نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب
نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

نمونه سوال ترم اول فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال با جواب نوبت اول فیزیک دهم

نمونه سوال با جواب ترم اول فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال ترم اول فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی ترم اول با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم ریاضی ترم اول با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم نوبت اول با جواب

نمونه سوال ترم اول فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال استاندارد فیزیک دهم

نمونه سوال سخت نوبت اول فیزیک دهم

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فیزیک پایه دهم

نمونه سوال با جواب فیزیک دهم تجربی نوبت اول

نمونه سوال فیزیک دهم نوبت اول با جواب

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال ترم1 فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم ریاضی ترم دوم با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم تجربی نوبت دوم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال ترم دوم فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال ترم دوم فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال ترم دوم فیزیک دهم تجربی

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک سال دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

نمونه سوال ترم دوم فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم تجربی با جواب

نمونه سوال ترم دوم ریاضی دهم با جواب

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک سال دهم با جواب

نمونه سوال میان نوبت اول فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فیزیک دهم تجربی

نمونه سوال میان نوبت فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فیزیک دهم

نمونه سوال میان ترم فیزیک دهم

نمونه سوال میان ترم فیزیک دهم

نمونه سوال میان ترم فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال میان ترم فیزیک یازدهم

نمونه سوال میان ترم فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال فصل1 فیزیک دهم

نمونه سوال فصل 1 فیزیک دهم

امتحان میان ترم فصل1 فیزیک دهم با جواب

نمونه سوال فصل1 فیزیک دهم

نمونه سوال فصل 1 فیزیک دهم

نمونه سوال فصل 2 فیزیک دهم

نمونه سوال میان نوبت دوم فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال میان ترم دوم فیزیک دهم تجربی

نمونه سوال میان ترم دوم فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال میان ترم دوم فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال میان ترم دوم فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال یمان ترم دوم فیزیک دهم تجربی

نمونه سوال میان ترم دوم فیزیک دهم ریاضی

نمونه سوال میان ترم فیزیک دهم ریاضی با جواب

نمونه سوال فصل ویژگی های مواد فیزیک پایه دهم

نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم

نمونه سوال فصل سوم فیزیک پایه دهم

نمونه سوال فصل 4 فیزیک پایه دهم

[email protected]

09305561992

ادرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و از اخرین اخبار مطلع شوید

ما رادر شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنیدDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


معلم دوست داشتنیDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع آموزشی آبسالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد 7Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع) واحد7Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان سیدالشهداء تهرانDownloads-iconDownloads-icon


آموزش و پرورشDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان انرژی اتمیDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


گروه فیزیک استان گیلانDownloads-iconDownloads-icon


نمونه دولتی امام محمد باقر(ع)Downloads-iconDownloads-icon


نمونه دولتی امام محمد باقر(ع)Downloads-iconDownloads-icon


غیردولتی سیدالشهداءDownloads-iconDownloads-icon


نمونه نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی سیدالشهداءDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان انرژی اتمی ایرانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان شاهدDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


استان بوشهر(کاکی)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان دکتر مصاحبDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلومDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نورالثامن کاشانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان امام رضا(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ماندگار البرزDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ابسالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم(ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان باقرالعلوم (ع)Downloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطبایی مشهدDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان علامه طباطبایی مشهدDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان کمالDownloads-iconDownloads-icon


سرای دانش رسالتDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان دخترانه آبسالDownloads-iconDownloads-icon


آموزش و پرورش خراسانDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامهDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامهDownloads-iconDownloads-icon


غیردولتی نورالثامن کاشانDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نیک نامDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان ادیب آملDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان دکتر چمران ارومیهDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان شهید رحیمی کرجDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


نامعلومDownloads-iconDownloads-icon


نخبگان علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


استاد سعید نمازیDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان مصاحبDownloads-iconDownloads-icon


نمونه سوال دهمDownloads-iconDownloads-icon


استاد شاه چراغیDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


مجتمع علامه طباطباییDownloads-iconDownloads-icon


دبیرستان نخبگان علامهDownloads-iconDownloads-icon


مهندس علیرضا حسینیDownloads-iconDownloads-icon


نمونه دولتی حضرت زهرا(س) یزدDownloads-iconDownloads-icon


دبیران ضمن خدمتDownloads-iconDownloads-icon


استاد شاه چراغیDownloads-icon

نمونه سوالات فصل به فصل فیزیک دهم

دانلود نمونه سوال فیزیک دهم

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : فیزیک 1 | موضوع : نمونه سوالات | نویسنده : –

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : دهم – ریاضی , تجربی

 

دانلود نمونه سوال فیزیک دهم : امروز هم برای شما قصد داریم تا مجموعه ای از نمونه سوال های درس فیزیک پایه دهم را برای شما عزیزان قرار دهیم. نمونه سوال های فیزیک دهم به صورت فصل به فصل در ادامه این متن قرار گرفته شده است.

ممنون ولی بدون پاسخ نامه مفید نیست

خیلی آسون بود

عالی بود

چرا پاسخ نامه نمیزارین

سلام،نمونه سوالات عالی بودند فقط کاشکی برای بقیه فصل هام پاسخ میزاشتین

یه پاسخ نامه هم میدادین

😑

چرا پاسخنامه نداره .

چون ندارع

سلام خیلی خیلی متشکر…خدا خیرتون بده

چرا توی پی دی اف فصل دوم سوالات فصل سوم هستش ؟

ای کاش جواب داشت از جواب هام مطمعن نیستم

ما ک بی جواب موندیم الهی هیشکی بی جواب نمونه

جواب ندارند … حیف :-

پس جواب کجاست؟

جواب فصل دو رو ميزارين؟

چقد بد جواب نداره بزارین

جواب رو هم بزارين

لطفا پاسخنامه…

سلام خسته نباشید ممنونم عالی بودازاین بهترنمیشه..

چرا جواب سوالات رو قرار نمیدین اگه یه نفر تو سوالات اشکالی داش چجوری میتونه رفع اشکال کنه

باید پاسخ نامه هم داشته باشه

چرا پاسخ نامه نداره

کاش پاسخنامه داشت خیلی بهتر میشود

عالللیییی بودممنون

اگر مرتب بود خوب تربود

بااریکلا

باع پاسخنامه نداره

خوب بود ولی اگر نمونه سوال متن هم بود عالی میشد

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

کاش همه درسا پاسخ داشتند

یه سریش ماله پارساله که

موافقم

باز نمیشه

همش مال پارساله ما که نصف اینارو نداشتیم

عالی بود

اصلا بع درد بخور نبود😤😤😤

دیگه اینجوریم نیست که

میشه نمونه سوال هارو بنویسین همینجا

اگه میشه تمام.تمام نمونه سوال ها چطور

نمونه سوالاتون خوب بود ولی کاش فصل3 هم جواب داشت 🙂

خیلی سخت ونامفهوم بود لطفا واضح تر بذارید

لطفا نمونه سوال های بهتری لطف کنین

لطفا سوالاتی میان ترم اول هم بذارید

لطفا سوالاتی میان ترم اول هم بذارید🙂☺☺

اره بنویسید

خوب بود

خیلی ممنون کاشکی تست با پاسخ نامه هم داشت

من تست(نه نمونه سوال) فیزیک دهم و میخوام ایا هست؟؟

کاش پاسخنامه داشت

فقط چون تو گفتیا

اره

لطفا پاسخ نامه رابگزارید

خیلی خوبه 👏👏👏 ولی ای کاش ک جواب سوال هارو میداشت مثل فصل پنجم

چقدر ادم باید تنبل باشه

وا به شما چه ربطی دارد شایددوست داره جواب های ان رو هم بخونه

دوست

دشمن

👍👍👍

خیلی عالیه 😍😍😍

کاش جواب داشت

کاشکی مثل فصل پنجم هم با جواب میذاشتید!!!!

عالی بود

اگه بشه سوال ها رو همراه با جوابشون بزاریین ممنون

سلام پس جواب؟

عاااااالیه

بسیار متشکرم خیلی آسون و راحت دانلد شد و البته نمونه سوالات نیز عالی بود وکاشکی پاسخ نامه هم داشت.

کاش جزوتون جوابم داشت

لطفا پاسخ نامهش رو هم بگذارید

عالیی

جون من؟

اره کوچولو

اره لطفا

پاسخ نامه هم بگذارید

سلام سوالی داشتم برای نمونه سوالات تشریحی چه کتابی خیلی خوب هست معرفی کنید؟

پرسمان گاج بگیرید کلی سوال و مثال داره و اگه توی درس ریاضی یا فیزیک ضعیف باشید و کتاب پرسمان گاج (گاج مشکی) رو خوب بخونید نمرتون میره بالای 17

فقط پرسمان خوب نیست سیر تا پیاز هم نمونه سوال داره هم آموزش بیشتری داره میکرو هم فقط برای تست زنی خوب هستش پیشنهاد من سیر تا پیاز هستش هم فیزیکش خوبه هم هندسه اش خوب هستش

مرسی از نظرتون

میشه جواب هاشونم بزارید نیاز هست

سلام با جوابش رو پیدا کردم میزارم

سلام بسیار عالیست

سلام بسیار عالیست

پاسخ سوالات هم بگذارید احتیاج هست

جون

میشه یه نفر سوال ۱۴ رو برام تو ضیح بده

کدوم فصل؟ اگه فصلشو بگی جوابشو میگم.

محشر

چرا از سوال ۲ تا ۴ نیسته ؟ (فصل اول فیزیم صفحه ۱۹ دهم تجربی )

👏💋❤👌عالی . متشکرم

ممنونم دوست عزیز

عالیههههه

سلام و خسته نباشید ای کاش پاسخ نامه سوالات رو هم قرار می دادید تا قابل استفاده تر میشد

این خو فصل پنجو نداره

سلام. چرا براى فصل پنجم فيزيک دهم رياضى نمونه سوال نگذاشتيد?

عالی بود.

💚💚💛💛💛💜💜💜


دانلود نمونه سوالات فصل اول Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل اول Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل دوم Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل دوم Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل سوم Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل سوم Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل چهارم Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل چهارم Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل چهارم(با جواب) Downloads-icon


دانلود نمونه سوالات فصل پنجم (با جواب) Downloads-icon


026-91005254

سوالات و پاسخ آزمون  قلمچی ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹ اختصاصی دهم انسانی سوالات آزمون  قلمچی ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹: دانلود …

سوالات و پاسخ آزمون  قلمچی ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹ اختصاصی دهم ریاضی سوالات آزمون  قلمچی ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹: دانلود …

سوالات و پاسخ آزمون  قلمچی ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹ اختصاصی دهم تجربی سوالات آزمون  قلمچی ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹: دانلود …

سوالات و پاسخ آزمون ۲۵ بهمن ماه ۹۸ اختصاصی دهم تجربی دانلود سوالات آزمون قلم چی دهم تجربی ۲۵ بهمن …

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

مجتمع آموزشی آبادگران در سال 1384 با هدف توسعه آموزش و رویت نواقص آموزشی در استان البرز و شهر کرج با مدیریت مدیر و موسس سرکار خانم محبوبه مایلی و جناب آقای مهندس پوریا روشن افتتاح شد.


د انلودDownloads-icon


دانلودDownloads-icon

تعداد بازدید:

100 بازدید

نظرات:

2 دیدگاه

انتشار:

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

19 آبان 1395

ارسال شده توسط مدیر سایت

لینک کوتاه این مطلب:

https://darsbox.org/b/4516

درس فیزیک 1 دهم تجربی از دروس اختصاصی پایه ی دهم در رشته ی علوم تجربی می باشد. 

 

نمونه سوال امتحانی

نمونه سوال امتحانی

نمونه سوال امتحانی 

فصل 2

نمونه سوال امتحانی

نمونه سوال امتحانی

سوالات امتحانی

نوبت اول

سوالات امتحانی

نوبت اول

سوالات امتحانی

نوبت اول

سوالات امتحانی

نوبت دوم

نمونه سوالات امتحانی فیزیک 1 پایه دهم تجربی را می توانید از لینک های بالا دانلود نمایید. برای دانلود پس از کلیک بر روی دانلود فایل، دانلود فایل موردنظرشروع شده و فایل در پوشه موارد دانلود شده (یا downloads) سیستم شما ذخیره می گردد.

مژان 30 آذر 1395

چرا جواب ندارن وااااااا؟؟؟؟؟؟

محمد محمدزاده 24 آبان 1395

با عرض سلام شما میتوانید  سوالات متن کتاب های دهم به خصوص زیست را بگذارید

دانلود گام به گام دهم (تمامی رشته ها) …

دانلود گام به گام دوازدهم (تمامی رشته ها …

کتاب های درسی حسابداری پایه دهم …

دانلود گام به گام یازدهم (تمامی رشته ها) …

دانلود سوالات کنکور کامپیوتر …

سوالات امتحانی مدیریت خانواده و سبک زندگ …

دانلود فهرست منابع کنکور 99 …

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

دانلود نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی …

گام به گام حسابداري دهم، یازدهم و دوازده …

دستورالعمل تغییر رشته پایه یازدهم …

نمونه سوالات امتحانی عربی دوازدهم …

نمونه سوالات امتحانی عربی دوازدهم معارف …

نمونه سوالات امتحانی عربی دوازدهم انسانی …

سوالات و پاسخ تشریحی سوالات امتحان نهایی …

فرصت مجدد ثبت نام در آزمون تیزهوشان …

تغییر بارم بندی فیزیک دوازدهم در امتحانا …

برنامه امتحانات نهایی خرداد 99 …

آرشیو ویدیوهای آموزشی شبکه آموزش-پایه چه …

آرشیو ویدیوهای آموزشی شبکه آموزش-پایه سو …

آرشیو ویدیوهای آموزشی شبکه آموزش-پایه دو …

با عضویت در سایت 10 جلسه آموزش ویدیویی رایگان مربوط به دروس پایه تحصیلی خود هدیه بگیرید


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon

استادبانک – انتخاب آنلاین معلم خصوصی – انتخاب آنلاین معلم خصوصی

نمونه سوالات پایه دهم شامل نمونه سوالات دهم تجربی، نمونه سوالات دهم ریاضی، نمونه سوالات دهم انسانی و سایر نمونه سوالات عمومی و مشترک بین این رشته ها می باشد.

شامل تمام سوالات دروس پایه دهم تجربی است از جمله نمونه سوالات فیزیک پایه دهم و نمونه سوالات زیست دهم رشته تجربی

شامل تمامی سوالات پایه دهم رشته ریاضی از جمله فیزیک دهم و هندسه دهم رشته ریاضی و فیزیک می باشد.

شامل تمامی سوالات پایه دهم رشته انسانی از جمله ریاضی دهم، اقتصاد دهم، جامعه شناسی دهم و … می باشد.

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

نمونه سوال عربی دهم مهم ترین گزینه و ابزار برای رسیدن به تسلط بر مباحث عربی دهم است.

نمونه سوال زبان انگلیسی  دهم شامل تمامی مباحث مهم و لغاتی است که در طول سال آموزش داده می شود.

بخش حفظ لغات پایان کتاب به همراه قرابت معنایی و تجزیه و تحلیل هر بیت از اشعار کتابی به تنهایی کمی سخت و دشوار است. حل نمونه سوال فارسی دهم می تواند ابزار مناسبی برای مسلط شدن بر این مباحث باشد.

قطعا برای رسیدن به تسلط بر این درس، حل نمونه سوالات دوره های مختلف امتحانی لازم و ضروری است.

فایل نمونه سوال آمادگی دفاعی شامل تمامی فصل های کتاب آمادگی دفاعی دهم است.

تمامی فصل های کتاب به همراه آیات و احادیث آن بصورت مجموعه سوال و جواب گردآوری شده است.

در کادر زیر نمونه سوال، گام به گام، جزوه، نکات درسی، مشاوره و … را جستجو کنید

حمایت شده توسط پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

استادبانک مفتخر است که توانسته است، با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به درجه دانش بنیانی نائل شود

استادبانک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

استادبانک در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

استادبانک تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه استادبانک می باشد.

در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم تجربی را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دهم  تجربی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم تجربی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم  تجربی می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد یود.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی دهم تجربی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دهم تجربی مراجعه کنید.

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

2-در جمله های زیر پاسخ درست را از داخل پرانتز انتخاب نمایید

الف) مدل ها ونظریه های فیزیک الزاما در ظول زمان معتبر(هستند-نیستند)

ب) چگالی یک جسم معین به—– بستگی ندارد.(حجم جسم-دما)

پ) سطح(آب-جیوه) در لوله مویین ،بالاتر از سطح آن در ظرف قرار می گیرد.

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 3.35 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید

الف – عوامل موثر در افزایش دقت اندازه گیری را نام ببرید؟( دو مورد )

ب – در چه صورتی انرژی مکانیکی جسم پایسته نمی ماند؟

پ – دلیل پخش نمک و جوهر در آب را بنویسید؟

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 2.49 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

ب: اگر جرم جسمی نصف و سرعت آن دو برابر شود، آنگاه انرژی جنبشی آن چند برابر میشود؟

1) دو برابر

2) 4 برابر

3) 8 برابر

4)تغییر نمی کند

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 3.17 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

2-جملات درست را با علامت تیک و جملات نادرست را با علامت غلط مشخّص کنید.

الف) در مدل سازی افتادن برگ از درخت، می توان چرخش برگ را در نظر نگرفت.

ب) اگر نیروی وارد بر جسمی بر جابجایی آن عمود باشد کار آن نیرو صفر نیست.

ج) ویژگی های فیزکی مواد از قبیل نقطه ذوب و رسانندگی در مقیاس نانو تغییر می کند.

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 2.41 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

درستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

ت) آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین است.

ث) زمانی که نور در مدت یکسال در خلاء طی می کند، سال نوری نام دارد.

ج) بنابر آخرین توافق جهانی مجمع عمومی وزن ها و مقیاس ها در سال 1983 میلادی، یک متر به صورت یک ده میلیونیم فاصله استوانه تا قطب شمال تعریف شد.

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 2.67 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

6-گلوله و نخ در اختیار دارید.آزمایشی طراحی کنید که وجود نیروی مقاومت هوا را اثبات کند.

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب

7-توان ورودی یک پمپ آب 2kw و بازده آن 70 درصد است این پمپ در هر دقیقه چند kg آب را از عمق 28 متری یک چاه با تندی ثابت بالا می آورد؟

8-جرم اتاقک بالابري به همراه وزن آن 500kg است .اگر این بالابر درمدت 10s از طبقه هم کف به طبقه دوم در ارتفاع 6 متري برود،توان متوسط بالابر چند اسب بخار است؟(g=10 N/kg)

9-درشکل مقابل چند جسم درون مایع به تعادل در آمده اند:

الف)نیروي وزن هر جسم را با نیروي شناوري وارد بر آن مقایسه کنید.

ب)چگالی هر جسم را با چگالی مایع مقایسه کنید.

3-با توجه به متن های زیر ، گزینه مناسب را انتخاب کنید .

الف – هر میکرو قرن ، تقریبا چند ثانیه است ؟

1) 3×109

2) 3×103

3) 8×109

4) 8×104

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 3.08 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

چتربازی به جرم کل 70kg از بالونی که در ارتفاع 1000 متری از سطح زمین است با تندی 1m/sبه بیرون بالون می پرد و با تندی 5m/s به زمین می رسد.

الف) کار نیروی وزن چترباز در این جابجایی چقدر است؟(g=10m/s2)

ب) کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز را در طول مسیر سقوط با استفاده از قضیه ی کار و انرژی جنبشی به دست آورید.

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 3.06 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

8-چه عواملی بر آهنگ تبخیر سطحی اثر می گذارد؟( 3 مورد)

9-اگر گرمای نهان ویژه تبخیر دریاها کاهش یابد،برای آب دریاها چه اتفاقی می افتد؟

10-اگر میانگین بارش سالانه یک شهر 150mm و مساحت آن شهر 15232km2 باشد،تخمین بزنید در طول یک سال تقریبا چند لیتر آب از طریق بارش به شهر وارد می شود؟

5-توضیح کوتاه دهید :

الف) چرا اگر یک تیػ ریش تراشی را به پهنا روی آب قرار دهید روی سطح آب می ماند ؟ یک پیشنهاد ارائه دهید که بتوان بدون وارد کردن نیروی مستقیم بر تیػ آن را در آب غرق کرد .

ب)علت بالا رفتن نفت از فتیله ی چراغ نفتی چیست؟

ج)چرا در زمستان زمانی که سطح آب دریاچه یخ می بندد آبزیان می توانند به زندگی خود ادامه دهند؟

1-جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) زمان کمیتی ——- ( عددي – برداري ) است.

ب) جسمی در شرایط خلا به سمت بالا پرتاب میشود ، تا قبل از رسیدن به نقطه اوج ، انرژي پتانسیل گرانشی جسم ——( افزایش- کاهش – ثابت ) می یابد ، انرژي جنبشی آن ——(کاهش – افزایش – ثابت ) می یابد و انرژي مکانیکی آن ——-( کاهش -افزایش – ثابت ) می ماند.

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 2.05 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

جملات صحیح را با علامت تیک و جملات نادرست را با علامت غلط مشخص کنید.

الف) کار نیروی وزن به مسیر حرکت بستگی ندارد. ۝

ب ) قضیه کار و انرژی فقط در مسیرهای مستقیم کاربرد دارد ۝

ج ) اگر مایعی به آرامی سرد شود جامد بلورین تشکیل می شود ۝

د ) در هنگام شب نسیم از سمت ساحل به سوی دریا می وزد۝

▪ نویسنده : بچه های همکلاسی ▪ حجم : 2.29 مگابایت ▪ منبع : همکلاسی دانلود فایل

4-دومکعب الف وب با جنس های مختلف مطابق شکل مقابل درنقاط نشان داده شده دریک مایع رها می کنیم با توجه به این شکل درهریک ازعبارت های زیر دورکلمه صحیح داخل هریک ازپرانتز ها خط بکشید :

الف)نیروی شناوری الف وارد بر دومکعب درهردو شکل باهم (متفاوت -برابر )است جرم یکسانی -حجم یکسانی -جرم متفاوتی ازهرکدام درشاره قرارگرفته است. 

ب)چگالی جسم الف برابر با -بیشتر از-کمتر از چگالی جسم ب است .

پ)جسم الف روبه پایین -بالا وجسم ب رو به پایین -بالا حرکت خواهد کرد.

5-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید 

د)چرا درفشار سنج به جای جیوه ازآب استفاده نمی شود ؟

ه)چرا دربرخی ازفصل های سال بعضی ازدرب ها درچارچوب خودگیر می کنند ؟

و)کوزه های سفالی چگونه می توانند آب داخل خود خود را خنک کنند ؟

عالی بودولی اگه میشه سوالات بشتری بذارید

عالی بود ولی بعضی از سوالات پاسخ نداشتند

ممنونم به خاطر سوالات

ممنون از سوالاتون ….خیلی مفید بود …تشکر

سوالات عالی بودن فقط کاش جواب هم بود ک خیالمون راحت میشد

خیلی به دردم خورد ممنونم

سوالات عالی بود متشکرم

عالی

ممنون لطفا سطوح آزمون ها را ارتقا دهید..

خوبه

very good

Mrc k enghadr khobin:)

جوووووون عاشقتم سایت جوونی با مطالب عالیت قوربون شمااا

awliiiii

عالی

سایتتون محشره خیلی ممنون!!^-^

سایتتون محشره خیلی ممنون!!^-^

ممنون که مطالب خوبی قرار میدین☺☺

عالیه ولی کاش میشد یکم حجم سوالاتش زیاد بود تا با سوالات بیشتری اشنا شیم انشالله برای یازدهم حالا امسالم فیزیک تموم شد فردا امتحان ارزوی موفقیت

از سایت خوب و مهربون تون خیلی خیلی ممنونم

واقعا عالی. خیلی ممنون

خیلی خوبه مرسی

خوبه

عالیییییییی

عالیییییییییییی

عالیییییییییییی

خیییلی سوالاتتون خوبن
ولی
ولی
حجماشون خییلی بابلاست

سایتتون خیلی خوبه

لینکش خرابه که 😐

خیلییییییییی خیلیییییییی عالیییییهههه

بسیار عالی هستین عالی عالی

خیلی عالیه مرسی گلم

خیلی عالیه مرسی گلم

با سلام خیلی خوبه اما لطفا براش پاسخ هم بزارید

سایت خیلی خوبی دارید با مطالب عالی

تشکر از سایتتون

مرسی.عالیییهههههههه

***بسیار عالی ***
***تشکر ***

من خيلي از اين سايت راضيم متشكريم

واقعا عالی بودخیلی خیلی ممنونم ازتون

خیلی مفید بود

بسیار عالی خیلی ممنون

چقدر حجم داره!! ولی خوبه ممنون

بهترین سایت واسه دهمی هاست ….. خیلی خیییییییییییییییییییییییلی عالی

عالی بود .خیلی عالی بود.اینقدر خوب بود که نمیشه توصیفش کرد

خوبههههههه

عالی

عالی عالی عالی

زحمات شما قابل تقدیر است. امیدوارم دانش آموزان گرامی نهایت استفاده را از اینگونه نمونه سؤال ها ببرند

بسیار سایت خوبی دارید

خوبه بود عالی

نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب
نمونه سوالات فیزیک دهم تجربی فصل اول با جواب
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.