فیلم حل تمرین های ریاضی نهم فصل هفتم

فیلم حل تمرین های ریاضی نهم فصل هفتم
فیلم حل تمرین های ریاضی نهم فصل هفتم

فیلم آموزش کامل ریاضی نهم فصل اول

فیلم اموزش فصل اول ریاضی نهم – درس اول

فیلم اموزش فصل اول ریاضی نهم – درس دوم

فیلم اموزش فصل اول ریاضی نهم – درس سوم

فیلم آموزش فصل اول ریاضی نهم – درس چهارم

فیلم حل تمرین های ریاضی نهم فصل هفتم

ویدیو آموزشی فصل اول ریاضی نهم – درس اول

ویدیو آموزشی فصل اول ریاضی نهم -درس دوم

ویدیو آموزشی فصل دوم ریاضی نهم درس سوم

ویدیو آموزش فصل اول ریاضی نهم درس چهارم

فیلم اموزش ریاضی نهم درس اول فصل اول

فیلم آموزش ریاضی نهم درس دوم فصل اول

فیلم آموزش ریاضی نهم درس سوم فصل اول

فیلم آموزش ریاضی نهم درس چهارم فصل اول

فیلم آموزش کامل ریاضی نهم فصل دوم

فیلم آموزش فصل دوم ریاضی نهم درس اول

فیلم آموزش فصل دوم ریاضی نهم درس دوم

فیلم آموزش فصل دوم ریاضی نهم -درس سوم

ویدیو آموزش فصل دوم ریاضی نهم بخش اول

ویدیو آموزش فصل دوم ریاضی نهم بخش دوم

فیلم اموزشی ریاضی نهم – درس اول فصل دوم

فیلم آموزش ریاضی دهم – درس دوم فصل دوم

فیلم آموزش ریاضی نهم – درس سوم فصل دوم

ویدیو آموزش کامل ریاضی نهم فصل سوم

فیلم اموزش ریاضی نهم فصل سوم

ویدیو آموزش ریاضی نهم درس اول فصل سوم

ویدیو آموزش ریاضی نهم – درس دوم فصل سوم

ویدیو آموزش ریاضی نهم درس سوم فصل سوم

ویدیو آموزش ریاضی نهم – درس چهار فصل سوم

فیلم آموزشی فصل سوم ریاضی نهم – درس اول

فیلم آموزش فصل سوم ریاضی نهم درس دوم

فیلم آموزش فصل سوم ریاضی نهم درس سوم

فیلم اموزش فصل سوم ریاضی نهم درس چهارم

فیلم آموزش فصل سوم ریاضی نهم درس پنجم

تدریس کامل فصل چهارم ریاضی نهم

ویدیو آموزشی فصل چهارم ریاضی نهم بخش اول

ویدیو آموزشی فصل چهار ریاضی نهم بخش دوم

فیلم اموزش ریاضی نهم – درس اول فصل 4

فیلم آموزش ریاضی نهم – درس دوم فصل 4

فیلم آموزش ریاضی نهم – درس سوم فصل 4

فیلم آموزش ریاضی نهم – درس چهارم فصل4

فیلم حل تمرین های ریاضی نهم فصل هفتم

فیلم آموزش فصل چهارم ریاضی نهم درس اول

فیلم آموزشی فصل چهارم ریاضی نهم درس دوم

فیلم آموزش فصل چهارم ریاضی نهم درس سوم

فیلم آموزشی فصل چهار ریاضی نهم درس چهارم

ویدیو آموزشی فصل5 ریاضی نهم درس3

ویدیو آموزشی فصل5 ریاضی نهم درس2

ویدیو آموزشی فصل5 ریاضی نهم درس1

ویدیو آموزشی فصل 5 ریاضی نهم درس3

ویدیو آموزشی فصل 5 ریاضی نهم درس2

ویدیو آموزشی فصل5 ریاضی نهم درس1

ویدیو آموزشی کامل فصل5 ریاضی نهم

ویدیو آموزشی فصل6 ریاضی نهم درس3

ویدیو آموزشی فصل 6 ریاضی نهم درس 2

ویدیو آموزشی فصل6 ریاضی نهم درس 1

ویدیو آموزشی فصل6 ریاضی نهم درس3

ویدیو آموزشی فصل6 ریاضی نهم درس2

ویدیو آموزشی فصل6 ریاضی نهم درس 1

ویدیو آموزش فصل6 ریاضی نهم

ادامه ویدیو آموزشی فصل 6ریاضی نهم

ویدیو آموزش درس 2 ریاضی نهم

ویدیو آموزش شیب خط ریاضی نهم

ویدیو آموزش معادله خط ریاضی نهم

ادامه ویدیو آموزش معادله خط ریاضی نهم

ویدیو حل تمرین معادله خط فصل 6 ریاضی نهم

ادامه ویدیو حل تمرین معادله خط ریاضی نهم

ویدیو آموزش دستگاه معادله خطی ریاض نهم

ویدیو آموزش دستگاه معادلات خطی بخش 2

ویدیو آموزش حل دستگاه معادله ریاضی نهم

ویدیو حل تمرین فصل 6 ریاضی نهم

ادامه حل تمرین فصل 6 ریاضی نهم و فصل7

ویدیو آموزشی کامل فصل7 ریاضی نهم

ویدیو آموزشی فصل 7 ریاضی نهم درس سوم

ویدیو آموزشی فصل 7 ریاضی نهم درس دوم

ویدیو آموزشی فصل7 ریاضی نهم درس اول

ویدیو آموزشی فصل7 ریاضی نهم درس سوم

ویدیو آموزشی فصل7 ریاضی نهم درس دوم

ویدیو آموزشی فصل7 ریاضی نهم درس اول

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 1

ویدیو آموزشی فصل 7 ریاضی نهم بخش 2

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 3

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 4

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 5

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 6

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 7

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 8

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 9

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 10

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم بخش 11

ویدیو آموزش فصل 7 ریاضی نهم فصل 12

ویدیو آموزشی فصل8 ریاضی نهم

ویدیو آموزشی حجم استوانه و کره ریاضی نهم

ویدیو آموزشی فصل 8 ریاضی نهم درس 3

ویدیو آموزشی فصل 8 ریاضی نهم درس 2

ویدیو آموزش فصل 8 ریاضی نهم

ویدیو آموزش فصل 8 ریاضی نهم بخش 2

ویدیو آموزشی فصل 8 ریاضی نهم بخش 3

ویدیو آموزش فصل 8 ریاضی نهم بخش 4

ویدیو آموزش فصل 8 ریاضی نهم بخش 5

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید

در فصل عبارت های گویا، با کسر های تعریف نشده آشنا میشیم و یاد میگیرم چطور عبارت های جبری رو در کسر و تقسیم های بزرگ بنویسیم و عملیات جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم کسرهایی که شامل عبارت های جبری هستند رو انجام بدیم و تمام تلاشمون این هست که کسرها رو با عملیات تجزیه به ساده ترین شکل ممکن بنویسیم و در آخر تقسیم چند جمله ای ها رو کار می کنیم.


کتاب ریاضی هفتمDownloads-icon


کتاب ریاضی هفتم (تکمیلی)Downloads-icon


کتاب ریاضی هشتمDownloads-icon


کتاب ریاضی هشتم (تکمیلی)Downloads-icon


کتاب ریاضی نهمDownloads-icon


کتاب ریاضی نهم (تکمیلی)Downloads-icon

فیلم حل تمرین های ریاضی نهم فصل هفتم
فیلم حل تمرین های ریاضی نهم فصل هفتم
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.