حل جدول جدولانه 216

حل جدول جدولانه 216
حل جدول جدولانه 216

  لیست مراحل بازی جدولانه

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

حل جدول جدولانه 216

آهسته و آرام:یواشاثر زهرا ناظمی زاده:یاس کبود

از توابع یزد:دهنواز چاشنی ها:سماقاز خواهران برونته:آناز قاره های پنج گانه:آسیاامتداد:راستابازیگر فیلم مادر:اکرم محمدیبازیگر معروف فرانسوی:ژان رنوبرتری:مزایا  برگزیده:ممتازبزرگتر از دریا:اقیانوسبزله گو:شوخبسیار:بسابه اتفاق:با همبه مراد نرسیده:ناکامبه هم پیوستن:ائتلافبویایی:شمبی تجربه:نا آزمودهبیماری:داپا پیش خوردن:سکندریپدر مرده:یتیمپیر:مسنتازه رسیده:نورستازه زایمان کرده:زائوجدا شده از چیزی:مشتقجواب مثبت:آریحرف فاصله:تاحق ناحق:وتوخصومت:دشمنیخواب عربی:نومخون:دمخوی و رفتار:منشخیر و خوشی:طوبیدارای شوری اندک:لب شوردامنه کوه:کمرکشدریا:یمدستگاه تنفس آبزیان:آبششذکر حاجیان:لبیکزنان با مروت:کرایمزیبا و نیک:نلمسرمربی سابق پیکان:فیروز کریمی

سطح هر چیز:زمینهشهر مذهبی:قمصد متر مربع:آرضمیر غایب:اوعادت و خو:دابعدسی:لنزعکس العمل:واکنشغار نبوت:حرافریب:مکرفضله و سرگین:ککهفیلمی بابازی پرویز پرستویی:روانیگام:قدملاستیک خودرو:تایرماشین چاپ سریع:رتاتیوماه سرد:دیمحل عمومی نگهداری فقرا:نوانخانهمخلوط مشروبات مختلف:کوکتلمسلط بودن:حاکمیتمطیع:راممعروف به بدی:بدناممهربانی:رافتمیل و رغبت:گرایشنغمه و بانگ:آوانوعی حصیر:بورنوعی زغال سنگ:کک

نیروها:قواکارگردان مستندساز امریکایی:مایکل مورکلیت:همگیکنایه از ولخرج:باد دستیار عروس:دامادیاوه:هرزیک انگلیسی:وان


  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

حل جدول جدولانه 216

اثر حسین قلی مستعان:نوریاثر شاتوبریان:نبوغ مسیحیت

احسان:ثواباز حروف یونانی:گامااشعه نامعلوم:ایکساعمال زشت:سیئاتاندوه:غماندیشه:فکربدهکار:وامیبه احتمال قوی:حکما  بهره:نسیبپاک از گناه:بریپایتخت چک:پراگپرداخت:پولیشپوشش جانداران:پوستتا:الیتنیسور فرانسوی:ریشارگ آسکهجنگ:حربحافظه موقت کامپیوتر:رمحیله:مکردرخت زبان گنجشک:وندلداده مجنون:لیلیرئیس آشپزخانه دربار:خوان سالارروز دهم محرم:عاشورا

زمینه:تمزود:آنیسایه:ظلسود پول:رباسوره زنان:نساشخص مردم آزار:کرمکیشیشه نسوز:پیرکسعدد اول:یکفیلمی با بازی بهروز وثوقی:همسفرلیاقت نان خوردن هم ندارد:حیف نانمالدار:بایمخزن لباس:جیبمردن:مرگناشنوا:کرنشان تجاری:آرمنظریه:تئورینو:ینگینوعی نان:باگتنویسنده یکیلا و تنهایی او:تقی مدرسیهرچه در آن چیزی بگذارند:ظرفوسایل:آلاتکوزه:آبریقکیمیای امروزی:شیمی

یک بار در سال اتفاق می افتد:سالانه


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسته بندی:  
موبایل
»
جدولانه 1
 | 12,934 بازدید

جواب مرحله ۲۰۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۴ جدولانه ۱

حل جدول جدولانه 216

جواب مرحله ۲۰۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۰۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۰ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۲ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۶ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۸ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۱۹ جدولانه ۱

جواب مرحله ۲۲۰ جدولانه ۱

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی بازان می باشد

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 2
 | 9,909 بازدید 

جواب مرحله ۲۰۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۴ جدولانه ۲

حل جدول جدولانه 216

جواب مرحله ۲۰۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۰ جدولانه ۲


2,382,714


77,813


56,995


39,015


31,094


2,382,714


56,995


39,015


3,264


2,935

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

افقی 1 حکاکی، نگین سازی -> ابکاریافقی 1 ناحیه‌ای جنگلی‬ ‫و کوهستانی در شمال استان آذربایجان شرقی و جنوب‬ ‫رودخانه ارس -> ارسبارانافقی 2 نصف چیزی -> نیمافقی 2 سخنگو -> گویندهافقی 2 واحد -> یکتاافقی 3 بالکن‬ ‫ -> تراسافقی 3 دکمه ابزار برقی -> شستیافقی 3 نرم و آهسته -> ملایمافقی 4 صندلی دندانپزشکی‬ ‫ -> یونیتافقی 4 واحد سطح -> ارافقی 4 گزند -> اسیبافقی 5 شکم بند -> گنافقی 5 تیرانداز -> نابلافقی 5 خمیده -> دوتاافقی 5 ساز‬ ‫شاکی -> نیافقی 6 مدافع موکل -> وکیلافقی 6 همراه و یاریگر -> یاورافقی 6 زبان مردم تایلند‬ ‫ -> تایافقی 7 صدا -> اواافقی 7 حرکتی در ژیمناستیک -> پاراللافقی 7 خاکسپاری -> دفنافقی 8 ترس -> واهمهافقی 8 ‬ ‫پسوند شباهت -> اساافقی 8 هدایت شدن -> اهتداافقی 9 نام سابق میانمار -> برمهافقی 9 بتکده‬ ‫معروف هند -> سومناتافقی 9 معلق -> اونافقی 10 دومین مهره گردن -> اسهافقی 10 پیشرفته و‬ ‫مدرن -> نوینافقی 10 عدو -> دشمنافقی 11 شهر رازی -> ریافقی 11 باد خنک -> ایازافقی 11 خواهش و تمنا -> لابهافقی 11 ‬ ‫دنبال -> پیافقی 12 روز عرب -> نهارافقی 12 راندن مزاحم -> دکافقی 12 جیوه -> سیمابافقی 13 خلأ -> وکیومافقی 13 متاع -> کالاافقی 13 ‬ ‫زنده کردن -> احیاافقی 14 نامی که یونانیان به داریوش شاه ایران داده‬ ‫بودند -> داراافقی 14 ورزشگاه باشگاه بارسلون -> نیوکمپافقی 14 برنامه پربیننده فوتبالی‬ ‫ -> نودافقی 15 در دانشگاه تدریس می‌کند و مقامش پایین‌تر از استادیار‬ ‫است -> اموزشیارافقی 15 بیماری خفقان‬ -> دیفتریعمودی 1 کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب با‬ ‫مرکزیت سنت‌جونز -> انتیگواوباربوداعمودی 2 خارج -> بیرونعمودی 2 تحقیق و بررسی -> وارسیعمودی 2 دهان‬ ‫ -> کامعمودی 3 سلاح آرش -> کمانعمودی 3 ترس -> واهمهعمودی 3 قدرت و توان -> نیروعمودی 4 لگن ظرفشویی‬ ‫ -> سینکعمودی 4 ابر سطح زمین -> مهعمودی 4 مرکز استان خوزستان -> اهوازعمودی 5 جوی خون -> رگعمودی 5 ‬ ‫پایتخت تایوان -> تایپهعمودی 5 غلاف شمشیر -> نیامعمودی 6 شهر شمالی -> یوشعمودی 6 مصیبت‬ ‫و گرفتاری -> بلاعمودی 6 راکب -> سوارعمودی 6 ساز شاکی -> نیعمودی 7 جناح لشکر -> یسالعمودی 7 خارشتر -> راویزعمودی 7 ‬ ‫مرزبان -> کیاعمودی 8 بوزینه -> انترعمودی 8 از گل‌های خوشبو -> یاسمنعمودی 8 قاضی -> داورعمودی 9 رفوزگی -> ردیعمودی 9 ‬ ‫راهرو -> دالانعمودی 9 پرنده دراز پا -> لکلکعمودی 10 عدد خیطی -> سهعمودی 10 تخمک -> اوولعمودی 10 پرداخت -> اداعمودی 10 ‬ ‫مقابل رفت -> امدعمودی 11 آقای فرنگی -> مسترعمودی 11 قطع عملیات جنگی -> اتشبسعمودی 11 دنبال‬ ‫ -> پیعمودی 12 نام قدیم بیت‌المقدس -> ایلیاعمودی 12 عدد روستا -> دهعمودی 12 آماده و فراهم‬ ‫ -> مهیاعمودی 13 پله اتوبوس -> رکابعمودی 13 از کوه‌های کشور -> تفتانعمودی 13 رنج -> محنتعمودی 14 آینده‬ ‫ -> اتیعمودی 14 شترمرغ آمریکایی -> ناندوعمودی 14 افسر شهربانی قدیم -> پایورعمودی 15 غیرقابل‬ ‫دیدن -> نامرییعمودی 15 پادتن‬ -> انتیبادی

حل جدول جدولانه 216
حل جدول جدولانه 216
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *