حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی
حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی


معنی شعر درس 3 فارسی یازدهم


ادامه معنی شعر درس 3 فارسی یازدهم


پاسخ قلمرو زبانی درس 3 فارسی یازدهم


پاسخ قلمرو ادبی و فکری درس 3 فارسی یازدهم


پاسخ قلمرو فکری درس 3 فارسی یازدهم

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی


جزوه درس 3 ادبیات فارسی یازدهم

جزوه نکات دستوری درس 3 ادبیات فارسی یازدهم

نمونه سوال فارسی یازدهم نوبت اول با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم 1 فارسی یازدهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم ترم اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم اول فارسی یازدهم

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آبان ماه)

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال امتحانی ترم 1 فارسی یازدهم باجواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد ماه فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت دوم

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی و نگارش یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (مهرماه)

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آذرماه)

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

نمونه سوال درس3 تا 6 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم ریاضی

نمونه سوال مستمر فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال درس یکم فارسی یازدهم

نمونه سوال درس10 تا12 فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم بخش2

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزشی درس 14 فارسی یازدهم بخش3

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزشی درس 17 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 17 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 18 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس1 فازسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس2 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس6 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس سوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس8 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس5 دین و زندگی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس7 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس9 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس11 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس12 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس14 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال تستی درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس15 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم با جواب

ادامه نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس17 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس18 فارسی یازدهم با جواب

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنیدDownloads-iconDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد 10Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد (ع) سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سیدالشهداءDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان پیروزی بزینه رودDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان حکمت سنندجDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان کارودانش آفرینشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


مجتمع نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


آزمونکدهDownloads-iconDownloads-icon


خیلی سبزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع)Downloads-iconDownloads-icon


استاد آقی رمضانپورDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسال تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانش تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سید حمید حسینی بردسکنDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویاDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


گلبرگDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان امام صادق(ع) ایلامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویا دهلران Downloads-iconDownloads-icon


استاد حسینیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


نمونه سوال یازدهمDownloads-iconDownloads-icon


استاد قاسمیDownloads-iconDownloads-icon


استاد رمضانعلیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


استاد موسوی ساداتیDownloads-iconDownloads-icon


استاد پریسا مردانلوDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروهادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-icon


درس 1 فارسی یازدهم


درس 2 فارسی یازدهم


درس 3 فارسی یازدهم


درس 4 فارسی یازدهم


درس 5 فارسی یازدهم

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی


درس6 فارسی یازدهم:


درس 7 فارسی یازدهم


درس 8 فارسی یازدهم


درس9 فارسی یازدهم


درس10 فارسی یازدهم


درس11 فارسی یازدهم


درس12 فارسی یازدهم


درس 13 فارسی یازدهم


درس 14 فارسی یازدهم


درس 15 فارسی یازدهم


درس 16 فارسی یازدهم


درس 17 فارسی یازدهم


درس 18 فارسی یازدهم

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید


معنی شعر درس 3 فارسی یازدهم


ادامه معنی شعر درس 3 فارسی یازدهم


پاسخ قلمرو زبانی درس 3 فارسی یازدهم


پاسخ قلمرو ادبی و فکری درس 3 فارسی یازدهم


پاسخ قلمرو فکری درس 3 فارسی یازدهم

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی


جزوه درس 3 ادبیات فارسی یازدهم

جزوه نکات دستوری درس 3 ادبیات فارسی یازدهم

نمونه سوال فارسی یازدهم نوبت اول با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم 1 فارسی یازدهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم ترم اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم اول فارسی یازدهم

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آبان ماه)

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال امتحانی ترم 1 فارسی یازدهم باجواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد ماه فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت دوم

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی و نگارش یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (مهرماه)

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آذرماه)

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

نمونه سوال درس3 تا 6 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم ریاضی

نمونه سوال مستمر فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال درس یکم فارسی یازدهم

نمونه سوال درس10 تا12 فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم بخش2

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزشی درس 14 فارسی یازدهم بخش3

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزشی درس 17 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 17 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 18 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس1 فازسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس2 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس6 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس سوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس8 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس5 دین و زندگی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس7 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس9 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس11 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس12 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس14 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال تستی درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس15 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم با جواب

ادامه نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس17 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس18 فارسی یازدهم با جواب

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنیدDownloads-iconDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد 10Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد (ع) سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سیدالشهداءDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان پیروزی بزینه رودDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان حکمت سنندجDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان کارودانش آفرینشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


مجتمع نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


آزمونکدهDownloads-iconDownloads-icon


خیلی سبزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع)Downloads-iconDownloads-icon


استاد آقی رمضانپورDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسال تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانش تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سید حمید حسینی بردسکنDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویاDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


گلبرگDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان امام صادق(ع) ایلامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویا دهلران Downloads-iconDownloads-icon


استاد حسینیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


نمونه سوال یازدهمDownloads-iconDownloads-icon


استاد قاسمیDownloads-iconDownloads-icon


استاد رمضانعلیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


استاد موسوی ساداتیDownloads-iconDownloads-icon


استاد پریسا مردانلوDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروهادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-icon


پاسخ قلمرو زبانی درس 2 فارسی یازدهم


پاسخ قلمرو ادبی و فکری درس 2 فارسی یازدهم


معنی شعر زاغ و کبک فارسی یازدهم


کلمات درس 2 فارسی یازدهم با معنی


جزوه درس 2 فارسی یازدهم

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی


نکات دستوری درس 2 فارسی یازدهم

نمونه سوال فارسی یازدهم نوبت اول با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم 1 فارسی یازدهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم ترم اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم اول فارسی یازدهم

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آبان ماه)

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال امتحانی ترم 1 فارسی یازدهم باجواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد ماه فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت دوم

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی و نگارش یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (مهرماه)

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آذرماه)

نمونه سوال درس3 تا 6 فارسی یازدهم با جواب

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم ریاضی

نمونه سوال مستمر فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال درس یکم فارسی یازدهم

نمونه سوال درس10 تا12 فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم بخش2

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزشی درس 14 فارسی یازدهم بخش3

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزشی درس 17 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 17 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 18 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس1 فازسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس2 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس6 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس سوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس8 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس5 دین و زندگی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس7 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس9 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس11 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس12 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس14 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال تستی درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس15 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم با جواب

ادامه نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس17 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس18 فارسی یازدهم با جواب

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنیدDownloads-iconDownloads-iconDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد 10Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد (ع) سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سیدالشهداءDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان پیروزی بزینه رودDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان حکمت سنندجDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان کارودانش آفرینشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


مجتمع نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


آزمونکدهDownloads-iconDownloads-icon


خیلی سبزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع)Downloads-iconDownloads-icon


استاد آقی رمضانپورDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسال تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانش تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سید حمید حسینی بردسکنDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویاDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


گلبرگDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان امام صادق(ع) ایلامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویا دهلران Downloads-iconDownloads-icon


استاد حسینیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


نمونه سوال یازدهمDownloads-iconDownloads-icon


استاد قاسمیDownloads-iconDownloads-icon


استاد رمضانعلیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


استاد موسوی ساداتیDownloads-iconDownloads-icon


استاد پریسا مردانلوDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروهادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-icon


جواب قلمرو زبانی درس 5 فارسی یازدهم


پاسخ قلمرو ادبی درس 5 فارسی یازدهم


جواب قلمرو فکری درس 5 فارسی یازدهم


پاسخ درک و دریافت درس 5 فارسی یازدهم


لغات درس 5 فارسی یازدهم

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی


جزوه نکات دستوری درس 5 فارسی یازدهم

نمونه سوال فارسی یازدهم نوبت اول با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم 1 فارسی یازدهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم ترم اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم اول فارسی یازدهم

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آبان ماه)

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال امتحانی ترم 1 فارسی یازدهم باجواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد ماه فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت دوم

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی و نگارش یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (مهرماه)

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آذرماه)

نمونه سوال درس3 تا 6 فارسی یازدهم با جواب

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم ریاضی

نمونه سوال مستمر فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال درس یکم فارسی یازدهم

نمونه سوال درس10 تا12 فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم بخش2

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزشی درس 14 فارسی یازدهم بخش3

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزشی درس 17 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 17 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 18 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس1 فازسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس2 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس6 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس سوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس8 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس5 دین و زندگی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس7 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس9 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس11 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس12 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس14 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال تستی درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس15 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم با جواب

ادامه نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس17 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس18 فارسی یازدهم با جواب

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنیدDownloads-iconDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد 10Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد (ع) سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سیدالشهداءDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان پیروزی بزینه رودDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان حکمت سنندجDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان کارودانش آفرینشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


مجتمع نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


آزمونکدهDownloads-iconDownloads-icon


خیلی سبزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع)Downloads-iconDownloads-icon


استاد آقی رمضانپورDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسال تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانش تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سید حمید حسینی بردسکنDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویاDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


گلبرگDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان امام صادق(ع) ایلامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویا دهلران Downloads-iconDownloads-icon


استاد حسینیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


نمونه سوال یازدهمDownloads-iconDownloads-icon


استاد قاسمیDownloads-iconDownloads-icon


استاد رمضانعلیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


استاد موسوی ساداتیDownloads-iconDownloads-icon


استاد پریسا مردانلوDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروهادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-icon


معنی شعر درس 7 فارسی یازدهم


جواب قلمرو زبانی درس 7 فارسی یازدهم


جواب قلمرو ادبی درس 7 فارسی یازدهم


جواب قلمرو فکری درس 7 فارسی یازدهم


جواب درک و دریافت درس 7 فارسی یازدهم

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی


جزوه کلمات درس 7 فارسی یازدهم


جزوه معانی درس 7 فارسی یازدهم


جزوه نکات دستوری درس 7 فارسی یازدهم

نمونه سوال فارسی یازدهم نوبت اول با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم 1 فارسی یازدهم

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم ترم اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب ترم اول فارسی یازدهم

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال ترم اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آبان ماه)

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال امتحانی ترم 1 فارسی یازدهم باجواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد ماه فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب فارسی یازدهم نوبت دوم

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال خرداد فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال فارسی و نگارش یازدهم

نمونه سوال نوبت دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (مهرماه)

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم (آذرماه)

نمونه سوال درس3 تا 6 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فارسی یازدهم ریاضی

نمونه سوال مستمر فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال درس یکم فارسی یازدهم

نمونه سوال درس10 تا12 فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال میان ترم دوم فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس12 فارسی یازدهم بخش2

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 14 فارسی یازدهم

ویدیو آموزشی درس 14 فارسی یازدهم بخش3

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 15 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 16 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزشی درس 17 فارسی یازدهم

ویدیو آموزش درس 17 فارسی یازدهم بخش 2

ویدیو آموزش درس 18 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس1 فازسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس2 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس6 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس سوم فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس8 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس5 دین و زندگی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس7 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس9 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس11 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس12 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس14 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال با جواب درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال تستی درس15 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس15 فارسی یازدهم با جواب

نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم با جواب

ادامه نمونه سوال درس16 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس17 فارسی یازدهم

نمونه سوال درس18 فارسی یازدهم با جواب

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنیدDownloads-iconDownloads-iconDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد 10Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد (ع) سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سیدالشهداءDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام سجاد سنندجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان پیروزی بزینه رودDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان حکمت سنندجDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان کارودانش آفرینشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


مجتمع نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


آزمونکدهDownloads-iconDownloads-icon


خیلی سبزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع)Downloads-iconDownloads-icon


استاد آقی رمضانپورDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسال تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سرای دانش تهرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سید حمید حسینی بردسکنDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویاDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان آبسالDownloads-iconDownloads-icon


گلبرگDownloads-iconDownloads-icon


هنرستان امام صادق(ع) ایلامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی پویا دهلران Downloads-iconDownloads-icon


استاد حسینیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نیکنامDownloads-iconDownloads-icon


نمونه سوال یازدهمDownloads-iconDownloads-icon


استاد قاسمیDownloads-iconDownloads-icon


استاد رمضانعلیDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان غیردولتی نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


استاد موسوی ساداتیDownloads-iconDownloads-icon


استاد پریسا مردانلوDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات استان اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروهادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات اذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-iconDownloads-icon


گروه ادبیات آذربایجان شرقیDownloads-icon

برای تابستان برنامه ریزی داری؟

(تخفیف 50 درصدی فقط همین امروز )

دیدن این بسته ویژه

با سلام در خدمتتون هستیم با دانلود گام به گام فارسی یازدهم از سری مقالات گام به گام یازدهم . یازدهمی هایی که می خواهید از مباحث ادبیات تعلیمی, غنایی و… و ادیبات انقلاب اسلامی, داستانی و ادبیات جهان که واقعا مباحث سخت و نفس گیری هستند به آسانی و راحتی نمرات بالایی رو بدست بیاورید مطالعه این مقاله رو بشما پیشنهاد میکنم. با توجه به رویکرد مهارتی فارسی این گام به گام تاثیر بسزایی در تقويت مهارتهاي زباني و فرا زباني شما دارد. اساتید مجرب ما کالبد شکافی تحلیل هر اثر از لحاظ زباني ، ادبي و فكري که خود شامل قلمرو گسترده ای می باشد را هم از قلم ننداخته اند تا شما آسوده خاطر باشید. ما در این مطلب برای شما  دانلود گام به گام فارسی یازدهم برای تمامی فصول رو آماده کردیم. که شما کلیه فصل ها رو میتونید در اون پیدا کنید.

رایگان دانلود کن !

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

شما می توانید گام به گام فارسی را از طریق اپلیکیشن نمره باکس دانلود کنید.

تصاویر اپلیکیشن: (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

در ضمن فایل PDF گام به گام فارسی یازدهم رایگان می باشد.

در این گام به گام که ما برای شما آماده کرده ایم پاسخ به تمام سوالاتی که در این 8 فصل کتاب فارسی یازدهم وجود داره به صورت کاملا تشریحی برای شما آماده شده است. شما با دانلود pdf گام به گام فارسی یازدهم  در این مسیر یعنی پاسخ به سوالات کتاب درسی و همچنین تسلط بیشتر به مفاهیم و تمارین کتاب درسی که در درس فارسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است قدم های روبه جلو و مثبتی بر می دارید.. در دیجی کنکور به ما ثابت شده است که مقالات گام به گام بسیار تاثیر گذار و مفید هستند اما اگر از آن به درستی استفاده نشود می‌تواند تأثیرات بدی بر روی درک شما از مفاهیم فارسی داشته باشد. دانلود گام به گام فارسی یازدهم که شما می‌توانید آن را در این پست انجام دهید، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در درک شما از فارسی یازدهم داشته باشد ولی اگر از آن به درستی استفاده نکنید به اینصورت که قبل از مطالعه کتاب فارسی پایه یازدهم به گام به گام رجوع کنید به جرأت می‌توان گفت که تأثیر منفی بر روی درک شما از این درس بسیار مهم خواهد گذاشت. پس ما از شما تقاضا می کنیم ابتدا خودتان بر روی تمارین و مسائل کتاب درسی به صورت ویژه ای زمان بگذارید و بر روی آنها فکر کنید و سپس به دانلود گام به گام ، که در پایین این پست قرار دارد بپردازید. در باکس دانلودی زیر می توانید به سادگی حل تمرین فارسی یازدهم را دریافت کنید. همه فایل ها همراه با پاسخ های کاملا تشریحی هستند. همچنین اگر نیاز به سایر گام به گام های پایه یازدهم داشتید می توانید به بخش گام به گام یازدهم  مراجعه کنید.

دانلود

دانلود گام به گام یازدهم

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نام کاربری یا ایمیل

رمز عبور

مرا به خاطر بسپار


دانلودDownloads-icon


Downloads-icon


pdf گام به گام فارسی یازدهمDownloads-icon


pdf گام به گام فارسی یازدهم تجربیDownloads-icon


pdf گام به گام فارسی یازدهم ریاضیDownloads-icon

فهرست مطالب سایت: (کلیک کنید)

گام به گام درس ادبیات پایه یازدهم رو می توانید به صورت PDF از ادامه مطلب دانلود کنید. در این گام به گام که یکی از کاملترین و بهترین گام به گام های گرد آوی شده می باشد. معنی کامل شعرها، آرایه های بکار رفته در در متن شعر ها، نکات مربوط به زبان فارسی، و پاسخ به کارگاه ها و تمرین های بصورت درس به درس آورده شده است.

فایل دانلود این گام به گام در انتهای صفحه قرار گرفته است.

در این گام به گام در ابتدا متن هر درس به صورت مجزا گرد آوری شده است.

در شعر ها بطور کامل نکات مربوط به قلمرو زبانی و زبان فارسی گردآوری شده است.

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

نکات مربوط به قلمرو ادبی و آرایه های ادبی به خوبی جمع آوری شده است بصورت خط به خط و بیت به بیت.

نکات مربوط به قلمرو فکری و معنی و مفهوم هر بیت نیز به شیوه ای زیبا و عالی آورده شده است.

معنی مربوط به کارگاه های متن پژوهی فارسی یازدهم نیز به صورت کامل پاسخ داده شده است.

با دانلود گام به گام فارسی یازدهم، خیال خود را برای کسب نمره عالی در امتحانات راحت خواهید کرد.

پیشنهاد ویژه این پست:

اگر برای قبولی در کنکور استرس دارید و یا سوالات زیادی ذهن شمارو به خودش مشغول کرده می توانید با کلیک روی قسمت  مشاوره رایگان کنکور IDN برای موفقیت در کنکور از سایت ایران دانش نوین استفاده کنید. بهترین مشاوران کنکور و رتبه های برتر به سوالات درسی و مشاوره ای شما بطور رایگان پاسخ میدهند.

برای قبولی در کنکور باید ابزار داشته باشید. ابزارهای مثل همین گام به گام فارسی یازدهم که قرار است در ادامه دانلود کنید. یکی از ابزارهای که ما در IDN به شما ارائه می دهیم مشاوره با رتبه های برتر کنکور، مشاورهای دورقمی موسسه ماست که در سال ۹۸ بیش از ۱۰ رتبه زیر هزار را به دانش آموزان IDN هدیه دادند. اگر شما هم میخواید رتبه برتر کنکور بشید کافیه روی قسمت مشاوره با رتبه های برتر کنکور کلیک کنید و توضیحات مربوط رو با دقت مطالعه کنید.

همونطور که گفتیم با دانلود گام به گام های درسی  میتوانید مسیر سخت درس خواندن خود را هموار کنید . اما اینکه فارسی را چطور بخوانید که هم در کنکور و هم در امتحانات نتیجه عالی کسب کنید نیز مهم است.

برای کسب نمره و درصد عالی در امتحانات و قبولی در کنکور فقط درس خواندن کافی نیست. باید به سبک رتبه برترها درس بخوانید تا بتوانید موفق شوید.

با کلیک روی تصویر زیر میتوانید وارد قسمت نحوه خواندن فارسی کنکور شوید. دکتر مهسا نیک فرجام، دانشجوی پزشکی شهید بهشتی، رتبه دورقمی کنکور مشاور IDN به شما می آموزند که ادبیات را چطور بخوانید تا ۱۰۰ درصد نمره امتحان و کنکور را کسب کنید. برای مشاهده روی تصویر زیر کلیک کنید.

برای دانلود سایر جزوات و گام به گام ها از سایت IDN کلیک کنید.

برای دانلود سوالات امتحان نهایی و نوبت اول فارسی یازدهم کلیک کنید.

۸۶۷۸۹ دانلود هاگام به گام ادبیات یازدهم دانلود فایل @irandaneshnovin_گام-به-گام-ادبیات-فارسی-یازدهم.pdf – 4 MB

در صورتیکه راجب برنامه ریزی و روش های مطالعه سوال دارید و میخواید با رتبه های تکرقمی و دورقمی کنکور در ارتباط باشید میتونید با شماره زیر تماس بگیرید:

نظرات ، سوالات و پیشنهادات خود را در زیر برای ما ارسال کنید. بزودی به آن ها پاسخ خواهیم داد

واقعا عالــــــــــه

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فوق العاده بود و خیلی مرتب و دقیق نوشته شده بودن واقعا ممنون:)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

دیدگاه

دپارتمان IDN از سال 93 با هدف برقراری عدالت آموزشی در عرصه کنکور و کمک به دانش آموزان شروع به کار کرد. خدمات IDNOVIN شامل مشاوره کنکور ، برنامه ریزی و آموزش کنکور و ارائه محصولات کمک آموزشی به وسعت کل ایران و برای همه دانش آموزان کنکوری برقرار است.

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۳۱ و ۳۲ کتاب فارسی پایه یازدهم قلمرو فکری زبانی ادبی کارگاه متن پژوهی درس سوم در امواج سند از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی

1) در متن درس، واژه هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند.اسب ( ……………. ) نابودكننده ( …………… ) عمیق ( …………….. )2) جمله های زیر را با هم می خوانیم و به نقش های مختلف کلمۀ «امروز» توجّه می کنیم:امروز را غنیمت دان. نقش: مفعولامروز، روز شادی است. نقش: نهادگنجینۀ عمر، امروز است. نقش: مسندبرنامۀ امروز، تأیید شد. نقش: مضافٌ الیهامروز، به کتابخانۀ ملیّ می روم. نقش: قیددر همۀ جمله های بالا به جز جملۀ آخر، کلمۀ «امروز»، نقش های اسم را گرفته است.کلمۀ «امروز» در جملۀ آخر، هیچ یک از نقش های اسم را ندارد.منادا هم نیست. «امروز» در جملۀ مذکور، «گروه قیدی» است.گروه قیدی، بخشی از جمله است که جمله یا جزئی از آن را مقیّد می کند یا توضیحی نظیرِ مفهوم حالت، زمان، مکان، تردید، یقین، تکرار و … را به جمله می افزاید.قید می تواند از نظر «نوع»، اسم یا صفت باشد.در بیت های نهم و دهم، قیدها را مشخّص کنید.

جواب

1) اسب (بادپا) نابودكننده (عافیت سوز) عمیق (ژرف)2) بیت نهم: آن دمبیت دهم: آتش

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

قلمرو ادبی

1) «دریای خون» در بیت های هشتم و دوازدهم، استعاره از چیست؟2) ابیات زیر را از نظر کاربرد «تشبیه» و «کنایه» بررسی کنید.ز رخسارش فرو می ریخت اشكی بنـای زنـدگـی بـر آب می دیددر آن سیماب گون امـواج لـرزان خیال تازه ای در خواب می دید3) به شعر «در امواج سند» دقّت کنید؛ این شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشکیل شده است. هر بند، شامل چهار مصراع است؛ به این نوع شعر «چهارپاره» یا «دوبیتی های پیوسته» می گویند؛ چهارپاره، بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می رود و رواج آن، از دورۀ مشروطه بوده و تاکنون ادامه یافته است.ملک الشّعرای بهار، فریدون مشیری و فریدون توللّی سروده هایی در این قالب دارند.اكنون، نحوۀ قرار گرفتن قافیه ها در چهار پاره را به كمك شکل نشان دهید.

جواب

قلمرو ادبی – صفحه 31 – از درس 3 فارسی (2)1) بیت هشتم : کرانه های سرخ رنگ به هنگام غروب خورشید.بیت دوازدهم : میدان نبرد2) تشبیه ها : بنای زندگی ، سیماب گون امواجکنایه ها : بنای زندگی بر آب دیدن (قطع امید از زندگی) ، خیال تازه ای در خواب دیدن (فکر تازه ای به ذهن رسیدن)3) پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

قلمرو فکری

1) شاعر در بیت زیر، قصد بیان چه نكته ای را دارد؟در آن تاریك شب می گشت پنهان فروغ خرگه خوارزمشاهی2) حمیدی شیرازی در ابیات زیر،چه كسی را و با چه ویژگی هایی وصف می كند؟چه اندیشید آن دم، كس ندانست كه مژگانش به خون دیده تر شدچو آتش در سپاه دشمن افتاد زآتش هم كمی سوزنده تر شد3) دربارۀ ارتباط معنایی بیت زیر و متن درس توضیح دهید.در ره عشق وطن از سر و جان خاسته ایم تا در این ره چه کند همّت مردانۀ مارهی معیرّی4) شاعر در بیت زیر، چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟ولی چندان كه برگ از شاخه می ریخت دو چندان می شكفت و برگ می كرد

جواب

1) نابودی قدرت وعظمت سلسله خوارزمشاهی2) جلال الدین خوارزمشاهی:از شدت اندوه گریستن وخشمگینانه به سپاه دشمن حمله ور شدن.3) در این بیت نیز مانند متن درس شاعر سرفرازانه به وطن دوستی وجان فشانی در راه آن اشاره می کند.

4) این بیت به فراوانی سربازان مغول اشاره می کند و بیان می کند که هر تعداد از آن ها که کشته می شدند چندین برابر بر تعداد آن ها اضافه می شد. (کشتن نیروهای فراوان دشمن وجایگزینی دو چندان آن ها در واقع انبوهی سپاه دشمن)

برای دریافت “کارگاه متن پژوهی درس سوم در امواج سند قلمرو فکری زبانی ادبی صفحه 31 و 32 فارسی یازدهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی
ارسال نظر استفاده
کنید.

خوب بود منتها سوال سوم قلمرو ادبی رو نداشت…

تشبیه مانند کردی کس یا چیزی به کسی یا چیز دیگر

خیلی خوبه ولی مشکلی که اینجاست اینه که نوع قید رو معلوم کنین

عالیه

عالیه :/

جواب سوال ۳ قلمرو ادبی

جواب سوال ۳ قلمرو ادبی رو ندادین بجز اون هم اگر اکانش هست جواب ها رو روبروی سوال ها بزارین ❤🙏

عالی بود😍

عالیه

خیلی کامل 😍

عالی عالی بود

عالی

Awliiii

Kheyli awliiiiii

عالی بود

خیلی خوب بود

عالی بود

عالییی

عالی بود

عالی

عالییییی بود

مرسی عالی بود

عااالی

عالیه

عالی بود

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

دمتون گرم واقعا

عالی بود 👍👍

عالی بود 👍👍

مرسی

مرسی

سلام . جواب هاتون خیلی خوب بود . ممنونم .

عالیییی👍فقط جواب سوالاتون جلوش بنوسید

مرسی خیلی عالی بود

خیلی عالی بود ممنونم.

عالیه

خیلی خوب بود مرسی

عالی

عالییییییییییییبود متشکرم❤❤❤

عالی بود😘😘😘

عالی

خیلی خوب بود

پاسخ رو جلوی سوالات بنویسید

عالی بود

لطفا مطالب رو خیلی کامل و جامع بویسیدخیلی ممنون همینم عالیه👌🏻👌🏻


هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

دانلود گام به گام فارسی یازدهم

جواب کتاب فارسی یازدهم

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : فارسی | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره برتر

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : یازدهم – ریاضی , تجربی و انسانی

 

دانلود گام به گام فارسی یازدهم : درس فارسی یکی از دروس مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی و انسانی پایه یازدهم می باشد . در این کتاب کلی سوالات و فعالیت های وجود دارد که دانش آموزان باید آنها را حل نمایند؛ در این قسمت ما برای شما دانش آموزان عزیز قصد داریم تا گام به گام فارسی یازدهم را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم .

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

دست تون درد نکنه

عالیه دستتون درد نکنه

Thank you so much

Veryyy gooddd👌👌👌

سپاس👌👌👌

عااااااااااااالی

اصلا نمیتونم کلمه ای رو سرچ کنم اصلا برام بالا نمیاره فقط اگه یه حرف و رو سرچ کنم کار میکنه وگرنه اصلا نمیتونم کلمه و جمله مورد نظرم رو پیدا کنم

بازم ممنون

ممنونم خیلی عالی بود کاش همه سایت ها اینجوری باشه اینقدر اذیت نشیم

عالی

عالی بود از سایت خوبتونم هم تشکر میکنم

خواهش مهدی جان

عالی بود دستتون دردنکنه

خوب بود

خوب بود

Perfect

سلام چرا نمی توانیم به صورت ورد از آن استفاده کنیم یا کپی کنیم پس به چه دردی می خورد

به دلیل اینکه فایل PDF هستش و شما میتونی با برنامه به هر فرمتی که خواستید تبدیلش کنید

به دلیل اینکه فایل PDF هستش و شما میتونی با برنامه به هر فرمتی که خواستید تبدیلش کنید

سلام بسیار عالی ممنون

سلام خسته نباشید امکانش هست جزو word این گام به گام بهم بدید یا بهم بگید از گجا باید تهیه کنم

ممنون

سلام هیچ کجا وحود ندارد

خیلی خوب وبد خدا خیرتون بده کامل وجامع به دردم خورد .همه گام به گام ها مال کتابای سال قبل بودن وحالا که کتاب عوض شده نمیشه ازشون استفاده کرد ففط شما گام به گام جدید داشتید دمتون گرم

خیلی عالی بود

عاالی

خیلی خوب بود عزیزم

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

ای جان

برو بابا چی میگن😒

خوبه

مرسی

خوب بود

واقعا مفید بود ممنون

فقط میتونم بگم عالی

عالی عالی عالی

گام به گام دوم بهتر

دومیه بهتره برو بچ

واقعا سایتتون بی نظیره هزار بار تشکر

اره بهتره

عالی

چرا درسه سه فرق میکنه

عااااااااااااالی😉

🙂

بد نیست یه جوریه یکم راجبش توضیح بدید

پرسیدن نداره دومی بهتره

گام به گام عربی بسیار عالیه حتما دان کنین

باش

چشم چون شمااا گفتین

دومی بهتر از اولی هستش

تشکر 🌼

تشکر

به نظر گام به گام دومش بهتره ممنون

مرسی از نظرتون مائده جان

عالیه

ممنونم❤

سایتتون بهترینه

مرسی باران جان

سلام علیرضا جان تو چرا فقط به نظر دخترا جواب میدیی

رندم جواب میدم عزیز

سلام خوبی

چی میگین


گام به گام اول فارسی یازدهم (قدیم) Downloads-icon


گام به گام دوم فارسی یازدهم (97-98) Downloads-icon


گام به گام سوم فارسی یازدهم(98-99) Downloads-icon


دانلود گام به گام زبان نهمDownloads-icon

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

پی سی کنکور : گام به گام ادبیات فارسی یازدهم شامل راهنمای حل تمرینات، متن اشعار ،سوالات کارگاه های متن پژوهی به همراه بررسی قلمرو ادبی (آرایه های ادبی) و قلمرو فکری(مفاهیم) و قلمرو زبانی(معانی شعر و لغت) فارسی یازدهم می باشد، که همگی در یک جزوه آماده شده که می توانید استفاده کنید.

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

هم چنین می توانید در صورت نیاز از گام به گام فارسی دهم و گام به گام فارسی دوازدهم دیدن کنید.

نمونه تصاویری از جزوه را در زیر مشاهده می کنید، فایل کامل را در انتهای مطلب دانلود کنید:

دانلود سوالات کنکور تجربی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور ریاضی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

 

 

 

 

 

 ادامه توضیحات را با کیفیت بالا در فایل زیر مشاهده کنید

تهیه کننده : دبیر گرانقدر و با دانش احمد رمضان زاده – مدارس تبریز

عکس از سیده حمیده کاظمی

دانلود سوالات کنکور تجربی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور ریاضی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور هنر 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور زبان 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور 99

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ دفترچه بدون کنکور 99 منتشر شد

◉ برنامه امتحانات نهایی شهریور 99 اعلام شد

◉ حذفیات 20 درصدی کتب درسی دوازدهم کنکور و امتحان نهایی

پیشنهاد سردبیر

زمان برگزاری کنکور 99 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور 99)

روش مطالعه دروس در تابستان برای کنکور + توصیه رتبه های برتر

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی

چکار کنیم در امتحانات نهایی 20 بگیریم؟

حذفیات 20 درصدی و منابع 80 درصدی کتب درسی دوازدهم کنکور و امتحان نهایی…

چگونه در ماه رمضان برای کنکور بخوانیم؟ – برنامه ریزی کنکور در…

مطالب تصادفی

دانلود جزوه واژگان ستاره دار ادبیات

بهترین تغذیه کنکوری ها

بارم بندی امتحانات نهایی سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی

روش مطالعه ادبیات اختصاصی انسانی برای کنکور

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▋ گروه کنکوری ▋ مشاوره کنکور

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

دانلود سوالات کنکور تجربی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور انسانی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور ریاضی 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور هنر 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

دانلود سوالات کنکور زبان 99 خارج از کشور با پاسخ تشریحی و کلید

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی شهریور 99

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی شهریور 99 دوازدهم

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی شیمی دوازدهم (ریاضی و تجربی)


Downloads-icon

حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی
حل تمرین درس سوم فارسی یازدهم انسانی
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *