پاسخ شعر گردانی صفحه 76 نگارش دوازدهم

رسانه تفریحی سنتر در این مطلب به شعرگردانی صفحه 76 کتاب نگارش پایه دوازدهم  پرداخته است و در ادامه چند نمونه پاسخ برای شما دانش آموزان عزیز آماده کرده است …. ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار / ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار نکته‌ای روح فزا از دهن دوست بگو / نامه‌ای… ادامه خواندن پاسخ شعر گردانی صفحه 76 نگارش دوازدهم