پاسخ سوالات باشگاه آگاه 16 فروردین

پاسخ سوالات 31 فروردین ماه 99 باشگاه آگاه کد سوال 9901037      پاسخ: گزینه 3 کد سوال 9901038      پاسخ: گزینه 4 جواب سوالات مسابقه جسورانه 23 فروردین ماه 99 باشگاه آگاه جواب سوالات جسورانه باشگاه نظرات شخصی می باشد اما سایر سوالات جواب کارشناسی شده می باشد. لطفا برای اطلاعات بیشتر از منوی آرشیو موضوعی… ادامه خواندن پاسخ سوالات باشگاه آگاه 16 فروردین

پاسخ سوالات باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸 🔷🔶🔸🔸🔷🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷 روی عکس زیر  نمایید 🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔸🔷🔶🔹🔸🔷 پاسخ سوالات باشگاه آگاه 🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸 ✍️کد سوال 9907052     سوال :تعداد سهام کدام یک از نمادهای زیر بیشتر از بقیه است؟     پاسخ صحیح گزینه 3 : گشان     برای دیدن توضیحات بیشترکنید 🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸   ✍️ کد سوال 9907053   سوال :بر اساس گزارش ماهانه شهریور ماه شرکت قند مرودشت،کدام یک از محصولات… ادامه خواندن پاسخ سوالات باشگاه آگاه