkur1400 #konkoor1400 #کنکور …


konkur1400ir

تیر 11

معضلات کندی مغز
( آقا اجازه؟ ما بلديم جواب بدیم یکم ديگه وقت بدین تو رو خدا / خانم جونِ بَچت يه دقیقه صبر کن بنويسمش حفظم!)
این جمله ها آشنا نيستن؟ به اينا ميگن معضل نداشتن سرعت و کندی مغز! حالا چه در محاسبات باشه چه در یادآوری و تحلیل و نتیجه گیری.
می دونستی کسایی که بد خط هستن در بسیاری از موارد دلیلش سرعت بالای مغزشونه که نمي تونن باهاش هماهنگ بشن و عجله دارن زودتر بنويسن؟ (توجیه بد خطا )
می دونستی کسایی که مغز فیزیکی و ریاضی تیز تری دارن کمتر گرفتار سوانح رانندگی مي شن؟ (یعنی می خوام بگم چیزی که میخوام یادت بدم نه فقط واسه کنکورت مهمه که ضروریه برای زندگیت!)
.
با کندی مغز چه کنیم؟
حالا چاره چيه؟ ارتقاء عملکرد مغز و بالا بردن سرعت تحلیل و پردازش و نتیجه گیری و استدلال و محاسبه !
اول از همه ورزش ذهن یک کنکوری
چجوری آخه؟
بذار برات مثال بزنم، حتما دیدی طرف مارمولک و ملخ وارد باشگاه ميشه و سال بعد شده هالک و غول چراغ جادو؟ (اگه مکمل ها و دارو ها و استرویید ها رو در نظر نگیریم)
چطور این اتفاق می افته؟
وقتی ماهیچه های بدن تحت فشار قرار بگيرن و به محدودیت هاشون فشار بیاد خودشون رو با شرایط وفق میدن و خودشونو قوی میکنن. هرچي روی قسمتی بیشتر کار کنن و تغذیه بهتری داشته باشن اون قسمت حجیم تر و قوی تر ميشه.
🧠مغز آدم هم همينه، اگه اطلاعات (همون تغذیه ورزشکار) خوبی بهش داده بشه و به محدودیت هاش فشار بیاد قوی تر و ورزیده تر ميشه، حتی از نظر علمی اثبات شده کسایی که فعالیت های مغزی بیشتری دارن مغز بزرگتری هم دارن (مثل مغز انیشتین (مخ مخ های عالم)، که چند گرم از مغز آدماي ديگه سنگین تر و بزرگتر بود) این خودش گویای همه چی هست.
حالا ورودی مغز چيه؟ عدد، اطلاعات، فرمول، بازی فکری!
تمرینش چيه؟ پردازش اطلاعات، محاسبه، فکر کردن، تمرین و تکرار و تلاش واسه کم کردن زمان مصرفی هر چیزی.
.
.
برای خواندن ادامه مطلب به سایت konkur1400.ir مراجعه کنید …


konkur1400ir

جواب سوالات نهایی 1400

تیر 7

💜رتبه ۱ کنکور تجربی ۹۸💜
مقاله کامل رو که شامل ۳ ویدیو مصاحبه + معرفی تک تک منابع آموزشی مورد استفاده + روش مطالعه تک تک دروس توسط رتبه ۱ کنکور تجربی هست در سایت کنکورْ۱۴۰۰ ببیند 💜🙏🏼
#کنکور #کنکور۹۹ #کنکور۱۴۰۰ #رتبه_برتر #رتبه۱ #کنکوری #کنکوریها #کنکور۱۴۰۰ …


konkur1400ir

تیر 1

در درجه ی اول شما تراز کل و تراز عمومی و اختصاصی رو بررسی کنید و اون ها رو با نتایج ازمون های قبل مقایسه کنید تا حدودا میزان پیشرفت و یا افت خود را بدونید .
سپس میریم سراغ بررسی جزئی درس به درس . که مثلا با درصد x چه ترازی رو کسب کردیم 👨‍🏫👩‍🏫.
ابتدای کار سراغ سوالات غلط و نزده برید . قبل از هر کاری یک دفتر اشتباهات برای خود تهیه کنید و در اون همه ی اشتباهات و دلایل اون هارو یادداشت کنید. 🛑 ؛ دسته اول اون هایی هستند که واقعا بلد نبودین و تسلط نداشتین که این نوع سوالات از اهمیت بسیار بالایی برخوردارن و باید تا تسلط کامل بر مبحث مورد نظر بررسی ان ها ادامه پیدا بکنه و در دفتر اشتباهات کنار اونا ستاره بزنید که یادتون بمونه 💫
💥 ممکن است اشتباهات شما ناشی از بی دقتی و اشتباهات محاسباتی باشه که نشون میده سر جلسه ی ازمون تمرکزتون کم شده و همه ی حواستون متمرکز نبوده . سعی کنید همه ی عوامل حواس پرتی و هرچیزی که باعث به هم خوردن تمرکز شما میشه رو شناسایی و یادداشت کنین و سعی کنید که ازشون خلاص شین🤯.
یکسری از سوالات غلط یا نزده بخاطر کمبود زمان است .برای رفع این مشکل حتما زدن تست های زمان دار رو درنظر داشته باشید . اگر سرعت عملکرد و حل تست های خودتون رو بالا نبرید بسیاری از معلومات درسی شما قربانی این ضعف میشه و با وجود سواد زیاد شما درصد و تراز خوبی کسب نمیکنین😉 .
یک نکته ی خیلی مهم در تحلیل کارنامه آزمون 🥇: تحلیل سوالات درست ارزش کمی ندارد و باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد . چون ممکنه شما یه سوال درست رو شانسی زدا باشین و حواستون بهش نبوده . توصیه میکنم که حتما تک تک سوالات درست نیز بررسی بشه و تست های پوششی و مهم جدا بشه. یک تحلیل خوب فقط شناخت اشتباهات نیست بلکه باید با بررسی همه ی ابعاد قوت و ضعف صورت بگیره💪✌️‌.
#konkur #konkoor #کنکور #کنکوری #کنکور۱۴۰۰
برای خواندن ادامه مطلب به سایت « konkur1400.ir » مراجعه كنيد …

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

سایت کنکور1400 سایتی تخصصی برای کنکوری های کنکور هزار و چهارصد است.

هر آنچه برای موفقیت در کنکور سراسری 1400 نیاز دارید در این سایت آورده شده . ما شبانه روز در تلاشیم تا بهترین و به روزترین محتواهای آموزشی ، مشاوره ای و انگیزشی را در اختیار شما بگذاریم تا به بهترین نتیجه ی ممکن برسید چراکه شما لایق بهترین ها هستید

© 2019  تمام حقوق برای کنکور1400 محفوظ می باشد.

کمتر از نیم روز پس از برگزاری کنکور 1400 لینک مستقیم دانلود دفترچه سوالات کنکور 1400 از سایت سنجش به این مطلب اضافه می شود.

اطلاع از آخرین اخبار طراحی سوال از منابع نظام قدیم : { کنکور 1400 نظام قدیم }

هر ساله به فاصله ی چند ساعت پس از برگزاری کنکور دفترچه سوالات این آزمون را به تفکیک گروه های آزمایشی مختلف در سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org منتشر میشود و مدرسین ، اساتید و رتبه های برتر سال های قبل کلید های پیشنهادی خود را در سایت های مختلف منتشر میکنند.

چند روز پس از برگزاری کنکور سراسری نیز کلید نهایی سوالات از سوی سازمان سنجش منتشر میشود و داوطلبین می توانند قبل از اعلام نتایج اولیه کنکور به محاسبه درصد های احتمالی خود بپردازند و رتبه خود را تخمین بزنند .

جواب سوالات نهایی 1400

در زیر سوالات کنکور 1400  را در 5 گروه آزمایشی که شامل سوالات کنکور تجربی 1400 ، سوالات کنکور ریاضی 1400 ، سوالات کنکور انسانی 1400 ، سوالات کنکور زبان 1400 و سوالات کنکور هنر 1400 به علاوه سوالات کنکور خارج از کشور 1400 قرار داده شده.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرستادن دیدگاه

آیا با تمدید کنکور نظام قدیم فقط برای 1400 موافق هستید ؟


konkur1400ir

مرداد 6


#جانم_مهم_است
#تعویق_کنکور …


konkur1400ir

مرداد 1

چه کسی غیر شما میتواند نقش اصلی را در برنامه ریزی شخصی سازی شده داشته باشد !؟
این شمایید که به تمامی خصوصیات، ویژگی ها، علایق و شرایط خویش آگاهید. عادات خواب و بیداری، عادات مطالعاتی مثبت و منفی و … در چینش برنامه ریزی کنکور بسیار اهمیت دارند.
مشاور خوب در همان هفته ی اول با پرسش و پاسخ های کاربردی سعی در شناخت این خصوصیات، عادات و ویژگی های شما دارد.
در کنار هم قرار گرفتن تجربه مشاور در کنار شناخت شما به طراحی بهترین برنامه ریزی ممکن برای کنکور می انجامد. البته اگر شما تمامی مقالات ما در رابطه با برنامه ریزی نیاز چندانی به مشاور برای برنامه ریزی نخواهید داشت و تنها برای رفع اشکال، همراهی و حمایت و انگیزه، رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات مطالعاتی شخصی از مشاور کمک میگیرید.
.
ادامه مطلب در سايت konkur1400.ir
.
.
#كنكور #كنكور٩٩ #كنكور٩٨ #كنكور1400 #برنامه_ریزی #برنامه # …


konkur1400ir

تیر 25

.
شاید فرمول معروف درس خواندن y = mx + c را بدانید. اگر C پایه ی درسی، X تلاش و m ضریب درستی کار ( برنامه ریزی ) باشد، y نتیجه ای است که از آنها به دست می آید و البته جمله ی mx بیش ترین نقش را در تعبین نتیجه (y) دارد.
البته از c هم نباید غافل شد هرچند اگر پایه ی درسی قوی هم نداشته باشیم، با تلاش بیش تر و برنامه ریزی مناسب می توانیم تا حدی c را جبران کنیم. همان طور که گفتم، mx اهمیت بیش تری دارد.
درس خواندن در سال آخر دبیرستان به دلیل اینکه همزمان به منظور آمادگی برای کنکور نیز هست، با درس خواندن در سال های قبل متفاوت است.
این تفاوت ها به قدری مهم هستند که ما را وادار می کنند به گونه ای دیگر فکر و برنامه ریزی کنیم. اگر به این تفاوت ها توجه نکنیم مشکلات زیادی ایجاد میشود.درسال های قبل، در یک سال تحصیلی، ۷ تا ۸ کتاب درسی را میخواندیم ولی برای کنکور در همین یک سال، باید حدود ۲۱ تا ۳۲ کتاب را بخوانیم و تکالیفی چند برابر تکاليف مدرسه را انجام دهیم.
برای امتحانات مدرسه، نیاز به آمادگی از مدت ها قبل نداشتیم. یک یا دو روز کافی بود. اما چگونه میتوانیم این همه کتاب را با شیوه ی « شب امتحانی » قبل از کنکور بخوانیم و نتیجه ی خوب هم بگیریم این کار شدنی نیست. برای کنکور باید از مدت ها قبل خود را آماده کنیم
برای کنکور لازم است مطالب را از مدت ها قبل بخوانیم و تا هنگام جلسه ی آزمون آنها را در حافظه ی خود نگاه داریم. پس رعایت فنون مرور در کنار مطالعه ی دروس جدید، اهمیت ببش تری پیدا می کند
در سال های قبل، برنامه ی مطالعانی ما شامل یک برنامه و آن هم برنامه ی درسی مدرسه بود. اما برای کنکور اغلب لازمه چندین برنامه ی مطالعاتی مانند کنکور آزمایشی، کلاس کنکور و مدرسه را در کنار هم داشته باشیم و آنها را هماهنگ سازیم
برای کنکور، اولویت و زمان بندی درس ها اهمیت دارد. باید مشخص کنیم که میخواهیم از دروس پایه شروع کنیم یا پیش دانشگاهی ؟ عمومی یا اختصاصی؟ مطالعه ی آنها را چگونه هماهنگ کنیم و برای هر کدام چقدوقت در نظر بگیریم؟
وقتی قرار است در زمانی کوتاه،کارهای زیادی انجام دهیم و کارها هم تنوع زیادی دارند هماهنگی، ترتیب و زمان بندی آنها اهمیت بیش تری پیدا می کند.بدون برنامه ریزی و مدیریت زمان، کارایی چندانی نخواهیم داشت.
برنامه ریزی درس خواندن را آسان تر و روان تر می کند. ما را در درس خواندن حریصتر می کند به زودی متوجه خواهید شد که برنامه ریزی، نقشی فراتر از هر کلاس و دبیری دارد و به فعالیت های شما جان می بخشد
.
ادامه مطلب در سایت konkur1400.ir
.
#کنکور۱۴۰۰ #کنکور #برنامه_ریزی …


konkur1400ir

تیر 20

.
متاسفانه برنامه ریزی های اشتباه کاملا رایج بوده و همین امیر سبب بد بین شدن دانش آموزان نسبت به اصل برنامه ریزی شده.
برای نمونه برنامه های آماده تنها درصورتی قابل استفاده هستند که مطابق با خصوصیات و ویژگی های شخص داوطلب باشد یعنی علاقه داوطلب به هر درس ، سطح دانش، اطلاعات قبلی و میزان تسلط فرد به هر مبحث ، بهترین مدت زمان بازه های مطالعاتی برای آن شخص و … را در نظر بگیرد.
طبیعتا استفاده از برنامه ای که مطابق با خصوصیات شما و میزان علاقه و تسلط شما به مباحث تنظیم نشده نمیتواند با موفقیت انجام شود و تجربه ی بدی از برنامه ریزی داشتن را برای شما به ارمغان می اورد.
عده ای از کنکوری ها فکر می کنند برنامه ریزی یعنی آن که یک نفر بیاید تعیین کند ، در چه ساعتی جه کاری را انجام دهند : ساعت ۷ از خواب پا میشم ، 7 تا 7:30 نماز میخونم، یه مختصر ورزشی میکنم و صبحونه هم میل میکنم، ساعت 7:30 تا ۹ زیست میخونم 9 تا 9:30 استراحت و . . . ساعت ۱۰ شب میخوابم .
این نوع برنامه ریزی های بازاری و رایج ، شما را مانند یک آدم آهنی فرض می کند و شبانه روز شما را به بازه های زمانی مشخص تقسیم میکند که باید در آن، وظیفه ی مشخص شده را سر ساعت انجام دهید .
خیالتان را راحت کنم . این برنامه ریزی ها ، برنامه ریزی نیست . این برنامه ها به سرانجامی نمی رسند و موجب می شوند شما در نیمه های راه از خیر آن بگذرید و ترجیح دهید کارهای خود را بدون برنامه ادامه دهید. ( کافیه یه روز خوابت ببره و به جای 7 ، 9 پاشی اون موقع یا کل اون روز رو نمیخونی چون برنامت به هم ریخته یا کلا برنامه ریزی رو میذاری کنار!!! )
.
برای خواندن ادامه مطلب به سایت konkur1400.ir مراجعه کنید
.
#کنکور #برنامه_ریزی #کنکور۱۴۰۰ …


konkur1400ir

تیر 18

با مقایسه کتاب های نظام قدیم و جدید متوجه یه سری تغییرات نظیر حذف یااضافه شدن مباحث هستیم
بررسی دقیق و تمام این تغییرات در سایت konkur1400.ir
.
.
#کنکور #کنکور۱۴۰۰ #پایه_دوازدهم #کنکور_تجربی #کنکور_انسانی #کنکور_ریاضی …


konkur1400ir

تیر 16

قسمتی از مقاله معرفی رشته #پزشکی
اگه پزشکی قبوب بشم چه کتابایی رو باید بگذرونم !؟
در حال حاضر نظام آموزش پزشکی تحصیل در رشته ی پزشکی عمومی در کشور ما شامل ۴ دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی،کارآموزی بالینی و کارورزی بالینی است.
دوره ی علوم پایه
اولین دوره که علوم پایه نام دارد شامل ۵ ترم ابتدای رشته ی پزشکی است و دروس آن عبارتند از:
بافت شناسی ( نظری و عملی ) ، تشریح یا آناتومی ( نظری و عملی ) ، بیوشیمی ،فیزیولوژی ( نظری و عملی ) ، ایمونولوژی ( نظری و عملی )، اپیدمیولوژی، روانشناسی، جنین شناسی، تغذیه، ژنتیک، زبان تخصصی، آسیب شناسی عمومی، انگل شناسی، میکروب شناسی و البته در این دوره باید دروس عمومی را نیز همراه با این دروس بگذرانید.
در این دوره حداقل نمره قبولی برای دروس ۱۰ می باشد و حداقل معدل قبولی نیز ۱۲ می باشد.( البته نمره قبولی برای دانشجویان مهمان و … متفاوت است )
امتحان علوم پایه
پس از پایان این دوره از همه دانشجویان امتحان علوم پایه پزشکی که شامل دروس نام برده شده است،گرفته میشود. در صورت کسب نمره قبولی در این امتحان دانشجویان می توانند وارد دوره بعدی شوند.
دوره ی فیزیوپاتولوژی
دوره بعدی در رشته ی پزشکی که فیزیوپاتولوژی نام دارد، دو ترم را شامل میشود : ترم 6 و7
دروسی که در این دوره به دانشجویان تدریس میشود، شامل موارد زیر می باشد:
فارماکولوژی، آسیب شناسی اختصاصی، سمیولوژی، دوره های فیزیوپاتولوژی ارگانها شامل : قلب، غدد، ریه، نفرولوژی، روماتولوژی، گوارش، هماتولوژی
در این دوره نیز حداقل نمره قبولی برای دروس ۱۰ و معدل قبولی ۱۲ می باشد.
پس از پایان این دوره معدل دانشجو سنجیده میشود و در صورت داشتن معدل بالای ۱۲ اجازه ورود به دوره بعدی یعنی کارآموزی بالینی (استاجری) را خواهند داشت.
دوره ی کارآموزی بالینی
در دوران کارآموزی بالینی دانشجویان رشته ی پزشکی میتوانند مطالبی را که در دوره های قبل آموخته اند، بر بالین بیماران به کار گیرند و با توجه به معاینات درست، تشخیص خود از بیماری را بیان کند.
این مرحله میتواند به دانشجویان برای کسب مهارت های بالینی در خصوص تشخیص بیماری در آینده کمک فراوانی کند.
همچنین در دوره کارآموزی بالینی دانشجویان رشته پزشکی باید بکوشند تا در گرفتن شرح حال درست و انجام معاینه فیزیکی کامل مهارت کافی را به دست آورند.
دروس این مرحله عبارتند از:
بیماری های اعصاب، بیماری های عفونی، بیماری های جراحی، بیماری های ارتوپدی ….
.
#پزشکی #دکتر #پزشک_آینده #پزشکی_تهران #پزشک_مملکت #دکتر_مملکت …


konkur1400ir

تیر 14

مشاور کنکور لازم یا غیرضروری ؟
❌تذکر : به هیچ وجه هزینه مشاوره رو سالانه پرداخت نکنید!❌
سال کنکور، براي دانش آموزان سال مهمی است و باید تلاش کنند تمامی تمرکزشان را روي اهدافشان بگزارند و تمامی ابزار ها و فعالیت هایی که فکر میکنند برایشان کارآمد است را به کار گیرند و تمامی عواملحاشیه اي را حذف کنند و فکر میکنم خواندن این جمله از دکتر دنیس وایتلی (استاد موفقیتهاي عالی و کمال فردي) در اینجا خالی از لطف نباشد: “دلیل اینکه بسیاري از افراد هرگز به هدف خود نمیرسند این است که آنها تعریفی از اهداف خود ندارند یا حتی به طور جدي اهداف خود را قابل باور و دست یافتنی نمیدانند.
برندگان میتوانند به شما بگویند به کجا میروند، چه برنامه ریزي براي طول راه و اهدافشان دارند و حتی تعیین میکنند در ماجراجویی هایشان چه کسانی در کارشان هستند
برای خواندن ادامه مطلب به سایت konkur1400.ir مراجعه کنید
.
#konkur1400 #konkoor1400 #کنکور …


konkur1400ir

تیر 11

معضلات کندی مغز
( آقا اجازه؟ ما بلديم جواب بدیم یکم ديگه وقت بدین تو رو خدا / خانم جونِ بَچت يه دقیقه صبر کن بنويسمش حفظم!)
این جمله ها آشنا نيستن؟ به اينا ميگن معضل نداشتن سرعت و کندی مغز! حالا چه در محاسبات باشه چه در یادآوری و تحلیل و نتیجه گیری.
می دونستی کسایی که بد خط هستن در بسیاری از موارد دلیلش سرعت بالای مغزشونه که نمي تونن باهاش هماهنگ بشن و عجله دارن زودتر بنويسن؟ (توجیه بد خطا )
می دونستی کسایی که مغز فیزیکی و ریاضی تیز تری دارن کمتر گرفتار سوانح رانندگی مي شن؟ (یعنی می خوام بگم چیزی که میخوام یادت بدم نه فقط واسه کنکورت مهمه که ضروریه برای زندگیت!)
.
با کندی مغز چه کنیم؟
حالا چاره چيه؟ ارتقاء عملکرد مغز و بالا بردن سرعت تحلیل و پردازش و نتیجه گیری و استدلال و محاسبه !
اول از همه ورزش ذهن یک کنکوری
چجوری آخه؟
بذار برات مثال بزنم، حتما دیدی طرف مارمولک و ملخ وارد باشگاه ميشه و سال بعد شده هالک و غول چراغ جادو؟ (اگه مکمل ها و دارو ها و استرویید ها رو در نظر نگیریم)
چطور این اتفاق می افته؟
وقتی ماهیچه های بدن تحت فشار قرار بگيرن و به محدودیت هاشون فشار بیاد خودشون رو با شرایط وفق میدن و خودشونو قوی میکنن. هرچي روی قسمتی بیشتر کار کنن و تغذیه بهتری داشته باشن اون قسمت حجیم تر و قوی تر ميشه.
🧠مغز آدم هم همينه، اگه اطلاعات (همون تغذیه ورزشکار) خوبی بهش داده بشه و به محدودیت هاش فشار بیاد قوی تر و ورزیده تر ميشه، حتی از نظر علمی اثبات شده کسایی که فعالیت های مغزی بیشتری دارن مغز بزرگتری هم دارن (مثل مغز انیشتین (مخ مخ های عالم)، که چند گرم از مغز آدماي ديگه سنگین تر و بزرگتر بود) این خودش گویای همه چی هست.
حالا ورودی مغز چيه؟ عدد، اطلاعات، فرمول، بازی فکری!
تمرینش چيه؟ پردازش اطلاعات، محاسبه، فکر کردن، تمرین و تکرار و تلاش واسه کم کردن زمان مصرفی هر چیزی.
.
.
برای خواندن ادامه مطلب به سایت konkur1400.ir مراجعه کنید …


konkur1400ir

تیر 7

💜رتبه ۱ کنکور تجربی ۹۸💜
مقاله کامل رو که شامل ۳ ویدیو مصاحبه + معرفی تک تک منابع آموزشی مورد استفاده + روش مطالعه تک تک دروس توسط رتبه ۱ کنکور تجربی هست در سایت کنکورْ۱۴۰۰ ببیند 💜🙏🏼
#کنکور #کنکور۹۹ #کنکور۱۴۰۰ #رتبه_برتر #رتبه۱ #کنکوری #کنکوریها #کنکور۱۴۰۰ …


konkur1400ir

تیر 1

در درجه ی اول شما تراز کل و تراز عمومی و اختصاصی رو بررسی کنید و اون ها رو با نتایج ازمون های قبل مقایسه کنید تا حدودا میزان پیشرفت و یا افت خود را بدونید .
سپس میریم سراغ بررسی جزئی درس به درس . که مثلا با درصد x چه ترازی رو کسب کردیم 👨‍🏫👩‍🏫.
ابتدای کار سراغ سوالات غلط و نزده برید . قبل از هر کاری یک دفتر اشتباهات برای خود تهیه کنید و در اون همه ی اشتباهات و دلایل اون هارو یادداشت کنید. 🛑 ؛ دسته اول اون هایی هستند که واقعا بلد نبودین و تسلط نداشتین که این نوع سوالات از اهمیت بسیار بالایی برخوردارن و باید تا تسلط کامل بر مبحث مورد نظر بررسی ان ها ادامه پیدا بکنه و در دفتر اشتباهات کنار اونا ستاره بزنید که یادتون بمونه 💫
💥 ممکن است اشتباهات شما ناشی از بی دقتی و اشتباهات محاسباتی باشه که نشون میده سر جلسه ی ازمون تمرکزتون کم شده و همه ی حواستون متمرکز نبوده . سعی کنید همه ی عوامل حواس پرتی و هرچیزی که باعث به هم خوردن تمرکز شما میشه رو شناسایی و یادداشت کنین و سعی کنید که ازشون خلاص شین🤯.
یکسری از سوالات غلط یا نزده بخاطر کمبود زمان است .برای رفع این مشکل حتما زدن تست های زمان دار رو درنظر داشته باشید . اگر سرعت عملکرد و حل تست های خودتون رو بالا نبرید بسیاری از معلومات درسی شما قربانی این ضعف میشه و با وجود سواد زیاد شما درصد و تراز خوبی کسب نمیکنین😉 .
یک نکته ی خیلی مهم در تحلیل کارنامه آزمون 🥇: تحلیل سوالات درست ارزش کمی ندارد و باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد . چون ممکنه شما یه سوال درست رو شانسی زدا باشین و حواستون بهش نبوده . توصیه میکنم که حتما تک تک سوالات درست نیز بررسی بشه و تست های پوششی و مهم جدا بشه. یک تحلیل خوب فقط شناخت اشتباهات نیست بلکه باید با بررسی همه ی ابعاد قوت و ضعف صورت بگیره💪✌️‌.
#konkur #konkoor #کنکور #کنکوری #کنکور۱۴۰۰
برای خواندن ادامه مطلب به سایت « konkur1400.ir » مراجعه كنيد …

جواب سوالات نهایی 1400

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.

سایت کنکور1400 سایتی تخصصی برای کنکوری های کنکور هزار و چهارصد است.

هر آنچه برای موفقیت در کنکور سراسری 1400 نیاز دارید در این سایت آورده شده . ما شبانه روز در تلاشیم تا بهترین و به روزترین محتواهای آموزشی ، مشاوره ای و انگیزشی را در اختیار شما بگذاریم تا به بهترین نتیجه ی ممکن برسید چراکه شما لایق بهترین ها هستید

© 2019  تمام حقوق برای کنکور1400 محفوظ می باشد.

شبکه خبر در مطلبی از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد بعد از آزمون دکتری خبر داد. به گفته این شبکه خبری نتایج کنکور کارشناسی ارشد تا ۳۰ مهرماه اعلام خواهد شد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، همه ساله نتایج نهایی آزمون‌های دکتری، ارشد و سراسری نهایتا تا اواسط شهریور اعلام می‌شد و داوطلبان بر سر کلاس‌های درس حاضر بودند، اما امسال به علت تعویق‌های کرونایی نتایج این آزمون‌های کشوری نیز به تاخیر افتاد و در این شرایط سوال مهم هر یک از این داوطلبانی که منتظر اعلام نتایج هستند این است که این نتایج دقیقا چه زمانی اعلام می‌شود؟

طبق گفته مسئولان سازمان سنجش، امسال همچون سال‌های پیش ابتدا نتیجه آزمون دکتری سپس آزمون ارشد و نهایتا آزمون سراسری اعلام می‌شود. نتایج آزمون‌های دکتری و ارشد در هفته پایانی مهر و نتایج نهایی آزمون سراسری هفته اول آبان منتشر می‌شود.

بدیهی است در اعلام نتایج نهایی کنکوری‌ها هم تاخیری وجود نخواهد داشت و بیش از ۱۷۵ هزار داوطلب پذیرش شده در رشته‌های با آزمون کنکور سراسری هم نهایتا تا ۷ مهر می‌توانند در دانشگاهی که در آن پذیرش شده اند، ثبت نام کنند.

جواب سوالات نهایی 1400

 

نتایج دکتری آمد از ساعت ۸ شب میتوتن مشاهده کرد .پس باید منتظر نتایج ارشد باشیم اما کی خدا می داند و بس!

با  سلام و احترام. و آرزوی موفقیت خدمت همه دوستان گرامی. با رتبه ۹۵ می توان ارشد پژوهش هنر در شهرهای تهران و اصفهان و شیراز و تبریز قبول شد؟ کسی اطلاعی دارد؟ ممنون میشوم دوستان گرامی کسی اطلاع دارد پاسخ دهد. با سپاس.با رتبه ۸۵ چطور؟ من و دوستم با هم کنکور دادیم. ۹۵ رتبه من و ۸۵ رتبه دوستم است. ممنونم

دوستان به نظرتون ثبت نام در دانشگاهها حضوریه یا مجازی؟

اعتراض به نتایج نهایی دکتری در سامانه سازمان سنجش فعال شده یعنی تا یکی دو ساعت دیگه نتایج دکتری میاد. بعدش ارشد.

سلام بچه ها امشب ساعت ۱۲منتظر باشیم یا نه؟تا صبح بیست بار بیدار میشم و سایت چک میکنم خدا لعنتشون کنه😑😑

سلام به نظرمن از اول می گفتن آبان ۹۹جوابها میاد خیال همه راحت می شد .
همچین گفتن هفته اخر مهر اخه عرضه ندارید برنامه بریزید چرا حرف می زنید

بچه ها ثبت نام برای این ترمه یا میفته برای ترم بهمن ؟؟ اینجور ک نمیشه با این تاخیردر اعلام نتایج دوباره ثبت نام ده روزی طول میکشه ، نمیتونن این ترمو جمع کنن ک

مگر اینکه ترم ۱/۵ماه باشه

چراااااااا نتایج رو اعلام. نمیکنن ای خدا🤦‍♀️

ای خداااا میگه ۵ آبان

بچه ها یه سوال لطفا جواب بدید
اینکه تاریخ فارغ التحصیلی رو گفتن تا اخر مهر، من همه ی درسامو پاس کردم ولی چون مطمئن نبودم که قبول میشم تسویه نکردم هنوز….
ممکنه اگه قبول بشم بعد برم مدرکمو بگیرم مشکلی پیش نمیاد؟

نه نگرام نباش منم شرایطم مثل شما هست پرسیدم گفتن مشکلی نیست

ممنونم

سلام اگه همه درساتو تا نمسال دوم ۹۹ یعنی مین مرداد و شهرویر پاس کرده باشی بدون ترم تابستونی یا معرفی به استاد تاریخ تسویت میخوره ۴/۳۱ .. اگه معرفی به استادی داشتی مبخوره ۶/۳۱ .. فقط پیگیر باش

سلام
۲ واحد معرفی به استاد داشتم امتحان دادم و نمره ش رو هم گذاشت
درخواست تسویه هم دادم اما چون عزیزان هزینه ی ترمی که هیچکس خوابگاه نرفته رو میخوان بگیرن و پرداخت نکردیم معلق نگه داشتن

اول و اخر میگیرن

مدرک چیو بگیری؟ مدرک نمیدن ب کسی که. فقط گواهی میدن

خب برا همونم باید اول مراحل تسویه حسابو اینا رو انجام داده باشی و به تایید همه رسیده باشه

برای ثبت نام در دانشگاه فکر میکنم باید گواهی پایان تحصیل رو داشته باشید.

من که دیگه خسته شدم
به نظر شما با رتبه ۴۰ روزانه علوم ارتباطات دانشگاه تهران یا علامه قبول میشم؟

به گفته رئیس سازمان سنجش کشور ، با توجه به تعویق برگزاری کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ ، نتایج ارشد احتمالا تا ۵ آبان ماه اعلام می شود

یاااااخدا

من موقع انتخاب رشته معدلم ۱۶.۸۱ بود ولی بعدش ب دلیل حذف درس مازاد شد ۱۶.۷۸ الان ۳ صدم مغایرت معدل میخورم. قبولیم لغو میشه یا امیدی هست؟ کسی مثل من شده سال های پیش؟؟

من تو ازمون کاردانی ب کارشناسی معدلمو پایینتراز اونی ک بود زدم مشکلی پیش نیومد ولیاااا🤔🤔🤔

من ۳ صدم بالاتر از اونی ک هست زدم

از دانشگاه بخواین نامه بده برای مغایرت معدل

ب نظر شما فایده ای داره؟ راه دیگه داره اخه الان بسته است دانشگاه

https://www.farsnews.ir/my/c/42759

در کمپین فوق شرکت کنید، جهت پاسخگویی سازمان سنجش

اسکولمون کردن چرا اینفدر طول کشید آخه!!!

واالله

جواب سوالات نهایی 1400

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور :
نتیجه کنکور کارشناسی ارشد اواسط هفته آینده و نتیجه آزمون سراسری تا ۱۰ آبان ماه منتشر می‌شود .
دلیل تاخیر در اعلام نتیجه آزمون کارشناسی ارشد و سراسری ، تاثیر ویروس کرونا بر به موقع رساندن نتیجه رشته های مصاحبه دار این ۲ آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور است ./ ایرنا

📌 تاریخ اعلام نتایج آزمون‌های سراسری ۹۹

سخنگوی سازمان سنجش:

🔸نتایج نهایی آزمون دکتری تا پایان هفته اعلام می‌شود.

🔸نتایج نهایی آزمون سراسری ٩٩ تا ١٠ آبان ماه و نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ٩٩ تا ۵ آبان ماه اعلام می شود./

سلام ، میگم من معدل کارشناسیم رو به اشتباه کمتر نوشتم، خیلی تاثیر میزاره،؟ باید اعتراض کنم؟

۲۰ دصد تاثیر داره..اگر رتبت پایین باشه نه زیاد ولی برای رتبه های بالاتر چرا اعتراض بزن

کمتر اشکال ندارد

فرداهم منتظر نباشیم از نتایج تا ۵ آبان خبرى نیست البته اینجور که پیش میره تا اخر آبان سرکاریم

با سلام آیا امروز نتایج اعلام می شود متاسفانه سازمان سنجش با رویه اعلام نکردن نتایج نهایی به شرکت کنندگان استرس زیادی وارد کرده است. آیا با رتبه ۲۴۹ سهمیه آزاد می توان به قبولی در رشته مدیریت آموزشی روزانه در دانشگاه هایی مانند تبریز، همدان،کردستان امیدوارم بود.

اینا که بار نوشتن ۵ابان نتیجه ها میاد.
چرااااااااااا

کجا گفت

یکی بود که از همسایه مامان بزرگش که تو سازمان کار میکرد شنیده بود ساعت۱۲ نتایج رو میزننا ، الان کجاست،؟خواستم سلام کنم بر منبع موثق🙋‍♀️

الان که تازه اعلام کردن تا ۵ آبان نتایج ارشد میاد😐😠😵

الان خبر گفت تا ۵ ابان نتایج میزنن خخخخخخخخخخخخخخخخ

به نظرتون ثبت نام واسه همین ترمه یا رفتیم واسه ترم بهمن؟

bit.ly/3kHKozT

✅ اعلام نتایج کنکور ارشد ۹۹ تا ۵ آبان

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور: نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ تا ۵ آبان ماه اعلام خواهد شد.

علت دیر اعلام شدن نتایج این آزمون نسبت به اعلام قبلی سازمان سنجش، شرایط کرونا در مصاحبه‌ها و آزمون‌های عملی برخی رشته‌ها بود، چراکه در برخی رشته ها مصاحبه‌ها با تأخیر برگزار شد و همین موضوع در اعلام نتیجه نهایی تأثیر گذاشت.

آخرین اخبار اعلام نتایج ارشد ٩٩ 👇👇👇https://t.me/joinchat/BBL_7jwX1ClGSMjA1AXthQ

دوستان به نظرتون بارتبه ۵۸درسهمیه و۶۶بدون سهمیه جغرافیای سیاسی کدوم دانشگاه هاشانس دارم.فقط دولتی های تهران وبهشتی وتربیت مدرس انتخاب کردم

بعد ۵ سال تصمیم گرفتم ارشد بخونم، الآن نزدیک ۲۸ سالمه.

کاملا مثل من منم بعد از ۵سال الان بچم ۳ سالشه و خودم ۲۸سالمه

کمپین حمایت از اعلام سریعتر نتیجه ارشد، دوستان حمایت کنن

https://www.farsnews.ir/my/c/42759

چقدرزشته ریس سازمان حرفی میزنه که نمیتونه حتی هرچنددیربه ان عمل کنه.اول هفته سوم مهرماه بعد هفته چهارم بعداحتمالا اواخرمهرماه بعداواسط هفته اینده بعدتعریف یه فیلم هندی توسایت واعلام نتیجه ارشد تا۵ ابانماه کجای دنیایه چنین مسخره بازی رومیشه دید.

با رتبه ۲۹۰۰ ارشد سال قبل روزانه قم مدیریت قبول شدن
O_O

میگم این همه تعلل در زدن نتایج به نظر دوستان طبیعیه؟

من دیشب پیام دادم سنجش
الان جواب دادن نتایج ارشد هفته اول ابان😑😲

مسخرشو درآوردن دیگه، حالم بهم خورد از این وقت کشی ها،انگار کار خیلی مهمی میخان انجام بدن

سنجش به هیچ کس همچین جوابی نداده من دیشب پیام دادم فقط میگه به محض آماده شدن گذاشته میشه چرا دوس دارید تشنج ایجاد کنید ؟

بچه ها این همه هم بخونیم اخرش که چی میخوایم چیکار کنیم واقعا سواله برام

ای خداااااا کی میاد
بیچاره شدم اینقد انتظار کشیدم😢😢

پس کی میخوان اعلام کنن دیگه؟
من رتبم شد ۱۷۸۷ مهندسی شیمی. کسی میدونه بهترین جایی ک ممکنه قبول شم کدوم دانشگاهه؟

من الان با سنجش تلفنی صحبت کردم،به من با اطمینان گفت تا فردا نتایج ارشد اعلام میشه.

آیا بارتبه ۱۹۰ میشه اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد

سلام خیر

علامه چی؟

ان شالله

دهه اول آبان اگر نزدن اسممو عوض میکنم

بچه ها اینجا ۲۷ ساله داریم؟ حس پیری بهم دست داده برای ارشد.

اینجا ۳۰ ساله داریم. سن یه عدد

واقعا زیاده دیگه ۲۷ برا ارشد

منم یه ماهه وارد۳۳شدم

همسن هستیم ، حس پیری میکنید؟!من که یادم رفته سنم چقدره 😅

من ۲۹ سالمه ، پیری چرا هروقت شروع کنی بردی

من هم یک ماه دیگه ۲۹ساله میشم

۳۶ ساله

وای یه حس بدی دارم بچه های هم درد . از اونور ارشد از اونور عرضه ندارم یه گواهینامه بگیرم . 😭

یه روزی میرسه به این حالمون میخندیم

سخت نگیر من شش بار امتحان دادم با اینکه با ماشین میرفتم تا محل امتحان اما از افسر میترسیدم همه دوستام بار اول قبول شدن اما من زودتر راننده شدم پس بهش فک نکن هر چند خیلی اعصاب خورد کنه

من ۳۳ سالمه. میخوام برم ارشد. البته ارشد دوممه. پس امیدوار باش

۴۰ ساله هم هست خوش باش ..

من متولد ۱۳۴۹ هستم. امسال با پسرم با هم ازشد امتحان دادیم.من mba پسرم زنتیک.
رتبم شده ۳۳۰ واطمینان دارم روزانه قبولم.
اصلا احساس پیری نمیکنم.

چرا

۴۷ساله هم تو کامنتا خونده بودم که سنشون هست

والا مام ۲۷ سالمونه…ینی واقعأ پیریم!!!! 😂

۴۲سال تازه اول جوانیم.

من ۳۶ سالمه😜

من ۴۸ سالمه

من ۲۸ ساله هستم
جوون جوونیم این حرفا چیه

۳۳ سالمه

سر جلسه ارشد یه خانومی تو سالن بود اول فکر کردم مادر یکی از داوطلباست بعد اومد کنارم رو صندلی نشست که امتحان بده دهنم وا موند از تعجب گفتم شما چند سالتونه گفت من متولد ۱۳۳۵ هستم…نوه هام دانشجوان…..یعنی ۶۴ سالش بود…..
من دیگه حرفی ندارم بهت بگم دوست عزیز

من ۳۳سالمه اصلا هم حس پیری ندارم

حتی اگه امروز نتایج بیاد بازم حداقل تا ساعت دو نمیذارن همیشه بعد یا قبل از ساعت اداریه نتایج

الان شبکه خبر زیرنویس اعلام کرد نتایج نهایی دکتری این هفته اعلام میشه
خب واسه ارشدم اعلام کنید دیگه مسخرشو شور کردین اه

به نظرم اگه میخواستن ارشد رو هم اعلام کنن یه چی میگفتن :'(

آیا رتبه های بالا، ک مجاز شدند، امکانش هست قبول نشوند؟

دیگه طاقتم تمومه /دیگه فرصتی نمونده /ای خدا ااااااااااا آ

ایناااااااا چیه سنجش میزاره ههههههى الکى🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
منابع ازمون سراسرى آخه توو این هیرو ویرى؟!!؟!؟؟؟!!
😰😭😭😭😭😭😰

با رتبه ۴۹۹ آموزش زبان صنعتی اصفهان قبول میشم؟

بعید میدونم، اصفهان نهایتا تا صد و سی رو میگیره، چه خود دانشگاه اصفهان چه صنعتی، البته احتمال اینکه شبانه قبول بشی وجود داره… منم از رو قبولی های سالهای قبل و دوستام میگم

ممنون🙏🙏🙏🙏

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره آخرین تصمیمات این سازمان برای اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری، اظهار کرد: نتایج نهایی کنکور دکتری تخصصی ناپیوسته برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال ۱۳۹۹ هفته جاری اعلام می شود. مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور درباره ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در مهر ۹۹ افزود: ظرفیت کل دوره دکتری تخصصی ۱۳ هزار و ۹۸۱ نفر است، تعداد کل داوطلبانی که در مرحله اول قبول شدند و به دانشگاه‌ها برای بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی معرفی شدند ۴۱ هزار و ۳۶۲ نفر بود. زرین آمیزی ادامه داد: انتخاب رشته داوطلبان دکتری از روز دوشنبه ۳ شهریور آغاز شد و ساعت ۲۴ پنج شنبه ۶ شهریور به پایان رسید. مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش در ادامه درباره آخرین آمار داوطلبانی که اقدام به انتخاب رشته کردند، گفت: بر اساس آمار نهایی ۸۷ هزار و ۴۴۵ نفر در مهلت در نظر گرفته شده نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند. او در ادامه درباره کنکور کارشناسی ارشد نیز گفت: کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در روز‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مرداد ماه و در سه نوبت برگزار و نتایج… ادامه نظر»

کو اون کسی که بااطمینان میگفت ساعت ۱۲ نتایج میاد.؟

تا آخر هفته میاد نتایج ارشد

آقا محمد همسایه ی مادر بزرگ شما به روح اعتقادی داره؟

با رتبه ۶۰۰ جایی میشه قبول شد؟
البته فقط تهران زدم

رشته؟

چه رشته ای ؟

اون اقا محمدى ک دیروز میگفت نتایج ۱۲ ظهر امروز میاد کجاست ادرس خونه اون همسایه مامان بزرگتو بده

هنوز ۱۲ نشده ک

اره دقیقا منم دلم خوش شد ولی بنظرتون دروغ گفت نه؟

اره بابا

سلام‌رتبه۵۰۰تاریخ‌روزانه‌قبول‌میشم‌بنظرتون

به نظرتون من با رتبه ۱ بازاریابی تهران میارم؟ 🙄

ن 😏

وااااای چیکار کنم حالااااا😔😔

احتمالش ضعیفه😂😂😂😂

😢😢

آنقدر خودتو دست کم گرفتی؟

نه بابا بچه ها داشتن میگفتن الان یکی میاد میگه من با رتبه ۱ قبولم به نظرتون؟ برا همون گفتم
و گرنه من ۳۰۰ شدم همه گرایشا کارافرینی رو هم انتخاب کردم ولی فقط دانشگاه های تهران و بابلسر… بعید میدونم بیارم

نه اصلا😑خودتون اینطوری اید بچه ها یا ادا در میارید

به خدا مارو دیگه تو شک انداختی بارتبه ۱ قبول نمیشی پس ما چطور با رتبه ۱۵ عمران قبول میشیم

بچه ها من با ۱۱۵۰ مدیریت تو ریزگروه مالی و سهمیه ۵% میتونم غیر انتفاعی بیارم مدیریت مالی؟؟

صدرصد میاری…

بنظرتون با رتبه ۹۲۰ هوافضا مالک اشتر قبول میشم مصاحبه هم دعوت شدم هر کی اطلاع داره راهنمایی کنه

واسه رشته های بورسیه بعد از دعوت ب مصاحبه دیگه رتبه ملاک نیست..ملاک مصاحبه ای هست ک میگیرن

سلام.برنامه ریزی شهری وشهرسازی تا چه رتبه ای روزانه وشبانه بعدانتخاب رشته قبولی داره

رتبم شده ۳۳۰۰۰، روانشناسی کجا رو میارم؟ خخخخخ

تو خیلی خوبی

تهران

تهران که خیلی دوره 😌

اولین الویتت قبولى

یعنی منتظر وایسادین هنوز که نتیجه بزنن🙄 عجول نباشید دارید به منم استرس میدینااااا بیخیال گفته ۳۰مهر دیگه

چقدر شما زود باور هستین
وقتی هنوز دانشگاه های مصاحبه دار نتایج رو واسه سنجش ارسال نکردند نباید بیخودی منتظر نتایج باشیم
زیاد هم روی ۳۰ ام حساب باز نکن اینا هر دفعه یه چی میگن

کی گفت ۳۰ مهر ؟؟؟؟؟؟؟؟ والا گفتن متعاقبا اعلام خواهد شد .

سلام .با ۵۷۰ سهمیه ازاد عمران به نظرتون کجا رو میارم فقط تهران امیر کبیر و علم وصنعت رو کل گرایشارو زدم

چه سخت است انتظار کشیدن، اینای که اینقد استرس جواب ارشد دارن همه رتبه سه رقمی به بالاهستن، برید بورس خوبه

بچه ها من یه منبع موثق دارم
گفت امسال خبری از نتایج ارشد نیست
پسرا برن سربازی
دخترا هم فرش ببافن🤦🏻‍♀️

شوهرم میشه کرد فکر خوبیه

کو شوور

من نمیدونم ریشه این کلام از کجا اومده. چون از نظر تکنیکی بر عکسه.

شوهر تقریبا از سبد خانوارهای دختردار حذف شده دیگه خیلی مد نیست

من از آحاد دوستان تمنا دارم که شایعه های بی اساس پراکنده نکنن.
هیچکدام از خبرگزاری ها به فرش بافی اشاره نکردن. شما با این اطلاعات غلط باعث نوسان در قیمت طلا و ارز میشید. چون افزایش نیروی کاری در این حوزه فرش ایرانی ، باعث افزایش تولیدات و در نتیجه کاهش قیمت خواهد شد. همین افزایش تولید و کاهش قیمت منجر به بیشتر شدن صادرات فرش دستباف و در نتیجه واردات ارز به کشور میشه….
لطفا کمی فکر کنید و از خشم خدا بترسید

۳۰مهرشد و همچنان درانتظار🤷

این مکان خودش برای تخلیه استرس خوبه … کجا بریزیم پس استرسو..

چرا اینقد خودتون رو اذیت می کنین گفتن که ۳۰ مهر نتیجه ها رو میزنن

شما همون محمد نیستی که دیروز گفت ساعت ۱۲ نتایج میاد ؟
من امروز رانندگی هم قبول نشدم بسییییییییار داغونم .

دلت خوشه ها

شما که میگفتید تا ۱۲نتایج میاد!!!!

سلام بچه ها
همساده بابا بزرگم آبدارچی سازمان سنجشه گفت تا ساعت شش عصر نتایج رو اعلام میکنن
نگران نباشید
💪

خخخخ خدا نکشتت خخخ

سلام دوستان من پیام دادم به سنجش این سومین پیامی بود که فقط یک جواب داشت. هر وقت آماده شد در سایت سنجش اطلاع رسانی خواهد شد

من با تپش قلب بیدار شدم از خواب…
هنوزم که نیومده که😬😬😬

😣😣😣واقعا چرا اینقدر لفتش میدن

سلام صبح بخیر . الان دیگه ۲۹ ماه هست ببینیم امروز این نتایج رو میدن .

ثبت نام کی شروع میشه؟

🙄

😑

سلام دوستان به نظرتون با رتبه ۲۲۰۰ غیرانتفاعی میارم ؟ 🥺 نقاشی

انشالله میاری نگران نباش

الام یه مشاوره بهم گفت چون دولتی محاز نشدی و ازمون عملی ندادی قطعا نمیاری ..دیگه دنیاااا رو سرم خرااب شد 😔😭😭😭😭

غیر انتفاعی با این رتبه خوب برمیداره البته عملی رو چون رشته ما نداره دقیقا نمی دونم روشش چیه کی باید عملی میداید مگه؟

من دیگه خسته شدم. خانواده ام از بداخلاقی هام متعجبن. تهشم جوابای بیخود قراره بدن ک اعتراض همه دربیاد

من دیگه خسته شدم بس که چشات بارونیه

😂😂😂😂😂😂

بابا اینقدر پیگیریم که اونهایی که اصلا مجاز به انتخاب رشته نبودن هم استرس گرفتن منتظر نتایج هستن

😊

جواب دکترا که هنوز نیومد

سلام به رفرش کنندگان😆

Hi Ali

😭😂

صباح الخیر🤗

اهلا و سهلا حبیبی

بابا بیخیال چقد شور میزنیدااااا دنیا دوروزه 😀😀😀😀

شیرین نمیزنن جای شکر داره

صبح بخیر پس روز ۲۹ هم شد ببینیم چطور میشه

روز ۲۹ هم خود را چگونه دیده اید

سلام بچه ها
امروز میدن بنظرتون ؟

استغفرالله

چه کسانی و چه چیزی؟
خیلی کلی پرسیدید

فکر نکنم امسال از ارشد خبری باشه.

از یک منبع موثق پرسیدم گفت
قطعا نتایج رو تا پایان امسال میزنن

😂😂😂😂

مگه این کوفتی با سیستم محاسبه نمیشه پس چرا یک ماه باید منتظر بمونیم؟

چون باید نورچشمی ها و بورسیه ای ها رو اول بفرستن بعد نوبت ما مردم عادی میشه

برای هیجانشه عزیز
محققان چینی در استان ووهان با آزمایش بر روی پنگولین ها به نتیجه رسیدن این هیجان از ۱۶۰ تا سرعت با پراید ۱۴۱ نقره ای هم بیشتره.
مقاله این آزمایش هم در Google scholar قابل مشاهده است.

من یه پیشنهادی دارم اگه دوستان تمایل داشتن بعد اومدن نتایج اعلام کنن با چه رتبه‌ای چه رشته‌ای و کجا قبل شدن تا برای عزیزان کنکوری سالهای بعد هم رفرنس خوبی برای انتخاب رشته‌محل برحسب رتبه وجود داشته باشه. 🌷🌺

👍

بچه ها دکترا رو سه چار ساعتی که زدن فقط تو صفحه اول سایت نیست بزنین رو خود دکترا تخصصی میبینن که زدن

نه کارنامه مصاحبه شوندگانه مال قبلنه

اون مربوط به ۲۰ شهریور هست عزیز دل برادر. شما هم نزن رو خود دکترا … خوب نیست.

من که رتبه ارشدم خجالتی تشریف داره ،فقط نمیدونم واسه چی اینقد پیگیر نتایجم

نتایج که اومد بیاید بگید رشته و دانشگاهی که میخواستید قبول شدید یا نه

واااای فک میکردم فقط من هر دیقه سنجش و چک میکنم

منم😂

من فقط دو تا انتخاب زدم خوارزمی و دانشگاه تهران رتبمم ۱۷ شد ، واسه همین میترسم

خوارزمی رو بدون شک قبولی

رسما دیگه رد دادم بس ک سنحش چک کردم

چه خبرتونه؟ چه خبرتووونه؟
پرسیده با رتبه ۴ روزانه قبول میشم؟ 😒😒
من با رتبه ۲۰۰۰ به امید قبولی تو روزانه دارم لحظه شماری میکنم واسه نتایج بعد با رتبه دو رقمی و سه رقمی امید شبانه قبول شدنم ندارن بعضیها
واقعا چه جلافتا 😑

الکی مثلا شکسته نفسی میکنن !!

😂بیخیال شکسته نفسیه چی آخه😂😂😂

😂😂😂😂😂👍👍👍

فقط جهت خبرگذاری بین ماست 😂😂😂

منم رتبم ۲۱۰۰ شده توقع روزانه دارم🤣🤣🤣🤣

والا اینجا ی نفر داشتیم رتبش ١بود بنده خدا استرس گرفته بود از خوندن پیاما میگف قبول میشم یا نه🤣🤦‍♀️

شما رتبتون چنده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور به درخواست شما

عنوان درخواست :

عمومی | کارشناسی ارشد – زمان اعلام نتایج نهایی ارشد

متن درخواست :

با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم نتایج نهایی ارشد دقیقا کی اعلام میشود ؟؟؟؟

تاریخ ارسال پاسخ :

١٣٩٩/٠٧/٢٨-١٨:٠١

پاسخ :

با سلام 
هنوز تا به این لحظه تاریخ دقیقی اعلام نشده است و نتایج نهایی به محض آماده شدن در سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

بنظرتون با رتبه ۱۲ مدیریت دریایی من حمل و نقل دریایی قبول میشم؟

سلام ،ساکن کجا هستی ؟فقط روزانه انتخاب کردی ؟من خرمشهر و چابهار رو انتخاب کردم .فکر میکردم قبول میشم حتما ولی الان شک دارم .رتبه تو خیلی بهتر از منه که

جذابه لعنتی اینو بدون که ما سازمان سنجش نیستیم و اگه بودیم فکری به حال خودمون میکردیم 😒😂😑

چه رشته ای؟؟

بسم الله الرحمن الرحیم… بخدا انقدر بنده های خدا رو اذیت کردن درست نیست. خدا ازتون نگذره… غصه نخورید دوستان عزیز، انقدر که برای دیدن نتیجه کنکور استرس دارید برای دیدن کارنامه قیامت و آخرتتون غصه میخورید؟؟؟

درست زندگی می کنیم که غصه اون موقع رو نخوریم

برو بابا ؛ بچه های ۱۸ ساله کنکوری ؛ نه حق بیت المال خوردن ؛ نه سر کسی رو کلاه گذاشتن نه حق یتیم خوردن ؛ چه گناهی کردن که باید نگران قیامت باشن

خدایی استرس نداشتم ولی از بس این پیتماتونو خوندم استرس گرفتم😂

یعنی من با رتبه ۷۰روزانه میارم؟ 🙄🙄🙄اخه شبانه نزدم عجب اشتباهی

کدوم دانشگاهها رو انتخاب کردی؟

ها بابا، صد در صد روزانه قبولی.هزارتا صلوات نذر کن

حالا باز خوبه اینجا هست وگرنه این چند رو دق می کردیم

ها بوخدا

ان شاءالله همگی در رشته مورد علاقه اشون و دانشگاه مورد علاقه قبول بشیم

دوستان این روزا هم تموم میشه،بمحض دیدن دسته گلتون تو سایت سنجش، این چند روزه انتظارتون رو یجوری فراموش میکنین که انگار نبوده،پس صبر پیشه کنین که خدا با صابرین است 🧔🏻👳‍♂️😉
چشم بر هم زدنی این روزا هم میگذره

دسته گل رو خوب اومدی😅

درسته خوب بود😅

ان الله مع الصابرین،گل گفتی🤭🤭

و من الله التوفیق

بزار بگم چی قبولی . فقه و حقوق اسلامی روزانه قم 👌🙄😄😂

ان الله مع الصابرین

اول گفتن نیمه دوم مهر بعد شد هفته آخر مهر حالام شد

۳۰ ام 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

مارو خون آوردن تا یه نتیجه ارشد بدن اه!

سلام کسی میدونه با رتبه ۲۲ سهمیه ۵ درصدی ارشد فلسفه و کلام اسلامی فردوسی مشهد میشه آورد یا نه؟

ها وووولک

بچه ها یکی از همسایه خونه مادربزرگمون تو سازمان سنجش کار میکنه همین الان تو خیابان دیدم بهم گفت فردا ساعت دوازده ظهر نتیجه ارشد رو میزنن.
فردا حتمیه

وا مگه میشه اخبار ی چی میگه سنجش ی چی میگه 🤦‍♀️

با اخبار کاری ندارم ولی فردا سنجش اعلام میکنه

حالا ببینیم تا فردا 🤦‍♀️ ببین ما خودمون کم استرس نداریم گفتن اول دکترا بعد ارشد حالا از دکترا که خبری نیس ارشد مث اون☹️

دکترا رو زدن فقط جدید نزدن برین تو خود دکترا تخصصی میبینین

پس دکترا رو کی میزنن 🤦‍♀️

😐😏

سرکاریه؟!!

فردا اعلام میکنه منبع موثقه فقط دعا کنین قبول شم تو تهران

این منبع موثقتون نگفتن اعلام کردن اول دکترا بعد ارشد چطو شد یهو ارشد رو میخوان بگن 🤦‍♀️

تورو خدا راس میگی؟
مردیم از استرس تا صب خوابم نمیبره😓😢

واقعا جدی میگید؟

آقا محمد توروخدا راست میگی ؟ با من بازی نکن توروخدا

خدا وکیلی راست میگی؟

جان عزیزت راست میگى؟ تورو خدا اگه سرکاریه بگو…
چون اگه فردا هم نیاد من خیلى میریزم به هم😣😢

اگه اعلام کنن یه شیرینی پیش من داری! حتما بیا شیرینیتو بگیر

دعا کن قبول شم

من برات دعا میکنم فقط شما بگو واقعا راست بود این خبرت؟؟؟؟؟😕

یعنی محاله من دعا کنم قبول نشی، دعا کردم اونجا که دلت میخواد قبول شی و صندلی جلو کلاسم مال تو

تو این کرونا صندلی جلو یا عقب گوشی فرقی نداره 😂

جدی میگید یا از آن مدل شوخی های بی مزه است ؟

توروخدا راست میگید

محمد تر جان هر کسی که دوست داری راست میگی

احیانا نگفت چی و کجا قبول شدی 😂😒

باید دید خونه ی مادر بزرگه خبراش درست در میاد یانه

سلام چرانتایج ارشدنمیاد ازبس سایت چک کردیم😑

این دوروز داره مثل دوسال میگذره

خدایا چقدر ما دهه شصتیا عذاب بکشیم والا ما از اون ور بهشت دراومدیم از این عذاب .
بدون ازمون دهه شصتی مستقیم بهشت.خخخخخ

اگر خبر جدیدی دارید لطفا بگید خبری از سایتی جایی …..

رتبه ۳۸۰۰ روزانه میشه واس عمران؟

بله
چه گرایشی انتخاب کردید؟؟

رتبه ۷۶۰

کشتن مارو تا اعلام کنند یوووک

ارره والا

سلام اینجا مهندسی پزشکی کسی هست؟

من

من هستم

سلام.به نظرتون با رتبه ۶۸۰ سهمیه پنج درصد میشه مخابرات سیستم دانشگاه شاهد یا مالک اشتر قبول شد

داداش
کسی زیاد از قبولی های سهمیه ۵ درصد اطلاعی نداره

والا من رتبم ۱۰۲ سهمیه ۵ درصد شده به نظرت مدار مجتمع روزانه صنعتی اصفهان میارم ؟

تازه رتبه ها هم احتمال جابجایی داره

رتبه بدون سهمیه شما چند شده ؟

سلام وقتتون به خیر
به نظرتون با رتبه ۳۰۵ فقه و حقوق شبانه الزهرا درمیام؟

کی نتایج رو میذارن کسی خبر دار شد بگه به منم

دیگه کلافه ام بعد میگمن چرا فرار مغزها رخ میده

بله اگه کسی خبردار شد انشالله در اینجا هم بزارید لطفا

احتمال زیاد فردا میزارن

من درخواست ثبت کردم زدش که. دهه اول آبان

سلام دوستان منم تازه وارد شدم.
شاعر گفته:گر نگهدار من آن است که من میدانم،شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد.
ربطی به موضوع نداشت اما خوشت نمیاد نخون.

واقعآ چرا باید بیایم این جا برای رسیدن جواب؟ یک تاریخ ی هفته ای بدید نخواستیم تو ۲ روز ج بدید.
کنکور هنر دادم.از منظرم پروتکل ها فقط نمایشی بود حتی فاصله صندلی ها بماند سطحی ترین مسایل.خورد خورد پول هایی ک گرفتن
ی سایت نشستن زدن سنجش…هه.متاسفم.

باوووووو این چه وضعشه دیگه. چرا نتایجو نمیزنند. اه با هیچ قانونی وجود نداره.

اعلام نتایج نهایی ارشد هفته ی اول آبان

کجا گفتن؟

واقعا خجالت نمیکشن عصبانی ترین مردم دنیا رو عصبی میکنن؟ خب یه تاریخ بدن بلکه از بلاتکلیفی دربیایم.
اونقدر سنجش رو رفرش کردم رفته رو صدر سایت‌هایی که سرچ کردم:((((

دقیقآ ی جور* سیاست و بی برنامه گی* تک تک مسیولینه این حوزه است. صدر سایت‌ها…هست با این حرکت ها بی نظمی و بی برنامه گیشون رو نشون میدن و از طرف دیگه سود میبرن >از الاف کردن با بازدید بالای tv و سایت سنجش.واقعآ تا کی ؟

(اصلاح کردم پیاممو)
سلام دوستان

زبان شناسی همگانی و ازفا رتبم تو سهمیه ۵ درصدی شده ۲۷
و تو سهیمه ازاد شدم۴۰۰
شانس قبولی دارم ؟
تقریبا تمام مراکز استان ها شبانه و روزانه زدم
کسی اگه میدونه لطف کنه بگه

سلام دوستان

زبان شناسی همگانی و ازفا رتبم تو سهمیه ۵ درصدی شده ۲۷
و تو سهیمه ازاد شدم ۲۷
شانس قبولی دارم ؟
تقریبا تمام مراکز استان ها شبانه و روزانه زدم
کسی اگه میدونه لطف کنه بگه

محاله قبول نشی حتما شبانه رو میاری

سلام بچه ها منم فوق العاده استرس دارم میخواستم یه چیزی بگم . میگم این قضیه حذف کنکور ارشد چیه من امروز خوندم نکنه حذف کردن کلا ازمونی که دادیم؟

نه بابا شایعس. نگران نباش تا اخر هفته نتیجرو مطمئن باش میزنن

سنجش آپ پاکی ریخت رو تاریخ ۳۰ مهر تو شبکه خبر گفت سعی میکنیم تااین هفته دکتری رو بزنیم و ارشد و سراسری هم بعدا اطلاع رسانی میکینم…

اینهمه پشتکار و دقت در کپی و پیست یک جواب برای همه واقعاً جای تقدیر دارهعنوان درخواست :

عمومی | کارشناسی ارشد – اعلام نتایج

متن درخواست :

با سلام و احترام با عنایت به صحبت های سخنگوی محترم سازمان سنجش در خصوص اعلام نتایج کارشناسی ارشد و سپس اعلام نتایج دکتری – خواهشمند است در خصوص اخبار اعلامی از شبکه ۲ و ۶ سیما در خصوص اعلام نتایج به صورت اول دکتری و سپس کارشناسی ارشد اعلام نظر بفرمائید

تاریخ ارسال پاسخ :

١٣٩٩/٠٧/٢٨-١١:٢٧

پاسخ :

با سلام

به محض آماده شدن نتایج بر روی سایت قرار خواهد گرفت

الان من میدونم سی ام نتایج ارشد میاد ولی چه مرگمه همش میرم سایتو ریفرش میکنم🤦🤦🤦 بخدا که عصبی شدم…

سلام
به نظرتون با رتبه ۱۳۰۰،بیوشیمی دانشگاه مازندران(بابلسر) قبول میشم؟

درود.دوستم رتبه ۱۵۰۰ دوسال قبل قبول شد بابلسر بیوشیمی .(الان زنگ زدم ازش پرسیدم تا جواب شمارو بدم چون داره بیوشیمی میخونه)

خیلی ممنونم
🌸🌸🌸🌸🌸🌸

سلام عزیزم
انشاالله بتونم قبول بشم
خیلی ممنونم که بهم اطلاع دادید.
سپاس فراوان از شما
🌸💮🌸💮🌸💮🌸

خوشبحالت چه رتبه خوبی قبول شدی صد در صد قبولی

خیلی ممنونم
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

واقعا از اینکه اینجا همه همدیگرو درک میکنیم خیلی آرامش بخشه

بحث درک کردن شد، یادی کنیم از سن پترزبورگ.
البته الحق که سازمان سنجش داره ما رو بهتر درک می کنه.

بچه ها چیکار کنیم؟؟ بریم همون سی ام بیایم؟ یا امروز میاد؟ یا بریم آبان بیایم؟

بریم ابان بیایم من هر سی ثانیه سایت رفرش میکنم واقعا دیگه حالم داره بهم میخوره سندروم دست بی قرار گرفتم دست خودم نیست کاش یه خبر قطعی بدن و صدبار به تعویق نیافته معلوم نیست اون همه ادم چیکار میکنن و برای چی پول میگیرن

🔴 مشمولان کنکوری می توانند تا آخر آذر تاریخ اعزام خود را تمدید کنند.

ظرف ۲۴ ساعت آینده نتایج ارشد میاد

با سلام. از چه منبعی فرمایش می فرمایید؟

رحمت خداوند بر شما باد، لطف بفرمایید اینکارو با ما نکنید ما دوستان استرسی اینجا زیاد داریم با تشکر🙏

🙂 نمی خوام استرس بدم ، یکی از موسسه های معروف کنکوری از دو هفته پیش گفته بود نتایج ارشد ۲۸ مهر میاد

انشالله زودتر بیاد همه از استرس و بلاتکلیفی خارج بشن🌺

ی بار اومدیم امتحان ارشد بدیم بدبختی دهن ما سرویس شد از روز ثبت نام و تاریخ ازمون و اعلام نتایج …بابا زود باشین نتایج بزنین دیگه😠😠😠

خدایی زمان اعلام نتایج خیلی برام مهم نبود،اما از وقتی اومدم این کامنتارو خوندم اینقدر استرس گرفتم ک چرا نمیاد،،تادیروز اصلا مهم نبود برام قبول شم یا ن🤣

دقیقا منم از وقتی اومدم این جا استرس گرفتم.😐

اخه چقدر خبر الکی میدین؟؟حداقل دقت کنین سوتی ندین. نوشته نتایج ارشد هفته اخر مهر میاد..نتایج کارشناسی هم هفته اول ابان…بعد چجوری تا ۷ مهر میتونن ثبت نام کنن؟؟مهر؟؟؟؟؟الان ۲۱ روز از ۷ مهر گذشته هاااااا🤣🤣🤣

بچه ها خبر تازه ای از نتایج نیست یا برای من پیام ها نمی آید

هیچ خبری نیست

منم هینطور احساس همدری و تنهانبودن حس خوی به آدم میده دمتون گرم بازم توکل بخدا ببینیم کی می آید

با به یاد آوردن غم دیگران غم خود را از یاد بردیم

دوستان اخبار شبکه دو گفته ۳۰ام میاد دیگه رفرش نکنید. فردا پس‌فردا دکتری میاد ۳۰ام ارشد.

ادمین مسترتست، اینکه میگن اسامی رو زودتر میدن به دانشگاه ها و در سامانه ثبت نام ارشد دانشگاه قبولی ممکنه زودتر از سایت سنجش اسمت رو ببینی صحت داره؟!!! البته به نظر خودم منطقی نمیاد. و قائدتا اول باید نتایج رو سایت سنجش بیاد و بعد به دانشگاه اعلام بشه چون در فاصله بین اعلام در سنجش تا شروع ثبت نام میشه به دانشگاه اعلام بشه تا سرعت ثبت نام بالا بره نه برعکسش. هر چند متاسفانه بعضی امور در کشور دارن خلاف قوائد منطقی انجام میشن.

تو همین ۲ روز میشه با همه دانشگاهها تماس گرفت و پرسید که آقا شما منتظر و دلواپس دانشجویی با این مشخصات نیستید که بیاد ثبت نام کنه😊

🤣🤣

مدرسان شریف قبولی ها رو داده نمیدونم از کجا

آقا من نمیفهمم مگه نتایج تخمین خورشیدگرفتگی یا ماهگرفتگیه که هر بار تخمین میزنن تا سی ام یا تو مصاحبه میگن در هفته چهارم مهرماه اعلام میشه 🙁 بابا اول تا آخر دست خودشونه دیگه اعلام کنن فلان روز نتایجو میگیم حالا ساعت دقیقشم نگن تا سایت شلوغ نشه.واقعا این کار سختیه؟نشدنیه؟این هم بخاطر تحریمهاست؟

ضمنا وزارت علوم از من و شما خیلی مشتاق تره به زودتر اومدن نتایج چون نسبت به پارسال بیشتر از یک ماه واریز شهریه های شبانه و پردیس دیر شده و حساب دانشگاه باید پر بشه. بنابراین مطمئن باشید نتایج حاضر نیست که اعلام نکردن. و به محض حاضر شدن میره رو سایت ولو دو نصفه شب. اینطور که من فهمیدم نتایج رشته های مصاحبه دار باعث تاخیر شده. و اصل مشکل اینه که رشته ایی که عملی داره یا مصاحبه یا بورسیه و رشته خاص و اونی که فقط تئوری همه نتایجش با هم میاد. و البته امکان جدا کردنش هم نیست چون بعضیا هم انتخاب بدون عملی داشتن و هم انتخاب با عملی یا بورسیه. متاسفانه تنها کاری که میشه کرد صبره و البته این صبر برای کسایی که فقط آزمون تئوری داشتن سخت تره.

اونوقت چجوریه که مصاحبه دکترا رو که ظرفیت نسبتا بالایی هم داشتن تونستن زودتر برسون به اعلام نتیجه؟؟؟

مصاحبه های ارشد ظاهرا با بی برنامگی عقب افتادن. دو سه روز بعد از تاریخی که اعلام کرده بودن، تازه اطلاعیه شیوه نامه مصاحبه اش اومد. البته ازمون عملی معماری گرایش معماری هم داوریش خیلی وقت گیره. به هر حال تو دوره دکتری مصاحبه یه مسئله روتینه و مصاحبه هاش هم خیلی زودتر شروع شدن. البته خود من مصاحبه نداشتم و اینها در حد شنیده هامه صرفا. ولی در مجموع جمع شدن داوری و نتایج چندین رشته ازمون عملی و رشته های دارای شرایط خاص، بورسیه و مصاحبه تو دو هفته که در سال های گذشته بیشتر از یک ماه طول میکشید اون هم در شرایط تشدید محدودیت های کرونایی که قطعا سرعت کار رو کم میکنه، کلا از اول خیلی منطقی به نظر نمیرسید و متاسفانه سنجش خودش هم با مصاحبه ها به ایجاد این توقع دامن زد. در حالی که هر چهار ازمون هم تقریبا با هم برگزار شده بودن.

همینو بگو

به نکته بسیار لطیف و ظریفی اشاره کردی. ولی خب چرا ۵ شنبه ۲۴ مهر این بی برنامگی در گفته های خانم فاطمه زرین آمیزی دیده میشه؟ ینی اون روز مصاحبه ها ادامه داشته؟
بنظر می رسه کسی که سخنگوی سازمان سنجش بدون مشورت با تمامی تیم های دخیل در پروسه ، و فقط بصورت یک تیتر بی فایده خبر اقدام به اعلام تاریخ می کنن.

خیلی جالبه که بازم فقط تکلیف ارشد مشخص نیست این وسط:/

به قول آقا مانی وزارت علوم خیلی مشتاق به زودتر اومدن نتایج چون نسبت به پارسال بیشتر از یک ماه واریز شهریه های شبانه و پردیس دیر شده و حساب دانشگاه باید پر بشه. بنابراین مطمئن باشید نتایج حاضر نیست که اعلام نکردن. و به محض حاضر شدن میره رو سایت ولو دو نصفه شب. اینطور که من فهمیدم نتایج رشته های مصاحبه دار باعث تاخیر شده. و اصل مشکل اینه که رشته ایی که عملی داره یا مصاحبه یا بورسیه و رشته خاص و اونی که فقط تئوری همه نتایجش با هم میاد. و البته امکان جدا کردنش هم نیست چون بعضیا هم انتخاب بدون عملی داشتن و هم انتخاب با عملی یا بورسیه. متاسفانه تنها کاری که میشه کرد صبره و البته این صبر برای کسایی که فقط آزمون تئوری داشتن سخت تره 👌👌👌👌👌👌

راست میگه اقا مانی.میگه علوم از من و شما خیلی مشتاق تره به زودتر اومدن نتایج چون نسبت به پارسال بیشتر از یک ماه واریز شهریه های شبانه و پردیس دیر شده و حساب دانشگاه باید پر بشه. بنابراین مطمئن باشید نتایج حاضر نیست که اعلام نکردن. و به محض حاضر شدن میره رو سایت ولو دو نصفه شب. اینطور که من فهمیدم نتایج رشته های مصاحبه دار باعث تاخیر شده. و اصل مشکل اینه که رشته ایی که عملی داره یا مصاحبه یا بورسیه و رشته خاص و اونی که فقط تئوری همه نتایجش با هم میاد. و البته امکان جدا کردنش هم نیست چون بعضیا هم انتخاب بدون عملی داشتن و هم انتخاب با عملی یا بورسیه. متاسفانه تنها کاری که میشه کرد صبره و البته این صبر برای کسایی که فقط آزمون تئوری داشتن سخت تره.😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

👌😂😂😂😂

آقا محمدرضا فعال و دوست داشتنی😊
همیشه دل شما خوش باشد ان شاالله🌹🌹

آقایی😁

کامنت های تو خیلی بانمکه دمت گرم وسط اینهمه استرس یه کم حالمون خوب میشه

مخلصم😁

اتفاقا برای مایی که آزمون عملی دادیم سختتره چون حتی نمیشه تخمین زد که آزمون عملی چقدر میتونه رتبمونو بیاره پایین یا ببره بالا🤦🏻‍♀️
کلا خدا به دادمون برسه

خود من هم ازمون عملی دادم و همه نگرانی های شما رو اضافه بر نگرانی نتیجه انتخاب رشته دارم. منظورم اینه کسی که صرفا ازمون تئوری داده به این فکر میکنه چرا باید به خاطر طولانی شدن کار ازمون بقیه من هم باید معطل بشم و صبر کنم. وگرنه از اون نظر که شما میگید، بله نگرانی و عدم اطمینان داوطلبایی که ازمون عملی داشتن خیلی بیشتره.

سنجش اگر بخواد دادن نتیجه ارشد و دکتری حتی با هم یا با فاصله چند ساعت هیچ مشکلی براش نداره. چون ترافیک ارشد و دکتری روی هم نهایتا اندازه سراسریه بنابراین حتی اگر این خبر درست باشه، نهایتا با فاصله چند ساعته یا همزمان منتشر میشن. که البته خیلی بعیده دکتری رو زودتر از ارشد بدن.

من الان یقه کیو بگیرم بزنمش؟

اگه پیدا کردین، منم هستم! چه وضعشه اخه، همهههههه چیییییییییییییی بی برنامه ست، به کدامین گناه جوونیمون اینجوری میگذره؟

گناه رو نمیدونم
ولی ازین که داره جوونی مون میگذره
باید بگم که الان دپ شدم
هییی..

کرونا😊

نتایج نهایی آزمون دکتری ۹۹ در روز‌های ۲۸ یا ۲۹ مهر و نتایج آزمون ارشد نیز نهایتا تا ۳۰ مهر منتشر می‌شود.

پس احتمالا فردا نتایج دکتری میاد و چهارشنبه تایج ارشد

اخبار گفت اول دکتری میاد بعد ارشد.گفت فردا پس فردا دکتری.ارشد هم تا ۳۰ام
متاسفم برای این حجم از بی برنامگیشون.هر دفعه یچیز میگن.ایشالا بمیرن

بچه ها همین الان خبر شبکه ۱ گفت نتایج دکتری فردا یا پس فردا اعلام میشه و ارشد هم تا ۳۰مهر اعلام خواهد شد
ولی نگفت که ارشد بعد دکتری میاد یاقبلش

با توجه به اینکه بارها سخنگو گفته اول ارشد میاد و همین جمله صدا و سیما که تا ۳۰ ام میاد
پس نشون میده اول ارشده

باور کنین گم کردن.یا هک کردن اطلاعاتو یا حوصله ندارن😐😐

همون سومیه😂😂

گزینه ۴ شاید مسئولینش کرونا گرفتن خدایی نکرده

انشاءا… خدا همه ی مسئولین را به راه راست هدایت فرماید
آخه مرد حسابی ، سازمان سنجش از این جاهایی هست که صبح کارمنداش با بربری و خامه میرن تو
ساعت یازده هم آستین می زنن بالا
بهتر از این نمیشه که
خدا اون دنیای ما را به خیر کند
این دنیای ما را که خراب کردند

شبکه خبر گفته مسئولان سازمان سنجش گفتن؟!!
این خبر رو احتمالا تفریحی کار کردن. چون سخنگو داره سازمان سنجش و طبق آخرین مصاحبه رسمی هم اول ارشد میاد بعدش دکتری.ختم جلسه.

من دیگه تا روز ۴ شنبه ساعت ۱۱ شب سایت سنجش رو باز نمیکنم ؛اگه ۴ شنبه باز کردم و جوابا نیومده بود دیگه وای به حالشون

چیکارشون میکنی؟

صدر در صد باز میکنی

دقیقا از دیشب پنج بار باز کردم

اصلا بگید آذر ماه میاد فقط اگر میخواین لفتش بدین شروع کلاس رو از بهمن بزنید مسخره شما نیستیم که تکلیفمونو مشخص کنید

وای بچه ها با همه نارحتیم این کامنتا رو که میخونم ازخنده روده برمیشم خیلی دوست داشتنی و با حالین😂😂😂😂😂😂😂

😁😁😁

من به سنجش پیام دادم و گفتم درمورد این خبر. پاسخشون این بود که هنوز تاریخ دقیق مشخص نشده است و به محض آماده شدن در سایت سنجش اطلاع رسانی میشه

شماها چقد این مسخره بازیا رو جدی گرفتین….بابا برید خونتون‌ بشینید راحت نتایج میاد اینقد به خاطر یه ارشد و…به خودتونکفشار نیارید ..ای بابا

بزنید جمع کنید این مسخره بازیا رو ما کار و زندگی داریم از کی منتظر نتایجیم همش این هفته همش اون هفته . فقط به فکر خودتونید.اون از قبل کنکور که دم به دقیقه تاریخ عوض می‌شد حالا نتایج مونده

مملکت گل و بلبل که میگن اینجاست…

اقای جهرمی باید به کسانی که منتظر نتایج نهایی هستند اینترنت رایگان بده تا حوصلشون سر نره.

دقیقا😂

دوستان خیلی جالبه. دقیقا به تاریخ امروز خبرگزاری فارس مصاحبه با سخنگوی سنجش رو زده که اول کارشناسی ارشد، بعد دکتری و بعد سراسری. چطور این خبر رو شبکه خبر اعلام کرده، تعجب میکنم.
کنکوری های ۹۹ هفته اول آبان منتظر اعلام نتایج باشند | خبرگزاری فارسhttps://www.farsnews.ir/news/13990723000724/

حس می‌کنم شبکه خبر از خودش درآورده!

😂😂😂😂😂✌✌✌✌

بنظر من سنجش مدل همون جوابایی ک ب بچه ها داده ب شبکه خبرم داده …اخه مسخره نیست بگه دکتری ۲۸ و ۲۹ و ارشد تا ۳۰ ام ؟ وقتی میگه تا سی ام یعنی ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ … یعنی ی چیزی درهم و قاطیه جوابش …

#انتظار
#برزخ
#ننگ ب نیرنگ تعویقیا

از همین اعلام نتایجشون بگیر تا بقیه کارها در مملکت

انقدر نفرینشون میکنید فردا سوسک میشن

اینا ملوم نیست چه موجوداتین ک نفرین ۸۰ میلیون نفر روشون تاثیر نمیزاره پوستون کلفته

هر سال که عجله نمی‌کردن نتایج زودتر می‌اومد که! نمیشه همون عجله نکنن اساتید؟
به‌قول شاعر
از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم
مرحمت فرموده، ما را مس کنید

والا

👌👌

بچه ها دیگ نپرسید از سنجش ولش کنید بد ترمیکنن بابا ادم نیستن

شما چند سالته دخترم؟!

فلن که میبینید اونا دارن گندشو در میارن
چطور اول گفتن ارشد بعد دکترا حالا برعکس شد

خدا نگذره ازونایی ک تعویق رو راه انداختن
حلال نمیکنمشون
اینم نتیجه تعویق
بچه های ۱۴۰۰ گول تعویق رو نخورید عاقبت ما رو ببینید

حالا از کنکور۹۹ به بعد هر اتفاق بدی بیفته میخوان بندازن گردن ما. بقالی سر کوچه تون هم گرون فروشه تقصیر مائه…

از رو نمیرید؟؟؟؟

ادبیاتتون قشنگ نیست اصلا

قرار نیس قشنگ باش الان همه از دست تعویقی ها عصبین

باید پس فردا به صورت فشرده کتاب ۵۰۰ صفحه ای رو تو دو ماه بخونیم نتایجم نیومده واقن روتون میشه اصلا بیاید اینجا حرف بزنید

دختر خوب یکی از دلایل تعویق همین بود که آزمون مرداد ماه به ترم اول نمیرسه بزارید از بهمن!!! گفتن نظام آموزشی بهم‌میخوره! اینجا ایرانه کدوم کار با کمپین شده که فکر میکنید تعویقا ب خاطر کمپینا بود؟!

یادتون رفته نماینده ها میگفتن خانواده ها میگن تعویق بندازین وگرنه نمیذاریم بچمون بیاد کنکور بده
یا اینکه تعویقا چه قد فشار میاوردن بهشون
اون کمپنی ک تو فارس من زدن رو ندید چه قدر امضا کردن

کمپین رو‌من زدم.کمپین مخالفش هم بود اون چرا امضا جمع نکرد؟! حتما توانایی جمع امضای این نظر بیشتر یوده دیگه! شما خبر نداری چقدر کنکور غایب داشت؟! یا خوشحال شدی از کم شدن شرکت کننده ها؟!

تعداد ما کم بود چون بیشتریا موافق تعویق بودن ( به دلیل تنبلی و درس نخوندن)
و در نتیجه مسعولا ب دلیل حجم بالای تقاضای تعویق از طرف دوستادارن تعویق مجبور ب اجراش شدن

پس چرا کمپین زدین؟؟؟! 😐
شما میدونستین یه نتیجه ای میگیرین دیگه
اونم با امار دروغ
با گوشی ننه بزرگاتونم رای دادین که امارتون بره بالا

الان مقصر شما نیستین
ولی حداقل بفهمین اشتباه کردین

اصلا اشتباه نبود. امید داشتم که تاثیر کنه ولی نکرد . رای گیری تلویزیون و رادیو با آمار ۹۰ درصد موافق تعویق نبود؟! یا ننه بزرگای ما فقط موبایل داشتن مال شما نداشتن؟! نماینده ها هم صرفا دیده شدن. سایت خبری هم همینطور.فقط بازی بود.وگرنه آمار فروردین از مرداد کمتر بود که.اسفند که از همه کمتر بود و کمپینی هم نبود! ایکاش میشد با کمپین کاری کرد !

همین که شما هنوز متوجه نیستید روزی سیصد خونواده داغدار میشه و این نتیجه ی تجمعات تابستونه کافیه ! نتیجه ی اهمال کاری مسئولامون تو تمام زمینه ها از پاساژو‌کافه تا مسافرت و کنکور و محرم.با اون همه تجمع غیب گویی میکردن که آمار پاییز میره بالا.عوض جلوگیری از آمار امروز هشدار دادن فقط.

عزیزم خارج هم اوج گرفته اونا هم کنکور دادن

آهان ترند توییتر هم با گوشی مادر بزرگا بود.شما و دیگران کلا گوشی نداشتید عزیزم.

دقیقا میخوان خودشونو بی گناه جلوه بدن
یادشون رفته لینک کمپینشونو همه جا میزاشتن ک همه امضا کنن

بله یادشون رفته … پدر مارو درآوردن …
حالا خیلی دوست دارم بدونم اینقدر درس خوندن رتبه برترم شدن ؟؟؟
یا اینکه مرداد کنکور دادن با عدم رعایت بهداشت آیا کرونا گرفتن؟؟
کنکور دکتری هم برگزار شد خودشونو کشتن نههههه باید ارشد لغو بشه..
تاریخ قضاوت میکنه

دوستان ارشد ۱۴۰۰ خواهشا از امسالی که ما بودیم و گند زدن به کنکورمون عبرت بگیرید .
اگرچه تاریخ دوباره تکرار میشه…

شما رفتی از همه پرسیدی دیدی بعد کنکور کرونا نگرفتن؟! من خودم بعدش دو هفته قرنطینه کردم ب خاطر شرایط دوستمم با شرایط درسی خوب ب دلیل دیابت شدید پدرش آزمون نداد!

ما ک تو اطرافیانمون کنکوری داشتیم چیزیشونم نشد چون بهداشتو رعایت کرده بودیم

میتونم رتبتون رو بپرسم؟!

الان همین امروز آزمون استخدامی تعویق خورد !!!بدون کمپین ! اون موقعدهم آزمون های حوزه تعویق خورد! بدون کمپین!

ببشخید ی سر برید فضای مجازی هشتگ های تعویق ازمون استخدامی رو ببینید

👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

عزیزم شما فکر میکنی سنجش لج کرده جوابارو نمیذاره.آخه من دیگه چی بگم 🤦

اون شوخی بود

کمپین مخالفش هم بود.شما هم امضا جمع میکردید . 🤫

مال ما اصن تعدادش کم بود

وای خدای من چقدر بامزه هس این جدال و بحثتون…من و دخترم همش داریم میخندیم 😂😂😂😂😂😂…بابا بچه ها الان اصلا نباید همدیگه رو مقصر بدونیم و به خودمون مسلط باشیم…چیزی نمونده صبرمیکنیم انشالله تا سنجش از خر ملا حسن بیاد پایین😅😅😅😅😅

به خدا نیلوفر خانوم اصلا با مزه نیست.عوض این که ما جوونا الان از دولت مردامون طلب کار باشیم‌که چرا این حجم بیمار و‌ کشته داریم چرا انقدر بی مبالاتی شده یه عده هنوز دنبال اینن که تعویق بد بود یا خوب 🤦

اینم حرفیه بچه ها به مه رو هم باید حقو داد….خلاصه من همتونو به یک اندازه دوست دارم به خدا😍😍😍

منم دوستون دارم نیلوفر‌جون.یادمه شمارو از خیلیییی وقت پیش

مرسی عشقم..راست میگی مه رو؟؟؟؟ چطور خواهر؟

عریزمممممم الان دوره اوجه برو اخبار کشور های خارجی رو ببین همه جا شدت گرفته

چرا مقصرن میخان جا خالی بدن

نه عزیزم یادمون نرفته من خودم موافق تعویق بودم و رتبمم تک رقمی شده یعنی بحث تنبلی و… نبود واقعا
همین دو هفته پیش آزمون عملی داشتم تو تهران توی همین آزمون کرونا گرفتم چون اصلا پروتکلی رعایت نشده بود و فعلا نتونستم برگردم خونمون تو شهرستان چون باید خودمو قرنطینه کنم تا آزمایشم منفی بشه

تعویق انداختن که مردم مسافرت نرن. این حرف درسته تعویقیا تاثیری در به تعویق افتادن نداشتن و تصمیم خود مسئولان بوده.

بله کمپین ها اگر تاثیر داشت اون‌ تعویق دو هفته ای آخه چه تعویقی بود! بعدش هم فارس ادعا کرده بود با پنجاه هزار رای میره صحن علنی مجلس که اصلا و اصلا این کار رو انجام‌ندادن.

هشتگ تعویقی ها رو تو فضای مجازی یادتون رفته چ قدر ب اقای وهاب زاده فشار اوردن

اشتباه یادتون رفته تعویقی ها امضا جمع میکردن

اینجا مرگ طبیعی شده ! روزی سیصد خانواده داره داغدار میشه و این برای بعضیا فقط یه عدده

خب دقیقا بحث اینه که تعویق از لحاظ بهداشتی چه سودی داشت؟
بحث اینه که وقتی همه ی دلایلی که گفتید رو می دونستید (کاری ندارم درسته یا غلط ولی خب الان که گفتید حتما یعنی درسته از نظرتون)چرا دنبال تعویق بودید؟
درسته وضع بد بود ولی بالاخره که باید امتحان می دادیم چرا بین وضع بد و بدتر باید تعویق می خورد به بدتر؟

باید کشور رو مثل عید قرنطینه میکردن.فضاهای عمومی رو‌میبستن.کنکور و سفر و محرم رو لغو‌میکردن.آمار میومد پایین بعد تو سالن های بزرگتر با پروتکل بهتر کنکور میگرفتن.اگر مدیریت میکردن وضع بدتر نمیشد . اگر نمیخواستن مدیریت کنن باید تو فروردین که آمار پایین تر بود میگرفتن نه این که هی تعویق بزنن بعد کنکور و امتحان نهایی و محرم و مسافرت انجام بشه امروز هی بگن بیمارستان ها جا نداره!

این چیزی که دادن تعویق نبود.استرس بود.هی یه هفته دو هفته ! از لحاظ بهداشتی هم سودی نداشت . تعویق باید تا زمان ایمن انجام میشد و شرایط کشور رو هم مدیریت میکردن تا شیوع کم بشه.نه این که همش استرس دادن به موافقین و‌مخالفین و هرشب یه چیزی گفتن.

از کجا میدونید که این چیزی که الان داریم تجربه می کنیم همون وضع بهتر نیست؟ از کجا به این نتیجه رسیدید که اگر تعویق نمی افتاد الان از این بیشتر نبود آمارها؟

اره تعویق مفید بود

والا نتیجش اینه ک نتایج دیر میاد ترم دیر شروع میشه

دوست عزیززززز وضعیت تا یکی دو سال همینه ب نظرت زندگی تعطیل شه

تو‌رو خداااا منوووو حلال کن…. تو رو خدااااا

دوست ندارم با شما هم کلام شم

کاش انقدر به سنجش پیام نمیدادیم لابد لج کردن😐

تورو خدا میخواین بگین، دیگه ننوسین دیگ ماشالا ارشد شرکت کردینا🤨

شماهم پارسی پاس بدار بجای بگین بگو بگویید بجای ننوسین بگو ننویسید بجای ماشالا بگو ماشالله
مثلا ارشدی😒

عامیانه حرف زدن یا نوشتن با غلط املایی فرق داره،بعضیا یه نامه میخوان بنویسن اونجاهایی که باید حرف ه رو بزارن پشت کلمه نمیزارن و اونجایی که نباید بزارن
میزارن، مثلا میخوان بنویسن لطفا به درخواست اینجانب توجه کنید، می نویسن به درخواسته اینجانب توجه کنید، خیلیا هستن هنوز بلد نیستن حرفی که آخرش کسره میگیره رو نباید ه بزارن، بعضیام دیگه خودشونو راحت کردن هرچی میخونن مینویسن آخه انقدر سخته یه ه گذاشتن بعد دیگ😐

دیگه این جور حرف زدن عامیانست

متاسفانه همینا باعث میشه یه زبان کم کم نابود بشه، الان کسی هست به جای تایم بگه زمان، شاید مسئله مهمی نباشه ولی اگر سر رشته داشته باشین از زبان میفهمین چه لطمه ای به خودمون وارد میشه

به جای باشین بنویسید باشید به جای میفهمین بنویسید می فهمید، خودتون بالا فرمودید اینجوری بنویسیم بهتره🙏

قبوله از ۱۰نمره حساب کنید ۲تا غلط داشتم، میشم ۸ و تجدید شدم😔😅

خواهش می کنم، من چون کارم مرتبط هست به نوع نگارشم دقت می کنم ولی واقعیت اینه که مردم از باید و نباید و درست و غلط کردن خسته اند نمیشه به دیگران گفت اینطور بنویس، اینطور صحبت کن یا از کلمات انگلیسی استفاده نکن باید تفاوت های فردی افراد رو به هر شکلی که هست پذیرفت🌸

خوب حتما علاقه ای به زبان فارسی نداریم دلیل نمیشه ایرانی هستیم فارسی رو هم دوست داشته باشیم که

خب خب دوستان وارد مرحله عملیاتی Rajab++ میشیم
طبق برنامه هفته پیش
دوشنبه دکتری
پنج شنبه ارشد

⁉️ اون کوروش و آیدا جانى که گفتن نتایج تا ۶ میاد ، بیان فازشونو با رسم شکل توضیح بدن🤔😒

عزیزم هرکسی میاد ی نظری میده دقیقا نمیدونن که کی میاد فقط میان ما رو حرص میدن🤦‍♀️

نتایجارو دارن عوض میکنن حالا یا سهمیه ایا کم میشن یا زیاد غیر منطقیه این تعویق

اره منم داشتم به همین فکر میکردم

بیستر برید بپرسید

من سوال پرسیدم ولی تا این لحظه جواب ندادن 😑

به من امروز گفتن دهه ی اول آبان اطلاع رسانی میشه

آدم احساس میکنه سازمان سنجش داره تلافی تعویق ها را درمیاره

😂😂درسته

سیستم سنجش میگه به محض آمادگی روی سایت قرار میگیره و حرفی از ۳۰ مهر نزد

به من زد دهه ی اول آبان

دوباره سوال پرسیدم و اینو گفتم

اون ازاده

دوستان برای ارشد از واژه نهایتا استفاده کرده
ینی هر لحظه ممکنه بیاد
حتما منظور این نی ک ۳۰ ام میاد

به من پاسخ داد دهه ی اول آبان اطلاع رسانی میشه

جدا شبکه خبر به موقع اقدام کرد، دیگه واقعا وقتش بود صفحه جدید برای نتایج باز بشه😅

ذره ای برنامه ندارن

جمعه هفته بعدی آزمون استخدامی داریم دیگه اطلاعیه هاش داره میاد ولی از ارشد خبری نیست 😂😂😂😂😂😂 احتمالا امسال نتایجی در کار نباشه

استخدامی تعویق خورده رفته برای ۶ آذر!

خدا به دادمون برسه کلی زحمت کشیدم یعنی چه 😣😣😣😓😓😒😒😒

الان مایی که اعزام مون اول ابان هست تکلیف مون چیه پذیرفته شیم دانشگاه تا ثبت نام حضوری بخواد انجام شه از اول ابان رد شه چیکار باید کرد؟

گفتن میتونید تا اول آذر تمدیدش کنید

تمدید نشده گفتن همون ابان ماه بیشتر دوستامم با تمدیدشون موافقت نشد

من الان زیرنویس شبکه خبر دیدم 🤔

داداش باید با کارنامه بری پلیس نه با کارت ورود به جلسه

من برگه ثبت نام و بردم بعد اس ام اس اومد موافقت نکردند منظورتون کارنامه اولیه؟

کله رو برو کچل اماده شو بری دانشگاه ثبت نام نکنی بهتره چون اونجوری ی پولی هم میگیرن برای انصراف بعدشم حداقل ی ظرفیت توی تکمیل ظرفیت خالی میشه برای ی بنده خدا

شما به نظرم اگه علاقه داری زودتر برو خدمت چون ما میخوایم زحمت یه سال مونو بگیریم بقول خودتون یه ظرفیتیم خالی میشه برا یه بنده خدا

چرا نمیان اعلام کنن دلیل این همه ناخیر چیه؟ مگه داوطلب میتونه شمارو مجازات کنه؟ بیاین دلیل تاخیر رو بگین ما تازه بخاطر تلاش بیشتر ازتون تشکر هم میکنیم. اما واقعا هدفتون اذیت کردن یک سری افرادی که ترس از آینده دارن و بیکاری بعدش دارن ولی علاقمند به تحصیل هستن.
دلم میخواد بدونم اگه این اتفاقات جای دیگه می افتاد واکنش مسئولین مربوطه چی بود.

تاخیرشون بخاطر قاطی شدن همه کنکورا باهم هستش.سراسری .کاردانی.کارشناسی.ارشد.دکترا اینا هستش تازه ازاد هم هست باید انتقال بدن رتبه و کارنامه رو به بخش مربوطه

دانشگاه آزاد رو کی اعلام میکنن ؟ کسی میدونه؟

دهه اول ابان

مستر تست لطفا شما یه پیگیری بکن
ما دق کردیم دیگه

چی بهشون میرسه انقدر عذاب میدن ماهارو؟

خیلی جالبه بچه ها برید تو صحفه مسترتست دکتری.ببینید خودشونم موندن از این بی کفایتی …تو کامنتاشون خوندم که با وجود اینکه ۳۰ مهر تازه مصاحبه دکتری دارن چه طور نتایج دکتری قرار شده اول بیاد ….واقعا نفرت برانگیزه اطمینان به حرف سنجشیا

چی نفرت انگیزه؟ ۳۰ مهر ظاهرا مصاحبه آزاد است و چه ربطی به سراسری دارد؟😐

شمامتوجه نشدید….اول دکتری رو بخوان بزنن که نمیشه با وجود اینکه هنوز مصاحبه دارن

خب این منظور دکترای دانشگاه های سراسری هست که مصاحبشون تموم شده و اون تاریخی که می گید برای دانشگاه ازاد هست
و انگار قراره امسال جوابشون جدا بیاد

سراسری مصاحبه هاش تموم شد اش رو با جاش خوردن هنوز ازاد مونده فقط که نتایج تا ۵ ابان میاد

۷ مهر چی میگه این وسط 😐 این چیه گذاشتن

ازاد

اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد بعد از آزمون دکتری !!!!!!!!یعنی بریم برای اوایل آبان !!!!!!!! اسمش باید بشه –سازمان رنجش درسر کشور —-

ننگ به چنین سستم اموزشی

میشه خواهشا حواقل نتایج دانشگاه آزاد که آزمون عملی نداشتن رو اعلام کنید؟؟؟؟؟؟؟

بله.چرا نمیشه عزیزم.
اکبر اکبر سید
سید جان ب حاج کاظم بگو اول اونا
تمام

😆😆😆😆

نه

و بله قرعه امروز سنجش ام برای دستگاههای اجرایی و استخدامی بود که اطلاعیه و پرینت کارت زده و باز ما هم هیچ دوبارهیه روز پر تنش و استرس بدوننتیجه اقای سنجش خدا انتقام اینهمه تپش قلب ازت میگیره

سنجشم که بجا نتایجو بزاره اطلاعیه استخدامی گذاشت
دیگه به ۳۰ مخرم راضیم خدا کنه دیرتر نشه

ای بابا
بازم استرس جدید
پس یعنی چی ازون موقع که ارشد اول بود بعد دکتری حالا جابجا شده
ای وای ازین همه استرس

واقعا متاسفم براتون که خوددرگیری دارید .یبار میگید اول ارشد میاد بعد دکتری.حالا میگید اول دکتری بعد ارشد. واقعامتاسفم برای این بی کفایتی و بی برنامگیتون

ینی چی بابا
مستر تست جان شما یه کاری برای ما بکن خواهشا
شما نمیتونید پیگیری کنید برای ما
بابا خسته شدیم دیگ این همه انتظار

بقران مسخرس دیگه گل بگیرن در سازمان سنجش روووو

خدا ازشون نگذره که اینجوری اذیت کردن خلق خدا رو

صبح مگه نگفتن اول ارشد میاد بعد دکتری؟؟؟ واقعا دیگه تحمل این حجم از فشار روحی و روانی ندارم

شانس نداریم بکشیم خودمونو میگن جوان اهوازی ب دلیل نداشتن گوشی خود را ب دار آویخت😐😐

خدا لعنتتون کنه الهی…بخدا حالم بده دیگ

گرفتار شدیم از دست سنجش ما که یه چشمون دنبال نتیجه کنکور ارشده یه چشمون سایت شهرداری برای صدور دستور نقشه خداروشکر هیچ کدومشون هم جواب ندادن تا الان تکلیفمون رو بدونیم

ای بابا هر کس ی حرفی میزنه.شبکه خبر از قول کی گفته.سازمان مگه سخنگو نداره.چرا این مسخره بازیارو درمیارن

تو ۳روز میخواد هردوتاش بیاد؟😐

ینی چی اخه!
گفتن ارشد اول میاد که!

نگران کنندس ولی زیادم به حرفای شبکه خبر نمیشه توجه کرد ، از روی شکم سیری این خبر هارو نشر میدن

گل بود به سبزه نیز آراسته شد!!!!!!!!
پشیمون شدم از ارشد خوندن!! یه سال بخونی با اون وضع تعویق و با اون شرایط کنکور که هر کی هر کار خواست کرد و بعدم کلید اشتباه و اینم از نتیجه اعلام کردنشون!
واقعا شورش رو در آوردن مسخره ها😒

وب‌سایت مسترتست، با هدف اطلاع‌رسانی و مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی گردیده است و تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط بین داوطلبان کارشناسی ارشد و پاسخ‌دهی به سؤالات ایشان راه را برای موفقیت داوطلبان هموار نماید.

ما در این راه همواره کنار شما عزیزان هستیم.

سخنگوی سازمان سنجش گفت: از ساعت ۲۰ روز شنبه ۱۵ شهریور کلید سوالات و پاسخنامه کلیه رشته های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ در سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

میترسی از اخبار کنکور ارشد جدا بمونی؟ ما همه اخبار رو بهت میگیم! کافیه عضو کانال تلگرام کارشناسی ارشد بشی … و یا وارد پیج اینستاگرام مسترتست بشی …

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با مهر افزود: با توجه به جابجایی کلید سوالات ۳۴ تا ۶۳ کد رشته امتحانی ۱۳۵۹ (پژوهش هنر) در این آزمون، نمرات تصحیح شده و کارنامه برای داوطلبان این رشته در سایت سنجش قرار م یگیرد.

وی افزود: این موضوع با ارسال پیامک به کلیه داوطلبان این رشته اطلاع رسانی شده است.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ مرداد برگزار شد و نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ و دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد از پنجشنبه ۱۳ شهریور ۹۹ در سایت سازمان سنجش قابل دریافت است.

جواب سوالات نهایی 1400

 

زوانشناسی مرضی و فیزیوش با همون کلید غلط فضایی تصحیح شده

خواهرم برای فیزیکی ها هم همینطور بوده تغییر نکرده . فقط رشته هایی که اعتراضشون زیاد بوده رو تغییر دادند

بالینی به نظرم خیلی مشکل داشت

سوال ۳۴ درس مدنی در رشته حقوق، کلید اعلان شده در پاسخنامه با کلید منتشره در کلید اولیه پس از آزمون، تعارض داره، درحالی که همان کلید اولیه که گزینه ۳ را صحیح اعلام کرده بود صحیح بود نه این گزینه ۲ که اکنون اعلان شده!!! و این نشان از اشتباه تایپی مسئول پشت سیستم دارد!!!! دوستان لطفا اعتراض بفرمایید تا متوجه بشن و اصلاح کنن

سؤال ها حقوق چطور بود؟
رتبه و درصداتونو میگین؟

پاسخنامه دقیقا کجای کارنامه است برای من اصلا نیست هیچ تغییری هم تو کارنامه ام رخ نداده چطور؟؟ 🤔🤔🤔

یه عبارت قرمز رنگه بالای کارنامه تون هست با دقت بخونید. بعد روش کلیک کنید.

آقا مانی نیست هیچی هر چی میگردم درصد و رتبه م همونه

خیلی ریز نوشته پاسخنامه کلید آزمون! خیلی با دقت بخون…

دوستان رتبه ی من خیلی تغییر کرده
این جا به جایی سئوالات یه سری از سئوالات اشتباه جابه جایی کردن

چرا هیچ شفافیتی تو این مملکت وجود نداره!

دوستان شما همه تونستید صفحه انتخاب رشته رو باز کنید؟؟؟ برای من به جای صفحه انتخاب رشته، ایه صفحه ای باز میشه که این ارور داخلش نوشته(Server Error in ‘/nrgarshad99’ Application) . کسی میدونه مشکل چیه؟ برای شما اینطوری نمیشه؟

گزینه ۳ با تاثیر مثبت یعنی چی؟

یعنی اگ جواب درست دادی برات اعمال میکنن و بالعکس

چه جالب. مرسی

بچه ها پاسخنامه نیستش که

بالای کارنامتونو نگا کنید

بچه ها میگم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم چه فرقی با دانشگاه تهران دانشکده مدیریت داره؟
ینی تو مدرکش عنوانش فر ق میکنه؟

لابد کلاساش قمه دیگه. توی مدرک نمیدونم

مرسی نسیم جون؛راستی خودت کجا رو انتخاب میکنی، ؟

من به ترتیب میزنم دانشگاهای تهرانو، حالا یا علامه میشه یا بهشتی یا تربیت مدرس
من تغییر رشته ایم از مهندسی. امیدوارم تو دانشگاهای قوی اذیت نشم
شمام که دیگه لازم نیست دفترچه رو بخونی، همون دانشگاه نهرانو بزنین قبولین دیگه 🙂

من دانشگاه تهران زدم با دانشگاه بهشتی بعد تربیت مدرس بعد علامه
اره من همون انتخاب اول قبول میشم
ولی الان پرسیدم فک کنم شما بتونین دانشگاه تهران شبانه یا پردیس فارابی دربیاین،در هر صورت دانشگاه تهرانه البته اگه دوست دارین دانشگاه تهران باشین

میشه بپرسم چرا علامه رو جلوتر نزدین؟
دانشگاه تهرانو که خیلی دوس دارم اما شهریه شبانه هم دیگه کمرشکن شده

چرا برای من نمیاره پاسخنامه رو ؟

من کد رشته ۱۳۵۹ آزمون دادم که کارنامه اش اشتباه تصحیح شده بود ولی الان که کارنامه جدید صادر کردن، بازم توی یک درس، درصدم رو ۱۵ درصد کمتر از چیزی که واقعا میشم برام زدن!
اینا دیگه مارو عاصی کردن.
پاسخنامه و کلید سوال هم برای من نیومده. برای شماها اومده؟؟؟الان ساعت ۸:۱۸ دقیقه هست اما برای من قسمت انتخاب رشته فعال نیست!! برای شما فعال هست دوستان؟؟

بله برای من فعال شد و انتخاب رشته کردم

پس چرا برای من باز نمیشه؟؟؟ و یک صفحه با این ارور (Server Error in ‘/nrgarshad99’ Application.) میاد به جاش. شما چنین مشکلی نداشتی؟

برای من هم اول همین رو میگفت ولی بعد درست شد.

برای من سامانه انتخاب رشته باز نمیشه برای شما هم همین طوره؟

درست شد انتخاب رشته باز میشه و مشکلی نداره.

مگه نیومده بود پاسخنامه؟ پاسخنامه چی

یعنی پاسخ هایی که خودمون به سوال ها دادیم
این که به هر سوال چه جوابی دادی و جواب درست چی بوده

جواب سوالات نهایی 1400

چرا سنجش به ادم انقدر استرس میده

استرس چی دادن بهتون؟خیلیا گفتن اشتباه شده حالا میخوان پاسخنامه خودشون رو بزارن .

وب‌سایت مسترتست، با هدف اطلاع‌رسانی و مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی گردیده است و تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط بین داوطلبان کارشناسی ارشد و پاسخ‌دهی به سؤالات ایشان راه را برای موفقیت داوطلبان هموار نماید.

ما در این راه همواره کنار شما عزیزان هستیم.

@media (max-width:1008px) {
.noresp {
display: none !important
}
}
.form-control {
width: auto !important;
border-radius: 0px
}
.inner-contentbox {
margin-bottom: 15px !important
}
.alink img {
max-width: 100% !important;
width: auto !important;
height: auto !important
}
.alink h2 {
color: rgb(58, 109, 151);
font-size: 15px;
margin-bottom: 20px
}
.alink h3 {
font-size: 14px;
color: rgb(58, 109, 151);
margin-bottom: 20px
}
.alink p {
line-height: 27px
}
.alink a {
font-size: 15px
}
.shoar {
background: rgb(249, 249, 249) none repeat scroll 0% 0%;
text-align: center;
padding: 30px 10px;
font-weight: bold;
font-size: 23px;
margin-bottom: 20px;
line-height: 32px;
color: rgb(58, 109, 151);
margin-top: 20px
}
.end {
border: 1px solid rgb(220, 222, 181);
background-color: rgb(254, 255, 232);
padding: 10px;
margin: 10px 0px;
line-height: 1.5;
}
.slo {
font-size: 50px;
font-family: yekan;
margin-left: 20px;
}
.slo2 {
font-size: 50px;
font-family: yekan;
position: relative;
top: 33px;
margin-right: 20px;
}
.mytable tr td {
border: 1px solid #ccc;
}
.mytable tr:nth-child(even) {
background: #ED7D31;
color: white
}
.mytable tr:nth-child(even) td {
color: white !important
}
.mytable tr:nth-child(odd) {
background: #FFF
}
.mytable tr:first {
background:#EBFC87
}
.mytable li:nth-child(5n+3) {
font-weight: bold
}
address, blockquote, dd, dl, p, pre, q {
margin-bottom: 1px;
}
.mb-5 {
margin-bottom: 3px !important
}
h4 {
font-size: 14px !important;
font-weight: bold;
color: rgb(58, 109, 151);
}

کنکور سراسری 1400 اولین کنکوری است که فقط بر اساس منابع نظام آموزشی 6 – 3 – 3 برای کلیه داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم برگزار می شود و همه داوطلبان باید دروس پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم را به عنوان منبع درسی برای برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۰ در نظر گرفته و مطالعه نمایند .

جواب سوالات نهایی 1400

 

برای مشاوره نحوه برگزاری کنکور سراسری 1400

برای مشاوره نحوه برگزاری کنکور سراسری 1400

با توجه به اضافه شدن فارغ التحصیلان نظام آموزشی جدید 6 – 3 – 3 به جمع داوطلبان کنکور سراسری ، سازمان سنجش برای دو سال متوالی یعنی کنکور  98 و 99 اقدام به ارائه دو دسته سوال بین داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم نمود .

به طوریکه در کنکور 98 سوالات بین دو گروه نظام قدیم و نظام جدید پخش شد و هر یک از داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید باید به سوالات مربوط به نظام آموزشی امتحانی خود پاسخ می دادند و حق انتخاب برای سوالات نظام آموزشی نداشتند .

اما در کنکور 99 ، سازمان سنجش امکان انتخاب پاسخگویی به سوالات نظام قدیم یا نظام جدید را بر عهده داوطلبان قرار داد و داوطلبان توانستند در زمان ثبت نام نوع نظام آموزشی امتحانی ( نظام قدیم ، نظام جدید ) خود را با توجه به معیار های خود انتخاب نمایند و در کنکور به سوالات نظام آموزشی انتخابی خود پاسخ دهند .

طبق جدید ترین مصوبه این سازمان و در پاسخ به سوال داوطلبان در خصوص اینکه آیا در کنکور 1400 هم نظام قدیم برگزار می شود باید گفت ، روال برگزاری کنکور ۱۴۰۰ تغییر خواهد کرد و همه متقاضیان شرکت در این ماراتن می بایست در کنکور نظام جدید شرکت کنند . با توجه به اهمیت نحوه برگزاری کنکور 1400 برای داوطلبانی که برنامه ریزی مطالعاتی خود را برای کنکور ۱۴۰۰ در نظر گرفته اند در ادامه مقاله تغییرات کنکور 1400 را شرح داده ایم .

کنکور سراسری اصلی ترین راه ورود به رشته های با آزمون دانشگاه های سراسری و آزاد است که هر سال توسط سازمان سنجش برگزار شده و امکان ادامه تحصیل را برای متقاضیان رشته های مختلف گروه آزمایشی تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان فراهم می کند . از سال 92 که ثبت نام کنکور سراسری و دانشگاه آزاد ادغام شده داوطلبان در یک آزمون جامع و هماهنگ شرکت کرده و به منظور اعلام علاقه مندی خود به سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org مراجعه می کنند . زمان ثبت نام این ماراتن برای کنکور 1400 ، نیمه دوم بهمن ماه 99 است .

 این داوطلبان تا زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ یعنی دهه دوم تیر ماه فرصت خواهند داشت به مطالعه منابع کنکور گروه آزمایشی مورد علاقه پرداخته و آمادگی لازم را برای حضور در جلسه آزمون کسب کنند . البته داوطلبانی که فرم ثبت نام را در سایت سازمان سنجش تکمیل کرده اند یک هفته قبل از زمان برگزاری کنکور سراسری باید کارت ورود به جلسه دریافت کنند .

 داوطلبان بعد از شرکت در جلسه کنکور منتظر مرحله اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری و مرحله سرنوشت ساز انتخاب رشته هستند تا کد رشته محل های مورد علاقه خود را در فرم انتخاب رشته کنکور سراسری و فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد به ترتیب در سایت sanjesh.org و azmoon.org وارد کنند .  در آخر ، سازمان سنجش به منظور اطلاع داوطلبان از قبولی یا عدم قبولی در مرحله انتخاب رشته ، نتایج نهایی کنکور را در سایت خود منتشر می کند و یک هفته بعد به منظور بررسی شانس قبولی در کد رشته محل های انتخابی ، کارنامه سبز کنکور سراسری را منتشر می کند .

امکان تمدید برگزاری کنکور نظام قدیم در کنکور 1400

طبق آخرین اطلاعیه سازمان سنجش کنکور 1400 ، تنها به صورت نظام جدید برگزار می شود . اما بسیاری از داوطلبان به دلیل شیوع ویروس کرونا ، علاقه دارند شانس شرکت در کنکور نظام قدیم 1400 را هم داشته باشند . از این رو سخنگوی سازمان سنجش اعلام کرده در صورتی که تعداد زیادی از داوطلبان این درخواست را داشته باشند ، ممکن است درخواست آن ها در شورای سنجش و پذیرش مورد بررسی قرار گرفته شود و کنکور 1400 نیز مانند کنکور 98 و 99 به دو شیوه نظام قدیم و جدید برگزار شود .

دانش آموزان ، فارغ التحصیلان نظام قدیم بیش از 1000 درخواست برای تمدید کنکور نظام قدیم 1400 ارسال کرده اند و رئیس سازمان سنجش در پاسخ اعلام کرد کنکور 99 آخرین سال برگزاری کنکور نظام قدیم بود و دیگر قابل تمدید نیست . دو سال برای برگزاری کنکور نظام قدیم کفایت می‌کند و به داوطلبان هم از یک سال پیش اطلاع ‌رسانی شده و می‌ توانند بر این مبنا برنامه‌ریزی کنند.

بیشتر بخوانید : صفر تا صد کنکور ۱۴۰۰

کنکور سراسری 1400 در واقع اولین کنکوری است که پس از این تغییرات بر مبنای کتاب های درسی جدید برای همه داوطلبان برگزار می شود  و این مسئله برای متقاضیانی که با کتاب های نظام قدیم فارغ التحصیل شده اند و حال داوطلب شرکت در کنکور 1400 هستند سردرگمی بوجود می آورد .

بر اساس آخرین اخبار منتشر شده ، طراحی سولات کنکور 1400 به یک صورت و آن هم بر اساس منابع نظام جدید است .  یعنی در کنکور سراسری ۱۴۰۰ تنها یک نوع سوال از کتاب های نظام جدید ( کتاب های پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم  ) برای همه متقاضیان شرکت در کنکور سراسری اعم از نظام قدیم و نظام جدید طراحی می شود .

 

چند سالی است که سازمان سنجش ، بحث تاثیر معدل در کنکور سراسری را مطرح کرده است . به طور حتم می توان گفت تاثیر معدل ( قطعی ، مثبت ؟ ) در کنکور ۱۴۰۰ برای شرکت کنندگان به دغدغه ای بزرگ تبدیل شده است . دارندگان دیپلم نظام جدید یا قدیم و پیش دانشگاهی رشته های انسانی ، ریاضی ، تجربی و علوم و معارف اسلامی که یک یا چند درس خود را به صورت امتحان نهایی ، سراسری یا کشوری داده اند ، مشمول تاثیر معدل در کنکور سراسری می باشند . 

از سال 84 تاکنون روال تاثیر معدل در کنکور به صورت مثبت برای مشمولان اعمال شده است و میزان تاثیر آن برای هر یک از داوطلبان با توجه به سال فارغ التحصیلی و نظام آموزشی و مدرک تحصیلی بر اساس توضیحات جدول زیر و مثبت بوده است .

تاثیر مثبت به آن معنی است که معدل های دیپلم و پیش دانشگاهی در قبولی متقاضیان نقش مثبت دارد و این نقش تنها به سود داوطلب است و نه ضرر او .

 

در حال حاضر اطلاعیه ای مبنی بر نحوه تاثیر سوابق کنکور در سال 1400 منتشر نشده است ، به محض اعلام ، نحوه تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۰ مقاله به روز رسانی می شود .

 

مشاوران سامانه مشاوره تحصیلی هیوا در کلیه مراحل از ثبت نام تا اعلام نتایج کنکور سراسری 1400 پاسخگوی سوالات شما خواهند بود . شما می توانید از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا با کارشناسان این مرکز در ارتباط باشید . 

در کنکور 1400 یک نوع سوال جامع برای همه شرکت کنندگان وجود خواهد داشت که توضیحات تکمیلی در متن مقاله ارائه شده است .

همه داوطلبان در یک نظام آموزشی کنکور خواهند داد که در متن مقاله نحوه برگزاری کنکور 1400 به تفصیل ارائه شده است .

هنوز اطلاعیه ای در خصوص نحوه تاثیر معدل در کنکور 1400 منتشر  نشده است ، به محض انتشار اخباری در این خصوص مقاله به روز رسانی خواهد شد .

برای مشاوره نحوه برگزاری کنکور سراسری 1400

برای مشاوره نحوه برگزاری کنکور سراسری 1400

جواب سوالات نهایی 1400

چرا هیچکس به داد ما نمیرسه آخه ما چه گناهی کردیم که نظام قدیم هستی م؟؟ یعنی دیگه امیدی نیست نظرشون تغییر کنه و یه فرصت دیگه به ما بدن؟

سلام . طبق آخرین اطلاعیه سازمان سنجش در روز سه شنبه 29 مهر ، کنکور سراسری 1400 بر اساس منابع نظام جدید برگزار میشه .

سلام الان قطعی شد؟!..بخدا دیگه خجالت میکشم هر بار ازتون بپرسم که قطعی شد یا نه .. الان دیگه قطعی شد من بدبخت نظام قدیم برم واسه نظام جدید بخونم مرسی از اینکه تنهامون نمیزارین..

سلام . طبق اطلاعیه ای که سازمان سنجش روز سه شنبه 29 مهر منتشر کرده ، کنکور سراسری 1400 فقط بر اساس منابع نظام جدید برگزار میشه بنابراین شما باید منابع نظام جدید رو تهیه و مطالعه کنین .

سلام وقت بخیر ببخشید من امسال کنکور تجربی دادم هیچ کدوم رو مجاز نشدم می تونم کنکور 1400 شرکت کنم ؟ بر اساس سوابق تحصیلی روزانه یک رشته فقط پذیرش‌ شدم . برای کنکور 1400 برام مشکلی ایجاد نمی کنه ?

سلام . می تونین در کنکور سراسری 1400 شرکت کنین ولی از روزانه های کنکور 1400 محروم هستین .

اها بعد ببخشید چون من تو کنکور انسانیم دوبار سهمیه امو استفاده کردم که بار اولش غیر انتفاعی قبول شدم در این شرایط برای تغییر رشتم در کنکور تجربی سهمیه ام باز اعمال میشه ؟

سلام . در صورتی که دو مرتبه با استفاده از سهمیه در یک رشته / محل پذیرفته شدین ، نمی تونین مجددا در کنکور سراسری از سهمیه استفاده کنین .

سلام خسته نباشید . به نظرتون چقدر احتمال داره کنکور نظام قدیم واسه سال آینده تمدید بشه ؟؟ یعنی از الان شروع کنم به خوندن درسا؟ چون اگه تمدید نشه امکان تهیه منابع جدید رو ندارم و باید کلا بیخیال دانشگاه بشم.. خبر قطعیش کی اعلام میشه؟

سلام . طبق اطلاعیه ای که سازمان سنجش امروز منتشر کرده کنکور سراسری 1400 فقط با یک نوع سوال و بر اساس منابع نظام جدید برگزار میشه .

با سلام یه سوال داشتم ایکنه اگر کسی هنگام انتخاب رشته ، دانشگاه فرهنگیان اولویت اولش باشه و رشته های دیگه مثل مدیریت مالی اولویت دومش اگه در مصاحبه رد شده ایا می تونه اولویت دومشو ادامه بده

سلام . در صورتی که در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان رد شدین اولویت های بعدی فرم انتخاب رشته شما چک میشه و در اولین اولویتی که شانس قبولی داشته باشین پذیرفته میشین .

سلام خسته نباشید خواستم بدونم کنکور ۱۴۰۰نظام قدیم برگزار میشه یا فقط نظام جدیده ؟

سلام . در حال حاضر به صورت قطعی مشخص نیست ، به محض اعلام نتیجه قطعی از طریق کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام کنکور سراسری هیوا ( konkoorex @) اطلاع رسانی خواهیم کرد .

سلام .. طبق آخرین اخبار آموزش و پرورش به دو صورت سوالات طراحی میشن..اگه قطعی هست پاسخ بدین مرسی

سلام . در حال حاضر طراحی سوالات کنکور 1400 با دو نوع سوال به صورت قطعی اعلام نشده .

سلام لطفا جواب بدین ، من دیپلم انسانی دارم می خوام تجربی شرکت کنم ایا باید امتحان نهایی های تجربی رو بدم ؟ و سوال بعدی اینکه سهمیه ام با تغییر رشته اعمال میشه باز؟

سلام . نیازی به شرکت در امتحانات نهایی ندارین ، می تونین با مدرک دیپلمی که دارین در کنکور سراسری تجربی شرکت کنین ، سهمیه شما در کنکور لحاظ میشه .

سلام من رشته تجربی ام و می خوام کنکور انسانی بدم در فرم ثبت نام کنکور چه چیزی رو باید تغییر بدم ؟

سلام . در فرم ثبت نام کنکور سراسری باید فقط گروه آزمایشی انسانی رو انتخاب کنین .


مقالات منتخب سردبیر

ثبت نام دانشگاه فرهنگیان

دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی کنکور 99

شرایط ثبت نام کنکور سراسری

سایت سازمان سنجش کنکور سراسری 99

مدارک لازم برای ثبت نام کنکور سراسری

منتخب های خواندنی

آیا مهارت خودشناسی دارید

مشکلات خود را به شکلات تبدیل کنید

روش های مدیریت زمان

راه های افزایش تمرکز حواس

راهکارهای افزایش ساعت مطالعه برای آزمون

رمز موفقیت در کنکور

دسترسی سریع

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 30000 ریال ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری گروه آموزشی هیوا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و …. هیچگونه وابستگی ندارد. جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.

دانلودها | وبلاگ | اخبار و اطلاعیه ها | هیوامگ | تماس با ما

تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©

جواب سوالات نهایی 1400
جواب سوالات نهایی 1400
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.