پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم
پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید


فصل 1 ریاضی دهم


فصل2 ریاضی دهم


فصل3 ریاضی دهم


فصل 4 ریاضی دهم

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم


فصل 5 ریاضی دهم


فصل6 ریاضی دهم


فصل 7 ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراهپاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

گام به گام فصل 4 ریاضی دهم

ویدئو ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

نمونه سوال
ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حلپاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه

گام به گام ریاضی دهم فصل سوم

گام به گام ریاضی دهم فصل سوم

گام به گام ریاضی دهم فصل سوم

گام به گام ریاضی دهم فصل سوم

گام به گام ریاضی دهم فصل سوم

ویدئو ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

نمونه سوال
ریاضی دهم

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

گام به گام و حل تمرین ریاضی پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حلپاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه

گام به گام ریاضی دهم – جواب کار در کلاس ها و فعالیت های ریاضی دهم به همراه حل

گام به گام ریاضی دهم فصل دوم

گام به گام ریاضی دهم فصل دوم

ویدئو ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

نمونه سوال
ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را
انتخاب کنید

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام ریاضی دهم شامل حل تمرینها ، فعالیتها و کاردرکلاسهای فصل 5 ریاضی

گام به گام فصل 5 ریاضی دهم

گام به گام فصل 5 ریاضی دهم

گام به گام فصل 5 ریاضی دهم

ویدئو ریاضی دهم

جزوه ریاضی دهم

نمونه سوال
ریاضی دهم

گروه آموزشی آنلاین پادرس

بخش های سایت

بخش های سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

عضویت در خبرنامه

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه آموزشی پادرس می باشد

طراحی و بهینه سازی توسط گروه نرم افزاری دوگان

 

حل تمرین کامل ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی منطبق بر کتاب درسی توسط اساتید برتر ریاضی جابر عامری، مریم غزنوی، آناهیتا کمیجانی، افشین ملاسعیدی تهیه و تدوین گشته و این جزوه آموزشی شامل مسائل فصل 1 تا 7 ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی می باشد که در اختیار دانش آموزان گرامی قرار گرفته است. در ادامه شما می توانید حل المسائل کامل ریاضی دهم تجربی و ریاضی را دانلود نمایید. پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

ریاضیات علمی است که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریفها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم و ما ناخواسته و بدون آگاهی داریم هر لحظه از این علم استفاده میکنیم بنا براین بهتر است از بهترین منابع موجود در اطراف خود برای یادگیری این درس زندگی ساز استفاده کنیم .هدف این جزوه کاربردی به طور خلاصه فراهم کردن فرصتی برای یادگیری و مجال دادن به دانش آموزان برای اینکه خود به کشف مفهوم و تحلیل مسائل بپردازند، و با هدف تثبیت
و تعمیق و در مواردی تعمیم یادگیری تدوین شده است. مطالعه ی هرفصل و حل تمرینات به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک شایانی می کند. 

سرفصل های موجود در این جزوه آموزشی شامل موارد زیر می باشد : 

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله

درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی
درس دوم: متمم یک مجموعه
درس سوم: الگو و دنباله
درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسیفصل دوم: مثلثات

درس اول: نسبت های مثلثاتی
درس دوم: دایره مثلثاتی
درس سوم:روابط بین نسبت های مثلثاتیفصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

درس اول: ریشه و توان
درس دوم: ریشه nاُم
درس سوم: توان های گویا
درس چهارم: عبارت های جبریفصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها

درس اول: معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آم
درس دوم: سهمی
درس سوم: تعیین علامتفصل پنجم: تابع

درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی های آن
درس دوم: دامنه و برد تابع
درس سوم: انواع تابعفصل ششم: شمارش، بدون شمردن

درس اول: شمارش
درس دوم: جایگشت
درس سوم: ترکیبفصل هفتم: آمار و احتمال

درس اول: احتمال یا اندازه گیری شانس
درس دوم: مقدمه ای برعلم آمار، جامعه و نمونه
درس سوم: متغیر و انواع آن

انتظار این است که دانش آموزان بیشترین سهم را در حل مسائل کتاب درسی داشته باشند و برای یادگیری بیشتر و بهتر به این جزوه رجوع کنند. این جزوه جایگزین کتاب درسی مربوطه نبود و به عنوان مکمل در کنار کتاب درسی می تواند به پیشرفت هر چه بیشتر دانش آموزان گرامی یاری رساند ،اگر صرفا برای حل مسائل و رونوشت به این جزوه مراجعه شود در دراز مدت اثرات منفی بر یادگیری درس مورد نظر خواهد داشت بنابراین عزیزان ابتدا بر کتاب درسی خود تسلط کافی و قابل قبول داشته باشید و برای حل مسائل و تمارین زمان کافی بگذارید و سپس به این جزوه مراجعه کنید .

 

 

حل المسائل ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

تدریس ، حل تست، پرسش و پاسخ و رفع اشکال آنلاین

خیلی مسخرس

سلام . خیلی ممنون از سایت عالی تون . بسیار علی . سایتی دیگه نسخه های سال های پیش رو گذاشته بودن .ولی شما عالی . دمتون گرم .

سلام
خوشحالم که اینو میشنوم

خب این هم نسخه سال پیشه 🤦‍♂️

یه سایت درجه یک

لطف داری . ممنون

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون اطلاع قبلی، ممنوع میباشد سایت و انجمن کنکور به هیچ موسسه و نهادی وابسته و متعلق نمی باشد

1399 – 1389
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
[email protected]


حل المسائل ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

95.58 مگابایت
PDF

Downloads-icon

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید – حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

دانلود رایگان حل تمرینات و حل مسائل و فعالیت ها (گام به گام کامل) کتاب ریاضی دهم برای رشته های تجربی و ریاضی فیزیک. حجم این گام به گام ریاضی دهم ۳۶ مگابایته، شاید حجمش کمی زیاد باشه ولی به دانلودش می ارزه چون هم کامله هم جدید

عالیههههه بسیار قشنگ توضیح داده

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در این مقاله از سری مقاله های پایه دهم، گام به گام ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی را برای شما گردآوری کرده ایم که می توانید هم اکنون این جزوه را بصورت رایگان و مستقیم از وبسایت قهار دانلود کنید.

گام به گام ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی را که برای شما کاربران قرارداده ایم بروز ترین گام به گام بوده و تمامی مسائل کتاب ریاضی دهم چاپ 97 را شامل می شود که می توانید هم اکنون این گام به گام را که شامل مسائل فصل 1 تا 7 ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی می باشد را بصورت یکجا دانلود کنید.

این گام به گام یکی از بهترین گام به گام های موجود برای ریاضی دهم می باشد که می توانید این گام به گام را بصورت فایل ZIP از وبسایت قهار دانلود نمایید.

این گام به گام توسط اساتید برتر ریاضی جابر عامری، مریم غزنوی، آناهیتا کمیجانی، افشین ملاسعیدی تهیه تنظیم گشته و برای شما کاربران قابل دسترس می باشد.

گفتنی است که ریاضی درس مهمی بوده و دانش آموزان در امتحانات رسمی دی ماه و خرداد ماه باید به تمامی مسائل ریاضی دهم تسلط داشته باشند تا بتوانن نمره قابل قبولی را در این امتحانات کسب کنند. گام به گام می توانید به شما دانش آموزان عزیز کمک کند تا اگر ابهامی در سوالات و مسائل برای شما بوجود آمد به گام به گام مراجعه کنید و پاسخ صحیح آن مسئله را پیدا کنید.پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

البته ما به شما دانش آموزان گوشزد می کنیم که گام به گام به خودی خود یک فایل PDF می باشد و می تواند در پیشرفت دروس به شما دانش آموزان کمک کند تا بتوانید قدم های مثبتی در درس هایتان بردارید. اما اگر از گام به گام به درستی استفاده نشود و صرفا برای حل مسائل و تکلیف هایتان از گام به گام استفاده کنید تاثیر منفی بر روی دروس شما خواهد گذاشت و به روند افت تحصیلی شما دانش آموزان کمک بیشتری می کند.

همانطور که گفته شد این گام به گام شامل 7 فصل ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی می باشد که می توانید با مطالعه ی هرفصل و حل تمرینات به یادگیری بهتر شما کمک میکند.

سرفصل های این جزوه عبارت است از:

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله

فصل دوم: مثلثات

فصل سوم: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

فصل چهارم: معادله‌ها و نامعادله‌ها

فصل پنجم: تابع

فصل ششم: شمارش، بدون شمردن

فصل هفتم: آمار و احتمال

کاربران عزیز که می خواهند به گام به گام های آموزشی پایه دهم رشته تجربی یا رشته ریاضی دسترسی داشته باشند اینجا کلیک کنند.

شایان ذکر است که این گام به گام بصورت رایگان بوده و بصورت مستقیم از وبسایت قهار قایل دانلود می باشد.

از شما کاربران عزیز تقاضا داریم که ما را از نظرات و کامنت های خود باخبر کنید و ما پذیرای انتقاد سازنده ی شما کاربران هستیم. همچنان اگر شما کاربران عزیز پیشنهادی هم برای ما دارید می توانید از قسمت نظرات برای ما مطرح کنید تا فایل های اموزشی بروز تری برای شما کاربران قراردهیم.

برای دانلود pdf گام به گام ریاصی دهم می توانید از طریق باکس دانلود زیر اقدام کنید.

امید است که در تمامی مراحل زندگیتان موفق و پیروز باشید.

در صورت نارضایتی صاحب اثر لینک دانلود این فایل آموزشی از وبسایت قهار حذف خواهد شد.

خوبه شاید

امممم ۷۸ مگ

بدک نیست😞

عالی

چرادانلود نمیش

کارمون رو راه انداخت 👍👍👍

عاااااااااااالیی😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

عاااااااااااالی

عالییییییه

خیلی خوب و بدرد بخور

چرا دانلود نمیشههه چیکارکنممممم

با چه سیستم عاملی دانلود می کنید؟ اندروید یا ویندوز

چرا باز نمیشه😭😭😭😭😭

👍👍

خیلی دمتون گرم😍😍

خوب بود

👌👌👌👌👌👌👌👌

خییییلی ممنون واقعا عاااالی بود👌👌👌👌👌

خواهش می کنم 🙂

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

خیلی ممنون خوب بود

ممنون از زحماتتون جهت تدوین این pdf 🌹🌹🌹🌹

عالیییییئیییییییهههههههه😀😀😄😄😄😄😄

👌👌👌👌

عالیی دمتون گرم ❤

Aliii bod

نظر

نام

0 نظر

0 نظر

0 نظر

0 نظر

1 نظر

0 نظر

نام درس: ریاضی

پایه ی تحصیلی: دهم

رشته ی تحصیلی: تجربی و ریاضی

فرمت فایل: ZIP

تاریخ انتشار: 2019/04/03

نویسنده: گروه ریاضی

انتشار دهنده: قهار

به ساده ترین روش

شما می توانید با عضویت در کانال سروش وبسایت قهار از آخرین مطالب سایت قهار با خبر شوید.همچنین با عضور شدن در این کانال می توانید بروزترین نمونه سوالات و درسنامه ها را از سایت قهار دانلود نمایید.

بیشتر بخوانید…

سایت قهار برای قانون مندی تمامی فعالیت های این سایت اعم از فروش محصولات و قانون مند بودن محتوای سایت از ستاد ساماندهی و نماد اعتماد الکترونیک مجوز اخذ کرده است .شما می توانید برای صحت این موضوع بر روی لوگو های بالا کلیک کنید.

شما می توانید از طریق اطلاعات زیر با تماس حاصل فرمایید.

طراحی رابط کاربری توسط : سپهر کرمی

سایت قهار بر روی سرور های قدرتمند هاست دی ال میزبانی می شود.

تبلیغات متنی : برای سفارش تبلیغات متنی با ما تماس حاصل فرمایید.

© تمامی اطلاعات برای سایت قهار محفوظ است و کپی برداری از سایت قهار با ذکر منبع بلامانع است.


دانلود pdf گام به گام ریاصی دهمDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon


دانلود فایلDownloads-icon

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم


جدید بارم بندی رياضي پايه دهم

جدید دانلود حل تمرین کتاب ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی چاپ جدید 95 – 96

جدید دانلود حل تمرین کتاب ریاضی دهم رشته انسانی چاپ جدید 95 – 96

جدید دانلود حل تمرین کتاب هندسه 1 دهم رشته ریاضی چاپ جدید 95 – 96

دانلود کتاب و مشاهده سرفصلهاي درس هندسه پایه دهم رشته ریاضی


دانلود کتاب و مشاهده سرفصل هاي كتاب رياضي پايه دهم رشته علوم انساني و معارف فصل اول:

دانلود گام به گام فصل اول ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید 

روی تصویر کلیک کنید:

فصل دوم:

دانلود گام به گام فصل دوم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید 

روی تصویر کلیک کنید:

 فصل سوم :

دانلود گام به گام فصل سوم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید 

روی تصویر کلیک کنید:

فصل چهارم:

دانلود گام به گام فصل چهارم ریاضی دهم جدید رشته تجربی و ریاضی 

روی تصویر کلیک کنید:

فصل پنجم:

دانلود گام به گام فصل پنجم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید 

روی تصویر کلیک کنید:

فصل ششم:

دانلود جواب تمرینات فصل ششم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید  پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

روی تصویر کلیک کنید:

فصل هفتم:

دانلود پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی جدید

روی تصویر کلیک کنید:

 

توجه: کپی کردن مطلب سایت بدون قرار دادن لینک ریاضی دهم شرعا حرام است

و پیگرد قانونی دارد.

 


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon

استادبانک – انتخاب آنلاین معلم خصوصی – انتخاب آنلاین معلم خصوصی

آنچه مطالعه خواهید کرد

روش های بسیاری وجود دارد که می توان با بکارگیری آن، مهارت ریاضی خود را تقویت کنید. استفاده از کتاب های کمکی، آموزشگاه های تدریس خصوصی و کلاسهای خصوصی از این قبیل روش ها است. گام به گام ریاضی دهم تجربی و ریاضی با جواب های کامل و کاربردی می تواند به فهم بهترمسائل کمک کند و راه گشای شما برای رفع اشکالات درسیتان باشد.

گام به گام ریاضی دهم موضوع این مطلب است که شامل جواب تمرین های ریاضی دهم یا حل تمرین ریاضی دهم می‌شود. در ادامه می‌توانید گام به گام ریاضی دهم را برای رشته ریاضی و تجربی از اپلیکیشن استادبانک دانلود کنید.

با دانلود و نصب اپلیکیشن استادبانک فایل pdf گام به گام ریاضی دهم را دانلود کنید و از حل تمرینات کامل آن استفاده کنید، البته باید گفت بهتر است برای تقویت ریاضی ابتدا خودتان تمرین ها را حل کنید و در آخر به حل تمرینات ریاضی دهم استادبانک رجمع کنید. استفاده از این کتاب های گام به گام اگر بدون تلاش خود دانش آموز برای حل مسائل درسی باشد هیچ فایده ای ندارد.پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

در اپلیکیشن استادبانک علاوه بر فایل حل تمرینات ریاضی دهم، می توانید به تمام حل تمرینات دروس دهم تجربی و ریاضی دسترسی داشته باشید، همینطور نمونه سوالات امتحانی پایه دهم ریاضی و تجربی در اپلیکیشن استادبانک در اختیار شما قرار گرفته است.

گام به گام کتابهای درسی در یک اپلیکیشن

اپلیکیشن گام به گام استادبانک را به طور کاملا رایگان دانلود کنید. فایل تمامی کتاب های درسی، بیش 1600 گام به گام و 1300 نمونه سوال را یکجا و رایگان در یک اپلیکیشن داشته باشید:

 دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)

دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK) (لینک کمکی)

 لینک دریافت رایگان از Google Play

 لینک آشنایی بیشتر با اپلیکیشن

در صورتی که فایل حل تمرینات ریاضی دهم ریاضی و تجربی با جواب جهت تقویت تسلط شما بر این درس کافی نیست می توانید به بخش اساتید ریاضی در سایت استادبانک مراجعه نمایید و به جستجو و بررسی در بین مدرسین ریاضی دهم در سراسر ایران بپردازید استادبانک یک سامانه درخواست معلم خصوصی است که بهترین معلمان خصوصی را به دانش آموزان معرفی می کند.

کتاب ریاضی دهم متوسطه از 7 فصل تشکیل شده است که شامل مباحث زیر است:

هر فصل این کتاب شامل فعالیت، کار در کلاس و تمرین می باشد که دانش آموز باید آنها را حل کند. اپلیکیشن گام به گام ریاضی دهم در واقع  پاسخ تشریحی تمامی فعالیت ها و تمرین های این کتاب را بصورت رایگان ارائه کرده است.

البته فراموش نکنید هدف این اپلیکیشن کمک به دانش آموز جهت راهنمایی وی در حل مسائل می باشد. از این رو بهتر است ابتدا خود دانش آموز تمرین ها را حل کرده و سپس برای چک کردن درستی پاسخ ها و مطالعه نکات تکمیلی و پاسخ های تشریحی به اپلیکیشن گام به گام ریاضی دهم رجوع کند.

✌️ این گام به گام شامل حل تمرین ها و جواب سوالات کتاب درسی است.

🗨️ بله تمامِ گام به گام های درسی در اپلیکیشن استادبانک رایگان هستند.

🔔 بله. تمام فصل های کتاب در این گام به گام پوشش داده شده است.

همیشه نوشتن راهی بوده برای زیبا توصیف کردن افکارمون … من به عنوان نویسنده استادبانک می نویسم تا بتونم به زیبایی افکارم رو توصیف کنم.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات نام و ایمیل من را برای ثبت نظر دوباره ذخیره کن

من نمیتونم دان کنم چکار کنم؟؟؟

سلام خوش اومدید به سایت. لینک‎های دانلود بررسی شدند و مشکلی وجود نداشت. با تشکر از شما.

سلام ربات جواب سوالات ریاضی دهم تجربی خواستم نداد

متاسفانه ریاضی فنی حرفی و کاردانشو نداره

در کادر زیر نمونه سوال، گام به گام، جزوه، نکات درسی، مشاوره و … را جستجو کنید

جدیدترین مطالب

همه چیز درمورد کودکان دیرآموز و راه های تشخیص و درمان آن ها

همه چیز درباره سنجش کشوری کلاس اولی ها

طبقه بندی انواع مدارس کشور به چه صورت است؟

چگونه به فرزندم دیکته بگویم؟

اضطراب فرزندمان را چطور برطرف کنیم؟ با دانش آموز مضطرب چگونه برخورد کنیم؟

خبرنامه استادبانک

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

والدین عزیز با عضویت در خبرنامه استادبانک هر هفته علاوه بر مطلع شدن از جدیدترین اخبار و مقالات آموزشی، یک روش یادگیری مفید در زمینه آموزش فرزندانتان دریافت خواهید کرد.

حمایت شده توسط پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

استادبانک مفتخر است که توانسته است، با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به درجه دانش بنیانی نائل شود

استادبانک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

استادبانک در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.

استادبانک تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه استادبانک می باشد.

گام به گام ریاضی دهم

رشته های ریاضی و تجربی

فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

نام درس : ریاضی 1 | موضوع : گام به گام درسی | نویسنده : – پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : دهم – ریاضی , تجربی

 

گام به گام ریاضی دهم : امروز هم برای شما یکی دیگر از سری گام به گام های پایه دهم را آماده دانلود کرده ایم. در این گام به گام برای شما قصد داریم تا جواب فعالیت های ریاضی دهم ( ریاضی فیزیک و علوم تجربی ) را پاسخ دهیم . همچنین شما میتوانید این گام به گام را به صورت رایگان و PDF دریافت نمایید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

امیدوارم 😆 خوب باشه

بعضی جا ها نیست و به خاطر همین افتضاح بده

عالی خیلی خوبه

عالی

عالی خیلی ممنونم ازتون

Ali

عالی بود دست مریزاد

خیلی خوبه سه ساله دارمش

تاال

سلام دانلودشده ولی چرانمیادهرکاری میکنم

khili alie

سلام پس از انسانی چی ؟ ایجا فقط نوشته دهم ریاضی ،تجربی 😢

عالللیی ! خیلی خوب بود ممنون

واقعا ازتون ممنونم. عالی بود. خیلی به دردم خورد.🌹🌷

Hi

آااااه

سلام ماله چه سالیه ۹۶ میخوام

عالیه💚🙌

دستتون درد نکنه

ممنون

Good👍

خیلی عالی♥️

خیلی خوب بود ممنون 👍👍👍👍

عالی بود خیلی ممنون

خیلی خوبه فقط حیف دست نویس

خوب بود،مرسی🤗

مرسی خوب بود

خوبه

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

سلام میخواستم این مطلب رو با ذکر منبع در سایت زیر استفاده کنم شما مشکلی ندارید؟ ******

مشکلی نداره عزیز

مال چه سالیه؟

خیلی بد همش مینویسه فضای کافی برای استخراج فایل موجود نمیباشد درصورتی که چهار گیگ حافظه خالی دارم

مشکل از گوشی خودتونه

گل من احتمالا پی دی اف خان نداری

خوان 🙂

خییییلی خوبن دس مریزاد👌👌

چرا باز نمیشه برام ؟ برا اینکه بیاد بالا لازمه pdf نصب کنم؟

باید Google PDF رو نصب کنید

اره

^_^عالی

مرسی کمک بزرگی بود

خیلی خوبه من که خوشم اومد

خیلی خوبه ولی بعضی جاها اشکال داره

توخودتم خوبی

عالی واقعا دستون درد نکنه

گام به گام هفتم

خوبه

Allly

کلاس چندمی

خوبه دستتون درد نکنه

خواهش می کنم دلبندم

👌

داداش از دفعه بعد بگو خودم واست می‌نویسم شاید خط من یکم خوانا تر باشه 😅 ولی دمت گرم خودم که حوصله حل نداشتم خیلی بهم کمک کرد

ببببب

سلام چرا صفحات آنقدر بزرگ هستند.

آنقدر لعنتی

🤣🤣🤣

سلام چرا صفحات آنقدر بزرگ هستند

کلمه ی انقدرت منو کشته بود

عالیه

سلام گام به گام ریاضیتون و کلا گام به گامایی ک برارشته تجربی گذاشتید برای کتاب های چاپ اول هست یاچاپ دوم؟

من فردا امتحان دارم ،این سایت به دادم رسید مرسی از شما فقط جوابا یکم بی سلیقه نوشته شده😄😄

مرسی عالی بود

چرا ریاضیش دست نویسه از این به بعد میشه اینطور نباشه؟

من خیلی از دست نویس بدم مياد دست خط شونم که نگم برات😑😂

کاشکی کتاب های تست خیلی سبز pdf هم قرار می دادین

با تشکر ای کاش عربی هم بود

هست دوست عزیز بالای سایت جستجو کنید

ممنونم از کسی که این pdf ها رو گذاشته

خواهش دوست عزیز

به به 🙂

ممنون بابت گام به گامی ک تهیه کردین کلی سایت رفتم تا یه دونه کامل پیدا کردم.عالیه

خواهش دوست عزیز

اسم

عالى بود

عالیه

😙❤❤

اره عالیه

🙃💕

نمیشه گام به گام کلی بزارین تک تک چیو دانلود کنم

کلیش قدیمیه

عیب نداره

کاش کلی بود اینجور هی تو گوشی گم نمیشه معلوم نیست کدوم به کدومه

دارع ک

چرا دست نویسه گام به گامش

خیلی مرسیییییییی🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


دانلود گام به گام فصل اول Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل دوم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل سوم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل چهارم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل پنجم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل ششم Downloads-icon


دانلود گام به گام فصل هفتم Downloads-icon


دانلود گام به گام کامل ریاضی دهم Downloads-icon

جشنواره بزرگ آخرین شانس نجات برای کنکور ۱۴۰۰ رو از دست نده!

(تخفیف 60 درصدی فقط همین امروز )

دیدن تخفیفات و محصولات ویژه

در این مقاله از سری مقالات گام به گام دهم  با دانلود گام به گام ریاضی دهم در هر سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی در خدمت شما هستیم. همونطور که اطلاع دارید ریاضی یکی از درسهایی که شما باید تسلط کافی در محاسبات و درک مفاهیم و فرمولهای آن به صورت کامل داشته باشید. این گام به گام به شما کمک می کنه که در این مسیر بتونید به سوالات کتاب درسی را به درستی پاسخ بدید  و به اونها تسلط کامل داشته باشید. برای موفقیت در درس ریاضی شما باید به کتاب ریاضی تسلط کاملی داشته باشید ما در این پست برای شما و با تلاش بسیار زیادی گام به گام ریاضی دهم برای تمامی فصول را آماده کردیم. این گام به گام که در اختیار شما قرار گرفته میشه به صورت فصل به فصل تشکیل شده و برای کلیه فصول رباضی دهم می باشد.

گام به گام ریاضی دهم رایگان می باشد! در این گام به گام که ما برای شما آماده کرده ایم پاسخ به تمام سوالاتی که در این 7 فصل کتاب ریاضی دهم وجود داره به صورت کاملاً تفصیلی ارائه شده. شما با دانلود pdf گام به گام ریاضی دهم که تمامی فصل ها رو شامل میشه میتونید در این مسیر یعنی تسلط به کتاب درسی که در درس ریاضی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است قدم های روبه جلو و مثبتی بردارید. مقالات گام به گام بسیار تاثیر گذار و مفید هستند اما اگر از آن به درستی استفاده نشود می‌تواند تأثیرات بدی بر روی درک شما از مفاهیم ریاضی داشته باشد دانلود گام به گام ریاضی دهم که شما می‌توانید آن را در این پست انجام دهید می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در درک شما از ریاضی دهم داشته باشد ولی اگر از آن به درستی استفاده نکنید به اینصورت که قبل از مطالعه کتاب درسی به گام به گام رجوع کنید به جرأت می‌توان گفت که تأثیر منفی بر روی درک شما از ریاضی دهم خواهد گذاشت! پس ما از شما خواهش می کنیم ابتدا خودتان بر روی مسائل کتاب درسی به صورت کامل ویژه ای زمان بگذارید و بر روی آنها فکر کنید و سپس به دانلود گام به گام ای که از این پست از وب سایت دیجی کنکور دانلود می‌کنید مراجعه کنید. در باکس دانلودی زیر می توانید به سادگی گام به گام ریاضی دهم را دریافت کنید. همه فایل ها همراه با پاسخ های کاملا تشریحی هستند. همچنین اگر نیاز به سایر گام به گام های پایه دهم داشتید می توانید به بخش گام به گام دهم مراجعه کنید.پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

دانلود

دانلود گام به گام دهم

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نام کاربری یا ایمیل

رمز عبور

مرا به خاطر بسپار


Downloads-icon


pdf گام به گام ریاضی دهمDownloads-icon


گام به گام ریاضی دهم تجربی pdfDownloads-icon

ریاضی سرا

جامع ترین سایت ریاضیات دبیرستان و کنکور

ثبت نام دوره های آنلاین جمع بندی کنکور ریاضی سرا شروع شد.پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

🔷این دوره ها از طریق اسکای روم به صورت مبحثی و با کمترین شهریه ممکن (هر جلسه فقط 30 هزار تومان) برگزار می شود.

🔷برای اطلاع از مباحث دوره ها، زمان برگزاری، تعداد جلسات و شهریه هر دوره روی لینک مربوط به رشته تحصیلی تان کلیک فرمایید.

👈 دوره های جمع بندی کنکور رشته علوم انسانی

👈 دوره های جمع بندی کنکور رشته علوم تجربی

👈 دوره های جمع بندی کنکور رشته ریاضی فیزیک

روش تدریس کتاب ریاضی۱ پایه دهم

(رشته تجربی و ریاضی)

در این پست لینک دانلود فایل pdf روش تدریس کتاب ریاضی ۱ پایه دهم (رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک) را جهت استفاده همکاران گرامی و دبیران محترمی که این درس را تدریس می نمایند، قرار داده ایم.

در این کتاب برای هر درس از کتاب ریاضی دهم، نگاه کلی به فصل، اهداف درس، روش تدریس، توصیه های آموزشی، اشتباهات رایج دانش آموزان، نمونه سوالات ارزشیابی، حل تمرینات کتاب و… قرار داده شده است.

ادامه‌ی مطلب


نام کاربری


رمز عبور

بخاطر سپاری


دانلود اپلیکیشن ریاضی سرا (ویژه اندروید)

var Quotation=new Array()
Quotation[0] = “ژاکوب ژاکویی: زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود. اول ریاضیات بخواند. دوم ریاضیات درس بدهد.”;
Quotation[1] = “گاوس: ریاضیات مادر علوم و حساب مادر ریاضیات است.”;
Quotation[2] = “اینشتین : ما در فیزیک تا زمانی که اثبات های ریاضی هستند چیزی را آزمایش نخواهیم کرد!”;
Quotation[3] = “پیر سیمون لاپلاس: تمام آثار طبیعت نتایج ریاضی چند قانون تفسیر ناپذیرند.”;
Quotation[4] = “ژرژ کانتور: جوهر ریاضی در آزادی آن نهفته است این علم فارغ از تمام سیاست های جهان به توسعه خود ادامه می دهد و برخلاف سایر موارد توسعه با اقبال جهانی مواجه شده است.”;
Quotation[5] = “آلبرت اینشتین : نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید. به شما اطمینان می‌دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم‌تر است.”;
Quotation[6] = “افلاطون: خداوند در کار ریاضی است.”;
Quotation[7] = “گالیله: قوانین طبیعت به زبان ریاضیات نوشته شده است.”;
Quotation[8] = “لایبنیتز: راه حل خوب است به شرطی که از همان آغاز بتوان پیش بینی کرد که با به دنبال کردن آن می توان به هدف رسید.”;
Quotation[9] = “آلبرت اینشتین : از وقتی که ریاضی‌دانان از سر و کول «نظریه نسبیت» بالارفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم!”;
Quotation[10] = “آلبرت اینشتین : در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است”;
Quotation[11] = “خیام: جبرها حقایق هندسی هستند که اثبات می شوند.”;
Quotation[12] = “افلاطون: خداوند همیشه با قواعد هندسی تدبیر می کند.”;
Quotation[13] = “اقلیدس: در هندسه راه شاهانه وجود ندارد.”;
Quotation[14] = “هیلبرت: یک نظریه ی ریاضی را نمی توان کامل شمرد تا این که شما آن را به اندازه ای واضح سازید به طوری که بتوانید آن را برای اولین فردی که در خیابان با وی برخورد می کنید، توضیح دهید.”;
Quotation[15] = “گالیله: در ریاضیات آن چه مهم است، فکر کردن است! ریاضیات الفبایی است که خداوند جهان را بر مبنای آن خلق کرد.”;
Quotation[16] = “ژاکوب ژاکوبی: ذات حق همیشه به کار حساب مشغول است.”;
Quotation[17] = “افلاطون: ریاضیات روح را صفا می بخشد و ذهن را برای درک حقیقت آماده می کند. غفلت از ریاضیات به تمام علوم و دانش ها لطمه می زند.”;
Quotation[18] = “لئوناردو داوینچی: هیچ دانشی را نمی توان واقعی دانست مگر این که به صورت ریاضی نوشته شود.”;
var Q = Quotation.length;
var whichQuotation=Math.round(Math.random()*(Q-1));
function showQuotation(){document.write(Quotation[whichQuotation]);}
showQuotation();

نرم افزار محاسبه درصد تست
زنی


آزمون های ریاضی قلم چی


مدیر سایت: عزیز اسدی


نرم افزار محاسبه درصد تست
زنی
Downloads-icon

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

نام درس : دهم | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه ریاضی

منتشر شده در نمره یار | پایه و رشته : دهم – تجربی , ریاضی

دانلود گام به گام ریاضی دهم – در این پست برای شما گام به گام ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی را گردآوری کرده ایم که می توانید در ادامه  مطلب دریافت کنید. این گام به گام تمامی فصل های ریاضی دهم را شامل می شود و می توانید حل تمرین تمامی فصل های دهم را بصورت یکجا دریافت کنید.

گام به گام به شما کمک می کند تا اگر در حل یک مسئله با مشکل و ابهام مواجه شدید به گام به گام مراجعه کنید و ابهام خود را برطرف کنید. و به پیشرفت تحصیلی شما در این درس کمک می کند.پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

گام به گام اگر بصورت نادرست و صرفا برای حل تمارین استفاده گردد تاثیر منفی بر روی یادگیری و روند تحصیلی شما می گذارد و باعث می شوند که شما در این درس افت تحصیلی کنید. پس به شما پیشنهاد می کنید که ابتدا به هر مسئله ای که مواجه می شوید احساس می کنید آن مسئله کمی پیچیده است ابتدا خودتان شروع به حل آن کنید اگر در هنگام حل کردن یا مشکلی مواجه شدید می توانید به گام به گام مراجعه کرده و مشکل خود را پیدا کنید. این کار باعث می شود که مطالب و مباحث درس ریاضی بهتر بخاطر بسپارید.

گام به گام ریاضی دهم تمامی فصل ها را شامل می شود که عبارت است از :

گام به گام ریاضی دهم بصورت فایل PDF می باشد که لینک دانلود آن در قسمت زیر قرار دارد.

در صورت نارضایتی مولف این اثر، این مطلب فورا از وبسایت حذف خواهد شد.

تروخدا چاپ امسالو بزارین هیچی از تمریناش مثل مال امسال نیست خواهشا رسیدگی کنید

عالی هستن مرسی

بد نبود انتظار داشتم بهتر باشه

فایل ها قدیمی و بدرد نخور هستند. با تشکر

اما عالی بود

چرا یه نسخه بروز نمیزارید یه نسخه جدید و بروز بزارید باور کنید هیچی نمیشه از اون طرف بازدید سایت میره بالا

باسلام تشکر میکنم ازتون واقعا عالیه

عالی و بدون هیچ ایرادی .من به خیلی از سایت ها برای درس مراجعه کردم اما واقعا این سایت و مطالبش یک چیز دیگه هست👏👏👏👏👍👍👍

خوب بود ولی عالی نبود

گام به گام فصل 2 و 3 افتضاحه

دقیقا

عالییییییییییییییییییییییییییییییییهههههههههههههههههههههههههههههههه

سلام خوبی

این کمه من بیشتر بلدم اما بازم خوبه برای انایی که بلد نیستند بای

سلام علی خوبم تو خوبی

خیلی عالی بود انگاری خود کتابه 👍👍👍👌👌👌

خیلی بد بود

عالی بود به بهترین شکللللل خیلی خیلی عالی بود انشاالله همیشه موفق وسربلند باشید ♥

صفحاتش باز نمیشه

عااااااااللللللللیییییییههههه

عالی

خخخخ

عالیییینییسستش

این گام به گام ریاضی دهم تجربی مال ده سال پیشه لطفا جدیدش رو بزارید

اره والله🤣🤣

چی بگ اخه،🌚

دیر بالا میاره ولی عالیه ♡

ن بابا

قابل قبول

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم

الان کتاب عوض شده و من هیچ جا نمیتونم جوابشو پیدا کنم همش قدیمیه اخهههههه مننننن چیکارررررر کنمممممم

باز نمیشه

👌👌😠

😐😐😐😐

اصلا باز نشد😑😑😑خیلیییییییییییییییس بدههههه

موافقم برامنم باز نشد اههههه😡😡😡😡

تو این شرایط میشه گفت عالیه

😂👌☺

قابل قبول بود

عالللاااای بود من چقدر دانبالش بودم

بسیار عالی و پر فایده بود تشکر از زحمات شما

بهترین سایت گام به گام جهان😍😍

لطف دارید 🙂

نه دیگه بهترین،ولی بد نبود

واقعا ممنونم نمیدونم چی بگم تو اوضاع کرونا اصلا درس خواندن با گوشی اسون نیس

خیلی بده

خیلی خوبه ممنون از زحماتتون

عالیه فقط چرا صفحه ها اینقدر بزرگن؟؟ کوچیک نمیشن

خیلی خوب و مفید بود ممنون

👍👍

عالی بود ممنون

خیلی خوبه….

خیلی بد کلی غلط داره

لطفا نمونه سوال هم بزارید

عالیه خیلی مرتب و با کیفیته ممنونم اتفاقا جدا جداست بهتره ک

دانلود نمیشع چرا

دانلود نمیشه

بد نبود دستتون درد نکنه

عالیییی

ممنون خوب بودن

خوب بود دست شما درد نکند

عالیههه حتما دانلود کنید

چرا باز نمیشه واقعا که متاسفم……..

از نرم افزار پی دی اف خوان استفاده نمایید.جهت دانلود کلیک کنید.

خب ک نچ ولی گذش

دان نمیشه چرا

عالی بود کمک بزرگی به تدریس مجازی می کنه ممنونم

yes

صفحه هاش بزرگن کوچیک نمیشن و این خیلی کارمو سخت میکنه

سلام چرا برای من دان نمیشه

کاش همه فصل ها داخل یه پی دی آف بود

👍👍

عالی😍😍

چرا همه ی فصلارو تو یه پی دی اف نمیزارید😐😑

عارع این طوری بهتر میشع

Verey verey good👌👌

عالی

دان نمیشه

بررسی شد و مکشلی وجود نداشت از مرورگر دیگری جهت دانلود استفاده نمایید.

عالی بووووود😍😍😍

عالیه

بد😒😒😒

😍

واقعا عالی بود بهترین از این نمیشه خدا اجرتان دهد.

ممنون از حسن انتخاب شما🙏🙏

واقعا عالی.ممنون از زحماتتون

عالی

💯خیلی ممنون. عالی بود💯

دارم دانلود نیکنم 😂

عالی هست

😒😒😒😒😒

کمک خوبیه ممنون

خوب بود

عالی بود

جعفر

عالی بود مرسی🥰

من نمیتونم دانلود کنم میگه هیچ برنامهی نمیتونه باز کنه

بد

ممنون از زحمتتون

👌✌عالی ، ممنون

خوب بود

وبسایت نمره یار فعالیت خود را در سال 1398 آغاز کرد و این فعالیت تا امروز ادامه دارد و به یاری خداوند ادامه خواهد داشت. نمره یار یک وبسایت آموزشی متفاوت می باشد که ضمن ارائه فایل های آموزشی رایگان به کاربران عزیز و گرامی به معرفی رشته های مختلف دانشگاهی می پردازد تا دانش آموزان بتوانند در تمام بخش های اموزشی از وبسایت نمره یار بهره مند شوند. امید است با استعانت از خداوند همچنان ادامه دهیم و بتوانیم به شما کاربران خدمات دهی کنیم.


دانلود گام به گام فصل اول ریاضی دهمDownloads-icon


دانلود گام به گام فصل دوم ریاضی دهمDownloads-icon


دانلود گام به گام فصل سوم ریاضی دهمDownloads-icon


دانلود گام به گام فصل چهارم ریاضی دهمDownloads-icon


دانلود گام به گام فصل پنجم ریاضی دهمDownloads-icon


دانلود گام به گام فصل ششم ریاضی دهمDownloads-icon


دانلود گام به گام فصل هفتم ریاضی دهمDownloads-icon


Google PDF ViewerDownloads-icon


جهت دانلود کلیک کنید.Downloads-icon


سوالات متن مطالعات اجتماعی هفتم PDFDownloads-icon

پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم
پاسخ کتاب درسی ریاضی دهم
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.