پاسخ جدولانه دو 211

پاسخ جدولانه دو 211
پاسخ جدولانه دو 211

  لیست مراحل بازی جدولانه 2

     جستجوی آسان کلمه مورد نظر

پاسخ جدولانه دو 211

آتشدان حمام:تونابزار:وسیلهاثر اسماعیل فصیح:گردابی چنین حایلاثر الکساندر دوما:کنت دومونت کریستواثر منیره روانی پور:نازلی

اجازه نامه:جوازاز حواس پنجگانه:لامسهاصطلاحی در عکاسی:زومبدل:قلاببدن:جسم  بی معنی:پوچپاسخ کلوخ انداز:سنگپسوند شباهت:ساپهلوان:یلتاوان:غرامتترسناک:هائلتمام شد:تمتخالی:تهیداد و فریاد:هواردانه خوشبو:هل

دوستی:وددیوار بلند:ترارود اروپایی:رنسال ترکی:ییلشاعر فرانسوی بهشت های مصنوعی:بودلرشایسته:مناسبشهر بولیوی:لاپازظرف روغن:دبهفراموشکار:نسیفیلمی از رومن پولانسکی:پیانیستفیلمی از سیاوش شاکری:جنجال بزرگقسمتی از چراغ نفتی:فتیله

قطعی برای کتاب:وزیریگل نارنجی رنگ:نسیلنگه بار:تامال دار:داراماه اول میلادی:ژانویهمنسوب به جنگل:جنگلینظم و قاعده:چمنظیر و معادل:همتانگهبان:مراقبهمدم:انیسهمیشگی:مداومکفش:لکایاری دهنده:مدد


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این سایت محفوظ بوده و کپی از مطالب مورد رضایت نمی باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای سایت رمز و جواب بازی محفوظ می باشد، کپی برداری از مطالب به هر نحو ممنوع می باشد.

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۲

پاسخ جدولانه دو 211

جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۵ جدولانه ۲

گروه:  
بازیهای موبایل
»
جدولانه 2
 | 4,874 بازدید | 0 دانلود

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب بازی آمیرزا می باشد

موضوع:
موبایل
»
جدولانه 2
 | 9,927 بازدید 

جواب مرحله ۲۰۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۴ جدولانه ۲

پاسخ جدولانه دو 211

جواب مرحله ۲۰۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۰۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۰ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۲ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۶ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۸ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۱۹ جدولانه ۲

جواب مرحله ۲۲۰ جدولانه ۲


2,384,241


77,813


57,016


39,085


31,121


2,384,241


57,016


39,085


3,270


2,940

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به جواب کده می باشد

دسته بندی :
بازیهای موبایل
»
جدولانه 1

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به بازی کمک می باشد
در قسمت قبل جواب مرحله 151 تا 200 بازی جدولانه یک رو قرار داده بودیم و در این قسمت جواب مرحله 201 تا 250 بازی جدولانه یک را برای شما عزیزان اماده کرده ایم / جواب بازی جدولانه را در قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

آتش گیره ___ پاسخ : افروزه
آفتاب ___ پاسخ : هور
آنچه مرسوم است ___ پاسخ : متداول
آواز بلند ___ پاسخ : گلبانگ
آینده ___ پاسخ : آتیه
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
اظهار نشده ___ پاسخ : ناگفته
انجام دادن ___ پاسخ : کردن
بامداد ___ پاسخ : صباح
بررسی وضع بیمار ___ پاسخ : معاینه
بزه ___ پاسخ : گناه
بی پرده ___ پاسخ : صریح
بی شرم ___ پاسخ : پررو
بی شرمی ___ پاسخ : وقاحت
بی مو ___ پاسخ : کل
پادشاهان ___ پاسخ : کیان
پوستین ___ پاسخ : وت
تحریر دوباره ___ پاسخ : بازنویسی
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
توانایی و نیرو ___ پاسخ : ضربه شست
توانگری ___ پاسخ : غنا
تکیه بر پشتی ___ پاسخ : لم
تیزهوشی ___ پاسخ : ذکاوت
جانشین ___ پاسخ : خلف
جناب عالی ___ پاسخ : شما
چاهی در جهنم ___ پاسخ : ویل
چهره ___ پاسخ : رو
چوب بند ___ پاسخ : داربست
حرارت ___ پاسخ : تف
حلاج ___ پاسخ : نداف
حیا ___ پاسخ : شرم
خستگی ناپذیر ___ پاسخ : نستوه
خنده دار ___ پاسخ : فکاهی
خوب نیست ___ پاسخ : بد
درمانگاه ___ پاسخ : کلینیک
درنگ ___ پاسخ : تامل کردن
دروازبان با سابقه اسپانیا ___ پاسخ : کاسیاس
دروازبان فوتبال ___ پاسخ : گلر
دستگاه گیرنده صوت ___ پاسخ : رادیو
دوستی ___ پاسخ : ود
رود آرام ___ پاسخ : دن
سازمان کودکان ___ پاسخ : یونیسف
سرگرمی ___ پاسخ : تفنن
شرح و تفسیر ___ پاسخ : گزارش
صاحب ___ پاسخ : ذی
طریقه ___ پاسخ : روش
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عزیز ___ پاسخ : گرامی
علامت بالای حرف ___ پاسخ : فتحه
علم پردازش اطلاعات ___ پاسخ : انفورماتیک
فاضلاب ___ پاسخ : هرزاب
فدراسیون جهانی فوتبال ___ پاسخ : فیفا
فصیح ___ پاسخ : شیوا
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی ___ پاسخ : آب و آتش
فیلمی با بازی امین تارخ ___ پاسخ : پا برهنه در بهشت
قصد و اراده ___ پاسخ : هم
گیاه خورشتی ___ پاسخ : کرفس
گیاه گران قیمت ___ پاسخ : زعفران
ماه خارج ___ پاسخ : اوت
متمایز ___ پاسخ : متفاوت
مراقبت کردن ___ پاسخ : پاییدن
مطیع ___ پاسخ : قانت
معبر ___ پاسخ : گذرگاه
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نوبت و مرتبه ___ پاسخ : واره
نوعی پارچه ابریشمی ___ پاسخ : تافته
هم وزن ___ پاسخ : متوازن
هنر هفتم ___ پاسخ : سینما
کشور اروپایی ___ پاسخ : بلاروس
یار مربا ___ پاسخ : کره
یازده ___ پاسخ : ا ا

آش سرکه ___ پاسخ : سکبا
آماس ___ پاسخ : ورم
احمق ___ پاسخ : کودن
از حبوبات ___ پاسخ : عدس
از ضمایر ___ پاسخ : او
استوار ساختن ___ پاسخ : شد
اقرار کردن ___ پاسخ : اعتراف
امت ها ___ پاسخ : امم
بازتاب ___ پاسخ : انعکاس
بند دست ___ پاسخ : مچ
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پریشان ___ پاسخ : آسیمه سر
پهلو ___ پاسخ : جنب
پیشکشی ___ پاسخ : اهدایی
تبسم از روی خشم ___ پاسخ : نیشخند
تندی ___ پاسخ : شدت
تکنیکی ___ پاسخ : فنی
تیره و تار ___ پاسخ : کدر
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خانه ___ پاسخ : سرا
دانه گیاه ___ پاسخ : تخم
درگاه و آستانه ___ پاسخ : جناب
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
رجوع کردن ___ پاسخ : مراجعه
رفت و آمد ___ پاسخ : آمد و شد
رفوزگی ___ پاسخ : ردی
رمق آخر ___ پاسخ : نا
ریشه ___ پاسخ : بن
ژاپن قدیم ___ پاسخ : نارا
سفت ___ پاسخ : محکم
سود و فایده ___ پاسخ : ربح
سیاهی لشکر فیلم ها ___ پاسخ : هنرور
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
صحیح ___ پاسخ : درست
صد سال ___ پاسخ : قرن
صد متر مربع ___ پاسخ : آر
صدای پنچری ___ پاسخ : فس
صدای درد ___ پاسخ : آخ
عصبانیت ___ پاسخ : خشم
علامت جذر ___ پاسخ : رادیکال
عمل گداختن ___ پاسخ : ذوب
عنصر شماره بیست و سه ___ پاسخ : وانادیم
فیلمی از یدا… صمدی ___ پاسخ : سارای
قسمتی از هتل ___ پاسخ : لابی
گوینده عدالت ___ پاسخ : دادجو
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مرغ به دنبالش می گردد ___ پاسخ : جا
مرکز ایالت ویرجینیای امریکا ___ پاسخ : ریچ موند
مساوی ___ پاسخ : یر
مقام الهی ___ پاسخ : الوهیت
میل شدید ناگهانی ___ پاسخ : هوس
نام ترکی ___ پاسخ : آد
نامحدود ___ پاسخ : بیکران
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نمایندگان ___ پاسخ : وکلا
نوعی سبک موسیقی ___ پاسخ : سنتی
نیروی انتظامی ___ پاسخ : ناجا
هدهد ___ پاسخ : شانه به سر
هزینه ها ___ پاسخ : مخارج
همان سیب است ___ پاسخ : سیو
هنر فرنگی ___ پاسخ : آرت
واحد اندازه گیری حجم ___ پاسخ : متر مکعب
ویرگول ___ پاسخ : کاما
کارگردان فیلم طعم گیلاس ___ پاسخ : عباس کیارستمی
کشیدنی زندگان ___ پاسخ : نفس
یاری ___ پاسخ : مددپاسخ جدولانه دو 211

آب دیده ___ پاسخ : اشک
آتش ___ پاسخ : نار
آموزشگاه هنر ___ پاسخ : هنرستان
ابزار نظافت ___ پاسخ : جارو
اثر پائولو کوئلیو ___ پاسخ : اعترافات یک سالک
اثر سنت اگزوپری ___ پاسخ : نامه به یک گروگان
اثر غزاله علیزاده ___ پاسخ : تالارها
اخلال کننده ___ پاسخ : مخل
از اجزای هفت سین ___ پاسخ : سبزه
اسب سرکش ___ پاسخ : توسن
انجام دادن ___ پاسخ : عمل کردن
اندوه ___ پاسخ : رنج
انکار پس از اقرار ___ پاسخ : وادنگ
ایالت بستنی یخی ___ پاسخ : آلاسکا
باتجربه ___ پاسخ : جهان دیده
بازداشت دسته جمعی ___ پاسخ : بگیر بگیر
بالای پوش ___ پاسخ : ردا
بحبوحه ___ پاسخ : گیر و دار
بحرانی ___ پاسخ : حاد
بدنامی ___ پاسخ : ننگ
بسیار موثر و فعال ___ پاسخ : کاری
پایتخت ارمنستان ___ پاسخ : ایروان
پرسش از مکان ___ پاسخ : کو
پیاله چای خوری ___ پاسخ : فنجان
توانایی ___ پاسخ : یارا
تکرار حرف ___ پاسخ : ر ر ر
تیره ___ پاسخ : کدر
جدول صعود و نزول ___ پاسخ : نمودار
چند اسیر ___ پاسخ : اسرا
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خاک کوزه گری ___ پاسخ : رس
داد و ستد ___ پاسخ : کاسبی
رشک بردن ___ پاسخ : حسد
رنگ آسمان ___ پاسخ : لاجوردی
ره گذر ___ پاسخ : عابر
رواج دادن ___ پاسخ : اشاعه
رود مرزی ___ پاسخ : ارس
زبان عرب ___ پاسخ : لسان
زمین پوشیده از علف ___ پاسخ : علفزار
سنت ___ پاسخ : رسم
شادمان ___ پاسخ : مسرور
شمای بیگانه ___ پاسخ : یو
شهر خروس جنگی ___ پاسخ : لار
شهر سینمایی فرانسه ___ پاسخ : کن
شکننده ___ پاسخ : کاسر
طرف چپ ___ پاسخ : یاسر
ظالم ___ پاسخ : ستمکار
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
علامت ___ پاسخ : نشان
غرور ___ پاسخ : کبر
فسیل ___ پاسخ : سنگ واره
فوتبالیست برزیلی ___ پاسخ : هالک
فیلمی با بازی جمشید مشایخی ___ پاسخ : گالان
گردش ___ پاسخ : سیران
گرو ___ پاسخ : رهن
گل سفید معطر ___ پاسخ : آویشن
محله ای در نیویورک ___ پاسخ : منهتن
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
مرغابی ___ پاسخ : اردک
مسافر ___ پاسخ : راهی
مکر و فریب ___ پاسخ : کنبوره
میوه باب گلو ___ پاسخ : هلو
هادی ___ پاسخ : رهنمون
هر چیز به درد نخور و بیهوده ___ پاسخ : نخاله
هر فصل از اوستا ___ پاسخ : نسک
واسط جریان الکتریکی ___ پاسخ : الکترود
ویتامین معروف ___ پاسخ : کا
کارگاهی جولاهی ___ پاسخ : هف
کالبد و بدن ___ پاسخ : جسد
کتاب ها ___ پاسخ : کتب

آب ایستاده و لجن زار ___ پاسخ : مرداب
اثر اصطخری ___ پاسخ : مسالک الممالک
احتیاج ___ پاسخ : نیاز
از بین برده شده ___ پاسخ : لگدمال
از زبان ها ___ پاسخ : لاتین
امضا ___ پاسخ : پاراف
انبار غله دنیا ___ پاسخ : کانادا
بازی نهایی ___ پاسخ : فینال
بازیگر فیلم کعبه ___ پاسخ : بابک حمیدیان
بردبار ___ پاسخ : صابر
بساوایی ___ پاسخ : لامسه
بندگان مقرب پروردگار ___ پاسخ : اولیا
پدر ___ پاسخ : والد
پسوند مکان ___ پاسخ : دان
پند دهنده ___ پاسخ : ناصح
تحفه نطنز ___ پاسخ : گلابی
حرف آخر انگلیسی ___ پاسخ : زد
حرف شگفتی ___ پاسخ : وا
خمیازه ___ پاسخ : دهان دره
داخل ___ پاسخ : تو
داداش ___ پاسخ : برادر
دربانی کعبه ___ پاسخ : سدانت
درگاه ___ پاسخ : آستانه
درنده ___ پاسخ : دد
درهم پیچیده ___ پاسخ : لف
دهان ___ پاسخ : کب
شهر مصر ___ پاسخ : تب
ضد زوج ___ پاسخ : فرد
گروه ویژه ___ پاسخ : اکیپ
گودال ___ پاسخ : مغ
گوشت آذری ___ پاسخ : آت
لحظه به لحظه ___ پاسخ : دمادم
ماه برفی ___ پاسخ : دی
محبوب ___ پاسخ : دلارام
محلی در مکه ___ پاسخ : منا
نگاه خیره ___ پاسخ : زل
واحد طول انگلیسی ___ پاسخ : یارد
کشور اکراه ___ پاسخ : غنا
کمک رسانی ___ پاسخ : امداد

آرایش صحنه تئاتر ___ پاسخ : دکوراسیون
آزادی در عمل ___ پاسخ : اختیار
آزموده و باتجربه ___ پاسخ : آب دیده
آغاز ___ پاسخ : بدو
آلیاژ مس و قلع ___ پاسخ : مفرغ
آموختن ___ پاسخ : یاد گرفتن
آموختن ___ پاسخ : یادگرفتن
اتاقی از نی ___ پاسخ : کپر
از آبشارهای استان گیلان ___ پاسخ : ویسادار
از جزایر جنوبی ___ پاسخ : هندورابی
از مراکز استان ها ___ پاسخ : گرگان
اسباب بازی بادی ___ پاسخ : بادکنک
اسم ترکی ___ پاسخ : آد
اشتها و خواستن ___ پاسخ : میل
اشعه مجهول ___ پاسخ : ایکس
اندک ___ پاسخ : کم
با وقار ___ پاسخ : متین
بار درخت ___ پاسخ : بر
باریدن ___ پاسخ : بارش
بز کوهی ___ پاسخ : کل
بزرگ ترین هور استان خوزستان ___ پاسخ : هورالعظیم
بزرگنمایی عکس ___ پاسخ : اگراندیسمان
بی پروا ___ پاسخ : گستاخ
پارچه روپوشی قدیم ___ پاسخ : ارمک
پرچم ___ پاسخ : درفش
پسوند مکان ___ پاسخ : دان
تعهد ___ پاسخ : الزام
ثابت و استوار ___ پاسخ : پا برجا
جایگاه حیوانات درنده ___ پاسخ : کنام
جغد ___ پاسخ : بوف
چهره ___ پاسخ : رخ
چکش بزرگ ___ پاسخ : پتک
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
حیله ___ پاسخ : کید
خوب نیست ___ پاسخ : بد
خوراک کفش ___ پاسخ : واکس
درخت لرزان ___ پاسخ : بید
دریای عرب ___ پاسخ : یم
دفینه ___ پاسخ : گنج
دور کردن ___ پاسخ : نفی
رشته مو ___ پاسخ : تار
رقیق نیست ___ پاسخ : غلیظ
رود آرام ___ پاسخ : دن
روزگار ___ پاسخ : دهر
ژول در ثانیه ___ پاسخ : وات
سبزی سالاد ___ پاسخ : کاهو
سخن ناگفتنی ___ پاسخ : راز
سره ___ پاسخ : ناب
سنگ آسیاب ___ پاسخ : آس
سنگ ریزه ___ پاسخ : شن
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهر آذربایجان شرقی ___ پاسخ : ملکان
شهر استان البرز ___ پاسخ : گرم دره
شهر گیلان ___ پاسخ : پرهسر
شهری در فارس ___ پاسخ : فسا
شیمی کربنی ___ پاسخ : آلی
طریق کوتاه ___ پاسخ : ره
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
عهد شباب ___ پاسخ : جوانی
غاری در کوه های محلات ___ پاسخ : غار شاه بلبل
قدر و مرتبه ___ پاسخ : ارج
گاز گندزدا ___ پاسخ : کلر
گدایی کردن ___ پاسخ : تکدی
ماهی عرب ___ پاسخ : سمک
معجزه الهی ___ پاسخ : آیت
معده جانواران علف خوار ___ پاسخ : شکمبه
معلق ___ پاسخ : آویزان
ناچار ___ پاسخ : لاجرم
نیمه بار ___ پاسخ : تا
هدف تیر ___ پاسخ : آماج
هدیه ___ پاسخ : کادو
همان شتر است ___ پاسخ : اشتر
همجنس ___ پاسخ : مجانس
همراه با تب ___ پاسخ : لرز
همراه توپ ___ پاسخ : تشر
کرکس ___ پاسخ : نسر
کلمه تنفر ___ پاسخ : اف
کلمه شرط ___ پاسخ : اگر

آغاز ___ پاسخ : بدایت
آماس و ورم ___ پاسخ : پف
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : تن گسیر
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : زنده به گور
اجازه ___ پاسخ : رخصت
اساس ___ پاسخ : شالوده
اسب ترکی ___ پاسخ : آت
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : اینان
افراد بی سروپا ___ پاسخ : اوباش
افسری در خدمت افسر عالی رتبه ___ پاسخ : آجودان
البسه ___ پاسخ : پوشاک
امیرزاده ___ پاسخ : میرزا
اهل هرات ___ پاسخ : هروی
بختک و کابوس ___ پاسخ : فدرنجک
برش و پهنا ___ پاسخ : قط
بلندای قامت ___ پاسخ : قد
به دنیا آمدن ___ پاسخ : ولادت
بوستان ها ___ پاسخ : جنات
بیماری ___ پاسخ : دا
پاک کردن ___ پاسخ : زدودن
پروردن ___ پاسخ : تربیت
تفاوت ___ پاسخ : فرق
جزا ___ پاسخ : کیفر
جنس نوعی ظرف ___ پاسخ : چینی
جوی خون ___ پاسخ : رگ
جیره و مقرری ___ پاسخ : رستاد
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حاصل ___ پاسخ : نتیجه
خالق اثر کمدی الهی ___ پاسخ : دانته
خطاب محترمانه ___ پاسخ : سرکار
خواب خوش ___ پاسخ : رویا
خوب و نیکو ___ پاسخ : ادخ
خودروساز ایتالیایی ___ پاسخ : فراری
خوشنود کردن ___ پاسخ : ارضا
دانش آموخته ___ پاسخ : فرهیخته
در این مکان ___ پاسخ : اینجا
در پایان ___ پاسخ : دست آخر
دریافتن ___ پاسخ : ادراک
دشوار ___ پاسخ : شاق
دوری ___ پاسخ : هجران
رنجیده ___ پاسخ : آزرده
روان ساختن ___ پاسخ : ادرار
زمان پس از حال ___ پاسخ : آینده
زوجه ___ پاسخ : ودیه
سرخرگ ___ پاسخ : شریان
شعر ___ پاسخ : سروده
شهر سعدی و حافظ ___ پاسخ : شیراز
شکستنی ورزشکار ___ پاسخ : رکورد
صفحه اینترنتی ___ پاسخ : وب
صفحه نمایش ___ پاسخ : سن
صندلی دانشگاهی ___ پاسخ : کرسی
طلا سفید ___ پاسخ : پلاتین
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عدد روستا ___ پاسخ : ده
عضو ماهیان ___ پاسخ : باله
فال نیک ___ پاسخ : شگون
قطار ___ پاسخ : ترن
قوه حافظه ___ پاسخ : یاده
گازی قابل احتراق ___ پاسخ : استیلن
گزارش و سخن چینی ___ پاسخ : راپرت
گوشت ترکی ___ پاسخ : آت
لاشه ___ پاسخ : مردار
مامور اجرای وصیت نامه ___ پاسخ : وصی
مایل و راغب ___ پاسخ : مشتاق
محدود کردن برای جلوگیری از فراگیر شدن بیماری ___ پاسخ : قرنطینه
مدرسه امیرکبیر ___ پاسخ : دارالفنون
مزه دهان جمع کن ___ پاسخ : گس
ملی پوش والیبال ___ پاسخ : فیاضی
نوعی عفونت سیستم تنفسی ___ پاسخ : سرخک
نوعی کشتی ___ پاسخ : یدک کش
نیروی تشخیص خوب و بد ___ پاسخ : وجدان
هنر ترسیمی ___ پاسخ : گرافیک
واحد سطح ___ پاسخ : آر

از حیوانات گله ___ پاسخ : گوسفند
از گیاهان دارویی ___ پاسخ : سوسن بر
امروزی ___ پاسخ : مدرن
امید ___ پاسخ : رجا
انتقام ___ پاسخ : دمار
اندرز ___ پاسخ : پند
بخاری برقی ___ پاسخ : هیتر
بزرگان ___ پاسخ : سران
پادشاهان ___ پاسخ : کیان
پارچه ابریشمی رنگین ___ پاسخ : دیبا
پس داده شده ___ پاسخ : مسترد
پسر ___ پاسخ : ابن
پشته و بلندی ___ پاسخ : ربوه
پل ___ پاسخ : جسر
پوشش ستور ___ پاسخ : جل
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
تمام ___ پاسخ : همه
تیم فوتبال انگلیسی ___ پاسخ : منچستر
جدید ___ پاسخ : نو
جرس ___ پاسخ : درا
جمع والی ___ پاسخ : ولات
جوان ___ پاسخ : برنا
جوشش ___ پاسخ : فوران
جوی آب ___ پاسخ : نهر
حمام بخار ___ پاسخ : سونا
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
دسته جمعی ___ پاسخ : گروهی
دشنام دادن ___ پاسخ : سب
راست و درست بودن ___ پاسخ : سداد
رام نشدنی ___ پاسخ : توسن
رستنی ___ پاسخ : گیاه
رود اروپایی ___ پاسخ : رن
روستایی توریستی در تهران ___ پاسخ : شهرستانک
زندان تنگ و تاریک ___ پاسخ : سیاه چال
زیان کار ___ پاسخ : خاسر
ساکت و خاموش ___ پاسخ : آرام
سردکن ___ پاسخ : چیلر
سزاوار ___ پاسخ : مستوجب
سلاح انفجاری ___ پاسخ : بمب
شهر نیروگاه شمالی ___ پاسخ : نکا
شهری در استان همدان ___ پاسخ : نهاوند
صفت سرو ___ پاسخ : سهی
علامت ___ پاسخ : نشان
عید میلاد مسیح ___ پاسخ : نویل
غلاف ___ پاسخ : نیام
فراموشی ___ پاسخ : نسیان
فرمانده ایران در کاپادوکیه ___ پاسخ : داتام
فیلم آلفرد هیچکاک ___ پاسخ : سرگیجه
قلب ___ پاسخ : فؤاد
قوم کهن ایرانی ___ پاسخ : ماد
لال شدن ___ پاسخ : بکم
لانه حیوانات ___ پاسخ : آشیانه
لباس نظامی ___ پاسخ : یونی فورم
ماده ای که بر چیزی بمالند ___ پاسخ : اندود
محل تولید انرژی ___ پاسخ : نیروگاه
محله نیویورک ___ پاسخ : منهتن
مدرسه ابتدایی ___ پاسخ : دبستان
مرغ سنگ خوار ___ پاسخ : کتو
مسابقه اتومبیل رانی ___ پاسخ : رالی
مساحت ساختمان ___ پاسخ : متراژ
مستی ___ پاسخ : سکر
معبود ___ پاسخ : گروگر
مقابل ___ پاسخ : قبال
منزلت ___ پاسخ : شان
موجود نامرئی ___ پاسخ : جن
ناحیه ای در جنوب اسپانیا ___ پاسخ : آندلاس
نرخ ___ پاسخ : بها
نوعی پارچه نخی ___ پاسخ : ساتن
نیرنگ ها ___ پاسخ : دسایس
هادی ___ پاسخ : رهنما
کنایه از کوکبه و جلال ___ پاسخ : کیا بیا
یعقوب فرانسوی ___ پاسخ : ژاکوب
یمانی اش معروف است ___ پاسخ : برد
یک حرف و سه حرف ___ پاسخ : واو

آلونک ___ پاسخ : کومه
آینده ___ پاسخ : آتی
اداره ای در دادگستری ___ پاسخ : دادسرا
از آثار تاریخی اصفهان ___ پاسخ : کاخ هشت بهشت
از استان ها ___ پاسخ : قزوین
از القاب بزرگان ترک ___ پاسخ : بگ
از نام های دخترانه فرنگی ___ پاسخ : نل
از هفت سین ها ___ پاسخ : سکه
اشک و سرشت ___ پاسخ : آب
امارت ___ پاسخ : بنا
بافته ابریشمی لطیف ___ پاسخ : سیفور
بچه شرور ___ پاسخ : تخس
بچه گوسفند ___ پاسخ : بره
برافروخته ___ پاسخ : عصبانی
به رو خوابیده ___ پاسخ : دمر
بی چین و چروک ___ پاسخ : صاف
بیمار ___ پاسخ : علیل
بیهوش شدن ___ پاسخ : ضعف کردن
پایگاه اینترنتی ___ پاسخ : سایت
پرمنفعت ___ پاسخ : نان و آبدار
پنبه زن ___ پاسخ : نداف
پوشش جاده ___ پاسخ : آسفالت
تربت ___ پاسخ : خاک
ترسناک ___ پاسخ : هایل
جدا شدن ___ پاسخ : انفصال
جیوه ___ پاسخ : آبک
چاق شدن ___ پاسخ : سمن
چهره ___ پاسخ : رو
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حسد ___ پاسخ : رشک
خالق عالم ___ پاسخ : گیتی آفرین
خاندان قبل از پهلوی ___ پاسخ : قاجار
خبر زبانزد ___ پاسخ : شایعه
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
خیمه ___ پاسخ : سرادق
دارای یک جهت ___ پاسخ : هم سو
دختر مازنی ___ پاسخ : کیجا
دریغ و افسوس ___ پاسخ : اسف
دزد و سارق ___ پاسخ : لص
دندان ساز ___ پاسخ : مسنن
ده هزار سال ترکی ___ پاسخ : ون
رئیس و ارباب ___ پاسخ : خان
راز ___ پاسخ : سر
رسیدن به مقصود ___ پاسخ : نیل
ریشه ___ پاسخ : بیخ
زمستان عرب ___ پاسخ : شتا
زن آگاه و دانا ___ پاسخ : فهیمه
زود ___ پاسخ : آنی
سارق و دزد ___ پاسخ : لص
سایه ___ پاسخ : ظل
سرقت ___ پاسخ : دزدی
شگون ___ پاسخ : فال
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شهر نشینی ___ پاسخ : تمدن
شکوه و گله ___ پاسخ : شکایت
ضدحمله ___ پاسخ : پاتک
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
ظرف سفالی ___ پاسخ : خزف
عضو جانشین ___ پاسخ : علی البدل
عینک نامرئی ___ پاسخ : لنز
فراوان ___ پاسخ : فت
فصیح ___ پاسخ : شیوا
قطع مسافت ___ پاسخ : سفر
قلعه تگزاس ___ پاسخ : آلامو
قیافه ___ پاسخ : سیما
گل سرخ ___ پاسخ : لکا
گندم سوده ___ پاسخ : آرد
گوش کمیاب ___ پاسخ : شنوا
گونه ها ___ پاسخ : انواع
ناچار ___ پاسخ : لابد
نام ___ پاسخ : اسم
نام مرفاوی مربی فوتبال ___ پاسخ : عبدالصمد
نقیض خوبی ___ پاسخ : بدی
نگهبان آتشکده ___ پاسخ : آتشبان
هواخواه ملت ___ پاسخ : ناسیونالیست
وارفته ___ پاسخ : شل
کر ___ پاسخ : ناشنوا
کوشش ___ پاسخ : جهد

آلتی برای نخ ریسی ___ پاسخ : دوک
آمرزنده ___ پاسخ : غفار
اتفاقات ___ پاسخ : وقایع
اثر آلبر کامو ___ پاسخ : بیگانه
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر برتراند راسل ___ پاسخ : حقیقت و افسانه
از سنگ های گرانبها ___ پاسخ : یاقوت
از مهمات جنگی ___ پاسخ : نارنجک
استفاده از سود چیزی ___ پاسخ : بهره برداری
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : این
امر از آمدن ___ پاسخ : بیا
اندام ها ___ پاسخ : جوارح
بخیه ___ پاسخ : کن
بدی ___ پاسخ : شر
بدی ها ___ پاسخ : معایب
به شکل عربی درآمده ___ پاسخ : مستعرب
به موقع و شایسته ___ پاسخ : بجا
بی اثر شدن ___ پاسخ : نقش بر آب شدن
پاک از گناه ___ پاسخ : بری
پایتخت بوسین و هرزگوین ___ پاسخ : سارایوو
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پست الکترونیکی ___ پاسخ : ایمیل
تخت و سریر ___ پاسخ : اریکه
ترس ___ پاسخ : هراس
تسخیر شده ___ پاسخ : مسخر
توانایی ___ پاسخ : نیرو
تکرار حرف ___ پاسخ : ع ع
تیم سرخ پوش پایتخت ___ پاسخ : پرسپولیس
جام قهرمانی ___ پاسخ : کاپ
جایگاه ___ پاسخ : مقر
حداد ___ پاسخ : آهنگر
حیله و چاره ___ پاسخ : ترفند
خواستن برابر با آن است ___ پاسخ : توانستن
داروی بیهوشی ___ پاسخ : اتر
دروغگو ___ پاسخ : کذاب
دست عرب ___ پاسخ : ید
دشنام دادن ___ پاسخ : سب
راهنما ___ پاسخ : مرشد
زر اندود کردن ___ پاسخ : تذهیب
زشتی و بدی ___ پاسخ : شناعت
سالک ___ پاسخ : رهرو
سپاسگزاری ___ پاسخ : تشکر
سرزنش کردن ___ پاسخ : مواخذه
شادباش گفتن ___ پاسخ : تبریک
شرکت خودروساز ژاپنی ___ پاسخ : نیسان
صد متر مربع ___ پاسخ : آر
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
طول عمر ___ پاسخ : سن
عابد مسیحی ___ پاسخ : راهب
عدد روستا ___ پاسخ : ده
علامت جمع ___ پاسخ : ها
غرغر ___ پاسخ : نق
فعال و سرزنده ___ پاسخ : پویا
فیلمی از دیوید لین ___ پاسخ : لورنس عربستان
قاطر ___ پاسخ : استر
قالب طلا ___ پاسخ : شمش
قسمتی از درخت ___ پاسخ : تنه
قسمتی از زمان ___ پاسخ : ساعت
گردهمایی ___ پاسخ : همایش
گریبان ___ پاسخ : کوم
گشوده ___ پاسخ : وا
لبخند زدن ___ پاسخ : ابتسام
محکم کردن ___ پاسخ : شد
مرض قند ___ پاسخ : دیابت
مقام ___ پاسخ : سمت
میدان اسکی ___ پاسخ : پیست
نماینده سیاسی یک دولت در کشوری بیگانه ___ پاسخ : کنسول
نوشتاری ___ پاسخ : کتبی
هزار کیلو ___ پاسخ : تن
هنگام ___ پاسخ : وقت
واجب ___ پاسخ : بایا
وسط ___ پاسخ : میان
کتاب زندگی نامه بزرگان ___ پاسخ : تذکره
کیسه صابون ___ پاسخ : لیف

آویزان ___ پاسخ : آویخته
آینده ___ پاسخ : آتی
ابتدای روز ___ پاسخ : بامداد
از بیماری ها ___ پاسخ : بری بری
از حروف انگلیسی ___ پاسخ : اف
از حشرات ___ پاسخ : پشه
افشرده گوجه فرنگی ___ پاسخ : رب
الهه عشق ___ پاسخ : ونوس
اما ___ پاسخ : ولی
امر به آمدن ___ پاسخ : بیا
انتها ___ پاسخ : ته
اهل و عیال دارد ___ پاسخ : متاهل
اولین دریافتی کاسب در روز ___ پاسخ : دشت
برابر ___ پاسخ : یر
برانشی ___ پاسخ : آبشش
بزرگ جثه ___ پاسخ : یقر
بشر ___ پاسخ : آدم
بهشت ___ پاسخ : جنت
پاینده ___ پاسخ : مخلد
پریشان حال و شوریده ___ پاسخ : آشفته
پشت و عقب ___ پاسخ : فرا
پول قدیمی ___ پاسخ : شهروا
پیامبر بت شکن ___ پاسخ : ابراهیم
پیکر انسان ___ پاسخ : اندام
تراکم ___ پاسخ : انبوهی
ترس ___ پاسخ : بیم
ترس ___ پاسخ : خوف
تصدیق بی ادبانه ___ پاسخ : آره
تیشه ___ پاسخ : تش
ثروتمندان ___ پاسخ : اغنیا
جای مطمئن ___ پاسخ : امن
چندین رای ___ پاسخ : آرا
چین و شکن ___ پاسخ : چروک
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
خادم قوم ___ پاسخ : ام
خسیس بودن ___ پاسخ : خست
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
درس خوانده ___ پاسخ : ملا
دندان های نیش ___ پاسخ : انیاب
دویدن ___ پاسخ : پو
رو ترش کردن ___ پاسخ : اخم
رو کردن ___ پاسخ : التفات
زیب و زینت ___ پاسخ : زیور
سازگار و نرم ___ پاسخ : ملایم
ستون بدن ___ پاسخ : پا
سر و سامان ___ پاسخ : نوا
سلاخ شتر ___ پاسخ : یاسر
سکه قدیمی ___ پاسخ : اشرفی
صدای ترساندن ___ پاسخ : پخ
ضد بد ___ پاسخ : خوب
ضمیر متکلم وحده ___ پاسخ : من
ظرف ___ پاسخ : آوند
ظرف شستن لباس ___ پاسخ : تشت
علامت مفعولی بی واسطه ___ پاسخ : را
قادر ___ پاسخ : توانا
قرقی ___ پاسخ : قوش
قله زاگرس ___ پاسخ : دنا
گاوباز ___ پاسخ : ماتادر
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گیاه رنگرزی ___ پاسخ : روناس
گیاه طبی ___ پاسخ : رازیانه
گیج عامیانه ___ پاسخ : شوت
محبت ___ پاسخ : ود
مخفف گاه ___ پاسخ : گه
مخفف گند ___ پاسخ : گن
مفصل ساعد و بازو ___ پاسخ : آرنج
من و شما ___ پاسخ : ما
نفس کشیدن ___ پاسخ : دم
نور کم ___ پاسخ : سو
نوعی آش ___ پاسخ : شوربا
نوعی پارچه ___ پاسخ : ترمه
نیستان ___ پاسخ : نیزار
هنوز شاد نشده ___ پاسخ : شا
وسیله آراستن ___ پاسخ : زیور
کاسه سر ___ پاسخ : اهیانه
کبوتر دشتی ___ پاسخ : یمام
کمک ___ پاسخ : مدد
یاقوت ___ پاسخ : یاکند

آلبومی از استاد شجریان ___ پاسخ : فریاد
ابتدا ___ پاسخ : اول
اثر جمال زاده ___ پاسخ : دارالمجانین
از بیماری های گلو ___ پاسخ : دیفتری
از مراکز استان ها ___ پاسخ : بجنورد
انسان ___ پاسخ : بنی آدم
برگه ها ___ پاسخ : اوراق
به رشته تحریر درآوردن ___ پاسخ : نگاشتن
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
پایتخت لبنان ___ پاسخ : بیروت
پرسش ___ پاسخ : سوال
پهلوان افسانه ای یونان ___ پاسخ : هرکول
پول ژاپن ___ پاسخ : ین
پیمان ___ پاسخ : قرارداد
تجارت ___ پاسخ : سوداگری
تندخو ___ پاسخ : بد اخلاق
ثروتمند ___ پاسخ : مایه دار
جستجو کردن ___ پاسخ : کاویدن
جنس ماده ___ پاسخ : مؤنث
چهارچوب ___ پاسخ : کادر
حیرت ___ پاسخ : بهت
خسیس ___ پاسخ : کنس
خود ___ پاسخ : خویش
دست عرب ___ پاسخ : ید
دسته و گروه ___ پاسخ : فرقه
دوست خاموش ___ پاسخ : کتاب
ریشه ___ پاسخ : بن
زشت ___ پاسخ : کریه
زنان ___ پاسخ : اناث
سفید ترکی ___ پاسخ : آق
سنگ سخت ___ پاسخ : خارا
شاهرگ مصر ___ پاسخ : نیل
شناس ___ پاسخ : آشنا
شهر آلمان ___ پاسخ : کلن
شکم پرست ___ پاسخ : لتان بار
شیطان ___ پاسخ : عفریته
صمیمی ___ پاسخ : یک دل
ضربه کاری خورده است ___ پاسخ : ناکار
عادی ___ پاسخ : نرمال
علامت ___ پاسخ : نشان
فرار ___ پاسخ : هرب
فرشته موکل بر مهر و محبت ___ پاسخ : میترا
فیلمی از جعفری جوزانی ___ پاسخ : در مسیر تندباد
قبول نشده ___ پاسخ : رد شده
قمارباز ___ پاسخ : قامر
گرفتنی است نه دادنی ___ پاسخ : حق
گوشت بدان آویزان کنند ___ پاسخ : قناره
لقب پادشاهان چین ___ پاسخ : خاقان
ماه دهم ___ پاسخ : دی
ماهر ___ پاسخ : وارد
ماهی کنسروی ___ پاسخ : ساردین
مترسک ___ پاسخ : آدمک
محافظ شخصی ___ پاسخ : بادیگارد
محل دادرسی ___ پاسخ : دادگاه
مراحل لازم برای نیل به هدف ___ پاسخ : فرایند
ملاقات ___ پاسخ : دیدار
ملی پوش والیبال ___ پاسخ : قائمی
منقار پرنده ___ پاسخ : نک
میرغضب ___ پاسخ : جلاد
نجم ___ پاسخ : ستاره
نزاکت ___ پاسخ : ادب
نزدیکی ___ پاسخ : قرب
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نوعی مرغ ماهی خوار ___ پاسخ : بوتیمار
هر فصل از کتاب یسنا ___ پاسخ : ها
ویران ___ پاسخ : خراب
کارکنان ___ پاسخ : عوامل
کهن ___ پاسخ : قدیم
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
یک جور و یک نواخت ___ پاسخ : یک دست

آرامش ___ پاسخ : سکینه
آلیاژی از آهن ___ پاسخ : چدن
آینده ___ پاسخ : آتی
اثر از مریم معجونی ___ پاسخ : آخرین پناه
اثر امیرخسرو دهلوی ___ پاسخ : نه سپهر
اثر فریدون مشیری ___ پاسخ : سه دفتر
ادامه دار ___ پاسخ : مستمر
از شهر های گیلان ___ پاسخ : فومن
استان شمالی عراق ___ پاسخ : دهوک
استنطاق ___ پاسخ : بازپرسی
به هوش باش ___ پاسخ : هان
بی شک ___ پاسخ : همانا
پایتخت کشور اوگاندا ___ پاسخ : کامپالا
پایتخت کشور توگو ___ پاسخ : لومه
پروردگار ___ پاسخ : ایزد
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ین
پسوند زمان ___ پاسخ : گاه
تنها ___ پاسخ : تک
تیرگی چشم ___ پاسخ : تم
تیز ___ پاسخ : بران
جای خلوت و آرام ___ پاسخ : دنج
چالاک ___ پاسخ : فرز
چنگ در زدن ___ پاسخ : استمساک
چیستان ___ پاسخ : بردک
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
خاندان ___ پاسخ : آل
خوب ___ پاسخ : نکو
درس نخوانده ___ پاسخ : امی
رشد ___ پاسخ : نمو
سخت نیست ___ پاسخ : آسان
سری ___ پاسخ : نهانی
سفید با خال های سیاه ___ پاسخ : شهبا
سوراخ ___ پاسخ : روزنه
سوریه قدیم ___ پاسخ : شام
سیاره زهره ___ پاسخ : ناهید
شهرک غرب تهران ___ پاسخ : اکباتان
شهری در آلمان ___ پاسخ : کلن
شوهر ___ پاسخ : زوج
صدای شادمانی ___ پاسخ : هلهله
صمغ گون ___ پاسخ : کتیرا
عالم هستی ___ پاسخ : کاینات
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
غیر مستقل ___ پاسخ : وابسته
فرخنده ___ پاسخ : همایون
فیلمی با بازی ایرج تهماسب ___ پاسخ : رفیق بد
قلعه حکومتی ___ پاسخ : ارگ
قمر برجیس ___ پاسخ : یو
گوش کمیاب ___ پاسخ : شنوا
لاف و گزاف ___ پاسخ : بلوف
لیکن ___ پاسخ : اما
مایه حیات ___ پاسخ : آب
محل خرید و فروش سهام ___ پاسخ : بورس
مرطوب ___ پاسخ : نمناک
من و شما ___ پاسخ : ما
مهر و نشانه حکاکی ___ پاسخ : استامپ
مهمان ___ پاسخ : ایرمان
نسیان ___ پاسخ : فراموشی
نشانه ها ___ پاسخ : آیات
نظر ___ پاسخ : رای
هادی برق ___ پاسخ : رسانا
هم نبرد ___ پاسخ : هماورد
واحد پول چین ___ پاسخ : یوان
وزیر افراسیاب ___ پاسخ : ویسه
کالبدشناس یونان باستان ___ پاسخ : هروفیلوس
کشوری در شمال ایران ___ پاسخ : ارمنستان
کوی ___ پاسخ : برزن
یک خودمانی ___ پاسخ : یه

آگهی تلویزیونی ___ پاسخ : تیزر
ابزار احتیاطی ___ پاسخ : یدک
اجاق شیرینی پزی ___ پاسخ : فر
از حالت های ماده ___ پاسخ : گاز
اسلحه و ساز و برگ ___ پاسخ : یراق
انتخاب شده ___ پاسخ : دست چین
با توپ آید ___ پاسخ : تشر
بازگشتن ___ پاسخ : رجع
برتری ___ پاسخ : مزیت
بلندترین آبشار ___ پاسخ : آبشار انجل
بهره هوشی ___ پاسخ : آی کیو
پاداش ___ پاسخ : جزا
پایتخت غنا ___ پاسخ : اکرا
پایتخت ونزوئلا ___ پاسخ : کاراکاس
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پیروان یک دین ___ پاسخ : امت
پیمان شکن ___ پاسخ : خائن
جانشین او ___ پاسخ : وی
جواب مثبت ___ پاسخ : آری
چند وزیر ___ پاسخ : وزرا
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرکت و جنبش ___ پاسخ : تکان
خرس کوچک ___ پاسخ : خرسک
خواننده قرآن ___ پاسخ : قاری
خوراکی از شیر ___ پاسخ : برنا
دست درازی ___ پاسخ : تعرض
دلیری ___ پاسخ : جرات
رسم کردن ___ پاسخ : ترسیم
رنگ آسمان ___ پاسخ : آبی
روز دهم محرم ___ پاسخ : عاشورا
زشت و نامطبوع ___ پاسخ : زننده
زمان پرداخت بدهی ___ پاسخ : سررسید
ساده و سهل ___ پاسخ : آسان
سایه ___ پاسخ : نش
سرخرگ بزرگ ___ پاسخ : آئورت
سرور و بزرگ ___ پاسخ : آقا
سلام ___ پاسخ : درود
سنگ بیابان ___ پاسخ : ریگ
شالوده ___ پاسخ : آس
شمشیر ___ پاسخ : سیف
شهری در استرالیا ___ پاسخ : آدلاید
صحرای مغولستان ___ پاسخ : گبی
صد ترکی ___ پاسخ : یوز
صندلی سنگی ___ پاسخ : سکو
ضد و نقیض بودن ___ پاسخ : تناقض
طریقه و روش ___ پاسخ : روند
طلا ___ پاسخ : زر
عریان ___ پاسخ : رت
عشوه ___ پاسخ : ناز
عقیده ___ پاسخ : رای
علامت جمع ___ پاسخ : ان
غریبه نیست ___ پاسخ : آشنا
فرآورده میوه ای ___ پاسخ : مربا
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
گرانی ___ پاسخ : تورم
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گرسنگی ___ پاسخ : جوع
گستاخ و بی باک ___ پاسخ : جری
گودال ___ پاسخ : چال
ماده محترقه ___ پاسخ : زرنیخ
ماشین تخریب ___ پاسخ : بولدوزر
مجلس عیش و نوش ___ پاسخ : بزم
محافظ ___ پاسخ : گارد
محل استراحت ___ پاسخ : آسایشگاه
مخترع تلفن ___ پاسخ : بل
مفت خوری ___ پاسخ : سور چرانی
مقوای نازک ___ پاسخ : کارت
مناجات ___ پاسخ : دعا
نردبان ___ پاسخ : معراج
نشانه های الهی ___ پاسخ : آیات
نفوذ و رخنه ___ پاسخ : رسوخ
نوعی کبوتر ___ پاسخ : یاکریم
واحد طول ___ پاسخ : متر
ویرایش ___ پاسخ : ادیت
کشور آمریکای جنوبی ___ پاسخ : ونزویلا
کشوری در قاره اقیانوسیه ___ پاسخ : فیجی
کشوری در مرکز اروپا ___ پاسخ : لیختن اشتاین
کم ارزش ___ پاسخ : نازل

آب گازی شکل ___ پاسخ : بخار
اثر استاندال ___ پاسخ : خاطرات یک سیاح
اثر جواد مجانی ___ پاسخ : روزگار عقل سرخ
اثر سیمین دانشور ___ پاسخ : کوه سرگردان
اثر فرشته ساری ___ پاسخ : مروارید خاتون
اثر موریس مترلینگ ___ پاسخ : پرنده آبی
از استان ها ___ پاسخ : مازندران
از حروف یونانی ___ پاسخ : بتا
از مصالح ساختمانی ___ پاسخ : گچ
اسب بار کش ___ پاسخ : یابو
امل ___ پاسخ : آرزو
بحرانی ___ پاسخ : حاد
بردن و انتقال دادن ___ پاسخ : رساندن
به اسیری گرفتن ___ پاسخ : اسر
بی سر و پا ___ پاسخ : لات
بیماری عطش زیاد ___ پاسخ : استسقا
پشت ___ پاسخ : کول
پنج ترک ___ پاسخ : بش
تصدیق عرب ___ پاسخ : نعم
تظاهر ___ پاسخ : ریا
جالیزی آبدار و شیرین ___ پاسخ : هندوانه
جد ___ پاسخ : نیا
چهره ___ پاسخ : رخ
حرف زیادی ___ پاسخ : ور
حکومت اشراف و اعیان ___ پاسخ : اریستوکراسی
خاموش کردن و تسکین دادن ___ پاسخ : فرونشاندن
خداوند ___ پاسخ : رب
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
خودستایی ___ پاسخ : لاف
دفعه ___ پاسخ : بار
دوستی ___ پاسخ : ود
دیگ درهم ___ پاسخ : یگد
رسته ___ پاسخ : صنف
رشوه خوار ___ پاسخ : نقدگیر
روغنی ___ پاسخ : چرب
سر ___ پاسخ : راز
سر هر چیزی ___ پاسخ : نوک
سرگشتگی و حیرت ___ پاسخ : دهشت
سست ___ پاسخ : کسل
سنگر ___ پاسخ : جان پناه
سود حرام ___ پاسخ : ربا
شاعر ایتالیایی ___ پاسخ : دانته
شرمنده و مغموم ___ پاسخ : متاسف
شمال و جنوب کره زمین ___ پاسخ : قطب
صیاد ___ پاسخ : قناص
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
عدد ماه ___ پاسخ : سی
غله پر مصرف ___ پاسخ : گندم
فراخی و گشادی ___ پاسخ : فراخنا
فربه ___ پاسخ : چاق
فصیح ___ پاسخ : لسن
فلز چهره ___ پاسخ : روی
فهم ___ پاسخ : درک
فیلمی از رابرت زمکیس ___ پاسخ : آنسوی ابرها
قطب مثبت ___ پاسخ : اند
گوشه ای از موسیقی ایرانی ___ پاسخ : بیات
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مار عظیم الجسه ___ پاسخ : بوا
مایه آبادانی ___ پاسخ : آب
مرده ___ پاسخ : میت
مروارید ___ پاسخ : در
منصوب به قاجار ___ پاسخ : قجر
مه غلیظ ___ پاسخ : نزم
مکر ___ پاسخ : کید
ناشناس ___ پاسخ : مجهول الهویه
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
هراس انگیز ___ پاسخ : ابوالهول
همراه گل ___ پاسخ : خار
وحشی ___ پاسخ : دد
وسیله سوراخ کردن ___ پاسخ : درل
کشور آسیایی ___ پاسخ : ازبکستان
کندن قبر ___ پاسخ : نبش
یار مت ___ پاسخ : پت
یک حرف و سه حرف ___ پاسخ : لام
یک دنده ___ پاسخ : لج
یک قاچ از خربزه ___ پاسخ : کرچ

آقای اسپانیولی ___ پاسخ : دن
ابزار کندن ___ پاسخ : کلنگ
از اشکال هندسی ___ پاسخ : دایره
از حیوانات گله ___ پاسخ : بز
از درندگان ___ پاسخ : یوز
از شاهان دودمان خدیوی مصر ___ پاسخ : ملک فاروق
از ماه های تابستان ___ پاسخ : تیر
از وسایل ژیمناستیک ___ پاسخ : خرک
اصطلاحی در فوتبال ___ پاسخ : تکل
بارها ___ پاسخ : مکرر
برانگیختن ___ پاسخ : حض
بوته گل ___ پاسخ : گلبن
بی سواد ___ پاسخ : امی
پارچه زربفت ___ پاسخ : زری
پاشنه پا ___ پاسخ : بل
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پیامبر هندو ___ پاسخ : بودا
پیچ و تاب ___ پاسخ : خم
پیرو حضرت موسی ___ پاسخ : کلیمی
پیروان یک دین ___ پاسخ : امت
تسمه دور کمر ___ پاسخ : کمربند
توتیای چشم ___ پاسخ : سرمه
جانشین ___ پاسخ : نایب
چرت زدن ___ پاسخ : نعاس
خانه ___ پاسخ : سرا
خانه دارای حیاط ___ پاسخ : ویلا
خدای هندی ___ پاسخ : راما
خرد و کوچک ___ پاسخ : که
خریداری کردن ___ پاسخ : ابتیاع
دربر گیرنده ___ پاسخ : حاوی
درخت آزاد ___ پاسخ : سرو
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
درخت خرما ___ پاسخ : نخل
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
درس دادن ___ پاسخ : تدریس
دریغ و حسرت ___ پاسخ : تاسف
دستینه ___ پاسخ : امضا
دندان پرجمعیت ___ پاسخ : آسیا
روشنایی ___ پاسخ : سو
زرد انگلیسی ___ پاسخ : یلو
سنگ آتش زنه ___ پاسخ : خیاب
شاهرگ مصر ___ پاسخ : نیل
شب طولانی ___ پاسخ : یلدا
شب گذشته ___ پاسخ : دیشب
شرح دادن ___ پاسخ : توضیح
شکل و پیکر ___ پاسخ : هیات
صبر زرد ___ پاسخ : الوا
صد سال ___ پاسخ : قرن
عاجز ___ پاسخ : بینوا
عدس ___ پاسخ : نسک
عدم رضایت ___ پاسخ : نارضایتی
غیر عجم ___ پاسخ : عرب
فرایند انجام کار ___ پاسخ : روند
فرمان توقف ___ پاسخ : ایست
فیلسوف آلمانی صده های میانه ___ پاسخ : آلبرت کبیر
قبض ___ پاسخ : فیش
قصه گو ___ پاسخ : سامر
قید تاکید ___ پاسخ : اما
گاز بی رنگ با بوی تند ___ پاسخ : آمونیاک
گوارا ___ پاسخ : هنی
لازمه بدن ___ پاسخ : ویتامین
ماه اول سال میلادی ___ پاسخ : ژانویه
محل عبور ___ پاسخ : ممر
مرد جنگل ___ پاسخ : تارزان
مردم یک کشور ___ پاسخ : ملت
مسافرکش شهری ___ پاسخ : تاکسی
معروف ترین بنای ساسانیان ___ پاسخ : ایوان مداین
مغلوبیت ___ پاسخ : شکست
ناگوار و سنگین ___ پاسخ : وخیم
نامها ___ پاسخ : اسامی
نگریستن ___ پاسخ : دیدن
نیشتر رگزن ___ پاسخ : ادر
نیمه بار ___ پاسخ : تا
نیمه دیوانه ___ پاسخ : خل
همسر هیتلر ___ پاسخ : اوا براون
همه گیری ___ پاسخ : شیوع
وقت مناسب ___ پاسخ : فرصت
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مصر
کوه عصبانی ___ پاسخ : آتشفشان

آهسته و آرام ___ پاسخ : یواش
اثر زهرا ناظمی زاده ___ پاسخ : یاس کبود
از توابع یزد ___ پاسخ : دهنو
از چاشنی ها ___ پاسخ : سماق
از خواهران برونته ___ پاسخ : آن
از قاره های پنجگانه ___ پاسخ : آسیا
امتداد ___ پاسخ : راستا
بازیگر فیلم مادر ___ پاسخ : اکرم محمدی
بازیگر معروف فرانسوی ___ پاسخ : ژان رنو
برتری ___ پاسخ : مزایا
برگزیده ___ پاسخ : ممتاز
بزرگتر از دریا ___ پاسخ : اقیانوس
بزله گو ___ پاسخ : شوخ
بسیار ___ پاسخ : بسا
به اتفاق ___ پاسخ : باهم
به مراد نرسیده ___ پاسخ : ناکام
به هم پیوستن ___ پاسخ : ایتلاف
بویایی ___ پاسخ : شم
بی تجربه ___ پاسخ : ناآزموده
بیماری ___ پاسخ : دا
پا پیش خوردن ___ پاسخ : سکندری
پدرمرده ___ پاسخ : یتیم
پیر ___ پاسخ : مسن
تازه رسیده ___ پاسخ : نورس
تازه زایمان کرده ___ پاسخ : زایو
جدا شده از چیزی ___ پاسخ : مشتق
جواب مثبت ___ پاسخ : آری
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حق ناحق ___ پاسخ : وتو
خصومت ___ پاسخ : دشمنی
خواب عربی ___ پاسخ : نوم
خون ___ پاسخ : دم
خوی و رفتار ___ پاسخ : منش
خیر و خوشی ___ پاسخ : طوبی
دارای شوری اندک ___ پاسخ : لب شور
دامنه کوه ___ پاسخ : کمرکش
دریا ___ پاسخ : یم
دستگاه تنفس آبزیان ___ پاسخ : آبشش
ذکر حاجیان ___ پاسخ : لبیک
زنان با مروت ___ پاسخ : کرایم
زیبا و نیک ___ پاسخ : نلم
سرمربی سابق پیکان ___ پاسخ : فیروز کریمی
سطح هر چیز ___ پاسخ : زمینه
شهر مذهبی ___ پاسخ : قم
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
ضمیر غایب ___ پاسخ : اوا
عادت و خو ___ پاسخ : داب
عدسی ___ پاسخ : لنز
عکس العمل ___ پاسخ : واکنش
غار نبوت ___ پاسخ : حرا
فریب ___ پاسخ : مکر
فضله و سرگین ___ پاسخ : ککه
فیلمی با بازی پرویز پرستویی ___ پاسخ : روانی
گام ___ پاسخ : قدم
لاستیک خودرو ___ پاسخ : تایر
ماشین چاپ سریع ___ پاسخ : رتاتیو
ماه سرد ___ پاسخ : دی
مایه روشنایی ___ پاسخ : آب
محل عمومی نگهداری فقرا ___ پاسخ : نوانخانه
مخلوط مشروبات مختلف ___ پاسخ : کوکتل
مسلط بودن ___ پاسخ : حاکمیت
مطیع ___ پاسخ : رام
معروف به بدی ___ پاسخ : بدنام
مهربانی ___ پاسخ : رافت
میل و رغبت ___ پاسخ : گرایش
نغمه و بانگ ___ پاسخ : اوا
نوعی حصیر ___ پاسخ : بور
نوعی زغال سنگ ___ پاسخ : کک
نیروها ___ پاسخ : قوا
کارگردان مستند ساز آمریکایی ___ پاسخ : مایکل مور
کلیت ___ پاسخ : همگی
کنایه از ولخرج ___ پاسخ : باد دست
یار عروس ___ پاسخ : داماد
یاوه ___ پاسخ : هرز
یک انگلیسی ___ پاسخ : وان

آبگیر ___ پاسخ : ژی
ابدی ___ پاسخ : جاوید
اثر فهیمه رحیمی ___ پاسخ : اشک و ستاره
اثرشاتوبرایان ___ پاسخ : عشق و عفت
احمق خودمانی ___ پاسخ : ببو
از اوراق بهادار ___ پاسخ : چک
از جایی به جای دیگر رفتن ___ پاسخ : مهاجرت
از ورزش ها ___ پاسخ : بولینگ
افسانه ___ پاسخ : متل
افسرده و رنجور ___ پاسخ : زار و نزار
اقدام به ترور می کند ___ پاسخ : تروریست
اندیشه ___ پاسخ : فکر
بدنهاد و زشتخو ___ پاسخ : دژخیم
بر سر عروس و داماد ریزند ___ پاسخ : شاباش
برآمده ___ پاسخ : برجسته
برادران ___ پاسخ : اخوان
بستن و دوختن ___ پاسخ : رتق
به شدت چیزی را خواستن ___ پاسخ : لک زدن
بی قید و بند ___ پاسخ : یالقوز
پایتخت سوریه ___ پاسخ : دمشق
پرنده ای کوچکتر از کبک ___ پاسخ : تیهو
پزشکی ___ پاسخ : طب
پشته ___ پاسخ : تل
پوشش چشم ___ پاسخ : پلک
پیش ___ پاسخ : نزد
تا حد توانایی ___ پاسخ : حتی المقدور
تمیز کردن با آب ___ پاسخ : شست وشو
توبه کار ___ پاسخ : تایب
تکرار حرف ___ پاسخ : نن
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
چهار نعل رفتن اسب ___ پاسخ : یورتمه
حر ___ پاسخ : آزاده
حقیقت ___ پاسخ : واقعیت
داخل شدن ___ پاسخ : درآمدن
دانه های تگرگ ریز ___ پاسخ : سرماریزه
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
دعا ___ پاسخ : نیایش
دوره وعصر ___ پاسخ : وقت
راست نیست ___ پاسخ : کج
رسا ___ پاسخ : شیوا
ریشه ___ پاسخ : بن
ساز کوچک بادی ___ پاسخ : نیلبک
سر فوتبالیست ___ پاسخ : هد
سرحد ___ پاسخ : مرز
سفید ترکی ___ پاسخ : اق
سگ شکاری ___ پاسخ : یوزه
سلطان جنگل ___ پاسخ : شیر
سمی که از میکروب ها ترشح می شود ___ پاسخ : زهرآبه
سنگ سبز قیمتی ___ پاسخ : یشم
سنگینی ___ پاسخ : وزن
ضمیر اول شخص ___ پاسخ : من
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عضو پرنده ___ پاسخ : بال
فرضیه ___ پاسخ : تیوری
فهمیدم خودمانی ___ پاسخ : آها
فوتبالیست آرژانتینی ___ پاسخ : مسی
فیلمی با بازی داوود رشیدی ___ پاسخ : بازی های پنهان
گوشت ترکی ___ پاسخ : ات
مادر عرب ___ پاسخ : ام
مایه روشنایی ___ پاسخ : آب
محصول آب و صابون ___ پاسخ : کف
مشاور ___ پاسخ : رایزن
مهمانی ___ پاسخ : ضیافت
میان ___ پاسخ : لا
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
ناشنوا ___ پاسخ : کر
نرم و آرام ___ پاسخ : ملایم
نسخه نمایشی نرم افزار ___ پاسخ : دمو
نوشته پست کردنی ___ پاسخ : نامه
نوعی عروسک ___ پاسخ : باربی
واحد سطح ___ پاسخ : ار
ورزش مفرح ___ پاسخ : شنا
وسیله داوری ___ پاسخ : سوت
وی ___ پاسخ : او
کادر ___ پاسخ : قاب
کشت به امید باران ___ پاسخ : دیم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : نیجر
کم کم ___ پاسخ : نم نمک
یک دهم ها ___ پاسخ : اعشار

طاقه ___ پاسخ : تای
آزار رساندن ___ پاسخ : مزاحمت
از بازیگران فیلم خانه دختر ___ پاسخ : باران کوثری
اطراف دهان ___ پاسخ : نس
افسانه سرا ___ پاسخ : سامر
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
اندازه گرمی یا سردی هوا ___ پاسخ : دما
برنج فروش ___ پاسخ : رزاز
بلند و واضح ___ پاسخ : رسا
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
بوی کهنگی ___ پاسخ : نا
بیست و هشت گرم ___ پاسخ : اونس
بین نشستن و برخاستن ___ پاسخ : نیم خیز
پرستیدنی دوره جاهلیت ___ پاسخ : بت
تلخ ___ پاسخ : مر
تمام پوشش خانه ___ پاسخ : بام
تیغ گل ___ پاسخ : خار
جانور بی مهره ___ پاسخ : اسفنج
جذب ___ پاسخ : ربایش
جمع شی ___ پاسخ : اشیا
جنس مدال سومی ___ پاسخ : برنز
چاکر ___ پاسخ : نوکر
خجستگی ___ پاسخ : میمنت
خدا را یاد کردن ___ پاسخ : تسبیح
در حال حرکت روی آب ___ پاسخ : شناور
درآمد ___ پاسخ : دخل
راندن مزاحم ___ پاسخ : دک
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رفوزه ___ پاسخ : رد
زائو ترسان ___ پاسخ : آل
زبان باستانی ___ پاسخ : ارامی
سریال حسن فتحی ___ پاسخ : مدار صفر درجه
سقف دهان ___ پاسخ : سق
سگک ___ پاسخ : قلاب
سوره مردم ___ پاسخ : ناس
شب روستایی ___ پاسخ : شو
ضد خیر ___ پاسخ : شر
ضد گرسنگی ___ پاسخ : سیری
ضمیر جمع ___ پاسخ : ما
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
عرقش نشاط آور است ___ پاسخ : بیدمشک
عروس می گیرد ___ پاسخ : شاباش
علف خشک ___ پاسخ : خاشاک
عید آذری ___ پاسخ : بایرام
غیر حرفه ای ___ پاسخ : آماتور
فروختن جنس نامرغوب ___ پاسخ : آب کردن
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
فیلمی از فریدون جیرانی ___ پاسخ : من مادر هستم
قاتل درخت ___ پاسخ : تبر
قطار ___ پاسخ : ترن
قطعه شعر گونه ___ پاسخ : متل
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گرداگرد ___ پاسخ : پیرامون
گوساله کش معروف ___ پاسخ : سامری
گیاه نیشکر ___ پاسخ : نی
مانع ___ پاسخ : سد
متراکم و جمع شده ___ پاسخ : انباشته
مجبور شده ___ پاسخ : وادار
محل ورود ___ پاسخ : در
مخفف اگر ___ پاسخ : ار
مرور درس ___ پاسخ : دوره کردن
مولف آینه اسکندری ___ پاسخ : امیرخسرو دهلوی
ناتمام ___ پاسخ : ناقص
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نرمی کردن با کسی ___ پاسخ : ارفاق
نوعی یقه ___ پاسخ : ارو
نیا ___ پاسخ : جد
نیرنگ ___ پاسخ : کید
هنوز انگلیسی ___ پاسخ : یت
ویران ___ پاسخ : یباب
کارنمایان ___ پاسخ : هنر
کاکل ___ پاسخ : فش
کشور اروپایی ___ پاسخ : رومانی
یکی از غلات ___ پاسخ : ارزن

آب روستایی ___ پاسخ : آو
آشکار ___ پاسخ : پیدا
آمیخته شده ___ پاسخ : ممزوج
آهنگساز عصر خسرو پرویز ___ پاسخ : پهلبد
اثر امام محمد غزالی ___ پاسخ : زاداخرت
اثری از سهیلا بامیان ___ پاسخ : دختر آفتاب
از جوندگان ___ پاسخ : موش
از شهرهای استان همدان ___ پاسخ : ملایر
از ماشین های راه سازی ___ پاسخ : دامپر
بازیگر فیلم من افسانه ام ___ پاسخ : ویل اسمیت
بالا رفتن و مرتفع شدن ___ پاسخ : علو
بدیمن ___ پاسخ : نحس
بی سواد ___ پاسخ : امی
پادگان ___ پاسخ : ساخلو
پایتخت جزایر کوک ___ پاسخ : آواروا
پرده توری ___ پاسخ : شف
پسندیده ___ پاسخ : نکو
پسوند آلودگی ___ پاسخ : ناک
پول سامورایی ها ___ پاسخ : ین
پیمان ___ پاسخ : عهد
تعجب خانم ها ___ پاسخ : وا
تله و دام ___ پاسخ : فخ
تیره و کدر ___ پاسخ : تار
جلا دادن و پرداخت ___ پاسخ : صقل
چین و چروک ___ پاسخ : یرا
خس خس برونشها ___ پاسخ : رال
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
خوشحال ___ پاسخ : مسرور
در هم پیچیدن ___ پاسخ : لف
درمانده ___ پاسخ : بینوا
دریغ و افسوس ___ پاسخ : حیف
دلیر و شجاع ___ پاسخ : نیو
زادگاه نیما ___ پاسخ : یوش
سازمان کشورهای صادر کننده نفت ___ پاسخ : اوپک
سال قبل ___ پاسخ : پار
سرزمین برف و یخ روسیه ___ پاسخ : سیبری
سرگشته ___ پاسخ : هاج
شعبه بزرگی از نژاد سفید ___ پاسخ : آریایی
شمارش کردن ___ پاسخ : احتساب
شهری در آلمان ___ پاسخ : دوسلدورف
صفت سرو ___ پاسخ : سهی
غار و پناهگاه ___ پاسخ : کهف
غزال ___ پاسخ : آهو
غیر قابل کشت ___ پاسخ : لم یزرع
فرصت ___ پاسخ : مجال
فروشنده ___ پاسخ : بیاع
فیلمی از تاد فیلیپس ___ پاسخ : مدرسه قدیمی
قابل مشاهده ___ پاسخ : مریی
قلعه تگزاس ___ پاسخ : آلا
گاو وحشی آمریکا ___ پاسخ : بوفالو
گرفتاری ___ پاسخ : بلا
گندم سوده ___ پاسخ : آرد
گنگ ___ پاسخ : ابکم
لوستر ___ پاسخ : آویز
ماه کامل ___ پاسخ : بدر
مرتفع ترین آبشار جهان ___ پاسخ : آنجل
معجزه اللهی ___ پاسخ : آیت
میوه نخلستان ___ پاسخ : خرما
نام آذری ___ پاسخ : آد
نام قدیم اندیمشک ___ پاسخ : صالح آباد
نفع و سود ___ پاسخ : رب
نقره ___ پاسخ : سیم
هنر ترسیمی ___ پاسخ : گرافیک
هنگام عصر ___ پاسخ : ایوار
واحد پول ترکیه ___ پاسخ : لیر
واحد پول هندوراس ___ پاسخ : لمپیرا
واحد وزن روسیه ___ پاسخ : پوت
کابین و صداق ___ پاسخ : مهر
کمانگیر باستانی ___ پاسخ : آرش
یاری کننده ___ پاسخ : ممد

آخرین نازی ___ پاسخ : هس
آزمندان ___ پاسخ : حراص
آش ___ پاسخ : با
آشیانه پرنده ___ پاسخ : لانه
آفت کش قدیمی ___ پاسخ : دد
اثر علی محمد افغانی ___ پاسخ : محکوم به اعدام
اثر محمد علی جمال زاده ___ پاسخ : بانگ نای
از ادات پرسش ___ پاسخ : کدام
از پرندگان دراز پا ___ پاسخ : درنا
از رنگ دانه های تنفسی ___ پاسخ : هموگلوبین
از غلات ___ پاسخ : جو
برگ برنده ___ پاسخ : آس
بزرگوارتر ___ پاسخ : اشرف
به طور کامل ___ پاسخ : کاملا
بها ___ پاسخ : ارزش
بهار عرب ___ پاسخ : ربیع
بی ثمر ___ پاسخ : بیهوده
بی هوشی ___ پاسخ : غش
بیماری سفتی عضلات ___ پاسخ : پارکینسون
بیکارگی و تنبلی ___ پاسخ : یللی
پایتخت ونزوئلا ___ پاسخ : کاراکاس
پیامبر صبور ___ پاسخ : ایوب
تازه کار ___ پاسخ : ناشی
ترساننده ___ پاسخ : هایب
جنس اصل ___ پاسخ : فابریک
چرک کنج چشم ___ پاسخ : ریمه
حرف اول ___ پاسخ : الف
حلقوم ___ پاسخ : نای
داد و فریاد ___ پاسخ : هوار
دارای ظاهر خوب ___ پاسخ : ظاهرالصلاح
درخت زبان گنجشک ___ پاسخ : ون
دوره کردن درس ___ پاسخ : مرور
دوستی ___ پاسخ : ولا
دیوار بلند ___ پاسخ : ترا
زشت و سخیف ___ پاسخ : رکیک
زندگی ___ پاسخ : حیات
زور و قدرت ___ پاسخ : نیرو
ساز بادی دهان گشاد ___ پاسخ : شیپور
سحر و جادو ___ پاسخ : فسون
سرشت ___ پاسخ : خو
سمت راست ___ پاسخ : یمین
سند ضمانت ___ پاسخ : ضمانت نامه
سنگ قیمتی ___ پاسخ : گوهر
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شماره بین المللی کتاب ___ پاسخ : شابک
شکایت کننده ___ پاسخ : عارض
شکوه ___ پاسخ : فر
صدای افتادن ___ پاسخ : تلپ
غم خوار و اندوه مند ___ پاسخ : مهتم
فلز چهره ___ پاسخ : روی
فیلمی از رومن پولانسکی ___ پاسخ : محله چینی ها
قرار و سکون ___ پاسخ : آرام
قصیر ___ پاسخ : کوتاه
مرحوم ___ پاسخ : شادروان
مقیاس وزن مایعات ___ پاسخ : گالن
من و شما ___ پاسخ : ما
نخست ___ پاسخ : اولا
نردباز ___ پاسخ : نراد
نظام سلطه ___ پاسخ : امپریالیسم
نقصان ___ پاسخ : کاهش
نوعی حلوا ___ پاسخ : لو
نیزه دار ___ پاسخ : رامح
هرج و مرج طلبی ___ پاسخ : انارشیسم
همراه و رفیق ___ پاسخ : هم پا
همنام ___ پاسخ : آداش
هواپیمای جنگنده روسی ___ پاسخ : میگ
وسط ___ پاسخ : میان
وضعیت جوی یک منطقه ___ پاسخ : آب و هوا
کشور آسیایی ___ پاسخ : نپال
کشور آفریقایی ___ پاسخ : موریتانی
کیف مسافرتی ___ پاسخ : ساک
یدک ___ پاسخ : رزرو
یک چهارم ___ پاسخ : چارک

آلبومی از احسان خواجه امیری ___ پاسخ : سلام آخر
اثر ای. ال.دکتروف ___ پاسخ : رگتایم
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : پرندگان
اثر شکسپیر ___ پاسخ : هملت
اثر ناهید طباطبایی ___ پاسخ : آبی صورتی
از ساحل های معروف دنیا ___ پاسخ : عاج
از سوره ها ___ پاسخ : حاقه
اصل و عصاره هر چیز ___ پاسخ : جوهر
بازدید از نظامیان ___ پاسخ : سان
بالا به گویش عمو سام ___ پاسخ : آپ
بپاخاستن ___ پاسخ : قیام
برابر و مساوی ___ پاسخ : یر
بله آلمانی ___ پاسخ : یا
پاسبانی ___ پاسخ : نگاهبانی
پشت سر ___ پاسخ : ماورا
پول نامشروع ___ پاسخ : ربا
چاق و فربه ___ پاسخ : مسمن
چرم اعلا ___ پاسخ : تیماج
حشیش ___ پاسخ : بنگ
خدمتکار معبد ___ پاسخ : سادن
خسیس تر ___ پاسخ : اخس
خودروی مسافر بر ___ پاسخ : اتوبوس
درد چشم ___ پاسخ : رمد
دستگاه خزانه برق ___ پاسخ : باتری
دو دست ___ پاسخ : یدین
رب النوع مصریان ___ پاسخ : آنو
رژیم غذایی ___ پاسخ : احتما
رسوا و بی آبرو ___ پاسخ : بدنام
رمق آخر ___ پاسخ : نا
ریشه دار ___ پاسخ : بناور
ساز فنلاندی ___ پاسخ : هارپو
سپاهیان ___ پاسخ : اجناد
سخن گفتن ___ پاسخ : نطوق
سفره بزرگ ___ پاسخ : شیدان
سنگ چاقو تیز کنی ___ پاسخ : ساو
سوغات یزد ___ پاسخ : باقلوا
شغال ___ پاسخ : اهمر
شهری در سودان ___ پاسخ : نیالا
شکار ___ پاسخ : صید
ضربه پا به سر در تکواندو ___ پاسخ : آننریو
ظرف روغن ___ پاسخ : دبه
عزیز عرب ___ پاسخ : ام
عصر انقراض دایناسور ها ___ پاسخ : یخبندان
فیلمی از محمد دردمنش ___ پاسخ : هیام
قسمتی از زانو ___ پاسخ : کشکک
گاز مرداب ___ پاسخ : متان
گرفتن تمام حق ___ پاسخ : استیفا
گونه ___ پاسخ : لپ
لازم ___ پاسخ : بایا
لطیف ___ پاسخ : نرم
مکان ___ پاسخ : جا
نان کاغذی ___ پاسخ : لواش
نشانگر جهات جغرافیایی ___ پاسخ : قطب نما
نقره ___ پاسخ : سیم
نگارش حرف خارجی مورب ___ پاسخ : ایتالیک
هم پیمان داریوش اول ___ پاسخ : اوتانا
همسایه شمالی ___ پاسخ : ترکمنستان
واحد بازی تنیس ___ پاسخ : ست
والاد ___ پاسخ : سقف خانه
کلمه پرسشی ___ پاسخ : آیا
کنایه از دست دادن علاقه و اشتیاق ___ پاسخ : سرد شدن
کنده کاری روی چوب ___ پاسخ : منبت

آغل ___ پاسخ : کمرا
اثری از شهره قوی ___ پاسخ : آفتاب و آواز
از جزایر ایران ___ پاسخ : قشم
از شهرهای استان فارس ___ پاسخ : جهرم
اسب زین کرده ___ پاسخ : یدک
انجمن علمی ___ پاسخ : انستیتو
بازیگر عضلانی هالیوود ___ پاسخ : شوارتزنگر
بلند مرتبه ___ پاسخ : شامخ
به رو خوابیده ___ پاسخ : دمر
پایان ___ پاسخ : آخر
پشت چهارم ___ پاسخ : نبیره
پول اتیوپی ___ پاسخ : بیر
پیوست ها ___ پاسخ : ضمایم
تباه و خراب ___ پاسخ : فاسد
تپانچه ___ پاسخ : تس
تشنه ___ پاسخ : تش
جای سکنی ___ پاسخ : ماوا
جهنم ___ پاسخ : سقر
حرف فاصله رسان ___ پاسخ : تا
خدای هندی ___ پاسخ : راما
خطایی در فوتبال ___ پاسخ : هند
خم زلف ___ پاسخ : تاب
خورشید ___ پاسخ : شمس
درخت خوش قامت ___ پاسخ : افرا
درخت صنوبر ___ پاسخ : گیز
دریاچه ای در آلمان ___ پاسخ : موریتسن
دوشنده شیر ___ پاسخ : هاشم
رشک ___ پاسخ : حسد
زبان مردم پاکستان ___ پاسخ : اردو
ساز ضربی ___ پاسخ : دف
سخت تر ___ پاسخ : اشد
سرزمین سبا ___ پاسخ : یمن
سوغات ___ پاسخ : رهاورد
سیال تنفسی ___ پاسخ : هوا
شاعر قرن چهارم هجری ___ پاسخ : رودکی سمرقندی
شخص و فرد ___ پاسخ : کس
شرفیابی ___ پاسخ : تشریف
شکلک ___ پاسخ : ادا
ضمیر بیگانه ___ پاسخ : یو
طعم سرکه ___ پاسخ : ترش
غله پاک کرده ___ پاسخ : جاش
فزون شدن ___ پاسخ : ازدیاد
فیلمی از سعید اسدی ___ پاسخ : فرود در غربت
فیلمی با بازی جانی دپ ___ پاسخ : مرد مرده
قضاوت ___ پاسخ : داوری
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
گل صبح شکفته در شبنم ___ پاسخ : ترگل
مثل فرد بسیار عبوس ___ پاسخ : برج زهرمار
محل استراحت ___ پاسخ : آسایشگاه
محموله ___ پاسخ : بار
مداد طراحی ___ پاسخ : اتود
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مقصود و منظور ___ پاسخ : مراد
موجود خیالی ___ پاسخ : دیو
نااستوار ___ پاسخ : لق
نابود شده ___ پاسخ : محو
نام قدیم بوشهر ___ پاسخ : ری شهر
نام هفتمین نیای زرتشت ___ پاسخ : آرهدس
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نمد زین ___ پاسخ : یون
نوعی پارچه نازک ___ پاسخ : ژرسه
نوعی گل ___ پاسخ : تاج خروس
وصلت ___ پاسخ : پیوند
کشتی بان ___ پاسخ : ناخدا
کلاه ویژه شاهان ___ پاسخ : تاج

آسمان ___ پاسخ : سما
آفتاب ___ پاسخ : هور
اتومبیل صحرا ___ پاسخ : جیپ
اثر بیژن نجدی ___ پاسخ : خواهران این تابستان
اثر رجب علی اعتمادی ___ پاسخ : عالیجناب عشق
اردوگاه ___ پاسخ : کمپ
ارز پرقدرت ___ پاسخ : دلار
از حروف یونانی ___ پاسخ : یتا
از سلاح های سرد ___ پاسخ : پنجه بوکس
از ملی پوشان جوان فوتبال ___ پاسخ : سردارآزمون
بخیه درشت ___ پاسخ : کوک
بدن ___ پاسخ : جسم
به دست آوردن ___ پاسخ : کسب
بی مو ___ پاسخ : تا
پایتخت کره شمالی ___ پاسخ : پبونگیانگ
پرده دری ___ پاسخ : هتاکی
پلیس فضای مجازی ___ پاسخ : فتا
پیچک/ عشق ___ پاسخ : لبلاب
پیشه ___ پاسخ : کار
ترس و بیم ___ پاسخ : باک
تفاوت ___ پاسخ : فرق
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
تمام و کامل ___ پاسخ : تام
جام قهرمانی ___ پاسخ : کاپ
جریان دادن ___ پاسخ : روان ساختن
جغد ___ پاسخ : بوم
جنگ ___ پاسخ : رزم
چای فرنگی ___ پاسخ : تی
حرف ندا ___ پاسخ : آی
حفظ کردن ___ پاسخ : صیانت
حیوان نجیب ___ پاسخ : اسب
خانه پشت به آفتاب ___ پاسخ : نسر
خشکی مزاج ___ پاسخ : یبوست
خوراک چهارپایان ___ پاسخ : علف
دام ماهی ___ پاسخ : تور
دفینه ___ پاسخ : گنج
دودلی ___ پاسخ : ریب
روشنایی ___ پاسخ : نور
زنبیل ___ پاسخ : سبد
زیرانداز مالیدنی ___ پاسخ : نمد
زیرک ___ پاسخ : رند
سر ___ پاسخ : راز
سرازیری ___ پاسخ : شیب
سلاح کاشتنی ___ پاسخ : مین
شهر رازی ___ پاسخ : ری
شکم ___ پاسخ : جوف
صافی ___ پاسخ : فیلتر
ضایع شدن ___ پاسخ : هدر
ضربه خور چکش ___ پاسخ : میخ
طایفه ___ پاسخ : ایل
طرف ___ پاسخ : ور
طفیلی ___ پاسخ : سربار
عامل تکثیر نهان زایان ___ پاسخ : هاگ
عقب ___ پاسخ : ورا
علم وراثت ___ پاسخ : ژنتیک
فرزندزاده ___ پاسخ : نوه
فصل سرد ___ پاسخ : دی
فوتبالیست ایتالیایی ___ پاسخ : بالوتلی
فیلمی از برادران کوتن ___ پاسخ : جایی برای پیرمردها نیست
قطع حیات ___ پاسخ : مرگ
قلعه حکومتی ___ پاسخ : ارگ
گرفتگی ___ پاسخ : گیر
ماتم ___ پاسخ : سوگ
مخفف از این ___ پاسخ : زین
مژده ___ پاسخ : بشارت
مظهر پلیدی ___ پاسخ : دیو
معامله بدون پول ___ پاسخ : پایاپای
مقام ___ پاسخ : سمت
ملون ___ پاسخ : رنگارنگ
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نفی ترک ___ پاسخ : یوخ
نوظهور و بی مانند ___ پاسخ : پدیده
هر روز در حال افزایش است ___ پاسخ : روز افزون
هنی ___ پاسخ : گوارا
کدر ___ پاسخ : مات
کره ___ پاسخ : گوی
کشور آسیایی ___ پاسخ : قرقیزستان

آن سوی سقف ___ پاسخ : بام
اثر بلقیس سلیمانی ___ پاسخ : بازی آخر بانو
اثر حسین قلی مستعان ___ پاسخ : عشق مقدس
اثر نسرین ثامتی ___ پاسخ : عروس سیاه پوش
از اقوام درجه یک ___ پاسخ : برادر
از رشته های دانشگاهی ___ پاسخ : هنر
از روی دروغ و باطل ___ پاسخ : به ناحق
از شهرهای خراسان رضوی ___ پاسخ : تایباد
بار درخت ___ پاسخ : بر
بچه گوسفند ___ پاسخ : بره
بچه های دوقلو ___ پاسخ : همزاد
برکت و نیک بختی ___ پاسخ : یمن
بزودی ___ پاسخ : عن قریب
بیرق ___ پاسخ : لوا
بینایی سنجی ___ پاسخ : اپتومتری
پایتخت مولداوی ___ پاسخ : کیشینف
پررونق ___ پاسخ : آباد
پشت سر ___ پاسخ : ورا
پهنای شمشیر ___ پاسخ : صفح
تابندگی ___ پاسخ : درخشش
تاج خروس ___ پاسخ : لالکا
تزویر ___ پاسخ : ریا
تشنه ___ پاسخ : تش
جاده کوتاه ___ پاسخ : ره
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
جایگاه ___ پاسخ : مقام
حکومت مستقل ___ پاسخ : خودگردان
خالص ___ پاسخ : قح
خبز ___ پاسخ : نان
خودآرایی ___ پاسخ : دش
خودستایی ___ پاسخ : منم
دشمن سرسخت ___ پاسخ : لد
رتبه ها ___ پاسخ : رتب
رشته کوهی در ایتالیا ___ پاسخ : آپنین
زائو ترسان ___ پاسخ : آل
زمام ___ پاسخ : مهار
زن سالخورده ___ پاسخ : پیرزن
سازمان بین المللی استاندارد ___ پاسخ : ایزو
ساکن صومعه ___ پاسخ : راهب
سخت دل ___ پاسخ : قسی
سر به راهی ___ پاسخ : تاهل
سوراخی در کوه ___ پاسخ : درل
شایسته تر ___ پاسخ : احق
شبان و چوپان ___ پاسخ : راعی
شهر بندری هندوستان ___ پاسخ : بمبیی
شهر مازندران ___ پاسخ : نکا
شیوه رفتار ___ پاسخ : قلق
صبحانه نخورده ___ پاسخ : ناشتا
صنم ___ پاسخ : بت
فرزند نتیجه ___ پاسخ : نبیره
فرمان خان مغول ___ پاسخ : یرلیق
فریاد ___ پاسخ : بانگ
فیلمی از پیتر هاستینگر ___ پاسخ : خرس های محلی
گرم و سوزان ___ پاسخ : حار
مته برقی ___ پاسخ : درل
مردم فرومایه ___ پاسخ : حشو
مصیبت ___ پاسخ : داهیه
مقابل کتبی ___ پاسخ : شفاهی
مقراض و قیچی ___ پاسخ : گازانبر
موسس سلسله افشاریان ___ پاسخ : نادر شاه
ناشکیبایی ___ پاسخ : جزع
نهایی ___ پاسخ : غایی
نوجوان ___ پاسخ : شارخ
نوعی ماشین چاپ سریع ___ پاسخ : رتاتیو
نویسنده بابا لنگ دراز ___ پاسخ : جینوبستر
همسنگی ___ پاسخ : توازن
واحد شمارش نخل ___ پاسخ : نفر
واحد طول ___ پاسخ : متر
کارمزد ___ پاسخ : حق العمل
کشوری در جنوب غربی اروپا ___ پاسخ : پرتقال
کوزه یزرگ ___ پاسخ : خم
یار مرد ___ پاسخ : زن

آفرین ___ پاسخ : براوو
آفرین ___ پاسخ : زهی
اجباری ___ پاسخ : الزامی
از ماهیان ___ پاسخ : بادبان ماهی
از میوه ها ___ پاسخ : کیوی
از هفت سین ها ___ پاسخ : سبزه
استراتژی ___ پاسخ : راهکار
الله ___ پاسخ : خدا
اما ___ پاسخ : ولی
باد مشرقی ___ پاسخ : سبا
بالاتر از سرلشکر ___ پاسخ : سپهبد
بالای فرنگی ___ پاسخ : آپ
بخیه درشت ___ پاسخ : کن
برف ترک ___ پاسخ : قار
بین نشستن و برخاستن ___ پاسخ : نیم خیز
پاک از تهمت ___ پاسخ : مبرا
پایدار و ثابت ___ پاسخ : مقاوم
پایین ___ پاسخ : زیر
پرستار ___ پاسخ : نرس
پرنده ای با پاهای بلند ___ پاسخ : لک لک
پرنده کشتزار ___ پاسخ : کرک
پسر رستم ___ پاسخ : فرامرز
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پلوی آبکش نشده ___ پاسخ : کته
پیروان ___ پاسخ : امت
پیشوا ___ پاسخ : رهبر
ترسناک ___ پاسخ : مهیب
تصدیق ژرمن ها ___ پاسخ : یا
تمام پوشش خانه ___ پاسخ : بام
تیره بزرگی از گیاهان ___ پاسخ : ببربیان
جمع رسم ___ پاسخ : رسوم
حشره موزی ___ پاسخ : مگس
خرگوش ___ پاسخ : آرنب
خسارت دیده ___ پاسخ : خاسر
خوب نیست ___ پاسخ : بد
دشنام ___ پاسخ : سب
دیدن ___ پاسخ : تماشا
روزی ___ پاسخ : رزق
ریز و کوچک ___ پاسخ : فنقلی
زبان ایران ___ پاسخ : پارسی
زیست/ حیات ___ پاسخ : زی
سرباز نیروی دریایی ___ پاسخ : ناوی
سست رای ___ پاسخ : دمدمی
سمت و سو ___ پاسخ : ور
سیم ___ پاسخ : نقره
شتر ___ پاسخ : جمل
شماره ویژه ___ پاسخ : کد
شهر اصفهان ___ پاسخ : ری
شهر اصفهان ___ پاسخ : زرین شهر
شهر همدان ___ پاسخ : رزن
ضد آب بیگانه ___ پاسخ : واترپروف
عالم اللهی ___ پاسخ : لاهوت
عدس ___ پاسخ : مرجمک
عدسی ___ پاسخ : لنز
عرض ___ پاسخ : پهنا
غمگین ___ پاسخ : اسی
فایده معنوی ___ پاسخ : فیض
فراهم ___ پاسخ : مهیا
فشار روحی ___ پاسخ : استرس
فصل ___ پاسخ : باب
قایق ___ پاسخ : زورق
قدر و مرتبه ___ پاسخ : شان
قوچ ___ پاسخ : راک
گل بی برگ ___ پاسخ : پرپر
گل سرخ ___ پاسخ : رز
گیاه بوریا ___ پاسخ : کخ
ماه روزه ___ پاسخ : رمضان
مایه دارویی ___ پاسخ : واکسن
محفظه میز ___ پاسخ : درو
مخفف اگر ___ پاسخ : گر
مروارید غلطان ___ پاسخ : اشک
مهربانی ___ پاسخ : رافت
میوه ای جنگلی ___ پاسخ : ازگیل
نام ___ پاسخ : اسم
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نجات دهنده ___ پاسخ : ناجی
نزد ایرانیان است و بس ___ پاسخ : هنر
نزدیک بین ___ پاسخ : میوپ
نشانه ها و معجزه ها ___ پاسخ : آیت
نقش هنری ___ پاسخ : رل
نویسنده امیل ___ پاسخ : روسو
هذیان ___ پاسخ : یان
هنوز انگلیسی ___ پاسخ : یت
هوای گرفته ___ پاسخ : ابری
ویتامین جدول ___ پاسخ : کا
کارمند ___ پاسخ : اداری
کاسه سر ___ پاسخ : جمجمه
کشیده شده ___ پاسخ : ممتد
کوزه سفالی ___ پاسخ : سبو
یاری دهنده ___ پاسخ : یاور
یازده ___ پاسخ : اا
یک خودمانی ___ پاسخ : یه

آشکار کردن ___ پاسخ : ابراز
اثر چارلز دیکنز ___ پاسخ : ماجراهای نیکلاس نیکل بی
اثر چالز دیکنز ___ پاسخ : داستان دو شهر
احرار ___ پاسخ : آزادگان
از اجزای دستگاه گوارش ___ پاسخ : مری
اسب ترکی ___ پاسخ : ات
اشک ___ پاسخ : آب چشم
اصطلاح سینمایی ___ پاسخ : پلان
الهام شده ___ پاسخ : ملهم
امر از نگفتن ___ پاسخ : مگو
با سر افتادن ___ پاسخ : کله پا شدن
بازداشت کردن ___ پاسخ : جلب
باغ شداد ___ پاسخ : ارم
بالایی ___ پاسخ : فوقانی
باور قلبی ___ پاسخ : یقین
برپا داشتن ___ پاسخ : اقامه
بزرگان ___ پاسخ : اولیا
بسیار نعمت دهنده ___ پاسخ : منان
بلندی ___ پاسخ : اوج
به گمان افکندن ___ پاسخ : ایهام
بی باک ___ پاسخ : نترس
بی بند و بار ___ پاسخ : ول
بی درنگ ___ پاسخ : در دم
بیابان خشک ___ پاسخ : مهمه
بیخ ___ پاسخ : بن
پایتخت فراری ___ پاسخ : رم
پایتخت مالزی ___ پاسخ : کوالالامپور
پرزور و نیرومند ___ پاسخ : تهم
پهلو ___ پاسخ : جنب
ترکیب چند فلز ___ پاسخ : آلیاژ
جالیزی تنبل ___ پاسخ : کدو
چله کمان ___ پاسخ : زه
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حرص وطمع ___ پاسخ : آز
حرف تنفر ___ پاسخ : اف
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
خواننده و نوازنده ___ پاسخ : رامشگر
در سینما ببینید ___ پاسخ : فیلم
دریافتن و ادراک ___ پاسخ : حس
دستپاچه شدن ___ پاسخ : هول شدن
دستگاه فشار ___ پاسخ : پرس
دستور ___ پاسخ : امر
دلیل ___ پاسخ : برهان
دنباله ___ پاسخ : پی
دکان کوچک ___ پاسخ : دکه
رطوبت ___ پاسخ : نم
رمزینه ___ پاسخ : کد
روز پس از دیروز ___ پاسخ : امروز
سم ___ پاسخ : زهر
شخص ___ پاسخ : فرد
شخص ___ پاسخ : کس
شمارگان ___ پاسخ : تیراژ
شن نرم ___ پاسخ : ریگ
شهر ایتالیا ___ پاسخ : جنوا
شهر مذهبی ___ پاسخ : قم
طرف ___ پاسخ : ور
طریقه راهبان ___ پاسخ : رهبانیت
عالم ___ پاسخ : دانا
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عدس ___ پاسخ : مچک
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدل
فریب دهنده ___ پاسخ : دجال
فلز سنگین ___ پاسخ : سرب
قلم فرنگی ___ پاسخ : پن
قیافه ___ پاسخ : تیپ
گروه ورزشی ___ پاسخ : تیم
گستاخ و بی شرم ___ پاسخ : پررو
لطیف ___ پاسخ : نرم
محله ای در تهران ___ پاسخ : ونک
معکوس و سرنگون ___ پاسخ : نگون سار
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
منزلت ___ پاسخ : شان
میان ___ پاسخ : لا
نرم افزار کار با تصاویر ___ پاسخ : فتوشاپ
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نیروی نظامی یک کشور ___ پاسخ : ارتش
نیمه گرم ___ پاسخ : ولرم
هم نهاده ___ پاسخ : سنتز
وسیله پرواز بدون موتور ___ پاسخ : گلایدر
وسیله نشانه گیری در اسلحه ___ پاسخ : مگسک
کشورها ___ پاسخ : ملل
کلیپ ___ پاسخ : نماهنگ
یازده ___ پاسخ : اا

آلوچه کوهی ___ پاسخ : نلک
از آبشارهای مازندران ___ پاسخ : سنگ درکاه
از اجزای آجیل ___ پاسخ : بادام
از اشکال هندسی ___ پاسخ : دایره
از شنبه تا شنبه ___ پاسخ : هفته
از نقاشان هلندی ___ پاسخ : ونگوگ
استوار ___ پاسخ : راسخ
افسوس ___ پاسخ : حسرت
انبوهی ___ پاسخ : تراکم
باشگاه فوتبال پرتغال ___ پاسخ : گیمارش
بانوی محترم ___ پاسخ : خانم
بزرگ ده ___ پاسخ : کدخدا
بی جان ___ پاسخ : مرده
بیماری صرع ___ پاسخ : غش
پدر ___ پاسخ : اب
پست ___ پاسخ : دنی
پسوندی در نام های هندی ___ پاسخ : راجا کومار
پوچ ___ پاسخ : بی ارزش
پیروز ___ پاسخ : فاتح
تحریم سخت ___ پاسخ : بایکوت
تلاش ___ پاسخ : سعی
تلخ عرب ___ پاسخ : مر
جای هلاک شدن ___ پاسخ : مهلکه
جزوه دان ___ پاسخ : کلاسور
جنگ ___ پاسخ : ناورد
خود را به دیگری نسبت دادن ___ پاسخ : انتساب
خورده شدن غذا ___ پاسخ : صرف شدن
داستانی از دفتر دوم مثنوی ___ پاسخ : پیر و پزشک
در مقابل روز ___ پاسخ : شب
درخت آزاده ___ پاسخ : سرو
درخت پنجه برگی ___ پاسخ : افرا
درخت پهن برگ ___ پاسخ : چنار
درویش ___ پاسخ : قلندر
دوره تحصیلات تکمیلی ___ پاسخ : دکترا
دوست خاموش ___ پاسخ : کتاب
راهرو ___ پاسخ : هال
رطوبت ___ پاسخ : نم
رنگ جوانمردی ___ پاسخ : کرم
روانشناس ___ پاسخ : روانکاو
رودی بین ایران و عراق ___ پاسخ : اروند رود
رودی در فرانسه ___ پاسخ : رن
زمان ___ پاسخ : وقت
سرپیچی ___ پاسخ : تمرد
سرما ___ پاسخ : زم
سوار بی همتا ___ پاسخ : یکه تاز
سیاهی دایره چشم ___ پاسخ : مردمک
شتر گاو پلنگ ___ پاسخ : زرافه
شهری در آذربایجان غربی ___ پاسخ : چایپاره
شکم ___ پاسخ : جوف
طنین دار ___ پاسخ : زنگ دار
فیلمی از رومن پلانسکی ___ پاسخ : مرگ و دوشیزه
فیلمی با بازی امین حیایی ___ پاسخ : آدمک ها
قانون چنگیزی ___ پاسخ : یاسا
لال ___ پاسخ : گنگ
ماچ ___ پاسخ : بوسه
متدین ___ پاسخ : دیندار
محل دفن ___ پاسخ : مدفن
مخفف نه از ___ پاسخ : نز
مدافع فوتبال ___ پاسخ : بک
مضحک ___ پاسخ : کمیک
ملایمت ونرمی ___ پاسخ : نعومت
منشی شاپور یکم ساسانی ___ پاسخ : اپاسای
ناسپاسی ___ پاسخ : کفر
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نصف ___ پاسخ : نیم
نوعی بیماری ویروسی ___ پاسخ : ایدز
نوعی گهواره ___ پاسخ : ننو
همیشه ___ پاسخ : مدام
هوس ___ پاسخ : هوی
هویچ ___ پاسخ : زردک
والی و حاکم ___ پاسخ : خدیو
یار فنر خودرو ___ پاسخ : کمک فنر
یاری ___ پاسخ : امداد
یکی از دو جنس ___ پاسخ : نر

آزاد ___ پاسخ : رها
آزادمرد کربلا ___ پاسخ : حر
آغاز شب ___ پاسخ : مسا
از حروف مقطعه قرآن ___ پاسخ : حم
از سایت های معروف ___ پاسخ : یاهو
از سوره های قرآن ___ پاسخ : طه
از شهرهای استان بوشهر ___ پاسخ : دیلم
از قبایل صدر اسلام ___ پاسخ : اوس
از گازها ___ پاسخ : کلر
از نژادهای اروپایی ___ پاسخ : اسلاو
اشتها و خواستن ___ پاسخ : میل
امر از رسیدن ___ پاسخ : رس
ایالتی در آمریکا ___ پاسخ : آیووا
باوفای حیوانات ___ پاسخ : سگ
بشقاب بزرگ ___ پاسخ : دوری
پایمال شده ___ پاسخ : له
پدر عمار ___ پاسخ : یاسر
پدربزرگ رستم ___ پاسخ : سام
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پژواک صدا ___ پاسخ : اکو
پیامبر قوم یهود ___ پاسخ : موسی
تنها و تک ___ پاسخ : یکه
تیرانداختن ___ پاسخ : رمی
جستن گلوله ___ پاسخ : هک
جواب هوی ___ پاسخ : های
حرف عطف فارسی ___ پاسخ : واو
حرف گزینش ___ پاسخ : یا
خدای قلندر ___ پاسخ : هو
خلاف جزر ___ پاسخ : مد
خوردن عرب ___ پاسخ : اکل
خوردنی پس از غذا ___ پاسخ : دسر
درمان کردن ___ پاسخ : مداوا
دریاسالار ___ پاسخ : آدمیرال
دمل ___ پاسخ : کورک
ده سال ___ پاسخ : دهه
دوستی ___ پاسخ : ود
دیکته ___ پاسخ : املا
رازها ___ پاسخ : اسرار
زادگاه حضرت ابراهیم ___ پاسخ : اور
زن بسیار دانا ___ پاسخ : علامه
زوبین ___ پاسخ : مک
سبزی سالاد ___ پاسخ : کاهو
سرزنش ___ پاسخ : لوم
سرنخ معدن ___ پاسخ : رگه
شجاع ___ پاسخ : دلاور
شمشیر بازی ___ پاسخ : اسکریم
علامت جمع ___ پاسخ : ها
علامت مفعولی ___ پاسخ : را
فاصله دارد ___ پاسخ : دور
فرستادن ___ پاسخ : ارسال
فرستاده ___ پاسخ : رسول
فرشتگان ___ پاسخ : ملایک
فرمانده ارتش ___ پاسخ : امیر
فریب ___ پاسخ : مکر
فلز سرچشمه ___ پاسخ : مس
فوت ___ پاسخ : مرگ
فیلمی از بهرامیان ___ پاسخ : آل
گدایی ___ پاسخ : کدیه
گرامی داشتن ___ پاسخ : اکرام
گماشته ___ پاسخ : مامور
مخفف که او ___ پاسخ : کو
مدد ___ پاسخ : یاری
مرکز کشور غنا ___ پاسخ : اکرا
مهر شده ___ پاسخ : ممهور
میوه تابستانی ___ پاسخ : هلو
میوه نارس ___ پاسخ : کال
نوعی ساز ___ پاسخ : رود
هیزم ___ پاسخ : هیمه
واحد شمارش چهارپایان ___ پاسخ : راس
ویزا ___ پاسخ : روادید
کاخ تاریخی فرانسه ___ پاسخ : ورسای
کاما ___ پاسخ : ویرگول
کنده کاری ___ پاسخ : حک
یار بادمجان ___ پاسخ : کدو

اثر امیر عشیری ___ پاسخ : شب زنده داران
اثرعلی محمد افغانی ___ پاسخ : همسفرها
اخوی ___ پاسخ : برادر
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
استخوان های پوسیده ___ پاسخ : رمام
الک شده ___ پاسخ : بیخته
انبار ___ پاسخ : خازن
باریک ___ پاسخ : نازک
باریک بینی ___ پاسخ : دقت
بازیگر فیلم بعدازظهر سگی سگی ___ پاسخ : سعید آقا خانی
بزرگ و سرور ___ پاسخ : مهتر
بها ___ پاسخ : نرخ
پافشاری ___ پاسخ : سماجت
پایتخت ارمنستان ___ پاسخ : ایروان
پایتخت میانمار ___ پاسخ : رنگون
پدر ___ پاسخ : ابوی
پسوند شباهت ___ پاسخ : آسا
تحسین شده ___ پاسخ : محسن
تعلیم کننده ___ پاسخ : معلم
تن ___ پاسخ : بدن
جوان ___ پاسخ : برنا
حرف تعجب ___ پاسخ : وا
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خاک کوزه گری ___ پاسخ : رس
خداوند ___ پاسخ : رب
دختر ___ پاسخ : دوشیزه
رطوبت ___ پاسخ : نم
رود فرانسه ___ پاسخ : رن
رویداد ___ پاسخ : ماوقع
ریشه ___ پاسخ : بیخ
زندگی کردن ___ پاسخ : زیستن
زیرکی ___ پاسخ : دها
زینت و آرایش ___ پاسخ : بزک
سازنده زره ___ پاسخ : زراد
سبزه زار ___ پاسخ : راود
سوی و طرف ___ پاسخ : زی
سیلی ___ پاسخ : لت
شانه و دوش ___ پاسخ : کتف
صعود ___ پاسخ : ارتقا
عضو صورت ___ پاسخ : لپ
غذای نیم روز ___ پاسخ : نهار
فراگیرنده ___ پاسخ : شامل
فرمان توقف ___ پاسخ : ایست
فیلمی با بازی بهرام رادان ___ پاسخ : سنتوری
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور ___ پاسخ : واکنش پنجم
فیلمی با بازی رضا عطاران ___ پاسخ : بی خود و بی جهت
قرائت کردن ___ پاسخ : تلاوت
قطعه ___ پاسخ : تکه
گرو گذارنده ___ پاسخ : راهن
گه گاه ___ پاسخ : جسته گریخته
گوینده ___ پاسخ : راوی
گیاه ___ پاسخ : نبات
لبه تیغ ___ پاسخ : یلمان
ماه ادبی ___ پاسخ : مه
محال ___ پاسخ : ناممکن
محل ورود ___ پاسخ : در
مخوف و ترسناک ___ پاسخ : مهول
مدیون ___ پاسخ : مرهون
معلم دبستان ___ پاسخ : آموزگار
مقابل ___ پاسخ : قبال
منقار پرنده ___ پاسخ : نک
نااستوار ___ پاسخ : لق
نجیب و شریف ___ پاسخ : نبیل
نخستین زوج ___ پاسخ : آدم و ح
نفوذ کامپیوتری ___ پاسخ : هک
نیرو ___ پاسخ : قوت
هدایت ___ پاسخ : رهبری
هنگامه به پا کردن ___ پاسخ : قیامت کردن
واژگون ___ پاسخ : نگون
کشنده بی صدا ___ پاسخ : سم
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کامرون
کشورسیگار برگ ___ پاسخ : کوبا
یار عروس ___ پاسخ : داماد
یاری ___ پاسخ : مدد
یازده ___ پاسخ : اا

آتش عرب ___ پاسخ : نار
آرسنیک ___ پاسخ : زرنیخ
آمیختگی ___ پاسخ : امتزاج
آواره ___ پاسخ : ویلان
اثاثیه خانه ___ پاسخ : مان
اثر دافنه دوموریه ___ پاسخ : ربه کا
اختراع ماروی ___ پاسخ : آیینه
ارجمندی ___ پاسخ : عز
از اعیاد اسلامی ___ پاسخ : قربان
از سازها ___ پاسخ : سنج
از گلها ___ پاسخ : را
با شتاب ___ پاسخ : عجولانه
بازیگر فیلم شور عشق ___ پاسخ : مهناز افشار
برابر ___ پاسخ : یر
برتری ___ پاسخ : مزیت
بزرگوارتر ___ پاسخ : اشرف
بویایی ___ پاسخ : شم
پادگان ___ پاسخ : ساخلو
پاکیزه ___ پاسخ : نظیف
پرمایه ___ پاسخ : غلیظ
پشم سوخته ___ پاسخ : دز
تصویر ___ پاسخ : عکس
تعدادی ساختمان ___ پاسخ : بلوک
تمام قد ___ پاسخ : قدی
تمجید ___ پاسخ : ثنا
تولد ___ پاسخ : زا
جامه گشاد ___ پاسخ : جبه
جانشین او ___ پاسخ : وی
جدا کردن ___ پاسخ : تمییز
چربی ___ پاسخ : پیه
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حسرت خوردن ___ پاسخ : اسف
حلال مشکلات ___ پاسخ : پول
خبر رساندنی ___ پاسخ : پیام
خشکی ___ پاسخ : بر
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خواهش عاجزانه ___ پاسخ : التهاب
درجه ___ پاسخ : رتبه
دستیابی ___ پاسخ : نیل
دهان کجی ___ پاسخ : یی
روستا ___ پاسخ : ده
ریشه ___ پاسخ : بن
شک ___ پاسخ : ریب
ضد معنوی ___ پاسخ : مادی
ضمیر چند نفره ___ پاسخ : ما
طریق کوتاه ___ پاسخ : ره
علامت جمع ___ پاسخ : ها
علت ___ پاسخ : سبب
عناد ___ پاسخ : لج
غذای شب ___ پاسخ : شام
فرو نشستن آفتاب ___ پاسخ : غروب
فیلمی از سامان مقدم ___ پاسخ : یک عاشقانه ساده
فیلمی با بازی باران کوثری ___ پاسخ : رقص در غبار
قصور ___ پاسخ : کوتاهی کردن
قهرمان جنگل ___ پاسخ : تارزان
قوت لایموت ___ پاسخ : نان
گاه از نهاب بر آید ___ پاسخ : آه
گوژپشت ___ پاسخ : محدب
گوسفند ماده ___ پاسخ : میش
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مجلس روسیه ___ پاسخ : دوما
مخفف آتش ___ پاسخ : تش
مرکز هند ___ پاسخ : دهلی نو
مسافر ___ پاسخ : راهی
مغول ___ پاسخ : تاتار
منشور ___ پاسخ : اعلامیه
موسیقی نسل جدید ___ پاسخ : رپ
نود و دو سانتیمتر ___ پاسخ : یارد
نوشیدنی پر طرفدار ___ پاسخ : چای
نوعی حشره ___ پاسخ : جیرجیرک
نوعی خط کش ___ پاسخ : تی
نیم صدای گوسفند ___ پاسخ : بع
هرج و مرج ___ پاسخ : بلبشو
کاردان ___ پاسخ : متبحر
کشور اهرام ثلاثه ___ پاسخ : مصر
کم طاقت ___ پاسخ : بی تاب
یار عروس ___ پاسخ : داماد

آفرین ___ پاسخ : زهی
از حروف ندا ___ پاسخ : آی
از سرداران ساسانی ___ پاسخ : ویندویه
از صفات باریتعالی ___ پاسخ : قهار
از فرزندان آدم ___ پاسخ : قابیل
از فیلم های حسین لطیفی ___ پاسخ : روز سوم
امامان ___ پاسخ : ایمه
انگشت بزرگ ___ پاسخ : شست
بزرگ ترین شهر استرالیا ___ پاسخ : سیدنی
بندگی ___ پاسخ : رق
بوی خوش ___ پاسخ : شمیم
پارسایان ___ پاسخ : اتقیا
پذیرفتن ___ پاسخ : قبول
پرده در ___ پاسخ : هتاک
پرنده دریاچه ___ پاسخ : قو
پزشک ___ پاسخ : طبیب
پسوند نگهبانی ___ پاسخ : بان
پهلوان شاهنامه ___ پاسخ : رستم
تازه آذری ___ پاسخ : ینی
تازیانه ___ پاسخ : شلاق
تالار بزرگ ___ پاسخ : هال
تبار ___ پاسخ : ایل
ترجمان ___ پاسخ : معانی
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : آلمریا
چرانیدن ___ پاسخ : رعی
چربی نیمه جامد صنعتی ___ پاسخ : گریس
خالکوبی ___ پاسخ : تتو
خشنود نیست ___ پاسخ : ناراضی
خوردن عرب ___ پاسخ : اکل
خیالی/ایده آل ___ پاسخ : رویایی
خیزران ___ پاسخ : بامبو
دانایان ___ پاسخ : عقلا
در جواب هوی ___ پاسخ : های
درخت کرم ابریشم ___ پاسخ : توت
درس نوشتنی ___ پاسخ : انشا
دروازه بان بزرگ روسیه ___ پاسخ : یاشین
دلیر ___ پاسخ : شجاع
دو دست ___ پاسخ : یدان
دوباره فعال شدن ___ پاسخ : بازگشایی
دوستان ___ پاسخ : یاران
رفتارهای بی مزه ___ پاسخ : اطوار
روح ___ پاسخ : روان
زتدگانی ___ پاسخ : معیشت
زنده ___ پاسخ : حی
زهره گاو ___ پاسخ : گاویزن
ژله مانند ___ پاسخ : لزج
سرای مهر و کین ___ پاسخ : دل
سماق ___ پاسخ : تتری
سنگی قیمتی و سرخ ___ پاسخ : لعل
شاکر ___ پاسخ : شکرگزار
شعر چهار مصرعی ___ پاسخ : ربایی
شهر آذربایجان غربی ___ پاسخ : خوی
شهر فردوسی ___ پاسخ : طوس
عامل تکثیر نهان زایان ___ پاسخ : هاگ
عظمت ___ پاسخ : بزرگی
فیلمی از باشه آهنگر ___ پاسخ : فرزند خاک
گردش کودکانه ___ پاسخ : ددر
لمس کننده ___ پاسخ : لامس
مجلس بزرگان ___ پاسخ : سنا
محل تولد حضرت ابراهیم ع ___ پاسخ : اور
مذاهب ___ پاسخ : ادیان
مروارید ___ پاسخ : لولو
ملال آور ___ پاسخ : ممل
میزان سنجش طلا ___ پاسخ : عیار
ناآرامی ___ پاسخ : تنش
نوعی عروسک ___ پاسخ : باربی
نیاز ___ پاسخ : اقتضا
هشتمین ماه میلادی ___ پاسخ : آگوست
واحد نظامی ___ پاسخ : یگان
کاغذ ضخیم ___ پاسخ : مقوا
کتابی از آلفونس دوده ___ پاسخ : سافو
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو

آزمون ___ پاسخ : تست
آموز اگر طالب فیضی ___ پاسخ : افتادگی
اثر برتولد برشت ___ پاسخ : آنکه گفت اریوان که گفتنه
ارزش و مقام ___ پاسخ : ارج
از حشرات گزنده ___ پاسخ : ساس
از شهرهای خراسان رضوی ___ پاسخ : نیشابور
اشاره به مکان دور ___ پاسخ : آنجا
امید ___ پاسخ : رجا
انگشت بزرگ ___ پاسخ : شست
ایوان ___ پاسخ : تراس
بدگویی ___ پاسخ : هجو
برخی در آستین پرورش میدهند ___ پاسخ : مار
برکت آسمان ___ پاسخ : باران
بیماری درد مفاصل ___ پاسخ : رماتیسم
بیهوشی ___ پاسخ : کما
پاره و کهنه ___ پاسخ : ژنده
پایین ___ پاسخ : زیر
پرچم ___ پاسخ : لوا
پسر رستم ___ پاسخ : سهراب
تظاهر به نیکی ___ پاسخ : ریا
جاده قطار ___ پاسخ : ریل
جاری ___ پاسخ : روان
چیزی که با نان خورده شود ___ پاسخ : نانحور
چین و شکن ___ پاسخ : یرا
حاصل قطران زغال سنگ ___ پاسخ : نفتالین
حرف فاصله ___ پاسخ : تا
حزن و اندوه ___ پاسخ : ترح
خرس آسمانی ___ پاسخ : دب
خرمن گندم ___ پاسخ : بنو
خواب شیرین ___ پاسخ : شکر خواب
درخت اتگور ___ پاسخ : تاک
دریاچه ای در حمام ___ پاسخ : وان
دلتنگی حاصل ز یادآوری گذشته ___ پاسخ : نوستالژی
دهان را با آن شیرین کنند ___ پاسخ : شیرینی
رنج ___ پاسخ : درد
زره بنیادی ___ پاسخ : اتم
زمان حاضر ___ پاسخ : حال
زن گندم گون ___ پاسخ : سمیرا
زهرآلود ___ پاسخ : سمی
زود مرزی ___ پاسخ : ارس
زیرکی ___ پاسخ : هوش
ساز تیره ___ پاسخ : تار
سبزی خوشبو ___ پاسخ : ریحان
سرمایه جاودانی ___ پاسخ : کار
سزاوار نیست ___ پاسخ : ناشایست
سیاهی جسم ___ پاسخ : شبه
شخص ___ پاسخ : کس
شلاق ___ پاسخ : تازیانه
شهر عربستان ___ پاسخ : جده
شکاف ___ پاسخ : ترک
شکوفه درخت نارنج ___ پاسخ : بهار نارنج
فوتبالیست اسپانیایی ___ پاسخ : سرخی وبوسکتس
فیلمی با بازی حامد بهداد ___ پاسخ : حس پنهان
قلاب کمربند ___ پاسخ : سگک
گرفتن و جدا کردن ___ پاسخ : سلب
گریزگاه ___ پاسخ : مفر
گناه ___ پاسخ : جرم
لباس ___ پاسخ : کسا
لوله گوارشی ___ پاسخ : مری
مشک ___ پاسخ : خیک
ملک ___ پاسخ : شاه
منسوب به بهار ___ پاسخ : بهاره
مکان ___ پاسخ : جا
نوشتن ___ پاسخ : نگارش
نوعی غسل ___ پاسخ : ارتماسی
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
هواکش آشپزخانه ___ پاسخ : هود
هکه را شامل میشود ___ پاسخ : هر
کرم نورانی ___ پاسخ : شبتاب
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کشور اروپایی ___ پاسخ : دانمارک
یاقوت ___ پاسخ : یاکند

آخرین توان ___ پاسخ : نا
آینده ___ پاسخ : آتی
اثرباستانی شهر سامن ___ پاسخ : برج خان قلی
اثری از بزرگ علوی ___ پاسخ : روایت
از استان ها ___ پاسخ : همدان
از حواس پنج گانه ___ پاسخ : بویایی
از خدمه هواپیما ___ پاسخ : مهماندار
از فروع دین ___ پاسخ : امربه معروف
ایالت ___ پاسخ : استان
بچه های دو قلو ___ پاسخ : همزاد
بخشنده ___ پاسخ : جوانمرد
بستر ___ پاسخ : جا
به جا آوردن ___ پاسخ : ادا
پاسخ مثبت ___ پاسخ : آری
پناهگاه ___ پاسخ : مامن
پیشه خلبان ___ پاسخ : هوانوردی
جفت ___ پاسخ : زوج
چسبناک ___ پاسخ : دج
چلنگر ___ پاسخ : قفل ساز
حجم فرعونی ___ پاسخ : هرم
حرف شگفتی ___ پاسخ : وا
حیله گری ___ پاسخ : رندی
خرمای نارس ___ پاسخ : بسر
خوار و بار ___ پاسخ : ارزاق
دادگر ___ پاسخ : عادل
درخت جنگلی ___ پاسخ : راش
درخت صنوبر ___ پاسخ : تنب
دستاویز ___ پاسخ : اتو
دندان فیل ___ پاسخ : عاج
دیوانگی ___ پاسخ : جنون
رایج ___ پاسخ : متداول
روا و شایسته ___ پاسخ : جایز
روکش ___ پاسخ : کاور
زیان ___ پاسخ : ضرر
سازمان فرهمگی ملل متحد ___ پاسخ : یونسکو
سرمایه جاودانی ___ پاسخ : زم
سنگریزه ___ پاسخ : شن
سوسمار ___ پاسخ : ضب
شدنی ___ پاسخ : ممکن
صابون خیاطی ___ پاسخ : مل
ظالم ___ پاسخ : جایر
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
فقیر ___ پاسخ : ندار
قطعی برای کتاب ___ پاسخ : رحلی
گرداگرد دهان ___ پاسخ : نس
گستاخی ___ پاسخ : تجاسر
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مایع چسبناکی که از بدنه برخی درختان ترشح میشود ___ پاسخ : صمغ
مبتکر جنگ ستارگان ___ پاسخ : ریگان
معادل فارسی تست ___ پاسخ : آزمونه
مورد اشاه ___ پاسخ : مشار الیه
نت ششم ___ پاسخ : لا
نحیف ___ پاسخ : لاغر
نظاره کردن ___ پاسخ : تماشا
نفس خسته ___ پاسخ : هن
نوعی کیک ___ پاسخ : دری
نیمه بار ___ پاسخ : تا
کدو تنبل ___ پاسخ : اج
کشتی خشن ___ پاسخ : کج
کشور اروپایی ___ پاسخ : لیتوانی
کلمه شگفتی ___ پاسخ : وخ
یار آفتابه ___ پاسخ : لگن

آسیاب دستی ___ پاسخ : دستاس
ادا کردن پیمان ___ پاسخ : ایفا
ادات تشبیه ___ پاسخ : سا
از عشاق ادبیات فارسی ___ پاسخ : لیلی و مجنون
ازدواج ___ پاسخ : نکاح
بادکردگی ___ پاسخ : پف کردن
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
برجستگی زیر گونه ___ پاسخ : لپ
بند شمشیر ___ پاسخ : حمایل
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
پایتخت ایرلند ___ پاسخ : دوبلین
پر منفعت ___ پاسخ : نان و ابدار
پرستار ___ پاسخ : نرس
پیشگاه ساختمان ___ پاسخ : زواق
پیشوای زرتشتی ___ پاسخ : مغ
تاب و توان ___ پاسخ : نا
تاقچه ای در دیوار ___ پاسخ : رف
توقیف ___ پاسخ : بازداشت
تکیه گاه ___ پاسخ : مسند
تیم ایتالیا ___ پاسخ : اثمیلان
چشم سبز ___ پاسخ : زاغ
چنگ ___ پاسخ : هارپ
حرف های بی ربط زدن ___ پاسخ : پرت و پلا گفتن
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خرد ___ پاسخ : ریز
خسته و کوفته شدن ___ پاسخ : از پا افتادگی
خیط شده ___ پاسخ : کنف
دانه نهانزا ___ پاسخ : هاگ
دختر لری ___ پاسخ : دت
دلسوزی ___ پاسخ : ترحم
دم بریده ___ پاسخ : ابتر
دوستی و محبت ___ پاسخ : ود
راستا ___ پاسخ : امتداد
زاۀو ترسان ___ پاسخ : ال
زنجیره ___ پاسخ : سری
زوبین ___ پاسخ : مک
سازی بادی ___ پاسخ : سرنا
ساکنان ___ پاسخ : اهالی
سبک عقلی ___ پاسخ : هوس
سرد ___ پاسخ : بارد
سنگ زینتی ___ پاسخ : یاقوت
شرم ___ پاسخ : حیا
شفیره ___ پاسخ : لارو
صدای اردک ___ پاسخ : وگ
ضد خوب ___ پاسخ : بد
عامل بیماری ___ پاسخ : ویروس
عظکت و بزرگی ___ پاسخ : ابهت
عود ___ پاسخ : ند
غیر بلیغ ___ پاسخ : نارسا
غیر خالص ___ پاسخ : ناسره
فرق سر ___ پاسخ : تارک
فرمانروا ___ پاسخ : حکمران
فرومایه و پست ___ پاسخ : ناکس
فیلمی از فرزاد اژدری ___ پاسخ : سلام بر فرشتگان
قوم ایرانی ___ پاسخ : لر
گروه های سیاسی ___ پاسخ : احزاب
مایه آبادانی ___ پاسخ : اب
مجبور شده ___ پاسخ : وادار
محصول آب و صابون ___ پاسخ : کف
مخترع برق ___ پاسخ : ادیسون
مخفف اگر ___ پاسخ : ار
مربوط به شیر ___ پاسخ : لبنی
مرتع جدول ___ پاسخ : کش
مرکز ترکیه ___ پاسخ : انکارا
ناچار ___ پاسخ : لابد
نام آذری ___ پاسخ : اد
نزد ___ پاسخ : لدی
نشانه بیماری ___ پاسخ : تب
نگهبانی ___ پاسخ : حراست
نوعی شیرینی ___ پاسخ : تر
نیرومند ___ پاسخ : قوی
ورم چرکین ___ پاسخ : دمل
وسیله دیدن اجرام فضایی ___ پاسخ : تلسکوپ
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کشور چای ___ پاسخ : سیلان
کفش چرمی ___ پاسخ : وشمک
یازده ___ پاسخ : ا ا

ابدی ___ پاسخ : لایزال
اثر استاندال ___ پاسخ : سرخ و سیاه
اثر اسماعیل فصیح ___ پاسخ : خاک اشنا
اثر شهرنوش پارسی پور ___ پاسخ : بر بال باد نشستن
از فیلم های جیمز باند ___ پاسخ : اسکاریفال
از ماه های میلادی ___ پاسخ : مارس
از مراکز استان ها ___ پاسخ : ساری
اسب ماده ___ پاسخ : مادیان
اعلان ___ پاسخ : آگهی
باد کردگی ___ پاسخ : ورم
باریک ___ پاسخ : نازک
برهان ___ پاسخ : دلیل
بستر و گهواره ___ پاسخ : مهاد
پایتخت اوکراین ___ پاسخ : کیف
پایتخت بوسنی و هرزگوین ___ پاسخ : سارایوو
پست ترین مراتب ___ پاسخ : اسفل السافلین
تخته سفید ___ پاسخ : وایت برد
ترس ___ پاسخ : باک
جمع مولی ___ پاسخ : موالی
چسبنده ___ پاسخ : لزج
حد وسط ___ پاسخ : بینابین
خو گرفتن ___ پاسخ : انس
درون حاشیه ___ پاسخ : متن
دو یار همقد ___ پاسخ : اا
روزگار ___ پاسخ : دهر
زمان پس از حال ___ پاسخ : اینده
سست و تنبل ___ پاسخ : لس
سنجیدن ___ پاسخ : سبک سنگین کردن
شرح چیزی را گفتن ___ پاسخ : وصف
شنکبه گوسفند ___ پاسخ : سیرابی
شیوا ___ پاسخ : رسا
صفتی برای چای ___ پاسخ : دبش
ضروری ___ پاسخ : لازم
ضمیر وزنی ___ پاسخ : من
طرف ___ پاسخ : ور
عدد منفی ___ پاسخ : نه
علت ___ پاسخ : سبب
عهده دار انجام کاری ___ پاسخ : مکلف
غربال ___ پاسخ : الک
فراهم کردن ___ پاسخ : تدارک
فرش مالیدنی ___ پاسخ : نمد
فوت ___ پاسخ : مرگ
قانع شدن ___ پاسخ : بسنده کردن
قراضه و از کار افتاده ___ پاسخ : لکنته
ماه شاعرانه ___ پاسخ : مه
محبوب و معشوق ___ پاسخ : نگارین
محموله ___ پاسخ : بار
مرض قند ___ پاسخ : دیابت
مزه نمکی ___ پاسخ : شور
معضل و دشواری ___ پاسخ : دنگ و فنگ
ملخ ___ پاسخ : جراد
منصوب به لر ___ پاسخ : لری
میدان بوکس ___ پاسخ : رینگ
ناپیدا ___ پاسخ : گم
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نقره ___ پاسخ : سیم
نقش هنر پیشه ___ پاسخ : رل
نگاه شاعرانه ___ پاسخ : نگه
نوعی امرود ___ پاسخ : مل
نوعی سردرد ___ پاسخ : سرسام
نوعی وسیله جابه جایی بارهای سنگین ___ پاسخ : لیفتراک
هرگز نه عرب ___ پاسخ : لن
هزار میلیون ___ پاسخ : میلیارد
همراه فراوان ___ پاسخ : فت
همراه کره ___ پاسخ : مربا
هموار نیست ___ پاسخ : ناصاف
هوشمندی ___ پاسخ : ذکا
وسیله ای در ژیمناستیک ___ پاسخ : پارالل
وقوف بر امری ___ پاسخ : اشراف
کنایه از برجسته و برگزیده ___ پاسخ : گل سرسبد
یار برهمن ___ پاسخ : رای

اثر ای.ال.دکتروف ___ پاسخ : رگتایم
از درختان بلند و کهنسال ___ پاسخ : چنار
از گیاهان دارویی ___ پاسخ : انگدان
از مراحل سلوک عرفان هندی ___ پاسخ : نیروانا
اسرار ___ پاسخ : رموز
باد و نسیم ___ پاسخ : ریح
بخشندگان ___ پاسخ : تفکر
پارچه فروشی ___ پاسخ : بزازی
پایتخت کشور بوتان ___ پاسخ : تیمبو
پایه و ستون ___ پاسخ : رکن
پرهیز کردن ___ پاسخ : احتما
پشت سر ___ پاسخ : ماورا
پشیمان شده ___ پاسخ : توبه کار
ترتیب و منوال ___ پاسخ : ولا
تکیه ___ پاسخ : حسینیه
جنگجو ___ پاسخ : متحارب
چند هدف ___ پاسخ : اهداف
چه وقت ___ پاسخ : کی
حرارت و گرمی ___ پاسخ : تاو
حقیقت هر چیز ___ پاسخ : ذات
خدای صنعت یونان باستان ___ پاسخ : وولکن
خورد شده ___ پاسخ : ماکول
در هم آمیختن ___ پاسخ : هم زدن
دیروز عرب ___ پاسخ : امس
دیلم ___ پاسخ : اهرم
رنگ ___ پاسخ : فام
روحانی زرتشتی ___ پاسخ : مغ
روزه گرفتن ___ پاسخ : صیام
زیبا و ظریف ___ پاسخ : نازنین
سازمان اطلاعاتی اسراییل ___ پاسخ : موساد
شنوا ___ پاسخ : نیوشا
شهری در خوزستان ___ پاسخ : اری
صد متر مربع ___ پاسخ : ار
طلایی ___ پاسخ : زری
ظلم کننده ___ پاسخ : ستمکار
عنوانی در هند ___ پاسخ : راجه
غیر مستقل ___ پاسخ : وابسته
فرش و بساط خانه ___ پاسخ : بوب
فروشگاه لباس عروس ___ پاسخ : مزون
فصل سرد ___ پاسخ : زمستان
فعال نبودن ___ پاسخ : بیکاری
فوتبالیست ایتالیایی ___ پاسخ : زامبروتا
فیلمی از محمد علی طالبی ___ پاسخ : بید و مه
گل و لجن ___ پاسخ : لای
لاک پشت ___ پاسخ : باخه
لقب اشرافی ___ پاسخ : دوک
مانند نشده ___ پاسخ : مانن
ماهی در پاییز ___ پاسخ : آبان
مجلس طرب ___ پاسخ : بزم
مختصر و کوتاه ___ پاسخ : مجمل
مدیون ___ پاسخ : بدهکار
مرگ ___ پاسخ : وفات
موسسه خدماتی ___ پاسخ : ادامس
موسیقی دراماتیک مذهبی ___ پاسخ : اراتوریو
موسیقیدان آلمانی ___ پاسخ : بتهوون
میدهند تا رسوا کنند ___ پاسخ : لو
نامه نگاری ___ پاسخ : مکاتبه
نجیب زاده ___ پاسخ : والاتبار
نشانه جمع ___ پاسخ : ها
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نه چیز دیگر ___ پاسخ : لاغیر
نوشته ای درباره یک موضوع ___ پاسخ : مقاله
نوعی بستنی ___ پاسخ : کیم
نیابت کننده ___ پاسخ : نواب
هدف و مقصود ___ پاسخ : مرام
همراه هاردی ___ پاسخ : لورل
همشکل و منسجم ___ پاسخ : یکدست
وی ___ پاسخ : او
کاغذ ضخیم ___ پاسخ : مقوا
کامل ___ پاسخ : بتمامی
کتاب جیبی ___ پاسخ : کتابچه
کوره سفالین ___ پاسخ : خم

آخرین پادشاه مادها ___ پاسخ : اژی دهاک
اختراع برادران لومیر ___ پاسخ : سینما
اسباب و لوازم ___ پاسخ : وسایل
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
ایوان سر پوشیده ___ پاسخ : بهار خواب
بالاپوش قدیمی ___ پاسخ : عبا
بخش خارجی دهان ___ پاسخ : لب
بخشش ___ پاسخ : هبه
بدی ___ پاسخ : شر
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
پادگان ___ پاسخ : ساخلو
پایتخت آلمان ___ پاسخ : برلین
پسوند شایستگی ___ پاسخ : وار
پشته بلند ___ پاسخ : تپه
پوشیده ___ پاسخ : سری
پول کاغذی ___ پاسخ : اسکناس
تکرار حرف ___ پاسخ : نن
جامه ___ پاسخ : لباس
جود ___ پاسخ : سخا
چشم میشی ___ پاسخ : شهلا
حرف زیادی ___ پاسخ : ور
حرف صلیب ___ پاسخ : تی
حرف همراهی ___ پاسخ : با
حکایت کننده ___ پاسخ : حاکی
خدای هندی ___ پاسخ : راما
خشم و قهر ___ پاسخ : وژ
دوره دبستان ___ پاسخ : ابتدایی
دوشنده شیر ___ پاسخ : هاشم
ریز نمرات ___ پاسخ : بارم
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
ستون خانه ___ پاسخ : عمود
سرشت ___ پاسخ : خو
سزاواری ___ پاسخ : شایانی
شعله آتش ___ پاسخ : الاو
شنبه یهودیان ___ پاسخ : سبت
صدمه ___ پاسخ : اک
طبخ ___ پاسخ : پخت
عالم وهم و خیال ___ پاسخ : هپروت
عدم ___ پاسخ : نیستی
عضو راهرو ___ پاسخ : پا
عید ویتنامی ها ___ پاسخ : تت
قدم یکپا ___ پاسخ : لی
گشوده ___ پاسخ : وا
لازم ___ پاسخ : بایا
لبالب ___ پاسخ : پر
لمس کننده ___ پاسخ : لامس
مادر آذری ___ پاسخ : انا
مانوس ___ پاسخ : اخت
ماه سرد ___ پاسخ : دی
محصول خبازی ___ پاسخ : نان
مرمر ___ پاسخ : رخام
معتمدین ___ پاسخ : امنا
معروف ترین بنای به جا مانده از ساسانیان ___ پاسخ : ایوان مداین
مقابل خراب ___ پاسخ : اباد
منحنی ___ پاسخ : کوژ
نابینا ___ پاسخ : روشن دل
نم قدیم بعلبک لبنان ___ پاسخ : هلیو پولیس
نوعی پارچه نازک ___ پاسخ : ژرسه
ورم و آماس ___ پاسخ : سام
ولی ___ پاسخ : لیکن
کابوس ___ پاسخ : بختک
کالای بدون بسته بندی ___ پاسخ : فله
کامل ___ پاسخ : تام
کتف و شانه ___ پاسخ : خا
کشور آسیایی ___ پاسخ : لبنان
یار خاموش ___ پاسخ : کتابپاسخ جدولانه دو 211

آشوب ___ پاسخ : بلوا
آشکار ___ پاسخ : مبین
آشکارا ___ پاسخ : صراحتا
اثر امیل زولا ___ پاسخ : نانا
اثر بالزک ___ پاسخ : آرزوهای بر باد رفته
اثر ژول ورن ___ پاسخ : بیست هزار فرسنگ زیر دریا
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : ولنگای
از حشرات آفات مزارع ___ پاسخ : شته
از درندگان ___ پاسخ : ببر
از دوره های تحصیلی ___ پاسخ : کارشناسی
التهاب مغز ___ پاسخ : سرسام
اکسید کلسیم ___ پاسخ : اه
بخیه ___ پاسخ : کن
بیماری ___ پاسخ : دا
پاکدامنی ___ پاسخ : نزهت
پایتخت ویتنام ___ پاسخ : هانوی
پیام کوتاه ___ پاسخ : اس
ترشرویی ___ پاسخ : عبس
تعجب خانمانه ___ پاسخ : وا
توان ___ پاسخ : بنیه
توحش ___ پاسخ : بربریت
تکیه کردن ___ پاسخ : اتکا
تیپا ___ پاسخ : اردنگی
جدایی و دوری ___ پاسخ : مهجوری
جنابعالی ___ پاسخ : شما
جوان شدن ___ پاسخ : فتا
چاره و علاج ___ پاسخ : گزیر
چرخ اتومبیل ___ پاسخ : تایر
چند هدیه ___ پاسخ : هدایا
چهره ___ پاسخ : رخ
حکم فقیه ___ پاسخ : فتوی
خاطر ___ پاسخ : یاد
خالکوبی ___ پاسخ : وشم
خانه ___ پاسخ : سرا
خانواده ___ پاسخ : اهل
خوب نیست ___ پاسخ : بد
خویشاوندی ___ پاسخ : نزدیکی
خویشی و قرابت ___ پاسخ : نسبت
در حال فرار ___ پاسخ : گریزان
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
دستورات ___ پاسخ : فرامین
راس ___ پاسخ : سر
راه شاعرانه ___ پاسخ : ره
رتبه ___ پاسخ : درجه
رسوم ___ پاسخ : آداب
سازمان تبهکاری ___ پاسخ : مافیا
سایه ___ پاسخ : نش
سرایت آب به چیزی دیگر ___ پاسخ : نشت
سنگینی ___ پاسخ : وزن
سوغات اصفهان ___ پاسخ : گز
شکوه و جلال ___ پاسخ : کیابیا
صید ___ پاسخ : شکار
طرف ___ پاسخ : ور
عدد ورزشی ___ پاسخ : دو
عزم ___ پاسخ : اراده
فهمیدن ___ پاسخ : حالی شدن
فیلمی از حمید بهمنی ___ پاسخ : گام های شیدایی
قطر دهانه لوله تفنگ ___ پاسخ : کالیبر
قیمت ___ پاسخ : بها
مخلوط کردن ___ پاسخ : آمیختن
مدد ___ پاسخ : یاری
مربوط به امور صنعتی ___ پاسخ : فنی
مقابل ___ پاسخ : رویاروی
میان ___ پاسخ : لای
نرخ بازاری ___ پاسخ : فی
نشان تجاری ___ پاسخ : آرم
نوعی نان ___ پاسخ : باگت
نیکو رفتار ___ پاسخ : آدمی سیرت
هوس باردار ___ پاسخ : ویار
کردار ___ پاسخ : کنش
کشور اروپایی ___ پاسخ : کرواسی

انبار غذای بدن ___ پاسخ : شکم
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
ای دل شاعر ___ پاسخ : دلا
بخشش ___ پاسخ : سخا
بزرگراه ___ پاسخ : اتوبان
به تنهایی ___ پاسخ : یک تنه
بی حس ___ پاسخ : لس
بی یار ___ پاسخ : تک
پزشکی ___ پاسخ : طب
پنج آذری ___ پاسخ : بش
پیشخانه ___ پاسخ : تراس
تراب ___ پاسخ : خاک
توانگری و دارایی ___ پاسخ : مکنت
جایگاه مرشد ___ پاسخ : سردم
جسم نیست ___ پاسخ : روح
جمع شی ___ پاسخ : اشیا
جهان ___ پاسخ : دنیا
چهره شطرنجی ___ پاسخ : رخ
حوضچه حمام ___ پاسخ : وان
حیوانی شبیه گوسفند ___ پاسخ : بز
خم بزرگ ___ پاسخ : دن
خمیدگی کاغذ ___ پاسخ : تا
دالان ___ پاسخ : راهرو
دایم ___ پاسخ : ابد
دربندان ___ پاسخ : اسرا
درویش ___ پاسخ : قلندر
دریا ___ پاسخ : یم
دوستداران ___ پاسخ : اولیا
دوستی و علاقه ___ پاسخ : ود
رمق ___ پاسخ : نا
روز قیامت ___ پاسخ : یوم الحساب
سایه ___ پاسخ : نش
سست رای ___ پاسخ : دم دمی مزاج
سنگ آسیاب ___ پاسخ : اس
سوره فاتحه ___ پاسخ : ام الکتاب
سیاح ___ پاسخ : جهانگرد
شتر بارکش ___ پاسخ : لوک
شنونده ___ پاسخ : نیوشا
شهر تهران ___ پاسخ : ورامین
شهر روشنایی ___ پاسخ : نور
شهر مقدس عراق ___ پاسخ : سامرا
شهری در استان اردبیل ___ پاسخ : خلخال
شکوه گوی جدایی ها ___ پاسخ : نی
غیر عرب ___ پاسخ : عجم
فروشگاه جنس بنجل ___ پاسخ : ابکردن
فنا ___ پاسخ : زوال
فیلمی ازنوید مهین دوست ___ پاسخ : هرچه خدا بخواهد
گذرگاه ___ پاسخ : ممر
گربه عرب ___ پاسخ : هر
گناه قانونی ___ پاسخ : جرم
لحظه ___ پاسخ : ان
ماهوت پاک کن ___ پاسخ : شت
متکا ___ پاسخ : بالشت
مجبوب زیبا ___ پاسخ : نگار
محصول گیاه گون ___ پاسخ : کتیرا
مخفف ساو ___ پاسخ : سا
مرطوب ___ پاسخ : نمناک
مرکز ایران ___ پاسخ : تهران
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
مقابل مدرن ___ پاسخ : سنتی
نام دخترانه ___ پاسخ : ساناز
نام مردانه ___ پاسخ : ساسان
نخ تابیده ___ پاسخ : ریس
نفع ___ پاسخ : سود
نیزه کوچک ___ پاسخ : مک
همسر اسکارلت ___ پاسخ : رت
واحد سنجش سطح ___ پاسخ : ار
والده ___ پاسخ : مادر
ویتامین جدولی ___ پاسخ : کا
کمیابی ___ پاسخ : ندرت
کودک ___ پاسخ : بچه
یار قوری ___ پاسخ : کتری
یکی از القاب اروپایی ___ پاسخ : لرد

آتشفشان ایتالیا ___ پاسخ : وزو
از آثار ویلیام شکسپیر ___ پاسخ : رومیو و ژولیت
از دهستان های لاهیجان ___ پاسخ : لیالستان
از سلاح های سرد ___ پاسخ : قداره
از گلها ___ پاسخ : لادن
از کشورهای آمریکای مرکزی ___ پاسخ : جامایکا
اسباب ورزشی پرتابی ___ پاسخ : دارت
انتقال بیمای به دیگری ___ پاسخ : سرایت
انجمن ___ پاسخ : محفل
بخل ___ پاسخ : شه
برگ برنده ___ پاسخ : اس
به سر بردن عهد و پیمان ___ پاسخ : وفاداری
پادشاه ___ پاسخ : کیا
پایین هر چیز ___ پاسخ : ذیل
پرده دری ___ پاسخ : هتاکی
پشت لب مرد ___ پاسخ : سبیل
پنج ترکی ___ پاسخ : کال
پنداری ___ پاسخ : گویی
تایید کرده شده ___ پاسخ : موید
تملق و چاپلوسی ___ پاسخ : موس موس
تکلیف دانش آموز ___ پاسخ : مشق
جای دور زدن ___ پاسخ : مدار
جشن و شادی ___ پاسخ : سور
جوانان ___ پاسخ : فتیان
چندین جزیره ___ پاسخ : جزایر
چوپان ___ پاسخ : شوان
حرف نوروزی ___ پاسخ : سین
خوی ___ پاسخ : خصلت
درماندگی ___ پاسخ : گرفتاری
دم بریده ___ پاسخ : ابتر
دهان ___ پاسخ : کام
دهنه ___ پاسخ : لگام
رمزینه ___ پاسخ : کد
رنگ سبر تند ___ پاسخ : یشمی
سپاس خدای را ___ پاسخ : بحمد الله
ستمکار ___ پاسخ : جایر
سر ___ پاسخ : کله
سهل ___ پاسخ : اسان
شاعر قصیده سرا ___ پاسخ : قاانی
شخص ___ پاسخ : کس
شرق شناس ___ پاسخ : مستشرق
عروس آذری ___ پاسخ : گلین
عظیم ترین حیوان خشکی ___ پاسخ : فیل
عینک به چشم دارد ___ پاسخ : عینکی
غذای ایرانی ___ پاسخ : آش
فیلم حبیب الله بهمنی ___ پاسخ : سیب و سلما
فیلمی از عباس رافعی ___ پاسخ : راز مینا
قابله ___ پاسخ : ماما
قتل سیاسی ___ پاسخ : ترور
قد ___ پاسخ : قامت
گل بدون آن نمیشود ___ پاسخ : خار
لبالب ___ پاسخ : مملو
مالک ___ پاسخ : ذو
مجسمه لباس ___ پاسخ : مانکن
محلی در اطراف مکه ___ پاسخ : منا
مرا دریاب ___ پاسخ : ادرکنی
مرسوم ___ پاسخ : متعارف
مشت نمونه آن است ___ پاسخ : خروار
ملک الموت ___ پاسخ : عزراییل
نارس ___ پاسخ : کال
ناگزیر ___ پاسخ : وادار
ناگهان ___ پاسخ : یکباره
نام سابق اندیمشک ___ پاسخ : صالح اباد
نت ششم موسیقی ___ پاسخ : لا
نومیدی و شکست ___ پاسخ : ارمان
نیک نهاد ___ پاسخ : نیک سرشت
هرزگی ___ پاسخ : یاوگی
وسیله اخطار خودرو ___ پاسخ : بوق
وعده گاه ___ پاسخ : میعاد
وی ___ پاسخ : او
کاتب ___ پاسخ : قلم زن
کار با احتمال خطر ___ پاسخ : ریسک
کامروا ___ پاسخ : موفق
کشتی جنگی ___ پاسخ : رزم ناو
کشور آفریقایی ___ پاسخ : کامرون
کشیدن ___ پاسخ : جر
یعقوب فرانسوی ___ پاسخ : ژاکوب
یکه ___ پاسخ : تک

آزرده شدن ___ پاسخ : رنجیدن
آمرزنده ___ پاسخ : غفار
اثر پرویز قاضی سعید ___ پاسخ : شبهای پر ماجرا
اثر جرج برنارد شاو ___ پاسخ : کاندیدا
اثر جلال آل احمد ___ پاسخ : نون و القلم
اثر شهریار مدنی پور ___ پاسخ : آبی ماورابحار
ارادی ___ پاسخ : اختیاری
از استان ها ___ پاسخ : قم
از بازیگران فیلم زمهریر ___ پاسخ : ابوالفضل پور عرب
از مراکز استان ها ___ پاسخ : یزد
استوار و محکم ___ پاسخ : مبرم
افزودن ___ پاسخ : ازدیاد
امت ها ___ پاسخ : امم
اندک ___ پاسخ : کم
اهل مرو ___ پاسخ : مروی
ایوان ___ پاسخ : رواق
بالا آمدن آب دریا ___ پاسخ : مد
برداشت محصول ___ پاسخ : درو
بشر ___ پاسخ : آدمیزاد
بهشت جاوید ___ پاسخ : عدن
بوی ماندگی ___ پاسخ : نا
بی درنگ ___ پاسخ : عجالتا
بیماری همه گیر ___ پاسخ : اپیدمی
پای افزار ___ پاسخ : لکا
پایتخت لاتوس ___ پاسخ : وینتیان
پدر ___ پاسخ : ابوی
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پشت ___ پاسخ : کمر
پوسیده ___ پاسخ : رمیم
پویانمایی ___ پاسخ : انیمیشن
تشنه فریب بیابان ___ پاسخ : سراب
تقلب کردن ___ پاسخ : جعل
تکیه گاه ___ پاسخ : مسند
جاری ___ پاسخ : روان
جای بی خطر ___ پاسخ : امن
جشن و طرب ___ پاسخ : بزم
چو حل گشت آسان شود ___ پاسخ : معما
حرف انتخاب ___ پاسخ : یا
حرف همراهی ___ پاسخ : با
خرس آسمانی ___ پاسخ : دب
خرسند وراضی ___ پاسخ : قانع
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خویشان و خدمتگذاران ___ پاسخ : حشم
دارای نکته آموزشی ___ پاسخ : آموزنده
دام و تله ___ پاسخ : فخ
درست و بی نقص ___ پاسخ : کامل
دروازه ___ پاسخ : درب
ذره باردار ___ پاسخ : یون
رد رگ ها جاریست ___ پاسخ : خون
رمزینه ___ پاسخ : کد
روا و مجاز ___ پاسخ : مباح
رود مرزی ___ پاسخ : اروند
روش و ایین ___ پاسخ : مسلک
زدنی به سیگار ___ پاسخ : پک
زمین سبز و خرم ___ پاسخ : چمن
زیر پا مانده ___ پاسخ : له
ساز شاکی ___ پاسخ : نی
ساز و کار ___ پاسخ : مکانیسم
سانسور ___ پاسخ : ممیزی
سرسرا ___ پاسخ : هال
سگ بیمار ___ پاسخ : هار
سیاه رنگ ___ پاسخ : ادهم
عود ___ پاسخ : ند
قدرت ___ پاسخ : زور
گمراه شدن ___ پاسخ : ضلال
مالدار ___ پاسخ : بای
مطیع ___ پاسخ : رام
معمولی ___ پاسخ : عادی
میان ___ پاسخ : لا
نابودکردن ___ پاسخ : محو
نام ___ پاسخ : اسم
نژاد و نسبت ___ پاسخ : نزاد
نظر ___ پاسخ : رای
نقص در اعضای بدن ___ پاسخ : فلج
نیکی ___ پاسخ : خوبی
هدیه دادن ___ پاسخ : اهدا
وا رفته ___ پاسخ : شل
وحشی ___ پاسخ : دد
کشف ماری کوری ___ پاسخ : رادیوم
کشیک و نگهبانی ___ پاسخ : یتاق
کنایه از تسلیم شدن ___ پاسخ : زانو زد
یاری دهنده ___ پاسخ : ممد

آخر و عاقبت ___ پاسخ : فرجام
آزمایش لباس ___ پاسخ : پرو
آن ___ پاسخ : دم
آواز حزین ___ پاسخ : زخ
از حبوبات ___ پاسخ : ماش
از طوایف ایرانی ___ پاسخ : بلوچ
از مرکبات ___ پاسخ : دارابی
اعتماد به خدا در کار ___ پاسخ : توکل
افراد یک خانواده ___ پاسخ : خانوار
انچه ابدی است ___ پاسخ : جاویدان
اکراه و ناچاری ___ پاسخ : جبر
با ___ پاسخ : اش
با اهمیت و مهم ___ پاسخ : باارزش
باره ___ پاسخ : مورد
برادر پدر ___ پاسخ : عمود
بستر ___ پاسخ : جا
بی عرضه ___ پاسخ : پخمه
بی عیب ___ پاسخ : سره
پارچخ پنبه ای ___ پاسخ : نخی
پارچه مالیدنی ___ پاسخ : نمد
پارکت ___ پاسخ : چوب فرش
پیشگاه خانه ___ پاسخ : رواق
توشه ___ پاسخ : زاد
تکه پارچه کهنه ___ پاسخ : لته
جامه صاف کن ___ پاسخ : اتو
چربی جانوری ___ پاسخ : پیه
چه کسی ___ پاسخ : کی
حمال ___ پاسخ : باربر
خاطر ___ پاسخ : یاد
خواب خوش ___ پاسخ : رویا
خوش طعم کننده غذا ___ پاسخ : ادویه
دارایی ___ پاسخ : مال
دالان ___ پاسخ : کریدور
دلباخته و شیفته ___ پاسخ : عاشق
راه و روش کار ___ پاسخ : لم
رسوب آب رودخانه ___ پاسخ : لای
روز گذشتهئ ___ پاسخ : دی
زحمت ___ پاسخ : رنج
سطح و رویه ___ پاسخ : رو
سوغات ساوه ___ پاسخ : انار
شجاع ___ پاسخ : یل
شرط زندگی آرام ___ پاسخ : تفاهم
صاحب ___ پاسخ : ذا
ظرف آبجوش ___ پاسخ : کتری
فرزند زاده ___ پاسخ : نوه
قالی ___ پاسخ : فرش
قد و بالا ___ پاسخ : قامت
قلب ___ پاسخ : دل
قوت و توانایی ___ پاسخ : زور
گل سرخ ___ پاسخ : رز
لیست غذا ___ پاسخ : منو
مادر در لفظ عامیانه ___ پاسخ : ننه
ماست چکیده ___ پاسخ : لور
ماه شروع مدارس ___ پاسخ : مهر
متداول بودن ___ پاسخ : رواج
مجالس عیش و نوش ___ پاسخ : بزم
مخالف و زد ___ پاسخ : منافی
مردان ___ پاسخ : ذکور
مرض ___ پاسخ : دا
مقابل آستری ___ پاسخ : رویه
مقابل باطل ___ پاسخ : حق
مقابل دام ___ پاسخ : دد
مقابل زن ___ پاسخ : مرد
میوه لهیده و پر آب ___ پاسخ : اب لمبو
نادان ___ پاسخ : چل
نافرمان ___ پاسخ : گردن کش
نشانه تیر ___ پاسخ : هدف
نقش کردن نوشته ها وتصاویر روی کاغذ ___ پاسخ : چاپ
نوعی پلو همراه با خلال نارنج و پلو ___ پاسخ : شیرین پلو
نوعی شیرینی با آرد برنج ___ پاسخ : شکرپنیر
نوعی مایع ظرفشویی ___ پاسخ : ریکا
نوعی نان فانتزی ___ پاسخ : شیرمال
هدیه عروس ___ پاسخ : رونما
همراه اصول ___ پاسخ : ادب
همسر آدم ___ پاسخ : حوا
ویران و خراب ___ پاسخ : منهدم
کار پوشیده ___ پاسخ : سر
کارگر کشتی ___ پاسخ : جاشو
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو
کوتاه و ناقص ___ پاسخ : نارسا
یگانه و یکتا ___ پاسخ : واحد

آب ویرانگر ___ پاسخ : سیل
آشفته ___ پاسخ : مختل
آموزش ___ پاسخ : یاد
آکندگی ___ پاسخ : پری
ادب آموخته ___ پاسخ : مودب
از زینت آلات ___ پاسخ : النگو
از ضمایر ___ پاسخ : تان
از غذاها ___ پاسخ : فرنی
از غذاها ___ پاسخ : لوبیا پلو
از گازها ___ پاسخ : اتان
اسارت ___ پاسخ : بردگی
افشاگری ___ پاسخ : لو
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
او ___ پاسخ : وی
بخشنده ___ پاسخ : وهاب
برنامه غذایی ___ پاسخ : رژیم
بشارت ___ پاسخ : مژده
بصیرت ___ پاسخ : بینایی
بنشن ریز ___ پاسخ : عدس
به دنیا آمدن ___ پاسخ : ولادت
بهار ___ پاسخ : ربیع
بهم سودن ___ پاسخ : تماس
بهن خورده ___ پاسخ : مصادف
بیم ___ پاسخ : ترس
پایه ___ پاسخ : اس
پشم نرم گوسفند ___ پاسخ : پت
تاب و توان ___ پاسخ : نا
تازه ___ پاسخ : نو
تنبل جالیزی ___ پاسخ : کدو
تنگ هم ___ پاسخ : کیپ
تیر پیکاندار ___ پاسخ : یب
جنگ ___ پاسخ : رزم
حرف تحسین ___ پاسخ : وه
حرف ربط ___ پاسخ : یا
حرف ندا ___ پاسخ : ای
حرف نفی عرب ___ پاسخ : لن
حوض کوچک ___ پاسخ : ابزن
خرس چینی ___ پاسخ : پاندا
خزنده گزنده ___ پاسخ : مار
داد و ستد ___ پاسخ : معامله
دادگری ___ پاسخ : عدالت
درمان ___ پاسخ : علاج
دریاچه معروف ___ پاسخ : خزر
دهکده ___ پاسخ : ابادی
راهنمایی ___ پاسخ : دلالت
رشد کردن ___ پاسخ : نمو
رفت و امد ___ پاسخ : تردد
روده کور ___ پاسخ : آپاندیس
ساختمان ___ پاسخ : بنا
سازمان جاسوسی ___ پاسخ : سیا
سخت پوس آبزی ___ پاسخ : خرچنگ
سخن/کلام ___ پاسخ : قال
سرپرست ___ پاسخ : ولی
سردسیر ___ پاسخ : ییلاق
سرمشق ___ پاسخ : الگو
سستی ___ پاسخ : فترت
سفید آذی ___ پاسخ : اق
شهر استان کرمانشاه ___ پاسخ : پاوه
شهر اصفهان ___ پاسخ : لنجان
صدای درد ___ پاسخ : اخ
صدمه ___ پاسخ : اسیب
صفحه اینترنتی ___ پاسخ : وب
ضد بد ___ پاسخ : خوب
ضمیر سوم شخص مفرد ___ پاسخ : او
فرو رفتن ظرف ___ پاسخ : قر
گل بی برگ ___ پاسخ : پرپر
گل وسط دو آجر ___ پاسخ : ملات
گوسفند جنگی ___ پاسخ : قوچ
لباس ___ پاسخ : کسا
ماده بیهوشی ___ پاسخ : اتر
مقدار فشار الکتریکی ___ پاسخ : ولتاژ
نرخ ___ پاسخ : بها
نشان/رونق ___ پاسخ : نماد
نقاش معروف فرانسوی ___ پاسخ : اگوستر نوار
نقیض پر ___ پاسخ : تهی
نوبت فیلم ___ پاسخ : سانس
نوعی پرانتز ___ پاسخ : آکولاد
نوعی شتر مرغ ___ پاسخ : ناندو
نوعی ماهی ___ پاسخ : کپور
نیرومند ___ پاسخ : قوی
هر چیز بد و زشت ___ پاسخ : انر
وارونه ___ پاسخ : واژگون
وسیله آرایش خانم ها ___ پاسخ : سرخاب
ویران ___ پاسخ : یباب
کرانه ___ پاسخ : افق
کلام معتبر ___ پاسخ : نص
کلام مغرور ___ پاسخ : منم
کلرا ___ پاسخ : وبا
کم مانده آدم شود ___ پاسخ : اد
کوه ایلام ___ پاسخ : کبیر کوه

ابر نزدیک زمین ___ پاسخ : مه
اثر عبدالحسین زرین کوب ___ پاسخ : شهر بی دروغ شعر بی نقاب
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
از درختان جنگلی ___ پاسخ : توسکا
از روی خلوص و پاکی ___ پاسخ : صمیمانه
اسب چاپار ___ پاسخ : یام
اشاره به دور ___ پاسخ : ان
اصلاح بی نظمی دندان ها ___ پاسخ : ارتودنسی
الهه عشق یونان باستان ___ پاسخ : ونوس
اولین انسان ___ پاسخ : آدم
بانگ ___ پاسخ : ندا
بدون رطوبت ___ پاسخ : خشک
برتر از گوهر ___ پاسخ : هنر
بزرگ و عظیم ___ پاسخ : کلان
به جا آوردن ___ پاسخ : ادا
به جز ___ پاسخ : الا
بی باکانه ___ پاسخ : متهورانه
پاداش ___ پاسخ : سزا
پاک شمردن ___ پاسخ : تقدیس
پرنده زیبا ___ پاسخ : قو
پلیدی ___ پاسخ : رجس
ترکیده و شکسته ___ پاسخ : غر
توشه ___ پاسخ : زاد
ثروتمندی ___ پاسخ : توانگری
خشکی ___ پاسخ : بر
خطا ___ پاسخ : سهو
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خوب ___ پاسخ : نیکو
خوشبخت ___ پاسخ : سعادت مند
داد و ستد ___ پاسخ : بده بستان
داد و فریاد توخالی ___ پاسخ : هارتوپورت
دارای مزیت ___ پاسخ : مزی
دانه خشبو ___ پاسخ : هل
درخت مسواک ___ پاسخ : یسر
درند تیز پا ___ پاسخ : یوزپلنگ
درنوردیدن ___ پاسخ : طی
درون دهان ___ پاسخ : کب
دست نخورده ___ پاسخ : بکر
دهنه ___ پاسخ : لگام
دوست و همدم ___ پاسخ : یار
راه رفتن ___ پاسخ : مشی
راه کوتاه ___ پاسخ : ره
رفتار ___ پاسخ : عمل
زهرآلود ___ پاسخ : سمی
ساز و کار ___ پاسخ : مکانیسم
سخان بی معنی ___ پاسخ : یان
شراب ___ پاسخ : خمر
شش ___ پاسخ : ریه
شهر سینمایی فرانسه ___ پاسخ : کن
شیوا ___ پاسخ : رسا
صحنه نمایش ___ پاسخ : سن
عدد تنفسی ___ پاسخ : شش
عدد هندسی ___ پاسخ : پی
عشوه آمدن ___ پاسخ : نازکردن
عضو پرواز ___ پاسخ : بال
عقل ___ پاسخ : خرد
غالب شعری حافظ ___ پاسخ : غزل
غزال ___ پاسخ : آهو
فریاد افسوس ___ پاسخ : وای
فیلمی با بازی پرویز پرستویی و گلشیفته فراهانی ___ پاسخ : به نام پدر
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی ___ پاسخ : دل شکسته
قسمت اصلی ذره بین ___ پاسخ : عدسی
قشنگ ___ پاسخ : زیبا
قعر جهنم ___ پاسخ : درک
قوم کم حرف ___ پاسخ : لر
گله ___ پاسخ : رمه
مادرعرب ___ پاسخ : ام
مخالف ___ پاسخ : ضد
مزد ___ پاسخ : اجرت
مغرور ___ پاسخ : غره
مقدم ___ پاسخ : صدرنشین
میوه تلفنی ___ پاسخ : الو
ناتوان ___ پاسخ : زمین گیر
نوعی انگور دانه درشت ___ پاسخ : ریش بابا
نیم صدای ساعت ___ پاسخ : تیک
هر یک از یاران مسیح ___ پاسخ : حواری
هنوز فرنگی ___ پاسخ : یت
واحد سطح ___ پاسخ : ار
واحد طول ___ پاسخ : متر
واحد مقاومت الکتریکی ___ پاسخ : اهم
وک ___ پاسخ : قورباغه
کوزه سفالین ___ پاسخ : ابریق

آتشفشانی در پرو ___ پاسخ : ابی ناس
آهنگساز آلمانی ___ پاسخ : شومان
اتحادیه فوتبال اروپا ___ پاسخ : یوفا
اثری از جی جی بالارد ___ پاسخ : جزیره بتون
از آثار تورگینف ___ پاسخ : زن روستایی
از گیاهان رنگرزی ___ پاسخ : روناس
اشاره قلبی ___ پاسخ : الهام
بازگشت صوت پس از برخورد به مانع ___ پاسخ : اکو
بالاتر از کشیش ___ پاسخ : اسقب
بررسی اطلاعات ___ پاسخ : پردازش
برگه اجرای حکم ___ پاسخ : اجراییه
بندگی ___ پاسخ : رق
به دنیا آوردن ___ پاسخ : زا
به زغال می ماند ___ پاسخ : روسیاهی
پایتخت آفریقایی ___ پاسخ : لیبرویل
پایتخت چاد ___ پاسخ : جامنا
پایخت ترکیه ___ پاسخ : آنکارا
پسوند شباهت ___ پاسخ : وار
پلیس فدرال آمریکا ___ پاسخ : اف بی آی
پناه دادن ___ پاسخ : الجا
پول فلزی ___ پاسخ : سکه
ترس اور ___ پاسخ : خوفناک
تهی دست ___ پاسخ : ندار
توان ___ پاسخ : تاب
توسل جوینده ___ پاسخ : واسل
جرثقیل ___ پاسخ : بالابر
جستجو کردن ___ پاسخ : تجسس
جوان/دلیر ___ پاسخ : نیو
چهارپا ___ پاسخ : بهیمه
حیله ___ پاسخ : نارو
حیوان بی افسار ___ پاسخ : بی لگام
حیوان وحشی ___ پاسخ : دد
خانه ییلاقی ___ پاسخ : ویلا
خط بعد از هیدروگلیف ___ پاسخ : هیراتیک
خمیازه ___ پاسخ : اسا
خوب مختصر ___ پاسخ : خب
خوشه پروین ___ پاسخ : ثریا
داد و فریاد ___ پاسخ : هوار
دختر عرب ___ پاسخ : بنت
دخل ___ پاسخ : درامد
درخشنده ___ پاسخ : زهرا
درد ___ پاسخ : رنج
دروازه بان هلندی ___ پاسخ : وندرسار
دست روی چیزی کشیدن ___ پاسخ : مالیدن
دیکته ___ پاسخ : املا
رشته کوهی در اروپا ___ پاسخ : آلپ
رشوه دادن ___ پاسخ : ارشا
رفع کدورت ___ پاسخ : اشتی
رهبر و پیشوای مذهبی ___ پاسخ : امام
زینت ناخن ___ پاسخ : لاک
سازمان ___ پاسخ : موسسه
سازنده آتش ___ پاسخ : آتشگر
سانسور ___ پاسخ : ممیزی
سخنان بی معنی ___ پاسخ : یان
سه یار همقد ___ پاسخ : ااا
شیوه ___ پاسخ : سبک
صفت سیر ___ پاسخ : بدبو
غربال ___ پاسخ : الک
فالگیر ___ پاسخ : رمال
فرشته مقرب ___ پاسخ : سدرهن
فوتبالیست آرژانتینی ___ پاسخ : مسی
فیلمی از جوئل کوئن ___ پاسخ : فارگو
قابل دیدن ___ پاسخ : مریی
قایق ___ پاسخ : بلم
قرینگی ___ پاسخ : تقارن
گرفتن تمام حق ___ پاسخ : استیفا
گل دندان نشین ___ پاسخ : گل مینا
لنگه بار ___ پاسخ : تا
مجلس شادی ___ پاسخ : جشن
محموله ___ پاسخ : بار
مخفف آتش ___ پاسخ : تش
مزده اسیدی ___ پاسخ : ترشی
موسسه امداد جهانی ___ پاسخ : صلیب سرخ
مکان ___ پاسخ : جا
میل و هوس شدید ___ پاسخ : ویر
نابخرد ___ پاسخ : ابله
نابود شده ___ پاسخ : هدر
ناراحت از کسی ___ پاسخ : دلخور
هر بخش از لشکر ___ پاسخ : جناح
واقعا ___ پاسخ : الحق
کشتی جنگی ___ پاسخ : ناو

آب منجمد ___ پاسخ : یخ
از پوشاک ورزشکاران ___ پاسخ : شرت
از خزندگان ___ پاسخ : مار
اصفهان قدیم ___ پاسخ : جی
اندیشمندان ___ پاسخ : علما
ایما ___ پاسخ : اشاره
باران اندک ___ پاسخ : زش
بازیگر فیلم بی خوابی ___ پاسخ : آل پاچینو
بخار دهان ___ پاسخ : ها
بدهی ___ پاسخ : وام
بوزینه ___ پاسخ : میمون
پابان ها ___ پاسخ : اواخر
پایتخت فراری ___ پاسخ : رم
پشت سر ___ پاسخ : ورا
پول خارجی ___ پاسخ : ارز
پیرامون ___ پاسخ : دورادور
پیکر و اندام ___ پاسخ : جثه
ترش و شیرین ___ پاسخ : مز
تصفیه ___ پاسخ : پالش
تقویت امواج رادیویی ___ پاسخ : رله
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : رئال مادرید
تیک فوتبال انگلیسی ___ پاسخ : لیور پول
جدید ___ پاسخ : نو
چشم درد ___ پاسخ : رمد
چهره نما ___ پاسخ : اینه
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حیوان وحشی ___ پاسخ : دد
خداوند ___ پاسخ : رب
خط نابینایان ___ پاسخ : بریل
خودروی ده نفره ___ پاسخ : وندرسار
دشمن ___ پاسخ : عدو
دلداده مجنون ___ پاسخ : لیلی
دور ___ پاسخ : بعید
دکان ___ پاسخ : مغازه
رهبر ___ پاسخ : لیدر
روایت کننده ___ پاسخ : راوی
روییدن گیاه ___ پاسخ : رویش
ریاکار ___ پاسخ : دورو
زرین ___ پاسخ : طلایی
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سوا ___ پاسخ : جدا
شب عرب ___ پاسخ : لیل
صدای ترساندن ___ پاسخ : پخ
ضمیر اول شخص مفرد ___ پاسخ : من
علف خوار ___ پاسخ : چرنده
فارغ و آسوده ___ پاسخ : سبکبال
فوتبالیست آرزانتینی ___ پاسخ : دی ماریا
فیلمی با بازی آل پاچینو ___ پاسخ : بوی خوش زن
قدرت و توان ___ پاسخ : نیرو
قلم فرنگی ___ پاسخ : پن
گل ته حوض ___ پاسخ : لای
گمراه کننده ___ پاسخ : اغواگر
گویند حبیب خداست ___ پاسخ : مهمان
لمه های صورت و بدن ___ پاسخ : لکو پیس
مسابقات سراسری ___ پاسخ : لیگ
مسرور ___ پاسخ : شادمان
معمار کلیسای سن پیتزو ___ پاسخ : مادرنو
مقابل کیفی ___ پاسخ : کمی
مولود و کودک ___ پاسخ : ولید
میوه نارس ___ پاسخ : کال
نام قدیم مدینه ___ پاسخ : یثرب
نو پدید آمده ___ پاسخ : نوایین
نوشه ___ پاسخ : زاد
نوعی آش رقیق ___ پاسخ : سوپ
نیروی هوایی ارتش ___ پاسخ : نهاجا
هزینه درس خواندن ___ پاسخ : شهریه
همشیره ___ پاسخ : خواهر
ورزش مادر ___ پاسخ : دو
کتاب مقدس هندوان ___ پاسخ : ودا
کتداول و مرسوم ___ پاسخ : رایج
کشوری در آمریکای جنوبی ___ پاسخ : آرژانتین
یافتن ___ پاسخ : یابیدن

آزرده ___ پاسخ : دلتنگ
آسیای دستی ___ پاسخ : دستار
آشفته ___ پاسخ : آسیمه
اثر صادق هدایت ___ پاسخ : مازیار
اثر محمد علی جمال زاده ___ پاسخ : راه آبنامه
ارز پر قدرت ___ پاسخ : دلار
از روی شهوت ___ پاسخ : شهوانی
از سعدی ___ پاسخ : بوستان
اقدام کردن به کاری ___ پاسخ : مبادرت
باقیمانده ها ___ پاسخ : بقایا
بالشتک ماوس ___ پاسخ : پد
برگ برنده ___ پاسخ : اس
پایتخت لیبی ___ پاسخ : طرابلس
پایتخت کره جنوبی ___ پاسخ : سئول
پراکندگی و شکست لشکر ___ پاسخ : هزیمت
پیش ___ پاسخ : ضمه
تخت ___ پاسخ : اریکه
ترسیده ___ پاسخ : هراسان
جنگجو ___ پاسخ : رزم آور
جهانی که در آنیم ___ پاسخ : دنیا
چار ___ پاسخ : همسایه
خالص و بی غش ___ پاسخ : سارا
خاندان ___ پاسخ : سلسله
خنجر ___ پاسخ : دشنه
خو گرفته ___ پاسخ : مانوس
خودروی ده نفره ___ پاسخ : ون
دستگاه گوارش ___ پاسخ : هاضمه
دوستان ___ پاسخ : یاران
رفت و آمد به شتاب ___ پاسخ : تکاپو
سخنان بیهوده و مزخرف ___ پاسخ : شر و ور
سر فوتبالیست ___ پاسخ : هد
سنگینی ___ پاسخ : وزن
سیاره زهره ___ پاسخ : ناهید
شدنی ___ پاسخ : ممکن
شرح و توضیح ___ پاسخ : بیان
شهری در همدان ___ پاسخ : ملایر
شکسته ___ پاسخ : مکسور
شیوه ___ پاسخ : اسلوب
طرف ___ پاسخ : ور
عامل وراثت ___ پاسخ : ژن
علم اشکال ___ پاسخ : هندسه
غذا خوردن ___ پاسخ : تناول
غذای نیم روز ___ پاسخ : ناهار
فاش کردن سخن ___ پاسخ : انما
فرمان بردن ___ پاسخ : تمکین
فیلمی از علی قوی تن ___ پاسخ : آدمکها
فیلمی با بازی الناز شاکردوست ___ پاسخ : ارابه مرگ
قسمتی از تخم مرغ ___ پاسخ : زرده
قوی جثه ___ پاسخ : تناور
گرداگرد دهان ___ پاسخ : نس
گریه و نوحه ___ پاسخ : مویه
گل نارنجی رنگ ___ پاسخ : لادن
لطیف و هموار ___ پاسخ : نسو
مادران عرب ___ پاسخ : امهات
ماهی فروش ___ پاسخ : سماک
مخزن سیمان ___ پاسخ : بونکر
مسخره کردن ورزشی ___ پاسخ : هو کردن
میوه نکو ___ پاسخ : به
نا خلف ___ پاسخ : نا اهل
نادر ___ پاسخ : نایاب
نت چهارم ___ پاسخ : فا
نتیجه ___ پاسخ : ثمره
نشانه جمع ___ پاسخ : ها
نکوهش ___ پاسخ : ملامت
نیمه بار ___ پاسخ : تا
هواپیمای عجول ___ پاسخ : جت
وسیله اندازه گیری زاویه ___ پاسخ : نقاله
کتاب مقدس یهودیان ___ پاسخ : تورات
کتمل کننده ___ پاسخ : مکمل
کجاست؟ ___ پاسخ : کو
کشور اروپایی ___ پاسخ : لتونی
کشور مرفه عربی ___ پاسخ : کویت
کمک و دستیار ___ پاسخ : وردست
کنار ___ پاسخ : نزد
کناره ___ پاسخ : دامنه
کوچک و بزرگ خلیج فارس ___ پاسخ : تنب
یازده ___ پاسخ : اا
یوش ___ پاسخ : آهسته

آموختن ___ پاسخ : فراگرفتن
ابزار زمین شویی ___ پاسخ : تی
اتحادیه صنفی ___ پاسخ : سندیکا
از چاشنی ها ___ پاسخ : رب
از حروف الفبا ___ پاسخ : صاد
از خدایان باستان ___ پاسخ : را
از خوانندگان موسیقی پاپ ___ پاسخ : نیما مسیحا
از سیارات منظومه شمسی ___ پاسخ : نپتون
از شهرهای استان ابلام ___ پاسخ : ایوان
از شهرهای استان قم ___ پاسخ : جعفریه
از قمرهای سیاره اوراوس ___ پاسخ : میراندا
از هم پاشیده ___ پاسخ : متلاشی
اشاره به نزدیک ___ پاسخ : اینه
بازاریاب ___ پاسخ : ویزیتور
بازی تخته ___ پاسخ : نرد
بازیگر فیلم شب یلدا ___ پاسخ : فروتن
بخشی از پا ___ پاسخ : ساق
بسیار مهربان ___ پاسخ : ودود
بعید ___ پاسخ : دور
بند و زندن ___ پاسخ : لگ
پارچه لطیف زخم بندی ___ پاسخ : گاز
پرچم ___ پاسخ : لوا
پهلوانان ___ پاسخ : یلان
پیمانه ___ پاسخ : کیل
تفاله ___ پاسخ : تخ
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
حرارت ___ پاسخ : تف
حرف ندا ___ پاسخ : ای
خالص ___ پاسخ : قح
خشنود ___ پاسخ : راضی
خم کاغذ ___ پاسخ : تا
خواسته ها ___ پاسخ : امیال
خواننده آلبوم نفس های بی هدف ___ پاسخ : محسن یگانه
دارایی ___ پاسخ : مال
دریغ و اقسوس ___ پاسخ : حیف
دست اموز ___ پاسخ : رام
دلتنگی ___ پاسخ : ضجر
دور کردن ___ پاسخ : دفع
رانده شده ___ پاسخ : رجیم
راه فاضلاب ___ پاسخ : اگو
رتبه کارمندی ___ پاسخ : اشل
رهرو ___ پاسخ : مسافر
روشنایی ___ پاسخ : ضو
زه کمان ___ پاسخ : وتر
سارق ___ پاسخ : درد
سال ترکی ___ پاسخ : ییل
سخن ناگفتنی ___ پاسخ : راز
سما ___ پاسخ : آسمان
سوت ___ پاسخ : صفیر
سوراخی در کوه ___ پاسخ : غار
شایسته ___ پاسخ : روا
شرح احوال و تذکره ___ پاسخ : بیوگرافی
شهر شمالی ___ پاسخ : آمل
شهری در آلمان ___ پاسخ : دوسل دورف
شهری در ترکیه ___ پاسخ : یوزگات
شک و تردید ___ پاسخ : ریب
صدای ناله در گلو ___ پاسخ : غرم
ظاهر ساختمان ___ پاسخ : نما
عقیده ___ پاسخ : رای
عقیم ___ پاسخ : نازا
فیلمی از پوران درخشنده ___ پاسخ : رویای خیس
گونه و دسته ___ پاسخ : صنف
لوله خروجی کلیه ___ پاسخ : میزنال
لیست غذا ___ پاسخ : منو
محصول خباری ___ پاسخ : نان
مرد ترشروی ___ پاسخ : بسل
مریض ___ پاسخ : بیمار
مسطح و هموار ___ پاسخ : صاف
مقابل زیر ___ پاسخ : رو
ناخشنود ___ پاسخ : ناراضی
کشوری در جنوب غربی اروپا ___ پاسخ : پرتغال
کلان ___ پاسخ : بزرگ

آب در لغت محلی ___ پاسخ : آو
آبرو/اعتبار ___ پاسخ : وجهه
آحاد ___ پاسخ : یکان
آخرین لباس ___ پاسخ : کفن
آسیب ___ پاسخ : لطمه
آغوش ___ پاسخ : بر
ابزار مکانیک ___ پاسخ : آچار
ارزش/اعتبار ___ پاسخ : شان
از آثار تاریخی ابلام ___ پاسخ : پل گاومیشان
از آحاد وزن ___ پاسخ : چارک
از ادات استفهام ___ پاسخ : ایا
از حبوب خوراکی ___ پاسخ : باقلا
از گلها ___ پاسخ : رابو
استخوان بندی ___ پاسخ : اسکلت
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
الهه آب ___ پاسخ : اناهیتا
انبار کشتی ___ پاسخ : خن
اندیشمندان ___ پاسخ : فکور
اول امری ___ پاسخ : وحله
این مکان ___ پاسخ : اینجت
بخت آزمایی ___ پاسخ : لاتاری
برابر ___ پاسخ : یر
برادر ___ پاسخ : دادا
برتر ___ پاسخ : تاپ
برخوردار ___ پاسخ : بهره مند
بزرگ منشی ___ پاسخ : نب
به معنی بگو ___ پاسخ : قل
بی قید و بند ___ پاسخ : رها
پایین حوض ___ پاسخ : تگ
پرتابه انفجاری ___ پاسخ : بمب
پشتگرمی ___ پاسخ : اتکا
پنهان کردن ___ پاسخ : نهقته
ترستاک ___ پاسخ : مهیب
تفاله چغندر ___ پاسخ : ملاس
توده غله ___ پاسخ : خرمن
جریمه ___ پاسخ : جزا
چله کمان ___ پاسخ : وتر
چندین کتاب ___ پاسخ : کتب
حرف بیست و سه ___ پاسخ : فا
حرف فاصله ___ پاسخ : تاک
حمام تکی ___ پاسخ : وان
حومه طهران ___ پاسخ : طالقان
حیوان ___ پاسخ : جانور
خاک سفالگری ___ پاسخ : رس
خوش زبان ___ پاسخ : بامزه
درخت انگور ___ پاسخ : تاک
دست افزار ___ پاسخ : ابزار
دورویی ___ پاسخ : ریا
ردیف ___ پاسخ : رسته
رنگ مو ___ پاسخ : مش
زاری ___ پاسخ : ناله
زغال سنگ مرغوب ___ پاسخ : کک
زیستگاه ___ پاسخ : بوم
سال گذشته ___ پاسخ : پار
ساکنان محل ___ پاسخ : اهالی
سایه ___ پاسخ : نش
سخا ___ پاسخ : جود
سرامیک زینتی ___ پاسخ : کاشی
سرمایه ___ پاسخ : راس المال
سمت راست ___ پاسخ : یمین
سنجش ___ پاسخ : قیاس
شگرد ___ پاسخ : فن
شهر توت ___ پاسخ : کن
شهر کرمان ___ پاسخ : راور
صندوقچه ___ پاسخ : درج
ضد نسیه ___ پاسخ : نقد
عظیم الجثه ___ پاسخ : یقر
علامت ___ پاسخ : اشاره
غذای شب ___ پاسخ : شام
فرزند آدم ___ پاسخ : قابیل
فرمان اتومبیل ___ پاسخ : رل
فریب ___ پاسخ : مکر
گردش ___ پاسخ : دور
گردنکش ___ پاسخ : مستکبر
گرو گذارنده ___ پاسخ : راهن
گرو گذاشتن ___ پاسخ : رهن
گندم ___ پاسخ : آگ
لبریز ___ پاسخ : لبالب
مایه نشاط و خرمی دل ___ پاسخ : دل ارا
مچاله شده ___ پاسخ : له
مخفف از او ___ پاسخ : ازو
معلق ___ پاسخ : اون
نرخ/ارزش ___ پاسخ : بها
نغمه ___ پاسخ : آوا
نم پسرانه ___ پاسخ : ایرج
همراخ ___ پاسخ : ملازم
واضح ___ پاسخ : بدیهی
وجود دارد ___ پاسخ : هست
وسیله روفتن ___ پاسخ : جارو
کجازات ___ پاسخ : کیفر
کشیده شده ___ پاسخ : امتداد
یک ششم ___ پاسخ : دانگ

 

آجر لعباب دار ___ پاسخ : کاشی
آیین ___ پاسخ : مسلک
اثر امیل زولا ___ پاسخ : وحش انسانی
اثر بالزاک ___ پاسخ : باباگوریو
اثر جعفر مدرس صادقی ___ پاسخ : دوازده داستان
اثر صادق چوبک ___ پاسخ : یک شب بی خوابی
از پرندگان گردن دراز ___ پاسخ : لک لک
اشاره به دور ___ پاسخ : آن
الفبای موسیقی ___ پاسخ : نت
انتقال فوتبالی ___ پاسخ : ترانسفر
باب روز ___ پاسخ : مد
بالین ___ پاسخ : بستر
بخشی از سوره ___ پاسخ : آیه
برکت آسمان ___ پاسخ : باران
بیماری ___ پاسخ : دا
بیماری ___ پاسخ : هراس
پایتخت کانادا ___ پاسخ : اتاوا
پرتو نگاری ___ پاسخ : رادیو گرافی
پرنده سعادت ___ پاسخ : هما
پسوند شباهت ___ پاسخ : سا
پور ___ پاسخ : پسر
تن پرور ___ پاسخ : تنبل
تندرست ___ پاسخ : سالم
ته نشین شدن ___ پاسخ : رسوب
تیم فوتبال اسپانیایی ___ پاسخ : بیلبایو
جانبداری ___ پاسخ : تعصب
جای بازگشت ___ پاسخ : ماب
چهره ___ پاسخ : رو
حرف دهن کجی ___ پاسخ : یی
حرف نداری ___ پاسخ : بی
حرف همراهی عرب ___ پاسخ : مع
خاک صنعتی ___ پاسخ : رس
خطاب بی ادبانه ___ پاسخ : هی
خطاب محترمانه ___ پاسخ : جناب
خود رای بودن ___ پاسخ : استبداد
دریای عرب ___ پاسخ : یمین
دست عرب ___ پاسخ : ید
دستگاه خنک کننده ___ پاسخ : کولر
دوستی ___ پاسخ : ود
رسته ___ پاسخ : ردیف
رها ___ پاسخ : ول
رود آلمان ___ پاسخ : راین
زشت ___ پاسخ : بد
زمان بی نهایت ___ پاسخ : ابد
زوبین ___ پاسخ : مک
سا زشاکی ___ پاسخ : نی
سایه ___ پاسخ : نش
سمی ___ پاسخ : زهر آگین
سنگستان ___ پاسخ : حره
شهر خراسان جنوبی ___ پاسخ : قایم
شهر رازی ___ پاسخ : ریا
شکوه ___ پاسخ : فر
صنم ___ پاسخ : بت
عدد خیطی ___ پاسخ : سه
عدد منفی ___ پاسخ : نه
عمل بریدن ___ پاسخ : برش
عوض و جانشین ___ پاسخ : بدیل
فرو کشیدن ___ پاسخ : جر
فلز رسانا ___ پاسخ : مس
فیلمی از یرادران کوئن ___ پاسخ : یک مرد جدی
گدا ___ پاسخ : سایل
گرفتار ___ پاسخ : اسیر
گریز ___ پاسخ : فرار
گمان بردن ___ پاسخ : ظن
گیاهی از تیره آلاله ها ___ پاسخ : ادنیس
مانع ___ پاسخ : سد
مجموعه ___ پاسخ : ست
مجوس ___ پاسخ : گبر
مرتجع لاستیکی ___ پاسخ : کش
مژده ___ پاسخ : بشارت
مساوی ___ پاسخ : یر
معتدل ___ پاسخ : میانه رو
مقدمه ___ پاسخ : پیش درآمد
مکان ___ پاسخ : جارو
مکر ___ پاسخ : فریب
میوه گرمسیری ___ پاسخ : آناناس
نشانه مفعولی ___ پاسخ : را
نفع ___ پاسخ : سود
نوعی نان ___ پاسخ : سنگک
نیا ___ پاسخ : جد
نیز ___ پاسخ : هم
هرچیز دارای نیرنگی ___ پاسخ : کدیر
همسر کنت ___ پاسخ : کنتس
واحد سطح ___ پاسخ : ار
ویتامین جدول ___ پاسخ : کا
کرسی واعظ ___ پاسخ : منبر
کشور آفریقایی ___ پاسخ : مالی
کفش چوبی ___ پاسخ : سندل
یاری گر ___ پاسخ : ناصر

این مطلب بدون برچسب می باشد.


تصویر امنیتی
*

افزونه وردپرس دکان | افزونه ی چند فروشندگی وردپرس

دانلود قالب وردپرس رکو – reco قالب مینیمال و فوق سریع

تراکت لایه باز شرکتی – تراکت و بروشور شرکتی ، خدماتی ، هاستینگ

دانلود سورس ربات تلگرام ( پک ۷۵تایی رایگان )

دانلود مجموعه آموزش انگلیسی Big English Starter – بیگ استارتر

لوگو نمایشگاه اتومبیل

کارت ویزیت دفتر بیمه

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه مردانه

جواب کامل بازی کلمانه تا آخرین مرحله

جواب بازی رولت بخش آبنبات ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش شیرینی ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی رولت بخش مربا ، جواب کامل تمامی مراحل بازی رولت

جواب بازی شهرزاد ( هزار داستان ) ، جواب تمامی مراحل به صورت کامل

جواب بازی فندق ادامه و آپدیت به صورت کامل

جواب بازی خان باجی – جواب های کامل بازی خان باجی

جواب کامل بازی مثل در حجر – جواب تمامی مراحل

جواب کامل بازی حرف تو حرف (تمامی مراحل)

تمام قطعات و ماشین های متروکه نید فور اسپید پی بک – NFS Payback Derelict cars

جواب بازی کلمچین ، همه مراحل و کامل

جواب های بازی باقلوا

تعداد موارد موجود در سبدخرید: 0

تمامی حقوق مطالب برای “”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طراحی و اجرا : کلکسیون طراحی

طراحي شده توسط روزيکس

تمامي حقوق مادي و معنوي متعلق به DOWNLOAD200012 بوده و کپي برداري از مطالب فقط با ذکر لينک سايت مجاز مي باشد.

پاسخ جدولانه دو 211
پاسخ جدولانه دو 211
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *